Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik kan heel veel

DOEL Ieder kind laten beseffen dat wij als kinderen van onze hemelse Vader heel veel kunnen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed 1 Samuël 17 aandachtig door.

2. Neem contact op met de ouders om van ieder kind te weten te komen wat hij of zij goed

kan of aan het leren is.

3. Maak papiertjes met simpele instructies zoals: klap in je handen, tel tot drie, loop door de

klas, spring, teken een cirkel (op het bord of een stuk papier), ga op een been staan,

vouw je armen, wijs iets aan dat blauw is. Zorg dat u minstens net zoveel papiertjes heeft

als er kinderen in de klas zitten. Houd rekening met kinderen in uw klas die een handicap

hebben en zorg ervoor dat er ook opdrachtjes zijn die zij kunnen uitvoeren.

4. Schrijf de naam van ieder kind op een apart papiertje.

5. Benodigde leermiddelen:

a. Een bijbel.

b. Een klein aquarium (naar keuze; zie les 11).

c. Een doos waar u de papiertjes met de namen in kunt doen (naar keuze).

d. Plaat 1-5, Gezin met een baby; plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-38, Kinderen spelen

met een bal; plaat 1-50, Ik kan mezelf aankleden; plaat 1-51, Een gezin dat samenwerkt;

plaat 1-52, David verslaat Goliat (Evangelieplaten 112).

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.

Richt u op hetgeen zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vouw de papiertjes met de namen van de kinderen op en stop ze in een doos of leg ze op

de grond. Laat een van de kinderen de hengel of een hand gebruiken om een papiertje te

pakken. Laat het kind wiens naam getrokken is naast u komen staan. Vertel de klas iets wat dit

kind goed kan of wat het aan het leren is. Herhaal deze activiteit tot dat ieder kind een naam

heeft gepakt en u over ieder kind iets heeft verteld. Maak de kinderen een complimentje over

wat zij kunnen of aan het leren zijn.

Ons lichaam kan veel

Lied Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2).

Ik ben een kind van God,

door Hem op aard’ gebracht.

Hij heeft mij met een veilig thuis,

met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,

vraag ik hun steeds weer,

leer mij al wat ik moet doen,

dat ik tot Hem wederkeer.

• Wie is de Vader van je geest?

• Wie heeft je naar de aarde gestuurd om een lichaam te krijgen?

Les

22

71

More magazines by this user
Similar magazines