Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Vertel de kinderen nogmaals dat onze hemelse Vader wilde dat wij naar de aarde zouden

komen om een lichaam op ons te nemen. Leg uit dat Hij wil dat we leren om veel te doen met

ons lichaam en dat Hij wil dat we ons lichaam goed gebruiken zodat we net zo kunnen

worden als Hij.

• Wat kun je doen met je handen? je voeten? je mond? je ogen?

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien.

• Wat denk je dat deze baby kan?

Stel de volgende vragen om duidelijk te maken hoeveel de kinderen al geleerd hebben sinds

ze een baby waren.

• Kan een baby lopen?

• Kan een baby praten?

• Kan een baby zelf eten?

• Kan een baby zichzelf aankleden?

• Kan een baby een koprol maken?

• Kan een baby liedjes zingen?

• Kan een baby fietsen?

Leg de kinderen uit dat zij groeien en nog veel meer zullen leren. Laat een voor een de

volgende platen zien: 1-10, 1-38, 1-50 en 1-51. Laat een kind de plaat omhoog houden terwijl

de anderen uitleggen wat er op de plaat gebeurt. Geef de kinderen een compliment voor de

dingen ze genoemd hebben.

Activiteit Laat elk kind een papiertje pakken met een instructie erop. Lees de instructie voor en laat het

kind doen wat erop staat. Zorg dat ieder kind een beurt krijgt.

• Wat ben je nu aan het leren?

• Wat wil je graag leren als je groter bent?

Vertel de kinderen dat u onze hemelse Vader dankbaar bent dat we een lichaam hebben

waarmee we zoveel kunnen.

Onze hemelse Vader kan ons helpen om veel te doen

Vertel de kinderen dat we soms iets moeilijks moeten doen.

• Noem eens iets heel moeilijks dat je wel eens hebt gedaan.

• Wie kan je deze dingen leren? (Ouders, broers en zusters, leerkrachten.)

• Tot wie kunnen wij bidden als wij iets moeilijks moeten doen? (Tot onze hemelse Vader).

Leg uit dat Jezus Christus ons ook kan helpen als iets heel moeilijk is.

Verhaal

Laat plaat 1-52, David verslaat Goliat, zien en vertel het verhaal van David en Goliat zoals u

dat in 1 Samuël 17 kunt lezen. Leg uit dat Jezus David hielp toen hij iets moeilijks moest doen.

• Wie maakte het Israëlitische leger bang? (Zie 1 Samuël 17:4–8.)

• Op wiens hulp vertrouwde David? (Zie 1 Samuël 17:37.)

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u onze hemelse Vader bent voor uw lichaam en alles wat u ermee kunt

doen. Moedig de kinderen aan om onze hemelse Vader te vragen hen te helpen hun lichaam

goed te gebruiken.

AANVULLENDE

ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing samen met de kinderen ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) en maak de

bijpassende gebaren. Laat de kinderen met ideeën komen voor nieuwe strofen.

72

More magazines by this user
Similar magazines