Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

2. Geef de kinderen een vel papier en laat ieder kind iets tekenen wat hij of zij kan. Schrijf

boven ieder vel Ik kan heel veel.

3. Laat de kinderen iets bedenken waarmee zij thuis iemand kunnen helpen, zoals

tafeldekken, de vloer vegen of een huisdier verzorgen. vraag of ze het na het jeugdwerk

aan hun ouders willen vertellen, zodat die ze eraan kunnen herinneren.

4. Herhaal een aantal activiteiten uit de lessen 16 t/m 20 die geschikt zijn voor deze les.

VERVANGENDE

ACTIVITEITEN VOOR

KLEINE KINDEREN 1. Laat de kinderen staande de volgende woorden zingen op de melodie van ‘Er was eens

een sneeuwman’ (Kinderliedjes, blz. 121). Laat ze hurken bij het eerste vers en en zich

strekken bij het tweede vers.

Eens was ik een baby, baby, baby,

Eens was ik een baby, heel erg klein.

Nu ben’k aan ’t groeien, groeien, groeien,

Nu ben’k aan ’t groeien, heel erg groot!

Bespreek met de kinderen wat zij geleerd hebben vanaf de tijd dat ze een baby waren.

2. Hinkel, klap in uw handen of spring en vraag de kinderen wat u aan het doen bent.

Laat de kinderen vervolgens hetzelfde doen. Laat de kinderen om de beurt iets voordoen.

Vraag de andere kinderen wat er uitgebeeld wordt en laat het vervolgens nadoen.

Les 22

73

More magazines by this user
Similar magazines