April 2008 Bundels - SAGenealogie

April 2008 Bundels - SAGenealogie

Kruisgewys 8/2 April 2008 - Klein Gemeentes
Tydskrif April 2010.p65 - CJBF
Ligdraer April 2011 vir web - Christelike Vereniging van Suid-Afrika
Desember 2008 - Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
10 april 2008 - Hipgo
Ligdraer April 2013 web.pdf - Christelike Vereniging van Suid-Afrika
Diakonia - april 2008 - Kerk in Actie
Gaandeweg april 2008 - Protestantse Gemeente Zwolle
4 Diakonia - april 2008 - Kerk in Actie
SA-Gen Bundels - Oktober 2008 - SAGenealogie
Februarie 2007 Bundels - SAGenealogie
Epos Bundels - Januarie 2010 - SAGenealogie