05.05.2013 Views

oktober 2011 - De Panne

oktober 2011 - De Panne

oktober 2011 - De Panne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inhoud<br />

NATUURFESTIVAL<br />

pag. 8-9<br />

OPEN MONUMENTENDAG<br />

pag. 14-16<br />

AFVAL<br />

pag. 17<br />

U WAS ERBIJ<br />

pag. 20-22<br />

Na het vroegere succes<br />

van de beeldenroute ‘Ambulatio<br />

sculptorum’ kan je<br />

nu genieten van het vernieuwde<br />

initiatief ‘Natura<br />

artis magistra’, in vertaling<br />

‘de natuur is de leermeesteres<br />

van de kunst’. Naar<br />

aanleiding van het 100-jarig<br />

bestaan van de gemeente<br />

stellen niet minder<br />

dan 20 toonaangevende<br />

West-Vlaamse beeldende<br />

kunstenaars een werk tentoon<br />

in 21 privétuinen.<br />

Joz. <strong>De</strong> Loose<br />

<strong>De</strong>ze internationaal gewaardeerde beeldhouwers<br />

zijn de ideale gidsen om ons het<br />

artistieke erfgoed van onze gemeente te<br />

laten ontdekken: Paul Baeteman, Freddy<br />

Cappon, Jef Claerhout, Pierre Claes, Lieven<br />

<strong>De</strong>brabandere, Joz. <strong>De</strong> Loose, Jacky <strong>De</strong><br />

Maeyer, Jan Dieusaert, Martine Hennebel,<br />

Luc Ledene, Monique Mol, Mia Moreaux,<br />

Ronny Paesbrugghe, Roland Patyn, Martine<br />

Platteau, Stefaan Roelstraete, Fernand<br />

Vanderplancke, Francine Van Mieghem,<br />

Willem Vermandere en Eddy Walrave. Een<br />

verzorgde catalogus is gratis verkrijgbaar bij<br />

Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> en de dienst Cultuur.<br />

2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

36e jaargang n° 5 <strong>2011</strong> • Afgiftekantoor 8660 <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

N<br />

a<br />

t<br />

u<br />

r<br />

a<br />

a<br />

r<br />

t<br />

i<br />

s<br />

m<br />

a<br />

g<br />

i<br />

s<br />

t<br />

r<br />

a<br />

Het 21ste kunstwerk ‘Voor hen is er geen<br />

gisteren en geen morgen’ van de Brugse<br />

beeldhouwer Joz. <strong>De</strong> Loose (foto) werd door<br />

het gemeentebestuur aangekocht naar aanleiding<br />

van de vernieuwing van de Zeelaan<br />

en het 100-jarig bestaan van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. Het<br />

kunstwerk prijkt op het plein voor de Onze-<br />

Lieve-Vrouwekerk. Kunstenaar Joz. <strong>De</strong> Loose<br />

overleed onverwacht op 25 juni laatstleden.<br />

‘Natura artis magistra’, wandeling langs<br />

21 beelden in 21 tuinen in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, loopt<br />

nog tot 30 september <strong>2011</strong>.<br />

09 I 10<br />

België - Belgique<br />

P.B.<br />

8660 DE PANNE 1<br />

3/9103


Noodnummers<br />

Nostalgie<br />

Inhoud<br />

Natura artis magistra .............................p 1<br />

Een duik in het verleden .................... p 2-3<br />

<strong>De</strong> Jutter is klaar voor het nieuwe<br />

schooljaar ..............................................p 4<br />

Laat je verwennen in de bib...................p 4<br />

’t Is weer voorbij die mooie zomer .........p 5<br />

Het leven van een animator in<br />

het jeugdwerk ........................................p 6<br />

Najaarswandelingen ..............................p 7<br />

Gewonnen! ............................................p 7<br />

Natuurfestival..................................... p 8-9<br />

U plant toch ook streekeigen groen? .....p 9<br />

Week van de mobiliteit ...................p 10-11<br />

Een omleidingsweg voor Adinkerke.....p 12<br />

Wegenwerken op A18 en E40 .............p 13<br />

Start van een nieuw cultuurseizoen.....p 13<br />

Open Monumentendag .................. p 14-16<br />

Semi-ondergrondse afvalinzameling ...p 17<br />

Ontleen gratis een energiemeter .........p 18<br />

Nieuwe stek voor Regenbooghuis .......p 19<br />

Zwerfkatten in de buurt? ......................p 19<br />

U was erbij! .................................... p 20-22<br />

Nabestaandendag donoren .................p 23<br />

Halloween in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> .......................p 24<br />

Belgische primeur voor Lotto<br />

<strong>Panne</strong> Beach Endurance.....................p 25<br />

Grote inzamelmaand Valorfrit ..............p 25<br />

Nieuwe afspraken rond<br />

wateraansluiting en afvalwaterafvoer ..p 26<br />

Wateroverlast november 2010<br />

erkend als natuurramp.........................p 27<br />

Opvoedingstip ‘Stresskonijntjes’ ..........p 27<br />

Natuurfestival.......................................p 28<br />

Colofon<br />

Uitgave Gemeentebestuur <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

V.U. burgemeester Robert Butsraen<br />

Contactgegevens<br />

Gemeentehuis<br />

Zeelaan 21, 8660 <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

t/ 058 42 16 16<br />

f/ 058 42 16 17<br />

info@depanne.be<br />

www.depanne.be<br />

Huisartsen (centraal) 058-42 26 26<br />

Tandartsen (centraal) 057-48 53 85<br />

Apothekers (centraal) 0900-10 500<br />

Politie 058-42 97 40 of<br />

noodnummer 101<br />

Een duik in het<br />

verleden<br />

Nog tot eind dit jaar vind je op 25 locaties in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> en Adinkerke bakens met<br />

oude foto’s of postkaarten die verwijzen naar het verleden van de locatie waar ze<br />

opgesteld staan. Wat is hun geschiedenis, welke verhaal schuilt erachter? We pikken<br />

er enkele uit!<br />

Begraafplaats, Kerkstraat 69<br />

<strong>De</strong> monumentale begraafplaats van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> bestaat uit een militair en burgerlijk gedeelte.<br />

Ze werd in 1918 aangelegd midden in de duinen bij ‘Moeder Lambik’. <strong>De</strong> grond<br />

behoorde toe aan de familie<br />

Calmeyn en werd onteigend<br />

op bevel van de minister van<br />

Landsverdediging. Beide<br />

begraafplaatsen werden ontworpen<br />

door architect Eugène<br />

Dhuicque, die tijdens<br />

de Eerste Wereldoorlog in de<br />

frontstreek werkte als hoofd<br />

van de zogenaamde ‘Mission<br />

du Ministère des Sciences et<br />

des Arts’.<br />

L’Armorial, hoek Kerkstraat-Olmendreef<br />

<strong>De</strong> leiding van de landscouts organiseert in 1965 de eerste Walpurgisnacht. Voor de<br />

eerste en ook voor enkele volgende Walpurgisnachten is jong en oud welkom in l’Armorial.<br />

Dit luxueuze etablissement<br />

met vijver, zandstrand en<br />

tennisvelden bevindt zich<br />

in het Calmeynbos, op de<br />

plaats waar het Vlaams Bezoekers-<br />

en Natuureducatief<br />

Centrum <strong>De</strong> Nachtegaal op 9<br />

september 2004 zijn deuren<br />

zal openen.<br />

Brandweer 058-41 10 10 of<br />

noodnummer 100<br />

IWVA (water) 058-53 38 30<br />

(wachtdienst)<br />

Antigifcentrum 070-245 245<br />

Zeereddingsdienst 050-42 98 42<br />

Begraafplaats, Kerkstraat 69<br />

L’Armorial, hoek Kerkstraat-Olmendreef<br />

Electrabel (gas en elektriciteit)<br />

078-35 35 00 (bij defect)<br />

0800-650 65 (bij gasgeur)


Villa Maskens, Koningsplein<br />

Gemeentehuis, Zeelaan 21<br />

Vanaf 1919 wordt het leegstaand klooster en pensionaat van Les<br />

Soeurs de la Sagesse gehuurd en krijgt <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> zijn eerste offi<br />

ciële gemeentehuis (tegenover de huidige locatie). Op 31 mei<br />

1940 wordt het gemeentehuis zwaar getroffen door een obus. Er<br />

wordt uitgeweken naar huis Huysseune in de Zeelaan tegenover<br />

het Marktplein (nu Zeelaan 67). Dit blijft tot 1964 als gemeentehuis<br />

in gebruik. Het huidige, derde gemeentehuis verrijst vanaf 17 mei<br />

1959 in de tuin van ‘Het Kasteeltje’, dat tussen beide wereldoorlogen<br />

een consumptieruimte met speeltuin herbergde. Op 1 juli 1964<br />

nemen het gemeentepersoneel en de politie hun intrek in het nieuwe<br />

gemeentehuis.<br />

Grand Hôtel de L’Océan, hoek Zeedijk-Dr. <strong>De</strong>pagelaan<br />

Villa Maskens, Koningsplein<br />

Waar zich op vandaag het Koningsplein bevindt, stond tot de Tweede<br />

Wereldoorlog Wereldoorlog het herenhuis van de familie Maskens omgeven door<br />

een grote tuin en bossen. Op het dak van hun huis was een uitkijkplatform,<br />

typisch voor de grote huizen van toen. Tijdens de Tweede<br />

Wereldoorlog werd het huis door de Duitsers bezet. Eind 1944, toen<br />

de Duitsers de villa verlieten werd ze geplunderd en afgebroken.<br />

Grand Hôtel de L’Océan,<br />

hoek Zeedijk-Dr. <strong>De</strong>pagelaan<br />

Gemeentehuis, Zeelaan 21<br />

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het Grand Hôtel de L’Océan<br />

dienst als fronthospitaal. Op 21 december 1914 werd het geopend.<br />

Het hospitaal, beheerd door het Rode Kruis van België, werd geleid<br />

door de Brusselse chirurg Antoine <strong>De</strong>page (1862-1925) en bestond<br />

uit het getransformeerde hotel met daarrond houten barakken. <strong>De</strong><br />

gelijkvloerse verdieping van het hotel werd omgevormd tot een operatiezaal<br />

met 16 operatietafels en burelen. <strong>De</strong> eerste verdieping was<br />

voorbehouden voor de offi cieren, op de tweede verdieping lagen de<br />

soldaten met hoofdletsels en op de derde en vierde verdieping de<br />

soldaten met borst- en buikletsels. L’Océan bood plaats aan 1.800<br />

patiënten. Een herdenkingsplaat herinnert vandaag aan het feit dat<br />

koningin Elisabeth hier tijdens de Eerste Wereldoorlog verpleegster<br />

was.<br />

Retro herbruikbare draagtas<br />

Wie er op 9 juli tijdig bij was op de openingshappening van de vernieuwde Zeelaan ontving<br />

zijn of haar ontbijt in deze retro herbruikbare draagtas. Wij hopen alvast dat ze bij u in de<br />

smaak valt en dat u ze nog vaak zal gebruiken. Wenst u ook nog zo’n draagtas? Ze worden<br />

dit jaar nog uitgedeeld op meerdere evenementen of u kan ze aankopen voor € 2 bij<br />

Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>.<br />

Een van de foto’s op de draagtas werd genomen in de Zeelaan, ongeveer ter hoogte van<br />

de J. <strong>De</strong>molderlaan, kijkend richting zee. Uiterst links is de speelgoedwinkel Toyland, op<br />

de hoek van de Zeelaan en Bortierlaan, nog goed herkenbaar. Iets verderop ziet u ook de<br />

trapgevel van huisnummer 131 (Berquin). Het gebouw uiterst rechts, met de opvallende, gebogen, uitstekende dakvensters is gelegen<br />

ter hoogte van Zeelaan 138 waar nu de kledingzaak North Sea is. Meer richting de zee zijn eveneens Zeelaan 142 (Shoe Discount),<br />

Zeelaan 144 (Kiek) en Zeelaan 152-154 (ING) te zien. Het reclamepaneel hangt aan de zijgevel van nummer 162.<br />

3


Vrije tijd<br />

<strong>De</strong> Jutter is klaar<br />

voor het<br />

nieuwe schooljaar<br />

Heel wat deugnietjes maken zich op<br />

voor een nieuw schooljaar vol spelen,<br />

leren… kortom, om een nieuw stukje<br />

van de wereld te ontdekken. Maar ook<br />

Buitenschoolse Kinderopvang <strong>De</strong> Jutter<br />

is er klaar voor: alle jongens en meisjes<br />

tussen 2,5 en 12 jaar zijn er het hele<br />

schooljaar lang welkom!<br />

Waar?<br />

<strong>De</strong> Jutter <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, Veurnestraat 278,<br />

t/ 058-42 23 96<br />

<strong>De</strong> Jutter Adinkerke, Kerkweg 9,<br />

t/ 0499-93 30 69<br />

Wanneer?<br />

• <strong>De</strong> Jutter is elke schooldag open van<br />

6.45u tot 8.15u en van 16.00u tot 19.00u<br />

(op vrijdag vanaf 15.00u).<br />

• Op woensdag is <strong>De</strong> Jutter open van 6.45u<br />

tot 8.15u en van 11.30u tot 19.00u.<br />

• Op zaterdag is <strong>De</strong> Jutter open van 10.00u<br />

tot 17.00 u (enkel in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>).<br />

• Op vakantie- en snipperdagen kunnen de<br />

kinderen er van 6.45u tot 19.00u terecht<br />

(enkel in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>).<br />

• Op zon- en feestdagen is <strong>De</strong> Jutter gesloten.<br />

Kostprijs?<br />

<strong>De</strong> bijdrage bedraagt € 0,75 per halfuur.<br />

Voor minder dan 3 uren betaal je € 3. Vanaf<br />

3 uren en minder dan 6 uren betaal je € 5.<br />

Vanaf 6 uren betaal je € 8. Een koekje of<br />

drankje kost € 0,50. Water is gratis.<br />

Alles wordt maandelijks gefactureerd.<br />

Voor meer informatie en inschrijvingen kan<br />

je terecht op t/ 058-42 23 96.<br />

Laat je<br />

verwennen in<br />

de bib<br />

Zoals elk jaar worden de bezoekers van<br />

de bibliotheek op de verwendag extra in<br />

de watten gelegd. In het thema ‘Dankzij<br />

de bib’ kan je er op zaterdag 15 <strong>oktober</strong><br />

tussen 9.00u en 12.00u genieten van allerlei<br />

leuke activiteiten.<br />

Dankzij de bib …<br />

- leren heel wat kinderen boeken lezen<br />

- kan je dagelijks 5 dagbladen lezen<br />

- heb je toegang tot meer dan 2.500 dvd’s<br />

- krijg je gratis toegang tot internet<br />

- kan je wegdromen in meer dan 40.000<br />

boeken<br />

- kunnen toeristen en tweedeverblijvers<br />

ook de ‘regenachtige’ dagen vullen<br />

- …<br />

<strong>De</strong> anderstalige volwassen cursisten van<br />

Cervo-Go leerden ‘dankzij de bib’ beter Nederlands.<br />

Tijdens de verwendag nemen zij<br />

je mee naar hun land van herkomst met wat<br />

uitleg, een hapje en een drankje… Kortom,<br />

een leuke kennismaking met de thuislanden<br />

van anderstalige inwoners. Voor kinderen<br />

van 4 tot en met 8 jaar is er om 10.30u<br />

‘Bubbelkes Poppentheater’. In de leeszaal<br />

geniet je van een streepje muziek, terwijl je<br />

de kranten of tijdschriften leest. Uiteraard is<br />

er, zoals elk jaar, ook een leuk gadget voor<br />

wie iets uitleent op de verwendag. Nieuwe<br />

leden krijgen een unieke herbruikbare<br />

draagtas ‘100 jaar <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>’ overhandigd.<br />

Voor meer<br />

inlichtingen kan<br />

je in de bibliotheek<br />

terecht<br />

(Lindenlaan 2,<br />

t/058-42 97 51,<br />

bibliotheek@<br />

depanne.be)


’t Is weer voorbij die<br />

mooie zomer…<br />

Tja, wat nu?<br />

Geen tijd om te treuren, want ook buiten<br />

de zomer bruist onze gemeente van activiteiten<br />

voor iedereen: spelen, ontdekken,<br />

ontmoeten, sporten, genieten… Kijk<br />

eens rond, je vindt zeker een vereniging<br />

met een aanbod op jouw lijf geschreven.<br />

Bij de gemeentelijke diensten kan je altijd<br />

terecht voor meer informatie en een<br />

overzicht van de verenigingen.<br />

SPORT<br />

Van badminton tot zeilwagenrijden, van<br />

kitesurfen tot petanque en ook basketbal,<br />

wielrennen, kanaalhengelen, motorrijden,<br />

turnen… <strong>De</strong> sportverenigingen van <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong> bieden je het hele jaar door alles wat<br />

jouw sportieve hart kan wensen.<br />

Info: dienst Sport, Sportlaan 2, 8660 <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong>, t/ 058-42 18 20, sport@depanne.be<br />

JEUGD<br />

Hou je van ontdekkingen, vind je het niet<br />

erg om de handen uit de mouwen te steken?<br />

Heb je een beetje tijd vrij en kijk je<br />

ernaar uit om met andere jonge mensen<br />

te land, ter zee (of in de lucht) spannende<br />

avonturen te beleven, neem dan een duik<br />

in de wondere wereld van de jeugdverenigingen<br />

van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. Je vindt zeker een<br />

plekje met jouw naam erop.<br />

Info: Jeugdcentrum ‘<strong>De</strong> Boare’, Koningsplein<br />

1, 8660 <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, t/ 058-42 21 94,<br />

jeugd@depanne.be<br />

CULTUUR<br />

Krijg je het helemaal warm wanneer je postzegels<br />

ziet, hou je van dansen of toneel?<br />

Droom je stiekem van een carrière bij een<br />

harmonie? Wil je jouw kennis op allerlei<br />

vlakken aanscherpen of kan je het hele jaar<br />

door aan niets anders denken dan aan carnaval,<br />

dan is er zeker een socio-culturele<br />

vereniging waar jij je thuis bij voelt.<br />

Info: dienst Cultuur, Zeelaan 21, 8660 <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong>, t/ 058-42 97 53, cultuur@depanne.be<br />

SENIOREN<br />

Vormende, creatieve of ontspannende activiteiten,<br />

bedevaarten, toneelvoorstellingen,<br />

fi etstochten, wandelingen, dansen, reizen,<br />

kaarten, bowlen, bedrijven bezoeken…<br />

Profi teer van je vrijheid en geniet van de<br />

gezelligheid tijdens de vele activiteiten georganiseerd<br />

door de verenigingen voor iedereen<br />

vanaf 55 jaar.<br />

Info: dienst Senioren, Koningsplein 1, 8660<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, t/ 058-42 97 65, socialezaken@<br />

depanne.be<br />

Proef eens van een nieuwe sport<br />

WEEK VAN DE SPORTCLUB<br />

Tussen 10 en 18 september organiseren<br />

Bloso en de dienst Sport samen<br />

‘<strong>De</strong> Week van de Sportclub’. Tijdens<br />

die week zetten sportverenigingen hun<br />

sport in de kijker en jij kan alle sporten<br />

eens uitproberen.<br />

Wil je weten welke sportclubs deelnemen,<br />

neem dan een kijkje op<br />

www.depanne.be. <strong>De</strong> Week van de<br />

Sportclub is er voor iedereen: zowel de<br />

jeugdwerkingen als volwassenen- en<br />

seniorensport komen aan bod!<br />

5


Vrije tijd<br />

Het leven van een animator<br />

in het jeugdwerk<br />

“Voor die pakken plezier<br />

en amusement, daar<br />

doe ik het voor.”<br />

“Die schaterlach van<br />

een kind dat zich rot amuseert, is goud<br />

waard”<br />

“Elke morgen weer met evenveel enthousiasme<br />

meespelen met de gasten, dat is een<br />

feest – niet te schatten!”<br />

“Ik werk gewoon heel graag met kinderen.”<br />

“Ik zat vroeger zelf in de SWAP en ik vind<br />

het keihard cool om nu zelf een monitor te<br />

zijn waar ik zo naar op keek”<br />

“Voor die pakken plezier en amusement,<br />

daar doe ik het voor.”<br />

Doen deze uitspraken je goesting krijgen<br />

om monitor te worden in een jeugdvereniging<br />

of bij een gemeentelijk speelplein- of<br />

SWAP-werking? Prachtig! Maar wat moet<br />

je allemaal doen voor je een volwaardig<br />

animator bent?<br />

Jaarlijks zetten heel veel jonge mensen zich<br />

in op de speelpleinwerking, voor de SWAPwerking<br />

of voor een jeugdvereniging. Eén<br />

ding hebben ze gemeen: ze hebben alle-<br />

maal een attest ‘animator in het<br />

jeugdwerk’ op zak. Dat is<br />

immers noodzakelijk<br />

om als monitor<br />

aan de slag te<br />

gaan.<br />

Cursus<br />

Om het attest‘animator<br />

in het<br />

jeugdwerk’ te<br />

behalen, moet<br />

je eerst en vooral<br />

een cursus volgen. In<br />

een week tijd (in totaal minimum<br />

60 uren, verblijf inbegrepen)<br />

leer je hoe je een spel kan inkleden, hoe<br />

je dat aantrekkelijk kan maken bij kinderen,<br />

hoe je van een oud gekend spel een<br />

nieuw innovatief spel kan maken en hoe je<br />

als monitor de kinderen het best betrekt bij<br />

het organiseren van spelletjes. <strong>De</strong>nk je dat<br />

dit een week vol saaie theorielessen is, dan<br />

ben je verkeerd. Het is de bedoeling dat je<br />

zelf speelt, ontdekt en nadenkt over wat<br />

een kind wil.<br />

Enkele organisaties die een cursus ‘animator<br />

in het jeugdwerk’ aanbieden:<br />

VDS (Vlaamse Dienst<br />

Speelpleinwerk),<br />

Vivès vzw, Formaat,<br />

Freetime,<br />

Crefi , Jeugd &<br />

Vrede, Koepelsjeugdverenigingen<br />

(Chiro, Scouts,<br />

KSA…),<br />

Mutualiteiten (Creafun, Kazou…)… <strong>De</strong> volledige<br />

lijst met organisaties kan je verkrijgen<br />

in jeugdcentrum <strong>De</strong> Boare.<br />

Stage<br />

Na het volbrengen van de cursus doorloop<br />

je nog 60 uren stage. Dit kan bij allerhande<br />

jeugdverenigingen zoals de plaatselijke<br />

Chiro, Scouts… of bij activiteiten ingericht<br />

door het jeugdcentrum. Bij een positieve<br />

evaluatie mag je jezelf een volwaardig monitor<br />

noemen. Voor het volledige aanbod<br />

aan activiteiten, kom je best langs in jeugdcentrum<br />

<strong>De</strong> Boare.<br />

Meer informatie of inschrijvingsformulieren<br />

voor een cursus, vind je bij het Jongeren-<br />

InformatiePunt (JIP) in jeugdcentrum<br />

<strong>De</strong> Boare, Koningsplein 1, <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. We<br />

helpen je uiteraard ook graag verder bij het<br />

invullen van de verschillende formulieren.<br />

“Elke<br />

morgen weer met evenveel<br />

enthousiasme meespelen<br />

met de gasten, dat is een<br />

feest – niet te<br />

schatten!”


Najaarswandelingen?<br />

In eigen gemeente natuurlijk!<br />

Nu de zomer voorbij is,<br />

hopen we allemaal op<br />

een aantal mooie nazomerse<br />

dagen, maar ook<br />

de frissere herfst heeft<br />

zijn charmes. In het najaar<br />

organiseert Toerisme<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong> alvast<br />

nog heel wat leuke<br />

wandelingen. Als inwoner<br />

van onze mooie<br />

badplaats bent u iedere<br />

dag toerist in eigen<br />

gemeente en kunt u<br />

steeds meegenieten!<br />

Uiteraard vinden opnieuw<br />

de traditionele<br />

wandelingen in de<br />

Dumontwijk en het<br />

Westhoekreservaat plaats, maar wie echt de najaarssfeer wil opsnuiven,<br />

kan gratis deelnemen aan bijvoorbeeld de paddenstoelenwandeling,<br />

de bomenwandeling, de bessenwandeling… Het<br />

leuke aan deze wandelingen is het verrassende aspect. Het valt<br />

niet te voorspellen wat u op deze wandelingen zal tegenkomen en<br />

dat maakt elke wandeling uniek.<br />

Gewonnen!<br />

Enkele data :<br />

• Bessenwandeling op 17/09 en 09/10<br />

• Paddenstoelenwandeling op 18/09, 08/10 en 29/10<br />

• Bomenwandeling op 16/10<br />

• Nieuw! Nordic Walking op 22/10 (ideaal voor de actieve wandelaar!)<br />

Zeg nu zelf, ook het najaar heeft zijn charmes. Met iets dikkere<br />

kledij is het in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> gezellig uitwaaien en kan je perfect onthaasten,<br />

en dit dicht bij huis!<br />

Een overzichtje van alle wandelingen staat vermeld in de handige<br />

wandelkalender. Ontdekt u liever de natuurgebieden op eigen<br />

houtje, dan heeft Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> een handig wandelplan ter<br />

beschikking. Zo geniet u op uw tempo en wanneer u wil van de<br />

natuurpracht van onze gemeente.<br />

<strong>De</strong> wandelkalender en het wandelplan kunnen gratis aangevraagd<br />

worden bij Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> (toerisme@depanne.be,<br />

t/ 058-42 18 18) en zijn ook beschikbaar op www.depanne.be.<br />

In de vorige editie van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> Leeft kon u naar jaarlijkse gewoonte deelnemen aan de zomerwedstrijd.<br />

Volgende personen vulden het kruiswoordraadsel correct in en deelden ons het juiste sleutelwoord mee, namelijk ‘Stany & Patsy’:<br />

Viviane Bouché • Martine Gouhie • Georges <strong>De</strong>vacht • Hilde Muylaert • Hilde Meeuws<br />

Zij mogen hun prijs, een exemplaar van ‘Eeuwig in eb en vloed’, een historisch naslagwerk van Pierre Boonefaes en Willy Vilain naar<br />

aanleiding van het 100-jarig bestaan van onze gemeente, afhalen aan de balie van Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. Profi ciat!<br />

7


Milieu<br />

Wie <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> zegt, zegt bos, zee en duinen. Net deze duinen<br />

- het Vlaams Natuurreservaat <strong>De</strong> Duinen en Bossen van <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong> – zijn letterlijk en fi guurlijk uniek in het Vlaamse landschap.<br />

<strong>De</strong> Groene Gordel rond <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> biedt wandelaars een<br />

uitgebreid en gevarieerd wandelnetwerk. Het zanderige Westhoekreservaat,<br />

de unieke duin-polder-overgang in de Oosthoekduinen,<br />

het schaduwrijke Calmeynbos, de pittoreske<br />

Houtsaegerduinen en de eeuwenoude Cabourduinen… <strong>De</strong>ze<br />

uitzonderlijke natuurpracht vormt het decor voor het tweedaagse<br />

Natuurfestival. Omdat <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> in <strong>2011</strong> haar eeuwfeest<br />

mag vieren, is deze editie van het Natuurfestival een harmonie<br />

van natuur en cultuur.<br />

Zaterdag 1 <strong>oktober</strong>: Garzebekeveld<br />

Het Garzebekeveld maakt, naast de Cabourduinen, deel uit van<br />

de fossiele duinen van Adinkerke. Dit oude duinenlandschap ligt<br />

zo’n 3,5 km landinwaarts en is één van de best bewaarde fossiele<br />

duingebieden van Noordwest-Europa. Vanaf 14.00u is het<br />

Garzebekeveld ‘the place to be’ voor tal van oude (volks)spelen.<br />

Samen met verschillende jeugdbewegingen kan er naar hartenlust<br />

gespeeld worden in de omgeving van de beheersboerderij ‘Koekuithoeve’<br />

(Kromfortstraat 27 in Adinkerke). In het volkscafé kan je<br />

van 14.00u tot 18.00u terecht voor een drankje, een authentiek<br />

volksspel of om een blik te werpen op de tentoonstelling over de<br />

geschiedenis van Adinkerke. Om 14.00u start ter hoogte van de<br />

beheersboerderij ‘Koekuithoeve’ een historische, geleide wandeling<br />

doorheen het centrum van Adinkerke.<br />

Zondag 2 <strong>oktober</strong>: Natuur in <strong>De</strong> Nachtegaal<br />

Op zondag 2 <strong>oktober</strong> vormt het VBNC <strong>De</strong> Nachtegaal opnieuw<br />

het decor voor verschillende doe-activiteiten, workshops en demonstraties.<br />

Genoeg om er een boeiende dag te beleven. Na de<br />

prijsuitreiking van de vakantiezoektocht kan iedereen vanaf 11.00u<br />

genieten van een lekker aperitief en de muzikale jazzklanken van<br />

Nomad Swing. In het kader van 100 jaar <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> zullen een aantal<br />

fi guren die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis<br />

van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> van de partij zijn: P. Bortier, M. Calmeyn, S.<br />

<strong>De</strong>quidt, Pier Kloeffe… ze dompelen ons onder in het rijke (vissers-)verleden<br />

van de <strong>Panne</strong>.<br />

In de namiddag kan iedereen in de open piste terecht om kennis<br />

te maken met het circus: jongleren, diabolo’s, chinese bordjes,<br />

devilsticks, loopballen en -tonnen, rollabolla’s… Er komt ook een<br />

standendorp met (oude) ambachten en doe-activiteiten: ezelritjes,<br />

kalligrafi e, boetseren, kaarsen rollen, papieren bloemen maken,<br />

vliersiroop en zalf maken… Keuze genoeg dus op zondag 2 <strong>oktober</strong><br />

in en rondom VBNC <strong>De</strong> Nachtegaal. Toegang is gratis!


Het Natuurfestival is<br />

een samenwerking<br />

tussen het VBNC <strong>De</strong><br />

Nachtegaal en verschillendegemeentelijke<br />

diensten. Het<br />

volledige programma<br />

vindt u op www.<br />

vbncdenachtegaal.be<br />

of www.depanne.be.<br />

<strong>De</strong> programmafolder<br />

is te verkrijgen<br />

aan de balie<br />

van Toerisme<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

(t/ 058-42 1818)<br />

en het VBNC<br />

<strong>De</strong> Nachtegaal<br />

(t/ 058-42 21 51).<br />

U plant toch ook streekeigen groen?<br />

<strong>De</strong> voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems<br />

(sier-)groen zijn talrijk. Streekeigen bomen en struiken<br />

groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons<br />

klimaat en tegen allerlei ziekten... En ze zijn heel wat vriendelijker<br />

voor uw portemonnee.<br />

Het gemeentebestuur speelt hierop in door streekeigen haagpakketten<br />

en hoogstamfruitbomen of laanbomen aan te bieden<br />

tegen een voordelige prijs. Een haagpakket (keuze uit ver-<br />

Week van het Bos<br />

<strong>De</strong> Verenigde Naties riepen <strong>2011</strong> uit tot het Internationaal Jaar<br />

van de Bossen. Uiteraard laten we dit in Vlaanderen niet zomaar<br />

voorbijgaan. Met de slagzin ‘Bos zonder grenzen’ zoomt de<br />

campagne in op wat bossen wereldwijd betekenen voor Vlaanderen<br />

en vice versa. Blijf op de hoogte via www.weekvanhetbos.<br />

be. <strong>De</strong>ze campagne loopt van 9 tot 16 <strong>oktober</strong>.<br />

schillende pakketten) bestaat uit 20 planten, hiervoor betaalt u<br />

€ 10. Voor 4 hoogstamfruitbomen of laanbomen betaalt u € 25.<br />

Bestellen kan tot 1 <strong>oktober</strong> <strong>2011</strong>. <strong>De</strong> infofolder en het bestelformulier<br />

zijn te verkrijgen bij de dienst Milieu (t/ 058-42 97 69,<br />

milieu@depanne.be).<br />

<strong>De</strong> groendienst komt uw plantgoed thuis leveren in de loop van<br />

de maand november zodat u alles onmiddellijk kunt planten in<br />

het natte plantseizoen. <strong>De</strong>ze actie wordt in het voorjaar herhaald.<br />

Dan dient u te bestellen vóór 15 maart.<br />

9


Mobiliteit<br />

Hoe kan ik mijn auto bewuster gebruiken? Dat is één van de vragen waar je tijdens de Vlaamse Week van de mobiliteit, van 16<br />

tot 22 september, een antwoord op krijgt. Dit jaar staat ‘autodelen’ in de kijker.<br />

Enkele cijfers<br />

Een auto in Vlaanderen staat gemiddeld 23 uur per dag stil en legt<br />

gemiddeld 15.900 km per jaar af, 32% rijdt minder dan 10.000 km<br />

per jaar en 1 op 8 auto’s rijden zelfs minder dan 5.000 km per jaar.<br />

Het gemiddelde gezinsbudget voor mobiliteit bedraagt € 4.589 per<br />

jaar, waarvan € 4.284 aan de wagen besteed wordt. Anderzijds<br />

bezit 17% van de Vlamingen geen wagen.<br />

Onderzoek en ervaring met de bestaande autodeelsystemen, leert<br />

ons dat één gedeelde wagen 4 tot 8 particuliere wagens vervangt.<br />

Maar wat is autodelen eigenlijk?<br />

Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één<br />

auto. Jij maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt.<br />

Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op<br />

pad.<br />

Heb je voor je werk dagelijks een<br />

auto nodig, maar moeten de kinderen<br />

naar de muziekles als jij nog<br />

niet terug bent? Autodelen kan een<br />

oplossing zijn voor wie af en toe een<br />

tweede auto nodig heeft.<br />

Of heb je tijdens de week absoluut<br />

twee wagens nodig maar staat er<br />

in het weekend één van beiden gewoon<br />

stil? Autodelen is ideaal om<br />

het bezit van een tweede wagen<br />

betaalbaar te houden.<br />

Je reist liever met de trein en de<br />

bus, maar met je nieuwe zelfbouwkast<br />

in de bus naar huis is ook wel<br />

een gedoe? Soms is een auto gewoon<br />

handiger.<br />

Wat is autodelen niet?<br />

Autodelen is niet hetzelfde als carpoolen.<br />

Wie carpoolt rijdt in één<br />

auto met meerdere mensen naar<br />

dezelfde bestemming. Bij autodelen<br />

kies je waar je naartoe wil, wanneer<br />

en met wie.<br />

Je kan natuurlijk ook carpoolen in een deelauto, en dan ben je heel<br />

goed bezig!<br />

Autodelen is ook iets anders dan een auto huren. Huurauto’s worden<br />

ook door meerdere mensen gebruikt, maar je moet telkens<br />

formulieren ondertekenen en een borg betalen en dit moet allemaal<br />

gebeuren tijdens de openingsuren van het verhuurkantoor. In<br />

een autodeelgroep tekent iedereen éénmaal vooraf een contract<br />

en reserveer je de wagen telefonisch, via mail of zoals afgesproken<br />

in je contract.<br />

Van wie is de deelwagen eigendom?<br />

<strong>De</strong> twee meest voorkomende vormen zijn mede-eigendom en<br />

uitlenen. Bij mede-eigendom wordt een wagen gezamenlijk aangekocht.<br />

Iedereen betaalt mee voor zowel de aankoop als alle<br />

kosten. Alle beslissingen voor bijvoorbeeld herstel of onderhoud<br />

worden gezamenlijk genomen. Bij<br />

uitlenen stelt iemand zijn eigen wagen<br />

ter beschikking van een groep<br />

mensen die tegen kostenvergoeding<br />

de wagen kunnen gebruiken.<br />

Uiteraard zijn er allerlei mengvormen<br />

mogelijk.<br />

Organisaties voor<br />

autodelen<br />

Als je belist om in te stappen in<br />

een autodeelsysteem kan je dit individueel<br />

door afspraken te maken<br />

met vrienden of buren. Je stelt best<br />

altijd een overeenkomst op. Je kan<br />

je ook laten ondersteunen door een<br />

autodeelorganisatie. In Vlaanderen<br />

zijn er 2 belangrijke autodeelorganisaties:<br />

Autopia<br />

Autopia is het Vlaams steunpunt voor<br />

kleinschalig, particulier autodelen.<br />

Autopia behartigt de belangen van<br />

alle autodelers, onderhandelt met<br />

verschillende partners om auto-


delen aantrekkelijker en interessanter te<br />

maken (vb. met verzekeringsmaatschappijen,<br />

met de overheid…). Ze helpt kandidaatautodelers,<br />

startende en andere autodelers<br />

bij vragen, problemen en het zoeken van<br />

kandidaat-autodelers in de buurt. Je vindt<br />

alle informatie op www.autodelen.net.<br />

Door op deze website enkele vraagjes te<br />

beantwoorden over de kost en het gebruik<br />

van je wagen kan je zien welk systeem van<br />

autodelen voor jou het meest gunstig is. Je<br />

kan ook je verplaatsingswensen invoeren<br />

en zien of er reeds een autodeelgroep actief<br />

is in jouw gemeente. Autopia stelt zelf<br />

geen wagens ter beschikking. <strong>De</strong> deelauto<br />

is eigendom van één of meerdere leden<br />

van de groep.<br />

Cambio<br />

Cambio is een autodeelorganisatie die haar<br />

wagenpark aanbiedt aan derden. Er zijn<br />

verschillende modellen ter beschikking, van<br />

familiewagens tot kleine verhuiswagens. Je<br />

kan een Cambio-wagen ontlenen in de ene<br />

gemeente en hem achterlaten in een andere<br />

Cambio-gemeente. Je betaalt een klein vast<br />

maandbedrag vermeerderd met het brandstofverbruik<br />

dat afhankelijk is van de afgelegde<br />

afstand. Ondertussen moet je niet<br />

instaan voor het onderhoud van die wagen<br />

en ben je ook verlost van alle andere sleur<br />

die een eigen auto met zich meebrengt (verzekering,<br />

keuring...). Iedere klant krijgt een<br />

persoonlijke cambio-kaart met bijhorend<br />

klantnummer waarmee je op elk moment<br />

van de dag (ook tijdens<br />

het weekend) een wagen<br />

kan reserveren. Je voertuig<br />

staat op een gereserveerde<br />

parkeerplaats in<br />

de gemeente waar je hem<br />

ophaalt en na het gebruik<br />

weer terugplaatst. Cambio-auto’s<br />

zijn recente auto’s,<br />

goed onderhouden...<br />

en omnium verzekerd!<br />

Jammer genoeg kan je in<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong> nog niet genie-<br />

ten van deze formule. Je kan klant worden<br />

via de website www.cambio.be.<br />

<strong>De</strong> vele voordelen<br />

- Vermindering van het aantal gereden<br />

autokilometers: autodelers maken voor<br />

elke verplaatsing een bewuste keuze. <strong>De</strong><br />

wagen is slechts één van de alternatieven.<br />

Hierdoor stijgt het aandeel van de<br />

verplaatsingen te voet, met de fi ets en het<br />

openbaar vervoer aanzienlijk.<br />

- Vermindering van het aantal auto’s en<br />

meer vrije ruimte: door autodelen zijn er<br />

minder auto’s in omloop. Daardoor nemen<br />

minder geparkeerde wagens ruimte<br />

in beslag en blijft meer open ruimte beschikbaar<br />

om buurten te verfraaien.<br />

- Milieu: doordat autodelen zorgt voor een<br />

daling van het aantal gereden autokilometers,<br />

levert het een bijdrage aan de<br />

strijd tegen de opwarming van de aarde<br />

en aan een schoner leefmilieu. Eén gedeelde<br />

wagen zorgt voor een gemiddelde<br />

daling van 5800 kg CO2 per jaar.<br />

- Versterking sociaal weefsel: uit een ledenbevraging<br />

van 2008 blijkt dat voor<br />

75% van de ondervraagde autodelers het<br />

sociaal contact met de andere autodelers<br />

een belangrijk argument is om particulier<br />

te blijven autodelen.<br />

Interesse in autodelen? Vul onderstaande strook in (je kan meerdere vakjes aankruisen) en bezorg ze aan de dienst Milieu,<br />

Zeelaan 21.<br />

❏ Ik wens op de hoogte gehouden te worden van de mogelijkheden tot autodelen in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>.<br />

❏ Indien er een infoavond rond autodelen plaatsvindt in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, wil ik uitgenodigd worden.<br />

❏ Ik wens eventueel mijn auto ter beschikking te stellen en wil geholpen worden door Autopia bij het opstellen van een contract,<br />

bij het afsluiten van verzekering…<br />

❏ Ik wens regelmatig gebruik te maken van een wagen, mits vergoeding van de in een contract vastgelegde kosten.<br />

❏ Ik zou het fi jn vinden mocht de mogelijkheid aangeboden worden om in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> een auto te gebruiken via Cambio, ik zou mij<br />

graag lid maken van deze vereniging.<br />

❏ Opmerkingen of vragen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Mijn gegevens :<br />

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

11


Mobiliteit<br />

Een omleidingsweg voor<br />

Adinkerke: stand<br />

van zaken in het dossier<br />

Er wordt al een tijdje gewerkt aan een<br />

studie over een mogelijke omleiding<br />

rond Adinkerke. <strong>De</strong> bedoeling van deze<br />

studie is te komen tot een duurzame,<br />

structurele oplossing inzake doorstroming,<br />

veiligheid en leefbaarheid.<br />

MER-procedure als eerste<br />

stap naar de realisatie van een<br />

weloverwogen omleidingsweg<br />

Op dit moment zit het dossier in de fase van<br />

de MER-procedure. MER staat voor Milieu<br />

Effect Rapportage. Een MER beschrijft de<br />

gevolgen voor mens en milieu, in dit geval<br />

van een omleidingsweg. Het beschrijft<br />

ook mogelijke alternatieven en hoe nadelige<br />

gevolgen voor mens en milieu kunnen<br />

vermeden, verminderd of gecompenseerd<br />

worden. Er zijn twee soorten MER: een<br />

plan-MER onderzoekt de effecten van beleidsopties<br />

en weegt alternatieven af; een<br />

project-MER zal het voorgestelde alternatief<br />

verder onderzoeken en optimaliseren.<br />

Voor de omleiding van Adinkerke is een<br />

plan-MER opgestart. Dit plan-MER gaat uit<br />

van een oostelijke omleiding. Uit voorgaande<br />

studies bleek immers dat een westelijke<br />

omleiding niet de noodzakelijke verbeteringen<br />

op vlak van veiligheid, doorstroming en<br />

leefbaarheid kan garanderen.<br />

Inspraak van bevolking<br />

Op 7 februari <strong>2011</strong> organiseerden het gemeentebestuur<br />

en het Agentschap Wegen<br />

en Verkeer een infoavond om de plan-MER<br />

procedure uit de doeken te doen. <strong>De</strong> bedoeling<br />

van die avond was om de bevolking te<br />

informeren en consulteren. Het dossier werd<br />

een maand lang ter inzage gelegd. Wie<br />

wilde, kon suggesties, aanbevelingen en<br />

opmerkingen indienen. In totaal werden er<br />

30 inspraakreacties ingediend bij de dienst<br />

MER. <strong>De</strong> inspraakreacties werden verwerkt<br />

in de richtlijnen die door de dienst MER werden<br />

opgemaakt. Een aantal suggesties zijn<br />

meegenomen in het verdere onderzoek.<br />

Verdere procedures<br />

We verwachten dat tegen midden 2012 de<br />

defi nitieve plan-MER zal afgerond zijn. Op<br />

basis daarvan kan de Vlaamse Overheid<br />

dan een weloverwogen beleidsbeslissing<br />

nemen over het defi nitieve omleidingstracé.<br />

Pas wanneer dit is vastgelegd in een Ruimtelijk<br />

Uitvoeringsplan (RUP) kan gestart worden<br />

met de verwerving van de gronden voor<br />

de aanleg van de omleidingsweg. Wanneer<br />

de onteigeningen rond zijn, kan het Agentschap<br />

Wegen en Verkeer de werken aanbesteden<br />

en uitvoeren. Als alle procedures vlot<br />

verlopen, zal dit ten vroegste in 2016 zijn.<br />

Knip in de Stationsstraat?<br />

Tijdens de infoavond op 7 februari kwam de<br />

mogelijkheid ter sprake dat de spoorwegovergang<br />

in de Stationsstraat zou afgesloten<br />

worden. Dit zou een ‘knip’ betekenen<br />

in de doortocht van Adinkerke. Een gelijk-<br />

grondse spoorwegovergang is<br />

zeker niet de veiligste oplossing.<br />

Met de afschaffi ng<br />

ervan, wanneer een omleidingsweg<br />

is gerealiseerd,<br />

kan men de veiligheid verhogen.<br />

Heel wat bewoners vrezen<br />

dat hun dorp daardoor in twee gesneden<br />

zal worden, een deel ten noorden en een<br />

deel ten zuiden van de spoorwegovergang.<br />

Handelaars houden hun hart vast dat als er<br />

geen doorgaand verkeer meer door de Stationsstraat<br />

mag, (potentiële) klanten zouden<br />

verdwijnen. Ook het gemeentebestuur<br />

streeft naar een maximaal behoud van de<br />

huidige verbinding van het autoverkeer in<br />

de Stationsstraat. Of zo’n knip er effectief<br />

komt, staat nog lang niet vast. In de plan-<br />

MER fase wordt immers nog geen defi nitieve<br />

keuze gemaakt. Eerst worden alle<br />

mogelijke alternatieven en hun gevolgen<br />

onderzocht.<br />

Heb je vragen over de studie van de<br />

omleidingsweg voor Adinkerke? Neem dan<br />

contact op met het Agentschap Wegen<br />

en Verkeer: adinkerke@wegenwerken.be.<br />

Meer informatie over de studie en de MERprocedure<br />

vind je op www.wegenenverkeer.be.


Wegenwerken<br />

op de A18/E40<br />

tussen Veurne<br />

en de Franse<br />

grens<br />

Vanaf maandag 12 september worden in<br />

opdracht van Wegen en Verkeer West-<br />

Vlaanderen wegenwerken uitgevoerd op<br />

de A18/E40 tussen Veurne en de Franse<br />

grens, in de richting van Frankrijk. Het einde<br />

van de werken is voorzien op 6 <strong>oktober</strong>.<br />

In de richting van Frankrijk wordt het wegdek<br />

volledig vernieuwd. Met behulp van<br />

een doorsteek in de middenberm wordt<br />

het verkeer op de rijbaan richting Jabbeke<br />

gebracht. Het verkeer tussen Veurne en<br />

de Franse grens zal dus in beide richtingen<br />

slechts 1 rijstrook ter beschikking hebben.<br />

Dit kan verkeershinder veroorzaken, zeker<br />

tijdens drukke toeristische weekends.<br />

Tijdens de werken wordt de oprit Veurne<br />

in de richting van Frankrijk afgesloten.<br />

Het verkeer richting Frankrijk moet hier<br />

omrijden via het op- en afrittencomplex<br />

Oostduinkerke. Ook de op- en afrit Adinkerke<br />

richting Frankrijk zal afgesloten<br />

worden tijdens de werken. In Adinkerke<br />

de autostrade oprijden richting Jabbeke<br />

blijft wel mogelijk tijdens de werken. Wie<br />

naar Adinkerke wil, zal al in Veurne de<br />

afrit moeten nemen en verder rijden<br />

via de N8 en N39. Dat geldt ook voor<br />

het verkeer richting Plopsaland. Wie in<br />

Adinkerke de oprit richting Frankrijk wil<br />

nemen, wordt omgeleid via het op- en<br />

afrittencomplex in Ghyvelde (Frankrijk).<br />

<strong>De</strong> werken starten op 12 september en duren<br />

tot 6 <strong>oktober</strong>. Bij slecht weer kunnen de<br />

data opschuiven. <strong>De</strong> werken zijn geraamd<br />

op € 1.561.506,83 (incl. BTW) en worden<br />

uitgevoerd door aannemer Stadsbader D.<br />

– Flamand nv uit Harelbeke. Tijdens de<br />

werken zal meteen ook de afritstrook van<br />

de afrit Adinkerke (verkeer komend van<br />

Jabbeke) verbreed worden. Dit verhoogt<br />

de veiligheid in geval van fi les.<br />

Start van een nieuw<br />

cultuurseizoen<br />

Van 1 tot en met 30 september toert de CultuurCamionette doorheen West-Vlaanderen<br />

en houdt halt bij verschillende cultuurhuizen in de buurt.<br />

Check www.tribune11.be voor meer info én tips over de tour. Doe mee aan de<br />

wedstrijd en maak kans op een verwen-cultuurweekend.<br />

Fortune Cookies<br />

Op de startpagina van www.tribune11.be<br />

staat bovenaan een banner in verband<br />

met de fortune cookie-wedstrijd. Zo kan je<br />

doorklikken naar een pagina waarop je de<br />

cookie-code kan invullen. Eén code verwijst<br />

naar de ‘jammer maar helaas’-pagina.<br />

Twee codes klikken door naar de ‘hoera’pagina<br />

met info over het weekend-arrangement<br />

in Brugge, een deelnameformulier en<br />

diverse links. Meespelen kan tot en met 30<br />

september <strong>2011</strong>. <strong>De</strong> trekking vindt plaats<br />

op dinsdag 4 <strong>oktober</strong> <strong>2011</strong>.<br />

<strong>De</strong> prijs: een cultuurarrangement voor twee<br />

met overnachting in een bed & breakfast in<br />

het oude centrum van Brugge, een voucher<br />

om gratis alle Brugse musea te bezoeken<br />

en twee cultuurcheques van € 25 om van<br />

het West-Vlaamse cultuuraanbod te<br />

proeven.<br />

Cultuur<br />

Verzamel ze ook in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

Op de volgende evenemententen<br />

tussen 1 en 30 sepseptember zullen de ‘fortune<br />

cookies’ te vinden<br />

zijn:<br />

- de tentoonstelling ‘Eeuwig in<br />

eb en vloed’, naar aanleiding<br />

van 100 jaar <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, in het<br />

gemeentehuis<br />

- de tentoonstelling ‘Kunstenaars aan de<br />

Westkust 1830-1975, luik <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>’ in<br />

het cultuurhuis <strong>De</strong> Scharbiellie<br />

- het optreden van Dj Marcel en Vicky tijdens<br />

Metjes Kerremesse op zondag 4<br />

september in de Sint-Pieterswijk<br />

- de infostand in het gemeentehuis tijdens<br />

de Open Monumentendag op zondag 11<br />

september<br />

13


Cultuur<br />

Open Monumentendag op<br />

11 september<br />

Zondag 11 september kan je genieten van de 23ste editie van Open Monumentendag. Thema dit jaar is ‘Confl ict’. Ook in <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong> kunnen erfgoedliefhebbers een kijkje nemen in bekend en minder bekend ‘confl ict’-patrimonium of deelnemen aan een<br />

van de vele activiteiten.<br />

2<br />

2 Voormalig klooster van<br />

Het thema ‘Confl ict’ wordt eerder als negatief bekeken. <strong>De</strong>els klopt<br />

de de Zusters van de H. GehoorGehoordat ook, maar het omgaan met en denken over confl icten, het bezaamheid,<br />

Koninklijke Baan 28<br />

heersen en ‘oplossen’ van confl icten en het sluiten van compromis-<br />

<strong>De</strong> stijl van het oude klooster uit<br />

sen heeft ook tot vooruitgang en vernieuwing geleid. Het program-<br />

1866 is eclectisch. Zo vertoont<br />

ma van onze gemeente belooft alvast even boeiend te worden.<br />

de gevel neogotische én classicistische<br />

elementen. Het gebouw<br />

<strong>De</strong> opengestelde monumenten zijn onder begeleiding toe-<br />

werd gerenoveerd en herbegankelijk<br />

van 10.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.00u,<br />

stemd, en maakt deel uit van het<br />

tenzij anders vermeld. <strong>De</strong> meest recente informatie vindt u<br />

Immaculata-Instituut.<br />

op www.openmonumenten.be, www.depanne.be of<br />

www.100jaardepanne.be. <strong>De</strong> dag zelf is een rijk geïllustreerde<br />

brochure gratis verkrijgbaar bij Toerisme <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> en de<br />

opengestelde monumenten. Bij het ter perse gaan zijn volgende<br />

3<br />

3 Villa Claire, Koning Albertplein<br />

14 14<br />

opengestelde monumenten en activiteiten reeds gekend:<br />

In de Dumontwijk is villa Claire,<br />

gebouwd in 1903 en recent gere-<br />

Opengestelde<br />

noveerd, het rechterdeel van een<br />

tweewoonst met gespiegelde ge-<br />

monumenten<br />

vel en een bijna identiek grondplan.<br />

Een typisch kenmerk uit de<br />

belle époque-periode dat terug te<br />

1<br />

vinden is in de gevel van de woning,<br />

is de aparte kelderingang<br />

voor het personeel.<br />

1<br />

‘t Groot Moerhof, Molendam 2 (Adinkerke)<br />

Samen met het Moerhof vormde ‘t Groot Moerhof een uithof van<br />

de Duinenabdij van Koksijde, in de onmiddellijke nabijheid van de<br />

Moeren. <strong>De</strong> huidige gebouwen dateren uit 1762. Ze vormen een<br />

ommuurde hoeve met een losse, U-vormige opstelling. Het complex<br />

staat letterlijk op de grens tussen België en Frankrijk, een uitgelezen<br />

confl ictplek.<br />

4<br />

4<br />

Kapel missionarissen Oblaten, Kapellelaan 3<br />

Van 13.30u tot 18.00u. ‘ ‘t ‘t Paterskerkje’ is het werk van de paters<br />

Oblaten, die zich in 1906 onder impuls van Alice de Aguilar, de<br />

vrouw van de latere eerste burgemeester Ernest d’Arripe, in <strong>De</strong><br />

<strong>Panne</strong> vestigden. <strong>De</strong> neogotische kapel werd in 1909 opgetrokken<br />

en het koor werd in 1913 toegevoegd. In deze kapel woonden de<br />

leden van de Koninklijke familie tijdens WO I de misvieringen bij.


5<br />

5<br />

8<br />

8 Villa Anne-Marie, Toeristenlaan 11<br />

Ten oosten van de Dumontwijk werd na WO I deze villa in cottagestijl opgetrokken.<br />

Het gebouw volgt de natuurlijke glooiing van het perceel. Tijdens<br />

WO II kreeg de villa het door een bombardement zwaar te verduren.<br />

10<br />

Villa Les Papillons, Konijnenweg 21<br />

<strong>De</strong>ze villa in de Dumontwijk vormt een koppelwoning met villa Les Heures<br />

Douces en werd rond 1926 gebouwd in de typische cottagestijl.<br />

Kenmerkend zijn hier onder meer de in- en uitspringende muurpartijen.<br />

Het gebouw is wellicht een ontwerp van architect Alexis Dumont.<br />

10 Villa van het voormalige Melipark en de Eiffelzaal van <strong>De</strong><br />

Vergulde Fazant, <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>laan 68<br />

In 1952 liet Alberic Florizoone deze villa bij het Melipark bouwen<br />

door architect Jules <strong>De</strong>coussemaeker uit <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. Kenmerkend<br />

in de gevel is de afwisseling tussen rechte en afgeronde delen.<br />

Dit leidt tot een dynamische asymmetrie. Pronkstuk in de Eiffelzaal<br />

van <strong>De</strong> Vergulde Fazant is dan weer de monumentale houten<br />

schoorsteen van de Franse ingenieur en industrieel Gustave Eiffel<br />

(1832-1923). Eiffel had die, op het toppunt van zijn roem, laten maken<br />

voor zijn villa in het Zwitserse Vevey. Beide gebouwen worden<br />

binnenkort afgebroken om plaats te maken voor een grote theaterzaal<br />

van Plopsaland. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag<br />

loopt in <strong>De</strong> Vergulde Fazant een nostalgische expositie met<br />

Melipark-items van een privé-verzamelaar en een fototentoonstelling<br />

over het werk van architect Jules <strong>De</strong>coussemaeker (°1914).<br />

6<br />

6 Villa Zonneweelde,<br />

7 Villa <strong>De</strong> Butterblomme,<br />

A. Dumontlaan 18<br />

Koninginnelaan 37<br />

<strong>De</strong>ze hoekvilla in cottagestijl in <strong>De</strong>ze bakstenen villa in een<br />

de Dumontwijk is een koppel- versoberde cottagestijl maakt<br />

woning uit 1913 van de archi- deel uit van een koppelwoning.<br />

tecten Albert en Alexis Dumont. Ze werd in 1925 opgetrokken<br />

Hier is de strategie uitgewerkt ten oosten van de Dumontwijk.<br />

om de IJzervlakte gecontro- Tijdens WO I stonden op deze<br />

leerd onder water te zetten bij plaats houten barakken die deel<br />

het begin van WO I.<br />

uitmaakten van het imposante<br />

fronthospitaal L’Océan.<br />

9 Villa Esprit de<br />

Mer, Visserslaan 10<br />

Van 13.30u tot 18.00u.<br />

Volgens de overlevering<br />

liet een Brusselaar<br />

in 1932 deze imposante<br />

villa in cottagestijl<br />

op één van de karak-<br />

9<br />

teristieke duintoppen<br />

bouwen voor zijn ‘geheime<br />

liefde’. Begin jaren 1970 werd aan deze villa een dokterspraktijk<br />

toegevoegd. Enkele jaren geleden werd het gebouw gerenoveerd, met<br />

behoud van onder meer het oorspronkelijke houtwerk, en tot een Bed &<br />

Breakfast omgevormd. Tot op vandaag vormt de monumentale traphal<br />

nog steeds de spil van alle huisverkeer.<br />

11<br />

11 Oude tramstelplaats, Loskaai 15<br />

Van 10.00u tot 18.00u. Dit tramdepot van <strong>De</strong> Lijn uit 1936 is opgericht in<br />

art deco. Naar aanleiding van de zomertentoonstelling ‘Tram in restauratie’<br />

zijn er tal van gerestaureerde tramstellen te bewonderen. Dit rollend en<br />

rijdend erfgoed getuigt van de rijke geschiedenis van de (kust)mobiliteit.<br />

7<br />

15


Cultuur<br />

Activiteiten<br />

Straatanimatie<br />

Op zondag 11 september is er van 10.30u tot 12.00u en van 14.00u<br />

tot 17.00u doorlopend straatanimatie rond het thema ‘Confl ict’ in<br />

de Dumontwijk.<br />

Exclusieve wandeling: ‘Langs de loopgraven uit<br />

de Eerste Wereldoorlog op domein Cabour’<br />

Vertrekpunt: Domein Cabour, Moeresteenweg 141 (Adinkerke)<br />

Om 10.00u en 14.30u (1 wandeling duurt 2,5 uur)<br />

Vooraf inschrijven is vereist bij de dienst Cultuur (t/ 058-42 97 53,<br />

cultuur@depanne.be).<br />

Het domein Cabour, een duinengebied, is één van de monumenten<br />

die het thema Confl ict in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> belicht, dankzij de sporen<br />

van beide wereldoorlogen. In WO II was dit een bolwerk van Duitse<br />

troepen. In WO I daarentegen was het onbezet en werden in het<br />

militair hospitaal gewonden verzorgd.<br />

Tentoonstelling ‘Eeuwig in eb en vloed’, n.a.v.<br />

100 jaar <strong>De</strong> <strong>Panne</strong><br />

Gemeentehuis, Zeelaan 21, <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, van 10.00u tot 18.00u<br />

(Speciaal geopend naar aanleiding van Open Monumentendag).<br />

<strong>De</strong> expo overloopt de geschiedenis van <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> van voor de<br />

aankomst van Leopold I tot vandaag. Extra aandacht gaat uit naar<br />

de wereldoorlogen, twee scharniermomenten. In WO I verbleven<br />

hier de Koninklijke familie en veel prominenten. In WO II vond hier<br />

onder andere Operatie Dynamo plaats.<br />

5-art Open Monumentenbus<br />

Vertrekpunt: Grote Markt Veurne, om 10.00u en 14.00u (duur:<br />

3,5 uur). Vooraf inschrijven is vereist: Dienst Toerisme Veurne<br />

(Grote Markt 29, t/ 058-33 55 31, infotoerisme@veurne.be).<br />

<strong>De</strong> bus neemt je mee naar vijf locaties in vijf gemeenten (Alveringem,<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong>, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne). <strong>De</strong> gids geeft<br />

onderweg en ter plaatse deskundige uitleg. Je ontdekt de diversiteit<br />

van de regio en zijn erfgoed.<br />

Tentoonstelling ‘<strong>De</strong> kusttram overleefde veel<br />

confl icten’<br />

Oude tramstelplaats, Loskaai 15, van 10.00u tot 18.00u<br />

Al sinds 1885 verbindt de kusttram stranden, kuststeden en -dorpen.<br />

<strong>De</strong> tram beleefde confl ictueuze momenten: tijdens WO I<br />

sneed het front de kustlijn in tweeën bij Nieuwpoort en in WO II<br />

ruimde de tram baan voor een Duitse verdedigingslijn tegen een<br />

mogelijke inval van de geallieerden.<br />

Historische tramritten<br />

Oude tramstelplaats, Loskaai 15, van 10.00u tot 18.00u<br />

Vroeger waren mensen om organisatorische redenen genoodzaakt<br />

om dicht bij hun werk te wonen. Door de komst van de spoorwegen<br />

en de tram, kregen de mensen meer vrijheid om hun woonplaats te<br />

kiezen. Er ontstonden nieuwe woonkernen rond stations en nabij<br />

belangrijke tramlijnen. Door de jaren heen is er heel wat veranderd,<br />

maar de treinen en trams zijn nog niet verdwenen. Tijdens de Open<br />

Monumentendag rijdt ongeveer om het half uur één van de tentoongestelde<br />

trams het traject tussen <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> Esplanade, Koksijde en<br />

Nieuwpoort-Bad. Meerijden kan voor een zeer democratische prijs.


Het plaatsen van kleine semi-ondergrondse straatvuilnisbakken<br />

(met inhoud 300 liter) verspreid in de gemeente en van de grotere<br />

exemplaren op het strand (met inhoud 3000 liter) langs de Zeedijk,<br />

werpt zijn vruchten af. Ze zijn bestemd voor kleine afvalresten<br />

(blikjes, papiertjes…) van wandelaars, en niet voor huishoudelijk<br />

afval en bedrijfsafval. <strong>De</strong> meeste <strong>Panne</strong>naars kennen deze regeling<br />

ondertussen al. Door een actieve sensibilisatiecampagne naar<br />

vakantiegangers en huurders via de 4-talige folder ‘Zeg me waar<br />

en wanneer’, brengt het gemeentebestuur zoveel mogelijk toeristen<br />

en huurders van vakantieverblijven op de hoogte van het doel<br />

van deze containers. <strong>De</strong> gemeentelijke vaststellers controleren het<br />

correct gebruik ervan.<br />

Het probleem dat sommige tweedeverblijvers en huurders ondervonden<br />

wanneer ze de gemeente verlaten op een dag waarop<br />

geen huisvuilophaling is, is door de komst van semi-ondergrondse<br />

betaalcontainers eveneens van de baan. <strong>De</strong> eerste ondergrondse<br />

betaalcontainer, die in de Loskaai nabij het containerpark staat,<br />

bleek een schot in de roos. Hij werd tijdens het afgelopen jaar niet<br />

minder dan 1000 keer gebruikt! Met andere woorden verdwenen<br />

er 1000 zakken uit het straatbeeld. Dit succesverhaal kreeg begin<br />

juli een vervolg: een tweede semi-ondergrondse betaalcontainer<br />

werd geplaatst in de Nieuwpoortlaan, ter hoogte van residentie<br />

<strong>De</strong> nieuwe betaalcontainer in de Nieuwpoortlaan<br />

Semi-ondergrondse<br />

afvalinzameling<br />

= succesformule<br />

Sinds het beleid een weloverwogen stappenplan volgt om het zwerfvuil te beperken,<br />

is het verschil duidelijk merkbaar. <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> is goed op weg om een propere gemeente<br />

te worden!<br />

Ten Uytkante. Opnieuw langs een uitvalsweg en met voldoende<br />

parkeerruimte voor het lossen van een restafvalzak. Je kan in de<br />

semi-ondergrondse betaalcontainers zakken van 60 liter (= het<br />

volume van een normale restafvalzak) kwijt na het betalen van<br />

€ 1. Je hoeft geen reglementaire huisvuilzak te gebruiken. Let op!<br />

Plaats zeker geen vuilniszakken naast de containers of je riskeert<br />

een boete tot € 250.<br />

<strong>De</strong> <strong>Panne</strong> is dus echt op weg naar… een propere<br />

gemeente<br />

En de gemeente steekt nog een tandje bij: ook in de vernieuwde<br />

Zeelaan werd gekozen voor semi-ondergrondse restafvalcontainers.<br />

<strong>De</strong> verfi jnde schuine zuilen passen perfect in het concept<br />

van de Zeelaan en bieden veel voordelen: ze nemen weinig plaats<br />

in, hebben een kleine inwerp-opening en zijn praktisch geurloos.<br />

Ze vereisen bovendien minder ritten van de vuilniswagen om ze<br />

te ledigen. Hun grootste troef schuilt in hun enorme capaciteit onder<br />

de grond: 3000 liter per afvalcontainer! Met dit gegeven kon<br />

u aan de slag voor de berekening van de wedstrijdvraag van de<br />

dienst Milieu tijdens de openingshappening van de Zeelaan, waar<br />

gevraagd werd de inhoud van de 13 ondergrondse afvalcontainers<br />

te schatten. Het antwoord luidt dus 39.000 kg! Een enorme<br />

massa zwerfvuil die niet langer hinder of overlast veroorzaakt. Van<br />

de 556 deelnemers, gokte Nadine <strong>De</strong>meyer het best en zij kreeg<br />

een mand met wereldwinkelproducten overhandigd. We geven nog<br />

graag mee dat <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> en Adinkerke maar liefst 154 vuilnisbakken<br />

(groot, klein, semi-ondergronds en bovengronds) in het totaal<br />

telt. Zo kent u ook het antwoord op de bijhorende schiftingsvraag.<br />

Tot slot werden in de Zeelaan ook speciale asbakken geplaatst. Ze<br />

werden aan de met bloembakken versierde zitbanken bevestigd.<br />

Winnares Nadine <strong>De</strong>meyer<br />

Luk Dombrecht<br />

17


Energie<br />

Ontleen gratis een<br />

energiemeter<br />

Oktober is de energiemaand. Daarom gaan we samen op zoek naar de grootste energievreters in jouw huis. Met een energiemeter<br />

kan je heel eenvoudig het energieverbruik van je huishoudtoestellen meten.<br />

<strong>De</strong> dienst Milieu leent gratis energiemeters uit. Met deze meter kan je gedurende 14 dagen het verbruik van je huishoudtoestellen meten.<br />

Zo kan je vaststellen welke toestellen in jouw woning de grootste energievreters zijn. Het gebruik van de meter is eenvoudig, het is een<br />

toestelletje waarop je gemakkelijk het verbruik van je apparaat kan afl ezen. Om te kunnen vergelijken vind je hieronder een tabel met<br />

het gemiddelde verbruik van de meest gebruikte apparaten.<br />

Soort toestel Vermogen in Watt Gebruiktijd Gemiddeld jaarlijks Energieprijs in euro/jaar<br />

verbruik<br />

(aan 0,22 euro/kWh)<br />

Koelkast combi<br />

150 à 250 Watt 365 dagen<br />

201 kWh 44,22<br />

(250 liters), label A+<br />

continu<br />

Koelkast combi<br />

(250 liters), label C<br />

200 à 350 Watt 365 dagen continu 500 kWh 110<br />

TV in gebruik 80 à 100 Watt 335 dagen 4u/dag 121 kWh 26,62<br />

TV in spaarstand 4 à 10 Watt 365 dagen continu 59 kWh 12,98<br />

Computer in gebruik 100 à 120 Watt 240 dagen 4u/dag 106 kWh 23,32<br />

Computer in spaarstand 40 à 60 Watt 365 dagen continu 400 kWh 88<br />

Wasmachine AAA<br />

(was 60°)<br />

2000 à 2200 Watt 48 weken 4maal/week 173 kWh 38,06<br />

Wasmachine C (was 60°) 2500 à 3000 Watt 48 weken<br />

4 maal/week<br />

259 kWH 56,98<br />

Droogkast C 2500 à 3000 Watt 32 weken<br />

2 maal /week<br />

192 kWh 42,44<br />

Strijkijzer 750 à 1100 Watt 48 weken 5u/week 260 kWh 57,2<br />

Stofzuiger 650 à 800 Watt 48 weken 2u/week 70 kWh 15,4<br />

Koffi ezetapparaat 500 à 1000 Watt 335 dagen<br />

10 min/dag<br />

42 kWh 9,24<br />

Vaatwasmachine 1200 Watt 48 weken<br />

5 maal/week<br />

288 kWh 63,36<br />

Microgolfoven 1000 à 1500 Watt 48 weken –<br />

1,5 uur/week<br />

90 kWh 19,8<br />

Elektrisch kookfornuis 8000 à 10000 Watt 335 dagen<br />

928 kWh 204,16<br />

(klassieke plaat) met<br />

oven<br />

35 min/dag<br />

Frituurpan 1500 à 2000 Watt 48 weken 1u/week 84 kWh 18,48<br />

Wekkerradio 3 à 6 Watt 365 dagen continu 20 kWh 4,4<br />

<strong>De</strong>ze tabel verduidelijkt dat energiezuinige machines (type A+++) zoals<br />

wasmachines of koelkasten per jaar al gauw een groot verschil in<br />

energiekost betekenen. Ook door het uitschakelen van de stand-by<br />

(spaarstand) bespaar je een aantal euro’s per jaar. Neem een kijkje<br />

op www.topten.be voor meer informatie rond energiezuinige toestellen.


Polaris vzw, het West-Vlaamse Regenbooghuis,<br />

verhuisde in het voorjaar naar<br />

een nieuwe locatie. Met het nieuwe gebouw<br />

wil het Regenbooghuis de zichtbaarheid<br />

van holebi’s en transgenders in onze regio<br />

verbeteren.<br />

Polaris vzw is geen groentje op de markt.<br />

Het opende zijn deuren in mei 2009 op de<br />

Groentemarkt 19a in Oostende, dankzij de<br />

steun van de Provincie West-Vlaanderen<br />

en het stadsbestuur. Jongeren die nog in<br />

de kast zitten, transgenders, leerkrachten,<br />

familie van holebi’s… met andere woorden<br />

iedereen die meer wil weten over holebi’s<br />

en transgenders kan aankloppen bij het Regenbooghuis.<br />

Polaris ijvert voor:<br />

• een betere aanvaarding van transgenders<br />

en holebi’s in de samenleving<br />

• een grotere zichtbaarheid op scholen, in<br />

gezinnen, in steden, op het platteland<br />

• ondersteuning van holebi’s en transgenders<br />

en hun omgeving, inclusief jongeren,<br />

oudere holebi’s, allochtonen…<br />

Nieuwe stek voor<br />

Regenbooghuis<br />

• meer cultuurbeleving met kunst, literatuur,<br />

fi lm…<br />

• een sterke holebigemeenschap in West-<br />

Vlaanderen<br />

• inspraak in en participatie aan het beleid<br />

(jeugd, onderwijs, gezondheid en welzijn,<br />

cultuur, sport …)<br />

“Dit voorjaar vond het West-Vlaamse Regenbooghuis<br />

een nieuw onderdak slechts<br />

enkele huizen van de vorige locatie. We<br />

blijven dus op de Groentemarkt, maar je<br />

vindt ons nu terug op nummer 17b. Het<br />

lijkt een kleine stap, maar voor het Regenbooghuis<br />

is het een grote stap vooruit,” zegt<br />

Rob Jonckheere, voorzitter van Polaris. “In<br />

het nieuwe pand is Polaris zichtbaarder<br />

aanwezig in het straatbeeld, hierdoor is de<br />

drempel om het Regenbooghuis binnen te<br />

stappen lager. Dankzij dit nieuwe gebouw<br />

kunnen we onze doelstelling nog beter bereiken.<br />

Polaris vzw wil op een laagdrempelige<br />

manier het trefpunt worden voor alle<br />

holebi’s, transgenders en sympathisanten<br />

van de provincie en daarbuiten. Iedereen is<br />

van harte welkom in het vernieuwde West-<br />

Zwerfkatten in de buurt?<br />

Laat het ons weten.<br />

Vlaamse Regenbooghuis! Dat we West-<br />

Vlaamse bekendheid verwerven merken<br />

we aan de bezoekers, die niet enkel van<br />

Oostende komen maar ook van andere<br />

streken in onze provincie. Dit jaar schenken<br />

we in het bijzonder aandacht aan de Westkust<br />

en de Westhoek. Het is immers van<br />

belang dat alle inwoners van de provincie<br />

weten dat ze bij ons terecht kunnen.”<br />

Voor verdere informatie kan je terecht<br />

bij Polaris West-Vlaams Regenbooghuis,<br />

Groentemarkt 17b, 8400 Oostende,<br />

t/ 059-43 96 17, info@polaris-wvl.be,<br />

www.polaris-wvl.be.<br />

Geef uw naam, adres, telefoonnummer en het vermoedelijk aantal zwerfkatten door aan de dienst<br />

Milieu. Van maandag 3 <strong>oktober</strong> tot en met vrijdag 14 <strong>oktober</strong> <strong>2011</strong> staat het gemeentebestuur in<br />

voor het vangen, steriliseren/castreren en terugplaatsen van zwerfkatten. Dit gebeurt op een diervriendelijke<br />

manier. Om misbruik te voorkomen heeft het gemeentebestuur het recht om meldingen<br />

te weigeren. Gelieve uw huiskat gedurende deze periode zoveel mogelijk binnen te houden.<br />

Meer informatie? Dienst Milieu, t/ 058-42 97 68, milieu@depanne.be.<br />

19


U was erbij<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

1-3 Speelpleinwerking <strong>De</strong> Ravotter<br />

Knutselen, fantasiespelen, koken, sporten, een dagje strand, een<br />

dagje bos, voor elk wat wils bij speelpleinwerking <strong>De</strong> Ravotter.<br />

4-6 SWAP<br />

Meer dan 100 swappers profi teerden van een zomerprogramma<br />

boordevol actie, sensatie en nieuwe uitdagingen.<br />

7 MOVE-X<br />

Samen met MOVE-X leefden de 16-plussers zich tijdens de zomer<br />

volledig uit met activiteiten die ze zelf gekozen hadden: een uitstap<br />

naar de Gentse Feesten, Reggae Geel…<br />

8-9 Sk8 Contest<br />

Het wordt ondertussen een jaarlijkse traditie, de sk8 Contest lokte<br />

dit jaar nog méér bezoekers en deelnemers.<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9


Luk Dombrecht<br />

Luk Dombrecht<br />

10 11<br />

10-13 Openingshappening vernieuwde Zeelaan<br />

Na tien maanden werken werd de openingshappening van de<br />

vernieuwde Zeelaan een echt feest. Inwoners, tweedeverblijvers,<br />

streekgenoten en toeristen…iedereen was massaal aanwezig. <strong>De</strong><br />

dag startte reeds vroeg met een lekker ontbijt voor 5.000 personen.<br />

<strong>De</strong> hele dag door was er straattheater en animatie om af te sluiten<br />

met sfeervolle optredens van <strong>De</strong> Ketnet Band, The Sunsets, <strong>De</strong><br />

Romeo’s en Milk Inc.<br />

14-15 Leopoldfeesten<br />

<strong>De</strong> Leopoldfeesten werden qua timing door elkaar geschud, om te<br />

kunnen afsluiten met de thema-avond in de Dumontwijk, precies<br />

op de dag van de 100ste verjaardag van onze gemeente. Hippies,<br />

soldaten, vissers en vissersvrouwen, madammen met hun dandy’s<br />

aan zee… allen passeerden ze de revue onder een stralend blauwe<br />

hemel.<br />

16-17 Beestig Geestig<br />

<strong>De</strong> dierenhappening was opnieuw ‘beestig geestig’ en een groot<br />

succes. Een evenement dat vooral de kinderen bekoort maar ook<br />

heel veel volwassenen aanspreekt. Een zomertopper!<br />

16<br />

17<br />

Luk Dombrecht<br />

Luk Dombrecht<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

21


U was erbij<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

18 Bezoek minister Smet<br />

Verzamelen geblazen voor de jeugddiensten van de kustgemeenten<br />

voor het bezoek van minister van Jeugd Pascal Smet. Er werd een<br />

mooi debat gevoerd over de toekomst van de jeugd aan de kust.<br />

19-22 Sportkampen <strong>2011</strong><br />

19-20: Het eerste aqua-en adventure kamp voor 13-15 jarigen was<br />

een succes. <strong>De</strong> jeugd kon zich uitleven in allerlei hippe sporten…<br />

21: Klaar voor de mountainbiketocht om daarna alles te geven in<br />

de kajaks.<br />

22: Met een bal of tennisracket, op een springkasteel, deze deelne-<br />

mers hebben er alleszins van genoten.<br />

23-25 Koetsendefi lé en Artiestendag<br />

Ondanks het wat mindere weer kon het Koetsendefi lé ook dit jaar<br />

weer op veel toeschouwers rekenen. <strong>De</strong> paardentramritjes, de<br />

doortocht door het centrum, de picknick in de Groene Biezenlaan<br />

en het defi lé waren een must-see! Op 7 augustus kon iedereen ook<br />

in de Kasteelstraat terecht voor de jaarlijkse Artiestendag.<br />

24 25<br />

22<br />

23


Eerste Nabestaandendag<br />

donoren in<br />

West-Vlaanderen<br />

Uit de vele ervaringen van de transplantatiecentra blijkt dat er een grote behoefte<br />

is aan communicatie rond orgaandonatie. Bovenop het enorme verdriet bij het afscheid<br />

van een geliefde wordt men met vele feiten en vragen geconfronteerd.<br />

“Orgaandonatie?”: een cruciale vraag waar<br />

velen nog nooit bij stilgestaan hebben. <strong>De</strong><br />

provincie West-Vlaanderen wil ook dit jaar,<br />

met haar vierde campagne rond orgaandonatie,<br />

zoveel mogelijk mensen bereiken die<br />

iemand dierbaar hebben verloren en waarbij<br />

overgegaan werd tot orgaandonatie.<br />

Samen met de vereniging Navado vzw wil<br />

de provincie lotgenoten met elkaar in contact<br />

brengen om ervaringen te delen, naar<br />

elkaar te luisteren, door te verwijzen naar<br />

transplantatiecoördinatoren… <strong>De</strong>ze ontmoetingen<br />

kunnen een troost betekenen in<br />

het leven van een nabestaande.<br />

Op zaterdag 8 <strong>oktober</strong> <strong>2011</strong> vanaf 14.00u<br />

vindt de Nabestaandendag Donoren plaats<br />

in Salons Lodewijk Van Male, Maalsesteenweg<br />

488 te Sint-Kruis (Brugge). Zowel nabestaanden,<br />

getransplanteerden als mensen<br />

uit de medische wereld zijn welkom.<br />

Sommigen vertellen over hun eigen ervaring.<br />

Napraten kan tijdens het ontmoetingsmoment,<br />

met het nuttigen van een hapje en<br />

een drankje.<br />

Voor meer informatie en inschrijving<br />

kan je terecht bij: Hilde Meuleman,<br />

t/ 050-40 35 69, hilde.meuleman@<br />

west-vlaanderen.be of Lia van Kempen,<br />

t/ 078-15 00 74, contact@navado.be.<br />

Laat je registreren als donor!<br />

In België sterven per jaar ongeveer 120<br />

mensen die wachten op een orgaantransplantatie.<br />

Via sensibiliseringscampagnes<br />

waarbij het belang van orgaandonatie<br />

in de kijker wordt geplaatst,<br />

kunnen wij samen de wachtlijsten voor<br />

organen verkleinen.<br />

Het tekort aan donoren is voor een groot<br />

deel te wijten aan het groeiend succes<br />

van de transplantatietechniek enerzijds<br />

en aan de vergrijzing van de bevolking<br />

anderzijds, waardoor de vraag naar organen<br />

het aanbod overstijgt. Dit is natuurlijk<br />

een positieve zaak, maar om dit<br />

tekort op te vangen moeten we alles<br />

in het werk zetten om het aanbod van<br />

organen te verhogen. Het niet instemmen<br />

met orgaandonatie door zo’n twaalf<br />

procent van de nabestaanden is een andere<br />

belangrijke reden. En daar kunnen<br />

we iets aan veranderen! Door mensen<br />

bewust te maken van het prangend<br />

probleem, kan het aantal weigeringen<br />

dalen waardoor het aantal beschikbare<br />

organen stijgt.<br />

Ook al lijkt dit misschien een ver-vanmijn-bedshow…<br />

je kan mensenlevens<br />

redden door je te laten te registreren als<br />

donor. Surf naar www.west-vlaanderen.<br />

be/orgaandonatie voor meer informatie<br />

of kom langs bij de dienst Bevolking en<br />

Burgerlijke Stand om je te laten registreren.<br />

23


Halloween


Belgische primeur voor<br />

Lotto <strong>Panne</strong> Beach Endurance<br />

Na lang wachten is het dit jaar eindelijk zo ver: de populaire strandrace staat nu ook open voor de<br />

wielerjeugd! Er komt een extra startbox voor jongeren tussen 10 en 14 jaar met wielervergunning.<br />

<strong>De</strong> Beach Endurance moet voor hen een onvergetelijke ervaring worden en hen motiveren om hun<br />

opleiding verder te zetten.<br />

<strong>De</strong> jongeren van de Vlaamse Wielerschool (8 jaar tot 14 jaar) die<br />

een wieleropleiding krijgen in West-Vlaanderen, kunnen momenteel<br />

enkel deelnemen aan korte wedstrijdjes, die dan nog meestal plaatsvinden<br />

in Limburg of Antwerpen. Hun activiteiten zijn jammer genoeg<br />

steeds losgekoppeld van de grote evenementen. Beetje bij beetje<br />

groeide het idee om de Beach Endurance open te stellen voor de<br />

Belgische wielerjeugd. <strong>De</strong> Wielerbond moest overtuigd worden en<br />

dit jaar is het eindelijk zo ver! Johan Museeuw, die zelf iedere week<br />

met zijn zoontje naar Limburg of Antwerpen reist, steunt het project.<br />

<strong>De</strong> 16de editie van de Lotto <strong>Panne</strong> Beach Endurance vindt plaats<br />

op 20 november. Om 12.00u stipt kan u op het strand, ter hoogte<br />

van het Leopold I standbeeld, de spectaculaire start meemaken. Er<br />

komt een extra startbox voor jongeren van 10 tot 14 jaar met een<br />

wielervergunning. Zij gaan naar de inschrijvingstafel samen met de<br />

andere deelnemers, krijgen een startnummer en starten uiteindelijk<br />

samen met de grote groep. <strong>De</strong> jongeren leggen een halve ronde af<br />

(10 km) en verlaten dan het parcours via de fi nishzone. Wij wensen<br />

hen in elk geval heel veel succes!<br />

Grote inzamelmaand van Valorfrit<br />

Van 1 tot en met 31 <strong>oktober</strong> <strong>2011</strong> organiseert<br />

Valorfrit, in samenwerking met de afvalintercommunale<br />

IVVO, de tweede editie<br />

van de Grote Inzamelmaand. Breng tijdens de<br />

maand <strong>oktober</strong> je gebruikte frituurolie of<br />

-vet naar het containerpark. Wie weet win<br />

je wel een fi ets, een gloednieuwe friteuse<br />

of één van de vele andere prijzen!<br />

Kom, deponeer en win<br />

Per liter gebruikte frituurolie of -vet die je in<br />

<strong>oktober</strong> correct binnenbrengt op het containerpark,<br />

krijg je één tombolabiljet. Dus<br />

hoe meer je binnenbrengt, hoe meer kans<br />

je hebt om te winnen! Op het tombolabiljet<br />

vind je een unieke code. Verstuur deze<br />

code per sms naar 6019 of geef ze in op<br />

www.valorfrit.be/inzamelmaand. Met een<br />

beetje geluk win je een prachtige prijs!<br />

Nog een goede reden om mee te doen<br />

Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die correct worden ingezameld<br />

via het containerpark, kunnen nuttig worden gerecycleerd en<br />

hergebruikt. Zo wordt het merendeel verwerkt tot milieuvriendelijke<br />

biodiesel (90%). <strong>De</strong> rest wordt gebruikt<br />

voor energieopwekking (9%)<br />

en oleochemie (1%). Dus niet alleen<br />

jij wint erbij, maar ook het milieu!<br />

Voor meer informatie over de Grote<br />

Inzamelmaand en voor het volledige<br />

wedstrijdreglement kan je terecht<br />

op www.valorfrit.be/inzamelmaand.<br />

25


Water<br />

Nieuwe afspraken rond wateraansluiting en<br />

afvalwaterafvoer<br />

Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld<br />

worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?<br />

Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement sinds 1 juli <strong>2011</strong> een pasklaar<br />

antwoord.<br />

Het Algemeen Waterverkoopreglement<br />

brengt meer eenvormigheid in de dienstverlening<br />

van alle Vlaamse watermaatschappijen<br />

en rioolbeheerders en introduceert<br />

enkele nieuwe principes.<br />

Regeling voor lekken<br />

Als uw waterverbruik met 50% is gestegen<br />

en met minstens 100 m³, moet uw watermaatschappij<br />

u hiervan op de hoogte brengen.<br />

Om de oorzaak van het afwijkend hoge<br />

waterverbruik op te sporen, kunt u gratis<br />

een eerste verkennend controleonderzoek<br />

laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder<br />

bepaalde voorwaarden een minnelijke<br />

schikking mogelijk.<br />

Waarborg tegen afsluiting<br />

Watermaatschappijen kunnen de levering<br />

van leidingwater aan een klant niet zomaar<br />

stopzetten. Het<br />

Algemeen Waterverkoopreglement<br />

legt de procedure<br />

vast die een watermaatschappij<br />

moet volgen voor<br />

een afsluiting. <strong>De</strong><br />

watermaatschappij<br />

moet onder andereherinneringsbrieven<br />

sturen en<br />

een afbetalingsplan<br />

voorstellen.<br />

Verplichte<br />

keuring<br />

Bij een nieuwbouw<br />

of bij grote grote<br />

werken aan uw<br />

leidingnet voor de<br />

afvoer van afval-<br />

en/of regenwater,<br />

moet u een keuring<br />

van de privéwaterafvoer<br />

laten<br />

uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden<br />

riolering op het openbaar domein, met<br />

de verplichting om regenwater af te koppelen<br />

op het privédomein, is een keuring verplicht.<br />

Een verzoek tot aansluiting, afsluiting<br />

of afkoppeling richt u aan de rioolbeheerder<br />

voor <strong>De</strong> <strong>Panne</strong> die hiervoor bevoegd is:<br />

IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij<br />

van Veurne-Ambacht), Doornpannestraat<br />

1, 8670 Koksijde, t/ 058-53 38 33,<br />

info@iwva.be. Wat de keuring precies inhoudt,<br />

leest u in de folder ‘Keuring van uw<br />

private waterafvoer’, die u bij IWVA kan<br />

aanvragen of dowloaden op hun site (www.<br />

iwva.be, klik op ‘klanten’ en vervolgens op<br />

‘aansluiting riolering’). <strong>De</strong> keuring van de<br />

binneninstallatie van het drinkwatercircuit<br />

werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen,<br />

en is nu ook opgenomen<br />

in het Algemeen Waterverkoopreglement.<br />

Watermeter per wooneenheid<br />

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een<br />

watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen<br />

geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke<br />

watermeter is nog toegestaan,<br />

maar bij renovatie moeten aparte watermeters<br />

per wooneenheid worden geplaatst.<br />

U kunt de volledige tekst van het Algemeen<br />

Waterverkoopreglement nalezen op<br />

de website van de Vlaamse Milieumaatschappij<br />

www.vmm.be. Voor algemene informatie<br />

kunt u steeds terecht bij het Infoloket<br />

van de Vlaamse Milieumaatschappij,<br />

t/ 053 72 64 45, info@vmm.be.


Wateroverlast november 2010 als natuurramp erkend<br />

In de periode van 11 tot 17 november 2010 viel de regen met bakken uit de lucht, ook in <strong>De</strong> <strong>Panne</strong>. <strong>De</strong> regenval was van die aard<br />

dat deze als natuurramp werd erkend.<br />

U heb schade geleden. Waar<br />

kunt u terecht?<br />

Indien u schade hebt geleden moet u zich<br />

wenden tot uw verzekeringsmaatschappij.<br />

Sinds 1 maart 2006 is immers de verzekering<br />

tegen natuurrampen in voege getreden,<br />

waardoor de schade veroorzaakt door<br />

een aantal natuurfenomenen voortaan door<br />

uw brandverzekering gedekt wordt. <strong>De</strong>ze<br />

rampendekking is opgenomen in alle verzekeringspolissen<br />

‘brand eenvoudige risico’s’.<br />

Dit betekent dat u zich als slachtoffer<br />

van een natuurramp, voor zover de schade<br />

betrekking heeft op eenvoudige risico’s in<br />

de zin van de brandverzekering, niet kan<br />

wenden tot het rampenfonds. Ook wie nagelaten<br />

heeft zich te verzekeren kan geen<br />

aanspraak maken op een vergoeding van<br />

de schade door het Rampenfonds.<br />

Welke goederen kunnen dan<br />

wél door het rampenfonds<br />

vergoed worden?<br />

- <strong>De</strong> goederen die geen eenvoudige risico’s<br />

zijn of die gedekt zijn in het kader<br />

van een bijzondere verzekeringspolis.<br />

- <strong>De</strong> goederen die in principe uitgesloten<br />

zijn:<br />

• niet binnengehaalde oogsten<br />

• de levende veestapel buiten het gebouw<br />

• de bodem<br />

• de teelten<br />

• de bosaanplantingen<br />

- <strong>De</strong> goederen die niet verzekerd zijn<br />

omwille van de fi nanciële toestand van de<br />

geteisterde.<br />

- <strong>De</strong> openbare domeingoederen.<br />

Meer info vindt u op www.belgium.be of<br />

www.rampen.be. Voldoet u aan de voorwaarden<br />

om een dossier in te dienen, neem<br />

dan telefonisch contact op met de dienst<br />

Preventie en Gemeenschapswachten,<br />

Marie <strong>De</strong>clercq (preventie@depanne.be,<br />

t/ 058-42 97 35). Indien u aanspraak maakt<br />

op terugbetaling dan moet u tegen uiterlijk<br />

26 september in tweevoud uw dossier indienen<br />

bij de dienst Preventie en Gemeenschapswachten<br />

die ervoor zorgt dat alle<br />

dossiers bij de provinciale dienst Rampenschade<br />

terecht komen.<br />

Opvoedingstip<br />

‘Stresskonijntjes’<br />

Net als volwassenen kunnen kinderen gespannen zijn en uit hun evenwicht raken.<br />

Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn, zoals spanningen thuis, problemen op school, moeilijk kunnen<br />

omgaan met andere kinderen, niet goed in een groep passen…<br />

Stress bij kinderen uit zich vaak in slaapproblemen,<br />

angstig zijn, veel huilen, buikpijn,<br />

teruggetrokken gedrag, niet buiten<br />

willen spelen, spijbelen of zelfs opnieuw<br />

beginnen bedplassen. Voor ouders is de<br />

oorzaak van stress niet altijd herkenbaar<br />

omdat zij er dicht bij staan. Toch is het, net<br />

als voor volwassenen, van belang om die<br />

oorzaak te achterhalen, desnoods met hulp<br />

van iemand buiten het gezin.<br />

Wat kan je doen?<br />

Sta open voor gevoelens en problemen<br />

Stress bij kinderen is gelukkig vaak op te<br />

lossen door de ouders zelf. Als ouders maar<br />

open staan voor de problemen van hun<br />

kind. Goed luisteren naar wat een kind zegt,<br />

is daarbij vaak al een eerste hulp. Als het<br />

kind het vertrouwen in zijn ouders en zijn<br />

omgeving terugkrijgt, als het weet dat er<br />

naar hem geluisterd wordt en dat zijn spanningen<br />

serieus worden genomen, verdwijnen<br />

eventuele stressklachten vanzelf weer.<br />

Plannen en keuzes maken<br />

Ouders van gestreste kinderen kunnen een<br />

weekplanning maken. In het plan staat bijvoorbeeld<br />

wie wanneer ergens gaat spelen,<br />

en daar moet iedereen zich ook aan hou-<br />

den. Voor de rust van deze kinderen is het<br />

belangrijk om keuzes te leren maken en<br />

niet alles zomaar op zich af te laten komen.<br />

Eenzelfde soort plan kan, eventueel per<br />

dag, opgemaakt worden.<br />

Bekijk de dingen van de positieve kant<br />

Kinderen zijn heel veerkrachtig in een liefdevolle<br />

omgeving. Vervelende gebeurtenissen<br />

meemaken kan je iets belangrijks over jezelf<br />

en je kinderen leren. Zijn of haar levenskracht<br />

is groot en met jouw tijdige hulp komt zoon of<br />

dochter er meer zelfzeker en zelfs sterker uit.<br />

Meer weten over opvoeden?<br />

www.groeimee.be<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!