05.05.2013 Views

Luchtroosters - Aldes Benelux BV

Luchtroosters - Aldes Benelux BV

Luchtroosters - Aldes Benelux BV

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Versie <strong>Benelux</strong><br />

<strong>Luchtroosters</strong>


Luchtverdeling<br />

en comfort<br />

p. 3 t/m 16<br />

Kleine<br />

roosters<br />

p. 17 t/m 25<br />

Interieurroosters<br />

p. 27 t/m 80<br />

Plafondroosters<br />

p. 81 t/m 121<br />

Lijnroosters<br />

p. 123 t/m 146<br />

Wervelroosters<br />

p. 147 t/m 179<br />

Speciale<br />

roosters<br />

p. 181 t/m 205<br />

Buitenluchtroosters<br />

p. 207 t/m 232<br />

Algemene<br />

informatie<br />

p. 233 t/m 239<br />

De bestandsdelen<br />

van comfort<br />

SR 141 D p. 18 SR 142 D p. 18 SR 147 D p. 19 BAP Color p. 21 BIM 300 p. 23 BIM 320 p. 23<br />

SC 101 p. 28 SC 101 D p. 28 SC 102 p. 29 SC 102 D p. 29 AC 101 p. 30 AC 101 D p. 30<br />

AC 450<br />

AN 450 p. 46 AG 470 p. 47 AF 470 p. 48<br />

SC 831<br />

SC 831 T p. 82<br />

SC 360 R<br />

SC 369 R p. 111<br />

AG 270 - 280 - 290<br />

AN 270 - 280<br />

AN 290 p. 124<br />

SF 771<br />

SF 773 p. 148<br />

AF 842<br />

AT 842 p. 85<br />

SC 320<br />

SC 370 p. 113<br />

AO 280<br />

AO 290 p. 125<br />

AC 500<br />

AC 500 D p. 88<br />

SC 121<br />

SC 125 p. 57<br />

SF 700<br />

SN 700 p. 92<br />

AG en AN 270<br />

280 - 290 p. 133 SF 280 P p. 134<br />

AC 121<br />

AC 123 p. 58<br />

AF 700 - AN 700<br />

AT 700 p. 93<br />

AO 123<br />

AU 124 p. 59<br />

AF 701<br />

AF 703 p. 94<br />

ALD 610<br />

ALD 620 p. 137 AN 260 p. 138<br />

SF 781<br />

SF 783 p. 150 SF 784 p. 153<br />

AR 883 p. 156 AR 870 p. 162 SR 861 p. 168<br />

SP 391 p. 182 SP 392 p. 183 SP 393 p. 184 SP 394 p. 185 SP 395 p. 186 SP 396 p. 187<br />

AVF 75 - ANF 75<br />

ATO 75 p. 208<br />

Enkele<br />

referenties<br />

De karakteristieke<br />

waarden<br />

AU 661 - AG 662<br />

AG 663 p. 209 AWA 251 p. 211 AG 638 p. 212<br />

Beschikbare<br />

kleuren<br />

De worp<br />

AG 639 - SG 639<br />

EG 639 p. 213<br />

Alfabetische<br />

index op type<br />

AO 639 - SO 639<br />

EO 639 p. 213


Toevoerlucht Retourlucht<br />

BIM 400 p. 24<br />

AC 102 p. 31<br />

AC 161<br />

AC 163 p. 60<br />

SF 704 TP<br />

AN 704 TP p.95<br />

SN 260 p. 139<br />

SF 861 p. 169<br />

BEM 780 p. 24<br />

AC 102 D p. 31<br />

AC 127 - 128<br />

AO 127 - 128 p. 64<br />

AN 221<br />

AN 231 p. 143<br />

GD 102 - 102 D<br />

SD 102<br />

SD 102 D p. 36<br />

AC 129<br />

AO 129 p. 64<br />

SN 221<br />

SN 231 p. 144<br />

SR 862 p. 170 SF 862 p. 171<br />

DGH p. 195 AR 190 p. 196 SR 150 p. 201<br />

AG 640<br />

AU 640 p. 214<br />

SF 704 R p. 96<br />

AG 645<br />

AU 645 p. 224<br />

AC 430 - AN 430<br />

AC 430 D<br />

AO 430 p. 42<br />

AG 637 W p. 65<br />

AF 791<br />

AF 792 p. 97 Combined p. 104<br />

AU 631 - AU 632<br />

SU 631<br />

SU 632 p. 226<br />

SF 861 T<br />

SF 862 T p. 172<br />

Mini AWT p. 204<br />

AP 639<br />

SP 639 p. 229<br />

Selectie van de<br />

toevoerroosters<br />

AC 440 - AN 440<br />

AC 440 D<br />

AO 440 p. 43<br />

AG 450<br />

AG 450 D p. 45<br />

AC 180 - AU 180<br />

AC 181 p. 70 SR 377 p. 74<br />

SC 310 R<br />

SC 319 R p. 109<br />

SF 864<br />

SR 864 p. 173<br />

SC 340 R - SC 349 R<br />

SC 350 R<br />

SC 359 R p. 110<br />

SF 865<br />

SR 865 p. 174<br />

AG 644<br />

SG 644 p. 230 AR 637 p. 232<br />

Selectiegids<br />

SR 356 - 413 p. 75<br />

SC 984 p. 176


Een leefklimaat,<br />

zo fris als de lente!


Luchtverdeling en comfort<br />

De bestandsdelen van comfort - p 4<br />

De karakteristieke waarden - p 7<br />

De worp - p 8<br />

Toevoerlucht - p 9<br />

Retourlucht - p 10<br />

Selectie van de toevoerroosters - p 11<br />

Selectiegids - p 12<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 3<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

Luchtverdeling en comfort<br />

Een goed ventilatiesysteem begint met de keuze van<br />

de juiste materialen om een goed comfort te<br />

garanderen.<br />

Het comfort wordt bepaald door drie belangrijke<br />

componenten:<br />

• de thermische component,<br />

• de aeraulische component,<br />

• de akoestische component.<br />

De thermische component en de<br />

aeraulische component<br />

Deze twee eerste componenten worden beschreven in<br />

de norm EN ISO 7730, die de volgende onderwerpen<br />

beschrijft:<br />

• de omgevingstemperatuur afhankelijk van de<br />

activiteit en de gedragen kleding,<br />

• de ondervonden hinder veroorzaakt door luchtstromen,<br />

• de aanwezigheid van koude of warme muren,<br />

• toegestane verticale temperatuurgradiënt.<br />

Kennis van de lichamelijke activiteit en de gedragen<br />

kleding maken het mogelijk de optimale omgevingstemperatuur<br />

vast te stellen om zo een ideaal<br />

thermisch comfort te verkrijgen.<br />

De gedragen kleding drukt men uit in clo,<br />

overeenkomend met de thermische isolatie van de<br />

kleding.<br />

De lichamelijke activiteit drukt men uit in met,<br />

overeenkomend met de metabolische energieproductie.<br />

De hinder veroorzaakt door luchtstromen hangt af van<br />

de snelheid van de luchtstroom en van zijn<br />

temperatuur.<br />

Bij elke omgevingstemperatuur hoort dus een<br />

gemiddelde snelheid in de verblijfszone, Vr, zonder<br />

hinderlijke luchtstromen te veroorzaken.<br />

De eindsnelheid van de ingaande lucht, Vt, aan de<br />

rand van de worp, definieert Vr. Het volgen van de<br />

selectieaanbevelingen door <strong>Aldes</strong>, uitgedrukt in Vt<br />

geeft een maximaal comfort in de verblijfszone.<br />

4<br />

De bestandsdelen van comfort<br />

Voorbeeld in de utiliteitsbouw<br />

Handarbeider<br />

Activiteit: 2 Met<br />

Kleding: 0,8 Clo<br />

Kantoormedewerker<br />

Activiteit: 1,2 Met<br />

Kleding: 0,5 Clo<br />

Ruimtetype T (°C) Vt<br />

Vr<br />

omgeving (m/s) (m/s)<br />

Hotelkamers, individuele<br />

kantoren, etc.<br />

Zomer 24.5 ± 1.5 0.25 0.18<br />

Winter 21 ± 2 0.25 0.12<br />

V t afhankelijk van de toepassing voor een optimaal comfort<br />

Ruimtetype Vt<br />

(m/s)<br />

Individuele kantoren, ziekenhuiskamers, hotels. 0.25<br />

Kantoortuinen, vergaderzalen, buurtwinkels. 0.37<br />

Industriële hallen en sporthallen. 0.50<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


De bestandsdelen van comfort<br />

De akoestische component Geluidsdrukniveau (Lp): aanbevelingen ASHRAE<br />

De aanbevelingen van de ASHRAE op het gebied van<br />

geluidsdruk (geluidswaarwording door de gebruiker)<br />

afhankelijk van het gebruik van de ruimten resulteren<br />

in een algemeen comfort.<br />

De geluidsdruk in een ruimte hangt af van het<br />

vermogen (geluid voortgebracht door de bronnen):<br />

• van het of (de) toevoerrooster(s),<br />

• van de installatie voor het toevoerrooster (airconditioner,<br />

luchtbehandelingsinstallatie, etc.)<br />

• de geluidsbronnen in de ruimte.<br />

Vervolgens neemt men in de berekening de demping<br />

van de ruimte op om een globale waarde van de<br />

geluidsdruk te verkrijgen.<br />

Opmerking: als er meerdere toevoerroosters aanwezig<br />

zijn in de ruimte dan verkrijgt u het resulterende<br />

geluidsdrukniveau door rekening te houden met de<br />

bijdrage van de individuele geluidsdrukniveaus van elk<br />

systeem in het meetpunt op een afstand r<br />

(kwadraatsom van de geluidsdrukniveaus).<br />

Ruimte NR criterium (ISO) Waarde dB(A)<br />

Radio- of televisiestudio NR 20 25<br />

Conferentiezaal NR 25 30<br />

Ziekenhuiskamer NR 25 30<br />

Hotelkamer NR 25-30 30-35<br />

Leslokaal NR 25-30 30-35<br />

Bioscoop NR 30 35<br />

Kantoor NR 30-35 35-40<br />

Winkel, boetiek NR 35 40<br />

Restaurant NR 35-40 40-45<br />

Supermarkt NR 40 45<br />

Sportzaal, zwembad NR 45-50 50-55<br />

Montagehal NR 50 55<br />

Zware industrie NR 60-70 65-75<br />

Gevaarlijk geluidsniveau NR 85 90<br />

Berekening van het geluidsdrukniveau (Lp)<br />

Q: richteffect, afhankelijk van de positie van het toevoerrooster in de kamer.<br />

d: afstand in meters vanaf het rooster tot het middelpunt van de ruimte of van de<br />

meetsensor.<br />

R: absorptiefactor van de ruimte ➩ R = Sα / (1- α) .<br />

S: totale oppervlakte van de wanden van de ruimte in m2.<br />

α: coëfficiënt volgens Sabine.<br />

De absorptiefactor α van de ruimte<br />

Ruimte Eigenschappen van de ruimte Waarde van α<br />

Radio-, TV-studio Stille ruimte 0,45<br />

Restaurant, vergaderzaal Stille ruimte 0,25<br />

Kantoor, bibliotheek Gemiddelde ruimte 0,15<br />

Museum, ziekenhuis Reflecterende ruimte 0,10<br />

Kerk, werkplaats, sporthal Sterk reflecterende ruimte 0,05<br />

De gegeven waarden zijn ter indicatie.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 5<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

Snelle bepaling van de akoestische<br />

criteria<br />

Als benadering gebruiken we de volgende hulpmiddelen<br />

bij het selecteren van de roosters.<br />

In de documentatie van ALDES zijn de akoestische<br />

prestaties van de roosters uitgedrukt als vermogen<br />

Lw (NR).<br />

Demping door de ruimte<br />

6<br />

L W -- L p (dB)<br />

Q1<br />

Q2<br />

Q4<br />

Q8<br />

0<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

20<br />

30<br />

0,5 0,8 1<br />

Afstand van de bron in meters<br />

De bestandsdelen van comfort<br />

2<br />

2 3 4<br />

Optelling van twee verschillende geluidsniveaus<br />

Aantal dB toe te voegen<br />

aan het hoogste geluidsniveau<br />

0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 14 m<br />

1<br />

3 4<br />

6<br />

5<br />

8 10 12<br />

1,5 2 3 4 6 8 10 12 16 20 25 m<br />

Voorbeeld:<br />

Afmetingen van de ruimte: L x B x H = 8 x 4 x 3,1 m<br />

De absorptiefactor van de ruimte = 0,15<br />

Volume van de ruimte ~ – 100 m3<br />

Constante van de ruimte = 25 m2 SABINE (zie diagram)<br />

De lokatie van het toevoerrooster, Q = 1<br />

Afstand tot de geluidsbron = 3 m<br />

Dempingsfactor van de ruimte = 7,5 dB<br />

1,5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Optelling van identieke geluidsniveaus<br />

Voorbeeld:<br />

L1 = 60 dB en L2 = 65 dB<br />

L1 + L2 = L2 + 1,2<br />

L1 + L2 = 66,2 db.<br />

Aantal bronnen 2 3 4 5 6 8 10<br />

Toename van het geluidsniveau 3 5 6 7 8 9 10<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

5<br />

10<br />

20<br />

50<br />

2<br />

100<br />

200<br />

500<br />

1000<br />

2000<br />

Verschil in geluidsniveau (dB)<br />

Constante van de ruimte m 2 volgens SABINE<br />

10 m 2 m3 6 7 8 9<br />

6 4 2 8 6 4 2 8 6 4 2 6 4<br />

16 20 m<br />

10 4<br />

α 0,05<br />

α 0,1<br />

α 0,15<br />

10 3<br />

α 0,25<br />

α 0,4<br />

10 2<br />

Ruimte inhoud L x B x H = m 3


De karakteristieke waarden<br />

De verblijfszone<br />

Dit is de "leefzone" van de ruimte gelegen op 30 cm afstand van de wanden met een hoogte tussen de 1,8 en 2 meter.<br />

Symbolen Definities<br />

A k (m 2 ) Vrije doorlaat: het oppervlak van het rooster bepaald door de verhouding tussen het debiet Qv<br />

(afgeregeld en bekend) en de inblaassnelheid Vk (m/s) gemeten volgens de norm ISO EN 12238.<br />

Vk (m/s) Gemeten luchtsnelheid in het rooster.<br />

Lt (m) Worp of afstand tussen het toevoerrooster en het einde van de worp (verzameling van punten<br />

binnen de worp met de stroomsnelheid Vt, gemeten volgens de norm ISO EN 12238).<br />

V t (m/s) De eindsnelheid van de worp.<br />

V r (m/s) Gemiddelde restsnelheid in de leefzone als gevolg van de keuze van de snelheden Vt aan de<br />

rand van de worp Lt.<br />

Lp (NR) Geluidsdrukniveau oftewel het geluid dat de gebruiker van de ruimte waarneemt.<br />

Lw (NR) Afgegeven akoestisch vermogen, oftewel het gegenereerde geluid door de uitgaande lucht bij<br />

het passeren van het rooster, zoals gedefinieerd in de norm Noise Rating ASHRAE.<br />

Luchtverversingswaarde (Vol/h) Debiet van nieuwe, schone lucht gedeeld door het volume van de behandelde ruimte.<br />

Ventilatievoud (Vol/h) Totaal debiet van de ingeblazen lucht (debiet nieuwe lucht + debiet behandelde lucht), gedeeld<br />

door het volume van de behandelde ruimte. Hoe hoger de Ventilatievoud is, des te groter dient<br />

de inductievoud van het toevoerrooster te zijn om een optimaal comfort te verzekeren.<br />

Inductievoud Factor die de inductievoud van een toevoerrooster aangeeft, om de prestaties van de<br />

verschillende toevoerroosters van ALDES te kunnen vergelijken.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 7<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

8<br />

De worp<br />

De worp Plafondhoogte < 3<br />

De waarden voor de worp worden over het algemeen<br />

gegeven voor een bepaalde eindsnelheid, Vt, van 0.25<br />

m/s, 0.375 m/s of 0.5 m/s in de richting van de<br />

luchtstraal. U verkrijgt de worpen voor de andere<br />

eindsnelheden, door gebruik te maken van de<br />

aangegeven correctiefactoren.<br />

Ruimten met een plafondhoogte kleiner<br />

dan 3 meter<br />

Voor de meeste plafondroosters en wandroosters<br />

beschouwt men de afstand tussen het rooster en de<br />

tegenoverstaande wand of de helft van de afstand<br />

tussen twee roosters als voldoende lengte voor de<br />

worp Lt.<br />

Ruimten met een plafondhoogte tussen 3<br />

en 5 meter<br />

Voor hoge plafonds mogen we aan de afstand tussen<br />

het rooster en de tegenoverstaande muur het verschil<br />

tussen de plafondhoogte en 3 meter toevoegen.Deze<br />

verticale worp L v dient kleiner te zijn dan de helft van<br />

de horizontale afstand L h oftewel<br />

L t = L h + L v of L v ≤ L h2<br />

Ruimten met een plafondhoogte groter<br />

dan 5 meter<br />

In hoge ruimten wordt de lucht over het algemeen in<br />

het hoge gedeelte ingeblazen. De moeilijkheid in dit<br />

type ruimten is in alle jaargetijden voldoende comfort<br />

te realiseren.<br />

Een gecontroleerde lengte van de worp vermindert de<br />

temperatuursgelaagdheid in de winter en het effect<br />

van een "koude douche" in de zomer.<br />

U kunt met de diagrammen van de straaluitlaten en<br />

van de wervelroosters het model kiezen dat het beste<br />

past bij de temperaturen van de toevoerlucht in de<br />

zomer en in de winter.<br />

* Plafondhoogte: hoogte onder het plafond.<br />

De temperatuur aan de rand van de worp<br />

Het mengvermogen van een toevoerrooster (of I) is af<br />

te lezen aan het verschil tussen de temperatuur aan de<br />

rand van de worp en de gewenste omgevingstemperatuur.<br />

Hoe kleiner dit verschil, des te beter is het mengen<br />

(inductie).<br />

U kunt de temperatuur aan de rand van de worp<br />

vaststellen met de volgende diagrammen en formules:<br />

i = q L en qL = q 1 + q 2<br />

q 1<br />

λ (∆t) = ∆t L<br />

∆t1<br />

t L = t a + ∆t 1 . λ (∆t)<br />

∆t 1 = t 1 - t a en ∆t L = t L - t a<br />

Symbolen<br />

Vk Inblaassnelheid m/s<br />

vt Eindsnelheid aan de rand van het worp m/s<br />

q1 Primaire luchtstroom m3 /h of m3 /s<br />

q2 Opgewekte luchtstroom<br />

in de ruimte m3 /h of m3 /s<br />

qL Totale luchtstroom aan de<br />

rand van de worp m3/h of m3/s i Inductievoud<br />

t1 Primaire luchttemperatuur °C<br />

ta Omgevingstemperatuur in de ruimte °C<br />

tL Luchttemperatuur op de middellijn van<br />

de luchtstraal aan de rand van de worp °C<br />

∆t1 Temperatuurverschil bij het toevoerrooster K<br />

1,80 m<br />

V t<br />

0,15<br />

3 < plafondhoogte < 5 Plafondhoogte > 5<br />

Weergave van de snelheden<br />

3 m L v<br />

V t<br />

L t = L h + L v of L v ≤ L h2<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L t<br />

L t<br />

V t<br />

2,70 m<br />

Zone Verblijfszone occupée<br />

Verblijfszone<br />

L h<br />

Zone Verblijfszone occupée<br />

Inductievoud en temperatuur aan de rand van de worp<br />

CMi λ (∆t)<br />

40 0,05<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

4<br />

Vt = 0,375<br />

Vt = 0,5<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

Vervolg symbolen<br />

∆tL Temperatuurverschil aan de rand van de worp K<br />

λ (∆t) Verhoudingen van ∆t<br />

6<br />

7<br />

8<br />

L t<br />

V t<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

V t<br />

L t<br />

Zone occupée<br />

Temperatuursgelaagdheid van de ruimte<br />

bij verwarming<br />

Voorbeeld: een gekozen rooster met de volgende gegevens:<br />

• een Vt gelijk aan 0.25 m/s,<br />

• een Vk gelijk aan 4 m/s,<br />

• een inblaastemperatuur van 17 °C,<br />

• een omgevingstemperatuur van 25 °C.<br />

Aan de rand van de worp constateren we een temperatuursverschil van:<br />

tL = ta + ∆t1 x λ (∆t),<br />

tL = 25 + (17 - 25) x 0.065,<br />

tL = 25 - 0.52 = 24.5 °C.


Toevoerlucht<br />

Het temperatuurverschil Het Coanda-effect in samenhang met het inblazen met temperatuurverschil<br />

Door het temperatuursverschil is de ingeblazen lucht<br />

onderhevig aan de Wet van Archimedes. Als gevolg<br />

van deze wet heeft koude lucht de neiging te dalen en<br />

warme lucht de neiging te stijgen. Zij veroorzaken<br />

respectievelijk het verschijnsel van vallende<br />

luchtstroom (koude douche) of temperatuursgelaagdheid<br />

van de ruimte (verticale temperatuursgradiënt).<br />

Bij koeling compenseren we vroegtijdige val van de<br />

luchtstraal door gebruik te maken van het Coandaeffect<br />

(zie pagina 11).<br />

Voor een ∆T groter dan 8 K kiest u naast het Coandaeffect<br />

een worp waarvan de Vt aan de overstaande<br />

wand groter is dan of gelijk is aan 0.375 m/s.<br />

Voor wandroosters kunnen we een verticale afbuiging<br />

van 15° toepassen.<br />

Bij verwarming, voor plafondhoogten van meer dan<br />

drie meter moeten geschikte toevoerroosters gebruikt<br />

worden: instelbare wervelrooster, verticaal inblazen...<br />

Dit om temperatuursgelaagdheid van het volume te<br />

voorkomen wat uitermate nadelig is voor het comfort<br />

in ruimten met een tussenverdieping.<br />

Digitale simulaties tonen de verschillende natuurkundige<br />

verschijnselen:<br />

• de rode luchtstromen hebben een snelheid groter<br />

dan 0.5 m/s,<br />

• de blauwe gebieden geven de zones aan met een<br />

snelheid kleiner dan 0.2 m/s.<br />

Obstakels<br />

Vermijd grote obstakels in een luchtstroom met een<br />

snelheid hoger dan 0.5 m/s.<br />

Kruising van luchtstralen<br />

Vermijd het kruisen van luchtstralen met een snelheid<br />

groter dan 0.5 m/s.<br />

Stralings-asymmetriën<br />

Een te groot temperatuursverschil tussen de ruimte en<br />

haar wanden kan leiden tot ongemak:<br />

• een verschil van 10K tussen de oppervlaktetemperatuur<br />

en de omgevingstemperatuur zorgt voor<br />

de beleving van een koude muur in de winter en een<br />

warme muur in de zomer.<br />

In het geval van grote raamoppervlakken dient u bij<br />

voorkeur de ingaande luchtstraal naar deze te richten.<br />

Systemen met een variabel luchtdebiet<br />

Moderne luchtbehandelingssystemen hebben<br />

minstens drie debietinstellingen.<br />

Bij het kleinste debiet houden we in de gaten dat de<br />

installaties:<br />

• minimaal een V k hebben van 2 m/s om een goed<br />

Coanda-effect te garanderen en een "koude douche"<br />

te vermijden,<br />

• een worp L t groter dan 70% van de lengte van het<br />

plafond heeft, om de vorming van warme en koude<br />

zones te vermijden.<br />

Bij het grootste debiet houden we in de gaten dat de<br />

installaties:<br />

• een geluidsniveau hebben dat overeenkomt met het<br />

gebruik van de ruimte.<br />

• een worp L t kleiner of gelijk aan 100% van de lengte<br />

van het plafond heeft, om storende luchtstromen te<br />

voorkomen.<br />

Samenvattend: een worp L t gekozen tussen 70% en<br />

100% van de lengte van het plafond geeft een<br />

optimaal comfort.<br />

Koude luchtstraal met het Coandaeffect.<br />

Er is geen tocht in de<br />

verblijfszone<br />

Obstakels<br />

Een slecht geplaatst obstakel zorgt voor<br />

afbuiging van de luchtstraal, vooral bij<br />

koude luchtstralen.<br />

Stralings-asymmetriën<br />

Worp te klein:<br />

warme zones en "koude douche".<br />

Juist gekozen worp:<br />

optimaal comfort.<br />

Deze luchtstraal, ingeblazen zonder<br />

Coanda-effect, heeft een te klein worp<br />

en veroorzaakt een "koude douche".<br />

De kruising van luchtstralen<br />

Vermijdt het kruisen van luchtstralen met<br />

een snelheid groter dan 0.5 m/s.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 9<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

De plaatsing van retourroosters<br />

De plaatsing van de retourroosters heeft weinig<br />

invloed op de snelheden in de verblijfszone.<br />

De afstand tussen een toevoer en retourrooster dient<br />

> dan de worp L t met een eindsnelheid van 0,375 m/s.<br />

Voorbeeld van slechte plaatsing<br />

bij koeling<br />

Weergave van de snelheden<br />

• 1: Toevoerrooster.<br />

• 2: Retourrooster.<br />

• 3: Geen hoge snelheden in de leefzone, dus geen<br />

hinder van tocht.<br />

Weergave van de temperaturen<br />

• 1: De slechte afscherming van de ramen aan de<br />

linkse kant leiden tot een plaatselijk ongemak als<br />

gevolg van de asymmetrische stralingsintensiteit.<br />

• 2: De temperatuur van de retourlucht is lager dan de<br />

omgevingstemperatuur, wat resulteert in een slecht<br />

rendement van de koeling.<br />

• 3: De omgevingstemperatuur is te hoog.<br />

We kunnen aannemen dat deze situatie ook leidt tot<br />

een akoestisch ongemak, omdat de koeling altijd<br />

voluit draait om de ingestelde temperatuur te<br />

bereiken.<br />

Conclusie<br />

Deze installatie is niet comfortabel.<br />

Combined<br />

Het gebruik van dit type rooster, neemt de problemen<br />

weg van de plaatsing van het retourrooster en<br />

resulteert in tijdswinst bij de installatie.<br />

10<br />

• Geen last van te hoge snelheden,<br />

dus geen hinder door luchtstromen.<br />

Retourlucht<br />

Weergave van de snelheden<br />

Weergave van de temperaturen<br />

Weergave van de snelheden<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Selectie van de toevoerroosters<br />

Het Coanda-effect<br />

Dit effect, ook wel plafondeffect of het wandeffect<br />

genoemd, houdt in dat een luchtstraal de neiging heeft<br />

een oppervlakte te volgen als zij hiermee in contact is.<br />

Het Coanda-effect treedt op bij snelheden Vk groter<br />

dan 2 m/s.<br />

Het Coanda-effect vergroot bij gelijke afstand en gelijk<br />

debiet de worp met ongeveer 30%.<br />

Comfort en keuze van het roostermodel<br />

Het comfort van de gebruikers hangt af van de juiste<br />

technische keuze. Deze keuze hangt af van de<br />

volgende criteria:<br />

• de plafondhoogte en de plaatsing van de roosters,<br />

• de ventilatievoud,<br />

• ∆T aan het toevoerrooster.<br />

Als eerste dient u het juiste model voor de toepassing<br />

te kiezen om vervolgens de maat vast te stellen.<br />

De keuze van het model: de<br />

plafondhoogte*<br />

Door het juiste model voor de plaatsing en de<br />

plafondhoogte te kiezen verkrijgt u een correcte<br />

afdekking van de te behandelen zone zonder hinder<br />

van luchtstromen te ondervinden.<br />

Er is een productlijn beschikbaar voor elke plafondhoogte.<br />

* Plafondhoogte: hoogte onder het plafond.<br />

De keuze van het model:<br />

de ventilatievoud<br />

Hoe hoger de ventilatievoud is, des te hoger dient de<br />

inductie te zijn om een homogene en comfortabele<br />

temperatuurverdeling in de verblijfszone te<br />

garanderen.<br />

De keuze van het model: ∆T aan het<br />

toevoerrooster<br />

Er bestaan verschillende technieken voor ventilatie en<br />

airconditioning. Vaak zijn de twee functies<br />

gecombineerd in een systeem.<br />

Een luchtbehandelingsinstallatie, met waterkoeling of<br />

directe koeling, werkt niet met dezelfde<br />

luchttemperaturen als een ventilator-convector.<br />

Vanwege hun ontwerp hebben de verschillende<br />

luchtroosters niet dezelfde mogelijkheden voor het<br />

behandelen van warme of koude luchtstromen.<br />

De tabellen op de volgende pagina 's geven een<br />

overzicht van al deze randvoorwaarden en<br />

vereenvoudigt de keuze van de productlijn.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 11<br />

D<br />

≈ 10°<br />

Het Coanda-effect is optimaal voor een afstand D kleiner dan 30 cm.<br />

Plafondhoogte (m) Ruimtetype<br />

Plafondhoogte < 3 Utiliteits gebouwen, hotels, etc<br />

3 < plafondhoogte < 5 Buurtwinkels, restaurants,<br />

verenigingsruimten, etc.<br />

Plafondhoogte > 5 Hangars, beurshallen,<br />

stationshallen, sporthallen,<br />

industrie, etc.<br />

Typische utiliteit<br />

toepassing<br />

Luchtverversingswaarde<br />

*<br />

(Vol/h)<br />

Ventilatievoud **<br />

(Vol/h)<br />

Individuele kantoren<br />

met ramen<br />

1 - 4 4 - 25<br />

Vergaderzalen 3 - 6 6 - 18<br />

Restaurants 4 - 6 6 - 20<br />

* Debiet van nieuwe, schone lucht gedeeld door het volume van de<br />

behandelde ruimte.<br />

** Totaal debiet van de ingeblazen lucht (debiet nieuwe lucht + debiet<br />

behandelde lucht), gedeeld door het volume van de behandelde ruimte.<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

Plafondhoogte < 3 meter<br />

Toepassingen<br />

12<br />

Toevoerlucht<br />

in de<br />

muur<br />

Toevoerlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Selectiegids<br />

<strong>Luchtroosters</strong><br />

Omschrijving Type<br />

Kleine roosters<br />

Ventilatievoud 1 – 6<br />

Ventielen<br />

Ventilatievoud 1 - 4<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Vloerroosters<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

(L/H > 10)<br />

Ventilatievoud 4 - 15<br />

Doorvoerroosters<br />

Kleine roosters<br />

Ventilatievoud 1 - 6<br />

Ronde plafondroosters voor<br />

systeemplafond<br />

Ventilatievoud 6 - 10<br />

Ronde instelbare plafondroosters voor<br />

systeemplafond<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Vierkante plafondroosters voor<br />

systeemplafond<br />

Ventilatievoud 6 - 20<br />

Vierkante plafondroosters voor<br />

systeemplafond – toevoer + retour<br />

Ventilatievoud 6 - 20<br />

BIM 320<br />

Pagina 23 ++<br />

SR 147 D<br />

Pagina 19<br />

SC 102 D<br />

Pagina 29<br />

AC 420<br />

Pagina 41<br />

AG 450<br />

Pagina 45<br />

AC 440<br />

Pagina 43<br />

AC 181<br />

Pagina 70<br />

BIM 320<br />

Pagina 23<br />

SC 831 T<br />

Pagina 82<br />

AT 842<br />

Pagina 85<br />

SF 704 TP<br />

Pagina 95<br />

COMBINED<br />

Pagina 104<br />

Systeem voorafgaand aan het rooster<br />

Ventilatie<br />

Luchtbehandelingssysteem<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Ventilatorconvector<br />

+ -<br />

++ - -<br />

++ ++ +<br />

++ + +<br />

++ + +<br />

+ ++ ++<br />

++ ++ ++<br />

++ + -<br />

++ + -<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ ++


Plafondhoogte < 3 meter<br />

Toepassingen<br />

Toevoerlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Retourlucht<br />

in de wand<br />

Retourlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Selectiegids<br />

<strong>Luchtroosters</strong><br />

Omschrijving Type<br />

Vierkante instelbare geperforeerde<br />

plafondroosters voor<br />

systeemplafond<br />

Ventilatievoud 6 - 22<br />

Vierkante wervelroosters met<br />

instelbare schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Lijnrooster met vaste schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 18<br />

Lijnrooster met instelbare<br />

schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 20<br />

Lijnrooster links of rechts<br />

instelbaar<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Lijnrooster met vaste schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 15<br />

Kleine roosters<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

en filter<br />

Kleine roosters<br />

Plafondroosters zonder kader<br />

voor systeemplafond<br />

Roosters met vaste lamellen en<br />

filter voor systeemplafond<br />

SC 360 R<br />

Pagina 111 +<br />

SF 783<br />

Pagina 150<br />

SN 260<br />

Pagina 139<br />

AG 280<br />

Pagina 124<br />

SF 280<br />

Pagina 134<br />

SN 231<br />

Pagina 144<br />

BIM 300<br />

Pagina 23<br />

AC 121<br />

Pagina 58<br />

AC 163 W<br />

Pagina 60<br />

BIM 300<br />

Pagina 23<br />

AU 124<br />

Pagina 59<br />

AG 637 W<br />

Pagina 65<br />

Systeem voorafgaand aan het rooster<br />

Ventilatie<br />

Luchtbehandelingssysteem<br />

Ventilatorconvector<br />

+ ++<br />

+ ++ ++<br />

++ + ++<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ ++<br />

++ ++ -<br />

++ + -<br />

++ + +<br />

++ + +<br />

++ + -<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ ++<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 13<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

3 < plafondhoogte < 5<br />

Toepassingen<br />

Toevoerlucht<br />

in de<br />

wand of in<br />

rond kanaal<br />

14<br />

Toevoerlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Selectiegids<br />

<strong>Luchtroosters</strong><br />

Omschrijving Type<br />

Kleine roosters<br />

Ventilatievoud 1 - 6<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

voor rond kanaal<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

(L/H >10)<br />

Ventilatievoud 4 - 15<br />

Kleine roosters<br />

Ventilatievoud 1 - 6<br />

Ronde plafondroosters<br />

Ventilatievoud 1 - 10<br />

Ronde instelbare<br />

plafondroosters<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Vierkante plafondroosters<br />

Ventilatievoud 6 - 20<br />

Vierkante instelbare geperforeerde<br />

plafondroosters<br />

Ventilatievoud 6 - 22<br />

Vierkante wervelroosters met<br />

instelbare schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Wervelroosters<br />

Ventilatievoud 6 - 18<br />

Lijnrooster met vaste schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 20<br />

BIM 320<br />

Pagina 23 ++<br />

GD 102 D<br />

Pagina 36<br />

AC 420<br />

Pagina 41<br />

AC 440 D<br />

Pagina 43<br />

BIM 320<br />

Pagina 23<br />

SC 831<br />

Pagina 82<br />

AF 842<br />

Pagina 85<br />

SF 704<br />

Pagina 92<br />

SC 310 R<br />

Pagina 109<br />

SF 783<br />

Pagina 150<br />

SF 861<br />

Pagina 169<br />

AN 260<br />

Pagina 138<br />

Systeem voorafgaand aan het rooster<br />

Ventilatie<br />

Luchtbehandelingssysteem<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Ventilatorconvector<br />

+ -<br />

++ ++ +<br />

+ + -<br />

+ ++ ++<br />

+ - -<br />

++ + -<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ +<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ ++<br />

+ ++ +<br />

+ + +


3 < HSP < 5 meter<br />

Toepassingen<br />

Toevoerlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Retourlucht<br />

in de wand<br />

of in rond<br />

kanaal<br />

Retourlucht in<br />

het plafond<br />

++<br />

+<br />

-<br />

Selectiegids<br />

<strong>Luchtroosters</strong><br />

Omschrijving Type<br />

Lijnrooster met instelbare<br />

schoepen<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Straaluitlaten<br />

Ventilatievoud 8 - 25<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

voor rond kanaal<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

en filter<br />

Roosters met vaste lamellen en<br />

filter voor systeemplafond<br />

Optimaal comfort en efficiënt systeem<br />

Optimaal comfort en acceptabel systeem<br />

Alleen gebruiken na nadere bestudering van het systeem.<br />

AG 280<br />

Pagina 124 +<br />

AC 123<br />

Pagina 58<br />

GD 102<br />

Pagina 36<br />

AC 163 W<br />

Pagina 60<br />

AG 637 W<br />

Pagina 65<br />

Systeem voorafgaand aan het rooster<br />

Ventilatie<br />

Luchtbehandelingssysteem<br />

Ventilatorconvector<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 15<br />

DGH<br />

Pagina 195<br />

+ ++<br />

- + +<br />

++ + +<br />

+ ++ +<br />

+ ++ +<br />

+ ++ ++<br />

Luchtverdeling en comfort


Luchtverdeling en comfort<br />

Plafondhoogte > 5<br />

Toepassingen<br />

Toevoerlucht<br />

in de<br />

wand of in<br />

rond kanaal<br />

16<br />

Toevoerlucht<br />

in het<br />

plafond<br />

Retourlucht<br />

in de wand<br />

of in rond<br />

kanaal<br />

++<br />

+<br />

-<br />

Selectiegids<br />

<strong>Luchtroosters</strong><br />

Omschrijving Type<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

(L/H < 10)<br />

Ventilatievoud- 15<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

voor rond kanaal<br />

Ventilatievoud 4 - 10<br />

Ronde instelbare plafondroosters<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Wervelroosters met instelbare<br />

lamellen<br />

Ventilatievoud 6 - 25<br />

Straaluitlaten<br />

Ventilatievoud 8 - 25<br />

Roosters met vaste lamellen<br />

Roosters met vaste lamellen en<br />

filter<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

voor rond kanaal<br />

Optimaal comfort en efficiënt systeem<br />

Optimaal comfort en acceptabel systeem<br />

Alleen gebruiken na nadere bestudering van het systeem.<br />

AC 440 D<br />

Pagina 43 +<br />

GD 102 D<br />

Pagina 36<br />

AF 842<br />

Pagina 85<br />

AR 883<br />

Pagina 156<br />

AC 123<br />

Pagina 58<br />

AC 163 W<br />

Pagina 60<br />

GD 102<br />

Pagina 36<br />

Systeem voorafgaand aan het rooster<br />

Ventilatie<br />

Luchtbehandelingssysteem<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

DGH<br />

Pagina 195<br />

Roof Top*<br />

+ -<br />

++ ++ +<br />

+ ++ +<br />

- ++ ++<br />

- ++ ++<br />

+ ++ +<br />

++ + -<br />

+ ++ ++<br />

* Airconditioning voor plaatsing op het dak.


Ventielen - p 18<br />

Kleine metalen roosters - p 23<br />

Kleine roosters<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 17<br />

Kleine roosters


Kleine roosters<br />

Serie SR 141D - SR 142D - ER 141D<br />

18<br />

Ventielen<br />

Rooster SR 141D Rooster SR 142D<br />

Toepassing<br />

SR 141D / SR 141DK / ER 141D : Ventielen voor<br />

afzuiging in ventilatiesystemen.<br />

SR 142D / SR 142DK / ER 142D : Ventielen voor<br />

toevoer in ventilatiesystemen.<br />

Opbouw<br />

• SR 141D : Ventiel incl. montageframe.<br />

• SR 141DK : Ventiel incl. klemveer voor<br />

rechtstreekse montage in kanaal.<br />

• ER 141D : Ventiel incl. montageframe.<br />

• SR 142D : Ventiel incl. montageframe.<br />

• SR 142DK : Ventiel incl. klemveer voor<br />

rechtstreekse montage in kanaal.<br />

• ER 142D : Ventiel incl. montageframe.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• ER 141D en 142D is in RVS.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Standaarddiameters van 80 tot 200 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 20.<br />

Detail<br />

Rooster ER 141D<br />

SR 141D - ER 141D SR 142D - ER 142D<br />

SR 141DK SR 142DK<br />

Diameter Ø D Ø D1 Ø d1 L L1<br />

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

Ø 80 115 105 79 42 50<br />

Ø 100 138 125 99 40 50<br />

Ø 125 164 150 124 46 50<br />

Ø 150 202 175 149 50 50<br />

Ø 160 211 185 159 54 50<br />

Ø 200 248 225 199 63 50<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Serie SR 147D - SR 147DK - SR 148D<br />

Rooster SR 147D<br />

Toepassing<br />

SR 147D / SR 147DK:<br />

Ventielen voor afzuiging in ventilatiesystemen.<br />

SR 148D:<br />

Brandwerend ventiel voor afzuiging in<br />

ventilatiesysteem getest volgens: BS 476, part 20:<br />

1987 en DIN 18017-3 (geen nederlands testrapport).<br />

Opbouw<br />

SR 147D:<br />

Afzuigventiel met geïntegreerde aansluitbus en<br />

plafondring. Vervaardigd uit wit polypropyleen (RAL<br />

9003). Hoge plafondring voor goede luchtstroming en<br />

minder lawaai. Aansluitbus aangepast voor zwevende<br />

plafonds. Goede luchtdichte verbinding tussen<br />

aansluitbus en ventiel. Traploze luchtvolume-regeling.<br />

Uniek afsluitsysteem tussen aansluitbus en<br />

plafondring.<br />

SR 147DK:<br />

Afzuigventiel vervaardigd uit wit polypropyleen (RAL<br />

9003). Hoge plafondring voor betere luchtstroming en<br />

minder lawaai, met klemveren. Verstelschaal uit één<br />

stuk. Geen lekkage tussen plafondring en aansluitbus.<br />

Traploze luchtvolumeregeling. Geschikt voor ruimtes<br />

met een hoge luchtvochtigheid. (b.v. keuken,<br />

badkamer).<br />

SR 148D:<br />

Rond brandwerend ventiel in staal (RAL 9010).<br />

Verstelbare schijf met schroefdraad en fixeermoer. De<br />

buitenste ring is voorzien van een dichtingsrand in<br />

kunststofschuim. Het ontkoppelmechanisme bestaat<br />

uit een thermische zekering, en een veer onder<br />

spanning.<br />

Thermische zekering standaard 70°C.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 20.<br />

Ventielen<br />

Rooster SR 147DK<br />

Detail<br />

SR 147D - SR 147DK<br />

Rooster SR 148D<br />

Diameter Ø D Ø d1 L L1 E<br />

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

Ø 100 141 99,5 52 70,5 84,5<br />

Ø 125 167 124,5 52,5 70,5 84,5<br />

Ø 150 202 149,5 52,5 70,5 84,5<br />

Ø 160 202 159,5 52,5 70,5 84,5<br />

Ø 200 240,3 199,5 52 70,5 84,5<br />

SR 148D<br />

Diameter Ø D L Ø D1 Ø d1 E<br />

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

Ø 100 134 74 125 99 50<br />

Ø 125 160 85 150 124 50<br />

Ø 150 191 89 185 149 50<br />

Ø 160 191 89 185 159 50<br />

Ø 200 241 107 225 199 50<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 19<br />

Kleine roosters


Kleine roosters<br />

Selectie<br />

20<br />

Ventielen<br />

Serie SR 141D/SR 141DK/ER 141D/SR 142D/SR 142DK/ER 142D<br />

Ø qv (m 3 /h)<br />

(mm) 50 60 80 100 150 200 300 400<br />

80 25 25 27<br />

0 45 +3 45 +9 44<br />

100 - - 23 24<br />

+5 27 +5 38 +5 60 +10 55<br />

125 - - - 25<br />

-6 35 -3 40 0 45 +6 52<br />

150 - -<br />

-5 30 -5 45 +5 38<br />

160 - - 22 27<br />

-10 35 -5 34 0 40 +5 48<br />

200 NR<br />

S pa -<br />

-10 25<br />

-<br />

-5 33<br />

-<br />

0 38<br />

22<br />

+10 45<br />

22<br />

+20 43<br />

Serie SR 147D/SR 147DK<br />

Selectie<br />

Ø qv (m 3 /h)<br />

(mm) 50 60 80 100 150 200 250<br />

100 22 - 28 29<br />

-10 28 -5 29 0 43 +5 50<br />

125 - - 23<br />

-5 25 0 28 0 45<br />

150 - - 25<br />

160 0 22 0 35 +5 48<br />

200 NR<br />

S pa -<br />

+5 23<br />

30<br />

+5 50<br />

33<br />

+10 54<br />

35<br />

+15 60<br />

Serie Retour SR 148D<br />

Selectie<br />

Ø qv (m 3 /h)<br />

(mm) 60 80 100 150 200 300<br />

100 - 23 25<br />

-5 50 +5 51 +10 49<br />

125 - - - 25<br />

0 25 +5 27 +5 43 +10 62<br />

150 - - 30 25<br />

160 0 28 0 42 +10 40 +15 50<br />

200 NR<br />

S pa -<br />

+10 26<br />

-<br />

+15<br />

23<br />

35 +20 40<br />

28<br />

+25 60<br />

NR: De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

S: De stand van de verstelbare centrale schijf.<br />

p a : Het drukverlies.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Serie BAP Color<br />

Rooster BAP color<br />

Toepassing<br />

• Gecontroleerde afzuiging voor mechanisch ventilatie<br />

systeem.<br />

Opbouw<br />

• Rooster met een zelfregelend membraam en<br />

uitneembaar afwerkingsrooster.<br />

• Ook verkrijgbaar in uitvoering met trekkoord, voor<br />

een dubbel debiet.<br />

Afwerking<br />

• Wit kunststof rooster.<br />

• Afwerkingsroosters verkrijgbaar in de kleuren wit,<br />

rood, geel, groen, blauw en antracietgrijs.<br />

Bevestiging<br />

• ø100, schuimplastic afdichting.<br />

• ø125, Roll’in-afdichting.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie overzicht standaard debiet per diameter blz. 22.<br />

• Zie voor meer informatie blz. 8 t/m 11 van deel<br />

Ventilatie Collectieve Woningbouw.<br />

Ventielen<br />

Detail<br />

75<br />

5<br />

40<br />

33<br />

150<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 21<br />

150<br />

AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN<br />

Curve debiet/druk BAP Color<br />

Akoestische drukniveau Lp in dB (A)<br />

Q (m 3/h)<br />

150<br />

100<br />

50<br />

43<br />

40<br />

35<br />

34<br />

34<br />

26<br />

26<br />

23<br />

22<br />

18<br />

46<br />

41<br />

39<br />

38<br />

38<br />

27<br />

27<br />

26<br />

26<br />

20<br />

0 50 100 150 200<br />

P (Pa)<br />

47<br />

46<br />

44<br />

42<br />

41<br />

30<br />

30<br />

27<br />

29<br />

22<br />

135<br />

120<br />

105<br />

90<br />

75<br />

60<br />

45<br />

30<br />

20<br />

15<br />

Kleine roosters


Kleine roosters<br />

BAP Color Ø 125<br />

22<br />

33<br />

130<br />

40<br />

Ventielen<br />

Beschrijving<br />

• Aansluiting Ø 125 mm.<br />

Enkel debiet Dubbel debiet<br />

• Eenvoudige montage en demontage met Roll'in-afdichting.<br />

Assortiment<br />

Beschrijving Ø<br />

BAP Color 15 125<br />

BAP Color 25 125<br />

BAP Color 30 125<br />

BAP Color 45 125<br />

BAP Color 50 125<br />

BAP Color 60 125<br />

BAP Color 75 125<br />

BAP Color 90 125<br />

BAP Color 0-15/0-30 125<br />

BAP Color 15-30 125<br />

BAP Color 20-75 125<br />

BAP Color 30-90 125<br />

BAP Color 45-105 125<br />

BAP Color 45-120 125<br />

BAP Color 45-135 125<br />

BAP Color Ø100<br />

Beschrijving<br />

• Aansluiting Ø 100 mm<br />

• Schuimplastic afdichting<br />

Assortiment<br />

Beschrijving Ø<br />

BAP Color 15 100<br />

BAP Color 25 100<br />

BAP Color 30 100<br />

BAP Color 45 100<br />

BAP Color 50 100<br />

BAP Color 60 100<br />

BAP Color 75 100<br />

BAP Color 90 100<br />

BAP Color 15-30 100<br />

BAP Color 20-75 100<br />

BAP Color 30-90 100<br />

BAP Color 45-105 100<br />

BAP Color 45-120 100<br />

BAP Color 45-135 100<br />

Ø 104<br />

33 41<br />

75<br />

Ø 120<br />

5<br />

75<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Ø 104<br />

33 18,5 42<br />

Enkel debiet Dubbel debiet<br />

33<br />

130<br />

40<br />

75<br />

Ø 109<br />

5<br />

75<br />

xx m³/h<br />

xx m³/h<br />

150<br />

151<br />

150<br />

151


Serie BIM 300 - BIM 320 - aluminium<br />

Kleine metalen roosters<br />

Rooster BIM 300 wit Rooster BIM 320 wit<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen.<br />

• BIM 300: luchttoevoer in de wand, luchtafvoer in de<br />

wand of in het plafond.<br />

• BIM 320: luchttoevoer in het plafond.<br />

Opbouw<br />

• Middenstuk van spuitgegoten aluminiumprofiel.<br />

• Afbuiging 0° voor het type 300 en afbuiging 90° voor<br />

het type 320.<br />

• Afneembaar kappensysteem voor de wijziging van<br />

het oppervlak van de opening.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend, geanodiseerd aluminium of<br />

aluminium geverfd met witte epoxyverf RAL 9010.<br />

• Montageframe van polycarbonaat.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Bevestiging in de wand door inklemmen in het<br />

kanaal (vastschroeven indien nodig) en in het plafond<br />

door gebruik te maken van de montageklemmen<br />

(geleverd als accessoire).<br />

Accessoires<br />

• Montageklemmen voor plafondmontage.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Standaarddiameters van 100 t/m 160 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 25.<br />

Detail<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 23<br />

ØB<br />

Roosters BIM 300 en BIM 320<br />

C<br />

F<br />

ØA<br />

ØB<br />

Roosters BIM 300 en BIM 320<br />

Wandmontage<br />

Ø N<br />

Ø = (N + 25 mm)<br />

Ø N<br />

Ø = (N + 5 mm)<br />

Plafondmontage (gebruik de montageklemmen)<br />

Ø N<br />

(mm)<br />

Ø A<br />

(mm)<br />

Ø B<br />

(mm)<br />

C<br />

(mm)<br />

D<br />

(mm)<br />

E<br />

D<br />

E<br />

(mm)<br />

F<br />

(mm)<br />

100 99 151 28 73 68 172<br />

125 124 172 28 78 82 194<br />

160 159 213 28 93 105 247<br />

Kleine roosters


Kleine roosters<br />

Serie BIM 400 - BEM 780 - aluminium<br />

Rooster BIM 400 wit<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen.<br />

• BIM 400: luchttoevoer in de wand, luchtafvoer in de<br />

wand of in het plafond.<br />

• BEM 780: alleen luchtafvoer, bevestiging aan de<br />

wand of het plafond.<br />

Opbouw<br />

• Montageframe van gestanst aluminium.<br />

• BIM 400: kern bestaat uit spuitgegoten aluminium<br />

spijlen, hoek van 15°.<br />

• BEM 780: kern bestaat uit een aluminium raster van<br />

12,5 x 12,5 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend, geanodiseerd aluminium of<br />

aluminium geverfd met witte epoxyverf RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Bevestiging in de wand door inklemmen in het<br />

kanaal (vastschroeven indien nodig) en in het plafond<br />

door gebruik te maken van de montageklemmen<br />

(geleverd als accessoire).<br />

Accessoires<br />

• Montageklemmen voor plafondmontage.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Standaarddiameters van 100 t/m 160 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 25.<br />

24<br />

Kleine metalen roosters<br />

Rooster BEM 780 wit<br />

Detail<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

C<br />

Rooster BIM 400<br />

C<br />

Model Ø N<br />

(mm)<br />

Rooster BEM 780<br />

Ø A<br />

(mm)<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø B<br />

(mm)<br />

E<br />

C<br />

(mm)<br />

D<br />

D<br />

D<br />

(mm)<br />

E<br />

(mm)<br />

BIM 400 100 98 160 20 55 15<br />

BIM 400 125 123 160 20 55 15<br />

BIM 400 160 158 200 20 55 15<br />

BIM 400 200 198 248 20 55 15<br />

BEM 780 100 98 160 14 55 15<br />

BEM 780 125 123 160 14 55 15<br />

BEM 780 160 158 200 14 55 15<br />

BEM 780 200 198 248 14 55 15


Kleine metalen roosters<br />

Serie BIM 300 - BIM 320 - BIM 400 - BEM 780<br />

Selectie - Toevoer met plafondeffect<br />

Ak Ø qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 30 60 75 90 130 160 210 250<br />

0.0034 BIM 300 < 20 1,7 25 3,3 30 4,2 34 5,3 Lw Lt<br />

100 2,5 3 4,9 10 6,1 16 8,1 25 Vk Pa<br />

0.0050 125 < 20 1,4 22 2,7 24 3,4 27 4,4 35 5,9 38 7,3<br />

1,7 1 3,3 5 4,2 7 5,3 10 7,2 22 8,9 33<br />

0.0090 160 26 4,4 30 5,4 35 7,1 59 8,5<br />

4 7 4,9 10 6,5 17 7,7 25<br />

0.0026 BIM 320 < 20 1,4 30 2,7 37 3,4 42 4,1<br />

100 3,2 4 6,4 17 8 26 9,6 38<br />

0.0043 125 < 20 1,1 24 2,1 30 2,7 33 3,2 39 4,6 43 5,7<br />

1,9 2 3,9 6 4,8 10 5,8 14 8,4 29 10,3 44<br />

0.0067 160 < 20 3,7 36 4,6 43 6<br />

5,4 12 6,6 18 8,7 31<br />

0.0037 BIM 400 < 20 1,6 24 3,3 < 20 4,1 31 4,9<br />

100 2,2 2 4,5 9 5,6 14 6,8 21<br />

0.0060 125 < 20 1,3 < 20 2,6 < 20 3,2 24 3,9 32 5,6 35 6,8<br />

1,4 1 2,8 3 3,5 5 4,2 8 6 16 7,4 25<br />

0.0108 160 Lw Lt 23 4,1 26 5,1 33 6,7 36 8<br />

Vk Pa 3,3 5 4,1 8 5,4 13 6,4 19<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Selectie - Retour<br />

Ak Ø qv (m<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

3 /h)<br />

(m2 ) (mm) 30 60 75 90 130 160 210 250<br />

0.0030 BIM 300 – – 21 – 28 – 35 – Lw Lt<br />

100 2,8 7 5,6 10 6,9 16 8,3 23 Vk Pa<br />

0.0041 125 – – – – – – 26 – 38 – 47 –<br />

2 1 4,1 3 5,1 6 6,1 11 8,8 19 10,8 27<br />

0.0063 160 25 – 33 – 42 – 49 –<br />

5,7 8 7,1 14 9,2 20 11,2 29<br />

0.0030 BIM 320 22 – 36 – 41 – 44 –<br />

100 2,8 5 5,6 25 6,7 32 8,3 50<br />

0.0038 125 21 – 31 – 36 – 40 – 47 – 53 –<br />

2,2 4 4,4 6 5,5 19 6,6 34 9,5 57 11,7 86<br />

0.0053 160 41 – 45 – 51 –<br />

6,8 25 8,4 43 11 65<br />

0.0034 BIM 400 – – – – 24 – 31 –<br />

100 2,5 2 4,9 6 6,1 10 7,4 14<br />

0.0044 125 – – – – – – 24 – 36 – 36 –<br />

1,9 1 3,8 3 4,7 4 5,7 6 8,3 12 10,1 19<br />

0.0093 160 23 – 28 – 37 – 42 –<br />

3,9 5 4,8 8 6,3 12 7,5 18<br />

0.0043 BEM 780 – – – – 23 – 32 –<br />

100 2 1 4,5 3 6 6 7 9<br />

0.0055 125 – – – – – – – – 20 – 26 –<br />

1 1 2,5 1 3 2 4 3 5 5 6 6<br />

0.0117 160 Lw Lt – – – – 23 – 29 –<br />

Vk Pa 3 2 4 4 5 5 6 7<br />

Correcties voor andere<br />

eindsnelheden<br />

Vt (m/s) 0,25 0,375 0,5<br />

Lt x 1,5 x 1 x 0,75<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 25<br />

Kleine roosters


Meer dan 200 oplossingen voor luchtbeheer in utiliteitsbouw<br />

<strong>Aldes</strong>, specialist in luchtkwaliteit, heeft een aanbieding samengesteld die voldoet aan alle<br />

randvoorwaarden in publieke gebouwen. Ongeacht de te behandelen ruimten en de gestelde technische<br />

criteria geeft zij goede en doeltreffende oplossingen aan ontwikkelaars en verbetert zij het comfort van<br />

de gebruikers.<br />

www.aldesbenelux.com


Interieurroosters<br />

Roosters met instelbare lamellen - p 28<br />

Ronde kanaal roosters - p 36<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand - p 41<br />

Roosters met vaste lamellen voor wand - p 57<br />

Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand - p 64<br />

Doorvoerrooster - p 70<br />

Geperst stalen roosters - p 74<br />

Accessoires voor de interieurroosters - p 77<br />

Plenumboxen interieurroosters - p 79<br />

Inductievoud - p 80<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 27 27<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie SC 101 - SC 101 D - staal<br />

28 28<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Rooster SC 101 Rooster SC 101 D<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Muurmontage.<br />

Opbouw<br />

• SC 101: rooster met een rij horizontale lamellen,<br />

individueel verstelbaar, met onderlinge afstand van 20<br />

mm.<br />

• SC 101 D: rooster met verticale lamellen aan de<br />

achterkant en horizontale lamellen aan de voorkant,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige klemveren<br />

(meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting. Voor meer informatie zie de<br />

pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

500 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 32.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 33 t/m 35.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Detail<br />

20 6<br />

L + 32 x H +32<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

L x H<br />

SC 101<br />

Rooster met individueel instelbare horizontale lamellen.<br />

76<br />

SC 101 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar.<br />

46<br />

SC 101 D<br />

Rooster met individueel instelbare lamellen<br />

horizontaal vooraan, verticaal achteraan.<br />

96<br />

SC 101 DB - Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen horizontaal vooraan,<br />

verticaal achteraan en met tegengesteld<br />

draaiende AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

26


Serie SC 102 - SC 102 D - staal<br />

Rooster SC 102<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Muurmontage.<br />

Opbouw<br />

• SC 102: rooster met een rij verticale lamellen,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

• SC 102 D: rooster met horizontale lamellen aan de<br />

achterkant en verticale lamellen aan de voorkant,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

500 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 32.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 33 t/m 35.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Rooster SC 102 D<br />

Detail<br />

20 6<br />

L + 32 x H + 32<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 29 29<br />

27<br />

L x H<br />

SC 102<br />

Rooster met individueel instelbare verticale lamellen.<br />

20<br />

76<br />

SC 102 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar.<br />

46<br />

SC 102 D- Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen verticaal vooraan,<br />

horizontaal achteraan.<br />

96<br />

SC 102 DB - Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen verticaal vooraan,<br />

horizontaal achteraan en met tegengesteld<br />

draaiende AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

26<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

30 30<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Serie AC 101 - AC 101 D - aluminium<br />

Rooster AC 101 Rooster AC 101 D<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Muurmontage<br />

Opbouw<br />

• AC 101: rooster met een rij horizontale lamellen,<br />

individueel verstelbaar, met onderlinge afstand van 20<br />

mm.<br />

• AC 101 D: rooster met verticale lamellen aan de<br />

achterkant en horizontale lamellen aan de voorkant,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend, geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v. Svormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

500 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 32.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 33 t/m 35.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Detail<br />

6<br />

20<br />

L + 32 x H + 32<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

L x H<br />

AC 101<br />

Rooster met individueel instelbare horizontale lamellen.<br />

76<br />

AC 101 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar.<br />

46<br />

AC 101 D- Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen horizontaal vooraan,<br />

verticaal achteraan.<br />

96<br />

AC 101 DB - Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen horizontaal vooraan,<br />

verticaal achteraan en met tegengesteld<br />

draaiende AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

26


Roosters met instelbare lamellen<br />

Serie AC 102 - AC 102 D - aluminium<br />

Rooster AC 102 Rooster AC 102 D<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle<br />

ventilatietoepassingen en alle typen airconditioning.<br />

• Muurmontage.<br />

Opbouw<br />

• AC 102: rooster met een rij verticale lamellen,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

• AC 102 D: rooster met horizontale lamellen aan de<br />

achterkant en verticale lamellen aan de voorkant,<br />

individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v. Svormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal, zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

500 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 32.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 33 t/m 35.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Detail<br />

20 6<br />

27<br />

L + 32 x H + 32<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 31 31<br />

L x H<br />

AC 102<br />

Rooster met individueel instelbare verticale lamellen.<br />

20<br />

76<br />

- Rooster met AGB-volumeregelaar of<br />

SGS-volumeregelaar.<br />

46<br />

AC 102 D - Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen verticaal vooraan,<br />

horizontaal achteraan.<br />

96<br />

AC 102 DB - Rooster met individueel<br />

instelbare lamellen verticaal vooraan,<br />

horizontaal achteraanen met tegengesteld<br />

draaiende AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

26<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie 101 - 102<br />

32 32<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 150 200 300 400 500 700 900 1200 1500 3000 5000<br />

0,0074 200 x 75 22 5,8 27 7,5<br />

5,9 25 7,5 40<br />

0,0110 300 x 75 – 4,1 19 5,5 28 8,2<br />

200 x 100 3,8 10 5,0 18 7,6 40<br />

0,0160 400 x 75 200 x 150 – 3,4 – 4,5 21 6,8 28 9,1<br />

300 x 100 2,6 5 3,5 8 5,2 19 6,9 34<br />

0,0240 600 x 75 300 x 150 – 3,7 – 5,6 20 7,4 25 9,3<br />

400 x 100 200 x 200 2,3 4 3,4 8 4,6 15 5,8 23<br />

0,0300 800 x 75 – 5,0 16 6,0 21 8,3 29 12<br />

500 x 100 2,8 5 3,7 10 4,6 15 6,5 29<br />

0,0400 1000 x 75 400 x 150 – 5,7 – 7,2 23 10 29 13<br />

600 x 100 300 x 200 2,8 5 3,5 8 4,9 17 6,2 27<br />

0,0490 1200 x 75 500 x 150 – 5,2 – 6,5 19 9,1 25 12 32 16<br />

800 x 100 400 x 200 2,3 4 2,8 6 4,0 11 5,1 18 6,8 32<br />

0,0600 1000 x 100 500 x 200 – 5,9 15 8,2 21 11 22 14<br />

600 x 150 300 x 300 2,3 4 3,2 7 4,2 12 5,5 22<br />

0,0780 1200 x 100 600 x 200 – 7,2 16 9,2 23 12<br />

800 x 500 400 x 300 2,5 4 3,2 7 4,3 13<br />

0,1050 1000 x 150 500 x 300 – 8,0 17 11<br />

800 x 200 400 x 400 2,4 4 3,2 7<br />

0,1320 1200 x 150 600 x 300 – 9,5<br />

1000 x 200 500 x 400 2,5 4<br />

0,1600 1200 x 200 600 x 400 – 9,5<br />

800 x 300 500 x 500 2,1 3,0<br />

0,2100 1000 x 300 600 x 500<br />

800 x 400<br />

0,2800 1200 x 300 800 x 500<br />

1000 x 400<br />

0,3500 1200 x 400<br />

1000 x 500<br />

0,4200 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

34 18<br />

6,9 34<br />

29 15<br />

5,3 20<br />

23 13<br />

4,0 11<br />

18 12 35 27<br />

3,2 7 6,3 30<br />

15 12,5 31 24<br />

2,6 5,0 5,1 18<br />

– 11 26 15 38 –<br />

2,0 2,8 4,0 11 6,9 32<br />

– 9,0 20 18 33 30<br />

– – 3,0 6 5,0 17<br />

15 16,5 27 27<br />

2,4 4,1 4,0 11<br />

– 15 24 25<br />

2,0 2,8 3,3 7,5<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0.375 m/s<br />

Selectie - retour - volumeregelaar 100% open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000<br />

0,013 200 x 100 17 –<br />

4,2 12<br />

0,020 300 x 100 8 – 19 –<br />

200 x 150 2,8 5 4,2 12<br />

0,030 400 x 100 200 x 200 – – 11 – 18 –<br />

300 x 150 1,9 2 2,9 6 3,7 10<br />

0,045 600 x 100 300 x 200 – – 10 – 15 –<br />

400 x 150 1,9 2 2,5 4 3,1 7<br />

0,060 800 x 100 400 x 200 9 – 19 –<br />

500 x 150 2,3 4 3,5 8<br />

0,075 1000 x 100 500 x 200 – – 14 – 22 –<br />

600 x 150 300 x 300 1,8 2 2,7 5 3,8 10<br />

0,093 1200 x 100 600 x 200 10 – 18 – 27 –<br />

800 x 150 400 x 300 2,2 4 3,0 6 4,5 14<br />

0,125 1000 x 150 500 x 300 – – 11 – 21 –<br />

800 x 200 400 x 400 1,6 2 2,2 4 3,4 8<br />

0,150 1200 x 150 – – 17 – 24 –<br />

600 x 300 1,8 2 2,7 5 3,7 9<br />

0,175 1000 x 200 – – 13 – 21 –<br />

500 x 400 1,6 2 2,4 4 3,2 7<br />

0,200 1200 x 200 600 x 400 11 – 18 –<br />

800 x 300 500 x 500 2,1 3 2,8 5<br />

0,260 1000 x 300 – – 13 –<br />

800 x 400 600 x 500 1,6 2 2,2 4<br />

0,350 1000 x 400<br />

800 x 500<br />

0,420 1200 x 400<br />

1000 x 400<br />

0,530 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

28 –<br />

4,1 12<br />

23 – 29 –<br />

3,2 7 4,1 12<br />

20 – 27 –<br />

2,8 5 3,7 9<br />

13 – 20 – 26 –<br />

2,0 3 2,6 5 3,3 8<br />

7 – 15 – 21 –<br />

1,6 2 2,1 3 3,3 5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Roosters met instelbare lamellen<br />

Serie 101 - 102 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoerlucht met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30<br />

cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoerlucht zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Correcties voor de straalafbuiging<br />

(α = hoek van de lamellen)<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3/s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 33 33<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

34 34<br />

Roosters met instelbare lamellen<br />

Serie 101 - 102 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoerlucht met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30<br />

cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoerlucht zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

1 m<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m 2 ) zijn vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Gegevens voor 1 meter lengte.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van<br />

de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

L<br />

H<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10


Roosters met instelbare lamellen<br />

Serie 101 - 102 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

11 16 21 26 31<br />

0,14 0,24 0,36 0,54 0,74 0,96 1,5<br />

1,4 2,4 3,6 5,4 7,4 9,6 15<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2 ) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 35 35<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

36 36<br />

Ronde kanaal roosters<br />

Serie GD 102 - GD 102 D - SD 102 - SD 102 D - staal<br />

Rooster GD 102 D - SD 102 D<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle<br />

ventilatietoepassingen en alle typen airconditioning.<br />

• Voor ronde of ovale buismontage.<br />

Opbouw<br />

• GD 102 en SD 102: rooster met een rij verticale<br />

lamellen, individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

• GD 102 D en SD 102 D: rooster met horizontale<br />

lamellen aan de achterkant en verticale lamellen aan<br />

de voorkant, individueel verstelbaar, afstand 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• GD 102 en GD 102 D: gegalvaniseerd staal, naturel<br />

kleurtint.<br />

• SD 102 en SD 102 D: staal gelakt met epoxyverf, wit<br />

RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Volumeregelaar N met schuifklep incl. aftapper van<br />

zwart plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v.<br />

klemveren. Gebruik bij toevoer.<br />

• Volumeregelaar H met vlakke schuifklep van zwart<br />

plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v.<br />

klemveren. Gebruik bij retour.<br />

Standaardafmetingen<br />

Beschikbaar in de maten 325 x 75 t/m 1225 x 225 mm.<br />

• Andere afmetingen niet beschikbaar.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 38.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 39 en 40.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Volumeregelaar N<br />

Detail<br />

L + 27 x H + 27<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

20<br />

Rooster GD 102 - SD 102<br />

L x H<br />

GD 102 H - SD 102 H<br />

Rooster met gemonteerde H-volumeregelaar<br />

Rooster GD 102 D - SD 102 D<br />

B<br />

H Diameter A B<br />

Ø min. Ø max.<br />

75 160 400 42 86<br />

125 315 900 46 90<br />

175 450 1200 51 95<br />

225 630 1600 56 100<br />

A<br />

A


Ronde kanaal roosters<br />

Serie GD 102 - GD 102 D - SD 102 - SD 102 D - staal<br />

Rooster GD 102 D gemonteerd op buis<br />

Detail<br />

Luchtrichting<br />

Flux d'air<br />

GD 102 D N - SD 102 D N<br />

Rooster met gemonteerde N-volumeregelaar<br />

10<br />

Montage op rond kanaal<br />

L - 10 x H - 10<br />

L + 27 x H + 27<br />

H Diameter α A B C<br />

Ø min. Ø max. L325 L425 L525 L625 L825 L1025<br />

75 160 400 20,0 ° 42 86 124 137 150 163 190 216<br />

125 315 900 12,5 ° 46 90 128 141 154 167 194 220<br />

175 450 1200 12,5 ° 51 95 133 146 159 172 199 225<br />

225 630 1600 12,5 ° 56 100 138 151 164 177 204 230<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 37 37<br />

27<br />

Ø D<br />

α<br />

C<br />

L1225<br />

242<br />

247<br />

252<br />

257<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie SD 102 - GD 102<br />

38 38<br />

Ronde kanaal roosters<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100% open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500<br />

0,011 325 x 75 17 2,8 28 4,1 35 5,5 45 8,3<br />

2,5 16 3,8 35 5,1 62 7,6 140<br />

0,015 425 x 75 – 2,4 20 3,6 28 4,7 38 7,1 46 9,5<br />

1,9 8,4 2,8 19 3,7 33 5,5 75 7,4 134<br />

0,019 525 x 75 15 3,2 23 4,2 33 6,3 41 8,4 55 15<br />

2,2 12 2,9 21 4,4 47 5,8 83 9 200<br />

0,023 625 x 75 325 x 125 18 3,8 29 5,7 37 7,6 47 11<br />

2,4 14 3,6 32 4,8 47 7,2 128<br />

0,030 825 x 75 425 x 125 23 5,0 31 6,7 41 10<br />

2,8 19 3,7 33 5,1 75<br />

0,037 1025 x 75 525 x 125 19 4,5 26 6,0 37 9,0 44 12<br />

325 x 175 2,2 15 3,0 22 4,5 49 6,0 88<br />

0,045 1225 x 75 625 x 125 22 5,5 32 8,2 40 11<br />

425 x 175 325 x 225 2,5 15 3,7 33 4,9 59<br />

0,060 825 x 125 525 x 175 26 7,1 34 9,5<br />

425 x 225 2,8 19 3,7 33<br />

0,075 1025 x 125 625 x 175 21 6,4 29 8,5<br />

525 x 225 2,2 12 3,0 22<br />

0,090 1225 x 125 825 x 175 26 8,6<br />

625 x 225 2,5 15<br />

0,120 1025 x 175 825 x 225<br />

0,150 1225 x 175 1025 x 225<br />

0,180 1225 x 225 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0.375 m/s<br />

Selectie - retour - volumeregelaar 100% open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(d m 2 ) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500<br />

1.4 325 x 75 – – – – 25 –<br />

2 4 3 18 4 31<br />

1.9 425 x 75 – – – – 28 –<br />

2,3 12 3 18 4,8 40<br />

2.3 525 x 75 – – 25 – 31 –<br />

2,5 12 3,8 30 5 49<br />

2.8 625 x 75 325 x 125 – – 20 – 27 –<br />

2 8 3 18 4 32<br />

3.7 825 x 75 425 x 125 – – 22 – 32<br />

2,3 12 3 18 4,9 45<br />

4.6 1025 x 75 525 x 125 – – – – 26 – 34 –<br />

325 x 175 1,8 6 2,5 12 3,6 25 5 49<br />

5.5 1225 x 75 625 x 125 – – 23 – 30 –<br />

425 x 175 325 x 225 2 8 3 18 4 32<br />

7.4 825 x 125 525 x 175 – – 24 – 34 –<br />

425 x 225 2,3 10 3 18 4,6 42<br />

9.2 1025 x 125 625 x 175 – – 20 – 29 –<br />

525 x 225 1,8 5 2,5 12 3,5 24<br />

11.0 1225 x 125 825 x 175 – – 23 –<br />

625 x 225 2 8 3 18<br />

13.8 1025 x 175 825 x 225 22 –<br />

2,4 10<br />

16.6 1225 x 175 1025 x 225<br />

22.0 1225 x 225 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor roosters<br />

zonder volumeregelaar<br />

∆Pt Lw<br />

x 0,5 – 4<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Lw Lt<br />

Lw Lt<br />

Correcties voor roosters<br />

zonder volumeregelaar<br />

∆Pt NR<br />

x 0,45 – 6<br />

Vk Pa<br />

44 14<br />

5,5 75<br />

39 13 50 21<br />

4,4 47 7,0 118<br />

36 13 46 20<br />

3,7 35 5,8 80<br />

29 11 40 17 55 27<br />

2,8 20 4,2 42 7,8 155<br />

25 10 35 15 43 21 52 10<br />

2,3 12,5 3,3 28 4,5 50 6,5 105<br />

32 14 39 17 47 26<br />

2,8 21 3,8 35 5,5 80<br />

Vk Pa<br />

36 –<br />

4,2 37<br />

32 – 40 –<br />

3,7 27 5 49<br />

27 – 35 –<br />

3 18 4 31<br />

23 – 30 – 37 –<br />

2,3 10 3,2 20 4,2 37


Ronde kanaal roosters<br />

Serie SD 102 - GD 102 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoer zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3/s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3/h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2 ) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van<br />

de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

vK (m/s)<br />

vD (m/s)<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 39 39<br />

P t<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 0.50 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw - 4 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

40 40<br />

Ronde kanaal roosters<br />

Serie SD 102 - GD 102 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 0.45 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw - 6 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

vk (m/s)<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m3/s. Vk x Ak x 3600 = m3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s) en de<br />

waarde Ak (m2 ) zijn gemeten met<br />

een luchtsnelheidsmeter waarvan<br />

de propellerdiameter 100 mm is.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

P t


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AC 420 - AC 420 D - aluminium<br />

Rooster AC 420<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Wand, vensterbank en sporthallen (balvast).<br />

Opbouw<br />

• AC 420: rooster met vaste lamellen, met tussenafstand<br />

van 13 mm en verstevigd met stalen buizen.<br />

Leverbaar met straalafbuigingen van 0°, 15° of twee<br />

keer 15° (modellen 420, 421 en 422).<br />

• AC 420 D: rooster met vaste lamellen, met een<br />

tussenafstand van 13 mm en verstevigd met stalen<br />

buizen. Een rij individueel verstelbare lamellen,<br />

loodrecht op de staven. Leverbaar met<br />

straalafbuigingen van 0°, 15° of twee keer 15°<br />

(modellen 420 D, 421 D en 422 D).<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting. Voor meer informatie zie de<br />

pagina 79.<br />

Opties<br />

• Kader AN: kader van 20 mm breed voor een ander<br />

aanzicht. Detail (L + 18) x (H + 18) buitenwerkse maat.<br />

Opmerking: alleen de klemveerbevestiging F3 is<br />

beschikbaar voor dit type kader.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

400 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Detail<br />

AC 420 - Rooster met vaste lamellen verstevigd met stalen<br />

buizen.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 41 41<br />

96<br />

96<br />

146<br />

AC 420 B - Rooster<br />

inclusief volumeregelaar<br />

AGB.<br />

AC 420 D - Rooster met een<br />

rij verticaal individueel<br />

instelbare lamellen.<br />

AC 420 DB - Rooster met<br />

een rij verticaal individueel<br />

instelbare lamellen inclusief<br />

volumeregelaar AGB.<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AC 430 - AN 430 - AC 430 D - AO 430 - aluminium<br />

Rooster AC 430<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Montage in wand of vensterbank.<br />

Opbouw<br />

• AC 430: wandrooster met vaste lamellen met tussenafstand<br />

van 17 mm. Leverbaar met straalafbuigingen<br />

van 0°, 15° of twee keer 15° (modellen 430, 431 en 432).<br />

• AC 430 D: rooster met vaste lamellen op een tussenafstand<br />

van 17 mm. Een rij individueel verstelbare<br />

lamellen, loodrecht op de staven. Leverbaar met<br />

straalafbuigingen van 0°, 15° of twee keer 15°<br />

(modellen 430 D, 431 D en 432 D).<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Opties<br />

• Kader AN: kader van 20 mm breed voor een ander<br />

aanzicht. Detail (L + 18) x (H + 18) buitenwerkse maat.<br />

Opmerking: alleen de klemveerbevestiging F3 is<br />

beschikbaar voor dit type kader.<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 430<br />

• Uitneembare lamellen: code R.<br />

• Scharnierend toegangsluik: code AD.<br />

• Hoekstuk van 90°: code K.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

400 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 51 t/m 53.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

42 42<br />

Detail<br />

20 6<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

5<br />

L + 32 x H + 32<br />

L x H<br />

AC 430 - Rooster met vaste lamellen.<br />

17<br />

76<br />

AC 430 B - Rooster met vaste horizontale<br />

lamellen en AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

46<br />

AC 430 D - Rooster met vaste horizontale<br />

lamellen en tweede rij vertikale individueel<br />

instelbare lammellen.<br />

96<br />

AC 430 DB - Rooster AC 430 D met een<br />

AGB-volumeregelaar of SGS-volumeregelaar.<br />

Afbuiging van 15° in een richting.<br />

Model AC 431<br />

Afbuiging van 15° in twee<br />

richtingen. Model AC 432<br />

26


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AC 440 - AN 440 - AC 440 D - AO 440 - aluminium<br />

Rooster AC 440 Rooster AC 440 met toegangsluik (AD)<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Montage in wand of vensterbank.<br />

Opbouw<br />

• AC 440: rooster met vaste lamellen met tussenafstand<br />

van 13 mm. Leverbaar met straalafbuigingen<br />

van 0°, 15° of twee keer 15° (modellen 440, 441 en 442).<br />

• AC 440 D: rooster met vaste lamellen op een tussenafstand<br />

van 13 mm. Een rij individueel verstelbare<br />

lamellen, loodrecht op de staven. Leverbaar met<br />

straalafbuigingen van 0°, 15° of twee keer 15°<br />

(modellen 440 D, 441 D en 442 D).<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77 en 78.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Opties<br />

• Kader AN: kader van 20 mm breed voor een ander<br />

aanzicht. Detail (L + 18) x (H + 18) buitenwerkse maat.<br />

Opmerking: alleen de klemveerbevestiging F3 is<br />

beschikbaar voor dit type kader.<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 430.<br />

• Uitneembare lamellen: code R.<br />

• Scharnierend toegangsluik: code AD.<br />

• Hoekstuk van 90°: code K.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

400 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Detail<br />

20 6<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 43 43<br />

27<br />

5<br />

L + 32 x H + 32<br />

L x H<br />

AC 440 – Rooster met vaste horizontale lamellen.<br />

Afbuiging van 15° in een<br />

richting. Model AC 441<br />

17<br />

76<br />

Rooster met AGB-volumeregelaar of SGSvolumeregelaar.<br />

46<br />

Rooster met vaste horizontale lamellen en<br />

een tweede rij verticale individueel<br />

instelbare lamellen.<br />

96<br />

Rooster AC 440 D met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar.<br />

Afbuiging van 15° in twee<br />

richtingen. Model AC 442<br />

26<br />

Interieurroosters


Renovatieplaat<br />

In het vervolg kan alles<br />

bij renovatie !<br />

VOOR NA<br />

• Maakt het mogelijk ventilatieroosters te installeren<br />

bij renovatieprojecten wanneer de diameters niet<br />

standaard zijn of wanneer het kanaalwerk is<br />

verplaatst.<br />

• Twee soorten platen om tegemoet te komen aan alle<br />

renovatiesituaties voor automatische regeling en<br />

vochtgestuurde regeling.<br />

www.aldesbenelux.com


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AG 450 - AG 450 D - aluminium<br />

Rooster AG 450<br />

Toepassing Detail<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Montage voor in de vloer.<br />

Opbouw<br />

• AG 450: versterkt rooster met vaste lamellen met<br />

een onderlinge afstand van 13 mm. Leverbaar met een<br />

afbuiging van 0° (model 450), een afbuiging van 15°<br />

(model 451) of een afbuiging van 15° in twee<br />

richtingen (model 452).<br />

• AG 450 D: versterkt rooster met vaste lamellen met<br />

een onderlinge afstand van 13 mm. Individueel<br />

verstelbare lamellen loodrecht op de staven.<br />

Leverbaar met een afbuiging van 0° (model 450 D),<br />

een afbuiging van 15° (model 451 D) of een afbuiging<br />

van 15° in twee richtingen (model 452 D).<br />

• Robuust kader versterkt met U-profielen.<br />

• Uitneembaar binnenwerk (standaard).<br />

• Zichtbare rand van 5 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

Roosterkader geleverd met muurankers (standaard).<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v. Svormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

Zie pagina’s 77 en 78 voor meer informatie.<br />

Opties<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 450.<br />

• Hoekstuk van 90°: code K.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

300 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

Demonteerbaar binnenwerk<br />

L + 32 x H + 32<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 45 45<br />

13<br />

L - 14 x H - 14<br />

L x H<br />

AG 450 - Rooster met vaste horizontale lamellen.<br />

50<br />

93<br />

AG 450 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGSvolumeregelaar.<br />

131<br />

- Rooster AC 450 D met AGBvolumeregelaar<br />

of SGSvolumeregelaar.<br />

Afbuiging van 15° in een richting<br />

Model AG 451<br />

6<br />

5<br />

21 5 20<br />

41 5<br />

80<br />

AG 450 D - Rooster met vaste<br />

horizontale lamellen en een<br />

tweede rij verticale individueel<br />

instelbare lamellen.<br />

Bevestiging met muurankers<br />

Afbuiging van 15° in twee richtingen<br />

Model AG 452<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AC 450 - AN 450 - aluminium<br />

Rooster AC 450<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Montage voor in de vloer.<br />

Opbouw<br />

• AC 450: versterkt rooster met vaste lamellen met een<br />

onderlinge afstand van 13 mm. Leverbaar met een<br />

afbuiging van 0° (model 450), een afbuiging van 15°<br />

(model 451) of een afbuiging van 15° in twee<br />

richtingen (model 452).<br />

• AC 450 D: versterkt rooster met vaste lamellen met<br />

een onderlinge afstand van 13 mm. Individueel<br />

verstelbare lamellen loodrecht op de staven.<br />

Leverbaar met een afbuiging van 0° (model 450 D),<br />

een afbuiging van 15° (model 451 D) of een afbuiging<br />

van 15° in twee richtingen (model 452 D).<br />

• Robuust kader versterkt met U-profielen.<br />

• Uitneembaar binnenwerk (standaard).<br />

• Zichtbare rand van 20 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

Roosterkader geleverd met muurankers (standaard).<br />

Accessoires<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Detail<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

Zie pagina’s 77 en 78 voor meer informatie.<br />

Opties<br />

• Kader AN: kader van 13 mm breed voor een ander<br />

aanzicht. Detail (L + 46) x (H + 46).<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 450.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

300 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

46 46<br />

L + 28 x H + 28<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

13<br />

L - 32 x H - 32<br />

L x H<br />

AC 450<br />

Rooster met vaste horizontale lamellen.<br />

L + 46 x H + 46<br />

13<br />

L - 14 x H - 14<br />

L x H<br />

AN 450<br />

Rooster met vaste horizontale lamellen.<br />

Afbuiging van 15° in een richting<br />

Model AC 451<br />

6<br />

6<br />

20<br />

3<br />

17<br />

21 5<br />

13<br />

3<br />

18<br />

22<br />

41 5<br />

43<br />

Afbuiging van 15° in twee richtingen<br />

Model AC 452


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AG 470 - aluminium<br />

Rooster AG 470<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Vloermontage ideaal voor zwevende vloeren.<br />

• Hoge belasting.<br />

Opbouw<br />

• AG 470: versterkt rooster met vaste lamellen met<br />

een onderlinge afstand van 13 mm.<br />

• Aluminium kader.<br />

• Lamelhoogte 30 mm.<br />

• Uitneembaar binnenwerk (standaard).<br />

• Afstand C= regelbaar van 35 t/m 45 mm voor<br />

aanpassing aan de hoogte van de verhoogde vloer<br />

(fabrieksinstelling).<br />

• Belasting: maximaal 500 kg uitgaande van een<br />

belasting op een oppervlakte van 25 x 25 mm in het<br />

midden van een rooster van 600 x 600 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend, geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Rooster voor montage op een verstelbaar frame.<br />

• Andere bevestigingssystemen op aanvraag.<br />

Accessoires<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Detail<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

Zie pagina’s 77 en 78 voor meer informatie.<br />

Opties<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 470.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de afmetingen 300 x 150 t/m<br />

1200 x 600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

6 13<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 47 47<br />

5<br />

L x H<br />

L - 72 x H - 72<br />

AG 470<br />

Rooster met vaste horizontale lamellen.<br />

AG 470 B<br />

Rooster met AGB-volumeregelaar<br />

- 2<br />

600 + 0<br />

Model voor systeemvloeren van<br />

600 x 600 mm<br />

95<br />

- 2<br />

600 + 0<br />

C<br />

57<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie AF 470 - AS 470 - aluminium<br />

Rooster AF 470<br />

Toepassing Detail<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle<br />

ventilatietoepassingen en alle typen airconditioning.<br />

• Vloermontage ideaal voor zwevende vloeren.<br />

Opbouw<br />

• Versterkt rooster met vaste lamellen met een<br />

onderlinge afstand van 13 mm.<br />

• Lamelhoogte 30 mm.<br />

• Uitneembaar binnenwerk (standaard).<br />

• AF 470: stalen kader met flens van 25 mm.<br />

• AS 470: stalen kader (zonder flens), dikte 2,5 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium (kern).<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

Roosterkader geleverd met muurankers (standaard).<br />

Accessoires<br />

• N.v.t.<br />

Opties<br />

• Lamellen zonder kader (alleen binnenwerk): model<br />

AO 470.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de afmetingen 300 x 150 t/m<br />

1200 x 600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 49 en 50.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 54 t/m 56.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

48 48<br />

25<br />

AF 470<br />

AS 470<br />

AO 470<br />

Alleen de kern<br />

L + 44 x H + 44<br />

L - 41 x H - 41<br />

5 13<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L x H<br />

L x H<br />

L - 41 x H - 41<br />

L - 2 x H - 2<br />

5 13<br />

2 5<br />

2 5<br />

30 5<br />

33<br />

31<br />

31<br />

64<br />

64


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 420 - 430 - 440 - 450 - 470<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect voor serie 430 - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(d m 2 ) (mm) 100 200 300 400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000<br />

0.9 300 x 75 200 x 100 – 3,0 24 7,0<br />

3,0 6,0 6,0 25<br />

1.3 400 x 75 300 x 100 – 2,0 18 5,6 27 8,6<br />

200 x 75 2,2 3,5 4,5 13 6,5 30<br />

2.1 600 x 75 400 x 100 – 4,0 18 6,7 24 9,0<br />

300 x 150 200 x 200 2,6 4,9 4,0 11,0 5,3 20<br />

2.6 800 x 75 500 x 100 13 6,0 20 7,9 30 12,0<br />

3,2 7,0 4,3 13 6,5 30<br />

3.4 1000 x 75 600 x 100 15 7,0 25 10,2 32 14<br />

400 x 150 300 x 200 3,2 7,0 5,0 17,0 6,8 32<br />

4.2 1200 x 75 800 x 100 12 6,3 20 9,8 27 12,6 32 16,5<br />

500 x 150 400 x 200 2,7 5,0 4,0 11,0 5,3 20 6,8 32<br />

5.1 1000 x 100 600 x 150 17 8,2 23 11,1 28 14,0<br />

500 x 200 300 x 300 3,3 8,0 4,3 13 5,5 21<br />

6.7 1200 x 100 800 x 150 18 9,8 22 14 33 19,0<br />

600 x 200 400 x 300 3,3 8,0 4,0 11,0 6,3 29<br />

9.0 1000 x 150 800 x 200 17 10,0 28 16,5<br />

500 x 300 3,1 6,5 4,8 16,0<br />

11.4 1200 x 150 1000 x 200 12 13,0 22 13,0<br />

600 x 300 2,5 4,4 3,7 9,5<br />

13.8 1200 x 200 800 x 300 18 12,7<br />

3,0 6,0<br />

18.1 1000 x 300<br />

24.2 1200 x 300 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 49 49<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

33 21,0<br />

6,1 26<br />

29 19,0 34 23,0<br />

4,9 16,0 6,0 25<br />

25 17,5 31 21,0 35 26,0<br />

4,0 11,0 5,0 17,0 6,2 26<br />

19 15,0 24 19,0 29 22,5<br />

3,0 6,0 3,8 10,5 4,5 14,0<br />

19 16,0 24 19,5<br />

2,7 5,0 3,4 8,5<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0.375 m/s<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect voor serie 420 - 440 - 450 - 470 - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(d m 2 ) (mm) 100 200 300 400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000<br />

0.8 300 x 75 200 x 100 15 4 25 9<br />

3,5 8,6 7,0 35<br />

1.2 400 x 75 300 x 100 – 3 20 8 25 12<br />

200 x 150 2,3 4 4,8 16 7,0 35<br />

1.8 600 x 75 400 x 100 15 6 20 9 25 12<br />

300 x 150 200 x 200 3,0 6,3 4,5 15 6,0 25<br />

2.2 800 x 75 500 x 100 15 6 20 9 25 12 30 17<br />

2,5 4,4 3,7 10 5,0 17 7,5 40<br />

2.9 1000 x 75 600 x 100 16 7 20 10 25 15 30 17<br />

400 x 150 300 x 200 2,8 6 3,7 10 5,8 23 6,0 25<br />

3.6 1200 x 75 800 x 100 20 9 25 13 25 16<br />

500 x 150 400 x 400 3,0 6,3 4,5 15 5,0 17<br />

4.4 1000 x 100 600 x 150 15 8 20 12 20 14 30 20<br />

500 x 200 300 x 300 2,5 4,4 3,7 10 3,7 10 6,3 28<br />

5.7 1200 x 100 800 x 150 15 10 15 12 25 18<br />

600 x 200 400 x 300 2,9 6,1 3,0 6,3 4,8 16<br />

7.7 1000 x 150 800 x 200 – 9 – 11 20 15 31 17<br />

500 x 300 400 x 400 2,2 3,5 2,3 4 3,7 10 5,5 22<br />

9.7 1200 x 150 1000 x 200 15 13 27 16<br />

600 x 300 500 x 400 2,8 6 4,2 14<br />

11.7 1200 x 200 800 x 200 15 13 23 14<br />

600 x 400 2,3 4 3,5 8,8<br />

15.4 1000 x 300 800 x 400 18 12<br />

2,7 5,0<br />

20.5 1200 x 300 1000 x 400 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

30 27<br />

5,8 23<br />

30 19 34 23<br />

4,8 16 5,9 25<br />

25 16 29 20 30 33<br />

3,7 10 4,5 15 5,5 22<br />

19 14 24 18 27 21<br />

2,7 5,0 3,4 8,0 4,0 11,3<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0.25 m/s<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 420 - 430 - 440 - 450 - 470<br />

Selectie - retour voor serie 430 - volumeregelaar 100% open<br />

50 50<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000<br />

0,013 200 x 100 20 –<br />

4,2 18<br />

0,020 300 x 100 11 – 22 –<br />

200 x 150 2,8 8 4,2 18<br />

0,030 400 x 100 200 x 200 – – 14 – 21 –<br />

300 x 150 1,9 4 2,9 8 3,7 14<br />

0,045 600 x 100 300 x 200 – – 13 – 18 –<br />

400 x 150 1,9 4 2,5 6 3,1 10<br />

0,060 800 x 100 400 x 200 12 – 22 –<br />

500 x 150 2,3 5 3,5 12<br />

0,075 1000 x 100 500 x 200 – – 17 – 25 –<br />

600 x 150 300 x 300 1,8 3 2,7 8 3,8 14<br />

0,093 1200 x 100 600 x 200 13 – 20 – 30 –<br />

800 x 150 400 x 300 2,2 5 3,0 9 4,5 20<br />

0,125 1000 x 150 500 x 300 – – 14 – 24 –<br />

800 x 200 400 x 400 1,6 3 2,2 5 3,4 11<br />

0,150 1200 x 150 – – 20 – 27 –<br />

600 x 300 1,8 4 2,7 8 3,7 13<br />

0,175 1000 x 200 – – 16 – 24 –<br />

500 x 400 1,6 3 2,4 6 3,2 10<br />

0,200 1200 x 200 600 x 400 14 – 21 –<br />

800 x 300 500 x 500 2,1 5 2,8 8<br />

0,260 1000 x 300 – – 16 –<br />

800 x 400 600 x 500 1,6 3 2,2 5<br />

0,350 1000 x 400<br />

800 x 500<br />

0,420 1200 x 400<br />

1000 x 400<br />

0,530 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Selectie - retour voor serie 420 - 440 - 450 - 470 - volumeregelaar 100% open<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

31 –<br />

4,1 17<br />

26 – 32 –<br />

3,2 10 4,1 17<br />

23 – 30 –<br />

2,8 7 3,7 13<br />

16 – 23 – 29 –<br />

2,0 4 2,6 7 3,3 11<br />

10 – 18 – 24 –<br />

1,6 3 2,1 5 2,6 7<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000<br />

0,013 200 x 100 24 –<br />

4,2 32<br />

0,020 300 x 100 15 – 26 –<br />

200 x 150 2,8 14 4,2 32<br />

0,030 400 x 100 200 x 200 – – 18 – 25 –<br />

300 x 150 1,9 6 2,9 14 3,7 24<br />

0,045 600 x 100 300 x 200 – – 17 – 22 –<br />

400 x 150 1,9 6 2,5 11 3,1 18<br />

0,060 800 x 100 400 x 200 16 – 26 –<br />

500 x 150 2,3 9 3,5 22<br />

0,075 1000 x 100 500 x 200 – – 21 – 29 –<br />

600 x 150 300 x 300 1,8 6 2,7 14 3,8 25<br />

0,093 1200 x 100 600 x 200 17 – 24 – 34 –<br />

800 x 150 400 x 300 2,2 9 3,0 16 4,5 36<br />

0,125 1000 x 150 500 x 300 – – 18 – 28 –<br />

800 x 200 400 x 400 1,6 4 2,2 9 3,4 20<br />

0,150 1200 x 150 – – 24 – 31 –<br />

600 x 300 1,8 6 2,7 14 3,7 23<br />

0,175 1000 x 200 – – 20 – 28 –<br />

500 x 400 1,6 5 2,4 10 3,2 18<br />

0,200 1200 x 200 600 x 400 18 – 25 –<br />

800 x 300 500 x 500 2,1 8 2,8 14<br />

0,260 1000 x 300 – – 20 –<br />

800 x 400 600 x 500 1,6 5 2,2 9<br />

0,350 1000 x 400<br />

800 x 500<br />

0,420 1200 x 400<br />

1000 x 400<br />

0,530 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

35 –<br />

4,1 30<br />

30 – 36 –<br />

3,2 18 4,1 30<br />

27 – 34 –<br />

2,8 13 3,7 23<br />

20 – 27 – 33 –<br />

2,0 7 2,6 12 3,3 20<br />

14 – 22 – 28 –<br />

1,6 4 2,1 8 2,6 12<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 430 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoer zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2 ) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 51 51<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

52 52<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 430 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoer zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2 ) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter lengte.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 430 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 53 53<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 420 - 440 - 450 - 470 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte..<br />

Correcties voor andere Vt<br />

54 54<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoer zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20


Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 420 - 440 - 450 - 470 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoerlucht zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter lengte.<br />

Correcties voor de straalafbuiging (α = hoek van de lamellen)<br />

α Lt Vk ∆Pt Lw<br />

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3<br />

45° x 0.55 x 1.25 x 1.60 + 6<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 55 55<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor vloer en wand<br />

Serie 420 - 440 - 450 - 470 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

56 56<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de propellerdiameter<br />

100 mm is.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie SC 121 - SC 125 - SC 125 RX<br />

Rooster SC 121 Rooster SC 125<br />

Toepassing<br />

SC 121 / SC 125:<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning.<br />

SC 125 RX<br />

• Speciaal ontwikkelde gevangenisroosters voor<br />

toevoer en retourlucht.<br />

Opbouw<br />

• SC 121: rooster met een rij vaste horizontale<br />

lamellen onder een hoek van 40°, met een onderlinge<br />

afstand van 20 mm.<br />

• SC 125: geperforeerd rooster met 45 % vrije<br />

doorlaat.<br />

• SC 125 RX: geperforeerd rooster met 45 % vrije<br />

doorlaat, detailgegevens op aanvraag.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

SC 121 / SC 125 (niet voor de SC 125 RX):<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

SC 121 / SC 125 (niet voor de SC 125 RX):<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal. Bevestiging op het rooster d.m.v. Svormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal, zie pagina 77.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

SC 121 / SC 125 (niet voor de SC 125 RX):<br />

• Serie beschikbaar in de afmetingen 200 x 75 t/m<br />

1200 x 600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 61.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 62.<br />

Detail<br />

20 6<br />

SC 121<br />

20 6<br />

SC 125<br />

27 20<br />

27<br />

L + 32 x H + 32<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 57 57<br />

40°<br />

L x H<br />

L + 32 x H + 32<br />

76<br />

SC 121 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar<br />

Selectietabel SC 125 RX<br />

L x H<br />

Rooster SC 125 RX<br />

Diameter Netto vrije doorlaat Luchthoeveelheid<br />

m2<br />

m3/h 100 0,004 tot 40<br />

125 0,006 40 t/m 70<br />

160 0,009 70 t/m 105<br />

200 0,014 105 t/m 160<br />

250 0,022 160 t/m 250<br />

26<br />

26<br />

76<br />

SC 125 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

58 58<br />

Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie AC 121 - AC 123 - aluminium<br />

Rooster AC 121<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning.<br />

Opbouw<br />

• AC 121: rooster met een rij vaste horizontale<br />

lamellen onder een hoek van 40°, met een onderlinge<br />

afstand van 20 mm.<br />

• AC 123: rooster met vierkante mazen van 15 x 15<br />

mm en een vrije doorlaat van 90%.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de afmetingen 200 x 75 t/m<br />

1200 x 600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 61.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 62 en 63.<br />

Rooster AC 123<br />

Detail<br />

20 6<br />

AC 121<br />

20 6<br />

AC 123<br />

27 20<br />

L + 32 x H + 32<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

40°<br />

L x H<br />

L + 32 x H + 32<br />

76<br />

AC 121 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar<br />

0,5<br />

Binnenwerk AC 123<br />

L x H<br />

12,5<br />

26<br />

26<br />

76<br />

AC 123 B - Rooster met AGBvolumeregelaar<br />

of SGS-volumeregelaar<br />

15<br />

15


Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie AO 123 - PO 123 - AU 124 - aluminium<br />

Rooster AO 123<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning.<br />

• Plafondmontage, voor inleg in systeemplafond.<br />

Opbouw<br />

• AO 123: rooster met vierkante mazen van 15 x 15<br />

mm zonder kader.<br />

• PO 123: polystyreen raster met vierkante mazen<br />

14,3 x 14,3 mm.<br />

• AU 124: rooster met vierkante mazen van 12,5 x 12,5<br />

mm onder een hoek van 45° met een smal kader van<br />

5mm.<br />

Afwerking<br />

AO 123 / AU 124: Aluminium met epoxyverf.<br />

PO 123: Polystyreen, RAL 9010.<br />

Bevestiging<br />

• Te plaatsen op de T-profielen van een<br />

systeemplafond.<br />

Accessoires<br />

• Plenumboxen van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

bovenaansluiting (RT 123) of zijaansluiting (RE 123).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Afmetingen aangepast aan de montage in een<br />

systeemplafond<br />

standaard:<br />

- buitenmaten 596 x 596 voor een systeemplafond van<br />

600 x 600 mm.<br />

- buitenmaten 1196 x 596 voor een systeemplafond<br />

van 1200 x 600 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 61.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 63.<br />

Detail<br />

Rooster AO 123 / PO 123<br />

Rooster AU 124<br />

(L + 1,5) x (H + 1,5)<br />

W<br />

Plenumbox RE 123<br />

L x H<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 59 59<br />

50<br />

ø D<br />

90<br />

H 1<br />

■/ W<br />

(mm)<br />

L x H<br />

(L + 4) x (H + 4)<br />

L x H<br />

(L + 4) x (H + 4)<br />

50<br />

Plenumbox RT 123<br />

H1<br />

(mm)<br />

ø D<br />

(L + 1,5) x (H + 1,5)<br />

W<br />

H3<br />

(mm)<br />

H 3<br />

Afmetingen<br />

systeemplafond<br />

596 x 596 355 598 x 598 465 215 600 x 600<br />

1196 x 596 2 x 355 1198 x 598 465 215 1200 x 600<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

60 60<br />

Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie AC 161 - AC 163 - aluminium<br />

Rooster AC 161<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning..<br />

Opbouw<br />

• AC 161: rooster met een rij vaste horizontale<br />

lamellen onder een hoek van 40°, met een onderlinge<br />

afstand van 20 mm.<br />

Uitsparing voor een filter met een dikte van 25 mm. De<br />

voorkant van het rooster scharniert door roestvrij<br />

stalen scharnieren en wordt gesloten met een<br />

knopschroefje. Opening van 180° voor een<br />

gemakkelijke vervanging van het filter.<br />

• AC 163: rooster met vierkante mazen van 15 x 15<br />

mm en een vrij oppervlak van 90%. Uitsparing voor<br />

een filter met een dikte van 25 mm. De voorkant van<br />

het rooster scharniert door roestvrij stalen scharnieren<br />

en wordt gesloten met een knopschroefje. Opening<br />

van 180° voor een gemakkelijke vervanging van het<br />

filter.<br />

• W: G4 filter van synthetisch materiaal,<br />

brandweerstandsklasse M3, als optie beschikbaar.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

topaansluiting (type RT).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 300 x 300 t/m 1200 x<br />

600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 61.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 62 en 63.<br />

Rooster AC 163<br />

Detail<br />

50<br />

41 6<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

27<br />

AC 161 W<br />

Rooster met filter<br />

41 6<br />

27<br />

AC 163 W<br />

Rooster met filter<br />

Plenumbox RT<br />

ø D<br />

W<br />

Standaardmaten<br />

L x H<br />

(mm)<br />

Standaardfilter<br />

(mm)<br />

H 3<br />

L x H<br />

L - 20 x H - 20<br />

L + 42 x H + 42<br />

L x H<br />

L - 20 x H - 20<br />

L + 42 x H + 42<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

0,5<br />

Binnenwerk AC 163<br />

■/<br />

W (mm)<br />

H3<br />

15<br />

25<br />

25<br />

15<br />

(mm)<br />

622 x 322 596 x 296 250 617 x 317 215<br />

522 x 422 496 x 396 355 517 x 417 215<br />

622 x 422 596 x 396 355 617 x 417 215<br />

522 x 522 496 x 496 400 517 x 517 215<br />

622 x 522 596 x 496 450 617 x 517 215


Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie 121 - 123 - 125 - 161 - 163<br />

Selectie - retour voor serie 121 - 125 - 161 - volumeregelaar 100% open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000<br />

0,013 200 x 100 25 –<br />

4,2 35<br />

0,020 300 x 100 16 – 27 –<br />

200 x 100 2,8 15 4,2 35<br />

0,030 400 x 100 200 x 200 – – 19 – 26 –<br />

300 x 150 1,9 7 2,9 16 3,7 27<br />

0,045 600 x 100 300 x 200 – – 18 – 23 –<br />

400 x 150 1,9 7 2,5 12 3,1 20<br />

0,060 800 x 100 400 x 200 17 – 27 –<br />

500 x 150 2,3 10 3,5 24<br />

0,075 1000 x 100 500 x 200 – – 22 – 30 –<br />

600 x 150 300 x 300 1,8 6,5 2,7 15 3,8 28<br />

0,093 1200 x 100 600 x 200 18 – 25 – 35 –<br />

800 x 150 400 x 300 2,2 10 3,0 18 4,5 40<br />

0,125 1000 x 150 500 x 300 – – 19 – 29 –<br />

800 x 200 400 x 400 1,6 5 2,2 10 3,4 22<br />

0,150 1200 x 150 – – 25 – 32 –<br />

800 x 300 1,8 7 2,7 15 3,7 26<br />

0,175 1000 x 200 – – 21 – 29 –<br />

500 x 400 1,6 5 2,4 11 3,2 20<br />

0,200 1200 x 200 600 x 400 19 – 26 –<br />

1000 x 300 500 x 400 2,1 9 2,8 15<br />

0,260 1000 x 300 600 x 400 – – 21 –<br />

800 x 400 500 x 500 1,6 5 2,2 10<br />

0,350 1000 x 400 600 x 500<br />

800 x 500<br />

0,420 1200 x 400<br />

1000 x 400<br />

0,530 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Selectie - retour voor serie 123 - 163 - volumeregelaar 100% open<br />

Correctie coëfficiënt voor serie 125<br />

∆Pt Lw<br />

x 1,20 + 1<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 61 61<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

36 –<br />

4,1 33<br />

31 – 37 –<br />

3,2 20 4,1 33<br />

28 – 35 –<br />

2,8 14 3,7 26<br />

21 – 28 – 34 –<br />

2,0 8 2,6 13 3,3 22<br />

15 – 23 – 29 –<br />

1,6 5 2,1 9 2,6 22<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000<br />

0,013 200 x 100 16 –<br />

4,2 11<br />

0,020 300 x 100 7 – 18 –<br />

200 x 150 2,8 5 4,2 11<br />

0,030 400 x 100 200 x 200 – – 10 – 17 –<br />

300 x 150 1,9 2 2,9 5 3,7 8<br />

0,045 600 x 100 300 x 200 – – 9 – 14 –<br />

400 x 150 1,9 2 2,5 4 3,1 6<br />

0,060 800 x 100 400 x 200 8 – 18 –<br />

500 x 150 2,3 3 3,5 7<br />

0,075 1000 x 100 500 x 200 – – 13 – 21 –<br />

600 x 150 300 x 300 1,8 2 2,7 5 3,8 8<br />

0,093 1200 x 100 600 x 200 – – 17 – 26 –<br />

800 x 150 400 x 300 2,2 3 3,0 5 4,5 12<br />

0,125 1000 x 150 500 x 300 – – 10 – 20 –<br />

800 x 200 400 x 400 1,6 2 2,2 3 3,4 7<br />

0,150 1200 x 150 – – 16 – 23 –<br />

600 x 300 1,8 2 2,7 5 3,7 8<br />

0,175 1000 x 200 – – 12 – 20 –<br />

500 x 400 1,6 1,5 2,4 3 3,2 6<br />

0,200 1200 x 200 600 x 400 10 – 17 –<br />

800 x 300 500 x 500 2,1 3 2,8 5<br />

0,260 1000 x 300 – – 12 –<br />

800 x 400 600 x 500 1,6 1,5 2,2 3<br />

0,350 1000 x 400<br />

800 x 500<br />

0,420 1200 x 400<br />

1000 x 400<br />

0,530 1200 x 500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

27 –<br />

4,1 10<br />

22 – 28 –<br />

3,2 6 4,1 10<br />

19 – 26 –<br />

2,8 4 3,7 8<br />

12 – 19 – 25 –<br />

2,0 2 2,6 4 3,3 7<br />

6 – 14 – 20 –<br />

1,6 1,5 2,1 3 2,6 4<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

62 62<br />

Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie 121 - 161 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Serie 125 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

Correcties<br />

Coëfficiënten toe te passen<br />

op het bovenstaande diagram.<br />

∆Pt Lw<br />

x 1,20 + 1<br />

Correcties voor het W-filter (serie 161)<br />

Zonder filter Met filter<br />

∆Pt x 1,00 ∆Pt x 1,70<br />

Lw + 0 Lw + 0<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

Geen<br />

Coëfficiënten toe te passen<br />

op het bovenstaande diagram.<br />

volumeregelaar Volumeregelaar Volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open 50 % open 25 % open<br />

∆Pt x 1.20 ∆Pt x 1.20 ∆Pt x 2.70 ∆Pt x 7.1<br />

Lw + 1 Lw + 1 Lw + 11 Lw + 21<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Roosters met vaste lamellen voor wand<br />

Serie 123 - 163 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

11 16 21 26 31<br />

0,14 0,24 0,36 0,54 0,74 0,96 1,5<br />

1,4 2,4 3,6 5,4 7,4 9,6 15<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 63 63<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie AC 127 - AC 128 - AC 129 - AO 129 - aluminium<br />

Rooster AC 127 Rooster AC 128 Rooster AC 129<br />

Toepassing Detail<br />

• Toevoer, retour of doorvoerlucht voor alle<br />

ventilatietoepassingen en alle typen airconditioning.<br />

• Montage in het plafond of de muur (alleen voor<br />

retour en doorvoerlucht).<br />

Opmerking: gebruik als toevoerlucht aan het plafond<br />

is alleen mogelijk met smalle roosters (H≤150 mm).<br />

Opbouw<br />

• AC 127: rooster met vaste lamellen onder een hoek<br />

van 45°, afstand 13 mm.<br />

• AC 128: rooster met vaste lamellen onder een hoek<br />

van 45°, onderlinge afstand 13 mm, lamellen staan in<br />

twee richtingen.<br />

• AC 129: rooster met vaste lamellen onder een hoek<br />

van 45°, afstand 17 mm.<br />

• AO 129: alleen binnenwerk (AC 129 zonder kader).<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• SGS-volumeregelaar van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal,<br />

zie pagina 77.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

achter- of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 79.<br />

Opties<br />

• Kader AN: kader van 20 mm breed voor een ander<br />

aanzicht. Buitenmaten (L + 18) x (H + 18).<br />

Opmerking: alleen de klemveerbevestiging F3 is<br />

beschikbaar voor dit type kader.<br />

• AO: alleen binnenwerk (geen kader).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

400 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Maximale hoogte (H) voor de toevoerlucht: 150 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

64 64<br />

AC 128<br />

L x H<br />

AC 127<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina's 66 en 67.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 68 en 69.<br />

• Inductievoud (i) pagina 80.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

26<br />

13<br />

4 5<br />

13<br />

6<br />

27 45°<br />

L + 32 x H + 32<br />

L x H<br />

L + 32 x H + 32<br />

L x H<br />

AC 129<br />

45°<br />

4 5<br />

26<br />

4 5<br />

17<br />

45°<br />

27<br />

6<br />

L + 32 x H + 32<br />

27<br />

6<br />

26


Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie AG 637 - aluminium<br />

Rooster AG 637 W<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning.<br />

• Voor montage in een systeemplafond.<br />

Opbouw<br />

• Rooster met vaste lamellen onder een hoek van 45°,<br />

met filter.<br />

• Scharnierend toegangsdeur.<br />

Afwerking<br />

• Gemaakt van aluminium.<br />

• Epoxyverf RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Te plaatsen op de T-profielen van een systeemplafond.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

zijaansluiting (type RE).<br />

• Synthetisch W-filter. Efficiëntie G4.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Afmetingen aangepast voor montage in een<br />

systeemplafond<br />

standaard:<br />

- buitenwerksemaat 596 x 596 voor een systeemplafond<br />

van 600 x 600 mm.<br />

- buitenwerksemaat 596 x 296 voor een systeemplafond<br />

van 600 x 300 mm.<br />

- buitenwerksemaat 671 x 671 voor een systeemplafond<br />

van 675 x 675 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 67.<br />

Detail<br />

L x H<br />

(mm)<br />

32<br />

Rooster AG 637 W<br />

Filter<br />

standaard<br />

(mm)<br />

Plenum RE<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 65 65<br />

L x H<br />

L - 22 x H - 22<br />

L + 42 x H + 42<br />

W<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

50<br />

■/ W<br />

(mm)<br />

ø D<br />

90<br />

H 1<br />

H1<br />

(mm)<br />

41<br />

Afmetingen<br />

systeemplafond<br />

554 x 254 531 x 231 250 537 x 237 360 600 x 300<br />

554 x 554 531 x 531 355 537 x 537 465 600 x 600<br />

628 x 628 605 x 605 400 611 x 611 510 675 x 675<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

66 66<br />

Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie 127 - 128<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400<br />

0.004 400 x 75 34 4,8<br />

Lw Lt<br />

7 35<br />

Vk Pa<br />

0.005 500 x 75 30 4,4 37 6<br />

5,8 22 8 46<br />

0.0065 600 x 75 23 3,8 33 5,2<br />

4,3 13 6,4 30<br />

0.009 800 x 75 400 x 100 – 3,2 26 4,5<br />

3,2 8 4,5 14<br />

0.012 1000 x 75 500 x 100 – 2,8 20 4,5 27 5,2 37 8<br />

2,4 4 3,5 9 4,5 15 7 35<br />

0.014 1200 x 75 600 x 100 – 2,6 – 3,8 25 5 35 7,1 43 9,9<br />

2 3 2,8 6 4 11,5 6 26 8 46<br />

0.018 800 x 100 400 x 150 – 2,3 20 42 30 6,2 36 8,5 43 11<br />

2,3 3,7 3,2 07 4,6 15 6 26 8 46<br />

0.023 1000 x 100 500 x 150 – 4 24 5,8 32 8 37 9,8 42 11,5<br />

2,4 4,5 3,5 09 5 18 6 26 7,8 42<br />

0.026 1200 x 100 600 x 150 – 38 22 5,2 29 7 35 9 38 10,5<br />

2,2 3,2 3,1 07 4,2 13 5,5 21 6,5 30<br />

0.032 800 x 150 – 4,9 25 6,2 30 8 35 9,5 42 12,5<br />

2,6 05 3,5 09 4,2 13 5,2 19 7 35<br />

0.041 1000 x 150 – 4,2 20 5,5 25 7 30 8,5 38 11,2 42 14 47 16<br />

2 03 2,7 5,5 3,4 08 4 11,5 5,5 22 6,9 34 8 46<br />

0.055 1200 x 150 Lw Lt – 5 20 6,2 24 7,4 32 10 37 12,5 41 14 45 17<br />

Vk Pa 2,2 3,2 2,6 5 3,1 07 4,1 12 5,2 19 6 26 7,2 39<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,25 m/s.<br />

Serie 127 - 128 - 129<br />

Vrije doorlaat - toevoer<br />

Type<br />

AC 127 - AO 127<br />

AC 128 - AO 128<br />

AC 129 - AO 129<br />

Vrije doorlaat*<br />

63%<br />

63%<br />

71%<br />

* De vrije doorlaat is bepaald, door het verschil van het debiet in situatie met rooster en zonder rooster.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie 127 - 128 - 129 - 637<br />

Selectie - retour voor serie 127 - 128 - 129 - volumeregelaar 100% open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1800 2000 2500 3000 3500 4000<br />

0,004 400 x 75 34 –<br />

Lw Lt<br />

7 35<br />

Vk Pa<br />

0,005 500 x 75 30 – 37 –<br />

5,8 22 8 46<br />

0,0065 600 x 75 23 – 33 –<br />

4,3 13 6,4 30<br />

0,009 800 x 75 400 x 100 – – 26 – 33 –<br />

3,2 8 4,5 14 2,9 62<br />

0,012 1000 x 75 500 x 100 – – 20 – 27 – 37 –<br />

2,4 4 3,5 9 4,5 15 7 35<br />

0,014 1200 x 75 600 x 100 – – – – 25 – 35 – 43 –<br />

2 3 2,8 6 4 11,5 6 26 8 46<br />

0,018 800 x 100 400 x 150 – – 20 – 30 – 36 – 43 –<br />

2,3 3,7 3,2 7 4,6 15 6 26 8 46<br />

0,023 1000 x 100 500 x 150 – – 24 – 32 – 37 – 42 –<br />

2,4 4,5 3,5 9 5 18 6 26 7,8 42<br />

0,026 1200 x 100 400 x 200 – – 22 – 29 – 35 – 38 –<br />

600 x 500 2,2 3,2 3,1 7 4,2 13 5,5 21 6,5 30<br />

0,032 800 x 150 500 x 200 – – 25 – 30 – 35 – 42 –<br />

2,6 05 3,5 09 4,2 13 5,2 19 7 35<br />

0,041 1000 x 150 400 x 300 – – 20 – 25 – 30 – 38 – 42 – 47 –<br />

600 x 200 2 3 2,7 5,5 3,4 8 4 11,5 5,5 22 6,9 34 8 46<br />

0,055 1200 x 150 500 x 300 – – 20 – 24 – 32 – 37 – 41 – 45 –<br />

800 x 200 400 x 400 2,2 3,2 2,6 5 3,1 7 4,1 12 5,2 19 6 26 7,2 39<br />

0,070 1000 x 200 500 x 400 – – – – 26 – 32 – 36 – 40 – 47 – 50 –<br />

600 x 300 2 3 2,4 4 3,1 7 4 11,5 4,7 17 5,6 21 7,3 40 8 46<br />

0,090 1200 x 200 600 x 400 21 – 26 – 31 – 35 – 42 – 43 – 50 –<br />

800 x 300 3,5 4,5 3,2 7 3,7 9,5 4,4 13 5,8 22 6,3 28 8 46<br />

0,115 1000 x 300 800 x 400<br />

27 – 25 – 29 – 36 – 38 – 43 – 48 –<br />

2,5 45 2,9 6 3,4 8 4,3 13 4,8 16 6 26 7,5 40<br />

0,130 1200 x 300<br />

– – 23 – 27 – 33 – 35 – 41 – 46 – 50 –<br />

2,2 2,2 2,4 4,3 2,0 6 3,8 10 4,2 13 5,2 20 6,5 30 7,5 40<br />

0,150 1000 x 400<br />

20 – 23 – 30 – 33 – 37 – 43 – 47 – 50 –<br />

2,2 3,7 2,55 4,7 3,3 8 3,7 10 4,6 15 5,5 21 6,5 30 7,5 40<br />

0,190 1200 x 400 Lw Lt<br />

– – 25 – 28 – 33 – 38 – 45 – 45 –<br />

Vk Pa<br />

2 3 2,6 5 13 6,5 5,2 10 4,5 12 5 18 5,8 23<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Selectie - retour voor serie 637<br />

Ak L x H qv (m3 /h)<br />

(m2 ) (mm) 800 1200 1600 2000 2500 3000 4000<br />

0,15 554 x 254 – – 25 – 32 – Lw Lt<br />

1,5 13 2,5 30 3 53 Vk Pa<br />

0,30 554 x 554 – – 22 – 28 – 32 –<br />

1,5 17 1,8 23 2,3 30 2,8 43<br />

0,38 628 x 628 Lw Lt – – 20 – 25 – 30 – 37 –<br />

Vk Pa 1,2 11 1,5 18 2 32 2,5 50 3,2 81<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Serie 127 - 128 - 129<br />

Vrije doorlaat - retour<br />

Type<br />

AC 127 - AO 127<br />

AC 128 - AO 128<br />

AC 129 - AO 129<br />

Vrije doorlaat*<br />

57%<br />

57%<br />

64%<br />

* De vrije doorlaat is bepaald, door het verschil van het debiet in situatie met rooster en zonder rooster.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 67 67<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

68 68<br />

Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie 127 - 128 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

AC 127<br />

AC 128<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt A x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

B x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28<br />

D<br />

≈ 10°<br />

A) Toevoer met plafondeffect voor D kleiner of gelijk aan 30 cm.<br />

D<br />

≈ 20°<br />

B) Toevoer zonder plafondeffect voor D groter dan 30 cm.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De inblaassnelheid Vk (m/s) en<br />

de waarde Ak (m 2) zijn<br />

vastgesteld met een Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20


Roosters met vaste lamellen voor plafond en wand<br />

Serie 127 - 128 - 129 - retour - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

∆Pt x 1.00 ∆Pt x 1.00 ∆Pt x 2.25 ∆Pt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2 ) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 69 69<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

70 70<br />

Doorvoerrooster<br />

Serie AC 180 - AU 180 - AC 181 - aluminium<br />

Rooster AC 181<br />

Toepassing<br />

• Luchtdoorvoer van een ruimte naar een andere ruimte.<br />

• Zichtdicht.<br />

• Voor plaatsing in een deur of scheidingswand.<br />

Opbouw<br />

• AC 180: v-vormige, horizontaal gemonteerde<br />

lamellen. Opmerking: twee roosters AC 180 aan twee<br />

kanten van een scheidingswand gemonteerd, isoleren<br />

de ruimte voor licht (bijvoorbeeld: donkere kamers).<br />

• AC 181: v-vormige, horizontaal gemonteerde<br />

lamellen en overlappend kader. Voor montage in<br />

dunne wanden of deur van maximaal 55 mm.<br />

• AU 180: v-vormige, horizontale lamellen in een kader<br />

van U-profiel. Voor montage in dunne scheidingswanden.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 100 t/m 1200 x<br />

600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 72.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 73.<br />

Detail<br />

L x H<br />

AC 180<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

10<br />

AU 180<br />

35<br />

31<br />

L + 32 x H + 32<br />

11<br />

L x H<br />

L x H<br />

AC 181<br />

L + 39 x H + 39<br />

20<br />

min. 25<br />

max. 55<br />

36<br />

31<br />

L + 32 x H + 32


Serie AG 183 - aluminium<br />

Rooster AG 183<br />

Toepassing<br />

• Klankdichte luchtdoorvoer van één ruimte naar de<br />

andere ruimte.<br />

• Zichtdicht en klankdicht.<br />

• Voor plaatsing in een deur of scheidingswand.<br />

Opbouw<br />

• AG 183: Klankdicht doorvoerrooster voor montage<br />

in een deur of wand. Inwendig bekleed met<br />

akoestisch materiaal. Tweezijdig voorzien van een<br />

flens. Bouwdiepte 40 - 110 mm.<br />

• AG 182: Zoals de AG 183 echter zonder tegenflens.<br />

Afwerking<br />

• Aluminium gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 190 t/m 1000<br />

x 700 mm.<br />

• Dikte van de muur opgeven bij bestelling. bv.<br />

muurdikte van 85 mm als volgt specificeren;<br />

bestelling AG183/85 F1 L x H mm.<br />

• Hoogte te verkrijgen in stappen van 85 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 72.<br />

Doorvoerrooster<br />

Detail<br />

AG 183<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 71 71<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie - 182 - 183 - 180 - 181<br />

Selectie - doorvoer voor serie 182 - 183<br />

Selectie - doorvoer voor serie 180 - 181<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

72 72<br />

Doorvoerrooster<br />

Ak L x H qv (m<br />

De weerstand van de typen AG 182, AG 183 is < 15 Pa<br />

3 /h)<br />

(m2 ) (mm) 100 150 200 250 350 500 650 750 900 1200 1500<br />

0.015 300 x 190 - -<br />

1,9 2,8<br />

0.020 400 x 190 - - -<br />

1,4 2,1 2,8<br />

0.023 500 x 75 - - -<br />

300 x 275 1,2 1,9 2,5<br />

0.030 600 x 190 400 x 275 - - -<br />

300 x 360 1,4 1,9 2,3<br />

0.040 800 x 190 600 x 275 - - -<br />

400 x 360 1,4 1,7 2,4<br />

0.060 800 x 275 600 x 360 - - -<br />

500 x 445 1,2 1,6 2,3<br />

0.075 800 x 360 600 x 445 - - -<br />

500 x 530 1,3 1,9 2,4<br />

0.100 1000 x 445 800 x 445 - - - -<br />

700 x 530 600 x 615 1,4 1,8 2,1 2,5<br />

0.120 1000 x 445 800 x 530 - - - - -<br />

700 x 615 1,2 1,5 1,7 2,1 2,8<br />

0.150 1000 x 530 900 x 615 - - - -<br />

800 x 700 1,2 1,4 1,7 2,2<br />

0.200 1000 x 700 900 x 785 NR - - - -<br />

800 x 870 Vk 1,0 1,3 1,7 2,1<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 2000<br />

0,016 300 x 100 200 x 150 – – 23 –<br />

0,9 3,5 1,7 14<br />

0,027 500 x 100 300 x 150 – – 14 – 23 –<br />

200 x 200 0,6 1,6 1,0 4,0 1,5 9,9<br />

0,040 800 x 100 400 x 150 – – 16 – 23 –<br />

300 x 200 0,7 2,3 1,0 4,0 1,3 8,0<br />

0,056 1000 x 100 500 x 150 – – – – 18 – 25 31<br />

400 x 200 0,5 1,1 0,7 2,5 1,0 4,5 1,5 10 2,0 18<br />

0,070 1200 x 100 800 x 150 – – – – – – 22 27<br />

500 x 200 300 x 300 0,3 1,0 0,6 1,6 0,8 3 1,2 6,5 1,6 11<br />

0,081 800 x 150 600 x 200 – – – – 20 – 26 – 35 –<br />

400 x 300 0,5 1,6 0,7 2,3 1,0 4,0 1,3 8,0 2,1 20<br />

0,120 1200 x 150 800 x 200 – – – 20 27 33<br />

500 x 300 400 x 400 0,5 1,4 0,7 2 0,9 4 1,4 9 1,9 15<br />

0,150 1000 x 200 600 x 300 – – – – 24 – 30 –<br />

500 x 400 0,57 1,6 0,6 2,0 1,1 5,0 1,5 9,8<br />

0,190 1200 x 200 800 x 300 – 20 25<br />

600 x 400 500 x 500 0,6 1,5 0,9 3,5 1,1 6,0<br />

0,260 1200 x 300 800 x 400 13 – 21 –<br />

600 x 500 0,63 1,8 0,8 3,1<br />

0,320 1000 x 400 800 x 500 Lw Lt 18 –<br />

600 x 600 Vk Pa 0,7 2,3<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

35 –<br />

1,9 15<br />

30<br />

1,5 10<br />

26 – 34 –<br />

1,0 4,1 1,6 11<br />

22 – 30 – 36 –<br />

0,8 3,1 1,2 5,9 1,7 13


Series 180 - 181 - doorvoer<br />

Doorvoerrooster<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Debietmeting<br />

Vk x Ak = m 3 /s.<br />

Vk x Ak x 3600 = m 3 /h.<br />

De uitblaassnelheid Vk (m/s)<br />

en de waarde Ak (m 2) zijn<br />

gemeten met een luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de<br />

propellerdiameter 100 mm is.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 73 73<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie SR 377 - staal<br />

Rooster SR 377<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatie en airconditioningsystemen.<br />

• Muurmontage.<br />

Opbouw<br />

• Rooster met een rij vaste horizontale lamellen, onder<br />

een hoek van 20°, met een onderlinge afstand van 8,5<br />

mm.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Geen accessoires beschikbaar.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Geen andere maten beschikbaar.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 76.<br />

74 74<br />

Geperst stalen roosters<br />

Detail<br />

L<br />

(mm)<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L x H<br />

SR 377<br />

H<br />

(mm)<br />

8,5<br />

L 1 x H 1<br />

L1 x H1<br />

(mm)<br />

100 100 150 x 150<br />

200 100 250 x 150<br />

250 100 290 x 140<br />

300 100 340 x 140<br />

100 150 150 x 200<br />

150 150 200 x 200<br />

250 150 300 x 200<br />

350 150 390 x 190<br />

400 150 440 x 190<br />

100 200 150 x 250<br />

200 200 250 x 250<br />

300 300 640 x 340<br />

600 300 640 x 340<br />

400 400 440 x 440<br />

500 500 540 x 540<br />

600 600 640 x 640<br />

750 750 790 x 790<br />

900 900 940 x 940


Serie SR 356 - SR 413 - staal<br />

Rooster SR 356<br />

Toepassing<br />

SR 356<br />

• Toevoerlucht voor alle ventilatie en airconditioningsystemen.<br />

• Muurmontage.<br />

SR 413<br />

• Vloerrooster voor ventilatietoepassingen en alle<br />

airconditioningsystemen.<br />

• Vloermontage.<br />

Opbouw<br />

SR 356<br />

• Rooster met een rij verticale lamellen onder een hoek<br />

van 20° naar links of naar rechts, afstand 8,5 mm.<br />

SR 413<br />

• Rooster met een rij verticale lamellen onder een hoek<br />

van 30° naar links of naar rechts, afstand 12,5 mm.<br />

Afwerking<br />

• Geperst staal, epoxyverf RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

SR 356<br />

• Zichtbare schroefbevestiging in de flens.<br />

SR 413<br />

• Bevestiging door inschuiven in het kanaal.<br />

Accessoires<br />

• SR 356: volumeregelaar met meerdere bladen,<br />

geïntegreerd in het rooster.<br />

• SR 413: volumeregelaar met meerdere bladen,<br />

geïntegreerd in het rooster.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Geen andere maten beschikbaar.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 76.<br />

Geperst stalen roosters<br />

Rooster SR 413<br />

Detail<br />

Rooster SR 356<br />

Rooster SR 356<br />

L<br />

(mm)<br />

(L + 32) x (H + 32)<br />

(L - 13) x (H - 13)<br />

L x H<br />

H<br />

(mm)<br />

Rooster SR 413<br />

L1 x H1<br />

L2 x H2<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 75 75<br />

41 5<br />

L1 x H1<br />

(mm)<br />

SR 413<br />

Rooster SR 413<br />

L2 x H2<br />

(mm)<br />

SR 413<br />

203 102 - -<br />

305 102 343 x 137 288 x 93<br />

356 102 394 x 137 339 x 93<br />

254 152 - -<br />

305 152 - -<br />

406 203 - -<br />

L x H<br />

64 3<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Serie SR 377 - SR 356 - SR 413<br />

Selectie - retour voor SR 377<br />

76 76<br />

L x H Oppervlakte Af Debiet voor Lw < NR30<br />

(mm) (m 2 ) (m 3 /h)<br />

100 x 100 0,007 100<br />

200 x 100 0,014 200<br />

250 x 100 0,017 250<br />

300 x 100 0,022 300<br />

100 x 150 0,011 150<br />

150 x 150 0,017 175<br />

250 x 150 0,027 250<br />

350 x 150 0,039 500<br />

400 x 150 0,046 600<br />

100 x 200 0,014 200<br />

200 x 200 0,027 400<br />

300 x 300 0,071 1000<br />

600 x 300 0,138 2000<br />

400 x 400 0,135 1500<br />

500 x 500 0,204 3000<br />

600 x 600 0,293 4000<br />

750 x 750 0,459 5000<br />

900 x 900 0,661 6000<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de<br />

demping van de ruimte.<br />

Geperst stalen roosters<br />

Selectie - retour voor SR 356<br />

L x H Oppervlakte Af Debiet voor Lw < NR30<br />

(mm) (m 2 ) (m 3 /h)<br />

263 x 102 0,012 150<br />

305 x 102 0,019 200<br />

254 x 152 0,026 300<br />

305 x 152 0,030 400<br />

406 x 203 0,053 750<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de<br />

demping van de ruimte.<br />

Selectie - retour voor SR 413<br />

L x H Oppervlakte Af Debiet voor Lw < NR30<br />

(mm) (m 2 ) (m 3 /h)<br />

263 x 102 0,022 250<br />

406 x 203 0,025 400<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de<br />

demping van de ruimte.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Accessoires voor de interieurroosters<br />

Serie SGS - AGB - F4 - volumeregelaars en contrakaders voor interieurroosters<br />

Volumeregelaar SGS of AGB<br />

Toepassing<br />

• SGS: regelaar voor debietregeling.<br />

• AGB: regelaar voor debietregeling.<br />

• F4: in het contrakader kunt u gemakkelijk stalen en<br />

aluminium roosters monteren met behulp van<br />

klemveren (bevestiging F3).<br />

Opbouw<br />

• SGS: volumeregelaar met tegengesteld draaiende<br />

bladen. De bladen worden vastgehouden door een<br />

kam waardoor zij niet kunnen trillen. Instelling met een<br />

schroevendraaier via de voorkant van het rooster. Dit<br />

beweegt direct de bladen. Een schroefknop is<br />

verkrijgbaar als accessoire.<br />

Gemaakt van staal.<br />

• AGB: volumeregelaar met tegengesteld draaiende<br />

bladen. De verstelbare bladen worden vastgehouden<br />

door een veerdraad om trillen te voorkomen. Instelling<br />

met een schroevendraaier via de voorkant van het<br />

rooster. Gemaakt van aluminium.<br />

• F4: Montageframe. Gegalvaniseerd bandstaal. Het<br />

montageframe wordt in 4 stukken geleverd, die op de<br />

bouwplaats worden samengebouwd middels pen-engat<br />

verbinding.<br />

• F6: kader gelijk aan F4, maar aangepast aan<br />

bevestigingstype F5, niet zichtbare schroeven.<br />

Afwerking<br />

• SGS: gegalvaniseerd staal.<br />

• AGB: onbewerkt aluminium.<br />

• F4 en F6: gegalvaniseerd staal.<br />

Bevestiging<br />

• SGS en AGB: bevestiging op rooster d.m.v. Svormige<br />

roestvrij stalen klemveren (meegeleverd).<br />

• F4 en F6: bevestiging met schroef of met<br />

pinverbinding (muurankers meegeleverd).<br />

Accessoires<br />

• Stelschroef voor SGS-volumeregelaar.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 75 t/m 1200 x<br />

500 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Contrakader F4<br />

Detail<br />

8<br />

AGB<br />

Volumeregelaar<br />

8<br />

SGS<br />

Volumeregelaar<br />

50<br />

F4<br />

Contrakader<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 77 77<br />

50<br />

L x H<br />

7<br />

7<br />

50<br />

50<br />

32<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

78 78<br />

Accessoires voor de interieurroosters<br />

Serie F1 - F3 - F4 - F5 - F6 - beschikbare bevestigingssystemen<br />

Bevestigingstype F3<br />

Klemveer.<br />

Niet voor plafondmontage.<br />

Bevestigingstype F4<br />

Contrakader met klemveerbevestiging F3.<br />

Niet voor plafondmontage.<br />

F4<br />

Contrakader in delen geleverd om op de bouwplaats in elkaar<br />

te zetten.<br />

Bevestigingstype F1<br />

Voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

(schroeven niet meegeleverd)<br />

Bevestigingstype F5<br />

Sluiting met niet-zichtbare schroeven.<br />

Let op! Hoekprofiel niet meegeleverd.<br />

Bevestigingstype F6<br />

Contrakader met niet-zichtbare schroeven (F5).<br />

Zelftappende<br />

schroef met<br />

konische kruiskop<br />

DIN 7983<br />

Ø 3,5 x 38 mm<br />

Bevestiging F1 voor<br />

AC 161 en AC 163.<br />

Hoekprofiel<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Serie ME F3 - MT F3 - staal<br />

Plenumbox MT F3 met achteraansluiting.<br />

Plenumboxen interieurroosters<br />

Toepassing<br />

• Accessoires voor interieurroosters.<br />

• Let op: deze accessoires zijn niet bruikbaar met<br />

ronde kanaalroosters.<br />

• Deze plenums zijn geschikt voor roosters<br />

met bevestiging F1 en F3.<br />

Beschrijving<br />

• MT F3: plenumbox met achteraansluiting. Gemaakt<br />

van gegalvaniseerde plaatstaal. Er zijn twee modellen<br />

afhankelijk van de aansluitdiameter.<br />

- Model "90°" als de aansluitdiameter < nominale<br />

hoogte van het rooster (aangegeven door *).<br />

- Model "83°" als de aansluitdiameter > nominale<br />

hoogte van het rooster.<br />

• ME F3: plenumbox met zijaansluiting. Gemaakt van<br />

gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• MTI F3: plenumbox MT F3 met inwendige isolatie.<br />

• MEI F3: plenumbox ME F3 met inwendige isolatie.<br />

• De plenumboxen MT F3 en ME F3 hebben geen<br />

contrakader F4 nodig.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in 200 x 75 t/m 1200 x 500 mm in<br />

stappen van 25 mm.<br />

• Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Toepassing<br />

Sparing<br />

Rooster<br />

Muur<br />

Plenum MT F3 Flexibel<br />

160<br />

Aansluitdiameter<br />

Plenumbox ME F3 met zijaansluiting.<br />

Detail<br />

L + 20 H + 10<br />

Plenumbox MT F3 met<br />

achteraansluiting 90°<br />

Sparing<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 79 79<br />

Rooster<br />

Muur<br />

160<br />

L + 20 H + 10<br />

H + 55<br />

L + 20 H + 10<br />

Plenumbox MT F3 met<br />

achteraansluiting 83°<br />

140<br />

P<br />

20 Ø D<br />

Plenumbox ME F3 met zijaansluiting<br />

Afmetingen<br />

L<br />

(mm)<br />

H = 100<br />

ME/MT ME F3<br />

H = 150 H = 200 H = 300<br />

F3 Clim.<br />

200 Ø 80* Ø 125 - - - - -<br />

250 Ø 100* - Ø 125* - - - -<br />

300 Ø 125* Ø 160 Ø 160* Ø 200* - Ø 200* -<br />

400 Ø 125* -* Ø 160* - Ø 200 - -<br />

500 Ø 125* - Ø 160* - Ø 200 - -<br />

600 - - Ø 160* - Ø 200 - Ø 250*<br />

800 - - - - 2 x Ø 200 - 2 x Ø 250*<br />

1000 - - - - - - 2 x Ø 250*<br />

ME/MT ME F3<br />

F3 Clim.<br />

ME/MT ME F3<br />

F3 Clim.<br />

ME/MT<br />

F3<br />

Plenum ME F3<br />

Ø d + 160<br />

160<br />

Flexibel Aansluitdiameter<br />

Interieurroosters


Interieurroosters<br />

Inductievoud<br />

80 80<br />

Inductievoud<br />

Rooster (L/H < 10) Rooster (L/H > 10)<br />

CMi λ (∆t)<br />

CMi λ (∆t)<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vk (m/s)<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

6<br />

0,05<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

0,25<br />

Symbolen<br />

Vk: uitblaassnelheid.<br />

Vt: eindsnelheid van de worp.<br />

q1: primaire luchtvolumestroom.<br />

q2: geïnduceerde kamerluchtvolumestroom.<br />

qL: totale luchtvolumestroom, in beweging bij einde worp.<br />

i: inductievoud.<br />

t1: temperatuur van de primaire lucht.<br />

ta: kamerluchttemperatuur.<br />

tL: luchttemperatuur in de as van de luchtstraal bij einde worp.<br />

∆t1: temperatuurverschil aan het toevoerrooster.<br />

∆tL: temperatuurverschil bij het eind van de worp.<br />

λ (∆t): ∆t.-verhouding<br />

Formules<br />

i = qL / q1<br />

λ (∆t) = ∆tL / ∆t1<br />

qL = q1 + q2<br />

tL = ta + ∆t1 . λ (∆t)<br />

∆t1 = t1 - ta<br />

∆tL : tL - ta<br />

40 0,05<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

3<br />

Verdelingscorrectie<br />

Verdeling 0°<br />

0°<br />

0°<br />

Verdeling 20°<br />

Verdeling 40°<br />

Vt = 0,25<br />

4<br />

Vt = 0,375<br />

Vt = 0,5<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

Lamellen 22° 45°<br />

Hoek van de luchtstraal 35° 60°<br />

Lt x 0,77 x 0,55<br />

Vk x 2,15 x 1,25<br />

∆Pt x 1,3 x 1,60<br />

Lw (NR) + 3 + 5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

0 3 6 9 12 15 m<br />

3 m<br />

0<br />

3 m<br />

20°<br />

0°<br />

0°<br />

20°<br />

0 3 6 9 12 m<br />

3 m<br />

0<br />

3 m<br />

40°<br />

20°<br />

0°<br />

0°<br />

20°<br />

40°<br />

0 3 6 9 m<br />

3 m<br />

0<br />

3 m


Ronde plafondroosters - p 82<br />

Plafondroosters<br />

Ronde instelbare plafondroosters - p 85<br />

Vierkante plafondroosters met gebogen schoepen - p 88<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk - p 92<br />

Vierkante geperforeerde plafondroosters - p 109<br />

Inductievoud - p 121<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 81 81<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Serie SC 831- SC 831 T - staal<br />

Plafondrooster SC 831 Plafondrooster SC 831 T<br />

Toepassing<br />

• Ventilatietoepassingen, verwarming (ΔT max + 30<br />

°C) en koeling (ΔT max - 14 °C).<br />

• Horizontale toevoerlucht.<br />

• Voor montage in het plafond of op een kanaal.<br />

• Ontworpen voor het vervangen van een plafondplaat<br />

600 x 600 mm (type SC 831 T).<br />

Opbouw<br />

• Uitspringende gebogen ringen.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Zichtbare schroefbevestiging in de flens.<br />

• Aansluiting op rond kanaal.<br />

Accessoires<br />

• Stalen montagering FR.<br />

• Volumeregelaar BY functioneert ook als<br />

montagering. Instelling door een opening in het<br />

midden van het rooster. Instelsleutel meegeleverd<br />

met de volumeregelaar.<br />

• Gegalvaniseerde stalen plenumbox LRE<br />

(zijaansluiting). Let op: bij toepassing van een<br />

plenumbox LRE is het gebruik van een montagering<br />

FR (of volumeregelaar BY) nog steeds noodzakelijk.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Diameters 160 t/m 355 mm.<br />

• Model SC 831 T: buitenwerksemaat 596 x 596 mm<br />

voor systeemplafond met T-profielen van 600 x 600<br />

mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 83.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

82 82<br />

Ronde plafondroosters<br />

Detail<br />

22<br />

Volumeregelaar BY<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

32<br />

Plafondrooster SC 831<br />

22<br />

32<br />

Plafondrooster SC 831 T<br />

L + 30<br />

Plenumbox LRE<br />

Standaardmaten (831)<br />

H + 1,5<br />

P<br />

Ø A<br />

ø N<br />

ø B<br />

ø A<br />

Ø N<br />

Ø B<br />

596 x 596<br />

10,5<br />

21<br />

Ring FR<br />

ø N<br />

Ø N<br />

Volumeregelaar BY<br />

E<br />

E<br />

Ø A 6 C<br />

Ø N<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

E<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

160* 230 134 24<br />

200* 282 186 30<br />

250* 334 238 35<br />

315* 386 290 40<br />

355* 440 340 45<br />

Volumeregelaar BY<br />

* Niet beschikbaar voor SC 831 T.<br />

Ø N<br />

Ø A<br />

C<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

160 190 110<br />

200 240 110<br />

250 290 140<br />

315 340 165<br />

355 390 180<br />

25


Serie 831<br />

Ronde plafondroosters<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak Ø N qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600<br />

0,011 160 – 1,8 27 2,3 41 3,4<br />

3,9 1 5,0 22 7,5 50<br />

0,020 200 – 1,3 – 1,8 23 2,6 33 3,4 41 4,3<br />

2,1 6,0 2,8 7,8 4,1 15 5,7 28 7,0 45<br />

0,031 250 – 1,4 – 2,1 20 2,7 27 3,5 34 4,1 45 5,5<br />

1,9 – 2,7 7,2 3,6 12 4,5 18 5,5 26 7,5 50<br />

0,046 315 – 1,7 – 2,3 15 2,8 22 3,3 32 4,6 40 5,7<br />

1,9 – 2,5 5,5 3,1 8,0 3,7 14 5,0 22 6,2 35<br />

0,066 355 Lw Lt 7 1,9 10 2 20 2,8 30 3,5 37 4,5<br />

Vk Pa 28 3,2 2,8 4,8 3,5 7 4,8 12 6 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 83 83<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

46 6,7<br />

7,5 50<br />

40 5,4 50 7,1 57 7,8<br />

7 28 10,2 39,2 11,6 50,3<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Plafondroosters


Microwatt-VEC<br />

Minimale<br />

energieverbruik,<br />

maximale voordelen!<br />

• Energiebesparing<br />

• Brandklasse C4 (400° C - 1/2 h)<br />

• Akoestisch comfort<br />

• Optimalisering van het kanalennet<br />

• Eenfase aansluiting<br />

www.aldesbenelux.com


Ronde instelbare plafondroosters<br />

Serie AF 842 en AT 842 - aluminium<br />

Plafondrooster AF 842 Plafondrooster AT 842<br />

Toepassing<br />

• Verticale of horizontale toevoerlucht.<br />

• Ventilatietoepassingen, verwarming (ΔT max = + 30 °C)<br />

en koeling (ΔT max = - 16 °C).<br />

• Voor montage in het plafond of op een kanaal.<br />

• Ontworpen voor het vervangen van een plafondplaat<br />

600 x 600 mm (type AT 842).<br />

Opbouw<br />

• Aluminium buitenkegel en diepgetrokken stalen kern;<br />

instelbare binnenringen d.m.v. een stelschroef.<br />

Afwerking<br />

• Afgewerkt met epoxyverf, wit RAL 9010 of<br />

aluminium RAL 9006.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Onzichtbare bevestiging door schroeven in de hals.<br />

• Aansluiting op rond kanaal.<br />

Accessoires<br />

• BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen (afhankelijk van de<br />

diameter). Gemaakt van staal. Instelbaar d.m.v.<br />

schroef, bereikbaar via het rooster.<br />

• IBY: vlinderklep met 2 of 4 bladen (afhankelijk van de<br />

diameter). Gemaakt van staal. Directe instelling van<br />

de bladen door het rooster.<br />

• LRE: gegalvaniseerde stalen plenumbox (zijaansluiting).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Diameters 160 t/m 630 mm.<br />

• AT 842: plafondrooster voor inleg in een<br />

systeemplafond 600 x 600 mm; neem contact met<br />

ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 86.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 87.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Detail<br />

Plafondrooster AF 842<br />

6<br />

Plafondrooster AT 842<br />

L<br />

Plenumbox LRE<br />

Standaardmaten<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 85 85<br />

H<br />

ø B<br />

ø D<br />

ø A<br />

ø B<br />

ø D<br />

596 x 596<br />

P<br />

F<br />

F<br />

ø ND<br />

E<br />

6<br />

E<br />

Volumeregelaar BR of IBY<br />

Ø D Ø A Ø B E F P<br />

L x H<br />

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

160 354 295 110 55 270 220 x 220<br />

200 428 370 120 50 310 265 x 265<br />

250 532 465 135 50 360 315 x 315<br />

315 623 555 150 50 425 375 x 375<br />

355 730 645 187 75 465 420 x 420<br />

400 776 690 185 78 510 460 x 460<br />

500 909 807 195 79 610 560 x 560<br />

630 1045 950 184 75 740 690 x 690<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Serie 842<br />

86 86<br />

Ronde instelbare plafondroosters<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak Ø N qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2500<br />

0,015 160 25 1,4 30 1,7 36 2,1 45 2,8<br />

3,7 14 4,4 20 5,6 33 7,2 54<br />

0,027 200 18 1,3 23 1,5 30 2,1 36 2,6 42 3,2<br />

2,5 6,6 3 10 4 17 5 26 6 38<br />

0,040 250 15 1,3 22 1,7 27 2,1 33 2,6 41 3,5 50 4,5<br />

2 4,2 2,7 7,7 3,4 12 4 17 5,6 33 7 52<br />

0,056 315 15 1,5 20 1,8 25 2,2 34 3 40 3,7 47 4,6<br />

2 4,2 2,4 6 3 10 4 17 5 26 6,2 40<br />

0,074 355 20 1,9 25 2,6 34 3,3 42 4,1<br />

2,3 5 3 9 3,8 16 4,8 23<br />

0,090 400 20 2,3 28 3,0 35 3,8<br />

2,5 6,5 3 9 3,8 16<br />

0,135 500 24 3,0<br />

2,6 6,9<br />

0,190 630 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

47 5<br />

5,5 32<br />

41 4,5<br />

4,6 22<br />

29 3,6 34 4,3 38 4,9 45 6<br />

3,1 10 3,6 14 4,1 19 5 29<br />

25 3,5 30 4,1 37 5,1<br />

2,6 6,9 2,9 8 3,6 14<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,25 m/s.


Ronde instelbare plafondroosters<br />

Serie 842 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor verticaal inblazen<br />

Vd*<br />

(m/s)<br />

Lt (m) ΔPt Lw<br />

ΔT-10° ΔT 0° ΔT+10° ΔT+20°<br />

x 1,15 x 2 x 1,15 x 0,8 x 0,5 x 1,3 + 4<br />

* Snelheid in de hals van het rooster.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 87 87<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

88 88<br />

Vierkante plafondroosters met gebogen schoepen<br />

Serie AC 500 - AC 500 D – aluminium<br />

Rooster AC 504<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht voor alle ventilatietoepassingen, en<br />

airconditioners.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Voor muur- of plafondmontage (verzonken in het<br />

plafond).<br />

• Horizontale toevoerlucht in meerdere richtingen.<br />

• Verstelbare schoepen.<br />

Opbouw<br />

• Buitenkader en schoepen van spuitgegoten aluminium.<br />

• Individueel verstelbare, gebogen schoepen.<br />

• Model AC 500 D met tweede rij rechte schoepen.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F3: onzichtbare bevestiging met klemveren.<br />

• F5: onzichtbare bevestiging d.m.v. niet zichtbare<br />

schroeven.<br />

• F6: contrakader met niet-zichtbare schroeven (F5).<br />

Zie pagina 78 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• AGB-volumeregelaar van onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging op het rooster d.m.v. S-vormige<br />

klemveren (meegeleverd).<br />

• Contrakader F4 en F6 van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

Voor meer informatie zie de pagina 98.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Serie beschikbaar in de maten 200 x 100 t/m<br />

1200 x 600 mm in stappen van 25 mm.<br />

• Andere maten op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 91.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Detail<br />

6 20<br />

AC 501<br />

AC 502<br />

AC 503 en AC 504<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

25<br />

63<br />

83<br />

L x H<br />

L + 32 x H + 32<br />

AC 500 B<br />

Rooster met AGB-volumeregelaar<br />

83<br />

AC 500 DB<br />

Roosters met een of twee rijen verstelbare<br />

schoepen en AGB-volumeregelaar<br />

27<br />

AC 500 D<br />

Rooster met twee rijen<br />

schoepen<br />

26<br />

46


Vierkante plafondroosters met gebogen schoepen<br />

Serie AC 500 - AC 500 D – aluminium<br />

Rooster AC 504 Rooster AC 502<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

Elke samenstelling van toevoerlucht komt overeen<br />

met een toepassing. De tabel hiernaast geeft een<br />

overzicht.<br />

Toepassen van de accessoires<br />

• F4: contrakader om vast te schroeven of in te<br />

metselen voor een gemakkelijke montage van stalen<br />

of aluminium roosters door middel van klemveren.<br />

Het contrakader wordt in 4 stukken geleverd voor<br />

assemblage op de bouwplaats middels een pen-gatverbinding.<br />

De bevestiging met klemveer en<br />

contrakader is alleen geschikt voor wandmontage.<br />

• AGB: volumeregelaar. De speciale constructie met<br />

overlappende bladen zorgt voor een perfecte<br />

sluiting. De bladen worden vastgehouden door een<br />

veerdraad om trillen te voorkomen. Verstelbaar met<br />

een schroevendraaier vanaf de voorkant van het<br />

rooster.<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

Richtingen Rechthoekige vorm Vierkante vorm<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Toepassen van de accessoires<br />

50<br />

Contrakader F4<br />

8<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 89 89<br />

50<br />

AGB-volumeregelaar<br />

Type 514 Type 524 Type 504<br />

Type 513 Type 523 Type 503<br />

Type 512 Type 522 Type 502<br />

Type 511 Type 521 Type 501<br />

L x H<br />

7<br />

44<br />

32<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

90 90<br />

Vierkante plafondroosters met gebogen schoepen<br />

Serie AC 500 - AC 500 D – aluminium<br />

Rooster AC 504<br />

De instelling<br />

De AC 500 plafondroosters worden geleverd met<br />

individueel verstelbare, gebogen schoepen. Hiermee<br />

kunt u de luchtstroom richten voor een optimaal<br />

gebruikerscomfort.<br />

Selectiemethode<br />

Het selectiediagram geeft waarden voor een<br />

schoepinstelling A = 9 mm en een temperatuurverschil<br />

van 0°C.<br />

De worp is iets langer bij verwarming, iets korter bij<br />

koeling. Bij luchtkoeling wordt de val iets belangrijker.<br />

Tabel A geeft de correctiefactor van het selectiediagram<br />

op pagina 98 bij een andere oriëntatie van de<br />

lamellen dan A = 9 mm.<br />

Correctiefactoren<br />

De worp is bepaald bij een voor een Vt van 0.5 m/s.<br />

Gebruik de correctiefactoren op pagina 91 voor<br />

andere eindsnelheden.<br />

Comfortabel luchtdebiet<br />

Tabel B geeft het maximale aanbevolen luchtdebiet<br />

per richting als functie van de plafondhoogte en het<br />

temperatuurverschil tussen de ingeblazen lucht en de<br />

ruimte.<br />

Oriëntatie van de schoepen<br />

Tabel A<br />

Tabel B<br />

A<br />

AC 500 afstand A<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L t<br />

A = 14<br />

A = 11<br />

A = 12,5<br />

Ld<br />

A = 9<br />

De vorm van de luchtstroom voor verschillende richtingen van de<br />

schoepen.<br />

A<br />

(mm)<br />

Lt Ld ΔPt 9 x 1,00 0,10 x Lt x 1,00<br />

11 x 0,75 0,12 x L t x 0,80<br />

13 x 0,60 0,25 x L t x 0,65<br />

14 x 0,50 0,40 x L t x 0,50<br />

Plafondhoogte Temperatuurverschil Maximaal luchtdebiet voor<br />

(m)<br />

ΔT (k)<br />

een blaasrichting (m3/h) 2,5 11 250<br />

3,0 14 600<br />

3,5 16 900


Vierkante plafondroosters met gebogen schoepen<br />

Serie 500 1-2-3 en 4 richtingen - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar<br />

100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 91 91<br />

L0,5<br />

L0,5<br />

L0,5<br />

L0,5<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie SF 700 - SN 700 - staal<br />

Plafondrooster SF 704<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht voor alle ventilatietoepassingen en<br />

airconditioners.<br />

• Een, twee, drie of vier inblaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Horizontale toevoerlucht in meerdere richtingen.<br />

• Vaste lamellen.<br />

Opbouw<br />

• Buitenkader en binnenwerk van staalprofiel.<br />

• Uitneembaar en uitwisselbaar binnenwerk.<br />

• Model SF: breedte flens 32 mm.<br />

• Model SN: breedte flens 6 mm.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met beschikbare<br />

kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens (alleen voor de F-flens).<br />

• F7: onzichtbare bevestiging door schroef en traverse,<br />

vooral geschikt als de plafonddelen niet<br />

uitneembaar zijn.<br />

Zie pagina 94 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• B 700: aluminium volumeregelaar. In te stellen vanaf<br />

de voorkant van het rooster met een hefboom<br />

tussen het kader en het binnenwerk. Bevestiging op<br />

het rooster d.m.v. klemveren.<br />

• D 700: gelijkrichter.<br />

• Plenumboxen van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

bovenaansluiting of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina's 98.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Zie tabellen hiernaast. Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 99.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 100 en 101.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

92 92<br />

Volumeregelaar B 700<br />

Detail<br />

6<br />

SF 700: flens F<br />

32 37,5<br />

L + 62 x H + 62<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 124 x H + 124<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

6<br />

SN 700: flens N<br />

37,5<br />

L + 62 x H + 62<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 72 x H + 72<br />

SF 700 B<br />

Rooster met volumeregelaar B 700<br />

Standaardafmetingen SF 700 - SN 700<br />

L<br />

(mm)<br />

150 225 300 375 450 525 600<br />

H<br />

(mm)<br />

150 225 300 375 450 525 600<br />

Alle combinaties van L en H mogelijk: 150 x 300 mm, etc...<br />

Standaardmaten voor plafondelementen<br />

A x B*<br />

(mm)<br />

500 x 500 600 x 600 610 x 610 625 x 625 675 x 675<br />

L x H<br />

(mm)<br />

SF 700<br />

SN 700<br />

372 x 372<br />

425 x 425<br />

472 x 472<br />

525 x 525<br />

482 x 482<br />

535 x 535<br />

497 x 497<br />

550 x 550<br />

547 x 547<br />

600 x 600<br />

* Nominale afmetingen van het plafondelement.<br />

44,5<br />

44,5<br />

81,5


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie AF 700 - AN 700 - AT 700 - aluminium<br />

Plafondrooster AF 704<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht voor alle ventilatietoepassingen en<br />

airconditioners.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Horizontale toevoerlucht in meerdere richtingen.<br />

• Vaste lamellen.<br />

Opbouw<br />

• Buitenkader en lamellen van spuitgegoten aluminium.<br />

• Uitneembaar en uitwisselbaar binnenwerk.<br />

• Model AF: breedte flens 32 mm.<br />

• Model AN: breedte flens 6 mm.<br />

• Model AT: esthetisch flens.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens (alleen voor de F-flens).<br />

• F7: onzichtbare bevestiging door schroef en<br />

traverse, vooral geschikt als de plafonddelen niet<br />

uitneembaar zijn.<br />

Zie pagina 94 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• B 700: aluminium volumeregelaar. In te stellen vanaf<br />

de voorkant van het rooster met een hefboom<br />

tussen het kader en het binnenwerk. Bevestiging op<br />

het rooster d.m.v. klemveren.<br />

• D 700: gelijkrichter.<br />

• Plenumboxen van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

bovenaansluiting (RT) of zijaansluiting (RE).<br />

Voor meer informatie zie de pagina's 98.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Zie de tabellen hiernaast. Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 99.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 100 en 101.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Volumeregelaar B 700<br />

Detail<br />

6<br />

AF 700: flens F<br />

32 37,5<br />

6<br />

AN 700: flens N<br />

8<br />

8,5 6<br />

AT 700: flens T<br />

L + 62 x H + 62<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 124 x H + 124<br />

L + 62 x H + 62<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 72 x H + 72<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 93 93<br />

37,5<br />

A x B<br />

L + 91 x H + 91<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 74 x H + 74<br />

Standaardafmetingen AF 700 - AN 700<br />

L<br />

(mm)<br />

150 225 300 375 450 525 600<br />

H<br />

(mm)<br />

150 225 300 375 450 525 600<br />

Alle combinaties van L en H mogelijk: 150 x 300, etc...<br />

Standaardmaten voor plafondelementen<br />

A x B*<br />

(mm)<br />

500 x 500 600 x 600 610 x 610 625 x 625 675 x 675<br />

L x H<br />

(mm)<br />

AF 700<br />

AN 700<br />

372 x 372<br />

425 x 425<br />

472 x 472<br />

525 x 525<br />

482 x 482<br />

535 x 535<br />

497 x 497<br />

550 x 550<br />

547 x 547<br />

600 x 600<br />

Standaardmaten voor plafondelementen met AT 700<br />

A x B*<br />

(mm)<br />

L x H<br />

(mm)<br />

* Nominale afmetingen van het plafondelement.<br />

500 x 500 600 x 600 610 x 610 625 x 625 675 x 675<br />

400 x 400 500 x 500 510 x 510 525 x 525 575 x 575<br />

24<br />

44,5<br />

44,5<br />

44,5<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 700 - bevestigingen en uitblaascombinaties<br />

Plafondrooster AF 701 Plafondrooster AF 703<br />

Bevestigingen<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens (alleen voor de F-flens).<br />

• F7: onzichtbare bevestiging door schroef en<br />

traverse, vooral geschikt als de plafonddelen niet<br />

uitneembaar zijn.<br />

Inblaascombinaties<br />

Volgens de tabel met standaardmaten uitgedrukt in<br />

L en H, op de voorgaande pagina's heeft een vierkant<br />

rooster de code 700 en een rechthoekig rooster de<br />

code 710. Het derde getal komt overeen met het<br />

aantal blaasrichtingen.<br />

94 94<br />

Toevoercombinaties en bevestigingen<br />

13<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

6<br />

L + 64 x H + 64<br />

F7: bevestiging met schroef en moer op traverse.<br />

4<br />

2<br />

3<br />

Nummer Omschrijving<br />

➀ Plenumbox of kanaal<br />

➁ Traverse met moer<br />

➂ Traverse met schroef in de nek van het rooster<br />

➃ Moer<br />

➄ Kunststof pakking<br />

➅ Plafond<br />

➆ Uitneembaar binnenwerk<br />

F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

13<br />

7<br />

1<br />

5<br />

77<br />

F1: voorzien van voorgeboorde<br />

schroefgaten in de flens<br />

(alleen voor de F-flens).<br />

Vorm 4 richtingen 3 richtingen 2 richtingen 1 richtingen<br />

Vorm<br />

vierkante<br />

Vorm<br />

rechthoekig<br />

* Niet beschikbaar<br />

in staal<br />

Type 704 Type 703 Type 702 Type 705* Type 701<br />

Type 714 Type 713 Type 712 Type 715* Type 711<br />

Type 723 Type 722 Type 745* Type 721


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie SF 704 TP - AN 704 TP - aluminium of staal<br />

Plafondrooster SF 704 TP Volumeregelaar B 700<br />

Toepassing<br />

• Rooster voor inleg in een standaard systeemplafond.<br />

• Toevoerlucht voor alle ventilatietoepassingen en<br />

airconditioners.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Horizontale toevoerlucht in 4 richtingen.<br />

• Vaste lamellen.<br />

Opbouw<br />

• SF 704 TP: afgeleid van een SF 704 en dan voor<br />

gemonteerd in een plafondpaneel van plaatstaal.<br />

• AN 704 TP: afgeleid van een AN 704 en dan voor<br />

gemonteerd in een plafondpaneel van aluminium.<br />

• SF 704 TP FL: afgeleid van een SF 704 TP voor<br />

gemakkelijke integratie in een systeemplafond van<br />

het type Fine Line.<br />

• AN 704 TP FL: afgeleid van een AN 704 TP voor<br />

gemakkelijke integratie in een systeemplafond van<br />

het type Fine Line.<br />

• Uitneembaar en uitwisselbaar binnenwerk.<br />

Afwerking<br />

• Witte epoxyverf, RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met beschikbare<br />

kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

• F7: onzichtbare bevestiging door schroef en<br />

traverse.<br />

Zie pagina 94 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• B 700: aluminium volumeregelaar. In te stellen vanaf<br />

de voorkant van het rooster met een hefboom<br />

tussen het kader en het binnenwerk. Bevestiging op<br />

het rooster d.m.v. klemveren.<br />

• D 700: gelijkrichter.<br />

• Plenumboxen van gegalvaniseerde staalplaat met<br />

bovenaansluiting (RT) of zijaansluiting (RE).<br />

Voor meer informatie zie de pagina's 98.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Zie de tabel hiernaast.<br />

Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 99.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 100 en 101.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Detail<br />

SF of AN 704 TP<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 72 x H + 72<br />

A x B<br />

L+ 62 x H + 62<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 95 95<br />

L - 2 x H - 2<br />

32 37,5 32<br />

SF of AN 704 TP FL<br />

Standaardafmetingen<br />

A x B*<br />

(mm)<br />

500 x 500<br />

500 x 1000<br />

L x H<br />

(mm)<br />

150 x 150<br />

225 x 225<br />

300 x 300<br />

375 x 375<br />

L + 124 x H + 124<br />

* Nominale afmetingen van het plafondelement.<br />

Uitleg tabel<br />

A x B*<br />

(mm)<br />

600 x 600<br />

610 x 610<br />

625 x 625<br />

600 x 1200<br />

610 x 1220<br />

625 x 1250<br />

8<br />

L x H<br />

(mm)<br />

150 x 150<br />

225 x 225<br />

300 x 300<br />

375 x 375<br />

450 x 450<br />

472 x 472<br />

Voorbeeld 1: met een A x B maat van 500 x 1000 is een L x H maat verkrijgbaar van<br />

minimaal 150 x 150 tot maximaal 375 x 375.<br />

Voorbeeld 2: met een A x B maat van 600 x 600 is een L x H maat verkrijgbaar van<br />

minimaal 150 x 150 tot maximaal 472 x 472.<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie SF 704 R - staal<br />

Plafondrooster SF 704 R Plafondrooster SF 704 R<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht voor ventilatietoepassingen en airconditioners.<br />

• Aansluiting geïntegreerd in het rooster.<br />

• Rooster voor systeemplafond 600 x 600 mm.<br />

• Vier inblaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Vaste lamellen.<br />

Opbouw<br />

• Buitenkader van diepgetrokken plaatstaal.<br />

• Binnenwerk van staalprofiel.<br />

• Vast binnenwerk.<br />

• Breedte flens 27 mm.<br />

Afwerking<br />

• Witte epoxyverf, RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Bevestiging d.m.v. de ophangogen aan het rooster,<br />

of d.m.v. inleg in systeemplafond.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 99.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 100 en 101.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

96 96<br />

Detail<br />

27<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

50<br />

Plafondrooster SF 704 R<br />

Standaardafmetingen<br />

37,5<br />

Ø D<br />

596 x 596<br />

A x B*<br />

C<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

600 x 600 98 160<br />

600 x 600 102 200<br />

600 x 600 122 250<br />

600 x 600 135 315<br />

* Nominale afmetingen van het plafondelement.<br />

C


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie AF 791 - AF 792 - aluminium<br />

Plafondrooster AF 792<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht voor ventilatietoepassingen en airconditioners.<br />

• Een, twee, drie of vier inblaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Vaste lamellen.<br />

Opbouw<br />

• AF 791: één inblaasrichting.<br />

• AF 792: twee inblaasrichtingen.<br />

• Buitenkader en lamellen van spuitgegoten<br />

aluminium.<br />

• Vast binnenwerk.<br />

• Breedte flens 32 mm.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens.<br />

Zie pagina 94 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• B 700: aluminium volumeregelaar. In te stellen vanaf<br />

de voorkant van het rooster met een hefboom<br />

tussen het kader en het binnenwerk. Bevestiging op<br />

het rooster d.m.v. klemveren.<br />

• D 700: gelijkrichter.<br />

• R: demonteerbaar binnenwerk.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

bovenaansluiting of zijaansluiting.<br />

Voor meer informatie zie de pagina's 98.<br />

Standaardafmetingen<br />

• H van 75 t/m 300 mm.<br />

• L van 600 t/m 2000 mm.<br />

• Maximale lengte per sectie: 2000 mm.<br />

• Het lijnrooster wordt opgebouwd uit midden- en<br />

eindstukken.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 103.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Detail<br />

6<br />

AF 791<br />

6<br />

AF 792<br />

L + 64 x H + 64<br />

L - 2 x H - 2<br />

L + 124 x H + 124<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 97 97<br />

37,5<br />

37,5<br />

L + 64 x H + 64<br />

L - 2 x H - 2<br />

AF 790 B<br />

Rooster met volumeregelaar B 700<br />

H<br />

L + 124 x H + 124<br />

77<br />

Een perfecte plaatsing wordt verkregen<br />

door speciale pinnen.<br />

Samengebouwd lijnrooster.<br />

EL M<br />

ER<br />

L<br />

1<br />

32<br />

32<br />

40<br />

40<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie accessoires 700 - aluminium of staal<br />

Volumeregelaar B 700<br />

Toepassing<br />

• B 700: aluminium volumeregelaar. In te stellen vanaf<br />

de voorkant van het rooster met een hefboom<br />

tussen het kader en het binnenwerk. Bevestiging op<br />

het rooster d.m.v. klemveren. De speciale<br />

constructie met overlappende lamellen zorgt voor<br />

een perfecte sluiting. De bladen worden<br />

vastgehouden door een veerdraad om trillen te<br />

voorkomen.<br />

• D 700: gelijkrichter. Individueel verstelbare bladen.<br />

De bladen blijven in de gewenste positie staan<br />

waardoor een nauwkeurige oriëntatie van de<br />

luchtstraal mogelijk is. De gelijkrichter kan gebruikt<br />

worden met de volumeregelaar (fabrieksmontage, bij<br />

ons raadplegen).<br />

• RT: plenumbox met ronde bovenaansluiting.<br />

• RE: plenumbox met ronde zijaansluiting.<br />

• RS: plenumbox met ronde zijaansluiting en geperforeerde<br />

luchtstroomverdeler.<br />

• RSI: plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

ronde zijaansluiting, geperforeerde luchtstroomverdeler<br />

en interne isolatie.<br />

RSI (2) isolatie 2 kanten, RSI (5) isolatie 5 kanten.<br />

Opbouw<br />

• B 700: kader en lamellen van aluminium.<br />

• D 700: kader en bladen van aluminium.<br />

• RT: plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• RE: plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• RS: plenumbox en geperforeerde luchtstroomverdeler<br />

van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• RSI: plenumbox en geperforeerde luchtstroomverdeler<br />

van gegalvaniseerde plaatstaal, isolatie<br />

5 mm.<br />

Afwerking<br />

• B 700 en D 700: onbewerkt aluminium.<br />

• Plenumbox: gegalvaniseerd staal.<br />

• Zwarte epoxyverf op aanvraag.<br />

Bevestiging<br />

• De plenumboxen zijn voorzien van 4 ophangpunten<br />

met gaten van 8 mm.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Andere<br />

afmetingen op aanvraag.<br />

98 98<br />

Detail<br />

Plenumbox RE<br />

H 2<br />

Plenumbox RS<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

77<br />

6<br />

L-2xH-2<br />

Rooster met volumeregelaar B 700<br />

W<br />

50<br />

ø D<br />

90<br />

H 1<br />

50<br />

90 ø D<br />

H 1<br />

Standaardmaten van de plenumboxen<br />

Afmetingen<br />

L x H<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

■/ W<br />

(mm)<br />

50<br />

Plenumbox RT<br />

Plenumbox RSI<br />

W<br />

ø D<br />

W<br />

40<br />

50<br />

H 3<br />

H 4<br />

90 ø D<br />

H 1<br />

Type RE, RS en RSI Type RT<br />

H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm)<br />

150 x 150 125 148 235 253 115 133<br />

225 x 225 160 223 270 288 115 133<br />

300 x 300 250 298 360 378 165 183<br />

375 x 375 315 373 425 443 165 183<br />

450 x 450 355 448 465 483 215 233<br />

472 x 472 355 470 465 483 215 233<br />

525 x 525 355 523 465 483 215 233<br />

600 x 600 400 598 510 528 215 233


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 704<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500<br />

0,011 150 x 150 20 0,7 29 1,0 34 1,4<br />

Lw Lt<br />

2,8 4,6 4,2 10 5,6 19<br />

Vk Pa<br />

0,023 225 x 225 17 0,8 23 1,0 28 1,2 32 1,5 37 2,0<br />

2,1 2,6 2,8 4,6 3,5 7,2 4,2 10 5,6 19<br />

0,038 300 x 300 1,8 0,9 22 1,1 28 1,5 32 1,8 36 2,3<br />

1,9 2,2 2,3 3,2 3,1 5,7 3,9 9,0 4,6 13<br />

0,057 375 x 375 21 1,2 25 1,5 29 1,8 35 2,4 40 3,0<br />

1,9 2,4 2,5 3,7 2,9 5,3 3,9 9,4 5,0 15<br />

0,087 472 x 472 23 1,5 29 2,0 33 2,4 37 3,0 42 3,7<br />

2,1 2,5 2,8 4,5 3,4 5,9 4,2 10 5,1 15<br />

0,106 525 x 525<br />

24 1,7 28 2,1 32 2,6 37 3,2<br />

2,0 2,4 2,5 3,8 3,1 5,5 3,8 8,6<br />

0,137 600 x 600 Lw Lt<br />

20 1,5 24 1,8 28 2,2 32 2,7<br />

Vk Pa<br />

1,5 1 2 2,4 2,5 3,8 3 5,4<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,5 m/s.<br />

Serie 701<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

Ak L x H qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500<br />

0,008 150 x 150 25 1,6 33 2,4 39 3,3<br />

Lw Lt<br />

3,5 7 5,2 16 6,9 29<br />

Vk Pa<br />

0,018 225 x 225 20 1,6 25 2,2 30 2,7 34 3,3 40 4,3<br />

2,3 3,2 3,1 6 3,9 9 4,6 13 6,2 23<br />

0,032 300 x 300 20 2,0 24 2,4 30 3,3 34 4,1 38 4,9<br />

2,2 3 2,6 4 3,5 7 4,3 11 5,2 16<br />

0,049 375 x 375 22 2,6 27 3,3 38 3,9 37 5,3 42 6,6<br />

2,3 3 2,8 4,8 3,4 7 4,5 12 5,7 19<br />

0,078 472 x 472 23 3,1 29 4,2 33 5,2 37 6,2 42 7,8<br />

2,1 3 2,8 5 3,6 8 4,3 11 5,3 17<br />

0,098 525 x 525<br />

25 3,7 29 4,6 33 5,6 38 7<br />

2,3 3 2,8 5 3,4 7 4,3 11<br />

0,126 600 x 600 Lw Lt<br />

25 4,1 29 4,9 34 6,1<br />

Vk Pa<br />

2,3 3 2,6 4 3,3 7<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,5 m/s.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 99 99<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

100 100<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 703 - 704 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Type 704<br />

Type 703<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

A<br />

A A<br />

B<br />

A<br />

A<br />

B


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 701 - 702 - 705 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volume<br />

regelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Type 701<br />

Type 702<br />

Type 705<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 101 101<br />

B<br />

A<br />

B<br />

B<br />

B<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

102 102<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 711 - 712 - 721 - 722 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

A<br />

Type 711<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Type 712<br />

Type 721<br />

Type 722<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

B<br />

B<br />

B<br />

A<br />

B


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie 791 - 792 - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100 % open<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

L (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt (m) x 1 x 1,05 x 1,1<br />

x 1,15<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

TYpe 791<br />

TYpe 792<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.00 ΔPt x 2.25 ΔPt x 5.90<br />

Lw + 0 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 103 103<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

104 104<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie Combined - aluminium of staal<br />

Combined<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en airconditioners.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Horizontale toevoerlucht in 4 richtingen.<br />

• Vaste lamellen.<br />

• Filter op de retourlucht als vervanging van het filter<br />

op de warmteterugwinnende ventilator-convector.<br />

Opbouw<br />

• Het geheel van dubbele plenumbox en rooster<br />

verzorgen de toevoerlucht (aan de zijkant) en de<br />

retourlucht (in het centrum).<br />

• Buitenkader en binnenwerk van het rooster van<br />

staalprofiel (modellen SN en SF) of van spuitgegoten<br />

aluminium (modellen AN en AF).<br />

• Uitneembaar binnenwerk.<br />

• Modellen SN en AN: breedte flens 6 mm.<br />

• Modellen SF en AF: breedte flens 32 mm.<br />

• Ruimte tussen de bladen 37 mm.<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerd staal met twee haaks<br />

op elkaar staande aansluitingen.<br />

• Thermische isolatie tegen condensatie aan de<br />

binnenkant van de plenumbox (polyurethaanschuim<br />

5 mm).<br />

Afwerking<br />

• Staal geverfd met epoxyverf, wit RAL 9010<br />

(modellen SN en SF) of geanodiseerd aluminium<br />

(modellen AN en AF).<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: geen voorgeboorde schroefgaten in de flens.<br />

• F1: voorzien van voorgeboorde schroefgaten in de<br />

flens (alleen voor het F-kader).<br />

Accessoires<br />

• Regelmodule voor verse lucht (MR) gemonteerd in<br />

de fabriek (toevoerlucht).<br />

• G4 filter voor de retourlucht (gelijk aan het filter van<br />

de warmtewinnende ventilator-convector).<br />

Standaardafmetingen<br />

Opmerking: de maten 472 x 472 mm (flens F) en<br />

525 x 525 mm (flens N) zijn afgestemd op een<br />

systeemplafond van 600 x 600 mm. De maten<br />

600 x 600 mm (flens N) zijn afgestemd op een<br />

systeemplafond van 675 x 675 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 106.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 107 en 108.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Combined<br />

Detail<br />

H<br />

H<br />

32 37,5<br />

L - 2 x H - 2<br />

A - 4 x B - 4<br />

A x B = L + 75 x H + 75<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

15<br />

D1<br />

Flens N<br />

Flens F<br />

Roosterflens N en F.<br />

Standaardafmetingen<br />

6<br />

Plaatsing van het filter.<br />

L x H<br />

D1<br />

l x h<br />

L - 2 x H - 2<br />

A - 4 x B - 4<br />

A x B = L + 125 x H + 125<br />

Model H (mm) D1 (mm) A x B (mm) L x H (mm) l x h (mm)<br />

AF/SF 704 S<br />

R/REI<br />

355 250 600 x 600 472 x 472 323 x 323<br />

AN/SN 704 S 420 315 600 x 600 525 x 525 375 x 375<br />

R/REI<br />

420 315 675 x 675 600 x 600 375 x 375


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie Combined - aluminium of staal<br />

Combined<br />

Toegang tot het filter<br />

Het binnenwerk van de Combined kan eenvoudig<br />

gedemonteerd worden voor een gemakkelijke toegang<br />

tot het filter.<br />

Functieprincipe<br />

• Combined heeft een toevoer (aan de buitenkant) en<br />

een retour (in het centrum) samen in één rooster wat<br />

een goed comfort geeft aan de gebruikers van<br />

gebouwen.<br />

• De integratie met ventilatie- en luchtbehandelingssystemen<br />

is optimaal. Combined functioneert<br />

prima met alle typen warmtewinnende ventilatorconvectoren<br />

of met luchtgroepen systeem D type<br />

ADF en DFS.<br />

Vaststelling van het drukverlies<br />

ADF/<br />

DFS<br />

verse lucht MR<br />

p netwerk p retour p toevoer<br />

p netwerk+<br />

p retour+ p toevoer+ p filter(optie)<br />

= p systeem<br />

Combined - vervanging van het filter<br />

Opening van het binnenwerk<br />

Flens type F<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 105 105<br />

+<br />

verse lucht MR<br />

13<br />

p netwerk p retour p toevoer<br />

p netwerk+<br />

p retour+ p toevoer+ p filter(optie)<br />

= p systeem<br />

Toepassing met luchtgroepen systeem D. Toepassing met warmtewinnende ventilator-convector.<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

106 106<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie Combined<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect<br />

Type Ak L x H Qv (m 3/h)<br />

(m 2) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100<br />

SF/AF 0.05 472 x 472 29 2.1 33 2.6 36 3.1 39 3.5 - - - - Lw Lt<br />

2.5 21 3.1 32 3.61 45 4.2 60 - - - - Vk Pa*<br />

SN/AN 0.06 525 x 525 - - 30 2.4 33 2.8 36 3.2 38 3.7 - - - -<br />

- - 2.6 22 3 31 3.5 42 3.9 53 - - - -<br />

SN/AN 0.09 600 x 600 Lw Lt - - - - - - 31 3 33 3.4 36 4<br />

Vk Pa* - - - - - - 2.6 24 3 29 3.4 40<br />

* Drukverlies van de Combined bij de toevoer.<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte en zijn geldig voor de toevoer en retourlucht van de Combined. Vt = 0,5 m/s.<br />

Selectie - retour<br />

Type Ak L x H L1 x H1 Qv (m3/h) (m2) (mm) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100<br />

SF/AF 0.07 472 x 472 323 x 323 1.8 16 2.2 24 2.6 34 3 45 - - - - Vk Pa*<br />

SN/AN 0.094 525 x 525 375 x 375 - - 1.6 14 1.9 19 2.2 25 2.5 32 - - - -<br />

SN/AN 0.094 600 x 600 375 x 375 Vk Pa* - - - - - - 2.5 32 2.8 40 3.2 53<br />

* Drukverlies van de Combined bij de retour.<br />

Selectie - retourfilter<br />

Type Ak L x H L1 x H1 Qv (m 3/h)<br />

(m 2) (mm) (mm) 450 550 650 750 850 950 1100<br />

SF/AF 0.07 472 x 472 323 x 323 21 25 29 33 - - Pa<br />

SN/AN 0.094 525 x 525 375 x 375 - 19 22 25 29 - -<br />

SN/AN 0.094 600 x 600 375 x 375 Pa - - - 29 34 42<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750<br />

Lt x 2.00 x 1.33 x 1.00 x 0.80 x 0.67<br />

Drukverlies Combined - toevoer<br />

ΔPt (Pa)<br />

Alleen rooster<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Q<br />

(m 3 /h)<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Weergave van de temperaturen<br />

Weergave van de snelheden<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 107 107<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

108 108<br />

Vierkante plafondroosters met uitneembaar binnenwerk<br />

Serie Combined - retour<br />

L1 l x H1 h<br />

323 x 323<br />

375 x 375<br />

Ak (m2)<br />

0,070<br />

0,097<br />

v k<br />

1,8<br />

Pt<br />

10<br />

Alleen rooster<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Drukverlies Combined - retour<br />

Δ Pt (Pa)<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

350<br />

323 x 323<br />

Q<br />

500 650 800 950 (m3 Δ Pt (Pa)<br />

120<br />

110<br />

100<br />

Combined (zonder filter)<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

Filter<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

/h) 250<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

2,3<br />

15<br />

450<br />

2,8<br />

500<br />

21<br />

400<br />

0,13<br />

600<br />

3,4<br />

0,14<br />

700<br />

29<br />

550<br />

0,17<br />

800<br />

0,19<br />

900<br />

4<br />

1000<br />

0,22<br />

40<br />

700<br />

0,25<br />

1200<br />

4,7<br />

0,36<br />

1400<br />

0,33<br />

1600<br />

56<br />

0,39<br />

1800<br />

2000<br />

375 x 375<br />

850<br />

q v<br />

0,44<br />

1000<br />

0,50<br />

2500<br />

0,56<br />

m/s<br />

Pa<br />

1150<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De snelheid van de<br />

retourlucht (vk) en de<br />

waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

) zijn<br />

gemeten met een<br />

luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de propellerdiameter<br />

100 mm is.<br />

0,69<br />

m3/h<br />

m3/s<br />

Combined (zonder filter)<br />

1300<br />

Filter<br />

1450<br />

1600<br />

Q<br />

(m 3 /h)


Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie SC 310 R - SC 319 R - staal<br />

SC 310 R - toevoerrooster met<br />

ronde bovenaansluiting.<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Verstelbare lamellen (alleen SC 310 R).<br />

Opbouw<br />

• Geperforeerd rooster van gegalvaniseerd staal.<br />

• Uitneembare geperforeerde rooster.<br />

• Ronde aansluiting.<br />

• SC 310 R: toevoerlucht met 1 t/m 4 blaasrichtingen<br />

door individueel verstelbare lamellen.<br />

• SC 319 R: retourrooster van geperforeerde plaatstaal<br />

zonder verstelbare lamellen.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: onzichtbare bevestiging door schroeven in de<br />

nek van het rooster.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox, zie pagina 112.<br />

• S: vierkante aansluiting.<br />

• BR: gegalvaniseerde stalen V-vormige regelaar,<br />

instelbaar vanaf de voorkant van het rooster.<br />

Montage op het rooster met haken en schroeven.<br />

Alleen beschikbaar voor roosters met een ronde<br />

aansluiting.<br />

• GD en GDR: aftapregelaar met gelijkrichter (GDR<br />

voor rooster met ronde aansluiting).<br />

• D en DR: gelijkrichter, DR voor rooster met ronde<br />

aansluiting.<br />

Zie pagina 114 voor meer informatie.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Neem<br />

contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina 115.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 116 t/m 119.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Volumeregelaar BR<br />

Detail<br />

6<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 109 109<br />

50<br />

L x H<br />

ø D<br />

D<br />

27 W<br />

Rooster SC 310 R<br />

Volumeregelaar BR<br />

Standaardmaten<br />

ø D<br />

L + 34 x H + 34<br />

C<br />

SC 310 R<br />

Het instellen van de schoepen gebeurt na<br />

opening van het geperforeerde rooster.<br />

L x H<br />

(mm) ■/ W<br />

(mm)<br />

C<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

SC 310 R en SC 319 R<br />

■/ D (mm)<br />

SC 310 S<br />

en SC 319 S<br />

300 x 300* 280 98 158 148<br />

400 x 400* 380 108 198 198<br />

500 x 500* 480 122 248 248<br />

587 x 587* 545 135 313 298<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

110 110<br />

Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie SC 350 R - SC 359 R - staal - SC 340 R - SC 349 R<br />

SC 350 - zichtbare voorkant SC 350 - interne verdeler<br />

(zwart RAL 9005)<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatie-<br />

Detail<br />

toepassingen en alle typen airconditioning.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage. Ontworpen voor systeemplafonds<br />

met T-profielen.<br />

• Verstelbare lamellen (alleen SC 340 en SC 350).<br />

Opbouw<br />

• Plafondpaneel van geperforeerde plaatstaal.<br />

• Ronde aansluiting.<br />

• SC 350 R / SC 340 R: toevoerrooster met 1 t/m 4<br />

blaasrichtingen door individueel verstelbare lamellen.<br />

• SC 359 R / SC 349 R: retourrooster zonder verstelbare<br />

lamellen.<br />

Rooster SC 350 / SC 340<br />

Afwerking<br />

• Frontplaat staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met beschikbare<br />

kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: d.m.v. plaatsing op T-profiel.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox, zie pagina 112.<br />

• S: vierkante aansluiting.<br />

• BR: gegalvaniseerde stalen V-vormige regelaar,<br />

instelbaar vanaf de voorkant van het rooster.<br />

Montage op het rooster met haken en schroeven.<br />

Alleen beschikbaar voor roosters met een ronde<br />

aansluiting.<br />

• GD en GDR: aftapregelaar met gelijkrichter (GDR<br />

voor rooster met ronde aansluiting).<br />

• D en DR: gelijkrichter, DR voor rooster met ronde<br />

aansluiting.<br />

Zie pagina 114 voor meer informatie.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Neem<br />

contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina 115.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 116 t/m 119.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

50<br />

Systeemplafond 600 x 600<br />

Overige afmetingen<br />

A - 6 x B - 6<br />

ø D<br />

D<br />

W<br />

A x B<br />

Afm. W A x B Ø D C<br />

6.6.3 280 600 x 600 158 113<br />

6.6.4 380 600 x 600 198 123<br />

6.6.5 480 600 x 600 248 137<br />

6.6.6 545 600 x 600 313 150<br />

SC 340 - interne verdeler<br />

(gegalvaniseerd staal)<br />

A x B<br />

(mm)<br />

■/ W (mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

■/ D (mm)<br />

300 x 300 280 158 148<br />

300 x 600 280 158 148<br />

300 x 900 280 158 148<br />

300 x 1200 280 158 148<br />

600 x 900 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

600 x 1200 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

1200 x 1200 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

C


Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie SC 360 R - SC 369 R - staal<br />

Rooster SC 360 R SC 360 R - achteraanzicht<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Een, twee, drie of vier blaasrichtingen.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage. Ontworpen voor systeemplafonds<br />

met T-profielen.<br />

• Verstelbare lamellen (alleen SC 360).<br />

Opbouw<br />

• Uitneembaar geperforeerd rooster.<br />

• Ronde aansluiting.<br />

• SC 360 R: toevoerrooster met 1 t/m 4 blaasrichtingen<br />

door individueel verstelbare lamellen.<br />

• SC 369 R: retourrooster zonder verstelbare lamellen.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: d.m.v. plaatsing op T-profiel<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox, zie pagina 112.<br />

• S: vierkante aansluiting.<br />

• BR: gegalvaniseerde stalen V-vormige regelaar,<br />

instelbaar vanaf de voorkant van het rooster.<br />

Montage op het rooster met haken en schroeven.<br />

Alleen beschikbaar voor roosters met een ronde<br />

aansluiting.<br />

• GD en GDR: aftapregelaar met gelijkrichter (GDR<br />

voor rooster met ronde aansluiting).<br />

• D en DR: gelijkrichter, DR voor rooster met ronde<br />

aansluiting.<br />

Zie pagina 114 voor meer informatie.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Neem<br />

contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Selectietabellen op de pagina 115.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 116 t/m 119.<br />

• Inductievoud (i) pagina 121.<br />

Detail<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 111 111<br />

50<br />

Rooster SC 360<br />

Systeemplafond 600 x 600<br />

Overige afmetingen<br />

A - 6 x B - 6<br />

ø D<br />

D<br />

W<br />

A x B<br />

Afm. W A x B Ø D C<br />

6.6.3 280 600 x 600 158 113<br />

6.6.4 380 600 x 600 198 123<br />

6.6.5 480 600 x 600 248 137<br />

6.6.6 545 600 x 600 313 150<br />

A x B<br />

(mm)<br />

■/ W (mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

■/ D (mm)<br />

300 x 300 280 158 148<br />

300 x 600 280 158 148<br />

300 x 900 280 158 148<br />

300 x 1200 280 158 148<br />

600 x 900 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

600 x 1200 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

1200 x 1200 280/380/480/545 158/198/248/298 158/198/248/298<br />

C<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

112 112<br />

Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie NS - NSIF plenum<br />

NSIF plenumbox<br />

Toepassing<br />

• Plenumboxen te gebruiken voor toevoer & retourlucht<br />

voor de types SC 310 R, SC 319 R, SC 340 R,<br />

SC 349 R, SC 350 R, SC 359 R, SC 360 R, SC 369 R.<br />

Opbouw<br />

• NS: plaatstaal met geperforeerde koker (toevoer/<br />

retour).<br />

• NSIF: Inwendig geïsoleerde plenumbox van plaatstaal<br />

met geperforeerde koker (toevoer/retour).<br />

Afwerking<br />

• Gegalvaniseerd staal.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Neem<br />

contact met ons op voor andere maten.<br />

Detail<br />

NS - NSIF plenumbox<br />

Standaardafmetingen<br />

A x B<br />

H3 Ø D<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

NS/NSIF 300 x 300 290 x 290 260 160<br />

NS/NSIF 400 x 400 390 x 390 310 200<br />

NS/NSIF 500 x 500 490 x 490 380 250<br />

NS/NSIF 600 x 600 552 x 552 430 315<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie SC 320 - SC 370 - SC 371 - staal<br />

Rooster SC 320 Rooster SC 370 / SC 371<br />

Toepassing<br />

• Retourlucht voor alle ventilatietoepassingen en alle<br />

typen airconditioning.<br />

• Plafondmontage. Ontworpen voor systeemplafonds<br />

met T-profielen (alleen SC370/371).<br />

Opbouw<br />

• Plafondpaneel van geperforeerde plaatstaal.<br />

• SC 320: rooster met een flens van 27 mm breed.<br />

• SC 370: rooster zonder flens, 45% netto doorlaat.<br />

• SC 371: rooster zonder flens, 40% netto doorlaat.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcode volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: onzichtbare bevestiging door schroeven in de<br />

flens van het rooster (alleen SC320) of door plaatsing<br />

in het T-profiel van het systeemplafond (alleen<br />

SC370/371).<br />

Accesoirie<br />

• SC 370 F zoals de SC 370 echter met filter.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Raadpleeg de tabel met standaardmaten. Neem<br />

contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 120.<br />

Detail<br />

26<br />

Plafondrooster SC 320<br />

L + 32 x H + 32<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 113 113<br />

L x H<br />

W<br />

A - 6 x B - 6<br />

A x B<br />

Plafondrooster SC 370: 45% netto doorlaat<br />

Plafondrooster SC 371: 40% netto doorlaat<br />

Standaardafmetingen<br />

L<br />

(mm)<br />

200<br />

300<br />

400<br />

500<br />

600<br />

800<br />

1000<br />

1200<br />

Model SC 320<br />

H<br />

(mm)<br />

75<br />

100<br />

150<br />

200<br />

300<br />

400<br />

Alle beschikbare combinaties<br />

van L en H:<br />

C<br />

27<br />

20<br />

6<br />

Model SC 370 / SC 371<br />

A<br />

B<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

300<br />

300<br />

300<br />

600<br />

300<br />

900<br />

300<br />

1200<br />

400<br />

400<br />

600<br />

300<br />

600<br />

600<br />

600<br />

1200<br />

625<br />

625<br />

1200<br />

900<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

114 114<br />

Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie accessoires 300 - aluminium of staal<br />

Volumeregelaar BR<br />

Toepassing<br />

• Accessoires aangepast aan de roosters uit de serie<br />

300. Instelling vanaf de voorkant van het rooster<br />

(met schroef).<br />

• B 300: volumeregelaar voor roosters met vierkante<br />

aansluiting.<br />

• BR: volumeregelaar voor roosters met ronde aansluiting.<br />

• D 300: gelijkrichter voor vierkante aansluiting.<br />

• DR: gelijkrichter voor ronde aansluiting.<br />

Opbouw<br />

• B 300: in tegengestelde richting draaiende bladen.<br />

• BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen.<br />

• D 300 en DR: op nylon bussen gemonteerde,<br />

individueel verstelbare bladen.<br />

Afwerking<br />

• B 300: onbewerkt aluminium.<br />

• BR: zwart geverfd staal.<br />

• D 300 en DR: onbewerkt aluminium.<br />

Bevestiging<br />

• B 300: bevestiging op het rooster d.m.v. klemveren.<br />

• BR: schroefmontage op het rooster met behulp van<br />

de meegeleverde beugels.<br />

• D 300 en DR: bevestiging op het rooster d.m.v.<br />

klemveren.<br />

Detail<br />

44<br />

Volumeregelaar B 300<br />

Volumeregelaar BR<br />

Verdeler D 300 en DR<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

D<br />

ø D<br />

ØD


Vierkante geperforeerde plafondroosters<br />

Serie 310 - 340 - 350 - 360<br />

Selectie - 4 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) Type (mm) 125 150 200 250 300 400 600 800 1000<br />

0,018 300 x 300 160 – 0,8 – 1,0 21 1,3 28 1,7 34 2,0<br />

Lw Lt<br />

6.6.3 1,9 3,2 2,3 4,6 3,1 8,1 3,9 13 4,6 18<br />

Vk Pa<br />

0,034 400 x 400 200 – 1,0 – 1,2 19 1,5 27 2,0<br />

6.6.4 1,6 2,7 2,0 4,3 2,5 6,2 3,3 11<br />

0,056 500 x 500 250 – 1,2 – 1,5 27 2,3 37 3,8<br />

6.6.5 1,5 2,3 2,0 4,0 3,0 9,1 4,0 16<br />

0,080 600 x 600 315 Lw Lt – 1,3 16 1,9 25 2,5 32 3,2<br />

6.6.6 Vk Pa 1,4 1,7 2,1 3,9 2,8 6,9 3,5 11<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,5 m/s.<br />

Selectie - 3 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) Type (mm) 125 150 200 250 300 400 600 800 1000<br />

0,015 300 x 300 160 – 1,0 17 1,2 27 1,6 34 2,0<br />

Lw Lt<br />

6.6.3<br />

2,3 6 2,8 7,7 3,7 14 4,6 21<br />

Vk Pa<br />

0,028 400 x 400 200 – 0,9 – 1,2 17 1,5 23 1,8 31 2,4<br />

6.6.4<br />

1,5 2,5 2,0 4,4 2,5 6,9 3,0 10 4,0 18<br />

0,046 500 x 500 250 – 1,2 – 1,4 19 1,8 31 2,8<br />

6.6.5<br />

1,5 2,6 1,8 3,7 2,4 6,5 3,6 15<br />

0,067 600 x 600 315 Lw Lt – 1,6 20 2,4 30 3,2 37 4<br />

6.6.6<br />

Vk Pa 1,7 2,8 2,5 6,4 3,3 11 4,1 18<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,5 m/s.<br />

Selectie - 2 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) Type (mm) 125 150 200 250 300 400 600 800<br />

0,012 300 x 300 160 17 1,9 23 2,3 31 3,1 Lw Lt<br />

6.6.3<br />

2,9 9,4 3,5 14 4,6 24 Vk Pa<br />

0,023 400 x 400 200 - 1,4 - 1,7 16 2,2 22 2,8 29 3,4<br />

6.6.4<br />

2,0 2,7 2,4 4,0 3,2 7,0 4,0 11 4,8 16<br />

0,037 500 x 500 250 - 1,8 - 2,2 17 2,6 25 3,5 35 5,3<br />

6.6.5<br />

1,5 2,7 1,9 4,2 2,3 6,0 3,0 11 4,5 24<br />

0,054 600 x 600 315 Lw Lt - 2,2 15 2,9 26 4,4 35 5,8<br />

6.6.6<br />

Vk Pa 1,5 2,7 2,1 4,8 3,1 11 4,1 19<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Selectie - 1 blaasrichting met plafondeffect<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) Type (mm) 125 150 200 250 300 400 600<br />

0,009 300 x 300 160 25 3,2 31 3,9 Lw Lt<br />

6.6.3<br />

3,9 18 4,6 26 Vk Pa<br />

0,017 400 x 400 200 - 2,3 15 2,8 24 3,8 31 4,7 37 5,6<br />

6.6.4<br />

2,0 5,2 2,5 7,5 3,3 13 4,1 21 4,9 30<br />

0,027 500 x 500 250 - 2,2 - 3,0 18 3,7 24 4,5 33 6,0<br />

6.6.5<br />

1,5 3,0 2,1 5,3 2,6 5,3 3,1 12 4,1 21<br />

0,040 600 x 600 315 Lw Lt - 3,1 - 3,7 23 4,9 35 7,4<br />

6.6.6<br />

Vk Pa 1,7 3,7 2,1 5,3 2,8 9,5 4,1 21<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Voor retour heeft u 30 % meer luchtcapacititeit bij gelijke NR, Vk en Pa.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 115 115<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

116 116<br />

Geperforeerde plafondroosters<br />

Serie 310 - 340 - 350 – 360 - 4 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

600 x 600<br />

625 x 625<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

Correcties voor vierkante aansluiting<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

L x H ■/ D SC 310 S SC 310 S<br />

(mm) (mm) zonder volumeregelaar met volumeregelaar<br />

100 % open<br />

ΔPt Lw ΔPt Lw<br />

300 x 300 150<br />

400 x 400 200<br />

500 x 500 250 x 0,73 - 3 x 1,3 + 3<br />

600 x 600 300<br />

625 x 625 300<br />

Voor retour heeft u 30 % meer luchtcapacititeit bij gelijke NR, Vk en Pa.<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3/s Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.94 ΔPt x 4.37 ΔPt x 11.45<br />

Lw + 0 Lw + 7 Lw + 17 Lw + 27


Geperforeerde plafondroosters<br />

Serie 310 - 340 - 350 - 360 - 3 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

600 x 600<br />

625 x 625<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

Correcties voor vierkante aansluiting<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

L x H ■/ D SC 310 S SC 310 S<br />

(mm) (mm) zonder volumeregelaar met volumeregelaar<br />

100 % open<br />

ΔPt Lw ΔPt Lw<br />

300 x 300 150<br />

400 x 400 200<br />

500 x 500 250 x 0,82 - 2 x 1,19 + 2<br />

600 x 600 300<br />

625 x 625 300<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3/s Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.6 ΔPt x 3.6 ΔPt x 9.44<br />

Lw + 0 Lw + 5 Lw + 15 Lw + 25<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 117 117<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

118 118<br />

Geperforeerde plafondroosters<br />

Serie 310 - 340 - 350 - 360 - 2 blaasrichtingen met plafondeffect<br />

600 x 600<br />

625 x 625<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

Correcties voor vierkante aansluiting<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

L x H ■/ D SC 310 S SC 310 S<br />

(mm) (mm) zonder volumeregelaar met volumeregelaar<br />

100 % open<br />

ΔPt Lw ΔPt Lw<br />

300 x 300 150<br />

400 x 400 200<br />

500 x 500 250 x 0,90 - 2 x 1,12 + 1<br />

600 x 600 300<br />

625 x 625 300<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3/s Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.37 ΔPt x 3.08 ΔPt x 8.08<br />

Lw + 0 Lw + 3 Lw + 13 Lw + 23


Geperforeerde plafondroosters<br />

Serie 310 - 340 - 350 - 360 - 1 blaasrichting met plafondeffect<br />

600 x 600<br />

625 x 625<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5<br />

Lt x 2 x 1,33 x 1<br />

Correcties voor vierkante aansluiting<br />

0.625<br />

x 0,8<br />

0.75<br />

x 0,67<br />

L x H ■/ D SC 310 S SC 310 S<br />

(mm) (mm) zonder volumeregelaar met volumeregelaar<br />

100 % open<br />

ΔPt Lw ΔPt Lw<br />

300 x 300 150<br />

400 x 400 200<br />

500 x 500 250 x 0,95 + 0 x 1,06 + 1<br />

600 x 600 300<br />

625 x 625 300<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Vk x Ak = m3/s Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid Vk<br />

(m/s) en de waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

)<br />

zijn vastgesteld met een<br />

Pitotbuis.<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.19 ΔPt x 2.68 ΔPt x 7.02<br />

Lw + 0 Lw + 3 Lw + 13 Lw + 23<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 119 119<br />

Plafondroosters


Plafondroosters<br />

Serie 320<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

120 120<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

SC 320<br />

Geperforeerde plafondroosters<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Volumeregelaar<br />

100 % open<br />

Volumeregelaar<br />

50 % open<br />

Volumeregelaar<br />

25 % open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.15 ΔPt x 1.43 ΔPt x 6.79<br />

Lw + 0 Lw + 1 Lw + 11 Lw + 21<br />

21 26 31 36 41<br />

Vk x Ak = m3/s Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De snelheid van de<br />

retourlucht (vk) en de<br />

waarde Ak (m2 Debietmeting<br />

) zijn<br />

gemeten met een<br />

luchtsnelheidsmeter<br />

waarvan de propellerdiameter<br />

100 mm is.<br />

0,55 1,0 1,45 2,20 3 3,8 6<br />

5,5 10 15 22 30 38 60<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Inductievoud<br />

Symbolen<br />

Vk : uitblaassnelheid.<br />

Vt : eindsnelheid van de worp.<br />

q1 : primaire luchtvolumestroom.<br />

q2 : geïnduceerde kamerluchtvolumestroom.<br />

qL : totale luchtvolumestroom, in beweging bij einde<br />

worp.<br />

i : inductievoud.<br />

t1 : temperatuur van de primaire lucht.<br />

Inductievoud<br />

Serie 831 Serie 842<br />

i i<br />

CM λ (Δt)<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vk (m/s)<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Serie 500 (A = 9 m) Serie 500 (A = 14 m)<br />

Serie 700 Serie 300<br />

6<br />

0,05<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

0,25<br />

i i<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

4<br />

Vt = 0,375<br />

Vt = 0,5<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

i i<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

Vt = 0,25<br />

3<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

ta : kamerluchttemperatuur.<br />

tL : luchttemperatuur in de as van de luchtstraal<br />

bij einde worp.<br />

Δt1 : temperatuurverschil aan het toevoerrooster.<br />

ΔtL : temperatuurverschil bij het eind van de worp.<br />

λ (Δt) : Δt.-verhouding<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

Formules<br />

i = qL / q1<br />

λ (Δt) = ΔtL / Δt1<br />

qL = q1 + q2<br />

tL = ta + Δt1 . λ (Δt)<br />

Δt1 = t1 - ta<br />

ΔtL : tL - ta<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 121 121<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

2<br />

Vt = 0,25<br />

3<br />

Vt = 0,375<br />

Vt = 0,5<br />

4<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

CM λ (Δt)<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vk (m/s)<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

6<br />

0,05<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

0,25<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

2<br />

Vt = 0,25<br />

3<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

Plafondroosters


Assortiment verdeelstukken<br />

voor verdiepingen<br />

voor schachten<br />

Standaard-CRE Speciale CRE CRE voor meer<br />

woningen<br />

• Minder lekkage en drukverlies op het zadelstuk.<br />

• Er wordt geen extra geluid gegenereerd door een<br />

minder dan perfecte montage.<br />

• 3 modellen voor alle configuraties: standaard-CRE,<br />

speciale CRE, CRE voor meer woningen.<br />

• CRE voor meer woningen: gepatenteerd model voor<br />

twee woningen op hetzelfde niveau aangesloten op<br />

één kolom.<br />

www.aldesbenelux.com


Lijnroosters<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen - p 124<br />

Stalen lijnroosters met instelbare schoepen - p 134<br />

Aluminium lijnroosters met vaste schoepen - p 137<br />

Stalen lijnroosters met vaste schoepen - p 139<br />

Lijnroosters met vaste schoepen - p 143<br />

Inductievoud - p 146<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 123 123<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

124 124<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AG 270 - 280 - 290 en AN 270 - 280 - 290 - aluminium<br />

Lijnrooster AG 282 BDE<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Variabele luchtverdeling dankzij twee verstelbare leidschoepen<br />

in elke spleet, verticaal inblazen mogelijk.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Mogelijk om lineair te koppelen (bandmontage).<br />

Opbouw<br />

• Frame van spuitgegoten aluminium.<br />

• Schoepen van spuitgegoten aluminium.<br />

• Model AG: breedte flens 28,5 mm.<br />

• Model AN: breedte flens 20 mm.<br />

• Type 280 D: breedte van de spleet 20 mm.<br />

• Type 290 D: breedte van de spleet 25 mm.<br />

Opmerking: types 270, 280 en 290, zonder schoepen,<br />

alleen te gebruiken als retourlucht.<br />

Afwerking<br />

• Frame van naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Schoepen van zwart geverfd aluminium (RAL 9005).<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met beschikbare<br />

kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• S1: zichtbare schroefbevestiging in flens.<br />

• S2: bevestiging door ophanging, onzichtbaar.<br />

• S3: bevestiging met schroeven en beugels, onzichtbaar.<br />

Zie pagina 128 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• B: schuifklep van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

In te stellen vanaf de voorkant van het rooster. Op<br />

het rooster gemonteerd geleverd.<br />

• E: eindstukken van spuitgegoten aluminium (2 stuks).<br />

• Hoekstuk van 90° (K 90) of 135° (K 135).<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met zij<br />

aansluiting. Standaarduitvoering (type P) of<br />

geïsoleerde uitvoering (type PI).<br />

Voor meer informatie zie de pagina's 126 en 127.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met één t/m acht spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 600, 800, 1000, 1200,<br />

1500 en 1800 mm. Voor grote doorlopende roosters<br />

wordt het rooster geleverd in delen van maximaal<br />

2000 mm. De verschillende stukken worden perfect<br />

uitgelijnd met behulp van een "uitlijnprofiel".<br />

Voor meer informatie zie de pagina 126.<br />

Neem contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 129.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 130 t/m 132.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

15<br />

28,5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

D<br />

C<br />

1<br />

2<br />

S<br />

A<br />

B<br />

Profiel AG met breedte 28,5 mm<br />

Afmetingen AG en AN 270 : S = 12.5 mm<br />

70<br />

D<br />

1<br />

2<br />

20 S<br />

E<br />

Profiel AN met breedte 20 mm,<br />

1: schuifklep<br />

2: schoepen<br />

Aantal A B (AG) C<br />

D E (AN)<br />

spleten (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

1 40 69 26 33 52<br />

2 70 100 56 63 83<br />

3 101 131 87 94 114<br />

4 132 162 118 125 145<br />

5 163 193 149 156 176<br />

6 194 224 180 187 207<br />

7 225 255 210 218 238<br />

8 255 286 241 249 269<br />

Afmetingen AG en AN 280 : S = 20 mm<br />

Aantal A B (AG) C<br />

D E (AN)<br />

spleten (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

1 47 77 33 40 60<br />

2 85 115 71 78 98<br />

3 124 154 109 117 137<br />

4 162 192 148 155 175<br />

5 200 231 186 193 214<br />

6 239 269 224 232 252<br />

7 277 308 262 270 291<br />

8 315 346 301 309 329<br />

Afmetingen AG en AN 290 : S = 25 mm<br />

Aantal<br />

spleten<br />

A<br />

(mm)<br />

B (AG)<br />

(mm)<br />

C<br />

(mm)<br />

D<br />

(mm)<br />

E (AN)<br />

(mm)<br />

1 52 82 38 45 65<br />

2 95 125 81 88 108<br />

3 139 169 124 132 152<br />

4 182 212 168 175 195<br />

5 225 256 211 218 239<br />

6 269 299 254 262 282<br />

7 312 343 297 305 326<br />

8 355 386 341 349 369<br />

55


Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AO 280 - AO 290 - aluminium<br />

Lijnrooster AG 282 BDE<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Variabele luchtverdeling dankzij twee verstelbare leidschoepen<br />

in elke spleet, verticaal inblazen mogelijk.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Mogelijk om lineair te koppelen (bandmontage).<br />

• Lijnrooster zonder flens voor een perfecte integratie<br />

in metalen plafonds.<br />

Opbouw<br />

• Frame van spuitgegoten aluminium.<br />

• Schoepen van spuitgegoten aluminium.<br />

• Model AO: geen flens rond het rooster.<br />

• Type 280 D: breedte van de spleet 20 mm.<br />

• Type 290 D: breedte van de spleet 25 mm.<br />

Opmerking: types 280 en 290, zonder schoepen, alleen<br />

te gebruiken als retourlucht.<br />

Afwerking<br />

• Frame van naturel satijnglanzend geanodiseerd<br />

aluminium.<br />

• Schoepen van zwart geverfd aluminium RAL 9005.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• S2: Bevestiging door ophanging, onzichtbaar.<br />

Zie pagina 128 voor meer informatie.<br />

• Geen andere bevestiging beschikbaar.<br />

Accessoires<br />

• B: schuifklep van gegalvaniseerd plaatstaal.<br />

In te stellen vanaf de voorkant van het rooster. Op<br />

het rooster gemonteerd geleverd.<br />

• E: eindstukken van spuitgegoten aluminium (2 stuks).<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerd plaatstaal met<br />

zijaansluiting. Standaarduitvoering (type P) of geïsoleerde<br />

uitvoering (type PI).Voor meer informatie<br />

zie de pagina's 126 en 127.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met 1 t/m 8 spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 600, 800, 1000, 1200,<br />

1500 en 1800 mm. Voor grote doorlopende roosters<br />

wordt het rooster geleverd in delen van maximaal<br />

2000 mm. De verschillende stukken worden perfect<br />

uitgelijnd met behulp van een "uitlijnprofiel".<br />

Voor meer informatie zie de pagina 126.<br />

Neem contact met ons op voor andere maten.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 129.<br />

• Selectiediagrammen op de pagina's 130 t/m 132.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 125 125<br />

15<br />

10<br />

Profiel AO bevestiging S2 (1: schuifklep - 2: schoepen).<br />

Afmetingen A0 280 : S = 20 mm<br />

Aantal<br />

A<br />

C<br />

D of E<br />

spleten<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

1 42 33 40<br />

2 80 71 78<br />

3 119 109 117<br />

4 157 148 155<br />

5 195 186 193<br />

6 234 224 232<br />

7 272 262 270<br />

8 311 301 309<br />

Afmetingen AO 290 : S = 25 mm<br />

Aantal<br />

A<br />

C<br />

D of E<br />

spleten<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

1 47 38 45<br />

2 90 81 88<br />

3 134 124 132<br />

4 177 168 175<br />

5 220 211 218<br />

6 264 254 262<br />

7 307 297 305<br />

8 351 341 349<br />

D<br />

C<br />

1<br />

2<br />

S<br />

E<br />

A<br />

70<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

126 126<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AG 270 - 280 - 290 en AN 270 - 280 - 290 - aluminium<br />

Hoekstuk AG 282 K<br />

Assemblages<br />

Veel combinaties zijn mogelijk:<br />

• lineaire assemblage met uitlijnprofielen met of zonder<br />

eindstuk (E).<br />

• doorlopende configuratie met esthetische hoekstukken<br />

zonder luchtdoorlaat (K).<br />

Uitblaasrichtingen<br />

Elke spleet heeft twee leidschoepen om de richting<br />

van de luchtstroom te bepalen.<br />

Horizontaal links Horizontaal rechts<br />

Verticaal Verticaal en horizontaal links<br />

Horizontaal links (x2) Horizontaal links en rechts<br />

Compleet element<br />

Detail<br />

30<br />

Eindstukken<br />

Profiel AG<br />

L - 20<br />

L + 40<br />

Middenstuk zonder eindstuk.<br />

Nominale afmeting L.<br />

Code K 90<br />

Code K 135<br />

Hoekstukken<br />

Eindstukken<br />

Profiel AN<br />

L - 20 20<br />

L + 20<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L<br />

90°<br />

300<br />

135°<br />

300<br />

300<br />

Element met eindstuk E (rechts of links).<br />

Nominale afmeting L.<br />

Compleet lijnrooster<br />

Code EL Code M Code ER<br />

L<br />

L<br />

L<br />

Code E


Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AG 200 - AN 200 - AO 200 - plenumboxen - staal<br />

Plenumbox P<br />

Toepassing<br />

• Plenumbox voor serie 200.<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Plafondmontage.<br />

• Mogelijk om lineair te koppelen (bandmontage).<br />

Opbouw<br />

• Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.<br />

• Eén ronde aansluiting bij een lengte van de plenum<br />

t/m 1600 mm.<br />

• Twee ronde aansluitingen als de plenum langer is<br />

dan 1600 mm.<br />

• Geïsoleerde versie met 2 of 5 kanten. Isolatie met<br />

glaswol, 15mm dik (eventuele andere dikte op aanvraag).<br />

Opmerking A: de geïsoleerde versie van de<br />

plenumbox is alleen groter bij de type 271, 281, 291,<br />

272 en 282. Voor alle andere types heeft de plenumbox<br />

dezelfde buitenwerksematen als de plenumbox<br />

zonder isolatie.<br />

• Geïsoleerde versie PIF buitenwerkse afmetingen<br />

gelijk aan het plenum P.<br />

Accessoires<br />

• Volumeregelaar met stelschijf (Q) gemonteerd in de<br />

aansluiting.<br />

• Extra ronde aansluiting met debietregeling, MR, voor<br />

de instelling van het debiet (neem contact met ons<br />

op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Maximale lengte van een deel: 2000 mm.<br />

• Mogelijk om lineair te koppelen (bandmontage).<br />

• Andere aansluitdiameters mogelijk op aanvraag.<br />

Detail plenumbox voor<br />

AG - AN 270<br />

Aantal<br />

spleten<br />

H<br />

(mm)<br />

D<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

V<br />

(mm)<br />

1 250 123 27 53<br />

2 250 158 57 83<br />

3 300 198 88 117<br />

4 300 198 119 145<br />

5 300 198 150 176<br />

6 300 248 181 207<br />

7 300 248 211 238<br />

8 300 248 242 268<br />

Detail<br />

H<br />

W<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 127 127<br />

15<br />

ø D<br />

Plenumbox P zonder isolatie<br />

Voor bevestigingen S1 en S2<br />

H + 40<br />

V<br />

15<br />

ø D<br />

Plenumbox P zonder isolatie<br />

Voor bevestiging S3<br />

Detail plenumbox voor<br />

AG - AN - AO 280<br />

Aantal<br />

spleten<br />

H<br />

(mm)<br />

D<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

V<br />

(mm)<br />

1 250 123 34 60<br />

2 250 158 72 98<br />

3 300 198 110 137<br />

4 300 248 149 175<br />

5 300 248 187 213<br />

6 300 248 225 252<br />

7 365 313 263 290<br />

8 365 313 302 328<br />

H<br />

Plenumbox PI met glaswol isolatie Voor<br />

bevestigingen S1 en S2 (zie opmerking A)<br />

H + 40<br />

W + 30<br />

W<br />

V + 30<br />

30<br />

25<br />

ø D<br />

25<br />

ø D<br />

Plenumbox PI met glaswol isolatie<br />

Voor bevestiging S3 (zie opmerking A)<br />

Detail plenumbox voor<br />

AG - AN - AO 290<br />

Aantal<br />

spleten<br />

H<br />

(mm)<br />

D<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

V<br />

(mm)<br />

1 250 158 39 65<br />

2 250 198 82 108<br />

3 300 198 125 152<br />

4 300 248 169 219<br />

5 300 248 212 238<br />

6 365 313 255 282<br />

7 365 313 298 325<br />

8 365 313 342 368<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

128 128<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AG 200 - AN 200 - AO 200 - bevestigingen<br />

AG282<br />

Bevestigingssystemen<br />

Drie bevestigingssystemen zijn beschikbaar.<br />

Bevestiging S1<br />

• Zichtbare schroefgaten in de flens.<br />

• Alleen beschikbaar voor de modellen AG.<br />

Bevestiging S2<br />

• Onzichtbare bevestiging door ophanging.<br />

• Het rooster wordt geleverd met voorgeboorde<br />

ophangstrippen.<br />

• Beschikbaar op de modellen AG, AN en AO.<br />

Bevestiging S3<br />

• Onzichtbare bevestiging met montagebeugels.<br />

• De montagebeugels zijn bedoeld voor plenumboxen<br />

die in de lijn van het plafond of enigszins teruggetrokken<br />

zijn gemonteerd.<br />

• Beschikbaar voor de modellen AG en AN.<br />

• Niet beschikbaar voor de modellen AO.<br />

6<br />

1<br />

3<br />

Detail<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

W<br />

Bevestiging S1 - zichtbare schroefgaten<br />

1000<br />

Doorlopend lijnrooster met plenumbox. Alle bevestigingssystemen<br />

1: plenumbox<br />

2: lijnrooster<br />

3: eindstop<br />

4: uitlijnprofiel<br />

5<br />

7<br />

AG<br />

V<br />

Bevestiging S3 - montagebeugels<br />

5: ophangpunten (S2)<br />

6: ophangpunten (S1 of S3)<br />

7: rond aansluiting<br />

W<br />

Bevestiging S2 - ophanging<br />

V<br />

AG AN<br />

AN<br />

4 2


Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 270 - 280 - 290<br />

Selectie - AN-AG 270, AN-AG 280 en AN-AG 290 (toevoer met plafondeffect) Vt = 0.375 m/s.<br />

Ak Type Lengte Aantal qv (m3 (m<br />

/h)<br />

2 ) sleuven 60 75 90 100 115 130 150 175 200 250 300<br />

0,0045 271 900 1 22 2.4 27 2.9 37 3.6<br />

2.6 6.8 4.6 19 5.7 27<br />

0,0060 271 1200 1<br />

20 2.2 25 2.7 27 3.0 32 3.5<br />

3.5 11 4.2 16 4.7 19 5.3 26<br />

0,0075 271 1500 1<br />

22 2.4 26 2.8 28 3.2<br />

2.6 6.8 4.3 17 4.8 20<br />

0,0090 272 900 2<br />

15 2.5 18 2.7 23 3.2 25 3.6<br />

2.6 6.5 2.9 7.8 3.5 11 3.9 13<br />

0,0120 272 1200 2<br />

14 2.3 17 2.5 22 3.1 26 3.6<br />

2.6 6.2 2.7 7.2 3.4 10 3.9 13<br />

0,0150 272 1500 2<br />

10 2.1 15 2.5 20 2.9 25 3.5<br />

2.3 5.0 2.6 6.5 3.2 9 3.8 12.5<br />

0,0063 281 900 1<br />

20 2.5 25 3.0 27 3.4 32 4.0<br />

3.3 10 4.0 14 4.5 19 5.2 25<br />

0,0084 281 1200 1<br />

20 2.5 23 2.9 26 3.2 30 3.9<br />

3.3 10 3.7 12 4.3 17 5.0 22<br />

0,0105 281 1500 1<br />

18 2.3 20 2.5 25 3.0 28 3.6 33 4.2<br />

3.0 8.0 3.3 10 4.0 14 4.8 19 5.6 28<br />

0,0126 282 900 2<br />

– 2.1 8 2.3 15 2.7 20 3.2 22 3.5 26 4.0 30 4.8<br />

1.9 3.8 2.1 4.2 2.6 6.2 2.9 7.8 3.3 10 3.7 13 4.3 17<br />

0,0168 282 1200 2<br />

15 2.7 20 3.2 22 3.5 28 4.5<br />

2.5 6.0 2.9 7.8 3.2 9 4.2 16<br />

0,0210 282 1500 2<br />

– 2.1 10 2.3 18 2.9 22 3.5 27 4.3<br />

1.9 3.8 2.2 4.8 2.7 6.8 3.2 9 4.0 14<br />

0,0081 291 900 1<br />

18 2.6 21 2.9 26 3.5 28 3.9 32 4.2<br />

3.0 8 3.3 10 4.0 14 4.4 18 5.0 22<br />

0,0108 291 1200 1<br />

17 2.5 20 2.8 25 3.4 28 3.9 32 4.2<br />

2.8 7 3.2 9 3.9 13 4.4 18 5.0 22<br />

0,0135 291 1500 1<br />

18 2.6 22 3.0 27 3.7 32 4.2<br />

3.0 8 3.5 11 4.3 17 5.0 22<br />

0,1620 292 900 2<br />

10 2.7 15 3.1 20 3.5 25 4.3 31 5.5<br />

2.2 5 2.5 6 2.9 7.8 3.5 11 4.3 17<br />

0,0216 292 1200 2<br />

10 2.7 15 3.1 23 4.0 27 4.8<br />

2.2 5 2.5 6 3.3 10 3.9 13<br />

0,0270 292 1500 2<br />

NR<br />

vk Lt pa 10 2.5<br />

2.1 4.7<br />

15<br />

2.5<br />

3.1<br />

6<br />

21<br />

3.1<br />

3.8<br />

9<br />

De waarden zijn opgegeven zonder ruimtedemping.<br />

Correcties voor andere Vt waarden<br />

v t (m/s) 0.25 0.375 0.50 0.625<br />

L t (m) x 1.22 1 0.75 0.6<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 129 129<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

130 130<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 270 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

1 m<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

L t (V t =0.25m/s)<br />

L t (V t =0.50m/s)<br />

Volumeregelaar<br />

100% open<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

Volumeregelaar<br />

50% open<br />

Volumeregelaar<br />

25% open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.50 ΔPt x 3.38 ΔPt x 8.85<br />

Lw + 0 Lw + 5 Lw + 15 Lw + 25


Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 280 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 131 131<br />

1 m<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100% open<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Lt (Vt =0.25m/s) Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.<br />

Lt (Vt =0.50m/s)<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

Volumeregelaar<br />

50% open<br />

Volumeregelaar<br />

25% open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.50 ΔPt x 3.38 ΔPt x 8.85<br />

Lw + 0 Lw + 5 Lw + 15 Lw + 25<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

132 132<br />

Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 290 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

1 m<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100% open<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

Volumeregelaar<br />

50% open<br />

Volumeregelaar<br />

25% open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.50 ΔPt x 3.38 ΔPt x 8.85<br />

Lw + 0 Lw + 5 Lw + 15 Lw + 25


Aluminium lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 270 - 280 - 290<br />

AG 282 E<br />

Verticaal inblazen<br />

• A: deze instelling dient gebruikt te worden als de<br />

ruimte grote glasoppervlakken heeft. Lh mag niet tot<br />

in de verblijfszone komen.<br />

• B: deze instelling gebruiken als u een luchtgordijn<br />

wilt leggen om de thermische verliezen van de<br />

ruimte te limiteren.<br />

Retourlucht<br />

• Om het esthetische aspect van de ruimte te<br />

behouden kunnen voor de retourlucht lijnroosters<br />

met of zonder leidschoepen toegepast worden.<br />

Verticale toevoer en retourlucht<br />

Verticale toevoerlucht Retourlucht<br />

D (max. 30 m)<br />

Lh<br />

Lt = Lh + Lv<br />

A: verticale toevoerlucht met wandeffect<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 133 133<br />

Lv<br />

D (min. 0,90 m)<br />

C<br />

Correctiefactoren voor verticale toevoerlucht<br />

B: verticale toevoerlucht zonder wandeffect<br />

ΔT (K) - 10 0 + 15 V k (m/s) x 0.45<br />

L t A x 0.8 x 0.5 x 0.3 ΔP t x 0.8<br />

B x 0.55 x 0.35 x 0.2 NR -3<br />

Correctiefactoren voor retourroosters zonder schoepen<br />

V k (m/s) x 0.45<br />

ΔPt x 0.65<br />

NR -10<br />

70<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

134 134<br />

Stalen lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 280 P - staal<br />

SF 281 P<br />

Toepassing<br />

• Toevoer- en retourroosters voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Instelbare toevoerlucht door instelbare leidschoep in<br />

elke spleet.<br />

• Mogelijkheid in twee richtingen te blazen voor een<br />

grotere circulatiewaarde.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame en schoepen van gegalvaniseerd staal.<br />

• Schoepen van 20 mm breed en 269 mm lang.<br />

Afwerking<br />

• Frame van gegalvaniseerd staal, wit geverfd RAL<br />

9010.<br />

• Schoepen van zwart geverfd staal RAL 9005.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F0: rooster wordt op T-profiel geplaatst.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

zijaansluiting.<br />

• Standaarduitvoering (type P) of geïsoleerde uitvoering<br />

(type PI).<br />

• Extra aansluiting met debietregeling, MR, neem<br />

contact met ons op voor de instelling van het debiet.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met 1 t/m 4 spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 600, 625, 675, 900,<br />

1200, 1350, 1500, 1800 mm<br />

• Eén ronde aansluiting bij een lengte van de plenum<br />

t/m 1600 mm.<br />

• Twee ronde aansluitingen als de plenum langer is<br />

dan 1600 mm.<br />

• Model TP voor montage als plafonddeel in een<br />

systeemplafond.<br />

Andere maten en aantallen spleten verkrijgbaar op aanvraag,<br />

neem contact met ons op.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 135.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 136.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

SF 286<br />

Detail<br />

SF 280 P<br />

Model V<br />

H<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

SF 281 60 200<br />

SF 282 100 250<br />

SF 283 300 300<br />

SF 284 300 350<br />

Model SF 281 P SF 282 P SF 283 P SF 284 P<br />

A<br />

(mm) Aantal<br />

schoepen<br />

Ø D<br />

(mm) Aantal<br />

schoepen<br />

Ø D<br />

(mm) Aantal<br />

schoepen<br />

Ø D<br />

(mm) Aantal<br />

schoepen<br />

596 2 1 x 98 4 1 x 123 6 1 x 198 8 1 x 248<br />

621 2 1 x 98 4 1 x 123 6 1 x 198 8 1 x 248<br />

671 2 1 x 98 4 1 x 123 6 1 x 198 8 1 x 248<br />

896 3 1 x 123 6 1 x 158 9 1 x 248 12 1 x 313<br />

1196 4 1 x 123 8 1 x 158 12 1 x 248 16 1 x 313<br />

1346 4 1 x 123 8 1 x 158 12 1 x 248 16 1 x 313<br />

1496 5 1 x 158 10 1 x 158 15 1 x 313 20 1 x 353<br />

1796 6 2 x 125 12 2 x 160<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Ø D<br />

(mm)


Stalen lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 280 P<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect<br />

Lg Type Aantal qv (m<br />

schoepen<br />

3 /h)<br />

(mm) 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400<br />

600 281 2 26 2,4 40 3,3<br />

3,3 10 5,0 22<br />

900 281 3 26 2,5 35 3,4<br />

3,3 10 4,5 19<br />

1200 281 4 26 2,5 33 3,1 40 3,9<br />

3,3 10 4,1 16 5,0 22<br />

1500 281 5 26 2,4 33 3,0 37 3,6<br />

3,2 8,4 4,0 14 4,8 19<br />

1800 281 6 26 2,7 33 3,1 37 3,6 41 4,1<br />

3,4 11 3,9 15 4,5 19 5,0 27<br />

600 282 4 30 3,6 36 4,1 41 4,6<br />

3,3 12 4,3 17 5,3 24<br />

900 282 6 26 3,0 30 3,5 35 4,0 38 4,8 41 6,2<br />

2,8 7,2 3,3 10 3,7 13 4,3 17 5 22<br />

1200 282 8 23 2,7 28 3,2 30 3,5 34 3,9 37 4,5<br />

2,5 6,0 2,9 7,8 3,2 9 3,7 13 4,2 16<br />

1500 282 10 25 2,9 28 3,2 30 3,5<br />

2,7 6,8 3,0 8 3,2 9<br />

1800 282 12 Lw Lt 26 3,2<br />

Vk Pa 2,8 7,2<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 135 135<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

39 5,9<br />

4,8 20<br />

33 3,9 35 4,7 40 6,0<br />

3,7 13 4,2 16 4,9 22<br />

28 3,5 30 3,8 35 4,4 39 5,0<br />

3,1 9,8 3,4 12 3,9 16 4,4 18<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

136 136<br />

Stalen lijnroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 280 - toevoer met plafondeffect<br />

0,020<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

1 m<br />

L t (V t =0.25m/s)<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.


Aluminium lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie ALD 610 - ALD 620 - aluminium<br />

Rooster ALD 614<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Mogelijkheid om links of rechts in te blazen<br />

afhankelijk van het model.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame van spuitgegoten aluminium.<br />

• Schoepen van spuitgegoten aluminium.<br />

• Volumeregelaar geïntegreerd in het rooster.<br />

• Breedte flens 25 mm.<br />

Afwerking<br />

• Frame en schoep van naturel satijnglanzend<br />

geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Onzichtbare bevestiging door schroef en traverse in<br />

de plenumbox, toegankelijk vanaf de onderkant van<br />

het rooster.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox van gegalvaniseerde plaatstaal met<br />

zijaansluiting.<br />

• Geïsoleerde versie op aanvraag.<br />

• Versie zonder volumeregelaar (neem contact met<br />

ons op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met een t/m vier spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 550, 900, 1150 en<br />

1500 mm.<br />

Andere afmetingen op aanvraag.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 140.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 141.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 137 137<br />

B<br />

25<br />

Rooster ALD 610 - 620<br />

33<br />

16<br />

81<br />

W<br />

H<br />

G<br />

L + 15<br />

Ø D<br />

L<br />

25 25<br />

Standaard blaasrichting: de aansluiting bevindt zich aan de kant<br />

waar de uitblaasrichting het grootste aantal spleten heeft.<br />

Standaardafmetingen<br />

Toepassing B<br />

Ø D<br />

G<br />

H<br />

W<br />

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

ALD 611 155 123 50 35 28<br />

ALD 612 155 123 67 50 46<br />

ALD 622 155 123 74 55 46<br />

ALD 613 190 158 84 70 63<br />

ALD 623 190 158 91 70 63<br />

ALD 614 190 158 101 85 80<br />

ALD 624 190 158 108 85 80<br />

Uitblaasrichtingen<br />

Model ALD 611 ALD 612 ALD 622 ALD 613 ALD 623 ALD 614 ALD 624<br />

Blaasrichting<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

138 138<br />

Aluminium lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie AN 260 - aluminium<br />

Rooster AN 264 P<br />

Toepassing Detail<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Mogelijkheid om links of rechts in te blazen afhankelijk<br />

van het model.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame en schoepen van spuitgegoten aluminium.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Onzichtbare schroefverbinding in de plenumbox.<br />

Neem contact met ons op voor andere bevestigingsmethoden.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox met zijaansluiting van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal.<br />

• Plenumbox voor toevoer + afvoer (neem contact met<br />

ons op).<br />

• Filteroptie voor de retourlucht (neem contact met<br />

ons op).<br />

• Extra aansluitkanaal met debietregeling, MR, voor<br />

de instelling van het debiet met verse lucht (neem<br />

contact met ons op).<br />

• Isolatie van 2 en 5 zijden van de plenumbox (neem<br />

contact met ons op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met een t/m vier spleten.<br />

• Neem contact met ons op voor extra spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 600, 625, 675 en<br />

1.200 mm.<br />

• Lange elementen beschikbaar door lineaire<br />

assemblage, leverbaar in delen van 2000 mm.<br />

• Neem contact met ons op voor modellen die geschikt<br />

zijn voor montage in een systeemplafond.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 140.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 142.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Model AN<br />

261<br />

Uitblaasrichting<br />

Rooster AN 260 P<br />

L + 40<br />

L<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

c<br />

c<br />

L + 6<br />

H<br />

W<br />

c-c<br />

Standaard blaasrichting: het aansluitkanaal bevindt zich aan de<br />

kant waar de uitblaasrichting het grootste aantal spleten heeft.<br />

Standaardafmetingen<br />

Aantal<br />

W<br />

B<br />

H<br />

Ø D<br />

spleten (mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

1 42 63 270 158<br />

2 76 88 310 198<br />

3 110 103 310 198<br />

4 144 156 360 248<br />

Uitblaasrichtingen<br />

AN<br />

262<br />

AN<br />

262-1<br />

AN<br />

263<br />

AN<br />

263 -1<br />

B<br />

AN<br />

264<br />

20<br />

Ø D<br />

AN<br />

264 -1<br />

AN<br />

264 -2


Stalen lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie SN 260 - staal<br />

SN 264 P<br />

Toepassing<br />

• Toevoer en retourlucht voor alle ventilatietoepassingen<br />

en alle typen airconditioning.<br />

• Mogelijkheid om links of rechts in te blazen<br />

afhankelijk van het model.<br />

• Verwarming t/m ΔT + 30 °C.<br />

• Koeling t/m ΔT - 16 °C.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame en schoepen van staalprofiel.<br />

Afwerking<br />

• Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Onzichtbare schroefverbinding in de plenumbox.<br />

Neem contact met ons op voor andere bevestigingsmethoden.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox met zijaansluiting van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal.<br />

• Extra aansluitkanaal met debietregeling, MR, voor<br />

de instelling van het debiet met verse lucht (neem<br />

contact met ons op).<br />

• Isolatie van 2 en 5 zijden van de plenumbox (neem<br />

contact met ons op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar met een t/m vier spleten.<br />

• Geproduceerd in lengtes van 600, 675 en 1200 mm.<br />

• Maximale lengte 1200 mm.<br />

• Beschikbaar met 1 t/m 4 spleten.<br />

• Neem contact met ons op voor extra spleten en<br />

tussenliggende lengtes.<br />

• Neem contact met ons op voor modellen die geschikt<br />

zijn voor montage in een systeemplafond.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 140.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 142.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

L + 40<br />

L<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 139 139<br />

c<br />

c<br />

L + 6<br />

Rooster SN 221 en 231<br />

H<br />

W<br />

c-c<br />

Standaard blaasrichting: het aansluitkanaal bevindt zich aan de<br />

kant waar de uitblaasrichting het grootste aantal spleten heeft.<br />

Standaardafmetingen<br />

Aantal<br />

W<br />

B<br />

H<br />

Ø D<br />

spleten (mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

(mm)<br />

1 42 63 270 158<br />

2 76 88 310 198<br />

3 110 103 310 198<br />

4 144 156 360 248<br />

Uitblaasrichtingen<br />

Model SN<br />

261<br />

Uitblaasrichting<br />

SN<br />

262<br />

SN<br />

262-1<br />

SN<br />

263<br />

SN<br />

263 -1<br />

B<br />

SN<br />

264<br />

20<br />

Ø D<br />

SN<br />

264 -1<br />

SN<br />

264 -2<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

Serie 610 - 620 - 260<br />

140 140<br />

Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Selectie - toevoer type 610 - 620 met plafondeffect<br />

Ak Aantal Lengte qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) spleten (mm) 60 100 200 300 350 400 450 500 600 800 1000<br />

0,0040 1 550 23 2,8 38 4,2<br />

3,5 10 5,8 25<br />

0,0063 1 900 – 1,5 23 2,8 43 5,2<br />

2 3 3,5 10 7 40<br />

0,0080 1 1150 – 2,2 38 4,4<br />

2,9 7 5,9 28<br />

0,0110 1 1500 30 3,4 39 4,5<br />

4,4 17 6,3 36<br />

0,0080 2 550 22 3,1 42 6,2<br />

3 7 6 30<br />

0,0126 2 900 27 3,8 37 7,5 44 6,9 48 7,9<br />

3,5 10 5,1 20 6,5 35 7,4 45<br />

0,0160 2 1150 22 3,1 32 4,5 36 5,1 40 5,9 43 6,5 47 7,8<br />

3 7 4,1 13 5 20 5,5 25 6,2 33 7 40<br />

0,0220 2 1500 – 2,4 25 3,5 27 3,9 32 4,5 34 5 38 5,5<br />

2,2 5 3,5 9 3,5 10 4,1 15 4,7 18 5,1 20<br />

0,0120 3 550 32 5 44 7,6<br />

4 13 6 30<br />

0,0189 3 900 – 3 28 4,6 35 5,3 42 6,2 45 7<br />

2,3 5 3,6 10 4,5 22 5,7 28 6,5 35<br />

0,0240 3 1150 23 3,6 27 4,2 32 4,9 35 5,6 38 6,2<br />

2,7 7 3,3 10 3,9 13 4,2 15 4,9 20<br />

0,0330 3 1500 26 5,8 30 6,2<br />

3,4 13 3,9 15<br />

0,0160 4 550 23 4,2 35 6,2 42 7,3<br />

2,8 7 4 13 3,1 20<br />

0,0252 4 900 20 3,9 23 4,5 27 5,1 33 6<br />

2,5 5 3,1 7 3,5 10 3,8 12<br />

0,0320 4 1150 26 4,6 29 5,4<br />

3 7 3,5 10<br />

0,0440 4 1500 Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

Selectie - toevoer type 260 met plafondeffect (gegevens voor 1 meter lengte)<br />

45 9,5<br />

6,8 40<br />

42 7,4<br />

5,5 25<br />

35 6,9 44 7,6<br />

4,4 17 6 30<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

34 6,1 42 8,1<br />

4 13 5,1 22<br />

27 4,9 35 6,4 42 8<br />

3,1 7 4 13 5 20<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Ak Aantal qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) spleten 150 200 250 300 400 550 700 800<br />

0,018 2 15 2,9 21 3,6 27 4,9 32 5,9 37 6,4 Lw Lt<br />

2,4 5 3 8 4 14 5 22 6 32 VkPa 0,036 4 23 5,3 31 7,3 3,7 9,3 41 10,6<br />

3 8 4 17 5 30 6 32<br />

0,018<br />

4<br />

3<br />

1<br />

23<br />

3<br />

–<br />

3<br />

5,2<br />

8<br />

2,7<br />

–<br />

31<br />

4<br />

–<br />

4<br />

6,0<br />

17<br />

4,0<br />

–<br />

37<br />

5<br />

–<br />

5<br />

8,0<br />

30<br />

4,9<br />

–<br />

41<br />

6<br />

–<br />

6<br />

9,3<br />

32<br />

5,3<br />

–<br />

0,036<br />

4<br />

2<br />

2<br />

Lw<br />

Vk<br />

Lt<br />

Pa<br />

23<br />

3<br />

–<br />

3<br />

3,6<br />

8<br />

3,6<br />

–<br />

31<br />

4<br />

–<br />

4<br />

5,3<br />

17<br />

5,3<br />

–<br />

37<br />

5<br />

–<br />

5<br />

6,7<br />

30<br />

6,7<br />

–<br />

41<br />

6<br />

–<br />

6<br />

7,7<br />

32<br />

7,7<br />

–<br />

0,009 + 0,027<br />

0,018 + 0,018<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.


Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie ALD 610 - 620 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

NR 20 25 30 35 40<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 141 141<br />

1 m<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

Correcties voor de volumeregelaar<br />

Geen<br />

volumeregelaar<br />

Volumeregelaar<br />

100% open<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10<br />

Volumeregelaar<br />

50% open<br />

Volumeregelaar<br />

25% open<br />

ΔPt x 1.00 ΔPt x 1.50 ΔPt x 3.38 ΔPt x 8.85<br />

Lw + 0 Lw + 5 Lw + 15 Lw + 25<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

142 142<br />

Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie 260 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Correcties voor roosters zonder plenumbox<br />

ΔPt x 0,6<br />

Lw - 5<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

1 m<br />

Correcties voor andere lengtes<br />

L t<br />

L<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De inblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Gegevens voor 1 meter<br />

lengte.<br />

L<br />

(m)<br />

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10<br />

Lt x 1 x<br />

x 1,1 x 1,15<br />

(m) 1,05<br />

Lw<br />

(NR)<br />

0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10


Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Serie AN 221 - AN 231 - aluminium<br />

Rooster AN 231<br />

Toepassing<br />

• Lijnrooster voor de toevoer en retourlucht met een<br />

klein debiet.<br />

• Horizontale toevoerlucht door een spleet.<br />

• Rooster voor plaatsing in de T-profielen van een<br />

systeemplafond.<br />

• Verwarming (ΔT max = + 30 °C).<br />

• Koeling t/m (ΔT max = - 16 °C).<br />

• Mogelijkheid tot rechts inblazen R of links inblazen L,<br />

of als retourlucht E te gebruiken.<br />

• Geïntegreerde plenumbox met een ronde aansluiting.<br />

Opbouw<br />

• Flens van spuitgegoten aluminium.<br />

• Plenumbox en lamel van gegalvaniseerde plaatstaal.<br />

• Type 221: breedte van de spleet 20 mm.<br />

• Type 231: breedte van de spleet 25 mm.<br />

• Versie R: de uitblaasrichting naar de kant van de<br />

aansluiting.<br />

• Versie L: de uitblaasrichting tegenovergesteld aan<br />

de zijde van de aansluiting.<br />

• Versie E: toepassen als retourrooster.<br />

Afwerking<br />

• Naturel satijnglanzend geanodiseerd aluminium.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Rooster wordt op T-profiel geplaatst.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox met zijaansluiting van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal meegeleverd.<br />

• Isolatie aan de buitenkant van de plenumbox (neem<br />

contact met ons op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• 1 spleet en standaardlengtes van 300 en 600 mm<br />

voor plaatsing in een systeemplafond.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 145.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

Rooster AN 221 en 231<br />

E<br />

Retourlucht<br />

Standaardmaten AN 221<br />

Model A<br />

(mm)<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 143 143<br />

B<br />

(mm)<br />

H<br />

S<br />

W<br />

R<br />

L<br />

B<br />

A<br />

50<br />

ø D<br />

30<br />

Blaasrichting naar rechts R<br />

L<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

H<br />

(mm)<br />

L<br />

Blaasrichting naar links L<br />

S<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

300 296 256 271 98 240 20 60<br />

600 596 556 571 98 240 20 60<br />

Standaardmaten AN 231<br />

Model A<br />

(mm)<br />

B<br />

(mm)<br />

L<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

H<br />

(mm)<br />

S<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

300 296 256 271 98 240 25 65<br />

600 596 556 571 98 240 25 65<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

Serie SN 221 - SN 231 - staal<br />

144 144<br />

Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Rooster SN 231 RAL 9010 (standaard geleverd in RAL 9005)<br />

Toepassing<br />

• Lijnrooster voor de toevoer of retourlucht met een<br />

klein debiet.<br />

• Horizontale toevoerlucht door een spleet.<br />

• Rooster voor plaatsing in de T-profielen van een<br />

systeemplafond.<br />

• Verwarming (ΔT max = + 30 °C).<br />

• Koeling (ΔT max = - 16 °C).<br />

• Mogelijkheid tot rechts inblazen R of links inblazen L,<br />

of als retourlucht E te gebruiken.<br />

• Geïntegreerde plenumbox met rond aansluitkanaal.<br />

Opbouw<br />

• Rooster en schoep van staalprofiel.<br />

• Type 221: breedte van de spleet 20 mm.<br />

• Type 231: breedte van de spleet 25 mm.<br />

• Versie R: de uitblaasrichting naar de kant van de<br />

aansluiting.<br />

• Versie L: de uitblaasrichting tegenovergesteld aan<br />

de zijde van de aansluiting.<br />

• Versie E: toepassen als retourrooster.<br />

Afwerking<br />

• Gegalvaniseerd staal, voorkant zwart geverfd RAL<br />

9005.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Rooster wordt op T-profiel geplaatst.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox met zijaansluiting van gegalvaniseerde<br />

plaatstaal meegeleverd.<br />

• Isolatie aan de buitenkant van de plenumbox (neem<br />

contact met ons op).<br />

Standaardafmetingen<br />

• 1 spleet en standaardlengtes van 600, 900, 1200 mm<br />

voor plaatsing in een systeemplafond.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 145.<br />

• Inductievoud (i) pagina 146.<br />

Detail<br />

Rooster SN 221 en 231<br />

E<br />

Retourlucht<br />

Standaardmaten SN 221<br />

Model A<br />

(mm)<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

H<br />

W<br />

S<br />

R<br />

L<br />

A<br />

60<br />

ø D<br />

Blaasrichting naar rechts R<br />

L<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

H<br />

(mm)<br />

L<br />

Blaasrichting naar links L<br />

S<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

600 596 582 98 240 20 45<br />

900 896 882 158 240 20 45<br />

1200 1196 1182 158 240 20 45<br />

Standaardmaten SN 231<br />

Model A<br />

(mm)<br />

L<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

H<br />

(mm)<br />

S<br />

(mm)<br />

W<br />

(mm)<br />

600 596 582 98 240 25 50<br />

900 896 882 158 240 25 50<br />

1200 1196 1182 158 240 25 50


Serie 221 en 231<br />

Lijnroosters met vaste schoepen<br />

Selectie - toevoer type 221 met plafondeffect<br />

Ak Lengte qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 15 30 45 60 90 135 180<br />

0,0021 300 – 1,4 25 3,7 35 4,7 Lw Lt<br />

2 4 4 14 6 32 Vk Pa<br />

0,0042 600 – 1,4 – 1,7 25 3,7 35 4,7<br />

2 4 3 8 4 14 6 32<br />

0,0063 900 – 1,4 – 2,4 25 3,7 35 4,7<br />

2 4 2,6 7 4 14 6 32<br />

0,0084 1200 Lw Lt – 1,4 – 1,7 27 3,5 35 4,7<br />

Vk Pa 2 4 3 8 4,6 20 6 32<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

Selectie - toevoer type 231 met plafondeffect<br />

Ak Lengte qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 15 30 60 90 135 180 240<br />

0,0027 300 – 0,7 – 2,7 35 5,4 Lw Lt<br />

1,5 2 3 8 5,9 30 Vk Pa<br />

0,0054 600 – 0,7 – 2,7 30 4,1 35 5,4<br />

1,5 2 3 8 4,8 20 5,9 30<br />

0,0081 900 – 2 – 2,7 28 3,7 35 5,4<br />

2 4 3 8 4,5 18 5,9 30<br />

0,0162 1200 Lw Lt – 0,7 – 2 – 2,7 30 4,1 35 5,4<br />

Vk Pa 1,5 2 2,3 5 3 8 4,8 20 5,9 30<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,375 m/s.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 145 145<br />

Lijnroosters


Lijnroosters<br />

Inductievoud<br />

Serie 270 - 280 - 290<br />

146 146<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

Serie 610 - 620<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Vt = 0,25<br />

3<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Inductievoud<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

2<br />

Serie 221 - 231<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

Serie SF 280 P<br />

i i<br />

i<br />

i<br />

CM λ (Δt)<br />

5<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vk (m/s)<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

6<br />

0,05<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

0,25<br />

CM λ (Δt)<br />

Symbolen<br />

Vk: uitblaassnelheid.<br />

Vt: eindsnelheid van de worp.<br />

q1: primaire luchtvolumestroom.<br />

q2: geïnduceerde kamerluchtvolumestroom.<br />

qL: totale luchtvolumestroom, in beweging bij einde worp.<br />

i: inductievoud.<br />

t1: temperatuur van de primaire lucht.<br />

ta: kamerluchttemperatuur.<br />

tL: luchttemperatuur in de as van de luchtstraal bij einde worp.<br />

Δt1 : temperatuurverschil aan het toevoerrooster.<br />

ΔtL : temperatuurverschil bij het eind van de worp.<br />

λ (Δt) : Δt.-verhouding<br />

Formules<br />

i = qL / q1<br />

λ (Δt) = ΔtL / Δt1<br />

qL = q1 + q2<br />

tL = ta + Δt1 . λ (Δt)<br />

Δt1 = t1 - ta<br />

ΔtL : tL - ta<br />

40 0,05<br />

air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Serie 260<br />

i<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

2<br />

Vt = 0,25<br />

3<br />

Vt = 0,375<br />

Vt = 0,5<br />

4<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20<br />

CM λ (Δt)<br />

40 0,05<br />

2<br />

3<br />

Vt = 0,25<br />

Vt = 0,375<br />

4<br />

Vt = 0,5<br />

Vt = 0,625<br />

5<br />

Vk (m/s)<br />

6<br />

7<br />

8<br />

0,06<br />

0,07<br />

0,08<br />

0,09<br />

0,10<br />

0,12<br />

0,15<br />

0,20


Wervelroosters<br />

Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen - p 148<br />

Vierkante wervelroosters met vaste schoepen - p 153<br />

Ronde wervelroosters met instelbare schoepen - p 156<br />

Ronde wervelroosters met vaste schoepen - p 162<br />

Wervelroosters met vaste schoepen - p 168<br />

Plafondrooster met rond verstelbare nozzles - p 176<br />

Inductievoud - p 179<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 147 147<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 771 - SF 773 - staal<br />

Plafondrooster SF 773<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht (SF 773) of retourlucht (SF 771).<br />

• Verstelbare schoepen voor een spiraalvormig uitblaaspatroon<br />

of een verdeling in 2 of 4 richtingen.<br />

• Verwarming ΔT max = + 30 °C koeling ΔT max =<br />

- 16 °C.<br />

• Hoge inductievoud waardoor een snelle menging<br />

van de toevoerlucht ontstaat.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Voorkant gemaakt van een gestanste plaatstaal.<br />

• Verstelbare schoepen van diepgetrokken staal opgesteld<br />

in 4 rijen (alleen model SF 773).<br />

Afwerking<br />

• Voorkant gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verstelbare schoepen gelakt met epoxyverf, zwart<br />

RAL 9005.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met beschikbare<br />

kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F1: schroefbevestiging in het rooster voor een<br />

plafondmontage zonder plenumbox.<br />

• F7: bevestiging door schroef en traverse voor een<br />

plafondmontage met plenumbox.<br />

• F9: montage in de T-profielen van het systeemplafond.<br />

Zie pagina 152 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox ST: bovenaansluiting met geperforeerde<br />

plaat voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RT: bovenaansluiting zonder geperforeerde<br />

plaat voor de retourlucht.<br />

• Plenumbox RS: zijaansluiting met geperforeerde<br />

plaat voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RSIF: een RS plenumbox met isolatie.<br />

• Plenumbox RE: zijaansluiting zonder geperforeerde<br />

plaat.<br />

• Volumeregelaar Q: met stelschijf, gemonteerd<br />

geleverd in de aansluiting van de plenumbox.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar in de maten van 400 x 400 t/m 625 x 625<br />

mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 154.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 154.<br />

• Selectie van 2 of 4 roosters zie pagina 155.<br />

• Inductievoud, pagina 179.<br />

Detail<br />

L - 4 x H - 4<br />

Plafondrooster SF 770 met plenumbox RS<br />

148 148 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

C<br />

W<br />

ø D<br />

L - 4 x H - 4<br />

Plafondrooster SF 770 met plenumbox ST<br />

Standaardafmetingen<br />

Type ■/ W<br />

roostergedeelte<br />

(mm)<br />

C<br />

■/ C<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

50<br />

ø D<br />

H1<br />

(mm)<br />

H 2<br />

50<br />

H 1<br />

H 3<br />

H2<br />

(mm)<br />

H3<br />

(mm)<br />

400 x 400* 340 360 200 200 300 175<br />

500 x 500* 340 460 200 200 300 175<br />

500 x 500* 440 460 200 200 300 175<br />

6.6.4* 340 545 200 200 300 175<br />

6.6.5* 440 545 200 200 300 175<br />

6.6.6* 540 545 250 250 350 200<br />

662.4** 340 545 200 200 300 175<br />

662.5** 440 545 200 200 300 175<br />

662.6** 540 545 250 250 350 200<br />

* Standaardmaten voor systeemplafond 600 x 600<br />

** Standaardmaten voor systeemplafond 625 x 625


Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 770 - staal - configuratie van de toevoerlucht<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

• Een spiraalvormige luchtstroom wordt verkregen<br />

door alle schoepen in de uiterste stand tegen de<br />

binnenkant van het rooster te stellen.<br />

• Een verticale uitblaasrichting wordt verkregen door<br />

de schoep horizontaal te stellen.<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

Rechts of links inblazen Verticaal inblazen<br />

Verticaal inblazen In twee richtingen inblazen<br />

In meerdere richtingen inblazen<br />

Spiraalvormig inblazen<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 149 149<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 781 - SF 783 - staal<br />

Plafondrooster SF 783<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht (SF 783) of retourlucht (SF 781).<br />

• Verstelbare schoepen voor een spiraalvormig uitblaaspatroon<br />

of een verdeling in 1 of 2 richtingen.<br />

• Verwarming ΔT max = + 30 °C koeling ΔT max =<br />

- 16 °C.<br />

• Hoge inductievoud waardoor een snelle menging<br />

van de toevoerlucht ontstaat.<br />

• Plafondmontage<br />

Opbouw<br />

• Voorkant gemaakt van een gestanste plaatstaal.<br />

• Verstelbare schoepen van diepgetrokken staal in<br />

stervorm (alleen model SF 783).<br />

Afwerking<br />

• Voorkant gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verstelbare schoepen gelakt met epoxyverf, zwart<br />

RAL 9005.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F1: schroefbevestiging in het rooster voor een<br />

plafondmontage zonder plenumbox.<br />

• F7: bevestiging door schroef en traverse voor een<br />

plafondmontage met plenumbox.<br />

• F9: montage in de T-profielen van het systeemplafond.<br />

Zie pagina 152 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox ST: bovenaansluiting met een geperforeerde<br />

plaat voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RT: bovenaansluiting voor de retourlucht.<br />

• Plenumbox RS: zijaansluiting met geperforeerde plaat<br />

voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RSIF: een RS plenumbox met isolatie.<br />

• Plenumbox RE: zijaansluiting voor de retourlucht.<br />

• Volumeregelaar Q: volumeregelaar met stelschijf,<br />

gemonteerd geleverd in de aansluiting van de plenumbox.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Beschikbaar in de maten 400 x 400 t/m 825 x 825 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 154.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 154.<br />

• Selectie van 2 of 4 roosters, zie pagina 155.<br />

• Inductievoud (i) pagina 179.<br />

Detail<br />

L - 4 x H - 4<br />

150 150 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Ø W<br />

Plafondrooster SF 780 met plenumbox RS<br />

C<br />

ø D<br />

L - 4 x H - 4<br />

Plafondrooster SF 780 met plenumbox ST<br />

Standaardafmetingen<br />

Type Ø W<br />

Roostergedeelte<br />

(mm)<br />

C<br />

(mm)<br />

C<br />

D<br />

(mm)<br />

50<br />

H1<br />

(mm)<br />

ø D<br />

H 2<br />

50<br />

H 1<br />

H 3<br />

H2<br />

(mm)<br />

H3<br />

(mm)<br />

400 x 400* 345 360 198 200 300 175<br />

500 x 500* 345 460 198 200 300 175<br />

500 x 500* 445 460 198 200 300 175<br />

6.6.4* 345 545 198 200 300 175<br />

6.6.5* 445 545 198 200 300 175<br />

6.6.5* 525 545 248 250 350 200<br />

662.4** 345 545 198 200 300 175<br />

662.5** 445 545 198 200 300 175<br />

662.6** 525 545 248 250 350 200<br />

825 x 825* 725 745 313 300 415 234<br />

* Standaardmaten voor systeemplafond 600 x 600<br />

** Standaardmaten voor systeemplafond 625 x 625


Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie SF 780 - staal - configuratie van de toevoerlucht<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

• Een spiraalvormige luchtstroom wordt verkregen<br />

door alle schoepen in de uiterste stand tegen de<br />

binnenkant van het rooster te stellen.<br />

• Een verticale uitblaasrichting wordt verkregen door<br />

de schoep horizontaal te stellen.<br />

Configuraties van de toevoerlucht<br />

Rechts en links inblazen Verticaal inblazen<br />

Verticaal inblazen In twee richtingen inblazen<br />

In een richting inblazen<br />

Spiraalvormig patroon<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 151 151<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

SF 770 - SF 780 - bevestigingssystemen<br />

Bevestiging<br />

• F1: schroefbevestiging in het rooster voor een<br />

plafondmontage zonder plenumbox.<br />

• F7: bevestiging door schroef en traverse voor een<br />

plafondmontage met plenumbox.<br />

• F9: montage in de T-profielen van het systeemplafond.<br />

Bevestigingssystemen<br />

Bevestiging F1<br />

Bevestiging F7<br />

Installatie met plenumbox ST of RT<br />

Installatie met plenumbox RS of RE<br />

Bevestiging F9<br />

152 152 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Vierkante wervelroosters met vaste schoepen<br />

Serie SF 784 - staal<br />

Plafondrooster SF 784<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht met vaste schoepen of retourlucht.<br />

• Verwarming ΔT max = + 30° C en koeling ΔT max =<br />

- 16° C.<br />

• Hoge inductievoud.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Rooster vervaardigd van gestanst plaatstaal.<br />

Afwerking<br />

• Gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• F7: bevestiging door schroef en traverse voor een<br />

plafondmontage met plenumbox.<br />

• F9: montage in de T-profielen van het systeemplafond.<br />

Zie pagina 152 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• Plenumbox ST: bovenaansluiting met een geperforeerde<br />

plaat voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RT: bovenaansluiting voor de retourlucht.<br />

• Plenumbox RS: zijaansluiting met geperforeerde plaat<br />

voor de toevoerlucht.<br />

• Plenumbox RSIF: een RS plenumbox met isolatie.<br />

• Plenumbox RE: zijaansluiting voor de retourlucht.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Afmeting 600 x 600 voor systeemplafonds.<br />

Detail<br />

Plafondroosters SF 784 met plenumbox RS<br />

Plafondroosters SF 784 met plenumbox RT<br />

p<br />

Modellen C Ø D H1 H2 H3<br />

L x H (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

600 x 600 545 250 250 350 200<br />

Selectietabel op pagina 154 - AK = 0,0420 (type 600 x 600)<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 153 153<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 773 - 783 - toevoer met plafondeffect<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

Serie 773 - 783 - 784<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect - volumeregelaar 100% open<br />

Ak W qv (m3 /h)<br />

(m2 Type<br />

) 100 150 250 350 500 600 700 800<br />

0,0165<br />

0,0340<br />

0,0420<br />

345<br />

445<br />

525<br />

400 x 400<br />

6.6.4<br />

6.62.4<br />

500 x 500<br />

6.6.5<br />

6.62.5<br />

600 x 600<br />

6.6.5<br />

6.62.5<br />

–<br />

1,7<br />

1<br />

2,5<br />

20<br />

2,5<br />

–<br />

1,2<br />

1,4<br />

6<br />

1,1<br />

1,3<br />

31<br />

4,0<br />

–<br />

2,0<br />

–<br />

1,5<br />

2,4<br />

15<br />

1,7<br />

4<br />

1,4<br />

2<br />

39<br />

5,9<br />

25<br />

2,9<br />

20<br />

2,3<br />

3,3<br />

35<br />

2,4<br />

8<br />

2,2<br />

5<br />

33<br />

4,1<br />

28<br />

3,3<br />

3,3<br />

16<br />

3,0<br />

10<br />

38<br />

5<br />

33<br />

4,0<br />

4<br />

25<br />

3,6<br />

15<br />

37<br />

4,6<br />

4,1<br />

21<br />

Lw<br />

Vk<br />

Lt<br />

Pa<br />

0,0760 725 825 x 825 Lw Lt – 1,4 – 2,1 27 2,9 32 3,5 36 4,0 39 4,6<br />

Vk Pa 1,5 2 2,2 4,6 3,0 9 3,7 14 4,3 18 5,0 25<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,25 m/s.<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

154 154 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Vierkante wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 770 - 780<br />

Selectiediagram voor twee roosters Selectiediagram voor vier roosters<br />

SF 783/400<br />

SF 783/500<br />

SF 783/600<br />

SF 773/600<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 155 155<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AR 883 - aluminium<br />

Wervelrooster AR 883<br />

Toepassing<br />

• Toevoerlucht: wervelrooster met verstelbare schoepen.<br />

• Hoge inductievoud voor een snelle homogenisatie<br />

van de temperaturen.<br />

• Ideaal voor koeling en verwarming met een grote ΔT<br />

en in hoge ruimten.<br />

• Verstelbare schoepen voor een optimaal resultaat in<br />

de winter als ook in de zomer (aandrijving optioneel).<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame en schoepen van aluminium.<br />

Afwerking<br />

• Aluminium gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Onzichtbaar per clips op de plenumbox of direct aan<br />

de nek van het rooster.<br />

Zie pagina 157 voor meer informatie.<br />

Accessoires<br />

• RE: plenumbox met zijaansluiting.<br />

• REIF: een RE plenumbox met isolatie.<br />

• Motor met aan-uit regeling of traploze regeling<br />

beschikbaar op aanvraag.<br />

• Q: volumeregelaar met stelschijf gemonteerd geleverd<br />

in de aansluiting van de plenumbox.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Aansluitdiameter van 250 t/m 630 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 158.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 159-160.<br />

• Selectie voor 2 roosters naast elkaar, zie pagina 161.<br />

• Inductievoud (i) pagina 179.<br />

Detail<br />

156 156 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

H1<br />

H2<br />

ø B<br />

ø N<br />

ø D<br />

ø A<br />

Wervelrooster AR 883<br />

C<br />

ø D<br />

ø A<br />

Wervelrooster AR 883 RE<br />

AR 883 : standaardafmetingen<br />

Model Ø N Ø A Ø B<br />

E<br />

F<br />

Ø D (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)<br />

250 315 425 385 225 50<br />

315 400 500 460 240 50<br />

400 470 615 575 280 60<br />

500 630 850 810 320 60<br />

630 800 1070 1030 410 80<br />

AR 883 RE : standaardafmetingen<br />

Model<br />

Ø D (mm) ■/ C (mm)<br />

Ø A<br />

(mm)<br />

G<br />

(mm)<br />

H1<br />

(mm)<br />

H2<br />

(mm)<br />

H3<br />

(mm)<br />

250 470 425 50 280 225 365<br />

315 570 500 50 345 240 413<br />

400 570 615 60 450 280 505<br />

500 700 850 70 550 320 595<br />

630 900 1070 70 680 410 750<br />

G<br />

ø D<br />

F<br />

H3<br />

E


Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie AR 883 - bevestigingssystemen<br />

Wervelrooster AR 883<br />

Bevestiging<br />

• Met gebruik van de plenumbox.<br />

• Direct in de kraag van het rooster.<br />

Bevestigingssystemen<br />

AR 883 RE montage met plenum.<br />

AR 883 montage op rechthoekig kanaal.<br />

AR 883 montage op een rond kanaal.<br />

AR 883 montage met ophanghaken.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 157 157<br />

≥ 1,5 x Ø D<br />

≥ 1 x Ø D<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 883<br />

Selectie - toevoer van koele lucht met plafondeffect - ΔT – 10 °C en α 30° (horizontale worp)<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 200 300 400 500 600 800 1000 1400 1800 2000 2500<br />

0,01705 250 20 0,62 30 0,9 37 1,25 42 1,5<br />

3,4 8,1 5,0 16,5 7,0 30 8,7 44<br />

0,03090 315 18 0,7 25 0,87 30 1,15 35 1,35 42 1,8 47 2,3<br />

2,7 5,3 8,5 3,5 4,6 15 5,8 21 7,2 33 9,5 53<br />

0,03810 400 26 1,0 31 1,25 38 1,65 43 2 52 2,8<br />

3,6 8,7 4,5 14 6 23 7,5 35 10,5 65<br />

0,06700 500 26 1,2 32 1,5 38 2,1<br />

3,2 7,4 4,0 11 5,7 20<br />

0,07720 630 Lw Lth 28 1,4 37 1,9<br />

Vk Pa 3,4 8,0 4,8 16<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. α = hoek van de schoepen. Vt = 0,50 m/s.<br />

Selectie - toevoer van warme lucht - ΔT + 10 °C en α 90° (verticale worp)<br />

158 158 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

46 2,8 48 3,1<br />

7,5 35 8,1 40<br />

43 2,5 45 2,7 51 3,5<br />

6,3 25 7,0 35 9,0 48<br />

Ak Ø D qv (m 3 /h)<br />

(m 2 ) (mm) 500 750 1000 1200 1600 2000 3000 4000 5000 6500 8000<br />

0,03665 250 38 5,9 48 9,0<br />

3,8 27 5,8 63<br />

0,07355 315 27 4,5 37 6,5 41 7,6 49 10,3<br />

2,7 14 3,8 27 4,4 35 6,4 76<br />

0,10970 400 29 5,2 37 7,3 43 9,0<br />

2,9 15,8 4,0 29 5,2 47<br />

0,16293 500 25 5,1 31 6,3 42 10 50 14<br />

2,5 11,4 3,3 19,5 5 45 6,9 86<br />

0,30157 630 Lw Ltm 25 5,8 37 7,8<br />

Vk Pa 2,5 11,4 3,5 23<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. α = hoek van de schoepen. Vt = 0,25 m/s.<br />

Lw Lt<br />

Vk Pa<br />

37 10 44 12,7 52 16<br />

4,6 37 5,8 64 7,3 99


Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 883 - toevoer van koele lucht met plafondeffect - ΔT – 10 °C en α 30°<br />

Ø D<br />

250<br />

315<br />

400<br />

500<br />

630<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

H<br />

d<br />

V k<br />

2d d<br />

L th<br />

V tv<br />

V k<br />

2d d<br />

H<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Symbolen<br />

2.d Afstand tussen de roosters (m)<br />

d Afstand tussen de roosters en<br />

de wand van de ruimte (m)<br />

H Montagehoogte rooster (m)<br />

Ho Afstand tussen het rooster en<br />

de verblijfszone (m)<br />

Vk Uitblaassnelheid aan het rooster (m/s)<br />

Vtv Eindsnelheid tussen de roosters<br />

aan de rand van de verblijfszone (m/s)<br />

Lth Horizontaal worp voor een gegeven snelheid (m)<br />

Ltm Verticaal worp voor een gegeven snelheid (m)<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 159 159<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 883 - toevoer van warme lucht - ΔT + 10 °C en α 90°<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

H<br />

Ø D<br />

250<br />

315<br />

400<br />

500<br />

630<br />

L tm<br />

V k<br />

2d d<br />

V k<br />

L tM<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Correcties voor andere verdelingshoeken<br />

α LtM Vk ΔPt Lw<br />

45° x 0,35 x 1,59 x 1,42 + 10<br />

60° x 0,66 x 1,13 x 1,12 + 3<br />

160 160 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

L0,25<br />

L0,25<br />

L0,25<br />

Ak<br />

x 0,63<br />

x 0,88<br />

Symbolen<br />

2.d Afstand tussen de roosters (m)<br />

d Afstand tussen de roosters en<br />

de wand van de ruimte (m)<br />

H Montagehoogte rooster (m)<br />

Ho Afstand tussen het rooster en<br />

de verblijfszone (m)<br />

Vk Uitblaassnelheid aan het rooster (m/s)<br />

Vtv Eindsnelheid tussen de roosters aan<br />

de rand van de verblijfszone (m/s)<br />

Lth Horizontaal worp voor een gegeven snelheid (m)<br />

Ltm Verticaal worp voor een gegeven snelheid (m)<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte.


Ronde wervelroosters met instelbare schoepen<br />

Serie 883<br />

Selectiediagram voor twee roosters naast elkaar<br />

AR 883 / Ø 250<br />

AR 883 / Ø 315<br />

AR 883 / Ø 500<br />

Selectievoorbeeld<br />

Gegevens<br />

Luchtdebiet per rooster qv 600 m 3/h (of 167 l/s)<br />

Montage hoogte rooster H 5 m<br />

Afstand tussen de roosters 2d 1,5 m<br />

Resultaat<br />

Koeling zonder plafondeffect<br />

Afmeting van het rooster (nominaal) 300 mm<br />

Afstand tussen het rooster<br />

en de verblijfszone Ho 3,2 m<br />

Snelheid in de verblijfszone Vtv 0,12 m/s<br />

Horizontaal worp Lth 3,7 m (vt = 0,25 m/s)<br />

Totaal drukverlies Δ Pt 65 Pa<br />

Geluidsproductie Lw (NR) 47<br />

Opmerking<br />

Bij montage in een systeemplafond Lth vermenigvuldigen met 1,41.<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte. Het geluidsniveau in de ruimte hangt af van het aantal<br />

geïnstalleerde roosters en het absorptievermogen van de ruimte.<br />

AR 883 / Ø 400<br />

AR 883 / Ø 630<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 161 161<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Ronde wervelroosters met vaste schoepen<br />

Serie AR 870 - aluminium<br />

Wervelrooster AR 872<br />

Toepassing<br />

• AR 872: esthetisch toevoer wervelrooster met vaste<br />

schoepen.<br />

• AR 871: esthetisch retourrooster.<br />

• Hoge inductievoud voor een snelle homogenisatie<br />

van de temperaturen.<br />

• Ideaal voor airconditioninginstallaties met een grote<br />

ΔT.<br />

• Plafondmontage.<br />

Opbouw<br />

• Frame en schoepen van aluminium.<br />

• AR 872: rooster met een geperforeerde galvaniseerde<br />

plaat voor een goede verdeling van de<br />

luchtstroom.<br />

Afwerking<br />

• Aluminium gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• Zie bevestigingen pagina 163.<br />

Accessoires<br />

• RS: plenumbox met zijaansluiting en verdelingsplaat<br />

voor een comfortabele luchtverdeling. Het rooster is<br />

bevestigd op de plenumbox (rooster en plenumbox<br />

vormen één geheel).<br />

• RSIF: een RS plenumbox met isolatie.<br />

• LRS: plenumbox met zijaansluiting en verdelingsplaat<br />

voor een comfortabele luchtverdeling.<br />

Het rooster is bevestigd op de ronde aansluiting van<br />

de plenumbox.<br />

• LRSIF: een LRS plenumbox met isolatie.<br />

• LRE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd op de ronde aansluiting van de<br />

plenumbox.<br />

• RE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd op de plenumbox (rooster en plenumbox<br />

vormen één geheel).<br />

• Q: volumeregelaar met stelschijf (gemonteerd geleverd<br />

op de aansluiting van de plenumbox).<br />

Standaardafmetingen<br />

• Aansluitdiameter van 125 t/m 315 mm.<br />

Technische eigenschappen<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 164.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 165.<br />

• Inductievoud (i) pagina 179.<br />

Detail<br />

AR 872<br />

162 162 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

H1<br />

H2<br />

AR 872 LRS<br />

ø B<br />

ø N<br />

ø D<br />

ø A<br />

C<br />

ø A<br />

AR 872 : standaardafmetingen<br />

Model<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

Ø N<br />

(mm)<br />

Ø A<br />

(mm)<br />

Ø B<br />

(mm)<br />

50<br />

F<br />

ø D<br />

E<br />

H3<br />

E<br />

(mm)<br />

F<br />

(mm)<br />

125 160 250 210 130 50<br />

160 200 300 250 160 50<br />

200 250 350 310 200 50<br />

250 315 425 360 230 50<br />

315 400 500 460 240 50<br />

AR 872 LRS : standaardafmetingen<br />

Model<br />

Ø D (mm)<br />

Ø A<br />

(mm) ■/ C (mm)<br />

H1<br />

(mm)<br />

H2<br />

(mm)<br />

H3<br />

(mm)<br />

125 250 270 155 80 156<br />

160 305 370 190 100 187<br />

200 350 370 230 130 237<br />

250 400 470 280 150 277<br />

315 500 570 345 160 335


Ronde wervelroosters met vaste schoepen<br />

Serie AR 871 - AR 872 - bevestigingssystemen<br />

Rooster AR 871 en AR 872<br />

Bevestiging<br />

• Met gebruik van de plenumbox.<br />

• Direct in de nek van het rooster.<br />

Bevestigingssystemen<br />

AR 872 RS: zichtbare installatie achter een rasterplafond.<br />

AR 872 LRS: installatie in modulair of vast verlaagd plafond.<br />

AR 872: montage aan flexibele slang.<br />

AR 872: montage op rond kanaal.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 163 163<br />

> 1 x ø D<br />

≥ 1,5 x ∅ D<br />

≥ 1 x ∅ D<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Serie 870<br />

Ronde wervelroosters met vaste schoepen<br />

Selectie - toevoer met plafondeffect<br />

Ak Ø D qv (m3 (dm<br />

/h)<br />

2 )<br />

Code<br />

(mm) 50 70 100 150 250 350 500 600<br />

0.76 16 123 – 0,7 – 1,0 25 1,4 35 2,1 Lw Lt<br />

1,8 3,5 2,5 6,0 3,6 13 5,4 30 Vk Pa<br />

1.1 20 158 – 0,8 – 1,2 28 1,7 40 2,9<br />

1,8 3,0 2,5 6,0 3,8 14 6,3 39<br />

1.7 25 198 – 1,0 20 1,5 33 2,4 42 3,4<br />

1,8 3,0 2,6 7,0 4,3 19 6,0 36<br />

2.5 30 248 – 1,2 23 1,9 32 2,7 40 3,9<br />

1,6 2,7 2,7 8,0 3,8 15 5,5 30<br />

4.2 40 313 Lw Lt – 1,5 20 2,0 30 2,9 35 3,6<br />

Vk Pa 1,6 2,7 2,3 5,0 3,3 11 3,9 15<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte. Vt = 0,25 m/s.<br />

164 164 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Ronde wervelroosters met verstelbare schoepen<br />

Serie 870 - toevoer met plafondeffect<br />

Ø D<br />

125<br />

160<br />

200<br />

250<br />

315<br />

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte.<br />

Correcties voor andere Vt<br />

Vt (m/s) 0.25 0.375 0.5 0.625<br />

Lt x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4<br />

H<br />

d<br />

L th<br />

V k<br />

2d d<br />

L th<br />

V tv<br />

V k<br />

2d d<br />

H<br />

Vk x Ak = m3 /s<br />

Vk x Ak x 3600 = m3 /h<br />

De uitblaassnelheid<br />

Vk (m/s) en de waarde<br />

Ak (m2) Debietmeting<br />

zijn vastgesteld<br />

met een Pitotbuis.<br />

Symbolen<br />

2.d Afstand tussen de roosters (m)<br />

d Afstand tussen de roosters en<br />

de wand van de ruimte (m)<br />

H Montage hoogte rooster (m)<br />

Ho Afstand tussen het rooster en<br />

de verblijfszone (m)<br />

Vk Uitblaassnelheid aan het rooster (m/s)<br />

Vtv Eindsnelheid tussen de roosters<br />

aan de rand van de verblijfszone (m/s)<br />

Lth Horizontaal worp voor een gegeven snelheid (m)<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte.<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 165 165<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Serie 870<br />

Ronde wervelroosters met vaste schoepen<br />

Selectiediagram voor twee roosters naast elkaar<br />

AR 870 / Ø 125<br />

AR 870 / Ø 160<br />

AR 870 / Ø 250<br />

Selectievoorbeeld<br />

Gegevens<br />

Luchtdebiet per rooster qv 200 m 3/h (ou 55 l/s)<br />

Montage hoogte rooster H 3 m<br />

Afstand tussen de roosters 2d 3 m<br />

Resultaat<br />

Afmeting van het rooster (nominaal) 250 mm<br />

Afstand tussen het rooster en<br />

de verblijfszone Ho 1,2 m<br />

Snelheid in de verblijfszone Vtv2 0,11 m/s<br />

Horizontaal worp Lth 1,9 m (vt = 0,25 m/s)<br />

Totaal drukverlies Δ Pt 12 Pa<br />

Geluidsproductie Lw (NR) 27<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte. Het geluidsniveau in de ruimte hangt af van het aantal<br />

geïnstalleerde roosters en het absorptievermogen van de ruimte.<br />

AR 870 / Ø 200<br />

AR 870 / Ø 315<br />

166 166 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008


Serie 870<br />

Ronde wervelroosters met vaste schoepen<br />

Selectiediagram voor vier roosters naast elkaar<br />

AR 870 / Ø 125<br />

AR 870 / Ø 160<br />

AR 870 / Ø 250<br />

Selectievoorbeeld<br />

Gegevens<br />

Luchtdebiet per rooster qv 200 m 3/h (ou 55 l/s)<br />

Montage hoogte rooster H 3 m<br />

Afstand tussen de roosters 2d 3 m<br />

Resultaat<br />

Afmeting van het rooster (nominaal) 250 mm<br />

Afstand tussen het rooster en<br />

de verblijfszone Ho 1,2 m<br />

Snelheid in de verblijfszone Vtv4 0,19 m/s<br />

Horizontaal worp Lth 1,9 m (vt = 0,25 m/s)<br />

Totaal drukverlies Δ Pt 12 Pa<br />

Geluidsproductie Lw (NR) 27<br />

De waarden NR houden geen rekening met de demping van de<br />

ruimte. Het geluidsniveau in de ruimte hangt af van het aantal<br />

geïnstalleerde roosters en het absorptievermogen van de ruimte.<br />

AR 870 / Ø 200<br />

AR 870 / Ø 315<br />

<strong>Luchtroosters</strong> 2008 air&people 167 167<br />

Wervelroosters


Wervelroosters<br />

Serie SR 861 - staal<br />

Rooster SR 861<br />

Wervelroosters met vaste schoepen<br />

Toepassing<br />

• Plafondrooster voor retourlucht.<br />

• Airconditioning en ventilatie.<br />

Opbouw<br />

• Rond rooster met een ronde aansluiting.<br />

• Frame en schoepen van staal.<br />

Afwerking<br />

• Staal geverfd met epoxyverf RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• SR 861 RE/ LRE: Onzichtbare montage door schroefbevestiging<br />

(F7)<br />

• SR 861: Montage rechtstreeks aan het kanaal.<br />

Accessoires<br />

• BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen (afhankelijk van de<br />

diameter). Gemaakt van staal. Instelling met schroef<br />

door het rooster.<br />

• LRE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd op de ronde aansluiting van de plenumbox.<br />

• RE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd in de plenumbox (rooster en plenumbox<br />

vormen één geheel).<br />

• Geïsoleerde versies van de plenumbox, 5 mm kunststofschuim<br />

op 2 of 5 zijden.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Aansluiting rooster (N) 125 t/m 315 mm.<br />

• Aansluiting plenumbox (D) 100 t/m 250 mm.<br />

Karakteristieken<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 177.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 178.<br />

• Inductievoud (i) pagina 179.<br />

Rooster SR 861 RE<br />

Detail<br />

Rooster SR 861<br />

Rooster SR 861 RE<br />

Rooster SR 861 LRE<br />

Standaardafmetingen<br />

Vlinderklep BR<br />

Ø N<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

Ø A<br />

(mm)<br />

Ø B<br />

(mm)<br />

■/ C<br />

(mm)<br />

H1<br />

(mm)<br />

H2<br />

(mm)<br />

H3<br />

(mm)<br />

125 100 225 175 270 158 79 163<br />

160 125 250 210 300 182 91 175<br />

200 160 300 250 400 218 109 193<br />

250 200 350 300 400 258 129 213<br />

315 250 415 360 500 308 154 238<br />

168 168 air&people <strong>Luchtroosters</strong> 2008<br />

N<br />

ø D


Serie SF 861 - staal<br />

Plafondrooster SF 861<br />

Wervelroosters met vaste schoepen<br />

Toepassing<br />

• Plafondrooster voor retourlucht.<br />

• Airconditioning en ventilatie.<br />

Opbouw<br />

• Vierkant rooster met een ronde aansluiting.<br />

• Frame en schoepen van staal.<br />

Afwerking<br />

• Staal geverfd met epoxyverf RAL 9010.<br />

• Verfcodes volgens RAL (optie). Zie de lijst met<br />

beschikbare kleuren op pagina 235.<br />

Bevestiging<br />

• SF 861 RE/ LRE: Onzichtbare montage door schroefbevestiging<br />

(F7)<br />

• SF 861: Montage rechtstreeks aan het kanaal.<br />

Accessoires<br />

• BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen (afhankelijk van de<br />

diameter). Gemaakt van staal. Instelling met schroef<br />

door het rooster.<br />

• LRE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd op de ronde aansluiting van de<br />

plenumbox.<br />

• RE: plenumbox met zijaansluiting. Het rooster is<br />

bevestigd in de plenumbox (rooster en plenumbox<br />

vormen één geheel).<br />

• Geïsoleerde versies van de plenumbox, 5 mm<br />

kunststofschuim op 2 of 5 zijden.<br />

Standaardafmetingen<br />

• Aansluiting rooster (N) 125 t/m 315 mm.<br />

• Aansluiting plenumbox (D) 100 t/m 250 mm.<br />

Karakteristieken<br />

• Zie de selectietabellen op pagina 177.<br />

• Zie de selectiediagrammen op pagina 178.<br />

• Inductievoud (i) pagina 179.<br />

Rooster SF 861 LRE<br />

Detail<br />

Rooster SF 861<br />

Rooster SF 861 RE<br />

Ro