Microsoft Office Outlook - Stijl voor memo - Bearded Collie Liefhebbers

beardedcollieliefhebbers.nl

Microsoft Office Outlook - Stijl voor memo - Bearded Collie Liefhebbers

PLUSBEAUS bearded collies

Van: Bearded Collie Liefhebbers Nieuwsbrief [info@beardedcollieliefhebbers.nl]

Verzonden: woensdag 4 augustus 2010 8:07

Aan: info@plusbeaus.nl

Onderwerp: Nieuwsbrief BCL 4 augustus 2010

Bearded Collie Liefhebbers

Het volgende bericht kwam bij ons binnen. Indien iemand is geïnteresseerd in deelname meld je dan zo snel

mogelijk bij Lissy-Marion Brouwer.

************************************************************************************

Wil je namens Nederland deelnemen aan de internationale Agility-wedstrijd op CRUFTS

2011 (10 t/m 13 maart)?

De Border Collie Club Nederland (BCCN) heeft (weer) de eer gekregen een selectiewedstrijd te

organiseren voor de Nederlandse deelname aan de Internationale Agility-wedstrijd op CRUFTS. De

deelname betreft één Large combinatie. Was voor de selectie in 2010 samenwerking gezocht en

gevonden met de Nederlandse Vereniging van Belgische Herders (NVBH), voor 2011 wordt de selectie

uitgebreid voor honden / combinaties behorende tot FCI Rasgroep 1 "Herdershonden en Veedrijvers".

De BCCN heeft voor het organiseren van een agility wedstrijd voor de gehele rasgroep toestemming

gekregen van K.N.K. Cynophilia.

Met plezier nodigen wij u dan ook uit om deelnemers af te vaardigen voor deze selectiewedstrijd die

op 16 januari 2011 in de DIT-hal in Bergen op Zoom wordt gehouden.

De selectiewedstrijd kent wel een limiet voor het aantal deelnemers. Onderstaand treft u een overzicht

aan van het maximum aantal deelnemers per ras. Dit maximum per ras is gebaseerd op het aantal

door K.N.K. Cynophilia afgegeven Agility-startlicenties per ras. Uiteraard kunt u zelf bepalen op welke

wijze u tot selectie van het maximum aantal deelnemers komt. Wel dient de combinatie in Nederland

uit te komen in de 2e of 3e graad Agility (B1, B2 of C-klasse) en in het bezit te zijn van een geldige

startlicentie van KNK Cynophilia jaar 2011.

De namen van de deelnemers kunt u t.z.t., doch uiterlijk 15 december 2010, sturen naar:

info@beardedcollieliefhebbers.nl.

Eventuele vragen kunt u ook via dit emailadres stellen.

Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per deelnemer / combinatie. De selectiewedstrijd zal uit 3

onderdelen bestaan; 2 x jumping en 1 x vast parkoers.

Wellicht ten overvloede willen we er nog op wijzen dat reizen met honden naar Engeland aan

voorwaarden gebonden is. Mocht je hier over willen worden geinformeerd neem dan contact op met

Lissy-Marion Brouwer. Zij kan u over alles informeren en van informatie voorzien.

1


Met vriendelijke groet. Namens de Border Collie Club Nederland Ton v.d. Laar Voorzitter Commissie

Border Collie Activiteiten Maximum aantal deelnemers per ras: - border collies 20 - belgische

herdershonden 10 - overige rassen 5

*********************************************************************************

*******

Allemaal een fijne dag gewenst! Heel veel beardie-zomer-groeten,

Bearded Collie Liefhebbers

Mevrouw Lissy-Marion Brouwer

Voorzitter

e-mail: e-mail

website: www.beardedcollieliefhebbers.nl

e-mail: info@beardedcollieliefhebbers.nl website: www.beardedcollieliefhebbers.nl

BCL Nieuwsbrief uitgegeven door Bearded Collie Liefhebbers © Copyright 2010. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Bearded Collie Liefhebbers, materiaal dat zich op de Bearded Collie Liefhebbers websites en

nieuwsbrief bevindt, of dat op een met de Bearded Collie Liefhebbers websites en nieuwsbrief verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren,

opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Om af te melden van de Bearded Collie Liefhebbers Nieuwsbrief, volg eenvoudig de link hieronder:

http://www.beardedcollieliefhebbers.nl/phpLedMailer/unsubscribe.php

2

More magazines by this user
Similar magazines