Opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 ... - Vitalis college

vitaliscollege.nl

Opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 ... - Vitalis college

Opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 Veiligheid en Vakmanschap niveau 3

Niveau 2 3

Leerweg BOL BOL

Duur 1,5 - 2 jaar 2,5 - 3 jaar

Toelatingsvoorwaarden/

vooropleiding

Minimaal VMBO basisberoepsgerichte leerweg Minimaal VMBO kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg

of overgangsbewijs van Havo 3 naar Havo 4

Specifieke toelatingseisen - Nederlandse nationaliteit

- Onbesproken gedrag

- Goede fysieke gesteldheid

- Op 1-10-2012 minimaal 16 jaar

- Positief keuringsadvies (SMA)

- Positief advies na intake school (AMN-test, gesprek,

sporttest)

- Goede motivatie

Aanvullende eisen Aanstellingseisen van de landmacht gelden bij sollicitatie/

keuring.

Intakeprocedure Verplicht bijwonen van een voorlichting Veiligheid en

Vakmanschap.

Vervolgens volgt een uitnodiging voor een AMN-test en

een sporttest gevolgd door een individueel gesprek. Na

een positieve uitslag volgt tenslotte een SMA-keuring

in het Amphia Ziekenhuis (door student zelf te regelen)

waarvan de uitslag positief dient te zijn voor deelname aan

de opleiding.

Aantal opleidingsplaatsen Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen per

uitstroomrichting.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan opleidings plaatsen

wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Plaatsingsprocedure Studenten, die in het bezit zijn van de juiste vooropleiding/

diploma’s en de intake goed hebben doorlopen en een

positieve SMA-keuring hebben, worden geplaatst op

volgorde van aanmelding en het tijdig aanleveren van de

verplichte documenten.

De plaatsing kan pas definitief gemaakt worden wanneer

aan alle verplichtingen voldaan is.

- Nederlandse nationaliteit

- Onbesproken gedrag

- Goede fysieke gesteldheid

- Op 1-10-2012 minimaal 16 jaar

- Positief keuringsadvies (SMA)

- Positief advies na intake school (AMN-test, gesprek,

sporttest)

- Goede motivatie

Aanstellingseisen van de landmacht gelden bij sollicitatie/

keuring.

Verplicht bijwonen van een voorlichting Veiligheid en

Vakmanschap.

Vervolgens volgt een uitnodiging voor een AMN-test en

een sporttest gevolgd door een individueel gesprek. Na

een positieve uitslag volgt tenslotte en SMA-keuring in het

Amphia Ziekenhuis (door student zelf te regelen) waarvan

de uitslag positief dient te zijn voor deelname aan de

opleiding.

Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen per

uitstroomrichting.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan opleidings plaatsen

wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Studenten, die in het bezit zijn van de juiste vooropleiding/

diploma’s en de intake goed hebben doorlopen en een

positieve SMA-keuring hebben, worden geplaatst op

volgorde van aanmelding en het tijdig aanleveren van de

verplichte documenten.

De plaatsing kan pas definitief gemaakt worden wanneer

aan alle verplichtingen voldaan is.


Opleiding Brugjaar Koninklijke Marechaussee/Beveiliger Brugjaar Politie/Beveiliger Brugjaar Beveiliger

Niveau 2 2 2

Leerweg BOL BOL BOL

Duur 1 jaar 1 jaar 1,5 jaar

Toelatingsvoorwaarden/

vooropleiding

VMBO basisberoepsgerichte leerweg.

Voldoende voor de vakken Nederlands en een MVT voor

de functie van Beveiliger.

Vanaf VMBO-kader met voldoende Nederlands en Engels

kan men in aanmerking komen voor een functie als

Wachtmeester.

Specifieke toelatingseisen - Nederlandse nationaliteit

- Onbesproken gedrag (screening bij de politie gaat

vooraf aan de stage)

- Goede motivatie

- Goede fysieke gesteldheid

- Positief advies van de krijgsmacht

- Oogafwijking niet meer dan -2/+2

- Op 1-10-2011 minimaal 16 jaar

- Zwemdiploma A verplicht

Aanvullende eisen

Intakeprocedure Keuring bij het IKS (Instituut voor Keuring en Selectie) te

Amsterdam door defensie. Defensie bepaalt in dit geval

of iemand goed gekeurd wordt en geplaatst kan worden

op school.

Aantal opleidingsplaatsen Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen (25).

Indien er meer aanmeldingen zijn dan opleidings plaatsen

wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Plaatsingsprocedure Studenten, die in het bezit zijn van de juiste

vooropleiding / diploma’s en de intake goed hebben

doorlopen worden geplaatst op volgorde van aanmelding

en het tijdig aanleveren van de verplichte documenten.

De plaatsing kan pas definitief gemaakt worden wanneer

aan alle verplichtingen voldaan is.

Drempelloos Drempelloos

- Onbesproken gedrag (screening bij de politie gaat

vooraf aan de stage)

- Goede motivatie

- Goede fysieke gesteldheid

- Positief advies na intake school (gesprek, sporttest,

taaltest)

Individuele intake. Evt. verdiepte intake n.a.v. specifieke

aandachtspunten.

Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan opleidings plaatsen

wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Studenten, die in het bezit zijn van de juiste

vooropleiding / diploma’s en de intake goed hebben

doorlopen worden geplaatst op volgorde van aanmelding

en het tijdig aanleveren van de verplichte documenten.

De plaatsing kan pas definitief gemaakt worden wanneer

aan alle verplichtingen voldaan is.

- Onbesproken gedrag (screening bij de politie gaat

vooraf aan de stage)

- Goede motivatie

- Goede fysieke gesteldheid

- Positief advies na intake school

Individuele intake. Evt. verdiepte intake n.a.v. specifieke

aandachtspunten.

Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan opleidings plaatsen

wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Studenten, die in het bezit zijn van de juiste

vooropleiding / diploma’s en de intake goed hebben

doorlopen worden geplaatst op volgorde van aanmelding

en het tijdig aanleveren van de verplichte documenten.

De plaatsing kan pas definitief gemaakt worden wanneer

aan alle verplichtingen voldaan is.

More magazines by this user
Similar magazines