Technische gegevens - Brugman Radiatoren B.V.

brugman.net

Technische gegevens - Brugman Radiatoren B.V.

THE

ESSENCE

TECHNISCH DOCUMENT 2013

OF WARMTH


HorIzoNTaal

standaard

KompaKt 4

universeel KompaKt

vErTICaal

verti m standaard

verti m KompaKt

mINI

mini KompaKt

2

HorIzoNTaal

piano universeel

KompaKt

vErTICaal

verti m piano

mINI

piano mini

malta (rondo)

ibiza (rondo)

leden

raam

HorIzoNTaal

e-panel (geribd)

e-panel design (vlaK)

vErTICaal

e-panel design (vlaK)

HorIzoNTaal


ij de keuze voor het soort verwarming in een bepaald vertrek zijn

diverse aspecten van belang. zo moet o.a. rekening worden gehou-

den met de beschikbare ruimte, de stijl van inrichting en de behaag-

lijkheid in de ruimte. een optimale warmte-overdracht betekent bij

brugman dat gekozen kan worden uit verschillende mogelijkheden

welke perfect aansluiten bij de eisen die vandaag de dag gesteld

worden. in deze brochure wordt door brugman een ongekend groot

aantal keuzemogelijkheden geboden. brugman neemt hiermee een

unieke positie in op de nederlandse markt. op de volgende pagina’s

krijgt u een impressie van de door brugman gevoerde productlijnen:

UNIEK ASSORTIMENT

Garantievoorwaarden

brugman-radiatoren zijn 10 jaar gewaarborgd tegen lekkagefouten en 10 jaar tegen lakfouten, wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem

met warm water. in geval van grondstof- of fabricagegebreken door brugman erkend, heeft deze laatste het recht om over herstelling of vervanging te beslissen.

Het artikel dient ons franco toegestuurd te worden, met uitsluiting van alle loon-, transport- of verplaatsingskosten. uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat brugman niet tot

enige schadevergoeding is gehouden, noch voor schade geleden aan andere goederen noch wegens gederfde winst. de vervanging of herstelling van een onderdeel gedurende

de waarborgperiode kan deze niet verlengen. de fabrikant behoudt zich het recht zonder voorafgaande mededeling de technische kenmerken van zijn producten te wijzigen.

Terugname van radiatoren

indien u nog niet uitgepakte en onbeschadigde radiatoren wenst terug te geven, gelden volgende voorwaarden.

1. Het radiatortype dient nog tot het actuele brugman-programma te behoren.

2. voorraadradiatoren in de kleur wit ral 9016 worden teruggenomen tegen 85% van het nettofactuurbedrag (d.w.z. 15% annulatiekosten), 20,00 euro transportkosten worden

echter aangerekend.

3. maatradiatoren, d.w.z. radiatoren met een andere afmeting of aansluiting dan de voorraadtypes worden niet teruggenomen, annulatie of creditering is niet mogelijk. vertraagde

leveringen betekenen niet dat orders geannuleerd kunnen worden. luxe-accessoires worden ook niet teruggenomen.

opgelet !

radiatoren worden alleen teruggenomen na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege brugman. stuur niet spontaan radiatoren terug, maar wacht tot u onze ophaalbon

heeft ontvangen.

Bestellingen en annulatie

na ontvangst van uw order wordt deze onmiddellijk in productie genomen. zodoende kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht of orders worden geannuleerd.

brugman kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

paneelradiatoren

vlakke paneelradiatoren

badkamerradiatoren

kolomradiatoren

elektrische

paneelradiatoren

vlakke paneelradiatoren

met watervoerende

voorplaat

3


BrUGmaN pANEElRADIATOREN

BS EN 442

Licence No. 7480

Certified heat outputs


de universeel en piano-universeel radiatoren zijn

goedgekeurd voor gebruik in seniorenwoningen door

het projectbureau seniorenlabel.

stichting stabu heeft een besteksystematiek, waardoor

het aantal benodigde handelingen, voor de bestekschrijver,

geminimaliseerd worden. de producten in

deze catalogus zijn hierin opgenomen.

vabi is de vereniging voor automatisering in de bouw-

en installatietechniek. de producten in deze catalogus

zijn hierin opgenomen.

Krijger bv levert de bink rekenprogrammatuur voor

de bouw- en installatiebranche. de producten in deze

catalogus zijn hierin opgenomen.

de zoeksnoek is een bedrijfs- en productdocumentatiesysteem

waarop snel praktisch bruikbare productinformatie

kan worden gevonden.

RKEY

BrUGmaN AllE gEgEvENS Op EEN RIj

brugman, met een productiecapaciteit van

circa 2 miljoen radiatoren per jaar, is één van

de grootste radiatorenproducenten van eu-

ropa, met vestigingen in nederland, duitsland,

Frankrijk, denemarken en polen.

innovatie neemt bij brugman een belangrijke

plaats in. dat geldt zeker voor de brugman Ca-

sual line. deze vertrouwde paneelradiatoren

worden onder continue procesbewaking in

grote aantallen vervaardigd. zowel brugman

als de groothandel houden een breed assor-

timent maten en typen van deze lijn op voor-

raad. door de keuze voor standaardkleur wit

(ral 9016), kunnen brugman paneelradiatoren

snel geleverd worden. door toepassing van

hoogwaardig staal en optimaal beschermende

lak en coating wordt 10 jaar garantie verleend.

de verti m Piano is een verticaal uitgevoerde

radiator en is met name geschikt voor ruimtes

waar slechts beperkte wandbreedte beschik-

baar is, een hoge warmteafgifte nodig is of op

plaatsen waar een verticale radiator beter tot

zijn recht komt.

arKeY ontwikkelt en levert zowel teken- als rekensoftware

voor de bouw- en installatiebranche. arKeY wordt

dagelijks ingezet bij o.a. architecten, aannemers en

installatiebedrijven. de producten uit deze catalogus

zijn hierin opgenomen.

stabiplan levert autocad aplicaties voor de bouw. alle

producten in deze catalogus zijn hierin opgenomen.

alle producten in deze catalogus zijn geschikt voor

toepassingen in systemen met lage temperatuur verwarming

(ltv).

en-442 is de nieuwe norm voor de warmteafgifte van

warmtewisselaars in gebouwen. alle producten in deze

catalogus voldoen aan deze norm.

in Het digitale Huis wordt productinformatie vanuit

bouwkundig oogpunt gestructureerd. Het digitale Huis

‘stempel’ is dan ook een waarborg voor professionele

kwaliteit, die bovendien wordt gecontroleerd door onafhankelijke

instanties als de bna en de stabu.

5


Kwaliteitsspecificaties

brugman is gecertifieerd volgens iso

9001:2008. de radiatoren worden ver-

vaardigd uit koudgewalst hoogsterkte

staal kwaliteitsklasse HC volgens de norm

en10268:2006. brugman paneel radiatoren

zijn geschikt voor een werkdruk tot 8 bar.

de radiatoren zijn geschikt voor warmwater-

installaties met een maximum temperatuur

van 110°C.

Productie

de paneelradiatoren worden geproduceerd

op 4 nieuwe, ultramoderne, volledig geau-

tomatiseerde productiestraten onder con-

tinue procesbewaking. elke radiator wordt

aan het einde van iedere productielijn indi-

vidueel op dichtheid getest.

lakken, algemeen

de finishing van de radiator vindt plaats in

een hiervoor speciaal ontworpen milieu-

vriendelijke installatie. de afwerking bestaat

uit:

voorbehandeling:

alvorens de radiatoren van een kataforese

grondlak worden voorzien, wordt een gron-

dige reiniging en voorbehandeling toege-

past in een moderne sproei- en voorbehan-

delingsinstallatie.

6

de verpakking van alle brugman radiatoren is zo

ontworpen dat beschadiging wordt tegengegaan. de

verpakking dient dan ook pas na de installatie te worden

verwijderd! (m.u.v. de Kompakt-4 radiator waar de

beugels in de verpakking zitten.).

ProdUCTIE EN kwAlITEITSASpECTEN

de paneelradiatoren worden onder continue procesbewaking

geproduceerd op 4 ultramoderne, volledig

geautomatiseerde productiestraten.


de radiatoren die van de productielijn komen,worden ontvet, gefosfateerd, gespoeld en kathodisch gelakt met uitharding

van de lak bij 190 °C. na de afsluitende epoxypoedercoating met uitharding bij 195 °C zijn de radiatoren

maximaal beschermd en geschikt voor vele jaren gebruik. zowel de voorbehandeling als het lakproces geschieden

zeer milieuvriendelijk.

ProdUCTIE EN kwAlITEITSASpECTEN

daarna wordt een ijzerfosfaatbehandeling

(a) toegepast, waardoor een goede hechting

van de cataforese grondlak is gewaarborgd.

Grondlak:

na de voorbehandeling worden de radia-

toren voorzien van een milieuvriendelijke

elektrocataforese grondlaag (b) en gemof-

feld op 190 °C.

aflakken:

in twee volautomatische elektrostatische

poedercoat-installaties worden de radiato-

ren voorzien van een epoxy-polyester lak-

laag (c) in de kleur wit (ral 9016).

de radiatoren worden vervolgens gemof-

feld bij een temperatuur van 195 °C.

voordelen:

- laagdikte minimaal 50 µm.

- optimale korrosiebestendigheid.

- gelijkmatige laklaag met zeer goede

dekking op kanten, hoeken en randen.

- geen druppelvorming aan onderkan-

ten.

- grote kras- en stootvastheid.

Garantie

op alle paneelradiatoren wordt gedurende

10 jaar na de levering garantie gegeven op

fabricage- en materiaalfouten, mits de

radiatoren oordeelkundig opgeslagen zijn

geweest, vakkundig zijn geïnstalleerd en

onder normale omstandigheden zijn ge-

bruikt.

7


Standaard radiator / verzinkte radiator

de paneelradiator in de standaarduitvoering

munt uit door de uitstekende kwaliteit en

toepasbaarheid. de radiator is voorzien van 4

zijaansluitingen 1/2” binnendraad en aange-

laste ophangstrippen. door vergaande inno-

vaties in de verwerking van het convectorma-

teriaal en de geometrie van de radiator wordt

de hoogst mogelijke warmteafgifte voor ie-

dere maatvoering verkregen. een aantal ma-

ten in type 20 zijn ook in verzinkte uitvoering

leverbaar.

Kompakt (4) radiator

de Kompakt (4) radiator is aan de bovenzijde

afgewerkt met een sierrooster en voorzien

van zijbekleding en ophangstrippen.

Universeelkompakt radiator

de universeelkompakt radiator is aan de

bovenzijde afgewerkt met een sierrooster

en voorzien van zijbekleding. de universeel-

kompakt radiator is fabrieksmatig voorzien

van een geïntegreerd leidingset, waardoor

zowel zij- als onderaansluiting mogelijk is.

omwille van het universele karakter heeft

deze radiator geen ophangstrippen.

Piano-Universeelkompakt radiator

de piano-universeelkompakt radiator is uit-

gevoerd met één vlakke voorzijde waardoor

een esthetisch hoogwaardige radiator wordt

verkregen met een moderne, strakke uitstra-

ling. ook bij dit type radiator is zowel zij- als

onderaansluiting mogelijk. ook de piano-

universeelkompaktradiator is niet voorzien

van ophangstrippen.

8

Standaard / verzinkte radiator

voorzien van 4 aansluitingen.

Universeelkompakt radiator

voorzien van 6 aansluitingen. afgewerkt met sierrooster

en uitgevoerd met zijbekleding.

dE PaNEElradIaTor TOT IN DETAIl

Kompakt (4) radiator

afgewerkt met sierrooster en uitgevoerd met zijbekleding,

aangelaste strippen en vmb beugels.

Piano-Uni radiator

afgewerkt met sierrooster en uitgevoerd met

zijbekleding. voorzien van vlakke voorzijde

en 6 aansluitingen.


900 -

700 -

600 -

500 -

400 -

300 -

Hoogte- en lengtematen (in mm)

H

H.o.H.

de types standaard radiatoren

H

H.o.H.

- 400

- 480

- 560

- 640

- 720

- 800

- 880

- 960

- 1040

- 1120

- 1200

- 1280

lengte

type 10 type 11 type 20 type 21 type 22 type 33

b

b b b b b

b b b b b b

type 20s type 21s type 22 type 33

de types ((piano-) universeel)Kompakt radiatoren

maten van de radiatoren

Hoogte/Type H.o.H.

10 en 11 20, 21 en 22 20s en 21s 33

(mm)

(mm) B*2 b B*1,2 b B*2 b B*1,2 b

300 241±2 50 35 102 51 68 34 172 121

400 341±2 50 35 102 51 68 34 172 121

500 441±2 50 35 102 51 68 34 172 121

600 541±2 50 35 102 51 68 34 172 121

700 641±2 50 35 102 51 68 34 172 121

900 841±2 50 35 102 51 68 34 172 121

*1 voor de piano-uitvoering geldt: b + 3,0 mm en b + 3,0 mm.

*2 voor standaard em Kompakt radiatoren geldt: b + 2,0 mm (in verband met ophangstrippen).

- 1440

- 1600

- 1760

- 1920

- 2080

- 2240

- 2400

- 2720

- 3040

dE PaNEElradIaTor TOT IN DETAIl

Hoogte

aansluiting (Piano-) Universeelkompakt

radiatoren

paneelradiatoren in de (piano-) universeel-

kompakt-uitvoering zijn standaard voorzien

van 6 aansluitingen: 2 aan iedere zijkant en

2 aan de (rechter-) onderzijde. Fabrieksma-

tig worden de onderaansluitingen afgedopt

met metalen kappen. in geval van zijaanslui-

ting dichten de beide metalen kappen de

beide onderaansluitingen drukdicht af. door

het verwijderen van de metalen kappen kan

gebruik worden gemaakt van de onderaan-

sluiting.

de 4 aansluitingen aan de zijkant zijn voor-

zien van 1/2” binnendraad; de aansluitingen

aan de (rechter-) onderzijde zijn voorzien

van 3/4” buitendraad (euroconus).

9


Toelichting 6 aansluitingen

universeel- en piano-uni radiatoren hebben

een in de radiator geïntegreerde aanvoerlei-

ding, met aanvoer- en retouraansluitingen

aan de onderzijde (3/4” buitendraad, euro-

conus). naast deze onderaansluitingen zijn

de radiatoren ook voorzien van 4 aansluiting-

en aan de zijkant (1/2” binnendraad).

Strippen en onderaansluiting

universeel- en piano-uni radiatoren zijn

niet voorzien van ophangstrippen. op deze

manier bestaat bij de universeelkompakt-

radiator de keuze om de radiator links- of

rechtsonder aan te sluiten.

let op !!!

bij type 33 verandert hierdoor de afstand

van de onderaansluiting tot de muur. de pi-

ano-uni radiator wordt standaard geleverd

met een aansluiting rechtsonder.

montage

universeelkompakt- en piano-uni radiato-

ren kunnen worden bevestigd door middel

van Ju-consolen. voor aansluitmogelijkhe-

den van de radiator verwijzen we naar ne-

venstaande pagina.

10

vooraanzicht Universeelkompaktradiator

1

2

TOElIChTINg (PIaNo-) UNIvErSEElKomPaKT RADIATOR

de aansluitingen zijn als volgt:

1 1/2” aansluiting binnendraad

2 1/2” aansluiting binnendraad

3 1/2” aansluiting binnendraad, geschikt voor de ventiel-montage

4 1/2” aansluiting binnendraad

50 mm 27 mm

5 3/4” aansluiting buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)

6 3/4” aansluiting buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)

6

5

4

29.5 mm

6

5

3

4

z = H -/- 59


aanvoer

aanvoer

retour

aanvoer

aanvoer

aanvoer

retour

retour

retour

retour

TOElIChTINg (PIaNo-) UNIvErSEElKomPaKT RADIATOR

a) traditionele aansluiting,

meest toegepast bij

leidingen langs de muur.

b) overhoeks (diagonaal)

aansluiting, toegepast

bij lange radiatoren.

C) tweezijdige onderaansluiting.

d) zijaansluiting d.m.v. aansluitcombinatie,toegepast

bij vloerleidingen.

e) onderaansluiting, toegepast

bij vloerleidingen.

aansluitingmogelijkheden (Piano-) Uni-

verseelkompakt radiator

de universeelkompakt radiator kan op de

traditionele manier worden aangesloten (zie

afbeelding a, b, C en d). daarnaast is het bij

toepassing van vloerleidingen mogelijk de

leidingen direct middels knelfittingen op de

onderaansluiting van de radiator aan te slui-

ten (afb. e). Hierdoor komt de aansluitcom-

binatie (afb. d) te vervallen. Wanneer de ra-

diator afsluitbaar moet worden uitgevoerd,

kan dit zowel bij de verdeler als door middel

van een afsluitbaar onderblok worden gere-

aliseerd. H-blokken worden, evenals diverse

accessoiresets, in diverse uitvoeringen door

de groothandel geleverd.

n Knelfitting

(speciaaladapter) voor

directe aansluiting op

metaal of kunststof

vloerbuis.

n H-blok met Euroconus

t.b.v. 2-pijp- systeem

n H-blok met Euroconus

t.b.v. 1-pijp- systeem

let op!

er dient bij een H-blok

wel een conische ring

bijgeleverd te worden

i.v.m. H-blok recht

euroaansluiting conisch.

11


drukverliezen

deze gegevens zijn gebaseerd op een ge-

normeerde opstelling volgens en-442. er is

geen rekening gehouden met de drukverlie-

zen over de afsluiters en aansluitingen.

rekenvoorbeeld

stel: een brugman standaardradiator type

22, 600 x 1200 mm, p = 2136 Watt (volgens

en-442 bij75/65/20 °C)

t a = 75 [°C] - t r = 65 [°C] - t l = 20 [°C]

p . 3600 2136 • 3600

Q = m 4200 . qt = = 183 [kg/h]

4200 • 10

na raadplegen van de grafiek blijkt: druk-

verlies = 500 pa.

12

rekenvoorbeeld drukverliesgrafiek

q p drukverlies in pa

qm = debiet in (kg/h)

1 plaats

2 plaats

TECHNISCHE gEgEvENS

3 plaats


Technische specificaties: Standaard-, (Universeel)Kompakt- en Piano-Uni radiator

Hoogte

300

400

500

600

700

900

TECHNISCHE gEgEvENS

Standaard (Universeel) Kompakt Piano-Universeel

***

Type

10

N-exponent

Gewicht

Kg/m

afgifte

W/m*

Waterinh.

l/m

N-exponent

Gewicht

Kompakt

Kg/m

Gewicht

Universeel

Kg/m

afgifte

W/m*

Waterinh.

l/m

N-exponent

Gewicht

Kg/m

afgifte

W/m*

Waterinh.

l/m

11

20

1,3194 8,0 511 2,2

20s

21

1,2865 12,5 13,0 561 4,3 1,2587 15,1 524 4,3

21s 1,3236 14,7 15,2 763 4,3 1,3151 17,5 725 4,3

22 1,3233 16,3 1033 4,3 1,3128 17,3 17,8 984 4,3 1,3054 20,0 956 4,3

33 1,3238 24,4 1484 6,4 1,3244 26,3 26,8 1382 6,4 1,3160 29,1 1364 6,4

10 1,2885 7,6 426 2,8

11 1,3236 10,9 659 2,8

20 1,2780 15,5 760 5,5

20s 1,2881 16,2 16,7 705 5,5 1,2644 19,8 654 5,5

21 1,3207 18,7 1036 5,5

21s 1,3288 19,4 19,9 957 5,5 1,3179 23,0 899 5,5

22 1,3334 21,7 1302 5,5 1,3252 23,3 23,8 1240 5,5 1,3276 26,7 1191 5,5

33 1,3461 32,7 1877 8,1 1,3378 34,7 35,2 1748 8,1 1,3317 38,7 1717 8,1

10 1,2856 9,4 520 3,4

11

20

1,3268 13,8 798 3,4

20s 1,2906 20,0 20,5 846 6,7 1,2693 24,4 778 6,7

21 1,3310 23,3 1232 6,7

21s 1,3346 24,1 24,6 1136 6,7 1,3223 28,5 1063 6,7

22 1,3440 27,4 1550 6,7 1,3377 29,1 29,6 1479 6,7 1,3464 33,4 1411 6,7

33 1,3645 41,1 2230 9,9 1,3505 43,3 43,8 2082 9,9 1,3461 48,3 2037 9,9

10 1,2823 11,3 612 4,0

11 1,3292 16,7 927 4,0

20 1,2707 22,7 1062 7,9

20s 1,2939 23,7 24,2 984 7,9 1,2731 29,0 899 7,9

21 1,3396 28,0 1418 7,9

21s 1,3408 28,9 29,4 1305 7,9 1,3282 34,2 1218 7,9

22 1,3550 33,3 1780 7,9 1,3501 34,8 35,3 1703 7,9 1,3619 40,1 1622 7,9

33

10

1,3791 49,7 2547 11,8 1,3627 52,2 52,7 2388 11,8 1,3594 58,1 2327 11,8

11

20

1,3306 19,7 1049 4,6

20s

21

1,2981 27,5 28,0 1121 9,1

21s 1,3475 33,8 34,3 1463 9,1 1,3356 39,9 1368 9,1

22 1,3665 39,5 1993 9,1 1,3626 40,3 40,8 1915 9,1 1,3739 46,8 1824 9,1

33 1,3898 58,6 2830 13,6 1,3743 61,4 61,9 2667 13,6 1,3714 67,9 2591 13,6

10 1,2690 16,9 889 5,8

11 1,3308 25,5 1268 5,8

20 1,2960 33,7 1484 11,7

20s 1,3090 34,9 35,4 1394 11,6

21 1,3554 42,3 1922 11,7

21s 1,3623 43,6 44,1 1754 11,7 1,3550 51,5 1652 11,7

22 1,3907 52,6 2374 11,7 1,3875 50,9 51,4 2306 11,7 1,3878 60,3 2209 11,7

33 1,3996 76,7 3308 17,6 1,3956 80,4 80,9 3155 17,6 1,3921 87,9 3048 17,6

* let op: gewichten, afgiftes en waterinhouden zijn vermeld per strekkende meter.

** gegevens volgens en-442, afgiftes gemeten bij een temperatuurregime van 75/65/20 °C.

*** zie volgende pagina voor een overzicht.

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

13


Warmteafgiftes Standaard / verzinkte radiatoren 75/65/20 °C

14

TECHNISCHE gEgEvENS

Hoogte Type

10

400 480 560 640 720 800 880 960 1040

lengte in mm

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040

11 245 327 409 491 572 654 736 899 1063 1226 1390 1553

300

20

21

22 496 661 826 992 1157 1322 1488 1653 1818 1983 2149 2314 2479 2810 3140

33 1187 1425 1662 1900 2137 2374 2612 2849 3087 3324 3562 4036 4511

10 204 273 341 409 477 545 613 682 750 818 886 954 1022

11 316 369 422 474 527 580 633 685 738 791 844 949 1054 1160 1265 1371 1476 1582 1792 2003

400

20

21 497 663

608

829

730

995

851

1160

973

1326

1094

1492 1658 1823 1989 2155 2321 2486 2818 3149

22 625 833 1042 1250 1458 1667 1875 2083 2292 2500 2708 2916 3125 3541 3958

33 1201 1502 1802 2102 2403 2703 3003 3304 3604 3904 4204 4505 5105 5706

10 250 333 416 499 582 666 749 832 915 998 1082 1165 1248

11 319 383 447 511 575 638 702 766 830 894 958 1021 1149 1277 1404 1532 1660 1788 1915 2171 2426

500

20

21 591 690 788 887 986 1084 1183 1281 1380 1478 1577 1774 1971 2168 2365 2563 2760 2957

22 620 744 868 992 1116 1240 1364 1488 1612 1736 1860 1984 2232 2480 2728 2976 3224 3472 3720 4216 4712

33 1070 1249 1427 1606 1784 1962 2141 2319 2498 2676 2854 3211 3568 3925 4638

10 294 392 490 588 685 783 881 979 1077 1175 1273 1371 1469

11 371 445 519 593 667 742 816 890 964 1038 1112 1187 1335 1483 1632 1780 1928 2076 2225 2521 2818

600

20

21

510

681 794

680

908 1021

850

1134 1248

1020

1361 1475

1189

1588 1702

1359

1815

1529

2042 2269 2496 2723 2949 3176 3403

22 712 854 997 1139 1282 1424 1566 1709 1851 1994 2136 2278 2563 2848 3133 3418 3702 3987 4272 4842 5411

33

10

1223 1426 1630 1834 2038 2241 2445 2649 2853 3056 3260 3668 4075 4483 5298

11 420 504 587 671 755 839 923 1007 1091 1175 1259 1343 1511 1678

700

20

21

22 797 957 1116 1276 1435 1594 1754 1913 2073 2232 2392 2551 2870 3189

33 1358 1585 1811 2038 2264 2490 2717 2943

10 427 498 569 640 711 782 853

11 507 609 710 812 913 1014 1116 1217 1319 1420 1522

900

20

21

712

923 1076

950

1230 1384

1187

1538 1691

1425

1845

22 950 1140 1329 1519 1709 1899 2089 2279 2469 2659 2849

33 1588 1852 2117 2382 2646 2911 3176 3440 3705 3970

verzinkte radiatoren

Warmteafgiftes UniverseelKompakt radiatoren 75/65/20 °C

Hoogte Type

400 480 560 640 720 800 880 960 1040

lengte in mm

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040

20s 269 359 449 539 628 718 808 987 1167 1346

300

21s

22

366

472

488

630

610

787

732

945

855

1102

977

1260

1099

1417

1221

1574

1343

1732

1465

1889

1587

2047

1709

2204

1831

2362

2075

2676

2320

2991

33 1106 1327 1548 1769 1990 2211 2432 2653 2875 3096 3317 3759 4201

20s 338 395 451 508 564 620 677 733 790 846 902 1015 1128 1241 1354 1466 1579 1692

400

21s

22

459

595

612

794

766

992

919

1190

1072

1389

1225

1587

1378

1786

1531

1984

1684

2182

1837

2381

1991

2579

2144

2778

2297

2976

2603

3373

2909

3770

33 1119 1398 1678 1958 2237 2517 2797 3076 3356 3636 3916 4195 4755 5314

20s 338 406 474 541 609 677 744 812 880 948 1015 1083 1218 1354 1489 1624 1760 1895 2030

500

21s

22

454

592

545

710

636

828

727

947

818

1065

909

1183

1000

1302

1091

1420

1181

1538

1272

1656

1363

1775

1454

1893

1636

2130

1818

2366

1999

2603

2181

2840

2363

3076

2545

3313

2726

3550

3090

4023

3453

4496

33 999 1166 1332 1499 1666 1832 1999 2165 2332 2498 2665 2998 3331 3664 4331

20s 394 472 551 630 708 787 866 945 1023 1102 1181 1260 1417 1574 1732 1889 2047 2204 2362

600

21s

22

522

681

626

817

731

954

835

1090

940

1226

1044

1362

1148

1499

1253

1635

1357

1771

1462

1907

1566

2044

1670

2180

1879

2452

2088

2725

2297

2997

2506

3270

2714

3542

2923

3815

3132

4087

3550

4632

3967

5177

33 1146 1337 1528 1719 1910 2101 2292 2484 2675 2866 3057 3439 3821 4203 4967

20s 538 807 897

700

21s

22

585

766

702

919

819

1072

936

1226

1053

1379

1170

1532

1287

1685

1404

1838

1522

1992

1639

2145

1756

2298

1873

2451

2107

2758

2341

3064

33 1280 1494 1707 1920 2134 2347 2560 2774

20s 558 781 892 1004

900

21s

22

702

922

842

1107

982

1291

1123

1476

1263

1660

1403

1845

1544

2029

1684

2214

1824

2398

1964

2583

2105

2767

33 1514 1767 2019 2272 2524 2776 3029 3281 3534 3786

Warmteafgiftes Piano-Universeel radiatoren 75/65/20 °C

Hoogte Type

400 480 560 640 720 800 880 960 1040

lengte in mm

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040

20s 252 335 419 503 587 671 755 922 1090 1258

300

21s

22

348

459

464

612

580

765

696

918

812

1071

928

1224

1044

1377

1160

1530

1276

1683

1392

1836

1508

1988

1624

2141

1740

2294

1972

2600

2204

2906

33 1091 1309 1528 1746 1964 2182 2401 2619 2837 3055 3274 3710 4147

20s 314 366 419 471 523 576 628 680 732 785 837 942 1046 1151 1256 1360 1465 1570

400

21s

22

432

572

575

762

719

953

863

1143

1007

1334

1151

1524

1295

1715

1438

1906

1582

2096

1726

2287

1870

2477

2014

2668

2158

2858

2445

3240

2733

3621

33 1099 1374 1648 1923 2198 2472 2747 3022 3297 3571 3846 4121 4670 5220

20s 311 373 436 498 560 622 685 747 809 871 934 996 1120 1245 1369 1494 1618 1743 1867

500

21s

22

425

564

510

677

595

790

680

903

765

1016

850

1129

935

1242

1020

1355

1106

1467

1191

1580

1276

1693

1361

1806

1531

2032

1701

2258

1871

2483

2041

2709

2211

2935

2381

3161

2551

3386

2891

3838

3232

4289

33 978 1141 1304 1467 1630 1793 1956 2118 2281 2444 2607 2933 3259 3585 4237

20s 360 432 503 575 647 719 791 863 935 1007 1079 1151 1295 1438 1582 1726 1870 2014 2158

600

21s

22

487

649

585

779

682

908

780

1038

877

1168

974

1298

1072

1427

1169

1557

1267

1687

1364

1817

1462

1946

1559

2076

1754

2336

1949

2595

2144

2855

2339

3114

2533

3374

2728

3633

2923

3893

3313

4412

3703

4931

33

20s

1117 1303 1489 1675 1862 2048 2234 2420 2606 2792 2979 3351 3723 4096 4840

700

21s

22

547

730

657

876

766

1021

876

1167

985

1313

1094

1459

1204

1605

1313

1751

1423

1897

1532

2043

1642

2189

1751

2335

1970

2627

2189

2918

33

20s

1244 1451 1658 1866 2073 2280 2487 2695

900

21s

22

661

884

793

1060

925

1237

1057

1414

1189

1590

1322

1767

1454

1944

1586

2121

1718

2297

1850

2474

1982

2651

33 1463 1707 1951 2195 2438 2682 2926 3170 3414 3658

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


omrekeningsfactoren voor vereenvoudigde berekening bij 75/65/20 bij N=1,30

T a

T v

T r

T r

°C °C 12° 15° 18° 20° 22° 24°

90

85

80

75

70

65

60

55

50

80 0,61 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77

75 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82

70 0,67 0,71 0,76 0,79 0,82 0,87

60 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01

50 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21

75 0,67 0,71 0,76 0,79 0,82 0,86

70 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,92

65 0,74 0,79 0,84 0,89 0,94 0,99

55 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16

70 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97

65 0,78 0,83 0,89 0,94 0,99 1,04

60 0,82 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13

50 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37

65 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,11

60 0,87 0,94 1,01 1,07 1,13 1,20

55 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32

50 1,10 1,20 1,32 1,42 1,53 1,66

60 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,29

55 0,99 1,07 1,16 1,24 1,33 1,42

50 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58

40 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08

55 1,05 1,15 1,25 1,34 1,43 1,53

50 1,13 1,24 1,37 1,47 1,58 1,71

45 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94

35 1,53 1,73 1,98 2,19 2,44 2,76

50 1,22 1,34 1,48 1,59 1,72 1,86

45 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13

40 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50

30 1,89 2,19 2,59 2,96 3,44 4,13

45 1,43 1,59 1,79 1,94 2,15 2,37

40 1,58 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78

35 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43

40 1,72 1,94 2,25 2,50 2,79 3,15

35 1,94 2,24 2,63 2,96 3,37 3,92

30 2,24 2,64 3,19 3,70 4,39 5,39

verklaring van de variabelen

p = normwarmteafgifte volgens en 442, bij het gewenste temperatuurregime.

pn = normwarmteafgifte volgens en 442, bij 75/65/20 °C.

f = Correctiefactor uit de tabel behorend bij het gewenste temperatuurregime.

T l

afGIfTES bIj NORMAfwIjkENDE TEMpERATUREN

omdat de n-exponenten van de verschil-

lende paneelradiatoren in het bereik van de

1,30 liggen, kan de warmteafgifte van de ra-

diatoren uit de brugman Casual line middels

nevenstaande correctiefactoren eenvoudig

worden omgerekend naar normafwijkende

temperaturen met de formule:

p = pn . f

voorbeeld vereenvoudigde omrekening:

de warmtebehoefte voor een bepaalde

ruimte bedraagt volgens de warmteverlies-

berekening 1500 Watt. Het gewenste tem-

peratuurregime bedraagt 70 °C voor de aan-

voertemperatuur, 55 °C voor de retourtem-

peratuur en 20 ° voor de lokaaltemperatuur.

volgens nevenstaande tabel behoort bij de-

ze gegevens een correctiefactor van 1,24.

p = pn • f

= 1500 •1,24

= 1860 Watt

in de warmteafgiftetabellen van deze do-

cumentatie, bij het temperatuurregime

75/65/20, zoekt u één of meerdere paneel-

radiatoren met een gezamenlijke afgifte van

circa 1860 Watt.

let op: indien u de warmteafgifte van een

radiator wenst om te rekenen, dient u de to-

tale warmteafgifte te delen door de omreke-

ningsfactor.

15


montage

de verpakking van alle brugman radiatoren

is ontworpen teneinde beschadiging tijdens

transport, opslag en installatie tegen te gaan

en moet in principe pas ná montage en voor

inbedrijfstelling van de cv-installatie worden

verwijderd.

onderhoud

de laklaag is bestand tegen gangbare huis-

houdelijke vloeibare schoonmaakmiddelen.

gebruik van schurende of bijtende midde-

len moet worden vermeden.

oPHaNGING PEr TyPE radIaTor

Standaard radiator:

alle types zijn voorzien van ophangstrip-

pen. de plaats van de strippen staat op de

verpakking aangegeven. bevestiging d.m.v.

vmb-consolen. bij montage aan de onder-

en bovenzijde van de radiator zijn verstel-

bare brugman J-consolen (type Js) toepas-

baar.

Kompakt radiator:

alle types zijn voorzien van ophangstrip-

pen. de plaats van de strippen staat op

de verpakking aangegeven. bevestiging

d.m.v. bijgeleverde vmb-consolen. bij mon-

tage aan de onder- en bovenzijde van de ra-

diator zijn verstelbare brugman J-consolen

(type Ju) toepasbaar.

16

maten van de ophangstrippen voor standaard radiatoren

type 10, 11 type 20, 21, 22 type 33

Positie van de ophangstrippen bij standaard radiatoren

de tekeningen geven het achterzijde-aanzicht van de radiator weer.

radiatorlengte tot en met 1440 mm.

radiatorlengte 1600 mm tot en met 2240 mm.

radiatorlengte 2400 mm tot en met 3040 mm.

Universeelkompakt radiator:

universeelkompakt radiatoren zijn niet voor-

zien van aangelaste ophangstrippen en dus

omkeerbaar waardoor er keuze is tussen on-

deraansluiting links/rechts. montage d.m.v.

verstelbare brugman J-consolen (type Ju).

let op:

bij type 33 wijzigt de muurafstand bij onder-

aansluiting links.

moNTaGE EN ONDERhOUD


adiatorlengte

a l1 l2 l3

aantal

strippen

aantal

consolen

400 120 160 4 2

480 120 240 4 2

560 120 320 4 2

640 120 400 4 2

720 120 480 4 2

800 120 560 4 2

880 120 640 4 2

960 120 720 4 2

1040 120 800 4 2

1120 120 880 4 2

1200 120 960 4 2

1280 120 1040 4 2

1440 120 1200 4 2

1600 120 680 680 6 3

1760 120 760 760 6 3

1920 120 840 840 6 3

2080 120 920 920 6 3

2240 120 1000 1000 6 3

2400 120 760 680 720 8 4

2720 120 840 840 800 8 4

3040 120 960 920 920 8 4

brugman vmb-consolen, toepasbaar voor standaard en

Kompakt-4 radiatoren.

muurafstanden

radiatortype

vmB JS

10 32 34

11 45 34

20, 21, 22, 33 85 84–104

21s 69 69–89

radiatortype

vmB JU

20s, 21s - 67-87

22, 33 - 84-104

33 links - 154-174

Js: J-console voor de standaard radiator

Ju: J-console voor de (piano-)universeelkompakt en

Kompakt-4 radiator

brugman verstelbare J-consolen, toepasbaar voor

zowel standaard (Js), Kompakt-4 en (piano-)universeelkompakt

(Ju) radiatoren.

muurafstand (m) bij de diverse consolen.

Piano-Universeelkompakt radiator:

Fabrieksmatig worden de piano-universeel-

kompakt radiatoren voorzien van één vlakke

voorzijde en onderaansluiting aan de rech-

terzijde.

montage d.m.v. verstelbare brugman J-con-

solen (type Ju). piano-universeelkompakt

radiatoren worden niet voorzien van op-

hangstrippen.

let op! bij type 33 wijzigt de muurafstand bij

onderaansluiting links.

Bevestigingsmaterialen

in het strippenschema vindt u informatie

over het aantal benodigde consolen bij de

verschillende radiatorlengtes.

Brugman vmB-consolen

dit type console heeft een vergrendeling

om het optillen van de radiator tegen te

gaan. toepasbaar voor alle standaard en

Kompakt radiatoren. geadviseerd wordt

om vanaf een radiatorlengte van 1600 mm

3 consolen en vanaf een radiatorlengte van

2400 mm 4 consolen te gebruiken. een con-

sole-set bevat:

2 consolen, 1 vergrendeling, 2 pluggen

(boor-diameter 10 mm) en 2 houtdraad-

bouten, een blind- en ontluchtingsstop 1/2”

welke zelfdichtend zijn door middel van een

o-ring.

moNTaGE EN ONDERhOUD

let op! voor type 10 is een afwijkende

console-maat nodig.

17


Brugman J-consolen

de brugman verstelbare J-consolen worden

in twee uitvoeringen geleverd. type Js is ge-

schikt voor de montage van standaard radia-

toren. type Ju is geschikt voor montage van

Kompakt-4 en (piano-) universeelkompakt

radiatoren. de J-console is zowel aan de bo-

ven- als aan de onderzijde 20 mm in diepte

verstelbaar. de gelakte bovenkant van de J-

console wordt bij standaard radiatoren over

de lasnaad en bij (piano-) universeelkom-

pakt radiatoren over de sierlijst geklemd

en vastgezet. geadviseerd wordt om vanaf

een radiatorlengte van 1600 mm 3 consolen

en vanaf een radiatorlengte van 2400 mm 4

consolen te gebruiken. een consoleset be-

vat: 2 consolen, 2 pluggen (boor-diameter

10 mm) en 2 houtdraadbouten, een blind-

en ontluchtingsstop 1/2” welke zelfdichtend

zijn door middel van een o-ring.

18

brugman verstelbare J-console

standvoet voor type 20s/21s

standvoet voor type 22/33

moNTaGE EN ONDERhOUD

voor de paneelradiator zijn de volgende

consoles beschikbaar (1 set = 2 stuks):

standvoet voor type 20s/21s

Kort 911830903

lang 911830904

standvoet voor type 22/33

Kort 911830907

lang 911830908


lakstift en spuitbus lak ral 9016 Handdoekbeugel

vmb-console-set J-console-set (Js/Ju)

lak ral 9016

Product Bestelnummer

lakstift 12 mm 6034551

spuitbus 400 ml 6034550

Bestelnummers Brugman vmB-console-sets

Brugman Handdoekbeugel

lengte Bestelnummer

400 5800940

600 5800950

800 5800960

1000 5800970

Hoogte Type 10 Type 11, 20, 21, 22 Type 33

300 6034850 6034900

400 6034810 6034860 6034905

500 6034820 6034870 6034910

600 6034830 6034880 6034915

700 6034885 6034920

900 6034840 6034890 6034925

Bestelnummers Brugman J-console-sets

Hoogte Type JS Type JU

300 7034813 7034823

400 7034814 7034824

500 7034815 7034825

600 7034816 7034826

700 7034817 7034827

900 7034819 7034829

de handdoekbeugel wordt in de volgende

lengtes aangeboden:

400 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

de handdoekbeugel is enkel voor de

standaard, Kompakt en universeelkompakt

radiator toepasbaar.

aCCESSoIrES

19


Standaard radiatoren

de brugman standaard radiator wordt

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de

norm en10268:2006. de hart-op-hart-

afstand van de waterkanalen bedraagt

40 mm.

de radiatoren worden gelakt middels het

elektrocataforese principe. Hierbij wor-

den ze alkalisch ontvet, behandeld met

ijzerfosfaat en voorzien van een milieu-

vriendelijke, kathodische, grondlak. na

het eerste uithardingsproces worden de

radiatoren voorzien van een epoxy-poe-

der-coatlaag waarna zij wederom wor-

den gemoffeld.

de achterzijde van de standaard radiator

is voorzien van 4, 6 of 8 (afhankelijk van

de lengte) aangelaste ophangstrippen.

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens

de en-442 norm.

Standaard / verzinkte radiatoren

een aantal maten in type 20 zijn ook in

verzinkte uitvoering leverbaar. de radia-

toren uit het programma “verzinkte radi-

atoren” worden separaat in een verzinke-

rij voorzien van een 10 µm elektrolytisch

aangebrachte zinklaag. Hierna worden ze

gepassiveerd waardoor een uitstekende

corrosiewerende laag ontstaat. vervol-

gens worden de radiatoren weer op de

gebruikelijke wijze gelakt, dus voorzien

van een Ktl grondlak en vervolgens af-

gelakt met een poedercoating.

20

model: standaard radiator

Typen: 10, 11, 20, 21, 22, 33

Typen verzinkt: 20

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm

Bouwhoogtes verzinkt: 400, 600, 900 mm

BESTEKomSCHrIJvING

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,

Bouwlengtes verzinkt: 480, 640, 800, 960 mm

Bouwdieptes: 50, 102, 172 mm

Werkdruk: max. 8 bar

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten)

materiaal: staal

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak + verzinkt

Standaard kleur: ral 9016

ophangstrippen: gelast

Warmtemedium: water tot 110 °C

ophanging: brugman vmb-consolen (op aanvraag)

brugman J-consolen, standconsole op bestelling

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch

geregelde radiatorafsluiter

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon (+31) (0)546 629 320

fax (+31) (0)546 622 645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

standaard radiator


model: Kompakt radiator

Typen: 20s, 21s, 22, 33

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm

Werkdruk: max. 8 bar

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten)

materiaal: staal

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: ral 9016

ophangstrippen: gelast

Warmtemedium: water tot 110 °C.

ophanging: brugman vmb consolen (bijgeleverd),

brugman J-consolen op bestelling

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch

geregelde radiatorafsluiter

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon (+31) (0)546 629 320

fax (+31) (0)546 622 645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

Kompakt-4 radiator elegante sierrooster

BESTEKomSCHrIJvING

Kompakt-4 radiatoren

de brugman Kompakt-4 radiator is voor-

zien van een sierrooster met in de lengte-

richting geplaatste lamellen, zijpanelen

en vier aansluitpunten. de brugman

Kompakt-4 radiator wordt vervaar-

digd uit koudgewalst hoogsterkte staal

kwaliteitsklasse HC volgens de norm

en10268:2006.

de hart-op-hart-afstand van de water-

kanalen bedraagt 40 mm. de radiatoren

worden gelakt middels het elektrocata-

forese principe. Hierbij worden de radi-

atoren alkalisch ontvet, behandeld met

ijzerfosfaat en voorzien van een milieu-

vriendelijke, kathodische grondlak.

na het eerste uithardingsproces worden

de radiatoren voorzien van een epoxy-

poedercoatlaag waarna zij wederom

worden gemoffeld. de achterzijde van de

Kompakt-4 radiator is voorzien van 4, 6 of

8 (afhankelijk van de lengte) aangelaste

ophangstrippen. de warmteafgiftes zijn

gemeten volgens de en-442 norm.

21


Universeelkompakt radiatoren

de brugman universeelkompakt radiator

is voorzien van een sierrooster met in de

lengterichting geplaatste lamellen, zij-

panelen en zes aansluitpunten. de brug-

man universeelkompakt radiator wordt

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de

norm en10268:2006. de hart-op-hart-

afstand van de waterkanalen bedraagt

40 mm. de radiatoren worden gelakt

middels het elektrocataforese principe.

Hierbij worden de radiatoren alkalisch

ontvet, behandeld met ijzerfosfaat en

voorzien van een milieuvriendelijke, ka-

thodische grondlak. na het eerste uit-

hardingsproces worden de radiatoren

voorzien van een epoxy-poedercoatlaag

waarna zij wederom worden gemoffeld.

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens

de en- 442 norm.

22

model: universeelkompakt radiator

Typen: 20s, 21s, 22, 33

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm

BESTEKomSCHrIJvING

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm

Werkdruk: max. 8 bar

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten), 2 x 3/4” bu (onderkant)

materiaal: staal

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: ral 9016

Warmtemedium: water tot 110 °C.

ophanging: brugman J-consolen, standconsole op bestelling

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch

geregelde radiatorafsluiter

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok voor 1- of

2-pijpssysteem (al dan niet afsluitbaar)

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

elegante sierrooster

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon (+31) (0)546 629 320

fax (+31) (0)546 622 645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

universeelkompakt radiator


model: piano-universeelkompakt radiator

Typen: 20s, 21s, 22, 33

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm

Werkdruk: max. 8 bar

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm

aansluitingen: 4 x 1/2 “ bi (zijkanten), 2 x 3/4” bu (onderkant)

materiaal: staal

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: ral 9016

Warmtemedium: water tot 110 °C

ophanging: brugman J-consolen, standconsole op bestelling

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter,

thermostatisch geregelde radiatorafsluiter

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok voor 1- of

2-pijpssysteem (al dan niet afsluitbaar)

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

piano-universeelkompakt radiator

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon (+31) (0)546 629 320

fax (+31) (0)546 622 645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

BESTEKomSCHrIJvING

Piano-Universeelkompakt radiatoren

de brugman piano-universeelkompakt

radiator is voorzien van een sierrooster

met in de lengterichting geplaatste la-

mellen, zijpanelen, één vlakke voorzijde

en zes universele aansluitmogelijkheden.

de piano- universeelkompakt is stan-

daard met rechter aansluiting. evenals de

andere brugman paneelradiatoren wordt

de piano-universeelkompakt radiator

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de

norm en10268:2006. de hart-op-hart-af-

stand van de waterkanalen bedraagt 40

mm. de radiatoren worden gelakt mid-

dels het elektrocataforese principe. Hier-

bij worden de radiatoren alkalisch ontvet,

behandeld met ijzerfosfaat en voorzien

van een milieuvriendelijke, kathodische

grondlak. na het eerste uithardingspro-

ces worden de radiatoren voorzien van

een epoxy-poedercoatlaag waarna zij

nog een keer worden gemoffeld. de

warmteafgiftes zijn gemeten volgens de

en-442 norm.

23


verti m Standaard

24

vooraanzicht achteraanzicht

L

H

133 133

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”

Type 10 Type 11

Type 10

NIEUW!

MET

MIDDENAANSlUITINg

36

Y

36

50

22,5

59 59

36

50

22,5

Type 11

H

1800

2000

2200

L - 266

50

L - 62

L - 266

50

L - 62

H Y

Type 10

Type 11

1600 1564 1564

Y

1764

1800 1764

1964

2000 1964

2164

2200 2164

Watt 75/65/20 °C Type 10 Type 11

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

m lengte

400 681 759 835 910 846 914 979 1044

500 851 949 1044 1137 1058 1142 1224 1305

600 1021 1139 1253 1364 1270 1370 1469 1566

700 1191 1329 1462 1592 1481 1599 1714 1827

800 1362 1518 1670 1819 1693 1827 1958 2088

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.

verti m standaard

vErTI m STaNdaard

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


verti m Kompakt

L

H

78

101

73

64

78

134,5

106

81,5

Type 21S Type 22

L - 206

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”

50

L - 62

L - 206

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”

50

L - 62

Type 21S

Type 22

NIEUW!

MET

MIDDENAANSlUITINg

H

1600

1800

2000

2200

D

C

100

100

100

100

B

A

500

500

600

700

78

J-beugel

J - Beugel

J - Bügel

J - Support

J - Bracket

H a b C d

A B C D

1600 100 500 900 1345

900

1000

1200

1300

1345

1800 100 500 1000 1545

1545

2000 100 600 1200 1745

1745

2200 100 700 1300 1945

Watt 75/65/20 °C Type 21s Type 22

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

m lengte

400 1185 1297 1406 1513 1443 1558 1676 1795

500 1481 1621 1758 1891 1804 1948 2095 2244

600 1777 1945 2110 2269 2165 2338 2514 2693

700 2073 2269 2461 2647 2526 2727 2933 3142

800 2370 2594 2813 3026 2886 3117 3352 3590

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.

verti m Kompakt

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

1945

vErTI m KomPaKT

25


verti m Piano

26

L

H

78

101

73

NIEUW!

MET

MIDDENAANSlUITINg

64

78

134,5

106

81,5

Type 21S Type 22

L - 206

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”

50

L - 62

L - 206

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”

50

L - 62

Type 21S

Type 22

1600

1800

2000

2200

D

C

100

100

100

100

B

A

500

500

600

700

78

J-beugel

J - Beugel

J - Bügel

J - Support

J - Bracket

H A a B b C CD d

1600 100 500 900 1345

900

1000

1200

1300

1345

1800 100 500 1000 1545

1545

2000 100 600 1200 1745

1745

2200 100 700 1300 1945

1945

vErTI m PIaNo

Watt 75/65/20 °C Type 21s Type 22

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

m lengte

400 1047 1120 1198 1283 1281 1394 1509 1626

500 1309 1400 1498 1604 1601 1743 1886 2032

600 1571 1680 1798 1925 1921 2092 2263 2438

700 1833 1960 2097 2246 2241 2440 2640 2845

800 2094 2240 2397 2566 2562 2789 3018 3251

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.

verti m piano handdoekbeugel

als optie

verkrijgbaar

verti m piano

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


aaNSlUITmoGElIJKHEdEN

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

vErTI m TEChNISChE gEgEvENS

r = retour

a = aanvoer

verti m Standaard

Type 10 Type 11

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

Watt/m 75/65/20 °C 1702 1898 2088 2274 2116 2284 2448 2610

N-exponent 1,29 1,31 1,33 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35

Waterinhoud l/m 8,02 8,98 9,96 10,92 8,02 8,98 9,96 10,92

Gewicht kg/m 31,58 35,28 38,98 42,76 40,70 44,36 48,00 52,10

verti m Kompakt

Type 21s Type 22

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

Watt/m 75/65/20 °C 2962 3242 3516 3782 3608 3896 4190 4488

N-exponent 1,35 1,34 1,32 1,36 1,38 1,36 1,33 1,45

Waterinhoud l/m 16,22 18,02 19,82 21,62 16,22 18,02 19,82 21,62

Gewicht kg/m 77,60 83,92 90,22 98,50 86,16 94,58 103,00 111,62

verti m Piano

Type 21s Type 22

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200

Watt/m 75/65/20 °C 2618 2800 2996 3208 3202 3486 3772 4064

N-exponent 1,33 1,35 1,36 1,46 1,40 1,44 1,48 1,35

Waterinhoud l/m 15,96 17,88 19,82 21,76 15,96 17,88 19,82 21,76

Gewicht kg/m 88,38 98,36 108,36 117,10 99,66 109,48 119,30 130,20

27


BrUGmaN pIANO MINI


Type 22 Type 33 Type 34

types en maatvoering

Hoogte- 150 200

maat / Type 22 33 34 22 33 34

a* 49 49 49 49 49 49

b** 98 167 184 98 167 184

C 100 100 100 150 150 150

H 159 159 159 209 209 209

* voor model piano-2 geldt a+2 mm.

** voor model piano-1 geldt b+2 mm, voor model piano-2 geldt b+4 mm.

gedwongen waterloop voor een hoge warmteafgifte

135-140

335-340

zijaanzicht unistand standconsole

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

Uitvoering

dE mINI TOT IN DETAIl

de mini is leverbaar in 3 modellen:

Kompakt met sierrooster en zijkant-bekle-

ding, piano-1 met sierrooster, zijkant-bekle-

ding en een vlakke voorzijde en piano-2 als

piano-1 echter met vlakke voor- en achter-

zijde. de mini is leverbaar in de types 22 , 33

en 34.

er zijn twee hoogtes leverbaar: 150 en 200

mm, in lengtes van 800 t/m 4000 mm (m.u.v.

de piano mini t/m max. 3000 mm).

Gedwongen waterloop

de mini heeft vanwege haar horizontale

waterkanalen een gedwongen waterloop

waardoor een maximale warmteafgifte

wordt gerealiseerd.

montage

de mini heeft geen ophangstrippen.

de mini wordt op brugman standconsoles

of J-consoles gemonteerd. deze dienen

separaat te worden besteld. tot en met

1400 mm dienen 2 consoles te worden toe-

gepast, vanaf 1500 mm 3 consoles en vanaf

2400 mm 4 consoles.

29


Warmteafgifte-tabel mini Kompakt volgens EN-442

30

Hoogte 150 200

Type 22 33 34 22 33 34

lengte 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20

800 473 675 787 572 823 964

900 532 760 886 644 926 1085

1000 591 844 984 715 1029 1205

1100 650 928 1082 787 1132 1326

1200 709 1013 1181 858 1235 1446

1300 768 1097 1279 930 1338 1567

1400 827 1182 1378 1001 1441 1687

1500 887 1266 1476 1073 1544 1808

1600 946 1350 1574 1144 1646 1928

1800 1064 1519 1771 1287 1852 2169

2000 1182 1688 1968 1430 2058 2410

2200 1300 1857 2165 1573 2264 2651

2400 1418 2026 2362 1716 2470 2892

2600 1537 2194 2558 1859 2675 3133

2800 1655 2363 2755 2002 2881 3374

3000 1773 2532 2952 2145 3087 3615

3200 1891 2701 3149 2288 3293 3856

3400 2009 2870 3346 2431 3499 4097

3600 2128 3038 3542 2574 3704 4338

3800 2246 3207 3739 2717 3910 4579

4000 2364 3376 3936 2860 4116 4820

Technische gegevens mini Kompakt

Hoogte 150 200

Type 22 33 34 22 33 34

Gewicht (kg/m) 10,3 16,1 17,6 13,3 20,5 22,3

Waterinhoud (l/m) 2,3 3,5 3,6 3,1 4,6 4,7

Normafgifte (W/m) 75/65/20°C 591 844 984 715 1029 1205

max. lengte (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000

n-Exponent 1,24 1,24 1,24 1,25 1,26 1,26

max. werkdruk (bar) 8 8 8 8 8 8

mini Kompakt

mINI kOMpAkT

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Warmteafgifte-tabel Piano-mini volgens EN-442

piano-mini

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

PIaNo-MINI

Piano mini 1 Piano mini 2

Hoogte 150 200 150 200

Type 22 33 34 22 33 34 22 33 34 22 33 34

lengte 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20

800 473 678 811 550 809 951 458 662 772 547 799 937

900 532 763 913 619 910 1070 516 744 869 616 899 1054

1000 591 848 1014 688 1011 1189 573 827 965 684 999 1171

1100 650 933 1115 757 1112 1308 630 910 1062 752 1099 1288

1200 709 1018 1217 826 1213 1427 688 992 1158 821 1199 1405

1300 768 1102 1318 894 1314 1546 745 1075 1255 889 1299 1522

1400 827 1187 1420 963 1415 1665 802 1158 1351 958 1399 1639

1500 887 1272 1521 1032 1517 1784 860 1241 1448 1026 1499 1757

1600 946 1357 1622 1101 1618 1902 917 1323 1544 1094 1598 1874

1800 1064 1526 1825 1238 1820 2140 1031 1489 1737 1231 1798 2108

2000 1182 1696 2028 1376 2022 2378 1146 1654 1930 1368 1998 2342

2200 1300 1866 2231 1514 2224 2616 1261 1819 2123 1505 2198 2576

2400 1418 2035 2434 1651 2426 2854 1375 1985 2316 1642 2398 2810

2600 1537 2205 2636 1789 2629 3091 1490 2150 2509 1778 2597 3045

2800 1655 2374 2839 1926 2831 3329 1604 2316 2702 1915 2797 3279

3000 1773 2544 3042 2064 3033 3567 1719 2481 2895 2052 2997 3513

Technische gegevens Piano-mini

Piano mini 1 Piano mini 2

Hoogte 150 200 150 200

Type 22 33 34 22 33 34 22 33 34 22 33 34

Gewicht (kg/m) 12,3 18,3 19,8 15,9 23,2 25,3 13,1 18,9 20,3 16,8 24,1 25,9

Waterinhoud (l/m) 2,4 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5 2,4 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5

Normafgifte (W/m) 75/65/20°C 591 848 1014 688 1011 1189 573 827 965 684 999 1171

max. lengte (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

n-Exponent 1,23 1,24 1,25 1,25 1,27 1,25 1,23 1,22 1,22 1,24 1,24 1,25

max. werkdruk (bar) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

31


mede door de gedwongen waterloop zijn

zeer veel verschillende aansluitvarianten

mogelijk. de gewenste aansluitvariant dient

daarom bij de bestelling te worden aange-

geven, zie hiervoor nevenstaand schema.

de mini’s met bestelcode e/F en g/H, wor-

den voorzien van een ingebouwde lei-

dingset voor rechtstreekse montage vanuit

de vloer. Hiervoor zijn dezelfde accessoires

toepasbaar als voor de universeel radiatoren

uit de Casual line.

32

a

Hoogte

159/209 mm

b

H g e F

50

27

29.5

C

Hoogte

100/150 mm

d

aanvoer retour ontluchter Bestelcode

a,C d,b – ab/Cd-s (17)

a b C a/b-s (18)

C d a C/d-s (19)

aansluitvarianten voor seriesystemen.

aanvoer retour ontluchter Bestelcode

a d C a/d (10)

C b a C/b (14)

a b C a/b (12)

C d a C/d (13)

b d C b/d (20)

d b a d/b (20)

e F a e/F (26)

g H C g/H (25)

aansluitvarianten voor parallelsystemen.

de aansluitingen zijn als volgt:*

AANSlUITvARIANTEN mINI

a 1/2”binnendraad, evt. geschikt voor de ventiel-montage

b 1/2”binnendraad

C 1/2”binnendraad, evt. geschikt voor de ventiel-montage

d 1/2”binnendraad

e 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)*

F 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)*

g 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)*

H 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)*

* (afhankelijk van de bestelcode)


dp(Pa)

dp(Pa)

1000

500

200

100

10

Mini

1000

100

10

Verti M Piano 10,11, 21s, 22

1

10

type 10 + 11

100

m(kg/h)

100

m(kg/h)

type 21s + 22

100

1000

dp(Pa)

type 11

types 22-23

types 33-34-35-36

1000

100

10

1

deze gegevens zijn gebaseerd op een genormeerde opstelling vol-

gens en-442. er is geen rekening gehouden met drukverliezen over

1

10

100 1000

de afsluiters. m(kg/h)

Armand (M)

rekenvoorbeeld

stel: een brugman verti T1s m type Kompakt 21s

T2s

1800 x 600 mm = 1820 Watt

t = 75 °C, t = 65 °C, t = 20 °C

a r l

1000

1820 . 3600

q = = m

6.552000

= 74,29 [kg/h]

100

4200 . 21 88200

dp(Pa) 10000

na raadplegen van de grafiek blijkt:

drukverlies = 110 pa.

10

1

10

m(kg/h)

drUKvErlIES gRAfIEkEN

T1

T2

100

33


vErTICalE radIaTorEN

de onderblokken voor de verti m radiator worden

aangeboden in rechte en haakse uitvoering:

art. nr.

Haaks onderblok met handknop wit 5087919

Haaks onderblok met thermostaatknop wit 5087915

Haaks onderblok met thermostaatknop chroom 5087923

recht onderblok met handknop wit 5087907

recht onderblok met thermostaatknop wit 5087903

recht onderblok met thermostaatknop chroom 5087911

de onderblokken zijn met geïntegreerde ventielen en

m30 buitenschroefdraad.

nieuw voor de verti m radiator:

afdekkap wit recht

art. nr.

5087930

afdekkap chroom recht 5087931

afdekkap wit haaks 5087932

afdekkap chroom haaks 5087933

34

Haaks onderblok met handknop wit

afdekkap chroom (haaks)

aCCESSoIrES

Haaks onderblok met thermostaatknop wit

Haaks onderblok met thermostaatknop chroom recht onderblok met handknop wit

recht onderblok met thermostaatknop wit recht onderblok met thermostaatknop chroom

afdekkap wit (recht)


de handdoekbeugel voor de verti m piano wordt aangeboden in de

volgende breedtes:

art. nr.

400 mm 5803300

500 mm 5803305

600 mm 5803310

700 mm 5803315

800 mm 5803320

ophangconsoles voor verticale radiatoren zijn standaard verpakt.

Klemkoppelingen voor ventielsets, haaks

art. nr.

Klemkoppeling 3/4” voor buis koper ø 12 mm

(10 stuks/set) - zonder steunhuls 5803221

Klemkoppeling 3/4” voor buis koper ø 15 mm

(10 stuks/set) - zonder steunhuls 5803222

Koppeling 3/4” voor peX-buis (met en zonder

aluminiumlaag 16x2 mm) (10 stuks/set) 5803223

Casual line inserts

brugman uniset 21 incl. handknop wit en blindstop

art. nr.

3330147

brugman uniset 22 incl. thermostaatknop wit en blindstop 3330148

brugman vekotec 2-pijps H-blok recht met 3/4 bidr incl. conus 3330257

brugman vekotec 2-pijps H-blok haaks met 3/4 bidr incl. conus 3330256

brugman H-blok draaibaar 3330149

adapter 3/4 x 15 metaal 3330667

adapter 3/4 x 14-2 pex 3330608

adapter 3/4 x 16-2 pex 3330609

adapter 3/4 x 14-2 aKb 3330623

adapter 3/4 x 16-2 aKb 3330624

Handdoekbeugel verti m

Klemkoppeling

uniset 21

H-blok draaibaar

uniset 22

aCCESSoIrES

35


voor de mini radiator zijn de volgende con-

soles beschikbaar:

unistand standconsoles

36

mini kort 912015205

unistand standconsoles

mini lang 912015206

J-consoles:

Ju voor mini Kompakt, piano mini 1 en

piano mini 2

150 mm 7034151

200 mm 7034201

maatvoering

Hoogte model Type m (JS) m (JU)

150

EN

200

mini Kompakt -

Piano mini 1 -

Piano mini 2

(JU)

22

33

34

22

33

34

88

88

88

88

88

88

unistand standconsole mini kort

unistand standconsole mini kort

Ju

F

M

F

M

unistand standconsole mini lang

unistand standconsole mini lang

ACCESSOIRES mINI


verti m standaard verti m Kompakt

verti m piano

mini Kompakt

piano mini

STaNdaard lEvERINgSOMvANg

verti m:

- Kleur: ral 9016

- 6 aansluitingen

(2x1/2” bovenkant, 2x1/2” onderkant,

2x3/4” bu euroconus mm)

- met ophangstrippen op de achterkant

van de radiator (type 10 en 11

standaard, type 21s en 22 bevestiging

met J-console)

- mogelijkheid voor zowel onder- als

bovenaansluiting

- bevestigingsmateriaal incl. blindstop-

en ontluchtingsstop

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in

mini:

karton met krimpfolie

- Kleur: ral 9016

- 6 aansluitingen (4x1/2” bi (zijkanten),

2x3/4” bu (onderkant))

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in

karton met krimpfolie

- zonder ophangstrippen, de radiator

dient op standconsoles, wandconsoles

of Ju consoles gemonteerd te worden

(apart bestellen).

37


verti m radiatoren

de brugman verti m radiator wordt ver-

vaardigd uit koudgewalst hoogsterkte

staal kwaliteitsklasse HC volgens de norm

en10268:2006. de brugman verti m piano

is voorzien van zijpanelen en een vlakke

voorzijde. de verti m piano is voorzien van

6 aansluitingen (zie hiernaast). de verti m

radiatoren worden gelakt middels het elek-

trocataforese principe. Hierbij worden de

radiatoren alkalisch ontvet, behandeld met

ijzerfosfaat en voorzien van een milieuvrien-

delijke, kathodische grondlak. na het eerste

uithardingsproces worden de radiatoren

voorzien van een epoxy-poedercoatlaag in

de kleur wit (ral 9016) waarna zij wederom

worden gemoffeld. alle verti m radiatoren

worden zorgvuldig verpakt en voorzien van

montagemateriaal. de warmteafgiftes zijn

gemeten volgens de en-442 norm.

38

fabrikaat: brugman radiatorenfabriek bv

model: verti m standaard (typen: 10, 11)

verti m Kompakt (typen: 21s, 22)

verti m piano (typen: 21s, 22)

Bouwhoogtes: 1600, 1800, 2000, 2200

Bouwbreedtes: 400, 500, 600, 700, 800

Bouwdieptes: 50, 73, 106 mm

Werkdruk: max. 8 bar

aansluitingen: 6 aansluitingen

materiaal: staal

BESTEKomSCHrIJvING

2 x 3/4” bu euroconus (middenonderaansluiting mm)

2 x 1/2“ bi (onderkant)

2 x 1/2“ bi (bovenkant)

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: ral 9016

ophangstrippen: gelast (alleen aanwezig op typen 10 en 11)

Warmtemedium: water tot 110 °C

ophanging: Wordt standaard meegeleverd

brugman muurbeugels (voor typen 10 en 11)

brugman J-consolen (voor typen 21s en 22)

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch

geregelde radiatorafsluiter

onderaansluiting: de onderblokken (haaks en recht) zijn met geïntegreerde

ventielen en m30 buitenschroefdraad.

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

verti m standaard

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon: (+31) (0)546 629320

fax (+31) (0)546 622645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

verti m Kompakt

verti m piano


mini radiatoren

de brugman Piano-mini radiator is voorzien van een sierrooster

met in de lengterichting geplaatste lamellen, zijpanelen, een vlakke

voor- en achterzijde en zes universele aansluitmogelijkheden. even-

als de andere brugman radiatoren wordt de piano-mini radiator

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterkte staal kwaliteitsklasse HC

volgens de norm en10268:2006. de piano-mini is voorzien van ho-

rizontale waterkanalen met een gedwongen waterloop. de radia-

toren worden gelakt middels het elektrocataforese principe. Hierbij

worden de radiatoren alkalisch ontvet, behandeld met ijzerfosfaat

en voorzien van een milieuvriendelijke, kathodische grondlak. na

het eerste uithardingsproces worden de radiatoren voorzien van

een epoxy-poedercoatlaag ral 9016 waarna zij nog een keer wor-

den gemoffeld.

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens de en-442 norm. de mini

heeft geen ophangstrippen aan de achterkant.

mini Kompakt

piano mini

BESTEKomSCHrIJvING

model: mini Kompakt, piano

Typen: 22, 33, 34

Bouwhoogtes: 150, 200 mm

Bouwlengtes: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300,

1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200,

2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400,

3600, 3800 en 4000 mm (piano tot

3000 mm)

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm

Werkdruk: max. 8 bar

aansluitingen: 6 aansluitingen, afhankelijk van

materiaal: staal

uitvoering 4 x 1/2 “ bi (zijkanten),

2 x 3/4” bu (onderkant) euroconus

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op

Standaard kleur: ral 9016

kathodische grondlak

Warmtemedium: water tot 110 °C

ophanging/montage: brugman standconsoles,

wandconsoles of J-consoles

op bestelling

afsluiter: handgeregelde radiatorafsluiter,

thermostatisch geregelde

radiatorafsluiter

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok

voor 1- of 2-pijpssysteem (al dan

niet afsluitbaar)

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon (+31) (0)546 629 320

fax (+31) (0)546 622 645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

39


speciaal voor uw projecten heeft brugman

een uitgebreide Project line. de project

line biedt u een assortiment rechte en ge-

bogen badkamerradiatoren. de standaard-

kleur is wit (ral 9016) en er is een brugman

garantie van 10 jaar.

BrUGmaN bADkAMERRADIATOREN


H-174

87

Ibiza

94-114

34

77-97

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

H-174

87

A

34

70-80

IBIZA IBIZA RONDO

1/2"

1/2"

L

L-120

R

1/2"

1/2"

H=702

1/2"

1/2"

L

R

1/2"

1/2"

H=1186

1/2"

1/2"

L

R

1/2"

1/2"

bADkAMERRADIATOR IBIza / IBIza roNdo

H=1450

1/2"

1/2"

L

R

1/2"

1/2"

H=1714

1/2"

1/2"

L

R

1/2"

1/2"

H=1978

*alle afmetingen in mm

aansluitingen

Hoogte Breedte r a

Gewicht Water Elektr.

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel

(H) (l)

N-exp

inhoud vewarm.

75/65 °C 90/70°C

nummer

(mm) (mm) (mm) (mm)

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016

702 450 416 94-114 1,23 6,03 3,20 300 W 316 300 285 393 376 360 5801001

702 500 466 94-114 1,22 6,45 3,43 300 W 347 330 313 430 412 395 5801003

1186 500 466 94-114 1,20 10,72 5,27 500 W 574 546 519 709 680 652 5801005

1186 600 566 94-114 1,20 12,10 6,03 750 W 676 643 611 835 801 768 5801007

1450 500 466 94-114 1,23 13,06 6,40 750 W 698 664 629 867 831 795 5801009

1450 600 566 94-114 1,23 14,70 7,33 750 W 822 781 741 1021 979 936 5801011

1714 500 466 94-114 1,23 15,33 7,51 750 W 823 782 742 1022 980 937 5801013

1714 600 566 94-114 1,22 17,24 8,59 1000 W 970 923 876 1203 1153 1104 5801015

1714 750 716 94-114 1,22 20,08 10,20 1250 W 1184 1126 1069 1468 1407 1347 5801017

1978 500 466 94-114 1,21 17,61 8,61 1000 W 949 903 857 1175 1127 1079 5801019

1978 600 566 94-114 1,23 19,78 9,85 1250 W 1118 1063 1008 1389 1331 1274 5801021

1978 750 716 94-114 1,25 23,00 11,70 1500 W 1365 1297 1229 1702 1630 1558 5801023

Ibiza rondo

Hoogte Breedte r a

Gewicht Water Elektr.

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel

(H) (l)

N-exp

inhoud vewarm.

75/65 °C 90/70°C

nummer

(mm) (mm) (mm) (mm)

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016

702 446 412 119-129 1,23 6,03 3,20 300 W 316 300 285 393 376 360 5801050

702 495 461 120-130 1,22 6,45 3,43 300 W 347 330 313 430 412 395 5801052

1186 495 461 120-130 1,20 10,72 5,27 500 W 574 546 519 709 680 652 5801054

1186 595 561 126-136 1,20 12,10 6,03 750 W 676 643 611 835 801 768 5801056

1450 495 461 120-130 1,23 13,06 6,40 750 W 698 664 629 867 831 795 5801058

1450 595 561 126-136 1,23 14,70 7,33 750 W 822 781 741 1021 979 936 5801060

1714 495 461 120-130 1,23 15,33 7,51 750 W 823 782 742 1022 980 937 5801062

1714 595 561 126-136 1,22 17,24 8,59 1000 W 970 923 876 1203 1153 1104 5801064

1714 744 710 136-146 1,22 20,08 10,20 1250 W 1184 1126 1069 1468 1407 1347 5801066

1978 495 461 120-130 1,21 17,61 8,61 1000 W 949 903 857 1175 1127 1079 5801068

1978 595 561 126-136 1,23 19,78 9,85 1250 W 1118 1063 1008 1389 1331 1274 5801070

1978 744 710 136-146 1,25 23,00 11,70 1500 W 1365 1297 1229 1702 1630 1558 5801072

*) max. toelaatbaar vermogen (optioneel)

4 5

1 8

ibiza ibiza rondo

41


H-172

malta

42

A A

95-115

113-123

Ø35

H-172

Ø35

55-70 56-66

MALTA MALTA RONDO

H=908

L

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

R

H=1230

L

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

R

bADkAMERRADIATOR malTa / malTa roNdo

H=1782

L

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

R

*alle afmetingen in mm

aansluitingen

Hoogte Breedte r a

Gewicht Water Elektr.

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel

(H) (l)

N-exp

inhoud vewarm.

75/65 °C 90/70°C

nummer

(mm) (mm) (mm) (mm)

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016

908 500 460 95-115 1,18 8,50 4,00 500 W 475 453 430 585 561 538 5801101

908 600 560 95-115 1,17 9,64 4,54 500 W 562 536 509 691 663 636 5801103

908 750 710 95-115 1,15 11,35 5,35 750 W 689 657 626 844 811 778 5801105

1230 500 460 95-115 1,06 11,25 5,35 500 W 628 601 575 757 730 703 5801107

1230 600 560 95-115 1,06 12,81 6,09 750 W 741 709 678 893 861 829 5801109

1230 750 710 95-115 1,06 15,15 7,20 750 W 909 870 832 1096 1056 1017 5801111

1782 500 460 95-115 1,21 16,40 7,85 750 W 908 864 820 1124 1078 1032 5801113

1782 600 560 95-115 1,20 18,64 8,91 1000 W 1072 1020 969 1325 1271 1217 5801115

1782 750 710 95-115 1,19 22,00 10,50 1250 W 1316 1253 1191 1623 1558 1493 5801117

malta rondo

Hoogte Breedte r a

Gewicht Water Elektr.

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel

(H) (l)

N-exp

inhoud vewarm.

75/65 °C 90/70°C

nummer

(mm) (mm) (mm) (mm)

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016

908 498 450 113-123 1,18 8,50 4,00 500 W 475 453 430 585 561 538 5801150

908 597 550 113-123 1,17 9,64 4,54 500 W 562 536 509 691 663 636 5801152

908 746 700 113-123 1,15 11,35 5,35 750 W 689 657 626 844 811 778 5801154

1230 498 450 113-123 1,06 11,25 5,35 500 W 628 601 575 757 730 703 5801156

1230 597 550 113-123 1,06 12,81 6,09 750 W 741 709 678 893 861 829 5801158

1230 746 700 113-123 1,06 15,15 7,20 750 W 909 870 832 1096 1056 1017 5801160

1782 498 450 113-123 1,21 16,40 7,85 750 W 908 864 820 1124 1078 1032 5801162

1782 597 550 113-123 1,20 18,64 8,91 1000 W 1072 1020 969 1325 1271 1217 5801164

1782 746 700 113-123 1,19 22,00 10,50 1250 W 1316 1253 1191 1623 1558 1493 5801166

*) max. toelaatbaar vermogen (optioneel)

malta malta rondo

4 5

1 8

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Eénpuntsaansluitingen voor

designradiatoren

de brugman designradiatoren zijn stan-

daard uitgerust voor zowel tweepijp-

systemen als voor éénpuntssystemen

(zowel éénpijp- als tweepijpsystemen).

eénpuntssystemen zijn realiseerbaar in

combinatie met een, door de groothandel

leverbaar, éénpunts-inregelventiel. Het

éénpunts-inregelventiel moet zijn voor-

zien van een stromingsbuis met een leng-

te van minimaal 400 mm. verder moet het

ventiel dusdanig zijn uitgevoerd dat het

aanvoerwater via deze stromingsbuis in

de radiator stroomt. Het éénpuntsventiel

kan zowel in de linker als de rechter col-

lector worden gemonteerd.

eénpijpsventiel

Tweepijpaansluitingen voor

designradiatoren:

voor een tweepijpaansluiting zijn in

principe drie mogelijkheden. de eerste

mogelijkheid is de aanvoer en retour aan

de onderzijde van de radiator, de twee-

de mogelijkheid is de aanvoer en retour

aan de bovenzijde van de radiator en de

derde mogelijkheid is een overhoekse

aansluiting.

1.) aanvoer en retour aan de onder-

kant van de radiator:

indien u de aanvoer aan de linkerzijde

wenst, verplaatst u de stromingsbuis van

rechts- naar linksonder.

r

F

aaNSlUITvarIaNTEN Op Cv-INSTAllATIE

1 2 3

r F

F

2.) aanvoer en retour aan de bovenzijde

r

van de radiator:

de stromingsbuis moet altijd verplaatst

worden van rechtsonder naar rechts- of

linksboven. belangrijk bij deze aansluit-

methode is dat de retour op de stromings-

buis moet worden aangesloten.

3.) overhoekse aansluiting:

bij een overhoekse aansluiting dient de

aanvoer altijd aan de bovenzijde van de

radiator te worden gemonteerd.

aansluitmogelijkheden

design radiatoren.

r = retour

F = aanvoer

43


aansluiting voor gemengd gebruik

(zowel elektrisch als op Cv-installatie):

44

1.) tweepijpaansluiting:

Het elektrische verwarmingselement, de

aanvoer en de radiatorafsluiter worden vol-

gens het meegeleverde schema in het, op-

tioneel verkrijgbare t-stuk gemonteerd en

in één van de twee collectoren geschroefd,

de retourkoppeling wordt in de andere col-

lector geschroefd. bij gebruik van een elek-

trisch verwarmingselement veranderen de

aansluitmaten, zie r (r = tussenmaat aan-

sluitingen).

ElEKTrISCHE AANSlUITvARIANTEN

2.) eénpuntsaansluiting:

Het éénpuntsventiel, volgens de instructies,

naar keuze in de linker of de rechter collector

van de radiator gemonteerd. Het elektrisch

verwarmingselement wordt in de andere

collector gemonteerd. via de retourleiding

dient (bijvoorbeeld in de zomer) bij gesloten

radiatorafsluiter een vrije uitzetting naar het

expansievat van de Cv- installatie te worden

verzekerd.

ontluchtingsstop ø 1/2” blindstop ø 1/2”

blindstop ø 1/2” ø 1/2”

aansluiting met elektrisch verwarmingselement voor

100% elektrisch gebruik.

* = t-stuk

*

aansluiting met elektrisch verwarmingselement voor

gemengd gebruik.


00

00

type 11

types 22-23

types 33-34-35-36

10000

1000

100

10

1

1000

100

10

dp(Pa) 10000

1

Malta (Rondo)

1

Ibiza (Rondo)

1

1000

100

dp(Pa) 10000

10

10

m(kg/h)

Armand (M)

1

10

m(kg/h)

100 1000

T1s

10

m(kg/h)

100 1000

T2s

T1

T2

100

deze gegevens zijn gebaseerd op een genormeerde opstelling vol-

gens en-442. er is geen rekening gehouden met drukverliezen over

de afsluiters.

rekenvoorbeeld

stel een brugman ibiza,

H 1714 en b 600, pn = 970 Watt

t a = 75 °C, t r = 65 °C, t l = 20 °C

q m = (p x 3600)/(4200 x dt)

--> q m = (970 x 3600)/(4200 x 10) = 83 [kg/h]

na raadplegen van de grafiek blijkt:

drukverlies = 800 pa

drUKvErlIES gRAfIEkEN

45


WEErSTaNdEN voor GEmENGd GEBrUIK

Elektrische regeling met klassieke weerstand

• geen tijdregeling

• regeling kamertemperatuur

• geen programmeerbare dagprogramma’s

• boost commando: 2 uur

• vorstbeveilingsfunctie

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)

• ipX4 klasse ii

• thermostaat (kabellengte: 1,2 m)

• Complete thermostaat op radiator

opgelet:

• aansluiting regeling (bruin=fase, blauw=neutraal).

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.

Standaard radiofrequente thermostaat en radiofrequente

ontvanger met klassieke weerstand

• geen tijdregeling

• regeling kamertemperatuur

• geen programmeerbare dagprogramma’s

• boost commando: 2 uur

• vorstbeveilingsfunctie

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)

• ontvanger (kabellengte: 1,2 m): ipX4 klasse ii

• thermostaat: ip 30 klasse iii

• radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender

opgelet:

• aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.

• Elke combinatie van thermostaat en ontvanger

(radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

luxe radiofrequente thermostaat en radiofrequente

ontvanger met klassieke weerstand

• tijdregeling

• regeling kamertemperatuur

• 9 programma’s zijn vooraf ingesteld, 4 programma’s kunnen vrij geprogammeerd

worden

• boost commando: 2 uur

• vorstbeveilingsfunctie

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)

• ontvanger (kabellengte: 1,2 m): ipX4 klasse ii

• thermostaat: ip 30 klasse iii

• radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender

opgelet:

• aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.

• Elke combinatie van thermostaat en ontvanger

(radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.

46

ACCESSOIRES BadKamErradIaTorEN

ral 9016 grijs

500 Watt 58208 58201

750 Watt 58218 58211

1000 Watt 58228 58221

1250 Watt 58238 58231

1500 Watt 58248 58241

ral 9016 grijs

500 Watt 58408 58401

750 Watt 58418 58411

1000 Watt 58428 58421

1250 Watt 58438 58431

1500 Watt 58448 58441

ral 9016 grijs

500 Watt 58308 58301

750 Watt 58318 58311

1000 Watt 58328 58321

1250 Watt 58338 58331

1500 Watt 58348 58341


mogelijke aansluitingen voor gemengde radiatoren

aansluiting van de Cv:

op de middenaansluiting d.m.v.

standaard hoekventielen

Weerstand:

gemonteerd in de rechtercollector.

eerst de eventuele stromingsbuis

verwijderen.

opmerking:

Hoekventiel en thermostaatkop behoren

niet tot het assortiment.

aansluiting van de Cv:

op de aansluiting 18 via het

t-stuk.

Weerstand:

gemonteerd in de rechtercollector.

eerst de eventuele stromingsbuis

verwijderen.

T-stuk

artikelnummer: 1668

bij gebruik van een

elektrische weerstand

veranderen de

aansluitmaten.

opgelet! Eerst

dient de eventueel

voorziene diagonale

stromingsbuis te

worden verwijderd.

ACCESSOIRES BadKamErradIaTorEN

muurbevestigingen Project line

Eenpuntssysteem

Het éénpuntsventiel met ventielstraalpijp wordt in de

linkercollector van de radiator gemonteerd volgens

onze instructies. de elektrische weerstand wordt in

de tweede collector gemonteerd. via de retourleiding

dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije

uitzetting naar het expansievat van de Cv-installatie te

worden verzekerd.

Tweepijpssysteem

de elektrische weerstand en het radiatorventiel

worden volgens het schema in het bij de elektrische

weerstand verchroomde t-stuk (meerprijs) Ø 1/2”

gemonteerd. in geval van centrale aansluiting (1mm8)

kan u gemakkelijk aansluiten in 1 of 8 (zonder t-stuk).

de retourkoppeling wordt uiteraard in

de tweede collector geschroefd. aansluiting van de

weerstand kan enkel in de rechtercollector gebeuren.

via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten

radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat

van de Cv-installatie te worden verzekerd.

gebruiksomgeving voor elektrische weerstanden

(schema volume badkamer)

ral 9016

Ibiza 5803120

Ibiza rondo 5803125

malta 5803100

malta rondo 5803110

47


Ibiza / Ibiza rondo

malta / malta rondo

- Kleur: ral 9016

- lakstift

- 4 x 1/2” aansluiting

- mogelijkheid voor zowel onder- als

48

bovenaansluiting

- zonder stromingsbuis

- bevestigingsmateriaal inclusief blind-

en ontluchtingsstoppen

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in

karton met krimpfolie

ibiza

malta

STaNdaard lEvERINgSOMvANg

ibiza rondo

malta rondo


Ibiza / Ibiza rondo

de brugman badkamerradiator, type Ibiza (rondo), wordt

gefabriceerd uit een superieure staalkwaliteit.

Bewerking:

elektrisch lasergelast, onzichtbare lasnaden cataforetisch gegrond-

lakt elektrostatisch gepoederlakt met epoxy-polyesterpoeder

zonder stromingsbuis

Buizen:

horizontaal, rond, 22 mm

Collectoren:

verticaal, d-profiel, 34 x 34 mm

Kleur:

verkeerswit ral 9016, pergamon 0019

model: ibiza / ibiza rondo

Bouwhoogtes: 702, 1186, 1450, 1714, 1978

Bouwbreedtes: 450, 500, 600, 750

Werkdruk: max. 10 bar

aansluitingen: 4 x 1/2” bi

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

ibiza

ibiza rondo

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon: (+31) (0)546 629320

fax (+31) (0)546 622645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

malta / malta rondo

BESTEKomSCHrIJvING

de brugman badkamerradiator, type malta (rondo), wordt

gefabriceerd uit een superieure staalkwaliteit.

Bewerking:

elektrisch weerstandslas, onzichtbare lasnaden cataforetisch ge-

grondlakt elektrostatisch gepoederlakt met epoxy-polyesterpoeder

zonder stromingsbuis

Buizen:

horizontaal, rond, 22 mm

Collectoren:

verticaal, achterliggend, rond, 35 mm

Kleur:

verkeerswit ral 9016

model: malta / malta rondo

Bouwhoogtes: 908, 1230, 1782

Bouwbreedtes: 500, 600, 750

Werkdruk: max. 10 bar

aansluitingen: 4 x 1/2” bi

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv

malta

malta rondo

boskampstraat 26

7651 am tubbergen

telefoon: (+31) (0)546 629320

fax (+31) (0)546 622645

internet: www.brugman.eu

email: info@brugman.net

49


KolomradIaTorEN


aamradiator ledenradiator

DE ClaSSIC lINE

in een uiterst moderne fabriek vervaardigt

brugman hoogwaardige leden- en raam-

radiatoren in diverse maten en uitvoerin-

gen. de radiatoren worden, op specificatie

van de klant, volgens din-norm, gefabri-

ceerd.

door toepassing van hoogwaardig staal en

optimaal beschermende lak en coating,

geeft brugman 10 jaar garantie.

ledenradiatoren worden gekenmerkt door

een hoge warmteafgifte middels convectie.

Hiermee zijn ledenradiatoren goed toepas-

baar voor grote, hoge ruimten en raampar-

tijen. ledenradiatoren zijn tevens geschikt

voor montage achter lambrisering. vanwege

de trend naar nostalgische vormgevingen

zijn ledenradiatoren in eigentijdse interieu-

ren zeer op hun plaats.

een bijzonder kwaliteitsproduct onder de

ledenradiatoren vormen de raamradiato-

ren. deze zijn met name ontworpen voor

glazen puien in utiliteitstoepassingen en

woningen. Kenmerkend is de open struc-

tuur waardoor een royale lichtdoorval wordt

gecreëerd. raamradiatoren worden ook toe-

gepast op plaatsen waar hoge eisen worden

gesteld aan hygiëne.

51


Kwaliteitsspecificatie

brugman is gecertificeerd volgens iso 9001:

2008. de radiatoren worden vervaardigd uit

koudgewalst hoogsterkte staal kwaliteits-

klasse HC volgens de norm en10268:2006.

brugman garandeert voor elke kolom-

radiator een werkdruk tot 5 bar. de radiato-

ren zijn geschikt voor warmwatersystemen

tot 110 °C.

Productie

brugman kolomradiatoren worden gepro-

duceerd op moderne productiestraten, ge-

koppeld aan een volautomatische lakstraat.

lakken, algemeen

de finishing van de radiator vindt plaats in

een hiervoor speciaal ontworpen milieu-

vriendelijke installatie. de afwerking bestaat

uit:

voorbehandeling:

alvorens de radiatoren van een cataforese

grondlak worden voorzien, wordt een gron-

dige reiniging en voorbehandeling toege-

past in een moderne sproei- en voorbehan-

delingsinstallatie. daarna is een ijzerfosfaat-

behandeling opgenomen, waardoor een

goede hechting van de cataforese grondlak

is gewaarborgd.

52

ProdUCTIE- EN kwAlITEITSASpECTEN


einigen en voorbehandelen van de radiatoren

ProdUCTIE- EN kwAlITEITSASpECTEN

Grondlak:

na de voorbehandeling worden de radia-

toren voorzien van een elektro-cataforese

grondlaag en gemoffeld bij een tempera-

tuur van 190 °C.

aflakken:

in twee volautomatische elektrostatische

poedercoat-installaties worden de radiato-

ren voorzien van een epoxy-polyester lak-

laag in de kleur wit (ral 9016). de radiatoren

worden vervolgens gemoffeld bij een tem-

peratuur van 195 °C.

voordelen:

- laagdikte, minimaal 50 µm.

- optimale corrosiebestendigheid.

- gelijkmatige laklaag met zeer goede

dekking op kanten, hoeken en randen.

- geen druppelvorming aan onderkanten.

- grote kras- en stootvastheid.

Garantie

op alle radiatoren wordt gedurende 10 jaar

na de levering garantie gegeven op fabrica-

ge- en materiaalfouten, mits de radiatoren

oordeelkundig opgeslagen zijn geweest,

vakkundig zijn geïnstalleerd en onder nor-

male omstandigheden worden gebruikt.

eventueel nippelen door de afnemer ge-

schiedt te allen tijde geheel op eigen risico !

53


Brugman ledenradiatoren

- de radiatoren zijn uitsluitend bestemd

54

voor warmwaterinstallaties tot 110 °C.

- alle kolomradiatoren zijn geschikt voor

een werkdruk van maximaal 5 bar.

- de radiatoren worden geleverd met een

lengte-tolerantie van ±1,2 mm per lid.

- Kolomradiatoren worden standaard

voorzien van vier 1/2” aansluitingen.

op verzoek kunnen de radiatoren

worden voorzien van 3/4”, 3/8” of 1/8”

aansluitingen.

Technische gegevens ledenradiatoren per lid

Hoogte

(H)

(mm)

diepte

(d)

(mm)

max.

aantal

leden

Naafafstand

(N)

(mm)

Type- en maatschetsen ledenradiatoren.

300/250

450/160 450/220

1000/110 1000/160 1000/220

110 160 220

m 2 vo

250

200

300

Gewicht

(kg)

160

Water

inhoud

(l/m)

TECHNISCHE GEGEvENS lEDENRADIATOR

220

900

350

450

1000

N-exp

1000

600/110 600/160 600/220

110 160 220

600

450

300

50

500

600

20

14 l

14

n

Warmte afgifte in Watt volgens EN-442

75/65 90/70

20°C 22°C 20°C 22°C

300 250 60 200 0,16 1,54 0,99 1,26 62 59 78 75

450 160 60 350 0,16 1,51 0,95 1,24 58 55 73 70

450 220 60 350 0,21 2,05 1,23 1,25 75 71 94 90

600 110 60 500 0,14 1,41 0,84 1,25 55 52 69 66

600 160 60 500 0,21 2,05 1,16 1,26 73 69 92 88

600 220 50 500 0,29 2,64 1,49 1,26 94 89 118 113

1000 110 45 900 0,24 2,22 1,15 1,28 84 80 106 101

1000 160 30 900 0,35 3,27 1,65 1,29 111 105 140 134

1000 220 30 900 0,48 4,58 2,43 1,28 145 138 182 175

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Plaats ophangstrippen ledenradiatoren volgens fabrieksnorm (optie)

figuur 1

figuur 2

a b a a b a

figuur 4 figuur 5

d

a b C d a

Figuur 1 t/m 4 in vooraanzicht, figuur 5 in zijaanzicht.

figuur 3

a b C a

H

n

Tabellen afstandmaten ophangstrippen voor ledenradiatoren

aantal

leden

figuur a B C d

5 1 100 50 - -

6 2 100 100 - -

7 2 100 150 - -

8 2 100 200 - -

9 2 100 250 - -

10 2 100 300 - -

11 2 100 350 - -

12 2 100 400 - -

13 2 100 450 - -

14 2 100 500 - -

15 2 100 550 - -

16 2 100 600 - -

17 2 100 650 - -

18 2 100 700 - -

19 2 100 750 - -

20 2 100 800 - -

21 2 100 850 - -

22 2 100 900 - -

23 2 100 950 - -

75 25 25 75

aantal

leden

figuur a B C d

24 2 100 1000 - -

25 2 100 1050 - -

26 3 100 550 550 -

27 3 100 550 600 -

28 3 100 600 600 -

29 3 100 600 650 -

30 3 100 650 650 -

31 3 100 650 700 -

32 3 100 700 700 -

33 3 100 700 750 -

34 3 100 750 750 -

35 3 100 750 800 -

36 3 100 800 800 -

37 3 100 800 850 -

38 3 100 850 850 -

39 3 100 850 900 -

40 3 100 900 900 -

41 3 100 900 950 -

42 3 100 950 950 -

STrIPPENSCHEma lEDENRADIATOR

Brugman ledenradiatoren

- radiatoren langer dan het maximaal

aantal leden dat staat aangegeven zijn

fabrieksmatig niet leverbaar. indien lan-

gere radiatoren gewenst zijn, dienen

de radiatoren op het werk genippeld te

worden door de afnemer.

- nippelen geschiedt te allen tijde op ei-

gen risico!

- de radiatoren worden vanaf 25 leden

voorzien van een inwendige verstevi-

gingsstrip. nippelen is dan niet moge-

lijk.

- bij bestelling met strippen worden

wandconsoles meegeleverd.

- bij bestelling zonder strippen worden

ledenvoeten meegeleverd.

aantal

leden

figuur a B C d

43 3 100 950 1000 -

44 3 100 1000 1000 -

45 3 100 1000 1050 -

46 3 100 1050 1050 -

47 3 100 1050 1100 -

48 3 100 1100 1100 -

49 3 100 1100 1150 -

50 3 100 1150 1150 -

51 4 100 750 800 800

52 4 100 800 800 800

53 4 100 800 800 850

54 4 100 800 850 850

55 4 100 850 850 850

56 4 100 850 850 900

57 4 100 850 900 900

58 4 100 900 900 900

59 4 100 900 900 950

60 4 100 900 950 950

55


Brugman raamradiatoren

- de radiatoren zijn uitsluitend bestemd

56

voor warmwaterinstallaties tot 110 °C.

- alle kolomradiatoren zijn geschikt voor

een werkdruk van maximaal 5 bar.

- de radiatoren worden geleverd met een

lengte-tolerantie van ±1,2 mm per lid.

- de radiatoren worden, waar nodig,

voorzien van inwendige verstevigings-

strippen.

- Kolomradiatoren worden standaard

voorzien van vier 1/2” aansluitingen.

- op verzoek kunnen de radiatoren wor-

den voorzien van 3/4”, 3/8” of 1/8” aan-

sluitingen.

Technische gegevens raamradiatoren per lid

Hoogte

(H)

(mm)

diepte

(d)

(mm)

max.

aantal

leden

Naafafstand

(N)

(mm)

Type- en maatschetsen raamradiatoren.

14

m 2 vo

Gewicht

(kg)

Water

inhoud

(l/m)

TECHNISCHE GEGEvENS RAAMRADIATOR

450/160 450/220 600/110 600/160 600/220

160 220

90

110 160 220

N-exp

Warmte afgifte in Watt volgens EN-442

75/65 90/70

20°C 22°C 20°C 22°C

450 160 33 350 0,17 1,80 1,17 1,24 68 65 86 82

450 220 33 350 0,23 2,38 1,47 1,25 88 84 111 106

600 110 33 500 0,6 1,68 1,06 1,24 66 63 83 80

600 160 33 500 0,22 2,37 1,39 1,26 87 83 109 105

600 220 33 500 0,30 3,01 1,72 1,27 111 105 140 134

350

450

l

500

600

20

n

14

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Plaats ophangstrippen raamradiatoren volgens fabrieksnorm (optie)

figuur 5 figuur 6 figuur 7

a b a a b a a b C a

figuur 8

a b C d a

Figuur 5 t/m 8 in vooraanzicht, figuur 9 in zijaanzicht

tabellen afstandmaten ophangstrippen voor raamradiatoren

aantal

leden

figuur a B C d

5 5 160 90 - -

6 6 160 180 - -

7 6 160 270 - -

8 6 160 360 - -

9 6 160 450 - -

10 6 160 540 - -

11 6 160 630 - -

12 6 160 720 - -

13 6 160 810 - -

14 7 160 450 450 -

figuur 9

75 25 25 75

H

aantal

leden

figuur a B C d

15 7 160 450 540 -

16 7 160 540 540 -

17 7 160 540 630 -

18 7 160 630 630 -

19 7 160 630 720 -

20 7 160 720 720 -

21 7 160 720 810 -

22 7 160 810 810 -

23 7 160 810 900 -

24 7 160 900 90 -

STrIPPENSCHEma RAAMRADIATOR

Brugman raamradiatoren

- radiatoren langer dan het maximaal

aantal leden dat staat aangegeven zijn

niet leverbaar.

- raamradiatoren kunnen niet worden

genippeld.

- bij bestelling met strippen worden

wandconsoles meegeleverd.

- bij bestelling zonder strippen worden

ledenvoeten meegeleverd.

aantal

leden

figuur a B C d

25 7 160 900 990 -

26 7 160 990 990 -

27 8 160 720 720 630

28 8 160 720 720 720

29 8 160 720 720 810

30 8 160 720 810 810

31 8 160 810 810 810

32 8 160 810 810 900

33 8 160 810 900 900

57


omdat de n-exponenten van de verschil-

lende Kolomradiatoren in het bereik van

de 1,26 liggen, kan de warmteafgifte van

de radiatoren uit de brugman Classic line

middels nevenstaande correctiefactoren

vereenvoudigd worden omgerekend naar

normafwijkende temperaturen met de for-

mule: p = pn • f

voorbeeld vereenvoudigde omrekening:

de warmtebehoefte voor een bepaalde

ruimte bedraagt volgens de warmteverlies-

berekening 1500 Watt.

Het gewenste temperatuurregime bedraagt

70 °C voor de aanvoertemperatuur, 55 °C

voor de retourtemperatuur en 20 °C voor de

lokaaltemperatuur.

volgens nevenstaande tabel behoort bij de-

ze gegevens een correctiefactor van 1,23.

p = pn • f

58

= 1500 • 1,23

= 1845 Watt

in de warmteafgiftetabellen van deze do-

cumentatie, bij het temperatuurregime

75/65/20, zoekt u één of meerdere Kolomra-

diatoren met een gezamenlijke afgifte van

circa 1860 Watt.

verklaring van de variabelen

p = normwarmteafgifte volgens en 442, bij het

gewenste temperatuurregime

pn = normwarmteafgifte volgens en 442, bij

75/65/20 °C.

f = Correctiefactor uit de tabel behorend bij het

gewenste temperatuurregime.

afGIfTES bIj NORMAfwIjkENDE TEMpERATUREN

omrekeningsfactoren voor vereenvoudigde berekening bij 75/65/20 bij N=1,26

T a

T v

T r

T r

°C °C 12° 15° 18° 20° 22° 24°

80 0,62 0,65 0,69 0,72 0,75 0,78

75 0,65 0,69 0,73 0,75 0,79 0,82

90

70 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,88

60 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01

50 0,87 0,94 1,01 1,07 1,13 1,21

75 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,87

85

70

65

0,71

0,75

0,75

0,79

0,80

0,85

0,84

0,90

0,88

0,94

0,92

0,99

55 0,85 0,91 0,98 1,04 1,09 1,16

70 0,75 0,79 0,85 0,89 0,93 0,98

80

65

60

0,79

0,83

0,84

0,90

0,90

0,96

0,94

1,01

0,99

1,07

1,04

1,13

50 0,96 1,04 1,13 1,19 1,27 1,36

65 0,83 0,89 0,95 1,00 1,05 1,11

75

60

55

0,88

0,94

0,94

1,01

1,01

1,10

1,07

1,16

1,13

1,23

1,19

1,31

50 1,09 1,19 1,31 1,40 1,51 1,63

60 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,28

70

55

50

0,99

1,07

1,07

1,16

1,16

1,27

1,23

1,36

1,32

1,45

1,41

1,56

40 1,27 1,40 1,57 1,70 1,85 2,03

55 1,05 1,14 1,25 1,32 1,41 1,51

65

50

45

1,13

1,23

1,23

1,36

1,36

1,50

1,46

1,62

1,56

1,75

1,69

1,90

35 1,51 1,70 1,94 2,13 2,38 2,68

50 1,21 1,32 1,46 1,57 1,69 1,83

60

45

40

1,32

1,45

1,46

1,62

1,62

1,82

1,75

1,99

1,91

2,19

2,08

2,43

30 1,85 2,13 2,52 2,86 3,31 3,95

45 1,41 1,57 1,75 1,90 2,10 2,31

55

40 1,56 1,75 1,99 2,18 2,42 2,70

35 1,75 1,99 2,30 2,56 2,89 3,30

40 1,69 1,90 2,20 2,43 2,70 3,04

50

35 1,91 2,18 2,55 2,86 3,25 3,75

30 2,19 2,56 3,08 3,56 4,20 5,12

T l

Tip! gebruik gratis het selectieprogramma op www.brugman.eu


BEvESTIGINGSmaTErIalEN

ophangconsoles: Type ld

(benodigd: 1 ophangconsole per strip aan de bovenzijde.)

bestelnr.: 2960740

20

35

6

25

20

80

afstandhouder: Type lW

(benodigd: 1 afstandhouder per strip aan de onderzijde.)

bestelnr.: 2960700

25

50

30

105 130 160 175

ledenvoet:

(benodigd: 2 ledenvoeten bij radiatoren t/m 25 leden, 3 ledenvoeten t/m 50 leden en 4 ledenvoeten t/m

60 leden.)

110 160 220 250

Bestelnr.: 2960620

2960630 2960640 2960645

Standconsole voor ledenradiator

(niet te gebruiken voor raamradiatoren)

bestelnr.: 2960595

Standconsole voor raamradiator

(niet te gebruiken voor ledenradiatoren)

bestelnr.: 2960596

min 125 - max 175

60

min 125 - max 175

60

min 125 - max 175

60

123

aCCESSoIrES

losse onderdelen voor leden- en raamradiatoren.

5/4”

Blindstop (verzinkt)

radiatoraansluiting

met:

rechtse draad linkse draad

Bestelnr. 912150200 912150100

g

5/4”

radiatoraansluitstuk rechtse draad

(verzinkt)

radiatornippel

(de ene helft is van

rechtse draad en de andere

helft van links draad

voorzien)

bestelnr.: 5050270

(benodigd: 2 nippels en 2 pakkingsringen om 2 dinblokken

te nippelen).

14

aansluitdraad

g:1/8” g: 3/8” g: 1/2” g: 3/4”

Bestelnr. 912150218 912150238 5050285 5050286

14

radiatoraansluitstuk linkse draad

(verzinkt)

aansluitdraad

g:1/8” g: 3/8” g: 1/2” g: 3/4”

Bestelnr. 912150118 912150138 5050290 5050291

min 125 - max 175

60

radiatorpakkingsring

pakkingring. 1,5 mm dik

voor warm- en heetwater-verwarming

bestelnr.: 5050280

59


aSSorTImENT

de e-panel wordt aangeboden in een ruim

assortiment met vermogens aangepast

aan iedere woning. er zijn drie horizontale

uitvoeringen in een bereik van 750 W tot

1500 W. de hoogte bedraagt telkens 600 mm,

de lengte varieert van 500 mm tot 1000 mm.

er is bovendien een verticale uitvoering met

een bereik van 1500 W. de hoogte bedraagt

1800 mm en de lengte 600 mm.

de radiatoren worden aangeboden in wit

(ral 9016), naar keuze in een horizontale,

geribde of vlakke versie. de verticale

uitvoering bestaat enkel in een vlakke versie.

BEdIENING

bediening van de e-panel verloopt eenvoudig

met twee draaiknoppen voor aan- en

uitschakeling en voor temperatuurregeling.

via deze chronoproportionele regeling is

de radiator instelbaar van 5°C tot 30°C. de

comforttemperatuur kan men aanpassen

door aan de knop te draaien.

led-indicator:

• groen: de radiator verwarmt niet (de

60

comforttemperatuur is lager ingesteld

dan de ruimtetemperatuur).

• rood: de radiator is aan het verwarmen.

• groen/rood knipperend: de

temperatuursonde is stuk.

HorIzoNTaal

Breedte

(mm)

Hoogte

(mm)

diepte

(mm)

Gewicht

geribd

(kg)

Gewicht

vlak

(kg)

Elektrisch

vermogen

(Watt)

art. nr.

geribd

art. nr.

vlak

500 600 73 16,80 19,27 750 5950001 5950004

800 600 73 26,88 30,83 1000 5950002 5950005

1000 600 73 33,60 38,54 1500 5950003 5950006

vErTICaal

600 1800 73 - 55,50 1500 - 5950008

e-panel

horizontaal geribd

E-PaNEl

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


e-panel

horizontaal vlak

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren

TECHNISCHE SPECIfICaTIES

• voeding: 230vaC

• isolatieklasse: ii

• ipX1

• temperatuur: vanaf +5°C tot +30°C

( *=5°, i=10°, ii=15°, iii=20°, iv=26°, v=30°)

• temperatuurregeling: via

chronoproportionele aan/uit regeling

• methode van regeling: aan en uit

• aansluitingskabel (1,2 m): bruin = fase,

blauw = nul

• Werkende temperatuur: 0°C tot 60°C

• temperatuur nauwkeurigheid: < 0,5°C

• norm: Ce

e-panel

verticaal vlak

E-PaNEl dESIGN

61


TECHNISCHE SPECIfICaTIES

• standaard geleverd met volledige

62

montageset: vergrendelde klikconsoles

(aantal afhankelijk van de lengte van de

radiator), design-blindstoppen, design-

ontluchter, ventielinsert (m30 x 1,5)

• 8 aansluitingen: universeel aansluitbaar

• standaard geïntegreerd ventiel

• afstand tussen muur en

middenaansluiting: constant 66 mm

• voorzien van vlakke voorzijde

• Werkdruk max. 6 bar

• Kleur s600 (fijnstructuur wit)

• Warmteafgifte in Watt volgens en 442

• 10 Jaar garantie

69

66

29

34

oPTIE:

flatline

type 21S

bovenaanzicht

116 116

140

zijaanzicht

103

70

onderaanzicht

3/4”3/4”

3/4” 3/4”

1/2” 1/2”

50

L-232

Brugman flatline

thermostaatkop wit

art. nr. 62700920

radIaTorEN mET WaTErvoErENdE vlaKKE voorPlaaT

50 31

102

66

29

34

116

140

Brugman flatline

thermostaatkop chroom

art. nr. 62700922

flatline

type 22

bovenaanzicht

zijaanzicht

136

86

onderaanzicht

3/4”3/4”

3/4” 3/4”

1/2” 1/2”

50

L-232

116

50

31

163

66

29

34

116

flatline

type 33

bovenaanzicht

140

zijaanzicht

197

70

onderaanzicht

3/4”3/4”

1/2” 1/2”

flatline

en 442 (75/65/20ºC) Type 21S Type 22 Type 33

breedte Hoogte 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900

400

75/65/20 °C

90/70/20 °C

366

458

440

553

512

643

581

731

711

899

562

708

657

827

749

943

925

1165

1286

1619

600

75/65/20 °C

90/70/20 °C

548

688

661

829

768

965

871

1097

1067

1349

694

875

842

1061

985

1241

1123

1415

1387

1748

1202

1512

1396

1757

1582

1991

1930

2428

800

75/65/20 °C

90/70/20 °C

731

917

881

1106

1024

1287

1162

1462

1422

1798

926

1166

1123

1415

1314

1655

1498

1887

1850

2330

1329

1672

1602

2016

1862

2342

2110

2654

2573

3237

1000

75/65/20 °C

90/70/20 °C

914

1146

1101

1382

1280

1608

1452

1828

1778

2248

900

1132

1157

1458

1404

1769

1642

2069

1872

2358

2312

2913

1300

1635

1661

2090

2003

2520

2327

2928

2637

3318

3216

4047

1200

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1097

1375

1321

1658

1536

1930

1742

2194

2134

2697

1080

1358

1388

1749

1685

2123

1970

2482

2246

2830

2774

3495

1560

1962

1993

2507

2404

3024

2792

3513

3164

3981

3859

4856

1400

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1280

1604

1541

1935

1792

2251

1260

1585

1620

2041

1966

2476

2299

2896

2621

3302

3237

4078

1820

2289

2325

2925

2804

3528

3258

4099

3692

4645

4502

5665

1600

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1462

1834

1762

2211

2048

2573

1440

1811

1851

2332

2246

2830

2627

3310

2995

3773

2080

2616

2658

3343

3205

4032

3723

4684

5146

6474

1800

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1645

2063

1982

2487

2304

2895

1620

2037

2083

2624

2527

3184

2956

3723

3370

4245

2340

2944

2990

3761

3605

4536

4189

5270

2000

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1828

2292

2202

2764

1800

2264

2314

2915

2808

3538

3284

4137

2600

3271

3322

4179

4006

5040

4654

5855

2200

75/65/20 °C

90/70/20 °C

1980

2490

2545

3207

3089

3891

3612

4551

2860

3598

3654

4597

4407

5544

2400

75/65/20 °C

90/70/20 °C

2194

2751

2160

2716

2777

3498

3370

4245

3941

4965

3120

3925

3986

5015

4807

6048

2600

75/65/20 °C

90/70/20 °C

3008

3790

3650

4599

3000

75/65/20 °C

90/70/20 °C

3471

4373

3900

4906

4983

6269

50

L-232

116

3/4” 3/4”

50 31

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


1. geen agressieve, schurende, bijtende stoffen gebruiken op

de radiator (antikalk-producten). ook urinespatten tegen de

radiator moeten vermeden worden.

2. de radiator zonder onderhoudsproducten poetsen.

(uitzondering: inox-radiatoren: hier is een inoxreiniger

toegelaten)

3. de plaatsing van radiatoren boven een bad met mogelijkheid

tot douche, in een stortbad of vlak ernaast is niet toegelaten !!!

de radiator mag immers niet rechtstreeks in contact komen

met zeepresten, daar water met zeepresten bijzonder corrosief

werken.

4. ten einde inwendige corrosie in radiatoren te voorkomen,

moet worden vermeden dat zuurstof in de installatie kan

dringen.

zowel bij ontwerp, montage en bediening van de installatie

dient hiermee rekening gehouden te worden.

zo bevelen wij aan onze radiatoren enkel in goed

gedimensioneerde gesloten installaties te gebruiken.

de nood om regelmatig te ontluchten wijst op gebreken in de

installatie en vereist een technische interventie.

aangezien praktisch elke installatie bestaat uit verschillende

metalen (koper, staal, messing, aluminium), dient corrosie ten

gevolge van elektrolyse vermeden te worden door gebruik

van een protector zoals:

EIGENSCHaPPEN:

ProTECT 1+1

art. nr. 60111

• zorgt voor een optimale bescherming voor staal, gietijzer,

aluminium, koper, koperlegeringen; tast kunstofleidingen

en dichtingsmaterialen niet aan.

• bevat inhibitoren die de galvanische corrosie tussen

metalen met verschillende potentialen volkomen

verhinderen.

oNdErHoUdS- EN INSTallaTIEvoorSCHrIfTEN

• bevat dispergatoren en hardheidsstabilisatoren die

afzettingen op de inwendige verwarmingsoppervlakken

verhinderen.

GEBrUIK:

• Het water dient neutraal te zijn met een pH tussen

6 en 8,5.

• indien het water in de installatie corrosief blijkt te zijn,

komt de garantie te vervallen.

doSErING:

• 1% protector op de waterinhoud van het

verwarmingssysteem (bvb. 1 liter protector op

100 liter water). de afwerking is permanent; een

éénmalige dosering volstaat. bij eventuele navulling van

water dient de concentratie gecontroleerd te worden.

5. men kan enkel gebruik maken van de garantie ivm roesten

aan de aansluitingen indien er gebruik gemaakt wordt van de

meegeleverde vasCo ontluchters en blindstoppen.

6. indien er transportschade aan de radiator wordt

geconstateerd moet dit direct gemeld worden. en mag

deze niet gemonteerd worden. transportschade op een

aangesloten radiator wordt immers niet geaccepteerd. een

beschadigde radiator (bijv. krassen) moet men in de originele

verpakking terugsturen.

7. pluggen en schroeven worden niet meegeleverd. Het is de

taak van de installateur om in functie van de opbouw van de

muur en het gewicht van de radiator het juiste type en aantal

pluggen en schroeven te selecteren.

8. indien de werking van de radiator niet in orde is, onderneem

dan zelf geen actie. maar neem contact op met de

binnendienst verkoop.

9. let op dat uw kinderen niet op de radiator klimmen (een

handdoekradiator is geen ladder).

10. bij een radiator met een elektrische weerstand, kan u enkel

aanspraak maken op de garantie indien de weerstand in

combinatie is met een vasCo radiator.

11. u kan enkel aanspraak maken op onze fabrieksgarantie,

indien u geen aanpassingen aan ons product doet.

63


A bRAND Of ThE hEATINg COMpANy

Brugman radiatorenfabriek Bv

boskampstraat 26, 7651 am tubbergen,

postbus 9, 7650 aa tubbergen

tel: +31 (0)546-629320, Fax: +31 (0)546-622645

internet: www.brugman.eu - www.theheatingcompany.com

e-mail: info@brugman.net - info@theheatingcompany.com

Technische wijzigingen voorbehouden. Revisie 11/2012 - Nederland

More magazines by this user
Similar magazines