05.05.2013 Views

Technische gegevens - Brugman Radiatoren B.V.

Technische gegevens - Brugman Radiatoren B.V.

Technische gegevens - Brugman Radiatoren B.V.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

THE<br />

ESSENCE<br />

TECHNISCH DOCUMENT 2013<br />

OF WARMTH


HorIzoNTaal<br />

standaard<br />

KompaKt 4<br />

universeel KompaKt<br />

vErTICaal<br />

verti m standaard<br />

verti m KompaKt<br />

mINI<br />

mini KompaKt<br />

2<br />

HorIzoNTaal<br />

piano universeel<br />

KompaKt<br />

vErTICaal<br />

verti m piano<br />

mINI<br />

piano mini<br />

malta (rondo)<br />

ibiza (rondo)<br />

leden<br />

raam<br />

HorIzoNTaal<br />

e-panel (geribd)<br />

e-panel design (vlaK)<br />

vErTICaal<br />

e-panel design (vlaK)<br />

HorIzoNTaal


ij de keuze voor het soort verwarming in een bepaald vertrek zijn<br />

diverse aspecten van belang. zo moet o.a. rekening worden gehou-<br />

den met de beschikbare ruimte, de stijl van inrichting en de behaag-<br />

lijkheid in de ruimte. een optimale warmte-overdracht betekent bij<br />

brugman dat gekozen kan worden uit verschillende mogelijkheden<br />

welke perfect aansluiten bij de eisen die vandaag de dag gesteld<br />

worden. in deze brochure wordt door brugman een ongekend groot<br />

aantal keuzemogelijkheden geboden. brugman neemt hiermee een<br />

unieke positie in op de nederlandse markt. op de volgende pagina’s<br />

krijgt u een impressie van de door brugman gevoerde productlijnen:<br />

UNIEK ASSORTIMENT<br />

Garantievoorwaarden<br />

brugman-radiatoren zijn 10 jaar gewaarborgd tegen lekkagefouten en 10 jaar tegen lakfouten, wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem<br />

met warm water. in geval van grondstof- of fabricagegebreken door brugman erkend, heeft deze laatste het recht om over herstelling of vervanging te beslissen.<br />

Het artikel dient ons franco toegestuurd te worden, met uitsluiting van alle loon-, transport- of verplaatsingskosten. uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat brugman niet tot<br />

enige schadevergoeding is gehouden, noch voor schade geleden aan andere goederen noch wegens gederfde winst. de vervanging of herstelling van een onderdeel gedurende<br />

de waarborgperiode kan deze niet verlengen. de fabrikant behoudt zich het recht zonder voorafgaande mededeling de technische kenmerken van zijn producten te wijzigen.<br />

Terugname van radiatoren<br />

indien u nog niet uitgepakte en onbeschadigde radiatoren wenst terug te geven, gelden volgende voorwaarden.<br />

1. Het radiatortype dient nog tot het actuele brugman-programma te behoren.<br />

2. voorraadradiatoren in de kleur wit ral 9016 worden teruggenomen tegen 85% van het nettofactuurbedrag (d.w.z. 15% annulatiekosten), 20,00 euro transportkosten worden<br />

echter aangerekend.<br />

3. maatradiatoren, d.w.z. radiatoren met een andere afmeting of aansluiting dan de voorraadtypes worden niet teruggenomen, annulatie of creditering is niet mogelijk. vertraagde<br />

leveringen betekenen niet dat orders geannuleerd kunnen worden. luxe-accessoires worden ook niet teruggenomen.<br />

opgelet !<br />

radiatoren worden alleen teruggenomen na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege brugman. stuur niet spontaan radiatoren terug, maar wacht tot u onze ophaalbon<br />

heeft ontvangen.<br />

Bestellingen en annulatie<br />

na ontvangst van uw order wordt deze onmiddellijk in productie genomen. zodoende kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht of orders worden geannuleerd.<br />

brugman kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.<br />

paneelradiatoren<br />

vlakke paneelradiatoren<br />

badkamerradiatoren<br />

kolomradiatoren<br />

elektrische<br />

paneelradiatoren<br />

vlakke paneelradiatoren<br />

met watervoerende<br />

voorplaat<br />

3


BrUGmaN pANEElRADIATOREN<br />

BS EN 442<br />

Licence No. 7480<br />

Certified heat outputs


de universeel en piano-universeel radiatoren zijn<br />

goedgekeurd voor gebruik in seniorenwoningen door<br />

het projectbureau seniorenlabel.<br />

stichting stabu heeft een besteksystematiek, waardoor<br />

het aantal benodigde handelingen, voor de bestekschrijver,<br />

geminimaliseerd worden. de producten in<br />

deze catalogus zijn hierin opgenomen.<br />

vabi is de vereniging voor automatisering in de bouw-<br />

en installatietechniek. de producten in deze catalogus<br />

zijn hierin opgenomen.<br />

Krijger bv levert de bink rekenprogrammatuur voor<br />

de bouw- en installatiebranche. de producten in deze<br />

catalogus zijn hierin opgenomen.<br />

de zoeksnoek is een bedrijfs- en productdocumentatiesysteem<br />

waarop snel praktisch bruikbare productinformatie<br />

kan worden gevonden.<br />

RKEY<br />

BrUGmaN AllE gEgEvENS Op EEN RIj<br />

brugman, met een productiecapaciteit van<br />

circa 2 miljoen radiatoren per jaar, is één van<br />

de grootste radiatorenproducenten van eu-<br />

ropa, met vestigingen in nederland, duitsland,<br />

Frankrijk, denemarken en polen.<br />

innovatie neemt bij brugman een belangrijke<br />

plaats in. dat geldt zeker voor de brugman Ca-<br />

sual line. deze vertrouwde paneelradiatoren<br />

worden onder continue procesbewaking in<br />

grote aantallen vervaardigd. zowel brugman<br />

als de groothandel houden een breed assor-<br />

timent maten en typen van deze lijn op voor-<br />

raad. door de keuze voor standaardkleur wit<br />

(ral 9016), kunnen brugman paneelradiatoren<br />

snel geleverd worden. door toepassing van<br />

hoogwaardig staal en optimaal beschermende<br />

lak en coating wordt 10 jaar garantie verleend.<br />

de verti m Piano is een verticaal uitgevoerde<br />

radiator en is met name geschikt voor ruimtes<br />

waar slechts beperkte wandbreedte beschik-<br />

baar is, een hoge warmteafgifte nodig is of op<br />

plaatsen waar een verticale radiator beter tot<br />

zijn recht komt.<br />

arKeY ontwikkelt en levert zowel teken- als rekensoftware<br />

voor de bouw- en installatiebranche. arKeY wordt<br />

dagelijks ingezet bij o.a. architecten, aannemers en<br />

installatiebedrijven. de producten uit deze catalogus<br />

zijn hierin opgenomen.<br />

stabiplan levert autocad aplicaties voor de bouw. alle<br />

producten in deze catalogus zijn hierin opgenomen.<br />

alle producten in deze catalogus zijn geschikt voor<br />

toepassingen in systemen met lage temperatuur verwarming<br />

(ltv).<br />

en-442 is de nieuwe norm voor de warmteafgifte van<br />

warmtewisselaars in gebouwen. alle producten in deze<br />

catalogus voldoen aan deze norm.<br />

in Het digitale Huis wordt productinformatie vanuit<br />

bouwkundig oogpunt gestructureerd. Het digitale Huis<br />

‘stempel’ is dan ook een waarborg voor professionele<br />

kwaliteit, die bovendien wordt gecontroleerd door onafhankelijke<br />

instanties als de bna en de stabu.<br />

5


Kwaliteitsspecificaties<br />

brugman is gecertifieerd volgens iso<br />

9001:2008. de radiatoren worden ver-<br />

vaardigd uit koudgewalst hoogsterkte<br />

staal kwaliteitsklasse HC volgens de norm<br />

en10268:2006. brugman paneel radiatoren<br />

zijn geschikt voor een werkdruk tot 8 bar.<br />

de radiatoren zijn geschikt voor warmwater-<br />

installaties met een maximum temperatuur<br />

van 110°C.<br />

Productie<br />

de paneelradiatoren worden geproduceerd<br />

op 4 nieuwe, ultramoderne, volledig geau-<br />

tomatiseerde productiestraten onder con-<br />

tinue procesbewaking. elke radiator wordt<br />

aan het einde van iedere productielijn indi-<br />

vidueel op dichtheid getest.<br />

lakken, algemeen<br />

de finishing van de radiator vindt plaats in<br />

een hiervoor speciaal ontworpen milieu-<br />

vriendelijke installatie. de afwerking bestaat<br />

uit:<br />

voorbehandeling:<br />

alvorens de radiatoren van een kataforese<br />

grondlak worden voorzien, wordt een gron-<br />

dige reiniging en voorbehandeling toege-<br />

past in een moderne sproei- en voorbehan-<br />

delingsinstallatie.<br />

6<br />

de verpakking van alle brugman radiatoren is zo<br />

ontworpen dat beschadiging wordt tegengegaan. de<br />

verpakking dient dan ook pas na de installatie te worden<br />

verwijderd! (m.u.v. de Kompakt-4 radiator waar de<br />

beugels in de verpakking zitten.).<br />

ProdUCTIE EN kwAlITEITSASpECTEN<br />

de paneelradiatoren worden onder continue procesbewaking<br />

geproduceerd op 4 ultramoderne, volledig<br />

geautomatiseerde productiestraten.


de radiatoren die van de productielijn komen,worden ontvet, gefosfateerd, gespoeld en kathodisch gelakt met uitharding<br />

van de lak bij 190 °C. na de afsluitende epoxypoedercoating met uitharding bij 195 °C zijn de radiatoren<br />

maximaal beschermd en geschikt voor vele jaren gebruik. zowel de voorbehandeling als het lakproces geschieden<br />

zeer milieuvriendelijk.<br />

ProdUCTIE EN kwAlITEITSASpECTEN<br />

daarna wordt een ijzerfosfaatbehandeling<br />

(a) toegepast, waardoor een goede hechting<br />

van de cataforese grondlak is gewaarborgd.<br />

Grondlak:<br />

na de voorbehandeling worden de radia-<br />

toren voorzien van een milieuvriendelijke<br />

elektrocataforese grondlaag (b) en gemof-<br />

feld op 190 °C.<br />

aflakken:<br />

in twee volautomatische elektrostatische<br />

poedercoat-installaties worden de radiato-<br />

ren voorzien van een epoxy-polyester lak-<br />

laag (c) in de kleur wit (ral 9016).<br />

de radiatoren worden vervolgens gemof-<br />

feld bij een temperatuur van 195 °C.<br />

voordelen:<br />

- laagdikte minimaal 50 µm.<br />

- optimale korrosiebestendigheid.<br />

- gelijkmatige laklaag met zeer goede<br />

dekking op kanten, hoeken en randen.<br />

- geen druppelvorming aan onderkan-<br />

ten.<br />

- grote kras- en stootvastheid.<br />

Garantie<br />

op alle paneelradiatoren wordt gedurende<br />

10 jaar na de levering garantie gegeven op<br />

fabricage- en materiaalfouten, mits de<br />

radiatoren oordeelkundig opgeslagen zijn<br />

geweest, vakkundig zijn geïnstalleerd en<br />

onder normale omstandigheden zijn ge-<br />

bruikt.<br />

7


Standaard radiator / verzinkte radiator<br />

de paneelradiator in de standaarduitvoering<br />

munt uit door de uitstekende kwaliteit en<br />

toepasbaarheid. de radiator is voorzien van 4<br />

zijaansluitingen 1/2” binnendraad en aange-<br />

laste ophangstrippen. door vergaande inno-<br />

vaties in de verwerking van het convectorma-<br />

teriaal en de geometrie van de radiator wordt<br />

de hoogst mogelijke warmteafgifte voor ie-<br />

dere maatvoering verkregen. een aantal ma-<br />

ten in type 20 zijn ook in verzinkte uitvoering<br />

leverbaar.<br />

Kompakt (4) radiator<br />

de Kompakt (4) radiator is aan de bovenzijde<br />

afgewerkt met een sierrooster en voorzien<br />

van zijbekleding en ophangstrippen.<br />

Universeelkompakt radiator<br />

de universeelkompakt radiator is aan de<br />

bovenzijde afgewerkt met een sierrooster<br />

en voorzien van zijbekleding. de universeel-<br />

kompakt radiator is fabrieksmatig voorzien<br />

van een geïntegreerd leidingset, waardoor<br />

zowel zij- als onderaansluiting mogelijk is.<br />

omwille van het universele karakter heeft<br />

deze radiator geen ophangstrippen.<br />

Piano-Universeelkompakt radiator<br />

de piano-universeelkompakt radiator is uit-<br />

gevoerd met één vlakke voorzijde waardoor<br />

een esthetisch hoogwaardige radiator wordt<br />

verkregen met een moderne, strakke uitstra-<br />

ling. ook bij dit type radiator is zowel zij- als<br />

onderaansluiting mogelijk. ook de piano-<br />

universeelkompaktradiator is niet voorzien<br />

van ophangstrippen.<br />

8<br />

Standaard / verzinkte radiator<br />

voorzien van 4 aansluitingen.<br />

Universeelkompakt radiator<br />

voorzien van 6 aansluitingen. afgewerkt met sierrooster<br />

en uitgevoerd met zijbekleding.<br />

dE PaNEElradIaTor TOT IN DETAIl<br />

Kompakt (4) radiator<br />

afgewerkt met sierrooster en uitgevoerd met zijbekleding,<br />

aangelaste strippen en vmb beugels.<br />

Piano-Uni radiator<br />

afgewerkt met sierrooster en uitgevoerd met<br />

zijbekleding. voorzien van vlakke voorzijde<br />

en 6 aansluitingen.


900 -<br />

700 -<br />

600 -<br />

500 -<br />

400 -<br />

300 -<br />

Hoogte- en lengtematen (in mm)<br />

H<br />

H.o.H.<br />

de types standaard radiatoren<br />

H<br />

H.o.H.<br />

- 400<br />

- 480<br />

- 560<br />

- 640<br />

- 720<br />

- 800<br />

- 880<br />

- 960<br />

- 1040<br />

- 1120<br />

- 1200<br />

- 1280<br />

lengte<br />

type 10 type 11 type 20 type 21 type 22 type 33<br />

b<br />

b b b b b<br />

b b b b b b<br />

type 20s type 21s type 22 type 33<br />

de types ((piano-) universeel)Kompakt radiatoren<br />

maten van de radiatoren<br />

Hoogte/Type H.o.H.<br />

10 en 11 20, 21 en 22 20s en 21s 33<br />

(mm)<br />

(mm) B*2 b B*1,2 b B*2 b B*1,2 b<br />

300 241±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

400 341±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

500 441±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

600 541±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

700 641±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

900 841±2 50 35 102 51 68 34 172 121<br />

*1 voor de piano-uitvoering geldt: b + 3,0 mm en b + 3,0 mm.<br />

*2 voor standaard em Kompakt radiatoren geldt: b + 2,0 mm (in verband met ophangstrippen).<br />

- 1440<br />

- 1600<br />

- 1760<br />

- 1920<br />

- 2080<br />

- 2240<br />

- 2400<br />

- 2720<br />

- 3040<br />

dE PaNEElradIaTor TOT IN DETAIl<br />

Hoogte<br />

aansluiting (Piano-) Universeelkompakt<br />

radiatoren<br />

paneelradiatoren in de (piano-) universeel-<br />

kompakt-uitvoering zijn standaard voorzien<br />

van 6 aansluitingen: 2 aan iedere zijkant en<br />

2 aan de (rechter-) onderzijde. Fabrieksma-<br />

tig worden de onderaansluitingen afgedopt<br />

met metalen kappen. in geval van zijaanslui-<br />

ting dichten de beide metalen kappen de<br />

beide onderaansluitingen drukdicht af. door<br />

het verwijderen van de metalen kappen kan<br />

gebruik worden gemaakt van de onderaan-<br />

sluiting.<br />

de 4 aansluitingen aan de zijkant zijn voor-<br />

zien van 1/2” binnendraad; de aansluitingen<br />

aan de (rechter-) onderzijde zijn voorzien<br />

van 3/4” buitendraad (euroconus).<br />

9


Toelichting 6 aansluitingen<br />

universeel- en piano-uni radiatoren hebben<br />

een in de radiator geïntegreerde aanvoerlei-<br />

ding, met aanvoer- en retouraansluitingen<br />

aan de onderzijde (3/4” buitendraad, euro-<br />

conus). naast deze onderaansluitingen zijn<br />

de radiatoren ook voorzien van 4 aansluiting-<br />

en aan de zijkant (1/2” binnendraad).<br />

Strippen en onderaansluiting<br />

universeel- en piano-uni radiatoren zijn<br />

niet voorzien van ophangstrippen. op deze<br />

manier bestaat bij de universeelkompakt-<br />

radiator de keuze om de radiator links- of<br />

rechtsonder aan te sluiten.<br />

let op !!!<br />

bij type 33 verandert hierdoor de afstand<br />

van de onderaansluiting tot de muur. de pi-<br />

ano-uni radiator wordt standaard geleverd<br />

met een aansluiting rechtsonder.<br />

montage<br />

universeelkompakt- en piano-uni radiato-<br />

ren kunnen worden bevestigd door middel<br />

van Ju-consolen. voor aansluitmogelijkhe-<br />

den van de radiator verwijzen we naar ne-<br />

venstaande pagina.<br />

10<br />

vooraanzicht Universeelkompaktradiator<br />

1<br />

2<br />

TOElIChTINg (PIaNo-) UNIvErSEElKomPaKT RADIATOR<br />

de aansluitingen zijn als volgt:<br />

1 1/2” aansluiting binnendraad<br />

2 1/2” aansluiting binnendraad<br />

3 1/2” aansluiting binnendraad, geschikt voor de ventiel-montage<br />

4 1/2” aansluiting binnendraad<br />

50 mm 27 mm<br />

5 3/4” aansluiting buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)<br />

6 3/4” aansluiting buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)<br />

6<br />

5<br />

4<br />

29.5 mm<br />

6<br />

5<br />

3<br />

4<br />

z = H -/- 59


aanvoer<br />

aanvoer<br />

retour<br />

aanvoer<br />

aanvoer<br />

aanvoer<br />

retour<br />

retour<br />

retour<br />

retour<br />

TOElIChTINg (PIaNo-) UNIvErSEElKomPaKT RADIATOR<br />

a) traditionele aansluiting,<br />

meest toegepast bij<br />

leidingen langs de muur.<br />

b) overhoeks (diagonaal)<br />

aansluiting, toegepast<br />

bij lange radiatoren.<br />

C) tweezijdige onderaansluiting.<br />

d) zijaansluiting d.m.v. aansluitcombinatie,toegepast<br />

bij vloerleidingen.<br />

e) onderaansluiting, toegepast<br />

bij vloerleidingen.<br />

aansluitingmogelijkheden (Piano-) Uni-<br />

verseelkompakt radiator<br />

de universeelkompakt radiator kan op de<br />

traditionele manier worden aangesloten (zie<br />

afbeelding a, b, C en d). daarnaast is het bij<br />

toepassing van vloerleidingen mogelijk de<br />

leidingen direct middels knelfittingen op de<br />

onderaansluiting van de radiator aan te slui-<br />

ten (afb. e). Hierdoor komt de aansluitcom-<br />

binatie (afb. d) te vervallen. Wanneer de ra-<br />

diator afsluitbaar moet worden uitgevoerd,<br />

kan dit zowel bij de verdeler als door middel<br />

van een afsluitbaar onderblok worden gere-<br />

aliseerd. H-blokken worden, evenals diverse<br />

accessoiresets, in diverse uitvoeringen door<br />

de groothandel geleverd.<br />

n Knelfitting<br />

(speciaaladapter) voor<br />

directe aansluiting op<br />

metaal of kunststof<br />

vloerbuis.<br />

n H-blok met Euroconus<br />

t.b.v. 2-pijp- systeem<br />

n H-blok met Euroconus<br />

t.b.v. 1-pijp- systeem<br />

let op!<br />

er dient bij een H-blok<br />

wel een conische ring<br />

bijgeleverd te worden<br />

i.v.m. H-blok recht<br />

euroaansluiting conisch.<br />

11


drukverliezen<br />

deze <strong>gegevens</strong> zijn gebaseerd op een ge-<br />

normeerde opstelling volgens en-442. er is<br />

geen rekening gehouden met de drukverlie-<br />

zen over de afsluiters en aansluitingen.<br />

rekenvoorbeeld<br />

stel: een brugman standaardradiator type<br />

22, 600 x 1200 mm, p = 2136 Watt (volgens<br />

en-442 bij75/65/20 °C)<br />

t a = 75 [°C] - t r = 65 [°C] - t l = 20 [°C]<br />

p . 3600 2136 • 3600<br />

Q = m 4200 . qt = = 183 [kg/h]<br />

4200 • 10<br />

na raadplegen van de grafiek blijkt: druk-<br />

verlies = 500 pa.<br />

12<br />

rekenvoorbeeld drukverliesgrafiek<br />

q p drukverlies in pa<br />

qm = debiet in (kg/h)<br />

1 plaats<br />

2 plaats<br />

TECHNISCHE gEgEvENS<br />

3 plaats


<strong>Technische</strong> specificaties: Standaard-, (Universeel)Kompakt- en Piano-Uni radiator<br />

Hoogte<br />

300<br />

400<br />

500<br />

600<br />

700<br />

900<br />

TECHNISCHE gEgEvENS<br />

Standaard (Universeel) Kompakt Piano-Universeel<br />

***<br />

Type<br />

10<br />

N-exponent<br />

Gewicht<br />

Kg/m<br />

afgifte<br />

W/m*<br />

Waterinh.<br />

l/m<br />

N-exponent<br />

Gewicht<br />

Kompakt<br />

Kg/m<br />

Gewicht<br />

Universeel<br />

Kg/m<br />

afgifte<br />

W/m*<br />

Waterinh.<br />

l/m<br />

N-exponent<br />

Gewicht<br />

Kg/m<br />

afgifte<br />

W/m*<br />

Waterinh.<br />

l/m<br />

11<br />

20<br />

1,3194 8,0 511 2,2<br />

20s<br />

21<br />

1,2865 12,5 13,0 561 4,3 1,2587 15,1 524 4,3<br />

21s 1,3236 14,7 15,2 763 4,3 1,3151 17,5 725 4,3<br />

22 1,3233 16,3 1033 4,3 1,3128 17,3 17,8 984 4,3 1,3054 20,0 956 4,3<br />

33 1,3238 24,4 1484 6,4 1,3244 26,3 26,8 1382 6,4 1,3160 29,1 1364 6,4<br />

10 1,2885 7,6 426 2,8<br />

11 1,3236 10,9 659 2,8<br />

20 1,2780 15,5 760 5,5<br />

20s 1,2881 16,2 16,7 705 5,5 1,2644 19,8 654 5,5<br />

21 1,3207 18,7 1036 5,5<br />

21s 1,3288 19,4 19,9 957 5,5 1,3179 23,0 899 5,5<br />

22 1,3334 21,7 1302 5,5 1,3252 23,3 23,8 1240 5,5 1,3276 26,7 1191 5,5<br />

33 1,3461 32,7 1877 8,1 1,3378 34,7 35,2 1748 8,1 1,3317 38,7 1717 8,1<br />

10 1,2856 9,4 520 3,4<br />

11<br />

20<br />

1,3268 13,8 798 3,4<br />

20s 1,2906 20,0 20,5 846 6,7 1,2693 24,4 778 6,7<br />

21 1,3310 23,3 1232 6,7<br />

21s 1,3346 24,1 24,6 1136 6,7 1,3223 28,5 1063 6,7<br />

22 1,3440 27,4 1550 6,7 1,3377 29,1 29,6 1479 6,7 1,3464 33,4 1411 6,7<br />

33 1,3645 41,1 2230 9,9 1,3505 43,3 43,8 2082 9,9 1,3461 48,3 2037 9,9<br />

10 1,2823 11,3 612 4,0<br />

11 1,3292 16,7 927 4,0<br />

20 1,2707 22,7 1062 7,9<br />

20s 1,2939 23,7 24,2 984 7,9 1,2731 29,0 899 7,9<br />

21 1,3396 28,0 1418 7,9<br />

21s 1,3408 28,9 29,4 1305 7,9 1,3282 34,2 1218 7,9<br />

22 1,3550 33,3 1780 7,9 1,3501 34,8 35,3 1703 7,9 1,3619 40,1 1622 7,9<br />

33<br />

10<br />

1,3791 49,7 2547 11,8 1,3627 52,2 52,7 2388 11,8 1,3594 58,1 2327 11,8<br />

11<br />

20<br />

1,3306 19,7 1049 4,6<br />

20s<br />

21<br />

1,2981 27,5 28,0 1121 9,1<br />

21s 1,3475 33,8 34,3 1463 9,1 1,3356 39,9 1368 9,1<br />

22 1,3665 39,5 1993 9,1 1,3626 40,3 40,8 1915 9,1 1,3739 46,8 1824 9,1<br />

33 1,3898 58,6 2830 13,6 1,3743 61,4 61,9 2667 13,6 1,3714 67,9 2591 13,6<br />

10 1,2690 16,9 889 5,8<br />

11 1,3308 25,5 1268 5,8<br />

20 1,2960 33,7 1484 11,7<br />

20s 1,3090 34,9 35,4 1394 11,6<br />

21 1,3554 42,3 1922 11,7<br />

21s 1,3623 43,6 44,1 1754 11,7 1,3550 51,5 1652 11,7<br />

22 1,3907 52,6 2374 11,7 1,3875 50,9 51,4 2306 11,7 1,3878 60,3 2209 11,7<br />

33 1,3996 76,7 3308 17,6 1,3956 80,4 80,9 3155 17,6 1,3921 87,9 3048 17,6<br />

* let op: gewichten, afgiftes en waterinhouden zijn vermeld per strekkende meter.<br />

** <strong>gegevens</strong> volgens en-442, afgiftes gemeten bij een temperatuurregime van 75/65/20 °C.<br />

*** zie volgende pagina voor een overzicht.<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

13


Warmteafgiftes Standaard / verzinkte radiatoren 75/65/20 °C<br />

14<br />

TECHNISCHE gEgEvENS<br />

Hoogte Type<br />

10<br />

400 480 560 640 720 800 880 960 1040<br />

lengte in mm<br />

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040<br />

11 245 327 409 491 572 654 736 899 1063 1226 1390 1553<br />

300<br />

20<br />

21<br />

22 496 661 826 992 1157 1322 1488 1653 1818 1983 2149 2314 2479 2810 3140<br />

33 1187 1425 1662 1900 2137 2374 2612 2849 3087 3324 3562 4036 4511<br />

10 204 273 341 409 477 545 613 682 750 818 886 954 1022<br />

11 316 369 422 474 527 580 633 685 738 791 844 949 1054 1160 1265 1371 1476 1582 1792 2003<br />

400<br />

20<br />

21 497 663<br />

608<br />

829<br />

730<br />

995<br />

851<br />

1160<br />

973<br />

1326<br />

1094<br />

1492 1658 1823 1989 2155 2321 2486 2818 3149<br />

22 625 833 1042 1250 1458 1667 1875 2083 2292 2500 2708 2916 3125 3541 3958<br />

33 1201 1502 1802 2102 2403 2703 3003 3304 3604 3904 4204 4505 5105 5706<br />

10 250 333 416 499 582 666 749 832 915 998 1082 1165 1248<br />

11 319 383 447 511 575 638 702 766 830 894 958 1021 1149 1277 1404 1532 1660 1788 1915 2171 2426<br />

500<br />

20<br />

21 591 690 788 887 986 1084 1183 1281 1380 1478 1577 1774 1971 2168 2365 2563 2760 2957<br />

22 620 744 868 992 1116 1240 1364 1488 1612 1736 1860 1984 2232 2480 2728 2976 3224 3472 3720 4216 4712<br />

33 1070 1249 1427 1606 1784 1962 2141 2319 2498 2676 2854 3211 3568 3925 4638<br />

10 294 392 490 588 685 783 881 979 1077 1175 1273 1371 1469<br />

11 371 445 519 593 667 742 816 890 964 1038 1112 1187 1335 1483 1632 1780 1928 2076 2225 2521 2818<br />

600<br />

20<br />

21<br />

510<br />

681 794<br />

680<br />

908 1021<br />

850<br />

1134 1248<br />

1020<br />

1361 1475<br />

1189<br />

1588 1702<br />

1359<br />

1815<br />

1529<br />

2042 2269 2496 2723 2949 3176 3403<br />

22 712 854 997 1139 1282 1424 1566 1709 1851 1994 2136 2278 2563 2848 3133 3418 3702 3987 4272 4842 5411<br />

33<br />

10<br />

1223 1426 1630 1834 2038 2241 2445 2649 2853 3056 3260 3668 4075 4483 5298<br />

11 420 504 587 671 755 839 923 1007 1091 1175 1259 1343 1511 1678<br />

700<br />

20<br />

21<br />

22 797 957 1116 1276 1435 1594 1754 1913 2073 2232 2392 2551 2870 3189<br />

33 1358 1585 1811 2038 2264 2490 2717 2943<br />

10 427 498 569 640 711 782 853<br />

11 507 609 710 812 913 1014 1116 1217 1319 1420 1522<br />

900<br />

20<br />

21<br />

712<br />

923 1076<br />

950<br />

1230 1384<br />

1187<br />

1538 1691<br />

1425<br />

1845<br />

22 950 1140 1329 1519 1709 1899 2089 2279 2469 2659 2849<br />

33 1588 1852 2117 2382 2646 2911 3176 3440 3705 3970<br />

verzinkte radiatoren<br />

Warmteafgiftes UniverseelKompakt radiatoren 75/65/20 °C<br />

Hoogte Type<br />

400 480 560 640 720 800 880 960 1040<br />

lengte in mm<br />

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040<br />

20s 269 359 449 539 628 718 808 987 1167 1346<br />

300<br />

21s<br />

22<br />

366<br />

472<br />

488<br />

630<br />

610<br />

787<br />

732<br />

945<br />

855<br />

1102<br />

977<br />

1260<br />

1099<br />

1417<br />

1221<br />

1574<br />

1343<br />

1732<br />

1465<br />

1889<br />

1587<br />

2047<br />

1709<br />

2204<br />

1831<br />

2362<br />

2075<br />

2676<br />

2320<br />

2991<br />

33 1106 1327 1548 1769 1990 2211 2432 2653 2875 3096 3317 3759 4201<br />

20s 338 395 451 508 564 620 677 733 790 846 902 1015 1128 1241 1354 1466 1579 1692<br />

400<br />

21s<br />

22<br />

459<br />

595<br />

612<br />

794<br />

766<br />

992<br />

919<br />

1190<br />

1072<br />

1389<br />

1225<br />

1587<br />

1378<br />

1786<br />

1531<br />

1984<br />

1684<br />

2182<br />

1837<br />

2381<br />

1991<br />

2579<br />

2144<br />

2778<br />

2297<br />

2976<br />

2603<br />

3373<br />

2909<br />

3770<br />

33 1119 1398 1678 1958 2237 2517 2797 3076 3356 3636 3916 4195 4755 5314<br />

20s 338 406 474 541 609 677 744 812 880 948 1015 1083 1218 1354 1489 1624 1760 1895 2030<br />

500<br />

21s<br />

22<br />

454<br />

592<br />

545<br />

710<br />

636<br />

828<br />

727<br />

947<br />

818<br />

1065<br />

909<br />

1183<br />

1000<br />

1302<br />

1091<br />

1420<br />

1181<br />

1538<br />

1272<br />

1656<br />

1363<br />

1775<br />

1454<br />

1893<br />

1636<br />

2130<br />

1818<br />

2366<br />

1999<br />

2603<br />

2181<br />

2840<br />

2363<br />

3076<br />

2545<br />

3313<br />

2726<br />

3550<br />

3090<br />

4023<br />

3453<br />

4496<br />

33 999 1166 1332 1499 1666 1832 1999 2165 2332 2498 2665 2998 3331 3664 4331<br />

20s 394 472 551 630 708 787 866 945 1023 1102 1181 1260 1417 1574 1732 1889 2047 2204 2362<br />

600<br />

21s<br />

22<br />

522<br />

681<br />

626<br />

817<br />

731<br />

954<br />

835<br />

1090<br />

940<br />

1226<br />

1044<br />

1362<br />

1148<br />

1499<br />

1253<br />

1635<br />

1357<br />

1771<br />

1462<br />

1907<br />

1566<br />

2044<br />

1670<br />

2180<br />

1879<br />

2452<br />

2088<br />

2725<br />

2297<br />

2997<br />

2506<br />

3270<br />

2714<br />

3542<br />

2923<br />

3815<br />

3132<br />

4087<br />

3550<br />

4632<br />

3967<br />

5177<br />

33 1146 1337 1528 1719 1910 2101 2292 2484 2675 2866 3057 3439 3821 4203 4967<br />

20s 538 807 897<br />

700<br />

21s<br />

22<br />

585<br />

766<br />

702<br />

919<br />

819<br />

1072<br />

936<br />

1226<br />

1053<br />

1379<br />

1170<br />

1532<br />

1287<br />

1685<br />

1404<br />

1838<br />

1522<br />

1992<br />

1639<br />

2145<br />

1756<br />

2298<br />

1873<br />

2451<br />

2107<br />

2758<br />

2341<br />

3064<br />

33 1280 1494 1707 1920 2134 2347 2560 2774<br />

20s 558 781 892 1004<br />

900<br />

21s<br />

22<br />

702<br />

922<br />

842<br />

1107<br />

982<br />

1291<br />

1123<br />

1476<br />

1263<br />

1660<br />

1403<br />

1845<br />

1544<br />

2029<br />

1684<br />

2214<br />

1824<br />

2398<br />

1964<br />

2583<br />

2105<br />

2767<br />

33 1514 1767 2019 2272 2524 2776 3029 3281 3534 3786<br />

Warmteafgiftes Piano-Universeel radiatoren 75/65/20 °C<br />

Hoogte Type<br />

400 480 560 640 720 800 880 960 1040<br />

lengte in mm<br />

1120 1200 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2720 3040<br />

20s 252 335 419 503 587 671 755 922 1090 1258<br />

300<br />

21s<br />

22<br />

348<br />

459<br />

464<br />

612<br />

580<br />

765<br />

696<br />

918<br />

812<br />

1071<br />

928<br />

1224<br />

1044<br />

1377<br />

1160<br />

1530<br />

1276<br />

1683<br />

1392<br />

1836<br />

1508<br />

1988<br />

1624<br />

2141<br />

1740<br />

2294<br />

1972<br />

2600<br />

2204<br />

2906<br />

33 1091 1309 1528 1746 1964 2182 2401 2619 2837 3055 3274 3710 4147<br />

20s 314 366 419 471 523 576 628 680 732 785 837 942 1046 1151 1256 1360 1465 1570<br />

400<br />

21s<br />

22<br />

432<br />

572<br />

575<br />

762<br />

719<br />

953<br />

863<br />

1143<br />

1007<br />

1334<br />

1151<br />

1524<br />

1295<br />

1715<br />

1438<br />

1906<br />

1582<br />

2096<br />

1726<br />

2287<br />

1870<br />

2477<br />

2014<br />

2668<br />

2158<br />

2858<br />

2445<br />

3240<br />

2733<br />

3621<br />

33 1099 1374 1648 1923 2198 2472 2747 3022 3297 3571 3846 4121 4670 5220<br />

20s 311 373 436 498 560 622 685 747 809 871 934 996 1120 1245 1369 1494 1618 1743 1867<br />

500<br />

21s<br />

22<br />

425<br />

564<br />

510<br />

677<br />

595<br />

790<br />

680<br />

903<br />

765<br />

1016<br />

850<br />

1129<br />

935<br />

1242<br />

1020<br />

1355<br />

1106<br />

1467<br />

1191<br />

1580<br />

1276<br />

1693<br />

1361<br />

1806<br />

1531<br />

2032<br />

1701<br />

2258<br />

1871<br />

2483<br />

2041<br />

2709<br />

2211<br />

2935<br />

2381<br />

3161<br />

2551<br />

3386<br />

2891<br />

3838<br />

3232<br />

4289<br />

33 978 1141 1304 1467 1630 1793 1956 2118 2281 2444 2607 2933 3259 3585 4237<br />

20s 360 432 503 575 647 719 791 863 935 1007 1079 1151 1295 1438 1582 1726 1870 2014 2158<br />

600<br />

21s<br />

22<br />

487<br />

649<br />

585<br />

779<br />

682<br />

908<br />

780<br />

1038<br />

877<br />

1168<br />

974<br />

1298<br />

1072<br />

1427<br />

1169<br />

1557<br />

1267<br />

1687<br />

1364<br />

1817<br />

1462<br />

1946<br />

1559<br />

2076<br />

1754<br />

2336<br />

1949<br />

2595<br />

2144<br />

2855<br />

2339<br />

3114<br />

2533<br />

3374<br />

2728<br />

3633<br />

2923<br />

3893<br />

3313<br />

4412<br />

3703<br />

4931<br />

33<br />

20s<br />

1117 1303 1489 1675 1862 2048 2234 2420 2606 2792 2979 3351 3723 4096 4840<br />

700<br />

21s<br />

22<br />

547<br />

730<br />

657<br />

876<br />

766<br />

1021<br />

876<br />

1167<br />

985<br />

1313<br />

1094<br />

1459<br />

1204<br />

1605<br />

1313<br />

1751<br />

1423<br />

1897<br />

1532<br />

2043<br />

1642<br />

2189<br />

1751<br />

2335<br />

1970<br />

2627<br />

2189<br />

2918<br />

33<br />

20s<br />

1244 1451 1658 1866 2073 2280 2487 2695<br />

900<br />

21s<br />

22<br />

661<br />

884<br />

793<br />

1060<br />

925<br />

1237<br />

1057<br />

1414<br />

1189<br />

1590<br />

1322<br />

1767<br />

1454<br />

1944<br />

1586<br />

2121<br />

1718<br />

2297<br />

1850<br />

2474<br />

1982<br />

2651<br />

33 1463 1707 1951 2195 2438 2682 2926 3170 3414 3658<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


omrekeningsfactoren voor vereenvoudigde berekening bij 75/65/20 bij N=1,30<br />

T a<br />

T v<br />

T r<br />

T r<br />

°C °C 12° 15° 18° 20° 22° 24°<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

80 0,61 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77<br />

75 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82<br />

70 0,67 0,71 0,76 0,79 0,82 0,87<br />

60 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01<br />

50 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21<br />

75 0,67 0,71 0,76 0,79 0,82 0,86<br />

70 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,92<br />

65 0,74 0,79 0,84 0,89 0,94 0,99<br />

55 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16<br />

70 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97<br />

65 0,78 0,83 0,89 0,94 0,99 1,04<br />

60 0,82 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13<br />

50 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37<br />

65 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,11<br />

60 0,87 0,94 1,01 1,07 1,13 1,20<br />

55 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32<br />

50 1,10 1,20 1,32 1,42 1,53 1,66<br />

60 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,29<br />

55 0,99 1,07 1,16 1,24 1,33 1,42<br />

50 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58<br />

40 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08<br />

55 1,05 1,15 1,25 1,34 1,43 1,53<br />

50 1,13 1,24 1,37 1,47 1,58 1,71<br />

45 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94<br />

35 1,53 1,73 1,98 2,19 2,44 2,76<br />

50 1,22 1,34 1,48 1,59 1,72 1,86<br />

45 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13<br />

40 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50<br />

30 1,89 2,19 2,59 2,96 3,44 4,13<br />

45 1,43 1,59 1,79 1,94 2,15 2,37<br />

40 1,58 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78<br />

35 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43<br />

40 1,72 1,94 2,25 2,50 2,79 3,15<br />

35 1,94 2,24 2,63 2,96 3,37 3,92<br />

30 2,24 2,64 3,19 3,70 4,39 5,39<br />

verklaring van de variabelen<br />

p = normwarmteafgifte volgens en 442, bij het gewenste temperatuurregime.<br />

pn = normwarmteafgifte volgens en 442, bij 75/65/20 °C.<br />

f = Correctiefactor uit de tabel behorend bij het gewenste temperatuurregime.<br />

T l<br />

afGIfTES bIj NORMAfwIjkENDE TEMpERATUREN<br />

omdat de n-exponenten van de verschil-<br />

lende paneelradiatoren in het bereik van de<br />

1,30 liggen, kan de warmteafgifte van de ra-<br />

diatoren uit de brugman Casual line middels<br />

nevenstaande correctiefactoren eenvoudig<br />

worden omgerekend naar normafwijkende<br />

temperaturen met de formule:<br />

p = pn . f<br />

voorbeeld vereenvoudigde omrekening:<br />

de warmtebehoefte voor een bepaalde<br />

ruimte bedraagt volgens de warmteverlies-<br />

berekening 1500 Watt. Het gewenste tem-<br />

peratuurregime bedraagt 70 °C voor de aan-<br />

voertemperatuur, 55 °C voor de retourtem-<br />

peratuur en 20 ° voor de lokaaltemperatuur.<br />

volgens nevenstaande tabel behoort bij de-<br />

ze <strong>gegevens</strong> een correctiefactor van 1,24.<br />

p = pn • f<br />

= 1500 •1,24<br />

= 1860 Watt<br />

in de warmteafgiftetabellen van deze do-<br />

cumentatie, bij het temperatuurregime<br />

75/65/20, zoekt u één of meerdere paneel-<br />

radiatoren met een gezamenlijke afgifte van<br />

circa 1860 Watt.<br />

let op: indien u de warmteafgifte van een<br />

radiator wenst om te rekenen, dient u de to-<br />

tale warmteafgifte te delen door de omreke-<br />

ningsfactor.<br />

15


montage<br />

de verpakking van alle brugman radiatoren<br />

is ontworpen teneinde beschadiging tijdens<br />

transport, opslag en installatie tegen te gaan<br />

en moet in principe pas ná montage en voor<br />

inbedrijfstelling van de cv-installatie worden<br />

verwijderd.<br />

onderhoud<br />

de laklaag is bestand tegen gangbare huis-<br />

houdelijke vloeibare schoonmaakmiddelen.<br />

gebruik van schurende of bijtende midde-<br />

len moet worden vermeden.<br />

oPHaNGING PEr TyPE radIaTor<br />

Standaard radiator:<br />

alle types zijn voorzien van ophangstrip-<br />

pen. de plaats van de strippen staat op de<br />

verpakking aangegeven. bevestiging d.m.v.<br />

vmb-consolen. bij montage aan de onder-<br />

en bovenzijde van de radiator zijn verstel-<br />

bare brugman J-consolen (type Js) toepas-<br />

baar.<br />

Kompakt radiator:<br />

alle types zijn voorzien van ophangstrip-<br />

pen. de plaats van de strippen staat op<br />

de verpakking aangegeven. bevestiging<br />

d.m.v. bijgeleverde vmb-consolen. bij mon-<br />

tage aan de onder- en bovenzijde van de ra-<br />

diator zijn verstelbare brugman J-consolen<br />

(type Ju) toepasbaar.<br />

16<br />

maten van de ophangstrippen voor standaard radiatoren<br />

type 10, 11 type 20, 21, 22 type 33<br />

Positie van de ophangstrippen bij standaard radiatoren<br />

de tekeningen geven het achterzijde-aanzicht van de radiator weer.<br />

radiatorlengte tot en met 1440 mm.<br />

radiatorlengte 1600 mm tot en met 2240 mm.<br />

radiatorlengte 2400 mm tot en met 3040 mm.<br />

Universeelkompakt radiator:<br />

universeelkompakt radiatoren zijn niet voor-<br />

zien van aangelaste ophangstrippen en dus<br />

omkeerbaar waardoor er keuze is tussen on-<br />

deraansluiting links/rechts. montage d.m.v.<br />

verstelbare brugman J-consolen (type Ju).<br />

let op:<br />

bij type 33 wijzigt de muurafstand bij onder-<br />

aansluiting links.<br />

moNTaGE EN ONDERhOUD


adiatorlengte<br />

a l1 l2 l3<br />

aantal<br />

strippen<br />

aantal<br />

consolen<br />

400 120 160 4 2<br />

480 120 240 4 2<br />

560 120 320 4 2<br />

640 120 400 4 2<br />

720 120 480 4 2<br />

800 120 560 4 2<br />

880 120 640 4 2<br />

960 120 720 4 2<br />

1040 120 800 4 2<br />

1120 120 880 4 2<br />

1200 120 960 4 2<br />

1280 120 1040 4 2<br />

1440 120 1200 4 2<br />

1600 120 680 680 6 3<br />

1760 120 760 760 6 3<br />

1920 120 840 840 6 3<br />

2080 120 920 920 6 3<br />

2240 120 1000 1000 6 3<br />

2400 120 760 680 720 8 4<br />

2720 120 840 840 800 8 4<br />

3040 120 960 920 920 8 4<br />

brugman vmb-consolen, toepasbaar voor standaard en<br />

Kompakt-4 radiatoren.<br />

muurafstanden<br />

radiatortype<br />

vmB JS<br />

10 32 34<br />

11 45 34<br />

20, 21, 22, 33 85 84–104<br />

21s 69 69–89<br />

radiatortype<br />

vmB JU<br />

20s, 21s - 67-87<br />

22, 33 - 84-104<br />

33 links - 154-174<br />

Js: J-console voor de standaard radiator<br />

Ju: J-console voor de (piano-)universeelkompakt en<br />

Kompakt-4 radiator<br />

brugman verstelbare J-consolen, toepasbaar voor<br />

zowel standaard (Js), Kompakt-4 en (piano-)universeelkompakt<br />

(Ju) radiatoren.<br />

muurafstand (m) bij de diverse consolen.<br />

Piano-Universeelkompakt radiator:<br />

Fabrieksmatig worden de piano-universeel-<br />

kompakt radiatoren voorzien van één vlakke<br />

voorzijde en onderaansluiting aan de rech-<br />

terzijde.<br />

montage d.m.v. verstelbare brugman J-con-<br />

solen (type Ju). piano-universeelkompakt<br />

radiatoren worden niet voorzien van op-<br />

hangstrippen.<br />

let op! bij type 33 wijzigt de muurafstand bij<br />

onderaansluiting links.<br />

Bevestigingsmaterialen<br />

in het strippenschema vindt u informatie<br />

over het aantal benodigde consolen bij de<br />

verschillende radiatorlengtes.<br />

<strong>Brugman</strong> vmB-consolen<br />

dit type console heeft een vergrendeling<br />

om het optillen van de radiator tegen te<br />

gaan. toepasbaar voor alle standaard en<br />

Kompakt radiatoren. geadviseerd wordt<br />

om vanaf een radiatorlengte van 1600 mm<br />

3 consolen en vanaf een radiatorlengte van<br />

2400 mm 4 consolen te gebruiken. een con-<br />

sole-set bevat:<br />

2 consolen, 1 vergrendeling, 2 pluggen<br />

(boor-diameter 10 mm) en 2 houtdraad-<br />

bouten, een blind- en ontluchtingsstop 1/2”<br />

welke zelfdichtend zijn door middel van een<br />

o-ring.<br />

moNTaGE EN ONDERhOUD<br />

let op! voor type 10 is een afwijkende<br />

console-maat nodig.<br />

17


<strong>Brugman</strong> J-consolen<br />

de brugman verstelbare J-consolen worden<br />

in twee uitvoeringen geleverd. type Js is ge-<br />

schikt voor de montage van standaard radia-<br />

toren. type Ju is geschikt voor montage van<br />

Kompakt-4 en (piano-) universeelkompakt<br />

radiatoren. de J-console is zowel aan de bo-<br />

ven- als aan de onderzijde 20 mm in diepte<br />

verstelbaar. de gelakte bovenkant van de J-<br />

console wordt bij standaard radiatoren over<br />

de lasnaad en bij (piano-) universeelkom-<br />

pakt radiatoren over de sierlijst geklemd<br />

en vastgezet. geadviseerd wordt om vanaf<br />

een radiatorlengte van 1600 mm 3 consolen<br />

en vanaf een radiatorlengte van 2400 mm 4<br />

consolen te gebruiken. een consoleset be-<br />

vat: 2 consolen, 2 pluggen (boor-diameter<br />

10 mm) en 2 houtdraadbouten, een blind-<br />

en ontluchtingsstop 1/2” welke zelfdichtend<br />

zijn door middel van een o-ring.<br />

18<br />

brugman verstelbare J-console<br />

standvoet voor type 20s/21s<br />

standvoet voor type 22/33<br />

moNTaGE EN ONDERhOUD<br />

voor de paneelradiator zijn de volgende<br />

consoles beschikbaar (1 set = 2 stuks):<br />

standvoet voor type 20s/21s<br />

Kort 911830903<br />

lang 911830904<br />

standvoet voor type 22/33<br />

Kort 911830907<br />

lang 911830908


lakstift en spuitbus lak ral 9016 Handdoekbeugel<br />

vmb-console-set J-console-set (Js/Ju)<br />

lak ral 9016<br />

Product Bestelnummer<br />

lakstift 12 mm 6034551<br />

spuitbus 400 ml 6034550<br />

Bestelnummers <strong>Brugman</strong> vmB-console-sets<br />

<strong>Brugman</strong> Handdoekbeugel<br />

lengte Bestelnummer<br />

400 5800940<br />

600 5800950<br />

800 5800960<br />

1000 5800970<br />

Hoogte Type 10 Type 11, 20, 21, 22 Type 33<br />

300 6034850 6034900<br />

400 6034810 6034860 6034905<br />

500 6034820 6034870 6034910<br />

600 6034830 6034880 6034915<br />

700 6034885 6034920<br />

900 6034840 6034890 6034925<br />

Bestelnummers <strong>Brugman</strong> J-console-sets<br />

Hoogte Type JS Type JU<br />

300 7034813 7034823<br />

400 7034814 7034824<br />

500 7034815 7034825<br />

600 7034816 7034826<br />

700 7034817 7034827<br />

900 7034819 7034829<br />

de handdoekbeugel wordt in de volgende<br />

lengtes aangeboden:<br />

400 mm<br />

600 mm<br />

800 mm<br />

1000 mm<br />

de handdoekbeugel is enkel voor de<br />

standaard, Kompakt en universeelkompakt<br />

radiator toepasbaar.<br />

aCCESSoIrES<br />

19


Standaard radiatoren<br />

de brugman standaard radiator wordt<br />

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-<br />

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de<br />

norm en10268:2006. de hart-op-hart-<br />

afstand van de waterkanalen bedraagt<br />

40 mm.<br />

de radiatoren worden gelakt middels het<br />

elektrocataforese principe. Hierbij wor-<br />

den ze alkalisch ontvet, behandeld met<br />

ijzerfosfaat en voorzien van een milieu-<br />

vriendelijke, kathodische, grondlak. na<br />

het eerste uithardingsproces worden de<br />

radiatoren voorzien van een epoxy-poe-<br />

der-coatlaag waarna zij wederom wor-<br />

den gemoffeld.<br />

de achterzijde van de standaard radiator<br />

is voorzien van 4, 6 of 8 (afhankelijk van<br />

de lengte) aangelaste ophangstrippen.<br />

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens<br />

de en-442 norm.<br />

Standaard / verzinkte radiatoren<br />

een aantal maten in type 20 zijn ook in<br />

verzinkte uitvoering leverbaar. de radia-<br />

toren uit het programma “verzinkte radi-<br />

atoren” worden separaat in een verzinke-<br />

rij voorzien van een 10 µm elektrolytisch<br />

aangebrachte zinklaag. Hierna worden ze<br />

gepassiveerd waardoor een uitstekende<br />

corrosiewerende laag ontstaat. vervol-<br />

gens worden de radiatoren weer op de<br />

gebruikelijke wijze gelakt, dus voorzien<br />

van een Ktl grondlak en vervolgens af-<br />

gelakt met een poedercoating.<br />

20<br />

model: standaard radiator<br />

Typen: 10, 11, 20, 21, 22, 33<br />

Typen verzinkt: 20<br />

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm<br />

Bouwhoogtes verzinkt: 400, 600, 900 mm<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,<br />

Bouwlengtes verzinkt: 480, 640, 800, 960 mm<br />

Bouwdieptes: 50, 102, 172 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten)<br />

materiaal: staal<br />

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak + verzinkt<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

ophangstrippen: gelast<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C<br />

ophanging: brugman vmb-consolen (op aanvraag)<br />

brugman J-consolen, standconsole op bestelling<br />

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch<br />

geregelde radiatorafsluiter<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon (+31) (0)546 629 320<br />

fax (+31) (0)546 622 645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

standaard radiator


model: Kompakt radiator<br />

Typen: 20s, 21s, 22, 33<br />

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm<br />

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,<br />

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten)<br />

materiaal: staal<br />

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

ophangstrippen: gelast<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C.<br />

ophanging: brugman vmb consolen (bijgeleverd),<br />

brugman J-consolen op bestelling<br />

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch<br />

geregelde radiatorafsluiter<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon (+31) (0)546 629 320<br />

fax (+31) (0)546 622 645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

Kompakt-4 radiator elegante sierrooster<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

Kompakt-4 radiatoren<br />

de brugman Kompakt-4 radiator is voor-<br />

zien van een sierrooster met in de lengte-<br />

richting geplaatste lamellen, zijpanelen<br />

en vier aansluitpunten. de brugman<br />

Kompakt-4 radiator wordt vervaar-<br />

digd uit koudgewalst hoogsterkte staal<br />

kwaliteitsklasse HC volgens de norm<br />

en10268:2006.<br />

de hart-op-hart-afstand van de water-<br />

kanalen bedraagt 40 mm. de radiatoren<br />

worden gelakt middels het elektrocata-<br />

forese principe. Hierbij worden de radi-<br />

atoren alkalisch ontvet, behandeld met<br />

ijzerfosfaat en voorzien van een milieu-<br />

vriendelijke, kathodische grondlak.<br />

na het eerste uithardingsproces worden<br />

de radiatoren voorzien van een epoxy-<br />

poedercoatlaag waarna zij wederom<br />

worden gemoffeld. de achterzijde van de<br />

Kompakt-4 radiator is voorzien van 4, 6 of<br />

8 (afhankelijk van de lengte) aangelaste<br />

ophangstrippen. de warmteafgiftes zijn<br />

gemeten volgens de en-442 norm.<br />

21


Universeelkompakt radiatoren<br />

de brugman universeelkompakt radiator<br />

is voorzien van een sierrooster met in de<br />

lengterichting geplaatste lamellen, zij-<br />

panelen en zes aansluitpunten. de brug-<br />

man universeelkompakt radiator wordt<br />

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-<br />

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de<br />

norm en10268:2006. de hart-op-hart-<br />

afstand van de waterkanalen bedraagt<br />

40 mm. de radiatoren worden gelakt<br />

middels het elektrocataforese principe.<br />

Hierbij worden de radiatoren alkalisch<br />

ontvet, behandeld met ijzerfosfaat en<br />

voorzien van een milieuvriendelijke, ka-<br />

thodische grondlak. na het eerste uit-<br />

hardingsproces worden de radiatoren<br />

voorzien van een epoxy-poedercoatlaag<br />

waarna zij wederom worden gemoffeld.<br />

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens<br />

de en- 442 norm.<br />

22<br />

model: universeelkompakt radiator<br />

Typen: 20s, 21s, 22, 33<br />

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,<br />

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm<br />

aansluitingen: 4 x 1/2“ bi (zijkanten), 2 x 3/4” bu (onderkant)<br />

materiaal: staal<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C.<br />

ophanging: brugman J-consolen, standconsole op bestelling<br />

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch<br />

geregelde radiatorafsluiter<br />

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok voor 1- of<br />

2-pijpssysteem (al dan niet afsluitbaar)<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

elegante sierrooster<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon (+31) (0)546 629 320<br />

fax (+31) (0)546 622 645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

universeelkompakt radiator


model: piano-universeelkompakt radiator<br />

Typen: 20s, 21s, 22, 33<br />

Bouwhoogtes: 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm<br />

Bouwlengtes: 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280,<br />

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040 mm<br />

aansluitingen: 4 x 1/2 “ bi (zijkanten), 2 x 3/4” bu (onderkant)<br />

materiaal: staal<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C<br />

ophanging: brugman J-consolen, standconsole op bestelling<br />

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter,<br />

thermostatisch geregelde radiatorafsluiter<br />

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok voor 1- of<br />

2-pijpssysteem (al dan niet afsluitbaar)<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

piano-universeelkompakt radiator<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon (+31) (0)546 629 320<br />

fax (+31) (0)546 622 645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

Piano-Universeelkompakt radiatoren<br />

de brugman piano-universeelkompakt<br />

radiator is voorzien van een sierrooster<br />

met in de lengterichting geplaatste la-<br />

mellen, zijpanelen, één vlakke voorzijde<br />

en zes universele aansluitmogelijkheden.<br />

de piano- universeelkompakt is stan-<br />

daard met rechter aansluiting. evenals de<br />

andere brugman paneelradiatoren wordt<br />

de piano-universeelkompakt radiator<br />

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterk-<br />

te staal kwaliteitsklasse HC volgens de<br />

norm en10268:2006. de hart-op-hart-af-<br />

stand van de waterkanalen bedraagt 40<br />

mm. de radiatoren worden gelakt mid-<br />

dels het elektrocataforese principe. Hier-<br />

bij worden de radiatoren alkalisch ontvet,<br />

behandeld met ijzerfosfaat en voorzien<br />

van een milieuvriendelijke, kathodische<br />

grondlak. na het eerste uithardingspro-<br />

ces worden de radiatoren voorzien van<br />

een epoxy-poedercoatlaag waarna zij<br />

nog een keer worden gemoffeld. de<br />

warmteafgiftes zijn gemeten volgens de<br />

en-442 norm.<br />

23


verti m Standaard<br />

24<br />

vooraanzicht achteraanzicht<br />

L<br />

H<br />

133 133<br />

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”<br />

Type 10 Type 11<br />

Type 10<br />

NIEUW!<br />

MET<br />

MIDDENAANSlUITINg<br />

36<br />

Y<br />

36<br />

50<br />

22,5<br />

59 59<br />

36<br />

50<br />

22,5<br />

Type 11<br />

H<br />

1800<br />

2000<br />

2200<br />

L - 266<br />

50<br />

L - 62<br />

L - 266<br />

50<br />

L - 62<br />

H Y<br />

Type 10<br />

Type 11<br />

1600 1564 1564<br />

Y<br />

1764<br />

1800 1764<br />

1964<br />

2000 1964<br />

2164<br />

2200 2164<br />

Watt 75/65/20 °C Type 10 Type 11<br />

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

m lengte<br />

400 681 759 835 910 846 914 979 1044<br />

500 851 949 1044 1137 1058 1142 1224 1305<br />

600 1021 1139 1253 1364 1270 1370 1469 1566<br />

700 1191 1329 1462 1592 1481 1599 1714 1827<br />

800 1362 1518 1670 1819 1693 1827 1958 2088<br />

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.<br />

verti m standaard<br />

vErTI m STaNdaard<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


verti m Kompakt<br />

L<br />

H<br />

78<br />

101<br />

73<br />

64<br />

78<br />

134,5<br />

106<br />

81,5<br />

Type 21S Type 22<br />

L - 206<br />

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”<br />

50<br />

L - 62<br />

L - 206<br />

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”<br />

50<br />

L - 62<br />

Type 21S<br />

Type 22<br />

NIEUW!<br />

MET<br />

MIDDENAANSlUITINg<br />

H<br />

1600<br />

1800<br />

2000<br />

2200<br />

D<br />

C<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

B<br />

A<br />

500<br />

500<br />

600<br />

700<br />

78<br />

J-beugel<br />

J - Beugel<br />

J - Bügel<br />

J - Support<br />

J - Bracket<br />

H a b C d<br />

A B C D<br />

1600 100 500 900 1345<br />

900<br />

1000<br />

1200<br />

1300<br />

1345<br />

1800 100 500 1000 1545<br />

1545<br />

2000 100 600 1200 1745<br />

1745<br />

2200 100 700 1300 1945<br />

Watt 75/65/20 °C Type 21s Type 22<br />

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

m lengte<br />

400 1185 1297 1406 1513 1443 1558 1676 1795<br />

500 1481 1621 1758 1891 1804 1948 2095 2244<br />

600 1777 1945 2110 2269 2165 2338 2514 2693<br />

700 2073 2269 2461 2647 2526 2727 2933 3142<br />

800 2370 2594 2813 3026 2886 3117 3352 3590<br />

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.<br />

verti m Kompakt<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

1945<br />

vErTI m KomPaKT<br />

25


verti m Piano<br />

26<br />

L<br />

H<br />

78<br />

101<br />

73<br />

NIEUW!<br />

MET<br />

MIDDENAANSlUITINg<br />

64<br />

78<br />

134,5<br />

106<br />

81,5<br />

Type 21S Type 22<br />

L - 206<br />

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”<br />

50<br />

L - 62<br />

L - 206<br />

1/2” 3/4” 3/4” 1/2”<br />

50<br />

L - 62<br />

Type 21S<br />

Type 22<br />

1600<br />

1800<br />

2000<br />

2200<br />

D<br />

C<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

B<br />

A<br />

500<br />

500<br />

600<br />

700<br />

78<br />

J-beugel<br />

J - Beugel<br />

J - Bügel<br />

J - Support<br />

J - Bracket<br />

H A a B b C CD d<br />

1600 100 500 900 1345<br />

900<br />

1000<br />

1200<br />

1300<br />

1345<br />

1800 100 500 1000 1545<br />

1545<br />

2000 100 600 1200 1745<br />

1745<br />

2200 100 700 1300 1945<br />

1945<br />

vErTI m PIaNo<br />

Watt 75/65/20 °C Type 21s Type 22<br />

k Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

m lengte<br />

400 1047 1120 1198 1283 1281 1394 1509 1626<br />

500 1309 1400 1498 1604 1601 1743 1886 2032<br />

600 1571 1680 1798 1925 1921 2092 2263 2438<br />

700 1833 1960 2097 2246 2241 2440 2640 2845<br />

800 2094 2240 2397 2566 2562 2789 3018 3251<br />

ophangmateriaal voor de verti wordt standaard meegeleverd.<br />

verti m piano handdoekbeugel<br />

als optie<br />

verkrijgbaar<br />

verti m piano<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


aaNSlUITmoGElIJKHEdEN<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

vErTI m TEChNISChE gEgEvENS<br />

r = retour<br />

a = aanvoer<br />

verti m Standaard<br />

Type 10 Type 11<br />

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

Watt/m 75/65/20 °C 1702 1898 2088 2274 2116 2284 2448 2610<br />

N-exponent 1,29 1,31 1,33 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35<br />

Waterinhoud l/m 8,02 8,98 9,96 10,92 8,02 8,98 9,96 10,92<br />

Gewicht kg/m 31,58 35,28 38,98 42,76 40,70 44,36 48,00 52,10<br />

verti m Kompakt<br />

Type 21s Type 22<br />

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

Watt/m 75/65/20 °C 2962 3242 3516 3782 3608 3896 4190 4488<br />

N-exponent 1,35 1,34 1,32 1,36 1,38 1,36 1,33 1,45<br />

Waterinhoud l/m 16,22 18,02 19,82 21,62 16,22 18,02 19,82 21,62<br />

Gewicht kg/m 77,60 83,92 90,22 98,50 86,16 94,58 103,00 111,62<br />

verti m Piano<br />

Type 21s Type 22<br />

Hoogte 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200<br />

Watt/m 75/65/20 °C 2618 2800 2996 3208 3202 3486 3772 4064<br />

N-exponent 1,33 1,35 1,36 1,46 1,40 1,44 1,48 1,35<br />

Waterinhoud l/m 15,96 17,88 19,82 21,76 15,96 17,88 19,82 21,76<br />

Gewicht kg/m 88,38 98,36 108,36 117,10 99,66 109,48 119,30 130,20<br />

27


BrUGmaN pIANO MINI


Type 22 Type 33 Type 34<br />

types en maatvoering<br />

Hoogte- 150 200<br />

maat / Type 22 33 34 22 33 34<br />

a* 49 49 49 49 49 49<br />

b** 98 167 184 98 167 184<br />

C 100 100 100 150 150 150<br />

H 159 159 159 209 209 209<br />

* voor model piano-2 geldt a+2 mm.<br />

** voor model piano-1 geldt b+2 mm, voor model piano-2 geldt b+4 mm.<br />

gedwongen waterloop voor een hoge warmteafgifte<br />

135-140<br />

335-340<br />

zijaanzicht unistand standconsole<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

Uitvoering<br />

dE mINI TOT IN DETAIl<br />

de mini is leverbaar in 3 modellen:<br />

Kompakt met sierrooster en zijkant-bekle-<br />

ding, piano-1 met sierrooster, zijkant-bekle-<br />

ding en een vlakke voorzijde en piano-2 als<br />

piano-1 echter met vlakke voor- en achter-<br />

zijde. de mini is leverbaar in de types 22 , 33<br />

en 34.<br />

er zijn twee hoogtes leverbaar: 150 en 200<br />

mm, in lengtes van 800 t/m 4000 mm (m.u.v.<br />

de piano mini t/m max. 3000 mm).<br />

Gedwongen waterloop<br />

de mini heeft vanwege haar horizontale<br />

waterkanalen een gedwongen waterloop<br />

waardoor een maximale warmteafgifte<br />

wordt gerealiseerd.<br />

montage<br />

de mini heeft geen ophangstrippen.<br />

de mini wordt op brugman standconsoles<br />

of J-consoles gemonteerd. deze dienen<br />

separaat te worden besteld. tot en met<br />

1400 mm dienen 2 consoles te worden toe-<br />

gepast, vanaf 1500 mm 3 consoles en vanaf<br />

2400 mm 4 consoles.<br />

29


Warmteafgifte-tabel mini Kompakt volgens EN-442<br />

30<br />

Hoogte 150 200<br />

Type 22 33 34 22 33 34<br />

lengte 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20<br />

800 473 675 787 572 823 964<br />

900 532 760 886 644 926 1085<br />

1000 591 844 984 715 1029 1205<br />

1100 650 928 1082 787 1132 1326<br />

1200 709 1013 1181 858 1235 1446<br />

1300 768 1097 1279 930 1338 1567<br />

1400 827 1182 1378 1001 1441 1687<br />

1500 887 1266 1476 1073 1544 1808<br />

1600 946 1350 1574 1144 1646 1928<br />

1800 1064 1519 1771 1287 1852 2169<br />

2000 1182 1688 1968 1430 2058 2410<br />

2200 1300 1857 2165 1573 2264 2651<br />

2400 1418 2026 2362 1716 2470 2892<br />

2600 1537 2194 2558 1859 2675 3133<br />

2800 1655 2363 2755 2002 2881 3374<br />

3000 1773 2532 2952 2145 3087 3615<br />

3200 1891 2701 3149 2288 3293 3856<br />

3400 2009 2870 3346 2431 3499 4097<br />

3600 2128 3038 3542 2574 3704 4338<br />

3800 2246 3207 3739 2717 3910 4579<br />

4000 2364 3376 3936 2860 4116 4820<br />

<strong>Technische</strong> <strong>gegevens</strong> mini Kompakt<br />

Hoogte 150 200<br />

Type 22 33 34 22 33 34<br />

Gewicht (kg/m) 10,3 16,1 17,6 13,3 20,5 22,3<br />

Waterinhoud (l/m) 2,3 3,5 3,6 3,1 4,6 4,7<br />

Normafgifte (W/m) 75/65/20°C 591 844 984 715 1029 1205<br />

max. lengte (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000<br />

n-Exponent 1,24 1,24 1,24 1,25 1,26 1,26<br />

max. werkdruk (bar) 8 8 8 8 8 8<br />

mini Kompakt<br />

mINI kOMpAkT<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Warmteafgifte-tabel Piano-mini volgens EN-442<br />

piano-mini<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

PIaNo-MINI<br />

Piano mini 1 Piano mini 2<br />

Hoogte 150 200 150 200<br />

Type 22 33 34 22 33 34 22 33 34 22 33 34<br />

lengte 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20 75/65/20<br />

800 473 678 811 550 809 951 458 662 772 547 799 937<br />

900 532 763 913 619 910 1070 516 744 869 616 899 1054<br />

1000 591 848 1014 688 1011 1189 573 827 965 684 999 1171<br />

1100 650 933 1115 757 1112 1308 630 910 1062 752 1099 1288<br />

1200 709 1018 1217 826 1213 1427 688 992 1158 821 1199 1405<br />

1300 768 1102 1318 894 1314 1546 745 1075 1255 889 1299 1522<br />

1400 827 1187 1420 963 1415 1665 802 1158 1351 958 1399 1639<br />

1500 887 1272 1521 1032 1517 1784 860 1241 1448 1026 1499 1757<br />

1600 946 1357 1622 1101 1618 1902 917 1323 1544 1094 1598 1874<br />

1800 1064 1526 1825 1238 1820 2140 1031 1489 1737 1231 1798 2108<br />

2000 1182 1696 2028 1376 2022 2378 1146 1654 1930 1368 1998 2342<br />

2200 1300 1866 2231 1514 2224 2616 1261 1819 2123 1505 2198 2576<br />

2400 1418 2035 2434 1651 2426 2854 1375 1985 2316 1642 2398 2810<br />

2600 1537 2205 2636 1789 2629 3091 1490 2150 2509 1778 2597 3045<br />

2800 1655 2374 2839 1926 2831 3329 1604 2316 2702 1915 2797 3279<br />

3000 1773 2544 3042 2064 3033 3567 1719 2481 2895 2052 2997 3513<br />

<strong>Technische</strong> <strong>gegevens</strong> Piano-mini<br />

Piano mini 1 Piano mini 2<br />

Hoogte 150 200 150 200<br />

Type 22 33 34 22 33 34 22 33 34 22 33 34<br />

Gewicht (kg/m) 12,3 18,3 19,8 15,9 23,2 25,3 13,1 18,9 20,3 16,8 24,1 25,9<br />

Waterinhoud (l/m) 2,4 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5 2,4 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5<br />

Normafgifte (W/m) 75/65/20°C 591 848 1014 688 1011 1189 573 827 965 684 999 1171<br />

max. lengte (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000<br />

n-Exponent 1,23 1,24 1,25 1,25 1,27 1,25 1,23 1,22 1,22 1,24 1,24 1,25<br />

max. werkdruk (bar) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8<br />

31


mede door de gedwongen waterloop zijn<br />

zeer veel verschillende aansluitvarianten<br />

mogelijk. de gewenste aansluitvariant dient<br />

daarom bij de bestelling te worden aange-<br />

geven, zie hiervoor nevenstaand schema.<br />

de mini’s met bestelcode e/F en g/H, wor-<br />

den voorzien van een ingebouwde lei-<br />

dingset voor rechtstreekse montage vanuit<br />

de vloer. Hiervoor zijn dezelfde accessoires<br />

toepasbaar als voor de universeel radiatoren<br />

uit de Casual line.<br />

32<br />

a<br />

Hoogte<br />

159/209 mm<br />

b<br />

H g e F<br />

50<br />

27<br />

29.5<br />

C<br />

Hoogte<br />

100/150 mm<br />

d<br />

aanvoer retour ontluchter Bestelcode<br />

a,C d,b – ab/Cd-s (17)<br />

a b C a/b-s (18)<br />

C d a C/d-s (19)<br />

aansluitvarianten voor seriesystemen.<br />

aanvoer retour ontluchter Bestelcode<br />

a d C a/d (10)<br />

C b a C/b (14)<br />

a b C a/b (12)<br />

C d a C/d (13)<br />

b d C b/d (20)<br />

d b a d/b (20)<br />

e F a e/F (26)<br />

g H C g/H (25)<br />

aansluitvarianten voor parallelsystemen.<br />

de aansluitingen zijn als volgt:*<br />

AANSlUITvARIANTEN mINI<br />

a 1/2”binnendraad, evt. geschikt voor de ventiel-montage<br />

b 1/2”binnendraad<br />

C 1/2”binnendraad, evt. geschikt voor de ventiel-montage<br />

d 1/2”binnendraad<br />

e 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)*<br />

F 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)*<br />

g 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (aanvoer)*<br />

H 3/4” buitendraad (met inwendige euroconus) (retour)*<br />

* (afhankelijk van de bestelcode)


dp(Pa)<br />

dp(Pa)<br />

1000<br />

500<br />

200<br />

100<br />

10<br />

Mini<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

Verti M Piano 10,11, 21s, 22<br />

1<br />

10<br />

type 10 + 11<br />

100<br />

m(kg/h)<br />

100<br />

m(kg/h)<br />

type 21s + 22<br />

100<br />

1000<br />

dp(Pa)<br />

type 11<br />

types 22-23<br />

types 33-34-35-36<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

1<br />

deze <strong>gegevens</strong> zijn gebaseerd op een genormeerde opstelling vol-<br />

gens en-442. er is geen rekening gehouden met drukverliezen over<br />

1<br />

10<br />

100 1000<br />

de afsluiters. m(kg/h)<br />

Armand (M)<br />

rekenvoorbeeld<br />

stel: een brugman verti T1s m type Kompakt 21s<br />

T2s<br />

1800 x 600 mm = 1820 Watt<br />

t = 75 °C, t = 65 °C, t = 20 °C<br />

a r l<br />

1000<br />

1820 . 3600<br />

q = = m<br />

6.552000<br />

= 74,29 [kg/h]<br />

100<br />

4200 . 21 88200<br />

dp(Pa) 10000<br />

na raadplegen van de grafiek blijkt:<br />

drukverlies = 110 pa.<br />

10<br />

1<br />

10<br />

m(kg/h)<br />

drUKvErlIES gRAfIEkEN<br />

T1<br />

T2<br />

100<br />

33


vErTICalE radIaTorEN<br />

de onderblokken voor de verti m radiator worden<br />

aangeboden in rechte en haakse uitvoering:<br />

art. nr.<br />

Haaks onderblok met handknop wit 5087919<br />

Haaks onderblok met thermostaatknop wit 5087915<br />

Haaks onderblok met thermostaatknop chroom 5087923<br />

recht onderblok met handknop wit 5087907<br />

recht onderblok met thermostaatknop wit 5087903<br />

recht onderblok met thermostaatknop chroom 5087911<br />

de onderblokken zijn met geïntegreerde ventielen en<br />

m30 buitenschroefdraad.<br />

nieuw voor de verti m radiator:<br />

afdekkap wit recht<br />

art. nr.<br />

5087930<br />

afdekkap chroom recht 5087931<br />

afdekkap wit haaks 5087932<br />

afdekkap chroom haaks 5087933<br />

34<br />

Haaks onderblok met handknop wit<br />

afdekkap chroom (haaks)<br />

aCCESSoIrES<br />

Haaks onderblok met thermostaatknop wit<br />

Haaks onderblok met thermostaatknop chroom recht onderblok met handknop wit<br />

recht onderblok met thermostaatknop wit recht onderblok met thermostaatknop chroom<br />

afdekkap wit (recht)


de handdoekbeugel voor de verti m piano wordt aangeboden in de<br />

volgende breedtes:<br />

art. nr.<br />

400 mm 5803300<br />

500 mm 5803305<br />

600 mm 5803310<br />

700 mm 5803315<br />

800 mm 5803320<br />

ophangconsoles voor verticale radiatoren zijn standaard verpakt.<br />

Klemkoppelingen voor ventielsets, haaks<br />

art. nr.<br />

Klemkoppeling 3/4” voor buis koper ø 12 mm<br />

(10 stuks/set) - zonder steunhuls 5803221<br />

Klemkoppeling 3/4” voor buis koper ø 15 mm<br />

(10 stuks/set) - zonder steunhuls 5803222<br />

Koppeling 3/4” voor peX-buis (met en zonder<br />

aluminiumlaag 16x2 mm) (10 stuks/set) 5803223<br />

Casual line inserts<br />

brugman uniset 21 incl. handknop wit en blindstop<br />

art. nr.<br />

3330147<br />

brugman uniset 22 incl. thermostaatknop wit en blindstop 3330148<br />

brugman vekotec 2-pijps H-blok recht met 3/4 bidr incl. conus 3330257<br />

brugman vekotec 2-pijps H-blok haaks met 3/4 bidr incl. conus 3330256<br />

brugman H-blok draaibaar 3330149<br />

adapter 3/4 x 15 metaal 3330667<br />

adapter 3/4 x 14-2 pex 3330608<br />

adapter 3/4 x 16-2 pex 3330609<br />

adapter 3/4 x 14-2 aKb 3330623<br />

adapter 3/4 x 16-2 aKb 3330624<br />

Handdoekbeugel verti m<br />

Klemkoppeling<br />

uniset 21<br />

H-blok draaibaar<br />

uniset 22<br />

aCCESSoIrES<br />

35


voor de mini radiator zijn de volgende con-<br />

soles beschikbaar:<br />

unistand standconsoles<br />

36<br />

mini kort 912015205<br />

unistand standconsoles<br />

mini lang 912015206<br />

J-consoles:<br />

Ju voor mini Kompakt, piano mini 1 en<br />

piano mini 2<br />

150 mm 7034151<br />

200 mm 7034201<br />

maatvoering<br />

Hoogte model Type m (JS) m (JU)<br />

150<br />

EN<br />

200<br />

mini Kompakt -<br />

Piano mini 1 -<br />

Piano mini 2<br />

(JU)<br />

22<br />

33<br />

34<br />

22<br />

33<br />

34<br />

88<br />

88<br />

88<br />

88<br />

88<br />

88<br />

unistand standconsole mini kort<br />

unistand standconsole mini kort<br />

Ju<br />

F<br />

M<br />

F<br />

M<br />

unistand standconsole mini lang<br />

unistand standconsole mini lang<br />

ACCESSOIRES mINI


verti m standaard verti m Kompakt<br />

verti m piano<br />

mini Kompakt<br />

piano mini<br />

STaNdaard lEvERINgSOMvANg<br />

verti m:<br />

- Kleur: ral 9016<br />

- 6 aansluitingen<br />

(2x1/2” bovenkant, 2x1/2” onderkant,<br />

2x3/4” bu euroconus mm)<br />

- met ophangstrippen op de achterkant<br />

van de radiator (type 10 en 11<br />

standaard, type 21s en 22 bevestiging<br />

met J-console)<br />

- mogelijkheid voor zowel onder- als<br />

bovenaansluiting<br />

- bevestigingsmateriaal incl. blindstop-<br />

en ontluchtingsstop<br />

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in<br />

mini:<br />

karton met krimpfolie<br />

- Kleur: ral 9016<br />

- 6 aansluitingen (4x1/2” bi (zijkanten),<br />

2x3/4” bu (onderkant))<br />

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in<br />

karton met krimpfolie<br />

- zonder ophangstrippen, de radiator<br />

dient op standconsoles, wandconsoles<br />

of Ju consoles gemonteerd te worden<br />

(apart bestellen).<br />

37


verti m radiatoren<br />

de brugman verti m radiator wordt ver-<br />

vaardigd uit koudgewalst hoogsterkte<br />

staal kwaliteitsklasse HC volgens de norm<br />

en10268:2006. de brugman verti m piano<br />

is voorzien van zijpanelen en een vlakke<br />

voorzijde. de verti m piano is voorzien van<br />

6 aansluitingen (zie hiernaast). de verti m<br />

radiatoren worden gelakt middels het elek-<br />

trocataforese principe. Hierbij worden de<br />

radiatoren alkalisch ontvet, behandeld met<br />

ijzerfosfaat en voorzien van een milieuvrien-<br />

delijke, kathodische grondlak. na het eerste<br />

uithardingsproces worden de radiatoren<br />

voorzien van een epoxy-poedercoatlaag in<br />

de kleur wit (ral 9016) waarna zij wederom<br />

worden gemoffeld. alle verti m radiatoren<br />

worden zorgvuldig verpakt en voorzien van<br />

montagemateriaal. de warmteafgiftes zijn<br />

gemeten volgens de en-442 norm.<br />

38<br />

fabrikaat: brugman radiatorenfabriek bv<br />

model: verti m standaard (typen: 10, 11)<br />

verti m Kompakt (typen: 21s, 22)<br />

verti m piano (typen: 21s, 22)<br />

Bouwhoogtes: 1600, 1800, 2000, 2200<br />

Bouwbreedtes: 400, 500, 600, 700, 800<br />

Bouwdieptes: 50, 73, 106 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

aansluitingen: 6 aansluitingen<br />

materiaal: staal<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

2 x 3/4” bu euroconus (middenonderaansluiting mm)<br />

2 x 1/2“ bi (onderkant)<br />

2 x 1/2“ bi (bovenkant)<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

ophangstrippen: gelast (alleen aanwezig op typen 10 en 11)<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C<br />

ophanging: Wordt standaard meegeleverd<br />

brugman muurbeugels (voor typen 10 en 11)<br />

brugman J-consolen (voor typen 21s en 22)<br />

afsluiter/insert: handgeregelde radiatorafsluiter, thermostatisch<br />

geregelde radiatorafsluiter<br />

onderaansluiting: de onderblokken (haaks en recht) zijn met geïntegreerde<br />

ventielen en m30 buitenschroefdraad.<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

verti m standaard<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon: (+31) (0)546 629320<br />

fax (+31) (0)546 622645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

verti m Kompakt<br />

verti m piano


mini radiatoren<br />

de brugman Piano-mini radiator is voorzien van een sierrooster<br />

met in de lengterichting geplaatste lamellen, zijpanelen, een vlakke<br />

voor- en achterzijde en zes universele aansluitmogelijkheden. even-<br />

als de andere brugman radiatoren wordt de piano-mini radiator<br />

vervaardigd uit koudgewalst hoogsterkte staal kwaliteitsklasse HC<br />

volgens de norm en10268:2006. de piano-mini is voorzien van ho-<br />

rizontale waterkanalen met een gedwongen waterloop. de radia-<br />

toren worden gelakt middels het elektrocataforese principe. Hierbij<br />

worden de radiatoren alkalisch ontvet, behandeld met ijzerfosfaat<br />

en voorzien van een milieuvriendelijke, kathodische grondlak. na<br />

het eerste uithardingsproces worden de radiatoren voorzien van<br />

een epoxy-poedercoatlaag ral 9016 waarna zij nog een keer wor-<br />

den gemoffeld.<br />

de warmteafgiftes zijn gemeten volgens de en-442 norm. de mini<br />

heeft geen ophangstrippen aan de achterkant.<br />

mini Kompakt<br />

piano mini<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

model: mini Kompakt, piano<br />

Typen: 22, 33, 34<br />

Bouwhoogtes: 150, 200 mm<br />

Bouwlengtes: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300,<br />

1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200,<br />

2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400,<br />

3600, 3800 en 4000 mm (piano tot<br />

3000 mm)<br />

Bouwdieptes: 68, 102, 172 mm<br />

Werkdruk: max. 8 bar<br />

aansluitingen: 6 aansluitingen, afhankelijk van<br />

materiaal: staal<br />

uitvoering 4 x 1/2 “ bi (zijkanten),<br />

2 x 3/4” bu (onderkant) euroconus<br />

oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op<br />

Standaard kleur: ral 9016<br />

kathodische grondlak<br />

Warmtemedium: water tot 110 °C<br />

ophanging/montage: brugman standconsoles,<br />

wandconsoles of J-consoles<br />

op bestelling<br />

afsluiter: handgeregelde radiatorafsluiter,<br />

thermostatisch geregelde<br />

radiatorafsluiter<br />

onderaansluiting: speciaaladapter (knelfitting), H-blok<br />

voor 1- of 2-pijpssysteem (al dan<br />

niet afsluitbaar)<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon (+31) (0)546 629 320<br />

fax (+31) (0)546 622 645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

39


speciaal voor uw projecten heeft brugman<br />

een uitgebreide Project line. de project<br />

line biedt u een assortiment rechte en ge-<br />

bogen badkamerradiatoren. de standaard-<br />

kleur is wit (ral 9016) en er is een brugman<br />

garantie van 10 jaar.<br />

BrUGmaN bADkAMERRADIATOREN


H-174<br />

87<br />

Ibiza<br />

94-114<br />

34<br />

77-97<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

H-174<br />

87<br />

A<br />

34<br />

70-80<br />

IBIZA IBIZA RONDO<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

L<br />

L-120<br />

R<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

H=702<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

L<br />

R<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

H=1186<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

L<br />

R<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

bADkAMERRADIATOR IBIza / IBIza roNdo<br />

H=1450<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

L<br />

R<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

H=1714<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

L<br />

R<br />

1/2"<br />

1/2"<br />

H=1978<br />

*alle afmetingen in mm<br />

aansluitingen<br />

Hoogte Breedte r a<br />

Gewicht Water Elektr.<br />

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel<br />

(H) (l)<br />

N-exp<br />

inhoud vewarm.<br />

75/65 °C 90/70°C<br />

nummer<br />

(mm) (mm) (mm) (mm)<br />

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016<br />

702 450 416 94-114 1,23 6,03 3,20 300 W 316 300 285 393 376 360 5801001<br />

702 500 466 94-114 1,22 6,45 3,43 300 W 347 330 313 430 412 395 5801003<br />

1186 500 466 94-114 1,20 10,72 5,27 500 W 574 546 519 709 680 652 5801005<br />

1186 600 566 94-114 1,20 12,10 6,03 750 W 676 643 611 835 801 768 5801007<br />

1450 500 466 94-114 1,23 13,06 6,40 750 W 698 664 629 867 831 795 5801009<br />

1450 600 566 94-114 1,23 14,70 7,33 750 W 822 781 741 1021 979 936 5801011<br />

1714 500 466 94-114 1,23 15,33 7,51 750 W 823 782 742 1022 980 937 5801013<br />

1714 600 566 94-114 1,22 17,24 8,59 1000 W 970 923 876 1203 1153 1104 5801015<br />

1714 750 716 94-114 1,22 20,08 10,20 1250 W 1184 1126 1069 1468 1407 1347 5801017<br />

1978 500 466 94-114 1,21 17,61 8,61 1000 W 949 903 857 1175 1127 1079 5801019<br />

1978 600 566 94-114 1,23 19,78 9,85 1250 W 1118 1063 1008 1389 1331 1274 5801021<br />

1978 750 716 94-114 1,25 23,00 11,70 1500 W 1365 1297 1229 1702 1630 1558 5801023<br />

Ibiza rondo<br />

Hoogte Breedte r a<br />

Gewicht Water Elektr.<br />

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel<br />

(H) (l)<br />

N-exp<br />

inhoud vewarm.<br />

75/65 °C 90/70°C<br />

nummer<br />

(mm) (mm) (mm) (mm)<br />

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016<br />

702 446 412 119-129 1,23 6,03 3,20 300 W 316 300 285 393 376 360 5801050<br />

702 495 461 120-130 1,22 6,45 3,43 300 W 347 330 313 430 412 395 5801052<br />

1186 495 461 120-130 1,20 10,72 5,27 500 W 574 546 519 709 680 652 5801054<br />

1186 595 561 126-136 1,20 12,10 6,03 750 W 676 643 611 835 801 768 5801056<br />

1450 495 461 120-130 1,23 13,06 6,40 750 W 698 664 629 867 831 795 5801058<br />

1450 595 561 126-136 1,23 14,70 7,33 750 W 822 781 741 1021 979 936 5801060<br />

1714 495 461 120-130 1,23 15,33 7,51 750 W 823 782 742 1022 980 937 5801062<br />

1714 595 561 126-136 1,22 17,24 8,59 1000 W 970 923 876 1203 1153 1104 5801064<br />

1714 744 710 136-146 1,22 20,08 10,20 1250 W 1184 1126 1069 1468 1407 1347 5801066<br />

1978 495 461 120-130 1,21 17,61 8,61 1000 W 949 903 857 1175 1127 1079 5801068<br />

1978 595 561 126-136 1,23 19,78 9,85 1250 W 1118 1063 1008 1389 1331 1274 5801070<br />

1978 744 710 136-146 1,25 23,00 11,70 1500 W 1365 1297 1229 1702 1630 1558 5801072<br />

*) max. toelaatbaar vermogen (optioneel)<br />

4 5<br />

1 8<br />

ibiza ibiza rondo<br />

41


H-172<br />

malta<br />

42<br />

A A<br />

95-115<br />

113-123<br />

Ø35<br />

H-172<br />

Ø35<br />

55-70 56-66<br />

MALTA MALTA RONDO<br />

H=908<br />

L<br />

1/2” 1/2”<br />

1/2” 1/2”<br />

R<br />

H=1230<br />

L<br />

1/2” 1/2”<br />

1/2” 1/2”<br />

R<br />

bADkAMERRADIATOR malTa / malTa roNdo<br />

H=1782<br />

L<br />

1/2” 1/2”<br />

1/2” 1/2”<br />

R<br />

*alle afmetingen in mm<br />

aansluitingen<br />

Hoogte Breedte r a<br />

Gewicht Water Elektr.<br />

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel<br />

(H) (l)<br />

N-exp<br />

inhoud vewarm.<br />

75/65 °C 90/70°C<br />

nummer<br />

(mm) (mm) (mm) (mm)<br />

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016<br />

908 500 460 95-115 1,18 8,50 4,00 500 W 475 453 430 585 561 538 5801101<br />

908 600 560 95-115 1,17 9,64 4,54 500 W 562 536 509 691 663 636 5801103<br />

908 750 710 95-115 1,15 11,35 5,35 750 W 689 657 626 844 811 778 5801105<br />

1230 500 460 95-115 1,06 11,25 5,35 500 W 628 601 575 757 730 703 5801107<br />

1230 600 560 95-115 1,06 12,81 6,09 750 W 741 709 678 893 861 829 5801109<br />

1230 750 710 95-115 1,06 15,15 7,20 750 W 909 870 832 1096 1056 1017 5801111<br />

1782 500 460 95-115 1,21 16,40 7,85 750 W 908 864 820 1124 1078 1032 5801113<br />

1782 600 560 95-115 1,20 18,64 8,91 1000 W 1072 1020 969 1325 1271 1217 5801115<br />

1782 750 710 95-115 1,19 22,00 10,50 1250 W 1316 1253 1191 1623 1558 1493 5801117<br />

malta rondo<br />

Hoogte Breedte r a<br />

Gewicht Water Elektr.<br />

Warmte afgifte/Watt (volgens EN-442) artikel<br />

(H) (l)<br />

N-exp<br />

inhoud vewarm.<br />

75/65 °C 90/70°C<br />

nummer<br />

(mm) (mm) (mm) (mm)<br />

(kg) (l) element* 20 °C 22 °C 24 °C 20 °C 22 °C 24 °C ral 9016<br />

908 498 450 113-123 1,18 8,50 4,00 500 W 475 453 430 585 561 538 5801150<br />

908 597 550 113-123 1,17 9,64 4,54 500 W 562 536 509 691 663 636 5801152<br />

908 746 700 113-123 1,15 11,35 5,35 750 W 689 657 626 844 811 778 5801154<br />

1230 498 450 113-123 1,06 11,25 5,35 500 W 628 601 575 757 730 703 5801156<br />

1230 597 550 113-123 1,06 12,81 6,09 750 W 741 709 678 893 861 829 5801158<br />

1230 746 700 113-123 1,06 15,15 7,20 750 W 909 870 832 1096 1056 1017 5801160<br />

1782 498 450 113-123 1,21 16,40 7,85 750 W 908 864 820 1124 1078 1032 5801162<br />

1782 597 550 113-123 1,20 18,64 8,91 1000 W 1072 1020 969 1325 1271 1217 5801164<br />

1782 746 700 113-123 1,19 22,00 10,50 1250 W 1316 1253 1191 1623 1558 1493 5801166<br />

*) max. toelaatbaar vermogen (optioneel)<br />

malta malta rondo<br />

4 5<br />

1 8<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Eénpuntsaansluitingen voor<br />

designradiatoren<br />

de brugman designradiatoren zijn stan-<br />

daard uitgerust voor zowel tweepijp-<br />

systemen als voor éénpuntssystemen<br />

(zowel éénpijp- als tweepijpsystemen).<br />

eénpuntssystemen zijn realiseerbaar in<br />

combinatie met een, door de groothandel<br />

leverbaar, éénpunts-inregelventiel. Het<br />

éénpunts-inregelventiel moet zijn voor-<br />

zien van een stromingsbuis met een leng-<br />

te van minimaal 400 mm. verder moet het<br />

ventiel dusdanig zijn uitgevoerd dat het<br />

aanvoerwater via deze stromingsbuis in<br />

de radiator stroomt. Het éénpuntsventiel<br />

kan zowel in de linker als de rechter col-<br />

lector worden gemonteerd.<br />

eénpijpsventiel<br />

Tweepijpaansluitingen voor<br />

designradiatoren:<br />

voor een tweepijpaansluiting zijn in<br />

principe drie mogelijkheden. de eerste<br />

mogelijkheid is de aanvoer en retour aan<br />

de onderzijde van de radiator, de twee-<br />

de mogelijkheid is de aanvoer en retour<br />

aan de bovenzijde van de radiator en de<br />

derde mogelijkheid is een overhoekse<br />

aansluiting.<br />

1.) aanvoer en retour aan de onder-<br />

kant van de radiator:<br />

indien u de aanvoer aan de linkerzijde<br />

wenst, verplaatst u de stromingsbuis van<br />

rechts- naar linksonder.<br />

r<br />

F<br />

aaNSlUITvarIaNTEN Op Cv-INSTAllATIE<br />

1 2 3<br />

r F<br />

F<br />

2.) aanvoer en retour aan de bovenzijde<br />

r<br />

van de radiator:<br />

de stromingsbuis moet altijd verplaatst<br />

worden van rechtsonder naar rechts- of<br />

linksboven. belangrijk bij deze aansluit-<br />

methode is dat de retour op de stromings-<br />

buis moet worden aangesloten.<br />

3.) overhoekse aansluiting:<br />

bij een overhoekse aansluiting dient de<br />

aanvoer altijd aan de bovenzijde van de<br />

radiator te worden gemonteerd.<br />

aansluitmogelijkheden<br />

design radiatoren.<br />

r = retour<br />

F = aanvoer<br />

43


aansluiting voor gemengd gebruik<br />

(zowel elektrisch als op Cv-installatie):<br />

44<br />

1.) tweepijpaansluiting:<br />

Het elektrische verwarmingselement, de<br />

aanvoer en de radiatorafsluiter worden vol-<br />

gens het meegeleverde schema in het, op-<br />

tioneel verkrijgbare t-stuk gemonteerd en<br />

in één van de twee collectoren geschroefd,<br />

de retourkoppeling wordt in de andere col-<br />

lector geschroefd. bij gebruik van een elek-<br />

trisch verwarmingselement veranderen de<br />

aansluitmaten, zie r (r = tussenmaat aan-<br />

sluitingen).<br />

ElEKTrISCHE AANSlUITvARIANTEN<br />

2.) eénpuntsaansluiting:<br />

Het éénpuntsventiel, volgens de instructies,<br />

naar keuze in de linker of de rechter collector<br />

van de radiator gemonteerd. Het elektrisch<br />

verwarmingselement wordt in de andere<br />

collector gemonteerd. via de retourleiding<br />

dient (bijvoorbeeld in de zomer) bij gesloten<br />

radiatorafsluiter een vrije uitzetting naar het<br />

expansievat van de Cv- installatie te worden<br />

verzekerd.<br />

ontluchtingsstop ø 1/2” blindstop ø 1/2”<br />

blindstop ø 1/2” ø 1/2”<br />

aansluiting met elektrisch verwarmingselement voor<br />

100% elektrisch gebruik.<br />

* = t-stuk<br />

*<br />

aansluiting met elektrisch verwarmingselement voor<br />

gemengd gebruik.


00<br />

00<br />

type 11<br />

types 22-23<br />

types 33-34-35-36<br />

10000<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

1<br />

1000<br />

100<br />

10<br />

dp(Pa) 10000<br />

1<br />

Malta (Rondo)<br />

1<br />

Ibiza (Rondo)<br />

1<br />

1000<br />

100<br />

dp(Pa) 10000<br />

10<br />

10<br />

m(kg/h)<br />

Armand (M)<br />

1<br />

10<br />

m(kg/h)<br />

100 1000<br />

T1s<br />

10<br />

m(kg/h)<br />

100 1000<br />

T2s<br />

T1<br />

T2<br />

100<br />

deze <strong>gegevens</strong> zijn gebaseerd op een genormeerde opstelling vol-<br />

gens en-442. er is geen rekening gehouden met drukverliezen over<br />

de afsluiters.<br />

rekenvoorbeeld<br />

stel een brugman ibiza,<br />

H 1714 en b 600, pn = 970 Watt<br />

t a = 75 °C, t r = 65 °C, t l = 20 °C<br />

q m = (p x 3600)/(4200 x dt)<br />

--> q m = (970 x 3600)/(4200 x 10) = 83 [kg/h]<br />

na raadplegen van de grafiek blijkt:<br />

drukverlies = 800 pa<br />

drUKvErlIES gRAfIEkEN<br />

45


WEErSTaNdEN voor GEmENGd GEBrUIK<br />

Elektrische regeling met klassieke weerstand<br />

• geen tijdregeling<br />

• regeling kamertemperatuur<br />

• geen programmeerbare dagprogramma’s<br />

• boost commando: 2 uur<br />

• vorstbeveilingsfunctie<br />

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)<br />

• ipX4 klasse ii<br />

• thermostaat (kabellengte: 1,2 m)<br />

• Complete thermostaat op radiator<br />

opgelet:<br />

• aansluiting regeling (bruin=fase, blauw=neutraal).<br />

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.<br />

Standaard radiofrequente thermostaat en radiofrequente<br />

ontvanger met klassieke weerstand<br />

• geen tijdregeling<br />

• regeling kamertemperatuur<br />

• geen programmeerbare dagprogramma’s<br />

• boost commando: 2 uur<br />

• vorstbeveilingsfunctie<br />

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)<br />

• ontvanger (kabellengte: 1,2 m): ipX4 klasse ii<br />

• thermostaat: ip 30 klasse iii<br />

• radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender<br />

opgelet:<br />

• aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).<br />

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.<br />

• Elke combinatie van thermostaat en ontvanger<br />

(radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.<br />

luxe radiofrequente thermostaat en radiofrequente<br />

ontvanger met klassieke weerstand<br />

• tijdregeling<br />

• regeling kamertemperatuur<br />

• 9 programma’s zijn vooraf ingesteld, 4 programma’s kunnen vrij geprogammeerd<br />

worden<br />

• boost commando: 2 uur<br />

• vorstbeveilingsfunctie<br />

• gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (zie tek.)<br />

• ontvanger (kabellengte: 1,2 m): ipX4 klasse ii<br />

• thermostaat: ip 30 klasse iii<br />

• radiofrequente communicatie tussen ontvanger en zender<br />

opgelet:<br />

• aansluiting ontvanger (bruin=fase, blauw=neutraal).<br />

• dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.<br />

• Elke combinatie van thermostaat en ontvanger<br />

(radiofrequent) is reeds op elkaar afgestemd.<br />

46<br />

ACCESSOIRES BadKamErradIaTorEN<br />

ral 9016 grijs<br />

500 Watt 58208 58201<br />

750 Watt 58218 58211<br />

1000 Watt 58228 58221<br />

1250 Watt 58238 58231<br />

1500 Watt 58248 58241<br />

ral 9016 grijs<br />

500 Watt 58408 58401<br />

750 Watt 58418 58411<br />

1000 Watt 58428 58421<br />

1250 Watt 58438 58431<br />

1500 Watt 58448 58441<br />

ral 9016 grijs<br />

500 Watt 58308 58301<br />

750 Watt 58318 58311<br />

1000 Watt 58328 58321<br />

1250 Watt 58338 58331<br />

1500 Watt 58348 58341


mogelijke aansluitingen voor gemengde radiatoren<br />

aansluiting van de Cv:<br />

op de middenaansluiting d.m.v.<br />

standaard hoekventielen<br />

Weerstand:<br />

gemonteerd in de rechtercollector.<br />

eerst de eventuele stromingsbuis<br />

verwijderen.<br />

opmerking:<br />

Hoekventiel en thermostaatkop behoren<br />

niet tot het assortiment.<br />

aansluiting van de Cv:<br />

op de aansluiting 18 via het<br />

t-stuk.<br />

Weerstand:<br />

gemonteerd in de rechtercollector.<br />

eerst de eventuele stromingsbuis<br />

verwijderen.<br />

T-stuk<br />

artikelnummer: 1668<br />

bij gebruik van een<br />

elektrische weerstand<br />

veranderen de<br />

aansluitmaten.<br />

opgelet! Eerst<br />

dient de eventueel<br />

voorziene diagonale<br />

stromingsbuis te<br />

worden verwijderd.<br />

ACCESSOIRES BadKamErradIaTorEN<br />

muurbevestigingen Project line<br />

Eenpuntssysteem<br />

Het éénpuntsventiel met ventielstraalpijp wordt in de<br />

linkercollector van de radiator gemonteerd volgens<br />

onze instructies. de elektrische weerstand wordt in<br />

de tweede collector gemonteerd. via de retourleiding<br />

dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije<br />

uitzetting naar het expansievat van de Cv-installatie te<br />

worden verzekerd.<br />

Tweepijpssysteem<br />

de elektrische weerstand en het radiatorventiel<br />

worden volgens het schema in het bij de elektrische<br />

weerstand verchroomde t-stuk (meerprijs) Ø 1/2”<br />

gemonteerd. in geval van centrale aansluiting (1mm8)<br />

kan u gemakkelijk aansluiten in 1 of 8 (zonder t-stuk).<br />

de retourkoppeling wordt uiteraard in<br />

de tweede collector geschroefd. aansluiting van de<br />

weerstand kan enkel in de rechtercollector gebeuren.<br />

via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten<br />

radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat<br />

van de Cv-installatie te worden verzekerd.<br />

gebruiksomgeving voor elektrische weerstanden<br />

(schema volume badkamer)<br />

ral 9016<br />

Ibiza 5803120<br />

Ibiza rondo 5803125<br />

malta 5803100<br />

malta rondo 5803110<br />

47


Ibiza / Ibiza rondo<br />

malta / malta rondo<br />

- Kleur: ral 9016<br />

- lakstift<br />

- 4 x 1/2” aansluiting<br />

- mogelijkheid voor zowel onder- als<br />

48<br />

bovenaansluiting<br />

- zonder stromingsbuis<br />

- bevestigingsmateriaal inclusief blind-<br />

en ontluchtingsstoppen<br />

- milieuvriendelijk en degelijk verpakt in<br />

karton met krimpfolie<br />

ibiza<br />

malta<br />

STaNdaard lEvERINgSOMvANg<br />

ibiza rondo<br />

malta rondo


Ibiza / Ibiza rondo<br />

de brugman badkamerradiator, type Ibiza (rondo), wordt<br />

gefabriceerd uit een superieure staalkwaliteit.<br />

Bewerking:<br />

elektrisch lasergelast, onzichtbare lasnaden cataforetisch gegrond-<br />

lakt elektrostatisch gepoederlakt met epoxy-polyesterpoeder<br />

zonder stromingsbuis<br />

Buizen:<br />

horizontaal, rond, 22 mm<br />

Collectoren:<br />

verticaal, d-profiel, 34 x 34 mm<br />

Kleur:<br />

verkeerswit ral 9016, pergamon 0019<br />

model: ibiza / ibiza rondo<br />

Bouwhoogtes: 702, 1186, 1450, 1714, 1978<br />

Bouwbreedtes: 450, 500, 600, 750<br />

Werkdruk: max. 10 bar<br />

aansluitingen: 4 x 1/2” bi<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

ibiza<br />

ibiza rondo<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon: (+31) (0)546 629320<br />

fax (+31) (0)546 622645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

malta / malta rondo<br />

BESTEKomSCHrIJvING<br />

de brugman badkamerradiator, type malta (rondo), wordt<br />

gefabriceerd uit een superieure staalkwaliteit.<br />

Bewerking:<br />

elektrisch weerstandslas, onzichtbare lasnaden cataforetisch ge-<br />

grondlakt elektrostatisch gepoederlakt met epoxy-polyesterpoeder<br />

zonder stromingsbuis<br />

Buizen:<br />

horizontaal, rond, 22 mm<br />

Collectoren:<br />

verticaal, achterliggend, rond, 35 mm<br />

Kleur:<br />

verkeerswit ral 9016<br />

model: malta / malta rondo<br />

Bouwhoogtes: 908, 1230, 1782<br />

Bouwbreedtes: 500, 600, 750<br />

Werkdruk: max. 10 bar<br />

aansluitingen: 4 x 1/2” bi<br />

Informatie: brugman radiatorenfabriek bv<br />

malta<br />

malta rondo<br />

boskampstraat 26<br />

7651 am tubbergen<br />

telefoon: (+31) (0)546 629320<br />

fax (+31) (0)546 622645<br />

internet: www.brugman.eu<br />

email: info@brugman.net<br />

49


KolomradIaTorEN


aamradiator ledenradiator<br />

DE ClaSSIC lINE<br />

in een uiterst moderne fabriek vervaardigt<br />

brugman hoogwaardige leden- en raam-<br />

radiatoren in diverse maten en uitvoerin-<br />

gen. de radiatoren worden, op specificatie<br />

van de klant, volgens din-norm, gefabri-<br />

ceerd.<br />

door toepassing van hoogwaardig staal en<br />

optimaal beschermende lak en coating,<br />

geeft brugman 10 jaar garantie.<br />

ledenradiatoren worden gekenmerkt door<br />

een hoge warmteafgifte middels convectie.<br />

Hiermee zijn ledenradiatoren goed toepas-<br />

baar voor grote, hoge ruimten en raampar-<br />

tijen. ledenradiatoren zijn tevens geschikt<br />

voor montage achter lambrisering. vanwege<br />

de trend naar nostalgische vormgevingen<br />

zijn ledenradiatoren in eigentijdse interieu-<br />

ren zeer op hun plaats.<br />

een bijzonder kwaliteitsproduct onder de<br />

ledenradiatoren vormen de raamradiato-<br />

ren. deze zijn met name ontworpen voor<br />

glazen puien in utiliteitstoepassingen en<br />

woningen. Kenmerkend is de open struc-<br />

tuur waardoor een royale lichtdoorval wordt<br />

gecreëerd. raamradiatoren worden ook toe-<br />

gepast op plaatsen waar hoge eisen worden<br />

gesteld aan hygiëne.<br />

51


Kwaliteitsspecificatie<br />

brugman is gecertificeerd volgens iso 9001:<br />

2008. de radiatoren worden vervaardigd uit<br />

koudgewalst hoogsterkte staal kwaliteits-<br />

klasse HC volgens de norm en10268:2006.<br />

brugman garandeert voor elke kolom-<br />

radiator een werkdruk tot 5 bar. de radiato-<br />

ren zijn geschikt voor warmwatersystemen<br />

tot 110 °C.<br />

Productie<br />

brugman kolomradiatoren worden gepro-<br />

duceerd op moderne productiestraten, ge-<br />

koppeld aan een volautomatische lakstraat.<br />

lakken, algemeen<br />

de finishing van de radiator vindt plaats in<br />

een hiervoor speciaal ontworpen milieu-<br />

vriendelijke installatie. de afwerking bestaat<br />

uit:<br />

voorbehandeling:<br />

alvorens de radiatoren van een cataforese<br />

grondlak worden voorzien, wordt een gron-<br />

dige reiniging en voorbehandeling toege-<br />

past in een moderne sproei- en voorbehan-<br />

delingsinstallatie. daarna is een ijzerfosfaat-<br />

behandeling opgenomen, waardoor een<br />

goede hechting van de cataforese grondlak<br />

is gewaarborgd.<br />

52<br />

ProdUCTIE- EN kwAlITEITSASpECTEN


einigen en voorbehandelen van de radiatoren<br />

ProdUCTIE- EN kwAlITEITSASpECTEN<br />

Grondlak:<br />

na de voorbehandeling worden de radia-<br />

toren voorzien van een elektro-cataforese<br />

grondlaag en gemoffeld bij een tempera-<br />

tuur van 190 °C.<br />

aflakken:<br />

in twee volautomatische elektrostatische<br />

poedercoat-installaties worden de radiato-<br />

ren voorzien van een epoxy-polyester lak-<br />

laag in de kleur wit (ral 9016). de radiatoren<br />

worden vervolgens gemoffeld bij een tem-<br />

peratuur van 195 °C.<br />

voordelen:<br />

- laagdikte, minimaal 50 µm.<br />

- optimale corrosiebestendigheid.<br />

- gelijkmatige laklaag met zeer goede<br />

dekking op kanten, hoeken en randen.<br />

- geen druppelvorming aan onderkanten.<br />

- grote kras- en stootvastheid.<br />

Garantie<br />

op alle radiatoren wordt gedurende 10 jaar<br />

na de levering garantie gegeven op fabrica-<br />

ge- en materiaalfouten, mits de radiatoren<br />

oordeelkundig opgeslagen zijn geweest,<br />

vakkundig zijn geïnstalleerd en onder nor-<br />

male omstandigheden worden gebruikt.<br />

eventueel nippelen door de afnemer ge-<br />

schiedt te allen tijde geheel op eigen risico !<br />

53


<strong>Brugman</strong> ledenradiatoren<br />

- de radiatoren zijn uitsluitend bestemd<br />

54<br />

voor warmwaterinstallaties tot 110 °C.<br />

- alle kolomradiatoren zijn geschikt voor<br />

een werkdruk van maximaal 5 bar.<br />

- de radiatoren worden geleverd met een<br />

lengte-tolerantie van ±1,2 mm per lid.<br />

- Kolomradiatoren worden standaard<br />

voorzien van vier 1/2” aansluitingen.<br />

op verzoek kunnen de radiatoren<br />

worden voorzien van 3/4”, 3/8” of 1/8”<br />

aansluitingen.<br />

<strong>Technische</strong> <strong>gegevens</strong> ledenradiatoren per lid<br />

Hoogte<br />

(H)<br />

(mm)<br />

diepte<br />

(d)<br />

(mm)<br />

max.<br />

aantal<br />

leden<br />

Naafafstand<br />

(N)<br />

(mm)<br />

Type- en maatschetsen ledenradiatoren.<br />

300/250<br />

450/160 450/220<br />

1000/110 1000/160 1000/220<br />

110 160 220<br />

m 2 vo<br />

250<br />

200<br />

300<br />

Gewicht<br />

(kg)<br />

160<br />

Water<br />

inhoud<br />

(l/m)<br />

TECHNISCHE GEGEvENS lEDENRADIATOR<br />

220<br />

900<br />

350<br />

450<br />

1000<br />

N-exp<br />

1000<br />

600/110 600/160 600/220<br />

110 160 220<br />

600<br />

450<br />

300<br />

50<br />

500<br />

600<br />

20<br />

14 l<br />

14<br />

n<br />

Warmte afgifte in Watt volgens EN-442<br />

75/65 90/70<br />

20°C 22°C 20°C 22°C<br />

300 250 60 200 0,16 1,54 0,99 1,26 62 59 78 75<br />

450 160 60 350 0,16 1,51 0,95 1,24 58 55 73 70<br />

450 220 60 350 0,21 2,05 1,23 1,25 75 71 94 90<br />

600 110 60 500 0,14 1,41 0,84 1,25 55 52 69 66<br />

600 160 60 500 0,21 2,05 1,16 1,26 73 69 92 88<br />

600 220 50 500 0,29 2,64 1,49 1,26 94 89 118 113<br />

1000 110 45 900 0,24 2,22 1,15 1,28 84 80 106 101<br />

1000 160 30 900 0,35 3,27 1,65 1,29 111 105 140 134<br />

1000 220 30 900 0,48 4,58 2,43 1,28 145 138 182 175<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Plaats ophangstrippen ledenradiatoren volgens fabrieksnorm (optie)<br />

figuur 1<br />

figuur 2<br />

a b a a b a<br />

figuur 4 figuur 5<br />

d<br />

a b C d a<br />

Figuur 1 t/m 4 in vooraanzicht, figuur 5 in zijaanzicht.<br />

figuur 3<br />

a b C a<br />

H<br />

n<br />

Tabellen afstandmaten ophangstrippen voor ledenradiatoren<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

5 1 100 50 - -<br />

6 2 100 100 - -<br />

7 2 100 150 - -<br />

8 2 100 200 - -<br />

9 2 100 250 - -<br />

10 2 100 300 - -<br />

11 2 100 350 - -<br />

12 2 100 400 - -<br />

13 2 100 450 - -<br />

14 2 100 500 - -<br />

15 2 100 550 - -<br />

16 2 100 600 - -<br />

17 2 100 650 - -<br />

18 2 100 700 - -<br />

19 2 100 750 - -<br />

20 2 100 800 - -<br />

21 2 100 850 - -<br />

22 2 100 900 - -<br />

23 2 100 950 - -<br />

75 25 25 75<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

24 2 100 1000 - -<br />

25 2 100 1050 - -<br />

26 3 100 550 550 -<br />

27 3 100 550 600 -<br />

28 3 100 600 600 -<br />

29 3 100 600 650 -<br />

30 3 100 650 650 -<br />

31 3 100 650 700 -<br />

32 3 100 700 700 -<br />

33 3 100 700 750 -<br />

34 3 100 750 750 -<br />

35 3 100 750 800 -<br />

36 3 100 800 800 -<br />

37 3 100 800 850 -<br />

38 3 100 850 850 -<br />

39 3 100 850 900 -<br />

40 3 100 900 900 -<br />

41 3 100 900 950 -<br />

42 3 100 950 950 -<br />

STrIPPENSCHEma lEDENRADIATOR<br />

<strong>Brugman</strong> ledenradiatoren<br />

- radiatoren langer dan het maximaal<br />

aantal leden dat staat aangegeven zijn<br />

fabrieksmatig niet leverbaar. indien lan-<br />

gere radiatoren gewenst zijn, dienen<br />

de radiatoren op het werk genippeld te<br />

worden door de afnemer.<br />

- nippelen geschiedt te allen tijde op ei-<br />

gen risico!<br />

- de radiatoren worden vanaf 25 leden<br />

voorzien van een inwendige verstevi-<br />

gingsstrip. nippelen is dan niet moge-<br />

lijk.<br />

- bij bestelling met strippen worden<br />

wandconsoles meegeleverd.<br />

- bij bestelling zonder strippen worden<br />

ledenvoeten meegeleverd.<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

43 3 100 950 1000 -<br />

44 3 100 1000 1000 -<br />

45 3 100 1000 1050 -<br />

46 3 100 1050 1050 -<br />

47 3 100 1050 1100 -<br />

48 3 100 1100 1100 -<br />

49 3 100 1100 1150 -<br />

50 3 100 1150 1150 -<br />

51 4 100 750 800 800<br />

52 4 100 800 800 800<br />

53 4 100 800 800 850<br />

54 4 100 800 850 850<br />

55 4 100 850 850 850<br />

56 4 100 850 850 900<br />

57 4 100 850 900 900<br />

58 4 100 900 900 900<br />

59 4 100 900 900 950<br />

60 4 100 900 950 950<br />

55


<strong>Brugman</strong> raamradiatoren<br />

- de radiatoren zijn uitsluitend bestemd<br />

56<br />

voor warmwaterinstallaties tot 110 °C.<br />

- alle kolomradiatoren zijn geschikt voor<br />

een werkdruk van maximaal 5 bar.<br />

- de radiatoren worden geleverd met een<br />

lengte-tolerantie van ±1,2 mm per lid.<br />

- de radiatoren worden, waar nodig,<br />

voorzien van inwendige verstevigings-<br />

strippen.<br />

- Kolomradiatoren worden standaard<br />

voorzien van vier 1/2” aansluitingen.<br />

- op verzoek kunnen de radiatoren wor-<br />

den voorzien van 3/4”, 3/8” of 1/8” aan-<br />

sluitingen.<br />

<strong>Technische</strong> <strong>gegevens</strong> raamradiatoren per lid<br />

Hoogte<br />

(H)<br />

(mm)<br />

diepte<br />

(d)<br />

(mm)<br />

max.<br />

aantal<br />

leden<br />

Naafafstand<br />

(N)<br />

(mm)<br />

Type- en maatschetsen raamradiatoren.<br />

14<br />

m 2 vo<br />

Gewicht<br />

(kg)<br />

Water<br />

inhoud<br />

(l/m)<br />

TECHNISCHE GEGEvENS RAAMRADIATOR<br />

450/160 450/220 600/110 600/160 600/220<br />

160 220<br />

90<br />

110 160 220<br />

N-exp<br />

Warmte afgifte in Watt volgens EN-442<br />

75/65 90/70<br />

20°C 22°C 20°C 22°C<br />

450 160 33 350 0,17 1,80 1,17 1,24 68 65 86 82<br />

450 220 33 350 0,23 2,38 1,47 1,25 88 84 111 106<br />

600 110 33 500 0,6 1,68 1,06 1,24 66 63 83 80<br />

600 160 33 500 0,22 2,37 1,39 1,26 87 83 109 105<br />

600 220 33 500 0,30 3,01 1,72 1,27 111 105 140 134<br />

350<br />

450<br />

l<br />

500<br />

600<br />

20<br />

n<br />

14<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


Plaats ophangstrippen raamradiatoren volgens fabrieksnorm (optie)<br />

figuur 5 figuur 6 figuur 7<br />

a b a a b a a b C a<br />

figuur 8<br />

a b C d a<br />

Figuur 5 t/m 8 in vooraanzicht, figuur 9 in zijaanzicht<br />

tabellen afstandmaten ophangstrippen voor raamradiatoren<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

5 5 160 90 - -<br />

6 6 160 180 - -<br />

7 6 160 270 - -<br />

8 6 160 360 - -<br />

9 6 160 450 - -<br />

10 6 160 540 - -<br />

11 6 160 630 - -<br />

12 6 160 720 - -<br />

13 6 160 810 - -<br />

14 7 160 450 450 -<br />

figuur 9<br />

75 25 25 75<br />

H<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

15 7 160 450 540 -<br />

16 7 160 540 540 -<br />

17 7 160 540 630 -<br />

18 7 160 630 630 -<br />

19 7 160 630 720 -<br />

20 7 160 720 720 -<br />

21 7 160 720 810 -<br />

22 7 160 810 810 -<br />

23 7 160 810 900 -<br />

24 7 160 900 90 -<br />

STrIPPENSCHEma RAAMRADIATOR<br />

<strong>Brugman</strong> raamradiatoren<br />

- radiatoren langer dan het maximaal<br />

aantal leden dat staat aangegeven zijn<br />

niet leverbaar.<br />

- raamradiatoren kunnen niet worden<br />

genippeld.<br />

- bij bestelling met strippen worden<br />

wandconsoles meegeleverd.<br />

- bij bestelling zonder strippen worden<br />

ledenvoeten meegeleverd.<br />

aantal<br />

leden<br />

figuur a B C d<br />

25 7 160 900 990 -<br />

26 7 160 990 990 -<br />

27 8 160 720 720 630<br />

28 8 160 720 720 720<br />

29 8 160 720 720 810<br />

30 8 160 720 810 810<br />

31 8 160 810 810 810<br />

32 8 160 810 810 900<br />

33 8 160 810 900 900<br />

57


omdat de n-exponenten van de verschil-<br />

lende Kolomradiatoren in het bereik van<br />

de 1,26 liggen, kan de warmteafgifte van<br />

de radiatoren uit de brugman Classic line<br />

middels nevenstaande correctiefactoren<br />

vereenvoudigd worden omgerekend naar<br />

normafwijkende temperaturen met de for-<br />

mule: p = pn • f<br />

voorbeeld vereenvoudigde omrekening:<br />

de warmtebehoefte voor een bepaalde<br />

ruimte bedraagt volgens de warmteverlies-<br />

berekening 1500 Watt.<br />

Het gewenste temperatuurregime bedraagt<br />

70 °C voor de aanvoertemperatuur, 55 °C<br />

voor de retourtemperatuur en 20 °C voor de<br />

lokaaltemperatuur.<br />

volgens nevenstaande tabel behoort bij de-<br />

ze <strong>gegevens</strong> een correctiefactor van 1,23.<br />

p = pn • f<br />

58<br />

= 1500 • 1,23<br />

= 1845 Watt<br />

in de warmteafgiftetabellen van deze do-<br />

cumentatie, bij het temperatuurregime<br />

75/65/20, zoekt u één of meerdere Kolomra-<br />

diatoren met een gezamenlijke afgifte van<br />

circa 1860 Watt.<br />

verklaring van de variabelen<br />

p = normwarmteafgifte volgens en 442, bij het<br />

gewenste temperatuurregime<br />

pn = normwarmteafgifte volgens en 442, bij<br />

75/65/20 °C.<br />

f = Correctiefactor uit de tabel behorend bij het<br />

gewenste temperatuurregime.<br />

afGIfTES bIj NORMAfwIjkENDE TEMpERATUREN<br />

omrekeningsfactoren voor vereenvoudigde berekening bij 75/65/20 bij N=1,26<br />

T a<br />

T v<br />

T r<br />

T r<br />

°C °C 12° 15° 18° 20° 22° 24°<br />

80 0,62 0,65 0,69 0,72 0,75 0,78<br />

75 0,65 0,69 0,73 0,75 0,79 0,82<br />

90<br />

70 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,88<br />

60 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01<br />

50 0,87 0,94 1,01 1,07 1,13 1,21<br />

75 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,87<br />

85<br />

70<br />

65<br />

0,71<br />

0,75<br />

0,75<br />

0,79<br />

0,80<br />

0,85<br />

0,84<br />

0,90<br />

0,88<br />

0,94<br />

0,92<br />

0,99<br />

55 0,85 0,91 0,98 1,04 1,09 1,16<br />

70 0,75 0,79 0,85 0,89 0,93 0,98<br />

80<br />

65<br />

60<br />

0,79<br />

0,83<br />

0,84<br />

0,90<br />

0,90<br />

0,96<br />

0,94<br />

1,01<br />

0,99<br />

1,07<br />

1,04<br />

1,13<br />

50 0,96 1,04 1,13 1,19 1,27 1,36<br />

65 0,83 0,89 0,95 1,00 1,05 1,11<br />

75<br />

60<br />

55<br />

0,88<br />

0,94<br />

0,94<br />

1,01<br />

1,01<br />

1,10<br />

1,07<br />

1,16<br />

1,13<br />

1,23<br />

1,19<br />

1,31<br />

50 1,09 1,19 1,31 1,40 1,51 1,63<br />

60 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,28<br />

70<br />

55<br />

50<br />

0,99<br />

1,07<br />

1,07<br />

1,16<br />

1,16<br />

1,27<br />

1,23<br />

1,36<br />

1,32<br />

1,45<br />

1,41<br />

1,56<br />

40 1,27 1,40 1,57 1,70 1,85 2,03<br />

55 1,05 1,14 1,25 1,32 1,41 1,51<br />

65<br />

50<br />

45<br />

1,13<br />

1,23<br />

1,23<br />

1,36<br />

1,36<br />

1,50<br />

1,46<br />

1,62<br />

1,56<br />

1,75<br />

1,69<br />

1,90<br />

35 1,51 1,70 1,94 2,13 2,38 2,68<br />

50 1,21 1,32 1,46 1,57 1,69 1,83<br />

60<br />

45<br />

40<br />

1,32<br />

1,45<br />

1,46<br />

1,62<br />

1,62<br />

1,82<br />

1,75<br />

1,99<br />

1,91<br />

2,19<br />

2,08<br />

2,43<br />

30 1,85 2,13 2,52 2,86 3,31 3,95<br />

45 1,41 1,57 1,75 1,90 2,10 2,31<br />

55<br />

40 1,56 1,75 1,99 2,18 2,42 2,70<br />

35 1,75 1,99 2,30 2,56 2,89 3,30<br />

40 1,69 1,90 2,20 2,43 2,70 3,04<br />

50<br />

35 1,91 2,18 2,55 2,86 3,25 3,75<br />

30 2,19 2,56 3,08 3,56 4,20 5,12<br />

T l<br />

Tip! gebruik gratis het selectieprogramma op www.brugman.eu


BEvESTIGINGSmaTErIalEN<br />

ophangconsoles: Type ld<br />

(benodigd: 1 ophangconsole per strip aan de bovenzijde.)<br />

bestelnr.: 2960740<br />

20<br />

35<br />

6<br />

25<br />

20<br />

80<br />

afstandhouder: Type lW<br />

(benodigd: 1 afstandhouder per strip aan de onderzijde.)<br />

bestelnr.: 2960700<br />

25<br />

50<br />

30<br />

105 130 160 175<br />

ledenvoet:<br />

(benodigd: 2 ledenvoeten bij radiatoren t/m 25 leden, 3 ledenvoeten t/m 50 leden en 4 ledenvoeten t/m<br />

60 leden.)<br />

110 160 220 250<br />

Bestelnr.: 2960620<br />

2960630 2960640 2960645<br />

Standconsole voor ledenradiator<br />

(niet te gebruiken voor raamradiatoren)<br />

bestelnr.: 2960595<br />

Standconsole voor raamradiator<br />

(niet te gebruiken voor ledenradiatoren)<br />

bestelnr.: 2960596<br />

min 125 - max 175<br />

60<br />

min 125 - max 175<br />

60<br />

min 125 - max 175<br />

60<br />

123<br />

aCCESSoIrES<br />

losse onderdelen voor leden- en raamradiatoren.<br />

5/4”<br />

Blindstop (verzinkt)<br />

radiatoraansluiting<br />

met:<br />

rechtse draad linkse draad<br />

Bestelnr. 912150200 912150100<br />

g<br />

5/4”<br />

radiatoraansluitstuk rechtse draad<br />

(verzinkt)<br />

radiatornippel<br />

(de ene helft is van<br />

rechtse draad en de andere<br />

helft van links draad<br />

voorzien)<br />

bestelnr.: 5050270<br />

(benodigd: 2 nippels en 2 pakkingsringen om 2 dinblokken<br />

te nippelen).<br />

14<br />

aansluitdraad<br />

g:1/8” g: 3/8” g: 1/2” g: 3/4”<br />

Bestelnr. 912150218 912150238 5050285 5050286<br />

14<br />

radiatoraansluitstuk linkse draad<br />

(verzinkt)<br />

aansluitdraad<br />

g:1/8” g: 3/8” g: 1/2” g: 3/4”<br />

Bestelnr. 912150118 912150138 5050290 5050291<br />

min 125 - max 175<br />

60<br />

radiatorpakkingsring<br />

pakkingring. 1,5 mm dik<br />

voor warm- en heetwater-verwarming<br />

bestelnr.: 5050280<br />

59


aSSorTImENT<br />

de e-panel wordt aangeboden in een ruim<br />

assortiment met vermogens aangepast<br />

aan iedere woning. er zijn drie horizontale<br />

uitvoeringen in een bereik van 750 W tot<br />

1500 W. de hoogte bedraagt telkens 600 mm,<br />

de lengte varieert van 500 mm tot 1000 mm.<br />

er is bovendien een verticale uitvoering met<br />

een bereik van 1500 W. de hoogte bedraagt<br />

1800 mm en de lengte 600 mm.<br />

de radiatoren worden aangeboden in wit<br />

(ral 9016), naar keuze in een horizontale,<br />

geribde of vlakke versie. de verticale<br />

uitvoering bestaat enkel in een vlakke versie.<br />

BEdIENING<br />

bediening van de e-panel verloopt eenvoudig<br />

met twee draaiknoppen voor aan- en<br />

uitschakeling en voor temperatuurregeling.<br />

via deze chronoproportionele regeling is<br />

de radiator instelbaar van 5°C tot 30°C. de<br />

comforttemperatuur kan men aanpassen<br />

door aan de knop te draaien.<br />

led-indicator:<br />

• groen: de radiator verwarmt niet (de<br />

60<br />

comforttemperatuur is lager ingesteld<br />

dan de ruimtetemperatuur).<br />

• rood: de radiator is aan het verwarmen.<br />

• groen/rood knipperend: de<br />

temperatuursonde is stuk.<br />

HorIzoNTaal<br />

Breedte<br />

(mm)<br />

Hoogte<br />

(mm)<br />

diepte<br />

(mm)<br />

Gewicht<br />

geribd<br />

(kg)<br />

Gewicht<br />

vlak<br />

(kg)<br />

Elektrisch<br />

vermogen<br />

(Watt)<br />

art. nr.<br />

geribd<br />

art. nr.<br />

vlak<br />

500 600 73 16,80 19,27 750 5950001 5950004<br />

800 600 73 26,88 30,83 1000 5950002 5950005<br />

1000 600 73 33,60 38,54 1500 5950003 5950006<br />

vErTICaal<br />

600 1800 73 - 55,50 1500 - 5950008<br />

e-panel<br />

horizontaal geribd<br />

E-PaNEl<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


e-panel<br />

horizontaal vlak<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren<br />

TECHNISCHE SPECIfICaTIES<br />

• voeding: 230vaC<br />

• isolatieklasse: ii<br />

• ipX1<br />

• temperatuur: vanaf +5°C tot +30°C<br />

( *=5°, i=10°, ii=15°, iii=20°, iv=26°, v=30°)<br />

• temperatuurregeling: via<br />

chronoproportionele aan/uit regeling<br />

• methode van regeling: aan en uit<br />

• aansluitingskabel (1,2 m): bruin = fase,<br />

blauw = nul<br />

• Werkende temperatuur: 0°C tot 60°C<br />

• temperatuur nauwkeurigheid: < 0,5°C<br />

• norm: Ce<br />

e-panel<br />

verticaal vlak<br />

E-PaNEl dESIGN<br />

61


TECHNISCHE SPECIfICaTIES<br />

• standaard geleverd met volledige<br />

62<br />

montageset: vergrendelde klikconsoles<br />

(aantal afhankelijk van de lengte van de<br />

radiator), design-blindstoppen, design-<br />

ontluchter, ventielinsert (m30 x 1,5)<br />

• 8 aansluitingen: universeel aansluitbaar<br />

• standaard geïntegreerd ventiel<br />

• afstand tussen muur en<br />

middenaansluiting: constant 66 mm<br />

• voorzien van vlakke voorzijde<br />

• Werkdruk max. 6 bar<br />

• Kleur s600 (fijnstructuur wit)<br />

• Warmteafgifte in Watt volgens en 442<br />

• 10 Jaar garantie<br />

69<br />

66<br />

29<br />

34<br />

oPTIE:<br />

flatline<br />

type 21S<br />

bovenaanzicht<br />

116 116<br />

140<br />

zijaanzicht<br />

103<br />

70<br />

onderaanzicht<br />

3/4”3/4”<br />

3/4” 3/4”<br />

1/2” 1/2”<br />

50<br />

L-232<br />

<strong>Brugman</strong> flatline<br />

thermostaatkop wit<br />

art. nr. 62700920<br />

radIaTorEN mET WaTErvoErENdE vlaKKE voorPlaaT<br />

50 31<br />

102<br />

66<br />

29<br />

34<br />

116<br />

140<br />

<strong>Brugman</strong> flatline<br />

thermostaatkop chroom<br />

art. nr. 62700922<br />

flatline<br />

type 22<br />

bovenaanzicht<br />

zijaanzicht<br />

136<br />

86<br />

onderaanzicht<br />

3/4”3/4”<br />

3/4” 3/4”<br />

1/2” 1/2”<br />

50<br />

L-232<br />

116<br />

50<br />

31<br />

163<br />

66<br />

29<br />

34<br />

116<br />

flatline<br />

type 33<br />

bovenaanzicht<br />

140<br />

zijaanzicht<br />

197<br />

70<br />

onderaanzicht<br />

3/4”3/4”<br />

1/2” 1/2”<br />

flatline<br />

en 442 (75/65/20ºC) Type 21S Type 22 Type 33<br />

breedte Hoogte 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900<br />

400<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

366<br />

458<br />

440<br />

553<br />

512<br />

643<br />

581<br />

731<br />

711<br />

899<br />

562<br />

708<br />

657<br />

827<br />

749<br />

943<br />

925<br />

1165<br />

1286<br />

1619<br />

600<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

548<br />

688<br />

661<br />

829<br />

768<br />

965<br />

871<br />

1097<br />

1067<br />

1349<br />

694<br />

875<br />

842<br />

1061<br />

985<br />

1241<br />

1123<br />

1415<br />

1387<br />

1748<br />

1202<br />

1512<br />

1396<br />

1757<br />

1582<br />

1991<br />

1930<br />

2428<br />

800<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

731<br />

917<br />

881<br />

1106<br />

1024<br />

1287<br />

1162<br />

1462<br />

1422<br />

1798<br />

926<br />

1166<br />

1123<br />

1415<br />

1314<br />

1655<br />

1498<br />

1887<br />

1850<br />

2330<br />

1329<br />

1672<br />

1602<br />

2016<br />

1862<br />

2342<br />

2110<br />

2654<br />

2573<br />

3237<br />

1000<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

914<br />

1146<br />

1101<br />

1382<br />

1280<br />

1608<br />

1452<br />

1828<br />

1778<br />

2248<br />

900<br />

1132<br />

1157<br />

1458<br />

1404<br />

1769<br />

1642<br />

2069<br />

1872<br />

2358<br />

2312<br />

2913<br />

1300<br />

1635<br />

1661<br />

2090<br />

2003<br />

2520<br />

2327<br />

2928<br />

2637<br />

3318<br />

3216<br />

4047<br />

1200<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1097<br />

1375<br />

1321<br />

1658<br />

1536<br />

1930<br />

1742<br />

2194<br />

2134<br />

2697<br />

1080<br />

1358<br />

1388<br />

1749<br />

1685<br />

2123<br />

1970<br />

2482<br />

2246<br />

2830<br />

2774<br />

3495<br />

1560<br />

1962<br />

1993<br />

2507<br />

2404<br />

3024<br />

2792<br />

3513<br />

3164<br />

3981<br />

3859<br />

4856<br />

1400<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1280<br />

1604<br />

1541<br />

1935<br />

1792<br />

2251<br />

1260<br />

1585<br />

1620<br />

2041<br />

1966<br />

2476<br />

2299<br />

2896<br />

2621<br />

3302<br />

3237<br />

4078<br />

1820<br />

2289<br />

2325<br />

2925<br />

2804<br />

3528<br />

3258<br />

4099<br />

3692<br />

4645<br />

4502<br />

5665<br />

1600<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1462<br />

1834<br />

1762<br />

2211<br />

2048<br />

2573<br />

1440<br />

1811<br />

1851<br />

2332<br />

2246<br />

2830<br />

2627<br />

3310<br />

2995<br />

3773<br />

2080<br />

2616<br />

2658<br />

3343<br />

3205<br />

4032<br />

3723<br />

4684<br />

5146<br />

6474<br />

1800<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1645<br />

2063<br />

1982<br />

2487<br />

2304<br />

2895<br />

1620<br />

2037<br />

2083<br />

2624<br />

2527<br />

3184<br />

2956<br />

3723<br />

3370<br />

4245<br />

2340<br />

2944<br />

2990<br />

3761<br />

3605<br />

4536<br />

4189<br />

5270<br />

2000<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1828<br />

2292<br />

2202<br />

2764<br />

1800<br />

2264<br />

2314<br />

2915<br />

2808<br />

3538<br />

3284<br />

4137<br />

2600<br />

3271<br />

3322<br />

4179<br />

4006<br />

5040<br />

4654<br />

5855<br />

2200<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

1980<br />

2490<br />

2545<br />

3207<br />

3089<br />

3891<br />

3612<br />

4551<br />

2860<br />

3598<br />

3654<br />

4597<br />

4407<br />

5544<br />

2400<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

2194<br />

2751<br />

2160<br />

2716<br />

2777<br />

3498<br />

3370<br />

4245<br />

3941<br />

4965<br />

3120<br />

3925<br />

3986<br />

5015<br />

4807<br />

6048<br />

2600<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

3008<br />

3790<br />

3650<br />

4599<br />

3000<br />

75/65/20 °C<br />

90/70/20 °C<br />

3471<br />

4373<br />

3900<br />

4906<br />

4983<br />

6269<br />

50<br />

L-232<br />

116<br />

3/4” 3/4”<br />

50 31<br />

conform EN 442-1: radiatoren en convectoren


1. geen agressieve, schurende, bijtende stoffen gebruiken op<br />

de radiator (antikalk-producten). ook urinespatten tegen de<br />

radiator moeten vermeden worden.<br />

2. de radiator zonder onderhoudsproducten poetsen.<br />

(uitzondering: inox-radiatoren: hier is een inoxreiniger<br />

toegelaten)<br />

3. de plaatsing van radiatoren boven een bad met mogelijkheid<br />

tot douche, in een stortbad of vlak ernaast is niet toegelaten !!!<br />

de radiator mag immers niet rechtstreeks in contact komen<br />

met zeepresten, daar water met zeepresten bijzonder corrosief<br />

werken.<br />

4. ten einde inwendige corrosie in radiatoren te voorkomen,<br />

moet worden vermeden dat zuurstof in de installatie kan<br />

dringen.<br />

zowel bij ontwerp, montage en bediening van de installatie<br />

dient hiermee rekening gehouden te worden.<br />

zo bevelen wij aan onze radiatoren enkel in goed<br />

gedimensioneerde gesloten installaties te gebruiken.<br />

de nood om regelmatig te ontluchten wijst op gebreken in de<br />

installatie en vereist een technische interventie.<br />

aangezien praktisch elke installatie bestaat uit verschillende<br />

metalen (koper, staal, messing, aluminium), dient corrosie ten<br />

gevolge van elektrolyse vermeden te worden door gebruik<br />

van een protector zoals:<br />

EIGENSCHaPPEN:<br />

ProTECT 1+1<br />

art. nr. 60111<br />

• zorgt voor een optimale bescherming voor staal, gietijzer,<br />

aluminium, koper, koperlegeringen; tast kunstofleidingen<br />

en dichtingsmaterialen niet aan.<br />

• bevat inhibitoren die de galvanische corrosie tussen<br />

metalen met verschillende potentialen volkomen<br />

verhinderen.<br />

oNdErHoUdS- EN INSTallaTIEvoorSCHrIfTEN<br />

• bevat dispergatoren en hardheidsstabilisatoren die<br />

afzettingen op de inwendige verwarmingsoppervlakken<br />

verhinderen.<br />

GEBrUIK:<br />

• Het water dient neutraal te zijn met een pH tussen<br />

6 en 8,5.<br />

• indien het water in de installatie corrosief blijkt te zijn,<br />

komt de garantie te vervallen.<br />

doSErING:<br />

• 1% protector op de waterinhoud van het<br />

verwarmingssysteem (bvb. 1 liter protector op<br />

100 liter water). de afwerking is permanent; een<br />

éénmalige dosering volstaat. bij eventuele navulling van<br />

water dient de concentratie gecontroleerd te worden.<br />

5. men kan enkel gebruik maken van de garantie ivm roesten<br />

aan de aansluitingen indien er gebruik gemaakt wordt van de<br />

meegeleverde vasCo ontluchters en blindstoppen.<br />

6. indien er transportschade aan de radiator wordt<br />

geconstateerd moet dit direct gemeld worden. en mag<br />

deze niet gemonteerd worden. transportschade op een<br />

aangesloten radiator wordt immers niet geaccepteerd. een<br />

beschadigde radiator (bijv. krassen) moet men in de originele<br />

verpakking terugsturen.<br />

7. pluggen en schroeven worden niet meegeleverd. Het is de<br />

taak van de installateur om in functie van de opbouw van de<br />

muur en het gewicht van de radiator het juiste type en aantal<br />

pluggen en schroeven te selecteren.<br />

8. indien de werking van de radiator niet in orde is, onderneem<br />

dan zelf geen actie. maar neem contact op met de<br />

binnendienst verkoop.<br />

9. let op dat uw kinderen niet op de radiator klimmen (een<br />

handdoekradiator is geen ladder).<br />

10. bij een radiator met een elektrische weerstand, kan u enkel<br />

aanspraak maken op de garantie indien de weerstand in<br />

combinatie is met een vasCo radiator.<br />

11. u kan enkel aanspraak maken op onze fabrieksgarantie,<br />

indien u geen aanpassingen aan ons product doet.<br />

63


A bRAND Of ThE hEATINg COMpANy<br />

<strong>Brugman</strong> radiatorenfabriek Bv<br />

boskampstraat 26, 7651 am tubbergen,<br />

postbus 9, 7650 aa tubbergen<br />

tel: +31 (0)546-629320, Fax: +31 (0)546-622645<br />

internet: www.brugman.eu - www.theheatingcompany.com<br />

e-mail: info@brugman.net - info@theheatingcompany.com<br />

<strong>Technische</strong> wijzigingen voorbehouden. Revisie 11/2012 - Nederland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!