DOSSIER INFORMATIE - De Lijn

delijn.be

DOSSIER INFORMATIE - De Lijn

STEDEN EN GEMEENTEN

Tevredenheidsmeting

bij lokale overheden

Vanaf het voorjaar van 2012 kunnen Vlaamse lokale

overheden zich verwachten aan een uitgebreide

tevredenheidsmeting over De Lijn. Bedoeling is dat

met die resultaten een tevredenheidsmonitor wordt

opgezet over de samenwerking tussen De Lijn en de

lokale besturen.

De beslissing om een tevredenheidsenquête

op te zetten bij lokale besturen

vloeit voort uit de engagementen die werden

gemaakt in de beheersovereenkomst

van De Lijn’ , zegt Jo Bellekens, marktonderzoekster

bij De Lijn. ‘Met het onderzoek

hopen we een goed zicht te krijgen

op hoe de lokale besturen de samenwerking

met ons percipiëren op verschillende

vlakken.’

Hoe is het onderzoek opgevat?

De enquête zal peilen naar appreciaties,

naar het oordeel van de gemeente over de

samenwerking met De Lijn. Alle domeinen

waarin we samenwerken met de

lokale overheden zullen aangehaald worden:

van haltes tot mobiliteitsplannen, van

het bestaand aanbod tot doorstroming en

derdebetalersystemen. Momenteel is het

kwalitatief vooronderzoek net afgerond

We hebben nu een goed beeld van welke

vragen we aan wie zullen moeten stellen.’

Wie wordt bevraagd?

‘Het opzet is om drie à vier personen uit

alle 308 Vlaamse gemeenten te bevragen.

Uiteraard bevragen we steeds de

04 OP 1 LIJN › NR. 78

betrokkenen in eerste lijn: de mobiliteitsambtenaren

en de bevoegde schepen.

Maar we denken ook aan andere functies

waarmee De Lijn samenwerkt, zoals de

communicatieambtenaren, technische

dienst, burgemeesters. De vragenlijst

wordt trouwens modulair opgesteld

zodat we de vragen kunnen aanpassen

naargelang de rol en bevoegdheden van

de respondent. We eisen een minimale

respons van 80 % voor de mobiliteitsambtenaren

en van de burgemeester of

schepen bevoegd voor mobiliteit. Dat

zijn strenge eisen die worden gesteld.

Het onderzoeksbureau zal dan ook verregaande

inspanningen moeten doen om

deze doelstellingen te bereiken.’

Hoe zal de enquête verlopen?

‘Precies omdat we zo’n hoog percentage

antwoorden vooropstellen, lijkt het

ons nodig om telefonisch te rekruteren.

Daarom moet de enquête nog niet telefonisch

afgenomen worden, deze kan online

bezorgd worden zodat de respondent de

enquête kan invullen wanneer het hem

past. De precieze aanpak zal vastgelegd

worden met het onderzoeksbureau.’

Jo Bellekens, marktonderzoekster De Lijn: ‘De

enquête zal peilen naar het oordeel van de

gemeente over de samenwerking met De Lijn.’

Vanaf wanneer kunnen de lokale overheden

een telefoontje verwachten?

‘Als we de vooropgestelde planning kunnen

aanhouden, zullen we in het voorjaar

van 2012 effectief kunnen starten met

de enquête. Dat is zo gepland omdat we

tegen dan ook verwachten dat alle hervormingen

rond het mobiliteitsconvenant

duidelijk en geïmplementeerd zijn.’

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten zullen gebruikt worden om

onze samenwerking met de gemeentebesturen

nog te versterken. Gemeenten zijn

voor De Lijn heel belangrijke partners. We

willen de probleempunten identificeren

om er vervolgens de nodige acties aan te

koppelen. Maar evengoed willen we de

sterke punten in onze samenwerking identificeren

om deze nog sterker te maken.’

More magazines by this user
Similar magazines