artikel NTZ - Asvz

asvz.nl

artikel NTZ - Asvz

H. van Wouwe, L. Simons en C. Janssen

den voor Triple-C wordt voldaan met betrekking

tot overdracht en rapportage. Het is een

intern betrouwbaar instrument gebleken (interne

consistentie: alpha .91) en een exploratieve

factoranalyse toonde de drie subschalen

die bij de constructie van het instrument werden

geoperationaliseerd, een indicatie voor

een adequate constructvaliditeit (van Wouwe

et al., 2011). Deze index werd in dit onderzoek

afgenomen door de eerste twee auteurs,

experts met betrekking tot Triple-C, in een

interview met de betreffende orthopedagoog

en persoonlijk begeleiders. De beide auteurs

waren overigens blind voor de scores op de

hierna te beschrijven afhankelijke variabelen.

Vaardigheden. De Vineland Adaptive Behavior

Scales (VABS uitgebreide versie, van

Berckelaer et al., 1995) werd gebruikt om de

vaardigheden van de cliënten te meten: de drie

subschalen communicatieve, dagelijkse en sociale

vaardigheden, die betrouwbaar en valide

zijn gebleken (Kraijer et al., 2003). In de analyse

is gebruik gemaakt van de subschaalscores.

Probleemgedrag. Voor de meting van probleemgedrag

werden twee instrumenten

voor elke cliënt afgenomen : 1) De VOG,

de Nederlands versie van de Developmental

Behavior Checklist (DBC; Koot en Dekker,

2001), een vragenlijst specifiek voor mensen

met een verstandelijke handicap óf de CBCL

(Verhulst, van der Ende en Koot, 1996) bij

de acht cliënten zonder verstandelijke handicap,

en 2) Het Consensusprotocol Ernstig

Probleemgedrag (CEP, Kramer, 2001), een

protocol waarin deskundigen proberen overeenstemming

te bereiken over de ernst van

het probleemgedrag. Gebruikt werden die

items, waarin gevraagd werd naar voorkomen

en frequentie van probleemgedrag, die grote

overeenkomst vertoonden met de SGZ (Kraijer

en Plas, 2007): de items met betrekking

tot lichamelijke agressie, destructief gedrag,

verbale agressie, seksueel probleemgedrag,

stereotiep dwangmatig gedrag, teruggetrokken

gedrag, reactief probleemgedrag, maatschappelijk

probleemgedrag en uitingen van

intrapsychische problematiek.

Deze meetinstrumenten voor vaardigheden

en probleemgedrag zijn alle betrouwbaar en

valide gebleken en werden in dit onderzoek

afgenomen door vier ervaren psychologische

assistenten, die daartoe de persoonlijk begeleiders

van de cliënt interviewden.

Gegevens over de frequentie van het gebruik

van middelen en maatregelen (afzondering,

separatie, fixatie, gedwongen voeding,

gedwongen medicatie) werden gehaald uit het

elektronisch dossier (PlanCareDossier) van de

cliënten.

Gegevens over gedragsbeïnvloedende medicijnen

werden geturfd op grond van data in

het digitale dossier van de cliënten: wel/niet

psychofarmaca en de dosis.

2.4 Data analyse

Voor de analyse van de ontwikkelingen in zowel

de Triple-C index als in de afhankelijke

variabelen vaardigheden en probleemgedrag

werden gepaarde t-toetsen en variantie-analyses

met herhaalde metingen gedaan. Voor

de correlaties tussen de ontwikkelingen op

de Triple-C index enerzijds en de ontwikkelingen

met betrekking tot vaardigheden en

gedrag anderzijds werd gebruik gemaakt van

NTZ 1-2013 35

More magazines by this user
Similar magazines