artikel NTZ - Asvz

asvz.nl

artikel NTZ - Asvz

Implementatie van Triple-C: veranderingen in vaardigheden en probleemgedrag

de verschilscores tussen de samengestelde gemiddelden

op meetmomenten 1 en 2 enerzijds

en de samengestelde gemiddelden op de meetmomenten

3, 4, 5, 6, 7 anderzijds.

3 Resultaten

3.1 Implementatie van Triple-C

Figuur 1 laat zien in hoeverre Triple-C was

geïmplementeerd. De toename op de Triple-

C index over de verschillende meetmomenten

bleek significant zowel voor de totaalscore (F

(6, 38)=47.3; P=.00), als voor de subschalen

relatiegerichte begeleiding (F(6, 39)=121.9;

P=.00), competentiegerichte begeleiding (F(6,

39)=37.0; P=.00), en de randvoorwaarden

met betrekking tot overdracht en rapportage

(F(6, 38)=28.0; P=.00). Er bleek voor zowel de

totaalscore als voor de subschalen sprake van

telkens een lineaire toename (test of withinsubjects

contrasts: resp. F(1)=194.3, 160.0,

152.7, 165.3; P=.00). Dus het model is door

de behandelaars direct vanaf meetmoment 2

gebruikt en de teams zijn in de loop van de

twaalf maanden steeds beter de principes van

Triple-C gaan hanteren. Bij paarsgewijze vergelijking

viel op dat er geen significante verbeteringen

optraden voor de totaalscore tussen

meetmoment 3 en 4, voor relatiegerichte zorg

tussen meetmomenten 3 tot en met 7, voor

competentie gerichte zorg tussen meetmomenten

3 tot en met 6 en voor randvoorwaarden

overdracht en rapportage tussen meetmomenten

2, 3 en 4.

Figuur 1: Triple-C index op de 7 meetmomenten (totaalscore: TCItot, relatiegerichte score:

TCIrel, competentiegerichte score: TCIcomp en score voor overdracht en rapportage:

TCIman)

36 NTZ 1-2013

More magazines by this user
Similar magazines