Deur Christus Alleen - AH Bogaards

enigstetroos.org

Deur Christus Alleen - AH Bogaards

Voorwoord

Wij beleven een tijd waarin veel aandacht geschonken wordt aan de vorm waarin de kerkelijke

eredienst gehouden moet worden. De liturgie is een handig aanknopingspunt voor het

humanisme met zijn eis dat de mens zichzelf overal moet kunnen uitleven.

Net zo handig kunnen de traditionalist liturgieën laten stollen. Bij alle zang zijn er gevoelens

aan het werk. Ook bij gemeentelijke zang. Daarom is er soms meer heftigheid dan beredenering

wanneer het over het lied in de eredienst gaat. Dit is een zwakte die dit boek wil vermijden.

Met inspanning wil de schrijver, als Schriftgelovige, op het terrein van het kerklied de

waarheid zoeken en handhaven. De schrijver is geen theoloog, en pretendeert dat ook niet.

Hij treedt echter tot dit strijdperk toe met een vaardige behandeling van de plaats van het

Psalmboek in de Openbaringsgeschiedenis. Hij geeft ruim exegetisch toelichting uit bronnen

die hij aanwijst. Hij toont kerkrechtelijke aspecten van Synodebesluiten aan. Deze redenering

wordt gedragen door een feitelijk tastbare liefde voor de gereformeerde waarheid. Het boek

is een standpuntinname tegenover de humanistische invloed die ook op het kerklied inwerkt.

Een contentieus onderwerp, het zingen van Schriftberijmingen, wordt onbevreesd, maar met

begrip gehanteerd.

Geen aanspraak op volledigheid of volmaaktheid wordt gedaan. Een beroep wordt wel gedaan

op opmerkzaamheid voor de grote beginselstrijd op het gebied van kerklied en liturgie.

Een beginselstrijd die niet genegeerd mag worden. Het boek roept niet alleen tot nadenken

op, maar wil ook bescheiden de stof daartoe bieden.

Meintjeskop J.P. COETZEE PRETORIA

More magazines by this user
Similar magazines