Deur Christus Alleen - AH Bogaards

enigstetroos.org

Deur Christus Alleen - AH Bogaards

GEVLEUGELDE WOORDEN

Hebt u al ooit geprobeerd om de hele inhoud van het Psalmboek aan uw geest te laten voorbijgaan,

het boek met zijn hemelhoogtes dat met zijn halleluja’s reikt tot in de hoogste hemelen,

het boek met zijn schrikwekkende dieptes waar de afgrond roept tot de afgrond, het

boek met zijn vertes, zijn oneindige wijdte, zijn omspanning van de ganse Bijbelinhoud van

Genesis tot Openbaring, maar nu de inhoud als een Goddelijk kunststuk gezien?

Wat kan ernaast gezet worden? Als zorgen ons hart verslinden, dan grijpen wij weer het oude

beminde. Daar wordt het hoofd weer hoog boven de golven uitgestoken, daar is onze

strijd gestreden en daar wordt onze vreugde uitgezongen.

Als wij op onszelf aangewezen waren, zouden wij niet zingen, niet eens spreken, niet eens

stamelen; uit enorm ontzag voor de eeuwige dingen zouden wij verslagen moeten zwijgen,

zouden we net kunnen staren in de blinde verte van de oneindigheid.

Laat God schitteren! Dit is de eis. Hoe kan dit?

Hier is de verlossing uit onze spanning: Wie psalmen zingt, grijp naar het hoogste, want God

is zijn zangersdoel. Psalmzingen is de hemelvaart van de ziel, het is de hand die uitgestoken

wordt naar de verborgen schat van Gods kinderen, het is godsdienst, leven in hoogste spanning,

het is de brug naar de oneindigheid, het is de durf daad van het geloof, de arm die uitgestrekt

blijft boven de stormwateren van het leven. Maar hierin culmineer alles: Psalmzingen

is het aansteken van de wierook waarin wij tegengeur en de liefelijke reuk van die morgen

van de eeuwigheid.

Totius

More magazines by this user
Similar magazines