Graaf Jan van Nassau - Gekrookte Riet

hetgekrookteriet.com

Graaf Jan van Nassau - Gekrookte Riet

GRAAF JAN VAN NASSAU EN HET AMBT VAN DE OVERHEID

helemaal niet mee leven. Om de calvinistische

hervormingen doorgevoerd te

krijgen, moest graaf Jan daarom een

andere hoofdopziener aanstellen. En bij de

eenvoudige mensen stuitte het vaak ook op

grote weerstand. Moesten de beelden waar

zij zo aan verbonden waren, de kerken uit?

Ja, moesten die mooie muurschilderingen

in de kerk van Herbom verdwijnen? Ja.

Graaf Jan liet ze met een dikke laag

witkalk over trekken. Zo zette hij ook de

calvinistische hervorming door, en dat in

weerwil van zijn eigen moeder - Juliana

van Stolberg was het in het begin in dezen

niet met haar zoon eens - en in lijnrechte

strijd met de godsdienst vrede van

Augsburg, die alleen de uitoefening van de

roomse of de lutherse godsdienst toestond.

Maar graaf Jan kon niet anders. Hij voelde

het, hij moest hier Gode meer gehoorzaam

zijn dan de mensen. Hij kon niet anders

dan met Gods hulp in zijn graafschap en in

de andere gebieden waarover hij

heerschappij had, zo Gods Woord in

praktijk brengen.

Het grafelijke slot te Dietz. Bernhardi

raadde graaf Jan aan om bij het pogen om

een reformatie tot stand te brengen in het

graaf schap Dietz, voorzichtig te werk te

gaan. Onder Gods zegen is deze

reformatie ook gelukt.

6

Naar de Nederlanden

Maar dan breekt de tijd aan dat de Heere

hem uit Duits land wegroept. Willem van

Oranje wil al zijn kinderen bij zich hebben.

Ook zijn dochter Maria die op de Dillenburg

verblijft. Graaf Jan brengt haar

met nog een aantal anderen naar de

Nederlanden. Bij prins Willem

aangekomen, bemerkt graaf Jan hoe

moeilijk de situatie is waarin zijn broer

verkeert. Onder andere omdat een

machtige Spaanse vijand onder leiding van

Parma aan de grenzen staat.

Na enige tijd gaat graaf Jan weer terug

naar de Dillen burg. Op de terugreis

bezoekt hij wat nu de Staten van

Gelderland heet. Op hun landdag spreekt

hij de deftige heren in het Hoogduits toe.

Hij vermaant ze dat ze beter voor de

Gelderse grenzen moeten zorgen. Zij

moeten ervoor zorgen dat Gelderland zich

kan verdedigen tegen

Maria van Nassau (1556-1616), de twee de

dochter van Willem van Oranje.

invallende vijandelijke legers. Hij wint er

geen doekjes om. De deftige heren, die

bijna allen rooms zijn, zijn onder de indruk

van deze man, een man met pit. Toevallig -

van 's mensen zijde bezien althans, maar

niet van Gods kant - was de post van

More magazines by this user
Similar magazines