Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

Een uitzondering wordt gemaakt voor workshops, seminars of conferenties die vanuit het oogpunt van

actualiteit georganiseerd worden. Één van de vier te volgen dagdelen na/bijscholing zoals genoemd

bij 1 kan hierdoor vervangen worden. De workshop of seminar moet wel voldoen aan een aantal eisen

genoemd in het schema, en worden aangemeld volgens dezelfde procedure.

NB. Een serie van congressen, workshops etc. die samen voldoen aan de eisen bij categorie 1 en als

geheel worden aangeboden, kunnen door de aanbieder als geheel aangeboden worden voor

accreditatie en moeten voldoen aan de eisen bij 1.

Samengevat: de vertrouwenspersoon volgt in een cyclus van twee jaar:

cursus of training van 4 dagdelen (waarvan 1 kan bestaan uit een workshop/seminar) en intervisie.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 4/13

More magazines by this user
Similar magazines