Views
5 years ago

Special: schoenen! - Rondom - Het Nieuwsblad

Special: schoenen! - Rondom - Het Nieuwsblad

42 -in de algemene

42 -in de algemene mede-eigend.: 8/10.000ste; -in de bijzondere gemeenschap nr. BG.1: 8/2.390ste. Alle nutsvoorz. aanwezig. CV m aardg. Ramen in PVC (dubb. glas). Besch. vanaf 1/06/2013.Voor vrij en onbelast. Stdnbwk: -Vlgs. het GWplan ‘Herentals-Mol’: wg (1.0.) -Gdv inzake stbwk. overtredingen. -Vkr art. 2.4.1.VCRO niet van toep. -Gvv afgel. -Stdnbwk.verg. bouwen ondergr. parkeergarage, 12 winkels, app. en studio’s (58 wooneenheden) dd° 12/9/1988 (ref. “2643789/F”) -Geen as-builtattest uitgereikt. Bezoek: woe. 15/5 tss 17u-19u, vrijdag 31/5 tss 17u- 19u, zat. 18/5 en 25/5 tss 10u-12u. Zitdag: dinsdag 04 juni 2013 om 16:00. in Hotel Corbie, Corbiestraat 64 te Mol ONDER VOORBEHOUD VAN AFWEZIGHEID VAN HOGER BOD. MOGELIJKHEID HOGER BOD KAN OP ZITDAG OPGEHEVEN WORDEN! Plan en inl. op het kantoor van de verkopende notarissen. OlEn kantoor van Notaris Jan Van hEMElDOnCk Oosterwijkseweg 50 Olen Tel. 014/26.63.69 - Fax. 014/26.63.70 jan.vanhemeldonck@notaris.be www.immonot.be > 213160 Bij verslagschrift, tov v/d vrederechter v/h kanton Herentals, op 22/05/2013 werd er onder de opschortende voorwaarde van hoger bod, voorlopig toegewezen HOEVEWONING Honingstraat 6-8 Olen (Centrum) HOEVEWONING met aanhorigh. en grond: glvl: ink., 2 voorplaatsen, eetk. met optrapje en kk., gang, bdk., liv., kk., slpk.; verd.: 2 slpks., bdk., polyval. ruimte (60m²), liv., kk., bdk., wc, slpk.;Tuin met bergh. Carport voor 2 wagens. Gekad. wijk F nr. 0220/03N, gr. 22a 49ca.Voorz. van water, elektr., tel., kabel TV, CV aardg., enkel glas. KI: 1 812€. EPC 470 kWh/m² - UC: 992696. Gel. in Wg met land. kar.;Vg (2001 - veranda + bestemmingswijziging); Gvv; Gdv; Gvkr. Dadelijk aan te gaan. Plans en inl. ten kantore. MITS DE PRIJS VAN: 221.000 EURO Bezoek: zaterdag van 10u-12u Recht van hoger bod gedurende 15 dagen tot en met donderdag 6/06 as. om 18uur. Art. 1592 van het Ger. Wb.: zie verder in deze katern : OUD-TURnhOUT kantoor van Notaris ClaiRE BOOnE Parklaan 122 TURNHOUT Tel. 014/41.69.31 - Fax. 014/42.35.21 notaris.boone@pandora.be OPeNBARe VeRkOOP www.immonot.be > 212764 WONING Rabauwakkers 33 Oud-Turnhout Een woonhuis met aanhorigh., op en met grond, gel. 1e Afd. sec. C nr 0443/02/L/2,Wg; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. EPC: 720 kWh/m². Inged.: inkomhal, woonk., ing. kkn, badk, tuin, 1e verd.: 2 slpks. Opp.: 205. KI: 205€ (kl. beschr. mog). Besch.: Besch. ovk de veilvoorwaarden. Bezoek: zat. 11u-12u. Enige zitdag: maandag 27 mei 2013 om 16:30. in café Sint-Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout www.immonot.be > 213369 OUD-TURnhOUT kantoor van Geassocieerde Notarissen DEFlanDER & VanBERGhEn Steenweg op Turnhout 106 OUD-TURNHOUT Tel. 014/45.31.51 - Fax. 014/45.31.03 info@notedv.be er werd op 13/05/2013 openbaar toegewezen onder opschortende voorwaarde van hoger bod: RUWBOUWVILLA Herfstdreef Oud-Turnhout ZEER RUSTIG GELEGEN RUWBOUWVILLA IN RESIDENTIËLE WIJK, op en met grond, kad. gek. wijk I nr. 0332/V/5. Opp: 22a35ca. Gel. in Wg. Gel. in goedgek. en niet vervallen verkav. Verkav. ‘Gils’ nr. 093/050 (1), lot 28, goedgek. door het college van burg. en schepenen dd. 08/09/1964.Vg: voorwaardelijke vg nr. 2009/8276 dd. 01/07/2009 voor het bouwen v/e vrijstaande eengezinswoning met autobergplaats. Gvkr. Gdv. Het eigend. valt onder het bosdecreet. Beschik.: vlgs. verkoopsvoorw. TOEGEWEZEN: 340.000 EURO Bezoek: zaterdag van 11u-12u MOGELIJKHEID VAN HOGER BOD TOT EN MET 28/05/2013. Art. 1592 van het Ger. Wb.: zie verder in deze katern: OUD-TURnhOUT kantoor van Geassocieerde Notarissen FiliP SEGERS & ChRiSTiaan EYSkEnS moleneinde 14 weeLDe Tel. 014/65.92.45 - Fax. 014/65.92.46 filip.segers@notarissegers.be www.immonot.be > 212605 OPeNBARe VeRkOPiNG in eeN ZiTDAG met nadien recht van hoger bod HANDELSHUIS Steenweg op Sevendonk 4 Oud-Turnhout (2e Afd.) Op en met grond, kad. bek. sec. F, nr 175/L, opp van 2a 39ca. KI 1.560 €. Ind: Ink., verbruikzaal, kk. B, berging,WC, sas, kk. A. Boven: 1° verd.: zith., terras, eeth., kk., badk., slpk., overl. met trap naar 2° verd.: 2 slpks., badk. Aanvaarding: onm. EPC: 20120315-0001067844-00000002-3: 144 kWh/m2.Vlgs. GWplan Turnhout, goedgek. bij KB van 30/09/1977, gel. in het wg. Bezoek: iedere zat. tss 14u-16u Deze verkoping zal doorgaan in EEN ZITDAG MET RECHT VAN HOGER BOD op: woensdag 05 juni 2013 om 18:00. in café De Djoelen, Steenweg op Mol 3 te Oud-Turnhout Echter, krachtens het laatste lid van art. 1592 vh Ger.W., kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, (...) ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast’. RaVElS kantoor van Geassocieerde Notarissen FiliP SEGERS & ChRiSTiaan EYSkEnS moleneinde 14 weeLDe Tel. 014/65.92.45 - Fax. 014/65.92.46 filip.segers@notarissegers.be www.immonot.be > 213272 OPeNBARe VeRkOOP in één enkele zitdag: 1) WEEKENDGROND & 2) BUNGALOW in bungalowpark Tulderbos Poppel (3e Afd.) LOT 1: a) in priv. en uitsl. eigend.: kavel B6, te weten een perc. grond, kad. bek. sec. C nr.(s) 451/F/22, opp. van 2a 40ca, zoals voormelde kavel voorkomt op een plan daarvan opgem. door dhr. De Geeter te Turnhout, welk plan gehecht is gebleven aan de verkavelingsakte, en voor de priv. opp., welke voor elke kavel resp. werd aangeduid in de beroepen verkavelingsakte onder de rubriek “Beschr. van de priv. kavels”; b) in mede-eigend. en gedw. onverd.: één/driehonderd en zesde (1/306) in de gem. delen van het bungalowpark Tulderbos vnmd., omv.: 1) de wegen met hun infrastructuur, 2) de zones bestemd als parking, 3) de groene zones, aangeduid als “Priv. groen”, 4) de groene omheiningszone, 5) de toegang met toegangspoorten, 6) de nooduitgangen. KI: € 1,00. LOT 2: a) in priv. en uitsl. eigend.: kavels 12/13B, te weten een perc. grond met opstaande bungalow, kad. bek. sec. C nr.(s) 451/Y/8, opp. van 4a 50ca, zoals voormelde kavels voorkomen op een plan daarvan opgem. door dhr. De Geeter te Turnhout, welk plan gehecht is gebleven aan de verkavelingsakte, en voor de priv. opp., welke voor elke kavel resp. werd aangeduid in de beroepen verkavelingsakte onder de rubriek “Beschr. van de priv. kavels”; b) in mede-eigend. en gedw. onverd.: één driehonderd en zesde (1/306) per kavel, hetzij in totaal twee/driehonderd en zesden (2/306), in de gem. delen van het bungalowpark Tulderbos vnmd., omv.: 1) de wegen met hun infrastruktuur, 2) de zones bestemd als parking, 3) de groene zones, aangeduid als “Priv. groen”, 4) de groene omheiningszone, 5) de toegang met toegangspoorten, 6) de nooduitgangen. KI: € 176,00. Vlg het gewestplan gel. in gebied voor verblijfsrecreatie. Aanvaarding: onmiddellijk, na betaling van de prijs en de kosten. Bezichtiging: op 11, 18 en 25/05/2013, telkens van 10u-12u. Er zal toegewezen worden onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod: dinsdag 28 mei 2013 om 18:00. in café Mitje, Dorp 28 te Poppel Echter, krachtens het laatste lid van artikel 1592 van het gerechtelijk wetboek, ‘kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, (...) ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast’. RaVElS kantoor van Geassocieerde Notarissen FiliP SEGERS & ChRiSTiaan EYSkEnS moleneinde 14 weeLDe Tel. 014/65.92.45 - Fax. 014/65.92.46 filip.segers@notarissegers.be www.immonot.be > 213086 OPeNBARe VeRkOPiNG in eeN ZiTDAG met nadien recht van hoger bod LANDBOUWGROND Ter streke “Voor eynde Goor Heyde” (koningsstraat) weelde (2e Afd.) Perc. landbouwgrond, kad. bek. sec. D, nr 88/C, met een opp van 2ha 10a 37ca, palende Van Loon Constant en het Domein van de Gemeente Ravels. Aanvaarding vlgs. de wet. De te verkopen landbouwgrond is vlg het GWplan Turnhout, goedgek. bij KB van 30/09/1977, gel. in het landsch. waardev. ag. Deze verkoping zal doorgaan in EEN ZITDAG MET RECHT VAN HOGER BOD op: woensdag 29 mei 2013 om 16:00. in de cafetaria van de Sporthal Molenslop, Gemeentelaan te Weelde Echter, krachtens het laatste lid van artikel 1592 van het gerechtelijk wetboek, ‘kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, (...) ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast’. RETiE kantoor van Geassocieerde Notarissen T. VERBiST & k. EEREnS Collegestraat 38 GeeL Tel. 014/58.81.41 - Fax. 014/58.44.03 tom.verbist@notaris.be www.immonot.be > 213274 er werd op 27/05/2013 toegewezen zonder winst van premie noch verdieren, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod WONING St-Paulusstraat 1 (hk St.Paulusstr & kasteelstr) Retie welgelegen vrijstaand WOONHUIS met gar. en tuin, best. uit: liv. met eeth., kk., berging, grote badk., kelder, tuin met tuinberging en carport, gar.; op verd.: 4 slpks., wijk F nr 223/D groot 3a. 55ca. EPC 336 KwH/m².Wg. Gvg. Gdv. Gvv. Gvkr. KI: € 622, verm. van reg.rechten mog. Besch.: uiterlijk 1 maand na de def. verkoop.

Bezoek: Zaterdags van 10u-12u. Dit recht van hoger bod loopt tot en met dinsdag 11/06/2013. Art. 1592 van het Ger. Wb.: zie verder in deze katern: Prijs te bevragen ten kantore van de verkoophoudende notaris. RETiE kantoor van Notaris Mia WillEMSEn mOLSeBAAN 54 ReTie Tel. 014/38.98.21 - Fax. 014/37.76.78 mia.willemsen@notaris.be www.immonot.be > 212984 OPeNBARe VeRkOOP ten overstaan van de vrederechter van het kanton Arendonk, in één enkele zitdag, zonder instelprijs en instelpremie, eventueel onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod: WONING Pontfort 16 Retie Prachtige recente villa.Vlgs. GWplan Herentals-Mol gel. in wg met land. kar. en ag;Vg 20/1/2005 (ref. 4509), Gvv, Gdv, Gvkr. Opp.: 64a 94ca. Kadastrale gegevens: sec. A nr. 814/W, 812/A en 812/02D. KI: 1300 EUR. Ind.: Glvls.: inkomhall, toilet, liv. met o.h., voll. inger. kk., logeer-/studiekamer; kelder (gegoten beton). Bovenverdieping: 3 ruime slpks. (waarv. 1 met toegang tot het overdekt dakterras), apart toilet, badk. met inloopdouche, bad, lav. en toilet, nachth., zolder. Nutsvoorz.: elektr., waterl., CV met warmtepomp, EPC: 164kWh/m2 (certificaatnr. 20130404-0001343094-00000006-2). Besch.: onm. na bet. koops. en kosten. Bezoek: vrijdag 31/05 en zaterdagen 8/06, 15/06 en 22/06, telkens van 14u-16u Enige zitdag: woensdag 26 juni 2013 om 14:00. in Café Het Gildenhuis, Peperstraat 4 te Retie RiJkEVORSEl kantoor van Geassocieerde Notarissen STOEl & STOEl Sint-Rochusstraat 3 meRkSPLAS Tel. 014 63 30 43 - Fax. 014 63 41 56 info@notariaatmerksplas.be www.immonot.be > 213919 OPeNBARe VeRkOOP in 1 zitdag, onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod: HANDELSpAND Oostmalsesteenweg 79 Rijkevorsel Een woon- en handelshuis met inpandige gar., binnenkoer, bakkerij en opslagruimten, sec. E, perceelnr 165/L/2, groot 761 m², K.I. € 1.933, bwj. 1962. Glkvls: parkeergelegenheid, winkelr. met koeltoog, inpandige gar., kk., liv., trap, veranda, open binnenkoer, bergpl. en wc, werkpl. (bakkerij), opslagruimten, gar., overdekte autostandplaats, bijgebouw, volledige bestrating vooraan en achteraan het pand. Eerste verd.: 5 slpks., badk. en trap naar zolder. Verder: zolder, woning voll. onderk.Voorz.: alle nutsvoorz. aanwezig, cv op aardg. Stdnbw: - bouwverg. dd 02/05/1961: bouwen woning ter vervanging van 2 krotwoningen (nieuw-bouw handel, horeca, diensten). - wg. - Gdv, behoudens dd 23/12/1974 voor het uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder verg. - herstelmaatregelen, ing. vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout dd 13/06/1979. - Gvkr ihkv ruimtelijk uitvoeringsplan. - Gvv. EPC: 543 KWh/m². Besch.: genot en gebr.: na bet. van koops. en onkosten. Bezoek: elke woe. tss 14u-16u en zond. tss 14u-16u ENIGE ZITDAG onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod: woensdag 19 juni 2013 om 17:00. in café “’t Centrum”, Dorp 21 te Rijkevorsel www.immonot.be > 213469 TURnhOUT kantoor van Notaris ClaiRE BOOnE Parklaan 122 TURNHOUT Tel. 014/41.69.31 - Fax. 014/42.35.21 notaris.boone@pandora.be kantoor van Notaris lOUiS DiERCkX Gasthuisstraat 7 Bus 1 TURNHOUT Tel. 014/42.51.51 - Fax. 014/43.93.97 louis.dierckx@notaris.be OPeNBARe VeRkOOP HERENHUIS Driezenstraat 36 Turnhout Centr. gel. herenhuis met aanhorigh. op en met grond, 3e Afd., sec. T nr 133/Z/2; KI 1130;Wg; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv; EPC 610 kWh/m² jaar. Ind.: onthaal, bur., inkomhall, vestiaire, gastentoilet, voorpl., woonk., kkn, toilet, gar., tuin, kelders; 1e verd.: 4 slpks, badk., toilet. 2e verd.: 2 slpks, zolder. Opp.: 04a 50ca. KI: 1130 €. Besch.: overeenk. de veilvoorwaarden. Bezoek: zat. 13u30-15u. Enige zitdag: donderdag 06 juni 2013 om 18:00. in Café Sint-Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout TURnhOUT kantoor van Notaris ClaiRE BOOnE Parklaan 122 TURNHOUT Tel. 014/41.69.31 - Fax. 014/42.35.21 notaris.boone@pandora.be DeFiNiTieVe TOewiJZiNG NA HOGeR BOD AppARTEMENT koningin Astridlaan 65 bus 5 Turnhout www.immonot.be > 213258 APPARTEMENT 3 SLAAPKAMERS en GARAGE. In een appartementskomplex gel. 4e Afd., sie O, nr 0324/E (A1/L/G5) op het 1ste verd. links. Wg; vv 123/246; Gvkr; Gdv; vg; EPC 338. Begr. in privatief: inkomhall, liv., kk., nachth.-vestiaire, terras voor en achter, bdk., 3 slpks., gar. K.I.: 825. Besch.: overeenk. de veilvoorwaarden. NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 105.200 EURO Bezoek: iedere zaterdag van 13u30-15u Definitieve toewijzing na hoger bod: maandag 27 mei 2013 om 17:30. in café Sint-Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout MEER inFO En FOTO’S ZiE WWW.iMMOnOT.BE Via ➚WEB-REFEREnTiE www.immonot.be > 212079 TURnhOUT kantoor van Geassocieerde Notarissen TOM & Jan COPPEnS Cingel 14 VOSSeLAAR Tel. 014 61 34 58 - Fax. 014 61 56 57 info@notariscoppens.be OPeNBARe VeRkOPiNG WOON- en HANDELSHUIS Steenweg op Oosthoven 152 Turnhout WOON- en HANDELSHUIS, gekad. te Turnhout, 1e afd., sec. C nr. 1051/X, gr. 1a70ca. KI € 674 (kl. beschr. mog.). Ind.: Glvl: ink./liv., 2 ruimtes, kk./eetpl., bdk., toilet en werkpl.; 1e verd.: 2 slpks. en toilet; 2e verd.: slpk.; Apart geb. in de tuin met 2 slpks.;Verw. aardg. Best. vlgs. GWplan:Wg. EPC 366 kWh/m². Opgen. in het stedelijk leegstandsregister. Stbwk. vergunningen: 12/10/1982 onder ref. 162/82 voor het verb. v/e best. woning; 16/02/1982 onder ref. 20/81 voor het bouwen v/e tuinberging; 28/04/1980 onder ref. 176/80 voor dakvensters plaatsen, gevel, ramen en deur vernieuwen; 14/05/1984 onder ref. 123/84 voor het vergroten van raam in voorgevel; 20/07/1981 onder ref. 186/81 voor het uitbreiden v/e best. woning; 29/06/1981 onder ref. 185/81 voor het vergroten van raam in voorgevel; 26/06/1978 onder ref. 160/78 voor het bouwen v/e tuinberging. Besch.: vlgs. de veilvoorwaarden. Bezoek: elke zaterdag tussen 11u-12u vanaf 25/5. Enige zitdag: dinsdag 18 juni 2013 om 18:00. in Café Sint-Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout Eventueel mogelijkheid van hoger bod, beslissing hieromtrent op de zitdag. TURnhOUT kantoor van Notaris lOUiS DiERCkX Gasthuisstraat 7 Bus 1 TURNHOUT Tel. 014/42.51.51 - Fax. 014/43.93.97 louis.dierckx@notaris.be OPeNBARe VeRkOOP www.immonot.be > 213658 WONING Patersstraat 178 Turnhout Te renov. WONING, met alle aanhorigh., op en met grond, kad. sec. R nr. 2 K.Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. Omv.: GLV: voorpl., slpk., achterpl., kelder; VRD: 2 kamers, kk., kl. terras; 2 VRD: 2 slpks. EPC: 440 kWh/m2. Opp.: 56 ca. KI: € 304 (kl. beschr. mog.). Besch.: Na bet. van koops. en onkosten. Bezoek: elke zat. tss 10u-12u en elke dins tss 17u-18u Enige zitdag: donderdag 23 mei 2013 om 18:00. in café Sint-Pieter, Grote Markt 60 te Turnhout onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod. De verkopers kunnen ter zitting beslissen dat de formaliteit van hoger bod niet zal worden toegepast. www.immonot.be > 212900 43