STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

Inhoud

1 Inleiding 5

1.1 Opdrachtomschrijving 5

1.2 Situering en afbakening plangebied 6

2 Beleidskader 7

2.1 Structuurplanning 7

2.2 Streefbeeld N12 16

2.3 Beleidskader natuur 19

2.4 Beleidskader landschap en erfgoed 19

3 Bestaande juridische toestand 21

3.1 Positief planologisch attest met voorwaarden 21

3.2 Gewestplan 21

3.3 BPA’s en RUP’s 22

3.4 Vergunningstoestand 22

3.5 Overige juridische aspecten 22

4 Samenvatting beleidskader en bestaande juridische toestand 23

5 Bestaande ruimtelijke structuur 24

5.1 Ruimtelijk functioneren en voorkomen van het plangebied 24

5.2 Mobiliteitsprofiel 24

6 Gewenste ruimtelijke structuur 25

6.1 Visie en ruimtelijke structuur 25

6.2 Motivatie planopties 27

7 Watertoets 28

7.1 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 28

7.2 Infiltratiegevoeligheid 29

7.3 Erosiegevoeligheid 30

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 3

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines