STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

effectief overstromingsgevoelige gebieden vallen. Deze 3 gebieden werden

samengevoegd tot 1 kaartlaag. Uit die kaartlaag werden de gebieden verwijderd die

volgens hun bestemming reeds ingenomen zijn voor bebouwing en infrastructuur.

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende

contour van de geactualiseerde ROG- en MOG-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle

uitgangskaarten gebaseerd zijn op het DHM-Vlaanderen met een resolutie van 5m.

Bovendien bevatten de nieuwe ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel nog die gebieden

die met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overstromingsgevoelig zijn. Door

gebruik te maken van de omhullende contour kan de ROGDHM05-kaart de MOG-kaart

aanvullen en vice versa.

Het plangebied is volledig gelegen in niet overstromingsgevoelig gebied.

7.5 Conclusie

Uit bovenstaande kaarten kan afgeleid worden dat de verwezenlijking van het RUP slechts

een minimale invloed zullen hebben op de waterhuishouding van het gebied. Gezien de

infiltratiegevoeligheid is het nodig aandacht te besteden aan de verharding van het terrein.

Nieuwe verhardingen zullen daarom in waterdoorlatende materialen worden aangelegd.

Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de aanleg van buffervoorzieningen in de

groenstroken voorzien.

Grootschalige ondergrondse constructies zijn binnen de kader van dit RUP niet mogelijk,

bijgevolg is het niet nodig extra aandacht aan de grondwaterstromingsgevoeligheid te

besteden.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 31

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines