STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

uimtelijk beleid te volgen gericht op behoud van de verscheidenheid, grote boscomplexen

beschermen tegen versnippering, verbeteren van bosbeheer en de karakteristieke

valleilandschappen verbeteren door het herstellen van een halfopen landschap, betere

groenconnectiviteit, extensief landgebruik en waterrijkheid te behouden.

Het planonderdeel “2. Restaurant” grenst aan de relictzone “Bosgebied Galgeneinde,

Kruisberg, Gierle Bos en Nonnenbossen”. Dit is een groot aaneengesloten bosrijk gebied

dat voorkomt als westelijke groene gordel rond het verstedelijkt gebied van Turnhout. De

besproken planonderdelen 2 en 3 bevinden zich langs de noordoostelijke buitenkant van dit

bosrijk gebied, algemeen aangeduid als ‘Grotenhoutbos’ of Gierls bos. Het is een van de

weinig ‘permanente’ bossen die de middeleeuwen overleefden (oudste vermelding: 1320).

Het noordelijk gedeelte, waar het plangebied zich situeert, wordt ook Nonnenbos genoemd,

hier is in grote lijnen de oude bosstructuur nog aanwezig, maar er komen meer open

stukken voor dan in het zuidelijker gelegen Gierls bos (zie Figuur 8-9). Doorheen het bos

lopen veel beekjes, zoals de Visbeek (Galgebeek) die aansluit op de kastelen in

Galgeneinde. Het bosgebied werd enkele decennia geleden aangetast door oprukkende

woningbouw en verkavelingen aan de randen van het gebied.

Figuur 8-9: Ferraris (1775) t.h.v. Turnhout met aanduiding van planonderdelen 2 en 3 (rood),

Nonnenbossen (groen) en het meest zuidelijk deel van Gierle bos (blauw) dat verder loopt tot

Kasterlee.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 47

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines