STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

8.2.7.5 Conclusie

achtergevelbouwlijn voor zover deze afsluitingen niet zichtbaar zijn van op het

openbaar domein.

Bijkomende milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.

Vanuit de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn geen aanzienlijke

milieueffecten te verwachten, indien gehouden wordt aan de maatregelen zoals

vooropgesteld binnen de voorschriften horende bij het RUP.

8.2.8 Discipline Mens

8.2.8.1 Referentiesituatie

Zie ook § 5 (bestaande ruimtelijke structuur – alle planonderdelen)

Het plangebied situeert zich ten westen van de kern van Turnhout en bestaat voor de

besproken planonderdelen uit het restaurant Savoury, gelegen langsheen de Steenweg op

Antwerpen 106, en 9 woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen), gelegen

tussen het restaurant en het kruispunt van de steenweg met de Galgenbeekweg. Op de

achterste perceelsgrens van een aantal van de woningen en appartementen zijn garages

ingeplant die via de Galgenbeekweg ontsloten worden. Via deze weg ontsluiten ook het

personeel en de leveranciers van het restaurant. In functie hiervan werd de berm ter hoogte

van het restaurant verhard met dolomiet. Het cliënteel bereikt het restaurant via de

Steenweg op Antwerpen. In de zone voor het restaurant is een parking aangelegd. De

Steenweg op Antwerpen (N12) ontsluit in zuidelijke richting via andere gewestwegen op de

E34. De N12 werd als secundaire weg type III geselecteerd en zorgt voor een goede

bovenlokale ontsluiting. Deze weg sluit aan op de ring rond Turnhout (R13) en vormt een

belangrijk knooppunt dat de toegang tot het stedelijk gebied accentueert.

Figuur 8-13: stratenplan

De westelijke perceelsgrens van het restaurant wordt gevormd door de Galgebeek (of

Visbeek), een waterloop van 2 de categorie. De waterloop is geselecteerd als

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 52

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines