STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand,

een beoordeling is dus niet van toepassing

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect op deze discipline

+, ++ Er is een positief of significant positief effect voor deze discipline

-, -- Er is een negatief of significant negatief effect voor deze discipline

8.4 Leemten in de kennis

De beperkte leemten in de kennis zijn het gevolg van onzekerheden over de concrete

realisatie en invulling van het plangebied. Op het niveau van het plan kan dit niet verder

worden uitgedetailleerd dan nu reeds het geval is. De leemten zijn niet van die aard dat ze

aanleiding kunnen geven tot mogelijke aanzienlijke milieueffecten. Daarnaast zullen

ruimtelijke effecten die het detailleringsniveau van het RUP overschrijden op het niveau van

de stedenbouwkundige vergunning worden beoordeeld (bvb. architecturale aspecten,

beplantingsvoorstellen, e.d.).

8.5 Grensoverschrijdende effecten

Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van

aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of

landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. het RUP Galgebeek.

8.6 Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek

milieueffecten

Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het RUP Galgebeek

geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Het RUP Galgebeek, dat voorwerp

vormt van dit onderzoek tot milieueffectenrapportage, valt bijgevolg niet onder de plan-

MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 17/04/2007. De milderende

maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden opgenomen of verwerkt in het ontwerp

van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 57

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines