02.06.2013 Views

Zakelijk Arnhem

Zakelijk Arnhem

Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#<br />

2<br />

februari/maart 2009<br />

jaargang 3<br />

ZAKELIJK<br />

ARNHEM & DE LIEMERS<br />

hét ondernemersplatform<br />

Willem Vierdag van<br />

Label Strategische<br />

Media<br />

De kwaliteit van<br />

Heuveling<br />

Dakbedekkingen<br />

Turkse ondernemersvereniging<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

groeit gestaag


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Zegt het voort!<br />

Het zijn economisch gezien roerige tijden en het<br />

blijven volgens kenners nog wel even moeilijke<br />

tijden voor ondernemend Gelderland, Nederland<br />

en tot ver buiten de landsgrenzen. Ook onze<br />

vaste columnisten hebben de pen niet kunnen<br />

neerleggen zonder enkele woorden aan de recessie<br />

te wijden. We komen er simpelweg niet mee<br />

weg als er niet over geschreven wordt. Met een<br />

nadeel kan men overigens altijd nog zijn voordeel<br />

doen. Informeren leidt veelal toch tot ageren.<br />

Het openingsartikel in deze tweede editie in<br />

2009 staat dan ook geheel in het teken van de<br />

recente ontwikkelingen in één van de zwaarder<br />

getroffen branches, de makelaardij. Het betreft<br />

04<br />

07<br />

08<br />

09<br />

Het vertrouwen van Marcel Quint<br />

Bedrijfspresentatie Wouter Boekschoten<br />

BusinessClub Velperbroeck<br />

Bedrijfspresentatie Heuveling<br />

Dakbedekkingen<br />

Coverfoto: Sjoerd Geurts<br />

ZAKELIJK ARNHEM<br />

& DE LIEMERS<br />

Postbus 53, 6920 AB Duiven<br />

T. 026 319 57 02<br />

F. 026 311 47 11<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

UITGEVER<br />

NL <strong>Zakelijk</strong>e Media-Duiven<br />

Marien Nijland, Hans Liethof<br />

BLADCOÖRDINATIE<br />

Marien Nijland, Hans Liethof<br />

REDACTIE<br />

FEBRUARI / MAART 2009, JAARGANG 3, NUMMER2<br />

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,<br />

Albert Oost<br />

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks zijn<br />

fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever is derhalve niet<br />

aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-) gevolgen hiervan en is<br />

niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit<br />

deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveel-voudigd<br />

en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de<br />

uitgever. <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers is een uitgave van NL<br />

<strong>Zakelijk</strong>e Media en verschijnt maandelijks. Het magazine wordt op<br />

naam verspreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>, Duiven, Elst, Giesbeek,<br />

Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden, Rozendaal, Velp en<br />

Westervoort, Zevenaar, Didam en Rijnwaarden.<br />

een artikel over Marcel Quint, de man die een<br />

tweetal vestigingen van Guijt Makelaardij overnam.<br />

Het is een pakkend artikel van een ondernemer<br />

bij wie de positieve inslag vooralsnog de<br />

boventoon voert. Het verhaal over deze gedurfde<br />

investering is te lezen op de pagina’s 4 en 5.<br />

Eveneens positief is de groei van een ondernemersvereniging<br />

die steeds meer uit zijn eigen<br />

schaduw treedt. Redacteur Albert Oost, die elke<br />

editie de redactie weer weet te verrassen met<br />

interessante artikelen over opvallende ondernemingen<br />

en producten, ging op bezoek bij Edip<br />

Ekici. Met de oprichter, oud-voorzitter en thans<br />

erevoorzitter van de Turkse<br />

Ondernemersvereniging in <strong>Arnhem</strong> en omstreken<br />

10<br />

11<br />

12<br />

14<br />

Business Meal met Klaas Dijkstra<br />

Kort zakelijk nieuws<br />

In gesprek met Willem Vierdag van Label<br />

Strategische Media<br />

Kort zakelijk nieuws<br />

FOTOGRAFIE<br />

Marion Keijzer/<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> &<br />

De Liemers<br />

DRUK<br />

JP Tamminga, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T. 026 – 319 57 02,<br />

Marien Nijland:<br />

06 16 46 91 15<br />

Hans Liethof:<br />

06-53702720<br />

advertenties@zakelijkarnhem.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

praat hij over de verschillen en overeenkomsten<br />

tussen Nederlandse en Turkse ondernemers.<br />

Deze editie van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

laat zien dat vele ondernemers niet bij de pakken<br />

neerzitten, maar juist op een positieve wijze ageren<br />

tegen de recessie. Of, zoals opgetekend werd<br />

na een bezoek aan de BusinessClub Velperbroeck,<br />

‘onderhoudt de onderlinge contacten in de markt<br />

zo veel mogelijk. Juist dat is van levensbelang’.<br />

Hoe moeilijk de situatie soms ook is, het tekent<br />

ondernemend <strong>Arnhem</strong>. Vandaar dat wij hier<br />

graag aandacht aan besteden en dit stukje positivisme<br />

door willen geven. Oftewel: zegt het voort!<br />

Veel leesplezier<br />

Redactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3<br />

16<br />

19<br />

20<br />

22<br />

’t Pannehuis, kookpunt voor <strong>Arnhem</strong> Nijmegen<br />

Column Peeters Trainingen<br />

Gestage groei Turkse Ondernemersvereniging<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

Partners <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

(ADVERTENTIES)


TOEKOMSTGERICHT<br />

Tekst: Susan Swaters, Fotografie: Marion Keijzer<br />

Marcel Quint van (Mulders &)<br />

Guijt Makelaardij heeft<br />

vertrouwen in de toekomst<br />

> Marcel Quint, Alex Wielema en Rogier Godschalk: bekende gezichten in het Zevenaarse<br />

Investeren in een makelaardij. Je moet<br />

het maar durven anno 2009 in een door<br />

de kredietcrisis geteisterde woningmarkt.<br />

Marcel Quint deed het begin januari. De<br />

mede-eigenaar van de vestigingen van<br />

Guijt Makelaardij in Zevenaar en Mulders<br />

& Guijt Makelaardij te Doetinchem nam<br />

deze kantoren samen met Dylan Mulders<br />

in zijn geheel over van Cor Guijt. Een vorm<br />

van zelfoverschatting of een gezond<br />

ondernemersrisico?<br />

,,Als wij het niet redden, redt niemand het,’’ begint<br />

Marcel Quint met een statement. De ervaren<br />

makelaar gelooft in de toekomst van Guijt Makelaardij<br />

in Zevenaar. Quint weet waarover hij praat,<br />

want hij kent de plaatselijke markt als geen ander.<br />

In 2005 begon hij vanaf nul met een vestiging<br />

vanuit de Grietsestraat. In drie jaar tijd bouwde hij<br />

samen met Alex Wielema en later met Rogier<br />

Godschalk een orderportefeuille op waar menig<br />

makelaar jaloers op zou zijn. Eind 2007 werd er<br />

voor de verkoop van nieuwbouwwoningen een<br />

tweede vestiging aan de Kampsingel geopend.<br />

Inmiddels is in de bestaande bouw, nieuwbouw en<br />

bedrijfsonroerend goed een belangrijk marktaandeel<br />

verworven.<br />

Om tafel<br />

Marcel Quint: ,,Totdat Cor Guijt mij in september<br />

aan de zijlijn bij Vitesse meedeelde dat zijn medevennoot<br />

Coen Mom vertrok. ‘Wat nu?’ dacht ik en<br />

daarop ben ik met Cor om tafel gaan zitten. Ik was<br />

er al snel uit. Ik wilde alleen die vestigingen van<br />

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Guijt overnemen waar ik toekomst in zag en dat<br />

waren die in Zevenaar en Doetinchem, waar ik al<br />

mede-eigenaar van was.’’ De inkt was nog nauwelijks<br />

opgedroogd en de slingers amper opgehangen<br />

of donkere wolken pakten zich samen boven<br />

de andere zeven vestigingen van Guijt Makelaardij.<br />

,,Als je drie dagen later hoort dat er surseance<br />

van betaling is aangevraagd en dat een faillissement<br />

onafwendbaar is, sta je wel even raar te kijken’’,<br />

blikt Marcel Quint terug op de hectische<br />

week waarin de overname gestalte kreeg. ,,Zeker<br />

naar je klanten toe, moet je dan duidelijk zijn. Dat<br />

het niet om onze vestigingen gaat, dat alles in<br />

Zevenaar en Doetinchem bij het oude blijft en dat<br />

er dus niets aan de hand is.’’<br />

Doorstart<br />

Te lang wil Marcel Quint er niet bij stilstaan. ,,Ik<br />

denk dat de imagoschade wel meevalt, maar dat<br />

moeten we de komende weken nog maar eens kritisch<br />

bekijken. Zeker nu Guijt een doorstart maakt,<br />

zal de publiciteit snel wegebben. Maar prettig was<br />

het inderdaad niet.’’ Met een andere naam en een<br />

“Als wij het niet<br />

redden, redt<br />

niemand het”<br />

nieuwe huisstijl had Quint wellicht minder last<br />

gehad van de negatieve perikelen, maar de keuze<br />

om de naam Guijt Makelaardij voorlopig voort te<br />

zetten was een bewuste. ,,Want het is in de regio<br />

altijd een sterke naam geweest. Investeren in een<br />

nieuwe naam kost heel veel geld. Dat heb ik niet<br />

en zeker in deze tijden zijn banken erg kritisch<br />

omtrent de situatie in de makelaardij en dan komt<br />

een faillissement van de diverse Guijt Makelaardij<br />

kantoren er nog extra bij! Uiteindelijk willen we<br />

wel naar een naamsverandering toe, misschien<br />

over een jaar of twee.’’<br />

Vertrouwen<br />

Een uitspraak waaruit vertrouwen in de toekomst<br />

spreekt. ,,De behoefte aan woningen blijft<br />

bestaan. Er is nog steeds sprake van schaarste,<br />

(jonge) mensen willen nog steeds samenwonen<br />

en er gaan nog iedere keer weer mensen uit<br />

elkaar. We zijn bekende gezichten binnen de<br />

Zevenaarse gemeenschap en dat scheelt.<br />

Natuurlijk moeten we ons werk goed doen, maar<br />

als iemand een makelaar wil en hij kent je, heb je<br />

een voorsprong en speelt de gunfactor een rol. Op<br />

dit moment hebben we zo’n zestig bedrijfsonroerend<br />

goed opdrachten, 125 bestaande woningen<br />

> Marcel Quint: ,,De behoefte aan woningen blijft bestaan”<br />

en circa honderdvijftig nieuwe woningen en<br />

appartementen in de verkoop. Een goede basis en<br />

een goede mix. Daarnaast werken wij samen met<br />

De Hypotheker en met grote opdrachtgevers zoals<br />

de woningcorporatie Baston Wonen en Vryleve.<br />

Want als je het in de huidige markt alleen van de<br />

verkoop van bestaande woningen moet hebben,<br />

krijg je het moeilijk.<br />

Zetje<br />

Zolang de consument onzeker blijft omtrent de<br />

verkoopbaarheid van zijn of haar eigen woning, zit<br />

er weinig beweging in de huizenmarkt. De consument<br />

moet een zetje in de rug krijgen. Dat kan<br />

door samen met overheid, projectontwikkelaars<br />

en banken producten te bedenken waarin je mensen<br />

financieel wat ruimte geeft. Zoals de overbruggingsgarantie<br />

tegen dubbele woonlasten. Zo<br />

Doorstart Guijt Makelaardij<br />

heb ik banken gevraagd of het mogelijk is dat<br />

potentiële kopers de eerste twee, drie jaar een<br />

lagere rente kunnen betalen en het verschil te verdisconteren<br />

in de resterende rentevaste periode.<br />

Zo ontstaat een stuk verlichting in de beginfase.<br />

Wanneer de overheid dan ook nog passende<br />

maatregelen bedenkt - en juist niet de hypotheekrente<br />

aftrek beperkt - geloof ik echt dat we een<br />

heel eind komen. Dat neemt niet weg dat 2009<br />

een lastig en mager jaar zal zijn, waarin wij goed<br />

op onze centjes moeten letten. We moeten onze<br />

stinkende best doen en heel hard werken. Meer<br />

kunnen we er niet aan doen.’’<br />

Het failliete makelaarskantoor Guijt maakt een doorstart. Vier van de zeven kantoren gaan verder onder de naam<br />

Guijt; alleen in <strong>Arnhem</strong>, Huissen en Wijchen gaat de overnemende partij onder een andere naam verder. Het kantoor<br />

Nijmegen wordt overgenomen door een oud-medewerker van Guijt: Emile Reuhl. Hans Janssen Makelaardij<br />

neemt het kantoor in Wijchen over; in <strong>Arnhem</strong> en Huissen makelaarsbedrijf GABA. In Grave wordt het kantoor overgenomen<br />

door WOONmakelaars uit diezelfde plaats. Marco Guijt, zoon van Cor Guijt, neemt de kantoren in Gendt<br />

en Bemmel over.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


PAGINA 6 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


BUSINESSCLUB VELPERBROECK<br />

Tekst: Barbara Schlosser<br />

2009 Het jaar van goede tijden,<br />

slechte tijden?<br />

> Bastiaan en Barbara Schlosser – initiatiefnemers van<br />

de BCV<br />

Gaan er dit jaar klappen vallen, moeten<br />

we de tent ook een maand sluiten, moeten<br />

we genoegen nemen met vijfentwintig<br />

procent minder omzet? We weten met<br />

z’n allen niet wat er boven ons hoofd<br />

hangt. Wat we wel weten is dat contacten<br />

in de markt onderhouden van levensbelang<br />

is!<br />

De kredietcrisis en de daaraan gekoppelde neerwaartse<br />

bestedingsspiraal van de consument moeten<br />

we met z’n allen echt serieus nemen. Zo serieus<br />

dat dat agendapunt, zeker de eerste 6 maanden<br />

van dit jaar, wekelijks, op onze managementvergaderingen<br />

moet staan. Niet om mee te gaan<br />

huilen met de massa, maar om onze strategie te<br />

doorwrochten en samen als team uit te voeren. De<br />

genomen besluiten voorzien van draagvlak binnen<br />

de onderneming en gaan met die banaan!<br />

Onderneming op de proef<br />

Juist nu komen de kwaliteiten van het management<br />

naar boven drijven. Komen de managers<br />

boven drijven die hun zaakjes goed voor elkaar<br />

hebben en niet in paniek raken. Die stappen vooruit<br />

gaan nemen en niet alles op slot doen. Die met<br />

gedrevenheid en enthousiasme nieuwe initiatieven<br />

nemen, projecten ook van een andere kant gaan<br />

bekijken en vooral vasthoudend positief zijn.<br />

Kortom, het managent moet de onderneming dit<br />

jaar met volle kracht door de maanden loodsen en<br />

zich niet van de wijs laten brengen. Stilstand is<br />

achteruitgang.<br />

Business bijeen<br />

Ik zeg en schrijf het wel eens vaker, maar als je niet<br />

buiten speelt, krijg je nooit nieuwe vriendjes of hou<br />

je vriendjes. Je weet niets van de buurt, van de taal<br />

die er wordt gesproken en wat de spelregels van<br />

het straatvoetbal zijn. Je weet niets eens dat er<br />

gezinnen vertrekken of juist naar je wijk zijn verhuisd.<br />

Wat ik maar wil zeggen is dat contacten<br />

onderhouden, lees netwerken, aan de basis ligt van<br />

een gezond opererende onderneming, in goede en<br />

slechte tijden.<br />

Samen koken<br />

Zodoende is BusinessClub Velperbroeck in januari<br />

weer gestart met zijn netwerkbijeenkomsten.<br />

Samen aan de gang achter het fornuis waar het<br />

visitekaartje ook een belangrijk ingredient is. Dat<br />

de ondernemers de nut van het netwerken begrijpen<br />

werd duidelijk door de vele aanmeldingen voor<br />

BCV daags na de bijeenkomst.<br />

> Sfeerimpressie van de bijeenkomsten<br />

AGENDA 2009 BCV<br />

Dinsdag 17 maart<br />

Leden aan het woord<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Dinsdag 21 april<br />

Leden aan het woord<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Dinsdag 12 mei<br />

BCV Jeu de Boules Kampioenschappen 2009<br />

Robbers & van den Hoogen - <strong>Arnhem</strong><br />

Dinsdag 23 juni<br />

Businessbarbecue<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Dinsdag 20 oktober<br />

Leden aan het woord<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Dinsdag 24 november<br />

Relatiekoken<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Meer info? www.bcvnetwerk.nl<br />

NIEUWE LEDEN<br />

Allround Websupport – Wim van Hal – Directeur<br />

Cator Creatieve Communicatie – Marleen Siemerink –<br />

Account manager<br />

CMS Schoonmaak BV – Annet Schuurman –<br />

Pr & Communicatie<br />

Chrysler Jeep Kien B.V. – Willem Kien - Directeur<br />

Easy Promotion – Mitch Gans – Directeur<br />

Fleet Support – Dick ten Hove – Managing Director<br />

KPN Business Center – Bjorn Vermaas - Manager<br />

MultiMediaMakelaars – Wilma Mulder - Directeur<br />

Ook lid worden? www.bcvnetwerk.nl<br />

PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ADVERTORIAL<br />

HEUVELING DAKBEDEKKINGEN<br />

<strong>Arnhem</strong>s familiebedrijf stelt kwaliteit<br />

boven alles<br />

> ‘Emiel Heuveling bij zijn Gelderse primeur: ‘In Gelderland is er geen enkel ander bedrijf te vinden die een dakdekkerskraan<br />

heeft zoals deze.’<br />

“Het dak alleen dekt de lading allang niet meer”.<br />

Het zijn de woorden van Emiel Heuveling, directeur<br />

van het gelijknamige dakdekkers- en onderhoudsbedrijf.<br />

“Voor het overgrote deel bedekken<br />

wij dan wel daken, maar daarmee doe je het<br />

bedrijf toch echt tekort. Aan onze bedrijfsnaam<br />

koppel je natuurlijk niet meteen activiteiten als<br />

zinkwerk, Velux dakramen, lichtkoepels, hout- en<br />

timmerwerk en de plaatsing van schoorstenen.<br />

Maar dat zijn juist wel werkzaamheden die wij<br />

dagelijks verrichten”.<br />

Desondanks heeft hij geen moment overwogen<br />

om tot een naamswijziging over te gaan. “Dit is<br />

een heus familiebedrijf waar mijn vader veertig<br />

jaar geleden mee is begonnen. In mijn ogen is de<br />

bedrijfsnaam maar een klein onderdeel van het<br />

geheel. Belangrijker is waar wij voor staan en wat<br />

wij voor onze klanten kunnen betekenen.”<br />

Totaalpakket<br />

Met het multifunctionele karakter van de<br />

bedrijfsactiviteiten is meteen één van de pijlers<br />

van Heuveling Dakbedekkingen genoemd.<br />

Doordat in de afgelopen decennia een dusdanig<br />

fundament van ervaring is gelegd, is het<br />

<strong>Arnhem</strong>se bedrijf in staat een zo volledig mogelijk<br />

totaalpakket aan te bieden. De ervaring leert<br />

dat zowel particulieren als bedrijven dit als zeer<br />

prettig ervaren. Heuveling: “Eén partij voor het<br />

volledige werk. Zeker bij werkzaamheden aan een<br />

huis of bedrijfspand is het geen overbodige luxe.<br />

Wij verzorgen de complete renovatie vanaf het<br />

dak naar boven toe. Alles wordt aangepakt waardoor<br />

de klant niet stil hoeft te staan wie wanneer<br />

komt en in welke volgorde de werkzaamheden<br />

verricht moeten worden.”<br />

De mogelijkheid tot het aanbieden van een<br />

totaalpakket is een voorname reden geweest voor<br />

het bedrijf om zich meer en meer te richten op<br />

bedrijven. “Omdat wij daar veel voor denken te<br />

kunnen betekenen en de expertise aanwezig is<br />

om bedrijven aan te spreken. Onze kennis in het<br />

vakgebied is niet alleen een voordeel voor de<br />

klant, het maakt het werk ook leuk. Met in het<br />

achterhoofd dat je met vol vertrouwen naar de<br />

klant gaat en elk probleem kunt oplossen.”<br />

Direct schakelen<br />

Een bijkomend sterk punt wordt door Emiel<br />

Heuveling als speerpunt van beleid gezien: adequaat<br />

handelen. “Een niet te onderschatten vorm<br />

van kwaliteitslevering. Wij garanderen directe respons<br />

bij offerteaanvragen en eisen van ons personeel<br />

om snel te schakelen op het moment dat<br />

mensen met een probleem zitten. Neem de vele<br />

stormschades die er in de afgelopen herfstperiode<br />

op grote schaal zijn geweest. Die mensen<br />

moet je niet lang in de kou laten zitten en wij<br />

schakelden dan ook direct. Niemand wil toch<br />

graag in de kou zitten, dus waarom de klant wel?”<br />

Meer informatie over de mogelijkheden die<br />

Heuveling Dakbedekkingen u kan bieden? Kijk op<br />

www.heuveling-dakbedekkingen.nl of neem vrijblijvend<br />

contact met ons op.<br />

Heuveling Dakbedekkingen<br />

Conradweg 10<br />

6827 BZ <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 – 321 86 59<br />

M 06 – 23 30 91 79<br />

info@heuveling-dakdekkers.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


BUSINESSMEAL MET KLAAS<br />

Marc Eusman: ‘AdfoMedia laat klant versteld staan’<br />

> ‘Gewoon naar Eric gaan en je gasten en jezelf ouderwets laten verwennen’<br />

Directeur/eigenaar Marc Eusman viert<br />

deze maand, met zijn team, dertig jaar<br />

AdfoMedia, specialisten in marketing en<br />

communicatie. Vader en zoon Marc stonden<br />

dertig jaar geleden samen aan de<br />

wieg van hun bedrijf. Anno 2009 vormen<br />

achttien gedreven vakmensen een full<br />

service bureau, dat klanten met naam en<br />

faam, op hun wenken bediend.<br />

Het BusinessMeal met Klaas van deze maand speelt<br />

zich af aan het water. We zijn te gast bij Eric<br />

Rutgers, eigenaar van Grand Café Rutgers, gevestigd<br />

aan de Muggenwaard 7 in Lathum. Doen zou ik zo<br />

zeggen als u binnenkort een businesslunch of diner<br />

moet houden. Gewoon naar Eric gaan en je gasten<br />

en jezelf ouderwets laten verwennen. Intussen,<br />

mede dankzij de uitstekende fles Pinot Grigio van<br />

het huis TwinFin uit Californië, ontdooide het ijs tussen<br />

mijn gast en mij.<br />

Duivels lekkere garnalen<br />

Wij begonnen ons BusinessMeal met een compositie<br />

van op verschillende manieren bereide garnalen.<br />

De Duivelse garnalen met een zoet/zure romige<br />

saus en tagliatelle stalen, wat mij betreft, de show.<br />

Ik confronteer intussen Marc met een aantal<br />

vragen over zijn werk, zijn hobby en zijn passie voor<br />

het ondernemerschap. ,,Je moet ons zien als het<br />

externe verlengstuk van een bedrijf. Wij zorgen voor<br />

de complete communicatie naar de doelgroep. Van<br />

conceptontwikkeling tot concrete invulling en<br />

productie. Met als constante uitdaging de realisatie<br />

van originele en resultaatgerichte oplossingen voor<br />

reclame en marketingcommunicatie. Ons doel is de<br />

klant steeds weer versteld doen laten staan.”<br />

Tournedos zoals bedoeld<br />

Bedrijfstrainingen! Bedrijfsuitjes of Productintroductie?<br />

De heren koks van Grand Café Rutgers verstaan ook<br />

met de vleesbereiding hun vak. We aten de tournedos<br />

zoals deze hoort te zijn. Krokant van buiten,<br />

medium en warm in de kern en circa 200 gram.<br />

‘Je moet ons zien als<br />

het externe verlengstuk<br />

van een bedrijf’<br />

Ook Marc kon zich in dit smakelijke vleesgerecht<br />

vinden. ,,Hoe gaat het marketing en promotieproces<br />

dan zijn werk?”, vroeg ik hem. ,,Tijdens een eerste<br />

gesprek beginnen de raderen te werken, zijn we<br />

als een spons, kijken we wat er gaande is, wat de<br />

usp’s zijn, de doelstellingen, de mogelijkheden, het<br />

afzetgebied, enzovoort. Met die totale mix gaan we<br />

aan de slag, komen we tot een eerste concept. Dat<br />

bespreken we uitgebreid met de opdrachtgever en<br />

zijn team. Een belangrijk gesprek waarbij we ‘schieten’<br />

op het voor ons liggende concept. Ook nu evalueert<br />

AdfoMedia deze bijeenkomst en organiseert<br />

het finale gesprek. Na goedkeuring gaan we ervoor<br />

en houden nauw contact over de implementatie<br />

Kook&Barbecue Business Nederland heeft alle faciliteiten! Markweg 11 - Velp. T. 026-370 00 27 I. www.kookenbarbecue.nl<br />

van het plan, maar ook over bijvoorbeeld hoe het<br />

plan aanslaat. De kracht van onze organisatie is om<br />

niet star aan een plan vast te houden maar indien<br />

gewenst alert en doortastend te kunnen reageren.”<br />

Onze gastvrouw serveerde de Brown Brothers<br />

Everton Rea 2006, uit Australie. Vol, bol, en ontzettend<br />

goed passend bij de biefstuk.<br />

Italiaanse ijscoffee<br />

Ook weer zo’n verrassend gerecht. Hazelnootijs,<br />

amaretto, slagroom en espresso. Eric en zijn team<br />

doen hun naam eer aan. Bezoek de website en<br />

boek een businesslunch aan het water.<br />

www.grandcaferutgers.nl.<br />

AdfoMedia verhuist naar Centerpoort<br />

Het bedrijf van Marc Eusman verhuist eind februari<br />

van Nieuwgraaf naar Centerpoort, zie<br />

www.adfomedia.nl. Inmiddels is het mij duidelijk<br />

dat het ondernemersbloed hem in zijn aderen<br />

stroomt en dat Vitesse een hobby is. Marc succes in<br />

je nieuwe onderkomen. We hebben afgesproken dit<br />

nog eens over te doen!<br />

Aanraders voor uw BusinessMeal met...<br />

Restaurant Bronckhorst, Rheden, lunch en diner,<br />

026-49 52 207<br />

Hotel-Restaurant De Roskam, Gorssel, lunch en diner,<br />

0575-49 13 12<br />

Restaurant Uit de Kunst Gegrepen, Velp, diner,<br />

026-36 47 274<br />

Restaurant Vlees&Vis, Oud Zevenaar, lunch en diner,<br />

0316 - 34 38 39<br />

Vergaderingen/trainingen<br />

Kook&Barbecue Business Nederland, bedrijfsuitjes, -<br />

presentaties, -vergaderingen, teambuilding,<br />

026-370 00 27<br />

BusinessLounge Velperbroeck, unieke vergaderlocatie<br />

met uitzicht op de uiterwaarden, 026-370 00 27<br />

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS<br />

Catering<br />

Catering & Wijn, TaxWijn, <strong>Arnhem</strong>, gratis bezorgd,<br />

026-44 32 542<br />

Congressen<br />

Safari Meeting Center, <strong>Arnhem</strong>, conferenties, presentaties,<br />

vergaderingen, 026-44 50 373


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Vestigingen Guijt overgenomen<br />

Guijt Makelaardij is failliet. De kantoren van Guijt Makelaardij in Zevenaar en Doetinchem<br />

blijven wel bestaan. Ze zijn overgenomen door mede-eigenaren Marcel Quint en Dylan<br />

Mulders. De kantoren aan de Grietsestraat en Kampsingel in Zevenaar en het kantoor van<br />

Mulders & Guijt in Doetinchem opereren nu onafhankelijk van de Guijt-organisatie. Voor<br />

relaties verandert er weinig. Wel zal de bedrijfsnaam op termijn worden gewijzigd.<br />

Zie pagina 4 en 5 voor een volledig artikel.<br />

Lindus lanceert<br />

Lindus Plus<br />

Lindus krijgt een nieuwe afdeling voor ervaren ondernemers. Tijdens de<br />

nieuwjaarsbijeenkomst bij Zalencentrum Berentsen in Loo lanceerde de<br />

Liemerse ondernemersassociatie het initiatief ‘Lindus Plus’, bestemd voor<br />

ondernemers, die bijvoorbeeld hun bedrijf inmiddels hebben overgedragen<br />

maar er nog wel zijdelings bij zijn betrokken.<br />

Lindus bestaat dit jaar tien jaar. Voor het Lindus-bestuur een mooi moment om een nieuw<br />

initiatief te lanceren. “In 2008 hebben we met veel succes Young Lindus geïntroduceerd’’,<br />

vertelde Van Ditshuizen de meer dan tweehonderd aanwezige ondernemers. “Deze afdeling<br />

voor ‘Young Potentials’ binnen Lindus blijkt een daverend succes. Het ledenaantal is<br />

inmiddels gestegen tot boven de zeventig. Young Lindus zorgt voor de toekomst en doorstroming<br />

van onze vereniging.”<br />

Volgens Van Ditshuizen is er ook behoefte aan een initiatief voor ervaren ondernemers.<br />

“Natuurlijk moeten we richting de toekomst kijken, maar dat kan niet zonder reflectie<br />

naar het verleden. Daarom zullen we dit jaar een nieuw initiatief in het leven roepen.<br />

Lindus Plus is bedoeld voor leden die bijvoorbeeld het bedrijf hebben overgedragen, maar<br />

er nog wel zijdelings bij betrokken zijn.’’<br />

Feestelijke opening van<br />

Werkplein <strong>Arnhem</strong> Noord<br />

Met de feestelijke start van het Servicepunt Detailhandel & Horeca <strong>Arnhem</strong><br />

is half februari het gloednieuwe Werkplein <strong>Arnhem</strong> Noord officieel<br />

geopend.<br />

Het Werkplein, gehuisvest in nieuwbouw aan de Boulevard Heuvelink, is de plek waar<br />

UWV WERKbedrijf en de gemeenten <strong>Arnhem</strong>, Rheden, Renkum en Rozendaal de krachten<br />

hebben gebundeld voor een optimale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.<br />

Een goed voorbeeld van de verdergaande samenwerking binnen het Werkplein is het<br />

Servicepunt Detailhandel & Horeca <strong>Arnhem</strong> dat eveneens van start is gegaan. Het<br />

Servicepunt inventariseert de wensen, behoeften en vragen van ondernemers, waardoor<br />

het actief kan ondersteunen op het terrein van personeel en ondernemen in de betreffende<br />

sectoren. In het Servicepunt werken naast de gemeente <strong>Arnhem</strong> en het WERKbedrijf<br />

ook de Kamer van Koophandel, CCA, HBD, Horeca Nederland, RijnIJssel, ROCA12, Kenwerk en<br />

Kenniscentrum Handel samen.<br />

Fiscale zaken voor 2009<br />

Hans Heijwegen<br />

Andministratiekantoor Heylo<br />

Industrieweg Oost 13A<br />

6662 NE Elst (Gld)<br />

T 0481-35 35 44<br />

In 2009 is er een aantal zaken gewijzigd op het gebied van bedragen<br />

en percentages inzake de belastingen. Deze keer willen wij<br />

daar een klein overzicht van geven. De vorige keer hebben wij al<br />

aangegeven dat de tweede belastingschijf eigenlijk is komen te<br />

vervallen aangezien het percentage inclusief de premie volksverzekering<br />

is gestegen met 0.15% naar 42%. Hierdoor betaalt u tussen<br />

een belastbaar inkomen van € 17.878 en € 54.776 hetzelfde<br />

bedrag. Wat dat betreft zou die tweede schijf nu kunnen vervallen.<br />

Voor wat betreft de zelfstandigenaftrekken zijn deze licht verhoogd.<br />

Voor de niet BV’s geldt dat deze met gemiddeld € 100,- zijn<br />

gestegen. Hierdoor heeft de ondernemer in ieder geval weer een<br />

voordeeltje te pakken. Daarnaast is de startersaftrek gestegen met<br />

€ 35,00 waardoor de starter ook weer wat voordelen heeft. Een<br />

voordeel die de ondernemer heeft is dat de MKB winstvrijstelling<br />

ook licht is gestegen en wel met 0.5%. Hierdoor zou gezegd kunnen<br />

worden dat in ieder geval voor de ondernemer de effecten van het<br />

vervallen van de tweede schijf redelijk tot goed gecompenseerd<br />

worden en bij gelijkblijvende winsten er zelfs iets op vooruitgaan.<br />

Uiteraard zijn er ook weer zaken veranderd in de heffingskortingen.<br />

De algemene heffingskorting is licht gedaald. Daar staat<br />

tegenover dat dit gecompenseerd wordt voor de werkenden doordat<br />

de arbeidskorting is gestegen. Oftewel, duidelijk is dat werken<br />

moet lonen. Al zal hier het niet iedereen mee eens zijn gezien de<br />

ontslagen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Als MKB<br />

ondernemer zult u dit dus wel gaan merken. Wat wel verandert bij<br />

de heffingskortingen is een wijziging in de combinatiekorting. Deze<br />

is vervangen door een inkomensafhankelijke combinatiekorting en<br />

geldt voor diegene die een kind jonger dan 12 jaar op zijn huisadres<br />

heeft ingeschreven en inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft.<br />

Indien u een partner heeft komt deze korting toe aan de minstverdienende<br />

partner. Het maximale bedrag hiervoor is € 1.765,-.<br />

Voorwaarde is wel dat u meer dan € 4.619,- aan inkomen uit<br />

arbeid heeft. Hoe hoger uw inkomen is des te hoger is deze combinatiekorting.<br />

Dus in feite geldt ook hier dat werken loont. Zoals<br />

inmiddels bekend is de kinderkorting een aantal jaren geleden<br />

afgeschaft en heet dit inmiddels een kindgebonden budget. Nadeel<br />

van dit kindgebonden budget is dat werken in dit geval niet loont.<br />

Heeft u meer inkomen, dan krijgt u hier minder. Net als bij de toeslagen<br />

geldt hier dat dit een tegemoetkoming is voor de lage inkomens.<br />

Al met al een aantal wijzigingen die tot doel hebben arbeid<br />

te belonen voor de ondernemer, echter reëel gezien moet gezegd<br />

worden dat dit slechts voor de ondernemer is. Mensen in loondienst<br />

zullen het gevoel hebben erop achter uit te gaan ondanks<br />

het feit dat de WW premie is afgeschaft. Wij hebben geprobeerd u<br />

in ieder geval inzicht te geven in de fiscale aspecten van 2009.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11<br />

Column


IN DE PRIJZEN<br />

Tekst: Albert Oost, Fotografie: Marion Keijzer<br />

DIRECTEUR/EIGENAAR WILLEM VIERDAG VAN LABEL STRATEGISCHE MEDIA:<br />

‘Iets doen voor de <strong>Arnhem</strong>se<br />

samenleving volstrekt normaal’<br />

> ‘Het leven bestaat niet alleen uit geld verdienen’<br />

“Die kom moet natuurlijk op tafel staan. Net als deze bloemen”, zegt Willem Vierdag.<br />

Hij zet ze beiden op de grote tafel in de vergaderzaal van zijn bedrijf. De avond ervoor<br />

kreeg Vierdag, directeur/eigenaar van het <strong>Arnhem</strong>se bedrijf Label Strategische Media,<br />

het <strong>Arnhem</strong>se Compliment uitgereikt. Een blijk van waardering in de vorm van een aardewerken<br />

kunstwerk van kunstenaar Olaf Slingerland en een bos bloemen. Vierdag is<br />

blij met de prijs, maar hij voelt zich ook wat opgelaten. “Ik vind het wel wat lastig dat<br />

we in het zonnetje zijn gezet. We vinden het volstrekt logisch en normaal dat we iets<br />

voor de <strong>Arnhem</strong>se samenleving doen. We hebben de capaciteiten en de middelen, dus<br />

waarom niet.”<br />

Twee Complimenten<br />

Met de mensen in zijn bedrijf verzorgt hij jaarlijks<br />

het jaarverslag van de <strong>Arnhem</strong>se Uitdaging, een<br />

onderdeel van de Stichting Rijnstad. De <strong>Arnhem</strong>se<br />

Uitdaging is een instelling die ‘bruggen bouwt<br />

tussen het bedrijfsleven en de samenleving en<br />

verbindingen legt om de leefkwaliteit in de stad<br />

te verbeteren’, vermeldt haar website. Ieder jaar<br />

tijdens de traditionele ondernemersavond van de<br />

PAGINA 12 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


gemeente <strong>Arnhem</strong> deelt de Uitdaging twee<br />

<strong>Arnhem</strong>se Complimenten uit. Naast Label<br />

Strategische Media werd dit jaar ook Dirkzwager<br />

Advocaten en Notarissen voor haar inzet beloond.<br />

Het is een blijk van waardering voor het geld dat<br />

bedrijven doneren voor een bepaald project of<br />

voor het uitlenen van medewerkers om projecten<br />

te ondersteunen. Label doet allebei.<br />

Vierdag: “Naast het maken van het jaarverslag<br />

storten we ook regelmatig geld voor de<br />

Weekendschool LeukOmteLeren. De school is een<br />

initiatief van De <strong>Arnhem</strong>se Uitdaging en<br />

Ondernemers Kontakt <strong>Arnhem</strong> samen met de<br />

schoolbesturen van De Basis (primair onderwijs),<br />

Quadraam (voortgezet onderwijs) en de<br />

gemeente <strong>Arnhem</strong>. En tussendoor doen we nog<br />

wat dingetjes”, bagatelliseert hij de inbreng van<br />

zijn bedrijf en zijn medewerkers een beetje. In<br />

ieder geval was het voor Gerda Geurtsen van de<br />

<strong>Arnhem</strong>se Uitdaging reden genoeg Willem<br />

Vierdag met zijn bedrijf op de <strong>Arnhem</strong>se<br />

Ondernemersavond te huldigen.<br />

Customer media<br />

Willem Vierdag groeide op in een gezin waar<br />

maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend<br />

was. Zijn vader was jarenlang fractievoorzitter<br />

van het CDA in de <strong>Arnhem</strong>se gemeenteraad.<br />

“Nog altijd zet hij zich in voor de <strong>Arnhem</strong>se<br />

samenleving”, zegt Willem Vierdag. “Zo is mijn<br />

vader momenteel betrokken bij de plannen voor<br />

Meinerswijk. Dat natuurgebied willen ze volstoppen<br />

met beton. Daar strijdt hij tegen. En terecht.<br />

Dat is echt een schande.”<br />

Willem Vierdag studeerde Milieukunde en<br />

Journalistiek. Die laatste opleiding rondde hij niet<br />

af, omdat hij op 26-jarige leeftijd het aanbod<br />

kreeg om hoofdredacteur te worden van het<br />

Milieu Magazine. Zes jaar lang leidde hij dit blad.<br />

Daarna ging hij vier jaar lang als hoofdredacteur<br />

voor de NCRV-gids werken. Die vier jaar<br />

omschrijft hij lachend als ‘interessant, maar niet<br />

echt een uitdaging’. “Daarna ben ik in de customer<br />

media gaan zitten.” Customer media zijn<br />

intern en extern gerichte media van bedrijven die<br />

met hun personeel of klanten willen communiceren.<br />

“Dat doe ik nog steeds. Mijn kwaliteiten? Ik<br />

kan goed luisteren en een vraag omzetten in een<br />

effectief concept”, zegt hij. “Sinds 2004 ben ik in<br />

<strong>Arnhem</strong> mijn eigen bedrijf Label Strategische<br />

Media begonnen.”<br />

Voordelen<br />

Label maakt bladen als Panda van het Wereld<br />

Natuur Fonds (WNF), De Jumbo van de gelijk-<br />

namige supermarktketen en het blad Geel van<br />

vervoerder DHL om er een paar te noemen. Het<br />

bedrijf zou je niet direct in <strong>Arnhem</strong> verwachten,<br />

maar eerder in Amsterdam. Vierdag beaamt dat.<br />

“Amsterdam is the place to be. Daar zit het<br />

creatieve talent. Het is daar ook makkelijker om<br />

aan goede mensen te komen. Maar <strong>Arnhem</strong> kan<br />

nog net. De stad heeft een stedelijke uitstraling.<br />

Oostelijker moeten we echter niet gaan zitten.<br />

<strong>Arnhem</strong> heeft ook voordelen. Veel van onze toeleveranciers<br />

komen uit de Randstad. Ze vinden<br />

het prettig om naar <strong>Arnhem</strong> te komen en ervaren<br />

de stad als uiterst plezierig. We zitten hier<br />

natuurlijk in een mooi pand op een hele mooie<br />

plek, tegenover de Lauwersgracht en met allemaal<br />

prachtige monumentale panden om ons<br />

heen en bovendien vlakbij een parkeergarage.”<br />

Vierdag: “Op dit moment hebben we tien bladen<br />

in onze portefeuille. We verzorgen het hele proces<br />

voor die bladen. Van het bedenken van het<br />

concept, tot de vormgeving, het laten drukken en<br />

de distributie.”<br />

De economische crisis waarin de wereld zich<br />

bevindt, wordt sinds kort ook bij Label gevoeld.<br />

“Nu, half februari, beginnen wij daar de gevolgen<br />

van te merken. We zijn met een aantal nieuwe<br />

dingen bezig, maar niemand durft te beslissen en<br />

bestaande bladen overwegen om de verschijningsfrequentie<br />

te verlagen. Onze winst zakt<br />

daardoor wat in, maar het is niet verontrustend.<br />

En ach, het leven bestaat niet alleen uit geld<br />

verdienen.”<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

‘Logistiek opleidingscentrum in Liemers stap dichterbij’<br />

De Liemers krijgt een logistiek kennis- en opleidingscentrum,<br />

waar leerlingen het VMBO-MBOleertraject<br />

‘Logistiek en Transport’ kunnen gaan<br />

volgen. Businesspark 7Poort in Zevenaar moet de<br />

plek worden waar het nieuwe centrum, gekoppeld<br />

aan het Liemers College, gestalte krijgt.<br />

Initiatiefnemers zijn de onderwijsinstellingen<br />

Quadraam (trekker van het project), ROC RijnIJssel<br />

en ROC Graafschap College. De gedachte om in de<br />

Liemers een logistiek kennis- en opleidingscentrum<br />

te beginnen, bestaat al lang bij het bedrijfsleven<br />

en onderwijs. De plannen zijn concreet in<br />

gang gezet tijdens de werkbijeenkomst ‘MBO in<br />

de Liemers’. Tijdens deze meeting, die werd gehouden<br />

bij het Zevenaarse bedrijf Cito Benelux, sloe-<br />

De verkeersstromen vanuit Zevenaar, Duiven en<br />

Westervoort richting de A12 naar <strong>Arnhem</strong> worden<br />

sinds kort beter verdeeld. Dit gebeurt met zogeheten<br />

dynamische route-informatiepanelen (DRIPs),<br />

die weggebruikers informeren over de verkeersintensiteit<br />

op het traject.<br />

Inmiddels zijn er acht grote displays bij de parallelweg<br />

langs de A12 richting <strong>Arnhem</strong> geplaatst. De<br />

maatregel is een initiatief van Beter Bereikbaar<br />

gen het bedrijfsleven (Lindus), de Liemerse<br />

gemeenten en het onderwijs de handen ineen<br />

met als doel in dit project samen op te trekken.<br />

Het is de bedoeling dat voor de invulling van het<br />

nieuwe leertraject nauw wordt samengewerkt<br />

met de Hogeschool <strong>Arnhem</strong> Nijmegen (HAN).<br />

Het nieuwe logistiek kennis- en opleidingscentrum<br />

moet de instroom van leerlingen richting de<br />

branches ‘logistiek en transport’ bevorderen. Het<br />

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) de<br />

Liemers is gevraagd om samen met ondernemersassociatie<br />

Lindus op korte termijn (april 2009)<br />

een vervolgbijeenkomst te organiseren voor<br />

bedrijven, brancheorganisaties en onderwijs die<br />

het project verder moeten gaan dragen.<br />

DRIPs moeten leiden tot kortere files op A12<br />

KAN (BBKAN).<br />

Weggebruikers en gemeenten langs de snelweg<br />

A12 hebben veel last van files tussen Zevenaar en<br />

<strong>Arnhem</strong>. Normaliter wordt lokaal verkeer gestimuleerd<br />

zo veel mogelijk gebruik te maken van de<br />

A12. Maar door een betere verdeling van het lokale<br />

verkeer naar de A12 wordt het ontstaan van files<br />

op de A12 nu afgeremd.<br />

De nieuwe displays langs de parallelweg informeren<br />

het lokale verkeer tijdens spitsuren en bij bijzondere<br />

situaties over de drukte op de A12 richting<br />

Velperbroekcircuit. Ze geven informatie per deeltraject.<br />

Op basis van de informatie op de display<br />

kan de weggebruiker zelf kiezen: óf meteen de<br />

snelweg op, óf nog een stukje de parallelweg (de<br />

oude Rijksweg) volgen en dán de snelweg op.<br />

Rob Holtslag Commercieel Directeur van het Jaar 2008<br />

Rob Holtslag van ATAG Nederland is donderdag 12<br />

februari verkozen tot Commercieel Directeur van<br />

het Jaar 2008. De verkiezing vond plaats tijdens<br />

het Sales Event van de Sales Management<br />

Association (SMA) in Grand Hotel Huis ter Duin in<br />

Noordwijk. De jury was met name onder de indruk<br />

van de sterke klantfocus, de hechte relatie met de<br />

retailers en de motiverende stijl van leidinggeven.<br />

Rob Holtslag (46) is sinds 2005 Directeur Verkoop<br />

bij ATAG Nederland. Bij de Nederlandse aanbieder<br />

van keukenapparatuur heeft hij de supervisie over<br />

de merken ATAG, Pelgrim en ETNA, met elk een<br />

eigen positionering. Dankzij zijn aansturing is de<br />

TSN is verhuisd<br />

naar Kleefse Waard<br />

Het hoofdkantoor van TSN, een totaalleverancier<br />

van rubber- en kunststof transportbanden, is verhuisd<br />

naar industrieterrein de Kleefse Waard in<br />

<strong>Arnhem</strong>. Vanuit de hoofdvestiging bedient TSN de<br />

markt niet alleen met transportbanden maar ook<br />

met een uitgebreid assortiment industriële kunststoffen.<br />

Behalve in <strong>Arnhem</strong> beschikt TSN over vestigingen<br />

in Amsterdam, Assen en Breda.<br />

Daarnaast kent TSN productie-units in<br />

Middenmeer.<br />

Nieuw: 6TH<br />

Zesth Huissen is de eerste in een reeks van het<br />

“one stop shop concept” op het gebied van innerlijke<br />

en uiterlijke verzorging. Huissen heeft hierin<br />

de primeur! Dit nieuwe concept is een voorloper<br />

voor de branche Horeca en Wellness. Maanden<br />

van verbouwingen en voorbereidingen worden<br />

tastbaar! Gelderlands mooiste Wellness Resort<br />

opent haar deuren. Uniek in uitstraling en concept<br />

zal 6th alles op het gebied van Sport Beauty &<br />

Health bieden. 6th is de plek waar inspanning en<br />

ontspanning samenkomen, waar gezondheid en<br />

Wellness het middelpunt van de aandacht zijn.<br />

Ontspanning bij 6th is niet alleen een fysieke ontspanning<br />

maar ook mentaal. 6th is moeilijk te<br />

definiëren 6th moet je beleven, 6th is een gevoel!<br />

De behandelingen op het gebied van Beauty &<br />

Health zijn hoogwaardig en veelomvattend.<br />

6th, Huismanstraat 32A<br />

6851Gt Huissen, 0263257790<br />

www.at6th.nl, info@at6th.nl<br />

integratie van de drie merken in één bedrijf uitermate<br />

succesvol verlopen en is de marktpositie<br />

aanzienlijk versterkt. Het Sales Event is één van de<br />

grootste evenementen in Europa voor sales professionals<br />

en wordt jaarlijks georganiseerd. Aan de<br />

verkiezing van Commercieel Directeur van het Jaar<br />

kunnen managers deelnemen die op directieniveau<br />

eindverantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen<br />

en uitvoeren van het verkoopbeleid op strategisch,<br />

operationeel en tactisch gebied.<br />

PAGINA 14 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Extra steun voor Binnenstad<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

De Stichting Binnenstadsmanagement <strong>Arnhem</strong><br />

(SBA) ontvangt ook dit jaar een gemeentelijke<br />

bijdrage van 200.000 euro om haar werk te<br />

kunnen voortzetten. De gemeente had dit<br />

bedrag gereserveerd voor het<br />

Ondernemersfonds, maar dat is dit jaar niet tot<br />

stand gekomen.<br />

Burgemeester en wethouders vinden dat SBA<br />

een belangrijke rol vervult in de marketing en<br />

promotie van de binnenstad, de inrichting, het<br />

beheer, de veiligheid en bevoorradingsafspraken.<br />

De titel Beste Binnenstad van Nederland 2007-<br />

2009 is bijvoorbeeld vooral behaald dankzij de<br />

inzet van het binnenstadsmanagement.<br />

Daarom verstrekken zij naast de vaste bijdrage<br />

van 50.000 euro per jaar ook in 2009 een incidentele<br />

bijdrage van 200.000 euro.<br />

Stichting Binnenstadsmanagement <strong>Arnhem</strong> is<br />

in 2003 opgericht voor de samenwerking van<br />

Aandacht voor verzuim heeft de laatste jaren bij<br />

ondernemers op een laag pitje gestaan. Het was<br />

min of meer een ondergeschoven kindje.<br />

Echter nu het wereldwijd niet zo goed gaat met<br />

de economie is de aandacht voor verzuimproblemen<br />

belangrijker dan ooit.<br />

Niet alleen vanuit kostenoverwegingen maar<br />

ook om het verzuim omlaag te krijgen.<br />

Jaarlijks kost het verzuim het Nederlandse<br />

bedrijfsleven ongeveer 18 miljard euro.<br />

Reden genoeg om te bezien of dat in deze tijd<br />

niet minder kan.<br />

Claimproof is van mening dat het kan<br />

Ruim 70% van het verzuim heeft niets met<br />

medische zaken te maken maar leiden toch tot<br />

hoge verzuimkosten. Dus ligt de aanpak van verzuim<br />

voornamelijk buiten het medische.<br />

Claimproof heeft een eigen verzuimaanpak ontwikkeld<br />

waarbij het juist gaat om de aandacht<br />

voor die andere zaken.<br />

ondernemers, culturele instellingen, eigenaren<br />

en gemeente aan een (economisch) goed functionerende<br />

binnenstad. Na een evaluatie in 2006<br />

is besloten met de SBA door te gaan.<br />

U kent de verhalen over de ‘nieuwe, stevige, actieve, resultaatgerichte’<br />

verzuimaanpak wel? Wij ook! kunt u die aanpak elders krijgen? Bij ons wel!<br />

Claimproof is goedkoper en<br />

effectiever<br />

Foto Sjoerd Geurts<br />

Onze werkwijze is helder en transparant. Het is<br />

een aanpak waar ondernemers zich in herkennen<br />

en wat het belangrijkste is tot resultaat<br />

leidt! De aanpak is niet alleen gericht op het<br />

verlagen van verzuim, maar op het structureel<br />

laag houden van verzuim.<br />

Daarnaast bent u bij Claimproof 10 tot 20%<br />

goedkoper uit dan bij anderen en met het<br />

gewenste resultaat.<br />

Kijk op onze website www.claimproof.nl en bel<br />

ons voor een vrijblijvende afspraak op<br />

0888833044. Ook bent u van harte welkom op<br />

ons congres dat op 12 maart a.s. wordt gehouden<br />

bij Werkenrode te Groesbeek.<br />

Wij komen graag bij u langs om te zien of we<br />

ook voor u kosten kunnen besparen en de productiviteit<br />

van het personeel kunnen verhogen.<br />

Virtueel tomatengooien<br />

Mr. Ing. Alwin Klein<br />

Internet is het perfecte medium om ongenoegen over<br />

personen, overheden en bedrijven te uiten. Maar is<br />

het gooien met virtuele tomaten wel toegestaan?<br />

Het zogenaamde 'Naming en shaming' neemt<br />

steeds meer toe. Steeds meer individuen nemen het<br />

recht in eigen hand. Veel bedrijven worden door ontevreden<br />

klanten te schande gezet. Bedrijven worden te<br />

kijk gezet nog vóór ze door de rechter zijn veroordeeld.<br />

Met naming & shaming wordt welbewust<br />

afbreuk gedaan aan eer, goede naam en reputatie<br />

van de beledigde partij. Het gaat daarbij om een<br />

belangenafweging enerzijds van de vrijheid van<br />

meningsuiting en het belang bij bescherming van eer<br />

en goede naam anderzijds.<br />

Enerzijds speelt het belang dat bedrijven niet zomaar<br />

door publicaties in de pers of op internet worden<br />

blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen.<br />

Anderzijds het belang dat misstanden die de samenleving<br />

raken en onbekend zijn bij het grote publiek,<br />

kunnen blijven voortbestaan als er niets over gepubliceerd<br />

of geschreven wordt. Aansprakelijkheid uit<br />

onrechtmatige daad is in beginsel gegeven indien de<br />

krenkende mededeling onjuist is, en de dader dit wist<br />

of hem verweten kan worden dat hij het niet wist.<br />

Gaat het om een ware en juiste mededeling, dan nog<br />

kan zo’n mededeling onrechtmatig zijn als die mededeling<br />

in onnodig grievende vorm is gedaan. De rechter<br />

zal steeds de belangen van de partijen tegen<br />

elkaar afwegen.<br />

Daarbij kan ook artikel 6 van het EVRM, het Europees<br />

Verdrag voor de Rechten van de Mens en<br />

Fundamentele Vrijheden een rol spelen. Hierbij spelt<br />

het beginsel van een eerlijk proces een rol namelijk<br />

iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.<br />

Bij het publiceren van namen op internet, om die te<br />

schande te zetten, wordt niet het oordeel van de<br />

rechter afgewacht. En daarmee blijft de beschuldiging<br />

altijd staan. Het is nog onduidelijk waar de<br />

grens ligt van het toelaatbare. Velen menen echter<br />

dat openbaarmaking van namen alleen toegestaan<br />

is bij de zogenaamde 'recidive', een herhaling van<br />

overtredingen.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 15<br />

Column<br />

Advocatenpunt<br />

<strong>Arnhem</strong> Zuid -<br />

De Overmaat 26<br />

Tel : 026-3270134<br />

www.advocatenpunt.nl


KOOKPUNT<br />

Tekst: Susan Swaters, Fotografie: Marion Keijzer<br />

’t Pannehuis, hét kookpunt<br />

voor <strong>Arnhem</strong> Nijmegen<br />

> Vergaderen Koken Eten in een sfeervolle ambiance<br />

Kookprogramma’s schieten als paddenstoelen<br />

uit de grond en kookboeken van<br />

Jamie Oliver en Gordon Ramsey zijn niet<br />

aan te slepen. Lekker en goed eten is in<br />

weten Fred Warbroek en Gaby<br />

Kemperman van ’t Pannehuis in Huissen.<br />

Hun kookboerderij vormt de ideale voedingsbodem<br />

voor een culinair bedrijfs- of<br />

familieuitje, zakelijke bijeenkomst of<br />

kookcursus. ,,In ieder mens schuilt een<br />

kok’’.<br />

Wie over de drempel van de voormalige woonboerderij<br />

aan de Karstraat stapt proeft de sfeervolle<br />

ambiance, waar vergaderen, koken en eten<br />

samenkomen. In de moderne kookstudio op de<br />

begane grond bevinden zich zeven kookeilanden,<br />

waar groepen tot tachtig mensen kunnen kokkerellen.<br />

Met daarnaast een gezellige loungeruimte<br />

voor een aperitiefje of een drankje tussendoor.<br />

Boven in de ruim opgezette vide is het eetgedeelte,<br />

waar mensen hun eigen culinaire hoogstandjes<br />

kunnen nuttigen en waar er volop ruimte is voor<br />

het volgen van workshops of een vergadering. Op<br />

deze etage is ook een bioscoop aanwezig, een<br />

ideale plek voor een presentatie of uitvalsbasis<br />

voor kinderen.<br />

Arrangementen<br />

,,Voor bedrijven met grote groepen tot honderd<br />

personen bieden we op maat gemaakte arrangementen’’,<br />

vertellen Fred Warbroek en Gaby<br />

Kemperman. ,,Dat kan een combinatie van workshops<br />

zijn. Bijvoorbeeld een tapas workshop met<br />

een cocktail en/of dessert workshop. De groepen<br />

zijn dan afzonderlijk van elkaar bezig, maar blijven<br />

wel steeds in contact met elkaar. Ideaal als uitje of<br />

als een vorm van teambuilding bijvoorbeeld na<br />

een fusie of reorganisatie. Het is lekker interactief,<br />

leerzaam, gezellig, er heerst geen competitie en<br />

iedereen komt aan zijn of haar trekken. Dankzij de<br />

begeleiding van professionele koks staan mensen<br />

vaak versteld van hun eigen creaties. En: je krijgt<br />

uiteindelijk lekker en goed te eten.’’ In de zoektocht<br />

naar maatwerk zoekt ’t Pannehuis nadrukkelijk<br />

naar samenwerking met andere bedrijven.<br />

Golf & Cooking en Solex et cuisine zijn daarvan de<br />

meest beproefde voorbeelden. Eerst heerlijk golfen<br />

in de frisse buitenlucht en daarna onder begeleiding<br />

van een topkok een heerlijk diner bereiden<br />

en nuttigen. Of met een solex door de Betuwe<br />

rijden langs de rivier de Linge en aan het einde<br />

van de dag thuiskomen in de loungeruimte of op<br />

het terras van ’t Pannehuis. Om daarna een heerlijk<br />

driegangen diner naar eigen keuze te maken<br />

en na het diner af te sluiten met Belgische bonbons<br />

en koffie en thee. Nieuw op het menu is<br />

‘Kom in de Kas en Kook’, een combinatie van een<br />

bezoek aan een tuinder met een kookworkshop,<br />

waarbij als het even kan ingrediënten van de tuinder<br />

gebruikt worden.<br />

PAGINA 16 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS<br />

Thema<br />

Fred Warbroek: ,,Italiaanse workshops, een barbecue<br />

workshop, een Engels ontbijt, bijna alles is<br />

mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het<br />

aan de wensen en de smaak van de klant moet<br />

voldoen. En wat we elke derde zondag van de<br />

maand doen: een speciaal thema, waarvoor mensen<br />

zich individueel of als groep kunnen inschrijven.<br />

Op 15 maart is het thema ‘Lekker varken’. Paul<br />

Welling komt dan naar ons toe en legt deelnemers<br />

alles uit over het uitsnijden, pareren en<br />

bereiden van varkens vlees. We laten ze zien waar<br />

het varkenshaasje en het speklapje vandaan<br />

komen en hoe het vlees wordt uitgesneden.<br />

Daarna maken de deelnemers met de verschillende<br />

vleesproducten zelf een voor- en hoofdgerecht.<br />

Deze producten eten we natuurlijk samen op. En<br />

zoals altijd krijgen de mensen de recepten mee<br />

naar huis.’’


INTRAMID BEDRIJFSWAGEN<br />

Waarom genoegen nemen met minder?<br />

• Intramid, inmiddels al 10 jaar gespecialiseerd in houten<br />

bedrijfswageninrichting voor elk budget, kan u in deze<br />

moeilijke tijden oplossingen bieden waardoor uw<br />

bedrijfswagen toch efficiënt gebruikt wordt.<br />

• Iedereen weet dat een gedegen en functionele inrichting<br />

bijdraagt aan tijdwinst en werkprestatie<br />

• Ook als visitekaartje is een nette inrichting een must<br />

• Dure oplossingen zijn hiervoor niet noodzakelijk<br />

INRICHTING<br />

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:<br />

INTRAMID V.O.F.<br />

Uitmaat 31 6987 ER Giesbeek<br />

Tel: 0313-632035 www.intramid.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 17


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Calorievermelding op menukaart<br />

Brasserie Haarhuis<br />

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen<br />

willen weten hoeveel kilojoules (kcal) zij per<br />

diner verorberen. Dat zijn niet alleen de mensen<br />

die na de feestdagen naarstig proberen om hun<br />

overtollige kilo’s eraf te krijgen maar ook de mensen<br />

die om gezondheidsredenen minder calorierijk<br />

moeten eten. Brasserie Haarhuis krijgt steeds<br />

vaker de vraag naar ‘light’-menu’s en is daarom<br />

Meer&More verrassend vernieuwd<br />

Aan het water van Rhederlaag, één van de mooiste<br />

recreatiegebieden van Gelderland, is Grandcafé<br />

Meer&More gevestigd. Een prachtige plek om na<br />

het varen, wandelen, fietstocht of zwempartij te<br />

genieten van een cappuccino of een lekkere borrel.<br />

Natuurlijk kunt u bij Grandcafé Meer&More ook<br />

heerlijk lunchen of dineren. Er is voor ieder wat<br />

wils; U kunt kiezen uit uitstekende vlees-, vis-,<br />

vegetarische- en pastagerechten voor een betaalbare<br />

prijs. Op het terras geniet u van het mooie<br />

uitzicht op de Veluwezoom, de jachthaven en een<br />

schitterende zonsondergang. Mocht het buiten<br />

frisser worden, dan kunt u binnen in het sfeervol<br />

ingerichte restaurant terecht. Uw Italiaanse gastvrouw<br />

zorgt ervoor dat u het gevoel heeft, er even<br />

Uw bedrijf is uw visitekaartje en een belangrijke<br />

partner in de uitstraling van uw bedrijf, uw ‘corporate<br />

identity’ met een mooi woord. Details in de<br />

styling van uw pand, zoals bloemen, planten en<br />

wat u aan de muur hangt zijn de finishing touch<br />

hierin. Zij kunnen, op de goede manier toegepast,<br />

die sfeerjuist versterken en uw klant bij binnenkomst<br />

in uw pand de perfecte eerste indruk geven.<br />

Met een mooie, passende en sfeervolle aankleding<br />

van uw ontvangstbalie, conferentiekamer of<br />

gestart met het zogenaamde ‘Balans dag menu’<br />

voor maar 500 kcal. Dit is een wisselend 3-gangen<br />

dagmenu met vermelding van calorieën zonder<br />

daarbij af te doen aan de smaak. Het is een smakelijk<br />

maar licht menu dat past in elk gezondheidof<br />

gewicht beheersingprogramma. Of je nu kiest<br />

voor de populaire ‘Sonja Bakker’-methode, ‘Weight<br />

Watchers’ of gewoon voor een dieet van een diëtiste,<br />

een dergelijk menu past in vrijwel elk dieet.<br />

Hotel Haarhuis volgt hiermee de laatste culinaire<br />

trend en wil ook graag uitzoeken of het werkelijk<br />

de moeite waard is om in de toekomst achter alle<br />

gerechten het aantal calorieën te vermelden. Dit<br />

zal afhangen van de reacties op het nieuwe<br />

‘Balans dagmenu’. Dit menu is vanaf heden verkrijgbaar<br />

voor de prijs van € 22,50 per persoon.<br />

Brasserie Haarhuis is dagelijks geopend van 07.00<br />

tot 22.30 uur.<br />

helemaal tussenuit te zijn geweest. Voor al uw<br />

evenementen kunt u bij ons terecht. Onze locatie<br />

is in zijn geheel af te huren voor grotere gezelschappen.<br />

Iets te vieren met uw bedrijf? Receptie,<br />

lunch, teambuilding, sportieve activiteit, live<br />

muziek? Wij denken met u mee. Verjaardag, bruiloft<br />

of borrel? Op een unieke locatie! High tea,<br />

lunch (ook om mee te nemen), brunch of een<br />

kopje koffie? Welkom!<br />

De Muggenwaard 16, 6988 BX Lathum<br />

Telefoonnummer: 0313 630434<br />

info@meerenmore.nl U bent maandag t/m zondag<br />

van harte welkom vanaf 12.00 uur 's middags.<br />

www.meerenmore.nl<br />

Concessies doen aan uw bedrijfsuitstraling?<br />

bedrijfsrestaurant voelt uw klant, werknemer of<br />

bezoeker zich welkom en ziet dat u uw best doet<br />

voor haar/hem en aandacht heeft voor de details.<br />

Wilt u het anders doen dan u gewend bent, maar<br />

geen concessies doen aan de uitstraling, dan zijn<br />

sfeerdecoraties met zijdebloemen en natuurlijke<br />

materialen in prachtige vazen hét alternatief. Of<br />

een wandobject met natuurlijke materialen ook<br />

anders dan ugewend bent. En niet geheel onbelangrijk,<br />

u heeft er geen omkijken naar en het<br />

Karel Aalbers<br />

gastspreker bij<br />

Ondernemend Westervoort<br />

De ledenvergadering van Ondernemend<br />

Westervoort vindt dit jaar plaats op<br />

5 maart a.s. Ter afsluiting van de vergadering<br />

heeft Ondernemend Westervoort een bekende<br />

gastspreker weten te strikken. Niemand<br />

minder dan oud-Vitesse voorzitter Karel<br />

Aalbers komt vertellen over ondernemen en<br />

zijn tijd bij Vitesse.<br />

De ledenvergadering begint om 19.30 uur en is<br />

alleen toegankelijk voor leden. Karel Aalbers zal<br />

tegen 21.00 uur zijn opwachting maken. Hij heeft<br />

aangekondigd na 9 jaar van stilzwijgen wat meer<br />

openheid van zaken te geven over wat zich in de<br />

loop der jaren bij Vitesse rondom zijn persoon<br />

heeft afgespeeld, zodat het een interessante<br />

avond lijkt te gaan worden. Deze avond is voor<br />

Ondernemend Westervoort leden gratis. Leden<br />

mogen meerdere introducés meenemen, per lid<br />

heeft één introducé gratis toegang. Bent u geen<br />

lid van Ondernemend Westervoort maar wilt u<br />

wel graag komen? Directeuren/eigenaren die<br />

woonachtig zijn in Westervoort, of een bedrijf<br />

hebben in Westervoort, kunnen zich ook aanmelden<br />

en mogen één introducé meenemen. De kosten<br />

voor deze avond zijn ? 20,- p.p. incl. hapjes en<br />

drankjes. Na de toespraak van Karel Aalbers wordt<br />

de avond afgesloten met een borrel. Wanneer u op<br />

deze avond besluit lid te worden van<br />

Ondernemend Westervoort, is ook voor u de avond<br />

gratis.<br />

Wilt u horen wat Karel te melden heeft? Meldt u<br />

dan gauw aan voor de ledenvergadering op 5<br />

maart a.s. via de website<br />

www.ondernemendwestervoort.nl. Voor nietleden<br />

is tijdens de korte ledenvergadering een<br />

afzonderlijke zaal beschikbaar.<br />

biedt u wellicht meer mogelijkheden om met uw<br />

budget te doen.Voor advies op maat biedt Bloem<br />

& Object u diverse mogelijkheden. Tijdens een persoonlijk<br />

gesprek in uw pand kunt u uw wensen<br />

kenbaar maken. Voor een eerste kennismaking<br />

kunt u ook het sfeervolle atelier van Bloem &<br />

Object bezoeken.Voor meer informatie kijk eens op<br />

www.bloemenobject.nl. Uw pand is het waard!<br />

PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Eerste ondernemer voor IkStartSmart in Zevenaar<br />

Eind januari ondertekende de eerste Zevenaarse<br />

startende ondernemer zijn deelnameformulier aan<br />

Ik StartSmart. J. Loman uit Giesbeek was één van de<br />

eerste deelnemers aan IkStartSmart. IkStartSmart<br />

Gelderland is een project dat startende en recent<br />

gestarte ondernemers ondersteunt bij het maken<br />

van een goede start en heeft een looptijd van 2008-<br />

2010. IkStartSmart Gelderland biedt nuttige infor-<br />

matie, contactpersonen, ervaren coaches, trainingen<br />

en brengt starters in contact met andere (beginnende)<br />

ondernemers. IkStartSmart wordt mogelijk<br />

gemaakt door de Provincie Gelderland, de Gelderse<br />

gemeenten en de Kamers van Koophandel in<br />

Gelderland en is een vervolg op het pilotproject<br />

StartSmart dat van 2004-2006 met succes is uitgevoerd<br />

in de regio <strong>Arnhem</strong>/Nijmegen en Achterhoek.<br />

Uniek aankooppakket voor starters!<br />

Je bent starter op de woningmarkt en bent van plan<br />

je eerste eigen woning te kopen. Een mooie maar<br />

ook een grote stap, vooral financieel. Speciaal voor<br />

starters heeft Strijbosch Thunnissen Makelaars het<br />

product startbox ontwikkeld. Startbox biedt de<br />

‘beginnende’ koper meer mogelijkheden op de huizenmarkt.<br />

Marc Bakker (vestiging <strong>Arnhem</strong>) is de<br />

makelaar die zich bezig houdt met de startersmarkt.<br />

Hij behartigt de belangen en begeleidt de kopers<br />

van A tot Z.<br />

Als voorzitster van het NOC*NSF heeft Erica<br />

Terpstra, onder toezicht van ruim 1.000 genodigden,<br />

28 januari jl. de officiële opening verricht van<br />

het nieuwe 4-sterrenhotel van Hotel en Congrescentrum<br />

Papendal. De nieuwe hotelvleugel is voor<br />

het Hotel en Congrescentrum Papendal de laatste<br />

Voordelen:<br />

• startbox maakt het mogelijk om een eerste<br />

woning tegen betaalbare maandlasten op eigen<br />

kracht te financieren, zonder hulp van bijvoorbeeld<br />

de ouders.<br />

• aankoopbegeleiding tegen het vaste startboxtarief.<br />

• een korting van € 700,- op de notariskosten voor<br />

de transport- en hypotheekakte alsmede een<br />

samenlevingsovereenkomst.<br />

• je ontvangt een Sharp flatscreen (t.w.v. € 549,-).<br />

Hotel- en congrescentrum parel van Papendal<br />

Tijdens de officiële opening toveren de <strong>Arnhem</strong>se wethouder<br />

Sport en Economische Zaken Rita Weeda (links) en Clemens<br />

Cornielje, Commissaris van de Koningin van Gelderland<br />

(rechts) onder toeziend oog van NOC*NSF voorzitster Erica<br />

Terpstra met behulp van chromakey het oude hotel om in<br />

het nieuwe viersterren Hotel en Congrescentrum Papendal<br />

grote stap van een uitgebreide metamorfose, die<br />

past binnen de ontwikkeling van het Nationaal<br />

Sportcentrum Papendal. Terpstra: “Ik ben enorm<br />

trots op wat directie, management en medewerkers<br />

de afgelopen jaren hebben neergezet. Wij<br />

mogen daar allemaal trots op zijn. Prachtige vergaderfaciliteiten<br />

en nu ook prachtige verblijfsaccommodatie.<br />

Een parel op het terrein van Papendal,<br />

waarmee dit nog meer de thuisbasis voor de sport<br />

en voor de sportgerelateerde business wordt.” De<br />

officiële opening was tevens het eerste publieke<br />

optreden van Stella van der Sluis, de nieuwe directrice<br />

van het Hotel en Congrescentrum Papendal.<br />

“Papendal heeft een unieke combinatie van topfaciliteiten<br />

en topsport die nergens in Nederland<br />

terug te vinden is. Ik ga me in de komende jaren<br />

volledig inzetten om niet alleen ons product verder<br />

te optimaliseren, maar vooral de unieke waarden<br />

van ons centrum breder bekend te maken. De<br />

mogelijkheden zijn echt ongekend.”<br />

Ontwerpbureau van Savooyen te gast bij RTL4<br />

Kim van Savooyen, van ontwerpbureau van Savooyen en één van de leden<br />

van BusinessClub Velperbroeck was dinsdag 3 maart jl. te gast in het nieuwe<br />

programma ‘RTL vandaag’ van RTL 4. Naar aanleiding van haar website<br />

heeft het programma haar benaderd om iets over kleur te komen vertellen.<br />

Kim is kleurspecialist en neemt kleur als uitgangspunt bij het<br />

ontwerpen/vormgeven van zowel zakelijke als particuliere interieurs.<br />

ff positief<br />

Marc Peeters<br />

Peeters Trainingen<br />

Marketing 10<br />

6921 RE Duiven<br />

M 06-41 22 71 81<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19<br />

Column<br />

Ondernemers zijn kritisch. Althans zo lijkt het<br />

wel als je ze spreekt. Zelden zijn ze tevreden<br />

over hun medewerkers, de omzet of ze kijken<br />

met argusogen naar wat de concurrentie doet.<br />

Het is natuurlijk een eigenschap die er voor<br />

zorgt dat u scherp blijft en mee beweegt met<br />

de markt. ‘Zien wat er niet is, dus… dat wat je<br />

mist’, is een talent. Ditzelfde talent kan leiden<br />

tot frustratie en negatieve gevoelens als je hier<br />

in doorschiet. Eigenlijk is dit niet echt ondersteunend<br />

voor het behalen van succes in ondernemerschap.<br />

Het kost vaak meer energie dan<br />

het oplevert. Maar er zit meer achter. Want als<br />

alleen de kritiek en ontevredenheid zou overheersen,<br />

zou die ondernemer dan wel bestaansrecht<br />

hebben?<br />

Als een ondernemer echt succesvol is en wil blijven<br />

moeten er meer ingrediënten in de taart<br />

zitten om het zo lekker te maken dat hij waarde<br />

heeft voor zijn klant. De lekkerste taarten zijn<br />

gebakken met het hoofdingrediënt, genaamd<br />

‘passie’. Passie levert niet alleen energie op,<br />

maar ook gedrevenheid en plezier. Dit heeft<br />

invloed op klanten en medewerkers waardoor<br />

er meer resultaat bereikt wordt in een betere<br />

sfeer. Je ontvangt immers wat je geeft. Passie<br />

draagt dus bij aan succes. Weet u nog waarom<br />

u ging ondernemen? En hebt u dat gevoel van<br />

vrijheid, trots en ‘er voor gaan’ nog steeds?<br />

Mooi. Zo niet, dan bent u onderweg iets kostbaars<br />

verloren. Niet zo mooi.<br />

Leven en werken met passie is een bijdrage aan<br />

uw geluk en succes. Geloof in uw medewerkers,<br />

‘zie wat ze wél hebben’. Onderscheid u van de<br />

concurrent doordat uw passie ruimte geeft aan<br />

creativiteit. Verhoog uw omzet door te geven<br />

wat u graag wilt hebben. Leef en werk voor datgene<br />

waarin je gelooft. Heb het lef om als<br />

ondernemer lekker jezelf te zijn. Heerlijk om te<br />

ondernemen en in alle vrijheid dat te doen wat<br />

je het liefste doet. Met passie!


ONDERNEMERSCHAP<br />

Tekst: Albert Oost, Fotografie: Marion Keijzer<br />

TURKSE ONDERNEMERSVERENIGING ARNHEM EN OMGEVING GROEIT GESTAAG<br />

‘Meeste Turken lenen niet bij<br />

een bank’<br />

> ‘De groei illustreert ons succes’<br />

Aan de Turkse ondernemers was de presentatie door futurist en trendwatcher Marcel<br />

Bullinga niet besteed. Een aantal van hen was op 11 februari aanwezig op de jaarlijkse<br />

<strong>Arnhem</strong>se ondernemersavond in het gebouw van de Hogeschool <strong>Arnhem</strong> Nijmegen. Het<br />

thema dit jaar was: een goede bereikbaarheid is essentieel voor de economische ontwikkeling<br />

van een stad en de regio. Hoe houden we <strong>Arnhem</strong> in de toekomst duurzaam<br />

bereikbaar.<br />

“Bullinga had daar een wat warrig verhaal over.<br />

We begrepen er niet veel van”, zegt Edip Ekici,<br />

oprichter en oud-voorzitter van de Turkse ondernemersvereniging<br />

<strong>Arnhem</strong> en omstreken. Wat dat<br />

betreft waren er duidelijk overeenkomsten met de<br />

autochtone ondernemers van wie ook velen zich<br />

PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


egelmatig achter de oren krabden bij uitspraken<br />

van de trendwatcher die door de gemeente<br />

<strong>Arnhem</strong> was ingehuurd. Maar daar houden de<br />

overeenkomsten wel op. “Er zijn grote verschillen<br />

tussen Turkse en Nederlandse ondernemers”, zegt<br />

Ekici. “De meeste Turkse ondernemers lenen nooit<br />

bij een bank, maar bij familie of vrienden als ze<br />

een bedrijf willen beginnen. En dan ook nog zonder<br />

een schuldbekentenis te tekenen. Turken lenen<br />

elkaar nog geld in goed vertrouwen.”<br />

En dat is, zeker in deze tijd waarin de kredietcrisis<br />

het nieuws beheerst, haast ondenkbaar voor<br />

Nederlandse ondernemers en financiers die zich<br />

het liefst indekken met tal van contracten en<br />

garanties.<br />

Voortouw<br />

Er waren onder Turkse ondernemers in <strong>Arnhem</strong> en<br />

omgeving genoeg redenen om in 2005 een eigen<br />

vereniging op te richten. Ekici: “Turkse ondernemers<br />

voelden zich de afgelopen tientallen jaren<br />

tweederangsondernemers binnen de gevestigde<br />

ondernemersverenigingen. We werden gewoon<br />

niet voor vol aangezien. Daar was veel onvrede<br />

over. Jarenlang hebben Turken geprobeerd om een<br />

eigen vereniging van de grond te krijgen, maar dat<br />

lukte telkens niet omdat er ook onder Turken verschillende<br />

stromingen en ideologieën zijn. In 2005<br />

ben ik gevraagd om het voortouw te nemen.<br />

Waarom ik? Omdat ik erom bekend sta dat ik de<br />

kracht en de wil heb om mensen bij elkaar te<br />

brengen. En dat is mij uiteindelijk ook gelukt. Eind<br />

2005 hebben we de Turkse<br />

Ondernemersvereniging <strong>Arnhem</strong> en omgeving<br />

opgericht en daar ben ik toen voorzitter van<br />

geworden.”<br />

Acht leden waren dit jaar aanwezig op de jaarlijks<br />

terugkerende <strong>Arnhem</strong>se ondernemersavond.<br />

Onder hen Ekici, die 1 februari de voorzittershamer<br />

overdroeg aan Rahmi Gemril, directeur van een<br />

pluimveebedrijf aan de <strong>Arnhem</strong>se Nieuwe Kade. In<br />

tegenstelling tot voorgaande jaren een groot aantal,<br />

want meestal gaf alleen de oud-voorzitter<br />

acte de presence.<br />

Succes<br />

“Dat er nu zoveel Turkse ondernemers aanwezig<br />

waren, illustreert voor een deel het succes van<br />

onze vereniging”, aldus Ekici die nu erevoorzitter is<br />

van de vereniging.<br />

“Onze leden geeft het een goed gevoel dat ze<br />

georganiseerd zijn. Ze voelen zich nu veel meer<br />

een gelijkwaardig gesprekspartner en hebben de<br />

laatste <strong>Arnhem</strong>se Ondernemersavond als heel<br />

positief ervaren. Zo’n avond is natuurlijk ook<br />

bedoeld om te netwerken en daar hebben ze ook<br />

> ‘Nederlanders kunnen nog wat leren van Turkse ondernemers’<br />

volop aan meegedaan.”<br />

Ekici woont 33 jaar in Nederland. “Ik ben hier gekomen<br />

als gastarbeider en heb jarenlang in<br />

Doetinchem in een fabriek gewerkt. Ik ben radiomaker<br />

geweest bij de Doetinchemse stadsradio en<br />

later bij Omroep Gelderland waar ik Turkse programma’s<br />

presenteerde. In 1995 ben ik van<br />

Doetinchem naar <strong>Arnhem</strong> verhuisd. Sinds 2004<br />

ben ik eigenaar van restaurant CC.”<br />

Hij denkt en hoopt dat een eigen Turkse<br />

Ondernemersvereniging het integratieproces tussen<br />

Turken en Nederlanders zal bevorderen. “En<br />

dan misschien met als resultaat dat de manier<br />

waarop wij gewend zijn zaken te doen, beslissingen<br />

te nemen en te handelen deels door<br />

Nederlanders wordt overgenomen. Dus minder<br />

bureaucratie, minder regels en meer op je intuïtie<br />

afgaan.”<br />

Volgens de erevoorzitter van de Turkse<br />

Ondernemersvereniging <strong>Arnhem</strong> en omstreken<br />

durven Turken, omdat ze anders in het leven<br />

staan, meer risico’s te nemen. “We gaan niet eerst<br />

maandenlang alle voor en tegens afwegen en<br />

onderzoeken of een plan wel kans van slagen<br />

heeft. Als een Turkse ondernemer gelooft in zijn<br />

plan, wil hij dat ze snel mogelijk realiseren. Dat is<br />

zijn kracht. Dat zit ook in onze cultuur. Want die<br />

Turkse ondernemer weet ook dat hij erop kan vertrouwen<br />

dat zijn familie en zijn vrienden achter<br />

hem staan en hem altijd zullen steunen. Zo zouden<br />

Nederlanders misschien ook met elkaar om<br />

moeten gaan. Dat kunnen ze wellicht van ons<br />

leren.”<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21


PARTNERS<br />

PARTNERS ZAKELIJK ARNHEM EN DE LIEMERS<br />

DE INMIDDELS TOEGETREDEN PARTNERS:<br />

MEER WETEN? KIJK<br />

DAN OP:<br />

ZAKELIJK-ARNHEM.NL<br />

OF BEL VRIJBLIJVEND<br />

VOOR MEER INFORMATIE<br />

MET: MARIEN NIJLAND<br />

(06-16469115) OF<br />

HANS LIETHOF<br />

(06-53702720)<br />

Wij zijn gespecialiseerd in platte en<br />

hellende daken. Ook voor Velux dakvensters<br />

op uw dak, schoorstenen,<br />

houtherstel, zinken dakgoten en<br />

kunststof dakbedekking kunt u bij ons<br />

terecht. Heuveling Dakbedekking<br />

voert al ruim twintig jaar dakwerkzaamheden<br />

uit in de regio Gelderland<br />

voor bedrijven en particulieren.<br />

Kwaliteit, snelle service, het nakomen<br />

van afspraken zijn voor ons de belangrijkste<br />

sleutelwoorden. Gratis dakinspectie<br />

met deskundig advies. Niet de<br />

eerste, wel de beste! Vanuit deze basis<br />

staat ons team voor u klaar. Geen<br />

opdracht te groot en dak reparatie te<br />

klein! onze dakdekkers lossen al uw<br />

dak problemen vakkundig op.<br />

www.heuveling-dakdekkers.nl<br />

De Gelderse Vlaggenhandel is een<br />

gespecialiseerd bedrijf waar u vlaggen<br />

op allerlei gebied kunt bestellen.<br />

Naaste de vlaggen in diverse formaten<br />

zijn wij eveneens uw aanspreekpunt<br />

voor reclame-uitingen op doek.<br />

Hieronder verstaan wij reclame vlaggen<br />

met uw bedrijfslogo zowel voor<br />

binnen als buiten. Omdat het laten<br />

vervaardigen van reclame-uitingen op<br />

doek maatwerk is, is hiervoor geen<br />

prijslijst beschikbaar. De prijs van een<br />

reclamevlag is afhankelijk van het<br />

aantal vlaggen, het formaat en het<br />

aantal kleuren dat de bedrukking telt.<br />

Wanneer u interesse heeft, neem<br />

gerust contact met ons op voor een<br />

geheel op maat gemaakte vrijblijvende<br />

offerte.<br />

www.geldersevlaggenhandel.nl<br />

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET<br />

MUVA Makelaars <strong>Arnhem</strong> Mike Inge www.muva.nl<br />

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

Schilderwerken Rheden Rheden Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl<br />

Autobedrijf Bosan, Nissan, Fiat & Lancia dealer <strong>Arnhem</strong> Hugo Dokter www.autobedrijfbosan.nl<br />

RijnIJssel Administratie&Ondernemerschap <strong>Arnhem</strong> Theo Seesing www.rijnijssel.nl<br />

Gibo Groep <strong>Arnhem</strong> Mertin Durmus www.gibogroep.nl<br />

Koffiebranderij G. Peeze <strong>Arnhem</strong> Paul van der Hulst www.peeze.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank van Dijk www.drostenzonen.nl<br />

ACR Group Schadeherstel <strong>Arnhem</strong> Bauke Dekker www.acrgroup.nl<br />

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com<br />

Ambiance Bistro en Grand Cafe <strong>Arnhem</strong> Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl<br />

Bodyline Aestetics <strong>Arnhem</strong> Caroline van der Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl<br />

Willemsen Bedrijfsmakelaars <strong>Arnhem</strong> Johan de Rooij www.willemsen.nl<br />

Multicopy <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Marius Kamberg www.multicopy.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek www.bdo.nl<br />

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl<br />

Lasik Centrum Velp Carla van der Miessen www.lasikcentrum.nl<br />

Office Assistant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl<br />

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl<br />

Hommerson Schoonmaaakbedrijf <strong>Arnhem</strong> Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John van Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl<br />

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl<br />

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl<br />

Heuveling Dakbedekkingen <strong>Arnhem</strong> Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl<br />

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl<br />

Allround Websupport Didam Wim van Hal www.allroundwebsupport.nl<br />

Gami Telecom <strong>Arnhem</strong> Patricia Grotenbreg www.gamitele.com<br />

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23


PAGINA 24 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!