02.06.2013 Views

Zakelijk Arnhem

Zakelijk Arnhem

Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#

2

februari/maart 2009

jaargang 3

ZAKELIJK

ARNHEM & DE LIEMERS

hét ondernemersplatform

Willem Vierdag van

Label Strategische

Media

De kwaliteit van

Heuveling

Dakbedekkingen

Turkse ondernemersvereniging

Arnhem

groeit gestaag


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Zegt het voort!

Het zijn economisch gezien roerige tijden en het

blijven volgens kenners nog wel even moeilijke

tijden voor ondernemend Gelderland, Nederland

en tot ver buiten de landsgrenzen. Ook onze

vaste columnisten hebben de pen niet kunnen

neerleggen zonder enkele woorden aan de recessie

te wijden. We komen er simpelweg niet mee

weg als er niet over geschreven wordt. Met een

nadeel kan men overigens altijd nog zijn voordeel

doen. Informeren leidt veelal toch tot ageren.

Het openingsartikel in deze tweede editie in

2009 staat dan ook geheel in het teken van de

recente ontwikkelingen in één van de zwaarder

getroffen branches, de makelaardij. Het betreft

04

07

08

09

Het vertrouwen van Marcel Quint

Bedrijfspresentatie Wouter Boekschoten

BusinessClub Velperbroeck

Bedrijfspresentatie Heuveling

Dakbedekkingen

Coverfoto: Sjoerd Geurts

ZAKELIJK ARNHEM

& DE LIEMERS

Postbus 53, 6920 AB Duiven

T. 026 319 57 02

F. 026 311 47 11

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITGEVER

NL Zakelijke Media-Duiven

Marien Nijland, Hans Liethof

BLADCOÖRDINATIE

Marien Nijland, Hans Liethof

REDACTIE

FEBRUARI / MAART 2009, JAARGANG 3, NUMMER2

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,

Albert Oost

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks zijn

fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever is derhalve niet

aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-) gevolgen hiervan en is

niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit

deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveel-voudigd

en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de

uitgever. Zakelijk Arnhem & De Liemers is een uitgave van NL

Zakelijke Media en verschijnt maandelijks. Het magazine wordt op

naam verspreid bij alle bedrijven in Arnhem, Duiven, Elst, Giesbeek,

Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden, Rozendaal, Velp en

Westervoort, Zevenaar, Didam en Rijnwaarden.

een artikel over Marcel Quint, de man die een

tweetal vestigingen van Guijt Makelaardij overnam.

Het is een pakkend artikel van een ondernemer

bij wie de positieve inslag vooralsnog de

boventoon voert. Het verhaal over deze gedurfde

investering is te lezen op de pagina’s 4 en 5.

Eveneens positief is de groei van een ondernemersvereniging

die steeds meer uit zijn eigen

schaduw treedt. Redacteur Albert Oost, die elke

editie de redactie weer weet te verrassen met

interessante artikelen over opvallende ondernemingen

en producten, ging op bezoek bij Edip

Ekici. Met de oprichter, oud-voorzitter en thans

erevoorzitter van de Turkse

Ondernemersvereniging in Arnhem en omstreken

10

11

12

14

Business Meal met Klaas Dijkstra

Kort zakelijk nieuws

In gesprek met Willem Vierdag van Label

Strategische Media

Kort zakelijk nieuws

FOTOGRAFIE

Marion Keijzer/Zakelijk Arnhem &

De Liemers

DRUK

JP Tamminga, Duiven

ADVERTENTIES

T. 026 – 319 57 02,

Marien Nijland:

06 16 46 91 15

Hans Liethof:

06-53702720

advertenties@zakelijkarnhem.nl

REDACTIE & TIPS

redactie@zakelijk-arnhem.nl

praat hij over de verschillen en overeenkomsten

tussen Nederlandse en Turkse ondernemers.

Deze editie van Zakelijk Arnhem & De Liemers

laat zien dat vele ondernemers niet bij de pakken

neerzitten, maar juist op een positieve wijze ageren

tegen de recessie. Of, zoals opgetekend werd

na een bezoek aan de BusinessClub Velperbroeck,

‘onderhoudt de onderlinge contacten in de markt

zo veel mogelijk. Juist dat is van levensbelang’.

Hoe moeilijk de situatie soms ook is, het tekent

ondernemend Arnhem. Vandaar dat wij hier

graag aandacht aan besteden en dit stukje positivisme

door willen geven. Oftewel: zegt het voort!

Veel leesplezier

Redactie Zakelijk Arnhem & De Liemers

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3

16

19

20

22

’t Pannehuis, kookpunt voor Arnhem Nijmegen

Column Peeters Trainingen

Gestage groei Turkse Ondernemersvereniging

Arnhem

Partners Zakelijk Arnhem & De Liemers

(ADVERTENTIES)


TOEKOMSTGERICHT

Tekst: Susan Swaters, Fotografie: Marion Keijzer

Marcel Quint van (Mulders &)

Guijt Makelaardij heeft

vertrouwen in de toekomst

> Marcel Quint, Alex Wielema en Rogier Godschalk: bekende gezichten in het Zevenaarse

Investeren in een makelaardij. Je moet

het maar durven anno 2009 in een door

de kredietcrisis geteisterde woningmarkt.

Marcel Quint deed het begin januari. De

mede-eigenaar van de vestigingen van

Guijt Makelaardij in Zevenaar en Mulders

& Guijt Makelaardij te Doetinchem nam

deze kantoren samen met Dylan Mulders

in zijn geheel over van Cor Guijt. Een vorm

van zelfoverschatting of een gezond

ondernemersrisico?

,,Als wij het niet redden, redt niemand het,’’ begint

Marcel Quint met een statement. De ervaren

makelaar gelooft in de toekomst van Guijt Makelaardij

in Zevenaar. Quint weet waarover hij praat,

want hij kent de plaatselijke markt als geen ander.

In 2005 begon hij vanaf nul met een vestiging

vanuit de Grietsestraat. In drie jaar tijd bouwde hij

samen met Alex Wielema en later met Rogier

Godschalk een orderportefeuille op waar menig

makelaar jaloers op zou zijn. Eind 2007 werd er

voor de verkoop van nieuwbouwwoningen een

tweede vestiging aan de Kampsingel geopend.

Inmiddels is in de bestaande bouw, nieuwbouw en

bedrijfsonroerend goed een belangrijk marktaandeel

verworven.

Om tafel

Marcel Quint: ,,Totdat Cor Guijt mij in september

aan de zijlijn bij Vitesse meedeelde dat zijn medevennoot

Coen Mom vertrok. ‘Wat nu?’ dacht ik en

daarop ben ik met Cor om tafel gaan zitten. Ik was

er al snel uit. Ik wilde alleen die vestigingen van

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Guijt overnemen waar ik toekomst in zag en dat

waren die in Zevenaar en Doetinchem, waar ik al

mede-eigenaar van was.’’ De inkt was nog nauwelijks

opgedroogd en de slingers amper opgehangen

of donkere wolken pakten zich samen boven

de andere zeven vestigingen van Guijt Makelaardij.

,,Als je drie dagen later hoort dat er surseance

van betaling is aangevraagd en dat een faillissement

onafwendbaar is, sta je wel even raar te kijken’’,

blikt Marcel Quint terug op de hectische

week waarin de overname gestalte kreeg. ,,Zeker

naar je klanten toe, moet je dan duidelijk zijn. Dat

het niet om onze vestigingen gaat, dat alles in

Zevenaar en Doetinchem bij het oude blijft en dat

er dus niets aan de hand is.’’

Doorstart

Te lang wil Marcel Quint er niet bij stilstaan. ,,Ik

denk dat de imagoschade wel meevalt, maar dat

moeten we de komende weken nog maar eens kritisch

bekijken. Zeker nu Guijt een doorstart maakt,

zal de publiciteit snel wegebben. Maar prettig was

het inderdaad niet.’’ Met een andere naam en een

“Als wij het niet

redden, redt

niemand het”

nieuwe huisstijl had Quint wellicht minder last

gehad van de negatieve perikelen, maar de keuze

om de naam Guijt Makelaardij voorlopig voort te

zetten was een bewuste. ,,Want het is in de regio

altijd een sterke naam geweest. Investeren in een

nieuwe naam kost heel veel geld. Dat heb ik niet

en zeker in deze tijden zijn banken erg kritisch

omtrent de situatie in de makelaardij en dan komt

een faillissement van de diverse Guijt Makelaardij

kantoren er nog extra bij! Uiteindelijk willen we

wel naar een naamsverandering toe, misschien

over een jaar of twee.’’

Vertrouwen

Een uitspraak waaruit vertrouwen in de toekomst

spreekt. ,,De behoefte aan woningen blijft

bestaan. Er is nog steeds sprake van schaarste,

(jonge) mensen willen nog steeds samenwonen

en er gaan nog iedere keer weer mensen uit

elkaar. We zijn bekende gezichten binnen de

Zevenaarse gemeenschap en dat scheelt.

Natuurlijk moeten we ons werk goed doen, maar

als iemand een makelaar wil en hij kent je, heb je

een voorsprong en speelt de gunfactor een rol. Op

dit moment hebben we zo’n zestig bedrijfsonroerend

goed opdrachten, 125 bestaande woningen

> Marcel Quint: ,,De behoefte aan woningen blijft bestaan”

en circa honderdvijftig nieuwe woningen en

appartementen in de verkoop. Een goede basis en

een goede mix. Daarnaast werken wij samen met

De Hypotheker en met grote opdrachtgevers zoals

de woningcorporatie Baston Wonen en Vryleve.

Want als je het in de huidige markt alleen van de

verkoop van bestaande woningen moet hebben,

krijg je het moeilijk.

Zetje

Zolang de consument onzeker blijft omtrent de

verkoopbaarheid van zijn of haar eigen woning, zit

er weinig beweging in de huizenmarkt. De consument

moet een zetje in de rug krijgen. Dat kan

door samen met overheid, projectontwikkelaars

en banken producten te bedenken waarin je mensen

financieel wat ruimte geeft. Zoals de overbruggingsgarantie

tegen dubbele woonlasten. Zo

Doorstart Guijt Makelaardij

heb ik banken gevraagd of het mogelijk is dat

potentiële kopers de eerste twee, drie jaar een

lagere rente kunnen betalen en het verschil te verdisconteren

in de resterende rentevaste periode.

Zo ontstaat een stuk verlichting in de beginfase.

Wanneer de overheid dan ook nog passende

maatregelen bedenkt - en juist niet de hypotheekrente

aftrek beperkt - geloof ik echt dat we een

heel eind komen. Dat neemt niet weg dat 2009

een lastig en mager jaar zal zijn, waarin wij goed

op onze centjes moeten letten. We moeten onze

stinkende best doen en heel hard werken. Meer

kunnen we er niet aan doen.’’

Het failliete makelaarskantoor Guijt maakt een doorstart. Vier van de zeven kantoren gaan verder onder de naam

Guijt; alleen in Arnhem, Huissen en Wijchen gaat de overnemende partij onder een andere naam verder. Het kantoor

Nijmegen wordt overgenomen door een oud-medewerker van Guijt: Emile Reuhl. Hans Janssen Makelaardij

neemt het kantoor in Wijchen over; in Arnhem en Huissen makelaarsbedrijf GABA. In Grave wordt het kantoor overgenomen

door WOONmakelaars uit diezelfde plaats. Marco Guijt, zoon van Cor Guijt, neemt de kantoren in Gendt

en Bemmel over.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


PAGINA 6 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


BUSINESSCLUB VELPERBROECK

Tekst: Barbara Schlosser

2009 Het jaar van goede tijden,

slechte tijden?

> Bastiaan en Barbara Schlosser – initiatiefnemers van

de BCV

Gaan er dit jaar klappen vallen, moeten

we de tent ook een maand sluiten, moeten

we genoegen nemen met vijfentwintig

procent minder omzet? We weten met

z’n allen niet wat er boven ons hoofd

hangt. Wat we wel weten is dat contacten

in de markt onderhouden van levensbelang

is!

De kredietcrisis en de daaraan gekoppelde neerwaartse

bestedingsspiraal van de consument moeten

we met z’n allen echt serieus nemen. Zo serieus

dat dat agendapunt, zeker de eerste 6 maanden

van dit jaar, wekelijks, op onze managementvergaderingen

moet staan. Niet om mee te gaan

huilen met de massa, maar om onze strategie te

doorwrochten en samen als team uit te voeren. De

genomen besluiten voorzien van draagvlak binnen

de onderneming en gaan met die banaan!

Onderneming op de proef

Juist nu komen de kwaliteiten van het management

naar boven drijven. Komen de managers

boven drijven die hun zaakjes goed voor elkaar

hebben en niet in paniek raken. Die stappen vooruit

gaan nemen en niet alles op slot doen. Die met

gedrevenheid en enthousiasme nieuwe initiatieven

nemen, projecten ook van een andere kant gaan

bekijken en vooral vasthoudend positief zijn.

Kortom, het managent moet de onderneming dit

jaar met volle kracht door de maanden loodsen en

zich niet van de wijs laten brengen. Stilstand is

achteruitgang.

Business bijeen

Ik zeg en schrijf het wel eens vaker, maar als je niet

buiten speelt, krijg je nooit nieuwe vriendjes of hou

je vriendjes. Je weet niets van de buurt, van de taal

die er wordt gesproken en wat de spelregels van

het straatvoetbal zijn. Je weet niets eens dat er

gezinnen vertrekken of juist naar je wijk zijn verhuisd.

Wat ik maar wil zeggen is dat contacten

onderhouden, lees netwerken, aan de basis ligt van

een gezond opererende onderneming, in goede en

slechte tijden.

Samen koken

Zodoende is BusinessClub Velperbroeck in januari

weer gestart met zijn netwerkbijeenkomsten.

Samen aan de gang achter het fornuis waar het

visitekaartje ook een belangrijk ingredient is. Dat

de ondernemers de nut van het netwerken begrijpen

werd duidelijk door de vele aanmeldingen voor

BCV daags na de bijeenkomst.

> Sfeerimpressie van de bijeenkomsten

AGENDA 2009 BCV

Dinsdag 17 maart

Leden aan het woord

Kook&Barbecue Business – Velp

Dinsdag 21 april

Leden aan het woord

Kook&Barbecue Business – Velp

Dinsdag 12 mei

BCV Jeu de Boules Kampioenschappen 2009

Robbers & van den Hoogen - Arnhem

Dinsdag 23 juni

Businessbarbecue

Kook&Barbecue Business – Velp

Dinsdag 20 oktober

Leden aan het woord

Kook&Barbecue Business – Velp

Dinsdag 24 november

Relatiekoken

Kook&Barbecue Business – Velp

Meer info? www.bcvnetwerk.nl

NIEUWE LEDEN

Allround Websupport – Wim van Hal – Directeur

Cator Creatieve Communicatie – Marleen Siemerink –

Account manager

CMS Schoonmaak BV – Annet Schuurman –

Pr & Communicatie

Chrysler Jeep Kien B.V. – Willem Kien - Directeur

Easy Promotion – Mitch Gans – Directeur

Fleet Support – Dick ten Hove – Managing Director

KPN Business Center – Bjorn Vermaas - Manager

MultiMediaMakelaars – Wilma Mulder - Directeur

Ook lid worden? www.bcvnetwerk.nl

PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ADVERTORIAL

HEUVELING DAKBEDEKKINGEN

Arnhems familiebedrijf stelt kwaliteit

boven alles

> ‘Emiel Heuveling bij zijn Gelderse primeur: ‘In Gelderland is er geen enkel ander bedrijf te vinden die een dakdekkerskraan

heeft zoals deze.’

“Het dak alleen dekt de lading allang niet meer”.

Het zijn de woorden van Emiel Heuveling, directeur

van het gelijknamige dakdekkers- en onderhoudsbedrijf.

“Voor het overgrote deel bedekken

wij dan wel daken, maar daarmee doe je het

bedrijf toch echt tekort. Aan onze bedrijfsnaam

koppel je natuurlijk niet meteen activiteiten als

zinkwerk, Velux dakramen, lichtkoepels, hout- en

timmerwerk en de plaatsing van schoorstenen.

Maar dat zijn juist wel werkzaamheden die wij

dagelijks verrichten”.

Desondanks heeft hij geen moment overwogen

om tot een naamswijziging over te gaan. “Dit is

een heus familiebedrijf waar mijn vader veertig

jaar geleden mee is begonnen. In mijn ogen is de

bedrijfsnaam maar een klein onderdeel van het

geheel. Belangrijker is waar wij voor staan en wat

wij voor onze klanten kunnen betekenen.”

Totaalpakket

Met het multifunctionele karakter van de

bedrijfsactiviteiten is meteen één van de pijlers

van Heuveling Dakbedekkingen genoemd.

Doordat in de afgelopen decennia een dusdanig

fundament van ervaring is gelegd, is het

Arnhemse bedrijf in staat een zo volledig mogelijk

totaalpakket aan te bieden. De ervaring leert

dat zowel particulieren als bedrijven dit als zeer

prettig ervaren. Heuveling: “Eén partij voor het

volledige werk. Zeker bij werkzaamheden aan een

huis of bedrijfspand is het geen overbodige luxe.

Wij verzorgen de complete renovatie vanaf het

dak naar boven toe. Alles wordt aangepakt waardoor

de klant niet stil hoeft te staan wie wanneer

komt en in welke volgorde de werkzaamheden

verricht moeten worden.”

De mogelijkheid tot het aanbieden van een

totaalpakket is een voorname reden geweest voor

het bedrijf om zich meer en meer te richten op

bedrijven. “Omdat wij daar veel voor denken te

kunnen betekenen en de expertise aanwezig is

om bedrijven aan te spreken. Onze kennis in het

vakgebied is niet alleen een voordeel voor de

klant, het maakt het werk ook leuk. Met in het

achterhoofd dat je met vol vertrouwen naar de

klant gaat en elk probleem kunt oplossen.”

Direct schakelen

Een bijkomend sterk punt wordt door Emiel

Heuveling als speerpunt van beleid gezien: adequaat

handelen. “Een niet te onderschatten vorm

van kwaliteitslevering. Wij garanderen directe respons

bij offerteaanvragen en eisen van ons personeel

om snel te schakelen op het moment dat

mensen met een probleem zitten. Neem de vele

stormschades die er in de afgelopen herfstperiode

op grote schaal zijn geweest. Die mensen

moet je niet lang in de kou laten zitten en wij

schakelden dan ook direct. Niemand wil toch

graag in de kou zitten, dus waarom de klant wel?”

Meer informatie over de mogelijkheden die

Heuveling Dakbedekkingen u kan bieden? Kijk op

www.heuveling-dakbedekkingen.nl of neem vrijblijvend

contact met ons op.

Heuveling Dakbedekkingen

Conradweg 10

6827 BZ Arnhem

T 026 – 321 86 59

M 06 – 23 30 91 79

info@heuveling-dakdekkers.nl

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


BUSINESSMEAL MET KLAAS

Marc Eusman: ‘AdfoMedia laat klant versteld staan’

> ‘Gewoon naar Eric gaan en je gasten en jezelf ouderwets laten verwennen’

Directeur/eigenaar Marc Eusman viert

deze maand, met zijn team, dertig jaar

AdfoMedia, specialisten in marketing en

communicatie. Vader en zoon Marc stonden

dertig jaar geleden samen aan de

wieg van hun bedrijf. Anno 2009 vormen

achttien gedreven vakmensen een full

service bureau, dat klanten met naam en

faam, op hun wenken bediend.

Het BusinessMeal met Klaas van deze maand speelt

zich af aan het water. We zijn te gast bij Eric

Rutgers, eigenaar van Grand Café Rutgers, gevestigd

aan de Muggenwaard 7 in Lathum. Doen zou ik zo

zeggen als u binnenkort een businesslunch of diner

moet houden. Gewoon naar Eric gaan en je gasten

en jezelf ouderwets laten verwennen. Intussen,

mede dankzij de uitstekende fles Pinot Grigio van

het huis TwinFin uit Californië, ontdooide het ijs tussen

mijn gast en mij.

Duivels lekkere garnalen

Wij begonnen ons BusinessMeal met een compositie

van op verschillende manieren bereide garnalen.

De Duivelse garnalen met een zoet/zure romige

saus en tagliatelle stalen, wat mij betreft, de show.

Ik confronteer intussen Marc met een aantal

vragen over zijn werk, zijn hobby en zijn passie voor

het ondernemerschap. ,,Je moet ons zien als het

externe verlengstuk van een bedrijf. Wij zorgen voor

de complete communicatie naar de doelgroep. Van

conceptontwikkeling tot concrete invulling en

productie. Met als constante uitdaging de realisatie

van originele en resultaatgerichte oplossingen voor

reclame en marketingcommunicatie. Ons doel is de

klant steeds weer versteld doen laten staan.”

Tournedos zoals bedoeld

Bedrijfstrainingen! Bedrijfsuitjes of Productintroductie?

De heren koks van Grand Café Rutgers verstaan ook

met de vleesbereiding hun vak. We aten de tournedos

zoals deze hoort te zijn. Krokant van buiten,

medium en warm in de kern en circa 200 gram.

‘Je moet ons zien als

het externe verlengstuk

van een bedrijf’

Ook Marc kon zich in dit smakelijke vleesgerecht

vinden. ,,Hoe gaat het marketing en promotieproces

dan zijn werk?”, vroeg ik hem. ,,Tijdens een eerste

gesprek beginnen de raderen te werken, zijn we

als een spons, kijken we wat er gaande is, wat de

usp’s zijn, de doelstellingen, de mogelijkheden, het

afzetgebied, enzovoort. Met die totale mix gaan we

aan de slag, komen we tot een eerste concept. Dat

bespreken we uitgebreid met de opdrachtgever en

zijn team. Een belangrijk gesprek waarbij we ‘schieten’

op het voor ons liggende concept. Ook nu evalueert

AdfoMedia deze bijeenkomst en organiseert

het finale gesprek. Na goedkeuring gaan we ervoor

en houden nauw contact over de implementatie

Kook&Barbecue Business Nederland heeft alle faciliteiten! Markweg 11 - Velp. T. 026-370 00 27 I. www.kookenbarbecue.nl

van het plan, maar ook over bijvoorbeeld hoe het

plan aanslaat. De kracht van onze organisatie is om

niet star aan een plan vast te houden maar indien

gewenst alert en doortastend te kunnen reageren.”

Onze gastvrouw serveerde de Brown Brothers

Everton Rea 2006, uit Australie. Vol, bol, en ontzettend

goed passend bij de biefstuk.

Italiaanse ijscoffee

Ook weer zo’n verrassend gerecht. Hazelnootijs,

amaretto, slagroom en espresso. Eric en zijn team

doen hun naam eer aan. Bezoek de website en

boek een businesslunch aan het water.

www.grandcaferutgers.nl.

AdfoMedia verhuist naar Centerpoort

Het bedrijf van Marc Eusman verhuist eind februari

van Nieuwgraaf naar Centerpoort, zie

www.adfomedia.nl. Inmiddels is het mij duidelijk

dat het ondernemersbloed hem in zijn aderen

stroomt en dat Vitesse een hobby is. Marc succes in

je nieuwe onderkomen. We hebben afgesproken dit

nog eens over te doen!

Aanraders voor uw BusinessMeal met...

Restaurant Bronckhorst, Rheden, lunch en diner,

026-49 52 207

Hotel-Restaurant De Roskam, Gorssel, lunch en diner,

0575-49 13 12

Restaurant Uit de Kunst Gegrepen, Velp, diner,

026-36 47 274

Restaurant Vlees&Vis, Oud Zevenaar, lunch en diner,

0316 - 34 38 39

Vergaderingen/trainingen

Kook&Barbecue Business Nederland, bedrijfsuitjes, -

presentaties, -vergaderingen, teambuilding,

026-370 00 27

BusinessLounge Velperbroeck, unieke vergaderlocatie

met uitzicht op de uiterwaarden, 026-370 00 27

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Catering

Catering & Wijn, TaxWijn, Arnhem, gratis bezorgd,

026-44 32 542

Congressen

Safari Meeting Center, Arnhem, conferenties, presentaties,

vergaderingen, 026-44 50 373


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Vestigingen Guijt overgenomen

Guijt Makelaardij is failliet. De kantoren van Guijt Makelaardij in Zevenaar en Doetinchem

blijven wel bestaan. Ze zijn overgenomen door mede-eigenaren Marcel Quint en Dylan

Mulders. De kantoren aan de Grietsestraat en Kampsingel in Zevenaar en het kantoor van

Mulders & Guijt in Doetinchem opereren nu onafhankelijk van de Guijt-organisatie. Voor

relaties verandert er weinig. Wel zal de bedrijfsnaam op termijn worden gewijzigd.

Zie pagina 4 en 5 voor een volledig artikel.

Lindus lanceert

Lindus Plus

Lindus krijgt een nieuwe afdeling voor ervaren ondernemers. Tijdens de

nieuwjaarsbijeenkomst bij Zalencentrum Berentsen in Loo lanceerde de

Liemerse ondernemersassociatie het initiatief ‘Lindus Plus’, bestemd voor

ondernemers, die bijvoorbeeld hun bedrijf inmiddels hebben overgedragen

maar er nog wel zijdelings bij zijn betrokken.

Lindus bestaat dit jaar tien jaar. Voor het Lindus-bestuur een mooi moment om een nieuw

initiatief te lanceren. “In 2008 hebben we met veel succes Young Lindus geïntroduceerd’’,

vertelde Van Ditshuizen de meer dan tweehonderd aanwezige ondernemers. “Deze afdeling

voor ‘Young Potentials’ binnen Lindus blijkt een daverend succes. Het ledenaantal is

inmiddels gestegen tot boven de zeventig. Young Lindus zorgt voor de toekomst en doorstroming

van onze vereniging.”

Volgens Van Ditshuizen is er ook behoefte aan een initiatief voor ervaren ondernemers.

“Natuurlijk moeten we richting de toekomst kijken, maar dat kan niet zonder reflectie

naar het verleden. Daarom zullen we dit jaar een nieuw initiatief in het leven roepen.

Lindus Plus is bedoeld voor leden die bijvoorbeeld het bedrijf hebben overgedragen, maar

er nog wel zijdelings bij betrokken zijn.’’

Feestelijke opening van

Werkplein Arnhem Noord

Met de feestelijke start van het Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem

is half februari het gloednieuwe Werkplein Arnhem Noord officieel

geopend.

Het Werkplein, gehuisvest in nieuwbouw aan de Boulevard Heuvelink, is de plek waar

UWV WERKbedrijf en de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal de krachten

hebben gebundeld voor een optimale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

Een goed voorbeeld van de verdergaande samenwerking binnen het Werkplein is het

Servicepunt Detailhandel & Horeca Arnhem dat eveneens van start is gegaan. Het

Servicepunt inventariseert de wensen, behoeften en vragen van ondernemers, waardoor

het actief kan ondersteunen op het terrein van personeel en ondernemen in de betreffende

sectoren. In het Servicepunt werken naast de gemeente Arnhem en het WERKbedrijf

ook de Kamer van Koophandel, CCA, HBD, Horeca Nederland, RijnIJssel, ROCA12, Kenwerk en

Kenniscentrum Handel samen.

Fiscale zaken voor 2009

Hans Heijwegen

Andministratiekantoor Heylo

Industrieweg Oost 13A

6662 NE Elst (Gld)

T 0481-35 35 44

In 2009 is er een aantal zaken gewijzigd op het gebied van bedragen

en percentages inzake de belastingen. Deze keer willen wij

daar een klein overzicht van geven. De vorige keer hebben wij al

aangegeven dat de tweede belastingschijf eigenlijk is komen te

vervallen aangezien het percentage inclusief de premie volksverzekering

is gestegen met 0.15% naar 42%. Hierdoor betaalt u tussen

een belastbaar inkomen van € 17.878 en € 54.776 hetzelfde

bedrag. Wat dat betreft zou die tweede schijf nu kunnen vervallen.

Voor wat betreft de zelfstandigenaftrekken zijn deze licht verhoogd.

Voor de niet BV’s geldt dat deze met gemiddeld € 100,- zijn

gestegen. Hierdoor heeft de ondernemer in ieder geval weer een

voordeeltje te pakken. Daarnaast is de startersaftrek gestegen met

€ 35,00 waardoor de starter ook weer wat voordelen heeft. Een

voordeel die de ondernemer heeft is dat de MKB winstvrijstelling

ook licht is gestegen en wel met 0.5%. Hierdoor zou gezegd kunnen

worden dat in ieder geval voor de ondernemer de effecten van het

vervallen van de tweede schijf redelijk tot goed gecompenseerd

worden en bij gelijkblijvende winsten er zelfs iets op vooruitgaan.

Uiteraard zijn er ook weer zaken veranderd in de heffingskortingen.

De algemene heffingskorting is licht gedaald. Daar staat

tegenover dat dit gecompenseerd wordt voor de werkenden doordat

de arbeidskorting is gestegen. Oftewel, duidelijk is dat werken

moet lonen. Al zal hier het niet iedereen mee eens zijn gezien de

ontslagen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Als MKB

ondernemer zult u dit dus wel gaan merken. Wat wel verandert bij

de heffingskortingen is een wijziging in de combinatiekorting. Deze

is vervangen door een inkomensafhankelijke combinatiekorting en

geldt voor diegene die een kind jonger dan 12 jaar op zijn huisadres

heeft ingeschreven en inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft.

Indien u een partner heeft komt deze korting toe aan de minstverdienende

partner. Het maximale bedrag hiervoor is € 1.765,-.

Voorwaarde is wel dat u meer dan € 4.619,- aan inkomen uit

arbeid heeft. Hoe hoger uw inkomen is des te hoger is deze combinatiekorting.

Dus in feite geldt ook hier dat werken loont. Zoals

inmiddels bekend is de kinderkorting een aantal jaren geleden

afgeschaft en heet dit inmiddels een kindgebonden budget. Nadeel

van dit kindgebonden budget is dat werken in dit geval niet loont.

Heeft u meer inkomen, dan krijgt u hier minder. Net als bij de toeslagen

geldt hier dat dit een tegemoetkoming is voor de lage inkomens.

Al met al een aantal wijzigingen die tot doel hebben arbeid

te belonen voor de ondernemer, echter reëel gezien moet gezegd

worden dat dit slechts voor de ondernemer is. Mensen in loondienst

zullen het gevoel hebben erop achter uit te gaan ondanks

het feit dat de WW premie is afgeschaft. Wij hebben geprobeerd u

in ieder geval inzicht te geven in de fiscale aspecten van 2009.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11

Column


IN DE PRIJZEN

Tekst: Albert Oost, Fotografie: Marion Keijzer

DIRECTEUR/EIGENAAR WILLEM VIERDAG VAN LABEL STRATEGISCHE MEDIA:

‘Iets doen voor de Arnhemse

samenleving volstrekt normaal’

> ‘Het leven bestaat niet alleen uit geld verdienen’

“Die kom moet natuurlijk op tafel staan. Net als deze bloemen”, zegt Willem Vierdag.

Hij zet ze beiden op de grote tafel in de vergaderzaal van zijn bedrijf. De avond ervoor

kreeg Vierdag, directeur/eigenaar van het Arnhemse bedrijf Label Strategische Media,

het Arnhemse Compliment uitgereikt. Een blijk van waardering in de vorm van een aardewerken

kunstwerk van kunstenaar Olaf Slingerland en een bos bloemen. Vierdag is

blij met de prijs, maar hij voelt zich ook wat opgelaten. “Ik vind het wel wat lastig dat

we in het zonnetje zijn gezet. We vinden het volstrekt logisch en normaal dat we iets

voor de Arnhemse samenleving doen. We hebben de capaciteiten en de middelen, dus

waarom niet.”

Twee Complimenten

Met de mensen in zijn bedrijf verzorgt hij jaarlijks

het jaarverslag van de Arnhemse Uitdaging, een

onderdeel van de Stichting Rijnstad. De Arnhemse

Uitdaging is een instelling die ‘bruggen bouwt

tussen het bedrijfsleven en de samenleving en

verbindingen legt om de leefkwaliteit in de stad

te verbeteren’, vermeldt haar website. Ieder jaar

tijdens de traditionele ondernemersavond van de

PAGINA 12 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


gemeente Arnhem deelt de Uitdaging twee

Arnhemse Complimenten uit. Naast Label

Strategische Media werd dit jaar ook Dirkzwager

Advocaten en Notarissen voor haar inzet beloond.

Het is een blijk van waardering voor het geld dat

bedrijven doneren voor een bepaald project of

voor het uitlenen van medewerkers om projecten

te ondersteunen. Label doet allebei.

Vierdag: “Naast het maken van het jaarverslag

storten we ook regelmatig geld voor de

Weekendschool LeukOmteLeren. De school is een

initiatief van De Arnhemse Uitdaging en

Ondernemers Kontakt Arnhem samen met de

schoolbesturen van De Basis (primair onderwijs),

Quadraam (voortgezet onderwijs) en de

gemeente Arnhem. En tussendoor doen we nog

wat dingetjes”, bagatelliseert hij de inbreng van

zijn bedrijf en zijn medewerkers een beetje. In

ieder geval was het voor Gerda Geurtsen van de

Arnhemse Uitdaging reden genoeg Willem

Vierdag met zijn bedrijf op de Arnhemse

Ondernemersavond te huldigen.

Customer media

Willem Vierdag groeide op in een gezin waar

maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend

was. Zijn vader was jarenlang fractievoorzitter

van het CDA in de Arnhemse gemeenteraad.

“Nog altijd zet hij zich in voor de Arnhemse

samenleving”, zegt Willem Vierdag. “Zo is mijn

vader momenteel betrokken bij de plannen voor

Meinerswijk. Dat natuurgebied willen ze volstoppen

met beton. Daar strijdt hij tegen. En terecht.

Dat is echt een schande.”

Willem Vierdag studeerde Milieukunde en

Journalistiek. Die laatste opleiding rondde hij niet

af, omdat hij op 26-jarige leeftijd het aanbod

kreeg om hoofdredacteur te worden van het

Milieu Magazine. Zes jaar lang leidde hij dit blad.

Daarna ging hij vier jaar lang als hoofdredacteur

voor de NCRV-gids werken. Die vier jaar

omschrijft hij lachend als ‘interessant, maar niet

echt een uitdaging’. “Daarna ben ik in de customer

media gaan zitten.” Customer media zijn

intern en extern gerichte media van bedrijven die

met hun personeel of klanten willen communiceren.

“Dat doe ik nog steeds. Mijn kwaliteiten? Ik

kan goed luisteren en een vraag omzetten in een

effectief concept”, zegt hij. “Sinds 2004 ben ik in

Arnhem mijn eigen bedrijf Label Strategische

Media begonnen.”

Voordelen

Label maakt bladen als Panda van het Wereld

Natuur Fonds (WNF), De Jumbo van de gelijk-

namige supermarktketen en het blad Geel van

vervoerder DHL om er een paar te noemen. Het

bedrijf zou je niet direct in Arnhem verwachten,

maar eerder in Amsterdam. Vierdag beaamt dat.

“Amsterdam is the place to be. Daar zit het

creatieve talent. Het is daar ook makkelijker om

aan goede mensen te komen. Maar Arnhem kan

nog net. De stad heeft een stedelijke uitstraling.

Oostelijker moeten we echter niet gaan zitten.

Arnhem heeft ook voordelen. Veel van onze toeleveranciers

komen uit de Randstad. Ze vinden

het prettig om naar Arnhem te komen en ervaren

de stad als uiterst plezierig. We zitten hier

natuurlijk in een mooi pand op een hele mooie

plek, tegenover de Lauwersgracht en met allemaal

prachtige monumentale panden om ons

heen en bovendien vlakbij een parkeergarage.”

Vierdag: “Op dit moment hebben we tien bladen

in onze portefeuille. We verzorgen het hele proces

voor die bladen. Van het bedenken van het

concept, tot de vormgeving, het laten drukken en

de distributie.”

De economische crisis waarin de wereld zich

bevindt, wordt sinds kort ook bij Label gevoeld.

“Nu, half februari, beginnen wij daar de gevolgen

van te merken. We zijn met een aantal nieuwe

dingen bezig, maar niemand durft te beslissen en

bestaande bladen overwegen om de verschijningsfrequentie

te verlagen. Onze winst zakt

daardoor wat in, maar het is niet verontrustend.

En ach, het leven bestaat niet alleen uit geld

verdienen.”

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13


KORT ZAKELIJK NIEUWS

‘Logistiek opleidingscentrum in Liemers stap dichterbij’

De Liemers krijgt een logistiek kennis- en opleidingscentrum,

waar leerlingen het VMBO-MBOleertraject

‘Logistiek en Transport’ kunnen gaan

volgen. Businesspark 7Poort in Zevenaar moet de

plek worden waar het nieuwe centrum, gekoppeld

aan het Liemers College, gestalte krijgt.

Initiatiefnemers zijn de onderwijsinstellingen

Quadraam (trekker van het project), ROC RijnIJssel

en ROC Graafschap College. De gedachte om in de

Liemers een logistiek kennis- en opleidingscentrum

te beginnen, bestaat al lang bij het bedrijfsleven

en onderwijs. De plannen zijn concreet in

gang gezet tijdens de werkbijeenkomst ‘MBO in

de Liemers’. Tijdens deze meeting, die werd gehouden

bij het Zevenaarse bedrijf Cito Benelux, sloe-

De verkeersstromen vanuit Zevenaar, Duiven en

Westervoort richting de A12 naar Arnhem worden

sinds kort beter verdeeld. Dit gebeurt met zogeheten

dynamische route-informatiepanelen (DRIPs),

die weggebruikers informeren over de verkeersintensiteit

op het traject.

Inmiddels zijn er acht grote displays bij de parallelweg

langs de A12 richting Arnhem geplaatst. De

maatregel is een initiatief van Beter Bereikbaar

gen het bedrijfsleven (Lindus), de Liemerse

gemeenten en het onderwijs de handen ineen

met als doel in dit project samen op te trekken.

Het is de bedoeling dat voor de invulling van het

nieuwe leertraject nauw wordt samengewerkt

met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Het nieuwe logistiek kennis- en opleidingscentrum

moet de instroom van leerlingen richting de

branches ‘logistiek en transport’ bevorderen. Het

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) de

Liemers is gevraagd om samen met ondernemersassociatie

Lindus op korte termijn (april 2009)

een vervolgbijeenkomst te organiseren voor

bedrijven, brancheorganisaties en onderwijs die

het project verder moeten gaan dragen.

DRIPs moeten leiden tot kortere files op A12

KAN (BBKAN).

Weggebruikers en gemeenten langs de snelweg

A12 hebben veel last van files tussen Zevenaar en

Arnhem. Normaliter wordt lokaal verkeer gestimuleerd

zo veel mogelijk gebruik te maken van de

A12. Maar door een betere verdeling van het lokale

verkeer naar de A12 wordt het ontstaan van files

op de A12 nu afgeremd.

De nieuwe displays langs de parallelweg informeren

het lokale verkeer tijdens spitsuren en bij bijzondere

situaties over de drukte op de A12 richting

Velperbroekcircuit. Ze geven informatie per deeltraject.

Op basis van de informatie op de display

kan de weggebruiker zelf kiezen: óf meteen de

snelweg op, óf nog een stukje de parallelweg (de

oude Rijksweg) volgen en dán de snelweg op.

Rob Holtslag Commercieel Directeur van het Jaar 2008

Rob Holtslag van ATAG Nederland is donderdag 12

februari verkozen tot Commercieel Directeur van

het Jaar 2008. De verkiezing vond plaats tijdens

het Sales Event van de Sales Management

Association (SMA) in Grand Hotel Huis ter Duin in

Noordwijk. De jury was met name onder de indruk

van de sterke klantfocus, de hechte relatie met de

retailers en de motiverende stijl van leidinggeven.

Rob Holtslag (46) is sinds 2005 Directeur Verkoop

bij ATAG Nederland. Bij de Nederlandse aanbieder

van keukenapparatuur heeft hij de supervisie over

de merken ATAG, Pelgrim en ETNA, met elk een

eigen positionering. Dankzij zijn aansturing is de

TSN is verhuisd

naar Kleefse Waard

Het hoofdkantoor van TSN, een totaalleverancier

van rubber- en kunststof transportbanden, is verhuisd

naar industrieterrein de Kleefse Waard in

Arnhem. Vanuit de hoofdvestiging bedient TSN de

markt niet alleen met transportbanden maar ook

met een uitgebreid assortiment industriële kunststoffen.

Behalve in Arnhem beschikt TSN over vestigingen

in Amsterdam, Assen en Breda.

Daarnaast kent TSN productie-units in

Middenmeer.

Nieuw: 6TH

Zesth Huissen is de eerste in een reeks van het

“one stop shop concept” op het gebied van innerlijke

en uiterlijke verzorging. Huissen heeft hierin

de primeur! Dit nieuwe concept is een voorloper

voor de branche Horeca en Wellness. Maanden

van verbouwingen en voorbereidingen worden

tastbaar! Gelderlands mooiste Wellness Resort

opent haar deuren. Uniek in uitstraling en concept

zal 6th alles op het gebied van Sport Beauty &

Health bieden. 6th is de plek waar inspanning en

ontspanning samenkomen, waar gezondheid en

Wellness het middelpunt van de aandacht zijn.

Ontspanning bij 6th is niet alleen een fysieke ontspanning

maar ook mentaal. 6th is moeilijk te

definiëren 6th moet je beleven, 6th is een gevoel!

De behandelingen op het gebied van Beauty &

Health zijn hoogwaardig en veelomvattend.

6th, Huismanstraat 32A

6851Gt Huissen, 0263257790

www.at6th.nl, info@at6th.nl

integratie van de drie merken in één bedrijf uitermate

succesvol verlopen en is de marktpositie

aanzienlijk versterkt. Het Sales Event is één van de

grootste evenementen in Europa voor sales professionals

en wordt jaarlijks georganiseerd. Aan de

verkiezing van Commercieel Directeur van het Jaar

kunnen managers deelnemen die op directieniveau

eindverantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen

en uitvoeren van het verkoopbeleid op strategisch,

operationeel en tactisch gebied.

PAGINA 14 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Extra steun voor Binnenstad

Arnhem

De Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem

(SBA) ontvangt ook dit jaar een gemeentelijke

bijdrage van 200.000 euro om haar werk te

kunnen voortzetten. De gemeente had dit

bedrag gereserveerd voor het

Ondernemersfonds, maar dat is dit jaar niet tot

stand gekomen.

Burgemeester en wethouders vinden dat SBA

een belangrijke rol vervult in de marketing en

promotie van de binnenstad, de inrichting, het

beheer, de veiligheid en bevoorradingsafspraken.

De titel Beste Binnenstad van Nederland 2007-

2009 is bijvoorbeeld vooral behaald dankzij de

inzet van het binnenstadsmanagement.

Daarom verstrekken zij naast de vaste bijdrage

van 50.000 euro per jaar ook in 2009 een incidentele

bijdrage van 200.000 euro.

Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem is

in 2003 opgericht voor de samenwerking van

Aandacht voor verzuim heeft de laatste jaren bij

ondernemers op een laag pitje gestaan. Het was

min of meer een ondergeschoven kindje.

Echter nu het wereldwijd niet zo goed gaat met

de economie is de aandacht voor verzuimproblemen

belangrijker dan ooit.

Niet alleen vanuit kostenoverwegingen maar

ook om het verzuim omlaag te krijgen.

Jaarlijks kost het verzuim het Nederlandse

bedrijfsleven ongeveer 18 miljard euro.

Reden genoeg om te bezien of dat in deze tijd

niet minder kan.

Claimproof is van mening dat het kan

Ruim 70% van het verzuim heeft niets met

medische zaken te maken maar leiden toch tot

hoge verzuimkosten. Dus ligt de aanpak van verzuim

voornamelijk buiten het medische.

Claimproof heeft een eigen verzuimaanpak ontwikkeld

waarbij het juist gaat om de aandacht

voor die andere zaken.

ondernemers, culturele instellingen, eigenaren

en gemeente aan een (economisch) goed functionerende

binnenstad. Na een evaluatie in 2006

is besloten met de SBA door te gaan.

U kent de verhalen over de ‘nieuwe, stevige, actieve, resultaatgerichte’

verzuimaanpak wel? Wij ook! kunt u die aanpak elders krijgen? Bij ons wel!

Claimproof is goedkoper en

effectiever

Foto Sjoerd Geurts

Onze werkwijze is helder en transparant. Het is

een aanpak waar ondernemers zich in herkennen

en wat het belangrijkste is tot resultaat

leidt! De aanpak is niet alleen gericht op het

verlagen van verzuim, maar op het structureel

laag houden van verzuim.

Daarnaast bent u bij Claimproof 10 tot 20%

goedkoper uit dan bij anderen en met het

gewenste resultaat.

Kijk op onze website www.claimproof.nl en bel

ons voor een vrijblijvende afspraak op

0888833044. Ook bent u van harte welkom op

ons congres dat op 12 maart a.s. wordt gehouden

bij Werkenrode te Groesbeek.

Wij komen graag bij u langs om te zien of we

ook voor u kosten kunnen besparen en de productiviteit

van het personeel kunnen verhogen.

Virtueel tomatengooien

Mr. Ing. Alwin Klein

Internet is het perfecte medium om ongenoegen over

personen, overheden en bedrijven te uiten. Maar is

het gooien met virtuele tomaten wel toegestaan?

Het zogenaamde 'Naming en shaming' neemt

steeds meer toe. Steeds meer individuen nemen het

recht in eigen hand. Veel bedrijven worden door ontevreden

klanten te schande gezet. Bedrijven worden te

kijk gezet nog vóór ze door de rechter zijn veroordeeld.

Met naming & shaming wordt welbewust

afbreuk gedaan aan eer, goede naam en reputatie

van de beledigde partij. Het gaat daarbij om een

belangenafweging enerzijds van de vrijheid van

meningsuiting en het belang bij bescherming van eer

en goede naam anderzijds.

Enerzijds speelt het belang dat bedrijven niet zomaar

door publicaties in de pers of op internet worden

blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen.

Anderzijds het belang dat misstanden die de samenleving

raken en onbekend zijn bij het grote publiek,

kunnen blijven voortbestaan als er niets over gepubliceerd

of geschreven wordt. Aansprakelijkheid uit

onrechtmatige daad is in beginsel gegeven indien de

krenkende mededeling onjuist is, en de dader dit wist

of hem verweten kan worden dat hij het niet wist.

Gaat het om een ware en juiste mededeling, dan nog

kan zo’n mededeling onrechtmatig zijn als die mededeling

in onnodig grievende vorm is gedaan. De rechter

zal steeds de belangen van de partijen tegen

elkaar afwegen.

Daarbij kan ook artikel 6 van het EVRM, het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens en

Fundamentele Vrijheden een rol spelen. Hierbij spelt

het beginsel van een eerlijk proces een rol namelijk

iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Bij het publiceren van namen op internet, om die te

schande te zetten, wordt niet het oordeel van de

rechter afgewacht. En daarmee blijft de beschuldiging

altijd staan. Het is nog onduidelijk waar de

grens ligt van het toelaatbare. Velen menen echter

dat openbaarmaking van namen alleen toegestaan

is bij de zogenaamde 'recidive', een herhaling van

overtredingen.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 15

Column

Advocatenpunt

Arnhem Zuid -

De Overmaat 26

Tel : 026-3270134

www.advocatenpunt.nl


KOOKPUNT

Tekst: Susan Swaters, Fotografie: Marion Keijzer

’t Pannehuis, hét kookpunt

voor Arnhem Nijmegen

> Vergaderen Koken Eten in een sfeervolle ambiance

Kookprogramma’s schieten als paddenstoelen

uit de grond en kookboeken van

Jamie Oliver en Gordon Ramsey zijn niet

aan te slepen. Lekker en goed eten is in

weten Fred Warbroek en Gaby

Kemperman van ’t Pannehuis in Huissen.

Hun kookboerderij vormt de ideale voedingsbodem

voor een culinair bedrijfs- of

familieuitje, zakelijke bijeenkomst of

kookcursus. ,,In ieder mens schuilt een

kok’’.

Wie over de drempel van de voormalige woonboerderij

aan de Karstraat stapt proeft de sfeervolle

ambiance, waar vergaderen, koken en eten

samenkomen. In de moderne kookstudio op de

begane grond bevinden zich zeven kookeilanden,

waar groepen tot tachtig mensen kunnen kokkerellen.

Met daarnaast een gezellige loungeruimte

voor een aperitiefje of een drankje tussendoor.

Boven in de ruim opgezette vide is het eetgedeelte,

waar mensen hun eigen culinaire hoogstandjes

kunnen nuttigen en waar er volop ruimte is voor

het volgen van workshops of een vergadering. Op

deze etage is ook een bioscoop aanwezig, een

ideale plek voor een presentatie of uitvalsbasis

voor kinderen.

Arrangementen

,,Voor bedrijven met grote groepen tot honderd

personen bieden we op maat gemaakte arrangementen’’,

vertellen Fred Warbroek en Gaby

Kemperman. ,,Dat kan een combinatie van workshops

zijn. Bijvoorbeeld een tapas workshop met

een cocktail en/of dessert workshop. De groepen

zijn dan afzonderlijk van elkaar bezig, maar blijven

wel steeds in contact met elkaar. Ideaal als uitje of

als een vorm van teambuilding bijvoorbeeld na

een fusie of reorganisatie. Het is lekker interactief,

leerzaam, gezellig, er heerst geen competitie en

iedereen komt aan zijn of haar trekken. Dankzij de

begeleiding van professionele koks staan mensen

vaak versteld van hun eigen creaties. En: je krijgt

uiteindelijk lekker en goed te eten.’’ In de zoektocht

naar maatwerk zoekt ’t Pannehuis nadrukkelijk

naar samenwerking met andere bedrijven.

Golf & Cooking en Solex et cuisine zijn daarvan de

meest beproefde voorbeelden. Eerst heerlijk golfen

in de frisse buitenlucht en daarna onder begeleiding

van een topkok een heerlijk diner bereiden

en nuttigen. Of met een solex door de Betuwe

rijden langs de rivier de Linge en aan het einde

van de dag thuiskomen in de loungeruimte of op

het terras van ’t Pannehuis. Om daarna een heerlijk

driegangen diner naar eigen keuze te maken

en na het diner af te sluiten met Belgische bonbons

en koffie en thee. Nieuw op het menu is

‘Kom in de Kas en Kook’, een combinatie van een

bezoek aan een tuinder met een kookworkshop,

waarbij als het even kan ingrediënten van de tuinder

gebruikt worden.

PAGINA 16 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Thema

Fred Warbroek: ,,Italiaanse workshops, een barbecue

workshop, een Engels ontbijt, bijna alles is

mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het

aan de wensen en de smaak van de klant moet

voldoen. En wat we elke derde zondag van de

maand doen: een speciaal thema, waarvoor mensen

zich individueel of als groep kunnen inschrijven.

Op 15 maart is het thema ‘Lekker varken’. Paul

Welling komt dan naar ons toe en legt deelnemers

alles uit over het uitsnijden, pareren en

bereiden van varkens vlees. We laten ze zien waar

het varkenshaasje en het speklapje vandaan

komen en hoe het vlees wordt uitgesneden.

Daarna maken de deelnemers met de verschillende

vleesproducten zelf een voor- en hoofdgerecht.

Deze producten eten we natuurlijk samen op. En

zoals altijd krijgen de mensen de recepten mee

naar huis.’’


INTRAMID BEDRIJFSWAGEN

Waarom genoegen nemen met minder?

• Intramid, inmiddels al 10 jaar gespecialiseerd in houten

bedrijfswageninrichting voor elk budget, kan u in deze

moeilijke tijden oplossingen bieden waardoor uw

bedrijfswagen toch efficiënt gebruikt wordt.

• Iedereen weet dat een gedegen en functionele inrichting

bijdraagt aan tijdwinst en werkprestatie

• Ook als visitekaartje is een nette inrichting een must

• Dure oplossingen zijn hiervoor niet noodzakelijk

INRICHTING

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

INTRAMID V.O.F.

Uitmaat 31 6987 ER Giesbeek

Tel: 0313-632035 www.intramid.nl

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 17


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Calorievermelding op menukaart

Brasserie Haarhuis

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen

willen weten hoeveel kilojoules (kcal) zij per

diner verorberen. Dat zijn niet alleen de mensen

die na de feestdagen naarstig proberen om hun

overtollige kilo’s eraf te krijgen maar ook de mensen

die om gezondheidsredenen minder calorierijk

moeten eten. Brasserie Haarhuis krijgt steeds

vaker de vraag naar ‘light’-menu’s en is daarom

Meer&More verrassend vernieuwd

Aan het water van Rhederlaag, één van de mooiste

recreatiegebieden van Gelderland, is Grandcafé

Meer&More gevestigd. Een prachtige plek om na

het varen, wandelen, fietstocht of zwempartij te

genieten van een cappuccino of een lekkere borrel.

Natuurlijk kunt u bij Grandcafé Meer&More ook

heerlijk lunchen of dineren. Er is voor ieder wat

wils; U kunt kiezen uit uitstekende vlees-, vis-,

vegetarische- en pastagerechten voor een betaalbare

prijs. Op het terras geniet u van het mooie

uitzicht op de Veluwezoom, de jachthaven en een

schitterende zonsondergang. Mocht het buiten

frisser worden, dan kunt u binnen in het sfeervol

ingerichte restaurant terecht. Uw Italiaanse gastvrouw

zorgt ervoor dat u het gevoel heeft, er even

Uw bedrijf is uw visitekaartje en een belangrijke

partner in de uitstraling van uw bedrijf, uw ‘corporate

identity’ met een mooi woord. Details in de

styling van uw pand, zoals bloemen, planten en

wat u aan de muur hangt zijn de finishing touch

hierin. Zij kunnen, op de goede manier toegepast,

die sfeerjuist versterken en uw klant bij binnenkomst

in uw pand de perfecte eerste indruk geven.

Met een mooie, passende en sfeervolle aankleding

van uw ontvangstbalie, conferentiekamer of

gestart met het zogenaamde ‘Balans dag menu’

voor maar 500 kcal. Dit is een wisselend 3-gangen

dagmenu met vermelding van calorieën zonder

daarbij af te doen aan de smaak. Het is een smakelijk

maar licht menu dat past in elk gezondheidof

gewicht beheersingprogramma. Of je nu kiest

voor de populaire ‘Sonja Bakker’-methode, ‘Weight

Watchers’ of gewoon voor een dieet van een diëtiste,

een dergelijk menu past in vrijwel elk dieet.

Hotel Haarhuis volgt hiermee de laatste culinaire

trend en wil ook graag uitzoeken of het werkelijk

de moeite waard is om in de toekomst achter alle

gerechten het aantal calorieën te vermelden. Dit

zal afhangen van de reacties op het nieuwe

‘Balans dagmenu’. Dit menu is vanaf heden verkrijgbaar

voor de prijs van € 22,50 per persoon.

Brasserie Haarhuis is dagelijks geopend van 07.00

tot 22.30 uur.

helemaal tussenuit te zijn geweest. Voor al uw

evenementen kunt u bij ons terecht. Onze locatie

is in zijn geheel af te huren voor grotere gezelschappen.

Iets te vieren met uw bedrijf? Receptie,

lunch, teambuilding, sportieve activiteit, live

muziek? Wij denken met u mee. Verjaardag, bruiloft

of borrel? Op een unieke locatie! High tea,

lunch (ook om mee te nemen), brunch of een

kopje koffie? Welkom!

De Muggenwaard 16, 6988 BX Lathum

Telefoonnummer: 0313 630434

info@meerenmore.nl U bent maandag t/m zondag

van harte welkom vanaf 12.00 uur 's middags.

www.meerenmore.nl

Concessies doen aan uw bedrijfsuitstraling?

bedrijfsrestaurant voelt uw klant, werknemer of

bezoeker zich welkom en ziet dat u uw best doet

voor haar/hem en aandacht heeft voor de details.

Wilt u het anders doen dan u gewend bent, maar

geen concessies doen aan de uitstraling, dan zijn

sfeerdecoraties met zijdebloemen en natuurlijke

materialen in prachtige vazen hét alternatief. Of

een wandobject met natuurlijke materialen ook

anders dan ugewend bent. En niet geheel onbelangrijk,

u heeft er geen omkijken naar en het

Karel Aalbers

gastspreker bij

Ondernemend Westervoort

De ledenvergadering van Ondernemend

Westervoort vindt dit jaar plaats op

5 maart a.s. Ter afsluiting van de vergadering

heeft Ondernemend Westervoort een bekende

gastspreker weten te strikken. Niemand

minder dan oud-Vitesse voorzitter Karel

Aalbers komt vertellen over ondernemen en

zijn tijd bij Vitesse.

De ledenvergadering begint om 19.30 uur en is

alleen toegankelijk voor leden. Karel Aalbers zal

tegen 21.00 uur zijn opwachting maken. Hij heeft

aangekondigd na 9 jaar van stilzwijgen wat meer

openheid van zaken te geven over wat zich in de

loop der jaren bij Vitesse rondom zijn persoon

heeft afgespeeld, zodat het een interessante

avond lijkt te gaan worden. Deze avond is voor

Ondernemend Westervoort leden gratis. Leden

mogen meerdere introducés meenemen, per lid

heeft één introducé gratis toegang. Bent u geen

lid van Ondernemend Westervoort maar wilt u

wel graag komen? Directeuren/eigenaren die

woonachtig zijn in Westervoort, of een bedrijf

hebben in Westervoort, kunnen zich ook aanmelden

en mogen één introducé meenemen. De kosten

voor deze avond zijn ? 20,- p.p. incl. hapjes en

drankjes. Na de toespraak van Karel Aalbers wordt

de avond afgesloten met een borrel. Wanneer u op

deze avond besluit lid te worden van

Ondernemend Westervoort, is ook voor u de avond

gratis.

Wilt u horen wat Karel te melden heeft? Meldt u

dan gauw aan voor de ledenvergadering op 5

maart a.s. via de website

www.ondernemendwestervoort.nl. Voor nietleden

is tijdens de korte ledenvergadering een

afzonderlijke zaal beschikbaar.

biedt u wellicht meer mogelijkheden om met uw

budget te doen.Voor advies op maat biedt Bloem

& Object u diverse mogelijkheden. Tijdens een persoonlijk

gesprek in uw pand kunt u uw wensen

kenbaar maken. Voor een eerste kennismaking

kunt u ook het sfeervolle atelier van Bloem &

Object bezoeken.Voor meer informatie kijk eens op

www.bloemenobject.nl. Uw pand is het waard!

PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Eerste ondernemer voor IkStartSmart in Zevenaar

Eind januari ondertekende de eerste Zevenaarse

startende ondernemer zijn deelnameformulier aan

Ik StartSmart. J. Loman uit Giesbeek was één van de

eerste deelnemers aan IkStartSmart. IkStartSmart

Gelderland is een project dat startende en recent

gestarte ondernemers ondersteunt bij het maken

van een goede start en heeft een looptijd van 2008-

2010. IkStartSmart Gelderland biedt nuttige infor-

matie, contactpersonen, ervaren coaches, trainingen

en brengt starters in contact met andere (beginnende)

ondernemers. IkStartSmart wordt mogelijk

gemaakt door de Provincie Gelderland, de Gelderse

gemeenten en de Kamers van Koophandel in

Gelderland en is een vervolg op het pilotproject

StartSmart dat van 2004-2006 met succes is uitgevoerd

in de regio Arnhem/Nijmegen en Achterhoek.

Uniek aankooppakket voor starters!

Je bent starter op de woningmarkt en bent van plan

je eerste eigen woning te kopen. Een mooie maar

ook een grote stap, vooral financieel. Speciaal voor

starters heeft Strijbosch Thunnissen Makelaars het

product startbox ontwikkeld. Startbox biedt de

‘beginnende’ koper meer mogelijkheden op de huizenmarkt.

Marc Bakker (vestiging Arnhem) is de

makelaar die zich bezig houdt met de startersmarkt.

Hij behartigt de belangen en begeleidt de kopers

van A tot Z.

Als voorzitster van het NOC*NSF heeft Erica

Terpstra, onder toezicht van ruim 1.000 genodigden,

28 januari jl. de officiële opening verricht van

het nieuwe 4-sterrenhotel van Hotel en Congrescentrum

Papendal. De nieuwe hotelvleugel is voor

het Hotel en Congrescentrum Papendal de laatste

Voordelen:

• startbox maakt het mogelijk om een eerste

woning tegen betaalbare maandlasten op eigen

kracht te financieren, zonder hulp van bijvoorbeeld

de ouders.

• aankoopbegeleiding tegen het vaste startboxtarief.

• een korting van € 700,- op de notariskosten voor

de transport- en hypotheekakte alsmede een

samenlevingsovereenkomst.

• je ontvangt een Sharp flatscreen (t.w.v. € 549,-).

Hotel- en congrescentrum parel van Papendal

Tijdens de officiële opening toveren de Arnhemse wethouder

Sport en Economische Zaken Rita Weeda (links) en Clemens

Cornielje, Commissaris van de Koningin van Gelderland

(rechts) onder toeziend oog van NOC*NSF voorzitster Erica

Terpstra met behulp van chromakey het oude hotel om in

het nieuwe viersterren Hotel en Congrescentrum Papendal

grote stap van een uitgebreide metamorfose, die

past binnen de ontwikkeling van het Nationaal

Sportcentrum Papendal. Terpstra: “Ik ben enorm

trots op wat directie, management en medewerkers

de afgelopen jaren hebben neergezet. Wij

mogen daar allemaal trots op zijn. Prachtige vergaderfaciliteiten

en nu ook prachtige verblijfsaccommodatie.

Een parel op het terrein van Papendal,

waarmee dit nog meer de thuisbasis voor de sport

en voor de sportgerelateerde business wordt.” De

officiële opening was tevens het eerste publieke

optreden van Stella van der Sluis, de nieuwe directrice

van het Hotel en Congrescentrum Papendal.

“Papendal heeft een unieke combinatie van topfaciliteiten

en topsport die nergens in Nederland

terug te vinden is. Ik ga me in de komende jaren

volledig inzetten om niet alleen ons product verder

te optimaliseren, maar vooral de unieke waarden

van ons centrum breder bekend te maken. De

mogelijkheden zijn echt ongekend.”

Ontwerpbureau van Savooyen te gast bij RTL4

Kim van Savooyen, van ontwerpbureau van Savooyen en één van de leden

van BusinessClub Velperbroeck was dinsdag 3 maart jl. te gast in het nieuwe

programma ‘RTL vandaag’ van RTL 4. Naar aanleiding van haar website

heeft het programma haar benaderd om iets over kleur te komen vertellen.

Kim is kleurspecialist en neemt kleur als uitgangspunt bij het

ontwerpen/vormgeven van zowel zakelijke als particuliere interieurs.

ff positief

Marc Peeters

Peeters Trainingen

Marketing 10

6921 RE Duiven

M 06-41 22 71 81

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19

Column

Ondernemers zijn kritisch. Althans zo lijkt het

wel als je ze spreekt. Zelden zijn ze tevreden

over hun medewerkers, de omzet of ze kijken

met argusogen naar wat de concurrentie doet.

Het is natuurlijk een eigenschap die er voor

zorgt dat u scherp blijft en mee beweegt met

de markt. ‘Zien wat er niet is, dus… dat wat je

mist’, is een talent. Ditzelfde talent kan leiden

tot frustratie en negatieve gevoelens als je hier

in doorschiet. Eigenlijk is dit niet echt ondersteunend

voor het behalen van succes in ondernemerschap.

Het kost vaak meer energie dan

het oplevert. Maar er zit meer achter. Want als

alleen de kritiek en ontevredenheid zou overheersen,

zou die ondernemer dan wel bestaansrecht

hebben?

Als een ondernemer echt succesvol is en wil blijven

moeten er meer ingrediënten in de taart

zitten om het zo lekker te maken dat hij waarde

heeft voor zijn klant. De lekkerste taarten zijn

gebakken met het hoofdingrediënt, genaamd

‘passie’. Passie levert niet alleen energie op,

maar ook gedrevenheid en plezier. Dit heeft

invloed op klanten en medewerkers waardoor

er meer resultaat bereikt wordt in een betere

sfeer. Je ontvangt immers wat je geeft. Passie

draagt dus bij aan succes. Weet u nog waarom

u ging ondernemen? En hebt u dat gevoel van

vrijheid, trots en ‘er voor gaan’ nog steeds?

Mooi. Zo niet, dan bent u onderweg iets kostbaars

verloren. Niet zo mooi.

Leven en werken met passie is een bijdrage aan

uw geluk en succes. Geloof in uw medewerkers,

‘zie wat ze wél hebben’. Onderscheid u van de

concurrent doordat uw passie ruimte geeft aan

creativiteit. Verhoog uw omzet door te geven

wat u graag wilt hebben. Leef en werk voor datgene

waarin je gelooft. Heb het lef om als

ondernemer lekker jezelf te zijn. Heerlijk om te

ondernemen en in alle vrijheid dat te doen wat

je het liefste doet. Met passie!


ONDERNEMERSCHAP

Tekst: Albert Oost, Fotografie: Marion Keijzer

TURKSE ONDERNEMERSVERENIGING ARNHEM EN OMGEVING GROEIT GESTAAG

‘Meeste Turken lenen niet bij

een bank’

> ‘De groei illustreert ons succes’

Aan de Turkse ondernemers was de presentatie door futurist en trendwatcher Marcel

Bullinga niet besteed. Een aantal van hen was op 11 februari aanwezig op de jaarlijkse

Arnhemse ondernemersavond in het gebouw van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het

thema dit jaar was: een goede bereikbaarheid is essentieel voor de economische ontwikkeling

van een stad en de regio. Hoe houden we Arnhem in de toekomst duurzaam

bereikbaar.

“Bullinga had daar een wat warrig verhaal over.

We begrepen er niet veel van”, zegt Edip Ekici,

oprichter en oud-voorzitter van de Turkse ondernemersvereniging

Arnhem en omstreken. Wat dat

betreft waren er duidelijk overeenkomsten met de

autochtone ondernemers van wie ook velen zich

PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


egelmatig achter de oren krabden bij uitspraken

van de trendwatcher die door de gemeente

Arnhem was ingehuurd. Maar daar houden de

overeenkomsten wel op. “Er zijn grote verschillen

tussen Turkse en Nederlandse ondernemers”, zegt

Ekici. “De meeste Turkse ondernemers lenen nooit

bij een bank, maar bij familie of vrienden als ze

een bedrijf willen beginnen. En dan ook nog zonder

een schuldbekentenis te tekenen. Turken lenen

elkaar nog geld in goed vertrouwen.”

En dat is, zeker in deze tijd waarin de kredietcrisis

het nieuws beheerst, haast ondenkbaar voor

Nederlandse ondernemers en financiers die zich

het liefst indekken met tal van contracten en

garanties.

Voortouw

Er waren onder Turkse ondernemers in Arnhem en

omgeving genoeg redenen om in 2005 een eigen

vereniging op te richten. Ekici: “Turkse ondernemers

voelden zich de afgelopen tientallen jaren

tweederangsondernemers binnen de gevestigde

ondernemersverenigingen. We werden gewoon

niet voor vol aangezien. Daar was veel onvrede

over. Jarenlang hebben Turken geprobeerd om een

eigen vereniging van de grond te krijgen, maar dat

lukte telkens niet omdat er ook onder Turken verschillende

stromingen en ideologieën zijn. In 2005

ben ik gevraagd om het voortouw te nemen.

Waarom ik? Omdat ik erom bekend sta dat ik de

kracht en de wil heb om mensen bij elkaar te

brengen. En dat is mij uiteindelijk ook gelukt. Eind

2005 hebben we de Turkse

Ondernemersvereniging Arnhem en omgeving

opgericht en daar ben ik toen voorzitter van

geworden.”

Acht leden waren dit jaar aanwezig op de jaarlijks

terugkerende Arnhemse ondernemersavond.

Onder hen Ekici, die 1 februari de voorzittershamer

overdroeg aan Rahmi Gemril, directeur van een

pluimveebedrijf aan de Arnhemse Nieuwe Kade. In

tegenstelling tot voorgaande jaren een groot aantal,

want meestal gaf alleen de oud-voorzitter

acte de presence.

Succes

“Dat er nu zoveel Turkse ondernemers aanwezig

waren, illustreert voor een deel het succes van

onze vereniging”, aldus Ekici die nu erevoorzitter is

van de vereniging.

“Onze leden geeft het een goed gevoel dat ze

georganiseerd zijn. Ze voelen zich nu veel meer

een gelijkwaardig gesprekspartner en hebben de

laatste Arnhemse Ondernemersavond als heel

positief ervaren. Zo’n avond is natuurlijk ook

bedoeld om te netwerken en daar hebben ze ook

> ‘Nederlanders kunnen nog wat leren van Turkse ondernemers’

volop aan meegedaan.”

Ekici woont 33 jaar in Nederland. “Ik ben hier gekomen

als gastarbeider en heb jarenlang in

Doetinchem in een fabriek gewerkt. Ik ben radiomaker

geweest bij de Doetinchemse stadsradio en

later bij Omroep Gelderland waar ik Turkse programma’s

presenteerde. In 1995 ben ik van

Doetinchem naar Arnhem verhuisd. Sinds 2004

ben ik eigenaar van restaurant CC.”

Hij denkt en hoopt dat een eigen Turkse

Ondernemersvereniging het integratieproces tussen

Turken en Nederlanders zal bevorderen. “En

dan misschien met als resultaat dat de manier

waarop wij gewend zijn zaken te doen, beslissingen

te nemen en te handelen deels door

Nederlanders wordt overgenomen. Dus minder

bureaucratie, minder regels en meer op je intuïtie

afgaan.”

Volgens de erevoorzitter van de Turkse

Ondernemersvereniging Arnhem en omstreken

durven Turken, omdat ze anders in het leven

staan, meer risico’s te nemen. “We gaan niet eerst

maandenlang alle voor en tegens afwegen en

onderzoeken of een plan wel kans van slagen

heeft. Als een Turkse ondernemer gelooft in zijn

plan, wil hij dat ze snel mogelijk realiseren. Dat is

zijn kracht. Dat zit ook in onze cultuur. Want die

Turkse ondernemer weet ook dat hij erop kan vertrouwen

dat zijn familie en zijn vrienden achter

hem staan en hem altijd zullen steunen. Zo zouden

Nederlanders misschien ook met elkaar om

moeten gaan. Dat kunnen ze wellicht van ons

leren.”

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21


PARTNERS

PARTNERS ZAKELIJK ARNHEM EN DE LIEMERS

DE INMIDDELS TOEGETREDEN PARTNERS:

MEER WETEN? KIJK

DAN OP:

ZAKELIJK-ARNHEM.NL

OF BEL VRIJBLIJVEND

VOOR MEER INFORMATIE

MET: MARIEN NIJLAND

(06-16469115) OF

HANS LIETHOF

(06-53702720)

Wij zijn gespecialiseerd in platte en

hellende daken. Ook voor Velux dakvensters

op uw dak, schoorstenen,

houtherstel, zinken dakgoten en

kunststof dakbedekking kunt u bij ons

terecht. Heuveling Dakbedekking

voert al ruim twintig jaar dakwerkzaamheden

uit in de regio Gelderland

voor bedrijven en particulieren.

Kwaliteit, snelle service, het nakomen

van afspraken zijn voor ons de belangrijkste

sleutelwoorden. Gratis dakinspectie

met deskundig advies. Niet de

eerste, wel de beste! Vanuit deze basis

staat ons team voor u klaar. Geen

opdracht te groot en dak reparatie te

klein! onze dakdekkers lossen al uw

dak problemen vakkundig op.

www.heuveling-dakdekkers.nl

De Gelderse Vlaggenhandel is een

gespecialiseerd bedrijf waar u vlaggen

op allerlei gebied kunt bestellen.

Naaste de vlaggen in diverse formaten

zijn wij eveneens uw aanspreekpunt

voor reclame-uitingen op doek.

Hieronder verstaan wij reclame vlaggen

met uw bedrijfslogo zowel voor

binnen als buiten. Omdat het laten

vervaardigen van reclame-uitingen op

doek maatwerk is, is hiervoor geen

prijslijst beschikbaar. De prijs van een

reclamevlag is afhankelijk van het

aantal vlaggen, het formaat en het

aantal kleuren dat de bedrukking telt.

Wanneer u interesse heeft, neem

gerust contact met ons op voor een

geheel op maat gemaakte vrijblijvende

offerte.

www.geldersevlaggenhandel.nl

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET

MUVA Makelaars Arnhem Mike Inge www.muva.nl

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl

Schilderwerken Rheden Rheden Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94

Erren Protectie Arnhem Hans Erren www.erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein www.advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche www.gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl

Autobedrijf Bosan, Nissan, Fiat & Lancia dealer Arnhem Hugo Dokter www.autobedrijfbosan.nl

RijnIJssel Administratie&Ondernemerschap Arnhem Theo Seesing www.rijnijssel.nl

Gibo Groep Arnhem Mertin Durmus www.gibogroep.nl

Koffiebranderij G. Peeze Arnhem Paul van der Hulst www.peeze.nl

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen Arnhem Frank van Dijk www.drostenzonen.nl

ACR Group Schadeherstel Arnhem Bauke Dekker www.acrgroup.nl

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com

Ambiance Bistro en Grand Cafe Arnhem Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl

Bodyline Aestetics Arnhem Caroline van der Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl

Willemsen Bedrijfsmakelaars Arnhem Johan de Rooij www.willemsen.nl

Multicopy Arnhem Arnhem Marius Kamberg www.multicopy.nl

Autobedrijf Bochane Arnhem Mark Dalhuisen www.bochane.nl

KPN Business Center Arnhem Arnhem Critstel Hensen www.kpn.nl

BDO CampsObers Arnhem Harry Corbeek www.bdo.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl

Lasik Centrum Velp Carla van der Miessen www.lasikcentrum.nl

Office Assistant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl

Hommerson Schoonmaaakbedrijf Arnhem Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl

Schäfer Shop Arnhem John van Maanen www.schaefer-shop.nl

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl

Heuveling Dakbedekkingen Arnhem Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl

Allround Websupport Didam Wim van Hal www.allroundwebsupport.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg www.gamitele.com

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23


PAGINA 24 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!