02.06.2013 Views

Inswinger maart 2012 - CVVB

Inswinger maart 2012 - CVVB

Inswinger maart 2012 - CVVB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Colofon

De Inswinger is het officiële clubblad van de

voetbalvereniging C.V.V.B., Burchtplein 11,

9781 AV Bedum, Telefoon 050-3016196.

Telefoon sportcomplex 050-3013922

42 e jaargang

C.V.V.B. is opgericht op 23 april 1948

Verschijning:

De redactie streeft ernaar om de Inswinger

iedere maand te laten verschijnen.

E-mail:

redactie_inswinger@hotmail.com

De redactie:

Martijn Doorn (06-45606110)

martijndoorn@hotmail.com

Gerard Schutter (06-45298611)

gerard_schutter@hotmail.com

Nico Schutter (06-10543938)

nicoschutter@hotmail.com

Robert Jan Poel (06-10636556)

rjpoel@gmail.com

Druk:

Scholma Druk BV (050-3013636)

Contactpersoon bezorging Inswinger:

Bas Damminga, Wilhelminalaan 33,

9781 CT Bedum. (050-3014739)

Hoofdsponsor:

Univé Verzekeringen

Sponsorgroep:

Bos Incasso

Dijk & De Vries Vastgoed

Scholma Druk

Online Veilingmeester

Timmerbedrijf Koezema

Dijk Vastgoed Hypotheken

De Klok Dranken

ODN

Damminga Interieur

Huisman Administratiekantoor

Grand Cafe Koning

KMP Advies

Smit Prefab Beton Bedum BV

Groenvoorziening A.J. v.d. Werf BV

Vuurboom BV

Eetcafé Moeke Vaatstra

Bruintjes en Keurentjes

Het Haagse Hofje

One Way

Keurslagerij Knot

Van Bruggen Tuinontwerp

TD Constructies

Patrick Royal Sportkleding

Go4fitness

Slagerij Zuidhof

SIB

BVB Training en Advies

Inhoudsopgave

42e Jaargang, nummer 7,

22 maart 2012

2 Redactioneel

2 Bestuursjournaal

4 Dankbetuiging

4 CVVB 1 - PKC 83

6 Pupil van de week - Yoram Wobbes

7 CVVB 1 - Grijpskerk

8 Pupil van de week - Twan Ahlers

9 CVVB 1 - Leeuwarden Zwaluwen

10 Pupil van de week - Gerben Zijlstra

11 Lycurgus 2 - CVVB 2

12 CVVB 2 Promoveert naar hoofdklasse

14 Wedstrijdverslagen CVVB 3

18 Wedstrijdverslagen CVVB 6

20 Wintercup “een terugblik”

21 Jeugdjournaal CVVB

22 17 Maart terugblik

23 CVVB F4 - Wagenborger Boys F1

24 Interview Willem Huisman

26 Vossenjacht

28 De Pen - Henk en Zwanny v.d. Berg

30 Cirkelfoto

31 Aktiviteiten commissie

32 Nieuwe leden activiteiten commissie

33 Klaverjassen 10 februari

33 Klaverjassen Richard Klugkist dagwinnaar

34 Uitslagen 20 febr t/m 17 maart

36 Intervieuw Reinier Matthijs

37 Winnaars Johan Roeders

Spelregelkampioenschap

38 Rond het RAD

39 Verjaardagen/ nieuwe leden

40 Prijsuitreiking Kerstpuzzel

41 Oud Papier

43 Wegwijzer

De volgende Inswinger

verschijnt op 19 april 2012.

Kopij inleveren uiterlijk

14 april 18:00 uur via email

redactie_inswinger@hotmail.com

1


2

Redactioneel

Voor u en jullie ligt bij dezen weer een

nieuwe Inswinger. De afgelopen weken

is er gelukkig veel gevoetbald. De gehele

zaterdag kan er weer gevoetbald worden

en voetbal worden gekeken. Voor

spelers, speelsters, trainers, leiders, (andere)

vrijwilligers en publiek is dat fantastisch.

Een startend voorjaar met nog

héél veel voetbal voor ons!

Opvallend en zeker noemenswaardig is

competitiehervatting van het tweede elftal.

De zegereeks van voor de winterstop is

verder doorgezet, waarmee de ploeg zich

afgelopen week na een overwinning heeft

verzekerd van promotie. Een zeer puike

prestatie. Het tweede elftal gaat echter

voor meer en hoopt voor het eerst sinds

het seizoen 1993/1994 weer kampioen

te kunnen worden. In deze Inswinger een

bijdrage van dat kampioenschap en bijdrages

van een hopelijk komend kampioenschap…

Het eerste elftal heeft na twee nederlagen

(PKC’83 en HZVV) middels twee overwinningen

(Grijpskerk en Leeuwarden Zwaluwen)

afstand genomen van de onderste

Bestuursjournaal

Eindelijk konden nu alle teams de afgelopen

weken weer starten met de competitie

en dat was te merken ook. Zowel

zaterdag 10 maart als zaterdag 17 maart

was het een drukte van belang op en

rond het sportpark.

Zaterdag 10 maart waren er liefst 25 thuiswedstrijden,

of te wel 50 teams, die vanaf

9.00 tot ongeveer 16.15 allemaal weer actief

waren op de 5 velden van het sportpark.

En alle mogelijke kleedruimtes, inclusief

kleedruimtes sporthal en de kleedkamers

van het Argo gebouw waren weer in gebruik.

Ondanks zeer overvolle kleedkamers

regionen. Met een knappe vijfde plaats is

er misschien zelfs nog wel meer mogelijk.

Verder doen ook het derde, vierde en

zesde elftal ‘bovenin’ mee: benieuwd waar

dat allemaal toe kan leiden...

In deze Inswinger staan uiteraard de nodige

bijdrages vanuit de jeugd, die ook weer

volop in de buitenlucht actief zijn. Zoals u

en jullie weten altijd de moeite waard, dus

zeker even doorbladeren. Passie voor en

bij de toekomst!

Verder hebben we in deze Inswinger onder

andere een ‘bestuursjournaal’, een ‘de pen’

(Henk en Zwanny van den Berg), een overzicht

van de verjaardagen, een ‘cirkelfoto’,

een pupil van de week, twee interviews

(Willem Huisman en Reinier Matthijs) en

nieuws vanuit de klaverjashoek + nog veel

meer.

Natuurlijk rest ons iedereen veel leesplezier

te wensen. Verder uiteraard veel plezier

met dé ideale combinatie van buiten

zijn en het doen van/ kijken naar een fantastische

sport, die rustig toewerkt naar diverse

climaxen… voetbal op zijn best!

verliep het, mede door een strakke planning,

informatiebrief naar zowel eigen leiders

als leiders van de tegenstanders, en

tijdig starten van alle wedstrijden prima.

Ook in de kantine was er rekening gehouden

met extra klandizie en was er extra

personeel aan het werk. Zaterdag 17 maart

deden we dit dunnetjes weer over met iets

minder thuiswedstrijden echter dezelfde

drukte op het sportpark. Dit deels ook omdat

de muziekvereniging Wilhemina een

rommelmarkt had op deze zaterdag waardoor

de parkeerplaats erg druk bezet was

en de auto’s van bezoekers tot ver in de

omliggende straten moesten worden geparkeerd.


Niet alleen op gebied van de organisatie

verliep het prima maar ook op het sportieve

vlak zij de afgelopen weken mooie

resultaten geboekt. Zo wist in deze beide

weekenden het 1e elftal zowel tegen

Grijpskerk als tegen Leeuwarden Zwaluwen

beide wedstrijden in winst om te zetten en

maakte hierdoor een forse stap omhoog op

de ranglijst. Ook het 2e elftal wist de ongeslagen

status vast te houden door zowel tegen

VV Lycurgus als tegen De Weide beide

wedstrijden in winst om te zetten en op

zaterdag 17 maart kon al een klein feestje

worden gevierd omdat promotie naar de

reserve hoofdklasse door deze winst een

feit was. De twee doelstellingen die er nu

nog liggen voor het 2e elftal zijn ongeslagen

blijven en kampioen worden. Ook de

overige teams zoals o.a. het 3e, 4e gaan

nog voor de bovenste plaatsen of zelfs

meer. Als laatste wat betreft op sportief gebied

wist ook in het weekend van 17 maart

CVVB/VV Bedum A1 zijn 1e wedstrijd te

winnen. Top!

Op gebied van accommodatie en/of trainingen

zijn er nog wel wat aandachtspunten.

Zo komt het nog met enige regelmaat

voor dat we o.a. na de trainingen de doelen

niet terugplaatsen op de plekken waar

het hoort, lampen van o.a. kleedkamers

en wc laten branden, douches aan laten

staan, de kleedkamers erg smerig achterlaten,

voetbalschoenen uitkloppen aan de

wand in de kleedkamers of afspoelen onder

de douches, het complex niet afsluiten,

etc,etc. Onlangs hebben we extra borstels

geplaatst aan het begin van het trainingsveld

om één van deze bovengenoemde

problemen deels op te lossen. Deels van

deze problemen speelt ook op de zaterdag

als wij o.a. gebruik maken van de kleedkamers

van de sporthal en het Argo gebouw.

Zo worden o.a. de bankjes van de korfbalclub

Argo achtergelaten op de velden en

de kleedkamers van Argo vies achtergelaten.

Als onze trainers hebben we hierover

al geïnformeerd echter is het niet alleen de

verantwoording van onze trainers maar ook

van u als lid van onze vereniging. Want los

van het feit dat het ergernissen en irritaties

oplevert kost het de club ook veel geld aan

o.a. onnodig energieverbruik.

Dan de ontwikkelingen met betrekking tot

de samenwerking. Achter de schermen

hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden

met de FBC en de beide besturen.

Ook de jeugdbesturen zijn al vaak bij elkaar

geweest en zeer binnenkort hopen wij u

meer informatie te kunnen verstrekken hoe

we verder gaan. Binnenkort meer….

Dan als laatste: De status van het ‘Project

Kunstgrasveld”.

In de media werd de afgelopen weken de

indruk gewekt dat er al een definitief akkoord

ligt op het kunstgrasveld en dat deze

bij de start van het nieuwe voetbalseizoen

2012/2013 al gereed zal zijn. Echter net

als in het vorig bestuursjournaal verwoord

zijn we als beide voetbalverenigingen nog

steeds in gesprek met de gemeente over

de invulling van de inspanning van beide

verenigingen. En dan met name de inhoud

van de inspanningen die beide verenigingen

moeten doen. Wij als gezamenlijke

verenigingen hebben een groot aantal leden

die bereid zijn om een extra inspanning

(lees vrijwilligerswerk) te doen t.b.v.

van dit project. Tevens heeft één van de

sponsoren,Van Bruggen Tuinontwerp, ook

aangegeven bij de bestrating een bijdrage

te willen leveren in de vorm van het aanleggen

van de bestrating. En zo zullen

we de komende periode ook bij diverse

sponsoren langs gaan om te vragen welke

bijdrage, in welke vorm dan ook, kunnen

leveren. En vervolgens we gaan er vanuit

dat op donderdag 29 maart, tijdens het

vaststellen van de voorjaarsnota 2012, er

een definitief besluit komt over het kunstgrasveld

en dan hardop “JA” kunnen zeggen

dat deze er dan echt komt….

Met vriendelijke sportgroet,

André van Haag

3


4

Dankbetuiging

CVVB 1 – PKC 83

Zoveel bloemen

zoveel kaarten

zoveel warme woorden

zoveel troost

Hartverwarmend was het dat er zoveel voetballers, bestuursleden en voetbalvrienden

aanwezig waren bij het afscheid van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Fokje Koopman-Hoogeboom

Hieruit blijkt dat CVVB meer is dan samen voetballen, klaverjassen en gezellig een

biertje drinken na afloop van de wedstrijd.

De betrokkenheid van de voetbalclub is voor ons een geweldige troost en wij putten

hier erg veel kracht uit.

Tonnie Koopman

André

Gerda en Jan-Koos, Robin & Tessa

Jolanda en Rudolf, Sander & Merijn

Eddy

Gespeeld op 25 februari j.l. De eerste wedstrijd na de winterstop. Uitslag 1 – 2. Een

gelijkspel was verdiend geweest. Matig voetbal van beide partijen. Genoeg kansen voor

CVVB. Echter niet het gewenste resultaat.


6

Pupil van de week is Yoram Wobbes

Yoram is geboren op 20 september 2002, en speelt in de talentvolle

lichting E2 als verdediger. Yoram zit in groep 6 van de Regenboogschool.

Zijn favoriete eten is spinazie.

Zijn hobby’s zijn voetbal, en muziek maken op zijn gitaar. De favoriete

film van de pupil is The Pirates of the Carribean.

De favoriete voetballer van de pupil is Dusan Tadic van FC Groningen.

Binnen CVVB zijn de favorieten Robert Oud (3e ) en Marcel

Wobbes (7e )

We wensen jou heel veel plezier vanmiddag en hopen je verhaal te

mogen vernemen in ons clubblad de Inswinger!

Hallo ik ben Yoram Wobbes

Het was heel leuk om pupil van de week te

zijn, echt heel leuk!

Ik moest om half 2 in de bestuurskamer

toen werd ik door

Albert de kleed kamer in gebracht.

Remy had een goeie bespreeking voor het

1e.

Toen gingen we het veld op.

Ik ging eerst met het 1e warm lopen.

Toen riep Jake mij om over te trappen dat

vond ik het leukst!

En daarna gingen we weer de kleedkamer

in.

Daarna gingen we weer het veld op dat

was ook heel leuk.

Toen was de aftrap met Arvin aan de beurt.

En het doelpunt wat ik heb kunnen scoren

schoot ik…

Mis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De keeper stond heel moeilijk en toen

dacht ik…

Ik ga er om heen.

Maar ik raakte hem te hard!!!

Toen rende ik snel naar de dug-out.

Toen was het rust, ik moest toen naar de

bestuurskamer, daar kreeg ik een kadootje.

Ik koos er voor om de 2e helft ook in de

dug-out te kijken, het bleef heel lang 0-2.

Maar in de laatste minuten werd het een

pennelty voor cvvb, yes!!!

Maar jammer genoeg hebben ze verloren

met 1-2.

Het was super leuk !!!!!!!!!


CVVB1 - Grijpskerk

Gespeeld op 10 maart. De tweede thuiswedstrijd

na de winterstop. Er moest gewoon

gewonnen worden. Mooi voetbal

hebben we niet gezien. Op enig moment

wordt er op rechts ongeveer 15 tot 20 meter

vanaf de achterlijn tegen de zijlijn een

vrije trap genomen. Had ook een ingooi

voor de tegenpartij kunnen zijn, maar de

scheidsrechter besliste anders. Volgens een

prominent CVVB-er was dit een slecht genomen

vrije trap die op de zijlijn van het

doelgebied terechtkwam. De bal werd vervolgens

nog 5 of 6 keer aangeraakt en belandde

vervolgens door toedoen van Frank

Roorda in het netje. Een doelpunt dus en

1 – 0. Zo kunnen slechtgenomen vrije trappen

tot iets moois leiden. Het bleef 1 – 0

en dus drie punten. Een zucht van verlichting

en een last van veel schouders.

7


8

Pupil van de week is Twan Ahlers

Twan is geboren op 4 maart 2002, en speelt in de talentvolle

lichting E1 als spits. Hij zit in groep 6 van de Togtemaarschool.

Het favoriete eten van de aanvaller is patat.

Twan zijn hobby’s zijn voetballen op het Arjen Robben veld en

Wii-en, … en hij mag graag naar zijn favoriete tv programma I

Carly kijken.

De favoriete voetballer van de pupil is Arjen Robben. Binnen

CVVB is zijn favoriet Ezra Belga uit zijn eigen E1 team, omdat ze

al zo lang samen spelen. Twan kwam met Ezra aan het begin

van dit seizoen over van vv Bedum.

We wensen jou heel veel plezier vanmiddag en hopen je verhaal te mogen vernemen in

ons clubblad de Inswinger!

Beste mensen,

Hierbij een verslag van Twan Ahlers.

Op zaterdag 10 maart was ik pupil van de

week. Ik moest om half 2 in de bestuurskamer

zijn. Ik kreeg een shirtje en een extran

voor in de duck out.

Toen ging ik naar de kleedkamer en gaf

een iedereen een handje. De muziek stond

hard, toen ging de coach de bespreking

houden. Toen ging ik met de scheidsrechter

in een kamertje. Toen werd het uitgelegd

hoe de grensrechters het moesten doen.

Toen gaf ik de bal aan de keepers en toen

moesten ze de bal weer terug geven. Toen

ging ik met de bal naar de middellijn en

scoorde ik in het doel van de tegenstander.

Toen moest ik de bal weer terug geven

aan de scheidsrechter en toen begon

de wedstrijd. Ik mocht in de duck out

zitten en ik de rust kreeg ik een bal

met alle handtekeningen van de spelers

een bidon en een shirtje van pupil

van de week.

Ik vond het een hele leuke middag.

Twan Ahlers

Cvvb E1


CVVB 1 – Leeuwarder Zwaluwen

De wedstrijd van afgelopen zaterdag 17

maart. Ook een wedstrijd die gewonnen

moest worden. Halverwege de tweede

helft een prachtig opgezette aanval die

voortreffelijk door Jake werd afgerond. 1

– 0. Dat was ook de ruststand. Na de rust

onmiddellijk de 1 – 1 en direct daarna ook

de 2 – 1. Vervolgens het betere van het spel

voor CVVB. Ook kansen. Echter mede door

toedoen van de keeper van de tegenstander

niet het gewenste resultaat. Eindstand

2 – 1 .

9


10

Pupil van de week is Gerben Zijlstra

Gerben is geboren op 17 juni 2001, en speelt in E3 als mid-mid. Hij zit in

groep 6 van de Regenboogschool. Het favoriete eten van de aanvaller is

patat en tortellini.

Gerben zijn hobby’s zijn voetballen, drummen en gymmen; hij mag

graag naar zijn favoriete tv programma Spongebob kijken.

De favoriete voetballer van de pupil is Arjen Robben. Binnen CVVB is zijn

favoriet Richard de Boer (dat is zijn neef…..).

We wensen jou heel veel plezier vanmiddag en hopen je verhaal te mogen

vernemen in ons clubblad de Inswinger!

Hallo allemaal,

Ik ben Gerben Zijlstra. Op zaterdag 17 maart

was ik pupil van de week. CVVB ging voetballen

tegen de Leeuwarder Zwaluwen.

Eerst mocht ik mee naar de bestuurskamer.

Daar ging ik iedereen een hand geven en ik

kreeg drinken en paaseitjes.

Daarna mocht ik naar de kleedkamers van

het eerste elftal voor de wedstrijdbespreking.

Ze gingen praten over hoe ze gingen

spelen en op welke plek ze stonden. Daarna

gingen we naar het veld om oefeningen

te doen. Ik vond dat heel leuk want ik

mocht naast mijn neef Richard de Boer rennen

en oefeningen doen. Ik ging ook met

de andere spelers overtrappen, iedereen

was heel aardig! Toen kwam de grensrechter

mij ophalen en gingen we weer naar

binnen. Voordat de wedstrijd ging beginnen

werd alles omgeroepen, ook dat ik

pupil van de week was. Ik mocht voorop

naast de scheidsrechter het veld oplopen

en de bal op de middenstip leggen. Daarna

mocht ik een doelpunt proberen te maken.

Dat lukte maar jammer genoeg telde deze

niet mee! Ik mocht in de dug-out de wedstrijd

volgen, ik vond dat heel leuk. Ik zat

naast Jordy. Voor de rust was het 1-0. In de

bestuurskamer kreeg ik toen allemaal hele

leuke cadeautjes. Een bidon en een T-shirt

van pupil van de week en nog een CVVBbal

met alle handtekeningen van het eerste

elftal. Direct na rust werden er nog twee

doelpunten gescoord. Het werd 2-1 voor

CVVB. Gelukkig maar. Het was een hele

leuke middag!!!! Groetjes van Gerben


Lycurgus 2 - CVVB 2 0-4

Prachtig voetbal en een keurige

overwinning

Op deze zonnige lentedag stond de lastige

uitwedstrijd tegen de stadjers van Lycurgus

op het programma. De technische staf had

keuze uit 19 man en daardoor schoven er

5 spelers door naar het 3e elftal dat thuis

moest afrekenen met koploper Viboa. De

voorgaande weken werd er moeizaam gewonnen

van laagvliegers Genemuiden en

Rouveen. Hoe zou het vandaag verlopen?

Bij aankomst op het complex komt onze

topschutter Sander er achter dat hij een

verkeerde tas heeft meegenomen van huis.

De trainer geeft hem tot een half uur voor

de wedstrijd om zijn kleding in de stad te

krijgen anders zal Eddy hem graag vervangen.

Verder komt Lennard terug van een

blessure en is Nick gepasseerd en zal Jan

hem op links vervangen.

Helaas voor Sander arriveert zijn kleding

een halve minuut te laat en dus zal onze

topscorer vandaag op de bank beginnen.

Nino, Timo, Bas, Gerwin, Erik, Martijn, Rik,

Rick, Jan; Jordy, Eddy Wissel: Nick, Lennard,

Sander

De wedstrijd begint wat afwachtend en Lycurgus

probeert ons van het begin onder

druk te zetten. Door van achteruit goed

te voetballen en de bal het werk te laten

doen bouwt CVVB geduldig op en gaat de

bal lang rond, zoekend naar het gaatje in

de defensie van Lycurgus. Jordy haalt over

links een aantal malen de achterlijn en

geeft goede voorzetten, die helaas nog niet

worden afgerond.

Halverwege de 1e helft gaat het bijna mis

voor CVVB. Een lange bal en miscommunicatie

zorgen ervoor dat Nino ver zijn doel

uit moet komen en reddend op kan treden(

achteraf zijn enige optreden). Gelijk uit de

counter zet Jan een aanval op en stuurt Jordy

de diepte in, die een goede actie maakt

en de bal voorgeeft op Eddy. Eddy behoudt

goed het overzicht en laat Jan keurig de

0-1 maken. Een dik verdiende voorsprong

die verder ook niet meer in gevaar zal komen.

Lycurgus probeert wel, maar is niet

bij machte het sterke positiespel van CVVB

te ontregelen. Van alle kanten duiken de

CVVB ers op om samen de score uit te

bouwen. Op slag van rust valt dan ook de

beslissing. De bal gaat lang rond, waarna

over rechts Timo een combinatie opzet,

voorgeeft en Eddy in een zee van mensen

netjes de 0-2 binnenschuift.

De 2e helft gaan de jongens verder waar

ze gebleven zijn. Met goed voetbal maakt

Eddy de 0-3 en invaller Lennard zorgt voor

het slotakkoord. Een fantastische prestatie

en het goede voetbal is weer helemaal terug.

Mede dankzij de uitslagen op de andere

velden hebben de toppers weer een

grote stap gezet richting het kampioenschap,

dat niet lang meer zal duren.

11


12

CVVB 2 Seizoen ‘93 ‘94

CVVB 2 Seizoen ‘11 ‘12

a.r. v.l.n.r.: Thomas Horneman, Luc Medema, Hilbert v.d. Zee, Sjors Deuling, Timo Laninga

m.r.v.l.n.r.: Martin Scholma, David v.d. Kam, Angelo Kukler, Erik Kaspers, Bas Groeneveld,

Gerwin Dijkstra, Rik Katerberg, Arvin Knol, Sander Roorda, Chris Woldhuis, Richard Gerdes, Rob v.d. Werf

v.r.v.l.n.r.: Willem Huisman, Nick Boelhouwer, Frank Roorda, Jan v. Dijken, Nino v.d. Klei,

Lennart v. Houten, Martijn Doorn, Jordi Boelhouwer, Natascha Bouwkamp


CVVB 2 al zeker van hoofdklasse na 8-0 zege

Voor de zomertijd is aangebroken en de

winter officieel is geëindigd, hebben de

mannen van het tweede elftal de eerste

doelstelling van het seizoen al behaald:

promotie naar de reserve-hoofdklasse.

Door een 8-0 thuisoverwinning tegen De

Weide 2 is CVVB 2 niet meer te achterhalen

door Viboa, die bij aanvang van de zestiende

speelronde nog op de derde plaats

stond. Slechts Urk 3 kan CVVB nog achterhalen,

maar deze ploeg mag niet promoveren.

Volgende jaar wachten onder andere

Urk 2, ACV 2, Olde Veste’54 2 en Flevo Boys

2 de bedumers op: prachtige affiches in het

vooruitzicht dus….

CVVB 2 begon op twee wijzigingen na,

Sander voor Jordi en Lennart voor Timo,

met dezelfde opstelling dan in de week

eerder tegen Lycurgus. Die wedstrijd was

voetballend gezien één van de beste wedstrijden

van het seizoen, dus een mooie

basis om vandaag op door te gaan. Hoewel

het voetballend ietsjes minder ging dan de

week ervoor, het spel was minder verzorgd

en onrustiger, leek CVVB vanaf het begin

de ploeg die duidelijk uitstraalde de winst

te willen grijpen. Door het creëren van veel

kansen en veel positieve agressie en focus

bij hoekschoppen en vrij trappen, was

CVVB zeer dreigend. Voor rust was de wed-

strijd dan ook al gespeeld. De bedumers

gingen met 4-0 de rust in door goals van

Eddy (2x), Sander en Erik.

Na rust werd het spel van de roodhemden

wat minder en bleef de teller lange tijd

op vier doelpunten staan. Halverwege de

tweede helft begon de doelpuntenmachine

echter weer te lopen en werd de score

verdubbeld naar acht goals. Eddy (2x), Nick

en Thomas scoorden, waardoor het bedumer

publiek langs de lijn nog even een toegift

kon krijgen.

Na de wedstrijd werd er door middel van

champagne een bescheiden feestje gevierd,

waarna de mannen van David en

Willem in een nieuwe polo (met het statement

’reservehoofdklasse 2012-2013’!) het

feestje middels bier in de kantine konden

vervolgen. De komende weken wachten de

pittige derby’s tegen Omlandia en Viboa,

waarna promotie uit bij Drentina écht gevierd

kan worden (als het de mannen lukt

de zegereeks vast te houden). De focus

blijft op scherp dus!

Opstelling: Nino van der Klei; Lennart van

Houten; Bas Groeneveld; Gerwin Dijkstra;

Erik Kaspers (Timo Laninga); Martijn Doorn;

Rik Katerberg; Jan van Dijken (Thomas Horneman);

Rick Baarda; Sander Roorda (Nick

Boelhouwer); Eddy Koopman

13


14

Wedstrijdverslagen CVVB 3

ON 3 - CVVB 3

Na een veel te lange winterstop mochten

we zaterdag 25 februari eindelijk weer aan

de bak in de competitie. Aangezien we de

doelstellingen hadden bijgesteld (het behalen

van het kampioenschap is een heel

reëel doel geworden), hadden we in de

winterstop niet stilgezeten. Met de nodige

trainingsarbeid in de zaal, op het veld en

middels een gewonnen oefenwedstrijd

(7-1) tegen FC Lewenborg 2 was het de

bedoeling om tegen ON meteen te vlammen.

Op papier zou het een makkie moeten

worden, aangezien we de voorgaande

editie met maar liefst 8-0 wisten te winnen.

Daarnaast leerde de stand op de ranglijst

ons, dat we in principe niet veel te duchten

zouden moeten hebben van ON. Maar,

toch... de bal is rond, 11 tegen 11, kunstgras,

je weet het natuurlijk nooit.

Met de afwezigheid van sterkhouders Tingeling

en Basso, maar met de terugkeer

van Tik-tok Langeland en ook Sjeurs en

Ruben van het tweede in de gelederen,

vingen we vol zelfvertrouwen aan. Het was

daarbij een heel zeker gevoel dat El Nino

van der Klei ons doel verdedigde.

Het werd de eerste helft snel duidelijk dat

we een klasse beter dan ON zouden zijn.

Met verzorgd voetbal en vooral van achteruit

een prima opbouw, werd ON op eigen

helft vastgezet en werden vele kansen gecreeërd.

De manier waarop meevoetballende

keeper El Nino, Centrale verdedigers

Sjeurs en Homey, samen met middenvelders

Tik-Tok, Oudje en Füss, de tegenstander

helemaal overhoop speelden, was een

lust voor het oog. Daarbij hielden Boste

en Ruben het veld aan de zijkanten goed

breed en was Cappy af een prima aanspeelpunt

en later ook dito afmaker. Het

vleugelspel van Pluisje en Hes was ook

zwaar voldoende, zodat we met een mooie

3-0 voorsprong de rust in zouden gaan.

De eerste goal kwam op naam van Pluisje,

hij wist de bal uit een schijnbaar onmogelijke

hoek toch knap tegen de touwen te

werken. De tweede goal was een mooi

combinatie tussen Fuss en Cappy af, welke

besloten werd door knap ‘afmaakwerk’ van

laatstgenoemde. De 3-0 vlak voor rust deed

de harten sneller kloppen. Tik-tok Langeland

wist zich op ‘zaalvoetbalachtige’ wijze

te ontdoen van een tegenstander en ronde

af door de bal of weergaloze wijze met buitenkantje

rechts binnen te schieten.

De tweede helft konden we helaas het vertoonde

spel van de eerste helft geen passend

vervolg geven. Wellicht was het de

conditie, of de onbehaaglijke drang naar

nog meer goals, waardoor sommigen wat

zelfzuchtig werden. Of misschien juist de

gemakzucht i.c.m. met de matige tegenstand.

In ieder geval was het niveau de

tweede helft stukken minder. Ondanks het

mindere spel hadden we nog steeds een

groot overwicht en werden nog de nodige

kansen gecreeërd. Helaas gaven we in de

tweede helft ook een aantal kansen weg,

waarvan El Nino helaas één uit het net

moest vissen.

Zelf wisten we nog twee maal te scoren:

Hessie uit een mooie aanval en Cappy af

na opnieuw goed werk van Fuss. Wanneer

captain Homey zijn penalty had benut (na

een fijne afleidingsmanoeuvre van Cappy

af waar de trainert nog de rillingen van

over de rug lopen) en de tweede goal van

Hessie gewoon was goedgekeurd, was de

stand nog hoger uitgevallen.

Al met al een prima hervatting van de tweede

competitiehelft.

CVVB 3 - Holwierde 2

Zaterdag 3 maart, een gedenkwaardige dag

voor CVVB 3. De dag namelijk dat het eerste

doel dit seizoen behaald zou kunnen worden.

Het was namelijk mogelijk om vandaag

bij winst de tweede periode op onze

naam te schrijven. We zouden dan wel het

laaggeklasseerde Holwierde opzij moeten

zetten. De heenwedstrijd (1-5 winst) en de

stand op de ranglijst (wij tweede en zij stijf

onderaan) leerden ons dat we zwaar favoriet

voor de zegen zouden zijn.

Enige onzekerheid kwam nog voort uit het

feit dat we een aantal wijzigingen in de


Homey met aanwinst Peter Scholes

opstelling moesten doorvoeren. Goofy en

Tingeling waar afwezig door werk en familieaangelegenheden,

Leutje deed ritme

op in het zesde, Basso genoot nog van zijn

wintersport, Oudje was druk, en zo kunnen

we nog wel even doorgaan. Daarnaast

beleek ook vanuit het tweede niet veel

versterking (behalve Navy Boy Ingmar) terug

te komen. Gelukkig kunnen we in zo’n

geval altijd weer een beroep doen op de

routine vanuit het vijfde. Good old Kobus

en Wilde Willie wilden ons na het afgelasten

van hun wedstrijd graag versterken.

Daarbij werd de vacante positie van keeper

dit maal weer ingevuld Beer. El Nino werd

op het laatste moment helaas toegevoegd

aan het eerste elftal, gelukkig is er dan altijd

nog de vriendelijkste Beer uit Bedum die

ons dan uit de brand wil helpen. Hij zou

echter niet veel te doen krijgen. Welgeteld

2 balbehandelingen met de handen en 3

met de voeten kreeg hij vandaag te verduren.

We waren veel en veel beter dan het

zwakke Holwierde 2. Ondanks een groot

veldoverwicht, wisten we helaas niet te

overtuigen in de eerste helft. Holwierde

wist de boel redelijk compact te houden

op eigen helft en aangezien ons baltempo

te laag was en we wat slordig omgingen

met de kansen stond er een wat magere

2-0 voorsprong op het scorebord. Doelpuntenmaker

was twee maal Cappy af. De

eerste goal was een fantastische aanval en

absoluut hoogtepunt van de eerste helft.

Na weergaloze crosspass van Homey (die

opnieuw centraal achterin een prima pot

voetbal speelde) was het Füss die de bal na

deze op de borst te hebben gecontroleerd,

Cappy af aanspeelde en deze faalde voor

het lege doel niet.

De tweede goal kwam tot stand nadat Homey

van achteruit het middenveld overstak

(eerst met en daarna zonder bal) en deze

vanuit een combinatie met Tik-tok Langeland

bij onze topscoorder bezorgde. Pieter

legde alweer 17 goal van het seizoen in het

netje.

Na het verdiende bakje thee en de wijze

woorden van de bijna succestrainert, werd

er de tweede helft uit een heel ander vaatje

getapt.

De tegenstander werd stukgespeeld doordat

we nu wel een wat hoger baltempo

konden hanteren. Daarbij was ook de wil

om te winnen en om meer doelpunten te

maken duidelijk aanwezig, zodat het publiek

de tweede helft getrakteerd werk op

een mooie pot voetbal van onze kant. Het

werd uiteindelijk 7-0. Doelpunten werden

gemaakt door Cappy af (2x), Steel, Füss en

absoluut hoogtepunt van de dag, een goal

van Pietertje. Nadat hij in het veld was gekomen

voor Kobus, bewees hij het ongelijk

van de trainert door de bal van een meter

of 25 met een bekeken boogbal over de

keeper van Holwierde te schieten. Het feest

dat zich vervolgens rondom onze Pietertje

losbarste deed El Salvador een traantje

wegpinken.

Na het laatste fluitsignaal van onze vriend

de scheidsrechter, konden de festiviteiten

in de kleedkamer losbarsten. Met goede

muziek en champagne van een onderschat

B-Merk werd ons eerste succesje dit

seizoen gevierd. Hopelijk kunnen we deze

goede lijn tegen titelconcurrent Viboa 3

doorzetten. Wordt het aanhaken of opgeven????

15


16

CVVB 3-Viboa 3

Zaterdag 10 maart was het eindelijk zover.

Wij van CVVB 3 kregen de kans om sportieve

revanche te nemen op onze vrienden

van Viboa 3. Met de wedstrijd (al weer een

tijdje geleden) en dan vooral de Zuid Amerikaanse

toestanden in Winsum nog vers in

het achterhoofd, met daarbij de stand op

de ranglijst (bij winst zouden we de druk

opvoeren op koploper VIboa, bij verlies

zouden we afhaken), genoeg motivatie om

er vol tegenaan te gaan.

Tijdens de warming up werd duidelijk dat

de verhoudingen op scherp stonden. De

nodige blikken over en weer zorgden voor

een soort van Wild West tafereel, waarbij

Clint Eastwood zijn vingers zou aflikken.

Onze selectie was overigens overvol doordat

Tommie, Sjeurs, Rubin en Luccos vanuit

het tweede ons kwamen versterken.

Helaas betekende dit dat een aantal gewaardeerde

krachten van CVVB 3 hierdoor

niet aan voetballen zouden toekomen. Ondanks

de teleurstelling bij deze heren, was

de sfeer in het elftal opperbest. De gele

shirts, blauwe broeken en de opzwepende

muziek van de tegenstander (‘Als we gaan

dan gaan we met z’n allen) werkte als een

rode lap op een stier. Goed idee trouwens,

dat nummer, was net het laatste zetje dat

we nodig hadden!

Aangezien Viboa met de welbekende gezichten

speelden (en laten we er niet omheen

draaien, ze hebben een prima elftal

en spelen leuk en aanvallend voetbal) en

ook wij er goed opstonden hamerde de

trainert voor de wedstrijd op de details.

Deze zouden de doorslag gaan geven, en

zo geschiedde.

Na het beginsignaal van de ietwat corpulente

scheidsrechter werd duidelijk dat het

inderdaad de details waren die de eerste

helft al voor een beslissing zouden zorgen.

Een prima teamprestatie in deze eerste

helft met daarbij de individuele kwaliteiten

van Fuss, Cappy af, Tingeling en Homey,

zorgden voor een fantastische 3-0

voorsprong. VIboa werd het eerste halfuur

volledig van de mat geveegd en we waren

Aanwinst Scholes krijgt instructies

vooral de baas op het middenveld. Zonder

anderen tekort te doen moet ook de

werklust van Luccos genoemd worden.

Mede doordat hij zijn meters kon maken

op het middenveld (vooral in verdedigend

opzicht), was Fuss de vrije man op het middenveld

en tsja, dat is natuurlijk met een

speler als Hansie Hansie best lekker!

Na een half uur kantelde de wedstrijd, onze

vrienden uit Winsum waren inmiddels ook

wakker geworden en begonnen aardig te

voetballen. We werden even met de rug

tegen de muur gezet en Viboa kreeg een

aantal redelijke kansen, maar Beer aller

Beer stond op zijn post en hield zijn hok

met een aantal prima reddingen schoon.

De tweede helft was van een aanmerkelijk

minder niveau, maar desalniettemin

kregen wij de beste kansen. We lieten Viboa

komen en besloten vanuit een strakke

organisatie op de counter te gaan spelen.

Met Cappy af als diepste aanspeelpunt

werd getracht bij te sluiten om zo de genadeklap

in de vorm van de 4-0 uit te delen.

Het was echter Viboa dat de eerste kansjes

kreeg. Echter waren deze niet besteedt aan

de rechterspits van de bezoekers. Wel aan

spits Cappy af. Met zijn 20ste goal van het

seizoen gooide hij de wedstrijd in het slot.

Na een prima aanval over rechts ontving

de gewezen aanvoerder van CVVB 1 de bal


en met een droge knal werd ook de laatste

hoop van Viboa de prullenmand in gebonjourd!

Na de publiekswissels van Pluisje en

Tommie, mocht ook Cappy af wat verdiende

rust pakken.

Het werd toch nog even billenknijpen. We

kregen door slecht verdedigen (gemakzucht)

nog twee goals tegen. Wellicht zaten

we al met onze gedachten bij de belangrijke

wedstrijd tegen LTC, maar zuur was het

wel. Viboa kreeg onder aanvoering van de

familie Kauw zelfs weer de geest en waren

gretig op zoek naar misschien wel meer

dan deze twee doelpunten. Helaas voor

hen floot de scheidsrechter niet veel later

voor de laatste maal en konden bij ons de

handjes de lucht in. De drie punten waren

binnen en het gat naar Viboa was tot op

één punt gedicht. Een puike prestatie die

na afloop in de kantine flink werd gevierd.

‘Als we gaan, dan gaan we met z’n allen’

Lekker hoor!

LTC 2-CVVB3

De tweede kraker van de tweede competitiehelft.

Met de overwinning van Viboa nog

vers in het geheugen en met de wedstrijd

van volgende week tegen concurrent TKB

5 in het voor- of achterhoofd (zoals u zelf

wilt), was deze wedstrijd van zeer groot belang.

Ltc 2 bleek in de heenwedstrijd een

geduchte tegenstander. Sterker nog, ze gingen

met de punten uit Bedum aan de haal.

Hierbij moeten we wel optekenen dat wij

een matige pot op de mat legden en zij de

vorm van de dag hadden.

Met dit gegeven, de stand op de ranglijst

en de overwinningsdrang van onze gretige

CVVB 3 boys, hield de trainert zijn betoog.

Hier viel wat te halen was het devies, gewoon

ons eigen spel spelen en vooral

leunen op je sterkhouders. Ook superspits

Cappy af werd voorafgaand aan de wedstrijd

belangrijk gemaakt en dat wierp zijn

vruchten af.

Met in de basis de gretige Basso,Goofy

en gastkeeper Evert(s) en helaas zonder

de geblesseerde aanvoerder Homey werd

aangevangen aan de wedstrijd. Tijdens de

warming up werd duidelijk dat ook onze

tegenstander de wedstrijd graag wilde winnen.

Met pass en trap vormen, positiespelletjes

en heuse afwerkvormen bereidden

zij zich voor op de wedstrijd. Het was dan

ook niet vreemd dat een aantal (wat oudere)

spelers van LTC 2 ietwat uitgeblust aan

de start verschenen.

Ondanks het feit dat we slordig speelden

de eerste helft, maar met de nodige strijd,

waren het toch weer de details die ons een

voorsprong zouden opleveren.

Na wat speldenprikjes over en weer was

het Cappy af die zijn 21e van het seizoen

kon binnenlopen. Na een fijne corner van

Pluisje (hij is nog hartstikke belangrijk) kon

onze topscoorder de bal in het netje leggen.

Het werd ook al rap 0-2 en degene

die aanwezig waren hebben nog steeds het

water in de mond staan van de schoonheid

van dit doelpunt. Nadat LTC de bal meters

over had geschoten was het Evert(s) die op

aandringen van Tingeling de bal vliegensvlug

had klaargelegd voor de doeltrap. Met

een fantastische trap bereikte hij eerder genoemde

superspits en deze wist met een

fraaie doorkopbal, rechterspits Hessie te

bereiken. Hessie stoomde met de bal aan

de voet op de keeper af en oog in oog met

deze knul, faalde onze Killercop niet. Een

juweel!!!

De tweede helft kwam onze voorsprong

niet meer in gevaar en wanneer we iets

meer geluk of geduld hadden gehad waren

er zelfs nog genoeg mogelijkheden

om verder uit te lopen. Helaas stond het

vizier niet meer op scherp en dus floot de

scheidsrechter voor het einde met een 0-2

eindstand als gevolg.

Weer een prima overwinning. Nu volgende

week TKB opzij zetten!

17


18

Wedstrijdverslagen CVVB 6

GEO uit, altijd lastig??

25 februari 2012

Nadat vorige week de wedstrijd was afgelast

mochten we eindelijk weer een keer

de wei in en is er definitief een einde gekomen

aan de winterstop. Der Herbstmeister

van de competitie mocht vandaag op bezoek

bij hekkensluiter GEO. Een bekende

tegenstander, aangezien we er onze eerste

wedstrijd van het seizoen al tegen gespeeld

hadden. Toen werd er met 8-1 gewonnen

en werd GEO in de tweede helft eenvoudig

van de mat gespeeld na een erg afwachtende

beginfase. GEO verzekerde ons er

van dat dat vandaag anders zou lopen,

voor de wedstrijd werd er geroepen “GEO

uit, altijd lastig”. Dat kwam vandaag voor

een heel klein beetje uit, maar dat lag dan

vooral aan onszelf en niet zozeer aan GEO.

Op het sportpark, ruim voor vertrek, bleek

dat het enthousiasme om te voetballen

erg groot was. Een aantal jongens hadden

zichtbaar een tekort aan voetbal gehad.

Frank spande de kroon en je ging je afvragen

of voetbal het enige tekort was bij

hem. Uiteindelijk hebben we hem in een

auto gekregen en kon er met een selectie

van 15 man worden afgereisd naar Garmerwolde.

Daar aangekomen waren er nog

enige spelerspasperikelen omtrent Klaas,

maar die waren gelukkig snel opgelost zodat

hij in de basis kon starten.

De volgende 11 spelers begonnen in de basis:

Evert, Klaas, Hans, Marc, Arjan, Johan,

Wilco, Jos, Frank, Chris en Bennie

Wissels: Arne, Harold, Joep en Leon

Vlak voor de wedstrijd werd het team van

GEO nog even snel bekeken. Er waren wat

andere koppies bij vergeleken met vorige

wedstrijd, maar gelukkig waren de meeste

koppies grijs. De rest was overigens kaal,

wellicht bang om hun grijze manen te showen.

Een eerste oordeel was snel geveld.

Boordevol energie werd er begonnen aan

de wedstrijd en dat resulteerde in een stevig

tempo. Het gevolg hiervan was dat we

erg slordig in de passing waren en veel bal-

verlies leden. Na enkele minuten werd de

tactiek van GEO duidelijk (of was het een

gebrek aan tactiek); zichzelf ingraven en

vertrouwen op de counter. Het enige wat

de ploeg daarvoor miste was snelheid en

ze kwamen dan ook sporadisch in de buurt

van onze goal. Evert zou een rustige middag

hebben. Zelf creëerden we ook weinig kansen

doordat GEO zich massaal terugtrok op

eigen helft, maar meer nog door ons slordige

veldspel. Vanaf de zijkanten was er wel

veel diepgang met Jos, Johan en ook Klaas

die met hun voorzetten paniek zaaiden bij

de verdediging van GEO, maar heel veel

grote kansen leverde het niet op. Jos, die

er eindelijk weer eens bij was deed menig

verdediger verblinden met de splinternieuwe

hagelwitte schoenen. Voorin imiteerden

Bennie, Frank en Chris met 1 keer raken

het spel van Barcelona. Dat was vaak nog

te gehaast en met name de eindpass ging

te vaak fout. Toch resulteerde het spel van

onze voorhoede halverwege de eerste helft

in een kans voor Frank die de bal maar net

over schoot. Even later was het wel raak.

Chris gaf de bal vanaf links voor diep bij de

tweede paal waar Johan al stond te wachten.

Johan had het overzicht en legde de

bal terug op Frank die in de korte hoek raak

schoot. Pas na een klein half uur kwam de

eerste kans van GEO, waar Evert overigens

weinig moeite mee had. Zij konden alleen

een enkele speldenprik uitdelen door slordig

balverlies van onze kant en doordat er

over het hele veld niet even fel werd verdedigd.

Arjan probeerde te laten zien hoe

het wel moest, maar trapte in zijn enthousiasme

de brede spits van GEO dwars door

midden met iets wat op een karatetrap

leek. Zelfs met de daarop volgende vrije

bal kon GEO niet uitblinken. Bennie kreeg

aan het eind van de eerste helft nog een

kans alleen voor de keeper door een aanval

dwars door het midden, maar stuitte op de

uitstekend keepende sluitpost van GEO. De

beste speler aan de kant van GEO, die met

een paar showduiken enkele voorzetten en

schoten uit de lucht wist te plukken. Heel

veel grote kansen hadden we niet gehad


en we gingen dan ook met een 1-0 voorsprong

de rust in.

In de kleedkamer werd afgesproken iets

rustiger te voetballen zodat we wat nauwkeuriger

in de passing zouden zijn. De tijd

en ruimte kregen we toch wel van GEO,

dus geen reden om gehaast te spelen. Het

viertal dat wissel stond kwam er na de

rust in. we begonnen de tweede helft beter

dan dat we de eerste geëindigd waren

en al gauw kon de voorsprong uitgebreid

worden. Een ingooi ging langs 2 spelers

van GEO en kwam voor de voeten van

Harold. Die bedacht zich niet en met een

droge knal verdween de bal in de kruising.

Harold, de man met de oneindige energie,

was als een soort Dirk Kuyt aan het voetballen

en bestreek de volledige rechterkant.

We gingen vervolgens vrolijk door met

aanvallen en GEO kreeg het steeds moeilijker.

Ze zijn welgeteld 3 keer in de buurt

van onze zestien meter geweest de gehele

tweede helft. Voorin werd nog steeds heftig

gecombineerd en dat resulteerde in een

prachtige goal. Bennie kreeg de bal hoog

aangespeeld, tikte hem door naar Frank die

de bal vanuit de lucht in 1 keer langs de

keeper kon schieten. De meeste energie

was bij het merendeel van de spelers wel

een beetje weg, behalve bij Frank die het

op een verkeerde manier gebruikte. Wat op

de training lukte, lukte in de wedstrijd 22

van de 23 keer niet. Hij probeerde hakbal

na hakbal, ze verdwenen allemaal bij de

tegenstander in de voeten. Hij kon maar

geen genoeg krijgen van zijn gehakbal, ook

niet na de wedstrijd. Er werd geprobeerd

de score nog verder uit te breiden en met

een fantastisch schot van Wilco lukte dat

ook bijna. De keeper tikte echter de bal

op de lat. Leon, gastspeler van het derde

elftal, was er de tweede helft voorin bij gekomen

en had een aantal flitsende acties

in petto. Hij kwam alleen voor de keeper

te staan door mooi weg te draaien van

zijn directe tegenstander, alleen was daar

de keeper van GEO weer die de bal tot 2

keer toe wist te keren. Aan het eind van de

wedstrijd probeerde Bennie in de zestien

meter met een individuele actie 2 verde-

digers uit te spelen. De eerste tikte Bennie

aan en bracht hem uit balans zodat hij aan

de tweede de bal verloor. Geen penalty

volgens de scheidsrechter. 5 minuten voor

het eind gaat hij aan de andere kant wel

op de stip. Door zwak verdedigen werd

de spits van GEO vrij voor Evert gezet. De

kans om wat terug te doen voor GEO, maar

voordat de spits kon reageren werd hij vakkundig

onder de grasmat gestopt door de

toegesnelde Arjan. Evert, penaltykiller van

beroep, kon de goed ingeschoten penalty

helaas niet stoppen. 3-1 en dit was tevens

de eindstand.

Ook zonder enige vorm van tegenstand

toch lekker om 3 punten te pakken de eerste

wedstrijd na de winterstop. Om zo met

een goed gevoel richting de belangrijke

wedstrijd van volgende week te gaan. Dan

zal er om het kampioenschap worden gestreden

met directe concurrent Lycurgus en

zal er zeker een betere wedstrijd op de mat

gelegd moeten worden.

Auteur: Arjan Sterenberg

6 punten duel tegen Lycurgus 7

3 maart 2012

Op het programma vandaag de kraker tegen

thuis tegen de nummer twee Lycurgus.

Een aantal jongens waren door diverse omstandigheden

afwezig. Hierdoor werd het

team aangevuld met Leon Rode en Sander

Walraven.

Om twee uur startte de warming up onder

leiding van Hans. Na de warming up werd

in de teambespreking afgesproken om zo

min mogelijk de lange bal te hanteren en

de bal achterin te laten rondgaan. Klokslag

half drie gaf scheidsrechter Bakker het

teken om te beginnen. Gerlof hanteerde

de vlag en de overige wissels zijn Joep

en Edwin. Op doel stond zoals vertrouwd

Evert met daarvoor een verdediging van

Jan, Hans, Johan en Arjan. Het middenveld

bestond uit Wilko, Sander, Harold en Klaas

en in de aanval staan Bennie en Leon geposteerd.

De afspraken die gemaakt waren

19


20

in de wedstrijdbespreking werden al snel

nagelaten. De lange bal werd veelvuldig

gehanteerd en de bal kon niet in de ploeg

worden gehouden. Dit resulteerde na een

kleine tien minuten ook in de 0-1. Een

corner van de aanvoerder van Lycurgus

draaide in één keer in de kruising. Een klein

kwartier later was het alweer raak. Uit weer

een corner van Lycurgus scoorden zij de

0-2. Spijtig om te zien dat we weer tegendoelpunten

krijgen uit standaard situaties.

Na de 0-2 kropen de boys een beetje uit

hun schulp, dit resulteerde in twee schoten

richting doel. Vijf minuten voor rust had

Bennie de 1-2 op zijn hoofd, maar helaas

kopte hij de fantastische voorzet van Jan op

de lat. Na 45 minuten floot de scheidsrechter

voor de rust.

In de kleedkamer stond ons een donderspeech

van de trainer te wachten. Het

strijdplan werd gewijzigd en in de tweede

helft moesten wij Lycurgus op hun eigen

helft de bal proberen af te jagen. Een aantal

wissels werden doorgevoerd. Joep kwam in

de spits, Gerlof links back en Edwin op het

middenveld. Op weg naar het veld werd

aanschouwd hoe Renko Bloem het voor elkaar

kreeg om met 180 km per uur richting

Wintercup “een terugblik”

Een terugblik op de Wintercup Noord Groningen

In de bijna afgelopen Winterstop voor het

veldvoetbal werd in de afgelopen maanden

door 15 clubs in Noord Groningen met

een groot aantal jeugdteams deelgenomen

aan een goed georganiseerde zaalvoetbalcompetitie

in verschillende sporthallen.

Tussen zaterdag 17 december en zaterdag

18 februari (acht speeldagen) werden

precies 2550 zaalvoetbalwedstrijden gespeeld

door een grote hoeveelheid teams

van deze clubs. Niets dan lof dus voor de

organisatie van deze competitie die het

mogelijk heeft gemaakt om de jeugdleden

van deze clubs tijdens deze twee maanden

winter waarin het nauwelijks mogelijk is

geweest om buiten te trainen toch het bal-

het voetbalveld te rijden. De tweede helft

begon voortvarend en Lycurgus wist de bal

niet meer in de ploeg te houden. Dit resulteerde

in een aantal mogelijkheden vooral

uit corners. Na 20 minuten in de tweede

helft reageerde Bennie alert op een mislukt

schot van Johan, 1-2. Na de 1-2 waren er

nog een aantal kansen om de 2-2 te maken,

dit lukte helaas niet. Renko kwam nog

in het team voor Edwin maar kon helaas

het tij niet meer keren.

Vijf minuten voor het einde sloeg het noodlot

toe voor één van de spelers van Lycurgus.

Na een faire sliding van Arjan, kwam

deze speler verkeerd terecht en brak hierbij

zijn bovenarm. Na een onderbreking van

een kwartier zijn de laatste vijf minuten uitgevoetbald.

Dit resulteerde helaas niet in

een doelpunt. Einduitslag 1-2.

Een spijtig en onnodig resultaat. Dit betekent

dat wij in ieder geval weer de tweede

positie in moeten nemen en de kampioensaspiraties

kunnen weer voorlopig de

kast in.

Auteur: Edwin Schutter

gevoel te laten behouden.

Bij de Christelijke Voetbalvereniging Bedum

(CVVB) was men dan ook zeer verheugd

toen duidelijk werd dat de jeugdteams van

deze club deze winter voor het eerst aan

deze competitie deel konden gaan nemen.

De opzet van deze competitie is namelijk

simpel maar garandeert het spelen van

veel wedstrijden in een beperkte tijd. Alle

deelnemende teams spelen namelijk op

drie zaterdagen een aantal (meestal vier of

vijf) wedstrijden in een poule die ongeveer

twee uur duurt. De bovenste helft van de

poule gaat naar een hogere poule en de

onderste helft naar een lagere poule. Dit

herhaalt zich op de tweede zaterdag en op

de derde zaterdag speelt elk team wedstrijden

in zijn eigen finalepoule. De winnaars


van de finalepoules ontvangen een beker. Door

dit systeem hebben alle teams kans om de beker

te winnen.

Er werd gespeeld in zes sporthallen, Oldehove,

Leens, Eenrum, Winsum, Bedum en Ten

Boer. CVVB nam deel aan deze competitie met

27 jeugdteams, die in totaal 330 wedstrijden

speelden.

De eindstand van de wintercup verenigingsbokaal:

wedstr. punten punten

gespeeld wisselbokaal

1 CVVB 330 541 1639

2 RZ Baflo 105 163 1552

3 SIOS 109 169 1550

4 Kloosterburen 105 162 1543

5 Viboa 166 246 1482

6 OKVC 200 291 1455

7 Hunsingo 288 402 1396

8 Omlandia 294 409 1391

9 FC LEO 98 136 1388

10 Noordwolde 187 248 1326

11 Loppersum 132 164 1242

12 VVSV 180 218 1211

13 Ezinge 88 105 1193

14 Stedum 87 97 1115

15 Eenrum 181 196 1083

De stand wordt bepaald door het totale aantal

punten, behaald door alle teams van een

vereniging, te delen door het totale aantal gespeelde

wedstrijden en dit x 1000.

Namens de Jeugdcommissie van CVVB wil ik

de organisatie van de Wintercup Noord Groningen

nogmaals publiekelijk bedanken voor dit

fantastische evenement! En niet alleen omdat

CVVB gewonnen heeft. Volgens mij zijn alle

deelnemers aan deze competitie per definitie

winnaars. Iedereen veel succes op de velden.

Anno Loonstra

Jeugdcoördinator Onderbouw CVVB

Jeugdjournaal CVVB

Zoals voorspeld in het vorige Jeugdjournaal

zijn we volledig volgens schema begonnen

aan de voorjaarscompetitie. We voetballen

weer gewoon op het veld na een zeer succesvolle

periode vooral in de zaal actief te zijn

geweest. Ondertussen gaan de besprekingen

voor een uitgebreide samenwerking met de

jeugd van VV Bedum gewoon door. En werd

er een zeer succesvolle Vossenjacht georganiseerd

door de JAC en de activiteitencommissie

van VV Bedum.

Start van de voorjaarsreeks

Op zaterdag 10 maart begonnen alle teams uit

de Onderbouw met hun voorjaarsreeksen waardoor

het voetbaljaar 2012 serieus van start ging.

Een spannend jaar gezien de doorlopende gesprekken

over verdergaande samenwerking met

de jeugd van VV Bedum. Het werd een prachtige

voetbalzaterdag, de opmaat voor hopelijk veel

prachtige voetbalzaterdagen in dit jaar.

Wintercup Noord Groningen

In het vorige Jeugdjournaal werd al gemeld dat

de eindstand van de zaalvoetbalcompetitie van

de Wintercup Noord Groningen mogelijk een

verrassende (voor de andere deelnemers) winnaar

zou kennen. De deelnemende jeugdteams

van CVVB (27) slaagden er in de Wisselbokaal te

veroveren. Op 9 maart werd deze door de organisatie

overhandigd aan Benny Kuipers, zoals u

ongetwijfeld in de verschillende kranten en op

onze website hebt kunnen lezen.

De Inswinger

Dit Jeugdjournaal verschijnt elke maand in de Inswinger

evenals veel andere verhalen die hopelijk

met plezier gelezen worden. Mocht het nou

zo zijn dat u eigenlijk vindt dat er wel wat vaker

een verslag van de wedstrijd van uw zoon of

dochter in zou mogen, dan kunt u daar zelf een

bijdrage aan leveren. Vooral van de teams waarvan

niet regelmatig verslagen in de Inswinger

voorkomen ontvangt de redactie (redactie_inswinger@hotmail.com)

graag input, meestal zo

rond de 20-ste van de maand, zie voor de exacte

21


22

datum voorin de Inswinger.

Vossenjacht

Op vrijdag 16 maart organiseerde de JAC

samen met VV Bedum een vossenjacht

voor de E- en F-pupillen. Meer dan 86 pupillen

hadden samen een prachtige avond,

waarbij de meest vreemde vossen werden

gespot. Een kantine vol met mensen. CVVB

en VV Bedum, samen meer dan voetbal.

Scheidsrechters

Zoals u als ouder van voetballers in de Onderbouw

wellicht al in de herfst gemerkt

heeft, kunnen niet alle wedstrijden door de

club op zaterdagochtend worden voorzien

17 maart terugblik

Reserve Hoofdklasse, de eerste punten en

politie rond het sportpark!

De insiders van CVVB weten al direct waaraan

de titel van dit stukje te danken is. Een

kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen

van de afgelopen zaterdag en de

avond ervoor.

Het voetbalweekend begon voor de E-

en F-pupillen van CVVB en VV Bedum dit

weekend al op vrijdagavond. Deze keer nog

niet met het Pupillenuur, want dat begint

pas komende vrijdagmiddag. Op vrijdag 16

maart rond 18:00 uur liep de kantine vol

met (86) kinderen en hun ouders. Even later

werden ze ‘losgelaten’ om de vreemde

vossen die in het Uilennest rondliepen te

spotten. Een groot succes, dank aan Jelmer,

de JAC, de vossen, alle andere vrijwilligers

en natuurlijk de kinderen. Sommige kinderen

dachten overigens dat ook de gespotte

Politieauto bij de Vossenjacht hoorde?!

Dan op zaterdag weer voetballen. Bijna alle

selectieteams wisten vandaag hun wedstrijden

te winnen, alleen de dames en de

heren van de B1 lieten twee punten liggen

en speelden dus gelijk.

van een scheidsrechter. Dit houdt in dat

leiders er rekening meer moeten houden

zelf voor een scheidsrechter te zorgen of de

wedstrijd zelf te fluiten. Wanneer u zich als

ouder in staat acht uw leiders daarin soms

te kunnen assisteren, meldt dit dan aan de

leiders van uw kind. Zij kunnen dan alle

aandacht aan de coaching besteden.

En dan nog dit:

Ouderavond Onderbouw op

donderdag 29 maart as. om 19:30 u

Start Pupillenuur op vrijdag 23 maart as.

om 16:15 u

Het meest opmerkelijke resultaat van deze

zaterdag was natuurlijk de overwinning

van de gecombineerde CVVB/VV Bedum

A1, een zwaar bevochten overwinning op

Frisia, waardoor de eerste punten nu dan

eindelijk binnen zijn!

Ook zeer noemenswaardig, maar minder

verrassend, is de promotie van CVVB 2. Met

een ruime, illustratief voor de kracht van dit

team, overwinning van 8-0 op De Weide

2 dwong dit ijzersterke collectief, terwijl

er nog zes wedstrijden gespeeld moeten

worden, promotie naar de Reserve Hoofdklasse

af. Heren gefeliciteerd!

Een smet op deze verder vlekkeloze zaterdag

is de komst van (alweer) politie naar

ons Sportpark omdat een speler van Eems

Boys/Neptunia B1 de scheidsrechter naar

de keel vliegt. Inmiddels heeft de pers hier

lucht van gekregen waardoor Bedum ongewild

negatief in het nieuws komt.

Verder werden er natuurlijk weer heel veel

wedstrijden gespeeld. De uitslagen vindt u

nog enkele dagen terug op teletekst van

CVVB of voetbal.nl.


CVVB F4 - Wagenborger Boys F1

De start van de voorjaarscompetitie. Voor

ons een onbekende tegenstander. In de najaarsreeks

ook al gespeeld tegen een aantal

F1 teams, waarbij we het vooral fysiek lastig

hebben. Luca en Raoul zijn er een weekendje

tussenuit. Vanuit F3 komt Rick onze

selectie versterken.

Om ons goed op de voorjaarscompetitie

voor te bereiden hebben we in de winter

meegedaan aan de Wintercup. In de voorjaarsvakantie

hebben we ook nog een oefenwedstrijd

gespeeld met F3. Zo konden

we alvast weer wennen aan het spelen op

een groot veld.

De wedstrijd is in het begin rommelig. Het

is zoeken naar een gaatje in de verdediging

van de tegenstander. Zoals vaker dit

seizoen is het Kas die als eerste het doel

weet te vinden. Rick maakt de 2-0 en F4 is

op stoom. Met constant druk op het doel

van de Wagenborger Boys wordt er voor

rust ook nog gescoord door Thomas, Yoran

en Kas. Met een voor ons ongekende ruststand

van 5-0 is er tijd voor de ranja.

De opstelling wordt in de rust omgedraaid.

De aanvallers gaan verdedigen en andersom.

Met Jesper als diepste spits op zoek

naar zijn eerste doelpunt beginnen we

aan de tweede helft. Nadat Thomas de 6-0

heeft gemaakt is het feest compleet. Een

voorzet van Thomas en Jesper tikt de 7-0

binnen.

We voetballen lekker door en Dennis en

Thomas zorgen voor een 9-0 tussenstand.

Het slot is voor onze gasten uit Wagenborgen

die de eindstand ver in blessuretijd op

9-1 brengen.

23


24

Intervieuw Willem Huisman

GESCHREVEN DOOR JOHAN STAAL OP 02

MAART 2012 voor

www.puurvoetbalonline.nl

Willem Huisman was zeven jaar lang

wedstrijd secretaris bij CVVB. Sinds dit

seizoen is hij teammanager van het

tweede elftal van CVVB. Een functie die

hij ook volgend seizoen vervult als de

reserves van CVVB volgend seizoen zo

goed als zeker uitkomen in de reserve

hoofdklasse.

Willem, jij bent actief binnen CVVB als

teammanager van het tweede elftal.

Doe je verder nog iets binnen CVVB:

Ik ben in november 2010 na bijna 7 seizoenen

gestopt als wedstrijdsecretaris bij

C.V.V.B. Geweldig om te doen maar ook

heel tijdrovend. Sinds dit seizoen ben ik

teammanager bij C.V.V.B. 2 geworden en

dat blijf ik ook het volgende seizoen. Voor

de rest voel ik me nog steeds betrokken bij

het bestuur en wil altijd adviseren indien

nodig. Ook heb ik een band met de 1e selectie

waar ik zo nu en dan hand-en spandiensten

verleen. Tevens behoor ik bij de

sponsorgroep rondom C.V.V.B.

Met het tweede team zijn jullie nog zonder

nederlaag en staan een straatlengte

voor op de concurrentie. Wanneer kunnen

jullie kampioen worden:

Dat hangt ook af van de concurrentie. Op

dit moment staan wij 9 punten voor op de

nr. 2 Urk 3 en 14 punten op de nr. 3 Viboa

2. Ons 1e doel is om promotie naar de reserve

hoofdklasse voor elkaar te krijgen, en

ik verwacht dat dit op 24 of 31 maart zal

gebeuren. Samenhangend met de uitslagen

in de komende weken zal het kampioenschap

dan ook heel dichtbij zijn.

Vaak wordt er gezegd dat teams geen

zogenaamde ‘klootzakken” in het team

hebben die de rest scherp houden.

Heeft CVVB2 dat wel: Klootzakken is misschien

een groot woord, maar ik denk wel

dat wij bij C.V.V.B. 2 een hele goede mix

hebben van ervaren voetballers en jonge

zeer goede talenten. Een groot aantal spelers

weet wat er verwacht en gevraagd

wordt dus loopt het redelijk vanzelf.

Jij bent zelf nog actief als zaalvoetballer.

Nog een beetje op niveau of meer derde

helft: Wij zijn C.V.V.B. 8 en spelen met ons

team in de 4e klasse. De 3e helft is zeker

heel belangrijk maar in het veld zijn we

met zijn allen ook nog heel fanatiek. De

meesten van ons team kunnen een aardig

balletje trappen en hebben een bloedhekel

aan verliezen. Vorig seizoen zijn we kampioen

geworden en op dit moment staan we

weer mee bovenaan. Ik ga voor de dubbel

dit seizoen.

Het sportbeleid binnen Bedum blijft

de gemoederen bezig houden merk ik

aan de reacties op het interview met de

oud-voorzitter van DIO Harrie Vos. Deel

jij zijn mening dat het allemaal wel wat

beter kan: Ik ben net als de heer Vos bij

DIO geen bestuurslid meer van C.V.V.B.,

dus is het ook lastig om een gefundeerde

mening te geven als je niet meer alle insen

outs weet. Ik praat wel regelmatig met

Andre van Haag, de voorzitter van C.V.V.B,

en weet ik dat er achter de schermen hard

gewerkt wordt om toch het kunstgrasveld


in Bedum, een absolute must, te krijgen.

Natuurlijk wil iedere vereniging ideale faciliteiten

maar moet je soms een boel geduld

hebben omdat het geld er niet altijd voor

is. Ik heb hem in mijn tijd als bestuurslid

bij C.V.V.B. niet meegemaakt, maar ik hoor

wel hele positieve berichten over de wethouder

sportzaken Menne van Dijk. Hij

kent de problemen van de voetbalclubs

in Bedum, denkt mee en voert regelmatig

overleg met de clubs. Dan kom je ook tot

oplossingen. Hoe dan ook vind ik wel dat

je als de 2 voetbalclubs in Bedum samen

telt je het over bijna 1000 leden hebt, een

kunstgrasveld echt nodig bent. Er is 1 trainingsveld

waarop bijna 40 teams moeten

trainen, dat is bijna niet te doen. De afgelopen

wintermaanden hebben we ook bijna

niet kunnen trainen en ben je de hele week

bezig alternatieven te zoeken.

Er zit in de toekomst een fusie tussen

CVVB en Bedum aan te komen. Er zitten

veel voordelen aan uiteraard maar zijn

er in jouw ogen ook nadelen:

Nadeel is denk ik vooral dat je de 2 verschillende

clubculturen samenbrengt in

1 nieuwe vereniging. C.V.V.B. is toch wat

meer prestatievoetbal dan vv Bedum en

daar moet een goede modus gevonden

worden, zodat iedereen zich thuisvoelt bij

de nieuwe vereniging. Praktische zaken

worden over het algemeen gemakkelijker

opgelost.

Jij hebt je carrière waarschijnlijk voortgezet

bij CVVB en zo ja, voor welke

teams heb je gespeeld: Ik heb voorna-

melijk in het 3e elftal gespeeld bij C.V.V.B.

Incidenteel heb ik in het 2e gespeeld en

1x heb ik het geluk gehad dat ik nog eens

in de laatste wedstrijd van het seizoen onder

trainer Rene Wollerich mijn debuut in

het 1e maakte. Toen was ik al geen actief

veldspeler meer maar wedstrijdsecretaris.

Bijzonder om mee te maken.

Wat doet Willem Huisman in het dagelijks

leven: Ik heb een eigen Administratiekantoor,

waarmee ik in 1997 voor

mezelf ben begonnen. Eigenlijk werk ik al

sinds mijn 20e jaar in de accountancy /

administratie. Ik verzorg de administratie

van bedrijven, verzorg belastingaangiften,

begeleid startende ondernemers, stel jaarrekeningen

samen enz. enz.

Als jij nu een basisopstelling zou mogen

maken voor Bert van Marwijk richting

het EK, welke elf zouden er spelen: Stekelenburg,

van der Wiel, Matthijsen, Heitinga,

Pieters, de Jong, van Bommel, Sneijder,

Robben, Huntelaar, Affelay.

Wat zou je tot slot verder nog kwijt willen:

Een vereniging ben je met zijn allen.

Als iedereen een steentje bijdraagt wordt

het voor de groep vrijwilligers die er al zijn

een stukje gemakkelijker. Zeg niet te snel

“ik heb geen tijd”, maar maak er iets meer

prioriteit van.

En ik wil jou bedanken voor alle stellingen

waarin ik mijn verhaal goed kwijt kon en

wil je veel succes wensen met je voetbalsite-

en werkzaamheden.

25


26

Vossenjacht

Vrijdag 16 maart werd een gezamenlijke

vossenjacht georganiseerd door de voetbalverenigingen

CVVB en VVBedum. De

vossenjacht was bedoelt voor alle E en

F pupillen van beide verenigingen. In totaal

deden 86 kinderen mee.

De vossenjacht werd gehouden in de wijk

uilennest en rond het hockeyveld. Overal

zaten vossen verstopt die een vraag of een

opdracht bij zich hadden. De kinderen gingen

in groepjes door de wijk en probeerden

alle opdrachten en vragen te halen.

Wanneer een vraag of een opdracht gehaald

werd kregen de kinderen een letter.

Met alle letters konden de groepjes bij terugkomst

in de kantine een woord leggen

op tijd. Het snelste groepje mocht aan het

einde een prijsje uitzoeken.

Tussen alle vossen zat ook een joker. De

joker was een nieuw element in de vossenjacht.

Wanneer de kinderen bij de joker

kwamen werd er een letter doorgestreept.

Zo was het moeilijker voor de kinderen

om het woord te leggen. Naast een joker

waren er nog een heleboel mooie vossen

aanwezig die u op onderstaande foto’s

kunt bekijken.

Tijdens de vossenjacht kregen de kinderen

een appel die aangeboden werd door HZ

groenten en fruit. Een dankbaar gebaar willen

wij maken richting de groetenboer die

deze gezonde hap heeft aangeboden.

Na vele blije gezichten en verhalen van de

kinderen kwam de vossenjacht al weer ten

einde. Wij als Jeugdactiviteiten commissie

van CVVB en VVBedum kijken terug op een

zeer geslaagde vossenjacht.

Tot slot waren er tijdens de vossenjacht

rond de 25 vrijwilligers aanwezig die ervoor

gezorgd hebben dat mede dankzij hun

hulp deze vossenjacht ook dit jaar weer

georganiseerd kon worden. Wij willen jullie

hier namens de organisatie hartelijk voor

bedanken.

We hebben hieronder nog wat foto’s toegevoegd

zodat iedereen nog even terug kan

kijken op deze geslaagde activiteit.

Jelmer Meinardi


28

De Pen - Henk en Zwanny v.d. Berg

Zo Luit Timmer jij voelt je wel heel erg thuis

bij CVVB, maar om ons dan gelijk de pen te

geven dat was wel een…… pennenstreek!

Wie zijn wij: Henk van den Berg, geboren in

1946 te Bedum en getrouwd met Zwanny

van den Berg-Timmer, geboren in 1950 te

Stedum. We hebben een zoon Klaas-Jan

en dochter Sandra. Inmiddels is ons gezin

uitgebreid met een lieve schoondochter en

schoonzoon en zijn we de trotse opa en

oma van Lisa, Gijs, Nicole en Leonie, waar

we ontzettend van genieten.

Als twaalfjarige jongen, in 1958, werd Henk

lid bij CVVB. Hij heeft erg leuke herinneringen

aan de periode dat hij in de A junioren

voetbalde met als leiders Postmus en

Kerkhof. Vooral de derby’s tegen VV Bedum

roepen leuke herinneringen op. Op zijn 17e

debuteerde hij in het eerste elftal waar al

die veteranen van nu ook in speelden in

die tijd. Net als VV Stedum ging ook CVVB

met de bus van de Noordooster naar de uitwedstrijden.

Het was vaste prik dat we op

Onno (Laninga) moesten wachten, maar

weggaan was geen optie want dan hadden

we geen keeper. Er was immers niemand

die aan Onno kon tippen!! Hij heeft vele

wedstrijden voor ons gewonnen. Dit was

ook een leuke tijd, met kampioenschap,

bazaars en gezellige avondjes. Wel heeft

Henk met voetballen tot twee keer toe zijn

been gebroken in 1965 en 1970. De eerste

keer tijdens de wedstrijd van CVVB tegen

Meppel heeft hij zijn scheenbeen gebroken.

De tweede keer tijdens een Sperwer

toernooi in Assen heeft hij zijn enkel verbrijzeld.

Dat was balen en na de tweede

breuk heeft hij niet weer het niveau kunnen

halen om in het eerste elftal te kunnen

spelen. Enige jaren later heeft hij de

scheidsrechtersfluit ter hand genomen en

heeft met veel plezier een aantal jaren op

de velden de scepter gezwaaid.

Henk werkte als vrachtwagenchauffeur bij

de Sperwer en Zwanny was daar administratief

medewerkster op kantoor. Daar is

het ontstaan, we werden verliefd en toen

volgde verloofd en getrouwd. Maar ja als

je wilt gaan trouwen moet er wel een on-

derkomen zijn en dat was in Bedum een

groot probleem. De voorzitter van de voetbalvereniging

Stedum, Henk Boiten, kreeg

hier lucht van (of heb jij hem dat ingefluisterd

Luit Timmer?). Hij kwam langs om te

vertellen dat hij zou zorgen voor een huis

maar dan moest Henk wel gaan voetballen

in Stedum. En zo is het gegaan. We

hebben 5 jaren in Stedum gewoond en

Henk voetbalde in het eerste elftal van VV

Stedum. Daar zijn onze kinderen geboren.

Toch wilden we graag terug naar Bedum

en daar kregen wij een woning toegewezen

aan de Tappersrijge. Na twee jaar zijn

we toen verhuisd naar de Van Speykstraat.

Uiteraard was Henk in Bedum ook weer

betrokken bij het voetballen. Ook Zwanny

heeft haar jeugdleidersdiploma gehaald en

samen zijn we een aantal jaren jeugdleider

geweest van een C elftal. Dat was een

prachtige tijd en we zijn zelfs kampioen

geworden.

Op de foto ‘onze’ jongens: jeugdtrainer

Huizinga ,Henk, van den Berg, Henk Walraven,

Tonnie Robbe, Roelf Beukema, Jack

van der Zee, Jan Ammeraal, André IJbema,

Zwanny van den Berg, Johan Hanko, Gert

Zijlstra, Hessel Agema, Richard Jansen, Willem

Plijter, Simon de Jonge en Jan Keurentjes.

Ze waren zo fanatiek dat als ze een

zware wedstrijd voor de boeg hadden kwamen

ze aan de deur te vragen of ze de bal-


len mochten om extra te gaan trainen. We

hebben samen sinterklaas met ze gevierd

en ook onze verjaardagen werden niet vergeten.

Dit was een prachtige tijd!!

In de voetbalwereld moesten ze nog wel

wennen aan vrouwen. Want als Henk wegens

werkzaamheden niet mee kon met

een uitwedstrijd dan moest ik alleen mee.

Zo moesten we een keer naar de Eemsboys

uit in Delfzijl. In de rust ging je dan

gewoon mee in de kleedkamer om ze tactische

tips te geven of om aan te geven

dat er iemand gewisseld moest worden.

Bij de Eemsboys zat er echter al een elftal

volwassen mannen in de kleedkamer en

die schrokken zich wezenloos dat er een

vrouw binnenkwam! Er ging een gejoel op

en ik ben er maar snel even uitgelopen. Zo

zie je maar, mannen zijn niks gewend. Als

het andersom geweest was hadden ze het

waarschijnlijk prachtig gevonden.

Ook hebben wij met de veteranen een

aantal reizen gemaakt door Polen met als

eindbestemming Zybasynek, de partnergemeente

van Bedum. Dat was een bijzondere

belevenis en we hebben daar fijne

herinneringen aan overgehouden.

Zo zie je maar dat sport je veel plezier kan

geven op en rond de velden. Tijdens het

schrijven van dit stukje heb ik vaak een

glimlach om mijn mond gehad toen al die

herinneringen boven kwamen. Het was, is

en blijft hopelijk heel goed toeven bij CVVB.

Ook nu zijn we nog wel betrokken bij de

vereniging, niet meer als sporter maar wel

als toeschouwer en vrijwilligers. Want wat

is een vereniging zonder toeschouwers en

vrijwilligers? Precies…..! Wij hopen dat we

hier nog lang mee door mogen gaan en

dat CVVB een bloeiende vereniging mag

blijven.

We geven de pen door aan de jongste veteraan

van CVVB. Als die net zo goed kan

schrijven als de veteranen van drankjes

voorzien, komt het helemaal goed.

Dus Piet Tamminga zet hem op want we

geven de pen door aan jou!!!

Een sportieve groet,

Henk en Zwanny van den Berg

29


30

Cirkelfoto

Het voetbal buiten is weer begonnen, heerlijk! Veldmateriaal is dus gelukkig weer

aanwezig:-) Ditmaal een kiekje aan de zijlijn bij CVVB versus Grijpskerk.

De supporter in de cirkel ziet Hans Setz in actie bij drie tegenstanders, wachtend op een opkomende

vierde Grijpskerker. De omcirkelde weet hoe dat afliep… Laat uiteraard even weten

hoe het afliep én hoe de taart smaakte! Je mag namelijk een taart ophalen bij topbakker

Klaes Hoekstra, die wederom deze actie mogelijk maakt.

Bestuurslid commissies

Nieuwe mensen komen en anderen stoppen;

een kenmerk van een bloeiende vereniging

...

Zo ook bij cvvb;

Vanuit de activiteiten commissie kwam het

bericht dat Harwin IJbema er na ca 10 jaar

heeft besloten om er mee te stoppen,

een altijd vrolijk en prima commissie lid

vond het tijd om anderen eens de gelegenheid

te geven om hun inspirerende ideeen

te laten zien

Inmiddels zijn er twee jeugdige nieuwe

leden gevonden; Ruben Geertsma(2e) en

Wilco Stolwijk (1e) Prachtig en welkom !!

Harwin, namens het bestuur dank voor je

inzet al die jaren !!

In de kantine hebben we nog steeds nieuwe

mensen nodig en gestaag lukt dit ook,

weer een aantal mensen hebben zich opgegeven

om zich hier voor in te zetten

Een mooie ontwikkeling maar er kunnen

nog wel meer mensen bij.

De toernooicommissie is druk bezig met

het Stoffer Kersaan toernooi en is bijna

rond met de organisatie, het ziet er weer

goed uit met de bezetting en alle activiteiten

er om heen..

Ook het hutspot toernooi staat voor een

groot deel weer in de steigers en met een

beettje geluk op mooi weer kunnen we

ook daar naar uitzien

Kortom er is weer een hoop gaande.

Gurbe Laninga

Bestuurslid commissies


Activiteiten commissie

Van de activiteiten commissie, goed om

te lezen:

Na een lange tijd……

De tijd was gekomen…. Ja ja om na jaren

tomeloze inzet, uren praten, vele biertjes

en zeer vele organisaties afscheid te nemen

van HARWIN IJBEMA! We durven niet te

zeggen hoe veel jaar Harwin zich heeft ingezet

voor de activiteiten commissie maar

het voelt als vele jaren (eigenlijk willen we

hiermee zeggen dat wij Martine meer geloven,

maar dat gaan we nu niet noemen

want we willen Harwin in het zonnetje zetten..).

Het voelt voor ons ook echt als een

afscheid want we zijn best een hecht clubje

met ons 6en. Zowel Andre, Dirk, Johan (en

vooral) Harma maar toch het meest Harwin

mochten we graag praten en eigenlijk waren

woorden weer niet nodig want iedereen

had zijn vaste taak!

En toch begrijpen wij Harwin zijn keus: tijd

voor vernieuwing! Nou ja Harwin noemt

het verjonging maar dat klinkt wat denigrerend

voor de overigen. En in zijn afscheidspeech

heeft Harwin wel duidelijk

gemaakt dat wij echt bejaarden zijn! Jammer

Harwin… Maar 1 troost hij hoort hier

zelf ook bij! Dus tijd voor vernieuwing en

wat voor: met trots melden wij jullie dat

Wilco en Ruben zich bij ons wilden voegen!

Tja want je moet met ons om kunnen gaan

en een vergadering lukt nog wel maar een

uitje… Cum Laude zijn de heren geslaagd

want het afscheidsetentje van Harwin was

erg gezellig (tja wel weer tot in de kleine

uurtjes, maar dat lag uiteraard aan de aanhang!)

En Harwin kunnen we niet met 1

man vervangen dus heren: Welkom! Wilco

Stolwijk en Ruben Geertsma zullen jullie

met al onze activiteiten mee maken want

ze hebben er enorm veel zin in en zitten

vol ideeën (Quote Wilco: Slokje rond moet

minimaal tot 24 uur duren… etc.) laten we

hopen dat wij ‘bejaarden’ ze kunnen bijbenen.

Toch willen wij ook hierbij jullie de nieuwe

activiteiten commissie voorstellen en hun

rol in deze commissie: we beginnen met

ons trouwste lid Johan Slager; regelt alles

wat niets mag kosten (oftewel de minst

leuke klusjes) en regelt die feilloos (omdat

Harma het ‘even’ opschrijft..). Enorm

belangrijk zoals u zult begrijpen! Nou Andre

kent iedereen; onze muziek regelneef;

we kunnen het zo gek niet bedenken tijdens

het brainstormen of Andre zorgt dat

dit mogelijk wordt. Beetje licht hier, extra

boxje daar en… mag niet te veel kosten

(onmogelijke taak soms..)! Want dan komt

Harma; jeetje het enige wat ze soms uit kan

brengen; wat levert dit financieel op? Heel

goed dat we haar er bij hebben want zij

draait echt ieder dubbeltje om!! En de catering

ligt dus volledig in haar handen want

dit levert altijd weer wat op! Dan hebben

we nog Dirk; hij is nu het aanspreekpunt

voor de vereniging geworden en neemt dat

heel letterlijk! Harma is bijna zijn secretaresse

erbij geworden want hij kan goed

delegeren zo hebben we gemerkt! Maar

een podiumpje, extra plafonnetje of een

overkappinkje Dirk bouwt het! En Karmen

doet dan alles wat er dan nog over blijft

en mag graag iets te laat komen (Harma

heeft namelijk heerlijke koffie). En nu nog

als belangrijke aanvulling: Wilco en Ruben:

zij moeten vooral zorgen dat we goed bezig

blijven voor Jong en Oud. De activiteiten

commissie moet voor de gehele vereniging

leuke activiteiten organiseren: want CVVB

is meer dan voetbal alleen! En nu stroomt

er fris (we noemen het bewust geen; jong)

bloed door onze commissie dus daar kunt

u de komende tijd veel van horen! Mocht u

nog leuke, spannende, verfrissende ideeën

hebben dan horen wij die graag!

Rest ons nog Harwin te bedanken voor de

enorm gezellige en bijzondere tijd die wij

allen hebben beleefd! En voor Wilco en Ruben:

succes met die ‘oudjes’!

31


32

BELANGRIJK NIEUWS:

AFSLUITING SEIZOEN 2011/2012

JAC & AC

Voor de jeugd & senioren organiseren wij

weer gezamenlijk een fantastische afsluiting

van het seizoen 2011/2012. We hebben

weer een geweldig zeskamp voor de

jeugd in petto en het Hutspot toernooi voor

de senioren beloofd weer veel spektakel!

Het JAC coordineerd de Zeskamp voor alle

F t/m C jeugd en de AC zorgt (met behulp

van Bennie) voor een Hutspottoernooi voor

de senioren, zaalleden en A & B jeugd!

Weer willen wij gezamenlijk afsluiten met

een BBQ voor iedereen met een warm

hart voor CVVB. Vader, moeder, opa, oma,

broertje, zus en oh ja jezelf!

Nieuwe leden activiteiten commissie

“Als nieuw lid van de activiteiten commissie

even een korte introductie. Mijn naam

is Ruben Geertsma en ik ben 21 jaren jong.

Naast dat ik vanaf begin dit jaar deel mag

nemen aan de activiteiten commissie, ben

ik al 14 jaar actief lid als voetballer bij de

mooie club van de rood hemden. In het

huidige voetbalseizoen ben ik selectiespeler

van het tweede elftal en speel ik in de

zaal in het 5de van C.V.V.B. Naast al het

voetbal ben ik student aan de Hanzehogeschool

in Groningen, waar ik in het vierde

jaar zit van de opleiding Civiele Techniek.

Ten slotte ben ik blij te mogen helpen in

het organiseren en bedenken van leuke activiteiten

die onze club zo levendig houdt.”

In navolging van Ruben hier een korte introductie

van Wilco Stolwijk en ik ben al 20

jaren oud. Ook ik ben actief als voetballer

bij C.V.V.B. Ik speel momenteel in de verdediging

van het eerste elftal en hoop hier

nog jaren elke zaterdag 3 helften te mogen

spelen. Naast voetbal volg ik een studie op

de hogere landbouwschool in Leeuwarden.

Ik zit in mijn laatste jaar en heb genoten

van mijn studietijd, al heb ik nooit een kamer

gehad omdat ik voetbal niet kon los-

Zowel het JAC als de AC komen binnenkort

met de aanmeldingsformulieren om je aan

te melden! Tevens zorgt de AC ervoor dat

iedereen zich kan aanmelden voor de gezamenlijke

BBQ.

Zaterdag 23 juni 2012 vanaf 13:30 uur

Sportveld Bedum

F t/m C jeugd betaald ? voor deelname &

BBQ kids (incl. Extran & ijsje)

A t/m de rest betaald ? voor deelname &

BBQ (incl. 2 consumpties)

We verwachten iedereen (met zijn/haar familie)

op deze gezellige middag!

laten. Dit tekent mijn betrokkenheid voor

de club en ik heb ook niet lang hoeven

nadenken over toetreding van de A.C. Ik

hoop de komende jaren samen met mijn

kameraad Ruben en de huidige leden de

voetbalclub gezellig en uitnodigend te houden

voor iedereen. Met tevreden gezichten

en geslaagde activiteiten zal de A.C. jaren

van zich laten horen.


Klaverjassen 10 februari

Wederom was de sportkantine op vrijdagavond

10 februari gevuld met 52 klaverjassers.

In een lekker verwarmde ruimte

was het Dolf Schaap die aan het einde

van avond de meeste punten had verzameld.

Met 5811 punten had hij 74 punten

meer dan nummer twee; Bas Damminga.

Kees Kaspers en Sjonnie Rozeboom haalde

hetzelfde aantal punten. Op basis van binnenkomst

eindigde Kees op de bronzen

plaats. Zonder de naam te noemen haalde

nummer 52, 2250 punten minder in vier

boompjes dan de dagwinnaar. De vleesprijzen

van slager Teerling werden verdeeld

volgens de bekende “formule-van-4”.

Hieronder de verdeling:

1 Dolf Schaap 5811

2 Bas Damminga 5737

3 Kees Kaspers 5680

4 Sjonnie Rozeboom 5680

8 Ger Bolhuis 5465

12 Popko Bolhuis 5293

16 Elibert Schollema 5238

20 Jan Smit 4964

24 Philip Meijer 4949

28 D. Kootstra 4853

32 Henk Klugkist 4685

36 Evert Schaalma 4610

40 Remy vd Wal 4440

44 mevr. G vd Meer 4143

48 Appie de Wit 4059

52 Cor Boer 3561

De laatste kaartavond voor de competitie

is 9 maart.

Prijsuitreiking: 13 april !!!

Aanvang: 19:45 uur

Inleg € 5,-

De klaverjascommissie

Richard Klugkist dagwinnaar klaverjassen

Klaverjassen 9 maart. Op de laatste

avond van het 44e seizoen voor de competitie

waren er wederom 52 klaverjassers

aanwezig. Richard Klugkist had aan de

einde van de avond 5826 bijeen verzameld

en daarmee ongeveer 80 punten meer dan

Peter Berghuis (5745) die op een verdienstelijke

tweede plaats eindigde. Mattheus

Schollema werd nummer drie van deze

avond met 5564 punten. Bart de Vries had

een offday en volgens hem een dieptepunt

in zijn kaartcarrière, hij ging met een setje

speelkaarten naar huis. De reden zal iedereen

duidelijk zijn. De punten werden op

deze avond goed opgeteld, de commissie

hoefde maar twee correcties toe te passen.

Deelname op de avond was de laatste kans

om nog voor de prijsuitreiking van het seizoen

in aanmerking te komen of het gemiddelde

omhoog te brengen. 13 april is

de prijsuitreiking van het seizoen, iedereen

die vijf keer heeft meegedaan komt in aanmerking

voor een eindprijs. Uiteraard zal

er eerst worden geklaverjast (3 boompjes

van 12), daarna volgt de dagprijsuitreiking

gevolgd door een tombola en de prijsuitreiking

van het seizoen.

Het beloofd wederom een verrassende uitslag

te worden; verlengt de huidige kampioen,

Ger Bolhuis zijn titel of gaat de wisselbeker

naar ……………..???

De vleesprijzen van slager Teerling werden

verdeeld volgens de bekende “formulevan-4”.

Hieronder de verdeling:

11 Richard Klugkist 5826

2 Peter Berghuis 5745

3 Mattheus Schollema 5564

4 Kees Kaspers 5483

8 Remy vd Wal 5208

12 J de Blecourt 4979

16 Cor Boer 4932

20 Piet Lanting 4833

24 Appie Stuivenberg 4716

28 Duut Knol 4671

32 Ebel Jan Norden 4552

36 Appie de Wit 4411

40 Elibert Schollema 4353

33


34

44 Gerrie Westerhof 4285

48 Tonnie Koopman 4132

52 Bart de Vries 3772

De volgende kaartavond is 13 april

PRIJSUITREIKING 44E SEIZOEN

Aanvang: 19:45 uur

Inleg € 5,-

De klaverjascommissie

Uitslagen 20 februari t/m 17 maart

Wedstrijden

Uitslagen 20 feb. t/m 25 feb.

Uitslagen Wedstrijden Uitslagen

Zaal Senioren

Leek Rodenburg 1 - CVVB 3 6 - 1 CVVB 1 - PKC'83 1 1 - 2

CVVB 4 - DWS Oosterpoort 3 5 - 6 CVVB 2 - SC Genemuiden 3 2 - 1

CVVB 5 - Oosterhoek 2 0 - 2 Oranje Nassau 3 - CVVB 3 1 - 5

CVVB 9 - Oosterhoek 8 5 - 4 CVVB 4 - TKB 15 4 - 1

GEO 4 - CVVB 6 1 - 3

CVVB 7

Jeugd

- Be Quick 1887 3 9 - 2

CVVB B1 - De Pelikanen B1 1 - 2

Wedstrijden

Uitslagen 27 feb. t/m 3 mrt.

Uitslagen Wedstrijden Uitslagen

Zaal Senioren

Bedum 1 - CVVB 1 3 - 7 HZVV 1 - CVVB 1 7 - 1

WMC B1 - CVVB 2 5 - 5 SC Rouveen 2 - CVVB 2 0 - 1

Furtsal Winsum 3 - CVVB 4 3 - 0 CVVB 3 - Holwierde 2 7 - 0

Omlandia 2 - CVVB 6 6 - 6 CVVB 4 - Noordwolde 3 4 - 1

CVVB 8 - De Heracliden 5 7 - 1 CVVB 6 - Lycurgus 7 1 - 2

CVVB 9 - Oranje Nassau 22 0 - 5 CVVB 7 - Noordwolde 4 2 - 2

CVVB 10 - Madjoe 5 2 - 6 Jeugd

Grijpskerk B1 - CVVB B1 1 - 2

CVVB C1G - FC Assen C2G 9 - 3

CVVB D1 - Grijpskerk D1 3 - 0


Uitslagen 5 mrt. t/m 10 mrt.

Wedstrijden Uitslagen Wedstrijden Uitslagen

Zaal Jeugd

CVVB 1 - Farmsum 1 9 - 1 SWZ A1 - CVVB/vv Bedum A1 4 - 2

CVVB 1 is kampioen De Held A2 - CVVB/vv Bedum A2 2 - 3

De Slingerij 1 - CVVB 2 6 - 3 Gomos B1 - CVVB B1 1 - 1

CVVB 3 - VRIJ CVVB B2 - Actief B3 5 - 1

CVVB 4 - VRIJ CVVB C1G - Omlandia C1 3 - 4

Drs. Vijfje 12 - CVVB 5 5 - 3 CVVB C2 - TEO C1G 1 - 0

CVVB 6 - VRIJ CVVB MC1 - CVVB MC1 1 - 2

Meet Bellingw. 2 - CVVB 7 4 - 4 CVVB D1 - VRIJ

Futsal Winsum 5 - CVVB 8 9 - 8 CVVB D2 - Noordpool D1G 1 - 6

CVVB 9 - VRIJ CVVB D3G - Omlandia D3 10 - 2

Martinistad 2 - CVVB 10 3 - 0 CVVB E1 - De Pelikanen E1 9 - 0

CVVB E2 - SC Loppersum E1 6 - 0

Senioren Stedum E1 - CVVB E3G 2 - 3

CVVB - Grijpskerk 1 1 - 0 CVVB E4 - Corenos E1G 6 - 5

Lycurgus 2 - CVVB 2 0 - 4 CVVB E5 - Bedum E5 2 - 8

CVVB 3 - Viboa 3 4 - 2 Omlandia F1 - CVVB F1 5 - 5

CVVB 4 - VVSV'09 2 7 - 1 Usquert/ZEC F1 - CVVB F2 uitgesteld

Viboa 5 - CVVB 5 6 - 13 CVVB F3 - Appingedam F2 3 - 6

CVVB 6 - De Pelikanen 4 1 - 0 CVVB F4 - Wagenb.Boys F1 9 - 1

CVVB 7 - Gorecht 7 2 - 4 GEO F2 - CVVB F5 5 - 5

Eenrum/Kl.buren DA1- CVVB DA1 4 - 0 Kloosterburen F2 - CVVB F6 2 - 2

Uitslagen 12 mrt. t/m 17 mrt.

Wedstrijden Uitslagen Wedstrijden Uitslagen

Zaal Jeugd

CVVB - VRIJ CVVB/vv Bedum A1 - Frisia A1 3 - 2

CVVB 2 - Tolbert 1 9 - 3 CVVB/vv Bedum A2 - VEV'67 A2 5 - 4

Bedum 2 - CVVB 3 10 - 1 CVVB B1 - Eems B./Nept. B1 1 - 1

CVVB 4 - De Slingerij 3 11 - 7 Hoogezand B2 - CVVB B2 3 - 1

CVVB 5 - CVVB 6 5 - 3 De Held C3 - CVVB C1G 4 - 9

CVVB 7 - Oranje Nassau 9 5 - 3 Omlandia C3 - CVVB C2 1 - 2

CVVB 8 - VRIJ CVVB MC1 - Actief MC1 1 - 2

CVVB 9 - VRIJ CVVB D1 - De Pelikanen D1 2 - 0

CVVB 10 - VRIJ Poolster D1 - CVVB D2 5 - 2

Velocitas D4 - CVVB D3G 16 - 0

De Heracliden E1 - CVVB E1 1 - 10

Senioren Eems Boys E2 - CVVB E2 2 - 5

CVVB 1 - Leeuw.Zwaluwen 1 2 - 1 CVVB E3G - DE Heracliden E3G 3 - 1

CVVB 2 - De Weide 2 8 - 0 Viboa E3 - CVVB E4 2 - 4

CVVB 2 promoveert naar de res. hoofdklasse Noordpool UFC E5G - CVVB E5 uitgesteld

LTC 2 - CVVB 3 0 - 2 CVVB F1 - De Fivel F1 6 - 0

Viboa 4 - CVVB 4 2 - 4 CVVB F2 - Middelstum F1 5 - 1

CVVB 5 - Oranje Nassau 7 2 - 3 Eems Boys F3 - CVVB F3 3 - 1

Godlinze 2 - CVVB 6 2 - 4 De Pelikanen F3 - CVVB F4 2 - 6

Meedhuizen 1 - CVVB 7 1 - 4 CVVB F5 - Usquert/ZEC F2 0 - 1

CVVB DA1 - Oranje Nassau DA3 1 - 1 CVVB F6 - Noordpool UFC F4 8 - 4

35


36

Interview Reinier Matthijs

Reinier Matthijs speler van het zevende elftal

van CVVB vulde voor puurvoetbalonline.

nl 15 vragen in

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik werk bij het logistiek centrum Eemspoort

UMCG/MZH

En zorg voor mijn jongens Danny en Eric

Wat zijn je hobby’s?

Voetballen en voetbal kijken

Met wie zou jij wel een dag willen ruilen?

Met mijn zoon Eric , dan weet ik wat er in

zijn hoofdje afspeelt, hij heeft een vorm

van autisme

Eten/drinken.

Hollandse kost , bami en een koud biertje

Welke internetsites bezoek je regelmatig

Hyves , Marktplaats en veel voetbalsite’s

Waar kunnen ze je s, nachts voor wakker

maken

Leuk feestje

Wat zijn je ambities

Zorgen voor mij jongens en af en toe een

balletje trappen bij CVVB 7

Wat is je favoriete muziek keuze

Simpel Zat , U2, CCR En nog veel meer

Wie is jouw idool

Heb geen idool

Ik maak me weleens kwaad om

Het Nederlands Rechtssysteem

Belangrijkst nieuwsfeit

Telefoon van de kinderbescherming dat

mijn zoon

Danny weer bij mij komt wonen

Welke kranten lees je

Spits , Dagblad van het noorden, Ommelander

Ik ben trots op

Mijn ouders

Je favoriete club in Nederland

CVVB

Wat wil je verder nog kwijt

Ik wil graag de spelers en leiding van CVVB

7 bedanken, die staan altijd voor je klaar

als het nodig is


Bert Volders en Colin Prooi winnaars Johan

Roeders spelregelkampioenschap

Bert Volders en Colin Prooi winnaars Johan

Roeders spelregelkampioenschap (update:

alle antwoorden 2011-2012)

De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap

2011-2012 was spannend.

In de categorie leden streden drie leden tot

het laatst om de overwinning. Uiteindelijk

moest een barrage de beslissing brengen.

de Johan Roedersbokaal is op 5 maart tijdens

de jaarvergadering uiteindelijk voor

het tweede achtereenvolgende jaar uitgereikt

aan Bert Volders uit Bedum. Van harte!

In de categorie niet-leden won Colin Prooi

uit Hellevoetssluis.

Bert Volders bleef net als Henk Steenhuis

foutloos in de categorie leden. In de barrage

maakte Henk één foutje, waardoor Bert

zich opnieuw een jaar lang spelregelkampioen

van de vereniging mag noemen. De

bokaal werd tijdens de jaarvergadering van

5 maart uitgereikt door de bedenker van

alle moeilijke vragen, Klaas Smith. Bert, van

harte! Klik hier voor de volledige eindstand

(categorie leden).

Bert Volders heeft de Johan Roedersbokaal

ontvangen uit handen van Robert van Dorst

en Klaas Smith (midden).

Voor het tweede jaar was er ook de mogelijkheid

voor niet-leden/donateurs van

de Scheidsrechtersvereniging Groningen

en Omstreken om online met het Johan

Roeders spelregelkampioenschap mee te

doen. Colin Prooi uit Hellevoetssluis bleef

foutloos en is daarmee als winnaar de opvolger

van Bayram Cakir. Later dit jaar zullen

we Colin een prijs doen toekomen…

Colin, van harte! Klik hier voor de eindstand

in de categorie niet-leden.

De antwoorden + toelichting op de vragen

van ronde 5 en 6 (en de eerdere rondes)

kun je hier vinden.

Wil je de geschiedenis van het Johan Roeders

spelregelkampioenschap weten? Klik

dan hier.

De strijd is voor dit seizoen dus gestreden,

maar we komen terug… Vanaf augustus/

september 2012 kun je weer een aantal

maanden achtereen lastige en leerzame

spelregelvragen verwachten. Wie worden

de opvolgers van Bert en Colin en kunnen

we in maart 2013 hier alle hulde geven?

37


38

Rond het RAD

Een voorbeeld van flexibiliteit.


Verjaardagen

Peter Langeland 22-mrt

Robin Martini 23-mrt

Jan de Roo 24-mrt

Henk Alssema 24-mrt

Daan Wiegers 24-mrt

Frank Roorda 25-mrt

Klaas Harm Snitjer 26-mrt

Jeroen Veldkamp 26-mrt

Merijn Stapert 27-mrt

Saskia Bakker 27-mrt

Jan van Dyken 28-mrt

André van Haag 30-mrt

Vincent Goverts 30-mrt

Martijn Jilderda 30-mrt

Menko Smit 31-mrt

Frank Bolt 1-apr

Ard-Jan van de Giezen 1-apr

Otto Klaver 2-apr

Jan Boonstra 2-apr

Albert Flikkema 3-apr

Karmen ten Have 3-apr

Arnoud Krijgsheld 3-apr

Menno Beenes 3-apr

Gerard Schutter 4-apr

Johan Bulthuis 4-apr

Erik Swieringa 5-apr

Niek Wiersum 5-apr

Sedin Zukanovic 5-apr

T. Sprenger 6-apr

Silvio Belga 6-apr

Koos Rutgers 8-apr

Nieuw lid

Geerhard Schuurman 12-12-1968

George Oosterhoff 8-apr

Frits Oosterhoff 8-apr

Henk van de Berg 9-apr

Gert Weerd 9-apr

Henk Steenhuis 9-apr

Louis Boonstra 9-apr

Ekke Kamphuis 10-apr

Marc Dallinga 11-apr

Hans van Dijken 12-apr

Arend Walraven 13-apr

Martin Broekmans 13-apr

Bert Bel 13-apr

Gert Jan de Nijs 13-apr

Luc Medema 14-apr

Popko Tromp 14-apr

Gert-Jan Hageman 15-apr

Roel Olinga 15-apr

Robert-Jan Poel 16-apr

Ronald Drijfhout 16-apr

Steven Kröder 16-apr

Joël Timmerman 17-apr

Maurits Schmidt 17-apr

Remand Knol 17-apr

Wilco Stolwijk 18-apr

Ate Wijnstra 19-apr

Frederico Varone 20-apr

Rik Bolt 22-apr

Erik Doesburg 23-apr

Jakko Slager 24-apr

René Lourens 24-apr

Marko ten Boer 24-apr

39


40

Prijsuitreiking Kerstpuzzel

De tijd vliegt. Voordat je er om denkt is het

weer kerst. Het werd dus de hoogste tijd

om de prijzen van de kerstpuzzel 2011 uit

te reiken. In de inswinger van januari zijn

de namen al genoemd. Danny Matthijs,

Stefan v.d. Wijk en mevr. Kersaan. Nu moet

er eerst even iets recht gezet worden. Het

was niet mevr., Kersaan die de briefkaart

met de goede oplossing had ingezonden,

maar mevr. Keurentjes. Beide woonachtig

in de carrousel. En uiteraard was dat daar al

besproken en via het informele circuit werd

dit ook bij de redactie bekend. Die had gewoon

beter moeten lezen. De prijzen zijn

in de huiselijke omgeving uitgereikt. Mevr.

Keurentjes hoefde niet zonodig met de rollade

van Thonny Teerling op de foto, maar

vertelde wel dat haar kleinzoon (Kas) in

F4 speelde en dat vader Niko Huttinga fotografeerde.

Zij en man Bart waren vaste

supporter van F4. Dus maar even contact

opgenomen met het gezin Huttinga. Of er

een foto gemaakt kon worden. Het resultaat

spreekt voor zich. Kleinzoon Kas met

opa Bart, het oudste lid van onze vereniging.

De andere prijswinnaars: Danny Matthijs

ontving een envelop met waardebon

en Stefan v.d. Wijk een bal. In de directe

omgeving is een trapveld aanwezig. Prijswinnaars

nogmaals gefeliciteerd.


Oud papier

De cijfers t/m februari zijn in het bekende

overzicht verwerkt. De acties van begin

maart zijn inmiddels achter de rug. Geslaagd

o.a. door een goede opkomst. Op

de vrijdagavond een behoorlijke hoeveelheid

papier. Totaal ruim 36.000 kg. Daarbij

komen dan nog de containers vanaf het

Sportpark en Westerdijkshorn. We verwachten

in de buurt van de 50 ton uit te

komen.

Zoals gezegd, de vrijdagavond verliep vlotjes.

Door het mooie weer duurde de nabespreking

tot na kwart over negen.

Op de derde vrijdag in februari werd er zo

te zien ook oud opgehaald in Hurghada.

Dat is een stad in Egypte aan de Rode Zee.

Ze doen het daar anders als in Bedum.

Maar even een foto van gemaakt. Ze spreken

voor zich (zie volgende pagina).

Dan even uw aller aandacht voor het volgende:

De eerstvolgende oud papier actie wordt

niet zoals gebruikelijk gehouden op de eerste

vrijdag in april, maar i.v.m. Goede Vrijdag

op die dag, gaan we een week eerder.

Dus op vrijdag 30 maart. En het zelfde geldt

voor de actie op de eerste vrijdag in mei,

dan is het namelijk 4 mei (Herdenking van

de gevallenen) en om die reden verplaatsen

we deze actie naar 27 april.

Met vriendelijke groet,

De commissie oud papier.

OUD PAPIER ACTIE

VRIJDAG 30 MAART 2012

DE VOLGENDE LEDEN WORDEN VERZOCHT

OM 18.00 UUR AAN DE INDUSTRIEWEG

AANWEZIG TE ZIJN:

1e ELFTAL: W. Stolwijk, A. Kukler,

E. Pomstra

2e ELFTAL: G. Dijkstra, B. Groeneveld

3e ELFTAL: W. de Boer, M. Roorda,

J. Geenhuizen

4e ELFTAL: J. Durenkamp, J. Krijgsheld

5e ELFTAL: A. Koopman, A.Lanenga,

B. Rozeboom

6e ELFTAL: H. Poppema, C. Reitsema,

J. Bulthuis

7e ELFTAL: B. v.d. Vinne, Sj. Rozeboom,

B. Bel, F. Bolt

DAMES: T. Buitenkamp, M. Hoeksema,

G. Smit

A1: S. Meijer, B. Hoeksema

A2: J. Bijmolt, J. de Boer

B1: J. Stolwijk, M. Frankruijter

B2: L. v.d. Sluis, S. Kroder

Bij verhindering zelf ruilen of voor vervanging

zorgen.

We verwachten omstreeks 20.30 uur klaar

te zijn.

Maand kg. 11/12 Tot. 11/12 kg. 10/11 Tot. 10/11 Verschil

Juli 43760 43760 43560 43560 200

Augustus 18180 61940 15420 58980 2960

September 65780 127720 70420 129400 -1680

Oktober 55020 182740 47420 176820 5920

November 48380 231120 59880 236700 -5580

December 47340 278460 44080 280780 -2320

Januari 60940 339400 67040 347820 -8420

Februari 40740 380140 39760 387580 -7440

41


42

Oud papier ophaaldag in Hurghada


Secretariaat CVVB

Postbus 20 9780 AA Bedum

Sportcomplex

Langs de Lijn, Sportlaan 12

9781 CY Bedum (3013922)

Dagelijks Bestuur

André van Haag (085-8774691)

Voorzitter

Harke Rutgers (3016196)

Wedstrijdsecretaris

Willem Jan Geertsma (3014645)

Penningmeester

Jelle Prins (3012356)

Secretaris

Bestuur

Gert-Jan de Nijs (3010725)

Jeugdvoorzitter

Richard Klugkist (3012910)

Jeugdsecretaris

Gurbe Laninga (3010208)

Bestuurslid commissies

Silvio Belga (5730950)

Lid jeugdbestuur

Zaalvoetbal

Marcel Kuipers (06-53777057

Wedstrijdsecretaris

Damesvoetbal

Harke Rutgers (3015917)

Contactpersoon

Meisjesvoetbal

Gert-Jan de Nijs (3010725)

Jeugdcommissie

Silvio Belga (5730950)

Richard Klugkist (3012910)

Klaas Kruizenga (3014864)

Anno Loonstra (5715320)

Gert-Jan de Nijs (3010725)

Ledenadministratie en

Contactpersoon bezorging Inswinger

Bas Damminga (3014739)

ledenadministratie@cvvb.nl

Informatie voorziening

Website: www.cvvb.nl

TV Noord Tekst pag. 617

Twitter: @cvvbvoetbal

Clubblad “De Inswinger

Email:

Redactie_inswinger@hotmail.com

Redactie:

Martijn Doorn (06-45606110)

Robert Jan Poel (06-34568134)

Gerard Schutter (06-45298611)

Nico Schutter (06-10543938)

Afgelastingen

KNVB Afgelastingenlijn

0513 618998 en 618918

vanaf vrijdag 14.00 uur

TV Noord Tekst pag. 617

Materiaalverzorging Senioren/Jeugd

Anton van der Sluis (3014336)

Manager Accommodatie

Bart de Vries (050-3015672)

Manager Commerciële Zaken

Martin Broekmans (3012129)

Sportmasseur/verzorging

Hans Stam (0594-505868)

Klaas v.d. Berg (0596-620192)

Activiteitencommissie

Harwin Ybema (3014833)

Vrijwilligerscommissie

Irma Schuurman,

contactpersoon (06-49989839)

Oud Papier Commissie

Anton Senneker (3014657)

Nico Schutter (3013967)

Klaas Richard Boonstra (3015063)

Gastdame Bestuurskamer

Martine Beenes (3013435)

Klaverjascommissie

Jitze Medema (3014890)

Scheidsrechterscommissie

Jitze Medema (3014890)

Harma van der Meulen (06-50616281)

Toernooicommissie

Bennie Kuipers (3017020)

Alexander Heine (06-15838253)

Trainers Senioren

Hoofdtrainer, Vacature

Remy van der Wal, assistent trainer (06-38969458)

David van der Kam, trainer B-selectie(3014624)

Gerard Schutter, trainer C-selectie (06-45298611)

Albert ten Caat, trainer Dames 1(06-55121844)

Leiders Senioren

1e elftal

Dick Deelen (06-50296922)

2e elftal

Willem Huisman (06-50648019)

3e elftal

Gerard Schutter (06-45298611)

4e elftal

Rowan Smit (06-41535703)

5e elftal

Wilfred Bronsema (050-3012891)

6e elftal

Wilco Huiskens (06-39199903)

Hans Poppema (06-46052043)

7e elftal

Albert Stuivenberg (3015971)

43


44

Dames 1

Jan Woldijk (3049460)

Wim Bouwmeester (3015172)

JEUGDAFDELING:

TECHNISCH COöRDINATOR:

A T/M C

HANS SETZ (06-15334962)

TECHNISCH COöRDINATOR:

DT/M F

JAN TEN CAAT (06-20019868)

ALGEMEEN COöRDINATOR:

A T/M C

KLAAS KRUIZENGA (3014864)

D T/M F

ANNO LOONSTRA

(5715320 / 06-21228085)

KEEPERSTRAINER SENIOREN/JEUGD

THEO STAAL

(3013412 / 06-50504093)

JEUDACTIVITEITENCOMMISSIE

BAS GROENEVELD (06-52270574)

BIANCA BREUNIS (3015527)

JELMER MEINARDI (06-43850107)

MARJAN VAN DER GIEZEN (3049003)

OLAF KESSELS (3013009)

TRAINERS JEUGD:

CVVB/VV BEDUM A1

RICK SETZ (06-48947505)

CVVB/VV BEDUM A2

HANS VAN DER MEULEN (06-51570406)

B1

ALFRED VAN DER PLOEG

(3014503 / 06-21444371)

B2

HANS VAN DER MEULEN (06-51570406)

C1

JELMER MEINARDI (06-43850107)

C2

ARVIN KNOL (06-10282096)

MC

DUUT KNOL (3010649 / 06-47203393)

D1

BAS GROENEVELD (3015039 / 06-52270574)

TRAINERSCOLLECTIEF ONDERBOUW

BAS GROENEVELD (3015039 / 06-52270574)

COR JANSEN (06-1351630)

DUUT KNOL (3010649 / 06-47203393)

JAN TEN CAAT (06-20019868)

JELMER MEINARDI (06-43850107)

LEIDERS JEUGD:

CVVB/VV BEDUM A1

BERT BOS (3015190 / 06-13948469)

WILLEM BULTHUIS (3013176 / 06-23612276)

CVVB/VV BEDUM A2

JACK BUS

YORDI SANDERS (06-36317442)

B1

EDDIE FRANKRUIJTER (3049501)

GEERT VOGELZANG (3014460)

B2

HARRY OOSTERHOF (3015382 / 06-31552298)

MICHIEL OOSTERHOFF (3015382)

KLAAS REENDERS (3024053 / 06-51297100)

C1

SJEPKO SCHOON (06-40759798)

VACATURE

C2

JAN LAUWERS (3015516)

ERWIN BOS (3015190 / 06-537333125)

PIETER JAN LANTING (3014325 / 06-11125773)

MC

APPIE STUIVENBERG (3015971)

HARRY ROZENBOOM (3014413 / 06-51633494)

D1

THEO STAAL (06-50504093 / 3013412)

DENNY LANINGA (06-51430006)

D2

HARM VAN DER GIEZEN (3049003)

SJONNY ROZEBOOM (3015650)

DIRK MARTINI (3010223)

D3

JAN-JAAP VAN VLIET (3013917 / 06-25057445)

KLAAS GROEFSEMA (3015864)

E1

JURGEN NORDEN (3010694 / 06-13381121))

MARNIx KWANT (3015544 / 20169860)

E2

JELLE KLAAS (3012677 / 06-48946426)

E3

JAN HEIKAMP (3014239)

KLAAS HARM SNITJER (3012645 / 06-13399227)

E4

GERT VELDMAN (06-50223133)

PETER MEIJER (3014417)

E5

TONNIS VAN DER WIJK (3010121)

GERRIT GUIKEMA (3013287 / 06-14165629)

F1

FREDDY VAN DER MEER (3014948 / 06-15540906)

PETER BERGHUIS (3014087 / 06-41389760)

F2

SIEB DIJKSTRA (3010107 / 06-40416917)

RUUD DIJKSTRA (3012934 / 06-52693379)

F3

RONALD BOCKHOUDT (5263839 / 06-13399580)

HARRIE POELSTRA (3010140)

F4

MARCEL DIJKSTRA (3014916 / 06-22891079)

VACATURE

F5

EGBERT LUDWIG (06-83608769)

BENNIE BERGHUIS (06-14171227)

F6

WESTER DE ROOS (06-18557790)

SANDER WALRAVEN (06-30218428)

WILKO PRINS (06-21200859)

MINI’S

VACATURE

Vertrouwenspersoon CVVB:

Siep Brink,

De Zwaan 1,

9781 Jx Bedum

Tel. 050 - 301 44 22 of

06 - 3382 0221

siepbrink@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!