als u een geleidehond ontmoet

keltorap

als u een geleidehond ontmoet

als u een

geleidehond ontmoet


Steeds vaker kiezen visueel gehandicapten voor een geleidehond.

Niet zo verwonderlijk als je beseft dat geen ander mobiliteitsmiddel

zoveel bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid biedt. Dankzij

deze honden kunnen geleidehondgebruikers gaan en staan waar

en wanneer zij dat willen. Het is dus logisch dat er steeds meer

geleidehonden in het straatbeeld verschijnen. De kans wordt

daarmee groter dat u een visueel gehandicapte met geleidehond

tegenkomt. Het is dan goed te weten hoe u hier het beste mee om

kunt gaan.


• Hoe verleidelijk ook, aai een geleidehond

in tuig niet. Een hond in tuig is aan het

werk en mag daarbij niet uit zijn concentratie

gehaald worden. Dit kan gevaarlijke

situaties opleveren. De blinde kan door

de afl eiding zijn oriëntatie kwijtraken of

ergens tegen opbotsen. Praat daarom ook

nooit tegen een geleidehond en haal hem

niet met ‘non­verbale’ communicatie uit

zijn concentratie. Is de hond niet aan het

werk bijvoorbeeld omdat zijn baas aan het

wachten is, dan mag u gerust aan de baas

vragen of u de hond mag aaien.

• Voer nooit een geleidehond, mét of

zonder tuig. Geleidehonden hebben een

uitgekiend voedingsschema om ze in

optimale conditie en op gewicht te houden.

Een geleidehond wordt op gezette tijden

door zijn eigen baas beloond met iets lekkers.

Zouden anderen de hond gaan voeren

dan kan de hond te dik worden en gaat hij

bedelen.


Het is misschien moeilijk te geloven,

maar het overkomt geleidehondgebruikers

regelmatig dat anderen eerst het woord

tot de hond richten. Hele verhalen worden

er soms afgestoken, zonder dat men zich

bekommert om de blinde baas. Dit is niet

alleen afl eidend voor de hond, maar ook

heel onprettig voor de baas.


Wandelt u met uw eigen hond, dan is

het voor de geleidehondgebruiker heel

prettig als u uw hond aangelijnd of onder

appèl houdt bij het passeren. Het is zelfs

voor een geleidehond bijna ondoenlijk om

geconcentreerd te blijven werken als een

soortgenoot aan z’n achterste snuffelt.

‘ Zijn ogen en oren zijn de mijne. Mijn hond Gambler let altijd

op mij, bij h em voel ik m e veilig en geborgen’ Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker


Een geleidehond die zonder tuig vrij

rondloopt mag uiteraard wel met uw

hond spelen. Veel zienden vinden het

moeilijk om visueel gehandicapten hulp

aan te bieden. Toch kunnen zich situaties

voordoen waarbij hulp welkom is. Heeft u

de indruk dat een geleidehondgebruiker

hulp nodig heeft, aarzel dan niet dit

te vragen. Honden kunnen nauwelijks

kleuren onderscheiden en slecht snelheid

inschatten. Daarom is het mogelijk dat een

geleidehondgebruiker uw hulp nodig heeft

bij het oversteken. Is uw hulp gewenst,

biedt dan de linkerelleboog aan ter

begeleiding en meld dit even. Neem nooit

de beugel van het geleidetuig over en geeft

u de hond geen commando’s. Laat u vooral

niet ontmoedigen als uw hulp afgeslagen

wordt. Een volgende keer wordt uw hulp

wel op prijs gesteld.

• Geleidehonden mogen ondanks een

hondenverbod in veel winkels, restaurants

en andere openbare gelegenheden komen.

Ergert u zich aan hun aanwezigheid,

bedenk dan dat visueel gehandicapten

zonder hun hond vaak moeilijk of niet

op die plek kunnen komen. Officieel zijn

honden alleen verboden in slagerijen,

op plaatsen waar openlijk voedsel wordt

bereid en op sommige afdelingen van

ziekenhuizen.

• Vuurwerk is voor veel geleidehondgebruikers

een nachtmerrie. Honden

kunnen een trauma oplopen door verdwaalde

of moedwillig gemikte rotjes tussen de

poten. Een geleidehond kan dan door de

opgelopen angst zijn werk niet meer doen.

Zowel emotioneel als financieel is dit een

ramp.

‘ Met een stok ben je een blinde aan wie ze willen hijsen en sjorren

of die ze ongevraagd in een stoel duwen. Met mijn geleidehond zien

m ensen m e als een volwaardig individu’ Johan Dingemanse, geleidehondgebruiker


fabels & feiten

fabel

een geleidehond moet altijd werken

en mag nooit spelen. Zielig!

Niet waar! Een geleidehond is als hij niet

werkt (dus niet in tuig is) een gewone hond

die mag spelen, snuffelen en ravotten.

Iedere dag krijgt hij volop de gelegenheid

om dit te doen. Ook binnenshuis waar

zijn baas hem niet nodig heeft, is het een

gewone huishond. En zeg nou zelf, welke

huishond mag altijd met zijn baas mee en

is zelden alleen?

fabel

een geleidehond weet altijd de weg

Een geleidehond weet de weg niet.

De visueel gehandicapte weet de weg.

Door het geven van commando’s stuurt

de baas zijn hond. De hond helpt zijn baas

met het aangeven van oriëntatiepunten

door bijvoorbeeld iedere zijstraat een

stukje in te lopen of op commando links

of rechtsaf te gaan. Daarnaast omzeilt een

geleidehond alle obstakels op de grond en

in de lucht en kent hij een heel scala aan

commando’s zoals zoek zitplaats, trap of

deur.

fabel

als het stoplicht rood is stopt een

geleidehond

Onzin! Een hond kan niet of nauwelijks

kleuren onderscheiden en weet absoluut

niet welke kleur het stoplicht heeft. Het

oversteken is een nauwe samenwerking

tussen hond en baas. De baas let zelf op

allerlei signalen om te beoordelen of hij

kan oversteken, zoals bijvoorbeeld geluid.

fabel

geleidehonden moeten werken tot het

einde van hun leven

Net als werkende mensen gaan ook

geleidehonden met pensioen. De leeftijd

hiervoor is zo rond negen jaar. Per

hond kan de leeftijd echter verschillen.

Sommige honden krijgen eerder

ouderdomsverschijnselen dan andere.

Zodra de hond deze verschijnselen

vertoont, wordt een opvolger voor hem

gezocht. Op tijd, zodat hij nog enige tijd

van zijn welverdiende rust kan genieten.


geleidehonden

op het werk

of op school

De tijd dat blinde en slechtziende mensen

thuis achter de geraniums zaten is

gelukkig al lang voorbij. Velen hebben

naast een gezin ook een maatschappelijke

loopbaan, gaan naar school of volgen

een studie. Het kan dus gebeuren dat u

een collega of een medestudent met een

geleidehond tegenkomt. Ook hier is het

voor alle partijen prettig als een aantal

regels in acht genomen wordt.


• Een geleidehond is een werkende hond

en geen mascotte voor de afdeling. Is de

hond in tuig, dan is hij aan het werk en

mag dus op geen enkele manier afgeleid

worden.

• Is de hond niet in tuig dan verblijft hij

onder of naast het bureau van zijn baas.

Het is de bedoeling dat de hond zich als

zijn baas aan het werk is, rustig en netjes

gedraagt. Nodig daarom de hond niet

uit tot spelletjes en lok hem niet van zijn

plaats. Wilt u de hond graag aaien of even

met hem spelen, vraag dan aan de baas óf

en wanneer dit schikt.

• Word niet boos op uw collega als u niet

mag spelen of aaien. Vooral jonge honden

kunnen enorm opgewonden of druk

worden van teveel aandacht.

• Ook op het werk mogen geleidehonden

niet gevoerd worden. Zijn baas zorgt ervoor

dat de hond gegeten heeft en water tot zijn

beschikking heeft. Houd voor de zekerheid

ook eigen meegebrachte etenswaren

buiten bereik van de hond.

• Geleidehonden worden goed verzorgd.

U kunt er zeker van zijn dat hij geen vlooien

of andere parasieten heeft, schoon is en

regelmatig geborsteld wordt. Bovendien

worden geleidehonden tijdig ingeënt

tegen ziekten en regelmatig ontwormd.


aspirant-geleidehonden

Om verzekerd te zijn van voldoende honden

met een uitstekende gezondheid en het

juiste karakter, fokt KNGF Geleidehonden

vrijwel alle geleidehonden zelf. Als

geleidehond worden voornamelijk labrador

en golden retrievers en kruisingen van

beide rassen gebruikt. Incidenteel worden

andere rassen aangekocht zoals de Duitse

herder. Zowel reuen als teven worden

opgeleid tot geleidehond. Omdat pups het

eerste levensjaar nog te jong zijn om aan

de opleiding tot geleidehond te beginnen,

worden ze in pleeggezinnen geplaatst

op een leeftijd van acht weken. Deze

gezinnen zorgen ervoor dat de aspirantgeleidehonden

goede hondenmanieren

leren en de basiscommando’s als ‘zit’, ‘af

’ en ‘blijf’ beheersen. Daarnaast moeten

deze honden aan alles wennen waar ze

later als geleidehond mee te maken krijgen,

zoals openbaar vervoer, winkelcentra,

andere dieren en kinderen. Aspirantgeleidehonden

zijn herkenbaar aan een

KNGF Geleidehondendekje. Na ruim een

jaar worden de honden teruggebracht

naar de geleidehondenschool waar zij

na uitvoerige medische en gedragstests

kunnen beginnen aan hun opleiding.

Omdat aspirant­geleidehonden een

voor het toekomstige werk zo optimaal

mogelijke start moeten hebben, is de

omgang met hen aan een paar regels

gebonden.

• Net als geleidehonden mogen pups en

jonge honden van KNGF Geleidehonden

niet geaaid worden als zij een

KNGF Geleidehondendekje dragen.

Zo mogelijk is dit nog moeilijker, want

wie gaat er nu niet door de knieën voor zo’n

schattige pup. Toch is het heel belangrijk

dat de honden al in een vroeg stadium

leren geconcentreerd te zijn en niet op

iedereen af te gaan.

• Het voeren van pups van KNGF

Geleidehonden is uit den boze. In de

eerste plaats wordt het voedingspatroon

verstoord, maar daarnaast leert een pup

heel snel bedelen en wordt hij uit z’n

concentratie gehaald.


• Ziet u een pup van KNGF Geleidehonden,

roep of fluit dan niet. Een pup is toch al

snel afgeleid en leert zo op alles in zijn

omgeving te reageren.

• Ook pups van KNGF Geleidehonden

hebben in veel winkels en openbare

gelegenheden ontheffing van het

hondenverbod. Het is heel belangrijk dat zij

aan deze gelegenheden wennen en zich er

goed leren gedragen.


puppypleeggeZin worden iets voor u?

Goede gezinnen voor de opvang van

aspirant­geleidehonden hebben wij nooit

genoeg. Hebt u interesse?

Neemt u dan contact met ons op, of kijk op

de website: www.pupzoektpleeggezin.nl.

donateur worden

Wilt u KNGF Geleidehonden op een andere

manier steunen? Word dan ‘vriend van

KNGF Geleidehonden.’ Voor nog geen

€ 2,- per maand (of € 20,- per jaar) helpt u

KNGF Geleidehonden al enorm en kunnen

de instructeurs geleidehonden blijven

opleiden voor visueel gehandicapten.

Kijk voor meer informatie op

www.geleidehond.nl/steunons


kngf geleidehonden

postbus 544

1180 am amstelveen

amsteldijk noord 42

1184 td amstelveen

t 020 - 496 93 33

f 020 - 496 57 76

e info@geleidehond.nl

www.geleidehond.nl

ing 275400

Deze folder is mede mogelijk

gemaakt door:

Similar magazines