130524-JH-beleid-MSZ-2014-v0-4-preprint

janvanderwel

130524-JH-beleid-MSZ-2014-v0-4-preprint

Zorgverzekeringswet geeft verzekeraars opdracht om goede zorg

tegen acceptabele prijs in te kopen

Citaten uit de memorie van toelichting

zorgverzekeringswet (2007)

‘…onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’..

‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg.’

‘…kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om

doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele

prijs) te leveren.’

‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een

belangrijke rol.’

‘…concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk

leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke

inrichting van de zorg.’

‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg

kunnen krijgen die zij nodig hebben’.

Bron: Kamerstukken II 2003-2004, 29 763: Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking

(Zorgverzekeringswet)

Gedelegeerd opdrachtgever namens

de verzekerde

Regisseurs van de zorg.

Kwaliteit is aspect van doelmatigheid.

Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid,

bereikbaarheid, tijdigheid en

voortdurende innovatie van zorg.

Rol in efficiënte en klantvriendelijke

organisatie en inrichting van de zorg;

verwijst ->zorginfrastructuur!

4

More magazines by this user
Similar magazines