Ambulante AVG-arts - ASVZ

asvz.nl

Ambulante AVG-arts - ASVZ

Ambulante AVG ASVZ

Secretariaat Zorgondersteuning

en Zorgontwikkeling

Touwbaan 1

3363 WB Sliedrecht

Postbus 121

3360 AC Sliedrecht

t 0184 491280

Voor afspraken en informatie:

maandag tot en met vrijdag

van 8.30 - 12.00 uur

ASVZ biedt, als organisatie voor zorg- en

dienstverlening aan mensen met een verstandelijke

beperking, gespecialiseerde medische

zorg. De arts verstandelijk gehandicapten,

kortweg AVG, is de aangewezen specialist

op het gebied van medische problemen bij

mensen met een verstandelijke beperking.

Ambulante AVG


Iedereen is wel eens ziek. Voelt zich niet lekker of heeft

lichamelijke klachten. Je gaat dan naar de huisarts, vertelt

wat er aan de hand is en de arts adviseert, onderzoekt of

behandelt.

Bij mensen met een verstandelijke beperking spelen

andere aspecten een rol. Vaak uiten zij lichamelijke en

psychische klachten op een andere wijze, soms helemaal

niet. Regelmatig zijn er meerdere gezondheidsproblemen

tegelijk of zijn er bij een bepaalde beperking zeer specifieke

consequenties. Ook is de medewerking bij onderzoek

veelal beperkt, waardoor er problemen kunnen ontstaan

en er een vraag om specifieke behandeling ontstaat.

Gespecialiseerde medische zorg

bij ASVZ

Om de specifieke medische problemen bij

mensen met een verstandelijke beperking te

onderkennen en vervolgens te kunnen behandelen

is expertise op dit gebied nodig. Er

kan dan op adequate wijze ondersteuning in

de te verlenen zorg geboden worden. Wanneer

de huisartsenzorg op bepaalde punten

niet toereikend is, kan de huisarts iemand

gericht doorverwijzen naar de specialist. De

arts verstandelijk gehandicapten, kortweg

AVG, is de aangewezen specialist op het

gebied van medische problemen bij mensen

met een verstandelijke beperking. ASVZ

biedt, als organisatie voor zorg- en dienstverlening

aan mensen met een verstandelijke

beperking, deze gespecialiseerde medische

zorg.

Wat doet een AVG?

De AVG heeft ervaring in het omgaan met

mensen met een verstandelijke beperking

en heeft specifieke kennis van de complexe

problemen die kunnen spelen. De AVG heeft

zich gespecialiseerd in het opsporen en behandelen

van beperkinggebonden problemen

of aandoeningen en/of in het verstrekken

van adviezen. De kennis van de AVG bestrijkt

een breed terrein van de geneeskunde.

Een AVG biedt deze gespecialiseerde

medische zorg en/of geeft advies aan:

• Mensen met een verstandelijke beperking

(kinderen, jongeren en volwassenen)

• Ouders, familieleden en begeleiders van

mensen met een verstandelijke beperking

• Huisartsen, overige medisch specialisten

en behandelaars

De AVG werkt samen met huisartsen en

medisch specialisten en kan een verbindende

schakel zijn tussen de ouders en de

diverse specialisten.

Voor welke problemen kunt u

bij de AVG terecht?

Als bij uw huisarts, specialist of behandelaar

blijkt, dat de medische problemen mogelijk

om een specifieke behandeling vragen, dan

kunnen zij u doorverwijzen naar de AVG voor

advies, onderzoek of behandeling.

Voorbeelden van redenen voor doorverwijzing:

• Onduidelijke gezondheidsproblemen,

waarbij een mogelijke lichamelijke oorzaak

nog moet worden onderzocht (bijvoorbeeld:

uitingen als gillen, veranderd activiteitenniveau,

onbegrepen koorts, zelfverwondend

gedrag, slecht groeien)

• Complexe gezondheidsproblemen

• Advisering bij meervoudige complexe

beperking over houdings- en motorische

problemen, voedingstoestand,

slikproblemen, zintuigfuncties e.d.

• Specifieke gezondheidsproblemen en

preventieve geneeskunde bij syndromen

• Onderzoek bij achteruitgang zonder duidelijke

verklaring (bijvoorbeeld achteruitgang

in bewegen of niveau van functioneren)

• Eet- en drinkproblemen

• Epilepsie

• Psychiatrische problemen, gedrags- en/of

slaapproblemen

• Behoefte aan second opinion

• Overdracht van de kinderarts aan AVG na

18e levensjaar

Ambulante AVG

Veelal is een AVG verbonden aan een organisatie

die ondersteuning biedt aan mensen

met een verstandelijke beperking. Echter,

mensen met een verstandelijke beperking

die thuis wonen of in een kleine woonvoorziening

waar geen AVG in dienst is, kunnen

ook een medisch probleem hebben waarvoor

zij terecht willen bij een AVG. Speciaal voor

deze mensen heeft ASVZ de ambulante

AVG. Deze ambulante AVG biedt eerdergenoemde

gespecialiseerde medische zorg.

Hiertoe kunt u een afspraak maken op het

spreekuur van de ambulante AVG, legt de

ambulante AVG een huisbezoek af of vindt

er een consult plaats in samenwerking met

bijvoorbeeld de behandelend kinderarts of

pedagoog.

Hoe verloopt de verwijzing?

De huisarts of specialist kan verwijzen naar

de (ambulante) AVG. Hiertoe schrijft de huisarts

een verwijsbrief aan de AVG met daarin

de aan de beperking gerelateerde vraag.

De AVG wordt hiermee medebehandelaar en

rapporteert terug over zijn bevindingen.

Voor afspraken en informatie:

0184 491280

More magazines by this user
Similar magazines