marktreglement - Gemeente Kapellen

kapellen.be

marktreglement - Gemeente Kapellen

INHOUD

Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten ...................................................... 3

Hoofdstuk I: Algemeen ........................................................................................................................................ 3

Artikel 1: Organisatie van openbare markten (wet art. 8 § 2) ........................................................................... 3

Artikel 2: Betalingsmodaliteiten ...................................................................................................................... 3

Artikel 3: Maatregelen van inwendige orde ...................................................................................................... 3

Artikel 4: Voorwaarden inzake veiligheid......................................................................................................... 4

Artikel 5: Voorwaarden inzake milieu .............................................................................................................. 5

Artikel 6: Voorwaarden inzake hygiëne ........................................................................................................... 6

Hoofdstuk II: Abonnementen en losse standplaatsen ........................................................................................... 7

Artikel 7: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 § 2, art. 10 § 1 en KB art. 25) .................. 7

Artikel 8: Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 § 1) ............................................................ 7

Artikel 9: Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) .................................................................................... 7

Artikel 10: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten......................................................... 7

Artikel 11: Duur abonnement (KB art. 32)....................................................................................................... 9

Artikel 12: Opschorting abonnement (KB art. 32) ........................................................................................... 9

Artikel 13: Afstand van het abonnement (KB art. 32) ..................................................................................... 10

Artikel 14: Schorsing en opzegging van abonnement (KB art 32 laatste lid) ................................................... 10

Artikel 15: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) ........................................................................... 10

Artikel 16: Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) ................................................................. 10

Artikel 17: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB art. 21) .......... 11

Artikel 18: Inname standplaatsen (KB art. 26) ................................................................................................ 11

Artikel 19: Overdracht standplaats (KB art. 35) .............................................................................................. 12

Artikel 20: Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) ...................................................................................... 12

Afdeling 2 - Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten ............ 13

Artikel 21: Toepassingsgebied (KB art. 42 § 1) .............................................................................................. 13

Artikel 22: Voorafgaande machtiging (KB art. 38) .......................................................................................... 13

Artikel 23: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41) ................................ 14

Artikel 24: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42 § 2) ................................................................ 14

Artikel 25: Toewijzingsregels per abonnement (KB art. 28 tot 37) ................................................................. 14

Artikel 26: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) .......................................... 14

Afdeling 3 - Bevoegdheden .................................................................................................................................... 16

Artikel 27: Aanstelling marktleider ................................................................................................................ 16

Artikel 28: Bevoegdheden marktleider (KB art. 44) ........................................................................................ 16

Artikel 29: Marktcommissie........................................................................................................................... 16

Artikel 30: Toepassing reglement ................................................................................................................. 16

Artikel 31: In werking treden reglement (cf. wet art. 10 § 2) ......................................................................... 16

2012_Marktreglement.doc 2/16

More magazines by this user
Similar magazines