marktreglement - Gemeente Kapellen

kapellen.be

marktreglement - Gemeente Kapellen

Artikel 6: Voorwaarden inzake hygiëne

6.1 De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat besmetting en bederf van de

voedingsmiddelen en de aanwezigheid van ongedierte vermeden wordt.

- Een afsluitbare afvalbak moet aanwezig zijn. Afval moet regelmatig verwijderd worden.

- Alle oppervlakken, uitrusting en apparatuur die met voedingsmiddelen in aanraking

komen, moet schoon gehouden worden en indien nodig gedesinfecteerd.

- Alle oppervlakken moeten vervaardigd zijn uit, of bedekt zijn met, glad, niet-

absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal.

- Niet verpakte voedingsmiddelen moeten afgeschermd zijn van het publiek.

- Voorverpakte voedingsmiddelen moeten correct geëtiketteerd zijn (verkoopsbenaming,

ingrediëntenlijst, minimale/uiterste houdbaarheidsdatum, plaats van herkomst enz….)

- Elk contact tussen rauwe en bereide voedingsmiddelen moet worden vermeden.

- Voedingsmiddelen of recipiënten met voedingsmiddelen mogen niet rechtstreeks op de

grond geplaatst worden.

- De aanwezigheid van huisdieren is verboden.

2012_Marktreglement.doc 6/16

More magazines by this user
Similar magazines