Consectru iu iu mçujkljk - Stad Tienen

tienen.be

Consectru iu iu mçujkljk - Stad Tienen

Artikel 15 – Controlebevoegdheid

Het personeel van de dienst middenstand en de marktleider(s) zijn bevoegd om de documenten die de

machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren.