Het Groene Boek

bladerfolders.prepublisher.com

Het Groene Boek

Het Groene Boek

Duurzaam inkopen en

maatschappelijk verantwoord ondernemen


Zoek de verschillen

OPLOSSING: Er is maar één verschil. De prijs. Met Proprint bereik je

dezelfde hoogwaardige resultaten als met cartridges van een A-merk.

Proprint is dan ook hét merk voor replacement toner- en inktcartridges.

Hoge kwaliteit, vriendelijk voor het milieu én scherp geprijsd. Simpelweg

de beste keuze! Proprint is exclusief verkrijgbaar bij de betere kantoorspecialist.

Ga voor het dichtstbijzijnde verkooppunt naar www.proprint.nu


1 computersupplies

pagina 7 t/m 8

3 kantoormachines

pagina 17 t/m 36

5 papierwaren

pagina 41 t/m 72

7 opbergmiddelen

pagina 87 t/m 130

9 facilitaire producten

pagina 151 t/m 166

Inhoudsopgave

2 printersupplies

pagina 9 t/m 16

4 presenteren

pagina 37 t/m 40

6 kantoorartikelen

pagina 73 t/m 86

8 schrijf- en

tekenartikelen

pagina 131 t/m 150

index

pagina 167

i

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

i

1


i

2

groen,

groener,

groenst…

Voor u ligt het Groene boek, een overzicht van meer dan (2.750)

kantoorproducten met een duurzame of milieuvriendelijke

claim. Wij zijn ons bewust van onze rol in deze maatschappij en

zien hier voor ons een duidelijke taak weggelegd. Door de

toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord

ondernemen stijgt de vraag naar groene producten. We breiden

ons groene assortiment daarom steeds verder uit en vergroenen

ons huidige assortiment waar mogelijk. In dit boek hebben we

alles voor u duidelijk op een rij gezet. U leest onze visie op

maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat uit van het

samenspel tussen de elementen mens, milieu en economie.

Ook wel de drie P’s genoemd: People, Planet en Profit. De

essentie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat u,

naast een winstoogmerk, ook aandacht voor het milieu en de

mensen om u heen houdt. Op deze wijze bouwt u een duurzaam

bestaan op, voor uw bedrijf én uw omgeving. Nu en in de

toekomst.

Duurzaam inkopen

Een belangrijke stap naar Maatschappelijk verantwoord

ondernemen is het bewust inkopen van artikelen. Steeds meer

bedrijven richten zich hier dan ook op. Een goed voorbeeld

hiervan zijn de ontwikkelingen bij de overheid. Vanaf 2010 is de

Nederlandse Rijksoverheid verplicht 100% duurzaam in te

kopen. Provincies en waterschappen streven ernaar 50% van hun

inkopen duurzaam te laten zijn. De gemeenten streven naar

100% duurzaam inkopen in 2015. Dat is een flinke impuls voor de

markt van duurzame producten. En dus ook voor de branche van

kantoorartikelen.


Het goede voorbeeld

Wij willen graag het goede voorbeeld geven. Wij zijn

aangesloten bij de grootste inkooporganisatie voor

kantoorartikelen in de Benelux, Quantore. Quantore is

gecertificeerd volgens de ISO 14001 milieunorm en de ISO 90001

kwaliteitsnorm. Onze inkooporganisatie heeft een milieuplan

opgesteld met concrete doelstellingen en verbeteracties om

maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

In het Milieuplan is de volgende missie geformuleerd:

Quantore Europe B.V. streeft ernaar haar bedrijfsactiviteiten samen te

laten gaan met haar verantwoordelijkheid voor het milieu, de veiligheid

en gezondheid van iedereen die betrokken is bij haar activiteiten.

Quantore wil het breedste assortiment groene artikelen in de

markt te bieden. Dit doet zij door het assortiment met een groen

label te vergroten en het aandeel groene producten in het

huismerk te vergroten. Ook in haar geavanceerde logistieke

centrum is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en

milieuvriendelijke alternatieven. Zo zijn diverse

energiebesparende maatregelen doorgevoerd, wordt

hemelwater opgevangen ter aanvulling op het grondwater en

wordt er gebruik gemaakt van efficiëntere verpakkingen.

Deze catalogus is voor ú

Met deze catalogus willen we u ondersteunen bij het behalen

van uw maatschappelijke doelstellingen. Met leveranciers is een

zorgvuldige afweging gemaakt tussen de producten en is een

evenwichtig assortiment samengesteld. In deze catalogus ziet u

verantwoorde producten in de categorieën computersupplies,

toners en cartridges, presentatiesystemen en -hulpmiddelen,

papier en papierwaren, kantoor- en bureauartikelen,

opbergmiddelen, -systemen en -meubelen, schrijf- en

tekenartikelen en facilitaire producten. Op overzichtelijke wijze

ziet u precies welke milieuvriendelijke claims er bij de

verschillende producten horen. Een toelichting op de

verschillende milieukenmerken is opgenomen in de catalogus.

Kijk voor meer informatie op www.quantore.com.

i

3


i

4

Tips

voor een

• Een milieuvriendelijke claim is snel gemaakt, controleer of

milieuprestaties echt kloppen. Alle producten in deze catalogus

zijn voorzien van officiële keurmerken.

• Kantoorartikelen: Door de achterkant van bedrukt papier

als kladpapier te gebruiken, dubbelzijdig af te drukken en

door gebruik te maken van kringlooppapier en/of FSC-papier,

bespaart u zowel geld als bossen. Verder zijn er onder meer

milieuvriendelijke pennen, markers, nietmachines, mappen

te koop. U vindt deze producten in deze catalogus.

groen en

duurzaam

kantoor:

• Energiebesparing: Houd de ontwikkelingen in de gaten om

te besparen op verlichting, verwarming en elektriciteit.

Spaarlampen op de werkplek besparen al snel op de

energierekening. U verhoogt het arbeidsplezier van de

medewerkers door te kiezen voor daglichtlampen. Naast dat ze

zuinig zijn, dragen deze lampen bij aan een goede gezondheid.

• Vervoer: Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets en het

openbaar vervoer of doe mee aan een carpool systeem.

U realiseert zo aanzienlijke besparingen en het is beter voor

het milieu.

Natuurlijk is deze catalogus gedrukt op papier dat voldoet aan

alle milieucriteria. Het is REVIVE papier en

FSC gecertificeerd.


Aandacht voor het milieu

Iconen, handig en snel verklaard

Wij letten op het gebruik van verantwoorde materialen, zorgvuldige productie

en verpakkingen die het milieu ontzien. Producten die op dit gebied aan deze

eisen voldoen, kunt u herkennen aan het logo met de groene M.

Sustainable Office

Sustainable Office is een branchebreed initiatief om duurzame kantoorartikelen

onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter te informeren over deze

producten. De website omvat kantoorartikelen die voldoen aan de criteria van

de productgroep kantoorartikelen, zoals deze zijn opgesteld door de

gezamenlijke overheden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en

Milieu. De uitvoering hiervan was in handen van Agentschap NL. Zij zijn tevens

agendalid van de Commissie Sustainable Office.

Europese bloem

Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten

en diensten. Van schoonmaakmiddelen tot kopieerpapier tot toeristische

accommodaties. Voor steeds meer gebruiksartikelen en diensten worden

Europees Ecolabel-criteria opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de

hele levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik

tot schadelijke stoffen en afval. U herkent het Europees Ecolabel aan de bloem.

En dan weet u: 'Met de bloem kies je voor groen'.

Blaue Engel

Dit is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur. Het label geldt als één

van de meest degelijke en vergaande milieukeurmerken. Criteria zijn o.a.

100% vervaardigd uit postconsumptie gerecycleerde vezels. Geen gebruik van

bepaalde AZO-kleurstoffen. Geen pigmenten met kwik, lood, cadmium of

chroom. Geen gebruik van schadelijke toxische of carcinogene stoffen.

Nordic Swan

Wereldwijd zijn er zeker 600 bedrijven die producten, gecertificeerd met Nordic

Swan, verkopen. Het milieukeurmerk Nordic Swan is het officiële milieukeurmerk

in Scandinavië. Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland

certificeren en ontwikkelen criteria voor Nordic Swan. Milieukeur en Nordic Swan

maken vaak gebruik van elkaars criteria. Net als bij Milieukeur en Europees

Ecolabel hebben de criteria van Nordic Swan betrekking op de hele levenscyclus

van een product of dienst: van grondstoffen, energieverbruik tot schadelijke

stoffen en afval. Ook de Nordic Swan criteria helpen bedrijven verantwoorde

keuzes te maken over duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Milieukeur

Het Nederlandse Milieukeur vindt u op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, papier,

verf, meubelen, brandblussers en aanbieders van ecostroom. Het keurmerk geeft

aan dat deze producten minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met

soortgelijke producten zonder keurmerk.

FSC keurmerk

Het Forest Stewardship Council is een bekende internationale organisatie die een

duurzaam en verantwoord beheer van de bossen stimuleert. Het FSC-keurmerk

kunt u tegenkomen op hout en houtproducten, zoals meubilair, vloeren en papier.

Met CoC-certificering. CoC, Chain of Custody, staat voor alle gecertificeerde

schakels in de keten tussen bos en eindconsument die voldoen aan eisen als

traceerbaarheid, identificatie en scheiding van goederen.

PEFC keurmerk

De PEFC-certificering staat voor Programme for the Endorsement of Forest

Certification schemes. U weet dat u bij producten met dit logo te maken hebt

met verantwoord geproduceerde hout- en/of papierproducten. Het is het

grootste bos- en CoC-certificeringsysteem ter wereld. CoC, Chain of Custody,

staat voor alle gecertificeerde schakels in de keten tussen bos en eindconsument

die voldoen aan eisen als traceerbaarheid, identificatie en scheiding van

goederen. In de producten zitten geen oplosmiddelen en deze zijn tevens

chloorvij gebleekt. De verpakking is van gerecycled materiaal.

Kringloop

Dit logo wordt gebruikt voor producten die zijn gemaakt van gerecyclede

materialen. Dit is natuurlijk minder milieubelastend dan de productie van

nieuwe grondstoffen.

Paper by Nature

De Paper by Nature certificering garandeert een minimale impact op het milieu,

vanaf de grondstoffenselectie tot aan het eindproduct. De onafhankelijke Paper

by Nature association geeft het Paper by Nature ecolabel af aan producten die

milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Het betreffen hierbij producten van de

papier producerende en papier verwerkende industrie. Paper by Nature is een

initiatief van de papierverwerkende industrie en gevestigd in België. De audits

voor de certificering worden uitgevoerd door het geaccrediteerde Bureau

Veritas. Voor meer informatie: www.paperbynature.com.

Cradle To Cradle

De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept Afval is Voedsel.

Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig

kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies

mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of

milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet... en afval is voedsel.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar

noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie

te beperken. De Cradle to Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in

onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer

mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van

minder slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn: Afval is voedsel, Zon

is de Energiebron, Respect voor Diversiteit.

Emas keurmerk

EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme. Dit is de titel van een

verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht om een systeem in

te voeren waarbij organisaties het recht kunnen krijgen om een

Europees ‘milieu-logo’te voeren. Een organisatie kan worden geregistreerd als

EMAS-deelnemer wanneer:

1. Een milieumanagementsysteem is ingevoerd.

2. Een milieuverslag is opgesteld (in de EMAS-verordening wordt dit een

milieuverklaring genoemd).

3. Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de

milieuverklaring heeft goedgekeurd.

De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen van het

milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is vergelijkbaar met een

milieujaarverslag.

Composteerbaar

Artikelen gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar

materiaal. Het materiaal is een combinatie van FSC gecertificeerde houtvezels,

mais, suikerriet of bladeren. Verder bestaat het uit PLA (vernieuwbare bron) en

composteerbaar plastic. Het is binnen 12 weken in een composteringsinstallatie

afgebroken. Deze artikelen zijn milieuvriendelijk doordat er op eindige bronnen

(olie) wordt bespaard en doordat het composteerbaar is.

CO2 neutraal

Hoe kunnen we de CO2-uitstoot verminderen of geheel teniet doen? Zit de CO2uitstoot

van ons product/dienst vooral binnen onze organisatiemuren of

daarbuiten; welke invloed kunnen en willen we uitoefenen op die bui-tenwereld?

Voor sommige producten vergroot het klimaatneutraal zijn de marktwaarde.

Andersom worden bedrijven meer en meer aangesproken door hun klanten om

hun verantwoordelijkheid te nemen. De verwachting is ook dat bedrijven in

toenemende mate zullen moeten gaan voldoen aan (Europese) regelgeving (CO2

emissiehandel) en de gevolgen van internationale verdragen (Kyoto). In de

praktijk betekent dit dat de bij de productie ontstane uitstoot van CO2 wordt

gecompenseerd.

Fair Trade

Het Max Havelaar Keurmerk voor Fairtrade garandeert u dat deze koffie tegen

een eerlijke prijs en onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden is

ingekocht bij boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Dit betekent een

rechtstreekse bijdrage aan betere leef- en werkomstandigheden van boeren. De

organisaties bestaan uit groepen kleine boeren die zijn gaan samenwerken om

een betere positie in de markt te verwerven. Om gecertificeerd te worden

moeten ze voldoen aan een aantal vaste normen op sociaal en milieugebied. Kijk

voor meer informatie op www.maxhavelaar.nl.

i

5


i

6

Iconen, handig en snel verklaard

Huismerk

Door met fabrikanten speciale afspraken te maken, kunnen wij sommige

artikelen voor een sterk concurrerende prijs onder eigen label leveren. Dit

betekent niet altijd dat een artikel het laagst geprijsd in zijn soort is, maar wel

dat het voldoet aan een aantal kwaliteitsnormen die wij onszelf gesteld

hebben.

Budgetvriendelijk

In ons assortiment vindt u vele hoogwaardige en innovatieve producten. Maar

niet altijd is het beste van het beste nodig. Zoekt u goede kwaliteit voor een

redelijke prijs, let dan op dit logo. Weet u niet wat de beste keuze is, dan geven

wij graag een eerlijk advies.

Nieuw

Ons assortiment breiden we regelmatig uit met nieuwe, aantrekkelijke

artikelen voor zowel het zakelijke als het particuliere assortiment. Nieuwe

producten herkent u aan dit logo.

Ergonomisch verantwoord

Geïnspireerd door de Arbowet besteden veel fabrikanten tegenwoordig extra

aandacht aan comfortabel werken. Dit logo staat niet alleen bij artikelen die

aan de eisen van de Arbowet voldoen, maar ook bij producten waarbij

speciale aandacht is besteed aan ergonomische aspecten.

Euro

Zoekt u een geldlade, een geldtelmachine of een detector voor vals geld die

op de euro is ingesteld? Let u dan op dit logo.

icoontjes

Icoontjes papierkwaliteit

De papierkwaliteit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de witheid,

het gramsgwicht en de eigenschappen van het papier. De papierkwaliteit

geven wij aan met sterren, variërend van 1 ster tot 5 vijf sterren voor het

papier met de beste kwaliteit.

Icoontjes aantal vellen papier

Dit icoontje geeft het aantal vellen papier aan dat in de verpakking zit. Het

wordt ook gebruikt voor het aantal vellen papier dat een nietmachine of

perforator aankan.

Icoontjes printersoort

Printers zijn er in allerlei soorten en maten. Dit icoontje geeft aan of het gaat

om een inkjetprinter, een laserprinter of een copier. Ook geeft het aan of de

machine print in kleur of in zwart-wit.

Icoontjes printersnelheid

Iedere printer heeft een eigen printsnelheid, deze wordt uitgedrukt

in het aantal pagina's per minuut. Dit geldt zowel voor kleur als

zwart-wit.

Icoontjes energievoorziening

Dit icoontje geeft informatie over de energievoorziening van het apparaat,

bijvoorbeeld of het werkt op stroom, zonne-energie of een adapter (en of

deze bij de verpakking is ingesloten).

Icoontjes batterijen

Dit icoontje geeft aan om welk type batterijen het gaat en hoeveel u er nodig

heeft. Worden de batterijen niet meegeleverd, dan staat er een schuine streep

door het icoontje.

Icoontjes nietjes

Nietjes zijn in verschillende soorten verkrijgbaar. Dit icoontje geeft de soort

aan die in de machine past.

Icoontjes schrijfbreedte vulpen

De schrijfbreedte van een vulpen: breed, medium, fijn of extra fijn.

Icoontjes schrijfbreedte balpen

De schrijfbreedte van een balpen: breed, medium, fijn of extra fijn. De

schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte rollers

De schrijfbreedte van een roller: breed, medium, fijn of extra fijn.

De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte fijnschrijver

De schrijfbreedte van een fijnschrijver: breed, medium, fijn of extra fijn. De

schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte viltstiften ronde punt

De schrijfbreedte van een fijne viltstift met ronde punt: breed, medium, fijn of

extra fijn. De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal

millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte viltstiften

De schrijfbreedte van een middelgrote viltstift in millimeters.

Icoontjes schrijfbreedte viltstiften beitelpunt

De schrijfbreedte van een beitelviltstift in millimeters.


1

computersupplies

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE


1

8

Muizen

Com.accessoires/-reiniging/-meubilair

CANON X-MARK 1 REKENMUIS

• Handige combinatie van een 10cijferige

rekenmachine, draadloze

laser-muis en invoer van numerieke

gegevens voor je pc of Mac.

• Deze innovatieve 3-in-1 rekenmachine

is een stijlvol element voor thuis of op

kantoor.

• 10-cijferige rekenmachine.

• Geïntegreerde connectiviteit met

Bluetooth 2.0.

• Gedeeltelijk gemaakt van gerecycled

materiaal van Canonkopieerapparaten.

• Indicator voor lege batterij en

automatische uitschakeling.

• Compatibel met Windows en

Macintosh.

Reiniging voor beeldschermen

FELLOWES

BEELDSCHERMREINIGERDOEKJES

wit 420620

zwart 420621

• 100 voorbevochtigde biologisch

afbreekbare crêpe oekjes in een

hersluitbare dispenser.

• Nieuw doseringsdeksel voor

gemakkelijk uitnemen van uw doekjes.

• Geavanceerde formule zorgt voor een

perfect streepvrij scherm.

• Reinigt glazen scannerplaten, PDA,

schermfilters, CRT of TFT/LCD

beeldschermen en laptopschermen. dispenser met 100 doekjes 99703 701479

Flatscreenstandaards

FELLOWES

FLATSCREENSTANDAARD PREMIUM

PLUS

• Geschikt voor CRT- of TFT

beeldschermen van 36kg. of 21".

• Plaatst het beeldscherm op een

comfortabele kijkhoogte en helpt de

werkplek rond het beeldscherm te

ordenen.

• Inclusief lade van 5,1cm en

ingebouwde documenthouder.

• In vijf verschillende hoogtes te

verstellen, van 6,4 tot 16,5cm.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

antraciet 9169501 436356

Muismatten

FELLOWES MUISMAT EARTH

• De Earth Series muismatten bestaan uit

95% gerecycleerd materiaal.

• Superieure optische muisgeleiding en

responsiviteit.

• Antislip rubberen basis beschermt het

oppervlak van krassen.

• Duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

Reiniging met luchtdruk

FELLOWES LUCHTDRUKSPRAY

HFC/CFK VRIJ

bladeren 5903801 436440

blauwe oceaan 5903901 436441

zee 5909301 436442

strandstoel 5909501 436443

• Airduster, ideaal voor het verwijderen

van vuil en stof in ontoegankelijke

plekken zoals printers, toetsenborden

en andere elektrische apparatuur.

• Enkel te gebruiken in rechtopstaande

positie.

• HFC/CFK vrij en ozonvriendelijk. 350ml 99749 701515


2

printersupplies


2

10

Compatible cartridges en toners

Proprint supplies

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR BROTHER PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van

Brother opgenomen.

• Vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR DELL PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van Dell

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR EPSON PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor printers van Epson

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

TN-4 zwart PRO2544 855023

TN-4 blauw PRO2545 855024

TN-4 rood PRO2546 855025

TN-4 geel PRO2547 855026

TN-135 zwart PRO2540 855015

TN-135 blauw PRO2541 855016

TN-135 rood PRO2542 855017

TN-135 geel PRO2543 855018

TN-230 zwart PRO2533 855037

TN-230 blauw PRO2234 855038

TN-230 rood PRO2535 855039

TN-230 geel PRO2536 855040

TN-2000 zwart PRO2518 855008

DR-2000 drum PRO2528 856006

TN-2005 zwart PRO2524 855012

DR-2005 drum PRO2529 856007

593-10061 blauw PRO2807 859057

593-10062 rood PRO2808 859058

593-10063 geel PRO2809 859059

593-10067 zwart PRO2806 859056

593-10170 zwart PRO2810 859060

593-10171 blauw PRO2811 859061

593-10172 rood PRO2812 859062

593-10173 geel PRO2813 859063

DR-2100 zwart PRO2526 865011

TN-2110 zwart PRO2527 855041

TN-2120 zwart PRO2523 855011

DR-3000 drum PRO2514 865013

TN-3060 zwart PRO2511 855005

DR-3100 drum PRO2590 865014

TN-3130 zwart PRO2548 855042

TN-3170 zwart PRO2508 855009

DR-3200 drum PRO2530 856008

TN-3230 zwart PRO2549 855043

TN-3280 zwart PRO2525 855019

DR-4000 drum PRO2531 856009

TN-4100 zwart PRO2519 855027

TN-5500 zwart PRO2509 855028

DR-5500 drum PRO2532 856010

DR-600 0 drum PRO2515 865000

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR CANON PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van Canon

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges. S050099 blauw PRO2837 853001

TN-6600 zwart PRO2504 855001

DR-7000 drum PRO2516 856011

TN-7600 zwart PRO2510 855002

DR-8000 drum PRO2522 865002

TN-8000 zwart PRO2502 855003

E-30 zwart PRO2402 852000

FX-3 zwart PRO2302 852001

FX-4 zwart PRO2303 852004

FX-7 zwart PRO2305 852003

FX-10 zwart PRO2306 852010

Type-T zwart PRO2181 852005

716BK zwart PRO2221 852012

716C blauw PRO2222 852013

716M rood PRO2223 852014

716Y geel PRO2224 852015

718BK zwart PRO2217 852016

718C blauw PRO2218 852017

718M rood PRO2218 852018

718Y geel PRO2219 852019


PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR HP PRINTERS C-SERIE

• Proprint is een voordelig alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor bijna alle printers en

faxen van HP opgenomen.

• Stuk voor stuk scherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu,

lege cartridges worden zoveel mogelijk

hergebruikt.

• Uiteraard staat Proprint garant voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR HP PRINTERS Q-SERIE

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van HP

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

Compatible cartridges en toners

92274A zwart PRO2102 851073

92298A zwart PRO2103 851000

92298X zwart HC PRO2110 851076

C3903A zwart PRO2106 851001

C3906A zwart PRO2107 851002

C4092A zwart PRO2116 851004

C4096A zwart PRO2115 851005

C4127X zwart HC PRO2109 851007

C4129X zwart HC PRO2117 851008

C4182X zwart HC PRO2118 851009

C7115A zwart PRO2120 851010

C7115X zwart HC PRO2120 851011

C8061X zwart HC PRO2119 851013

C8543X zwart HC PRO2137 851014

C9700A-Q3960A zwart PRO2164 851026

C9701A-Q3961A blauw PRO2165 851027

C9702A-Q3962A geel PRO2167 851029

C9703A-Q3963A rood PRO2166 851028

C9720A zwart PRO2160 851022

C9721A blauw PRO2161 851023

C9722A geel PRO2163 851025

C9723A rood PRO2162 851024

C9730A zwart PRO2189 851048

C9731A blauw PRO2190 851049

C9732A geel PRO2192 851051

C9733A rood PRO2191 851050

Q1338A zwart PRO2122 851015

Q1339A zwart PRO2123 851016

Q2610A zwart PRO2121 851017

Q2612X zwart PRO2126 851021

Q2613A zwart PRO2124 851018

Q2613X zwart HC PRO2124 851019

Q2624A zwartPRO2125A 855029

Q2670A zwart PRO2172 851034

Q2671A blauw PRO2173 851035

Q2672A geel PRO2175 851037

Q2673A rood PRO2174 851036

Q2681A blauw PRO2176 851038

Q2682A geel PRO2178 851040

Q2683A rood PRO2177 851039

Q3964A drum PRO2290 861000

Q5942A zwart PRO2129 851041

Q5942X zwart HC PRO2129 851042

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR HP PRINTERS CB/CE-SERIE

• Proprint is een voordelig alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor bijna alle printers en

faxen van HP opgenomen.

• Stuk voor stuk scherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu,

lege cartridges worden zoveel mogelijk

hergebruikt.

• Uiteraard staat Proprint garant voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

Q5945A zwart PRO2138 851043

Q5949A zwart PRO2127 851030

Q5949X zwart HC PRO2127 851031

Q5950A zwart PRO2197 851067

Q5951A blauw PRO2198 851068

Q5952A geel PRO2200 851070

Q5953A rood PRO2199 851069

Q6000A zwart PRO2205 851079

Q6001A blauw PRO2206 851080

Q6002A geel PRO2208 851082

Q6003A rood PRO2207 851081

Q6460A zwart PRO2209 851083

Q6461A blauw PRO2210 851085

Q6463A rood PRO2211 851086

Q6462A geel PRO2212 851087

Q6470A zwart PRO2182 851060

Q6471A blauw PRO2183 851061

CB400A zwart PRO2213 855033

CB401A blauw PRO2214 855034

CB402A geel PRO2216 855036

CB4003A rood PRO2215 855035

CB435 zwart PRO2141 851114

CB436A zwart PRO2142 851093

CB540A zwart PRO2221 851094

CB541A blauw PRO2222 851095

CB542A geel PRO2223 851097

CB543A rood PRO2224 851096

CC364A zwart PRO2237 851136

CC364X zwart PRO2144 851107

CC530A zwart PRO2217 851109

CC531A blauw PRO2218 851110

CC532A geel PRO2219 851111

CC533A rood PRO2220 851112

CE205X zwart PRO2225 851116

CE250A zwart PRO2241 851137

CE251A zwart PRO2226 851077

CE251A blauw PRO2226 851117

CE252A geel PRO2228 851118

CE253A rood PRO2227 851119

CE255A zwart PRO2146A 855032

CE255X zwart PRO2146 855031

CE320A zwart PRO2232 851131

CE321A blauw PRO2233 851132

CE322A geel PRO2234 851134

CE323A rood PRO2235 851133

CE505A zwart PRO2143A 851120

CE505X zwart PRO2143 851115

Q6472A geel PRO2185 851063

Q6473A rood PRO2184 851062

Q6511A zwart PRO2128 851032

Q6511X zwart HC PRO2128 851033

Q7516A zwart PRO2145 855030

Q7551A zwart PRO2240 851138

Q7551X zwart HC PRO 851084

Q7553A zwart PRO2239 851139

Q7553X zwart HC PRO2140 851078

Q7580A zwart PRO2229 851135

Q7581A blauw PRO2186 851064

Q7582A geel PRO2188 851066

Q7583A rood PRO2187 851065

C9700A-Q3960A zwart PRO2164 851026

C9701A-Q3961A blauw PRO2165 851027

C9702A-Q3962A geel PRO2167 851029

C9703A-Q3963A rood PRO2166 851028

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

2

11


2

12

Compatible cartridges en toners

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR KYOCERA MACHINES

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies. In het assortiment

van Proprint zijn cartridges voor vele

printers van Kyocera opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR OKI MACHINES

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van Oki

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

42804537 geel PRO2579 857021

42804538 rood PRO2578 857020

42804539 blauw PRO2577 857019

42804540 zwart PRO2576 857018

43324408 zwart PRO2568 857030

TK-18 zwart PRO2658 858007

TK-110 zwart PRO2696 858033

TK-120 zwart PRO2697 858034

TK-130 zwart PRO2698 858035

TK-140 zwart PRO2699 858036

TK-310 zwart PRO2700 858037

TK-320 zwart PRO2701 858038

TK-340 zwart PRO2704 858041

TK-350 zwart PRO2702 858039

TK-410 zwart PRIO2703 858040

TK-510 zwart 858042

43324421 geel PRO2583 857029

43324422 rood PRO2582 857028

43324423 blauw PRO2581 857027

43324424 zwart PRO2580 857026

43459329 geel PRO2567 857025

43459330 rood PRO2566 857024

43459331 blauw PRO2565 857023

43459332 zwart PRO2564 857022

43381905 geel PRO2571 857033

43381906 rood PRO2570 857032

43381907 blauw PRO2569 857031

43865708 zwart PRO2572 857038

43865721 geel PRO2587 857037

43865722 rood PRO2586 857036

43865723 blauw PRO2585 857035

43865724 zwart PRO2584 857034

43502302 zwart PRO2556 857017

42872305 geel PRO2575 857041

43872306 rood PRO2574 857040

43872307 blauw PRO2573 857039

BESTELLEN VIA INTERNET

TIP

Bespaar tijd en geld door uw

kantoorartikelen elektronisch te

bestellen. U heeft 24 uur

per dag toegang tot onze

gebruikersvriendelijke elektronische

bestelsysteem en catalogus. U kunt met

enkele muisklikken razendsnel bestellen.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR PANASONIC PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor printers van Panasonic

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En staat Proprint voor een uitstekende

kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges. UG-3350 zwart PRO2551 859001


PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR SAMSUNG

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van

Samsung opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

BROTHER PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor veel printers van

Brother opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

DELL PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn ook

enkele cartridges voor printers van Dell

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

Compatible cartridges en toners

CLP-K300A zwart PRO2770 859048

CLP-C300A blauw PRO2771 859049

CLP-M300A rood PRO2772 859050

CLP-Y300A geel PRO2773 859051

CLT-K4072S zwart PRO2788 859074

CLT-C4072S blauw PRO2787 859075

CLT-C4072S rood PRO2789 859076

CLT-C4072S geel PRO2790 859077

CLT-K4092S zwart PRO2774 859052

CLT-C4092S blauw PRO2275 859053

CLT-M4092S rood PRO2276 859054

CLT-Y4092S geel PRO2777 859055

ML-2010 zwart PRO2765 859006

ML-D1042S zwart PRO2785 859072

ML-D1052L zwart PRO2786 859073

MLD-2850B zwart PRO2769 859042

MLT-D1082S zwart PRO2766 859041

MLT-D1092S zwart PRO2768 859045

MLT-D2092L zwart PRO2767 859043

MLT-D2092S zwart PRO2767A 859044

SFD-560RA zwart PRO2784 859047

SCX-D4725A zwart PRO2783 859046

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

PROPRINT TONERCARTRIDGES

VOOR XEROX

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers van Xerox

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

LC-900 zwart PRO4426 845004

LC-900 blauw PRO4427 845005

LC-900 rood PRO4428 845006

LC-900 geel PRO4429 845007

LC-985 zwart PRO4440 845018

LC-985 blauw PRO4441 845019

LC-985 rood PRO4442 845020

LC-985 geel PRO4443 845021

LC-1000 zwart PRO4430 845008

M4640 zwart PRO1264 846000

M4646 kleur PRO1265 846001

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

106R01271 blauw PRO2871 859065

106R01272 rood PRO2872 859066

106R01273 geel PRO2873 859067

106R01274 zwart PRO2870 859064

106R01331 blauw PRO2875 859069

106R01332 rood PRO2876 859070

106R01333 geel PRO2877 859071

106R01334 zwart PRO2874 859068

LC-1000 blauw PRO4431 845009

LC-1000 rood PRO4432 845010

LC-1000 geel PRO4433 845011

LC-10004 kleurenpack PRO4434 845016

LC-1100 zwart PRO4435 845012

LC-1100 blauw PRO4436 845013

LC-1100 rood PRO4437 845014

LC-1100 geel PRO44387 845015

LC-11004 kleurenpack PRO4439 845017

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

2

13


2

14

Compatible cartridges en toners

PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

CANON PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor veel printers en faxen

van Canon opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

EPSON PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor veel printers van Epson

opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit.

BC-02 zwart PRO1131 842000

BC-05 kleur PRO1135 842001

BC-20 zwart PRO1145 842002

BCI-3E zwart PRO4230 842005

BCI-3E blauw PRO4231 842006

BCI-3E rood PRO4232 842007

BCI-3E geel PRO4233 842009

BCI-6 foto blauw PRO4244 842010

BCI-6 foto rood PRO4245 842011

BCI-6 zwart PRO4240 842016

BCI-21 zwart PRO4215 842003

BCI-21 kleur PRO4216 842004

BX-3 zwart PRO1133 842017

T007401 zwart PRO4160 843002

T008401 kleur PRO4161 843003

T009401 kleur PRO4165 843004

T017401 zwart PRO4168 843005

T018401 kleur PRO4169 843006

T019401 zwart PRO4147 843007

T020401 kleur PRO4148 843008

T026401 zwart PRO4175 843009

T027401 kleur PRO4176 843010

T036140 zwart PRO4170 843023

T040140 zwart PRO4196 843025

T041040 kleur PRO4197 843026

T044140 zwart PRO4321 843034

T044240 blauw HC PRO4322 843035

T044340 rood HC PRO4323 843036

T044440 geel HC PRO4324 843037

CL-38 kleur PRO1142 842047

CL-41 kleur PRO1148 842029

CL-51 kleur PRO1147 842027

CL-511 kleur PRO1301 842056

CL-513 kleur PRO1303 842058

CLI-8 zwart + chip PRO4260 842041

CLI-8 blauw + chip PRO4261 842042

CLI-8 rood + chip PRO4262 842043

CLI-8 geel + chip PRO 4263 842044

CLI-8 + PGI-5 4-kleurenset PRO4267 842053

PG-37 zwart PRO1141 842046

PG-40 navulcassette zwart PRO1148 842028

PG-50 zwart PRO1146 842026

T048140 zwart PRO4315 843038

T048240 blauw PRO4316 843039

T048340 rood PRO4317 843040

T048440 geel PRO4318 843041

T048540 lichtblauw PRO4319 843042

T048640 lichtrood PRO4320 843043

T050140 zwart PRO4117 843030

T051140 zwart PRO4123 843031

T052040 kleur PRO4122 843032

T053040 kleur PRO4126 843033

T055140 foto PRO4325 843052

T055240 blauw PRO4326 843053

T055340 rood PRO4327 843054

T055440 geel PRO4328 843055

T061140 zwart PRO4338 843056

T061240 blauw PRO4339 843057

PGI-5 zwart + chip PRO4264 842045

CLI-8 + PGI-54-kleurenset PRO4267 842053

PG-510 zwart + chip PRO1300 842055

PG-512 kleur PRO1302 842057

PGI-520 zwart + chip PRO4274 842052

PGI-522 + CLI-521 5-kleurenset

PRO4277 842054

CLI-521 zwart + chip PRO4270 842048

CLI-521 blauw + chip PRO4271 842049

CLI-521 rood + chip PRO4272 842050

CLI-521 geel + chip PRO4273 842051

PGI-522 + CLI-521 5-kleurenset

PRO4277 842054

T061340 rood PRO4340 843058

T061440 geel PRO4341 843059

T071140 zwart PRO4343 843060

T071240 blauw PRO8344 843061

T071340 rood PRO8345 843062

T071440 geel PRO8346 843063

T071540kleurenset+zwart 843064

T080140 zwart PRO4348 843017

T080240 blauw PRO4349 843018

T080340 rood PRO4350 843019

T080440 geel PRO4351 843020

T080540 lichtblauw PRO4352 843021

T080640 lichtrood PRO4353 843022

T128140 zwart PRO1428 843044

T128240 blauw PR1429 843045

T125340 rood PRO1430 843046

T128440 geel PRO1431 843047


PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

HP PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor vele printers en faxen

van HP opgenomen.

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

PROPRINT INKTCARTRIDGES VOOR

LEXMARK PRINTERS

• Proprint is het voordeligste alternatief

voor printersupplies.

• In het assortiment van Proprint zijn

cartridges voor veel printers van

Lexmark opgenomen.

Compatible cartridges en toners

51626A nr.26 zwart PRO1100 841000

51629A nr.29 zwart PRO1105 841001

51645A nr.45 zwart PRO1165 841002

51649A nr.49 kleur PRO1111 841040

C1823D nr.23 kleur PRO1167 841003

C4836A nr.11 blauw PRO1191 841012

C4837A nr.11 rood PRO1192 841013

C4838A nr.11 geel PRO1193 841014

C4844A nr.10 zwart PRO1159 841015

C5010D nr.14 kleur PRO1101 841011

C5011D nr.14 zwart PRO1102 841010

C6578A nr.78 kleur PRO1128 841004

C6614D nr.20 zwart PRO1125 841005

C6615D nr.15 zwart PRO1126 841006

C6625A nr.17 kleur PRO1127 841007

C6656A nr.56 zwart PRO1120 841008

C6657A nr.57 kleur PRO1121 841009

• Stuk voor stuk vlijmscherp geprijsd.

• Proprint is vriendelijk voor het milieu.

Lege cartridges zijn en worden zoveel

mogelijk hergebruikt om het milieu te

sparen.

• En uiteraard staat Proprint voor een

uitstekende kwaliteit van deze

geremanufactureerde cartridges.

C6658A nr.58 foto PRO1122 841020

C8719EE nr.363 zwart PRO4500 841034

C8727A nr.27 zwart PRO1103 841016

C8728A nr.28 kleur PRO1104 841017

C8765EE nr.338 zwart PRO1160 841021

C8766EE nr.343 kleur PRO1161 841022

C8767EE nr.339 zwart PRO1162 841023

C8771EE nr.363 blauw PRO4501 841035

C8772EE nr.363 rood PRO4502 841036

C8773EE nr.363 geel PRO4503 841037

C8774EE nr.363 lichtblauw PRO4504 841038

C8775EE nr.363 lichtrood PRO4505 841039

C9351A nr.21 zwart PRO1106 841018

C9352A nr.22 kleur PRO1107 841019

C9361EE nr.342 kleur PRO1168 841033

C9362EE nr.336 zwart PRO1166 841032

C9363EE nr.344 kleur PRO1163 841024

10N0016 nr.16 zwart PRO1184 849001

10N0026 nr.26 kleur PRO1185 849002

12A1970 nr.70 zwart PRO1172 844000

12A1980 nr.80 kleur PRO1173 844001

14N0848 nr.100XL zwart 2x

PRO4510 844008

14N1069 nr.100KL blauw 2x

PRO4511 844009

C9364EE nr.337 zwart PRO1169 841031

C9391A nr.88 blauw PRO1201 841026

C9392A nr.88 rood PRO1202 841027

C9396A nr.88 zwart PRO1200 841025

CB321A nr.364XL zwart PRO1375 841051

CB322A nr.364XL foto PRO1376 841052

CB323A nr.364XL blauw PRO1377 841053

CB324A nr.364XL rood PRO1378 841054

CB325A nr.364XL geel PRO1379 841055

CB335EE nr.350 zwart PRO1208 841042

CB336EE nr.350XL zwart PRO1208 841045

CB337EE nr.351 kleur PRO1209 841043

CB338EE nr.351XL kleur PRO1209 841046

CC641E 300XL zwart PRO1216 841047

CC644E 300XL kleur PRO1217 841048

CC654A 901XL zwart PRO1218 841049

CC656A 901XL kleur PRO1219 841050

14N1070 nr.100XL rood 2x

PRO4512 844010

14N1071 nr.100XL geel 2x PRO4513 844011

18C0032E nr.32 kleur PRO1251 849006

18C0033E nr.33 kleur PRO1252 849007

18C0034 nr.34 zwart PRO1253 844005

18C0781 nr.1 kleur PRO1255 844007

18L0032 nr.82 zwart PRO1186 849003

18L0042 nr.83 kleur PRO1187 849004

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

2

15


3

kantoormachines

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE


3

18

Multifunctionele machines

Kleurenlaser MFC

BROTHER

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

DCP-9055CDN

• 3-in-1 netwerk-kleurenlaserprinter.

• Met Automatische duplexunit.

• Geheugencapaciteit 128MB,

uitbreidbaar tot 384MB.

• ADF 35vel.

• Kleurenlaserprinter: print tot 24ppm

( kleur/mono).

• 2400x600dpi.

• Papierlade voor 250vel.

• 2e lade voor 500vel is optioneel.

• Kopieert tot 99 kopieën van het

origineel.

• Met stapel en sorteerfunctie.

• Vergroten en verkleinen van 25-400%.

• Flatbed kleurenscanner: tot

19200x19200dpi.

• Scannen naar e-mail, OCR, afbeelding

en bestand.

• Windows en Mac.

• Inclusief netwerkfunctie.

• USB 2.0 Hi-speed en parallelle interface.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-9055CDN 433481

BROTHER

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-9460CDN

• 4-in-1 Netwerk Kleurenlaser Fax -

printer - flatbed kleurenscanner -

copier.

• Afdruksnelheid tot 24ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken van A4.

• Resolutie 2400x600dpi.

• Geheugen 256MB uitbreidbaar tot

512MB.

• Emulaties PCL6, BR-Script 3.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar.

• Papierlade voor 250 vel,

universele lade voor 50 vel.

• Optioneel 2e lade voor 500vel.

• ADF voor 35vel.

• Fax met 300 snelkiesnummers.

• 33.600 bps fax modem.

• Back-lit LCD scherm.

• Scannen en kopiëren via glasplaat

of ADF.

• Afmetingen 410x503x492mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-9460CDN 433482

BROTHER

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-9120CN

Kleurenprinter met LED-technologie.

• 5-in-1 Netwerk Kleurenlaser Fax -

printer - flatbed kleurenscanner -

copier - pc Fax.

• Afdruksnelheid tot 16ppm.

• Resolutie tot 2400x600dpi.

• 64MB geheugen, uitbreidbaar tot

576MB.

• LCD display met 16 karakters.

• Printcapaciteit tot 1500 pagina's per

maand.

• Standaard papierlade van 250vel A4.

• ADF voor 35vel.

• Copier met zoom 25-400%.

• Kleurenscanner met een optische

resolutie 600x2400dpi, interpolair

19200x19200dpi.

• Scan to e-mail/internet

fax/netwerk/FTP.

• USB 2.0 en 10/100 Base TX netwerk.

• Fax met 200 snelkiesnummers.

• 33.600 bps fax modem.

• Afmetingen 432x491x401mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

BROTHER

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-9970CDW

• Kleurenlaserprinter (single pass).

• Afdruksnelheid tot 28ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken, scannen, kopiëren en faxen.

• Afdrukresolutie 2400dpi Class.

• Processor 400Mhz.

• Geheugen 256MB (uitbreidbaar tot

512MB).

• Emulaties PCL6, BR-Script 3.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos).

• Direct Print vanaf USB-stick.

• Papierlade voor 250vel, universele lade

voor 50vel, optioneel 2e lade voor

500vel.

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Modemsnelheid fax 33.600bps.

• 300 snelkiesnummers.

• pc-Fax.

• LCD kleurentouchscreen 12,6cm.

• Kopieersnelheid tot 28ppm.

• Scannen en kopiëren via glasplaat

of ADF.

• Afmetingen 490x526x530mm.

Brother MFC-9120CN Nederland 450651

Brother MFC-9120CN België 450648

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar On-Site en het tweede jaar

Carry-In.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

Brother MFC-9970CDW 433486


CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF8040CN

• Kleuren All-in-One, geschikt voor het

netwerk: printen, kopiëren en scannen.

• Met dit gebruiksvriendelijke apparaat

komt professionele kleurkwaliteit ook

binnen het bereik van kleinere

bedrijven.

• Geschikt voor netwerken.

• Printsnelheid 8ppm in kleur en 12ppm

in zwart.

• Printkwaliteit 2400X600dpi.

• Papiercassette voor 150vel.

• ADF voor 50vel.

• Functietoetsen om gemakkelijk te

scannen en milieuvriendelijk te

kopiëren.

• Gebruiksvriendelijk 5-regelig

LCD-scherm.

• Eenvoudig scannen naar het netwerk

en naar USB-stick.

• Energiezuinig.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• Geheugen van 128MB.

• Afmetingen 430x484x429mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF8040CN 434027

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF8340CDN

• Kleuren All-in-One, geschikt voor het

netwerk: printen, kopiëren en scannen.

• Met dit gebruiksvriendelijke apparaat

komt professionele kleurkwaliteit ook

binnen het bereik van kleinere

bedrijven.

• Geschikt voor netwerken.

• Printsnelheid 20ppm in kleur en zwart.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Printkwaliteit 2400X600dpi.

• Papiercassette voor 250vel.

• ADF voor 50vel.

• Functietoetsen om gemakkelijk te

scannen en milieuvriendelijk te

kopiëren.

• Gebruiksvriendelijk 5-regelig

LCD-scherm.

• Eenvoudig scannen naar het netwerk,

e-mail en naar USB-stick.

• Energiezuinig.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• 10Base-T100Base interface.

• Geheugen van 256MB.

• Afmetingen 430x484x479mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF8340CDN 434029

Multifunctionele machines

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF8080CW

• Draadloze kleuren All-in-One, geschikt

voor het netwerk: printen, kopiëren en

scannen.

• Met dit gebruiksvriendelijke apparaat

komt professionele kleurkwaliteit ook

binnen het bereik van kleinere

bedrijven.

• Geschikt voor netwerken.

• Printsnelheid 8ppm in kleur en 12ppm

in zwart.

• Printkwaliteit 2400X600dpi.

• Papiercassette voor 150vel.

• ADF voor 50vel.

• Functietoetsen om gemakkelijk te

scannen en milieuvriendelijk te

kopiëren.

• Gebruiksvriendelijk 5-regelig

LCD-scherm.

• Eenvoudig scannen naar het netwerk

en naar USB-stick.

• Energiezuinig.

• Ingebouwde WIFI én USB 2.0 Hi-Speed

interface.

• Geheugen van 128MB.

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF8360CDN

• Afmetingen 430x484x429mm.

• Met Energy Star keurmerk.

Canon MF8080CW 434028

• Kleuren All-in-One, geschikt voor het

netwerk: printen, kopiëren, scannen

en faxen.

• Met dit gebruiksvriendelijke apparaat

komt professionele kleurkwaliteit ook

binnen het bereik van kleinere

bedrijven.

• Geschikt voor netwerken.

• Printsnelheid 20ppm in kleur en zwart.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Printkwaliteit 2400X600dpi.

• Papiercassette voor 250vel.

• ADF voor 50vel.

• Functietoetsen om gemakkelijk te

scannen en milieuvriendelijk te

kopiëren.

• Gebruiksvriendelijk 5-regelig

LCD-scherm.

• Eenvoudig scannen naar het netwerk,

e-mail en naar USB-stick.

• Energiezuinig.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• 10Base-T100Base interface.

• Geheugen van 256MB.

• Afmetingen 430x484x479mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF8360CDN 434033

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

19


3

20

Multifunctionele machines

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF8380CDW

• Draadloze kleuren All-in-One, geschikt

voor het netwerk: printen, kopiëren,

scannen en faxen.

• Met dit gebruiksvriendelijke apparaat

komt professionele kleurkwaliteit ook

binnen het bereik van kleinere

bedrijven.

• Geschikt voor netwerken.

• Printsnelheid 20ppm in kleur en zwart.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Printkwaliteit 2400X600dpi.

• Papiercassette voor 250vel.

• ADF voor 50vel.

• Functietoetsen om gemakkelijk te

scannen en milieuvriendelijk te

kopiëren.

• Gebruiksvriendelijk 5-regelig

LCD-scherm.

• Eenvoudig scannen naar het netwerk,

e-mail en naar USB-stick.

• Energiezuinig.

• WIFI.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• 10Base-T100Base interface.

• Geheugen van 256MB.

• Afmetingen 430x484x479mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF8380CDW 434030

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF9280CDN

• Kleuren lasermultifunctional, printer,

copier, scanner en fax.

• Print 21ppm in kleur en zwart.

• Resolutie 600x600dpi tot 2400x600dpi.

• Een ADF voor 50 pagina´s.

• Duplexunit voor dubbelzijdig printen.

• 3,5" kleuren TFT display.

• Geheugenkaartlezers voor de meeste

kaarten.

• Papiercassette voor 250vel.

• 2e papiercassette van 500vel is

optioneel.

• 768MB geheugen.

• Hi-Speed USB 2.0 en TX-Ethernet

aansluiting.

• Scan & Send.

• Fax met geheugen voor 1000 pagina's.

• 200 snelkiesnummers.

• Kopiëren tot 99 kopieën.

• 50-200% zoom.

• Afmetingen 546x527x632mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Canon MF9280CDN 434279

CANON

KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL

MF9220CDN

• Kleuren lasermultifunctional, printer,

copier, scanner en fax.

• Print 21ppm in kleur en zwart.

• Resolutie 600x600dpi tot 2400x600dpi.

• Een ADF voor 50 pagina´s.

• Duplexunit voor dubbelzijdig printen.

• 3,5" kleuren TFT display.

• Papiercassette voor 250vel.

• 2e papiercassette van 500vel is

optioneel.

• 384MB geheugen.

• Hi-Speed USB 2.0 en TX-Ethernet

aansluiting.

• Scan en Send.

• Fax met geheugen voor 1000 pagina's.

• 200 snelkiesnummers.

• Kopieert tot 99 kopieën.

• 50-200% zoom.

• Afmetingen 546x527x632mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Canon MF9220CDN 434278


Laser MFC

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

DCP-7055

• 3-in-1 Laserprinter, flatbed

kleurenscanner en copier.

• De DCP-7055 is een

gebruiksvriendelijke all-in-one

machine, laag in aanschafprijs en

voordelig in gebruik.

• Perfect geschikt voor het kleine

kantoor.

• Afdrukresolutie 2400x600dpi.

• Geheugen 16MB.

• USB 2.0 Full speed.

• Papierlade voor 250vel.

• LCD-scherm met 2 regels van 16 tekens.

• Printsnelheid 20ppm.

• Kopieerresolutie 600x600dpi.

• Scanresolutie 600x2400dpi.

• Afmetingen 405x399x268mm.

• Met Energy Star keurmerk. brother DCP-7055 430088

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

DCP-8070D

• Lasermultifunctional met een

afdruksnelheid tot 28 ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken.

• Afdrukresolutie 600x600dpi.

• Geheugen 64MB (uitbreidbaar).

• USB 2.0 Hi-speed.

• Printen vanaf en scannen naar

USB-stick.

• Emulaties PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-

Printer XL en Epson FX-850.

• Papierlade voor 250 vel, universele lade

voor 50 vel.

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Back-lit LCD scherm.

• Scannen en kopiëren via glasplaat

of ADF.

• Kleurenscanner met een optische

resolutie 600x600dpi, interpolair

9600x9600dpi.

• Afmetingen 390x443x442mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-8070D 450646

Multifunctionele machines

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

DCP-7065DN

• Afdruksnelheid tot 26ppm.

• Afdrukresolutie 2400x600dpi.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Papierlade voor 250vel, handmatige

invoer voor 1vel.

• Back-lit LCD scherm 2 regels van 16

tekens.

• Kopieerresolutie tot 600x600dpi.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken.

• Geheugen 32MB.

• Netwerkklaar.

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Kopieersnelheid tot 26ppm.

• Scanresolutie 600x2400dpi.

• Afmetingen 405x399x316mm.

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-7065DN 430090

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-7360N

• 4-in-1 Netwerk laserprinter - flatbed

copier - kleurenscanner - fax.

• Afdruksnelheid tot 24ppm.

• Afdrukresolutie 2400x600dpi.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar via 10/100 Base-TX

interface.

• Papierlade voor 250vel, handmatige

invoer voor 1vel.

• Back-lit LCD scherm 2 regels van

16 tekens.

• Kopieerresolutie tot 600x600dpi.

• Geheugen 32MB.

• Netwerkklaar.

• ADF (Automatische documentinvoer)

voor 35vel.

• Kopieersnelheid tot 24ppm.

• Scanresolutie 600x2400dpi.

• Afmetingen 405x399x316mm.

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In.

• Met Energy Star keurmerk. Brother MFC-7360N 430086

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

21


3

22

Multifunctionele machines

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-8380DN

• 4-in-1 multifunctional.

• Laserprinter, copier, scanner en fax.

• LCD-scherm: 2 regels, 16 karakters.

• 64MB geheugen, uit te breiden tot

576MB.

• Afdruksnelheid 30ppm.

• Resolutie 600x600dpi.

• Comprimeert 2 tot 4 pagina's tot

één pagina.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Voorkomt ongeautoriseerd printen van

beschermde documenten.

• Papierlade van 250vel, een 2e

papierlade is optioneel.

• ADF voor 20vel.

• Kleurenscanner met een optische

resolutie 600x2400dpi, interpolair

19200x19200dpi.

• Laser fax 33.6kbps, 2 seconden

per pagina.

• 300 voorkeuze toetsen en 20 groepen.

• 500 pagina geheugen.

• Parallelle en hi-speed USB 2.0 interface

en netwerkaansluiting.

• Printen vanaf USB-stick.

• Afmetingen 390x443x442mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-8380DN 434155

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-7460DN

• 4-in-1 Netwerk laserprinter - flatbed

copier - kleurenscanner - fax.

• Afdruksnelheid tot 26ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken.

• Afdrukresolutie 2400x600dpi.

• Geheugen 32MB.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar.

• Papierlade voor 250 vel.

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Modemsnelheid 14.400bps.

• Fax met 200 snelkiesnummers.

• LCD scherm 2 regels van 16 tekens.

• Kopieerresolutie tot 600x600dpi.

• Scanresolutie 600x2400dpi.

• Afmetingen 405x399x316mm.

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-7460DN 433878

BROTHER

LASERMULTIFUNCTIONAL

MFC-8880DN

• 5-in-1 Netwerk Laserfax, printer, flatbed

kleurenscanner, copier en pc Fax.

• Hoge snelheid all-in-one mono duplex

laserprinter met faxfunctie en

netwerkconnectie.

• Afdruksnelheid tot 30ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken, scannen en kopiëren.

• Afdrukresolutie 600x2400dpi.

• Geheugen 64MB (uitbreidbaar).

• USB 2.0 Hi-speed en Parallel.

• Netwerkklaar.

• Print vanaf en scan naar USB-stick.

• Papierlade voor 250vel.

• Optioneel tweede extra lade van 250vel

(LT-5300).

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Verzend-/ontvangstgeheugen tot 500

pagina's.

• Back-lit LCD scherm.

• Scannen en kopiëren via glasplaat

of ADF.

• Kleurenscanner met een optische

resolutie 600x2400dpi, interpolair

19200x19200dpi.

• Afmetingen 531x451x475mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-8880DN 433979

CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

MF3010

• Compacte 3-in-1 zwart-wit laserprinter:

printen, kopiëren en scannen.

• Gebruiksvriendelijk en energiezuinig,

ideaal voor thuis of in kleine kantoren.

• Modern, opvallend ontwerp.

• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig

verticaal scherm.

• Geheugen 64MB.

• Printsnelheid 18ppm.

• Resolutie 1200x600dpi.

• Eerste print beschikbaar na slechts 7,8

seconden.

• Papierlade voor 150vel.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• Energiezuinig.

• Stijlvol bureaumodel voor persoonlijk

gebruik.

• Afmetingen 372x276x254mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF3010 434237


CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

MF4430

• Compacte zwart-wit laserprinter om te

printen, kopiëren, scannen en

documenten in te voeren.

• Dankzij de productiviteit,

gebruiksvriendelijkheid en

energiezuinigheid ideaal voor thuis of

in kleine kantoren.

• Stijlvol, ruimtebesparend ontwerp.

• Gebruiksvriendelijk en intuïtief LCDscherm.

• Printsnelheid 23ppm, eerste kopie

beschikbaar na slechts 9 seconden.

• Resolutie tot 1200x600dpi.

• Automatische documentinvoer voor

35vel.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF4430 434329

CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

MF4570DN

• Compacte multifunctionele All-in-One

zwart-wit laserprinter.

• Productief en energiezuinig model,

geschikt voor netwerken en kan

dubbelzijdig printen.

• Printsnelheid 25ppm, eerste kopie

beschikbaar na slechts 9 seconden.

• Stijlvol en compact ontwerp.

• Gebruiksvriendelijk en intuïtief LCDscherm.

• Functie voor eenvoudig

netwerkscannen.

• Automatische documentinvoer voor

30vel.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF4570DN 434364

CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

IR1133 SERIE

• Compacte multifunctional.

• Uitmuntende afdrukresolutie van

600dpi.

• Printsnelheid 33 ppm.

• Compact, desktopbediening ideaal

voor kleine bedrijven.

• Eenvoudige netwerkinstallatie met

Ethernet interface.

• Energiebesparing en supersnelle

'wake-up'-tijd.

• Milieuvriendelijk.

Multifunctionele machines

• Zoombereik 50-200%.

• Papiercapaciteit 500vel uitbreidbaar

met 2e papierlade.

• Optioneel zijn ADF voor 50vel,

dubbelzijdig printen en faxen.

• Geheugen 128MB.

• Scannen en printen van/ naar USB.

• Afmetingen 450x472x550mm.

• Deze machine wordt geleverd exclusief

toner C-EXV40.

• Met Energy Star keurmerk.

CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

MF4550DN

• Laser All-in-One: printer, copier,

kleurenscanner.

• Printsnelheid 25ppm.

• 1200x600dpi.

• All-in-One cartridge.

• 32MB geheugen.

• ADF voor 35vel.

• Papierlade van 250vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Profiteer van een professionele

kwaliteit, bedieningsgemak en een

onderhoudsvrije werking - met

productieve optionele

netwerkaansluiting.

• Kopieert tot 99 stuks.

• Zoombereik 50-200%.

• Scanner tot 9600x9600dpi.

• Scan opslaan als PDF.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• Afmetingen 390x432x455mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF4550DN 434332

CANON LASERMULTIFUNCTIONAL

MF4580DN

• Compacte en productieve All-in-One

zwart-wit laserprinter, geschikt voor

netwerken.

• Stijlvol, energiezuinig en

gebruiksvriendelijk model.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Printsnelheid 25ppm, eerste kopie

beschikbaar na slechts 9 seconden.

• Gebruiksvriendelijk en intuïtief LCDscherm.

• Functie voor eenvoudig

netwerkscannen.

• Automatische dubbelzijdige

documentinvoer voor 50vel.

• Met Energy Star keurmerk. Canon MF4580DN 434376

Canon IR1133 zonder ADF 433023

Canon IR1133A met ADF 433024

Canon IR1133IF met ADF en fax 433025

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

23


3

24

Multifunctionele machines

Inkjet MFC

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

DCP-J125

• 4-in-1 Kleurenprinter - flatbed

kleurencopier - kleurenscanner

- Media Card Centre.

• Afdruksnelheid tot 33/27ppm

(mono/kleur).

• Randloos printen.

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 32MB.

• USB 2.0 Full speed.

• Papierlade voor 100vel.

• Kopieersnelheid tot 22/20ppm

(mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Photocapture Centre.

• Full Color 4.8cm LCD-display.

• Afmetingen 390x368x150mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-J125 430013

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

DCP-725DW

• Draadloze netwerk 4-in-1

Kleurenprinter.

• Kleurenprinter, kleurenscanner,

kleurencopier en media card centre.

• Afdruksnelheid tot 12/10ipm

(mono/kleur).

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 64MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Papierlade voor 100vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Kopieersnelheid tot 23/20ppm

(mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Zoombereik van 25-400%.

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Scannen naar e-mail of

geheugenkaarten.

• Media Card Centre.

• 4,9cm LCD kleurentouchscreen.

• Afmetingen 405x378x180mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-J725DW 430101

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

DCP-525W

• Draadloze netwerk 3-in-1

Kleurenprinter.

• Kleurenprinter, kleurenscanner en

kleurencopier.

• Afdruksnelheid tot 10/8ipm

(mono/kleur).

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 40MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Papierlade voor 100vel.

• Kopieersnelheid tot 22/20ppm

(mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Zoombereik van 25-400%.

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Media Card Centre.

• 4,9cm LCD kleurentouchscreen.

• Afmetingen 405x378x180mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother DCP-J525W 430100

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-J430W

• Draadloze netwerk 4-in-1

Kleurenprinter.

• Kleurenprinter, kleurenscanner,

kleurencopier en kleurenfax.

• Afdruksnelheid tot 10/8ipm

(mono/kleur).

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 40MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Papierlade voor 100vel.

• Kopieersnelheid tot 22/20ppm

(mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Zoombereik van 25-400%.

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Scannen naar e-mail of

geheugenkaarten.

• 4,9cm LCD kleurentouchscreen.

• Afmetingen 405x378x180mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-J430W 430098


BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-J825DW

• Draadloze netwerk 5-in-1

kleurenprinter, kleurenscanner,

kleurencopier, kleurenfax en media

card centre.

• Afdruksnelheid tot 12/10ipm

(mono/kleur).

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 64MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Papierlade voor 100vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Kopieersnelheid tot 23/20ppm

(mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Zoombereik van 25-400%.

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Scannen naar e-mail of

geheugenkaarten.

• Media Card Centre.

• 8,3cm LCD kleurentouchscreen.

• Afmetingen 405x378x160mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother MFC-J825DW 430103

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-5895CW

• 5-in-1 Netwerk A3 Kleurenprinter.

• A4 flatbed kleurencopier, scanner en

fax.

• Draadloos.

• Afdruksnelheid tot 35/28ppm

(mono/kleur).

• Randloos printen.

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 64MB.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos).

• PictBridge.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• Papierlade van 150vel.

• ADF (Automatische documentinvoer).

• Modemsnelheid fax 33.600bps.

• Fax met 80 Snelkies- en 6

Directkiesnummers.

• Verzend-/ontvangstgeheugen 400

pagina's.

• Kopieersnelheid tot 23/20 ppm

(mono/kleur).

• Scanresolutie 1200x2400dpi.

• Full Color 8.2 cm Wide LCD-display.

• Afmetingen 485x408x242mm.

Multifunctionele machines

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

Brother MFC-5895CW 430080

Brother MFC-5895CWH1 430081

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-990CW

• 7-in-1 Netwerk Kleureninkjetfax,

kleurenprinter, flatbed kleurenscanner,

kleurencopier, pc Fax, PhotoCapture

Centre en Message Center met DECT

telefoon.

• Wireless en Bluetooth.

• Afdruksnelheid tot 33/27ppm

(mono/kleur).

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 48MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Direct Print via Bluetooth.

• Draadloos netwerkklaar.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• ADF.

• Papierlade voor 100vel.

• Fax met 100 snelkiesnummers.

• Geheugen 400 pagina's.

• pc-Fax.

• Full Color 4.2" Wide Touchscreen LCDdisplay.

• Afmetingen 468x375x180mm.

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-J6510DW

• 5-in-1 Netwerk A3 kleurenprinter.

• Kleurencopier, kleurenscanner,

kleurenfax, Media Card Centre, interne

duplexunit en Wireless.

• Afdruksnelheid 12/10 ipm (zwartkleur).

• Dubbelzijdig afdrukken tot A3-formaat.

• Randloos printen.

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 64MB.

• Processor 192Mhz.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos).

• PictBridge.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• Papierlade van 250vel.

• Duplex ADF (Automatische

documentinvoer).

• Modemsnelheid 33.600 bps.

• 100 snelkiesnummers.

• 16 Directkiesnummers.

• Verzend-/ontvangstgeheugen 400

pagina's.

• Kopieersnelheid 6/6 ipm (mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Scanresolutie tot 2400dpi.

• Media Card Centre.

• LCD kleurenscherm 8.3cm.

• Afmetingen 540x489x257mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

Brother MFC-990CW 433976

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In.

Brother MFC-J6510DW 434171

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

25


3

26

Multifunctionele machines

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-J6710DW

• 5-in-1 Netwerk A3 kleurenprinter.

Kleurencopier, kleurenscanner,

kleurenfax, Media Card Centre en

interne duplexunit.

• Wireless.

• Afdruksnelheid 12/10ipm

(mono/kleur).

• Dubbelzijdig afdrukken tot A3-formaat.

• Randloos printen.

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 64MB.

• Processor 192Mhz.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos).

• PictBridge.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• 2 Papierladen (2x 250 vel).

• Duplex ADF (Automatische

documentinvoer).

• Modemsnelheid 33.600 bps.

• 100 snelkiesnummers.

• 16 Directkiesnummers.

• Verzend-/ontvangstgeheugen 400

pagina's.

• Kopieersnelheid 6/6ipm (mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• Scanresolutie tot 2400dpi.

• Media Card Centre.

• LCD kleurenscherm 8.3cm.

• Afmetingen 540x489x331mm.

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In. Brother MFC-J6710DW 434169

CANON INKJETMULTIFUNCTIONAL

PIXMA MP495

• Compacte, betaalbare en stijlvolle Allin-One

met Wi-Fi.

• Met Full HD Movie Print voor foto's van

films met fotolabkwaliteit.

• Afdruksnelheid volgens ISO 8,8/5,0 ipm

(zwart/kleur).

• Foto van 10x15cm in ca. 41 seconden.

• Afdrukkwaliteit tot 4800dpi.

• Easy-WebPrint EX.

• ChromaLife100+.

• Afmetingen 455x345x163mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon Pixma MP495 434566

BROTHER

INKJETMULTIFUNCTIONAL

MFC-J6910DW

• 5-in-1 Netwerk A3 kleurenprinter.

Kleurencopier, kleurenscanner,

kleurenfax, Media Card Centre, interne

duplexunit.

• Wireless.

• Afdruksnelheid 12/10ipm

(mono/kleur).

• Dubbelzijdig afdrukken tot A3;

kopiëren, scannen en faxen tot

A4-formaat.

• Randloos printen.

• Afdrukresolutie 1200x6000dpi.

• Geheugen 192MB.

• Processor 192Mhz.

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos).

• PictBridge.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• 2 Papierladen (2x 250 vel).

• Duplex ADF (Automatische

documentinvoer).

• Modemsnelheid 33.600 bps.

• 100 snelkiesnummers.

• 16 Directkiesnummers.

• Verzend-/ontvangstgeheugen 400

pagina's.

• Kopieersnelheid 6/6ipm (mono/kleur).

• Kopieerresolutie tot 1200dpi.

• LDAP.

• Scanresolutie tot 2400dpi.

• Media Card Centre.

• LCD kleurentouchscreen 8.3cm.

*Afmetingen 540x489x331mm.

• Standaardgarantie 2 jaar, waarvan het

eerste jaar PickUp & Return en het

tweede jaar Carry-In. Brother MFC-J6910DW 434170

CANON INKJETMULTIFUNCTIONAL

PIXMA MX360

• Multifunctionele, compacte en

kostenbesparende All-in-One

inkjetprinter voor professioneel

printen, kopiëren, faxen en scannen.

• Printresolutie tot 4800x1200dpi.

• Afdruksnelheid volgens ISO 8,4/4,8 ipm

(zwart/kleur).

• ADF van 30vel.

• Papiercassette voor 150vel.

• Printen zonder witrand.

• Full dot LCD-scherm.

• Scannen naar USB.

• 2 stuks FINE-cartridge met inktdruppels

van 2pl.

• ChromaLife100+.

• Faxgeheugen voor 50 pagina's.

• Afmetingen 458x415x198mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon Pixma MX360 434273


CANON INKJETMULTIFUNCTIONAL

PIXMA MX410 WI-FI

• Multifunctionele, compacte en

kostenbesparende All-in-One

inkjetprinter voor professioneel

printen, kopiëren, faxen en scannen.

• Wi-Fi.

• Printresolutie tot 4800x1200dpi.

• Afdruksnelheid volgens ISO 8,7/5,0 ipm

(zwart/kleur).

• ADF van 30vel.

• Papiercassette voor 100vel.

• Printen zonder witrand.

• Full dot LCD-scherm.

• Scannen naar USB.

• 2 stuks FINE-cartridge met inktdruppels

van 2pl.

• ChromaLife100+.

Multifunctionele machines/Printers

• Faxgeheugen voor 50 pagina's.

• Afmetingen 458x415x198mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon Pixma MX410 WI-FI 434274

CANON INKJETMULTIFUNCTIONAL

PIXMA MG5350

• Geavanceerde Photo All-in-One met 5

Single inktcartridges, Wi-Fi en

automatisch dubbelzijdig printen.

• Intuïtieve interface met snelle

bediening en 7,5cm TFT-scherm.

• Snelle bediening.

• Printresolutie tot 9600dpi.

• ISO ESAT printsnelheid 12,5ipm

(zwart-wit) en 9,3ipm (kleur)

Kleurenlaserprinters

BROTHER KLEURENLASERPRINTER

HL-3040CN

• Kleurenprinter met LED-technologie.

• Print tot 16ppm (mono-kleur).

• Resolutie tot 2400x600dpi.

• Sterke 300MHz processor.

• 32MB geheugen, uitbreidbaar tot

544MB.

• LCD display met 16 karakters.

• Standaard papierlade van 250vel A4.

• Windows 2000/XP/Vista Mac

OS X 10.3.9 en groter en Linux.

• USB 2.0 en parallelle interface.

• 10/100 Base-TX netwerkaansluiting.

• Afmetingen 409x466x250mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother HL-3040CN 433904

CANON INKJETMULTIFUNCTIONAL

PIXMA MX885 WI-FI

• Multifunctionele, compacte en

kostenbesparende All-in-One

inkjetprinter voor professioneel

printen, kopiëren, faxen en scannen.

• Wi-Fi en Ethernet.

• Printresolutie tot 9600x2400dpi.

• Afdruksnelheid volgens ISO 12,5/9,3

ipm (zwart/kleur).

• ADF van 35vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Papiercassette voor 100vel.

• Printen zonder witrand.

• Full dot LCD-scherm van 7,5cm.

• Scannen naar USB.

• 5 stuks FINE-cartridge met inktdruppels

van 1pl.

• ChromaLife100+.

• Foto van 10x15cm in ca. 20sec.

• Automatisch dubbelzijdig printen,

direct printen op schijf.

• Full HD Movie Print.

• PIXMA Cloud Link.

• Afmetingen 17x45x37cm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon Pixma MG5350 430105

• Faxgeheugen voor 250 pagina's.

• Afmetingen 491x448x218mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon Pixma MX885 WI-FI 434276

BROTHER KLEURENLASERPRINTER

HL-4140CN

• High speed kleurenlaserprinter met

netwerkaansluiting.

• Afdruksnelheid tot 22ppm.

• Resolutie 2400dpi.

• Processor 400Mhz.

• Geheugen 128MB (uitbreidbaar).

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• Emulaties PCL6, BR-Script 3.

• Papierlade voor 250vel, universele lade

voor 50vel.

• Optioneel 2e lade voor 500vel.

• Afmetingen 410x486x313mm.

Brother HL-4140CN 430079

extra papierlade 500vel t.b.v.

HL-4150+4570 434166

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

27


3

28

Printers

BROTHER

KLEURENLASERPRINTER

HL-4150CDN

• Netwerk kleurenlaserprinter.

• Afdruksnelheid tot 24ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken.

• Resolutie 2400dpi Class.

• Processor 400 Mhz.

• Geheugen 128MB (uitbreidbaar).

• USB 2.0 Hi-speed.

• Netwerkklaar.

• Direct Print vanaf USB-stick.

• Emulaties PCL6, BR-Script 3.

• Papierlade voor 250vel, universele lade

voor 50vel.

• Optioneel 2e lade voor 500vel.

• Afmetingen 410x486x313mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

CANON KLEURENLASERPRINTER

LBP-7018C

Brother HL-4150CDN 430073

extra papierlade 500vel

t.b.v. HL-4150+4570 434166

• Gebruiksvriendelijke en energiezuinige

kleurenlaserprinter.

• Ruimtebesparend ontwerp.

• Printen met 4ppm in kleur en 16ppm

in zwart.

• Quick First Print technologieën.

• Printresolutie van 2400x600dpi.

• Papierlade van 150vel.

• Geheugen van 16MB.

• USB 2.0 Hi-Speed interface.

• Tonercartridge gemakkelijk te

vervangen.

• Afmetingen 400x398x223mm. Canon LBP-70189C 434238

CANON

KLEURENLASERPRINTER

LBP-7660CDN

• A4-kleurenlaserprinter.

• Print tot 20ppm. (kleur/zwart).

• Bijna geen opwarmtijd of wachttijd.

• Afdrukresolutie 600x600dpi. tot

9600x600dpi.

• Papierlade voor 250vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• 4 aparte All-in-One cartridge.

• Geheugen 768MB.

• 528MHz processor.

• 5-regelig LCD bedienigsscherm.

• Printertalen PCL5c, PCL6 en PostScript.

• USB2.0 High-Speed aansluiting.

• Ethernet 10Base-T/1000BaseT

netwerkaansluiting.

• Afmetingen 414x499x346mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon LBOP-7660CDN 434221

CANON KLEURENLASERPRINTER

LBP-5050

• A4-kleurenlaserprinter.

• Print tot 8/12ppm. (kleur/zwart).

• Geen opwarmtijd of wachttijd.

• Afdrukresolutie 600x600dpi. tot

9600x600dpi.

• Papierlade voor 150vel.

• 4 aparte All-in-One cartridge.

• Maximale capaciteit 5000 ppm.

• Geheugen 16MB.

• Window 2000/XP/Vista, Mac OS en

Linux.

• USB 2.0 High-Speed.

• Afmetingen 452x401x262mm.

• Met Energy Star keurmerk.

CANON KLEURENLASERPRINTER

LBP-7200

Canon LBP-5050 434474

Canon LBP-5050N netwerkprinter 434475

• Compacte kleurenlaserprinter geschikt

voor netwerken.

• 20 ppm in kleur en zwart-wit.

• Printresolutie tot 9600 x 600 dpi.

• Diverse energiezuinige functies zoals

Quick First-Print-technologie.

• Dubbelzijdig printen.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Canon LBP-7200CDN 450700

CANON

KLEURENLASERPRINTER

LBP-7680CX

• MEAP enabled A4-kleurenlaserprinter.

• Print tot 20ppm. (kleur/zwart).

• Bijna geen opwarmtijd of wachttijd.

• Afdrukresolutie 600x600dpi. tot

9600x600dpi.

• Papierlade voor 250vel.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• 4 aparte All-in-One cartridge.

• Geheugen 768MB.

• 528MHz processor.

• 5-regelig LCD bedienigsscherm.

• Printertalen PCL5c, PCL6 en PostScript.

• USB2.0 High-Speed aansluiting.

• Ethernet 10Base-T/1000BaseT

netwerkaansluiting.

• MEAOP enabled voor uniflow en

oplossingenintegratie.

• Rechtstreeks printen vanaf USB opslag.

• Afmetingen 414x499x346mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon LBP-7680CX 434222


Laserprinters

BROTHER

LASERPRINTER HL-2130

• Uitstekende printkwaliteit en snel

resultaat.

• De HL-2130 heeft een hoge

printsnelheid tot 20 pagina’s per

minuut en de eerste pagina wordt al

binnen 10 seconden geprint.

• Dankzij de hoge printresolutie wordt

tekst haarscherp geprint en fijne details

nauwkeurig weergegeven.

• Processor 200Mhz.

• Geheugen 8MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Papierlade voor 250vel, handmatige

invoer voor 1 vel.

• Afmetingen 368x360x183mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother HL-2130 433492

BROTHER LASERPRINTER

HL-2250ND

• Laserprinter met afdruksnelheid tot

26ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken van A4.

• Afdrukresolutie 1200dpi.

• Processor 200Mhz.

• Geheugen 32MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Netwerkklaar.

• Emulatie PCL6.

• Papierlade voor 250vel, handmatige

invoer voor 1vel.

• Afmetingen 368x360x183mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk. Brother HL-2250DND 433480

CANON LASERPRINTER LBP-6000

• Compacte en ruimtebesparende zwartwit

laserprinter voor op het bureau.

• Print 18ppm en door de Quick First

Print technologie komt de eerste print

al na 7,8sec.

• Printkwaliteit 2400x600dpi.

• All-in-One cartridge.

• Standaard papierlade 250vel.

• Maximale printcapaciteit 5.000 ppm.

• Afmetingen 359x249x198mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon LBP-6000 434296

BROTHER LASERPRINTER

HL-2240D

• Laserprinter met afdruksnelheid tot

24ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken van A4 is optioneel.

• Afdrukresolutie 1200dpi.

• Processor 200Mhz.

• Geheugen 8MB.

• USB 2.0 Hi-Speed.

• Emulatie GDI.

• Papierlade voor 250vel, handmatige

invoer voor 1vel.

• Afmetingen 368x360x183mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

BROTHER LASERPRINTER

HL-5340D

• Betrouwbare mono laserprinter met

multifunctionele lade voor eenvoudig

afdrukken op afwijkende formaten en

speciaal papier.

• Afdruksnelheid tot 30ppm.

• Duplexunit voor dubbelzijdig

afdrukken van A4.

• Resolutie 1200x1200dpi.

• Geheugen 16MB (uitbreidbaar).

• USB 2.0 Hi-speed en Parallel.

• Emulaties PCL6, BR-Script 3,

IBM Pro-Printer XL en Epson FX-850.

• Optioneel een of twee extra laden van

250vel.

• Papierlade voor 250 vel, universele lade

voor 50vel.

CANON LASERPRINTER

LBP-6200D

Printers

Brother HL-2240 433484

Brother HL-2240 met duplexunit 433479

• Afmetingen 371x384x246mm.

• Met Blaue Engel en Energy Star

keurmerk.

Brother HL-5340D 433971

• Compacte en ruimtebesparende zwartwit

laserprinter voor op het bureau.

• Print 25ppm en door de Quick First

Print technologie komt de eerste print

al na 7,8sec.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Printkwaliteit tot 2400x600dpi.

• All-in-One cartridge.

• Standaard papierlade 250vel.

• Maximale printcapaciteit 8.000 ppm.

• Afmetingen 379x293x243mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon LBP-6200D 434297

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

29


3

30

Printers/Rekenmachines

CANON LASERPRINTER

LBP-6650

• Snelle en compacte zwart-wit

laserprinter met productieve

automatische duplex en uitgebreide

netwerkaansluitingen voor een

naadloze integratie in

IT-printworkflows.

• Printsnelheid 33ppm.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Geschikt voor netwerken.

• Ondersteuning voor PCL5c/6 en

optioneel voor PostScript.

• Snelle eerste print in 6 seconden of

minder.

• Geen opwarmtijd dankzij de Snelle

Eerste print-technologie.

• Energiezuinig.

• Krachtige printprestaties in een

compacte behuizing.

• Papiercassette voor 250vel,

multifunctionele lade voor 50vel.

• Afmetingen 400x376x267mm. Canon LBP-6650DN 434549

Rekenmachines met pc-link

CANON X-MARK 1 REKENMUIS

• Handige combinatie van een 10cijferige

rekenmachine, draadloze

lasermuis en invoer van numerieke

gegevens voor je pc of Mac.

• Deze innovatieve 3-in-1 rekenmachine

is een stijlvol element voor thuis of op

kantoor.

Onderwijs rekenmachines

CASIO REKENMACHINE

FX-82 SOLAR

• 10-cijferige rekenmachine.

• Geïntegreerde connectiviteit met

Bluetooth 2.0.

• Gedeeltelijk gemaakt van gerecycled

materiaal van Canonkopieerapparaten.

• Overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar

10+2 display.

• 144 geïntegreerde functies.

• Salderend geheugen.

• SCI/FIX/ENG-functie.

• Trigonometrische functies.

• 18 niveaus van haakjes.

• Hyperbolische en inverse

hyperbolische functies.

• Automatische breukberekening.

• Toevalsgetallengenerator.

• Omrekening van sexagesimaal in

decimaal en omgekeerd.

• Berekeningen in gon, graad en radiaal.

• Omrekening van poolcoördinaten in

rechthoekige coördinaten en

omgekeerd.

• Afmetingen 8x67x125mm.

• Voeding: werkt alleen op zonneenergie.

• Met Blaue Engel keurmerk. Casio FX-82 solar 421805

CANON LASERPRINTER LBP-6750

• Zwart-wit laserprinter.

• Printsnelheid 40ppm.

• Printresolutie tot 2400x600dpi.

• Automatisch dubbelzijdig printen.

• Papierlade voor 500vel, 2e lade is

optioneel.

• Geheugen van 128MB, uitbreidbaar tot

384MB.

• Maximale papiercapaciteit 100.000

prints per maand.

• All-in-One cartridge voor

onderhoudsvrije werking.

• Afmetingen 454x424x342mm.

• Met Energy Star keurmerk. Canon LBP-6750DN 434301

• Indicator voor lege batterij en

automatische uitschakeling.

• Compatibel met Windows en

Macintosh.

TEXAS INSTRUMENTS

REKENMACHINE 30ECO RS

wit 420620

zwart 420621

• De ecologische versie van de TI-30XA,

• De kunststofbehuizing is voor 100%

afkomstig uit recycling.

• De machine werkt volledig op

zonnenergie.

• Display met tien cijfers.

• Technische en wetenschappelijke

notatie (twee cijferige exponent).

• 1/x, üx, x2, %.

• Rekenen met breuken.

• Goniometrische, hyperbolische en

logaritmische functies.

• Breuken/Decimalen.

• Graden/Radialen/Decimale graden.

• Rechthoekige

coördinaten/poolcoördinaten.

• Statistische berekeningen in één

variabele.

• Voeding: gecombineerde werking op

zonne-energie/batterij. Texas TI-30ECO RS 421107


Zakrekenmachines

CANON REKENMACHINE LS-8TCG

• 8-cijferige groene rekenmachine.

• Groot LCD-scherm.

• Functies voor het berekenen van btw

en het converteren van valuta.

• Opdrachtindicatie.

• Behuizing vervaardigd uit hergebruikte

materialen.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

verwisselbare batterij.

• Schakelt automatisch uit.

• Afmetingen 104x64x9mm. Canon LS-8TCG 420603

CASIO REKENMACHINE SL-305 ECO

• Groot 8-cijferig display.

• Percentageberekening.

• Belasting berekenen.

• Toets voor wijziging plus-/minteken.

• Onafhankelijk geheugen.

• Voeding middels zonnecellen.

• Behuizing van gerecycled kunststof.

• Afmetingen 7,5x70x119mm. Casio SL-305 Eco 420867

Bureaurekenmachines

CANON REKENMACHINE AS-120

• Deze calculator is gemaakt van

gerecycled materiaal en is daarom een

milieubewuste keuze.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

verwisselbare batterij (LR44).

• 12-cijferige bureaucalculator.

• Groot, intern gekanteld LCD-scherm.

• Functie voor het berekenen van de btw.

• Automatische uitschakeling.

• Afmetingen 145x101x30mm. Canon AS-120 420613

Rekenmachines

CANON REKENMACHINE LS-10E

• Rubberen antislip- toetsen.

• 10-cijferig display.

• 360°draaiend kunststof deksel.

• Afmetingen: 73x118x9mm.

• Gewicht: 60gr.

• Voeding middels zonnecellen. Canon LS-10E 420632

SNEL VINDEN WAT U ZOEKT

CANON REKENMACHINE AS-220RTS

TIP

Dankzij de logische

hoofdstukindeling en de

handige kleurentabs raakt u

het spoor in onze catalogus

nooit bijster.

Uiteraard vindt u achterin een

uitgebreide inhoudsopgave,

zowel alfabetisch als op

bestelnummer.

• Deze slimme 12-cijferige compacte

bureaucalculator beschikt over

tijdbesparende functies voor zakelijke

berekeningen en btw-berekeningen,

zoals het in het geheugen bewaren van

120 rekenstappen.

• De calculator, die deels is vervaardigd

van gerecycled Canon-materiaal,

ondersteunt ook duurzaam

ondernemen door het milieu te sparen.

• Afmetingen 150x134x36mm. Canon AS-220RTS 420622

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

31


3

32

Rekenmachines

CANON REKENMACHINE AS-1200

• Deze calculator is gemaakt van

gerecycled materiaal en is daarom

zowel hygiënisch als milieubewust.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

verwisselbare batterij (LR44).

• 12-cijferige bureaucalculator.

• Groot, intern gekanteld LCD-scherm.

• Functie voor het berekenen van de btw.

• Automatische uitschakeling.

• Afmetingen 178x118x37mm. Canon AS-1200 420614

CANON REKENMACHINE AS-2222

• 12-cijferige bureaurekenmachine.

• Stijlvolle gebogen behuizing.

• De kunststof behuizing is gemaakt van

gerecycled materiaal uit Canon

kopieerapparaten.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

kwikvrije batterij (LR44).

• Twee onafhankelijke geheugens.

• Selectie van decimalen en afronding.

• Automatische uitschakeling.

• Afmetingen 192x140x32mm. Canon AS-2222 420616

CANON REKENMACHINE X-MARK 1

• Moderne design rekenmachine op

zonne-energie of batterij (DL2032).

• 12 cijferig, semi-desktop rekenmachine

met business functionaliteiten.

• Waarvan het display voor 100% uit

Canon lenzen is gerecycled.

• Luxueus en verfijnd design met een

plat gestroomlijnde body.

• Gemakkelijk te lezen door intern

gekanteld display.

• Business functionaliteit (Inkoop,

verkoop, marge).

• Snelle en nauwkeurige invoer.

• CT geheugen.

• Shift knop.

• Procenten invoer (%+-).

• Knop voor +/- wijzigen.

• Automatische power off.

• 3 cijfers achter de komma.

• Afmetingen 157x95x15mm.

• Met Blaue Engel keurmerk.

wit 420604

zwart 420605

CANON REKENMACHINE AS-2200

• 12-cijferige bureaurekenmachine.

• Stijlvolle gebogen behuizing.

• Groot instelbaar opstaand scherm.

• De kunststof behuizing is gemaakt van

gerecycled materiaal uit Canon

kopieerapparaten.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

kwikvrije batterij (LR44).

• Selectie van decimalen en afronding.

• Automatische uitschakeling.

• Afmetingen 198x140x34mm. Canon AS-2200 420615

CANON REKENMACHINE AS-2400

• 14-cijferige bureaurekenmachine.

• Stijlvolle gebogen behuizing.

• Groot instelbaar opstaand scherm.

• De kunststof behuizing is gemaakt van

gerecycled materiaal uit Canon

kopieerapparaten.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

kwikloze batterij (LR44).

• Selectie van decimalen en afronding.

• Automatische uitschakeling.

• Afmetingen 198x140x34mm. Canon AS-2400 420617

CANON REKENMACHINE HS-

1200TCG

• 12-cijferige groene rekenmachine.

• Groot LCD-scherm.

• Doorrolfunctie voor snelle invoer.

• Functies voor het berekenen van btw

en het converteren van valuta.

• Behuizing vervaardigd uit hergebruikte

materialen.

• Dubbele voeding: zonne-energie en

verwisselbare batterij (DL2032).

• Schakelt automatisch uit.

• Afmetingen 107x118x35mm. Canon HS-1200TCG 420602


CASIO REKENMACHINE JF-120 ECO

• 12-cijferig groot display.

• Correctietoets.

• Belasting- en omrekentoets.

• Percentagetoets.

• Onafhankelijk geheugen.

• Afronden.

• Two way power (DL2032).

• Tot 4 posities achter de komma.

• Add-toets.

• Behuizing van gerecycled kunststof.

• Afmetingen 173x107x26mm.

• Met Blaue Engel keurmerk. Casio JF-120 Eco 420869

CASIO REKENMACHINE MS-88 ECO

• 8-cijferig, groot display.

• Lichtgevoelige kunststof toetsen.

• Belastingomrekentoets.

• Percentagetoets.

• Two way power (DL2032).

• 3 posities achter de komma.

Rekenmachines met telrol

CANON REKENMACHINE XMARK

• Deze unieke zakelijke rekenmachine

van handpalmformaat met printer is

gemaakt van gerecycled materiaal van

Canon en is een combinatie van

elegante eenvoud en

milieubewustheid; een fraaie stijl met

minder afval.

• Slanke vormgeving.

• Dubbele voeding: batterij en netstroom

(optionele adapter).

• Snel printen in 2 kleuren.

• Functies voor berekenen van btw en

omrekenen van valuta en zakelijke

functies.

• Groot LCD-scherm met

achtergrondverlichting.

• Energiezuinig.

Rekenmachines

CASIO REKENMACHINE DF-120 ECO

• Behuizing van gerecycled kunststof.

• Afmetingen 31x103x145mm.

• Met Blaue Engel keurmerk. Casio MS-88 Eco 420868

Canon XMark1 wit 420610

Canon XMark1 zwart 420611

• Optionele adapter

Canon AD-11 III 424606

• 12-cijferige extra groot display.

• Kunststof toetsen.

• Functies: euro omrekening,

perrcentageberekening, belasting

berekenen, groot totaal geheugen,

decimaal selectie (0,1,2,3,4,ADD2),

dubbelnultoets, verdeling in

duizenden, onafhankelijk geheugen en

afrondselectie.

• Solar-/batterijfunctie (DL2032).

• Behuizing van gerecycled kunststof.

• Afmetingen 36x122x175mm.

• Met Blaue Engel keurmerk. Casio DF-120 Eco 420870

CANON REKENMACHINE MP25-MG

• Deze 12-cijferige rekenmachine met

printer voor kantoor heeft een

ergonomische vormgeving en geeft

productieve resultaten.

• Maak gebruik van zijn snelle 2-kleuren

inktrolprinter met functies voor de

berekening van btw en marge, klok en

kalender.

• Helder en goed afleesbaar FTD-scherm.

• De behuizing is gemaakt van

gerecyclede kunststof van Canonkopieerapparaten.

• Ergonomisch toetsenbord voor

intensief gebruik

• Afmetingen 319x193x71mm.

Canon MP25-GM 423643

groep 051 nylon zwart/rood 411202

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

33


3

34

Rekenmachines/Lamineer toebehoren

CANON REKENMACHINE MP37-MG

• Deze 12-cijferige rekenmachine met

printer voor kantoor en een

ergonomische vormgeving biedt

professionele prestaties.

• Profiteer van de snelle 4,8 lps 2kleurenprinter

en functies voor het

berekenen van btw, marge en

omrekenen van valuta.

CANON REKENMACHINE MP120-MG

• Deze 12-cijferige rekenmachine met 2kleurenscherm

en 2-kleurenprinter

combineert milieuvriendelijkheid met

professionele prestaties.

• De functies voor het berekenen van

btw en het converteren van valuta en

zakelijke functies zorgen voor nog

meer efficiëntie.

• De rekenmachine met printer is

gemaakt van gerecycled Canonmateriaal.

• Afdrukken in 2 kleuren, 2,7 regels per

seconde.

• Groot Pure Green 2-kleurenscherm.

• Functies voor het berekenen van btw

en het converteren van valuta en

zakelijke functies.

• Afmetingen 292x203x72mm.

Tel- en kassarollen

GREEN CASH TEL- EN

KASSAROLLEN

• 100 procent chloorvrij gebleekt papier

[TCF].

• Bevat geen chemische witmakers.

• Kern Ø 12mm.

• Helder, goed afleesbaar en groot FTDscherm.

• De kunststof behuizing is gemaakt van

gerecycled materiaal van Canonkopieerapparaten.

• Ergonomisch toetsenbord voor

intensief gebruik.

• Afmetingen 332x207x74mm.

Canon MP120-MG 420593

• Bijbehorende inktrol.

IR40T zwart 404903

• Verpakkingseenheid doos à 50 rol.

44mm Ø70mm 413251

76mm Ø70mm 413281

• Pak à 10 rollen.

57mm Ø70mm 413111

Canon MP37-GM 423642

groep 051 nylon zwart/rood 411202

CANON REKENMACHINE MP121-MG

• Deze 12-cijferige rekenmachine met 2kleurenprinter

biedt een aantal

professionele functies, waaronder

tijdbesparende functies voor het

berekenen van btw en het omrekenen

van valuta en zakelijke functies.

• De rekenmachine met printer is

gemaakt van gerecycled Canonmateriaal.

• Afdrukken in 2 kleuren, 2,3 regels per

seconde.

• Extra groot LCD-scherm en ruim

opgezet toetsenbord.

• Functies voor het berekenen van btw

en het converteren van valuta en

zakelijke functies.

• Afmetingen 250x185x55mm.

Inbindmachine Click

GBC CLICK BINDRUG

• Heropen- en hersluitbare 34-rings

bindrug (3:1 verdeling).

• Voor het gemakkelijk inbinden van

maximaal 145vel papier.

• Gemaakt van minder milieubelastend

polypropyleen.

• Zipper bijgesloten.

Canon MP121-MG 420592

• Bijbehorende inktrol.

IR40T zwart 404903

• Doos à 50 stuks.

• Capaciteit 45vel.

Ø 8mm zwart 535120

Ø 8mm wit 535121

Ø 8mm blauw 536303

Ø 8mm transparant 535125

• Capaciteit 95vel.

Ø 12mm zwart 537644

Ø 12mm wit 537645

Ø 12mm blauw 536313

Ø 12mm transparant 535126

• Capaciteit 45vel.

• Doos à 25 stuks.

Ø 8mm zwart 536041

Ø 8mm transparant 536042


Draadkam bindruggen

GBC DRAADKAMRUGGEN 34-RINGS

• Metalen draadruggen voor het maken

van boekjes e.d.

• Met 34 spiraallussen voor uitzonderlijk

fraaie presentaties.

• Voor A4-formaat documenten.

• Metalen draadruggen verdienen uit

milieuoogpunt voorkeur boven die van

kunststof i.v.m. recycling.

• Doos à 100 stuks.

GBC DRAADKAMRUGGEN 21-RINGS

• Metalen draadruggen voor het maken

van presentatieboekjes e.d.

• Met 21 spiraallussen.

• Voor A4-formaat documenten.

• Metalen draadruggen verdienen uit

milieuoogpunt voorkeur boven die van

kunststof i.v.m. recycling.

• Doos à 100 stuks.

Ø 5mm zilver 535133

• Capaciteit 45vel.

Ø 6mm wit 537700

Ø 6mm zwart 537701

Ø 6mm zilver 537702

Ø 6mm blauw 537704

• Capaciteit 60vel.

Ø 8mm wit 537710

Ø 8mm zwart 537711

Ø 8mm zilver 537712

Ø 8mm blauw 537714

• Capaciteit 80vel.

Ø 9,5mm wit 535116

Ø 9,5mm zwart 535117

Ø 9,5mm zilver 535115

Ø 9,5mm blauw 535150

• Capaciteit 45vel.

Ø 6mm zilver 535131

• Capaciteit 60vel.

Ø 8mm zilver 535130

• Capaciteit 85vel.

Ø 10mm zilver 535129

Lamineer toebehoren

• Capaciteit 95vel.

Ø 11mm wit 535103

Ø 11mm zwart 535104

Ø 11mm zilver 535106

• Capaciteit 110vel.

Ø 12,7mm wit 537717

Ø 12,7mm zwart 535107

Ø 12,7mm zilver 535114

• Capaciteit 130vel.

Ø 14,3mm wit 537718

Ø 14,3mm zwart 535108

Ø 14,3mm zilver 535113

• Pak à 100 stuks.

file strips 535123

• Capaciteit 105vel.

Ø 12mm zilver 535128

• Capaciteit 125vel.

Ø 14mm zilver 535127

• Pak à 100 stuks.

File strip A4 21-rings 314601

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

3

35


4

presenteren

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE


4

38

Presentatiesystemen

Whiteboards

NOBO ECOBOARD WHITEBOARD

• Volledig recyclebaar bord dat

demonteerbaar is in 3 eenvoudige

stappen zodat elk onderdeel

gemakkelijk weer gerecycled kan

worden.

• Droog uitwisbaar oppervlak in

duurzaam stalen kader.

• Met pennenbakje en ophangset.

• Inclusief twee magneten en marker met

ingebouwde wisser. 43x58cm 920159

Viltstiften voor whiteboard

EDDING ECOLINE

WHITEBOARDSTIFT 28

• Boardmarker met reukarme inkt op

alcoholbasis, zonder toevoeging van

butylacetaat.

• Droog uitwisbaar van bijna alle

gesloten oppervlakken (zoals email,

glas en melamine).

• Speciaal voor het schrijven op

whiteboards.

• Na enige tijd zonder dop nog te

gebruiken.

• Ronde punt, schrijfdikte 1,5-3mm.

• Navulbaar met edding navulinkt BTK 25

en BTK 100.

• Minstens 90% van het gebruikte

kunststof bestaat uit gerecycled

materiaal.

PILOT BEGREEN WHITEBOARDSTIFT

5080

• Begreen whiteboard marker.

• Sneldrogende, geurneutrale en droog

afwisbare inkt.

• Deze Begreen schrijfwaren bestaan

voor minimaal 91% uit gerecycled

materiaal m.u.v. inkt en vulling.

• Gecertificeerd en geproduceerd

volgens ISO 14001.

• Intensieve kleuren.

• Met zichtbaar inktvenster.

• Navulbaar.

• Met ronde punt.

• Schrijfbreedte van 2,3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 630451

rood 630452

blauw 630453

groen 630454

• Verpakt per set.

set à 4 stuks assorti 630379

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 919931

rood 919932

blauw 919933

groen 919934

oranje 919936

• Verpakt per set.

etui à 5 stuks assorti 919885

magn.houder met 5 stiften assorti 920284

NOBO ECOBOARD

WHITE/KURKBORD

• Volledig recyclebaar bord dat

demonteerbaar is in 3 eenvoudige

stappen zodat elk onderdeel

gemakkelijk weer gerecycled kan

worden.

• Natuurlijk kurkbord en droog

uitwisbaar oppervlak in duurzaam

stalen kader.

• Met pennenbakje en ophangset.

• Inclusief twee magneten en marker met

ingebouwde wisser. 58x43cm 920163

EDDING ECOLINE

WHITEBOARDSTIFT 29

• Edding whiteboardmarker met

beitelvormige punt.

• Minstens 90% van het gebruikte

materiaal is van gerecycled materiaal.

• Sneldrogende, geurneutrale en droog

afwisbare inkt.

• Navulbaar.

• Productlabel van papier.

• Verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en

groen.

• Schrijfbreedte 2-5mm.

• Vullingen pak à 12 stuks

vulling zwart 630271

vulling rood 630272

vulling blauw 630273

vulling groen 630274

vulling oranje 630276

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 630581

rood 630582

blauw 630583

groen 630584

• Verpakt per set.

set à 4 stuks assorti 630589


PENTEL WHITEBOARDSTIFT

MWL5M

• Whiteboardmarker met vloeibare inkt

en spits toelopende schrijfpunt.

• Een uniek pompsysteem voorkomt dat

marker niet kan uitdrogen ook al laat u

de marker zonder dop liggen.

• Vloeibare inkt waardoor diepe kleuren

dus tekst is goed zichtbaar.

• Kleuren blijven tot de laatste druppel

constant, gaat 2 á 3 maal langer mee.

• Sterke schrijfpunt.

• Lange levensduur dus economisch in

gebruik.

• Droog uitwisbaar.

• Milieuvriendelijk.

• Dit product bestaat voor 50% uit

gerecycled materiaal, uitgezonderd de

inkt.

• Schrijfbreedte 3mm.

STAEDTLER LUMOCOLOR

WHITEBOARDSTIFT 351

• Geurloos en droog uitwisbaar.

• Navulbaar.

• Met ronde punt.

• Dry Safe inkt: de stift kan enkele dagen

openliggen zonder in te drogen.

Informatie-/prikborden

NOBO ECOBOARD KURKBORD

• Volledig recyclebaar bord dat

demonteerbaar is in 3 eenvoudige

stappen zodat elk onderdeel

gemakkelijk weer gerecycled kan

worden.

• Natuurlijk kurkoppervlak in duurzaam

stalen kader.

• Met pennenbakje en ophangset.

NOBO ECOBOARD

KURK/PLANBORD

• Volledig recyclebaar bord dat

demonteerbaar is in 3 eenvoudige

stappen zodat elk onderdeel

gemakkelijk weer gerecycled kan

worden.

• Natuurlijk kurkoppervlak en droog

uitwisbare maandplanner in duurzaam

stalen kader.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

zwart 920331

rood 920332

blauw 920333

groen 920334

• Verpakt per set.

set à 4 stuks assorti 920339

• Bestaat voor 22% uit gerecycled

materiaal polypropyleen.

• Bevat geen zware metalen, xyleen of

tolueen.

• Schrijfbreedte 1-2mm.

28x34cm 920161

58x34cm 920162

Presentatiesystemen

SCHNEIDER WHITEBOARDSTIFT 290

• Vrijwel reukloos.

• Ronde punt.

• Droogt zonder dop niet uit.

• Droog afwisbaar.

• Sneldrogend.

• 100% PVC vrij.

• Schneider is Emas gecertificeerd.

• Schrijfbreedte 1,5-3mm.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 920381

rood 920382

blauw 920383

groen 920384

NOBO ECOBOARD

WHITE/KURKBORD

• Met pennenbakje en ophangset.

• Inclusief twee magneten en marker met

ingebouwde wisser. 58x34cm 920164

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 635141

rood 635142

blauw 635143

groen 635144

• Verpakt per set.

etui à 4 stuks assorti 920399

• Volledig recyclebaar bord dat

demonteerbaar is in 3 eenvoudige

stappen zodat elk onderdeel

gemakkelijk weer gerecycled kan

worden.

• Natuurlijk kurkbord en droog

uitwisbaar oppervlak in duurzaam

stalen kader.

• Met pennenbakje en ophangset.

• Inclusief twee magneten en marker met

ingebouwde wisser. 58x43cm 920163

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

4

39


4

40

Presentatiesystemen/Badges

Flip-overs

QUANTORE FLIP-OVERBLOK

• Chloorvrij gebleekt houtvrij

schrijfpapier.

• 80gr.

• Geniet met kopstrook.

• Voorzien van microuitscheurperforatie.

• Met universele boorgaten.

• Liniatuur: aan één zijde blanco en

andere zijde geruit 25mm.

• FSC gecertificeerd.

• Standaardformaat 65x100cm.

Badges

AVERY PRINTBARE A4 VELLEN

VOOR BADGES

• Avery insteekkaarten voor

naambadges.

• 220gr karton.

• Voorzien van microperforatie, zodat de

kaartjes gemakkelijk en netjes

gescheurd kunnen worden.

• Bruikbaar in laser- en inkjetprinter of

kopieerapparaat.

• Met microperfotatie op A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

• Compatible met de standaard

badgehouders.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu.

DURABLE BADGE MET SPELD EN

KLEM ECO

• Milieuvriendelijke badge.

• Met combiklem om op te spelden of

vast te klemmen.

• Vervaardigd uit 70% gerecyclede

grondstoffen.

• Met handig clipmechanisme om het

insteekaartje snel en gemakkelijk te

vervangen.

• Kleur beige.

2x50vel ongevouwen 920134

1x50vel opgerold in koker 920133

• Pak à 20vel.

40x75mm240 stuks L4726 811172

54x90mm200 stuks L4727 811173

60x90mm160 stuks L4728 811174

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

40x75mm 8140.16 921236

Viltstiften voor flip-overpapier

STAEDTLER LUMOCOLOR VILTSTIFT

VOOR FLIP-OVERPAPIER 356

• Drukt niet door op het flipoverpapier.

• Dry Safe, kan dagenlang open liggen

zonder uitdrogen.

• Bestaat voor 22% uit gerecycled

materiaal polypropyleen.

• Bevat geen zware metalen, xyleen of

tolueen.

• Schrijfbreedte 2mm.

AVERY PRINTBARE A4 VELLEN

VOOR BADGES RECYCLED

• Avery insteekkaarten voor

naambadges.

• 220gr karton.

• Voorzien van perfect gladde randen

door Quick & Clean technologie.

• Bruikbaar in laser-, inkjetprinter of

kopieerapparaat.

• A4-formaat.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu.

Badges zelfklevend

DURABLE ZELFKLEVENDE BADGES

• Zelfklevende en beschrijfbare

congresspelden met een blauwe rand.

• Niet geschikt voor kleding van leder of

zijde.

• Verpakt per set.

set à 4 stuks assorti 635218

• Pak à 20vel.

40x75mm240 stuks LR4726 811175

54x90mm200 stuks LR4727 811176

60x90mm160 stuks LR4728 811177

• Pak à 50 stuks.

30x60mm blauw 8605.06 921243


5

papierwaren

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE


5

42

Kopieer- en printerpapier

Kopieer- en laserprinterpapier

QUANTORE KOPIEER- EN

PRINTPAPIER ECONOMY

• Mooie kwaliteit papier voor een

vriendelijke prijs.

• Helder wit.

• Geschikt voor kopieerapparaten en

printers.

• Vervaardigd uit PEFC gecertificeerde

grondstoffen.

QUANTORE KOPIEER- EN

PRINTPAPIER EXCELLENT

• Geschikt voor inkjet- en laserprinters.

• Superegaal oppervlak en extra witte

tint voor afdrukken van hoogste

kwaliteit.

• Voor scherpe, heldere en contrastrijke

prints.

• Verouderingsbestendig volgens ISO

9706.

• Vervaardigd uit PEFC gecertificeerde

grondstoffen.

NAVIGATOR KOPIEER- EN

PRINTPAPIER UNIVERSAL

• Navigator is een schitterende

universele hoogwitte papierkwaliteit

en wordt vervaardigd met behulp van

de nieuwste technologie op het gebied

van de papierproductie.

• Bestaat uit 100% Eucalyptus Globulusvezel,

waardoor het papier uitstekende

eigenschappen zoals extra opdikking,

betere opaciteit en een uitstekende

vlakliggendheid krijgt.

• Houtvrij elementair chloorvrij hoogwit

xerografie- papier.

• Geschikt voor laser- en inkjetprinting

en colourcopiers.

• FSC én Europese bloem gecertificeerd.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129427

A3 80gr wit 129432

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129245

A3 80gr wit 129451

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129097

A3 80gr wit 129098

QUANTORE KOPIEER- EN

PRINTPAPIER PREMIUM

• Helder wit papier van uitstekende

kwaliteit, voor al uw

kantoorapparatuur.

• Chloorarm met internationaal

keurmerk.

• Vervaardigd uit PEFC gecertificeerde

grondstoffen.

DISCOVERY KOPIEER- EN

PRINTPAPIER

• Discovery papier wordt door een

nieuwe ecologische benadering

geproduceerd.

• Men gebruikt minder grondstoffen

(water, pulp en dergelijk) voor de

productie en toch levert 1.000 kg

eindproduct papier méér op als

resultaat.

• De fabrikant Grupo Portucel Soporcel

maakt gebruik van de eucalyptuspulp.

• Zo kan het dat een kwaliteit van 75gr

aanvoelt en zich laat verwerken als

zijnde 80gr en een hoogwitte

uitstraling heeft.

Het Discovery papier levert een

excellent performance op de

veelvragende hoogvolume en

laserprinters.

• FSC én Europese bloem gecertificeerd.

NAVIGATOR KOPIEER- EN

PRINTPAPIER HYBRID

• Hybrid formula. een unieke combinatie

van hergebruikte en nieuwe vezels die

telkens weer een topprestatie en -

resultaten leveren.

• NEN 2728 gecertificeerd. en 30%

recycled papier.

• Premium. superwit papier voor

uitstekende prestaties.

• Betere bescherming van de printer

tegen stofverontreiniging.

• FSC én Europese bloem gecertificeerd.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129799

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 75gr wit 129103

A3 75gr wit 129104

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129100


FASTPRINT KOPIEER- EN

PRINTPAPIER EXTRA

• Geschikt voor kopieermachines, inkjeten

laserprinters.

Het egale oppervlak en de neutrale

witte tint zorgen voor afdrukken van

hoge kwaliteit.

• Verouderingsbestendig volgens ISO

9706.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• Voorzien van Europese milieukeurmerk.

BIOTOP NEXT KOPIEER- EN

PRINTPAPIER

• Geschikt voor laser- en inkjetprinters

en copiers.

• 100% chloorvrij gebleekt

kantoorpapier.

• Egaal opdikkend oppervlak.

• Verbeterde vochtigheid en daardoor

beter geschikt voor digitaal printen.

• Naturel getint.

• FSC gecertificeerd.

CLAIRALFA KOPIEER- EN

PRINTPAPIER

• Topkwaliteit papier voor mooi

kopieerwerk.

• Vervaardigd uit PEFC gecertificeerde

grondstoffen.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 75gr wit 129234

A4 80gr wit 129225

A4 80gr wit 4-gaats 129232

A3 80gr wit 129226

A4 80gr

wit in efficiencybox à 2500vel 129231

• Efficiencybox à 2500vel.

A4 80gr wit 4-gaats

efficiencybox à 2500vel 129233

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr 129381

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 130010

A3 80gr wit 130060

A4 90gr wit 130020

A3 90gr wit 130070

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

A4 110gr wit 130030

A3 110gr wit 130080

Kopieer- en printerpapier

FASTPRINT KOPIEER- EN

PRINTPAPIER GOLD

• Fastprint Gold is bijzonder geschikt

voor representatieve correspondentie,

uw huisstijl en de verwerking d.m.v.

kleuren inkjet- en laserprinters is geen

enkel probleem.

Het super egale oppervlak in

combinatie met de extra witte tint

genereert briljante afdrukken.

• FSC gecertificeerd (SGS-COC-1111).

• Fastprint Gold is volgens het Colorlok

principe gemaakt, zodat uw afdrukken

gemaakt met behulp van een (kleuren)

inkjetprinter nog beter tot recht

komen.

BAMBOE KOPIEER- EN

PRINTPAPIER

• Bamboe Papier ?

• En dat is net zo wit als gewoon papier..

• Natuurlijk A-Grade wit en 100%

Jamfree!

• Laat zien dat u bijdraagt aan een beter

milieu met ECO Superieur 80 Bamboe

papier.

• De witheid van 164CIE kan zich meten

met de witste papiersoorten.

• Testen wijzen uit dat ECO Superieur 80

zelfs perfect door (high) speed

machines loopt. Daarbij is het CO2

Neutraal en 100% boomvrij.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

• Pak à 250vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 120gr wit 130040

A3 120gr wit 130090

• Pak à 250vel.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

A4 160gr wit 130050

A3 160gr wit 130100

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

• Geschikt voor inkjet- en laserprinters.

• Voor scherpe, heldere en contrastrijke

prints.

• Verouderingsbestendig volgens

ISO 9706.

• Voorzien van Europese milieukeurmerk.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129296

A3 80gr wit 129221

• Pak à 500vel.

A4 80gr 129425

43


MULTILASER KOPIEER- EN

PRINTERPAPIER

• Standaard kwaliteit kopieer-

en printpapier.

• Multilaser heeft het Nordic Swan én het

EU milieukeurmerk.

• De fabriek is ISO 9001 en 14001

gecertificeerd én EMAS geregistreed.

• Prijsvoordeel bij afname van grotere

hoeveelheden.

Gekleurd papier

FASTPRINT COLOURS GEKLEURD

PRINTPAPIER

• Topkwaliteit kantoorpapier.

• Geschikt voor kopieermachines en

inkjet- en laserprinters.

• Egaal, kleurrijk oppervlak voor briljante

en opvallende afdrukken van hoge

kwaliteit.

• Verouderingsbestendig volgens ISO

9706.

• Uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose.

• Hiernaast staat een volledig overzicht

van alle specificaties die wij u kunnen

leveren.

• FSC gecertificeerd.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80gr wit 129290

Kopieer- en printerpapier

REVIVE KOPIEER- EN

PRINTERPAPIER

• Revive Business is het premium

ecopapier voor alle toepassingen en

communicatieuitingen.

• Geschikt voor alle vormen van

correspondentie en de verwerking

op copiers, inkjeten laserprinters.

Het egale witte oppervlak genereert

perfecte afdrukken.

• Revive Business is zeer

milieuvriendelijk en zorgt voor

probleemloze doorvoer bij grote

opdrachten en dagelijks kopiëren

en printen.

• Hoge witheid en opaciteit en voorzien

van de ColorLok technologie.

• Ook CO2 neutraal verkrijgbaar op

aanvraag.

• FSC en vervaardigd uit 100%

gerecycleerde vezels en verpakt in

100% gerecycleerd papier. A4 80gr wit 129240

CLAIRFONTAINE TROPHEE

GEKLEURD PRINTERPAPIER

Het mooie Clairfontaine Trophee

kopieerpapier is ook verkrijgbaar in 12

fraaie kleuren.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 80grcardinaal rood 130202

A4 80grcaribien blauw 130203

A4 80gr grasgroen 130204

A4 80gr zonnegeel 130205

A4 80gr zalmrose 130209

A4 80gr azuurblauw 130213

A4 80gr groen 130214

A4 80gr geel 130215

A4 80gr oranje 130216

A4 80gr lila 130217

A4 80gr rose 130218

A4 80gr crème 130219

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

45


5

46

Kopieer- en printerpapier

Papier voor kleurenlaserprinters

COLOR COPY

KLEURENLASERPRINTER PAPIER

• Of het nu gaat om professionele

presentaties, indrukwekkende

afbeeldingen of sprekende grafieken,

Color Copy garandeert optimale

resultaten op alle kleuren laserprintersen

copiers.

• Scherpe, niet van origineel te

onderscheiden afdrukken, ook bij de

hoogste resolutie.

• De hoge witheid, uitstekende kwaliteit

en de gladheid maken van Color Copy

de ideale partner voor kleurenprints.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

CLAIRFONTAINE DCP

KLEURENLASERPRINTER PAPIER

• Speciaal voor Document Colour

Printing.

• Kleurenafdrukken op kopieermachines

of laserprinters.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• Pak à 500vel.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

A4 90gr 129899

A3 90gr 129880

A3+ 90gr 129881

• Pak à 500vel

A4 100gr 129882

A3 100gr. 129883

A3+ 100gr 129896

A4 120gr 129884

A3 120gr 129885

A3+ 120gr 129897

• Pak à 250vel.

A4 160gr 129886

A3 160gr 129887

A3+ 160gr 129898

A4 200gr 129888

A3 200gr 129889

A4 250gr 129879

A3 250gr 129878

• Pak à 500vel.

A4 90gr 130110

A4 100gr 130120

• Pak à 250vel.

A4 120gr 130130

A4 160gr 130140

A4 190gr 130150

• Pak à 125vel.

A4 210gr 130160

A4 250gr 130170

COLOR COPY

KLEURENLASERPRINTER PAPIER

COATED

• Printen alsof het gedrukt is.

• Speciaal papier voor machines met

een olie finishing.

• Voorzien van gecoat oppervlak voor

professionele afdrukken.

• In glossy en zijdemat uitvoering.

• Wit.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• Pak à 250vel.

• Gloss coated

135gr 129890

170gr 129891

200gr 129892

250gr 129877

• Pak à 250vel.

• Silk coated.

135gr 129893

170gr 129894

200gr 129895

250gr 129876

VERPAKKINGSEENHEDEN

TIP

De meeste artikelen leveren wij

per stuk.

Soms ziet u in de omschrijving

van een product een

verpakkingseenheid (VE) staan.

Dit is de meest gangbare

hoeveelheid waarin een artikel

geleverd wordt.


Schrijfblokken

QUANTORE SCHRIJFBLOK

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 60gr papier.

• Kopgeniet met kopbandlinnen en

microperforatie.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE

SCHRIJFBLOK EXCELLENT

• Schrijfblok met 100vel

schrijfpapier.

• Extra zwaar 80gr papier.

• Kopgeniet met kopbandlinnen en

microperforatie.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE

SCHRIJFBLOK

MET DUBBELSPIRAAL

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 70gr papier.

• Uitscheurbare vellen middels

microperforatie.

• FSC gecertificeerd.

Schrijfblokken - en mappen

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091225

A4 ruit 5mm 091226

A4 blanco 091227

A5 gelinieerd 091228

A5 ruit 5mm 091229

A5 blanco 091230

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A6 gelinieerd 091231

A7 gelinieerd 091232

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091238

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd zijspiraal 091239

A5 gelinieerd kopspiraal 091240

A4 ruit 5mm zijspiraal 091241

A5 ruit 5mm kopspiraal 091242

QUANTORE CURSUSBLOK

• Schrijfblok met 100vel 80gr papier.

• Zijgelijmd met twee ponsgaten.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE SCHRIJFBLOK

MET MILIEUKEUR

• 100vel schrijfpapier.

• 60gr papier.

• Kopgeniet met kopbandlinnen.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE

RINGBANDBLOK

23-GAATS

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 70gr papier.

• Met 23-gaats perforatie.

• Zijgelijmd.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091254

A4 ruit commercial 4x8mm 091255

A4 ruit 5x5mm 091256

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091233

A5 gelinieerd 091234

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091251

A4 ruit 5mm 091252

A4 ruit 10mm 091253

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

47


5

48

Schrijfblokken - en mappen

QUANTORE COLLEGEBLOK

23-GAATS

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 70gr papier.

• Met 23-gaats perforatie.

• Zijspiraal met microperforatie.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

Schrijfblokken Oxford

OXFORD SMART BLACK

SCHRIJFBLOK

• Oxford Schrijfblok A4 kopgelijmd.

• 50 vel Optik paper 90grs papier, laat

geen inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• Kop-omtrokken en gelijmd op rugbord.

OXFORD ESSENTIALS

SPIRAALBLOK

• Oxford Office notitieboeken.

• Met dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 90vel.

• Kaft in assorti kleuren.

• Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091248

A4 ruit 5mm 091249

A4 ruit 10mm 091250

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A4 gelijnd 5021 040198

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A5 gelijnd gelamineerde kaft 2205 011338

A6 ruit5mm gelamineerde kaft 2262 011359

QUANTORE INTERIEUR

23-GAATS

• 70gr papier.

• 23-gaats perforatie.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

OXFORD ESSENTIALS

COLLEGEBLOK

• Oxford Office collegeblok met

dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 90 uitscheurbare vellen met 4 gaats

perforatie.

• Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.

OXFORD ESSENTIALS GEBONDEN

BOEK

• Oxford Office notitieboeken.

• Gebonden met linnen rug.

• Optik paper 90grs papier, laat geen

inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het

extra gladde oppervlak.

• 96vel.

• Met stevige harde kaft in assorti

kleuren.

• Met afscheurbare hoeken.

• Pak à 100vel.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A4 gelinieerd 091243

A4 ruit 5mm 091244

A4 ruit 10mm 091245

A4 blanco 091246

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4+ gelijndgelamineerde kaft 2217 011340

A4+ ruit 5mmgelamineerde kaft2216 011339

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijndharde kaft 2343 011358

A4 ruit5mmharde kaft 2342 011357

A5 gelijndharde kaft 2341 011356


OXFORD ESSENTIALS ADRESBOEK

• Oxford Office adresboekjes.

• Met dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen

inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het

extra gladde oppervlak.

• 80vel.

• Met alfabet voorzien van

geplastificeerd letters.

• Ruimte voor naam, adres en

woonplaats. Alsmede telefoonnr.,

faxnr., mobielnr. en e-mailadres.

• Kaft in assorti kleuren.

OXFORD ORIGINAL BLUE

NOTITIEBOEK

• De serie Original Blue van Oxford.

• Deze boeken zijn vooral in gebruik bij

het voortgezet- en hoger onderwijs.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• De boeken zijn uitgevoerd in de kleur

zwart, met een stevige hardcover

omslag en een inhoud van 96vel.

OXFORD SMART BLACK

NOTITIEBOEK

• De serie Smart Black van Oxford.

• Deze boeken zijn vooral in gebruik bij

het voortgezet- en hoger onderwijs.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• De boeken zijn uitgevoerd in de kleur

zwart, met een stevige hardcover

omslag en een inhoud van 96vel.

Schrijfblokken - en mappen

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 80velspiraal met harde kaft 2800 011371

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd kaft blauw 2351 040196

A5 gelijnd kaft blauw 2347 040197

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd kaft zwart 2349 040194

A4 blanco kaft zwart 3531 011458

A5 gelijnd kaft zwart 2345 040195

A5 blanco kaft zwart 3531 011459

OXFORD ORIGINAL BLUE

COLLEGEBLOK

• Oxford Original collegeblok met

dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 70 uitscheurbare vellen van A4-formaat

met perforatie voor in ringbanden.

• Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.

• Met afgeronde hoeken.

• Extra stevig dekblad in hoogglanslak.

OXFORD SMART BLACK

COLLEGEBLOK

• Oxford Original collegeblok met

dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen

inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 70 uitscheurbare vellen van A4-formaat

met perforatie voor in ringbanden.

• Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal.

• Met afgeronde hoeken.

• Extra stevig dekblad in hoogglanslak.

OXFORD RECYCLED

SPIRAALBLOK

• Oxford Recycling.

• Producten uit 100% gerecycled

materiaal.

• Hoogwaardig 90grs papier met

hoge witheidsgraad

• Met verplaatsbare bladwijzer/liniaal uit

gerecycled kunststof die 100%

afbreekbaar is.

• Collegebloks op A4-formaat met 80vel.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd 4-gaats 2064 040190

A4 gelijnd 23-gaats 2066 040191

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd 4-gaats 2074 040192

A4 gelijnd 23-gaats 2076 040193

A4 gelijnd terra 2245 011425

A4 ruit 5mm terra 2242 011423

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

49


5

50

Schrijfblokken - en mappen

OXFORD RECYCLED

GEBONDEN BOEK

• Oxford Recycling.

• Producten uit 100% gerecycled

materiaal.

• 96vel hoogwaardig 90grs papier

met hoge witheidsgraad.

Het klassieke en elegante Oxforddesign

is er ook in een recyclingserie.

• Gebonden boeken met harde kaft.

OXFORD EUROPEAN BLOK

• Oxford Office ringbandblok met

dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen

inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het

extra gladde oppervlak.

• Uitscheurbare vellen met 2 of

4 gaats perforatie.

• Met drie verplaatsbare polypropyleen

tabbladen voor het maken van een

eigen indeling.

• Vier kleursectoren (randen) op

het papier.

• Een mapje om documenten in op te

bergen.

OXFORD INT. CURSUSBLOK

• Oxford International cursusblok.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 80 Afscheurbare vellen met 2(A5) of

4(A4) gaats perforatie.

• Met kartonnen kaft.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd assorti 2333 011420

A5 gelijnd assorti 2331 011427

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 120vel gelijndharde kaft 2506 011350

A5 100vel gelijndharde kaft 2502 011348

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd 1102 011400

A4 gelijnd geel papier 1103 011401

A4 ruit5mm 1101 011399

A5 gelijnd 1112 011398

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A7 50vel kopgelijmd 1000 011396

OXFORD NOTEBOOK MET

DUBBELSPIRAAL

• Oxford Beauty.

• Notebooks dubbelspiraal.

• In verschillende vrouwelijke

trendkleuren met

parelmoer-effect.

• Optik paper 90grs papier,

laat geen inkt door en is

extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het

extra gladde oppervlak.

• 90vel.

• Voorzien van uitneembare

bladwijzer/liniaal.

• A4-formaat.

• Met kaft in trendy kleuren.

OXFORD INT. COLLEGEBLOK MET

SPIRAAL

• Oxford International ringbandblok

met dubbelspiraal.

• Optik paper 90grs papier, laat geen

inkt door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het

extra gladde oppervlak.

• 80 uitscheurbare vellen met

4-gaats perforatie.

Het A5-model heeft een universele

12-gaats-perforatie voor in organizers.

• Met harde kartonnen kaft.

OXFORD INT. NOTEBOOK

• Oxford International schrijfboek.

• Optik paper 90grs papier, laat geen inkt

door en is extra wit papier.

• Schrijft zeer fijn en snel door het extra

gladde oppervlak.

• 80vel kwaliteitspapier.

• Met afscheurbare hoekperforatie.

• Met flexibele kartonnen kaft.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd assorti 2902 011418

A5 gelijnd assorti 2905 011419

A5 ruit 5mm assorti 2903 011417

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd 1202 011386

A4 ruit5mm 1201 011385

A5 gelijnd 1212 011384

A5 ruit5mm 1211 011383

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelijnd 1302 011378

A4 ruit5mm 1301 011377


Kantoorboeken/Schriften/Memoblaadjes

Registers en kasboeken

EXPRES DOORSCHRIJFKASBOEK

• Spiraalboek 2x50vel.

• Genummerd.

• Formaat A4.

• Zelfkopiërend met CopyStop.

• Exacte en overzichtelijke opsomming

van alle belangrijke gegevens, bijv.

inkomsten, uitgaven.

• Doorlopende nummers voorgedrukt op

het origineel en de kopie.

Schriften

SCHRIFT A5

• Formaat 21x16,5cm.

• 40vel-80blz.

• Vier kleuren assortie.

• 60gr chloorvrij gebleekt papier.

Zelfklevende memoblaadjes

POST-IT NOTES MEMOBLOK

RECYCLED

• Post-it Notes is al meer dan 20 jaar de

snelste en vriendelijkste manier om te

communiceren.

• Onmisbaar op ieder kantoor.

• Zonder beschadiging verwijderbaar en

opnieuw te bevestigen op elke

ondergrond door speciale lijmrand.

• Laat geen sporen na.

• Gemaakt van 100% kringlooppapier.

• Blok à 100vel.

• Voorzien van Blaue Engel certificaat.

• Tweekleurige overzichtelijke

kolommenindeling.

• 1e en 2e blad bedrukt.

• 1e blad uitscheurbaar door

microperforatie, 2e blad om in het blok

te laten.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

gelijnd 011310

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

ruit 10mm 011311

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

ruit 5mm 011312

• Verpakkingseenheid pak à 12 stuks.

38x51mm kringloop geel 653 392549

76x76mm kringloop geel 654 392559

76x127mm kringloop geel 655 392570

• Verpakkingseenheid pak à 2 stuks.

zonder btw-kolom SI-30226 051105

met btw-kolom SI-30225 051205

SCHRIFT A4

• Formaat 29,7x21cm.

• Vier kleuren assorti.

• 60gr chloorvrij gebleekt papier.

POST-IT NOTES MEMOBLOK

RECYCLED PACK

• Een complete nieuwe lijn Post-it

Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief

de verpakking.

• Eco-efficiente pak, de blokjes zijn niet

individueel verpakt.

• 6 bloks à 100vel per pak.

• 40vel.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

gelijnd 011313

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

ruit 5mm 011315

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

ruit 10mm 011314

38x51mm 653-1B 392507

76x76mm 654-1B 392509

76x127mm 655-1B 392511

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

51


POST-IT NOTES MEMOBLOK

RECYCLED PACK PASTEL

• Een complete nieuwe lijn

Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier,

inclusief de verpakking.

• Eco-efficiente pak, de blokjes zijn niet

individueel verpakt.

• 6 bloks à 100vel per pak.

POST-IT NOTES MEMOBLOK

RECYCLED TOWER PASTEL

• Een complete nieuwe lijn Post-it Notes

van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief de

verpakking.

• Eco-efficiente bulk dispenser, de

blokjes zijn niet individueel verpakt.

POST-IT Z-NOTES MEMOBLOK

RECYCLED

• Als harmonica gevouwen notes komen

automatisch tevoorschijn.

• Neem één velletje weg en het volgende

staat al klaar voor het volgende bericht.

• Voor gebruik in speciale Z-notehouder.

• Met één hand te bedienen terwijl u met

de andere bv telefoneert.

• Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief de

verpakking.

• 76x76mm.

• Verpakt per 6 bloks à 100vel.

Memoblaadjes en memobakjes

38x51mm 653-1GB 392508

76x76mm 654-1GB 392510

67x127mm 655-1GB 392512

38x51mm pak à 24 stuks 653-1RPT 392474

76x76mm pak à 16 stuks 654-1RPT 392475

76x127mm pak à 16 stuks 655-1RPT 392476

geel R330-1B 392406

regenboog R330-1GB 392407

POST-IT NOTES MEMOBLOK

RECYCLED TOWER

• Een complete nieuwe lijn

Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief de

verpakking.

• Eco-efficiente bulk dispenser, de

blokjes zijn niet individueel verpakt.

POST-IT NOTES MEMOBLOK

KUBUS RECYCLED

• Herpositioneerbaar en

verwijderbaar.

• Blok à 450vel.

• Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief

de verpakking.

• 76x76mm.

• 450vel per kubus.

POST-IT Z-NOTES MEMOBLOK

RECYCLED TOWER

• Als harmonica gevouwen notes komen

automatisch tevoorschijn.

• Neem één velletje weg en het volgende

staat al klaar voor het volgende bericht.

• Voor gebruik in speciale Z-notehouder.

• Met één hand te bedienen terwijl u met

de andere bv telefoneert.

• Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief de

verpakking.

• 76x76mm.

• Eco-efficiente bulk dispenser, de 16

blokjes zijn niet individueel verpakt.

38x51mm pak à 24 stuks 653-1T 392477

76x76mm pak à 16 stuks 654-1T 392478

76x127mm pak à 16 stuks 655-1T 392479

geel 636-1CY 392411

groen 636-1CG 392412

geel R330-1T 392408

pastels R330-1RPT 392409

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

53


5

54

Memoblaadjes en -bakjes/Notitieblokken

POST-IT Z-NOTES

ZUIGNAPDISPENSER RECYCLED

• Neem één velletje weg en het volgende

staat al klaar voor het volgende bericht.

• Leuke bedrukte box met 200vel

notitiepapier.

• Deze speciale dispenser zuigt zich vast

aan het oppervlak maar is toch weer te

verwijderen.

• Met één hand te bedienen terwijl u met

de andere bv telefoneert.

• Post-it Notes van recycled papier.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• 100% gerecycleerd papier, inclusief de

verpakking.

• 76x76mm. groen B330-1R 392410

Notitieblokken

QUANTORE

TELEFOONNOTITIEBLOK

• Voor duidelijke notities tijdens een

bezoek of telefoongesprek.

• Mededelingen en afspraken kunnen

vastgelegd worden, evenals

bestellingen of andere boodschappen.

• Blok à 100vel.

• Kopgelijmd.

• 60gr chloorarm gebleekt papier.

JALEMA ATLANTA

GESPREKSNOTITIEBLOK

Het gespreksnotitieblok is een handig

hulpmiddel voor het maken van

notities tijdens een telefoongesprek of

bezoek.

• Blok à 100vel.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 210x148mm 235614

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 2540603100 235630

A5 2540503200 235631

POST-IT Z-NOTES DISPENSER

KURK/GLAS

• Houdt uw bureau overzichtelijk.

• U werkt snel, gemakkelijk en efficiënt

met uw Post-it Notes binnen

handbereik.

• Handen vol ?, 2 vingers zijn voldoende

om een velletje te pakken en een

notitie te maken.

• De dispenser is van 100% gerecycled

materiaal kurk én glas.

• Met 100% gerecyclede Post-it Z-Notes.

• Voorzien van het vooraanstaande

milieu-logo Blauer Engel.

• Gratis dispenser bij aankoop van 12

blokjes gekleurde Z-Notes.

JALEMA ATLANTA

TELEFOON-/

BEZOEKNOTITIEBLOK

• De telefoon-/bezoeknotitie is

buitengewoon handig voor duidelijke

notities tijdens een bezoek of

telefoongesprek.

• Mededelingen en afspraken met

eventuele opvolging kunnen

vastgelegd worden, evenals

bestellingen of andere boodschappen.

• Blok à 100vel.

• Kopgelijmd.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA

TELEFOON-/

GESPREKKENBOEK

Het telefoongesprekkenboek is

speciaal ontworpen voor

telefonistes/receptionistes.

• Aangevraagde en binnengekomen

telefoongesprekken kunnen genoteerd

en doorgegeven worden.

• Blok à 100vel.

• FSC gecertificeerd.

12 blokjes 76x76mm met gratis

Z-Notes glasdispenser 392518

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 2540503100 235600

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A4 2549240000 235602


JALEMA ATLANTA

THINGS-TO-DO-TODAY

• Al jarenlang een topper!

Het Things to do Today-boek is een

ideaal hulpmiddel bij de planning

van elke werkdag.

• De bedrukking biedt ruimte voor

werkzaamheden, afspraken en notities.

• Twee bladzijden per werkdag zorgen

voor een goed overzicht.

Het boek is onmisbaar voor efficiënt

timemanagement.

• Spiraalblok 125vel.

• Formaat formulier: 74x125mm.

• Formaat blok: 297x140mm.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE THINGS-TO-DO-TODAY

Het Things to do Today-boek is een

ideaal hulpmiddel bij de planning van

elke werkdag.

• De bedrukking biedt ruimte voor

werkzaamheden, afspraken en notities.

• Spiraalblok met 125vel.

• Formaat formulier: 74x125mm.

• Formaat blok: 297x140mm.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE STENOBLOK

• Houtvrij schrijfpapier.

• 50vel per blok.

• 70gr chloorarm gebleekt papier.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

standaard uitvoering 2570721000 235653

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

297x140mm 235677

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

210x148mm 091257

JALEMA ATLANTA

THINGS-TO-DO-TODAY RECYCLED

Notitieblokken

• Al jarenlang een topper!

Het Things to do Today-boek is een

ideaal hulpmiddel bij de planning

van elke werkdag.

• De bedrukking biedt ruimte voor

werkzaamheden, afspraken en notities.

• Twee bladzijden per werkdag zorgen

voor een goed overzicht.

Het boek is onmisbaar voor efficiënt

timemanagement.

• Spiraalblok 80vel.

• Formaat formulier: 74x125mm.

• Formaat blok: 297x140mm.

• Gemaakt van 100% gerecycled papier.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE KLADBLOK

• Aan de kop gelijmd.

• Licht houthoudend papier.

• Blok à 200vel.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

gerecycled papier 2570723300 235654

12x20cm 091258

20x23cm 091259

NIET TE VEEL EN NIET TE WEINIG IN HUIS

U zit niet graag zonder maar uw

voorraadruimte is beperkt. Bij ons

kunt u de meeste artikelen per stuk

bestellen. Oftewel: ons magazijn is

uw voorraad. Voor uw bestelgemak

staat soms de "verpakkingseenheid"

vermeld, dit is de meest gangbare

hoeveelheid waarin een artikel

geleverd wordt.

TIP

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

55


5

56

Bedrijfsformulieren

Tijdsregistratie

JALEMA ATLANTA

WERKBONBLOK

• Verantwoording van bestede tijd en

materialen voor doorberekening aan

de opdrachtgever.

• De kopieën blijven bewaard in het blok.

• Blok à 50vel in tweevoud.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA WEEKSTATEN

• Op deze weekstaat wordt geregistreerd

wat het aantal gewerkte uren is en wat

het soort werkzaamheden is wat voor

derden wordt verricht.

• Blok à 50vel.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA

VERLOFAANVRAAGBLOK

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 2541501400 235730

A6 2543601400 235700

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

297x290mm weekstaat

2540401600 235735

• Met de verlofaanvraagbon worden

schriftelijke verlofaanvragen gedaan.

• Hierdoor kunnen misverstanden achteraf voorkomen worden.

JALEMA ATLANTA

WERKBRIEFJESBLOK

Het werkbriefje is bedoeld voor de

dagelijkse verantwoording per

werknemer van de gewerkte uren.

• Met vermelding van het ordernummer.

• Blok à 50vel.

• A5-formaat.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA VAKANTIE-

/SNIPPERDAGKAARTEN

• Elke werknemer heeft zijn eigen kaart

met daarop de opgenomen vakantieen

snipperdagen.

• Afmetingen 103x147mm.

• FSC gecertificeerd.

• Blok à 50vel.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

dagelijks 2542501400 235720

wekelijks 2542501500 235420

• Pak à 100 stuks.

wit 2572502000 235830

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

105x148mm 2542601200 235850


Kostenregistratie

JALEMA ATLANTA

RITTENLIJSTENBLOK

• Een volledige omschrijving van elke rit

per auto.

• Met tijd- en kilometerverantwoording.

• Blok à 50vel.

• FSC gecertificeerd.

EXPRES

KILOMETERREGISTRATIEBLOK

• Spiraalblok met 2x40vel.

• Zelfkopiërend met CopyStop .

• Formaat 297x140mm.

• 1 formulierenboek voor 3 inzetbereiken

(om aan te kruisen).

• Duidelijke registratie van alle

belangrijke gegevens, bijv. de gereden

kilometers, gemaakte kosten, exacte

vertrek- en aankomsttijden.

Omzetregistratie

JALEMA ATLANTA ORDERBOEK

• Origineel gelijnd, blanco kopie.

• Origineel en kopie zijn gelijk

genummerd.

• De originelen zijn wit en de kopieën

zijn blauw.

• Ook bekend als het commissieboekje.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 2542401000 235220

• 1e en 2e blad bedrukt.

• Met spiraalband.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 2 stuks.

40x2vel zelfkopiërend SI-30205 235665

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

185x110mm

50vel in tweevoud 2541901000 060605

185x110mm

50vel in drievoud 2541902000 060625

A550vel in tweevoud 2541501000 060645

A550vel in drievoud 2541502000 060665

Bedrijfsformulieren

JALEMA ATLANTA

AUTOKOSTENBLOK

• Voor een goede registratie van alle

kosten per auto.

• Blok à 50vel.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA ORDERBONBLOK

• Door de eenduidige vermelding van

belangrijke ordergegevens worden

fouten voorkomen.

• Blok à 50vel in tweevoud.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 2542501200 235200

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 met carbon 2541501300 235560

A5 zelfkopiërend 2541505200 235559

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

57


5

58

Bedrijfsformulieren

Goederenregistratie

JALEMA ATLANTA

BESTELFORMULIEREN

• Voor het opgeven van bestellingen

aan leveranciers.

• Een kopie blijft achter in het blok te

kontrole.

• 50vel in tweevoud.

• De versie met carbon is FSC

gecertificeerd.

Financiële administratie

JALEMA ATLANTA NOTABLOK

• Eenvoudig en praktisch notablok voor

met de handgeschreven nota's.

• Wit houtvrij papier.

• Blok à 100vel.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA

DOORSCHRIJFKWITANTIEBLOK

• Kwitanties in tweevoud, zonder

souche/kantstrook.

• Van elke kwitantie blijft een kopie

achter in het boek.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 met carbon 2541501200 235550

A5 zelfkopiërend 2541505100 235555

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 2540603000 052310

A5 21540503000 052210

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 50 x 2 kwitanties 2543601000 053305

JALEMA ATLANTA MATERIAAL-

AFGIFTEBONBLOK

• Verantwoording van het door het

magazijn afgegeven materiaal.

• Snel en gemakkelijk in te vullen.

• Onmisbaar voor de

kostprijsberekening.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA

BONBOEKJE

• Snel een eenvoudig bonnetje

uitschrijven bij afgifte of ontvangst van

goederen.

• Origineel en kopie zijn genummerd.

• Met carbon.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA KWITANTIEBLOK

MET SOUCHE

• Kwitanties met perforatie voor

gemakkelijk afscheuren en een

kantstrook die achterblijft in het blok.

• Blok à 100 kwitanties.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 met carbon 2543601500 235950

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 50 x in tweevoud 2543601100 060105

A6 50 x in drievoud 2543602000 060305

A6 100x in tweevoud 2543603000 060210

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

74x210mm 2542003000 053210

105x297mm 2542003100 053110


JALEMA ATLANTA

REKENINGBLOK

• Met het handige rekeningenblok

zijn facturen snel uitgeschreven.

• Blok à 50vel in tweevoud.

• Origineel wit gelijnd.

• Kopie blauw, blanco.

• Aan de kop gelijmd.

• Met carbon.

• FSC gecertificeerd.

JALEMA ATLANTA

KASSPECIFICATIEBLOK

• Formulier voor het opmaken van de

kas, met aparte kolommen voor

verschillende munteenheden en

biljetten.

• Blok à 100vel.

• FSC gecertificeerd.

Informatieregistratie

JALEMA ATLANTA

OPZICHTERSDAGBOEK

• Overzicht per project van de

aangevoerde materialen, betrokken

personeel en verrichte

werkzaamheden.

• 20vel.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5 2541501100 052805

A4 2541401300 052905

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 specificatie 2540603500 235350

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

294x207mm 2549240100 235440

Bedrijfsformulieren

JALEMA ATLANTA

KASBEWIJZENBLOK

• Bewijs op roze (uitgaaf) of wit

(ontvangst) papier.

• Met vermelding van de

boekingsgegevens.

• Genummerde bladen voor een

sluitende kasadministratie.

• Blok à 100vel.

• FSC gecertificeerd.

EXPRES REKENINGBLOK

• 2x50vel.

• Zelfkopiërend met CopyStop.

• Formaat: A5 staand.

• Exacte en overzichtelijke opsomming

van alle belangrijke gegevens.

• Rekeningsom op de voorgrond

geplaatst en direct herkenbaar.

• Doorslagen in kleur voor een goede

organisatie.

• 1e en 2e blad bedrukt.

• 1e en 2e blad met 2-gaats perforatie.

• Uitscheurbaar door microperforatie.

• FSC gecertificeerd.

SPECIALE WENSEN

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A6 ontvangst wit 2540603300 235330

A6 uitgaaf roze 2540603400 235340

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A5-formaat SI-30265 052217

TIP

De planbordsystemen op deze

pagina's zijn slechts een selectie

uit het totale aanbod. Heeft u

andere wensen op dit gebied?

Informeer naar de mogelijkheden.

Wij helpen u graag verder.

Ook verwijzen wij u graag naar ons

assortiment agenda's en kalenders

in hoofdstuk 5.

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

59


Bankenveloppen

QUANTORE ENVELOPPEN

KLEINVERPAKKING

• Superwit bankpost papier.

• 80-120gr. afhankelijk van het formaat.

• Grijze binnendruk.

• Gemaakt van FSC gecertificeerde

grondstoffen.

90x140mmvisitekaart 50 stuks 158157

110x220mm EA5/6 25 stuks

zelfklevend 158126

110x220mm EA5/6 50 stuks

zelfklevend 158125

QUANTORE ENVELOPPEN

EXCELENT

• Superwit bankpost papier.

• Zwaar papier van 100gr.

• Grijze binnendruk.

• Gemaakt van FSC gecertificeerde

grondstoffen.

LASERPRINTER ENVELOPPEN

• Enveloppen speciaal geschikt voor de

(kleuren)laserprinter, inkjet en

kleurencopier.

• 90grams kwaliteit.

• Gemaakt van lichtgestreken papier, wat

zorgt voor een briljante afdruk.

• De binnenzijde is voorzien van een

blauwe binnendruk.

• Klep met zelfklevende

superstripsluiting, ook deze is

hittebestendig.

• vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

114x162mm C6 25 stuks 158120

114x162mm C6 25 stuks

zelfklevend 158123

114x162mm C6 50 stuks 158121

114x162mm C6 50 stuks

zelfklevend 158124

114x162mm C6 100 stuks 158122

114x162mm C6 100 stuks

zelfklevend 158140

114x229mm C5/6 50 stuks

zelfklevend 158159

162x229mm C5 25 stuks

zelfklevend 158163

110x220mm EA5/6 50 stuks

zelfklevend 158131

114x162mm C6 50 stuks

zelfklevend 158130

110x220mm EA5/6 50 stuks 181166

110x220mm EA5/6 500 stuks 181160

156x220mm EA5 50 stuks 181168

156x220mm EA5 500 stuks 181162

220x312mm EA4 250 stuks 181164

• Akte-envelop 100gr papier.

162x229mm C5 10 stuks

zelfklevend 158158

162x229mm C5 25 stuks

zelfklevend 158153

QUANTORE ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr.

• Grijze binnendruk.

• Met gegomde óf zelfklevende

stripsluiting.

• Gemaakt van FSC gecertificeerde

grondstoffen.

GREENSTAMP ENVELOPPEN

• Green Stamp is een uniek enveloppen

assortiment met een hoge witheid.

• Geproduceerd uit 100% gerecyclede

(kantoor) papieren volgens de meest

strenge milieu normeringen, waarbij

duurzaamheid het uitgangspunt is.

• Er wordt dus geen enkele boom voor

Green Stamp enveloppen gekapt.

• Reduceert de milieubelasting door het

hergebruik van papier.

• Spaarzamer gebruik van onze

natuurlijke bronnen.

• Gebruik van biologische afbreekbare

zepen en chloorvrije bleekmiddelen.

• Productie volgens 14001 certificering.

• Met zelfklevende stripsluiting.

• De toegepaste lijm is op plantaardige

basis en daardoor volledig afbreekbaar.

Enveloppen

• Akte-envelop 120gr papier.

229x324mm C4 10 stuks

zelfklevend 158154

229x324mm C4 25 stuks

zelfklevend 158155

110x220mm EA5/6 500 stuks 180060

110x220mm EA5/6 500 stuks

zelfklevend 180216

114x162mm C6 500 stuks 180070

114x162mm C6 500 stuks

zelfklevend 180215

156x220mm EA5 500 stuks 180441

156x220mm EA5 500 stuks

zelfklevend 180217

162x229mm C5 500 stuks 180080

162x229mm C5 500 stuks

zelfklevend 180218

110x220mm EA5/6 20 stuks 181621

110x220mm EA5/6 500 stuks 181511

114x162mm C6 20 stuks 181620

114x162mm C6 500 stuks 181510

162x229mm C5 20 stuks 181622

162x229mm C5 500 stuks 181512

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

61


5

62

Enveloppen

HERMES ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr.

• Grijze binnendruk.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

Vensterenveloppen

QUANTORE VENSTERENVELOPPEN

KLEINVERPAKKING

• Superwit bankpost papier.

• Papier van 80gr.

• Grijze binnendruk.

• Klep met zelfklevende

superstripsluiting.

• FSC gecertificeerd.

LASERPRINTER

ENVELOPPEN

• Enveloppen speciaal geschikt voor de

(kleuren)laserprinter, inkjet en

kleurencopier.

• 90grams kwaliteit.

Het unieke venstermateriaal is

hittebestendig.

• Gemaakt van lichtgestreken papier, wat

zorgt voor een briljante afdruk.

• De binnenzijde is voorzien van een

blauwe binnendruk.

• Klep met zelfklevende

superstripsluiting, ook deze is

hittebestendig.

• vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

110x220mm EA5/6 50 stuks 180100

110x220mm EA5/6 500 stuks 180000

110x220mm EA5/6 500 stuks

zelfklevend 180030

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm 25 stuks 158039

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm 25 stuks 158040

114x229mm C5/6

venster rechts 3x10cm 50 stuks 158156

110x220mm EA5/6

50 stuks venster links 181167

110x220mm EA5/6

500 stuks venster links 181161

110x220mm EA5/6

500 stuks venster rechts 181170

156x220mm EA5

50 stuks venster links 181169

156x220mm EA5

500 stuks venster links 181163

156x220mm EA5

500 stuks venster rechts 181171

220x312mm EA4

250 stuks venster links 181165

114x162mm C6 50 stuks 180110

114x162mm C6 500 stuks 180010

114x162mm C6 500 stuks

zelfklevend 180040

QUANTORE VENSTERENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr. papier, vanaf

A4 formaat 120gr.

• Grijze binnendruk.

• Met gegomde of

zelfklevende stripsluiting.

• Vervaardigd uit FSC

gecertificeerde grondstoffen.

• 80gr papier.

• Doos à 500 stuks.

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm 180400

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm zelfkl. 180517

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm 180410

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm zelfkl. 180515

110x220mm EA5/6

venster links 4x11cm zelfkl. 180450

156x220mm EA5

venster links 4x11cm 180530

156x220mm EA5

venster links 4x11cm zelfkl. 180532

156x220mm EA5

venster rechts 4x11cm 180531

156x220mm EA5

venster rechts 4x11cm zelfkl. 180533

Bespaar tijd en geld door uw

kantoorartikelen elektronisch te

bestellen. U heeft 24 uur

per dag toegang tot onze

gebruikersvriendelijke elektronische

bestelsysteem en catalogus. U kunt met

enkele muisklikken razendsnel bestellen.

156x220mm EA5 500 stuks 180020

156x220mm EA5 500 stuks

zelfklevend 180050

162x229mm C5

venster links 4x11cm 180420

162x229mm C5

venster links 4x11cm zelfkl. 180518

162x229mm C5

venster rechts 4x11cm 180430

162x229mm C5

venster rechts 4x11cm zelfkl. 180516

• 120gr papier.

• Doos à 250 stuks.

229x324mm C4

venster links 4x11cm 181462

229x324mm C4

venster links 4x11cm zelfkl. 181460

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm 181461

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm zelfkl. 181459

BESTELLEN VIA INTERNET

TIP


GREENSTAMP

VENSTERENVELOPPEN

• Green Stamp is een uniek enveloppen

assortiment met een hoge witheid.

• Geproduceerd uit 100% gerecyclede

(kantoor) papieren volgens de meest

strenge milieu normeringen, waarbij

duurzaamheid het uitgangspunt is.

• Er wordt dus geen enkele boom voor

Green Stamp enveloppen gekapt.

• Reduceert de milieubelasting door het

hergebruik van papier.

• Spaarzamer gebruik van onze

natuurlijke bronnen.

• Gebruik van biologische afbreekbare

zepen en chloorvrije bleekmiddelen.

• Productie volgens 14001 certificering.

• Met zelfklevende stripsluiting.

Het venster en de toegepaste lijm is op

plantaardige basis en daardoor volledig

afbreekbaar.

QUANTORE BANKGIRO-

ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr.

• Grijze binnendruk.

• Met gegomde sluiting.

• Gemaakt van FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• Pak à 20 stuks.

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm 181623

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm 181624

162x229mm C5

venster links 4x11cm 181625

162x229mm C5

venster rechts 4x11cm 181626

229x324mm C4

venster links 4x11cm 181629

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm 181630

• Doos à 500 stuks.

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm 181513

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm 181514

162x229mm C5

venster links 4x11cm 181515

162x229mm C5

venster rechts 4x11cm 181516

• Doos à 250 stuks.

229x324mm C4

venster links 4x11cm 181519

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm 181520

• Doos à 500 stuks.

109x224mm venster 2,5x11cm 180440

HERMES VENSTERENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr papier, vanaf A4 formaat 120gr.

• Grijze binnendruk.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

HERMES BANKGIRO-ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 80gr.

• Grijze binnendruk.

• Vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

Enveloppen

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

• 80gr

• Doos à 500 stuks.

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm 180250

110x220mm EA5/6

venster links 3x10cm zelfkl. 180360

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm 180260

110x220mm EA5/6

venster rechts 3x10cm zelfkl 180370

110x220mm EA5/6

venster links 4x11cm 180270

110x220mm EA5/6

venster rechts 4x11cm 180280

156x220mm EA5

venster links 4x11cm 180290

156x220mm EA5

venster links 4x11cm zelfkl. 180380

156x220mm EA5

venster rechts 4x11cm 180300

156x220mm EA5

venster rechts 4x11cm zelfkl. 180390

• 120gr

• Doos à 250 stuks.

220x312mm EA4

venster links 4x11cm zelfkl. 180480

220x312mm EA4

venster rechts 4x11cm zelfkl. 180490

229x324mm C4

venster links 4x11cm 180310

229x324mm C4

venster links 4x11cm zelfkl. 180460

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm 180320

229x324mm C4

venster rechts 4x11cm zelfkl. 180470

• Doos à 500 stuks.

109x224mm

venster midden 2,5x11cm 180340

109x235mm

venster midden 2,5x11cm 180350

5

63


5

64

Enveloppen

Akte-enveloppen

QUANTORE AKTE-ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• Grijze binnendruk.

• Met gegomde of zelfklevende

stripsluiting.

• Gemaakt van FSC gecertificeerde

grondstoffen.

QUANTORE AKTE ENVELOPPEN

BRUINKRAFT

• Bruin kraftpapier.

• Met gegomde klep.

HERMES AKTE-ENVELOPPEN

• Superwit bankpost papier.

• 100gr. papier, vanaf A4 formaat 120gr.

• Grijze binnendruk.

• vervaardigd uit FSC gecertificeerde

grondstoffen.

• 100gr.

162x229mm C5 10 stuks 180849

162x229mm C5 25 stuks 180850

162x229mm C5 500 stuks 180600

162x229mm C5 500 stuks

zelfklevend 180760

185x280mm P185 25 stuks 180860

185x280mm P185 500 stuks 180610

• 100gram.

• Doos à 500 stuks.

162x229mm C5 180800

162x229mm C5 stuks zelfklevend 180195

185x280mm P185 180805

• 120gram.

• Doos à 250 stuks.

229x324mm C4 180810

229x324mm C4 zelfklevend 180196

240x340mm EC4 180820

240x340mm EC4 zelfklevend 180197

262x371mm EB4 180830

262x371mm EB4 zelfklevend 180198

• 90gram.

• Doos à 500 stuks.

162x229mm C5 180650

185x280mm P185 180660

• 100gram.

• Doos à 250 stuks.

229x324mm C4 180670

240x340mm EC4 180680

262x371mm EB4 180690

• 120gr.

220x312mm EA4 250 stuks

zelfklevend 180790

229x324mm C4 10 stuks 180852

229x324mm C4 25 stuks 180870

229x324mm C4 250 stuks 180620

229x324mm C4 250 stuks

zelfklevend 180770

240x340mm EC4 250 stuks 180630

240x340mm EC4 250 stuks

zelfklevend 180785

QUANTORE AKTE-ENVELOPPEN

CRÈMEKRAFT

• Creme kraft papier.

• 120gr.

• Met gegomde klep.

GREENSTAMP AKTE-ENVELOPPEN

• Green Stamp is een uniek enveloppen

assortiment met een hoge witheid.

• Geproduceerd uit 100% gerecyclede

(kantoor) papieren volgens de meest

strenge milieu normeringen, waarbij

duurzaamheid het uitgangspunt is.

• Er wordt dus geen enkele boom voor

Green Stamp enveloppen gekapt.

• Reduceert de milieubelasting door het

hergebruik van papier.

• Spaarzamer gebruik van onze

natuurlijke bronnen.

• Gebruik van biologische afbreekbare

zepen en chloorvrije bleekmiddelen.

• Productie volgens 14001 certificering.

• Met zelfklevende stripsluiting.

262x371mm EB4 10 stuks 180853

262x371mm EB4 25 stuks 180880

262x371mm EB4 250 stuks 180640

262x371mm EB4 250 stuks

zelfklevend 180780

• Doos à 500 stuks.

162x229mm C5 180700

185x280mm P185 180710

• Doos à 250 stuks.

229x324mm C4 180720

240x340mm EC4 180730

262x371mm EB4 180740

312x441mm EA3 180750

162x229mm C5 20 stuks 181627

162x229mm C5 500 stuks 181517

229x324mm C4 20 stuks 181628

229x324mm C4 250 stuks 181518


Luchtkussenenveloppen

QUANTORE

LUCHTKUSSENENVELOPPEN

• Buitenzijde kraftpapier.

• Binnenzijde luchtkussenfolie van 100%

gerecycleerde PE.

• Sluiting met zelfklevende stripsluiting

of d.m.v. sluitclips.

• Hersluitbaar.

• Kleur wit.

Huispostenveloppen/-mappen

JALEMA SPECTRUM HUISPOSTMAP

• De doorgeefmap is aan drie zijden

open.

• Met vier kijkgaten.

• Inclusief vakjesbedrukking.

• 220gr karton.

• FSC gecertificeerd.

Witte etiketten voor printers

QUANTORE ETIKETTEN

UNIVERSEEL

• Gegarandeerd voor inkjet-, laser- en

kopieertoepassingen, alsmede voor

vellen doorvoer op matrixprinters.

• Vervaardigd uit 70gr T.C.F. chloorvrij

gebleekt etikettenpapier met 60gr T.C.F.

chloorvrij gebleekt siliconenpapier.

• Oplosmiddelvrije lijm op acrylaatbasis

voor de beste hechting.

• Temperatuurbereik van -30°C tot +70°C

met een piekbelasting tot 200°C.

Enveloppen/Etiketten voor printers

• Doos à 200 stuks.

130x175mm/110x165mm nr.11 176920

140x225mm/120x215mm nr.12 176921

• Doos à 100 stuks.

170x225mm/150x215mm nr.13 176922

200x275mm/180x265mm nr.14 176923

240x275mm/220x265mm nr.15 176924

250x350mm/225x340mm nr.17 176925

290x370mm/270x360mm nr.18 176926

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 wit A6280-140 510696

• Pak à 25vel.

38x21,2mm 1625 stuks 129943

70x37mm 600 stuks 129950

70x42,4mm 525 stuks 129953

63,5x33,9mm 600 stuks 129945

63,5x38,1mm 525 stuks 129947

99,1x33,9mm 400 stuks 129955

99,1x38,1mm 350 stuks 129957

105x37mm 400 stuks 129936

105x42,4mm 350 stuks 129938

105x148mm 100 stuks 129933

• Doos à 50 stuks.

320x455mm/300x445mm nr.19 176927

370x480mm/350x470mm nr.20 176928

JALEMA SPECTRUM HUISPOSTMAP

• Met soufflé en verhoogde achterzijde.

• Aan drie zijden gesloten.

• Met vakjesbedrukking en vier

kijkgaten.

• 220gr karton.

• FSC gecertificeerd.

• Doos à 100vel.

38x21,2mm 6500 stuks 129960

63,5x33,9mm 2400 stuks 129944

63,5x38,1mm 2100 stuks 129946

70x32mm 2700 stuks 129948

70x35mm 2400 stuks 129958

70x36mm 2400 stuks 129959

70x37mm 2400 stuks 129949

70x38,1mm 2100 stuks 129951

70x42,4mm 2100 stuks 129952

99,1x33,9mm 1600 stuks 129954

99,1x38,1mm 1400 stuks 129956

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 wit 2628024000 510680

folio wit 2628025000 510690

folio rood 2628025200 510692

folio groen 2628025500 510694

folio geel 2628025400 510695

105x37mm 1600 stuks 129935

105x42,4mm 1400 stuks 129937

105x48mm 1200 stuks 129939

105x74mm 800 stuks 129940

105x148mm 400 stuks 129934

210x148mm 200 stuks 129941

210x297mm 100 stuks 129942

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

65


AVERY ETIKETTEN UNIVERSEEL

• Zelfklevende etiketten op A4-vellen.

• Geschikt voor

(kleuren)inkjet/laserprinters en

kopieermachines.

• Perfect afdrukresultaat.

• Veiligheidsranden om alle zijden

garanderen een storingvrije doorvoer.

• Rechte hoeken.

• Etiketten voor dagelijks gebruik.

• FSC gecertificeerd.

• Deze etiketten zijn zuurvrij en sommige

ICN15 gecertificeerd.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu.

• Doos à 100vel.

• Pak à 25vel.

48,5x25,4mm 1000 stuks ZW-4780 817027

64x36mm 525 stuks ZW-6170 817369

70x36mm 600 stuks ZW-3490 817290

97x42,3mm 300 stuks ZW-4781 817028

97x67,7mm 200 stuks ZW-4782 817029

210x297mm 25 stuks ZW-6119 817308

• Doos à 100vel.

38x21,2mm 6500 stuks ICN15

ZW-3666 817001

48,5x16,9mm 6400 stuks ZW-3667 817002

48x21mm 5200 stuks ZW-3650 817362

48,5x25,4mm 4000 stuks ZW-3657 816993

52,5x21,2mm 5600 stuks ZW-3668 817003

52,5x29,7mm 4000 stuks ZW-3651 816991

64,6x33,8mm 2400 stuks ZW-3658 816994

70x16,9mm 5100 stuks ZW-3420 816988

70x25,4mm 3300 stuks ICN15

ZW-3421 816987

70x29,7mm 3000 stuks ICN15

ZW-3489 816990

70x32mm 2700 stuks ZW-3479 817280

70x33,8mm 2400 stuks ZW-3664 816998

70x34mm 2400 stuks ZW-3422 816986

70x36mm 2400 stuks ZW-3475 817281

70x37mm 2400 stuks ICN15

ZW-3474 817282

• Doos à 100vel.

70x41mm 2100 stuks ICN15

ZW-3481 817539

70x42,3mm 2100 stuks ZW-3652 816992

70x50,8mm 1500 stuks ZW-3669 817004

70x67,7mm 1200 stuks ZW-3661 816997

97x37mm 1400 stuks ZW-3678 817360

97x42,3mm 1200 stuks ZW-3659 816995

97x67,7mm 800 stuks ZW-3660 816996

105x33,8mm 1600 stuks ZW-3665 816999

105x35mm 1600 stuks ZW-3423 816985

105x37mm 1600 stuks ICN15

ZW-3484 817283

105x41mm 1400 stuks ZW-3477 816980

105x42,3mm 1400 stuks ICN15

ZW-3653 817284

105x48mm 1200 stuks ICN15

ZW-3424 816984

105x57mm 1000 stuks ICN15

ZW-3425 816983

105x70mm 800 stuks ZW-3426 816982

105x74mm 800 stuks ICN15

ZW-3427 816981

105x148mm 400 stuks ZW-3483 817286

210x148mm 200 stuks ZW-3655 817285

210x297mm 100 stuks ICN15

ZW-3478 816989

• Doos à 200vel.

52,5x29,7mm 8000 stuks ZW-3651 817774

70x36mm 4800 stuks ZW-3475 817771

70x37mm 4800 stuks ZW-3474 817772

70x42,3mm 4200 stuks ZW-3652 817770

70x50,8mm 3000 stuks ZW-3669 817768

105x37mm 3200 stuks ZW-3484 817769

105x42,3mm 2800 stuks ZW-3653 817767

105x48mm 2400 stuks ZW-3424 817765

105x74mm 1600 stuks ZW-3427 817763

105x148mm 800 stuks ZW-3483 817762

210x148mm 400 stuks ZW-3655 817761

210x297mm 200 stuks ZW-3478 817760

Etiketten voor printers

AVERY ETIKETTEN UNIVERSEEL

QUICKPEEL

• Zelfklevende etiketten op A4-vellen.

• QuickPEEL-toepassing voor een snelle

en professionele verwerking.

• Geschikt voor

(kleuren)inkjet/laserprinters en

kopieermachines.

• Perfect afdrukresultaat.

• Veiligheidsranden om alle zijden

garanderen een storingvrije doorvoer.

• Ronde hoeken.

• FSC gecertificeerd.

• Deze etiketten zijn zuurvrij en sommige

ICN15 gecertificeerd.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

AVERY ETIKETTEN VOOR LASER

DEKKEND

• Ultra Witte BlockOut Verzendetiketten

dekken oude tekst en etiketten volledig

af en schijnen dus niet door.

• Ideaal voor hergebruik van pakketten,

postkokers, en grote enveloppen -

bespaar kosten maar bescherm ook het

milieu!

• Voorzien van QuiclPEEL toepassing om

het etiket eenvoudig van het rugvel te

verwijderen.

• FSC gecertificeerd.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

• Doos à 200vel.

38x21,2mm 13000 stuks ICN15

ZW-3666 817777

48,5x16,9mm 12800 stuks ZW-3667 817776

48,5x25,4mm 8000 stuks ZW-3657 817775

64,6x33,8mm 4800 stuks ZW-3658 817773

64x36mm 4200 stuks ZW-3670 817378

97x42,3mm 2400 stuks ZW-3659 817766

97x67,7mm 1600 stuks ZW-3660 817764

• Doos à 100vel.

99,1x57mm 1000 stuks L7173B 811170

99,1x67,7mm 800 stuks L7165 817186

99,1x93,1mm 600 stuks L7166 817187

99,1x139mm 400 stuks L7169 817188

199,6x143,5mm 200 stuks L7168 817190

199,6x289,1mm 100 stuks L7167 817189

• Doos à 250vel.

99,1x67,7mm 2000 stuks L7165 817375

99,1x139mm 1000 stuks L7169 817372

199,6x289,1mm 250 stuks L7167 817373

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

67


5

68

Etiketten voor printers

AVERY ETIKETTEN VOOR LASER

• Gegarandeerd storingvrije doorvoer.

• Bestand tegen hoge temperaturen van

laserprinters.

• De etiketformaten zijn standaard

opgenomen in de meeste

softwareprogramma's.

• Absoluut betrouwbaar in alle

laserprinters.

• Voorzien van QuickPEEL toepassing om

de etiketten nog eenvoudiger van het

vel te halen.

• FSC gecertificeerd.

• deze etiketten zijn zuurvrij.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

HERMA ETIKETTEN PREMIUM

UNIVERSEEL

• SuperPrint.

• Zelfklevende witte etiketten op

A4-vellen.

• Speciaal ontwikkeld voor gebruik op

alle laserprinters en kopieerapparaten,

kleur en zwart-wit.

• Kan tevens storingsvrij verwerkt

worden op inkjetprinters.

• Vervaardigd van chloorvrij gebleekt

70gr etikettenpapier.

• Op A4-vellen met veiligheidsrand aan

alle vier de zijden, waardoor

printerstoringen en vervuiling van de

printer wordt voorkomen.

• De maatvoering van Herma etiketten

zijn standaard opgenomen in

gangbare softwarepakketten.

• PEFC gecertificeerd.

• CO2 neutraal geproduceerd.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via www.herma.com

• Pak à 25 vel.

Ø20mm 2400 stuks 4386

verwijderbaar 817721

Ø30mm 1200 stuks 4387

verwijderbaar 817074

Ø40mm 600 stuks 5066

verwijderbaar 817482

Ø60mm 300 stuks 5067

verwijderbaar 817483

25,4x16,9mm2800 stuks 4211

verwijderbaar 817061

38,1x21,2mm1625 stuks 4212

verwijderbaar 817069

48.3x25.4mm1100 stuks 5051 817726

48,3x33,8mm800 stuks 4200 817060

• Pak à 25vel.

Ø63,5mm 300 stuks L7630 817691

38,1x21,2mm 1625 stuks L7651 817191

46x11,1mm 2100 stuks L7656 817254

134x11mm 600 stuks L7170 817265

• Pak à 40vel.

63,5x33,9mm 960 stuks L7159 817377

63,5x38,1mm 840 stuks L7160 817250

99,1x33,9mm 640 stuks L7162 817251

99,1x38,1mm 560 stuks L7163 817252

99,1x67,7mm 320 stuks L7165 817253

• Doos à 100vel.

38,1x21,2mm 6500 stuks L7651 817196

45,7x25,4mm 4000 stuks L7654 817370

63,5x33,9mm 2400 stuks L7159 817260

63,5x38,1mm 2100 stuks L7160 817180

52,5x21,2mm1400 stuks 5080

verwijderbaar 817080

63,5x29,6mm675 stuks 4347

verwijderbaar 817072

63,5x38,1mm525 stuks 5074

verwijderbaar 817079

66x33,8mm600 stuks 5053 817202

70x36mm600 stuks 4360 817132

70x37mm600 stuks 4390 816808

70x42mm525 stuks 4361 817133

70x42,3mm525 stuks 5054 817201

96,5x42,3mm300 stuks 5056 816811

99,1x38,1mm350 stuks 5076 816819

105x42,3mm350 stuks 5057 817203

105x42.3mm350 stuks 5081

verwijderbaar 817724

105x48mm300 stuks 4363 816807

105x74mm200 stuks 5062 817725

105x148mm100 stuks 4229

correctie 817103

105x148.5mm100 stuks 5063 817205

210x297mm25 stuks 5065 817526

210x297mm25 stuks 4230

correctie 817104

• Doos à 100 vel.

52,5x21,2mm11200 stuks 4609 816809

52,5x29,7mm4000 stuks 4461 817470

63,5x38,1mm2100 stuks 4677 817176

70x16,9mm5100 stuks 4459 817469

70x25,4mm3300 stuks 4455 817468

70x29,7mm3000 stuks 4456 817155

70x32mm2700 stuks 4450 817136

70x35mm2400 stuks 4429 817480

70x36mm2400 stuks 4453 817156

70x37mm2400 stuks 4464 817471

70x42mm2100 stuks 4451 817137

70x42,3mm2100 stuks 4668 817481

70x67,7mm1200 stuks 4279 816805

78,7x139,7mm400 stuks 4472 816816

63,5x46,6mm 1800 stuks L7161 817181

63,5x72mm 1200 stuks L7164 817182

99,1x33,9mm 1600 stuks L7162 817184

99,1x38,1mm 1400 stuks L7163 817185

99,1x57mm 1000 stuks L7173 817197

88,9x46,6mm1200 stuks 4666 816817

96x50,8mm1000 stuks 4667 816818

99,1x33,8mm1600 stuks 4267 817071

99,1x38,1mm1400 stuks 4678 817728

99,1x67,7mm800 stuks 4269 817722

105x35mm1600 stuks 4427 817733

105x37mm1600 stuks 4462 817158

105x42mm1400 stuks 4452 817146

105x42,3mm1400 stuks 4674 817479

105x48mm1200 stuks 4457 817147

105x57mm1000 stuks 4425 817466

105x70mm800 stuks 4426 817467

105x74mm800 stuks 4470 817476

105x144mm400 stuks 4454 817157

105x148mm400 stuks 4676 817178

105x148mm400 stuks 4377

waterproof 817117

148,5x205mm400 stuks 8690 816821

210x148mm200 stuks 4282 816806

200x297mm100 stuks 4458 817149

210x297mm100 stuks 4428 817128

• Doos à 250vel.

63,5x33,9mm 6000 stuks L7159 817339

63,5x38,1mm 5250 stuks L7160 817356

99,1x33,9mm 4000 stuks L7162 817340

99,1x38,1mm 3500 stuks L7163 817341

99,1x57mm 2500 stuks L7173 817371

• Doos à 200 vel.

38,1x21,2mm13000 stuks 4606 817159

48,3x16,9mm12800 stuks 4607 817732

48,3x25,4mm8800 stuks 4608 817731

52,5x29,7mm8000 stuks 4610 817163

66x25,4mm6600 stuks 4613 817173

66x33,8mm4800 stuks 4614 817177

70x29,7mm6000 stuks 4612 816810

70x37mm4800 stuks 4615 817160

70x42,3mm4200 stuks 4616 817161

96,5x33,8mm3200 stuks 4619 817165

96,5x42,3mm2400 stuks 4623 817730

105x37mm3200 stuks 4620 817162

105x42,3mm2800 stuks 4625 817166

105x74mm1600 stuks 4626 817167

105x148mm800 stuks 4627 817175

210x148mm400 stuks 4628 817179

210x297mm200 stuks 4631 817168


Recycled etiketten voor printers

AVERY RECYCLED ETIKETTEN

UNIVERSEEL

• Deze etiketten zijn vervaardigd van

100% gerecycled papier, zowel frontals

rugmateriaal.

• Etiketten zijn voorzien van Blaue Engel

certificaat.

• Rechte hoeken, geschikt voor

Inkjet/Laser/Copier.

• Verpakking is gemaakt van gerecycled

karton.

• Etiketten bevatten een lijmlaag op

waterbasis.

• Etiket papier is volgens de chloorvrije

standaard gebleekt (PCF).

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via www.avery.eu

Afneembare etiketten voor printers

AVERY AFNEEMBARE ETIKETTEN

UNIVERSEEL

• Zelfklevende etiketten op A4-vellen.

• Geschikt voor

(kleuren)inkjet/laserprinters en

kopieermachines.

• Perfect afdrukresultaat.

• Snel en eenvoudig te bedrukken met

(gratis) gangbare software.

• Perfecte kleefkracht, maar

verwijderbaar zonder lijmresten achter

te laten.

• Ideaal voor tijdelijk gebruik en

eenmalige aanwijzingen.

• FSC gecertificeerd.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

• Doos à 100vel.

38x21,2mm 6500 stuks LR-3666 811017

70x36mm 2400 stuks LR-3475 811014

105x48mm 1200 stuks LR-3424 811012

105x148mm 400 stuks LR-3483 811015

210x148mm 200 stuks LR-3655 811016

210x297mm 100 stuks LR-3478 811040

• Pak à 25vel.

17,8x10mm6750 stuks L4730REV 817007

25,4x10mm4725 stuks L4731REV 817065

35,6x16,9mm2000 stuksL4732REV 817066

45,7x21,2mm1200 stuksL4736REV 817067

63,5x29,6mm675 stuks L4737REV 817068

63,5x38,1mm525 stuks L6023REV 817512

63,5x46,6mm450 stuks L6025REV 817511

96x16,9mm800 stuks L6031REV 811142

96x50,8mm250 stuks L4744REV 817536

96x63,5mm200 stuks L4745REV 817535

99,1x42,3mm300 stuks L4743REV 817023

99,1x139mm100 stuks L4733REV 817011

199,6x143,5mm50 stuksL4734REV 817016

210x297mm25 stuks L4735REV 817070

Etiketten voor printers

AVERY RECYCLED ETIKETTEN

VOOR LASER

• Deze etiketten zijn vervaardigd

van 100% gerecycled papier,

zowel front- als rugmateriaal.

• Etiketten zijn voorzien van

Blaue Engel certificaat.

• Gerecyclede Laser adresetiketten zijn

voorzien van de unieke Avery

QuickPEEL-toepassing voor een snelle

en professionele verwerking.

• Verpakking is gemaakt van gerecycled

karton.

• Etiketten bevatten een lijmlaag op

waterbasis.

• Etiket papier is volgens de chloorvrije

standaard gebleekt.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via www.avery.eu

Etiketten voor cd's en dvd's

AVERY CD ETIKETTEN VOOR LASER

• Full size etiketten bedekken de cd van

de buitenrand tot het kleine gaatje in

het midden.

• Groter oppervlak dus meer plaats voor

foto's, tekst of cliparts.

• Classic en full size Ø117mm.

• In elke verpakking zit een centreerhulp

om de etiketten op de cd aan te

brengen.

• Gratis templates via avery.eu

• Doos à 100vel.

63,5x38,1mm 2100 stuks LR7160 811018

99,1x33,9mm 1600 stuks LR7162 811022

99,1x38,1mm 1400 stuks LR7163 811023

99,1x67,7mm 800 stuks LR7165 811047

199,6x143,5mm 200 stuks LR7168 811026

119,6x289,1mm 100 stuks LR7167 811024

classic 50 stuks 25vel L6043 817298

classic 200 stuks 100vel L6043 817734

classic 50 stuks 25vel L6015 817291

full size mat

50 stuks 25vel L7676 817172

full size glossy

50 stuks 25vel L7760 817174

full size mat

24 stuks 12vel L7676 FSC 817105

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

69


5

70

Etiketten voor printers/Etiketten

Pinfeedetiketten

HERMA PINFEEDETIKETTEN

• Zelfklevende etiketten op

kettingpapier voor continue

bedrukking.

• Speciaal voor matrixprinters.

• Enkelbaans etiketten.

• De witte etiketten zijn PEFC

gecertificeerd.

68,6x35,7mm 1 per baan

4000 stuks 8207 817313

73,66x10,3mm 1 per baan

12000 stuks 8202 816886

88,9x23mm 1 per baan

2000 stuks 8160 817301

88,9x23mm 1 per baan

6000 stuks 8210 817311

88,9x35,7mm 1 per baan

2000 stuks 8161 817302

88,9x35,7mm 2 per baan

8000 stuks 8220 817322

88,9x35,7mm 3 per baan

12000 stuks 8231 817332

88,9x35,7mm geel 1 per baan

2000 stuks 8181 817084

88,9x35,7mm 1 per baan

4000 stuks 8211 817312

88,9x48,4mm 1 per baan

3000 stuks 8204 817314

HERMA ADRESETIKETTEN

• Voor adresseren, kenmerken van foto's,

monsters etc.

• Wit.

• PEFC gecertificeerd.

88,9x35,7mm rood 1 per baan

2000 stuks 8182 816882

88,9x35,7mm blauw 1 per baan

2000 stuks 8183 816883

88,9x35,7mm groen 1 per baan

2000 stuks 8185 816884

101,6x35,7mm 1 per baan

2000 stuks 8162 817304

101,6x35,7mm 1 per baan

4000 stuks 8212 817315

101,6x35,7mm 2 per baan

8000 stuks 8225 817365

101,6x48,4mm 1 per baan

2000 stuks 8163 817303

101,6x48,4mm 1 per baan

6000 stuks 8213 817316

111,7x48,4mm 1 per baan

2000 stuks 8166 817306

147,3x73,8mm 1 per baan

4000 stuks 8294 816887

• Doorlopend, zigzag gevouwen, met

perforatie na ieder etiket.

• Verpakkingseenheid doos à 250 stuks.

88x35mm 4300 817000

95x48mm 4301 817010

67x35mm 4302 817020

• Rol à 250 stuks.

70x38mm 4340 817040

89x42mm 4341 817059

147,3x99,2mm 1 per baan

1000 stuks 8072 816881

147,3x99,2mm 1 per baan

3000 stuks 8292 817392

Adresetiketten Ronde etiketten

HERMA ETIKETTEN ROND IN

BUREAUVERPAKKING

• Herma universele etiketten in

doosverpakking.

• Hoogwaardig schrijfpapier, voorzien

van een oplosmiddelvrije lijm.

• Voor alle schrijfmachines en

schrijfwaren.

• De witte etiketten zijn PEFC

gecertificeerd.

ø 8mm wit5632 stuks 2210 816100

ø 10mm wit4032 stuks 2220 816120

ø 13mm wit2464 stuks 2230 816140

ø 16mm wit1728 stuks 2240 816170

ø 19mm wit1280 stuks 2250 816180

ø 25mm wit768 stuks 2260 816200

ø 32mm wit480 stuks 2270 816220


Rechthoekige etiketten

HERMA ETIKETTEN IN

BUREAUVERPAKKING

• Universele zelfklevende etiketten in

doosverpakking.

• Hoogwaardig schrijfpapier, voorzien

van een oplosmiddelvrije lijm.

• Voor schrijfmachine en alle

schrijfmiddelen.

• De witte etiketten zijn PEFC

gecertificeerd.

5x35mm wit1920 stuks 2300 816320

6x50mm wit1248 stuks 2530 816340

8x12mm wit3840 stuks 2310 816360

8x20mm wit2240 stuks 2320 816370

10x16mm wit2592 stuks 2330 816400

10x49mm wit600 stuks 2510 816799

12x18mm wit1792 stuks 2340 816460

12x30mm wit1120 stuks 2350 816480

13x40mm wit896 stuks 2360 816500

13x50mm wit672 stuks 2370 816520

16x22mm wit1344 stuks 2380 816540

19x27mm wit960 stuks 2390 816560

19x40mm wit640 stuks 2400 816580

20x50mm wit480 stuks 2410 816610

20x75mm wit320 stuks 2420 816620

22x32mm wit640 stuks 2430 816640

24x24mm wit768 stuks 2460 816730

25x40mm wit512 stuks 2450 816660

31x100mm wit160 stuks 2550 816690

32x41mm wit384 stuks 2440 816650

32x83mm wit192 stuks 2540 816710

34x53mm wit288 stuks 2470 816740

duurzaam werken

is vooruit denken.

Etiketten

34x67mm wit192 stuks 2480 816760

40x75mm wit192 stuks 2590 816780

50x50mm wit192 stuks 2520 816800

52x82mm wit128 stuks 2490 816820

52x100mm wit96 stuks 2500 816850

74x105mm wit64 stuks 2570 816880

100x149mm wit32 stuks 2580 819000

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

5

71


6

kantoorartikelen


Nietmachines

RAPID NIETMACHINE ECO

• Rapid Eco SuperFlatClinch

nietmachine.

• Door de nieuwe SuperFlatClinch

techniek slaat u het nietje zo plat

dat u hiermee circa 40% aan

archiefruimte bespaart.

• Deze nietmachine is vervaardigd van

80% gerecycled kunststof.

Het product kan uit elkaar worden

gehaald en gesorteerd worden voor

nieuwe recycling doeleinden.

• Capaciteit 25vel.

• Inlegdiepte 55mm.

• Nietjes 24/6 en 26/6.

• Kleur zwart.

FLAT-CLINCH

• Met de flat-clinch techniek kunt u tot

wel 30% ruimte besparen.

• Met de SuperFlatClinch zelfs tot 40%.

• Nietjes worden aan de achterkant

platgeslagen.

• Er kan veel meer papier in uw ringband,

ordner of archiefdoos.

• Geen dikke hoeken meer aan één zijde

van het papier bij een stapel

documenten die aan elkaar zijn geniet,

maar een vlakke stapel papier.

• Deze techniek is er niet alleen voor

machines voor op het bureau, maar ook

voor elektrische perforators en grote

blokhechters tot 170vel.

Niettangen

RAPID NIETTANG ECO

Nietmachines en toebehoren

medium inlegdiepte 55mm 300731

groot inlegdiepte 85mm 300741

TIP

• Deze niettang is vervaardigd van 80%

gerecyclede industrie kunststof.

Het product kan uit elkaar worden

gehaald en gesorteerd voor nieuwe

recycling doeleinden.

• de verpakking is van recycled karton en

bedrukt met milieuvriendelijke inkt.

• Capaciteit 20vel.

• Inlegdiepte 55mm.

• Nietjes 24/6.

• Kleur zwart. zwart 304021

RAPID NIETMACHINE ECO STAND

UP

• Deze nietmachine is vervaardigd van

80% gerecyclede industrie kunststof.

Het product kan uit elkaar worden

gehaald en gesorteerd worden voor

nieuwe recycling doeleinden.

• De verpakking is van recycled karton en

bedrukt met milieuvriendelijke inkt.

• Rapid Eco SuperFlatClinch

nietmachine.

• Door de nieuwe SuperFlatClinch

techniek slaat u het nietje zo plat dat u

hiermee circa 40% aan archiefruimte

bespaart.

• Capaciteit 25vel. Inlegdiepte 85mm.

• Nietjes 24/6.

• Kleur zwart. zwart 300751

Blokhechters

RAPID BLOKHECHTER DUAX

• Door de extra platte hechting door Flatclinch

techniek bespaart u zo'n 30%

aan archiefruimte.

• Revolutionaire hechtmachine.

• De benodigde pootlengte wordt

automatisch door de machine bepaald,

doordat het nietje aan de onderzijde

wordt afgesneden.

• Nooit meer nieten wisselen bij stapels

papier van verschillende diktes.

• Maakt gebruik van Duax nietjes.

• Geschikt voor 2 tot 170vel papier.

• Inlegdiepte 60mm. zilver/oranje 302421

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

75


6

76

Nietjes

Nietmachines en toebehoren/Perforators

QUANTORE NIETJES

• Standaard 24/6 nietjes.

• Geschikt voor de meeste nietmachines. 24/6 verzinkt 300601

RAPID NIETJES 24

• Staal, voor de standaard nietmachines.

• Doos à 1000 stuks.

24/6 gegalvaniseerd type standaard 306013

24/6 gegalvaniseerd type strong 306242

24/6 staal type strong 306066

24/6 verkoperd type standaard 306038

24/6 roestvrij staal type super strong 306087

24/8 roestvrij staal type super strong 306089

2-gaats perforators

RAPID PERFORATOR ECO

• Deze perforator is vervaardigd van 80%

gerecycled kunststof.

• Doos à 2000 stuks.

24/8 verkoperd type strong 306088

24/8 staal type strong 306068

• Doos à 5000 stuks.

24/6 gegalvaniseerd type standaard 306230

24/6 gegalvaniseerd type strong 306241

24/8 gegalvaniseerd type

super strong 306244

24/6 verkoperd type standaard 306037

24/6 verkoperd type standaard 306033

• Capaciteit 20vel. zwart 310791

RAPID NIETJES DUAX

• Speciale Rapid nietjes voor de Duax

blokhechter.

RAPID NIETJES

• Rapid nietjes voor diverse

nietmachines en blokhechters.

• Doos à 2000 stuks.

L 3,5 verkoperd type standaard 306435

26/6 gegalvaniseerd type standaard 306229

26/6 gegalvaniseerd type strong 306240

• Doos à 5000 stuks.

13/4 gegalvaniseerd 306454

13/6 gegalvaniseerd 306456

13/8 gegalvaniseerd 306458

13/10 gegalvaniseerd type strong 306460

• Doos à 1000 stuks.

voor hechtmachine Duax 306217

21/4 gegalvaniseerd type strong 306235

21/6 gegalvaniseerd type strong 306209

41/6 gegalvaniseerd type

strong gegolfd 306216

44/6 gegalvaniseerd type strong 306221

44/7 gegalvaniseerd type strong 306222

44/8 gegalvaniseerd type

super strong 306223

65/6 gegalvaniseerd type strong 306215

66/6 gegalvaniseerd type strong 306011

66/8 gegalvaniseerd type

super strong 306239

PK8/6 gegalvaniseerd

type standaard 306228


Paperclips

OIC PAPERCLIPS RECYCLED

• Twee zijden rond.

• Gemaakt van 100% gerecycled

staaldraad.

Klemmappen

ESSELTE KLEMMAP

• Geplakte en gelaste polypropyleen

klemmap met omslag.

• Met zilverkleurige klem aan de

bovenzijde.

• Met insteekvak aan de binnenzijde.

• Geschikt voor A4 documenten.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Formaat 349x242mm.

Geldkisten

GELDKIST MET MUNTBAKJE 70/1

• Verticaal en horizontaal draagbare

geldtel- en opbergkist met extra grote

muntlade.

• De muntlade schuift automatisch naar

achteren bij het openen van de deksel.

• Deksel aan binnenzijde bekleed met

schuimstof.

• Voorzien van cilinderslot met 2 sleutels.

• Voor 90% geproduceerd uit gerecycled

staal.

Paperclips/Klemborden/Geldkisten

• Doos à 100 stuks.

R2/30mm lang 315010

R50/50mm lang 315011

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

A4 rood 56043 316084

A4 blauw 56045 316085

A4 zwart 56047 316086

305x215x100mm grijs 326432

losse muntinzetbak EU 70/1 326550

OIC KLEMBORD HOUT

• OIC Clipboard Hout.

• A4-formaat.

• Solide houten plaat met afgeronde

hoeken en stevige klem.

• Uittrekbare ophangring. hout 316115

OIC KLEMBORDKOFFER ALLURE

• Robuuste formulierenhouder met

opbergvak en deksel.

• Gemaakt van gerecycled materiaal.

• Grote opbergcapaciteit.

• Sterke zware klem van 120mm.

• Met deksel, opbergvak en

scharnierende schrijfplaat.

• Speciaal voor doordrukformulieren.

• Opbergcapaciteit 10mm.

• Kleur antraciet/grijs.

• Voor A4-formaat.

• Afmetingen 257x48x265mm.

GELDKIST MET MUNTBAKJE EU 7/1

scharnierend aan de lange zijde 316111

scharnierend aan de onderzijde 316112

scharnierend aan de bovenzijde 316104

• Verticaal en horizontaal draagbare

geldtel- en opbergkist met extra grote

muntlade.

• Deksel aan binnenzijde bekleed met

schuimstof.

• Voorzien van cylinderslot met 2

sleutels.

• Voor 90% geproduceerd uit gerecycled

staal. 350x230x100mm 326592

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

77


Geldkisten en sleutelkastjes/Stempels

Documentkisten

DOCUMENTENKIST MOBIGUARD

• De Mobiguard is uitermate geschikt

voor het opbergen en vervoeren van

waardezaken.

Het interieur is bekleed met foam ter

bescherming van de inhoud.

• Voorzien van cilinderslot en handgreep.

• Door middel van het flexibel kabelslot

te bevestigen.

Het naar wens inschakelbare alarm

zorgt voor extra zekerheid en gaat af als

de Mobiguard wordt opgetild of

bewogen.

• Voor 90% geproduceerd uit gerecycled

staal.

Sleutelkastjes

SK/BS SLEUTELKAST

• Hamerslag antraciet.

• Fraaie degelijke uitvoering, met

afgeronde hoeken.

• Sterk scharnier aan binnenzijde.

• Metalen sleutelhaken (niet verstelbaar).

• Cilinderslot met 2 sleutels.

• Met bevestigingsmateriaal.

• Voor 90% geproduceerd uit gerecycled

staal.

Zelfinktende tekststempels

COLOP TEKSTSTEMPEL GREENLINE

• De "Green Line" is een nieuwe en

unieke lijn van de stempels, waarbij

zowel de producten als de

verpakkingen zijn gemaakt van

duurzame en gerecycleerde materialen.

• Zelfinktende stempelautomaat.

• Inclusief blauw ingebouwd inktkussen.

• Tekstopdruk inbegrepen in de prijs.

• Keuze uit diverse lettertypen.

• Ook logo's zijn mogelijk.

• Met waardebon voor tekst.

• De stempeltekst is volledig leesbaar in

het gebogen indexvenster.

• Verwisselbaar stempelkussen.

nr.3 247x178x95mm 486040

nr.4 300x214x103mm 486041

nr.6 460x270x105mm voor laptop 486042

17 haken 195x145x40mm 327822

27 haken 245x175x40mm 327823

51 haken 340x240x40mm 327825

63 haken 340x240x40mm 327826

99 haken 395x290x40mm 327829

149 haken 395x290x80mm 327830

38x14mm3-4 regels 20G 350850

47x18mm4-5 regels 30G 350851

59x23mm5-6 regels 40G 350852

38x14mm3-4 regels20G Franstalig 350853

47x18mm4-5 regels30G Franstalig 350854

59x23mm5-6 regels40G Franstalig 350855

MK SLEUTELKASTJE

• Sleutelkasten MK serie, voorzien van

een rij beveiligde sleutelhaken, die

enkel met behulp van een apart

bijgeleverde sleutel te openen zijn.

• Hierdoor kunnen belangrijke sleutels

alleen door de daartoe aangewezen en

bevoegde personen worden gebruikt.

• Leverbaar in 3 types.

• Sleutelkast met elektronisch slot.

• Voor 90% geproduceerd uit gerecycled

staal.

30 haken 340x240x80mm 327833

50 haken 395x295x80mm 327834

80 haken 395x295x80mm 327835

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

79


Bureau-onderleggers

QUANTORE ONDERLEGBLOK

• Memo-onderlegger met 50vel.

• Notitieruimte en weekindeling.

• Met 3-jaars calendarium.

• Afdmetingen 40x60cm.

• FSC gecertificeerd. bureauonderlegger 2012 336062

Ladenunits en ladenboxen

STYRO LADENBOXEN

• Styro ladenboxen kunt u zowel

vrijstaand gebruiken als in een kast.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Daardoor voorzien van het bekende

Blauer Engel certificaat.

• Voor papierformaten A4 en folio.

• Via de uitsparing in elke ladebodem

kunt u de inhoud omhoog duwen om

de papieren gemakkelijker uit te

nemen.

• Afmetingen 246x335x323mm.

Tijdschriftopbergsystemen

LEITZ TIJDSCHRIFTCASSETTE

RE:CYCLE 2477

• Leitz Re:cycle tijdschriftencassette.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Hoge voorkant ter ondersteuning van

de documenten.

• Kan zowel horizontaal als verticaal

worden gebruikt.

• Kleur donkerblauw.

grijs 5 lades gesloten 391751

zwart 5 lades gesloten 391752

grijs 5 lades open 391753

zwart 5 lades open 391754

grijs 10 lades open 391755

zwart 10 lades open 391756

• Verpakkingseenheid doos à 6 stuks.

tijdschriftcassette 2477 502882

Bureau-artikelen

Brievenbakken

LEITZ BRIEVENBAK RE:CYCLE 5217

• Leitz Re:cycle brievenbak.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.

• Gemakkelijk toegang tot uw

documenten door brede opening.

• Kleur donkerblauw.

Boekensteunen en sorteerrekken

DURABLE BOEKENSTEUNEN

GESLOTEN MODEL

Boekensteun, gesloten model.

• Gemaakt van 1mm gecoat staal.

• Afmetingen 123x130x123mm.

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

brievenbakje 5217 502888

zwart 3243-01 392001

• Set à 2 stuks.

grijs 3243-10 392013

zilvergrijs 3243-23 392014

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

81


6

82

Bureau-artikelen

Luxe bureau-accessoires

JALEMA BUREAU-ACCESSOIRES

GREEN

• Bureau-accessoires gemaakt van 100%

biologisch afbreekbaar en

composteerbaar materiaal.

Het materiaal is een combinatie van

FSC gecertificeerde houtvezels (10-

20%), PLA (mais-riet-takken-blader) en

composeerbaar plastic (10-20%).

• Milieuvriendelijk doordat je op eindige

bronnen (olie) bespaart en doordat het

composteerbaar is.

• De Green bureau-accessoires zijn

daardoor een zeer milieuvriendelijke

keuze.

REXEL BAMBOO

BUREAU-ACCESSOIRES

• De opvallende Rexel Bamboo bureauaccessoires

van 100% recyclebaar,

duurzaam bamboe bewijzen dat een

milieuvriendelijke kantoor- of

thuisomgeving mogelijk is zonder

toegevingen op het gebied van

kwaliteit, functionaliteit of vormgeving.

• Bamboe is technisch wel een gras, maar

het is toch zeer hard en duurzaam.

Het is 13% harder dan esdoorn en 27%

harder dan rode Noorse eik.

memokubus 95x95x95mm

A2991-7207 392420

set boekensteunen A6489-5597 391895

ladenbox met 4 ladesA6863-74297 392275

tijdschriftcassette A6425-5497 505885

brievenbak A6156-5597 390455

• Bamboe is daarom een ideaal materiaal

voor bureaumeubelen: een zeer mooie

look, maar toch sterk genoeg om

bestand te zijn tegen slijtage door

veelvuldig gebruik.

brievenbak 390306

pennenbak 392649

papierbak 393005

tijdschriftencassette 505949

JALEMA BUREAU-ACCESSOIRES

RE-SOLUTION

• Milieuvriendelijke bureau-accessoires

gemaakt van 100% gerecycled

polystyreen (100% eindgebruikerafval).

• Een milieuvriendelijke oplossing in

stijlvol matzwart design.

• Re-Solution bureau-accessoires zijn

daardoor een zeer milieuvriendelijke

keuze.

• Met Blaue Engel keurmerk.

memokubbus 95x95x95mm

2299172090 392421

set boekensteunen 2648955990 391896

ladenbox met 4 lades 6863742990 392276

tijdschriftcassette 2642554990 505886

brievenbak 2615655990 390456

VERPAKKINGSEENHEDEN

TIP

De meeste artikelen leveren wij

per stuk.

Soms ziet u in de omschrijving

van een product een

verpakkingseenheid (VE) staan.

Dit is de meest gangbare

hoeveelheid waarin een artikel

geleverd wordt.


Plakband

SCOTCH ONZICHTBAAR PLAKBAND

GREEN 900

Het meest gebruikte plakband.

• Onzichtbaar bij het kopiëren.

• Scotch Magic plakband vergeelt

niet, is beschrijfbaar en met

de hand scheurbaar. That's Magic!

• Onzichtbaar op papier.

• Beschrijfbaar.

• Ideaal voor reparatie van papier en het

dichtplakken van enveloppen.

• Gemaakt van meer dan 60%

plantaardige grondstoffen.

• Zowel de verpakking als de kern van de

rol is gemaakt van 100% gerycycled

karton.

TESA ECO ONZICHTBAAR

PLAKBAND

• Tesafilm Invisible voor onopvallend

plakken en herstellen van documenten

en manuscripten.

• Beschrijfbaar met elke soort pen, zelfs

vulpen.

• Onzichtbaar op wit papier, matte

19mmx20m met handafroller 801132

3 rol 19mmx33m 836523

9 rol 19mmx33m 836524

9 rol 19mmx33m 801133

oppervlakken en kopieën.

• Duurzaam.

• Geluidloos afrolbaar.

• Gemakkelijk en snel te verwijderen van

harde oppervlakken.

• Folie van gerecycled materiaal.

SCOTCH ONZICHTBAAR

PLAKBAND 900 MET DISPENSER

Plakband

Het meest gebruikte plakband.

• Onzichtbaar bij het kopiëren.

• Scotch Magic plakband

vergeelt niet, is beschrijfbaar

en met de hand scheurbaar.

That's Magic!

• Onzichtbaar op papier.

• Beschrijfbaar.

• Ideaal voor reparatie van papier en het

dichtplakken van enveloppen.

• Gemaakt van meer dan 60%

plantaardig grondstoffen.

• Zowel de verpakking als de kern van de

rol is gemaakt van 100% gerycycled

karton.

• Nu gratis dispenser bij 12 rollen tape. 14 rol 19mmx33m met dispenser 801347

15mmx33m 6 rol 57333 800231

19mmx33m VE:10 57312 800232

• Blisterverpakking

19mmx33m met dispenser 57414 800346

19mmx33m op blister 57477 800245

19mmx33m VE:15 05540 800229

natuurlijk duurzaam

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

83


6

84

Plakband

TESA ECO PLAKBAND

• De betrouwbare zelfklevende tape is nu

verkrijgbaar in een gerecyclede

milieuvriendelijke versie.

• 100% kwaliteit + 100% gerecyclede

folie én kern.

• Oplosmiddelvrije lijmlaag.

• Transparante, heldere kwaliteit.

• Bijna onzichtbaar op vele

ondergronden.

• Sterke kleefkracht.

• Hoge scheur- en

verouderingsbestendigheid.

Plakbandhouders

SCOTCH PLAKBANDHOUDER C38

RECYCLED

15mmx10m in hangdoosje VE:12

570035 800285

19mmx33m in hangdoosje VE:10

570043 800286

15mmx10m 2 stuks in

blisterverpakking 57046 800287

19mmx10m 2 stuks in

blisterverpakking 57049 800288

15mmx10m 10rol in officebox

57070 800298

19mmx33m 8rol in officebox

57074 800299

15mmx10m in handdispenser

57969 800300

19mmx33m in handdispenser

57968 800301

• Ecologische plakband

bureaudispenser.

• Dispenser gemaakt van 100%

gerecycled plastic.

• Voor plakbandrollen tot en met 19mm

breed.

• Gemakkelijk met één hand te bedienen. zwart 836509

SCOTCH PLAKBAND 550

• Extra sterk.

• Voor een duurzame en stevige

bevestiging.

• Ideaal voor het verpakken en afsluiten

van pakjes, dozen en enveloppen.

• Gemaakt van natuurlijke grondstoffen

en lijm op waterbasis.

15mmx10m VE:10 800233

19mmx10m VE:8 800243

12mmx33m VE:12 800323

15mmx33m VE:10 800333

19mmx33m VE:8 800343

12mmx66m VE:12 800423

15mmx66m VE:10 800433

19mmx66m VE:8 800443

25mmx66m VE:6 800453

• Verpakt in praktische krimptorens.

12mmx10m krimp à 10rol 800455

15mmx33m krimp à 10rol 800456

15mmx66m krimp à 10rol 800457


TESA ECO HANDDISPENSER

• De Tesa milieuvriendelijke hand

dispenser bestaat uit 100% gerecycled

kunststof.

• De tape is gemakkelijk te pakken door

grote uitsparing.

• Diagonale opening zorgt voor

moeiteloze navulling.

• Gegolfd snijblad zorgt voor een

betrouwbare, nette snede.

• Stabiel neer te zetten door het

ontwerp.

• Deze dispenser wordt geleverd zonder

tape.

Lijmrollers

PRITT GLUE-IT NAVULBARE

LIJMROLLER

• Schoon, precies en snel lijmen.

• Met handige navulcassette.

• Gemaakt van 80% gerecycled

materiaal.

• Bandlengte: 14m.

Lijmstiften

PRITT LIJMSTIFT

• De kindvriendelijke plakstift voor het

plakken van papier, karton en foto's.

• Met opdraaibare stift en gekartelde

dop.

• Uitwasbaar.

• Verkrijgbaar in 11, 22 en 43gr.

• Bestaat voor 90% uit gerecycled

materiaal.

Plakband/Lijmrollers/Lijmstiften

voor rollen tot 10mm VE:12 57955 800254

voor rollen tot 33m VE:6 57956 800255

permanent houder + navulling

VE:10 836050

permanent navulling VE:20 836055

non-permanent houder + navulling

VE:10 836060

non-permanent navulling VE:20 836065

11gr PK 112 VE;30 836011

22gr PK 212 VE:18 836013

43gr PK 312 VE:15 836015

TESA ECO PLAKBANDHOUDER

• De Tesa milieuvriendelijke hand

dispenser bestaat uit

100% gerecycled kunststof.

• De elegante Tesa bureau-dispenser

economy voor kantoor- en

thuisgebruik.

• Voor breedtes tot 19mm.

• Getand blad voor nette versnijding.

• Glijdt niet (anti-slip nopjes).

• Wordt geleverd zonder plakband. voor rollen tot 33m 59327 800289

TESA ECO LIJMROLLER

NAVULBAAR

• De groene Tesa lijmroller is uiterst

milieuvriendelijk en bestaat voor 100%

uit gerecycled plastic (complete roller

excl. tape).

• Permanente extra sterke kleefkracht

voor optimale verlijming.

• Maakt geen vlekken, oplosmiddelvrije

lijmlaag.

• Geschikt voor zowel links- als

rechtshandigen.

• Eenvoudig te gebruiken navulling.

TESA LIJMSTIFT ECO

• Tesa lijmstick bestaande uit 100%

recyclet plastic is zeer

milieurvriendelijk.

• Permanente lijm op waterbasis, zonder

oplosmiddel.

• Geschikt voor verlijming van papier,

karton en foto's.

• Uitwasbaar.

permanent in hangdoosje

VE:5 59100 836091

non-permanent in hangdoosje

VE:5 59200 836092

permanent navulling in hangdoosje

VE:5 59110 836093

non-permanent navulling in

hangdoosje VE:5 59210 836094

10gr VE:24 57024 836045

20gr VE:12 57026 836046

40gr VE:12 57029 836047

20gr in hangdoosje 58004 836048

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

6

85


7

opbergmiddelen


7

88

Ordners

Ordners

ELBA ORDNER A4 SMART

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Grijs gewolkt marmer.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.

• Versterkt grijpgat.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

ELBA ORDNER A4 TOUAREG

• ELBA Touareg ordner gemaakt van

100% recyclebaar materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Extra randbescherming, grijpgat en

opgeplakt rugetiket.

ELBA ORDNER A5 RADO

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Omslag van gewolkt zwart karton.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Met opgeplakt rugetiket.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

80mm 10428 502250

50mm 10425 502251

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm ordner 268040 502400

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

80mm staand 10517 500920

80mm liggend 10516 501120

ELBA ORDNER A4 RADO

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Grijs gewolkt marmer.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.

• Versterkt grijpgat.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

ELBA ORDNER FOLIO RADO

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Grijs gewolkt marmer.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.

• Versterkt grijpgat.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• 100% gerecycled papier en karton.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

ELBA ORDNER A3 RADO

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Omslag van zwart gemarmerd

hardboard.

• Versterkt grijpgat.

• Met opgeplakt rugetiket en schutblad.

• Zonder sleuven.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm 10407 502020

50mm 10404 500620

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

80mm 10929 501320

50mm 10926 501420

• Verpakkingseenheid doos à 3 stuks.

80mm staand 11318 500320

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

80mm liggend 11319 500300

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

50mm liggend 11315 500400


ESSELTE ORDNER A4

• Karton.

• Met sleuven voor optimale stabiliteit.

• Zwart gemarmerd.

• 100% recycled papier en karton.

• Met Blaue Engel keurmerk.

LEITZ ORDNER A4 RE:CYCLE

• Leitz Re:cycle ordners.

• Alle papieren onderdelen zijn gemaakt

van 100% gerecycled materiaal.

• Ook 100% recyclebaar.

• Gemakkelijk te demonteren voor het

scheiden van de materialen.

• Met papier maché duimgat en

vergrendelingssleuven.

• Met 180º mechaniek.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• De kleur is donkerblauw.

• Met Blaue Engel keurmerk.

LEITZ ORDNER A3

• Klassieke ordner van zwart karton.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• Met 180º mechaniek met 50% wijdere

opening, dat 20% sneller werkt door

links en rechts te vullen.

• 100% recycled papier en karton.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

75mm 46997 502781

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

50mm 56997 502720

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

ordner 80mm 1004 502881

ordner 50mm 1003 502880

• Verpakkingseenheid doos à 2 stuks.

77mm staand 1072 502404

77mm liggend 1073 502403

LEITZ ORDNER A4

• Klassieke ordner van zwart karton.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• Met 180º mechaniek met 50% wijdere

opening, dat 20% sneller werkt door

links en rechts te vullen.

• Gemaakt van 100% gerecycled papier

en karton.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

LEITZ ORDNER FOLIO

• Klassieke ordner van zwart karton.

• Met sleuven voor optimale

stabiliteit.

• 5 jaar garantie op

het mechaniek.

• Met 180º mechaniek

met 50% wijdere opening,

dat 20% sneller werkt

door links en rechts te vullen.

• 100% recycled papier en karton.

• Gratis templates voor rugetiketten

via www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

LEITZ ORDNER A5

• Klassieke ordner van zwart karton.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• Met 180º mechaniek met 50% wijdere

opening, dat 20% sneller werkt door

links en rechts te vullen.

• 100% recycled papier en karton.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

Ordners

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm 1080 502405

52mm 1050 502406

• Verpakkingseenheid pak à 4 stuks.

77mm liggend 1074 502407

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm 1082 502453

50mm 1052 502415

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

56mm liggend 1066 502421

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

77mm staand 1075 502409

77mm liggend 1076 502411

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

89


7

90

Ordners

LEITZ ORDNER A6

• Klassieke ordner van zwart karton.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• Met 180º mechaniek met 50% wijdere

opening, dat 20% sneller werkt door

links en rechts te vullen.

• 100% recycled papier en karton.

Ordners gekleurd

BUDGET ORDNER GEKLEURD

• Binnen- en buitenzijde met papieren

afwerking.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Voorzien van opgeplakt rugetiket.

• Metalen grijpgat en randbeschermers.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

LEITZ ORDNER A4 GEKLEURD

• Vervaardigd uit extra sterk 100%

gerecycled karton overtrokken met PPfolie.

• Met 180° precisiemechaniek.

• Met vergrendelingssleuven voor

optimale stabiliteit.

• Metalen versterking aan onderzijde

ordner.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• 5 jaar garantie op het mechaniek.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm wit 502270

80mm zwart 502271

80mm rood 502272

80mm blauw 502273

80mm groen 502274

80mm geel 502275

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

50mm wit 502260

50mm zwart 502261

50mm rood 502262

50mm blauw 502263

50mm groen 502264

50mm geel 502265

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm wit 1010 502160

80mm zwart 1010 502161

80mm rood 1010 502162

80mm blauw 1010 502163

80mm groen 1010 502164

80mm geel 1010 502165

80mm oranje 1010 502166

80mm bruin 1010 502167

80mm grijs 1010 502172

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

77mm liggend 1078 502423

ELBA ORDNER A4 COLOUR SMART

• Kwaliteitsordner met

hefboommechaniek.

• Binnen- en buitenzijde met papieren

afwerking.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Voorzien van opgeplakt rugetiket.

• Metalen grijpgat en randbeschermers.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

50mm wit 1015 502180

50mm zwart 1015 502181

50mm rood 1015 502182

50mm blauw 1015 502183

50mm groen 1015 502184

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

80mm zwart 10457 500500

80mm blauw 10457 500501

50mm zwart 10415 500600

50mm blauw 10415 500601

50mm geel 1015 502185

50mm oranje 1015 502186

50mm bruin 1015 502187

50mm grijs 1015 502192


Bankordners en -ringbanden

ELBA BANKORDNER A4 SMART

• Kwaliteitsordner met twee

hefboommechanieken.

• Voor 2x A5 dwarsliggende

documenten.

• Grijs gewolkt marmer.

• Gemaakt van extra stevig karton.

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.

• Metalen grijpgat en randbeschermers.

• Met Rado sleuven voor optimale

stabiliteit.

• Van 100% gerecycled papier en karton.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering en Blaue Engel keurmerk.

LEITZ BANKORDNER A4 GEKLEURD

• Kwaliteitsordner met twee

hefboommechanieken.

• Voor 2x A5 dwarse documenten.

• Gemaakt van extra stevig

geplastificeerd karton.

• Met opgeplakt etiket.

• Metalen grijpgat en randbeschermers.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met sleuven voor optimale stabiliteit.

Scheidingsstroken en schutbladen

QUANTORE ICN1

SCHEIDINGSSTROKEN

• Tussenstroken die volledig voldoen aan

de strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706 norm en daarmee aan de

criteria van het maatschappelijk

verantwoord ondernemen initiatief van

de overheid.

Ordners/Ordnertoebehoren

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

75mm karton 10401 501620

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

75mm rood 1012 502432

75mm blauw 1012 502433

75mm groen 1012 502434

• 250gr karton chloor en zuurvrij volgens

ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Formaat 120x230mm.

• Doos à 250 stuks.

chamois 504345

grijs 504346

oranje 504347

LEITZ BANKORDNER A4

• Kwaliteitsordner met twee

hefboommechanieken.

• Voor 2x A5 dwarse documenten.

• Grijs gewolkt marmer.

• Zwarte rug met opgeplakt etiket.

• Metalen grijpgat en randbeschermers.

• Met sleuven voor optimale stabiliteit.

• Gemaakt van 100% gerecycled papier

en karton.

• Gratis templates voor rugetiketten via

www.leitz.com/easyprint.

• Met Blaue Engel keurmerk.

ELBA SCHEIDINGSSTROKEN SMAL

• Gekleurde scheidingsstroken voor het

maken van een gemakkelijke

onderverdeling in uw dossiers en

ordners.

• Afmetingen 105x240mm.

• Zwaar 190gr manillakarton.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• 2-gaats.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

75mm karton 1092 502416

• Pak à 100 stuks.

wit 504200

blauw 504203

geel 504205

oranje 504206

roze 504207

chamois 504208

grijs 504212

groen 504229

assorti 504220

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

91


7

92

Ordnertoebehoren

ELBA SCHEIDINGSSTROKEN BREED

• Gekleurde scheidingsstroken voor het

maken van een gemakkelijke

onderverdeling in uw dossiers en

ordners.

• 120x225mm.

• Zwaar 190gr manillakarton.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• 2-gaats.

• Met Blaue Engel keurmerk.

ELBA SCHUTBLADEN A4 MET

INDEXERING

• Gemaakt van 160gr karton.

• A4-formaat.

• 2-gaats.

• Voor een snel een overzicht van de

inhoud dankzij de indexering.

• Met Blaue Engel keurmerk.

LEITZ SCHEIDINGSBLADEN A4

• Voordelige kartonnen tabbladen voor

onderverdelingen in ordners of

ringbanden.

• De verschillende tabs zijn uit te

knippen.

• 200grs karton.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Pak à 100 stuks.

wit 504210

blauw 504213

groen 504214

geel 504215

oranje 504216

roze 504219

grijs 504222

chamois 504224

• Pak à 100 stuks.

chamois 06400 531553

• 200gr.

• Pak à 100 stuks.

grijs 4-gaats 1650 504020

grijs 11-gaats 1651 504030

• 230gr.

• Pak à 100 stuks.

rood 4-gaats 1652 504042

geel 4-gaats 1652 504045

grijs 4-gaats 1652 504052

ELBA SCHEIDINGSSTROKEN

TRAPEZIUM

• Gekleurde scheidingsstroken voor het

maken van een gemakkelijke

onderverdeling in uw dossiers en

ordners.

• 240mm breed 55/105mm hoog.

• Zwaar 190gr manillakarton.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• 2-gaats.

• Met Blaue Engel keurmerk.

JALEMA INFINIO

SCHEIDINGSSTROOK

• Handige stroken om een

onderverdeling aan te brengen in uw

dossiers.

• Standaard voorzien van twee

ponsgaten.

• 160gr chloorvrij en zuurvrij Colorcraft

volgens ISO 9706.

• ICN1 goedgekeurd volgens de

archiefwet.

• PEFC gecertificeerd.

• Formaat 225x120mm.

• Pak à 100 stuks.

blauw 504325

groen 504326

geel 504327

oranje 504328

chamois 504329

roze 504330

wit 504331

grijs 504332

• Doos à 500 stuks.

scheidingsstroken 3720827 510376


Ordnertoebehoren/Ringbanden

Ordnerrugetiketten en insteekkaarten voor printers

AVERY RUGETIKETTEN VOOR PRINTERS UNIVERSEEL

• Zelfklevende ordnerrugetiketten op A4 vellen.

• Gun uw ordners een tweede leven.

• Avery ordneretiketten schijnen niet door.

• Alle witte etiketten zijn FSC-gecertificeerd.

Het etiket is helemaal blanco, waardoor u ze volledig kan personaliseren.

• Geschikt voor zowel inkjet- en laserprinters als kopieermachines.

• Gratis online templates en software via www.avery.eu

AVERY RUGETIKETTEN VOOR

PRINTERS

• Zelfklevende ordnerrugetiketten op A4

vellen.

• Gun uw ordners een tweede leven.

• FSC-gecertificeerd.

• Avery ordneretiketten schijnen niet

door.

Het etiket is helemaal blanco, waardoor

u ze volledig kan personaliseren.

• Speciaal voor inkjet- en laserprinters.

• Gratis online templates en software via

www.avery.eu

Ringbanden A4 2-rings

ELBA TOUAREG RINGBAND A4 2-

RINGS

• ELBA Touareg 2-rings ringband

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Met zelfklevend rugetiket.

• Voor laserprinters.

192x62mm (breed)100stuks 25vel

L7701 817193

192x39mm (smal)175stuks 25vel

L7702 817258

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

30mm ringband 2-rings 063040 257522

192x34mm 800 stuks wit 100vel L6060 817507

192x38mm 140 stuks rood 20vel L4762 811064

192x38mm 140 stuks blauw 20vel L4763 811135

192x38mm 140 stuks groen 20vel L4764 811061

192x38mm 140 stuks geel 20vel L4765 811062

192x38mm 174 stuks wit 25vel L4760 817494

192x38mm 700 stuks wit 100vel L4760 502080

192x59mm 100 stuks wit 25vel L6061 817504

192x59mm 400 stuks wit 100vel L6061 817505

192x61mm 80 stuks rood 20vel L4766 817530

192x61mm 80 stuks blauw 20vel L4767 817528

192x61mm 80 stuks groen 20vel L4768 817521

192x61mm 80 stuks geel 20vel L4769 817519

192x61mm 100 stuks wit 25vel L4761 817495

192x61mm 400 stuks rood 100vel L4766 817531

192x61mm 400 stuks blauw 100vel L4767 817529

192x61mm 400 stuks groen 100vel L4768 817527

192x61mm 400 stuks geel 100vel L4769 817520

192x61mm 400 stuks wit 100vel L4761 817005

297x59mm 75 stuks wit 25vel L6059 817508

297x61mm 60 stuks geel 20vel L4755 811059

297x61mm 75 stuks wit 25vel L4759 817533

Ringbanden A4 4-rings

ELBA TOUAREG RINGBAND A4 4-

RINGS

• ELBA Touareg 2-rings ringband

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Met zelfklevend rugetiket.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

35mm ringband 4-rings 463040 257523

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

93


7

94

Ringbanden/Ringbandinterieurs

Ringbanden A4 23-rings

MULTO RINGBAND 23-RINGS SHINE

• Nieuw bij Multo, FSC gecertificeerde

ringbanden.

• Multo SHINE.

• Leverbaar als 23-rings band.

• Voorzien van trendy kleuren en toch

een bijdrage leveren aan het milieu, ja

ook dat kan.

Ringbandinterieurs

QUANTORE INTERIEURPAPIER

23-GAATS

• 70gr papier.

• 23-gaats perforatie.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

QUANTORE COLLEGEBLOK 23-

GAATS

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 70gr papier.

• met 23-gaats perforatie.

• Zijspiraal met microperforatie.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

• Glanslaminaat.

• Capaciteit 19mm. assorti 268869

• Pak à 100vel.

• Verpakkingseenheid doos à 10 pak.

A4 gelinieerd 091243

A4 ruit 5mm 091244

A4 ruit 10mm 091245

A4 blanco 091246

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091248

A4 ruit 5mm 091249

A4 ruit 10mm 091250

QUANTORE RINGBANDBLOK

23-GAATS

• Schrijfblok met 100vel schrijfpapier.

• 70gr papier.

• Met 23-gaats perforatie.

• Zijgelijmd.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

MULTO INTERIEURPAPIER 23-GAATS

• Houtvrij papier.

• A4-formaat.

• Past in alle 2-4 en 23-ringsbanden.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

A4 gelinieerd 091251

A4 ruit 5mm 091252

A4 ruit 10mm 091253

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

80gr blanco 50vel 7310150 273060

80gr 35 lijnen met voorlijn

100vel 7310120 273361

80gr ruit 5mm 50vel 7310180 273460

80gr ruit 10mm 50vel 7310160 273560

80gr journaalpapier 7360240 274160

60gr overtrekpapier

50vel 7310760 274770

100gr muziekpapier

50vel 7310130 274760

120gr tekenpapier 50vel 7310200 274460

140gr hobbypapier20vel 7320410 274960


MULTO RINGBANDBLOK 23-GAATS

• 100vel zijgelijmd papier.

• Chloorvrij 80gr gebleekt papier.

• Passend in alle 2-,4- en 23-ringsbanden.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

MULTO PRESENTATIE

COLLEGEBLOK 23-GAATS

• 120vel 80gr papier.

• Deze extra dikke collegeblok is

voorzien van 4 verwisselbare kunststof

tabbladen.

• De voorzijde is voorzien van een

wisselcover.

• U kunt uw blok personaliseren door er

bijvoorbeeld uw bedrijfslogo of een

foto in te plaatsen.

MULTO COLLEGEBLOK 17-GAATS

• 80vel met dubbelspiraal.

• Chloorvrij 80gr gebleekt papier.

• Passend in alle 2- en 17-ringsbanden.

• A5-formaat.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

gelijnd 7320940 279361

ruit 5mm 7320950 279461

• Tevens levert u een bijdrage aan het

milieu alle kunststof is recyclebaar en

het papier is FSC gecertificeerd.

• U heeft de garantie dat voor dit papier

geen illegale houtkap is gepleegd.

ruit 5mm 7320942 278572

ruit 10mm 7320943 278570

• verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

gelijnd 7320910 278341

ruit 5mm 7320912 278441

Ringbandinterieurs

MULTO COLLEGEBLOK 23-GAATS

• 80vel met dubbelspiraal.

• Chloorvrij 80gr gebleekt papier.

• Passend in alle 2-,4- en 23-ringsbanden.

• A4-formaat.

• FSC gecertificeerd.

MULTO INTERIEURPAPIER 17-GAATS

• Houtvrij papier.

• A5-formaat.

• 17-ringsperforatie voor 2- en 17

ringsbanden.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

gelijnd 7320900 278561

ruit 5mm 7320902 278469

ruit 10mm 7320901 278569

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

80gr blanco 50vel 7310950 273040

80gr 32 lijn dictaat 50vel 7310940 273140

80gr 28 lijn met voorlijn

50vel 7310590 273340

80gr ruit 5mm 50vel 7310980 273440

80gr ruit 10mm 50vel 7310960 273540

120gr tekenpapier 50vel 7310770 274440

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

95


7

96

Ringbandinterieurs

Showtassen 4-gaats

LEITZ SHOWTAS A4 4-GAATS

• Kwaliteits showtassen van

polypropyleen.

• Copysafe.

• De bovenzijde is open voor het in- en

uithalen van documenten.

• Met 4 versterkte ponsgaten voor

opberging in mappen, ringbanden en

ordners.

LEITZ SHOWTAS A4

4-GAATS SPECIAAL

• Kwaliteits showtassen van

polypropyleen.

• Zeer groot gebruikscomfort dankzij de

open zijde aan de bovenkant en aan de

perforatiezijde.

Showtassen 11-gaats

LEITZ COMBIFILE SHOWTAS A4 11-

GAATS

• Unieke combinatie van een showtas en

zichtmap in één middels de

innovatieve, uitvouwbare 11-gaats

perforatie strip.

• Bovendien zijn de combimappen

voorzien van een afsluitbare

bovenhoek voor bescherming van uw

documenten.

• Met een labelvenster met label.

Het gestructureerd zware 200 micron

dikke polypropyleen onderstreept nog

eens de hoge kwaliteit en de

professionele uitstraling.

• Leverbaar in de kleuren transparant en

transparant grijs en blauw.

• Doos à 100 stuks.

0,07mm A4 standaard kwaliteit PP

4790 510551

0,10mm A4 standaard kwaliteit PP

4704 510536

0,13mm A4 extra sterk PP 4720 510566

0,12mm A4 extra sterk PP 4740 510532

• Doos à 100 stuks.

0,12mm 4780 510538

• Pak à 6 stuks.

Combimap transparant 47260003 510731

Harmonicamap transparant

47270003 510733

Combimap harde rug transparant

47280003 510735

Sorteermap transparant47290003 510737

LEITZ SHOWTAS A4 4-GAATS

RE:CYCLE

• Leitz Re:cycle showtas.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Verpakt in een doos van 100%

gerecycled materiaal.

• Ook 100% recyclebaar.

• Copy safe PP 90 micron.

• Capaciteit 25vel.

• Transparant gestructureerd.

LEITZ SHOWTAS A3 4-GAATS

• Kwaliteits showtassen van

polypropyleen.

• A3-formaat, gevouwen tot A4.

REXEL ECODESK

SHOWTAS 11-GAATS

• Showtas van 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Gemaakt van extra duurzaam, copysafe

PP (120 micron).

• 11-gaats perforatie.

• Lichte reliëffinish.

• 100 % gerecyclede, geperforeerde strip.

• Geschikt voor A4-documenten.

• Capaciteit 25vel.

• Doos à 100 stuks.

showtas 4791 502887

• Pak à 50 stuks.

0,12mm 4723 510537

• Pak à 25 stuks.

transparant 510728


Showtassen 23-gaats

MULTO SHOWTAS A4 23-GAATS

• Multo showtas 23-rings A4-formaat.

Showtassen 17-gaats

MULTO SHOWTAS A5 17-GAATS

• Multo showtas 17-rings A5-formaat.

• Pak à 10 stuks.

Tabbladen A4 4-gaats

QUANTORE TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 4-GAATS

• Tabbladen van 175gr recycled karton.

• Tabs verdeeld over de hoogte van het

blad.

• Zonder opdruk.

• Beschrijfbaar.

• Assorti kleuren.

• Per set verpakt in krimp.

Ringbandinterieurs/Tabbladen

• Pak à 10 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 10 pak.

0,08mm met nerf 7230400 275960

0,14mm extra zwaar 7348010 276160

• Verpakkingseenheid doos à 10 pak.

0,08mm met nerf 7171400 276141

• Verpakkingseenheid doos à 10 pak.

0,10mm glad 7347010 276140

5-delig VE:50 270508

10-delig VE:25 270509

MULTO SHOWTAS A3 23-GAATS

• Multo showtas 23-rings A3-formaat.

Ordneralfabets

LEITZ ORDNERALFABET KARTON

• Tabbladen van karton.

• 2-gaats.

• 20-delig met alfabet.

• Formaat 18x24cm.

• 100% recycled papier.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Pak à 10 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 5 pak.

0,08mm met nerf 7042300 276161

20-delig met alfabet VE:24

1212 504010

NIET TE VEEL EN NIET TE WEINIG IN HUIS

U zit niet graag zonder maar uw

voorraadruimte is beperkt. Bij ons

kunt u de meeste artikelen per stuk

bestellen. Oftewel: ons magazijn is

uw voorraad. Voor uw bestelgemak

staat soms de

"verpakkingseenheid" vermeld, dit

is de meest gangbare hoeveelheid

waarin een artikel geleverd wordt.

TIP

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

97


7

98

Tabbladen

BUDGET TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 4-GAATS

• Tabs verdeeld over de hoogte van het

blad.

• Per set verpakt in krimp. 5-delig VE:50 270506

KANGARO TABBLADEN KARTON

WIT 4-GAATS

• Tabbladen zonder bedrukking

waardoor deze voor iedere vrije

indeling te gebruiken zijn.

• De bladen zijn van wit karton 190grs,

met assorti gekleurde tabs.

• De tabs en de ponsgaten zijn kunststof

(mylar) versterkt.

• Per set verpakt in een krimp.

QUANTORE TABBLADEN KARTON

WIT 4-GAATS

• Tabbladen van een mooie kwaliteit

ivoorkleurig 170gr karton.

• De tabs en de ponsgaten zijn met

glashelder kunststof verstrekt.

• Zowel met aan twee zijden bedrukte

tabs, als met gekleurde blanco tabs

verkrijgbaar.

• Per set verpakt in krimp.

KARTON VERSUS POLYPROPYLEEN

TIP

5-delig VE:40 PK405 271550

10-delig VE:20 PK410 271552

• Met geplastificeerde gekleurde tabs.

5-delig VE:40 270516

10-delig VE:25 270517

LEITZ TABBLADEN KARTON

4-GAATS

• Met gekleurde tabs voor het snel

terugvinden van gegevens.

• Per set verpakt in krimp.

• 100% recycled papier.

• Met Blaue Engel keurmerk.

KANGARO TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 4-GAATS

• Tabbladen van recycled karton.

• 160grs zonder bedrukking, waardoor

deze voor iedere vrije indeling te

gebruiken zijn.

• Met indexvel.

• De bladen en tabs zijn beschrijfbaar en

worden per set in assorti kleuren

geleverd.

• Per set verpakt in een krimp.

Wanneer u de keuze hebt tussen gelijkwaardige producten van karton of

van polypropyleen, dan hebben de kartonnen producten uit milieuoogpunt de voorkeur. Zeker als het karton is

gemaakt van gerecyclede materialen of een keurmerk heeft zoals Blaue Engel, FSC of PEFC. Polypropyleen wordt

tenslotte gemaakt uit aardolie, een product wat op termijn eindig is. Vandaar dat in de meeste gevallen wordt

gekozen voor de kartonnen uitvoering.

• Met geplastificeerde bedrukte tabs.

5-delig met cijfers VE:40 270518

10-delig met cijfers VE:25 270519

12-delig met cijfers VE:18 270520

15-delig met cijfers VE:15 270521

20-delig met cijfers VE:12 270522

31-delig met cijfers VE:8 270523

20-delig met alfabet VE:12 270524

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

6-delig 4350 VE:25 504060

5-delig VE:50 PE405 270665

10-delig VE:25 PE410 270668


KANGARO TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 4-GAATS

• Tabbladen van recycled karton.

• 250grs RAL-UZ56, zonder bedrukking,

waardoor deze voor iedere vrije

indeling te gebruiken zijn.

• De bladen en tabs zijn beschrijfbaar en

worden per set in assorti kleuren

Tabbladen A4 9/11-gaats

AVERY INDEXMAKER TABBLADEN

KARTON WIT 9-GAATS

• Kartonnen tabbladen 190gr.

• Voorzien van transparante etiketten en

indexblad om zelf te bedrukken.

• Nu voorzien van gebruiksvriendelijke

Easy Apply toepassing; inclusief

afneembare strip met alle tab-etiketten

voor een eenvoudige verwerking op de

tabs.

• U kunt in één keer de etiketten op de

tabs plaatsen.

AVERY READYINDEX

TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 9-GAATS

• Kartonnen tabbladen 190gr met

gekleurde, voorgenummer tabs.

• Voorzien van bedrukbaar indexblad.

• Snel en eenvoudig te bedrukken via

www.Avery.eu.

• Tabs en perforatierand zijn extra

versterkt.

• A4-formaat.

• 9 gaats perforatie.

• FSC gecertificeerd.

• Per set verpakt in krimp.

geleverd.

• Verpakt per krimp à 10 sets.

• Blauwe Engel gecertificeerd.

5-delig VE:10 PGZ405 270661

• Gratis online templates en software via

www.Avery.eu.

• Tabs en perforatierand zijn extra

versterkt.

• A4-formaat.

• 9 gaats perforatie.

• FSC gecertificeerd.

• Per set verpakt in krimp.

5-delig L7411-5R VE:10 272436

6-delig L7411-6R VE:10 272437

10-delig L7411-10R VE:10 272438

12-delig L7411-12R VE:10 272439

KANGARO TABBLADEN KARTON

WIT BEDRUKT 4-GAATS

• Tabbladen van een mooie kwaliteit wit

190gr. karton.

• De witte afgeronde tabs zijn tweezijdig

zwart bedrukt met cijfers.

• Uitgevoerd met dubbele bedrukking

om ook bij aflopende telling te

gebruiken.

• De tabs en de ponsgaten zijn met

glashelder kunststof (mylar) versterkt.

• Per set verpakt in een krimp.

5-delig L7455-5M VE:10 272432

6-delig L7455-6M VE:10 272433

AVERY READYINDEX TABBLADEN

KARTON EXTRA BREED 9-GAATS

• De tabbladen zijn voorgenummerd en

gekleurd.

• Extra breed is perfect bij gebruik van

showtassen, zodat indexering zichtbaar

blijft.

• De inhoudsopgave is zelf te bedrukken

met de gratis templates van Avery

beschikbaar in Microsoft Word.

• Handig voor een hoge oplage van

rapporten of trainingsdocumenten.

• 190gr karton.

• A4-formaat

• 9 gaats perforatie.

• Deze tabbladen zijn FSC gecertificeerd.

• Per set verpakt in krimp.

Tabbladen

5-delig met cijfers VE:40 PK405C 271500

10-delig met cijfers VE:20 PK410C 271501

12-delig met cijfers VE:18 PK412C 271502

20-delig met cijfers VE:10 PK420C 271503

31-delig met cijfers VE:10 PK431C 271504

12-delig met maanden

VE:18 PK412J 271530

20-delig met alfabet

VE:15 PK420AZ 271540

10-deligL7455-10M VE:10 272434

12-deligL7455-12M VE:10 272435

6-delig L7411-6B VE:10 272445

10-delig L7411-10B VE:10 272446

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

99


7

100

Tabbladen

ELBA TABBLADEN TOUAREG

11-GAATS

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

Tabbladen A4 23-gaats

QUANTORE TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 23-GAATS

• Tabbladen van 175gr recycled karton.

• Tabs verdeeld over de hoogte van het

blad.

• Zonder opdruk.

• Beschrijfbaar.

• Assorti kleuren.

• Per set verpakt in krimp.

BUDGET TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 23-GAATS

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Tabbladen met universele 11-gaats

perforatie voor gebruik in 2- en 4 rings

ringbanden en ordners.

• Zonder opdruk, met beschrijfbare tabs.

• Per set verpakt in krimp.

5-delig VE:50 270510

10-delig VE:25 270511

• Per set verpakt in krimp. 5-delig VE:50 270507

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

tabbladen 5-delig 578540 271600

tabbladen 6-delig 578640 271601

ESSELTE TABBLADEN KARTON

23-GAATS

• Tabs verdeeld over de hoogte van het

blad.

• Per set verpakt in krimp.

KANGARO TABBLADEN KARTON

WIT 23-GAATS

• Tabbladen zonder bedrukking

waardoor deze voor iedere vrije

indeling te gebruiken zijn.

• De bladen zijn van wit karton 190grs,

met assorti gekleurde tabs.

• De tabs en de ponsgaten zijn kunststof

(mylar) versterkt.

• Per set verpakt in een krimp.

5-tabs karton VE:25 30525 270275

6-tabs karton VE:25 30625 270276

7-tabs karton VE:25 30725 270277

10-tabs kartonVE:25 31025 270278

12-tabs kartonVE:25 31225 270279

5-delig VE:40 PK405M 271520

10-delig VE:20 PK410M 271521


Tabbladen/Visitekaartopbergsystemen

KANGARO TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 23-GAATS

• Tabbladen van recycled karton.

• 160grs zonder bedrukking, waardoor

deze voor iedere vrije indeling te

gebruiken zijn.

• Met indexvel.

• De bladen en tabs zijn beschrijfbaar en

worden per set in assorti kleuren

geleverd.

• Per set verpakt in een krimp.

KANGARO TABBLADEN KARTON

WIT BEDRUKT 23-GAATS

• Tabbladen van een mooie kwaliteit wit

190gr. karton.

• De witte afgeronde tabs zijn tweezijdig

zwart bedrukt met cijfers.

• De tabs en de ponsgaten zijn met

glashelder kunststof (mylar) versterkt.

• Per set verpakt in een krimp.

Visitekaartjes

AVERY VISITEKAARTJES VOOR

PRINTERS UNIVERSEEL

• Maak zelf in een handomdraai

professionele visitekaartjes met uw

printer.

• Stevige papierkwaliteit.

• Gestanste visitekaartjes met perfect

gladde randen voor laserprinters.

• Geschikt voor inkjetprinters,

(kleuren)laserprinters en copiers.

• Formaat 85x54mm.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

5-delig VE:50 PE405M 270666

10-delig VE:25 PE410M 270667

5-delig met cijfers VE:40 PK405CM 271510

10-delig met cijfers VE:20 PK410CM 271511

12-delig met cijfers VE:18 PK412CM 271512

12-delig met maanden

VE:18 PK412JM 271531

20-delig met alfabet

VE:15 PK420AZM 271541

250 stuks 185gr dubbelzijdig

C32010 541408

250 stuks 200gr mat C32011 541423

250 stuks 220gr recycled C32075 541407

KANGARO TABBLADEN KARTON

GEKLEURD 23-GAATS

• Tabbladen van recycled karton.

• 250grs RAL-UZ56, zonder bedrukking,

waardoor deze voor iedere vrije

indeling te gebruiken zijn.

• De bladen en tabs zijn beschrijfbaar en

worden per set in assorti kleuren

geleverd.

• Verpakt per krimp à 10 sets.

• Blauwe Engel gecertificeerd.

5-delig VE:40 RY405M 270438

10-delig VE:20 RY410M 271505

12-delig VE:15 RY412M 271507

BESTELLEN VIA INTERNET

TIP

AVERY VISITEKAARTJES VOOR

LASERPRINTERS

• Maak zelf in een handomdraai

professionele visitekaartjes met uw

laserprinter.

• Stevige papierkwaliteit.

• Gestanste visitekaartjes met perfect

gladde randen.

• Formaat 85x54mm.

• Dubbelzijdig bedrukbaar.

• Met Quick&Clean voor perfecte

afwerking, en gemakkelijk

uitneembaar.

• Templates zijn eenvoudig te

downloaden via avery.eu

Bespaar tijd en geld

door uw kantoorartikelen

elektronisch te bestellen.

U heeft 24 uur per dag toegang

tot onze gebruikersvriendelijke

elektronische bestelsysteem en

catalogus. U kunt met enkele

muisklikken razendsnel bestellen.

250 stuks 220gr met ronde hoeken

C32025 541410

125 stuks 220gr dubbel gevouwen

C32068 541412

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

101


SIGEL VISITEKAARTJES

• Visitekaartjes van Sigel.

• 3C Technologie - met gladde kanten

rondom.

• Zonder perforatie.

• Gemakkelijk ontwerpen, printen en

losmaken.

Visitekaartopbergsystemen/Mappen

Milieuvriendelijke mappen

QUANTORE ICN-FSC MAPPEN

• Mappen die volledig voldoen aan de

strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Kleur chamois.

• Ook zijn er vouwmappen en

dossiermappen in deze kwaliteit en in 5

kleuren verkrijgbaar.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

ELBA TOUAREG MAPPEN

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• ELBA Touareg kantoor- en

opbergartikelen.

• 10 kaartjes per vel op A4, formaat

85x55 mm.

• Geschikt voor inkjet of laserprinter.

• FSC gecertificeerd.

• Vouwmappen

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 blauw 510204

A4 chamois 510205

A4 grijs 510206

A4 groen 510207

A4 oranje 510208

folio blauw 510209

folio chamois 510210

folio grijs 510211

folio groen 510212

folio oranje 510213

• Dossiermappen

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 blauw 510135

A4 chamois 510136

A4 grijs 510137

A4 groen 510138

A4 oranje 510139

folio blauw 510140

folio chamois 510141

folio grijs 510142

folio groen 510143

folio oranje 510144

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

35mm ringband 4-rings 463040 257523

30mm ringband 2-rings 063040 257522

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

80mm ordner 268040 502400

elastomap 120440 510455

• Voor laserprinters.

100 stuks 190gr glad LP790 541462

100 stuks 225gr glad LP795 541463

100 stuks 225gr wit

met ronde hoeken LP798 541464

• Binnenmappen.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met ponsgaten 522330

folio met ponsgaten 522331

• Driehoeksmappen.

• Verpakkingseenheid pak à 100 stuks.

chamois 522334

• Bijlagemappen.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 aan de korte zijde open 510378

A4 aan de lange zijde open 510379

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

35mm verzamelbox 193540 512630

50mm documentenbox 995040 512631

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

tabbladen 5-delig 578540 271600

tabbladen 6-delig 578640 271601

• Binnenmappen met hechtmechaniek.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met mechaniek 522332

folio met mechaniek 522333

• Hangmappen.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met V bodem 510200

A4 met 3cm bodem 510201

folio met V bodem 510202

folio met 3cm bodem 510203

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

vouwmap met 2 kleppen 100030 522193

vouwmap zonder klep 103070 522190

binnenmap 5-delig 103270 522191

pocketmap 103370 522192

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

103


7

104

Mappen

JALEMA INFINIO MAPPEN

• Infinio is een representatieve en

documentvriendelijke mappenlijn.

• 270gr Colorkraft karton chloor- en

zuurvrij volgens ISO 9706.

• Doordat zowel het karton als het

hechtmechaniek aan de ICN-eisen

voldoet, zijn de mappen bijzonder

geschikt voor langdurige archivering.

• FSC gecertificeerd.

• De mappen voldoen aan artikel 4.1 van

de regeling duurzaamheid

archiefbescheiden van de Nederlandse

Archiefwet.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

REXEL ECODESK MAPPEN

• Mappen van 100% gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Gemaakt van extra duurzaam

polypropyleen.

• Groot label van gerecycled papier.

• Voor A4-formaat.

• Zwart met stijlvolle print.

Vouw- en binnenmappen

QUANTORE VOUWMAP

ONGELIJK

• Stevig manillakarton, 250gr.

• Rillijnen in de rug en in de

overstekende achterkant.

• Uit gerecyclede materialen

vervaardigd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

A4 rood 510002

A4 blauw 510003

A4 groen 510004

A4 geel 510005

A4 oranje 510006

A4 grijs 510012

A4 chamois 510014

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

insteekmap A4 3711127 512770

dossiermap A4 3718127 512859

pocketmap A4 3717127 510280

clipexmap A4 3713127 512596

clipexmap folio 3713527 512595

bijlage pocketmap folio 3720527 510377

• Doos à 500 stuks.

scheidingsstroken 3720827 510376

• Pak à 5 stuks.

insteekmap L-model 510701

• Pak à 3 stuks.

documentenmap 328x240mm 510226

• Per stuk.

dossiermap 238x323mm 510225

documentenbox 328x242x28mm 510223

sorteermap 8-delig 240x324x22mm 510224

sorteertas 6-delig 330x243x38mm 510227

folio rood 510022

folio blauw 510023

folio groen 510024

folio geel 510025

folio oranje 510026

folio grijs 510032

folio chamois 510034

LEITZ RE:CYCLE MAPPEN

• Leitz Re:cycle milieu- en

documentvriendelijke mappen.

• Alle papieren onderdelen zijn gemaakt

van gerecycled materiaal.

• zowel het product als de verpakkings

zijn van 100% gerecycled materiaal.

• Kleur donkerblauw.

• Met Blaue Engel keurmerk.

QUANTORE ICN1 VOUWMAP

• Vouwmappen die volledig voldoen aan

de strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor- en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Voor het losbladig bewaren van

documenten.

• Met gelijke zijden.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

ordner 50mm 1003 502880

ordner 80mm 1004 502881

tijdschriftcassette 2477 502882

L-mappen 4001 502883

dossiermap 4622 502884

documentenbox 4623 502885

projectmap 4624 502886

showtas 4791 502887

brievenbakje 5217 502888

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 blauw 510204

A4 chamois 510205

A4 grijs 510206

A4 groen 510207

A4 oranje 510208

folio blauw 510209

folio chamois 510210

folio grijs 510211

folio groen 510212

folio oranje 510213


QUANTORE ICN1 BINNENMAP

• Binnenmappen die volledig voldoen

aan de strenge ICN kwaliteitseisen van

de Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Met stansingen voor hechtmechaniek

(exclusief).

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA SECOLOR VOUWMAP

GELIJK

• In deze map kunt u snel en herkenbaar

opbergen.

• Door de kleuren zijn de mappen

gemakkelijk terug te vinden.

• Bedrukking op voorzijde om de inhoud

op aan te geven.

• 225gr chloorvrij en zuurvrij colorcraft

karton.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x225mm v oor A4 en

348x225mm voor folio (FO).

ELBA TOUAREG BINNENMAP

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met ponsgaten 522330

folio met ponsgaten 522331

• Verpakkingseenheid doos à 250 stuks.

A4 grijs 3163107 522340

A4 rood 3163115 522342

A4 blauw 3163102 522343

A4 groen 3163108 522344

A4 geel 3163106 522345

A4 chamois 3163104 522346

folio grijs 3163507 522350

folio rood 3163515 522352

folio blauw 3163502 522353

folio groen 3163508 522354

folio geel 3163506 522355

folio chamois 3163504 522356

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam

product..

• Binnenmap met 5 verspringende tabs.

• Met voorbedrukte kaders voor het

gemakkelijk personaliseren van de

binnenmap.

JALEMA SECOLOR VOUWMAP

ONGELIJK

• De achterzijde steekt 15mm boven de

voorzijde uit en functioneert als een

brede ruiter.

• Bedrukking op voorzijde om de inhoud

op aan te geven.

• 225gr chloorvrij en zuurvrij colorcraft

karton.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x217/233mm v oor A4

en 348x217/233mm voor folio (FO).

ELBA TOUAREG VOUWMAP

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Traditionele vouwmap.

• Voorzien van een ergonomische

opening. Met voorbedrukte kaders

voor het gemakkelijk personaliseren

van de vouwmap.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

binnenmap 5-delig 103270 522191

Mappen

• Verpakkingseenheid doos à 250 stuks.

A4 grijs 3164107 522360

A4 rood 3164115 522362

A4 blauw 3164102 522363

A4 groen 3164108 522364

A4 geel 3164106 522365

A4 chamois 3164104 522366

folio grijs 3164507 522370

folio rood 3164515 522372

folio blauw 3164502 522373

folio groen 3164508 522374

folio geel 3164506 522375

folio chamois 3164504 522376

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

vouwmap zonder klep 103070 522190

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

105


7

106

Mappen

ELBA TOUAREG BINNENMAP MET

KLEP

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam

product..

• Dossiermap met 2 stofkleppen.

• Uitermate geschikt voor gebruik in

hangmappen.

Insteekmappen

QUANTORE INSTEEKMAP L-MODEL

PP

• Polypropyleen.

• Copysafe.

• L-model, de boven- en de rechterzijde

zijn open voor het in- en uitnemen van

documenten.

QUANTORE INSTEEKMAP L-MODEL

GEKLEURD

• Polypropyleen.

• Copysafe.

• L-model, de boven- en de rechterzijde

zijn open voor het in-en uitnemen van

documenten.

• Met voorbedrukte kaders voor het

gemakkelijk personaliseren van de

binnenmap.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

vouwmap met 2 kleppen 100030 522193

• Pak à 10 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 10 pak.

0,12mm met nerf 510579

• Pak à 25 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

0,12mm met nerf 510573

0,12mm glad 510574

0,16mm glad 510571

• Doos à 100 stuks.

0,12mm met nerf 510572

• A5-formaat.

• Pak à 25 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

0,12mm met nerf 510580

• Pak à 25 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

0,12mm blauw 510575

0,12mm rood 510576

0,12mm geel 510577

0,12mm groen 510578

ESSELTE VOUWMAP

• Stevig gerecycled 180gr manillakarton.

• Rillijnen in de rug en achterkant.

QUANTORE INSTEEKMAP L-MODEL

PP EXTRA ZWAAR

• Polypropyleen.

• Copysafe.

• L-model, de boven- en de rechterzijde

zijn open voor het in-en uitnemen van

documenten.

• Extra zware kwaliteit.

QUANTORE

INSTEEKMAP ICN1

• Driehoeksmappen die volledig voldoen

aan de strenge ICN kwaliteitseisen van

de Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen.

• 250gr karton chloor- en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Voor het losbladig bewaren van

documenten.

• Formaat 219x330mm.

• Capaciteit 5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

A4 rood 2013415 510042

A4 blauw 2013402 510043

A4 geel 2013406 510045

A4 paars 2013412 510048

A4 roze 2013411 510049

• Pak à 25 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

0,18mm glad 510570

• Verpakkingseenheid pak à 100 stuks.

chamois 522334


CLEVERSTORE INSTEEKMAP A4

• L-map van 140gr gerecycled papier.

• Voorzijde voorzien van een PP-venster

180x100mm.

• De map is beschrijfbaar

• Voor A4. formaat.

JALEMA SECOLOR

INSTEEKMAP

• Voor het losbladig bewaren van

documenten.

• A4-map van karton met een capaciteit

van 5mm.

• Driehoeksmap zodat documenten

zichtbaar blijven.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Capaciteit 5mm.

• Afmetingen 310x220mm.

LEITZ RE:CYCLE INSTEEKMAP

L-MODEL

• Leitz Re:cycle zichtmap.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Verpakt in een doos van 100%

gerecycled materiaal.

• Ook 100% recyclebaar.

• Copy safe PP 130 micron.

• Capaciteit 40vel.

• Transparant gestructureerd.

• Doos à 100 stuks.

wit 510320

rood/cerise 510322

blauw 510323

groen 510324

geel 510325

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

A4 rood 3153315 512752

A4 blauw 3153302 512753

A4 chamois 3153304 512764

A4 grijs 3153307 512762

A4 geel 3153306 512755

A4 groen 3153308 512754

• Doos à 100 stuks.

L-mappen 4001 502883

ELCO ORDO INSTEEKMAP

L-MODEL

• De Ordo dossiermap is gemaakt van

sterk, niet scheurend, 80gr. transparant

papier.

• Dit L-model is verkrijgbaar in diverse

kleuren.

• Beschrijfbaar en gemakkelijk

stapelbaar.

JALEMA INFINIO INSTEEKMAP

• Karton voldoet volledig aan de strenge

ICN1 kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• 270gr Colorkraft karton chloor- en

zuurvrij volgens ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Capaciteit 5mm.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x220mm.

REXEL ECODESK INSTEEKMAP

L-MODEL ZWART

• L-map vant 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar

materiaal.

• Geschikt voor A4 en ondoorzichtig,

dus ideaal voor vertrouwelijke

documenten.

• Voorzien van duimgreep voor

gemakkelijk gebruik.

• Gemaakt van extra duurzaam

polypropyleen.

• Capaciteit 30vel.

• Groot label van gerecycled papier.

• Zwart met stijlvolle print.

• Afmetingen 22x31cm.

Mappen

• Pak à 10 stuks.

wit 510307

blauw 510308

groen 510309

geel 510310

rood 510311

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

insteekmap A4 3711127 512770

• Pak à 5 stuks.

insteekmap L-model 510701

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

107


REXEL ECODESK INSTEEKMAP

L-MODEL

• L-map van 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Gemaakt van extra duurzaam, copysafe

polypropyleen (160 micron).

• Met handig duimgat.

• Geschikt voor A4-documenten.

• Top- en zijopening.

• Capaciteit 25vel.

Stofklepmappen

QUANTORE DOSSIERMAP

• Stevig gerecycled manillakarton, 320gr.

• Met drie stofkleppen.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 rood 510102

A4 blauw 510103

A4 groen 510104

A4 geel 510105

A4 oranje 510106

A4 grijs 510112

A4 chamois 510114

JALEMA INFINIO DOSSIERMAP

• Karton voldoet volledig aan de strenge

ICN kwaliteitseisen (1 en 2) van de

Nederlandse Archiefwet.

• 270gr Colorkraft karton chloor- en

zuurvrij volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Met aan drie zijden stofkleppen.

• Capaciteit 30mm.

• Afmetingen 315x230mm.

• Pak à 25 stuks.

transparant 510707

folio rood 510122

folio blauw 510123

folio groen 510124

folio geel 510125

folio oranje 510126

folio grijs 510132

folio chamois 510134

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

dossiermap A4 3718127 512859

Mappen

KARTON VERSUS POLYPROPYLEEN

QUANTORE ICN1 DOSSIERMAP

• Dossiermappen die volledig voldoen

aan de strenge ICN kwaliteitseisen

van de Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het

FSC certificaat en voldoet het aan

de DIN ISO 9706norm en daarmee

aan de criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor- en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Voor het losbladig bewaren van

documenten.

• Voorzien van drie stofkleppen.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA SECOLOR

DOSSIERMAP

• Voor losbladig bewaren

van veel documenten tot

A4-formaat.

• Capaciteit 25mm.

• Drie stofkleppen.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Capaciteit 25mm.

• Afmetingen 310x230mm.

Wanneer u de keuze hebt

tussen gelijkwaardige

producten van karton of van TIP

polypropyleen, dan hebben

de kartonnen producten uit

milieuoogpunt de voorkeur. Zeker als het

karton is gemaakt van gerecyclede

materialen of een keurmerk heeft zoals

Blaue Engel, FSC of PEFC. Polypropyleen

wordt tenslotte gemaakt uit aardolie, een

product wat op termijn eindig is. Vandaar

dat in de meeste gevallen wordt gekozen

voor de kartonnen uitvoering.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 blauw 510135

A4 chamois 510136

A4 grijs 510137

A4 groen 510138

A4 oranje 510139

folio blauw 510140

folio chamois 510141

folio grijs 510142

folio groen 510143

folio oranje 510144

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 blauw 3122102 512839

A4 chamois 3122104 512840

A4 grijs 3122107 512841

A4 rood 3122115 512849

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

109


7

110

Mappen

JALEMA SECOLOR DOSSIERMAP

MAMMOET

• Voor losbladig bewaren van veel

documenten tot een formaat van

35x24cm.

• Capaciteit 25mm.

• Drie stofkleppen.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Capaciteit 25mm.

• Leverbaar in A4 en folio (FO).

JALEMA SECOLOR DUPLEXMAP

• 2 mappen in één,

• Een dossiermap én snelhechtmap.

• Voor het opbergen van uw

documenten.

• Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij

colorkraft karton.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 348x250mm folio.

REXEL ECODESK DOSSIERMAP

• Stofklepmap van 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Inhoud zit veilig dankzij 3 flappen.

• Geschikt voor A4-documenten

• Gemaakt van extra duurzaam

polypropyleen.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

folio rood 3183815 512702

folio blauw 3183802 512703

folio grijs 3183807 512712

folio chamois 3183804 512714

folio geel 3183806 512705

folio groen 3183808 512704

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

folio rood 3183615 512802

folio blauw 3183602 512803

folio grijs 3183607 512812

folio chamois 3183604 512814

folio geel 3183606 512805

folio groen 3183608 512804

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

folio grijs 3174607 522520

folio rood 3174615 522522

folio blauw 3174602 522523

folio groen 3174608 522524

folio geel 3174606 522525

JALEMA SECOLOR DOSSIERMAP

• Voor het opbergen van uw

documenten.

• Dankzij de drie vouwkleppen valt de

inhoud niet uit de map.

• Sterk 225gr chloorvrij en zuurvrij

colorkraft karton.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x230mm voor A4 en

348x240mm voor folio (FO).

LEITZ RE:CYCLE DOSSIERMAP

• Leitz Re:cycle 3-klepsmap.

• Voor het dagelijks opbergen of

meenemen van losse documenten.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• En 100% recyclebaar.

• Met veilige en aantrekkelijke sluiting.

• Kleur donkerblauw.

• Capaciteit 45vel.

• Groot label van gerecycled papier.

• Zwart met stijlvolle print.

• Afmetingen 238x323mm. dossiermap 238x323mm 510225

• Verpakkingseenheid doos à 125 stuks.

A4 grijs 3182107 522390

A4 rood 3182115 522392

A4 blauw 3182102 522393

A4 groen 3182108 522394

A4 geel 3182106 522395

A4 chamois 3182104 522396

folio grijs 3182507 522400

folio rood 3182515 522402

folio blauw 3182502 522403

folio groen 3182508 522404

folio geel 3182506 522405

folio chamois 3182504 522406

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

dossiermap 4622 502884


Verzamelmappen

QUANTORE ICN1 BIJLAGEMAP

• Bijlagemappen die volledig voldoen

aan de strenge ICN kwaliteitseisen van

de Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Eenvoudig in elk dossier of ordner te

voegen.

• Voorzien van twee perforatiegaten.

• Voor A4-formaat papier.

• Capaciteit 18mm.

JALEMA INFINIO POCKETMAP

• Karton voldoet volledig aan de strenge

ICN1 kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• 270gr Colorkraft karton chloor- en

zuurvrij volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Capaciteit 30mm.

• Afmetingen 310x230mm.

JALEMA SECOLOR

POCKETMAP

• Voor documenten die niet

geperforeerd mogen worden.

• De inhoud is aan drie zijden omsloten,

stofklep aan de bovenkant.

• Dubbele soufflé.

• Geschikt als binnenmap in

hangmappensystemen.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Capaciteit 30mm.

• Afmetingen 310x230mm voor A4 en

348x230mm voor folio.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 aan de korte zijde open 510378

A4 aan de lange zijde open 510379

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

pocketmap A4 3717127 510280

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 rood 3123115 510282

A4 blauw 3123102 510293

A4 chamois 3123104 510296

A4 grijs 3123107 510292

A4 geel 3123106 510295

A4 groen 3123108 510294

ELBA TOUAREG POCKETMAP

• Onbedrukte ELBA Touareg tabbladen

gemaakt van 100% recyclebaar

materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam

product..

• Met voorbedrukte kaders voor het

gemakkelijk personaliseren van de

binnenmap.

• Capaciteit 30mm.

• Afsluitbaar met klep.

JALEMA INFINIO

BIJLAGEPOCKETMAP

• Deze losse pocket in middengrijs kunt u

eenvoudig in elk dossier toevoegen op

elke gewenste plek.

• Ideaal voor tekeningen en bijlagen die

niet geperforeerd mogen worden.

• De pocket is standaard voorzien van

twee perforatiegaten en schrijflijnen.

• De pocket is gemaakt van 160gr

chloorvij en zuurvrij Colorkraft volgens

ISO 9706.

• ICN1 goedgekeurd volgens de

archiefwet.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 315x235mm.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

folio rood 3123815 510302

folio blauw 3123802 510303

folio chamois 3123804 510314

folio grijs 3123807 510312

folio geel 3123806 510305

folio groen 3123808 510304

Mappen

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

pocketmap 103370 522192

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

bijlage pocketmap folio 3720527 510377

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

folio rood 3123515 512772

folio blauw 3123502 512773

folio chamois 3123504 512777

folio grijs 3123507 512776

folio geel 3123506 512775

folio groen 3123508 512774

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

111


7

112

Mappen

Snelhechtmappen

QUANTORE SNELHECHTMAP

• Voorblad glashelder, achterblad

gekleurde ondoorzichtige

polypropyleen.

• Indicatiestrook over hele lengte

voorplat.

Mappen met klemmechaniek

DURABLE KLEMRUGGEN

• Gemakkelijk inbindsysteem voor

ongeperforeerde documenten.

• Met afgeronde hoek zodat papier

gemakkelijk kan ingeschoven worden.

• Verkrijgbaar in 2 verschillende

formaten en 6 verschillende kleuren.

• Voor A4 documenten

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

• Verpakkingseenheid doos à 4 pak.

A4 blauw 511021

A4 geel 511022

A4 groen 511023

A4 rood 511024

A4 wit 511025

A4 zwart 511026

• Pak à 25 stuks assorti.

• verpakkingseengheid doos à 4 pakken.

A4 assorti 511027

• Doos à 100 stuks.

A4 3/4mm wit 2900.02 531640

A4 3/4mm zwart 2900.01 531641

A4 3/4mm transparant 2900.19 531658

A4 3/4mm rood 2900.03 531642

A4 3/4mm blauw 2900.06 531643

A4 3/4mm donkerblauw 2900.07 531653

A4 5/6mm wit 2901.02 531620

A4 5/6mm zwart 2901.01 531621

A4 5/6mm transparant 2901.19 531638

A4 5/6mm rood 2901.03 531622

A4 5/6mm blauw 2901.06 531623

A4 5/6 donkerblauw 2901.07 531633

DURABLE 2573 SNELHECHTMAP

• Transparant voorblad, achterblad van

gekleurd ondoorzichtig polypropyleen.

• Met beschrijfbaar etiket over de gehele

lengte van de map.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 wit 2573.02 512340

A4 zwart 2573.01 512341

A4 rood 2573.03 512342

A4 blauw 2573.06 512343

A4 groen 2573.05 512344

A4 geel 2573.04 512345

A4 grijs 2573.10 512352


Mappen met hechtmechaniek

QUANTORE MAP MET

HECHTMECHANIEK ICN2

• Hechtmappen die volledig voldoen aan

de strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor en zuurvrij

volgens ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Compleet met hechtmechaniek

volgens de ICN2 eisen.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA SECOLOR CLIPMAP

• Stevige map met het soepele gele

JalemaClip mechaniek voor snel en

gemakkelijk tussenvoegen, omslaan en

bladeren.

• Gehele pagina leesbaar.

• Perforatiegaten scheuren niet uit.

• Kopieën maken zonder het document

uit het dossier te halen.

• Gelijmde rugstrook, geen nietjes.

• Klep als bladwijzer te gebruiken.

• Geschikt als binnenmap voor

hangmappensystemen, staande

archivering en in cassettesystemen.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Capaciteit 25mm.

• Afmetingen A4 310x250mm, Folio

350x250mm.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met mechaniek 522332

folio met mechaniek 522333

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

A4 rood 3103315 512522

A4 blauw 3103302 512523

A4 chamois3103304 512534

A4 grijs 3103307 512532

A4 geel 3103306 512525

A4 groen 3103308 512524

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 rood 3103115 512782

A4 blauw 3103102 512783

A4 chamois3103104 512794

A4 grijs 3103107 512792

A4 geel 3103106 512785

A4 groen 3103108 512784

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

folio rood 3103515 512542

folio blauw3103502 512543

folio chamois3103504 512554

folio grijs 3103507 512552

folio geel 3103506 512545

folio groen3103508 512544

JALEMA INFINIO CLIPEXMAP

• Karton en mechaniek voldoen volledig

aan de strenge ICN 2 kwaliteitseisen

van de Nederlandse Archiefwet.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• Zelfs na 100 jaar ondervindt het papier

geen nadelige gevolgen in deze map.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen A4 310x250mm, Folio

350x250mm.

JALEMA SECOLOR CLIPEXMAP

• Bedoeld voor het gehecht opbergen

van bijvoorbeeld facturen,

bankafschriften en correspondentie.

Het hechtmechaniek is de flexibele

JalemaClipex.

• De Clipmap heeft een opbergcapaciteit

van 2,5cm en een dusdanige afmeting

dat eventuele tabbladen niet buiten de

map steken.

• Tevens heeft de map een extra klep, te

gebruiken als bladwijzer, afdekklep of

indicatiestrook.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x250mm,.

Mappen

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

clipexmap A43713127 512596

clipexmap folio3713527 512595

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 rood 3104115 512599

A4 blauw 3104102 512564

A4 chamois3104104 512597

A4 grijs 3104107 512598

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

113


7

114

Mappen

JALEMA SECOLOR CLIPEXMAP

PLUS

• Combinatie van Pocketmap en Clipmap

ineen.

• Voor documenten die wel en niet

geperforeerd mogen worden.

• De losse inhoud is aan drie zijden

omsloten.

• Capaciteit 20mm.

Het hechtmapgedeelte heeft ook een

capaciteit van 25mm.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 310x250mm.

Elastomappen

ELBA ELASTOMAP A4

• Elba elastomap A4.

• Voor het bewaren en/of verzamelen

van losse documenten.

• Met hoekelastieken en 3 stofkleppen.

• Met opgeplakt rugetiket.

• Gemaakt van zwaar 600gr gelamineerd

glanskarton.

• Voor A4-formaat.

• Capaciteit 125vel.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

A4 blauw 3106102 512560

A4 grijs 3106107 512561

A4 rood 3106115 512562

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

zwart 510261

rood 510262

blauw 510263

groen 510264

geel 510265

assorti 510269

JALEMA SECOLOR COMBIMAP

• Combinatie van Pocketmap (losse

documenten) en Clipmap (gehechte

documenten) ineen.

• Voor documenten die wel en niet

geperforeerd mogen worden.

• De losse inhoud is aan drie zijden

omsloten.

• Capaciteit 20mm.

Het hechtmapgedeelte heeft ook een

capaciteit van 20mm.

• Folio formaat.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

ELBA ELASTOMAP A3

• Elba elastomap op A3-formaat.

• Voor het bewaren en/of verzamelen

van losse documenten.

• Met hoekelastieken en 3 stofkleppen.

• Met opgeplakt rugetiket.

• Gemaakt van zwaar 600gr karton.

• Capaciteit 125vel.

• 100% recyclebaar.

• Bedrukt met inkt op waterbasis. Vrij van

oplosmiddelen. Gelijmd met

plantaardige lijm.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Verpakkingseenheid pak à 40 stuks.

A4 blauw 3173102 512845

A4 grijs 3173107 512846

A4 rood 3173115 512847

folio blauw3174002 510318

folio grijs 3174007 510319

folio rood 3174015 510321

folio chamois3174004 510349

folio geel 3174006 510351

folio groen3174008 510356

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

zwart 510271

blauw 510273

assorti 510279


ELBA EUROFOLIO ELASTOMAP

• Kartonnen elastomap om papieren in

te bewaren of te verzamelen.

• Voor snelle opberging van papieren zijn

deze elastomappen met stofkleppen en

hoekelastiek zeer geschikt.

• Gemaakt van 450gr zwaar karton.

• Met opgeplakt rugetiket.

• Capaciteit 125vel van A4-formaat.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Afmetingen 240x320mm.

ELBA TOUAREG ELASTOMAP

• ELBA Touareg elastomap gemaakt van

100% recyclebaar materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Voor het bewaren en/of verzamelen

van losse documenten.

• Elastomap met 3 stofkleppen en

elastiek sluiting voor het veilig bewaren

van documenten.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 510481

rood 510482

blauw 510483

groen 510484

geel 510485

oranje 510486

assorti 510489

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

elastomap 120440 510455

ELBA EUROFOLIO ELASTOBOX

• Kartonnen elastobox om papieren in te

bewaren of te verzamelen.

• Wat u ook te verzamelen heeft, in de

verschillende maten vinden uw spullen

voldoende plaats.

• Deze verzamelboxen van hardboard

zijn ook zeer geschikt voor archivering

van oude documenten.

• Voor snelle opberging van papieren zijn

deze elastoboxen met stofkleppen en

hoekelastiek zeer geschikt.

• Gemaakt van 600gr zwaar karton.

• Met opgeplakt rugetiket.

• Capaciteit 250-600vel van A4-formaat.

Het rugetiket is gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Afmetingen 250x320mm.

ELBA TOUAREG VERZAMELBOX

• ELBA Touareg elastomap gemaakt van

100% recyclebaar materiaal.

• 100% chloorvrij (TCF) en zonder

kleurstoffen geproduceerd.

• Alle ELBA Touareg producten zijn

gecertificeerd door het ecolabel Paper

by Nature.

• Een extra garantie voor een 100%

milieuvriendelijk en duurzaam product.

• Voor het bewaren en/of verzamelen

van losse documenten.

• Elastomap met 3 stofkleppen en

elastiek sluiting voor het veilig bewaren

van documenten.

Mappen

• Capaciteit 250vel.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

25mm zwart 512681

25mm rood 512682

25mm blauw 512683

25mm groen 512684

25mm geel 512685

25mm assorti 512689

• Capaciteit 400vel.

40mm zwart 512691

40mm rood 512692

40mm blauw 512693

40mm groen 512694

40mm assorti 512699

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

35mm verzamelbox 193540 512630

50mm documentenbox 995040 512631

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

115


7

116

Mappen

JALEMA SPECTRUM ELASTOMAP

• Deze map heeft een elastieksluiting om

de hoeken.

• Eén klep aan binnenzijde voorblad.

• 285gr.

• Folio.

• FSC gecertificeerd.

Termijn- en sorteermappen

ELBA TERMIJNMAP

• Vervaardigd van hoogwaardig zwart

gerecycled hardboard karton.

• Met linnen harmonicarug én kijkgaten.

• Tussenbladen van zwart manillakarton

met verspringende kunststof tabs.

• Geschikt voor A4-documenten.

• Formaat 340x270mm.

LEITZ TERMIJNMAP

• Voor orders, werkbonnen en andere

stukken die binnen een bepaalde tijd

moeten worden afgehandeld.

• Zwart gewolkt hardboard.

• Van 100% gerecycled karton.

• Formaat 355x275mm.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

wit 2601225000 510440

rood 2601225200 510442

blauw 2601225600 510443

groen 2601225500 510444

geel 2601225400 510445

chamois2601225700 510446

12 tabbladen 1-12 jan/dec 42416 530020

24 tabbladen A-Z42414 530021

31 tabbladen 1-3142418 530022

24 tabbladen A-Z5825 530003

12 tabbladen 1-125812 530002

31 tabbladen 1-315831 530004

43 tabbladen 1-31/I-XII 5844 530005

REXEL ECODESK

DOCUMENTENMAP

• Mappen van 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Gemaakt van extra duurzaam

polypropyleen.

• Groot label van gerecycled papier.

• Voor A4-formaat.

• Zwart met stijlvolle print.

JALEMA SECOLOR SYSTEEMMAP

SIXTAB MAP

• Pak à 3 stuks.

documentenmap 328x240mm 510226

• Per stuk.

documentenbox 328x242x28mm 510223

• Handige sorteermap voor dagelijks

gebruik.

• Sorteermap met 6 tabs.

• Tabs met een vaste kleurvolgorde

(blauw, geel, rood).

• Voor het overzichtelijk opbergen van

losse documenten.

• Elk tabblad is voorzien van

markeringen om een stripper of

JalemaClip gemakkelijk in te plakken.

• Ideaal als projectmap, postmap of

relatiedossier.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 315x235mm. blauw 3190602 530055

LEITZ RE:CYCLE DOCUMENTENBOX

• Leitz Re:cycle documentenbox.

• Voor het opbergen en meenemen van

grote documenten.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal. En 100% recyclebaar.

• Met veilige en aantrekkelijke sluiting.

• Kleur donkerblauw.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

documentenbox4623 502885


LEITZ RE:CYCLE PROJECTMAP

• Leitz Re:cycle projectmap.

• Voor de organisatie van uw projecten.

• Gemaakt van 100% gerecycled

materiaal.

• Ook 100% recyclebaar.

• Met veilige en aantrekkelijke sluiting.

• Kleur donkerblauw.

Postmappen

JALEMA SECOLOR POSTMAP

• Voor het laten circuleren van interne

postdocumenten.

• Met soufflé en verhoogde achterzijde.

• Aan drie zijden gesloten.

• Inclusief vakjesbedrukking voor

aantekeningen.

• FSC gecertificeerd.

Verticale hangmappen

QUANTORE HANGMAPPEN ICN1

• Hangmappen die volledig voldoen aan

de strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Daarbij heeft het karton ook het FSC

certificaat en voldoet het aan de DIN

ISO 9706norm en daarmee aan de

criteria van het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen initiatief

van de overheid.

• 250gr karton chloor en zuurvrij volgens

ICN1 en DIN ISO 9706.

• Speciaal voor langdurige bewaring.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

projectmap 4624 502886

• Sterk 270gr cloorvrij en zuurvrij

colorkraft karton.

• Afmetingen 360x260mm.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

grijs 3145507 510297

rood 3145515 510298

blauw 3145502 510299

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

A4 met V bodem 510200

A4 met 3cm bodem 510201

folio met V bodem 510202

folio met 3cm bodem 510203

Mappen/Hangmappen

REXEL ECODESK SORTEERMAP

• Mappen van 100 % gerecycled,

herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

• Gemaakt van extra duurzaam

polypropyleen.

• Groot label van gerecycled papier.

• Voor A4-formaat.

• Zwart met 6 of 8 sorteervakken.

ELBA VERTICFILE ULTIMATE

HANGMAPPEN

• Hangmappen van 240gr zuurvrij karton

dat versterkt is met katoenvezels.

• Vandaar een levenslange garantie op

deze hangmappen.

• Zeer geschikt voor intensief gebruik.

• Voldoet aan de ISOnorm 9706.

• Met metalen hangijzers met kunststof

uiteinden.

• Inclusief polypropyleen ruiters en

ruiterstroken.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

sorteermap 8-delig

240x324x22mm 510224

sorteertas 6-delig

330x243x38mm 510227

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem grijs 900010 520450

A4 30mm bodem grijs 900012 520451

folio V-bodem grijs 900100 520456

folio 30mm bodem grijs 900102 520457

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

117


7

118

Hangmappen

ELBA VERTICFILE ULTIMATE

HANGMAPPEN COLOURS

• Hangmappen van 240gr zuurvrij karton

dat versterkt is met katoenvezels.

• Vandaar een levenslange garantie op

deze hangmappen.

• Zeer geschikt voor intensief gebruik.

• Voldoet aan de ISOnorm 9706.

• Voorzien van gecoate metalen

hangijzers.

• Inclusief polypropyleen ruiters en

ruiterstroken.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

ELBA VERTICFLEX ULTIMATE

HANGMAPPEN

• Hangmappen van 240gr zuurvrij karton

dat versterkt is met katoenvezels.

• Vandaar een levenslange garantie op

deze hangmappen.

• Zeer geschikt voor intensief gebruik.

• Voldoet aan de ISOnorm 9706.

• Met metalen hangijzers met gecoate

uiteinden.

• Inclusief polypropyleen ruiters en

ruiterstroken.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem blauw 900030 520452

A4 V-bodem geel 900040 520453

A4 V-bodem rood 900050 520454

A4 V-bodem groen 900060 520455

folio V-bodem rood 900110 520458

folio V-bodem blauw 900120 520459

folio V-bodem geel 900130 520460

folio V-bodem groen 900140 520461

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem blauw 901000 520493

A4 V-bodem groen 901010 520494

A4 V-bodem rood 901020 520492

A4 V-bodem geel 901030 520495

A4 U-bodem groen 901012 520504

folio V-bodem blauw 901100 520523

folio V-bodem groen 901110 520524

folio V-bodem rood 901120 520522

folio V-bodem geel 901130 520525

folio U-bodem groen 901112 520514

ELBA VERTICFILE ULTIMATE

HANGMAPPEN BOARD

• Hardboard hangmappen.

• Speciaal voor zeer intensief gebruik

en/of zwarte dossiers.

• Van 1,4mm dik hardboard.

• Met metalen hangijzers met gecoate

uiteinden.

• Inclusief polypropyleen ruiters en

ruiterstroken.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

ELBA AZO ULTIMATE HANGMAPPEN

• Hangmap met levenslange garantie.

• Zuurvrij kraftkarton van 240gr.

• Versterkt met katoenvezels voor

ongeëvenaarde stevigheid.

• Zuurvrij.

• Voldoet aan ISOnorm 9706.

• Koppelbaar met behulp van metalen

drukknoppen.

• Met 30 procent vergrotende,

vastgeklonken ruiter over de gehele

breedte van de map.

• Metalen ophanging.

• De bodem van de 15 en 30mm map is

verstevigd met een extra strook karton.

• Railafstand 330mm (A4) of 365mm

(folio).

• Inclusief ruiters en ruiterstroken nr.0.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

A4 40mm 85404 520530

A4 80mm 85408 520531

folio 40mm 85904 520532

folio 80mm 85908 520533

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem 521620

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 15mm bodem 521621

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 30mm bodem 521622

folio V-bodem 521626

folio 30mm bodem 521628


JALEMA ATLANTA ALZICHT

HANGMAPPEN V-BODEM

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die

afleesbaar zijn van voren en van boven.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 275gr karton.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA ATLANTA ALZICHT

HANGMAPPEN HARDBOARD

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die

afleesbaar zijn van voren en van boven.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• Zwart hardboard van 1050gr met brede

bodem.

• Extra sterke hangmap voor

omvangrijke dossiers.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 26620-14000 520100

folio 2662015000 520102

• Verpakkingseenheid doos à 5 stuks.

A4 40mm 2662144000 520120

folio 40mm 2662154000 520122

A4 80mm 2662148000 520125

folio 80mm 2662158000 520127

JALEMA ATLANTA ALZICHT

HANGMAPPEN U-BODEM

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die

afleesbaar zijn van voren en van boven.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 275gr karton.

• Met versterkte extra brede bodem van

30mm.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA ATLANTA SPECTRUM

HANGMAPPEN V-BODEM

• De Spectrum-lijn brengt kleur in uw

kantoor en archief.

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die

afleesbaar zijn van voren en van boven.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 285gr karton.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

Hangmappen

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 30mm 2662214000 520110

folio 30mm 2662215000 520112

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 wit 2662024000 520300

A4 rood 2662024200 520302

A4 blauw 2662024600 520303

A4 groen 2662024500 520304

A4 geel 2662024400 520305

folio wit 2662025000 520320

folio rood 2662025200 520322

folio blauw 2662025600 520323

folio groen 2662025500 520324

folio geel 2662025400 520325

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

A4 wit A6620-240F 510180

A4 rood A6620-242F 510182

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

119


7

120

Hangmappen

JALEMA ATLANTA SPECTUM

HANGMAPPEN U-BODEM

• De Spectrum-lijn brengt kleur in uw

kantoor en archief.

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde die

afleesbaar zijn van voren en van boven.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 285gr karton.

• Extra brede bodem van 30mm.

• FSC gecertificeerd.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

JALEMA ATLANTA HANGMAPPEN

EUROFLEX

• Verlijmde metalen hangstrip.

• Flexibele kunststof 50mm tabs.

• Inclusief ruiters en ruiterstroken.

• 100% gerecycled met Blaue Engel

certificaat.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 wit 2662214000 520340

A4 rood 2662214200 520342

A4 blauw 2662214600 520343

A4 groen 2662214500 520344

A4 geel 2662214400 520345

folio wit 2662215000 520360

folio rood 2662215200 520362

folio blauw 2662215600 520363

folio groen 2662215500 520364

folio geel 2662215400 520365

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 rood 2652742200 520002

A4 blauw 2652742600 520003

A4 groen 2652742500 520004

A4 geel 2652742400 520005

A4 oranje 2652742300 520006

JALEMA ATLANTA HANGMAPPEN

ECONOMY

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 215gr karton.

• 100% gerecycled met Blaue Engel

certificaat.

JALEMA ATLANTA HANGMAPPEN

MOBERTA

• Bij de Moberta-hangmap steekt de

achterzijde 2cm boven de voorzijde uit,

zodat hier de tekst kan worden

geschreven.

• Tevens leverbaar met kunststof venster

voor verwisselbare vensterstroken.

• Folio formaat, met venster links.

• 100% gerecycled met Blaue Engel

certificaat.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

A4 chamois 2662011400 520080

folio chamois 2662011500 520082

groot folio 2662011600 520084

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zonder hechting 2650250000 520010

met hechting 2650550000 520011


JALEMA ATLANTA ALZICHT

HANGMAPPEN MET HECHTING

• Voorzien van roestvaste metalen

hangstrips.

• kunststoffen glijders maken de

hangmappen soepel en geruisloos

verschuifbaar.

• Met Alzicht-ruiters aan bovenzijde.

• Inclusief ruiters en strookjes.

• Voor standaard dossiers.

• 275gr karton.

• Hangmap voorzien van

hechtmechaniek aan de binnenzijde.

• 100% gerecycled met Blaue Engel

certificaat.

Laterale hangmappen

ELBA TUB ULTIMATE LATERALE

HANGMAPPEN

• Hangmap met levenslange garantie.

• Kraftkarton van 240gr.

• Versterkt met katoenvezels voor

ongeëvenaarde stevigheid.

• Snel inhangen en uitnemen dankzij

draadijzeren ophanghaken.

• Hangmappensysteem voor alle kasten

en archiefrekken met een inwendige

diepte van minstens 38,5cm.

• Railafstand 200mm (voor A4 en folio).

• Bodem verstevigd met een extra strook

karton.

• Met drukknoppen om de mappen aan

elkaar te koppelen.

• Inclusief 16cm lange en 50 procent

vergrotende verstelbare ruiter en

ruiterstrook nr.9.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

folio 266231500 520108

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem 521606

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 15mm bodem 521607

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 30mm bodem 521608

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 50mm bodem 521609

folio V-bodem 521600

folio 15mm bodem 521601

folio 30mm bodem 521602

folio 50mm bodem 521603

PENDAFLEX HANGMAPPEN

• Duurzaam, slijtvast en stofwerend

materiaal.

• Dankzij de vernieuwde

versterkingstape is Pendaflex nu 10

keer sterker.

• Inclusief steekruiters 50mm en

ruiterstroken.

• Van 100% gerecycled materiaal.

• Met Blaue Engel keurmerk.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm)

ELBA AZV ULTIMATE LATERALE

HANGMAPPEN

• Hangmap met levenslange garantie.

• Zuurvrij kraftkarton van 240gr.

• Verstrekt met katoenvezels voor

ongeëvenaarde stevigheid.

• Voldoet aan ISOnorm 9706.

• Lateraal hangmap voor kasten en

rekken.

• Koppelbaar met behulp van metalen

drukknoppen.

• Metalen ophanging.

• Compleet met ruiterstrook en 50

procent vergrotende vastgeklonken

ruiter.

• De bodem van de 15, 30 en 50mm map

is verstevigd met een extra strook

karton.

• Railafstand 330mm (A4) of 350mm

(folio).

• Inclusief ruiters en ruiterstroken nr.9.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Leverbaar voor A4 én folio(FO) formaat

(33x21cm).

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

Hangmappen

A4 blauw 90311 520213

A4 groen 90318 520214

A4 geel 90314 520215

folio rood 90378 520222

folio blauw 90376 520223

folio groen 90379 520224

folio geel 90377 520225

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 V-bodem 521705

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 15mm bodem 521706

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 30mm bodem 521707

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

A4 50mm bodem 521708

folio V-bodem 521616

folio 15mm bodem 521617

folio 30mm bodem 521618

folio 50mm bodem 521619

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

121


7

122

Hangmappen

ELBA AZV MARK ULTIMATE

LATERALE HANGMAPPEN

• Hangmap met levenslange garantie.

• Zuurvrij kraftkarton van 240gr.

• Verstrekt met katoenvezels voor

ongeëvenaarde stevigheid.

• Voldoet aan ISOnorm 9706.

• Lateraal hangmap voor kasten en

rekken.

• Koppelbaar met behulp van metalen

drukknoppen.

• Metalen ophanging.

• Compleet met ruiterstrook en 50

procent vergrotende vastgeklonken

ruiter.

JALEMA SECOLOR LATERALE

HANGMAPPEN

• Laterale hangmap voor legbord en/of

uittrekframes.

• Eén map, voorzien van vijf rillijnen met

bodem tot 30mm.

• Deze map met twee hangijzers schuift

probleemloos over de legbordrand.

• Met koppelbare ruiter.

Het soufflet aan de achterzijde zorgt

ervoor dat de binnenmap er niet

uitvalt.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 320x280mm.

JALEMA SECOLOR LATERALE

CLIPEXMAPPEN

• Hangmap met Clipex hechtmechaniek

voor het gemakkelijk uitnemen en

tussenvoegen van documenten.

• Bladeren als in een boek.

• Geen aparte binnenmap nodig.

• Met tab voor kleurcodering.

• Capaciteit 2,5cm.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 320x260mm.

• Met uitsparingen aan de voorkant

waardoor de binnenmap snel kan

worden uitgenomen.

• De bodem van de 15, 30 en 50mm map

is verstevigd met een extra strook

karton.

• Railafstand 330mm (A4).

• Inclusief ruiterstroken nr.9.

• De ruiterstroken zijn gratis

personaliseerbaar via

www.elbaprint.com.

• Met Paper by Nature ecolabel

certificering.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

blauw 3315002 520090

grijs 3315007 520091

rood 3315015 520092

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

blauw 3303202 512583

grijs 3303207 512584

rood 3303215 512585

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

Mark 1 V-bodem 521150

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

Mark 2 15mm bodem 521155

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

Mark 3 30mm bodem 521160

• Verpakkingseenheid doos à 25 stuks.

Mark 5 50mm bodem 521165

JALEMA SECOLOR LATERALE

INSTEEKMAPPEN

• Handige insteekmap met drie

zichtgaten.

• Geschikt voor een enkel formulier,

orderbon, verzekeringspolis en

notariële akte.

• Capaciteit 0,5cm.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 320x260mm.

JALEMA SECOLOR LATERALE

VERZAMELMAPPEN

• Hangmap met twee ophangpunten.

• Aan de achterzijde gesloten met een

kartonnen soufflet.

• Kan met of zonder binnenmap worden

gebruikt.

• Binnenmappen laten zich gemakkelijk

in en uit de map schuiven.

• Met tab voor kleurcodering.

• Capaciteit 3cm.

• 270gr chloorvrij en zuurvrij Colorkraft

karton volgens ISO 9706.

• FSC gecertificeerd.

• Afmetingen 320x260mm.

• Verpakkingseenheid doos à 100 stuks.

blauw 3303002 512580

grijs 3303007 512581

rood 3303015 512582

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

blauw 3303402 512586

grijs 3303407 512587

rood 3303415 512588


Hangmappenwagens

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

• Gemaakt van krasbestendig epoxy

polyester getint staal.

• Voorzien van 4 wieltjes, waarvan 2 met

blokkeersysteem.

• Inclusief montage-instructies.

• Hangmappen niet inbegrepen.

• Capaciteit 80 hangmappen.

• Afmetingen 592x655x404mm.

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

DUBBEL

• Gemaakt van krasbestendig epoxy

polyester getint staal.

• Met extra legplank onderaan.

• Aanpasbare rails.

• Voorzien van 4 wieltjes, waarvan 2 met

blokkeersysteem.

• Inclusief montage-instructies.

• Hangmappen niet inbegrepen.

• Capaciteit 100 hangmappen.

• Afmetingen 688x845x430mm.

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

DUO

• Afmetingen: 688x652x382mm.

A4 lichtgrijs 3070-10 484710

A4 zwart 3070-01 484711

• Afmetingen: 688x652x418mm.

folio lichtgrijs 3083-10 484714

lichtgrijs 3085-10 484723

zwart 3085-01 484724

• Gemaakt van krasbestendig epoxy

polyester getint staal.

• Geschikt voor 4x50=200 hangmappen.

• Uitschuifbare rails met stopsysteem

onderaan.

• Voorzien van 4 wieltjes, waarvan 2 met

blokkeersysteem.

• Inclusief montage-instructies.

• Hangmappen niet inbegrepen.

• Afmetingen 671x790x425mm. A4 grijs 3087-10 484713

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

ECONOMY

• Gemaakt van krasbestendig epoxy

polyester getint staal.

• Voorzien van 4 wieltjes, waarvan 2 met

blokkeersysteem.

• Inclusief montage-instructies.

• Hangmappen niet inbegrepen.

• Capaciteit 80 hangmappen.

• Afmetingen 592x655x368mm.

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

DUBBEL EN AFSLUITBAAR

• Gemaakt van krasbestendig epoxy

polyester getint staal.

• Met extra legplank onderaan en een

afsluitbare deksel.

• Aanpasbare rails.

• Voorzien van 4 wieltjes, waarvan 2 met

blokkeersysteem.

• Inclusief montage-instructies.

• Hangmappen niet inbegrepen.

• Capaciteit 100 hangmappen.

• Afmetingen 688x845x430mm.

DURABLE HANGMAPPENWAGEN

EVOLUTION

• De Evolution Trolleys zijn stijlvolle

(hangmappen)wagens.

• De nieuwe lijn combineert innovatieve

technische details met modern design.

• De trolleys zijn gemaakt van epoxy

gecoat alugrijs metaal.

• De legplanken en deksel zijn gemaakt

van sterk beukenhout met een

krasbestendige melamine toplaag.

• Bovendien hebben ze 4 soepellopende

wielen waarvan er 2 geremd zijn.

• De hangmappenwagens zijn geschikt

voor A4, Folio en foolscap

hangmappen.

Hangmappen

• Afmetingen 592x655x368mm.

A4 grijs 3095-10 484753

A4 zwart 3095-01 484754

• Afmetingen 592x655x404mm.

folio grijs 3096-10 484717

folio zwart 3096-01 484718

grijs 3060-10 484716

zwart 3086-01 484725

voor 100 hangmappen

afsluitbaar 3074-120 484748

multifunctionele trolley 3100-120 484762

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

123


7

124

Archiveringsmiddelen

Archiefdozen

FELLOWES PRIMA ARCHIEFDOOS

• R-Kive Prima transfer archiefdoos.

• A4 automatische opzetbare transfer

archiefdozen.

• Deksel met sluitmogelijkheid voor

extra veiligheid.

• Compatibel met de R-Kive Prima

opbergdozen en ordnerarchief.

• Beschikbaar in 3 rugbreedtes,80, 100 en

150mm.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 315x260mm

FELLOWES PRIMA ARCHIEFLADE

• Prima Archieflade.

• Extra sterke constructie inclusief een

versterkt omhulsel.

• Volledig bedekt inzetstuk voor de lade

geeft extra sterkte.

• Geschikt voor het opbergen van A4

transfer archiefdozen, ordners en

hangmappen.

• Labelruimte en handvat aan elk

uiteinde van de lade om het gebruik te

maximaliseren.

• Stapelbaar tot 6 units hoog.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton

en 100% recyclebaar.

• Modulair systeem.

• Gebruikte inkt is op waterbasis.

FELLOWES PRIMA ARCHIEFBOX

FLIP TOP

• R-Kive Prima flip top kubus.

• Fastfold automatisch opzetbare

opbergkubus met vastgehechte deksel.

• Dubbele wandconstructie aan

eindpanelen en bodem voor extra

sterkte.

• Ideaal voor de opslag van A4 ordners

en ringbanden.

• Geschikt voor 4x8cm R-Kive Prima

transfer archiefdozen.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 350x293x370mm.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

blauw-wit 80mm 0026401 531053

blauw-wit 100mm 0026501 531054

blauw-wit 150mm 0027701 531055

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

blauw-wit 0030501 531049

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

blauw-wit 0021601 531050

FELLOWES PRIMA

ORDNERARCHIEFBOX

• R-Kive Prima Ordnerarchief.

• Stapelbaar ordnerarchief met over

elkaar klemmende tabs om een stevige

opbergoplossing te bieden. Dubbele

wandconstructie bij eindpanelen - en

achterpaneel voor ectra stapelsterkte.

• Geschikt voor A4 ordners, ringbanden

of 6 x 80mm R-Kive Prima Transfer

archiefdozen.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 540x325x375mm.

FELLOWES PRIMA ARCHIEFBOX

STANDAARD

• R-Kive Prima standaard archiefdoos.

• Fastfold principe voor het snel en

eenvoudig in elkaar zetten.

• Dubbele wanddikte bij eindpanelen.

• Ideaal voor opslag van verschillende

documenten zoals ordners en transfer

archiefdozen.

• Ook geschikt om hangmappen in op te

bergen.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 333x285x390mm.

FELLOWES PRIMA ARCHIEFBOX

FLIP TOP MAXI

• R-Kive Prima flip top maxi.

• Fastfold automatisch opzetbare Flip

Top opbergdoos met vastgehechte

deksel.

• Dubbele wandconstructie aan

eindpanelen en bodem voor extra

sterkte.

• Ideaal voor de opslag van A4 ordners

en ringbanden.

• Geschikt voor 6x8cm R-Kive Prima

transfer archiefdozen.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 350x293x545mm.

• Verpakkingseenheid pak à 5 stuks.

blauw-wit 0029901 531056

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

blauw-wit 0026101 531047

blauw-wit pak à 2 stuks 0026103 531048

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

blauw-wit 0023901 531051


FELLOWES PRIMA

TIJDSCHRIFTCASSETTE

• R-Kive Prima tijdschriiftcassette.

• Tijdschriftcassette voor A4-formaat -

Ideaal om uw tijdschriften, catalogi en

andereliteratuur in op te bergen.

• Labelruimte aan voor- en achterzijde.

• Gemaakt van 100% gerecycled karton.

• Afmetingen 80x312x258mm.

FELLOWES EARTH ARCHIEFDOOS

• R-Kive Earth A4 transfer archiefdoos.

• Deksel met sluitmogelijkheid voor

extra veiligheid.

• Compatibel met R-Kive Earth Series

opbergdozen.

• Beschikbaar in 2 rugbreedtes.

• Gemaakt van FSC gecertificeerd 100%

gerecycled karton.

• Afmetingen 250x315mm.

FELLOWES EARTH ARCHIEFBOX

FLIP TOP

• R-Kive Earth flip top maxi.

• Stevige constructie met driedubbele

laag karton bij de eindpanelen en een

dubbele laag bij de basis.

• Vastgehecht deksel.

• Compatibel met 6x80mm R-Kive Earth

Series transfer archiefdozen.

• Gemaakt van FSC gecertificeerd 100%

gerecycled karton.

• Afmetingen 325x260x535mm.

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

blauw-wit 0026301 506042

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.

chamois 80mm 4470101 531045

chamois 100mm 4470201 531043

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

chamois 4471001 531044

Archiveringsmiddelen

FELLOWES EARTH

TIJDSCHRIFTCASSETTE

• R-Kive Earth 80mm A4

tijdschriftcassette.

• Geschikt voor het opslaan van A4

tijdschriften en literatuur.

• Labelruimte aan voor- en achterzijde.

• Gemaakt van FSC gecertificeerd 100%

gerecycled karton.

• Afmetingen 80x250x315mm.

FELLOWES EARTH OPBERGBOX

• R-Kive Earth sterke opbergdoos met

dubbele basis, enkele zijkanten en

dubbele eindpanelen.

• Deksel is aangehecht tot gebruik, zo

kan men het niet verliezen of

misplaatsen.

• Snel en gemakkelijk te monteren.

• Ideaal voor archivering en transport.

• Stapelbaar.

• Naturel kleur.

• Gemaakt van FSC gecertificeerd 100%

gerecycled karton.

LOEFF'S ARCHIEFDOOS QUICK BOX

3000

• Quick box A4.

• Afmeting 335x240x80mm.

• Archiefdoos van micro golfkarton.

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Ph-neutraal.

• Gemakkelijk in elkaar te zetten door 1-

2-3-4 bodemsluiting.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Deze box past in de Standaard

container 4001.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 20 stuks.

chamois 4470001 506041

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

klein305x254x381mm 4470501 531039

medium325x260x375mm4470601 531041

groot325x260x445mm 4470701 531042

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

335x240x80mm Quickbox 3000 531589

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

125


7

126

Archiveringsmiddelen

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

FILING BOX 3003

• Filing box Folio.

• Afmetingen 345x250x80mm.

• Archiefdoos op folio formaat, vanwege

de maatvoering tevens geschikt voor

het opbergen van computeroutput

formaat 12" x 25 cm.

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Ph-neutraal.

• Eenvoudig in elkaar te zetten met

speciale bodemsluiting.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Deze box past in de Standaard

container 4001.

• FSC gecertificeerd.

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

JUMBO BOX 3007

• Jumbo box 3007.

• Oersterke gemeente archiefdoos met

verlijmde zijkanten.

• Vervaardigd van 100% gerecycled en

recyclebaar massief 900 grams karton.

• Lijm en inkt bevatten geen schadelijke

stoffen.

• Uitgevoerd met 1-2-3-4 bodemsluiting.

• Deze archiefdoos heeft een

aangehechte extra bodemlegger, die u

via de perforatierand kunt afhalen (is

geen extra sluitklep!).

• Dit zorgt voor onbeschadigde

documenten gedurende de

archieflooptijd.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Afmeting 370x255x115mm.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

345x250x80mm Filingbox 3003 531594

• Pak à 8 stuks.

• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.

345x250x80mm Filingbox 3003KV 531604

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

370x255x115mm Jumbo box 3007 531021

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

DATA BOX 3004

• Data box A3.

• Afmeting: 440x320x80mm.

• Door afmeting ook geschikt voor A3.

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Ph-neutraal.

• Deze archiefdozen zijn eveneens

geschikt voor het permanent opbergen

van het grootste formaat

kettingformulieren (12" x 39 cm).

• Uitgevoerd met speciale

bodemsluiting.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Deze box past in de Data container

4002.

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

CITY BOX 3008-9

• Zuurvrije golfkartonnen gemeente

archiefvouwdoos.

• Deze archiefdozen voldoen aan de

strenge ICN kwaliteitseisen van de

Nederlandse Archiefwet.

• Met ICN certificaat 3 (meer dan 30 jaar)

en ICN 4 (meer dan 10 jaar).

• Binnenzijde wit kraft en buitenzijde

bruin kraft.

• Met extra royale insteekklep en zonder

metalen klemmen.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

440x320x80mm Data box 3004 531597

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

390x260x115mm

ICN-norm-4 10+3008 531613

390x260x115mm

ICN-norm-3 30+3009 531614


LOEFF'S ARCHIEFDOOS

EASY BOX 3010-11

• Zuurvrije golfkartonnen archiefdoos

met volautomatische bodem.

• Met ICN certificaat 3 (meer dan 30 jaar)

en ICN 4 (meer dan 10 jaar).

• Binnenzijde wit kraft en buitenzijde

bruin kraft.

• Met extra royale insteekklep en zonder

metalen klemmen.

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

FOLIO BOX 3030

• Loeff Folio box.

• Afmeting: 370x260x115mm.

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Ph-neutraal.

• Massief 850gr karton, met speciale

bodemsluiting, is in één handeling op

te zetten, zonder klemmetjes.

• Ook geschikt voor het archiveren van

hangmappen op folio formaat.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Deze box past in de Jumbo container

4004 of Jumbo Plus container 4005.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

370x260x115mm

ICN-norm-4 10+3010 531615

370x260x115mm

ICN-norm-3 30+3011 531616

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

370x260x115mm Folio box 3030 531599

• Pak à 8 stuks.

• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.

370x260x115mm Folio box3030KV 531605

Archiveringsmiddelen

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

UNIVERSEEL BOX 3020

• Universeel box.

• Afmeting: 340x250x120mm.

• Een archiefdoos van golfkarton met

dubbele capaciteit.

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Ph-neutraal.

• Eenvoudig in elkaar te zetten met

speciale bodemsluiting.

• Ook geschikt voor het archiveren van

hangmappen op A4-formaat door de

aanwezige perforatie naar binnen te

drukken.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Deze box past in de Jumbo container

4004 of Jumbo Plus container 4005.

• FSC gecertificeerd.

LOEFF'S ARCHIEFDOOS

SPACE BOX 4550

• Space box A4.

• Afmeting: 320x240x60mm.

• Gebruiksklare archiefdoos van 600 gr

massief karton (halfautomaat).

• Gemaakt van 100% recycled en

recyclebaar materiaal.

• Voor stofvrije opberging.

• Geschikt voor één ordnerinhoud.

• Uitgevoerd met extra bodeminlegger,

aangehecht met perforatierand aan de

sluitklep (is dus geen extra sluitklep!).

• Met duim in grijpgat doos in model

brengen.

• De inkt en de lijm bevatten geen

schadelijke stoffen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

• Deze box past in de Standaard

container 4001.

• Verpakkingseenheid pak à 25 stuks.

340x250x120mm

Universeel box 3020 531598

• Verpakkingseenheid pak à 50 stuks.

320x240x60mm Space box 4550 531590

• Pak à 8 stuks.

• Verpakkingseenheid pak à 8 stuks.

320x240x60mm Space box4550KV 531603

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

127


7

128

Archiveringsmiddelen

LOEFF'S DIRECT CONTAINER 4000

• Direct container.

• Afmeting: 380x360x330mm.

• Gemaakt van recycled materiaal.

• Deze container biedt ruimte aan 4 volle

ordners van 8cm. of 6 volle ordners van

6cm (A4 of folio formaat).

• Zoals bij al onze containers geldt:

stellingen zijn overbodig!

• Rug aan rug koppelbaar en in hoogte

en breedte schakelbaar om zo

'straatvorming' te creëren.

• Inclusief verbindingssteunen.

• FSC gecertificeerd.

LOEFF'S JUMBO CONTAINER 4004

• Jumbo container.

• Afmeting: 425x280x400mm.

• Gemaakt van recycled materiaal.

• Deze container biedt ruimte aan 3 Loeff

boxen, 3 Universeelboxen of 3

Jumboboxen.

• Zoals bij al onze containers geldt:

stellingen zijn overbodig.

• Rug aan rug koppelbaar en in hoogte

en breedte schakelbaar om zo

'straatvorming' te creëren.

• Inclusief verbindingssteunen.

• FSC gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.

380x360x330mm

Direct Container 4000 531593

• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.

425x280x400mm

Jumbo Container 4004 531595

LOEFF'S STANDAARD CONTAINER

4001

• Standaard container.

• Afmeting: 410x275x370mm.

• Gemaakt van recycled materiaal.

• Kan 6 Space boxen A4, 4 Quick boxen

A4, of 4 Filing boxen folio bevatten.

• De containers zijn rug aan rug

koppelbaar en in hoogte en breedte

schakelbaar

• Inclusief verbindingssteunen.

• FSC gecertificeerd.

LOEFF'S ORDNERPAC

• De Ordnerpac is universeel van vorm.

• Formaat 320x290mm.

• Geschikt voor verzending van

ringbanden en ordners.

• Sluiting met zelfklevende strip.

• Inclusief securitystrip waardoor het

ongewenst openen van de verpakking

zonder deze te beschadigen

onmogelijk is.

• Verpakkingseenheid pak à 15 stuks.

410x275x370mm

Standaard Container 4001 531592

• Pak à 25 stuks.

wit 35-80mm dikte 15.08.001 531617

bruin 75mm dikte 15.08.007 531618


Bundel- en opbergmechanieken

JALEMACLIPEX

BUNDELMECHANIEK

• Voor het langdurig bewaren van

archiefstukken.

• Voldoet aan de eisen voor permanente

bewaring van de overheid.

• Zonder weekmakers, pvc- en zuurvrij.

• Kleur petrol.

• Met gratis File-lifter.

JALEMA SNAPBINDER

BUNDELMECHANIEK

doos à 100 stuks 5720049 531558

zakje à 10 stuks 5720200 531584

• Documentvriendelijk kunststof

bundelmechaniek.

• Dit mechaniek wordt veel in oude

archieven gebruikt, het bevat geen

weekmakers.

• Ook geschikt voor de grotere

papiervernietigers. doos à 50 stuks 7104000 314832

LOEFF'S ARCHIEF STARTERKIT

• Alle archiefmiddelen in één doos,

speciaal voor de starter.

• Documenten uit de ordner in een

handomdraai gebundeld met de

producten uit de starterkit.

• Bundelbeugels zijn ICN gecertificeerd,

dus geschikt voor langdurige bewaring

conform de eisen van de Archiefwet.

• Inhoud: Archiefboy, 100

Bundelbeugels, 100 Archieflabels en

100 Verstevigingstrips. starterkit 4522 531571

Archiveringsmiddelen

JALEMA ARCHIEFKIT

• Jalema archiefkit met 100 extra lange

JalemaClipEx mechanieken, 100 labels

en 8 File-lifters om uw ordners snel leeg

te maken.

• Voldoet aan de eisen voor permanente

bewaring van de overheid.

• Zonder weekmakers, pvc- en zuurvrij.

• Kleur petrol. archiefkit 5721000 274994

LEITZ INHANGHECHTER

• Polypropyleen plaatje met gaten op 6

en 8cm afstand en een metalen

snelhechtstrip met kunststof deklijst.

• Past in ordners en 2- of 4-rings

ringbanden.

LOEFF'S ARCHIEFBOY

• Doos à 250 stuks.

assorti 3710 512369

• Hevelapparaat voor het moeiteloos

uitlichten van een ordnerinhoud.

• Met de uitneembare hevel kunt u

documenten uit de bundel nemen en

terugplaatsen.

• Werkt samen met bundelbeugels met

schroefdop.

• Recyclebaar.

• Bevat geen schadelijke stoffen en

zware metalen.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel. Archiefboy 4548 531562

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

7

129


7

130

Archiveringsmiddelen

LOEFF'S BUNDELBEUGELS

• Deze beugels bestaan uit een metalen

binnenkern met daaromheen

polypropyleen.

• Recyclebaar.

• Zuur en weekmaker vrij.

• De Bundelbeugels gebruikt u samen

met de Archiefboy om de ordnerinhoud

te bundelen, zodat u de ordner weer

opnieuw in gebruik kunt nemen.

• Voldoen aan het ICN kwaliteitslabel 12.

• Gecertificeerd met milieu- en

kwaliteitslabel Offilabel.

QUANTORE FASTENER

BUNDELMECHANIEK

• Los bindmechaniek voor 8cm

perforatie documenten.

• Perfect om geperforeerde dossiers te

bundelen.

• Metaal, strip en deklijst met 2

dekschuifjes.

REXEL FASTENER

BUNDELMECHANIEK

• Eenvoudige metalen strip met metalen

deklijst.

• Gatafstand 80mm.

• Doos à 100 stuks.

100mm 1222 531565

180mm 1224 531566

• Doos à 50 stuks.

100mm 1223 531563

180mm 1225 531564

• Doos à 10 stuks.

100mm 1226 531578

180mm 1228 531579

• Doos à 50 stuks.

50mm 512366

• Doos à 50 stuks.

50mm 70850 531500

LOEFF'S ARCHIEFLABELS

• De Loeff Archieflabels zijn geheel

zuurvrij, houtvrij en chloorvrij.

• Recyclebaar.

• Voor gemakkelijke rubricering en

archiefindeling.

• Slips voor inhoudaangifte op de

rugzijde van de bundel.

LEITZ FASTENER

BUNDELMECHANIEK

• Los bindmechaniek voor 8cm

perforatie documenten.

• Perfect om geperforeerde dossiers te

bundelen.

• Metaal, strip en deklijst met 2

dekschuifjes.

• Pak à 100 stuks.

wit 10714 531570

rood 10713 531572

blauw 10715 531573

groen 10712 531574

geel 10711 531575

• Doos à 50 stuks.

fasteners Leitz 3068 531502

SNEL VINDEN WAT U ZOEKT

TIP

Dankzij de logische

hoofdstukindeling en de

handige kleurentabs raakt u

het spoor in onze catalogus

nooit bijster.

Uiteraard vindt u achterin een

uitgebreide inhoudsopgave,

zowel alfabetisch als op

bestelnummer.


8

schrijf- en tekenwaren


8

132

Luxe Schrijfwaren

Luxe schrijfwaren Parker

PARKER VECTOR STEEL

• Er zijn een aantal dingen waar we

dagelijks van op aan moeten kunnen.

• De Vector is een pen waar je

gegarandeerd op vakkundigheid van

Parker kunt rekenen.

• Simpel, essentieel en betrouwbaar.

• Met Parker’s garantie voor stijl en

innovatie, staat basic niet voor

gewoontjes.

PARKER JOTTER STEEL

• De levendige metgezel van Parker de

Jotter, geliefd bij actieve schrijvers die,

om het even waar ze heen gaan steeds

een pen bij zich hebben.

• Een Parker icoon.

• Roestvrijstalen afwerking.

Inkt voor vulpennen

PARKER QUINK INKT

• Flacon à 57ml.

• Lange levensduur,duurzaam, klassiek

en functioneel ontwerp.

vulpen fine 600572

rollerpen CT 637500

balpen 610219

• Klassiek en functioneel ontwerp.

balpen edelstaal CT medium 610200

vulpen met medium 600498

vulpotlood 610205

permanent zwart 609001

permanent blauw 609003

permanent blauwzwart 609011

uitwasbaar koningsblauw 609010

uitwasbaar zwart 609004

permanent rood 609002

permanent groen 609005

PARKER VECTOR STANDAARD

• Er zijn een aantal dingen waar we

dagelijks van op aan moeten kunnen.

• De Vector is een pen waar je

gegarandeerd op vakkundigheid van

Parker kunt rekenen.

• Simpel, essentieel en betrouwbaar.

• Met Parker’s garantie voor stijl en

innovatie, staat basic niet voor

gewoontjes.

• Lange levensduur,duurzaam, klassiek

en functioneel ontwerp.

PARKER JOTTER STANDAARD

• De levendige metgezel van Parker de

Jotter, geliefd bij actieve schrijvers die,

om het even waar ze heen gaan steeds

een pen bij zich hebben.

• Een Parker icoon.

PELIKAN 4001 INKT

• Glazen potje à 30ml.

vulpen zwart fijn 600511

vulpen zwart medium 600521

rollerpen zwart 637401

balpen zwart 610231

vulpen blauw fijn 600512

vulpen blauw medium 600513

rollerpen blauw 637403

balpen blauw 610233

vulpen rood fijn 600514

vulpen rood medium 600522

rollerpen rood 637402

balpen rood fijn 610212

rollerpen wit 637400

• Roestvrijstalen afwerking.

• Klassiek en functioneel ontwerp.

balpen zwart 610110

balpen blauw 610114

blauwzwart 609020

briljant zwart 609021

koningsblauw 609023


Balpennen wegwerp

BIC BALPEN CRISTAL

• De wereldberoemde Cristal: symbool

voor kwaliteit en schrijfplezier.

• Ideaal voor dagelijks gebruik.

• Geventileerde dop in schrijfkleur.

• Voorzien van officieel NF ecologisch

certificaat.

• Schrijfbreedte medium.

BIC ECOLUTIONS

BALPEN CLIC

• Balpen met drukknopje gemaakt uit

62% gerecycleerd materiaal.

• Clip en punt in de kleur van de inkt,

transparante barrel.

• Voorzien van officieel NF ecologisch

certificaat.

• Medium schrijfpunt.

PAPER MATE BALPEN FLEXGRIP

ULTRA RECYCLED

• Drukknopmodel met rubberen

antislip-coating.

• Glanzende, massief metalen vatting.

• Klikdop met inktkleurindicatie.

• Goed uitgebalanceerd, optimaal

schrijfcomfort.

• Zeer heldere, watervaste inkt voor

bijzonder soepel schrift.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

medium zwart 616101

medium rood 616102

medium blauw 616103

medium groen 616104

fijn zwart 616321

fijn blauw 616323

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 600041

blauw 600043

• Uit 70% gerecyclede materialen

vervaardigd.

• Schrijfbreedte 0,5mm.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

zwart 614081

rood 614082

blauw 614083

Schrijfinstrumenten

BIC ECOLUTIONS BALPEN STIC

• Balpen gemaakt uit 74% gerecycleerd

materiaal.

• Dop en punt in de kleur van de inkt,

transparante barrel.

• Medium schrijfpunt.

PAPER MATE BALPEN

BIODEGREDABLE

• Biodegradable navulbare balpen met

drukknopmechanisme.

• Hoofdzakelijk vervaardigd uit

biologisch afbreekbare materialen, die

in het milieu binnen 1 jaar vergaan.

• Soepel schrijvend 1mm penpunt.

SCHNEIDER BALPEN TOPS 505M

• Transparante kunststof houder.

• Dop in schrijfkleur.

• 100% PVC vrij.

• Schneider is Emas gecertificeerd.

• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 600031

blauw 600033

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

zwart 610131

rood 610132

blauw 610133

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 614310

rood 614312

blauw 614313

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

8

133


Balpennen navulbaar

BIC BALPEN ATLANTIS

• Met transparante houder en

rubberen grip.

• De ultra vloeibare inkt zorgt voor een

uitzonderlijk comfortabel schrift.

• Navulbaar.

• Voorzien van officieel NF ecologisch

certificaat.

• Schrijfbreedte medium.

PILOT BALPEN BEGREEN

REX GRIP

• Pilot Rexgrip balpen.

• Deze BEGREEN schrijfwaren bestaan

voor minimaal 77,7% uit gerecycled

materiaal m.u.v. inkt en vulling.

• Gecertificeerd en geproduceerd

volgens ISO 14001.

• Sportief uiterlijk.

• Met drukknopsysteem.

• De rubberen gripzone loopt vloeiend

over in de pen.

• Navulbaar met de vulling 2111.

• Schrijfbreedte medium.

SCHNEIDER BALPEN K14

• Eenvoudig kunststof model met

kunststof clip.

• Houder in kleur van inkt.

• Standaard DIN-vulling met

documentechte inkt volgens ISO

12757-2

• Schneider is Emas gecertificeerd .

• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

zwart 616021

rood 616022

blauw 616023

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 612721

rood 612722

blauw 612723

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 614340

blauw 614343

rood 614342

Schrijfinstrumenten

BIC BALPEN ECOLUTIONS

REACTION

• Bic Ecolutions Reaction Balpen.

• Kwaliteits balpen gemaakt uit 74%

recycled material.

• De verende schrijfpunt garandeert

soepel en comfortabel schrijven.

• Navulbaar.

• Schrijfbreedte medium.

PILOT BALPEN BEGREEN

ACROBALL

• Geraffineerd design met

stevige clip en rubberen grip.

• Nieuwe inkttechnologie.

• Resulteert in een zacht schrijfgevoel.

• Deze BEGREEN schrijfwaren bestaan

voor minimaal 78% uit gerecycled

materiaal m.u.v. inkt en vulling.

• Gecertificeerd en geproduceerd

volgens ISO 14001.

• Sportief uiterlijk.

• Met drukknopsysteem.

• De rubberen gripzone loopt vloeiend

over in de pen.

• Schrijfbreedte medium 0,4mm.

SCHNEIDER BALPEN K15

• Eenvoudig kunststof model met

metalen clip.

• Houder in kleur van inkt.

• Standaard DIN-vulling met

documentechte inkt volgens ISO

12757-2

• Schneider is Emas gecertificeerd .

• Schrijfbreedte medium.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

zwart 600051

blauw 600053

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

rood 612732

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

blauw 612733

• Verpakkingseenheid doos à 10 stuks.

zwart 612771

rood 612772

blauw 612773

• Verpakkingseenheid doos à 50 stuks.

zwart 614331

blauw 614333

• Verpakkingseenheid doos à 20 stuks.

rood 614332

• Verpakt per blister.

blister à 4 stuks blauw 614353

PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

8

135


8

136

Schrijfinstrumenten

Balpenvullingen

PARKER BALPENVULLING

• Parker standaardvullingen zijn voorzien

van het ISO-12757-2 predicaat.

SCHNEIDER BALPENVULLING 575

• Standaard DIN-vulling.

• Documentechte inkt volgens ISO

12757-2.

• Messing.

• Schrijfbreedte fijn en medium.

• Schneider is Emas gecertificeerd.

• Verpakkingseenheid doos à 12 stuks.

0,5mm fijn zwart 625821

0,5mm fijn blauw 625823

0,7mm medium zwart 625841

0,7mm medium blauw 625843

0,9mm breed zwart 625861

0,9mm breed blauw 625863

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

fijn zwart 625181

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

fijn rood 625182

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

fijn blauw 625183

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

medium zwart 625171

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

medium rood 625172

medium blauw 625173

SCHNEIDER 4-KLEURENVULLING

KORT

• Balpenvulling voor meerkleuren

balpen.

• Documentechte inkt volgens ISO

12757-2.

• Schrijfbreedte medium.

• Schneider is Emas gecertificeerd.

SCHNEIDER BALPENVULLING

JUMBO 708

• Past in de meeste balpennen.

• Langschrijvend.

• Documentechte inkt volgens ISO

12757-2.

• Schneider is Emas gecertificeerd.

• Schrijfbreedte medium.

zwart 627111

rood 627112

blauw 627113

groen 627114

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

medium zwart 625191

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

medium rood 625192

• Verpakkingseenheid pak à 10 stuks.

medium blauw 625193


Balpennen diversen

BIC 4-KLEURENBALPEN

• Schrijft in 4 kleuren: blauw, zwart,

groen en rood.

• Altijd de juiste kleur bij de hand.

• Navulbaar.

• Voorzien van officieel NF ecologisch

certificaat.

• Schrijfbreedte medium.

Gelpennen navulbaar

PILOT BEGREEN GELPEN B2P

• Pilot introduceert de B2P

(Bottle To Pen).

• Deze hervulbare gel-rollerball is voor

89,8% gemaakt van gerecyclede

Petflessen (1 petfles = 3 pennen).

• Dit feit wordt benadrukt door de

doorzichtige vorm van de pen met

allerlei details die aan een fles doen

denken.

• De B2P behoort tot het

milieuvriendelijke Begreen-assortiment

van Pilot.

• Winnaar van de Europese Award voor

milieuvriendelijke schrijfwaren.

• Navulbaar met vulling 2606.

• Schrijfbreedte 0,4mm.

PILOT BEGREEN CHOOSE

• De nieuwe Pilot Choose lijn is de eerste

pennenserie die gebruik maakt van

Pilot's nieuwe dynamische inktformule.

• De kleuren zijn hierdoor zeer intensief.