Super Sarko! - Pauw & Witteman

pauwenwitteman.vara.nl

Super Sarko! - Pauw & Witteman

1205 Super Sarko_Opmaak 1 23-02-12 10:33 Pagina 5

Inhoud

Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00007

1 – De held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00009

‘Ik kreeg een boodschap: “jonge advocaat wil graag

eens het paleis van de president bezoeken”’

2 – Vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00025

Sarkozy is er op bewonderenswaardige manier in

geslaagd ons alles te vertellen wat we wilden horen’

3 – Verticale krottenwijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00040

‘We zullen deze wijk eens even schoonspuiten,

zodat de drugshandel hier verdwijnt’

4 – Vrienden en vijanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00055

‘Hij wil de hele tijd aandacht van het publiek,

zodat iedereen praat over wat hij doet’

5 – Bling Bling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00071

‘Mensen met zijn persoonlijkheid proberen gevoelens

van minderwaardigheid te compenseren door de illusie

te creëren dat ze juist superieur zijn’

6 – Heilige huisjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00084

‘De pensioenhervormingen betekenen het einde van

de Franse manier van leven. Dit is het einde van

onze mooie dagen’