Super Sarko! - Pauw & Witteman

pauwenwitteman.vara.nl

Super Sarko! - Pauw & Witteman

1205 Super Sarko_Opmaak 1 23-02-12 10:33 Pagina 6

7 – Koffers vol bankbiljetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00099

‘Elke drie dagen moest ik een koffertje met geld

naar de bank brengen. Dat heb ik 22 keer gedaan’

8 – Solistische diplomatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00114

‘Cécilia is nog steeds in Libië. Vanavond spreekt ze

opnieuw met kolonel Kadhafi. Fantastisch!’

9 – De euro, Merkel en Obama . . . . . . . . . . . . . . . .00128

‘Je t’aime. Ich dich auch nicht’

10 – Mercie Sarkousie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00148

‘Het probleem van Sarkozy is dat hij intelligent is

maar ook instinctief. Sarkozy is geen schaakspeler.

Hij denkt niet na over de toekomst, hij improviseert’

11 – Boerka en Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00164

‘Veel Europeanen hebben het gevoel hun identiteit

kwijt te raken. Juist door doof te zijn voor wat er

onder het volk leeft, voed je populisme’

12 – Cécilia, Carla en Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . .00180

‘We maken onze verloving bekend en dan zul je zien:

we worden nog beter dan Marilyn en Kennedy’

Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00199

Een ideologische lijn is soms moeilijk te ontdekken,

maar Nicolas Sarkozy is niet visieloos

Verantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00215

Geraadpleegde literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00219

Namenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00221