IN DIT NUMMER: Zoals de ouden zongen... • Verlangen • Afscheid ...

images.protestantsekerk.net

IN DIT NUMMER: Zoals de ouden zongen... • Verlangen • Afscheid ...

MAGAZINE VOOR PROTESTANTS ALMERE NUMMER 15 jUNI 2012

“Gedurende de jaren

heb ik veel bewondering

gekregen voor het geduld en

doorzettingsvermogen van

kerkelijke vrijwilligers”

Peet Valster

IN DIT NUMMER:

Zoals de ouden zongen...

Verlangen

Afscheid van de Triangel


PRIKBORD

Eeuwfeest Christelijke Blindenbibliotheek

De Christelijke Blindenbibliotheek in Ermelo produceert en

reproduceert al 100 jaar tijdschriften, kranten, bijbelse dagboeken,

psalmboeken, liedbundels en de verschillende vertalingen van de

Bijbel in braille, geluid, grootletter en digitaal. Zij vierden dit op

23 mei 2012 met een open dag.

De Open Kring is op zoek naar…

…versterking van het bestuur en naar vrijwilligers voor de

catecheseavonden. De Open Kring is bestemd voor mensen

met een verstandelijke beperking en heeft een oecumenisch

karakter. De Open Kring houdt tussen september en juni elke

twee weken een bijeenkomst. De kring groeit en dat betekent

dat er aan extra vrijwilligers behoefte is.

Er zijn geen eisen voor dit vrijwilligerswerk alleen affiniteit

met verstandelijk beperkten is belangrijk. De deelnemers van

De Open Kring zorgen er voor dat u snel in hun midden wordt

opgenomen. Zie voor meer informatie onze website www.stgdok.

nl of neem telefonisch contact op met de voorzitter, dhr. Theo de

Wilde, T 540 55 51 of mevrouw Mary de Haan, T 531 71 16.

Ontdekkingstocht door de Bijbel op

internet

Voor mensen die niets van de Bijbel weten en toch nieuwsgierig

zijn, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap onlangs de website

MeerOverDeBijbel.nl gelanceerd. Aan de hand van tien bekende

personen uit de Bijbel, kunnen geïnteresseerden hier hun

ontdekkingstocht door de Bijbel starten. Een gratis en toegankelijk

medium om kennis te maken met de inhoud en achtergronden

van de Bijbel. Filmpjes, verhalen bij Bijbelteksten en culturele

uitstapjes lichten de belangrijkste thema’s en achtergronden van

de Bijbel toe. In tien hoofdstukken wordt het verhaal van onder

andere Adam en Eva, jezus en Paulus verteld. De verhalen bieden

een inkijkje in de context waarin de Bijbelteksten zijn ontstaan.

Daarnaast staat u stil bij de invloed van de Bijbelse verhalen op

onze cultuur en tradities. Voor gebruik van de website dient u zich

eenmalig gratis registeren. Meer info: www.meeroverdebijbel.nl

2 Spirit - juni 2012

Nederlandstalige kerkdienst aan de

Costa Brava

Wie komende zomer in Noord-Spanje met vakantie is, kan een

Nederlandstalige kerkdienst bezoeken op de camping El Delfi

n Verde aan de Costa Brava. De camping ligt net buiten het

pittoreske stadje Torroella de Montgrí (Mas Pinell), ongeveer

60 km. voorbij de Frans-Spaanse grens, tussen de plaatsen

l’Estartit en Pals. De diensten worden gehouden vanaf 15 juli tot

en met 12 augustus 2012 elke zondag om 11.00 uur.

Na de dienst is er koffie of een glas fris. Dit is het veertigste

jaar dat de diensten worden georganiseerd. Informatie:

www.eldelfinverde.com of bij Aart Batenburg:

aart.batenburg@casema.nl.

Kom langs op de Dinsdagmiddagcontactgroep

Al 26 jaar hebben we in Almere Buiten een middag waar mensen elkaar kunnen ontmoeten

voor een spel of een praatje. Door ziekte en verhuizing van de mensen loopt op dit moment

het aantal bezoekers wat terug. Dat is erg jammer, want het is zeker de moeite waard!

Wij zijn elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in De Drieklank. Er staat ook voor u een kopje

koffie of thee klaar. Er zijn bezoekers die een spelletje Rummikub spelen, maar er zijn ook

andere spellen aanwezig. En wanneer u geen zin hebt om een spelletje te doen, gaat u

lekker aan de PRAATTAFEL zitten. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale viering

voor 65-plussers. Afgelopen Pasen was er een ‘viering nieuwe stijl’ die erg in de smaak viel.

Tijdens de maanden juli en augustus hebben we vakantie, maar verder zijn we er op een zeer

grote uitzondering na gewoon elke dinsdagmiddag voor u. Wilt u meer weten?

Kom langs in De Drieklank op dinsdagmiddag of neem contact op met Betsy van de Wetering,

T 532 90 23.

Student Bite: voor studenten in met

christelijke identiteit Almere

Studeer je in Almere? Maak kennis met Student Bite. Student

Bite wil in Almere voor christelijke studenten een plek creëren

waar ze zich door sociale activiteiten kunnen vormen en groeien

in geloof. Belangrijk, zeker nu het aantal studenten in Almere groeit.

Het streven is om voor de zomervakantie drie Student Bite-avonden te

organiseren. Student Bite wil tijdens deze avonden studenten

enthousiasmeren en tevens hun wensen in beeld krijgen.

Dit is belangrijk om zich in het nieuwe jaar te kunnen presenteren als een

studentenvereniging met een herkenbare christelijke identiteit die inspeelt op

de behoeften van de christelijke studenten in Almere. De maaltijden tijdens de

avonden zijn gratis. Voor vragen kun je contact opnemen met de organisatie

van Student Bite Almere: studentbitealmere@gmail.com.

Panel Protestantse Kerk van start

Dr. Plaisier herkozen als

scriba generale synode

Dr. Arjan Plaisier is tijdens de vergadering van de

generale synode in april herkozen als scriba van de

generale synode. Dat betekent dat zijn termijn met

vier jaar verlengd is. Plaisier: ‘Ik ben verheugd en

dankbaar dat de synode dit vertrouwen in mij stelt. Ik

dien de kerk graag nog een termijn.’

Nieuw elan voor www.protestant.nl

Het Friesch Dagblad/het goedeleven.com heeft

onlangs de website: www.protestant.nl overgenomen.

Deze werd onderhouden door enkele christelijke

organisaties zoals de Besturenraad (christelijk onderwijs),

Protestantse Kerk, en de NCRV. De site geeft (historisch)

nieuws en opinies over voor het protestantisme relevante

onderwerpen. Een mooie, interessante website. Neem

eens een kijkje: www.protestant.nl

Voortaan kunt u als kerklid via het Panel Protestantse Kerk

uw mening geven over producten en diensten van de

landelijke kerk. Wie zich aanmeldt voor het panel wordt

regelmatig gevraagd mee te denken over onderwerpen die

van belang zijn voor de dienstverlening aan gemeenten en

predikanten. De informatie die dat oplevert, wordt vervolgens

door de PKN gebruikt om de dienstverlening bij te stellen,

nieuwe producten aan te bieden of op een andere manier te

communiceren. Meedoen? Meld u aan via www.pkn.nl/panel

Foto cover: Sylvia Huisman


EINDE EN

NIEUWE BEGIN

De coverfoto van deze

SPIRIT is van grote

symboliek. De voorgangers

van de wijken Almere Stad

Oost en Almere Stad West

steken een kaars aan, aan de

Paaskaars, in de laatste kerkdienst

van de Protestantse Gemeente die

werd gehouden in de Triangel, de kerk

die door de gemeente verkocht gaat worden. Ondanks alles,

het licht blijft branden. Het Licht van Christus blijft met ons meegaan.

Het is goed om dat met elkaar te belijden.

Diverse bijdragen in dit nummer, net als in het vorige nummer staan

bij deze gebeurtenis stil. Zij bepalen ons alle bij de vraag, hoe we in

deze tijd gemeente kunnen zijn in deze stad. De antwoorden op die

vraag liggen niet voor de hand. In wat wij in Almere meemaken staan

we niet alleen. De betekenis van religie verandert. Er is dan ook alle

creativiteit nodig, om nieuwe wegen te vinden. Bijdragen van diverse

zijden zijn nodig en SPIRIT wil daar een bescheiden platform aan

bieden. Dat alles in het vertrouwen dat de Geest ons zal weten te

vinden.

Dit ‘bescheiden platform’ blijft ontwikkelen. Aan de ene kant zijn we

als redactie een beetje eigenzinnig. We maken een blad zoals we

denken dat goed en mooi is. Tegelijk zijn we niet doof voor wensen

uit de gemeente. Een wat vaker gehoorde wens was toch het hebben

van een rubriek voor berichten uit de diverse wijken. Vanaf het

volgende nummer gaan we daar vorm aan geven. Meer hierover

leest u in een notitie die we hebben ondergebracht op de pagina’s

van “Op Stap” – simpelweg omdat daar nog ruimte was.

Ten slotte nog een dank aan ieder die inmiddels een bijdrage voor

dit blad heeft overgemaakt. We ervaren dat als een geweldige steun.

En als u nog van plan bent de acceptgirokaart die de vorige keer bij

dit blad zat in te vullen, vergeet u dat dan niet?

Hebt u de acceptgirokaart niet meer, dan staat in het “Colofon” in

“Wegwijs” ook het bankrekeningnummer.

Ds. Hans Blom

Hoofdredacteur van SPIRIT

4 Werk maken van geloof

Zoals de ouden zongen....

6 @penstaart

Wakkere theologen tijdens de

korste nacht van het jaar

7 Werk in uitvoering

Even voorstellen: Peet Valster

8 Kijk op de wijk

Aanbieden Paaskaars

Pimp Your Bible

Klierder Inn

11 Peper

Verlangen

12 Van Dienst

Wat doet het college van

diakenen nu eigenlijk?

13 Meeleven

Kerkelijk stand

14 Tijgers

Een wijkgemeente met een hart

voor jongeren

15 Afscheid

Afscheid van de Triangel

16 Wegwijs

Informatie over Protestantse

Gemeente Almere

17 Van huis uit

Overzicht van vieringen

18 Op Stap

Komende activiteiten

20 Advertenties

kunstwerk van ds. Andries Fidder

3


Zoals de ouden zongen……

We hebben in De Lichtboog afgesproken. Die is voor ons alle drie goed te bereiken, daar wordt voor je kopje

koffie gezorgd en we zijn in een voor deze rubriek wel heel passende omgeving. Een gesprek met Nico en

Henny van Asperen, zeker niet alleen in “hun kerkgebouw” bekend.

Nico en Henny werden beiden – wel elk in een ander deel

van – Amsterdam geboren. Ze komen, zeggen ze, uit een

goed Gereformeerd nest. Ze zijn opgegroeid in en met de

kerk. Daardoor werd ook de basis gelegd, zeggen ze,

want “je blijft bij de kerk.” Van beiden was vader diaken,

Henny heeft een broer die predikant geweest is en in het

gezin waaruit Nico voortkomt, hebben allen wel een functie

in de kerk gehad.

Nico ging naar de Knapenvereniging en later naar de

jongelingsvereniging, die – naar goed Gereformeerd

gebruik – “Rehoboth” heette.

Hij ging naar de zondagsschool, werd later leider van de

zondagsschool omdat – zo zegt Henny – hij graag vertelde.

Voordat hij leider kon worden, kreeg hij een heuse opleiding.

Hij leerde daar dat hij meer had dan zijn stem, hij ging

praten “met heel zijn lichaam”, leerde de luisterende kinderen

en groten aan te kijken zodat je ziet of de aandacht minder

wordt. “Dan moet je meteen overschakelen”.

Henny ging een paar jaar naar de HBS en daarna naar de

Gereformeerde Kweekschool. Ze weet nog precies wanneer

ze Nico ontmoette. Nou was dat voor haar (en Nico’s)

generatie ook wel een erg heuglijke en memorabele dag:

5 mei en precies vijf jaar na het einde van de Tweede

Wereldoorlog. Er was een bevrijdingsfeest in de Apollohal.

Daar ontmoette zij Nico en een vriend, welke laatste zij

kende uit de kerk. Het klikte…..

In 1952, het jaar waarin Henny van de Kweekschool kwam,

verloofden zij zich. Drie jaar later trouwden zij en gingen bij

de ouders van Henny inwonen.Henny ging met Nico trouw

mee naar de zondagsschool. “Alleen om te luisteren, hoor.”

Bakens verzetten

Nico, die de technische school doorlopen had en na die

opleiding in de oorlog in een meubelmakerij terechtgekomen

was, en vijf jaar bouwtechnisch bezig geweest was, begon

vervolgens aan de avond-mulo. Hij solliciteerde en kreeg

een baan bij een karton- en papiergroothandel. Na de

avond-mulo deed hij de Middenstandsopleiding en ging

daarna verder in de bedrijfseconomische richting.

In het bedrijf heeft hij het uiteindelijk op zijn 44e tot

procuratiehouder gebracht – een baan met een behoorlijke

financiële verantwoordelijkheid. Op zijn 30e was hij

begonnen aan een schriftelijke gymnasium-opleiding –

hij wilde dolgraag de kant op van dominee. Die cursus heeft

hij vier jaar gevolgd en kreeg toen een inzinking – de wens

bleef! Ongeveer tien jaar daarna werd de cursus “Theologie

voor gemeenteleden” aangeboden.

4 Spirit - juni 2012

Nico en Henny

Voor het volgen ervan moest je echter Hervormd zijn of

worden en dat was toen nog een brug te ver. Uiteindelijk ging

Nico een opleiding volgen in Rotterdam, waar hij eenmaal

per 14 dagen heen moest en dat vier jaar lang! De beloning

was de MO-akte Pastoraal werker. Daarmee kreeg hij op

vrijdag een aanstelling als docent godsdienst aan het

Patronomium, een MTS. De andere werkdagen van de

week was hij “gewoon” procuratiehouder.

Ik begrijp dat de studie in Rotterdam niet alleen gecombineerd

moest worden met het werk, maar ook met het gezin

met kinderen.Na het behalen van de MO-akte kwam het


verzoek een afspraak te maken voor zes diensten in

Sint Pancras (Noord-Holland). Hoewel hij toen nog geen

preekconsent had, ging het die gemeente vooral om het

kunnen houden van de preek! Pas later kreeg Nico een

preekconsent voor Amsterdam, nog later voor de regio.

Ik begrijp dat een preekconsent regiogebonden was in

Gereformeerde kring. Overigens moest het elke vijf jaar

opnieuw aangevraagd worden. je moest dan voor een

commissie verschijnen en er moesten drie preken

ingeleverd worden. Saillant detail:

de laatste commissie waar Nico mee te maken had,

stond o.l.v. ds. Hans Blom. Desgevraagd zegt Nico mij,

dat het preekconsent dat hij nu nog heeft, “geldig”

is voor rust- en ziekenhuizen.

Kleine wereld?

Henny kwam met haar onderwijsakte

voor een eerste klas in Zandvoort

terecht. Ze heeft dat niet heel erg

lang gedaan: het onderwijs kon haar

niet bekoren. Ze is (veel) later nog

wel eens als invalster aan het werk

geweest. Ze werd actief in de

Vrouwenbond, eerst in Amsterdam

en later in Weesp, waarheen het

gezin in 1983 verhuisde. Daar, in Weesp,

is ze enige jaren voorzitter geweest van

de Nederlandse Christelijke VrouwenBond.

Ik hoor dat ze ook ouderling geweest is; een aantal

jaar zat ze samen met Nico, die eveneens ouderling was,

in de kerkenraad. Terwijl Nico vertelt waar en wanneer hij

ouderling was (Amsterdam, Weesp) en dat hij ook drie

jaar diaken was, tel ik die jaren op: ik kom met gemak aan

25 jaar. In die opsomming, die wat “versierd” wordt met

herinneringen, hoor ik zeker twee namen van mensen

die ik eerder sprak voor SPIRIT: die van joop van Oordt

(“Ik moest aan hem mijn briefje geven met welke liederen

er gespeeld moesten worden”) en van Henk Keizer

(“ja, in Weesp”). De – kerkelijke – wereld is blijkbaar klein.

Vandaag de dag doet Nico nog diensten, voornamelijk in

Zorgcentrum De Archipel. Verder zorgt hij – samen met

mevrouw Nel Kortleve – voor de etalage van De Lichtboog.

Die ruimte aan de straatkant werd in het verre verleden

bijgehouden door een etaleur. Nu dus niet meer.

Aanvankelijk was er ook inbreng vanuit de Parochie,

maar ook die tijd is voorbij. Nico vertelt dat Nel en hij van

alles thuis maken en voorbereiden.

“Jazeker.

Wat je geeft,

krijg je dubbel en

dwars terug.”

Zo kan hij – dankzij zijn vroegere werk bij de karton- en

papiergroot-handel – passe-partouts maken.

Drive

We komen bij de afronding van dit gesprek en ik stel

“dus” de vraag: “Wat drijft je? Wat drijft jullie?”

“De gemeenschap”, is het stellige antwoord van Nico.

Ik denk aan wat mijzelf dreef om iets voor kerk en vereniging

te doen toen ik twintig was, dus vraag ik of hij dat ook als

twintiger gezegd zou hebben. “jazeker. Wat je geeft, krijg

je dubbel en dwars terug.” Ik stel een misschien wat prikkelende

vraag, omdat het me in het gesprek opgevallen

is dat Nico (Henny ook trouwens) altijd in kerkelijk

verenigingswerk heeft gezeten. “En als je

verenigingswerk niet kerkelijk geweest was,

had je het dan ook allemaal gedaan en

zo lang?“ Nico stelt zich niets voor bij

niet-kerkelijk verenigingswerk, zegt hij.

Henny zegt nog dat het leuk is om

contact te hebben met mensen rond

de kerk. “je hoort erbij”.

We praten over de kerk van nu. Nico en

Henny merken op dat zij het in feite niet

vreemd vinden dat er een kerkgebouw

afgestoten wordt. Zij maakten mee dat

de Haarlemmerpoortkerk, de Raamkerk

en de Waalkerk gesloten werden en (later) in

Weesp de Hoogstraatkerk – allemaal gebouwen waar

zij binding mee hebben gehad. “Wij - , onze - , deze

generatie kerkgangers doet iets fout. We weten de

jongere generatie niet aan de kerk te binden.

Wij als kerk zitten in een soort starheid.”

Tijd om afscheid te nemen van Nico en Henny.

Ze zijn samen meer dan 160 jaar oud, maar nog steeds

jong van geest en actief. ●

Tekst en foto’s van Arie M. van Dijk

Spirit - juni 2012

5


6

Wakkere theologen tijdens de

kortste nacht van het jaar

Dit jaar vindt in Amsterdam voor de tweede keer de Nacht van de Theologie plaats. Op de langste dag van

het jaar, 21 juni, werd deze Nacht in 2011 voor het eerst georganiseerd. Wat is de bedoeling van deze nacht

en wat heeft een gemeente er aan?

Theologie op de kaart

De Nacht vindt plaats in de hoofdstad van het land op een plek

met allure, de Hermitage en in het aangrenzende Amstelhoven,

waar de Protestantse Kerk en Diaconie Amsterdam zijn gevestigd.

Daar zullen een kleine tweehonderd theologen van verschillende

kerkelijke signatuur en achtergrond met elkaar dineren en tussen

de gangen door met elkaar het gesprek voeren over de ‘ins and

outs’ van de theologie. Het doel van de Nacht is om:

> theologie op de kaart zetten

> zichtbaar te maken dat theologen in het publieke debat een rol

kunnen vervullen

> gezichtsbepalende theologen met elkaar in contact brengen

> vakprijzen toekennen aan theologen op verschillende gebieden

Het initiatief van de Remonstranten, de Protestantse Kerk en Diaconie

Amsterdam, de NCRV, IKON en dagblad Trouw bleek vorig jaar

een groot succes. Er was al snel veel belangstelling en een wachtlijst.

jonge theologen organiseerden in de tuin van Amstelhoven een

‘Contrastnacht’ omdat volgens hen de theologie op straat thuishoort

en niet op een galadiner in een museum. Zo lokte de Nacht onmiddellijk

een vruchtbare discussie en dialoog uit.

Hanna van dorssen

Vreemd vermogen

Dit jaar is het thema ‘Vreemd Vermogen’. De theologie is een

discipline die als het goed is de samenleving een profetische spiegel

voorhoudt en bij tijd en wijle heilzame verwarring zaait. De Bijbel en

die vreemde God van de Bijbel, die niet vast te leggen is, dagen uit

om naar de andere kant van het gangbare verhaal te kijken, om de

achterkant van de dingen die om ons heen gebeuren te onderzoeken.

Dat is het vreemde vermogen van de theologie. Hoe moeten

we bijvoorbeeld aankijken tegen de economische crisis die zoveel

verwarring over eigendomsverhoudingen met zich meebrengt?

Hoe gaan we om met de vreemdeling in ons midden, is hij of zij

een last of geven vreemdelingen ons het vermogen om verder te

kijken dan onze eigen horizon?

More than you can dream of-festival

Zo organiseert het Wereldhuis, een centrum voor informatie en

advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning

tijdens de Nacht in de tuin van Amstelhoven het festival ‘More than

you can dream of’. Met de bedoeling om de talenten en het vermogen

van bezoekers van het Wereldhuis te laten zien met activiteiten

uit alle windstreken.

Vakprijzen

Ook dit jaar zullen er opnieuw twee vakprijzen worden uitgereikt.

De Theologie Publicatieprijs voor het beste theologische boek

van 2011. Een vakjury maakt tijdens de Nacht de winnaar bekend.

Voor de Theologie Podiumprijs voor de meest spraakmakende

theoloog van 2011 kunt u zelf een stem uitbrengen via

www.nachtvandetheologie.nl. Nieuw dit jaar is dat er ook een

oeuvreprijs wordt uitgereikt aan theoloog-dichter Huub Oosterhuis.

Hij is tevens de auteur van het pamflet Red hen die geen verweer

hebben dat speciaal ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie

zal verschijnen bij uitgeverij Ten Have en vanaf 21 juni in de

boekhandel verkrijgbaar is. Zijn bevlogenheid, gecombineerd met

stug doorwerken, levert een ongeëvenaard oeuvre op.

Inspiratie

De Nacht van de Theologie is voorbehouden aan theologen met de

bedoeling om hen te inspireren in hun werk. Toch is het daarmee

geen exclusief naar binnen gericht feestje. De positieve aandacht

voor theologie, de nadruk op de actualiteit, de inspiratie waarmee

de deelnemers terugkeren naar hun werkplekken, of dat nu de

universiteit is of een kerkelijke gemeente, zijn de vruchten van het

feest waarmee theologen uit het hele land huiswaarts keren, ook

naar Almere.●

Hanna van Dorssen

Hanna van Dorssen, is als communicatieadviseur van de Protestantse

Kerk en Diaconie Amsterdam betrokken bij de Nacht van de

Theologie


Even voorstellen: Peet Valster

De redactie van Spirit vroeg mij of ik mezelf in dit mooie blad aan de lezer wil voorstellen. Dat doe ik graag!

Mijn naam is Peet Valstar, gedoopt als Pieter. Geboren en opgegroeid in Maasdijk (Westland) in een

tuindersgezin. Ik woon in Utrecht, ben net verhuisd, woon nu in een samengesteld gezin en ben 60 jaar.

Mijn beroep is adviseur in dienst van de Protestantse Kerk. Protestantse

gemeenten, groepen of personen kunnen een beroep op mij doen als het

gaat om advisering, begeleiding en cursussen (ABC) en alles wat verder

maar aan de orde kan komen. Mijn eerste baan was die van kerkelijk werker

in jubbega en Hoornsterzwaag, Zuidoost –Friesland. Voor mijn gevoel een

eeuwigheid geleden: in 1978 begon ik daar, ik heb er zeven hele leerzame

jaren gehad, waarin ik vooral ben gevormd door de praktijk. Daarna heb

ik me steeds meer ontwikkeld op het terrein van vorming, toerusting en

gemeenteopbouw. In 1988 behaalde ik mijn doctoraal theologie, ambitie

om predikant te worden heb ik nooit gehad. Alhoewel… als kind wilde ik

wel dominee worden, want die hoefde immers maar één dag per week te

werken! Toen mijn ouders mij vroegen wat ik dan de overige dagen wilde

gaan doen schijnt mijn antwoord ‘ijscoboer’ geweest te zijn…

Mijn werkgebied omvat in eerste instantie de classes Flevoland (Flevo- en

Noordoostpolder) en Amersfoort. En zo ben ik ook al een tijdje regelmatig

te gast in Protestants Almer. In eerste instantie ben ik gevraagd om de

kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Triangel te begeleiden in deze

lastige afbouwperiode. Maar veel hangt met elkaar samen in Protestants

Almere. Bestuurlijk vindt Stad-Oost een onderkomen in Stad-West, rondom

De Lichtboog. Wat betekent dat voor de predikanten en hun werk, zeker

nu door financiële noodzaak de vacature van ds. Hübner niet vervuld kon

worden? En daarom is mij ook gevraagd om de Aalgemene Kerkenraad te

adviseren over de gewenste pastorale invulling voor de komende tijd. Zo

voerde ik de afgelopen maanden, samen met jan Wijbrans, gesprekken

met de afzonderlijke wijkkerkenraden en predikanten over hun wensen en

mogelijkheden. Het is de bedoeling dat er binnenkort duidelijkheid komt over

de pastorale inzet.

Gedurende de jaren heb ik veel bewondering gekregen voor het geduld en

doorzettingsvermogen van kerkelijke vrijwilligers. Zij besteden soms vele

uren per week aan hun taak. We hebben het met elkaar veel over de

organisatorische kanten van het kerkenwerk. Dat is nodig, maar ik probeer

dan niet te vergeten dat dit in wezen toch niet de hoofdzaak is. Het zal toch

altijd weer moeten leiden tot een nieuw besef van het enige bestaansrecht

van de gemeente: er namens Christus te zijn voor elkaar en voor wijk en

stad. Diaconaal, missionair en pastoraal. In een situatie van voortdurende

krimp is dat soms lastig. Ik merk dat we soms tot in onze genen defensief

geworden zijn: hebben wat we houden en het net niet meer aan de andere

kant kunnen uitgooien. In een stad als Almere komt daar bij dat de uitdagingen

heel groot zijn; de vragen rondom eenzaamheid, geestelijke en psychische

verwaarlozing van mensen zijn groot en liggen op straat.

Wat betreft de organisatorische kanten van gemeenteopbouw betekent dat

bezig zijn met vragen rondom verschillende spanningen. Zo’n spanning is

die tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ kant. Het geld mag het inhoudelijke beleid

niet domineren, maar het is dom om er geen rekening mee te houden.

Een andere spanning is die tussen het ‘eigene’ en ‘samen’. Gemeente-zijn

ontstaat waar mensen elkaar hebben leren kennen en iets met elkaar

opbouwen. Dat gaat het makkelijkst als zij niet al te ver van elkaar af wonen

en iets ‘eigens’ ontwikkelen. Wijkgemeenten ontwikkelden hun eigen cultuur.

Zeker als het ouderen betreft is het goed om daar rekening mee te houden.

Aan de andere kant is er de uitdaging van ‘samen’. Samen Almere-breed

elkaars sterke kanten benutten. Op diaconaal gebied gebeurt dat al.

Kan dat ook op andere terreinen, zonder dat het ‘eigene’ verdwijnt en de

gemeente los zand wordt?

In het vruchtbaar maken van die spanningen wil ik graag mijn steentje

bijdragen. ”Vind je dit nou leuk?” vroeg laatst iemand. Zeker, was mijn

antwoord. Er zitten prachtige kanten in dit werk, ik laat me er steeds weer

door inspireren. En als het eens wat minder gaat? Dan ga ik lekker

hardlopen. Met zo om de paar maanden een halve marathon.

Daar knap ik heerlijk van op! ●

Peet Valstar

Peet Valstar

Spirit - juni 2012

7


Aanbieden Paaskaars vanuit “De Drieklank”

in Nijkerk

Op donderdag 26 april zijn we met een groepje van 9 mensen,

vanuit de Dinsdagmiddaggroep en Wijkteam Bloemenbuurt,

op bezoek geweest bij mevrouw Tuinema in Nijkerk.

Hennie Tuinema heeft jaren in Almere gewoond en is nauw

betrokken geweest met het oprichten van het wijkteam

Bloemenbuurt en de cantorij.

We hadden in het restaurant een tafel gereserveerd en zaten

tussen vele andere bewoners van Arkemheen koffie te drinken.

Mevrouw Tuinema was op de hoogte dat ik, Simon, haar een

bezoekje zou brengen. Groot was de verassing dat er nog

velen meegekomen waren uit Almere Buiten. Met zelf

meegenomen cake hebben we een leuk uurtje doorgebracht en

hebben bloemen en de Paaskaars vanuit ‘De Drieklank” overhandigd.

Blij en ontroerd was zij zeker. Het weerzien

van de bekenden stelde zij zeer op prijs.

We hopen dat zij nog een goede en mooie tijd in Nijkerk,

waar ze dichter bij haar kinderen woont, zal hebben! ●

Drie personen uit Goede Rede koninklijk onderscheiden

De plaatselijke bladen toonden eind april de foto

met 14 Almeerders die uit handen van burgemeester

Annemarie jorritsma een Koninklijke

onderscheiding ontvingen. Drie daarvan kregen

hun onderscheiding mede door hun langdurige

vrijwilligerswerk voor kerkcentrum Goede Rede.

Echter uit de speech van de burgemeester kan

worden afgeleid dat zij bij nog veel meer vrijwilligersactiviteiten

zijn betrokken. Daarvoor wordt

verwezen naar de website van de gemeente

Almere.

Mevrouw Marjo Elferink – Haitsma is o.a. vier jaar

secretaris geweest van de kerk de Goede Rede

en tien jaar lang diaconaal medewerker van de

Oecumenische Diaconie.

Mevrouw Irene de Vletter-Sizoo is o.a. actief in

de Oecumenische Diaconie in Almere Haven.

Zij organiseert al ruim twintig jaar de Kledingbeurs

en ze heeft meegewerkt aan de kinderkerk en

8 Spirit - juni 2012

de Arme Kant van Flevoland. Als pastoraal medewerker

bezoekt zij oudere mensen en als lid

van de Oecumenische werkgroep helpt zij met

de maandelijkse voorbereiding van de dienst. En

daarnaast houdt zij de kerk schoon.De heer Theo

de Wilde is o.a. bestuurslid van stichting Almere-

Budzak, de katholieke gemeenschap in Almere

Haven ondersteunde ongeveer 300 christenen in

Banja Luka in Bosnië. Hij is tevens diaken van de

kerkgemeenschap De Goede Rede in Almere. Na

afloop van de oecumenische bloemendienst in

Goede Rede op zondag 29 april werden de gedecoreerden

namens het Oecumenisch Beraad

in de bloemen gezet en hartelijk geluk-gewenst.

Daar lukte het de fotograaf hen uiteindelijk alle

drie op een foto te zetten. Van links naar rechts

Irene de Vletter, Marjo Elferink en Theo de

Wilde.●

Aanbieden Paaskaars Mw Tuinema

Pimp Your Bible

Op 21 april hebben we in de Drieklank met

een groepje een boekomslag gevilt.

Ieder mocht zijn eigen kleuren bepalen, ik had

allerlei kleuren wol meegenomen en na een

kopje koffie of thee en cake zijn we aan de

slag gegaan.

Nadat ik het had voorgedaan: ( ik had zelf

verschillende kleuren groen en geel gebruikt,

zodat de kleuren mooi in elkaar het mooi in

elkaar over lopen) dunne laagjes wol naast

elkaar leggen: 4 lagen horizontaal en

verticaal.

Daarna met warm water en olijfzeep nat

maken en plastic erover en wrijven tot het

gaat vilten…


Pasen in de Oostvaarderskliniek

“Heb jij een idee, op welke manier Maria: “Rabboeni!” riep, op dat moment?”,

vroeg dominee Arjan Noordhoek aan de lectrix die joh. 20 had gelezen

tijdens de paasviering in de Oostvaarderskliniek. Ze dacht even na en antwoordde:

”Ik denk dat ze verbaasd was.” De gezichten van de patiënten en

de gasten leken alert en bedachtzaam. Iedereen deed mee en probeerde

zich zo goed mogelijk af te stemmen. In het Paasevangelie dat ons net was

voorgelezen, hoorden we dat de huilende Maria eerst dacht dat de tuinman

daar stond. Ze was intens verdrietig en vroeg waar de tuinman het lichaam

van jezus had neergelegd. Het enige wat jezus deed was Maria bij haar

naam noemen: “Maria!”

“Was ze verbaasd of was er sprake van her-kénning,” vroeg Arjan weer.

“Zeg eens hardop: Rabboeni, zoals jij denkt dat het geklonken heeft?”

De lectrix haalde adem en zei een paar keer: “Rabboeni, Rabbóení!”

Arjan deed mee en diverse mensen in het Stiltecentrum ook, voor zichzelf.

Op de gezichten van meerdere patiënten her-kende ik her-kénning!

Het leek een mystiek gebeuren. Het was alsof de mensen die daar zaten

even de plaats van Maria innamen en jezus herkenden als hun Heiland!

Even kwam Rabboeni heel dichtbij, Zijn Naam werd geroepen en de bewoners

van de kliniek (en wij ook) mochten ervaren hoe het kán gaan als je

jezus roept. Aan het eind van de viering zongen we:

Vrede van God,

de vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Vrede van hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Bij het eerste en het derde couplet heb ik de beide mannen, links en rechts

naast mij, zacht aangeraakt op hun onderarm, hen in de ogen gekeken en

toegeknikt, de vrede van God zij met jóu.Ik zag tranen, her-kenning,

ontroering? ●

Evamarion Scherrewitz

Klieder Inn

Het was weer een feest om met 19 kinderen en 6 leiding op woensdag

9 mei een Kliederinn te houden. Kliederinn, het woord zegt het al, lekker

kliederen met verf, brooddeeg, gips en allerlei andere handenarbeid

materialen. Er zijn weer de mooiste creaties gemaakt. Tweemaal per

jaar houden we, sinds 2009, deze middagen voor kinderen van 3 t/m 8.

Leuk elkaar op deze ontspannen creatieve manier elkaar te ontmoeten

en samen bezig te zijn.

Bedankt aan Meta, Inge, Willeke, Anja en Ria voor de voorbereiding en

organisatie van deze middag. Ook alle kinderen bedankt dat jullie er

waren. ●

Simon Buijsse

Kliederinn Almere Buiten 9 mei

het werd een natte boel in de

hoekzaal van de Drieklank,

maar het was erg leuk en gezellig!

Ik had 10 euro gevraagd, waarvan

5 euro per persoon bestemd was

voor www.kika.nl

Bij elkaar heb ik 40 euro naar Kika

over kunnen maken, dus dat is een

mooi bedrag! ●

Willeke verhoeven

Spirit - juni 2012

9


10

Recordopbrengst rommelmarkt 2012

in Goede Rede

Op vrijdagmiddag 27 april en op zaterdag 28 april is in Goede Rede de elfde

rommelmarkt gehouden. Net als de vorige jaren zijn op Koninginnedag de

niet-verkochte restanten naar buiten richting Kerkgracht gebracht en daar

nog zoveel mogelijk verkocht. Van tevoren zijn 4000 flyers in Haven huis

aan huis bezorgd zodat deze rommelmarkt niemand meer kon ontgaan.

CONCERT URKER MANNENKOOR

14 APRIL IN GOEDE REDE

Ongeveer 30 stoere Urker mannen hebben een

indrukwekkend concert gegeven in Goede Rede.

In klederdracht gehuld zongen zij het cement tussen

de voegen uit. De belangstellenden voor dit concert

konden hun hart ophalen en volop genieten en

meezingen. De Urker mannen genoten van de

geweldige akoestiek in onze kerk en de gastvrije

ontvangst. ●

Gemma Stroet & Annemarie Zwierstra

Rommelmarkt

En dat heeft gewerkt. Gebleken is dat gezien de toeloop, de jaarlijkse

rommelmarkt steeds bekender wordt. Maar dan moet het wel mooi weer

zijn! En dat was het grotendeels. De inbreng van goederen, het startpunt

van een succesvolle verkoop, was weer groots. Een groot gedeelte daarvan

is verkocht.

Een klein restant is opgeslagen voor volgend jaar, een restant goede kleding

is gebracht naar “Zending over de grenzen/Het Leger des Heils”.

Het restant aan boeken zal tijdens het Havenfestival, 31 augustus en 1

september, op een boekenmarkt worden aangeboden. Het resultaat was

een recordopbrengst van euro 7132,-,

inclusief de winst op de

baromzet. De opbrengst is, net

zoals in vorige jaren, bestemd

voor de instandhouding en

verbetering van Goede Rede.

Dit geld is bij elkaar ‘verdiend’

met 69 vrijwilligers. Wisselend

in dagdelen, sommige in hele

dagen. jan Bart Radix heeft het

geheel georganiseerd en begeleid.

Zonder deze vrijwilligers

was dit niet mogelijk geweest. ●


In memoriam Jan Smand

Op zondag 29 april is jan Smand overleden. jan woonde sinds

1999 met Henny in Almere Buiten. Hij is 76 jaar geworden.

Op de rouwkaart stond:

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen,

zeg nooit‚ het is voorbij‘

Slechts je lichaam werd ons ontnomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

Op maandag 6 mei hebben we jan’s leven herdacht. jan was

geboren in Westerbork in 1936. Hij was een Drent: nuchter,

man van weinig woorden, maar met het hart op de goede plek.

De laatste maanden werd hij veelvuldig bezocht door ds. Andries

Fidder, waarmee hij van gedachten wisselde over zijn leven en

zijn geloof. jan accepteerde zijn ziekte als een gegeven en

besloot zich niet te laten behandelen, maar te kiezen voor

kwaliteit van leven. Hij genoot tot het laatst van zijn gezin,

van zijn kinderen en kleinkinderen.

Tijdens de dienst haalden zijn dochters Alma en Carin mooie

herinneringen aan hun vader op en werd hij toegezongen door

zijn kleindochters Donna en Roos.

We lazen het stukje `parkeren in de zon‘ van Phil Bosmans,

wat hij samen met Andries had uitgekozen, omdat het hem

bijzonder aansprak. Het tekende hem, hoe hij in het leven stond.

Een klein gedeelte hieruit:

„Ik loop echt niet zo lang rond op deze wereld.

Ik krijg tussen de eeuwigheid voor m’n geboorte en

de eeuwigheid na m’n dood heel even tijd om te parkeren

op onze kleine planeet!

Ik heb m’n parkeermeter. De wijzer kan ik niet terugzetten of

verder laten lopen door er wat geld in te steken! M’n leven is als

m’n handtekening in het zeezand.

Een kleine wind en alles is verdwenen. Wat nu?

Ik zou zeggen: zeker niet treuren. Maar proberen m’n leven te

parkeren in de zon, en niet in een wespennest van allerhande

ruzies, zenuwslopende zorgen en problemen! Enthousiast zijn

over het licht, over de liefde, over de goede mensen en de goede

dingen. Meer hoef ik eigenlijk niet te doen om zelf gelukkig te

zijn. Parkeren in de zon en de parkeermeter laten lopen!“

Dat lukte jan steeds beter, want ook voor hem was parkeren in

de zon geen vanzelfsprekendheid, geen gemakkelijke opgave.

Al in zijn jonge jeugd kende hij gemis en verdriet. Maar hij

leerde te genieten van alles wat hem gegeven was en hij liet de

parkeermeter voor wat hij was, omdat hij wist dat hij daar geen

invloed op had. Hij leefde de tekst uit Lucas 6 vers 31:

„Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen“.

En zo zullen we hem blijven herdenken.

Verlangen

Een intens verlangen naar de Bron. Naar jezus, de Heer. Herkent u dit?

In alle perikelen van en informatie over de kerkelijke vergaderingen de afgelopen

tijd in Almere, is mijn verlangen naar de Levende alleen maar gegroeid. Het moet

toch mogelijk zijn om met de Heer die leven is en leven geeft, de gemeente van

Christus te laten groeien in onze stad.

Laatst zag ik een YouTube filmpje van Chris Tomlin, ‘God of this city’

(http://www.youtube.com/watch?gl=NL&v=d61LamkXfwk), waarin het verlangen en

het geloof wordt uitgezongen dat God grote dingen zal doen in de stad. Is dat ook

uw verlangen? Het filmpje klinkt geregeld in mijn huis en in mijn hart.

Eerlijk gezegd, zit ik soms met de handen in mijn haar. Hoe moeten we het doen en

wat moeten we doen in Almere... Natuurlijk is mijn houding niet de juiste weg. jezus

leert Petrus en de andere discipelen om de netten juist aan de andere kant uit te

gooien. De kant dus die ze zelf niet hebben geprobeerd. Ik noem dat: de geloofskant.

Niet in eigen kracht dus, maar in de kracht van de Geest.

O, wat verlang ik naar mensen die hetzelfde zoeken. Die hun energie en de kracht

van de Geest willen steken in het uitgooien van de netten aan de andere zijde.

Maar, wat zie ik? Teveel zetten we in op de eigenheden, op de historie, op de ‘eigen’

kleur van de wijkgemeente. Op de kroonjuwelen van deze wereld en niet op de

rijkdom van de hemelse schatkamer. Te vaak mis ik in de woorden en de rapporten,

het ‘simpele’ verlangen naar de Levende Heer. In plaats van verootmoediging gaat

het in de discussies over de eigen liturgie of andere kerkelijke begrippen.

Terwijl, er aan de geloofskant, zoveel meer te vinden is. Laten we al die ballast toch

eens aan de kant gooien en de andere zijde zoeken! Volgens mij heet dat ‘geloven’.

Mijn verlangen naar God ‘of the city’ gaat ook gepaard met een gevoel van verdriet.

Van falen ook. Ergens lukt het ons niet in Almere. Laten we dat toch gewoon toegeven.

Laat dat de toon van onze rapportage zijn en dan stil... en weet, dat Hij God is.

Moeilijk misschien, maar herkent u het? ja, deelt u dit met mij? Ik weet dat er meer

zijn in onze kerken. Vooral jonge mensen. Mensen met ootmoed, dat is ‘kleine moed’;

mosterdzaadchristenen dus. Gewone, soms onzekere, worstelende, maar ook

verlangende gelovigen die Zijn Naam groot wensen te maken; Hem lof te prijzen,

met verschillende instrumenten en muziekstijlen; Hem aan mensen bekend te maken,

ja, van Hem te getuigen. Hij is de Levende. ‘I once was lost, but now I’m found’.

Laten deze mensen nu eens samenkomen. Laten zij nu eens - misschien niet

zozeer binnen het kerkelijke systeem - eens de koppen en de harten bij elkaar steken.

Samen de handen vouwen. In jezus Naam nu! Laten zij het nu eens voor het zeggen

krijgen... Samenkomen in Gods Naam. Niet om een plan te maken, of een mooi

rapport met mooie woorden, maar om de Heer te zoeken en Hem centraal te stellen

in Almere. En Hij zal de rest doen.●

Ds. Harry Hübbers

11


12

Wat doet het College van

Diakenen nu eigenlijk?

Om duidelijk te maken wat het CvD met uw geld doet, geven wij u twee praktijkvoorbeelden.

Opvang Roma-gezin

Op het ogenblik vangt het College van Diakenen een Roma-gezin op dat buiten

alle voorzieningen valt. Het gaat om de familie A. Pavlov, een vader met twee

zoons, één van bijna achttien en de ander van eenentwintig. Dat doen we niet

alleen, maar in samenwerking met Geesje Werkman van Kerk in Actie

(www.kerkinactie.nl). Zij heeft zich gespecialiseerd in de Roma-problematiek in

Europa. Die komt er in het kort op neer dat bijna elk land in Europa Roma’s binnen

haar grenzen heeft, maar dat geen enkel land ze wil. Een uitzichtloze situatie die al

meer dan een eeuw duurt.

Het gezin dat we opvangen kennen we al jaren. De geschiedenis van dit gezin

geeft een goed beeld van het verscherpte beleid van de Nederlandse regering

door de jaren heen. Tien jaar terug hadden ze een huurwoning en een inkomen.

De eerste donkere wolken verschenen toen het inkomen wegviel. Gelukkig kregen

de kinderen nog wel een toelage om van te leven. Maar die was niet voldoende

om de huur en de vaste lasten van te kunnen betalen.Maar het gezin viel binnen

de normen van de toenmalige noodopvang van de gemeente Almere.

Dat betekende verhuizen en het delen van een woning met anderen.

Vooral voor de kinderen niet leuk, maar wel een prima oplossing.

Vorig jaar moest op grond van de overeenkomst tussen Rijk en gemeente de

gemeentelijke noodopvang sluiten en werd het gezin, samen met familie in

dezelfde situatie, op straat gezet. Als enige redmiddel bleef over intrekken bij de

ouders van meneer (de grootouders van de kinderen). Maar samen met de andere

familieleden betekende dat wel dat ze met z’n vijftienen in een seniorenwoning

verbleven. Een onhoudbare toestand, waar dan ook een halt aan toe geroepen is.

Het huis is halverwege april 2012 ontruimd. De familie kan terugkeren naar Kroatië

en is daar ook hard mee bezig. Alleen duurt dat wat langer dan gehoopt.

Als diaconie hebben we daarom toegezegd het gezin te ondersteunen en van

huisvesting te voorzien gedurende drie maanden. Dit is de tijd die nodig is om

alle papieren rond te krijgen die nodig zijn om naar Kroatië terug te keren.

De heer Pavlov

De heer Pavlov en zijn kinderen zijn ons heel erg dankbaar voor

de tijd die wij ze hiermee geven om hun terugkeerpapieren op orde

te krijgen. Via deze weg wil de heer Pavlov iedereen bedanken die

het diaconale werk in Almere ondersteunt en daarmee deze opvang

mogelijk maakt. Deze dankbaarheid straalt bij elke ontmoeting van

hem af, hoewel het niet meevalt om met drie volwassenen te leven

van € 65, - per week. Maar meer kunnen we op dit moment helaas

niet bieden, gezien de krappe kas van de diaconie. Wilt u het gezin

Pavlov steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken op

rekening 255330 van de Algemene Diaconie o.v.v. Fam Pavlov.

Paspoort betalen

Onderstaande email ontving de diaconie onlangs. Uw bijdrage aan

de diaconiebalans op rekeningnummer 255330 of uw gift in de collectezak

heeft het mogelijk gemaakt dat deze meneer een nieuwe

start heeft kunnen maken.

“ Beste Diaconie,

Een jaar lang heb ik zonder paspoort rondgelopen. Mantelzorger

zijn is al een behoorlijke zoektocht naar jezelf, laat staan dat het

motiveert om officiële identiteit te realiseren. Het kostenplaatje ben

ik door gebrek aan motivatie van derde, noch familie misgelopen.

Dankzij jullie heb ik dan nu mijn paspoort. Dit is de sleutel naar mijn

plek in de maatschappij die zonder zo onzeker leek. Dit betekent

werkelijk heel veel voor mij. Met dit paspoort kan ik weer werk

krijgen en een dagbesteding nuttig invullen. Ik wil jullie hiervoor bij

deze zeer voor bedanken.

Met een vriendelijke groet,

O. V.”

De diaconie steunen lijkt zo abstract maar uit bovenstaande blijkt

dat het om mensen gaat. Het College is blij en dankbaar met uw

bijdrage aan dit belangrijke werk.

Koninklijke onderscheiding

Het College van Diaken feliciteert Theo de Wilde

met zijn Koninklijke onderscheiding. Theo is

diaken in Haven en lid van het College.

ZWO-project kiezen

In het vorige nummer van Spirit berichtten wij u

hierover. Voor meer informatie over de projecten

en het uitbrengen van uw stem kunt u terecht op:

www.diaconie-almere.nl onder diaconale

activiteiten/actueel.●


Kerkelijke stand

Geboren:

4 mei: Guido Emanuel Rijswijk, Dolfijnpad 2

Gehuwd:

27 april: dhr. T.A. Boogaard, Opaalhof 13

In memoriam: Fien Braam

Op woensdag 18 april jl. is overleden op 87-jarige leeftijd Affiena

Berendiena Braam- Norder (Fien), echtgenote van jan Braam,

sinds een jaar wonende in zorgcentrum “de Kiekendief”. Haar

dood kwam snel en onverwacht. Dat was voor iedereen overrompelend,

terwijl hun 60-jarig huwelijksfeest op 1 mei zo dichtbij was

en dat hadden ze nog zo graag samen gevierd. Mensen vormen

een rode draad in Fiens levensverhaal. De mensen om voor te

zorgen, mensen om van te houden, mensen voor de gezelligheid.

Mensen om haar heen was haar leven. Ze wist zich door studie

op te werken tot psychiatrisch verpleegkundige eerst in

psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren, daarna in de

psychiatrische kliniek de johannesstichting in Huis ter Heide.

Deze mensen omringen met liefde en zorg in hun diepste nood

vond ze een roeping en levenstaak. Op haar 27ste ontmoette

ze jan in een Christelijk jeugdhuis in Nunspeet, Dat weekend

ontvlamde er een liefdesvuur tussen jan en Fien. Op 1 mei 1952

werd hun huwelijk ingezegend in de Waalkerk te Amsterdam met

de tekst uit het boek Genesis “en hij nam Rebekka en zij werd

hem tot vrouw en hij had haar lief”. Die liefde was er en is er tot

het laatst toe geweest. Fien nam ontslag als verpleegkundige

omdat ze samen met jan een kruidenierswinkel begon aan de

Reestraat in Amsterdam.

De liefde tussen jan en Fien gaf hen zeven kinderen: vijf jongens

en twee meisjes. Maar dat levensgeluk had ook een keerzijde.

De dood van Trijntje bij de geboorte was voor haar diep ingrijpend.

Ook de dood van haar lieve Sophia, na jaren van ziekte, was heel

verdrietig en pijnlijk. Ze kon altijd met veel liefde over de kinderen

praten. Ze vond het prachtig als de kinderen thuiskwamen en

verhalen vertelden over het wel en wee van een ieder.

De kleinkinderen waren voor haar een geschenk. Ze verheugde

zich op het feit dat in augustus haar eerste achterkleinkind

geboren zal worden. Helaas mocht ze ook dat niet meer

meemaken. Vanwege rugklachten van jan moesten ze de

winkel aan de Reestraat na vier jaar verkopen. Via verschillende

woonplekken en betrekkingen in Amsterdam, Utrecht en

Almere-Haven kwamen ze te wonen aan de Makelaarsstraat

in Almere Stad. Ze vond het daar fijn vanwege de vele

mensen in de stad. Die woonplek was bovendien ook gunstig omdat

het kerkcentrum de Lichtboog zo dichtbij was. In de zondagse

viering voelde ze zich thuis. Zeker na de dienst kon ze heerlijk aan

tafel met mensen praten en koffie drinken. jammer genoeg ging

dat de laatste jaren niet meer.

In memoriam jan Smand, zie pag. 11

Ze had veel lichamelijk kwalen en klachten en ze kwam nauwelijks

nog buiten. Kerkgang zat er niet meer in. Dat heeft ze heel verdrietig

gevonden. Het was voor haar een fijn moment om naar de

Kiekendief te verhuizen daar had ze lang naar uitgezien. Vanwege

een longontsteking moest ze de zondag voor haar overlijden naar

het ziekenhuis en allen ervoeren dat het einde van haar leven

nabij was. Samen met kinderen en kleinkinderen hebben we die

avond gebeden en haar gezegend met de zegen van onze God

en het gedeelte gelezen dat we ook tijdens haar afscheid hebben

gelezen uit Psalm 121. Een God die een zorgende God is.

Een God die naar je omziet en over je waakt. Een God die je niet

laat vallen. In dat spoor van deze God heeft Fien gewandeld met

haar zorgen, het omzien en klaar staan voor andere mensen en

ze geloofde dat deze God ook haar nabij zou zijn als het leven

moeilijk zou worden of als het leven een einde zou nemen. Op 25

april jl. hebben we in de aula van het crematorium in Almere Stad

afscheid van haar genomen en haar gelegd in de handen van de

levende God. Ik wens jan en de kinderen op die moeilijke weg

heel veel lieve mensen toe en dat God in zijn Geest rondom hen

heen aanwezig moge zijn.

ds Tonnis Buurma

Spirit -juni 2012 13


TIJGERS

Een wijkgemeente met een hart

voor jongeren

In een tijd van veranderen is het belangrijk om aan te geven waar je naar toe wilt veranderen. Als je weet hoe en wat je

wilt veranderen en de stip op de horizon hebt geplaatst, kun je bepalen hoe je bij die horizon wil komen.

Het Alziende Oog

Als beeld gebruikte dominee Fidder een oude tekening van

het alziende oog van God tijdens zijn uitleg. Het oog van God

is afgebeeld door een schilder waarbij een smalle en een

brede weg beiden naar een doel leiden. Als mens werd je

gevraagd om te kiezen. Welke weg wil jij bewandelen?

De smalle weg ziet er niet zo aantrekkelijk uit maar leidt je

wel naar een prachtige stad. De brede weg ziet er veel

aantrekkelijker uit maar leidt je uiteindelijk naar een

brandende vernietigde stad.

Als je de stip aan de horizon bepaald hebt, weet je of je

de smalle of brede weg moet gaan bewandelen.

Dan is de vraag: Wat is jouw stip aan de horizon?

Hart voor jongeren

De kerkenraad Almere-Buiten heeft ook de stip aan de

horizon bepaald. Dit kiezen van de horizon hebben we

gedaan door te kiezen voor een profiel dat het beste past

bij Almere-Buiten. Na het uitwisselen van de gedachten in

de kerkenraad is besloten om te kiezen voor het profiel

‘wijkgemeente met hart voor jongeren’. De basis van dit

profiel ligt in de keus van jezus die als beeld van het

Koninkrijk van God een kind in het midden zet.

Elke keer dat onze ogen worden geopend voor dat kind,

in ieder mens en wij niet vanuit de hoogte, maar juist op

onze knieën moeten, om het te kunnen omarmen, elke

keer dat wij dit kind ontvangen, aanvaarden zoals het is,

openbaart God zich in de mens, zoals in jezus.

Dan verschijnt er iets van hem, dan staat er iets van

dat licht van Hem in ons op. Om een goed begin te maken

hebben we gepraat met jongeren uit de gemeente.

Social Media

Aan deze jongeren hebben we gevraagd hoe we deze

visie concreet konden maken. Of eigenlijk, hoe zij als

jongeren dit zouden doen.

Het bleek dat de ouderwetse manier van vergaderen niet

zo goed bij jongeren past. Hun voorstel is om een besloten

Facebook pagina aan te maken. Op deze pagina kunnen

jongeren dan met elkaar in contact komen.

Andere gemeenteleden kunnen vragen stellen aan de

jongeren en zij reageren hierop. Over initiatieven hoeft niet

vergaderd te worden maar gecommuniceerd via de social

media. Momenteel wordt door de jongeren zo’n pagina

voorbereid. Verder zal de gemeente geïnformeerd worden

op een gemeentebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst

kan er van gedachten gewisseld worden en de wederzijdse

standpunten kunnen uitgewisseld worden.

14 Spirit - juni 2012

Startzondag

Tot slot wordt de startzondag ingericht mèt en door jongeren.

Tijdens deze startzondag kunnen dan concrete afspraken

gemaakt worden over de te ondernemen activiteiten die vanuit

deze visie voortvloeien.

De komende periode zal er vanuit dit profiel steeds nagedacht

worden over de te nemen concrete stappen. Hierbij betrekken

we jongeren, zodat zij niet alleen maar toehoorder zijn maar

ook daadwerkelijk hun bijdragen kunnen leveren aan de gemeente.●

johan Dekkers

Voorzitter Wijkkerkenraad Almere-Buiten


Afscheid van de Triangel

Wil je iets schrijven over je ervaringen bij het afscheid van de Triangel.

Een makkelijke vraag, maar schrijf daar maar eens iets over. Het heeft

niet alleen met ervaringen, maar ook met emoties en gevoelens te maken.

Het afscheid nemen begon voor mij al eerder: toen het besluit was

genomen om de Triangel als eerste gebouw te verkopen.

Na de vergadering van de Algemene Kerkenraad waarin dat besluit was

genomen, realiseerde ik me dat wij als leden van de wijkkkerkenraad

hierin een taak hadden naar onze gemeenteleden. En tegelijkertijd dat

ook ieder van ons zijn eigen gevoelens en emoties hierbij had en die moest

verwerken. Er was dus “werk aan de winkel”: de gemeenteleden inlichten,

vragen naar hun wensen en dan de weg uitzetten die we met elkaar willen

en moeten gaan.

Vanaf september 2011 deden we in de Triangel alles voor de laatste keer.

Soms zeiden we dat ook tegen elkaar en spraken we over onze toekomst

als gemeente van Oost en in Almere in het algemeen. Meestal niet in

grote groepen, maar gewoon heel kort voor of na een dienst.

En dan is daar de laatste dienst. De datum stond al enige tijd vast.

We zouden niet wachten op de verkoop van het gebouw, maar hierin

zelf de regie houden. De voorbereiding is al vroeg gestart. We hadden

een aantal ideeën, dat in het eerste gesprek boven kwam en waar we

mee aan de slag zijn gegaan.

Het thema: “Gooi de netten aan de andere zijde uit”. Dat is wat we gaan

doen en waar we ook in geloven. Een dienst van Woord en Tafel. In ieder

geval ook een moment voor de kinderen, het liefst met actie. Stad West

uitnodigen voor deze dienst. Veel zingen want dat hoort bij ons. Iets met

verbinding doen, want we zijn geen los geheel, maar een deel van de

protestantse gemeente in Almere. Na afloop samen eten. Hoe gaan

we aangeven, dat we niet zo maar alles achter laten? Wat geven we

de mensen mee? Langzaam werd het raamwerk duidelijk en werden de

taken verdeeld.

Het was vol in de kerkzaal op 20 mei. Niet alleen de vaste bezoekers van

Oost, maar ook oude bekenden en veel mensen uit West. Dat gaf een

gevoel van niet alleen staan op deze voor velen toch wel moeilijke zondag.

Het weer zat ons niet mee, velen kwamen in de stromende regen naar de

Triangel. Aan het eind van de dienst en tijdens de maaltijd scheen de zon.

Symbolischer kan haast niet.

We zongen veel in deze dienst. We gingen de verbinding met elkaar aan

door het gooien van bollen wol, waarna we het zo ontstane net naar voren

rolden en er een stevige streng van maakten: je eigen draad zie je niet

meer terug, maar we zijn wel verbonden met elkaar en met God. Brood en

wijn werden gedeeld en we gaven elkaar het licht door, aangestoken aan

de paaskaars. Tijdens het zingen van het lied “In de ruimte van de kerk” zijn

de liturgische attributen door gemeenteleden uit Oost en West de kerkzaal

uitgedragen. Met Pinksteren worden ze de Lichtboog ingebracht, waar ze

een nieuwe plek zullen krijgen.

Op de foto’s kunt u een impressie van de dienst zien. Die zeggen meer

dan ik kan schrijven. Ik heb het als een waardig besluit van 13 jaar Triangel

ervaren. Het gebouw is te koop, de gemeente niet. We gaan verder aan de

andere zijde, samen met hen die daar al zijn. Vanuit ons geloof in die Ene

en in de overtuiging dat Hij ons niet loslaat. ●

Frieda van Baarle

Voorzitter Stad Oost

15


16

WEGWIJS

Informatie over de Protestantse Gemeente Almere

Alle adressen zijn in Almere, tenzij anders vermeld.T = Telefoon (het netnummer in Almere is: 036), M = Mobiel, E = E-mailadres

Wijzigingen of aanvulling graag doorgeven aan: spiritalmere@gmail.com. Op de websites van de wijkgemeentes en de diaconie is meer informatie te vinden

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: Reinier Vaneker,

E: reinier_vaneker@sogeti.nl

Secretaris: vacature

Postadres: Kerkelijk Bureau, zie onder

ALGEMENE DIACONIE VOOR

MATERIËLE ONDERSTEUNING

Diaconaal Dienstencentrum

josephine Bakerstraat 22, 1311 GA, T: 880 73 68

Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00 – 16.00 uur

Tevens meubel en witgoedloket. Voor contact hierover:

Ella van der Gaag, T: 536 64 88, M: 06 10 54 57 31.

Bankrekeningnummer: 255330 ten name van

Algemene Diaconie, Almere

Voedselloket Almere

In diaconaal Dienstencentrum

E: www.voedselloketalmere.nl

Diaconaal opbouwwerker

Peter Mons, M: 06 17 34 47 15,

E: diaconaalwerkere@diaconi-almere.nl

Website

www.diaconie-almere.nl

ALGEMEEN COLLEGE VAN

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter : aart van den Broek

Secretaris: Ingrid Fontijn, E: i.fontijn@zonnet.nl

Penningmeester: Leo Boezaart,

E: penningmeesterCvK@pkn-almere.nl

KERKELIJK BUREAU

(Ledenadministratie)

Beheerder: Mirjam Harmsen

Maandag en woensdag 9.00 – 11.00 uur, m.u.v.

schoolvakanties.

De Drieklank, Chicagostraat 101, 1334 KD,

T: 537 24 90, E: kerkelijkburo@pkn-almere.nl

WIJKGEMEENTE ALMERE HAVEN EN

EVANGELISCH LUTERSE GEMEENTE

FLEVOLAND

Kerkgebouw Goede Rede, Kerkgracht 60, T: 531 06 91

Reservering zalen: F. Lusken, T: 531 75 66,

M: 06 26 61 03 98

Predikant

Vacant. Pastoraat voor de Hervormde /

Gereformeerde wijkgemeente wordt waargenomen

door de andere wijkpredikanten. Pastoraat voor de

Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG)

wordt waargenomen door ds. Maarten Hooymeijer,

Bob Marleystraat 33, 1311 jC, T: 546 50 25.

Contactadressen

voorzitter wijkkerkenraad: W.E. van Renselaar,

Haviklaan 20, 1343 BC, T: 530 96 80,

E: w.van.renselaar@hetnet.nl

Secretaris wijkkerkenraad: S.Smidts, Kiekendieflaan 9,

T: 538 49 66, E: ssmidts@planet.nl

voorzitter ELG: Dj.Rozema, Vlinderplantsoen 1,

1338 KW, T: 537 49 50, E: djrozema@kpnmail.nl

Secretaris ELG: j. Edel-Steinhart (scriba),

Oranjegeelstraat 6, 1339 Gj, M: 06 24 22 04 15,

E: j.edelsteinhart@upcmail.nl

Website

www.goederede-almere.nl

Op de website meer wijkinformatie

Spirit - juni 2012

WIJKGEMEENTE ALMERE STAD WEST

Kerkgebouw De Lichtboog, Klokkeluiderstaat 10,

T: 533 56 82. Open kerk dinsdag en donderdag:

10.00 – 16.00 uur en woensdag : 10.00 – 12.00 uur.

Beheerder: S. Oving, M: 06 22 95 98 34,

E: beheerder@lichtboog.nl

Secretaris beheerscommissie: E. de Block,

Salsastraat 16, 1326 NX, T: 545 11 31,

E: Elpdeblock@orange.nl

Predikant

ds. Tonnis Buurma, Piccolostraat 59, 1312 RG,

T: 536 88 56, E: dsbuurma@xs4all.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag,

12.30 – 13.00 uur en 19.00 – 19.30 uur en op vrijdag

12.30 – 13.00 uur. U kunt bellen of mailen om een

afspraak te maken, of om door te geven als u graag

bezoek in het ziekenhuis wilt. Mocht u de predikant

dringend willen spreken en hij is niet aanwezig, spreek

dan de voicemail in met uw naam en telefoonnummer,

dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Contactadressen

Voorzitter wijkkerkenraad: john Hidding,

M: 06 25 05 86 95, E: jhidding44@kpnmail.nl

Secretaris wijkkerkenraad: Ina Oostenbrink,

Arnhemplein 72, 1324jV, T: 533 34 97,

E: scribalichtboog@tele2.nl

Sector Leren: Laura Stuijfzand, T: 530 12 87,

E:hela.stuijfzand@upcmail.nl

Sector Vieren: Anneke van Huissteden, T: 535 41 35,

E:fam.van.huissteden@gmail.com

Sector Dienen: Evert Veenendaal, T: 530 21 30,

E:veenendaal.almere@gmail.com

Almere Poort: Rianne Bijdam, T: 841 35 03,

E: f.bijdam@chello.nl

Sector Delen: Heleen Schuijl, T: 534 27 98,

E:hschuijl@dds.nl

Sector Beheren: Bauke Boersma, T: 533 26 94,

E: bboersma@upcmail.nl

Website

www.lichtboog.nl/pkn

Op de website meer wijkinformatie

WIJKGEMEENTE ALMERE STAD OOST

Kerkgebouw De Triangel, Parkwijklaan 5, T: 535 46 66

Predikant

Ds. H.G.F. Hübbers, Koolzaadlaan 17, 3893 HA

Zeewolde, T: 841 18 03, M: 06 24 21 91 54

E: h.hubbers6@upcmail.nl

Contactadressen

voorzitter wijkkerkenraad: Frieda van Baarle,

T: 532 05 45, E: friedavanbaarle@kpnmail.nl,

secretaris wijkkerkenraad: Ton Kalkman,

Samuel Esmeijerstraat 9, T: 5373970,

E: scriba@pkn-detriangel.nl

Website

www.pkn-detriangel.nl

Op de website meer wijkinformatie

WIJKGEMEENTE ALMERE BUITEN

Kerkgebouw De Drieklank, Chicagostraat 101,

T: 532 76 28 . Open Kerk: iedere dinsdag tussen

10.00 uur en 11.30 uur, om een kopje koffie te drinken

en praatje te maken met de aanwezige gastvrouwen,

een kaarsje aan te steken, of om gewoon even stil in

de kerk te zitten.

Predikant

Ds. A. A. Fidder, Sportlaan 59, 1333 TA, T: 532 83 86,

E: a.fidder@planet.nl. Ds Fidder is door de week

bereikbaar in de Drieklank, tussen 9.30 uur en

10.00 uur op T: 532 76 28 of M: 06 22 09 75 58.

Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Hij is ook thuis bereikbaar.

Contactadressen

Post voor de wijkkerkenraad van Almere Buiten:

E: Rita.hulstein.vos@gmail.com

Website

www.de-drieklank.nl

Op de website meer wijkinformatie

COLOFON SPIRIT

SPIRIT is een magazine voor de Protestantse

Gemeente Almere en verschijnt tien keer per

jaar in een oplage van 3.000 exemplaren.

Redactie

Hans Blom (hoofdredacteur), Sylvia Huisman

(fotoredacteur), Gerben Hofman (secretaris),

Arie M. van Dijk (penningmeester),

Bas Vliegenthart (trafficmanager),

Carola Feenstra (redacteur jong), Lindsey van den

Heuvel (webmaster), Lenny van den Brink (adviseur).

Het adres van de redactie is:

spiritalmere@gmail.com

Basisvormgeving en opmaak

Rose Design, Nieuwegein

Druk

Grafiplaza Flevoland BV, Almere

Kopijadressen van wijkcorrespondenten

spirit.almerehaven@gmail.com

spirit.stadwest@gmail.com

spirit.stadoost@gmail.com

spirit.buiten@gmail.com

Kopij

Kopij kan worden ingezonden uitsluitend per e-mail

via het redactieadres (zie boven). De tekst graag

aanleveren zonder opmaak en in een apart

Word-bestand. De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden kopij te redigeren. De redactie beslist over

plaatsing van ingezonden kopij met in achtneming

van de uitgangspunten van SPIRIT. Foto’s moeten als

een apart bestand worden aangeleverd. Ingezonden

digitale foto’s dienen minimaal een omvang van 1 MB

te hebben

Kopijdatum volgende nummer

Ingezonden kopij voor SPIRIT 16 moet binnen zijn

uiterlijk donderdagavond 7 juni 2012 bij de wijkcorrespondenten,

of zondag 10 juni om 18.00 uur op

het redactieadres. Dit nummer verschijnt op zondag

1 juli 2012. Dit nummer is voor twee maanden:

juli en augustus.

Advertenties en giften

SPIRIT wordt gefinancierd met bijdrage van de

Protestantse Gem’ eente, advertenties en giften. Prijzen

van de advertentie zijn verkrijgbaar via het redactieadres.

Advertenties dienen opgemaakt en als Pdfbestand

te worden aangeleverd. Giften kunnen worden

overgemaakt op bankrekening 46.15.25.836 ten name

van Federatie HG-GK Almere, onder vermelding van

“gift SPIRIT”. Alle gevers bij voorbaat hartelijk dank.

Copyright

Overname van artikelen wordt op prijs gesteld,

mits met bronvermelding. Op de foto’s in dit magazine

rust copyright. Veel foto’s zijn van Clickflash

Photography Almere.


VAN HUIS UIT

2012

Vieringen Van 27 mei t/m 8 juli 2012

Voor adressen zie

WEGWIjS Goede Rede De Lichtboog De Drieklank Flevoziekenhuis

27 mei

Pinksteren

3 juni

Trinitatis

10 juni

2e na Pinksteren

17 juni

3e na Pinksteren

24 juni

4e na Pinksteren

1 juli

5e na Pinksteren

8 juli

6e na Pinksteren

10.30 uur

Oecumenisch

Bloemendienst

Goede Redekoor

9.15 uur

Ds. T. Buurma

11.00 uur

Ds. H. Hübbers

Gezamenlijke dienst in

de Drieklank

10.30 uur

Oecumenisch

Goede Redekoor

9.15

Ds. H. Hübbers

11.00 uur

Mw. R. de jong

Zorgcentrum Buitenhaeghe

27 mei 2012, 19.00 uur, mw. T. v.d. Broek

24 juni 2012, 19.00 uur, dhr. S. Buijsse

Zorgcentrum Polderburen, oecumenische viering:

Zondag 3 juni, 11.00 uur, Ds. j. van der Kreeke

Zondag 1 juli, 11.00 uur, Ds. j. van der Kreeke

Zorgcentrum De Archipel, Poëziestraat 166

Donderdag 24 mei 2012, 10.30 uur

Donderdag 28 juni 2012, 10.30 uur

11.00 uur

Ds. T. Buurma

Ds. H. Hübbers

11.00 uur

Ds. T. Buurma

9.15

Ds. H. Hübbers Avondmaal

14.00 uur PERKI

ds. S.M. Winckler-Huliselan

Avondmaal

Gezamenlijke dienst in

de Drieklank

9.15 uur

Ds. T. Buurma

11.00 uur

Ds. H. Hübbers

Tienertalk

9.15 uur

Ds. H.j. Hasper

14.00 uur PERKI,

Drs. E. Drent-Butarbutar

9.15 uur

Ds. A.A. Fidder

Avondmaal m.m.v. de cantorij

11.00 uur

Ds. A.A. Fidder

9.15 uur

Mw T. v.d. Broek

11.00 uur

Ds. H. Brandsma

Thema: De gevangenen

bezoeken

9.15 uur

Ds. H. Hübbers

11.00 uur

Ds. T. Buurma

9.15 uur

Mw. C. Zunneberg

10.30 uur

Mw R. de jong

10.30 uur

Pastor M. Schneeberger

10.30 uur

Ds. R. Veenstra

10.30 uur

Mw. C. Zunneberg

10.30 uur

Mw R. de jong

10.30

Dhr. Y van der Goot

10.30

Ds. R. Veenstra

Doopviering Lichtboog

Op zondag 1 juli zal er om 11.00 uur een doopviering plaatsvinden in

de Lichtboog. Dopelingen kunnen worden aangemeld bij ds. Hübbers:

h.hubbers6@upcmail.nl.

Spirit - juni 2012

17


18

Op Stap geeft een agenda van komende activiteiten binnen de Protestantse Gemeente

voor de komende twee à drie maanden of soms iets later in de tijd. De activiteiten

staan op volgorde van datum. Bij een serie staat de activiteit bij de eerste datum van die

serie. Kopij voor deze rubriek kan worden aangeleverd bij de wijkcorrespondent of de

redactie (zie colofon). Per activiteit kunnen zo’n honderd woorden staan. Bij aanleveren

kopij graag plaats, tijd en contact (e-mail)adres of telefoonnummer noemen. Wekelijks

terugkerende activiteiten worden alleen genoemd bij de start van een nieuwe activiteit.

Zaterdag 2 juni Zondag 3 juni

Beste muziekliefhebber

Het Schütz Ensemble nodigt u van harte uit

voor een a capella concert met de titel

Tau vom Himmel. U bent welkom op zaterdag

2 juni om 20.15 uur in Kerkcentrum

Goede Rede in Almere Haven.

In dit concert brengt het ensemble naast veel

barokke koormuziek ook enkele prachtige

composities uit de romantiek ten gehore.

De titel van het concert (vertaald: Dauw van

de hemel) stamt uit het mooie adventsmotet

O Heiland, reiß die Himmel auf van j. Brahms

(tekst van F. Spee), waarin God in prachtige

poëtische beeldtaal wordt gesmeekt om de

Verlosser naar de aarde te zenden.

Samen met het Schütz Ensemble maakt u

een afwisselende reis door de geschiedenis

van de Duitse vocale muziek aan de hand

van liederen en motetten van beduidende en

invloedrijke componisten als johann Walter

(1496 – 1570), Hans Leo Hassler (1564 –

1612), johann Hermann Schein (1586 – 1630),

Heinrich Schütz (1585 – 1672), johann

Sebastian Bach (1685 – 1750) en last but

not least johannes Brahms (1833-1897).

Deze componisten, die overigens allemaal

het protestants-lutherse geloof aanhingen,

stonden natuurlijk niet op zichzelf maar

werden gevoed door invloeden van buitenaf,

vanuit de Vlaamse en Italiaanse scholen en

door het werk van hun voorgangers en

tijdgenoten. Vooral de invloed van johann

Sebastian Bach op johannes Brahms,

een van zijn grootste bewonderaars uit de

late romantiek, zult u ongetwijfeld duidelijk

kunnen horen.

We hopen van harte dat u, ons trouwe

publiek, ook van dit concert weer volop zult

genieten. Het is een erg mooi repertoire en

zeker zeer de moeite waard.

Kerkcentrum Goede Rede

Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.45 uur

€ 12,50 (€10 scholieren, studenten, 65+)

Voorverkoop t/m 31 mei via email: 1 € korting

schutzensemble@ymail.com

Kerkcafé Poort

Op 3 juni en 1 juli bent u van harte uitgenodigd

voor Kerkcafé Poort. Om 17.00 uur starten we

met een viering waarna we aansluitend met

elkaar een maaltijd nuttigen bij de familie ter

Veen, Hermesstraat 7.

Ook kinderen, familieleden en/of vrienden zijn

van harte welkom!

Voor aanmelding en verdere informatie:

Rianne Bijdam, T (036) 841 35 03,

E f.bijdam@chello.nl

Maandag 11 juni

Bijbelkring o.l.v. Vincent Oomen

en Piet Francken.

Gezamenlijk wordt de lezing voor de daarop volgende

zondag met elkaar gelezen en besproken.

We willen zo de Bijbel tot ons laten spreken en op

onze eigen levenssituatie betrekken.

Elke tweede en vierde maandag van de maand

20.00 uur tot 21.00 uur 14 mei.

Info en aanmelden: Vincent Oomen, T 531 73 72,

Piet Francken, T 532 15 57

Donderdag 28 juni

Bonte avond Cantorij de Drieklank

Op donderdag 28 juni 2012 heeft de Cantorij

een bonte avond ter afsluiting van het seizoen.

Hierbij zullen leden van de Cantorij verschillende

dingen laten zien en horen, waarbij andere

talenten dan alleen zingen naar boven komen.

Hoe die avond eruit gaat zien en wat er precies

gaat gebeuren is een verrassing. U bent van

harte uitgenodigd om te komen kijken en

luisteren naar deze optredens op donderdag

28 juni 2012. Koffie en thee staan klaar om

19.15 uur en het programma begint om

19.30 uur in De Drieklank.

Zondag 15 juli

Taizé

Taizé, een klein dorp in Frankrijk – tussen

Lyon en Dijon – waar jaarlijks tienduizenden

jongeren bijeenkomen om te praten,

te bidden en vooral te zingen over wat er

in de bijbel staat. Hier begon de behoefte

om ook in Almere iets te doen met de

liederen die hier gezongen worden.

In 1986 zijn we in Almere Haven begonnen

door mee te doen in de woensdagavond

gebeden. Later werd de behoefte

aan avonddiensten groter en werden er

op maandelijkse basis in de drie kernen

van Almere een viering met liturgie van

Taizé gehouden op de zondagavond.

Een ieder is welkom, al is het maar af

en toe. Iedere woensdagavond oefenen

we in het Inloophuis aan de Hengelostraat

40 (ingang aan het Raaltepad).

De koffie en thee staan klaar vanaf

20.15 uur. je bent niet verplicht om ook

aan de diensten mee te doen, maar dat

mag natuurlijk wel.

Op de volgende data staan er al

vieringen gepland, voor wie de behoefte

heeft aan een viering met een meer

meditatief karakter. De liederen kun

je vaak al mee zingen nadat je ze een

paar keer gehoord hebt.

15 juli Drieklank 19.00 uur

Meer informatie over Taizé vind je op

www.taize.fr .

Rina Speerstra, T (036) 532 45 44,

E rina@r4speerstra.nl

Seizoen 2012-2013

Christelijk mediteren in de

Lichtboog

24 april was de laatste keer dit seizoen.

Wie mee wil doen in 2012-2013 is welkom.

Data voor het komende seizoen zullen

tijdig worden doorgegeven. De avonden

worden wisselend ingevuld door verschillende

soorten ontspannende oefeningen

in zithouding; bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen

en oefeningen om de spierspanning

los te laten. Ook met hele kleine

stappen lopen, gaan we aan de slag om te

ontspannen.Daarna volgt er een moment

waarbij de concentratie wordt gericht op

een Bijbeltekst, een lied, een meditatieve

tekst, een gebed of iets anders dat ons

raakt en verdieping geeft aan ons geloof .

Meer informatie over het Christelijk

mediteren kunt u vragen bij Hans van Os,

T 533 42 27 en Dorien van de

Bovenkamp,T 534 03 81.


Woensdag 1 augustus

Filmavonden in Goede Rede o.l.v.

Iris Spekmann en Gemma Stroet

In de zomer is er doorgaans niet zoveel

te doen. In de Goede Rede zijn er 3 filmavonden

gepland waarbij de films ook nabesproken gaan

worden. Voorafgaand kunt u mee doen met een

eenvoudige maaltijd. We maken er verder een

gezellige avond van.

1 augustus: Big fish

15 augustus: The diving bell and the butterfly

29 augustus: Lost in translation

We beginnen de maaltijd om 18.30 uur,

en de film om 19.30 uur.

Bijdrage in de kosten als u met de

maaltijd meedoet €2, -

Aanmelden bij Iris Speckmann,

E irisspeckmann@hotmail.com

of Gemma Stroet, E gstroet@planet.nl

Donderdag 6 september Najaar 2012

Stadscantorij, terug- en

vooruitblik

De Stadscantorij is een groeiend projectkoor

dat regelmatig gevraagd wordt om te komen

zingen in diensten buiten de kerkmuren,

zoals in verzorgingshuizen of de gevangenis.

Elke medewerking staat op zich en is een

afgebakend geheel. Twee projecten zijn

inmiddels afgesproken:

Op zondagmiddag 23 september zingen we

in Zorgcentrum Buitenhaeghe.

De drie voorafgaande repetities zijn op de donderdagavond

6, 13 en 20 september van 20.30

tot 22.00 uur. Op zondagochtend 4 november

zingen we in Verpleeghuis Polderburen.

Daarvoor repeteren we op 18 en 25 oktober en 1

november. Enthousiaste zangers en instrumentalisten

zijn nog van harte welkom. Zou u het leuk

vinden om eens mee te doen?

Neemt u dan contact met ons op via

E janLandmeter@hotmail.nl of m.schaart@

planet.nl. U ontvangt dan tezijnertijd de muziek

en verdere informatie over de repetities.

Joods-Christelijk Leerhuis o.l.v.

Binjamin Heyl

Tijdens het voorjaarsseizoen 2012 zijn wij op

drie avonden in de Goede Rede bij elkaar

gekomen om te luisteren naar en te praten over

de joodse uitleg van thema`s uit het Oude of

Eerste Testament. Deze keer hebben wij ons

bezig gehouden met Het Hooglied, een boeiend

boek, dat op zeer verschillende manieren uitgelegd

kan worden. Intussen heeft zich een vaste

groep van mensen gevormd, die aan dit leerhuis

deelnemen. Wij nodigen iedereen, die geïnteresseerd

is in een nieuwe, andere uitleg van

thema`s uit het Eerste Testament uit, ook eens

te komen luisteren. In het najaarsseizoen hopen

wij opnieuw door te gaan met ons leerhuis .

Binjamin Heyl wil ons graag weer begeleiden.

Wilt u meer weten, bel of stuur een E-mail naar:

G.I.van de Loosdrecht-Arbogast, T (036) 532 38

77, E gudrunarboloos@kpnmail.nl of

gudrunarboloos@gmail.com

Zondag 4 november

De Libelle heeft de Libelle zomerweek

De Margriet heeft de Margriet Winterfair

Dagblad Trouw heeft een Lezersfestival

SPIRIT heeft het

EVENT met SPIRIT

Op deze zondagmiddag 4 november

biedt de redactie aan de Protestantse

Gemeente Almere en aan ieder die maar

komen wil een inspiratiemiddag, met:

een bekend spreker uit Almere.

diverse inspirerende workshops

afsluitende creatieve viering

apart jongeren programma niet alleen

voor maar vooral door jongeren

en onze zustergemeente PERKI

verzorgt de catering

Dit nieuwste Event wordt gehouden

in het oudste kerkgebouw van Almere:

Goede Rede in Almere Haven

Noteert u alvast de datum

Indeling SPIRIT gaat veranderen

Als redactie proberen we SPIRIT telkens te verbeteren. In overleg met de wijkcorrespondenten hebben we besloten

een paar rubrieken te veranderen, vanaf het volgende nummer.

> Er komt voor elke wijk een rubriek “Wijkberichten”, dus voor “Haven”, “Stad” en “Buiten”.

De wijkcorrespondenten hebben de redactie van die rubrieken. In die rubrieken worden onder meer opgenomen

de berichten vanuit de wijkkerkenraden, korte verslagen met foto’s over wat er heeft plaats gevonden en

berichten over wel en wee uit de wijk. Kopij daarvoor moet dus voortaan aan de wijkcorrespondenten worden

gezonden. Voor hun adressen zie het “Colofon” in de rubriek “Wegwijs”.

> De rubriek Tijgers wordt dan alleen voor berichten van de Algemene Kerkenraad, Kerkrentmeesters en Elan.

> De rubrieken “Kijk op de Wijk” en “Meeleven” komen te vervallen.

> De redactie werkt nog aan een vernieuwde opzet van de pagina “jong”.

> De rubriek “Wegwijs” komt na de zomer als maandelijkse rubriek te vervallen. In plaats daarvan wordt vanaf

oktober 2012 elk half jaar een middenkatern van vier bladzijden in SPIRIT gevoegd, ook onder de naam

“Wegwijs”. Die kan men dan uit de SPIRIT halen en bewaren als ‘adresboekje’. Op die vier bladzijden kan dan

meer informatie staan dan op de huidige ene pagina.

19


20

De drukker van SPIRIT

adressticker

More magazines by this user
Similar magazines