25.06.2013 Views

LITERATUUR IN KORTRIJK EN REGIO - Stad Kortrijk

LITERATUUR IN KORTRIJK EN REGIO - Stad Kortrijk

LITERATUUR IN KORTRIJK EN REGIO - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

literatuur

in kortrijk

en regio

seizoen 2010 - 2011


2 3

Boterhammen in de BiB seizoen 2010 – 2011


Boterhammen in de BiB

seizoen 2010 – 2011

ChriS de Stoop: ‘vrede zij met u, zuSter’

Maandag 20 september 2010

Knack-journalist Chris de stoop brengt uiterst genuanceerde

benaderingen van hete hangijzers. met zijn boek

‘Vrede zij met u, zuster’ beet hij zich vast in de sfeer van toenemend

moslimradicalisme. de aanzet is de Belgische muriel

degauque, een tot de islam bekeerde vrouw.

”terrorisme zoals in amerika is niet toegestaan, noch zich

opblazen op openbare plaatsen. het zijn fanatieke moslims

die dat doen. zij volgen niet de ware geboden van allah de

Verhevene, zoals die in de Koran staan. (..) Wees dus gerust, ik

ben niet in een sekte, noch bij fanatiekelingen”.

zomaar een passage uit een brief van muriel aan haar

ouders, kort na de aanslagen in new York. Vier jaar later

blies ze zichzelf toch op tijdens een zelfmoordactie. hoe

is het ooit zover kunnen komen? Wie of wat beïnvloedde

muriel?

dirk verhofStadt: ‘piuS Xii en de

vernietiging van de joden’

Maandag 18 oktober 2010

op 9 oktober 1958 stierf Pius Xii, de meest besproken paus

uit de wereldgeschiedenis. de hele christelijke wereld en

vooral de romeinen rouwden om het verlies van hun paus

www.kortrijk.be\ongelooflijk 9 JULI 2010 tot 9 JANUARI 2011

die de heilige stad quasi ongeschonden door de oorlog had

geleid. Velen beschouwden hem als een van de grootste

pausen ooit tot rolf hochhuth in 1963 zijn controversiële

toneelstuk der stellvertreter opvoerde waarin hij stelde dat

de toenmalige paus niets zou gedaan hebben om de jodenvervolging

aan te klagen of stop te zetten. meteen het begin

van een heftig debat dat tot de dag van vandaag blijft aanhouden.

al tientallen jaren debatteren historici over de rol

van Pius Xii ten aanzien van de Joden voor, tijdens en na de

tweede Wereldoorlog. hoe stond hij tegenover de nazi-politiek

met betrekking tot de Joden? in welke mate was hij op

de hoogte van de uitroeiing van de Joden? en hoe reageerde

de hoogste morele leider van de wereld op deze dramatische

gebeurtenissen? dirk Verhofstadt geeft een uitvoerige

uiteenzetting aan de hand van foto’s, archiefbeelden en originele

documenten.

Björn SoenenS:

‘oBama: tuSSen droom en daad’

Woensdag 17 november 2010

20 januari 2009, een historisch moment voor amerika. de

eerste zwarte president Barack obama verovert de harten

van de Vs en van de wereld met ‘Change’ en ‘Yes we can’.

ondertussen is obama (bijna) twee jaar president. tijd voor

een bilan. heeft obama de Verenigde staten ook écht veranderd?

Wat is er met de gezondheidszorg gebeurd? is de

armoede aangepakt? is hij een ‘socialist’ zoals zijn tegenstanders

zeggen? en zijn de Vs nog steeds scherprechter van de

wereld? hoe verlammend werkt de financiële crisis? Wat blijft

er over van deze american dream?

4 5


amerikakenner en Vrt-chef journaal Björn soenens, is auteur

van ‘Blijven proberen obama! amerika tussen droom en

daad’. hij maakt een stand van zaken op.

B-faStteam: ‘Belgian firSt aid

en Support team’

Maandag 17 januari 2011

de aarde beeft, een tsunami veegt steden en dorpen weg.

menselijk leed en ontreddering bereiken onze media. Vrijwel

meteen schiet in zo’n gevallen, als de situatie in de getroffen

landen het toelaat, een organisatie in gang die ter plekke

kleine mirakels verricht. mensen terugvinden, onderdak

bieden, noodhospitalisatie en eerste zorgen…

het Belgische B-Fast team heeft een schitterende reputatie

en een mooi palmares op dat vlak. snelheid en efficiëntie

zijn cruciaal bij grote rampen. na de aardbeving in turkije in

1999, waar ons land zeer gewaardeerde hulp bracht, begreep

onze regering dat er een permanente structuur nodig is om

snel en doeltreffend de handen uit de mouwen te steken.

samenwerken in België: het kan. de diensten van de Premier,

die van de departementen Buitenlandse zaken, Buitenlandse

handel en ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid

en Leefmilieu, Binnenlandse zaken, Begroting en van het

ministerie van defensie treden nu gecoördineerd op in zo’n

gevallen. dit zorgt ervoor dat dokters en reddingswerkers

morgen het vliegtuig op kunnen als ze weer eens ergens

accuut nodig zijn. het Belgian First aid and support team

bestaat er sinds het KB van 2003.

We zagen het prachtige werk van B-Fast tijdens voorbije

jaren oa. in Banda aceh, Kashmir, haiti. hoe steekt zo’n missie

in elkaar? Welke radertjes treden in werking? en hoe vergaat

het onze reddingswerkers op het terrein? een vertegenwoordiger

van B-Fast getuigt…

Wilfried van Craen: ‘gek van liefde,

alS liefde een oBSeSSie Wordt’

Maandag 14 februari 2011

op Valentijnsdag hebben we het over de liefde, maar dan

wel over de liefde die alle realiteitszin mist. Wat als liefde een

obsessie wordt, of een ziekte en als ze soms ronduit gevaarlijk

wordt?

Psycholoog Wilfried Van Craen vertelt over de pathologische

vormen van liefde of de liefde als ziekelijke waan. deze erotomane,

obsessionele of verslaafde minnaars hebben een

onvoorstelbaar talent voor passie, maar met een meer dan

schadelijk kantje. Voor zichzelf en voor hun ‘slachtoffer’. over

stalkers die hun ‘gijzelaar’ nooit meer loslaten en junkies of

love die alles, ook zichzelf, opgeven voor hun geliefde.

gerlinda SWillen: ‘koekoekSkind:

door de vijand verWekt 1940-1945’

Maandag 14 maart 2011

meer dan zestig jaar hebben ze gezwegen, de kinderen van

Belgische vrouwen en ‘Wehrmacht’-soldaten, die tussen

1940 en 1945 ter wereld kwamen. maar ook de kinderen die

in duitsland werden geboren uit verhoudingen tussen daar

al dan niet verplicht tewerkgestelde Belgische vrouwen en

duitse mannen. het verhaal van hun oorsprong behoorde

tot de best bewaarde familiegeheimen.

6 7


Gerlinda swillen is oprichter en voorzitter van de Vereniging

der oorlogskinderen in België. in Koekoekskind brengt ze

2011

het levensverhaal van ongeveer 70 Belgische oorlogskinde-


ren met hun zoektocht, maar ook de vijandigheid die ze ontmoetten

en de zeldzame mooie momenten in hun bestaan.

2010

, Telkens om 12u15, Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30

, Tickets te verkrijgen bij Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk of in de

Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, Kortrijk.

seizoen

5 euro | 6 euro aan de deur

, Mogelijkheid om te betalen met opleidingscheques bij Vormingplus

, Info: www.kortrijk.be/bibliotheek, bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00

Penhuis

www.vormingplusmzw.be, info@vormingplusmzw.be, 056 26 06 00

, Organisatie: Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vormingplus het

8 9


het Penhuis

seizoen 2010 – 2011

peter terrin

Zondag 10 oktober 2010

Peter terrin is een volstrekt originele stem in de Vlaamse

letteren. hij schrijft romans, verhalen en beschouwingen.

‘Vrouwen en kinderen eerst’ (2004) werd genomineerd voor

de BnG Literatuurprijs. zowel ‘Blanco’ (2003) als de verhalenbundel

‘de bijeneters’ (2006) haalde de longlist van de aKo

Literatuurprijs. in 2009 publiceerde hij zijn voorlopig hoogtepunt

‘de bewaker’, een spannend allegorisch verhaal over

oorlog en vrede. een tijdloos boek, geschreven in een puntgave

stijl waarvoor Peter terrin geroemd wordt.

3 Interviewer: Frank Hellemans

menno Wigman

Zondag 14 november 2010

menno Wigman heeft inmiddels vier dichtbundels, enkele

bloemlezingen en ettelijke vertalingen op zijn naam staan. het

is duidelijk dat hij zich ontwikkeld heeft tot een van de meest

gebloemleesde en vooraanstaande dichters van ons taalgebied.

hij vertaalde aanvankelijk zijn zielsverwanten. de nacht

en de stad bepalen het muzikale ritme van zijn in melancholie

en zelfspot gedrenkte verzen. hij componeert transparante,

technisch perfecte poëzie die in een lange traditie staat.

3 Interviewer: Carl De Strycker

ann meSkenS

Zondag 6 februari 2011

ann meskens is filosofe en schrijfster. ze studeerde wijsbegeerte

en toegepaste ethiek aan de K.u. Leuven en de

universiteit van nice. meskens is journaliste, geeft lezingen,

werkt als radiocolumniste en schrijft voor diverse kranten

en tijdschriften zoals de morgen, de Brakke hond, Filosofie

magazine en Le soir.

‘Laat me maar wandelen. het denken volgt wel’, schrijft ann

meskens in haar boek ‘eindelijk buiten’. haar bespiegelingen

en overpeinzingen bij het wandelen langs straten, pleinen,

steegjes en markten zijn niet oppervlakkig maar behandelen

eigentijdse vraagstukken zoals de verhouding tussen individu

en massa, het consumentisme, de vermeende aantrekkingskracht

van het platteland, en het verlangen naar vroeger.

3 Interviewer: Philippe Lepers

peter holvoet-hanSSen

Zondag 13 maart 2011

deze dichter weet oude tegenpolen te overstijgen. Peter

holvoet-hanssen creëerde een eigen niche in de biotoop

van de poëzie met het magische drieluik ‘dwangbuis van

houdini’, ‘strombolicchio’ en ‘santander’. na zijn ‘anti – roman

’de vliegende monnik’, verscheen het alweer zeer lovend

ontvangen ‘spinalonga’. het slot van zijn eerste poëziereis

ging de stilte van de dieperik in: de ‘wrakhoutgedichten’ van

‘navagio’. (uit humo: de Vlaamse ‘electro - shock blues’ van

de poëzie).

3 Interviewer: Hans Cottyn

10 11


ChriStiaan WeijtS

Zondag 17 april 2011

Christiaan Weijts is één van de veelbelovende jonge prozaschrijvers

uit ons taalgebied. in 2002 publiceerde hij

‘sluitingstijd’, een bundel columns. ‘art. 285b’ werd zijn uitbundig

bejubelde romandebuut. hij won er de nederlandse

debuutprijs , de anton Wachterprijs (2006) en het Gouden

ezelsoor (2008) mee en haalde ook de shortlist van de aKo –

Literatuurprijs. in 2008 werd de roman ‘Via Cappello 23’ , een

bevestiging van zijn groot talent, gepubliceerd. afgelopen

jaar kwam dan de vrolijke, kleine roman ‘de etaleur’ uit over

de choreografie van een metropool en la condition humaine

van een geglobaliseerde wereld.

3 Interviewer: Karlijn de Winter

, Telkens om 10u30 in de Oranjerie van het Broelmuseum

, Broelkaai 6, Kortrijk

, € 5

, Reservering: UiT in Kortrijk, 056 23 98 55

, Info: www.kortrijk.be/bibliotheek | bibliotheek@kortrijk.be

, Organisatie: Openbare Bibliotheek Kortrijk en CK

WeeK Van de smaaK

jan van herreWeghe over BiBliofagie

(na de lezing eten We Boeken!)

Vrijdag 19 november 2010

in zijn zoektocht naar bizarre

verschijnselen in de rand van

de bibliofilie, de liefde voor

boeken, en de bibliomanie,

de ziekelijke hebzucht tot

het bezitten van boeken,

stootte Jan Van herreweghe

(bibliothecaris, harelbeke)

enkele jaren geleden op het

verschijnsel bibliofagie. het

woord staat niet eens in Van dale, maar het gaat eigenlijk

over het verorberen van boeken of het opeten van papier.

aangetrokken door dit verschijnsel ging Jan Van herreweghe

op onderzoek uit en ontdekte een aantal bizarre verhalen die

onder dit begrip vallen. in de algemene omgang is bibliofagie

zo goed als onbekend, maar nog tijdens zijn lezing zullen

de schellen van uw ogen vallen.

indien u de lezing enigszins overleeft, zullen wij gezamenlijk

aan tafel gaan om een aantal boeken te verorberen.

, Jan Van Herreweghe over bibliofagie | vrijdag 19 november 2010 | 19u30

, Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | gratis | na de lezing gaan

we boeken eten | max 50 deelnemers | inschrijven via 056 27 75 00 of

bibliotheek@kortrijk.be

12 13


LeesKrinGen

luCerna

‘Bekentenissen van een burger’

van Sándor Márai

dinsdag 19 oktober 2010

in ‘Bekentenissen van een burger’ beschrijft sándor márai

in twee afdelingen zijn leven tot dan toe: vóór de eerste

Wereldoorlog zijn jeugd in het Groot-hongaarse rijk en erna

zijn verblijf in Frankfurt, Parijs en London.

‘Het leven van Pi’ door Yann Martel

dinsdag 14 december 2010

Levend in Canada blikt de hoofdpersoon terug op zijn bizarre

avontuur op een sloep in de grote oceaan.

‘Vrije val’ van Juli Zeh

dinsdag 15 februari 2010

een roman over twee vrienden, die in alle opzichten zeer verschillen

van elkaar en die als wetenschappers steeds verder

uit elkaar groeien.

‘De tocht van de olifant’ door José Saramago

dinsdag 5 april 2011

in 1551 werd vanuit Lissabon een indiase olifant vervoerd

naar Wenen, een huwelijkscadeau van dom João iii van

Portugal aan zijn neef maximiliaan van oostenrijk.

, Telkens om 20u in de Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30

, Deelname gratis

, Info: 056 22 26 43 | bibliotheek@kortrijk.be

leCtura

‘Het diner’ van Herman Koch

donderdag 23 september 2010

in een toprestaurant komen vier mensen samen: de ik-figuur,

Paul, een afgekeurd docent met zijn echtgenote en de broer

van Paul met zijn vrouw. irritaties hopen zich vanaf het begin

in het hoofd van Paul op.

‘Kroniek van de stenen stad’

van Ismail Kadare

donderdag 25 november 2010

Verteld door een jongen, verloopt het leven in de stenen

stad stormachtig door de tweede Wereldoorlog: bombardementen,

verwoesting, bezetters.

‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye

donderdag 27 januari 2011

in de roman ‘sprakeloos’ beschrijft tom Lanoye de aftakeling

van zijn markante moeder, wie haar taalvermogen na een

beroerte is geminimaliseerd.

14 15


‘Bezonken rood’ van Jeroen Brouwers

donderdag 24 maart 2011

Bij de dood van zijn moeder, met wie hij al jaren geen contact

meer had, herinnert de schrijver zich weer de gebeurtenissen

die tot die verwijdering geleid hebben.

, Telkens om 14u, Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, Kortrijk

, Deelname gratis

, Info: 056 22 26 43 | bibliotheek@kortrijk.be

eX-liBriS

‘De Steppewolf’ van Herman Hesse

donderdag 16 september 2010

een boek over vervreemding. de vervreemding van het zelf

die ons allen op een basaal niveau treft.

‘Datumloze dagen’ van Jeroen Brouwers

donderdag 18 november 2010

in een monoloog kijkt de naamloze, wat sullige, karakterloze

hoofdpersoon op zijn leven terug. Vanaf de eerste dag van

zijn huwelijk voelt hij zich als een rat in de val.

‘Ik haal je op, ik neem je mee’

van Niccolò Ammaniti

donderdag 20 januari 2011

een lijvig vlechtwerk van tumultueuze levensgeschiedenis-

sen die op een ‘John irvingachtige’ wijze samenhangen en

elkaar fataal beïnvloeden.

‘De omwentelingen’ van J.M.G. Le Clézio

donderdag 17 maart 2011

Jean marro ervaart in de jaren ’50 en ’60 hoe vergankelijk en

wreed afwijzend idealen kunnen zijn. de idealistische wereld

tegenover de rauwe werkelijkheid.

‘Ademschommel’ van Herta Müller

donderdag 19 mei 2011

de kracht van deze roman ligt besloten in het ongeëvenaarde

literaire vermogen, dat voor alle honger en ellende

poëtische beelden vindt.

een fantasie die de hoofdpersoon in de realiteit van het

strafkamp helpt overleven.

, Telkens om 20 u in de Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30

, Deelname gratis

, Info: 056 22 26 43 | bibliotheek@kortrijk.be

Sint-piuS X

‘De heelmeesters’ van Abraham Verghese

Dinsdag 28 september 2010

de heelmeesters is een opmerkelijk debuut. een zeer menselijk

verhaal vol verbeelding over twee broers. een ode aan de

geneeskunst. een prachtige familiesage.

16 17


‘Tussen de aanslagen’ van Aravind Adiga

Dinsdag 26 oktober 2010

het leven in het indiase stadje Kittur tussen de moordaanslagen

op indira Gandhi in 1984 en op haar zoon rajiv in

1991. een roman bij vlagen zowel humoristisch als tragisch.

‘In ongenade’ van Sarah Dunant

Dinsdag 30 november 2010

een bestseller. maar met een onwaarschijnlijke exacte historische

achtergrond. Wij schrijven 1570, Ferrara, italië. het

leven in een vrouwelijke kloostergemeenschap. een echt

leesclubboek.

‘Bejing coma’ van Ma Jian

Dinsdag 25 januari 2011

een epos over China, maar nog meer over het Chinese volk.

het leven van een activist tegen wil en dank. in al zijn wreedheid

toch een optimistisch boek.

‘Brooklyn’ van Colm Tóibin

Dinsdag 22 februari 2011

tóbins roman Brooklyn, waarmee hij de Costa award won,

is een klassiek drama, dat via de ierse diaspora iets zegt over

het lot van iedere emigrant.

‘Censuur: een Iraans liefdesverhaal’

van Shahriar Mandanipour

Dinsdag 29 maar 2011

hoe het is in het huidige iran te leven, lief te hebben en

kunstenaar te zijn. een snedige, intelligente en openhartige

roman.

‘Laat het feest beginnen’

van Niccolo Ammaniti

Dinsdag 26 april 2011

een clash tussen twee werelden: de wereld van de elite (rijk,

beroemd, intelligent). aan de andere kant de arbeidersklasse,

op zoek naar dagelijks geluk. het ondenkbare wordt denkbaar.

een onweerstaanbare parodie.

‘Winter’ van Elizabeth Strout

Dinsdag 31 mei 2011

strout evoceert de stille pijn van het ouder worden. een verhaal

over leven en verval, over mislukking en triomf. exact

en treffend.

, Telkens om 20u bij Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95, Kortrijk

, Deelname op jaarbasis € 10 (syllabus inbegrepen)

, Info: 056 35 00 68 | verhenne.hugo@skynet.be

18 19


davidSfondS Bellegem

’De overgave’ van Arthur Japin

Maandag 4 oktober 2010

’Morgen is het zondag, gisteren was het

maandag’ van Nida Oudejans

Maandag 6 december 2010

’Datumloze dagen’ van Jeroen Brouwers.

Maandag 14 februari 2011

, Telkens om 20u in OC de Wervel, Processiestraat 6, Bellegem

, Deelname gratis

, Info: 056 21 91 76 | verbruggemie@hotmail.com

davidSfondS heule

‘Gloed’ van Sandor Marai

Maandag 20 september 2010

‘Het wonderbaarlijk voorval met de hond in de

nacht’ van Mark Haddon

Maandag 25 oktober 2010

‘Godenslaap’ van Erwin Mortier

Maandag 29 november 2010

‘Het zigzagkind’ van David Grossman

Maandag 24 januari 2011

‘De voorlezer’ van Bernard Schlink

Maandag 28 februari 2011

‘Extreem luid & Ongeloofelijk dichtbij’ van

Jonathan Safran Foer

Maandag 28 maart 2011

‘In de ban van mijn vader’ van Sandro Veronesi

Maandag 23 mei 2011

, Telkens om 20u in het Kasteel in Heule, Heulsekasteelstraat 1

, Deelname gratis

, Info: 0495 25 00 31 | pierreruysschaert@hotmail.com

20 21


CuLtuurCentrum KortriJK

CuLtuurCentrum

KortriJK

‘het oneindige verhaal’ door

het laagland (nl)

zaterdag 9 oktober 2010

Bastiaan is een dromer. Wanneer het magische boek dat

hij leest tot leven komt, begint voor hem het spannendste

avontuur van zijn leven. de Kleine Keizerin uit het verhaal

heeft zijn hulp nodig. Bastiaan blijkt de enige die Fantasie kan

redden van het grote niets. als hij het verhaal durft binnen te

stappen, komt hij terecht in een wereld waar droomverhalen

en fantasieën werkelijkheid worden….

tekst: Basiaan zuyderland, regie: inèz derksen, met: zevenkoppige

wervelende Laaglandcast.

, Familie (8+) | Theater

, 18u (duur 150 minuten, incl. pauze en pauzeprogramma)

, Schouwburg | € 10

‘requiem voor een eend’

door de dagen

zaterdag 23 oktober 2010

op een dag ontmoet eend de dood. eerst schrikt ze, dan

worden ze vrienden. en uiteindelijk gebeurt wat moet

gebeuren. nooit was de dood zo mooi, zo dicht, zo warm

als in dit verhaal. tekst: naar ‘de eend, de dood en de tulp’

22 23

www.kortrijk.be\ongelooflijk 9 JULI 2010 tot 9 JANUARI 2011


van Wolf erbruch, met: sofie sente (vertelling), muziek: Jan

Van outruyve, silvie moors (zang), Frans Grapperhaus (cello),

decor: amber Vandenhoeck & michiel Van Cauwelaert i.s.m.

muziekcentrum de Bijloke.

3 I.s.m. Jeugd & Muziek Kortrijk i.k.v. OnGELOOFlijk Kortrijk

, Familie (6+) | Muziektheater

, 14u & 16u | Locatie NTB

, € 6 / €20 (gezinsticket)

, Abonnementsprijs = ticketprijs

‘zielSverWanten’ door peter de graef

dWana & enSemBle leporello

dinsdag 9 november 2010

twee hedendaagse wetenschappers, collega’s maar ook

elkaars geliefden, doen een baanbrekende ontdekking

en verkrijgen subsidies voor verder onderzoek. twee

extra krachten worden aangetrokken: een veelbelovende

ex-leerling van de ene en een vroegere vriendin van de

andere.

‘zielsverwanten’ van Peter de Graef is gebaseerd op de

gelijknamige meesterlijke maar ondertussen haast vergeten

roman van Goethe.

tekst en regie: Peter de Graef, met: david Cantens, els

olaerts, dirk opstaele & Katelijne Verbeeke, productie:

dwama, coproductie: ensemble Leporello, rataplan &

Cultuurcentrum Genk.

, Theater | 20u15 | Schouwburg | € 13

‘dolfje WeerWolfje’ door theater terra

donderdag 6 januari 2011

dolfje spaan is een heel gewone jongen. alleen af en toe

bij volle maan verandert hij in een weerwolf. net als zijn liefste

vriendinnetje noura. samen met noura rondsluipen, ’s

nachts bij volle maan, dát vindt dolfje het allerleukste. maar

nu vindt noura ineens een andere jongen leuk.

regie: Jos Groenier, script en liedteksten: dick Feld, muziek:

Fons merkies, met: ara halici, mareille Labohm, e.a., beeld en

decor: theo terra.

3 m.m.v. Gezinsbond (leden krijgen € 1,00 korting op de gezinsspaarkaart)

, Familie (5+) | Figurentheater | 19u00 | Schouwburg | € 10

‘luCifer’ door theater zuidpool

maandag 17 januari 2011

Wat doet een voor ons vreemd wereldbeeld met ons? een

vreemd aandoend nederlands? Geloven wij in engelen? in

hun onderlinge strijd? met een hedendaagse bewerking van

‘Lucifer’ poogt theater zuidpool hetzelfde traject af te leggen dat

Vondel destijds ook moet hebben gevolgd: het niet-menselijke

vertolken door de mens om zo wezenlijk iets over het menselijke

te vertellen. of beter over ontmenselijking. of nog anders, elke

gemeenschap heeft recht op de figuratie van zijn eigen monster.

tekst: ‘Lucifer’ en ‘adam in Ballingschap’ van Joost van den Vondel,

van en met: Jorgen Cassier, sofie decleir, Jan decleir & Koen van

Kaam, licht: mark Vandenesse, techniek: david van hove.

, Theater | 20u15 (inleiding om 19u30) | Schouwburg | € 15

24 25


‘de gelaarSde kat’ door de maan

zondag 23 januari 2011

Wanneer een arme molenaar sterft, worden zijn schamele

bezittingen onder zijn drie zonen verdeeld. de oudste krijgt

de molen, de middelste een ezel. en de jongste? die lijkt aan

het kortste eind te trekken. hij krijgt een kat.

tekst: naar Charles Perrault, bewerking: Paul Contryn, Willem

Verheyden, Louis Contryn & albert Van tichelen, regie: Willem

Verheyden, met: vier acteurs, muziek: Guido desimpelaere,

3 m.m.v. Okra en KAV Aalbeke en Gezinsbond (leden krijgen € 1,00 korting op

de gezinsspaarkaart)

, Familie (5+) | Figurentheater | 15u00 | OC Aalbeke | € 6 / €20 (gezinsticket)

, abonnementsprijs = ticketprijs

‘zijde’ door ultima thule

maandag 24 januari 2011

hervé Joncour heeft een bloeiende handel in zijderupsen.

Wanneer een mysterieuze ziekte de productie bedreigt ziet

Joncour zich genoodzaakt zijn werkterrein naar Japan te verleggen.

in het land van de rijzende zon raakt hij in de ban

van een prachtige, geheimzinnige vrouw van wie hij bij het

afscheid nemen een briefje in de handen gedrukt krijgt met

de tekst: ‘Kom terug, anders ga ik dood’.

tekst en regie: Wim de Wulf (vrij naar Baricco), spel: Wim de

Wulf & Filip Peeters, scenografie en poppen: Filip Peeters

3 i.s.m. de Kortrijkse OuderenAdviesraad m.m.v. dienstencentra OCMW Kortrijk

, Op de koffie | Theater | 15u00 | Arenatheater | € 11

‘almSChi’ door Skagen

& oCtopuS SoliSten

vrijdag 28 januari 2010

alma mahler leeft in de woelige eerste helft van de twintigste

eeuw. ze is componiste, vrouw van mahler, Gropius

en Werfel, minnares van Kokoschka, Klimt en zemlinski, en

muze van alban Berg. zij inspireert ook het vermaarde theatercollectief

sKaGen tot een pakkend verhaal over menselijke

hoogmoed en eenzaamheid in een mengvorm van

theater en muziek.

tekst: annelies Verbeke, met: Valentijn dhaenens, Korneel

hamers, mathijs scheepers & Clara van den Broek,

koor: octopus solisten o.l.v. Bart van reyn, decor: de

ruimtevaarders (Christophe engels & Karolien de schepper),

muziek: Gustav en alma mahler, Berg, Wagner & Joachim

Brackx, productie: sKaGen & octopus vzw i.s.m. de tijd &

oostende Cultuurstad.

, Theater | 20u15 (inleiding om 19u30) | Schouwburg | € 15

‘WoyzeCk’ door ntgent & tg Ceremonia

donderdag 10 februari 2011

Ludwig Büchner beslist om het toneelstuk ‘Woyzeck’,

geschreven door zijn overleden broer Georg Büchner, te

publiceren. Georg heeft het stuk echter nooit kunnen afwerken

en laat niet minder dan vier onvolledige versies na.

omdat hij toch enigszins uit de kosten moet komen, grijpt

Ludwig naar de pen om zelf een definitieve versie van het

toneelstuk te schrijven. maar dit is buiten de personages van

26 27


‘Woyzeck’ gerekend: zij beseffen dat hun voortbestaan aan

een zijden draadje hangt, naargelang de keuzes die Ludwig

in zijn bewerking van het stuk zal maken.

tekst: Georg Büchner, regie en vormgeving: eric de Volder,

spel: hendrik Van doorn, Frank Focketyn, oscar Van rompay,

marijke Pinoy, ineke nijssen, Leen roels & Johan Knuts, productie:

ntGent, coproductie: toneelgroep Ceremonia.

3 m.m.v. Jeugd & Muziek Kortrijk

, Theater | Muziektheater | 20u15 (inleiding om 19u30)

, Schouwburg | € 15

‘kartonnen dozen’

door de fluiSterCompagnie

zaterdag 19 februari 2011

‘dit is het verhaal van een banale liefde en haar vertederende

kracht. zij overvalt mij aan het begin van de jaren zeventig in

het onooglijk provincienestje P. zij had als voorwerp: hij die

ik pas sinds drie jaar een alledaagse knul kan noemen, maar

die ik daarvoor jarenlang in het diepste geheim benoem met

alle namen die de wereld ooit heeft verzonnen voor alles wat

onbereikbaar is en fel betracht, wat uitdaagt en verscheurt,

schoon is en halfzacht. zijn ware naam was z.’ zo begint de

succesroman van tom Lanoye, het openhartige, humoristische

verhaal van een puber die besmet wordt met de koningin

der infecties, de liefde.

3 m.m.v. Davidsfonds en Collectief Ai Aalbeke

, Theater | 20u15 | OC Aalbeke | € 11

‘oedipoeS: mankepootStekeBlind!’

door Barre Weldaad

vrijdag 25 februari 2011

deze voorstelling neemt de toeschouwer mee naar daar

waar oedipus geboren is en waar hij nadien als vondeling

terecht komt. We maken kennis met zijn ouders: zijn echte

en zijn stiefouders. We zien hoe hij zijn vader vermoordt

en nadien met zijn moeder trouwt. en dat vinden wij misschien

vies, vunzig en vettig, maar dat alles kon oedipus

niet weten… hij probeerde alleen maar een goed man te

zijn. hij lost het raadsel van de vreselijke sfinx op en wordt

koning; een goede koning. maar dan breekt de pest uit,

de pest als vloek, als straf. Want iemand heeft zijn vader

vermoord en trouwde met zijn moeder. oedipus wil de

waarheid te weten komen en botst op een onthutsende

ontdekking.

tekst: Wolfgang mennel, vertaling: stef driezen, regie: ron

Cornet, met: sofie van moll & Bert Cosemans, scenografie:

Wim heylen.

3 i.k.v. Menu op Scène

, Familie (10+) | Theater | 19u (maaltijd vanaf 18u30)

, OC Marke | € 10 (eten inbegrepen)

, Abonnementsprijs = ticketprijs

‘drie zuSterS’ door ‘t arSenaal

woensdag 27 april 2011

drie zussen verlangen met elke vezel van hun lichaam naar

de stad, waar het echte leven wacht. maar elk sprankeltje

28 29


hoop op een ander, boeiender leven dooft uit. de laatste

illusie verdwijnt.

tekst: anton tsjechov, regie: michael de Cock, spel: mieke

de Groote, Greet Verstraete, Veerle dobbelaere, alice

toen, rik Verheye, Luc springuel, tuur de Weert, Greg

timmermans, e.a., vormgeving: stef depover, licht: Jaak Van

de Velde, kostuum: anna seniow.

, Theater | 20u15 (inleiding om 19u30) | Schouwburg | € 15

30 31

BiBLiotheKen uit de reGio


BiBLiotheKen

uit de reGio

Wevelgem

Avondklok 2010 – 2011

de bibliotheek en het cultuurcentrum van Wevelgem organiseren

voor de zesde keer de lezingenreeks ‘avondklok’.

Boeiende sprekers vertellen over hun passie en denkwereld.

• jan van den Berghe: ‘paleisgeheimen’

Woensdag 24 november 2010

CC Guldenberg, acaciastraat, Wevelgem

• peter vandekerckhove: ‘meneer doktoor’

donderdag 16 december 2010

Bibliotheek, Vananckerestraat 20, Wevelgem

• johan Braeckman: ‘kritisch denken’

donderdag 20 januari 2011

de stekke, sint-maartensplein, moorsele

• Walter zinzen: ‘Congo’

donderdag 17 maart 2011

CC Guldenberg, acaciastraat, Wevelgem

, Aanvang: telkens om 20u15

, Toegang: € 5

, Info: Bibliotheek Wevelgem, Vanackerestraat 20, Wevelgem

, 056 43 39 22

, koen.dhaene@wevelgem.be

menen

‘De pest’ van Albert Camus en ‘Meer dan een

minnaar’ van Oscar van den Boogaard

Woensdag 15 september 2010

, 19u30 | iedereen welkom | Bibliotheek Menen, Waalvest 1, 8930 Menen

, 056 51 58 70, www.bibliotheekmenen.be, jacques.lecluyze@telenet.be

, Leesclub Menen komt ook nog samen op woensdagen 17 november 2010,

19 januari, 16 maart en 18 mei 2011.

harelBeke

‘Mindfulness’ lezing door Dr. Dewulf

Donderdag 7 oktober 2010

, 19u | gratis | inschrijven via 056 73 34 40 | max. 100 personen

, Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

, Workshop Mindfulness op donderdag 14 oktober 2010 in de exporuimte

‘Gebruik van kalkcyanide in de sier- en moestuin’

Donderdag 14 oktober 2010

, 19u | gratis| Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

, Organisator: De volkstuinen Harelbeke

‘Manier van ordenen’ van Jan Van Herreweghe

(boekvoorstelling)

Zaterdag 16 oktober 2010

, 19u30 | gratis | aula cultuurcentrum Het Spoor

32 33


‘Verteluurtje met Brigitte Minne’

Woensdag 20 oktober 2010

, 15u | gratis | inschrijven: 056 73 34 40

, Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

‘Hooggevoeligheid voor volwassen en

adolescenten’ lezing door Ilse Van den Daele

Dinsdag 26 oktober 2010

, 19u30 | gratis | Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

‘Eenjarige planten in de siertuin’

Donderdag 18 november 2010

, 19u | gratis | Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

, Organisator: De volkstuinen Harelbeke

‘Psychose of neurose?’ door Joost Demuynck

Donderdag 18 november 2010

, 20u | gratis | raadszaal cultureel centrum Het Spoor

, Organisator: vzw Work in Progress

, de.achthoek@telenet.be, 0498 69 23 64, 0485 51 39 69

‘Over de waarde van onwetendheid’

lezing door Francis Smets

Vrijdag 26 november 2010

, 20u | gratis | Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

‘Jongeren en psychose. Ervaringen uit een

begeleidingstehuis.’

Lezing door Marie-Alice Oosterlinck

Donderdag 23 februari 2011

, 20u | gratis | Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

, Organisator: vzw Work in Progress

, de.achthoek@telenet.be, 0498 69 23 64, 0485 51 39 69

‘Normaal?’ lezing door Tine Van Belle

Donderdag 18 mei 2011

, 20u | gratis | Bibliotheek Harelbeke, Glazen Rotonde

, Organisator: vzw Work in Progress, de.achthoek@telenet.be,

0498 69 23 64, 0485 51 39 69

lendelede

Winiefred Van Killegem over

‘kruiden en oude volkswijsheden’

Dinsdag 26 oktober 2010

, 14u | bibliotheek Lendelede | gratis

, bibliotheek@lendelede.be , 051 30 06 15

Katrien Van Hecke over ‘griezelsprookjes en

griezelkoken’

Zaterdag 13 november 2010

, 14u | zaal Lindelei | inschrijven verplicht: € 5 | inschrijven verplicht

, bibliotheek@lendelede.be, 051 30 06 15 | voor kinderen van de 2 e graad

34 35


Leesclub Lendelede

• ‘de ondraaglijke lichtheid van het bestaan’

van milan kundera

donderdag 16 september 2010

• ‘houtekiet’ van gerard Walschap

donderdag 9 december 2010

• ‘de oude man en de zee’ van ernest hemingway

donderdag 17 maart 2010:

• ‘de seizoenen’ van Clem Schouwenaars

donderdag 19 mei 2010

, Telkens om 19u30 in de bibliotheek van Lendelede

, bibliotheek@lendelede.be, 051 30 06 15

VorminGPLus

WelvaartSziekten door de eeuWen heen

dinsdag 16, 23, 30 november & 7, 14 december 2010

sinds meer dan 50 jaar is het Westen in een toenemende

welvaart. de voordelen van de welvaart liggen voor de hand.

de nadelen weerspiegelen zich in het zorgwekkend toenemen

van de welvaartsziekten: kanker, diabetes, zwaarlijvigheid,

hart- en vaatziekten.

Je maakt kennis met de risico’s en aanpak van zwaarlijvigheid.

de oorzaken van diabetes of suikerziekte neem je onder

de loep. Je ontdekt hoe je hart- en vaatziekten en kanker kan

voorkomen. en je komt te weten wat gezonde voeding is.

, Professor Dr. Raoul Rottiers | 19u30 – 21u30 | 60 euro | 056 26 06 00

, Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

de trend iS…thee

de Stille kraCht van thee

woensdag 27 oktober 2010

ann Vansteenkiste is auteur van het boek ‘de stille kracht van

thee’. ze brengt stap voor stap de boeiende geschiedenis en

wereld van de thee. Je proeft ook talrijke soorten thee en je

maakt kennis met de terminologie en de kwaliteiten van thee.

met leuke anekdotes over haar reis naar de theevelden in China.

, Ann Vansteenkiste | 19u30-22u | € 10 | Vormingplus, Wandelweg 11

, Inschrijven: www.vormingplusmzw.be | 056 26 06 00 | www.curiosithee.be

36 37


makkelijk, Snel en lekker

vegetariSCh koken

donderdag 2, 9, 16 december 2010

miki duerinck en Kristin Leybaert zijn de auteurs van de succesvolle

kookboeken ‘Vegetarisch genieten’ , ‘Vegetarisch

koken in 30 minuten’ en ‘donderdag veggiedag kookboek’.

tips voor praktische, vegetarische gerechten. Verrassend

gemakkelijk met een origineel en verrassend lekker resultaat.

op het menu: de mediterrane keuken, invloeden uit de

oosterse keuken én tips voor een heerlijk en gezellig eindejaar.

daarna eet je alles wat je gekookt hebt.

, Miki Duerinck + Kristin Leybaert | 19u-22u

Stella Maris, Sint-Denijsestraat 36 , Kortrijk | € 60 (maaltijden inbegrepen)

, Inschrijven www.vormingplusmzw.be | 056 26 06 00

een leven in / met Boeken

onder deze noemer gaat Vormingplus vanaf dit najaar voor

een flinke scheut literatuur. aansluitend op de auteurs die door

het Penhuis uitgenodigd en geïnterviewd worden, selecteert

Vormingplus daaruit een drietal schrijvers om nog even over

na te praten. de ideale epiloog bij het Penhuis. dit seizoen valt

de keuze op Peter terrin, ann meskens en Christiaan Weijts.

Peter Terrin: ‘De bewaker’

Woensdag 13 oktober 2010

op 10 oktober 2010 komt een van de grootste Vlaamse literaire

talenten naar Kortrijk. Peter terrin, een volstrekt originele stem

in de wereld van de letteren komt naar het Penhuis spreken

over eigen werk. drie dagen later kun je in Vormingplus van

ideeën en gedachten komen wisselen: over terrin zelf, diens

oeuvre en meer specifiek over zijn boek ‘de bewaker’(2009).

, Begeleiding: Magda Ockier

, 19u30 | Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

, € 5 | inschrijven: www.vormingplusmzw.be of 056 26 06 00

Ann Meskens: ‘Eindelijk buiten’

Woensdag 9 februari 2011

Begin februari ontvangt het Penhuis filosofe, journaliste

en ethica ann meskens. op 9 februari 2010 bespreekt

Vormingplus haar meest recente publicatie: ‘eindelijk buiten

– filosofische stadswandelingen’. daarin laat ze, al wandelend

door mechelen, symbool voor elke provinciestad, haar

gedachten de vrije loop. “Laat me maar wandelen, het denken

volgt wel”, is haar credo. meskens gaat in dialoog met de grote

filosofen en houdt hen tegen de stadslucht. deze prikkelende

‘reisgids voor de geest’ is wandelen en nadenken ineen.

, Begeleiding: Jan Timmerman

, 19u30 | Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

, € 5 | inschrijven : www.vormingplusmzw.be of 056 26 06 00

Christiaan Weijts: ‘De etaleur’

Woensdag 27 april 2011

de jonge nederlandse schrijver Christiaan Weijts heeft met

‘art. 285b’ en ‘Via Cappello 23’ al een indrukwekkend oeuvre

38 39


ijeen gepend. Vormingplus focust op Weijts’ novelle ‘de

etaleur’. “overweldigend”, schreef humo destijds. hoog tijd

dus om dit meesterwerk, dat literatuur en dans verenigt, van

dichterbij te bekijken.

, Begeleiding: Magda Ockier

, 19u30 | Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

, € 5 | inschrijven: www.vormingplusmzw.be, 056 26 06 00

Paul Verhaeghe (UGent): ‘Het einde van de

psychotherapie’ in de reeks Vrij-Spraak:

Geestelijke gezondheid in tijden van onrust

woensdag 22 september 2010

Psychoanalyticus Paul Verhaeghe, auteur van o.a. ‘Liefde in

tijden van eenzaamheid’ schreef met ‘het einde van de psychotherapie’

een vlijmscherp boek waarin hij zowel de psychofarmaceutische

industrie aanpakt als de vinger legt op een aantal

maatschappelijke problemen. Psychoanalyse wordt vandaag

vaak bij het grof vuil gezet omdat ze niet efficiënt zou zijn.

men zoekt nu vooral naar de genetische grond van bepaalde

gedragsproblemen. sociale ontwrichting, het verdwijnen van

referentiefiguren en -instanties leiden tot onzekerheid en identiteitsverlies.

ratrace en flexibiliteit zijn nieuwe normen. Kunnen

pillen dat oplossen? Welke menselijke aanpak kan er geplaatst

worden naast de pillenindustrie, hoe kunnen patiënten weer als

mensen ipv als een categorie afwijkingen beschouwd worden?

, 20u15 | Vormingplus Midden- en Zuid- West-Vlaanderen

Wandelweg 11, Kortrijk | www.vormingplusmzw.be, 056 26 06 00,

info@vormingplusmzw.be

LetterKoorts

40 41


LetterKoorts

vrijdag 22 oktober 2010 - 20u

CC Guldenberg Wevelgem

Krijg je een verhoogde lichaamstemperatuur bij het horen

of het lezen van prachtig proza? Voor deze zware vorm van

Letterkoorts krijg je het perfecte geneesmiddel toegediend

in Wevelgem tijdens een verrassend literair evenement.

Voor de zevende maal bundelen de 12 bibliotheken uit regio

Kortrijk de krachten voor de organisatie van Letterkoorts. dit

jaar nemen ze je mee op een literaire gezondheidswandeling

langs verrassende locaties waar je in contact wordt gebracht

met leesdokters allerhande. met dit jaar afspraken in de kabinetten

van annelies Verbeke (‘slaap!’, ‘Groener gras’, ‘Vissen

redden’), oscar van den Boogaard (‘meer dan een minnaar’,

‘magic man’, ‘het verticale strand’) en Kader abdolah (‘het

huis van de moskee’, ‘spijkerschrift’, ‘de boodschapper’, ‘de

Koran’, ‘dit mooie land’).

, € 8/5* (*abonnementen CC, bibliotheekpas, studenten)

, 056/43.34.95 (CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem)

of 056/23.98.55 (UiT in Kortrijk) - www.uitinregiokortrijk.be/letterkoorts

, Organisatie: De 12 bibliotheken uit Regio Kortrijk, UiT in Regio Kortrijk,

CC Guldenberg, gemeentebestuur Wevelgem

BoeKenBeurs

antWerPen 2010

Vrijdag 5 november 2010

de openbare Bibliotheek Kortrijk trekt dit jaar opnieuw

naar de jaarlijkse boekenbeurs in antwerpen. een

literaire hoogmis voor elkeen die van boeken houdt.

, Vertrek: 9u aan de Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30

, Terug: 17u, zelfde plaats

, € 10 voor bus en ticket

, Inschrijven vóór 30 oktober 2010

op 056 27 75 00 of bibliotheek@kortrijk.be

42 43

tiP!


leeskring

St.Pius X

ex-libris

L u c e r n a

LECTURA

info: 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

www.kortrijk.be/bibliotheek

vormgeving: Team Communicatie • Stad Kortrijk | v.u.: 44 Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!