HIER - Congress Company

congresscompany.com

HIER - Congress Company

Bij een myelitis wordt namelijk wel meteen afwijkend

signaal opT2 gezien en ook aankleuring. Wat betreft DWI

in het ruggenmerg: er zijn speciale DWI sequenties voor de

wervelkolom ontwikkeld. Deze zijn echter niet beschikbaar

op alle scanners en ze zijn waarschijnlijk nog onvoldoende

betrouwbaar om breed ingezet te worden. De EPI sequenties

die ook in het hoofd gebruikt worden, kunnen ingezet worden

voor het ruggenmerg; echter er zijn vaak storende artefacten

hetgeen de interpretatie beïnvloedt. Het verloop in de tijd

van de afwijkingen is dus vaak betrouwbaarder om een

ruggenmerg ischemie aannemelijk te maken dan de DWI

beelden.

DAVF

Speciale vermelding verdient durale arterioveneuze fistel

(DAVF). DAFV dient altijd in overweging genomen te

worden bij een klinisch subacuut en langzaam progressief

myelopathie beeld. Kenmerkend is het ontstaan van diffuus

abnormaal signaal in het ruggenmerg. Daarnaast worden

meestal abnormale flowvoids gezien op het oppervlak van

het ruggenmerg veroorzaakt door abnormaal gestuwde

perimedullaire venen. Deze dienen te worden onderscheiden

van liquor pulsatie artefacten. Na IV contrast komen de

abnormale venen beter in beeld. Voorts is er vaak diffuse

aankleuring van het ruggenmerg na contrast. De trias van

diffuus verhoogd signaal in het ruggenmerg, flowvoids en

aankleuring na IV contrast is zeer suggestief voor DAVF.

Afwezigheid van flowvoids en/of aankleuring sluit een

DAVF echter niet helemaal uit, doch maakt e.e.a. minder

waarschijnlijk. In twijfelgevallen geldt: herhalen van

onderzoek en zo mogelijk aanvullend een dynamische

contrast enhanced MRA te verrichten. Van belang is de

diagnose met zekerheid uit te sluiten omdat een behandeling

van DAVF goed mogelijk is en de symptomen vaak

(gedeeltelijk) reversibel zijn.

Transdurale myelum herniatie

Transdurale myelum herniatie is een diagnose die de laatste

neuroradiologie

jaren vaker gesteld wordt. Er moet aan deze diagnose

gedacht worden wanneer op sagittale T2 beelden het

thoracale merg abnormaal naar ventraal deviëert. Voorheen

werd een dergelijk beeld vaak aan een arachnoidale

cyste geweten. Een opname gericht op het aantonen

van liquorpulsaties (phase-contrast imaging) en/of CT na

intrathecaal contrast kan dit onderscheid meestal maken.

Verder zijn dunne 3D T2 opnames (CISS) nuttig om de

herniatie door de dura te laten zien (fig 2).

Take home message

• gezien de korte relaxatie tijden in het ruggenmerg en

van veel pathologie daarin, zijn MR sequenties met

korte TE (zoals sagittale proton-density / T2 weging)

het meest gevoelig voor detecteren van vaak subtiele

intramedullaire pathologie

• zorg ervoor de resolutie voldoende is (maximaal 1 mm

pixels)

• afbeelden van het ruggenmerg is altijd nuttig bij

verdenking MS

• voor bevestiging van de diagnose (vinden van

asymptomatische laesies)

• minder waarschijnlijk maken van MS bij dubieuze

hersen afwijkingen

• toedienen van gadolinium is belangrijk in de acute setting

(bijv ischemie) en voor karakteriseren van afwijkingen

• herhalen van het onderzoek kan nuttig zijn, met name bij

acute myelum ischemie

• check de flowvoids - pulsatie artefacten vs abnormale

vaatstructuren

n

Literatuur

[1] Lycklama G, Thompson A, Filippi M, Miller D, Polman C, Fazekas

F, Barkhof F. Spinal-cord MRI in multiple sclerosis. Lancet Neurol.

2003;2:555-62.

[2] Lycklama à Nijeholt GJ, van Walderveen MA, Castelijns JA, van

Waesberghe JH, Polman C, Scheltens P, Rosier PF, Jongen PJ,

Barkhof F. Brain and spinal cord abnormalities in multiple sclerosis.

e d u r a d 6 9 - 2 1 - 2 2 e n 2 3 - 2 4 j u n I 2 0 1 1

23

More magazines by this user
Similar magazines