HIER - Congress Company

congresscompany.com

HIER - Congress Company

eduRAD syllabus 69

2

Colofon

EduRad syllabus ten behoeve van de (sandwich)cursussen voor bij- en nascholing,

georganiseerd door de Onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor

Radiologie.

Nummer 69; juni 2011

Ten behoeve van de sandwichcursussen

Neuroradiologie &

21 en 24 juni 2011

Hoofd-Hals radiologie

22 en 23 juni 2011

Redactieraad

Cursusleiders en editors: Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt en Mw. Dr. B.M. Verbist

Voorzitter Onderwijscommissie: Dr. M. Maas

Secretaris Onderwijscommissie: Dr. H.J. Baarslag

Beleidsmedewerker onderwijs: Mw. Drs. B.G.A.L. Vermeer-Janssen

Vertegenwoordiger werkgroep nieuwe format SWC: Drs. B.M. Wiarda

Cursussecretariaat

Bruistensingel 200

Postbus 2428

5202 CK ’s-Hertogenbosch

Tel.: 073 - 700 35 00

Fax: 073 - 700 35 05

E-mail: info@congresscompany.com

Web: www.congresscompany.com

©2011 Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder

voorafgaande toestemming van de Vereniging.

ISBN/EAN: 978-90-72806-00-0

Redactie en uitgeverij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van onder

auteursnaam opgenomen artikelen en van de advertenties.

Advertentietarieven op aanvraag bij de NVvR

Grafisch ontwerp: studio Pietje Precies bv | bno, Hilversum

Drukwerk: drukkerij Snep, Eindhoven

I n s c h r i j v e n v i a w w w . c o n g r e s s c o m p a n y . c o m

o f w w w . r a d i o l o g e n . n l

Vanaf 1 juni 2011 zijn de

abstracts van de sandwichcursus

Neuroradiologie & Hoofd-Hals

Radiologie te bekijken via het besloten

gedeelte van de website van de

NVvR www.radiologen.nl

Uw persoonlijke inloggegevens voor

NetRad geven u toegang tot de

beelden en de tekst (rubriek

‘nascholing’, kies vervolgens ‘EduRad:

de abstracts’).

More magazines by this user
Similar magazines