HIER - Congress Company

congresscompany.com

HIER - Congress Company

hoofd-hals radiologie

Visusstoornissen: van oogbol tot occipitale cortex

Mw. Dr. N.J.M. Freling

Afdeling radiologie, AMC, Amsterdam

Drs. P. de Graaf

Afdeling radiologie, VU Medisch Centrum, Amsterdam

Orbitapathologie kan zowel met behulp van spiraal CT en

MRI in beeld gebracht worden. De keuze van modaliteit

voor beeldvorming van oogbol, orbita en het retro-orbitale

deel van het visuele systeem is zeer sterk afhankelijk van de

indicatie. Bij trauma is CT het onderzoek van eerste keuze.

Voor vrijwel alle andere (weke delen) pathologie in oog en

orbita heeft MRI de voorkeur boven CT. Belangrijk is om te

beseffen dat het protocol voor beeldvorming van de orbita

altijd afgestemd moet zijn op de te verwachten lokatie van

de pathologie. Daarom kan een MRI orbita protocol vrijwel

nooit bestaan uit „standaard brein“ met aanvullende axiaal

T1 fastat na gadolinium. De coupedikte voor MRI is altijd

≤ 3 mm. Gedurende deze interactieve sessie zal aandacht

besteed worden aan de keuze van modaliteit en protocol.

De normale anatomie van oogbol, orbita en het retroorbitale

deel van het visuele systeem zal zijdelings de revue

passeren. De meest voorkomende en / of gevaarlijkste

aandoeningen van de bulbus oculi worden besproken. Bij

de extra-bulbaire afwijkingen wordt de nadruk gelegd op

tumor orbitae, en extra-orbitale pathologie met orbitale

symptomen. De postchiasmatische optische banen worden

in deze workshop omwille van de tijd buiten beschouwing

gelaten.

Leerdoelen

Kennis nemen van modaliteitskeuze en beeldvormingsprotocollen

voor het afbeelden van orbitapathologie.

Kennis nemen van de meest voorkomende pathologie van

oogbol, orbita en retro-orbitaal

n

e d u r a d 6 9 - 2 1 - 2 2 e n 2 3 - 2 4 j u n I 2 0 1 1

55

More magazines by this user
Similar magazines