HIER - Congress Company

congresscompany.com

HIER - Congress Company

eduRAD syllabus 69

6

Donderdag 23 juni 2011

Tijdstip Onderwerp

09:25 - 09:30 Welkom en inleiding

09:30 - 10:15 Plenaire sessie:

Nieuws uit de otologie:

middenoor en binnenoor malformaties

Dr. J.W. Casselman

10:25 - 11:15 Parallelsessie ronde 1

Onderwerp: (H)oren & suizen

1. Os temporale: Basic: Anatomie,

geleidingsverlies

Dr. F.J.A. Beek en Mw. Dr. B.M. Verbist

2. Os temporale: Advanced: Gemengd

verlies, perceptief verlies, tinnitus

Dr. M. Lemmerling en

Mw. Drs. J.W.J. de Rooy

Onderwerp: Voelen & zien

3. Zwelling in de hals: congenitale,

infectieuze en inflammatoire afwijkingen

Dr. F.A. Pameijer en Dr. F.B.M. Joosten

4. Visusstoornissen:Van oogbol tot

occipitale cortex

Mw. Dr. N.J.M. Freling

Onderwerp: Denken & doen

5. Meet the physicist: diffusie en

hoge resolutie MRI in het hoofdhalsgebied

Ir. F. De Keyzer

6. Urgenties in het hoofdhalsgebied

Mw. Drs. D.R. Kool en Dr. S.C.A. Steens

11:15 - 11:45 Pauze

11:45 - 12:30 Plenaire sessie:

The hardest thing to do is call

a study negative

Prof. dr. A.A. Mancuso en Dr. F.A. Pameijer

12:30 - 13:30 Lunch

13:35 - 14:25 Parallelsessie ronde 2

Onderwerp: (H)oren & suizen

7. Os temporale: Basic: Anatomie,

geleidingsverlies

Dr. F.J.A. Beek en Mw. Dr. B.M. Verbist

8. Os temporale: Advanced: Gemengd

verlies, perceptief verlies, tinnitus

Dr. M. Lemmerling en

Mw. Drs. J.W.J. de Rooy

I n s c h r i j v e n v i a w w w . c o n g r e s s c o m p a n y . c o m

o f w w w . r a d i o l o g e n . n l

Tijdstip Onderwerp

Onderwerp: Voelen & zien

9. Zwelling in de hals: benigne en

maligne tumoren

Prof. dr. J.A. Castelijns en

Mw. Dr. R. Ljumanovic

10. Visusstoornissen:Van oogbol tot

occipitale cortex

Drs. P. de Graaf

Onderwerp: Denken & doen

11. Meet the physicist: diffusie en

hoge resolutie MRI in het hoofdhalsgebied

Ir. F. De Keyzer

12. Urgenties in het hoofdhalsgebied

Mw. Drs. D.R. Kool en Dr. S.C.A. Steens

14:25 - 14:55 Pauze

14:55 - 15:40 Plenaire sessie: Ideopatische perifere

aangezichtsverlamming: klinische

presentatie en functionele gevolgen,

rol beeldvorming, CBO-richtlijn

Prof. dr. H.A.M. Marres en

Mw. Dr. B.M. Verbist

15:50 - 16:40 Parallelsessie ronde 3

Onderwerp: (H)oren & suizen

13. Os temporale: Basic: Anatomie,

geleidingsverlies

Dr. F.J.A. Beek en Mw. Dr. B.M. Verbist

14. Os temporale: Advanced: Gemengd

verlies, perceptief verlies, tinnitus

Dr. M. Lemmerling en

Mw. Drs. J.W.J. de Rooy

Onderwerp: Voelen & zien

15. Zwelling in de hals: congenitale,

infectieuze en inflammatoire afwijkingen

Dr. F.A. Pameijer en Dr. F.B.M. Joosten

16. Visusstoornissen: van oogbol tot

occipitale cortex

Mw. Drs. T.A. Guerreira Gonçalves Ferreira

Onderwerp: Denken & doen

17. Zwelling in de hals: benigne en maligne

tumoren

Prof. dr. J.A. Castelijns en

Mw. Dr. R. Ljumanovic

18. Urgenties in H&N: Trauma, infecties,

vasculair

Mw. Drs. D.R. Kool en Dr. S.C.A. Steens

16:40 - 17:00 Borrel

17:00 - 19:00 Algemene Vergadering

More magazines by this user
Similar magazines