Vertaling Engels-Nederlands - Fontys Mediatheek Portal

fontysmediatheek.nl

Vertaling Engels-Nederlands - Fontys Mediatheek Portal

FENNIE STEENHUIS VERTALING NEDERLANDS-SPAANS

Incorporando más hierro en la alimentación se puede

combatir la anemia. Sin embargo, en los países en

desarrollo, la administración de hierro extra a los niños

puede incrementar el riesgo de contraer enfermedades

infecciosas. Los investigadores del UMC St Radboud, el

hospital universitario de Nimega (Países Bajos), han

estudiado este fenómeno y han publicado los primeros

resultados en la revista científica PLoS ONE.

2

Afrikaanse kinderen hebben vaak bloedarmoede

door ijzergebrek. Extra ijzer toedienen helpt, maar

veroorzaakt ook meer infectieziekten, zoals malaria en

bacteriële infecties. “Wordt extra ijzer gegeven, dan kan

salmonella in de darm harder gaan groeien. Die groei gaat

gedeeltelijk ten koste van gezonde bacteriepopulaties in

de darm, die wat terrein verliezen,” zegt onderzoeker in

opleiding Guus Kortman.

Los niños africanos suelen tener anemia debido a la falta

de hierro. La administración de suplementos de hierro

ayuda, pero da origen a más enfermedades infecciosas,

como la malaria o infecciones bacteriales. “El hierro

puede hacer que la Salmonella crezca más deprisa en los

intestinos y vaya ganando terreno a las bacterias sanas”,

explica el investigador en formación Guus Kortman.

3

Groei alléén is echter niet voldoende voor het veroorzaken

van een infectie. Een bacterie moet ook hechten aan de

darmwand en tussen darmcellen door het lichaam in

kunnen kruipen om zo een infectie te veroorzaken.

Sin embargo, el crecimiento de la bacteria en sí no

es suficiente para originar una infección. Para ello,

la bacteria debe adherirse a la mucosa intestinal e

introducirse en el cuerpo pasando por entre las células del

intestino.

Nieuwe opgave

Nederlands-Spaans

Wegenbelasting grootste klap?

De begrenzing van de lage bijtelling zal zonder twijfel voor

heel wat turbulentie in de zakelijke automarkt zorgen, zoals

altijd wanneer de rijders in de privé-portemonnee worden

getroffen. Toch kan het “Rutte-belastingregime” werkgevers

en kleine bedrijven om een andere reden wel eens veel

harder raken.

Veel kleine ondernemers hebben de afgelopen tijd een

zeer zuinige “belastingvrije” auto gekozen, al dan niet via

De Talen - Jaargang 128 - Nr. 5 - mei 2012

4

Kortman: “Wij hebben nu aangetoond dat salmonella,

maar ook andere ziekteverwekkers, dit inderdaad

beter kunnen als ze extra ijzer krijgen. In onze

laboratoriummodellen zijn ze net iets beter in staat om

darmwandcellen te beschadigen, aan die cellen te hechten

en er tussendoor te kruipen. Ze gebruiken ijzer als

breekijzer.”

“Hemos demostrado que la Salmonella, igual que otros

agentes patógenos, originan más infecciones si se les

ofrece hierro extra. En los modelos de laboratorio vemos

que son algo más capaces de dañar las células de la

mucosa intestinal, adherirse a ellas y pasar por la pared

intestinal. Utilizan el hierro como herramienta”, dice

Kortman.

5

Het artikel maakt duidelijk dat extra ijzer leidt tot een

meer schadelijke, ziekmakende vorm van salmonella

en andere darmbacteriën. Tjalsma: “IJzersuppletie

kan inderdaad zorgen voor een verschuiving naar

een meer ziekmakende darmflora. Dat is nog geen

bewijs dat het tot meer infectieziekten leidt, maar het

is wel een interessant aanknopingspunt voor verder

onderzoek.” Harold Tjalsma, onderzoeker op de afdeling

laboratoriumgeneeskunde van het UMC St Radboud.

El artículo deja bien claro que la administración de hierro

extra deriva en un tipo de Salmonella y otras bacterias

intestinales más dañinas. Tjalsma, investigador vinculado

al departamento de medicina de laboratorio del UMC St

Radboud, dice: “Efectivamente, el suplemento de hierro

puede tener como consecuencia una desviación hacia una

flora intestinal más dañina. Ello no prueba que produzca

más enfermedades infecciosas, pero es un dato interesante

que merece seguir investigando.”

Bron: http://www.nu.nl/gezondheid/2750660/extra-ijzermaakt-salmonella-agressiever.html

een leasemaatschappij. Na eind volgend jaar moet voor

zulke auto’s weer wegenbelasting worden betaald. Voor een

benzineauto valt de klap wel mee, maar voor de enorme

vloot diesel Polootjes, Fiats en Corsaatjes op onze wegen

valt vanaf 1 januari 2014 een wegenbelastingrekening van

zeven à acht tientjes per maand op de mat.

Niet iedereen realiseert zich dat ook leasemaatschappijen

dat regelrecht aan de leaseklant zullen doorberekenen. Als

u daarna nog een paar jaar met zo’n auto rijdt, gaat het dus

over duizenden euro’s.

Snel verkopen of inleveren dan maar? U zult niet de enige

zijn die dat bedenkt. Kenners voorspellen dat dergelijke

auto’s in waarde zullen kelderen. Met name de Polo

151

More magazines by this user
Similar magazines