Views
5 years ago

Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek

Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek

Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol

Filosofie op de Zuidas Robbert Dijkgraaf & 30 Vakwerk december 2012 Vakwerk VVak Vakwe kwerkk ddece december ece mbe ber r 22012 2012 012 overpeinzing p g Ad Verbrugge over waardevol onderzoek Robbert Dijkgraaf en Ad Verbrugge staan een uurtje stil bij grote vragen over hoe we het onderwijs vormgeven en waar de universiteit in dit geheel voor staat. In onderzoek zie je soms dat je eindeloos met elkaar moet praten en discussiëren om een heel kleine stap vooruit in onze kennis te zetten. Ook denken we te gemakkelijk over de belangrijke beslissingen, wat een universiteit is en hoe die zich moet ontwikkelen. Soms denken we dat we dat in één vergadering kunnen afhandelen en afhameren. We hebben veel meer locaties nodig en we kun- nen met veel meer participanten praten over wat een universiteit is en kan zijn. RD Er is een lange geschiedenis s en traditie dat wetenschap moet worden uitgedragen. In sommige landen gaat dat wel terug tot de zestiende eeuw. Ik denk dat t het idee dat alles wat op een universiteit t bedacht wordt, , ten dienste staat van de hele e samenleving en n dat mensen daar in principe e allemaal voor openstaan en geïnteresseerd d in zijn. Ik denk k dat het een soort opdracht is die we moeten moetenn heruitvinden: we kunnen veel meer plekken plekkenn bedenken waar we met de samenleving in contact kunnen komen over er wetenschap en n samenleving. Ik denk dat het enthousiasme enthous u iasmee dat onderzoekers, docenten, n, onderwijzers r en studenten in zich dragen n én de reden waarom ze bij een universiteit teit willen n werken, iets is wat zich heel l gemakkelij gemakkelijk ijk k naar een groot publiek laat vertalen. We kunnen iets van de enorme e creativiteit die we in het onderzoek leggen, n, ook k vertalen naar het grote publiek. De waarde van wetenschap is een een omvangrijk onderwerp. Ik ben natuurkundige uurkundige en ik begeef me graag in veel dimensies. Maar r hier, met betrekking tot dit onderwerp, wil ik me beperken tot drie dimensies. Ik wil drie onafhankelijke componenten mponenten van waardebepaling schetsen die ie we kunnen onderscheiden. De eerste component is de intrinsieke ntrinsieke waard waarde de van de wetenschap. Meestal probeer ik dat duidelijk te maken door aan n te geven waar we staan in het grotere geheel. eel. Soms, als dat kan, ga ik naar een bord en aan de hand van vann een schets of tekening geef ik dan aan “hier bevindt u zich” ten opzichte e van het grotere geheel. De wetenschap is erg g succesvol o geweest in het schetsen van die e contex context. ext. Die wetenschap zorgt er ook voor dat ze ons leven en onze samenleving kan vormgeven en zelfs gaat construeren. Dit is de tweede dimensie, de maatschappelijke component van wetenschap: in hoeverre kan wetenschap en daarmee samenhangend de technologie bijdragen aan de samenleving? Dat kan op heel veel verschillende manieren, maar ik denk dat we anno 2012 ook moeten zeggen dat er een heleboel problemen zijn die ons, de samenleving en de wereld als geheel, bedreigen. Het is een aantal problemen dat de wereld verbindt. Het is eigenlijk heel cynisch dat wij, de wereld, verbonden zijn en worden door onze problemen. Maar anderzijds verkeert de wetenschap in een uitstekende positie om bij te dragen aan de oplossing van die problemen. De laatste en derde dimensie is de economische dimensie. Wetenschap leidt ook tot een hoge (hogere) bedrijvigheid. Helaas, als je aan economen vraagt ‘bereken voor mij dat effect?’ dan krijg je niet zulke precieze antwoorden. 31

Onderzoek naar turbulente stromingen - Technische Universiteit ...
Speech Robbert Dijkgraaf - KNAW
Onze man in Princeton - Folia-Parool - Robbert Dijkgraaf
wetenschap, publiek, politiek – over feiten en ... - Robbert Dijkgraaf
Robbert Dijkgraaf schrijft Obama - Fractal Design and Consultancy
Het onderzoek is uitgevoerd door Robbert Verweij - Verkeerskunde
Onderzoek Pabo-docenten Kenniscentrum Wetenschap en ...
De universiteit is er voor onderwijs en onderzoek, niet voor de winst
eindrapport onderzoek fusie stichting opo albrandswaard ... - CBOO
omschrijving onderzoek Prof. Frans Thissen - Reningelst
Nieuwe aanpak onderzoeks- stimulering - Technische Universiteit ...
Thesis stage onderzoek, Lotte Brandwagt, 6 januari 2011.pdf