“We moeten het vertrouwen tussen banken en bedrijven ... - BECI

beci.be

“We moeten het vertrouwen tussen banken en bedrijven ... - BECI

Eric Domb,

Platform Financiering

van Ondernemingen

“We moeten het

vertrouwen tussen

banken en bedrijven herstellen

DOSSIER ICT

MICROSOFT, APPLE, GOOGLE:

TITANEN STRIJDEN

OM DE TOUCH SCREEN

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

n° 4


© Reporters

Jean-Claude Daoust,

voorzitter van BECI

Waarom Brussel blokkeren?

Omdat Brussel zowel de hoofdstad van Brussel als van Europa is, vinden

er hier regelmatig betogingen plaats. De stad Brussel laat elk jaar

gemiddeld een vijfhonderdtal betogingen toe. In 2010, toen België de

laatste zes maanden voorzitter van de Europese Unie was, waren er ongeveer

700 betogingen. Dat zijn er bijna twee per dag!

Deze betogingen kunnen heel veel volk op de been brengen, zoals op 24 maart,

maar soms gaat het ook om kleinere bijeenkomsten waar maar enkele personen

op afkomen. We willen het recht om te manifesteren en om te staken

absoluut niet in vraag stellen. Wel vinden we het heel belangrijk dat erover

gewaakt wordt om Brussel niet helemaal te blokkeren.

De voortdurende opeenvolging van internationale, nationale of lokale betogingen

zijn duidelijk schadelijk voor de Brusselse ondernemingen. Dat is zo

tijdens de betoging zelf omdat ze voor ongemak zorgen bij de medewerkers,

klanten en leveranciers van de bedrijven. Maar ook op langere termijn is dit

nefast. Het schaadt het internationale imago van Brussel.

Deze spectaculaire betogingen worden door de nationale en internationale

media de wereld rond gestuurd. Ze zijn schadelijk voor de handelszaken, de

mobiliteit en na verloop van tijd voor het imago van de stad. We lopen het risico

dat Brussel op termijn vooral beschouwd gaat worden als een plaats waar

iedereen regelmatig zijn grieven bekend maakt.

De voorbije jaren werden er veel inspanningen geleverd door de Brusselse actoren

om meer toeristen te lokken door het culturele en commerciële aanbod

in Brussel uit te breiden. Deze inspanningen kunnen teniet gedaan worden

door de talrijke betogingen en hun directe en indirecte gevolgen.

Het is jammer dat de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

om de aantrekkingskracht van de stad te vergroten, bedreigd worden door

deze opeenvolgende betogingen.

editoriaal

1

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


Inhoud APRIL 11

Structurele partners van Beci

BRUSSELS, ENTERPRISES,

COMMERCE & INDUSTRY

1 Edito

4 Opinie: Interview Eric Domb, Platform Finan-

ciering van Ondernemingen

6 Opinie: Is investeren in kunst rendabel?

8 Opinie: Namaak: Delfaut of Delvaux ?

12 Opinie: Vrijwilligerswerk,

onderdeel van uw MVO-strategie

14 Leden trefpunt

24 Proces-verbaal Algemene Vergadering BECI

59 Agenda

60 Toetredingsaanvragen

UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

28 Bizzbox News

30 Toolbox: De nieuwe Incoterms 2010: what’s

DOSSIER

new?

BANKEN & FINANCIËLE DIENSTVERLENING

33 Interview met Peter Vanden Houte, Chief

Economist ING

36 Chinese bankiers in Brussel!

38 Kredietverzekeringen:

Prêt-à-porter bestaat ook

40 Kredietverzekeraars:

schokdempers voor de bedrijven

42 Mobile banking:

tablet PC veroorzaakt revolutie

44 Fidelsys: Mastercard is nog maar het begin…

45 Levensverzekeringen:

wat met onze pensioenen?

46 Willen multinationals af van de banken?

DOSSIER ICT

51 Nieuwe technologieën: vriend of vijand?

54 Apple, Google, Microsoft:

De titanen strijden om de touch screen

57 Telefonie over internet

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Medewerkers:
Productie & Abonnementen

Administratie: Roel Veyt rv@beci.be

Design-Layout:

Druk: DB Print

Vertaling:


Cover photo credit: ReportersAbonnementen


rv@beci.be t

PUBLICITEIT

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste


Véronique Legein


ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

MEI 2011JUNI 2011


10-32-2225

PRINTED

ON

TCF PAPER


Passie voor perfectie.

information management

www.merak.be

Een economische oplossing

met nultolerantie ook voor u ?


4

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

© Jonas Hamers/Reporters

opinie

PLATFORM FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN

Een brug tussen bankiers en

bedrijfsleiders

Tijdens de financiële crisis werd er een nieuw hulpmiddel uitgewerkt voor de Belgische onder-

nemingen: het overlegplatform voor de financiering van ondernemingen (http://www.financie-

ringvanondernemingen.be/) Eric Domb is voorzitter en CEO van Pairi Daiza (ex Park Paradisio). Hij

legt ons uit waarom dit initiatief noodzakelijk is.

Wie heeft dit platform opgericht

en waarvoor dient het?

Eric Domb, voorzitter van het platform

Financiering van Ondernemingen: De

voorzitter en gedelegeerd bestuurder

van Febelfin (de federatie van de

financiële sector) hebben mij eind

2009, in het midden van de financiele

crisis, gecontacteerd. Hun hoofdbedoeling

was om het vertrouwen

tussen de bedrijven en de sector in

een transparante sfeer te herstellen.

Eric Domb, voorzitter van het

overlegplatform Financiering

van ondernemingen..

Tezelfdertijd wilden ze nadenken

over crisismaatregelen om die aan

de overheid voor te stellen.Het was

vooral op het vlak van kredietverstrekking

nodig om een brug te slaan

naar de bedrijven. We wilden de banken

aanzetten tot meer transparantie

en snellere beslissingen door de

financiële kennis van de KMO-leiders

te verbeteren. Grote bedrijven beschikken

over voldoende middelen

om hun financiële dossiers voor te

bereiden.

U heeft het voorzitterschap aanvaard…

Waarom net u?

Eric Domb: : Behalve Febelfin hebben

we ook alle andere federale en gewestelijke

werkgeversorganisaties

rond de tafel uitgenodigd, samen

met onmisbare spelers zoals Agoria,

Assuralia, KefiK en de kredietbemiddelaars.

Daarnaast hebben we ook

nog twee bedrijven gevraagd: Desobry,

een koekjesbakker uit Doornik

waarvan het management heel erg

veel weet over LBO, en onszelf. Om

het te vervolledigen waren er ook

nog expert-boekhouders, fiscaliteitspecialisten,

revisoren, banken

Dankzij deze groep hebben we alle

moeilijke punten een voor een kunnen

aansnijden.

Zonder wrijvingen? Hoe heeft u

de gesprekken georganiseerd?

Eric Domb: Behalve Febelfin hebben

we ook alle andere federale en gewestelijke

werkgeversorganisaties

rond de tafel uitgenodigd, samen

met onmisbare spelers zoals Agoria,

Assuralia, KefiK en de kredietbemiddelaars.


Daarnaast hebben we ook nog twee

bedrijven gevraagd: Desobry, een

koekjesbakker uit Doornik waarvan

het management heel erg veel weet

over LBO, en onszelf. Om het te vervolledigen

waren er ook nog expertboekhouders,

fiscaliteitspecialisten,

revisoren, banken… Dankzij deze

groep hebben we alle moeilijke punten

een voor een kunnen aansnijden.

Wat zijn de resultaten?

We hebben alle belangrijke punten in

tien actiedomeinen onderverdeeld.

Enkele onderwerpen die aan bod

kwamen: transparantie en de informatie

die bankiers en ondernemingen

moeten uitwisselen, de financiering

aan voordelige rentevoeten van

energiebesparende investeringen,

het maken van een website voor de

bedrijven, de rol van de kredietverzekeraars

(dat is een belangrijk punt

want KMO’s begrijpen niet altijd dat

ze zichzelf in de voet schieten als ze

niet alle nodige informatie geven

aan de kredietverzekeraar van hun

leverancier), de rol en de ethiek van

boekhoudkundige en fiscaliteitsspecialisten

(dat is heel belangrijk om

de KMO’s meer te leren over financiën,

veel te vaak gaan ze kopje onder

door domme liquiditeitsproblemen

en niet omdat ze insolvabel zijn), een

overzicht van de overheidshulp (dit

is heel nuttig maar jammer genoeg

bestaat er daarvoor geen eenheidsloket),

de moeilijkheden bij de toepassing

van de wet op de continuïteit

van de ondernemingen (deze werd

sterk bekritiseerd door de banken en

moet herzien worden om perverse

effecten zoals strakkere kredieten te

voorkomen).We hebben heel praktische

resultaten behaald, het is geen

blabla… Een duidelijk voorbeeld: de

sector heeft zich er uitdrukkelijk toe

verbonden om binnen de 14 werkdagen

een beslissing te nemen voor

kredietdossiers. Maar daarvoor is een

goed dossier natuurlijk wel een vereiste.

Waaruit bestaat een goed

dossier?

Eric Domb: Dit bevat alles wat de bankier

belangrijk vindt en ook eventuele

verbeteringen aan de jaarrekeningen.

Bedrijfsleiders hebben daar alles bij te

winnen.

Zelfs als dit betekent dat hij moet besluiten

dat zijn investeringsproject niet

haalbaar is of dat hij over onvoldoende

eigen fondsen beschikt om het tot een

goed einde te brengen.

We hebben een soort vademecum opgesteld

met alle elementen die een bankier

verwacht terug te vinden als hij

een goede kredietbeslissing wil nemen.

Dat omvat ook gevoelige informatie

zoals persoonlijke schulden, een evaluatie

van de financieringsnoden, de

loonpolitiek, de sectorspecifieke risico’s,

het track record van het leidinggevende

team…

Voor wie zijn deze tips bestemd?

Eric Domb: Voor alle bedrijfsleiders

opinie

van (heel) kleine of middelgrote ondernemingen.

De gemiddelde Waalse

KMO heeft 8 of 9 mensen in dienst.

Op 70.000 bedrijven zijn er maar 300

grote, dat is 0,6%! We richten ons dus

duidelijk op de gemiddelde ondernemer.

Hebben jullie gesproken over

een gestandaardiseerde rating?

Eric Domb: a, maar elke bank heeft haar

eigen manier om de kredietrisico’s in te

schatten. Daarom beperken we ons tot

een overzicht van de elementen die een

doorslaggevende impact op het beslissingsproces

hebben, ongeacht de gebruikte

methode.

Zijn jullie nog met andere dingen

bezig?

Eric Domb: Een ander gevoelig punt is

de wederbeleggingsvergoeding als een

krediet vervroegd wordt terugbetaald.

Dat is ook een moeilijk punt tussen de

bedrijven en hun bankiers. We gaan ons

verder inzetten om een evenwichtige

oplossing uit te werken en de echte kosten

daarvan evalueren. Want het is wel

duidelijk dat de bankier hier geen geld

aan verliest, maar hij moet toch nog altijd

een correcte marge hebben! Maar

dit is een moeilijk en zeer technisch debat

waarin de concurrentie ook een rol

speelt. Michael Grosjean

“We hebben heel

praktische resultaten

behaald, het is

geen blabla… Een

duidelijk voorbeeld:

de sector heeft zich

er uitdrukkelijk toe

verbonden om binnen

de 14 werkdagen een

beslissing te nemen

voor kredietdossiers.”

Eric Domb,

voorzitter Platform

Financiering van

ondernemingen

5

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


6

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

opinie

KUNST EN ONDERNEMEN

Is investeren in kunst rendabel?

Kunst is al meerdere jaren aanwezig in de bedrijven. Maar de wetgever is nog altijd geen echte kunst-

liefhebber geworden. Mag je hopen op een financiële return of zie je het beter niet als een commerci-

ele investering? Of is het een vorm van imagobuilding voor het bedrijf die de bedrijfsleider een men-

selijk gezicht geeft en die zorgt voor een geschikte omgeving om in te werken of te onderhandelen?

KMO’s die voor rendement

gaan, kiezen beter voor moderne

kunst want de prijzen

daarvan zijn gekend. Hedendaagse

kunst blijft nog altijd hangen in het

primaire circuit van de galerijen en

de prijzen zijn nog te volatiel voor de

verkoopzalen. Maar één procent van

de kunstenaars ziet de prijzen van

zijn werken stijgen terwijl de rest in

de vergetelheid geraakt.

Van een grote collectie moderne en

hedendaagse kunst kan je stellen dat

na verloop van tijd 20% van de aangekochte

werken de investering zullen

goedmaken terwijl. De rest van de

collectie verliest haar waarde.

Wetgeving

Frankrijk geeft fiscale stimulansen

voor de aankoop van kunst: per jaar

kan 2500 euro fiscaal ingebracht worden.

Hier hopen we dat de wetgever

het principe van de ‘Taks Shelter’ voor

investeringen in filmproducties uitbreidt

naar de volledige kunstmarkt.

Imagowaarde

Naast de volatiele waarde van een

kunstwerk is het voor alles een geschikt

middel om een passie aan de

buitenwereld te tonen.

Het kan op de werkplaats een collectief

gevoel scheppen of een beeld

van jezelf of je bedrijf overbrengen.

Het is een ideale manier om contact

te leggen, een beetje zoals de sfeer die

een verkoper schept vooraleer hij zijn

verkoopsargumenten verdedigt. Een

kunstwerk aan de receptie of in het

kantoor van een bedrijfsleider lokt

vragen uit en geeft een aanzet voor

een gesprek: “Je toont een stukje van

jezelf, je smaken, het is een menselijker

excuus om het gesprek te beginnen

met je bezoeker of medewerker

Tekeningen in een hotelkamer

het White Hotel.

en het kan de business gemakkelijker

maken” vertelt Michel Culot, CEO van

VO Event. Dit agentschap organiseert

B2B en B2C-evenementen met een

culturele inslag zoals de Drive-in-

Movie.

Hoe verstandig kopen?

Galerijhouders zijn een zekere waarde

in dit uiterst volatiele universum.

ART ON PAPER, WHITE HOTEL

Wel, toch diegenen die zich niet herleiden

tot verhuurders van vrije muren

voor het ophangen van kaders.

Echte professionelen maken een

goede selectie en slagen erin om de

stijgende waarden eruit te pikken.

“Van 3000 kunstenaars selecteer ik

er hoop en al drie,” vertrouwd galerijhouder

Pierre Hallet uit de Zavel.

Sylvie Cousin

Tekeningen in een hotelkamer

Omwille van de grootte en de eenvoud van de lijnen worden tekeningen als een mindere

kunstvorm beschouwd die op het grote publiek gericht is: verzamelaars en liefhebbers.

Maar in de intimiteit van een hotelkamer zorgt de tekening voor een spontanere

relatie tussen de bezoeker en het werk of de galerijhouder. “Het gebeurt niet

vaak dat je een galerij betreedt, het is een heiligdom waar een weinig toegankelijke

sfeer heerst” vervolgt Michel Culot (VO). Dit evenement wordt georganiseerd door VO

Event en Pierre Hallet. Zij brengen verschillende galerijhouders in contact met bedrijven

die graag hun naam willen verbinden aan deze art image. Ze zullen een groot

aantal originele tekeningen op papier en foto’s tonen. “De eerste editie in 2010 heeft

4000 bezoekers gelokt en we hebben goede echo’s opgevangen over de kwaliteit. Wij

hebben overeenkomsten voor kruispromotie met Art Brussels dat op hetzelfde ogenblik

buitenlandse professionals gaat aantrekken,” zegt Culot (VO).

Art on paper, White Hotel, van 28/04 tot 01/05/2011 1


6

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

opinie

KUNST EN ONDERNEMEN

Is investeren in kunst rendabel?

Kunst is al meerdere jaren aanwezig in de bedrijven. Maar de wetgever is nog altijd geen echte kunst-

liefhebber geworden. Mag je hopen op een financiële return of zie je het beter niet als een commerci-

ele investering? Of is het een vorm van imagobuilding voor het bedrijf die de bedrijfsleider een men-

selijk gezicht geeft en die zorgt voor een geschikte omgeving om in te werken of te onderhandelen?

KMO’s die voor rendement

gaan, kiezen beter voor moderne

kunst want de prijzen

daarvan zijn gekend. Hedendaagse

kunst blijft nog altijd hangen in het

primaire circuit van de galerijen en

de prijzen zijn nog te volatiel voor de

verkoopzalen. Maar één procent van

de kunstenaars ziet de prijzen van

zijn werken stijgen terwijl de rest in

de vergetelheid geraakt.

Van een grote collectie moderne en

hedendaagse kunst kan je stellen dat

na verloop van tijd 20% van de aangekochte

werken de investering zullen

goedmaken terwijl. De rest van de

collectie verliest haar waarde.

Wetgeving

Frankrijk geeft fiscale stimulansen

voor de aankoop van kunst: per jaar

kan 2500 euro fiscaal ingebracht worden.

Hier hopen we dat de wetgever

het principe van de ‘Taks Shelter’ voor

investeringen in filmproducties uitbreidt

naar de volledige kunstmarkt.

Imagowaarde

Naast de volatiele waarde van een

kunstwerk is het voor alles een geschikt

middel om een passie aan de

buitenwereld te tonen.

Het kan op de werkplaats een collectief

gevoel scheppen of een beeld

van jezelf of je bedrijf overbrengen.

Het is een ideale manier om contact

te leggen, een beetje zoals de sfeer die

een verkoper schept vooraleer hij zijn

verkoopsargumenten verdedigt. Een

kunstwerk aan de receptie of in het

kantoor van een bedrijfsleider lokt

vragen uit en geeft een aanzet voor

een gesprek: “Je toont een stukje van

jezelf, je smaken, het is een menselijker

excuus om het gesprek te beginnen

met je bezoeker of medewerker

Tekeningen in een hotelkamer

het White Hotel.

en het kan de business gemakkelijker

maken” vertelt Michel Culot, CEO van

VO Event. Dit agentschap organiseert

B2B en B2C-evenementen met een

culturele inslag zoals de Drive-in-

Movie.

Hoe verstandig kopen?

Galerijhouders zijn een zekere waarde

in dit uiterst volatiele universum.

ART ON PAPER, WHITE HOTEL

Wel, toch diegenen die zich niet herleiden

tot verhuurders van vrije muren

voor het ophangen van kaders.

Echte professionelen maken een

goede selectie en slagen erin om de

stijgende waarden eruit te pikken.

“Van 3000 kunstenaars selecteer ik

er hoop en al drie,” vertrouwd galerijhouder

Pierre Hallet uit de Zavel.

Sylvie Cousin

Tekeningen in een hotelkamer

Omwille van de grootte en de eenvoud van de lijnen worden tekeningen als een mindere

kunstvorm beschouwd die op het grote publiek gericht is: verzamelaars en liefhebbers.

Maar in de intimiteit van een hotelkamer zorgt de tekening voor een spontanere

relatie tussen de bezoeker en het werk of de galerijhouder. “Het gebeurt niet

vaak dat je een galerij betreedt, het is een heiligdom waar een weinig toegankelijke

sfeer heerst” vervolgt Michel Culot (VO). Dit evenement wordt georganiseerd door VO

Event en Pierre Hallet. Zij brengen verschillende galerijhouders in contact met bedrijven

die graag hun naam willen verbinden aan deze art image. Ze zullen een groot

aantal originele tekeningen op papier en foto’s tonen. “De eerste editie in 2010 heeft

4000 bezoekers gelokt en we hebben goede echo’s opgevangen over de kwaliteit. Wij

hebben overeenkomsten voor kruispromotie met Art Brussels dat op hetzelfde ogenblik

buitenlandse professionals gaat aantrekken,” zegt Culot (VO).

Art on paper, White Hotel, van 28/04 tot 01/05/2011 1


8

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

opinie

NAMAAK

Delfaut of Delvaux?

Namaak telt voor 10% van de wereldeconomie en is voor sommige producten een echt gevaar.

Voor heel bekende merken is deze piraterij een teken dat ze het gemaakt hebben. Hoe gaan ze

daarmee om bij onze nationale trots Delvaux?

Een omzet van 450 miljard euro,

honderdduizenden verloren

banen… Voor de grote merken

zijn dat immense verliezen maar hetzelfde

geldt voor vadertje staat die

fortuinen aan zijn neus ziet voorbijgaan.

Inkomsten die naar onderwijs,

gezondheidszorg of werkgelegenheid

zouden kunnen gaan.

Namaak is een mondiaal probleem

dat alle sectoren raakt. Deze ziekte is

De luxeartikelen van Delvaux zijn een geliefkoosd

doelwit van namakers.

© Reporters

niet beperkt tot luxeproducten, ook

antibiotica, melk voor zuigelingen,

batterijen, vaccins, voeding, speelgoed…

worden nagemaakt.

De producenten ervan houden zich

aan geen enkele kwaliteitsvereiste

en maximaliseren hun winsten. Veel

imitaties zijn dan ook schadelijk.

De inkomsten die ze halen uit de

schandelijke uitbuiting van hun onderbetaalde

(kind-)arbeiders gaan

naar terroristen en maffiagroepen.

Prioriteiten stellen

België ligt op het kruispunt van grote

Europese transportwegen en heeft

hier dus mee te kampen.

De wetgeving laat (overeenkomstig

de EU-normen) toe om de distributiekanalen

op te sporen. Maar de enorme

volumes die in Antwerpen of Zaventem

passeren kunnen niet systematisch

gecontroleerd worden. Diezelfde

mensen moeten trouwens ook drugs

en wapens proberen te vinden.

De wetgeving is ook niet aangepast

aan het internet en elektronische

winkels.

Het luxemerk is een geliefkoosd doelwit

van namakers. Het is heel belangrijk

om de knowhow van de ambachtslui

van Delvaux te beschermen.

Maar gebeurt dat ook in de realiteit?

“Het huis is bezig met de uitbouw

van een juridische structuur die haar

merken en modellen preventief moet

beschermen,” vertelt Dominique Rifon.

Hij werkt voor Pronovem dat raad

geeft over intellectuele eigendomsrechten

en door Delvaux onder de arm

werd genomen.

“Wij registreren het merk en twee

maal per jaar registreren we ook de

meest belovende handtassen. Wij deponeren

ook de accessoires die in de

ogen van het grote publiek kenmer-

kend zijn voor ons merk: gespen, sluitingen…”

Om te voorkomen dat een derde een

naam of model zou deponeren dat

heel sterk op dat van Delvaux lijkt,

volgt Pronovem dat voor hen op.

Geld belangrijker dan talent

Het opvolgen en tussenkomen kost

geld. Het is niet mogelijk om alles

24/24 in de gaten te houden.

De maatregelen die deze KMO genomen

heeft blijven afhankelijk van

hun middelen.

“Delvaux is buiten de landsgrenzen

nog niet zo gekend. Het verschil tussen

het gebied waar ze verkopen en de

landen waar de namakers zitten, zorgt

voor moeilijkheden.

Het zou bijvoorbeeld een goed idee

zijn om hun merken in de USA te beschermen,

maar gezien hun volumes

is dat niet rendabel,” verduidelijkt Dominique

Rifon (Pronovem).

“Moulinsart heeft ook niet voldoende

middelen om alle producten met

Kuifje op te sporen en dat is wel een

wereldbekend merk,” voegt hij er nog

aan toe.

Delvaux zorgt voor intern toezicht

en werkt ook samen met de douane.

“Vaak kunnen wij de fabrikant opsporen

dankzij inlichtingen van onze

klanten. Maar zelfs als we proactieve

maatregelen treffen, dan nog blijven

onze juridische tussenkomsten vijgen

na Pasen,” getuigt Stéphanie Vanderveken.

Zij is bij Delvaux verantwoordelijk

voor de merken en deponeringen.

Door het grote belang dat het bedrijf

aan de originaliteit van hun modellen

hecht, trekken ze daar een aanzienlijk

budget voor uit.

Sylvie Cousin


His Idea

Good Morning Brussels

Vincent Van Quickenborne 27-04-2011

Innoveren zonder kopiëren (of gekopieerd te worden…)

In het kader van de ontbijtcyclus ‘Good Morning Brussels’ verwelkomt Beci op 27 april 2011

Vincent Van Quickenborne, federaal minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging.

Minister ‘Q’ is een opvallend figuur in de Belgische politiek: jong, dynamisch en nooit om een stunt

verlegen. Tijdens het voorzitterschap van België van de Europese Unie in de tweede helft van 2010

zette hij zich in voor een eengemaakt EU-octrooi, dat het voor bedrijven eenvoudiger en goedkoper

moet maken hun ideeën en producten te registreren. Ook de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

in de strijd tegen namaak en piraterij is een stokpaardje van de Minister.

Tijdens de ontbijtmeeting op 27.04 zal Minister Van Quickenborne deze punten verder toelichten.

Maar hij zal ook al uw vragen beantwoorden en luisteren naar uw suggesties om het leven van de

ondernemer eenvoudiger en goedkoper te maken.

Info

Plaats: Club van Lotharingen

Poelaertplein – 1000 Brussel

Uur: 8u30 – 10u (ontvangst vanaf 8u)

Deelname: 75¤ leden Beci, 90¤ niet-leden Beci (+btw)

Info & inschrijving:

Sabine Soetens - tel.02/643.78.12. – sso@beci.be

www.beci.be


A series of 10 trainings and seminars through 2011 that

will teach you all there is to know about international

Trainings & seminars

scheduled for 2011:


The

International

Business Academy-‐

ing etc.

International Sales & Marketing -‐ 30/03/2011 : For

sure you have the best product in the world, but

how to convince the others? This training will teach

you how to market your product internationally

and make it a selling success.

Intellectual Property -‐ 27/04/2011 : How to pro-‐

tect your rights on your inventions, your symbols

The training will take place every last Wednesday of the

month from 10am till 1pm and will be followed by a net-‐


1050 Brussels*)

*).

Are you responsible for international relations within


-‐

tics? International purchasing department? Then the In-‐

ternational Business Academy is your entry to knowledge

on international affairs.

CE Marking -‐


or environmental requirements. What are those

requirements? When does it become mandatory?

International negotiations -‐ 31/08/2011 : Not all

habits are the same! Close to home or at the other

side of the world, cultural differences should be

taken into account when you want to negotiate


will concretize the theory of this training session.

Documentary credit -‐ 28/09/2011 : Why use the

documentary credit? How to negotiate? What’s

the role of your bank? How to deal with irregulari-‐


*** )


market? Minister Vincent Van Quickenborne,** )

Commercial Finance -‐ 25/05/2011 : To do busi-‐


the principle of offering working capital through

loans, either by a bank or other lender. What are

the different types of loans you can obtain? To

what conditions? Which services can your bank of-‐


*** )

How to avoid import duties? -‐ 26/10/2011 : Im-‐

port duties differ from one country to another.doing to pay the least?

E-‐Invoicing -‐ 30/11/2011 : Done with all the paper-‐

work! Bill your clients electronically and improve

security and environment. Or is that too much
*** )


International Sales & Marketing (advanced) -‐

21/12/2011 : For sure you have implemented the


training session. Now is the time to look at the you different ways


Services Directive -‐

‘Directive on services in the internal market’ is 1. Your company registers for the full program.


-‐ Beci-‐members pay 750€/person, non-‐Beci membersmakes doing business more easy and assures a

can follow the whole series of trainings or different

colleagues from your company can participate

faster market access. But what are the pitfalls,

alternating.trainings. In that case Beci-‐members pay 125€/

person/training, non-‐Beci members pay 160€/


How to register?


The

International

Business Academy

Be part of the International


of participating:You can register on our website www.beci.be or


e-‐mail: cg@beci.be

* ) unless otherwise indicated

** ) This training is part of the ‘Good Morning Brussels’ cycle, a series ofCommissioner. They take place from 8.30 am till 10.30 am. Venue is


***


opinie

Vrijwilligerswerk, volwaardig onderdeel

van uw MVO-strategie

Werknemersvrijwilligerswerk is vanzelfsprekend voor veel Angelsaksische bedrijven. Ook in Fran-

krijk heeft deze dimensie van maatschappelijke verantwoordelijkheid een plaats gevonden in de

MVO strategie van veel bedrijven. Het is een laagdrempelige instap voor iedereen en het maakt

voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk wat de verantwoordelijkheid en het engagement van

de werkgever is ten opzichte van de maatschappij.

Voor de Belg zit

vrijwilligerswerk

in de genen.

Voor de Belg zit vrijwilligerswerk

in de genen! De Belg is echter

niet gewend aan werknemersvrijwilligerswerk.

Voor ons behoort het

zich belangeloos inzetten voor een zaak

die ons nauw aan het hart ligt tot de

privésfeer, tot ons persoonlijke engagement.

De overvloed van initiatieven en de

decentralisatie van activiteiten, zorgen

ervoor dat vandaag velen onder ons

niet meer weten hoe we die initiatieven

kunnen vinden die het beste bij ons

passen.

Bedrijfsleiders hebben zich gerealiseerd

dat ze een centraliserende en motiverende

rol kunnen spelen door de organisatie

van vrijwilligerswerk op zich

te nemen.Critici zullen zeggen dat dit

een eenvoudige manier is om zichzelf

een goed geweten te bezorgen, dat het

maar een druppel op een hete plaat is

of dat het laten uitvoeren van laaggekwalificeerde

arbeid door hoogbetaalde

professionals niet te rechtvaardigen is.

Persoonlijke verrijking

Aan deze critici willen we zeggen dat

vrijwilligerswerk bijdraagt aan de menselijke

dimensie van het bedrijf en aan

de persoonlijke verrijking van iedereen

die er aan deelneemt.

Deze verrijking en de doelen die gekoppeld

kunnen zijn aan deze acties (opleiding,

visie, teambuilding) kunnen niet

becijferd worden.Werknemersvrijwilligerswerk

maakt integraal deel uit van

elke MVO-strategie.

Bovendien mogen we vooral niet vergeten

dat het een laagdrempelige zichtbare

instap is voor iedereen, waardoor

er te gepasten tijde een meer complexe

materie kan worden aangesneden.Jullie

treffen hieronder enkele voorbeelden

van concepten van werknemers

vrijwilligers werk. Maar een feit moeten

wij nooit vergeten: het gaat hier om

projecten gedragen door mannen en

vrouwen die waarden van solidariteit

en delen in zich dragen, en die open

staan voor andere realiteiten, is het

vanuit een bedrijfs- of een verenigings-

oogpunt. Wij moeten waken om vrijwilligerswerk

niet te instrumentaliseren

ten voordele van een of andere partij.

Alle bettroken deelenemers , zij het de

organisatie en haar medewerkers en

doelgroep, het bedrijf en haar medewerlers,

moeten aan het einde van zo’n

ervaring er baat aan hebben gehad.

Het concept

Organisatie van een “community

day” (vrijwilligersdag):

Doel

Een meerwaarde bieden aan

verenigingen via activiteiten die op lange

termijn het verschil maken en die niet

georganiseerd kunnen worden zonder

beroep te doen op externe ondersteuning.

Werknemers de mogelijkheid bieden om

kennis te maken met vrijwilligerswerk.

Zinvolle en waardevolle teambuilding

bewerkstelligen.

Een denkoefening opstarten rond

het identificeren van pistes voor

het werken rond en implementeren

van maatschappelijk verantwoord

ondernemen.

Bepaalde personeelsleden nieuwe

verantwoordelijkheden aanbieden en

laten opnemen.

Ondersteuning bij het opzetten van

een MVO strategie.

Doel

Een vrijwilligers- en uitwisselingsactiviteit

met het verenigingsleven gebruiken

als middel voor introspectie,

individuele vorming en reflectie over de

waarden en de missie van het bedrijf.

Een dag voor de samenleving gebruiken

als bron van creativiteit en brainstorming

door confrontatie met een andere

wereld en andere visies.

Vrijwilligerswerk als vormingsinstrument

Doel

Ontwikkelen van de zin voor initiatief

en creativiteit, voorstellen van het

beheer van een echt project met een

zichtbare impact. Maatschappelijk

verantwoord ondernemen van in het

begin integreren in een professioneel

parcours.

Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven

(“collaborative projects”)

Doel

Een globale denkoefening doen rond

het thema en het begeleiden van de verschillende

actoren bij het oprichten van

een partnerschap om zo een maximale

meerwaarde te creëren voor alle betrokken

partijen. Ariane Molderez

Met de financiële steun van

In het kader van het federale Actieplan

MVO van 25 oktober 2006


Zin om zaken te

doen op hoog

niveau?

Let’s talk real estate

24, 25 & 26 May 2011 I Tour & Taxis Brussels

Info & Tickets: www.realty-brussels.com


14

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Koerswijziging voor Laurence Reichelt

die Mindstream vervoegt

In een tijd waarin de economische realiteit de taak van

het organiseren van congressen en conferenties bemoeilijkt

blijft Mindstream zich ontwikkelen en versterkt haar

team met de aankomst van Laurence Reichelt. “Ik werk ten

dienste van professionele verenigingen sinds 1995, meer

bepaald in het beheer van hun nationale en internationale

congressen, in de ontwikkeling van nieuwe diensten

en in de opleiding en management van de teams.”

Mindstream helpt haar klanten bij het organiseren van

hun conferenties door het bieden van praktische oplossingen

met een toegevoegde waarde die hen in staat stellen

om zich te concentreren op hun core business in plaats

van op logistieke zaken.

Het beroep is voortdurend in ontwikkeling en Mindstream

staat klaar voor de behoeften van nieuwe markten zoals

bepaalde medische sectoren, of gebieden met betrekking

tot hernieuwbare energie, duurzame ontwikkeling, bescherming

van het milieu, onderwijs, nieuwe technologieën,

enz.

“Andere diensten zijn nu van essentieel belang en nauw

verwant aan de organisatie van evenementen: uitstekende

communicatie, een spitse en gesegmenteerde marketing,

integratie van nieuwe technologieën, programmaoptimalisatie,

het vinden van sponsors, optimalisatie van

kwaliteit en prestaties, ROI en de studie van de aangepaste

financiële oplossingen” besluit ze.

Mindstream International

Avenue Vésale 8c

1300 Wavre

T +32 10 22 40 83

F +32 92 96 07 52

Nieuwe website: www.mindstream.be

info@mindstream.be

Laurence Reichelt

vervoegt Mindstream.


Er zijn betere manieren om uw werknemers te beschermen.

ETHIAS – EMPLOYEE CARE SOLUTIONS

Een onderneming is niets zonder haar werknemers. Dat is waarom u hen de beste

bescherming wil garanderen. Ethias biedt u een oplossing op maat voor werkongevallen,

gezondheidszorgen en groepsverzekeringen, alsook een snelle

afhandeling van uw dossiers en preventieadvies.

Geen wonder dat de grootste makelaars Ethias aanraden!

Voor meer info: 011 28 20 15 of ondernemingen@ethias.be

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE 0404.484.654


16

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Mezquita & Associates


Mezquita & Associates, Executive Searchbureau

gespecialiseerd in Direct Search,

kondigt de aanstelling aan van Peter De

Ridder als Senior Consultant. In het licht

van het indrukwekkende c.v. van Peter De

Ridder en zijn vermogen om te integreren

in de nieuwe equipe illustreert dit nieuws

het succes van de recruteringsmethodes

van Mezquita & Associates, die onder andere

gebaseerd zijn op het gebruik van

sociale netwerken. Deze high profile-kandidaat

werd immers gecontacteerd via

LinkedIn. Tot de verantwoordelijkheden

die aan Peter De Ridder in zijn nieuwe

functie worden toevertrouwd, behoort

het verstrekken van advies aan de Human

Resources-verantwoordelijken en

CEO’s bij hun zoektocht naar kaderleden

en high profile experts. Bovendien zal Peter

De Ridder de exploitatie en de ontwikkeling

van sociale netwerken voor zijn

zal netwerk van

Plus Uitzendkrachten in Wallonië uitbouwen

Yves Grosjean, de nieuwe Business

Development Manager Career Services

van Plus Uitzendkrachten in Wallonië.

rekening nemen, meer bepaald op gebied

van werving en selectie van kaderleden,

een domein waarin Mezquita &

Associates in België de status van pionier

heeft verworven. Voor Xavier Mezquita,

Managing Director en oprichter van het

bureau, heeft creativiteit altijd al de eerste

plaats bekleed in alles wat hij onderneemt:

“Voor een bureau als het onze is

het superbelangrijk om steeds mee te zijn

met de nieuwste ontwikkelingen. Onze

toegevoegde waarde ligt bij ons vermogen

om de gebaande wegen te verlaten.

Ik denk bijvoorbeeld aan de exploitatie

van ’overdraagbare competenties’ of het

toenemende gebruik van sociale netwerken,

die helemaal in de lijn liggen van

deze filosofie.”

Peter De Ridder, Senior Consultant van

Mezquita & Associates.

Mezquita & Associates

Lambermontlaan 418 - 1030 Brussel

T +32 2 726 88 78 www.mezquita.be info@mezquita.be

Plus Uitzendkrachten is al meer dan 12 jaar actief in de uitzendsector in Vlaanderen

en in Brussel. Vandaag komt daar Wallonië bij.

Dankzij zijn menselijke aanpak heeft Plus Uitzendkrachten een plaats verworven

in de Nederlandstalige sector van de uitzendarbeid. Sinds zijn ontstaan in

1998 streeft het bedrijf ernaar meer te zijn dan een gewoon uitzendbureau. In

2008 is Plus lid geworden van de HDP-AristA groep. De diverse diensten van

Plus vormen de afdeling Career Services van de groep.

Plus Uitzendkrachten heeft zopas Yves Grosjean benoemd tot business development

manager Career Services Wallonië. Yves Grosjean kent de Waalse

markt heel goed. Na een carrière als commercieel regionaal directeur bij Passe

Partout is hij in 2007 bij de HDP-AristA groep in dienst getreden als District

sales manager Wallonië-Brussel. “We zijn blij Yves in onze afdeling te mogen

verwelkomen”, preciseert Bob de Meyer, directeur van de afdeling Career Solutions.

“Zijn kennis van de Waalse markt is een grote troef voor ons. Over enkele

jaren willen we in Wallonië over een degelijk netwerk beschikken.”

Plus Uitzendkrachten

Arenbergstraat 2

1000 Brussel

T +32 2 550 10 50 www.interimairesplus.be


PwC wint

Randstad globe voor

opleidingsmogelijkheden

PwC kaapt ook dit jaar een globe weg in Randstad’s

jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de employer

brand van de grootste Belgische bedrijven.

Het gaat om de globe voor de beste opleidingsmogelijkheden.

Randstad voerde ook dit jaar een grootschalig

onderzoek naar in hoeverre de grootste Belgische

bedrijven aantrekkelijk zijn, en wat hen aantrekkelijk

maakt. PwC wordt duidelijk als leidend aanzien op het

vlak van de aangeboden opleiding.

“Deze globe past goed bij ons”, aldus Peter Van den

Eynde, de partner verantwoordelijk voor HR bij PwC.

“We bieden meer dan 400 verschillende opleidingen

aan, aan onze 1.400 medewerkers. Het gaat dan zowel

over ‘technische’ opleidingen die te maken hebben

met de inhoud van ons werk als over soft skills. In

ons vorig fiscaal jaar (tot juni 2010) volgden onze medewerkers

gemiddeld 108 uur opleiding.”

Peter Van den Eynde, de partner

verantwoordelijk voor HR bij PwC.

PwC-firma’s leveren sectorgerichte

diensten op het

vlak van audit, fiscaliteit

en adviesverlening om extra

waarde voor cliënten te

creëren.

Meer dan 161.000 mensen

in de 154 landen waarin het

PwC-netwerk is ontplooid,

delen hun ideeën, ervaring

en oplossingen om tot

nieuwe gezichtspunten te

komen en praktisch advies

te geven.

PwC

Woluwe Garden

Woluwedal 18

1932 Sint-Stevens-Woluwe

T +32 2 710 42 11

www.pwc.be

Leden trefpunt

Belgacom

waarschuwt klanten

voor fraude

Onlangs kregen klanten van Belgacom een brief in de bus waarin

ze aangespoord werden om een bepaald bedrag te betalen

om hun domeinnaam te vernieuwen. Nochtans beschikken

de klanten van Belgacom over een gratis domeinnaam, inbegrepen

in het internetabonnement. De brief ging niet uit van

Belgacom maar van het bedrijf “Domain Renewal Group”. Deze

actie heeft duidelijk frauduleuze bedoelingen. Belgacom roept

haar klanten op om zeker niet in te gaan op de vraag van andere

bedrijven om te betalen voor een vernieuwing van hun domeinnaam.

Belgacom onderstreept dat zij geen enkele link heeft met

Domain Renewal Group. Belgacom diende klacht in bij de federale

computer crime unit (FCCU) en bij FOD Economie. Klanten

die frauduleuze praktijken merken, mogen dat altijd melden op

abuse@belgacom.be.

Belgacom

Koning Albert II-laan 27

1030 Brussel

T +32 2 202 91 40

www.belgacom.be

TE HUUR

320 m² kantoren 16 x 20 m, volledig in te richten

naar de wens van de huurder op de 2e

verdieping, met lift en zicht op de

hoofdstad

900 m² magazijn of opslagruimte, hoogte van 7 m

Peter Van den Eynde, le Partner

responsable des RH chez PwC..

100 m² archiefruimte in de kelder

550 m² parkeergelegenheid17

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Collecte_TR_2010_Affiche_NL.ai 1 15/10/2010 17:19:10

Gegeven ticket,

Gedeelde maaltijd!

18

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Edenred :De gebruikers van Ticket Restaurant®

zamelden ruim 55.000 €

in voor Restos du Coeur naar

aanleiding van hun 25e verjaardag.

Tussen november 2010 en

januari 2011 zetten de gebruikers

van Ticket Restaurant® hun beste

beentje voor om zoveel mogelijk

van de beroemde maaltijdtitels

in te zamelen voor de Belgische

Restos du Coeur. De naam van

die actie luidde “Gegeven ticket,

gedeelde maaltijd!”.

825.000 825.000 begunstigden van Ticket Restaurant®

kregen een uitnodiging om mee te helpen.

Er werden 7.929 titels ingezameld, voor een totale

waarde van 46.242,35€, waar Edenred nog eens

9.248,47€ bovenop deed, dus 20% van het verzamelde

totaalbedrag (“1 extra ticket per 5 ingezamelde

tickets”).

Met dat geld kunnen de Restos du Coeur meer dan

18.450 warme maaltijden bereiden.

Dankzij Ticket Restaurant®, de koploper onder de

maaltijdcheques in België, zorgt Edenred er elke dag

weer voor dat meer dan 825.000 werknemers in België

(33 miljoen wereldwijd) gemakkelijk toegang krijgen

tot een lekkere maaltijd. “Bij Edenred is maatschappelijk

verantwoord ondernemen ongetwijfeld een

van de grootste drijfveren achter onze dagelijkse activiteiten”,

vertelt Jean-Bernard Trussart, Algemeen

Directeur van Edenred Belgium. “Het is onaanvaardbaar

dat in een van de meest geïndustrialiseerde

landen ter wereld nog zoveel mensen niet elke dag

kunnen eten. Daarom wilden we ons op elk niveau

van het bedrijf verenigen en daar onze klanten bij

betrekken. Alweer gaven de ondernemingen en hun

klanten gretig gehoor aan onze oproep, waarvoor ik ze

in naam van Restos du Coeur van harte bedank.”

Edenred

Hermann Debrouxlaan 54/5

1160 Brussel

T +32 2 678 28 11

www.edenred.be

info@edenred.be

De Wolf & Partners

zet zijn uitbreiding verder

Het advocatenkantoor De Wolf & Partners kondigt

de komst aan van Meester Yves Tavernier binnen

haar organisatie. Tot voor kort werkte Meester Yves

Tavernier Partner bij DLA Piper waar hij zich vooral

specialiseerde in corporate finance en internationale

contracten. Hij vervoegt De Wolf & Partners

samen met twee advocaten en een assistente.

Yves Tavernier, afkomstig uit Gent, is aangesloten

bij de Nederlandse orde van advocaten aan de balie

van Brussel. Vóór zijn werkzaamheden bij DLA

Piper was Yves Tavernier actief bij Coudert Brothers.

Hij is enthousiast over deze «nieuwe carrière

bij een groeiend Belgisch advocatenbureau».

De komst van Yves Tavernier laat De Wolf & Partners

toe zijn kwalitatieve dienstverlening voor

klanten - vooral actief in België, Luxemburg, Afrika

en China - te verstevigen. De doelstelling is dat De

Wolf & Partners binnen 18 maanden 75 advocaten

telt.

Patrick De Wolf preciseert dat «de komst van Yves

aansluit bij de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf

naar een globaal dienstenaanbod van hoog

niveau voor zijn cliënteel». De Wolf & Partners

gaat inderdaad de weddenschap aan van een globaal

dienstenaanbod, wat binnen een afgebakend

beroep duidt op een groeiende specialisatie van

de kabinetten. «Het hoge competentieniveau van

onze advocaten laat ons toe te blijven uitbreiden

in lijn met onze strategische ontwikkeling» legt

Patrick De Wolf uit. De kwaliteit van de advocaten

bij De Wolf & Partners wordt bewezen door hun

academische carrières maar ook door de site www.

businessandlaw.be, beheerd in samenwerking met

De Wolf & Partners.

De Wolf & Partners

De Wolf & Partners

Marsveldplein 2

1050 Brussel T +32 2 289 64 64

www.dewolf-law.be

avocats@dewolf-law.be


Deciderslanceert de European

Decider’s Business Club

Naar aanleiding van de lancering van de European Decider’s Business Club en de

voorstelling van de bijzonder gunstige evolutie van de Poolse economie heeft de

Ambassadeur van de Republiek Polen bij het Koninkrijk België, S.E. Slawomir Czarlewski,

aan Evelyn Gessler de Orde van Verdienste van de Republiek Polen overhandigd.De

European Decider’s Business Club (EDBC), opgericht in de vorm van een

EuropeesEconomisch Samenwerkingsverband, is een invloedrijk Europees netwerk

dat is gevestigd in Brussel en dankzij een permanent platform op Europees niveau

multilaterale kennis deelt, met de bedoeling de voltooiing van de Europese interne

markt te stimuleren.Het Samenwerkingsverband wordt voorgezeten door Evelyn

Gessler, GedelegeerdBestuurster van Decider’s, die zich al meer dan 20 jaar toelegt

op het adviseren van bedrijven over hun communicatie- en public affairs-strategie.

De European Decider’s Business Club wordt gelanceerd met de steun van de Poolse

Ambassade, om de ontwikkeling van de economische en handelsrelaties tussen

Polen,België en de in Brussel gevestigde Europese instellingen te promoten en

te versterken.De EDBC overweegt eveneens een samenwerking met de Business

Centre Club (BCC) - een club van ondernemers die vertegenwoordigers van de

grootste Poolse bedrijven en zelfstandige werkgevers verenigt. Met deze overeenkomst

speelt de EDBC in op de twee belangrijke evenementen die eraan komen,

namelijk het Poolse Voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede kwartaal

van 2011, en Euro 2012 dat zal plaatsvinden in vier grote Poolse steden.

Leden trefpunt

Evelyne Gessler, Afgevaardigd

Bestuurder van Decider’s.

Decider’s

Florencestraat 35

1050 Brussel

T +32 2 535 55 25

www.deciders.eu

deciders@deciders.eu

Mireille past u perfect !

Wasserijservice, ISO-gecertificeerd

en met RABC-attest

268 soorten werkkledij met of

zonder magazijnfunctie

Werkschoenen met of zonder

recyclageservice

Werkhandschoenen en andere

beschermingsmiddelen

Hygiëne voor garage, werkplaats

en kantoor

Schoonloopmatten, roostermatten

en imagotapijten

Brusselsesteenweg 177 - 1785 Merchtem

T 02/460 00 11 - F 02/460 58 85

P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-Zolder

T 011/57 11 22 - F 011/57 11 39

sales@mireille.be www.mireille.be


20

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Ernst & Young : Rudi Braes vervangt Gust

Herrewijn als Managing Partner

Rudi Braes wordt Managing Partner

voor Ernst & Young.

Ernst & Young kondigt aan dat Rudi Braes

vanaf 1 juli 2011 Gust Herrewijn zal opvolgen

als Managing Partner voor Ernst & Young

België. De komende maanden zal Rudi Braes

nauw samenwerken met Gust Herrewijn om

een naadloze overgang aan de top van Ernst

& Young België te verzekeren. Op 1 juli stopt

Gust Herrewijn zijn activiteiten bij Ernst &

Young België. Hij blijft wel gedeeltelijk actief

voor de Internationale Ernst & Young

organisatie. Met de 44-jarige Antwerpenaar

Rudi Braes, komt een uiterst dynamisch, inspirerend

en ervaren man aan het roer van

Ernst & Young België. Hij kent de Belgische

markt door en door en beschikt bovendien

over een uitgebreid netwerk dankzij zijn jarenlange

ervaring bij de organisatie. Deze

ruime nationale en internationale expertise

Your Mover Vandergoten

neemt Les Fils Vandergoten over

Opgericht in 1976, is Your Mover Vandergoten in 2011 precies

35 jaar actief op de Belgische kantoorverhuismarkt.

In dit feestjaar, met name sinds 1 maart, neemt Your

Mover de verhuisactiviteiten van Les Fils Vandergoten

over. Verder werd een herschikking van een aantal managementfuncties

doorgevoerd met als doel efficiënter te

werken en transparanter te communiceren.

Les Fils Vandergoten is een Brussels verhuisbedrijf, goed

gekend in de regio voor de kwalitatieve privé-verhuizingen.

De naam ‘Vandergoten’ blijft dus onder de vleugels

van de familiale onderneming Your Mover Vandergoten.

Het doel van deze strategische overname is het verder

aanboren van de particuliere verhuismarkt.

Your Mover zal dus de kantoor-verhuizingen verder

ontwikkelen. En Les Fils Vandergoten wordt de commerciële

naam voor de particuliere verhuizingen.

Ronny Stevens wordt de nieuwe Directeur van Your

Mover Vandergoten, Martine en Roger Vandergoten, van

het vroegere ‘Les Fils’, zullen hun vakmanschap verder

inzetten bij Your Mover en Your Mover Logistics.

zal Rudi Braes nu verder kunnen aanwenden

voortbouwend op het succesvol leiderschap

van Gust Herrewijn. Ernst & Young is wereldwijd

toonaangevend op het gebied van

accountancy, belastingen, transacties en advies:

“Onze 141.000 mensen delen wereldwijd

dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij

maken het verschil door onze mensen, onze

cliënten en de samenleving te helpen hun

mogelijkheden optimaal te benutten.”

Ernst & Young

De Kleetlaan 2 - 1831 Diegem

T +32 2 774 91 11 www.ey.com/be

Your Mover, Your Mover Logistics en D&C Services leggen

zich toe op de professionele verhuismarkt, van de

voorbereiding en de space planning, tot de verhuis zelf,

en de opslag- en inhuizingsdiensten daarmee verwant. De

groep behaalde in 2010 een jaaromzet van zo’n 11 miljoen

euro.

Your Mover Vandergoten

Jean Monnetlaan 1

1804 Vilvoorde

T +32 2 705 35 35

www.yourmover.com

info@yourmover.com


Mondial Telecom in

zee met AKEO, leader in

directe verkoop

Bernard de Burlin, de CEO

van Mondial Telecom.

Mondial Telecom gaat in zee met

een leader in directe verkoop, AKEO,

om in België een alternatief netwerk

voor de directe verkoop van telecom

uit te bouwen. De twee bedrijven

hebben grote ambities: een nieuw

aanbod van telecommunicatie in

de directe verkoop lanceren en het

grootste netwerk voor de directe

verkoop van telecom in België worden.

Gaëtan Jamar, COO van Mondial

Telecom, ziet in dit strategisch partnerschap

«een natuurlijke evolutie

in de verdere ontwikkeling van de

Retail-activiteit en van zijn topproduct

«Cherry», dat zich uitstekend

leent voor relationele marketing».

AKEO is de referentie op de markt

van de directe verkoop. Het bedrijf

werd in 2001 in Frankrijk opgericht

en boekte in 2009 een omzet van 50 miljoen euro. Het kan rekenen

op meer dan 12.000 adviseurs en wist in Frankrijk meer dan

120.000 klanten te overtuigen. België heeft een echte traditie in

directe verkoop en was dus de logische eerste stap in de Europese

expansie van de Akeo groep. André-Pierre Alexandre, Directievoorzitter

van Akeo, ziet het zo: «AKEO by Mondial staat voor

het beste van de twee werelden voor de Belgische consumenten.

Enerzijds de wereld van de technologie en anderzijds van de gebruiksvriendelijkheid

en de service».

Mondial Telecom

Terhulpsesteenweg 181

1170 Brussel

T +32 2 211 02 90

www.mondialtelecom.be

info@mondialtelecom.be

Leden trefpunt

Hexacom wint

Siemens Partner

Excellence Award

Hexacom , de data- en telecompartner

van meer dan 4.000 Belgische KMO’s,

heeft voor de derde maal de Partner Excellence

Award van Siemens Enterprise

Communications ontvangen. Het bedrijf

met vestigingen in Steenokkerzeel

en Gent, kreeg deze onderscheiding op

basis van de resultaten van een enquête

die Siemens eind vorig jaar organiseerde

bij klanten van hun indirecte kanalen.

Bovendien viel Hexacom, een van de

grootste Premier Partners van Siemens

voor de Belgische KMO-markt, in de prijzen

bij de Go For It award in het segment

Large Partners. Voor het boekjaar 2009 –

2010 staat het als enige Belgische bedrijf

op de zevende plaats in de top 10 van de

snelst groeiende partners ter wereld.

“We zijn erg tevreden met beide onderscheidingen

die elkaar mooi aanvullen”,

zegt Patrick Gillis, CEO vanHexacom. “De

Go For It award is een duidelijke weerspiegeling

van de groei van Hexacom.

Wij zijn het enige Belgische bedrijf in de

Partner League van Siemens. En de zevende

snelst groeiende partner wereldwijd.

Uiteraard geeft dat een goed gevoel.

Het is ook de bekroning van onze aanpak

waarbij we gekozen hebben voor een

gestage, organische groei, gebaseerd op

expertiseontwikkeling en innovatie. De

Siemens Partner Excellence Award staat

symbool voor de kwaliteit die wij al die

jaren leveren en ook in de toekomst willen

blijven aanbieden.”

Hexacom

Gorislaan 49

1820 Steenokkerzeel

T +32 2 711 88 92

www.hexacom.be

info@hexacom.be

21

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


22

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

L’Arrière-Scène: «Make your company a Hero!»

Verwelkomt U in een warm kader voor een improvisatie-theater

op maat.

L’Arrière-Scène

Chambérystraat 32 - 1040 Brussel

M +32 484 21 32 13

www.arriere-scene.be http://incentive.arriere-scene.be

info@arriere-scene.be

Partena wordt structurele partner van

BAN Vlaanderen

Partena wordt structurele partner over

heel Vlaanderen van het Business Angels

Netwerk Vlaanderen, of BAN Vlaanderen.

Het partnerschap wordt aangegaan

voor een jaar. Concreet maakt dit akkoord

Partena de exclusieve partner van BAN

Vlaanderen voor alle administratieve formaliteiten

en diensten voor het ondernemerschap

en het personeel, en een bijkomende

steunpilaar voor het netwerk dat

met name beloftevolle ondernemers van

dienst wil zijn met raad en daad.

BAN Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator

tussen een netwerk van

anonieme informele investeerders en beloftevolle

jonge, startende en groeiende

ondernemingen.

Erik De Lembre, Voorzitter van de Raad van

Bestuur van Partena HR: “Partena vindt

het belangrijk om het ondernemerschap te

stimuleren. Daarbij is het cruciaal om ondersteuning

te verlenen aan organisaties

die in de respectievelijke regio’s bewezen

hebben succesvol het ondernemershap

aan te moedigen. In Vlaanderen geeft Partena

zijn volle vertrouwen aan de onafhankelijke

organisatie BAN Vlaanderen.”

L’Arrière-Scène, een oude Brusselse parfumerie

die omgetoverd werd tot een heus theater, verwelkomt

U in een warm en ongewoon kader waar

jonge, hedendaagse creaties op het voorplan

wordt geplaatst met bedoeling het debat te stimuleren.

Met het nieuwe concept « Make your company a

Hero ! », wil l’Arrière-Scène de bedrijven met het

versterken van hun team en bedrijfscultuur te

steunen.

L’Arrière-Scène verwelkomt U in een warm kader

voor een improvisatie-theater op maat.

De acteurs improviseren voor U een ongewoon

grappig schouwspel waarin uw onderneming de

heldenrol bekleedt.

Onze Troeven : een schouwspel met een persoonlijk

tintje dat in zijn geheel aanpasbaar is aan uw

wensen.

Het mag zowel in het Nederlands ofwel in het

Frans zijn, en wordt met een verfijnde gastronomische

walking diner gevolgd.

L’Arrière-Scène biedt U ook haar vriendelijke en

atypische kader voor persconferenties, algemene

vergaderingen, enz.

Erik De Lembre, voorzitter van de

Raad van Bestuur van Partena HR.

Partena

Kartuizersstraat 45

1000 Brussel

T +32 2 549 38 19

www.payroll.partena.be


22

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

L’Arrière-Scène: «Make your company a Hero!»

Verwelkomt U in een warm kader voor een improvisatie-theater

op maat.

L’Arrière-Scène

Chambérystraat 32 - 1040 Brussel

M +32 484 21 32 13

www.arriere-scene.be http://incentive.arriere-scene.be

info@arriere-scene.be

Partena wordt structurele partner van

BAN Vlaanderen

Partena wordt structurele partner over

heel Vlaanderen van het Business Angels

Netwerk Vlaanderen, of BAN Vlaanderen.

Het partnerschap wordt aangegaan

voor een jaar. Concreet maakt dit akkoord

Partena de exclusieve partner van BAN

Vlaanderen voor alle administratieve formaliteiten

en diensten voor het ondernemerschap

en het personeel, en een bijkomende

steunpilaar voor het netwerk dat

met name beloftevolle ondernemers van

dienst wil zijn met raad en daad.

BAN Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator

tussen een netwerk van

anonieme informele investeerders en beloftevolle

jonge, startende en groeiende

ondernemingen.

Erik De Lembre, Voorzitter van de Raad van

Bestuur van Partena HR: “Partena vindt

het belangrijk om het ondernemerschap te

stimuleren. Daarbij is het cruciaal om ondersteuning

te verlenen aan organisaties

die in de respectievelijke regio’s bewezen

hebben succesvol het ondernemershap

aan te moedigen. In Vlaanderen geeft Partena

zijn volle vertrouwen aan de onafhankelijke

organisatie BAN Vlaanderen.”

L’Arrière-Scène, een oude Brusselse parfumerie

die omgetoverd werd tot een heus theater, verwelkomt

U in een warm en ongewoon kader waar

jonge, hedendaagse creaties op het voorplan

wordt geplaatst met bedoeling het debat te stimuleren.

Met het nieuwe concept « Make your company a

Hero ! », wil l’Arrière-Scène de bedrijven met het

versterken van hun team en bedrijfscultuur te

steunen.

L’Arrière-Scène verwelkomt U in een warm kader

voor een improvisatie-theater op maat.

De acteurs improviseren voor U een ongewoon

grappig schouwspel waarin uw onderneming de

heldenrol bekleedt.

Onze Troeven : een schouwspel met een persoonlijk

tintje dat in zijn geheel aanpasbaar is aan uw

wensen.

Het mag zowel in het Nederlands ofwel in het

Frans zijn, en wordt met een verfijnde gastronomische

walking diner gevolgd.

L’Arrière-Scène biedt U ook haar vriendelijke en

atypische kader voor persconferenties, algemene

vergaderingen, enz.

Erik De Lembre, voorzitter van de

Raad van Bestuur van Partena HR.

Partena

Kartuizersstraat 45

1000 Brussel

T +32 2 549 38 19

www.payroll.partena.be


24

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Algemene Vergadering

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

VAN 6 OKTOBER 2010

BECI-Kamer van Koophandel

Brussel

Samenstelling van het bureau van de Vergadering

De zitting wordt om 16 uur geopend door de voorzitter, dhr.

Emmanuel van Innis, die de vergadering leidt.

De leden die de aanwezigheidslijst nog niet zouden hebben

ondertekend, worden verzocht om deze statutaire formaliteit

te vervullen. Enkele leden hebben zich verontschuldigd.

Hun brieven werden opgenomen in het dossier van

de zitting. Zetelen naast de voorzitter: dhr. Pierre Konings,

Penningmeester, dhr. Jean-Claude Daoust, Ondervoorzitter,

dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder en dhr. Pierre

Thonon, Bestuurder Directeur Generaal. Mevr. Joëlle Evenepoel,

secretaris-generaal, wordt aangewezen als secretaris

van de zitting.

Statutaire voorschriften

De datum en de agenda van de Algemene vergadering

werden vastgelegd overeenkomstig de statuten. De oproeping

en de agenda verschenen in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van juni en september 2010.

Deze magazines werden aan elk lid afzonderlijk per post

bezorgd.

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone

Algemene vergadering van 15 oktober 2009

De notulen van de gewone Algemene vergadering van 15

oktober 2009 zijn verschenen in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september 2010. Deze notulen

worden unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van de Raad van bestuur

Het jaarverslag werd integraal opgenomen in onze magazines

“Entreprendre” en “Dynamiek” van september 2010.

De vergadering keurt dit verslag eenparig goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het

boekjaar 2009-2010

A. Voorstelling van de jaarrekeningen

Dhr. O. Willocx, Gedelegeerd bestuurder, licht de voornaamste

gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen

boekjaar toe.

De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp van BECI -

Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel werden uitgedeeld

bij het binnenkomen van de vergaderzaal.

Bovendien werd, conform artikel 48 al. 2 van de statuten,

het detail van de jaarrekeningen en van de begroting ter

beschikking gesteld van de leden op de zetel van BECI-

KHNB, acht dagen vóór de algemene vergadering.

Dhr. Pierre Konings, Penningmeester, leest de resultaten

van het afgelopen boekjaar voor en becommentarieert ze.

B. Verslag van de Commissarisrevisor

De Heer G. Dochen die BDO bedrijfsrevisoren vertegenwoordigt,

leest het verslag van de commissaris voor en

concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni

2010 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen,

van de financiële toestand en van de resultaten van BECI-

KHNB.

De algemene vergadering keurt de rekeningen voor het

boekjaar 2009-2010 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar 2010-2011

en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar

2010-2011.

De heer Pierre Konings leest het begrotingsontwerp voor

dat de Raad van bestuur heeft opgesteld en dat is gebaseerd

op de meest objectieve vooruitzichten wat betreft

de inkomsten en de uitgaven voor het boekjaar 2010-2011.

Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd.

De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het

boekjaar 2010-2011 met 2% te indexeren (er werd vorig

jaar geen indexering toegepast). Wat de beroepsverenigingen

betreft, wordt een bedrag van 5 euro per aangesloten

lid, met een minimum van 190 euro en een maximum

van 1.300 euro excl. Btw voorgesteld. Wat de toetredende

leden betreft, wordt een bedrag van 55 euro excl.

Btw voorgesteld. De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp

en de verschillende bijdragen unaniem

goed.

CATEGORIE ONDERNEMING Bedrag 2010-2011 excl BTW Bedrag 2010-2011 incl BTW

A Natuurlijke persoon 185 € 223 €

B

C

Natuurlijke persoon die gewoonlijk niet meer dan 4 personen

tewerkstelt

Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers

tewerkstelt

285 € 345 €

529 € 641 €

D van 20 tot 49 werknemers 850 € 1.029 €

E van 50 tot 99 werknemers 2.357 € 2.852 €


5. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

Op vraag van de voorzitter stemt de algemene vergadering

unaniem in om kwijting te verlenen aan de leden

van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor. De

voorzitter dankt de vergadering voor haar vertrouwen.

6. Verkiezing van de Raad van bestuur

De statuten voorzien dat 7 leden van de Raad van bestuur

een sabbatjaar moeten inlassen.

Het gaat om:

Alain Berlainblau

Theo De Beir

Louis-Philippe Orban

Baudouin Ruquois

Geert Streulens

Serge Stroinovski

Jean-Claude Vandenbosch

5 leden van de Raad van bestuur verlaten ons omwille van

professionele redenen.

Het gaat om:

Xavier Damster

Etienne Defraigne

Jean-Luc Masschelein

Judith Van Geluwe

Herman Vyverman

De voorzitter houdt eraan te vermelden hoezeer wij hun

samenwerking op prijs hebben gesteld en wil hen bedanken

voor hun actieve bijdrage aan onze werkzaamheden

en dit op een bijzonder constructieve wijze.

Hij stelt de algemene vergadering voor om hen een warm

applaus te geven.

Tot slot leest de voorzitter de namen voor van de personen

die een geldige kandidatuur hebben ingediend voor de

vorming van een nieuwe Raad van bestuur. Aangezien er

evenveel kandidaten als te begeven mandaten zijn, moet

er niet worden gestemd.

Dhr. Jean-Claude Daoust, Ondervoorzitter, stelt voor om

aan Dhr. Emmanuel van Innis de titel van Honorair Voorzitter

te verlenen en dankt hem voor zijn inzet.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met een warm applaus.

De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van

bestuur voor het boekjaar 2010-2011 worden eveneens

door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Conform de statuten zijn de mandaten die de algemene

vergadering toekent één jaar geldig. De aldus samengestelde

Raad van bestuur zal overgaan tot het aanstellen

van een voorzitter, drie ondervoorzitters, een penningmeester

en tot de benoeming van de leden van het Uitvoerend

comité.

Algemene Vergadering

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2010-2011 zal dus als

volgt zijn samengesteld:

Azaoum Rachid

Jaucot Jean-Pierre

Battaille Laurence

Bissen Jean-Paul

Bogaerts Johan

Bontemps Luc

Bontinck Patrick

Brauns Patrick

Cleven Alexandre

Conrads Thierry

Daoust Jean-Claude

De Bièvre Michel

Debussche Jean-Claude

Deflem Luc

Delens Jean-Jacques

Delforge Denis

De Swaef Johan

Fielz Richard

Flausch Alain

Gessler Evelyn

Gillis Baudouin

Govaerts Michel

Gustin Bernard

Hamburger Isabelle

Hegge Paul

Indekeu Jacques

Knopes Liliane

Konings Pierre

Leclercq Sophie

Lhomme Philippe

Lowette Karel

Marcolini Pierre

Marïen Ine

Putmans Jean

Querton Vincent

Radelet Alain

Rouvez Frédéric

Sanders Christian

Thonon Pierre

van de Kerckhof Sam

van Innis Emmanuel

Velge Baudouin

Verhofstede Bruno

Vissers Guido

Vitu Jacques

Willemarck Thierry

Willocx Olivier

Zone Philippe

Zurstrassen Jose

Zygas Diane

De Raad zal dus 50 leden tellen.

7. Toespraak van de voorzitter

De Voorzitter vermeldt dat deze algemene vergadering de

laatste is die hij leidt in zijn hoedanigheid van voorzitter

van BECI-KHNB. Hij stelt dan ook voor om het woord te

nemen op het einde van de algemene vergadering van

BECI-Verbond van Ondernemingen te Brussel.

8. Toekenning van de medaille van BECI - Kamer

van Koophandel Brussel

De voorzitter overhandigt de medaille van BECI - Kamer

van Koophandel Brussel aan ondernemingen die al gedurende

respectievelijk 25, 40, 50 en 75 jaar lid zijn. In naam

van de Raad van bestuur feliciteert en dankt hij de leden

die deze onderscheiding krijgen. Hij vraagt de algemene

vergadering om hen een warm applaus te geven.

De voorzitter dankt de vergadering en sluit de zitting om

16.30 uur.

25

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


26

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van BECI heeft plaats gevonden op 6 oktober 2010. © Reporters

BECI-Verbond van

Ondernemingen te Brussel

Samenstelling van het bureau

van de Vergadering

De zitting wordt om 16.30 uur geopend

door de voorzitter, dhr. Emmanuel

van Innis, die de vergadering

leidt. De leden die de aanwezigheidslijst

nog niet zouden hebben ondertekend,

worden verzocht om deze

statutaire formaliteit te vervullen.

Enkele leden hebben zich verontschuldigd.

Hun brieven werden opgenomen

in het dossier van de zitting.

Zetelen naast de voorzitter: dhr.

Pierre Konings, Penningmeester, dhr.

Jean-Claude Daoust, Ondervoorzitter,

dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd

bestuurder en dhr. Pierre Thonon,

Bestuurder Directeur Generaal. Mevr.

Joëlle Evenepoel, secretaris-generaal,

wordt aangewezen als secretaris van

de zitting.

Statutaire voorsch

De datum en de agenda van de Algemene

vergadering werden vastgelegd

overeenkomstig de statuten. De

oproeping en de agenda verschenen

in onze magazines “Entreprendre” en

“Dynamiek” van juni en september

2010. Deze magazines werden aan

elk lid afzonderlijk per post bezorgd.

1. Goedkeuring van de notulen

van de gewone Algemene vergadering

van 15 oktober 2009

De notulen van de gewone Algemene

vergadering van 15 oktober 2009 zijn

verschenen in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2010. Deze notulen worden

unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van de Raad van

bestuur

Het jaarverslag werd integraal opgenomen

in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2010.De vergadering keurt dit

verslag eenparig goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen

voor het boekjaar

2009-2010

A. Voorstelling van de jaarrekeningen

Dhr. O. Willocx, Gedelegeerd bestuurder,

licht de voornaamste gebeurtenissen

en activiteiten van het afgelopen

boekjaar toe.

De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp

van BECI – Verbond van

Ondernemingen te Brussel werden

uitgedeeld bij het binnenkomen van

de vergaderzaal. Bovendien werd het

detail van de jaarrekeningen en van

de begroting ter beschikking gesteld

van de leden op de zetel van BECI-

VOB, acht dagen vóór de algemene

vergadering. Dhr. Pierre Konings,

Penningmeester, leest de resultaten

van het afgelopen boekjaar voor en

becommentarieert ze.

B. Verslag van de Commissarisrevisor

De Heer G. Dochen die BDO bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigt, leest

het verslag van de commissaris voor

en concludeert zonder voorbehoud

dat de balans op 30 juni 2010 een getrouw

beeld weergeeft van het vermogen,

van de financiële toestand en

van de resultaten van BECI-VOB.

De algemene vergadering keurt de

rekeningen voor het boekjaar 2009-

2010 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het

boekjaar 2010-2011 en bepaling

van de bijdrage voor het

boekjaar 2010-2011.

De heer Pierre Konings leest het begrotingsontwerp

voor dat de Raad

van bestuur heeft opgesteld en dat

is gebaseerd op de meest objectieve

vooruitzichten wat betreft de inkom-


sten en de uitgaven voor het boekjaar 2010-2011. Deze

begroting wordt unaniem goedgekeurd. De Raad van bestuur

stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar 2010-

2011 met 2% te indexeren (er werd vorig jaar geen indexering

toegepast).

5. Kwijting aan de bestuurders

en de commissarissen

Op vraag van de voorzitter stemt de algemene vergadering

unaniem in om kwijting te verlenen aan de leden van

de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor. De voorzitter

dankt de vergadering voor haar vertrouwen.

6. Verkiezing van de Raad van bestuur

De Voorzitter informeert de algemene vergadering dat

volgende personen ontslag hebben genomen of hun kandidatuur

niet hebben ingediend:

Michel Croisé

Mme Dominique Leroy

Rémo Pellichéro

Eugène Teysen

Herman Vyverman

Hij legt voor validering, volgende benoemingen voor die

plaatsvonden tijdens het vorige boekjaar:

Daniel Blondeel

François Lemonnier

Alain Scharff

Frank Vancamp

Hij deelt volgende kandidaturen mee:

Bogaerts Johan

Domb Eric

Deflem Luc

Hermant Pierre

Verhofstede Bruno

Vitu Jacques

Zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen

van de Raad van Bestuur: Vincent Reuter

Nemen eveneens deel aan de Raad van Bestuur in

hun hoedanigheid van Honorair bestuurder:

Philippe Biart : Trésorier honoraire

Claude Desseille : Président honoraire

Christian Franzen : Administrateur-délégué honoraire

Yvan Huyghebaert : Président honoraire

Raymond Vaxelaire : Président honoraire

Francis Verheughe : Président honoraire

Dhr. Jean-Claude Daoust, Ondervoorzitter, stelt voor om

aan Dhr. Emmanuel van Innis de titel van Honorair Voorzitter

te verlenen en dankt hem voor zijn inzet.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met een warm applaus.

De kandidaturen en de samenstelling van de Raad van bestuur

voor het boekjaar 2010-2011 worden eveneens door

de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Baude Guy-Marc

Blondeel Daniel

Bogaerts Johan

Boone Brigitte

Bosteels Yves

Bouffioux André

Broeckx Stephan

Broze Bernard

Brusselaers Bart

Cleven Alexandre

Colmant Bruno

Cols Bernard

Daoust Jean-Claude

De Bie Anya

de Bièvre Michel

De Muylder Jean-Antoine

Debussche Jean-Claude

Deflem Luc

Delens Jean-Jacques

Demez Luc

Descheemaecker Marc

Desclée

de Maredsous

François

Devos Alain

Dewulf Etienne

Domb Eric

Eeckhout Michel

Evrard Eric

Flausch Alain

Gessler Evelyn

Geuten Luc

Gillion Philippe

Gillis Baudouin

Govaerts Michel

Gustin Bernard

Hermant Pierre

Hujoel Luc

Joris Olivier

Joseph Véronique

Algemene Vergadering

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2010-2011 zal dus als

volgt zijn samengesteld:

Josz Marc

Konings Pierre

Lacroix Philippe

Lampe Jean

Lemonnier François

Lenaerts Paul

Levaux Laurent

Louwaye André

Lowette Karel

Malherbe Didier

Michel Dominique

Moris Chris

Neyt Philippe

Nifle Olivier

Piret Gaëtan

Quoistiaux Jean-Luc

Radelet Alain

Roba Pierre

Scharff Alain

Soete Paul

Sonneville Stéphan

Thonon Pierre

Tiebout Joris

Vancamp Franck

van Innis Emmanuel

Van Kan Thierry

Vanderroost Chris

Velge Baudouin

Velten-Jameson Christian

Verhofstede Bruno

Vincke Philippe

Vitu Jacques

Vivier Jean-Mary

Waterkeyn Patrick

Wielemans Patrick

Willemarck Thierry

Willocx Olivier

Zygas Diane

7. Toespraak van de voorzitter

De Voorzitter vermeldt dat deze algemene vergadering de

laatste is die hij leidt in zijn hoedanigheid van voorzitter

van BECI-KHNB. Hij overloopt de markante feiten tijdens

zijn voorzitterschap en dankt de Ondervoorzitters, de Penningmeester,

de Gedelegeerd bestuurder, de bestuurder

en de staff van BECI voor hun medewerking. De voorzitter

dankt de vergadering en sluit de zitting om 17.00 uur.


BIZZBOX IS ER OOK

AANWEZIG!

bizzbox news Actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02.345.74.55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN.

COMMUNICEREN.

De ondernemingen

hebben eindelijk hun eigen

netwerk.

Dankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekken

verspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht in

samenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingen

verstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.

De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.

Vincent Gilleman, voor Bizzbox

Om de opening van innovatieve

en kwaliteitsvolle

winkels te stimuleren, van

Brussel een aantrekkelijke winkelhoofdstad

te maken en de Brusselaars

aan te moedigen om zich te vestigen

als zelfstandige, heeft Atrium

OpenSoon gelanceerd: een projectoproep

die de mogelijkheid zal bieden

om tegen 2013 84 originele concepten

te openen. Zes nieuwe kandidaten

werden geselecteerd op basis van

verschillende criteria: tegemoetkoming

aan de noden van de zone,

inventiviteitgraad van de winkel,

kwaliteit van de winkel, financiering

en haalbaarheid van het project, en

tot slot gewaagdheid en originaliteit

van de projecten. In de praktijk

kent OpenSoon aan de geselecteerde

projecten een premie toe voor de inrichting

van hun winkel. Zo ontvingen

de laureaten van 2010 bedragen

die tot 50 % van de zware investeringen

dekten (loodgieterij, elektriciteit,

plafonnering, …). Een voorbeeld: de

toegekende premies schommelen

van 4.000 tot 7.000€ en dekken 30

tot 50 % van het bedrag excl. btw van

de werken. Atrium onderhandelt ook

met de eigenaars over een vermindering

van de huurprijs, in ruil voor

de tussenkomst in de renovatie van

het handelspand. Er is een globaal

budget van 2.510.000 €voorzien voor

een periode van 5 jaar om 84 winkels

te vestigen. Daarbovenop is er nog

600.000€ voorzien voor de renovatie

van de voorgevels van de bestaande

winkels in de polen waar de nieuwe

handelszaken zich zullen vestigen.

De kandidatuurdossiers (die gedown-

Een Bizzbox folderrek in uw

onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

www.bizzbox.be’FOCUS:

Met de opening van 6 winkels in 2010 gaat OpenSoon verder op zijn elan!

load kunnen worden op www.opensoon.be)

kunnen ingediend worden

tot in juni 2013. OpenSoon is een

initiatief van Atrium dat mogelijk

werd gemaakt door de subsidies van

het Operationele Programma FEDER

«Doelstelling 2013: Samen investeren

in stedelijke ontwikkeling!», met cofinanciering

van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest en de Europese Unie.

www.opensoon.be

Nuttige tips

Het netwerk van de economische en handelsattachés van Brussel Export

Heeft uw onderneming exportambities of

wenst u zich in het buitenland te vestigen ?

Het netwerk van de Economische en Handelsattachés

van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest kan u bij de ontwikkeling van

uw projecten helpen.De 88 handelsattachés

die over Europa, Amerika, Azië, Afrika en het

Midden-Oosten verspreid zijn, kunnen uw

contacten met de plaatselijke autoriteiten

vergemakkelijken waarbij zij kunnen bogen

op een uitstekende marktkennis. Afgezien

van informatie over hun respectieve markten

en de reglementeringen die er gelden,

kunnen zij u lijsten met potentiële klanten,

distributeurs of partners bezorgen. Verder

De laatste geselecteerde projecten

Concept store: een

boetiekappartement waar in elke

ruimte (kamer, salon, keuken, …)

goederen uitgestald zullen worden;

Saveurs & Savoirs: fijne

kruidenierswaren;

EM Aime: boetiek met vintage accessoires;

Pimpinelle Store: winkel voor keukengerei;

Laid Back Studio: evenementencafé;

Toujours Belle: schoonheidscentrum.

BINNENKORT OPEN!

kunnen zij u inlichten over mogelijke aanbestedingen

of u individueel begeleiden tijdens

een zakenreis door afspraken te organiseren

en de opvolging ervan te verzekeren.

U kan hen ook gratis in Brussel ontmoeten

tijdens hun « Contacts Days ». Zo zullen in de

maand mei de attachés uit Israel, Duitsland,

Oostenrijk, Australië, Chili en Colombia naar

Brussel Export komen. Indien u een afspraak

wenst, kan u zich rechtstreeks op de volgende

site inschrijven

www.brussel-export.be/bridge of een

mail sturen naar

bridge@mbhg.irisnet.be


30

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Toolbox

De nieuwe Incoterms® 2010:

what’s new?

De groter wordende afzetmarkten, de complexiteit van de inter-

nationale handel, de grotere volumes,… noodzaken ondernemers

steeds opnieuw geldende regels en afspraken in het belang van

hun onderneming in vraag te stellen. Zo werden ook de Inco-

terms® geëvalueerd. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2011

en werden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Ka-

mer van Koophandel (ICC - www.iccwbo.org). Ze regelen de rech-

ten en plichten van de koper en de verkoper bij (internationale en

nationale) verkoopovereenkomsten.

Wat is er nieuw?

Op de eerste plaats zijn de Incoterms®

2010 bedoeld om de huidige

Incoterms® te vereenvoudigen. Zo

voorziet de ICC bij elke Incoterm® een

korte toelichting, die kort en duidelijk

samenvat waar de risico-overdracht

plaatsvindt en welke partij welke

kosten moet dragen.

Voorts worden de Incoterms®

aangepast aan de moderne manier van

handel drijven. Zo wordt de waarde van

elektronische documenten formeel

erkend en wordt de positie verstevigd

van de handelaar die goederen verder

verkoopt tijdens het vervoer, de

zogenaamde ketenverkopen.

De meest opvallende vernieuwing

is dat er vier Incoterms® geschrapt

werden: DAF, DES, DDU en DAT. Ter

‘vervanging’ werden twee nieuwe

varianten in het leven geroepen: DAT

en DAP. Het verschil tussen beide varianten

schuilt in de omschrijving

van de leveringsverplichting van de

verkoper:

Delivered At Place (DAP)

Bij de regel DAP (Delivered At Place)

draagt de verkoper alle risico’s om de

goederen naar de overeengekomen

plaats van bestemming te brengen,

klaar om gelost te worden.

Delivered At Terminal (DAT)

Hetzelfde geldt bij de regel DAT (Delivered

At Terminal), maar bij deze

Incoterm® draagt de verkoper bovendien

alle risico’s om de goederen te

lossen van het aankomende vervoermiddel.

Incoterms®:

Het topje van een ijsberg

De keuze voor een bepaalde Incoterm®

wordt vaak gemaakt zonder voldoende

onderzoek of de gekozen Incoterm®

wel de meest geschikte is. Een Incoterm®

bepaalt immers veel meer dan

de drie lettertekens doen vermoeden.

Zo bijvoorbeeld kan een op het eerste

zicht logische keuze voor een Inco-

Guy Van De Velde - Partner Deloitte Accountancy

gvandevelde@deloitte.com

term® die alle risico’s bij de tegenpartij

plaatst, heel wat onaangename verrassingen

inhouden inzake btw en douaneverplichtingen.

Anderzijds mogen de Incoterms® ook

niet overschat worden. Zo is het niet

enkel van belang om te weten wat een

Incoterm® juist regelt, maar ook en

vooral, wat een Incoterm® niet regelt:

eigendomsoverdracht, betalingsmodaliteiten,

garanties, rechtsmiddelen

bij wanprestatie, duur en beëindiging

van de overeenkomst, rechts- en jurisdictiekeuze,

etc.

Michiel Allaerts en Anne-Line Servaes,

Tax & Legal Services

De keuze voor een welbepaalde Incoterm® moet weloverwogen gemaakt worden rekening houdend met

alle actoren in het volledige verkoopsproces, waarbij niet alleen alle documenten (offerte, overeenkomst,

algemene voorwaarden, etc.), alle verplichtingen (btw, douane, …), maar ook alle betrokken personen

(management, verkopers, administratie, etc.) op één en dezelfde lijn gebracht moeten worden.


Voor een minimaal verbruik,

Volkswagen. Think Blue.

Geniet van een maximum maximum aan voordelen zowel

voor uw fiscaliteit fiscaliteit als voor uw imago.

Als u dit kan lezen, heeft iemand de folder

jammer genoeg al meegenomen.Vraag een

exemplaar aan uw Volkswagen-verdeler.

Think Blue is een verantwoorde reclamecampagne volledig gemaakt met pen.

U gelooft uw ogen niet? Ontdek de "making of" op www.vwconnect.be.

hebben we onze folder maximaal

verkleind.

Volkswagen. Think Blue.

Think Blue, is een verantwoorde reclamecampagne volledig gemaakt met pen.

U gelooft uw ogen niet? Ontdek de “making of” op www.vwconnect.be

2/ KM.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be


32

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Bedrijfsprofiel

ENERGIE AANKOPEN:

Solide besluitvorming

in een volatiele omgeving

Toen de energieprijzen op de groothandelsmarkt in de zomer van 2008 piekten met meer

dan 90 EUR/MWh voor elektriciteit, meer dan 40 EUR/MWh voor aardgas en 145$ per vat voor

aardolie, meldden heel wat analisten dat het eind van de prijsstijgingen nog niet in zicht was.

Tegelijkertijd voorspelden andere analisten een relatief snelle

terugval. Wie van hen gelijk zou krijgen, was op dat ogenblik

onvoorspelbaar. De notoire volatiliteit van de energiemarkt

zadelt aankoopverantwoordelijken op met een pertinent

probleem: hoe voer je een doordacht energieaankoopbeleid,

in lijn met de noden van het bedrijf, als onvoorspelbaarheid

de enige zekerheid is? Met die vraag als leidraad ontwikkelde

Electrabel een aanpak die bedrijven helpt om strategische

energieaankoopbeslissingen te nemen, met de behoeften van

de klant als vertrekpunt.

Bepalende factoren

Voor heel wat bedrijven hebben stijgende energieprijzen

een belangrijke impact op de totale bedrijfskost en dus op

het concurrentievermogen. In de fl uctuerende energiemarkt

is de keuze van het juiste prijsproduct dan ook van cruciaal

belang. Maar hoe maken bedrijven deze keuze? Hoe bepalen

ze hun aankoopstrategie? Electrabel voerde een onderzoek uit

bij klanten in verschillende segmenten en lijstte de bepalende

factoren op: budgettering, risicobeheer, concurrentiële context,

kostenstabiliteit, en de tijd die wordt besteed aan keuze

en beheer van het elektriciteitscontract.

Profi l

Het profi el van een bedrijf is een handig instrument bij het

realiseren van de energieaankoopstrategie. Sterk vereenvoudigd

kunnen de verschillende profi elen als volgt beschreven

worden. Spelen de energiekosten een betrekkelijk kleine rol in

het totale kostenplaatje en neemt men liever geen risico’s, dan

gaat het om bedrijven met een conservatief profi el. Bedrijven

met een opportunistisch profi el hebben eveneens relatief lage

energiekosten, maar zijn wel bereid risico’s te nemen om de

mogelijkheden die zich op de markt voordoen te benutten.

Zijn de energiekosten hoger en wenst het bedrijf geen risico’s

te nemen, dan is er sprake van een defensief profi el. In bedrijven

met een dynamisch profi el zijn de energiekosten dan

weer hoog, is de marktwerking goed gekend en is er risicobereidheid

met het oog op het realiseren van een concurrentieel

voordeel. Meestal gaat het dan om grote bedrijven waar een

energieverantwoordelijke de aankopen beheert.

Praktisch en gestructureerd

Om het model praktisch toepasbaar te maken, werkt Electrabel

momenteel aan een zogenaamde profi ler: een doelgerichte

vragenlijst die de accountmanager van Electrabel samen

met de energieaankoopverantwoordelijke doorloopt. Zo

tekent zich het profi el af, dat vervolgens het uitgangspunt zal

Strategie krijgt vorm

zijn bij de selectie van het meest geschikte prijsproduct.

Op basis van de onderzoeksresultaten werden vier klantpro- Een dergelijke aanpak zorgt voor een gestructureerde, nietfi

e l e n v a s t g e l e g d : h e t c o n s e r v a t i e v e , h e t d e f e n s i e v e , h e t d y n a arbitraire - aankooppraktijk die vertrekt vanuit de noden en de

mische en het opportunistische profi el, die vervolgens verder mogelijkheden van de klant. En dat is geen overbodige luxe in

verfi jnd worden.

de snel evoluerende energiemarkt.

Wilt u meer weten over het in de praktijk brengen van een strategisch aankoopbeleid?

Contacteer uw accountmanager voor een analyse van uw bedrijfsprofi el.

Dynamiek_Janvier_2011_master.indd 27 12/01/11 17:13


Banken & financiële

dienstverlening

Interview met Peter Vanden Houte,

Chief Economist ING 33

Chinese bankiers in Brussel! 36

Kredietverzekeringen:

Prêt-à-porter bestaat ook 38

Kredietverzekeraars:

schokdempers voor de bedrijven 40

Mobile banking:

tablet PC veroorzaakt revolutie 42

Fidelsys:

Mastercard is nog maar het begin… 44

Levensverzekeringen:

wat met onze pensioenen? 45

Willen multinationals af van de banken? 46

DOSSIER

CHIEF ECONOMIST ING

“De groei is terug,

maar opgelet voor volatiele markten

© Danny Gys/Reporters

Peter Vanden Houte is Chief Economist bij ING België. Hij analyseert voor ons de huidige stand van

de economie en de financiële markten. Tijdens dit gesprek op 10 maart ging hij ook dieper in op de

belangrijkste tendensen van 2011.

Peter Vanden Houte, Chief Economist ING

Belgium.

INTERVIEW MET PETER VANDEN HOUTE,

Peter Vanden Houte, waar staan we nu, twee jaar na de

economische en financiële crisis?

Peter Vanden Houte, Chief Economist ING Belgium: “De recessie

is over en wie zien terug groei. Deze vrij comfortabele heropleving

wordt vooral door de opkomende markten aangezwengeld. De westerse

economieën doen het beter sinds de tweede helft van 2010. De

eerste motor was de export en de opbouw van nieuwe voorraden. Nu

slaat ook de consumptie opnieuw aan en zien we dat ook de investeringen

weer toenemen na de recessiejaren. Dat is normaal, de markt

en de arbeidsmarkt doen het beter. Een jaar geleden waren de bedrijven

nog bezig hun kosten te verminderen en dus personeel de deur

te wijzen. Nu merken we dat er voor bepaalde functies weer tekorten

ontstaan. Dat is het geval voor de meeste Europese markten en ook

voor de Verenigde Staten. Vorig jaar spraken we nog over een jobless

recovery in de VS maar ook aan de overzijde van de Atlantische oceaan

trekt de arbeidsmarkt weer aan.”

Zijn er elementen die deze heropleving kunnen hinderen?

Peter Vanden Houte: “Zeker, ik zie er drie belangrijke. Deze heropleving

is voornamelijk het gevolg van de sterke groei in de opkomende

landen. Daar bestaat nu het risico op oververhitting en de inflatie

loopt er snel op. We moeten uitkijken voor een groeivertraging in

deze landen (China, Brazilië, India, enz.). Alles hangt af van de maatregelen

die de politieke en monetaire overheden in deze landen gaan

treffen. Deze tendens moet je wel niet overdrijven. De groei gaat in

de opkomende markten stukken hoger blijven dan in de westerse

33

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


dossier Banken & Financiële Dienstverlening

“In Europa hebben we problemen met de perifere landen uit

de eurozone (Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje) waar de

overheden verplicht zijn om in de staatsuitgaven te snoeien en de

belastingen te verhogen. Dat gaat de groei van deze vier landen

zeker afremmen. We moeten natuurlijk wel vermelden dat deze

landen minder dan 20% van het BBP van de eurozone leveren. De

groei komt uit Duitsland en de satellietstaten, waaronder België,

die meesurfen op het Duitse dynamisme.”

landen. China had in 2010 een groei van

10% en voor dit jaar wordt er 9% voorzien.

De groei is dus minder dynamisch

maar blijft wel sterk.

Een ander struikelpunt zijn de grote

budgettaire problemen in ons land. Dat

geldt ook voor de VS waar ze met een

begrotingstekort van 10% te kampen

Peter Vanden Houte, Chief Economist ING Belgium

hebben. Even terzijde, dat is veel hoger

dan het Europese gemiddelde. De Amerikaanse

regering zal de volgende jaren

verplicht zijn om snel maatregelen te

treffen om dit tekort te verminderen. In

Europa hebben we problemen met de

perifere landen uit de eurozone (Griekenland,

Ierland, Portugal, Spanje) waar

© AP/Reporters

de overheden verplicht zijn om in de

staatsuitgaven te snoeien en de belastingen

te verhogen. Dat gaat de groei

van deze vier landen zeker afremmen.

We moeten natuurlijk wel vermelden

dat deze landen minder dan 20% van

het bbp van de eurozone leveren. De

groei komt uit Duitsland en de satellietstaten,

waaronder België, die meesurfen

op het Duitse dynamisme.

Als laatste pijnpunt moeten we de Europese

banksector vermelden. Zij hebben

vrij veel staatsobligaties in hun

portefeuille. 88 financiële groepen gaan

een stress test ondergaan om zo hun soliditeit

te bepalen. In juni zullen we de

resultaten daarvan kennen. Dat is ook

nog een belangrijk element waarmee

we rekening moeten houden.”

De gemiddelde groei van de eurozone

is vrij bescheiden terwijl we

net uit een zware crisis komen.

Zou dit niet hoger moeten liggen?

Peter Vanden Houte: “Na een zware

crisis hebben we over het algemeen

een sterkere heropleving.

Op dit ogenblik is er geen groeiversnelling.

Vorig jaar groeide de eurozone

met 1,7% en dit jaar zal dit ook

tussen 1,5% en 2% zijn. We zien dus

geen inhaalbeweging en het ziet er

naar uit dat we op middellange termijn

een gemiddelde groei gaan hebben.”

Wat kunnen de gevolgen zijn van

de revoluties en politieke spanningen

in de Arabische wereld?

Peter Vanden Houte: “Het grootste

risico is een sterke stijging van de

energieprijzen, vooral voor aardolie.

De huidige politieke spanningen in

Noord-Afrika en het Midden-Oosten

doen de prijs voor een vat olie stijgen.

De problemen in Libië hebben nog

niet te veel gevolgen omdat Saoedi-

Arabië de Libische productieverliezen

kan compenseren. Het probleem

is dat zij de enigen zijn die in staat

zijn om hun productiecapaciteit aanzienlijk

te verhogen om tekorten op

te vangen. Als er daar ooit iets zou gebeuren,

zullen we met grote tekorten

geconfronteerd worden. Er is geen

enkel land dat over zoveel reservecapaciteit

beschikt.”


De heropleving kan dus echt gevaar

lopen?

Peter Vanden Houte: “De volatiliteit

op de oliemarkt komt bovenop de factoren

die ik al aangehaald heb (een

groeivertraging in de opkomende

landen, de westerse staatsschulden,

de robuustheid van de financiële en

bankgroepen). Als de bedrijven en

consumenten morgen veel meer

moeten betalen voor hun energiegebruik,

lopen we het risico dat de wereldwijde

groei daalt. Vergeet niet dat

in het verleden aan alle grote recessies

een olieschok voorafging.”

Kan deze stijging van de energieprijzen

ook de inflatie doen

toenemen?

Peter Vanden Houte: “Na jaren van

lage inflatie zien we dat deze weer

stijgt. Zowel energie als grondstoffen

en landbouwproducten worden

duurder. We lopen een sterk risico

dat dit gaat doorsijpelen in de prijzen

voor consumptiegoederen. We merken

nu al dat bedrijven hun gestegen

kosten doorrekenen. In België moeten

we daarnaast ook nog rekening

houden met de indexering van de

lonen.”

Stevenen we af op een periode

met hogere interestvoeten?

Peter Vanden Houte: “Het ziet er inderdaad

naar uit dat de inflatie gaat

toenemen. Anders gezegd: de neerwaartse

tendens slaat om. We komen

natuurlijk uit een periode met

historisch lage rentevoeten. De Europese

Centrale Bank vindt dat we deze

moeten verhogen.

De kortetermijnrentevoeten zouden

dit jaar met 50 basispunten moeten

stijgen. Ook de langetermijnrentevoeten

zouden ook naar boven moeten

na een periode waarin de rente

voor staatsbons op tien jaar minder

dan 3% bedroeg. Deze stijging gaat

geleidelijk gebeuren maar we kunnen

niet uitsluiten dat het sneller

gaat dan voorzien.”

Wat vind je van de euro-dollarkoers?

Peter Vanden Houte: “De euro is in

het begin van het jaar in waarde

gestegen omdat de markten erop

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

rekenen dat de ECB de rente gaat

verhogen. Dat is een onderliggende

tendens waarmee we de volgende

jaren rekening gaan moeten houden.

In de VS zien we ook het groeimodel

veranderen. Tot op heden werd Amerikaanse

groei ondersteund door de

consumptie op krediet dankzij buitenlande

kredieten.

De Amerikaanse economie richt

zich nu op een groeimodel dat meer

gebaseerd is op export en directe

buitenlandse investeringen. Dat is

natuurlijk veel gemakkelijker met

een zwakke dollar. Daarnaast is Europa

natuurlijk wel kwetsbaar door

het gebrek aan stabiliteit van de monetaire

unie. Van zodra de markten

zien dat de stabiliteit in gevaar komt,

verkopen ze euro’s voor dollars. Met

de spanningen in Griekenland en Ierland

zien we dat de monetaire stabiliteit

van de unie onder druk komt te

staan. We kunnen dus stellen dat ook

de wisselkoersen heel volatiel zijn.”

Ter afsluiting: ben je optimistisch

voor het komende jaar? Welke

raad zou je de bedrijven willen

geven?

Peter Vanden Houte: “Ik ben vrij optimistisch.

De volatiliteit van sommige

markten (energie, wisselkoersen,…)

zou sommige bedrijven er toe kunnen

bewegen om op een stijging of

daling te gokken. Het is zeker dat de

markten gaan schommelen maar

niemand weet in welke richting. Wie

kon zich enkele maanden geleden

inbeelden dat de Tunesiërs en Egyptenaren

hun dictators de deur zouden

wijzen.

De bedrijven moeten dus rekening

houden met deze grote volatiliteit.

Ze moeten zich wel niet afvragen of

ze de richting van de koersen juist inschatten,

wat telt is om te weten welke

volatiliteit ze de komende maanden

het hoofd kunnen bieden. Kan ik

tegen een olieprijs van 120 of 130 dollars?

Welke risico loop ik als de dollar

zakt tot 1,50 euro of net 1,20 euro gaat

kosten? De belangrijkste boodschap

is dus: ‘Hoe kan ik het hoofd bieden

aan deze schommelingen zonder te

veel averij op te lopen?’”

Guy Van den Noortgate

“Wie kon zich enkele maanden

geleden inbeelden dat de Tunesiërs

en Egyptenaren hun dictators de

deur zouden wijzen. De bedrijven

moeten dus rekening houden

met deze grote volatiliteit. Ze

moeten zich wel niet afvragen of

ze de richting van de koersen juist

inschatten, wat telt is om te weten

welke volatiliteit ze de komende

maanden het hoofd kunnen bieden.

Kan ik tegen een olieprijs van 120 of

130 dollars?”

Peter Vanden Houte,

Chief Economist ING Belgium

35

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


36

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

NIEUWE TREND

Chinese bankiers in Brussel!

Na de Bank of China vestigt ook ICBC zich in het hartje van de Europese hoofdstad. Ze staan klaar

om met veertig bankiers en personeelsleden de Europese markt te veroveren.

Waarom komen de Chinezen naar hier en waarom nu?

Vormen de Chinezen geduchte concurrentie voor hun Belgische collega’s?

Je kan niet anders dan er even bij

stil te staan. De Bank of China

opende in december een filiaal in

onze stad en nu komt de Industrial &

Commercial Bank of China (ICBC) hun

landgenoten vervoegen. Dat alles gebeurde

met het nodige eerbetoon van

de Belgische politici.

De twee bankgiganten blijven discreet

over hun bedoelingen.

Maar naar het schijnt is ICBC al van

plan om in België een tweede ‘business-filiaal’

te openen.

Economische expansie

Volgens Chinaspecialist Coen Ysebaert

(Deloitte) is dit het logisch gevolg van

de Chinese economische expansie.

“Vijf jaar geleden waren er bijna geen

Chinezen in België. Nu zijn er een tiental

of vijftiental grote bedrijven die het

hier goed doen.

Ik heb het niet over kleine bedrijven of

Chinese restaurants maar over ondernemingen

zoals Sany, ZTE, Zoomlion,

Huawei, China Daily European Editions,

Geely… Ik vind het dan ook normaal

dat de Chinese banken hun klanten

volgen in hun expansie,” verklaart

de consultant.

Waarom net Brussel? “

De meeste van deze bedrijven zijn in

de hoofdstad gevestigd, hoewel er ook

enkele voor Antwerpen, Leuven of Mechelen

gekozen hebben. Brussel is centraal

gelegen en in vergelijking met de

rest zorgt de stad ook voor veel meer

internationale zichtbaarheid.”

Maar laten we ons geen rad voor de

ogen draaien. Dit is niet de eerste golf

Chinese bankiers in Europa.

De Bank of China is al sinds 1972 in

Luxemburg gevestigd! Ook de ICBC is

daar al een tiental jaar aanwezig.

Als we dan toch over een Europese toegangspoort

moeten spreken, is het eerder

via Luxenburg dat de Chinezen het

continent betreden.

Van zodra ze een Luxemburgse banklicentie

op zak hebben, is het veel

eenvoudiger om ook in de andere Europese

landen de nodige toelatingen te

krijgen.

Dat is trouwens wat ICBC gedaan heeft.

Ze hebben immers ook al inplantingen

in Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland

en nu dus ook België. Daarnaast hebben

ze ook nog filialen in Duitsland en

Groot-Brittannië die rechtstreeks van

het hoofdhuis afhangen. Bank of China

heeft dan weer kantoren in Londen, Parijs

en Frankfurt.

De reden dat ze zich hier vestigen?

Het is niet alleen als handelspartner

van hun klanten dat ze hier activiteiten

ontplooien. ICBC heeft al laten weten

dat ze ook als investeringsbankier

aan de slag willen en ook algemene

bankdiensten (deposito’s, kredieten,

private banking…) willen aanbieden

aan de 2,5 miljoen Chinese expats, de

200.000 Chinese studenten en talloze

toeristen in Europa.

“In België zijn er hoop en al enkele duizenden

Chinezen.

Ook de echte zakenlui die voor een interessant

cliënteel zouden kunnen zorgen

zijn hier niet massaal aanwezig.

Het was grappig om eerste minister

Yves Leterme bezig te horen tijdens de

inhuldiging van het kantoor van ICBC

in België.

Hij vertelde toen dat er in ons land

2.300 Chinese bedrijven zijn, maar zoals

ik al zei, ik ken er maar een vijftiental,”

zegt Coen Ysebaert ironisch.

© UPP/Reporters

De Brussels branch van ICBC opende op 19

januari jl. de deuren, in aanwezigheid van de voorzitter

van de ICBC, Jiang Jianqing.

Vormen ICBC en Bank of China een

bedreiging voor de Belgische banken?

Zover is het nog niet gekomen en de

nieuwkomers hebben helemaal geen

strijdvaardig discours. Als we in een

woord moeten samenvatten wat de

Chinese bankiers te zeggen hebben

over hun Belgische concurrenten zou

dat ‘samenwerking’ zijn. Hoe het gaat

gebeuren weten we nog niet, maar het

is duidelijk dat de Chinezen eerst de

Belgische en Europese markten moeten

leren kennen en doorgronden.

Ze gaan dus zeker niet onmiddellijk de

plaatselijke spelers frontaal aanvallen.

Deze zijn trouwens ook niet van plan

om de Chinese aanwezigheid op te blazen.

“Vanaf nu zijn er inderdaad Chinese

banken in Brussel aanwezig, maar

op het vlak van volume blijft dat een

marginaal cijfer,” benadrukt Jacques

Depoorter (KBC).

Ze zijn hier vooral voor hun eigen klanten

en blijven redelijk bescheiden in

omvang. Het kan wel zijn dat ze meer

ambities hebben, maar daar kan ik in

hun plaats niets over zeggen. Op dit


“Vijf jaar geleden waren er

bijna geen Chinezen in België.

Nu zijn er een tiental of

vijftiental grote bedrijven die

het hier goed doen. Ik heb het

niet over kleine bedrijven of

Chinese restaurants maar over

ondernemingen zoals Sany,

ZTE, Zoomlion, Huawei, China

Daily European Editions of de

autofabrikant Geely… Ik vind

het dan ook normaal dat de

Chinese banken hun klanten

volgen in hun expansie.”

Coen Ysebaert (Deloitte),

Chinaspecialist

ogenblik kan je zeggen dat ze exact

hetzelfde doen als wat wij, Belgische

bankiers, gedurende lange tijd in China

hebben gedaan,” relativeert hij. KBC

is immers al sinds 1992 in Shanghai gevestigd.

Ook ING heeft een agentschap

in Shanghai en een vertegenwoordiging

in Peking. Fortis Bank kan dan

Bank of China


dossier Banken & Financiële Dienstverlening

weer rekenen op de slagkracht van het

nieuwe moederhuis BNP Paribas.

Maar wat indien de Chinese bankiers

de prijsbrekers worden en met innovatieve

producten afkomen? Een stelletje

jonge honden op de gescleroseerde Belgische

markt…

“Daar geloof ik niet in. Deze groepen

gaan niet echt investeren in het retailsegment

en zeker nu niet,” zegt Jacques

Depoorter. “Bovendien weet je dat de

meeste Chinezen in Europa niet zeer

rijk zijn… Ik zie de aanwezigheid van

deze banken zeker niet als een grote

bedreiging.” De toekomst zal het uitwijzen

Michael Grosjean

Bank of China en ICBC,

twee Chinese bankreuzen in de Europese hoofdstad

ICBC

37

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


38

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

Kredietverzekeringen:

ook prêt-à-porter

Kredietverzekeringen zijn duur en dus zijn er heel wat KMO’s die deze liever links laten liggen.

Maar is het wel verstandig om hierop te besparen op een ogenblik dat er nog nooit zoveel faillissementen

zijn geweest? Bestaan er dan geen alternatieven? We gaan even dieper in op de sector.

Moet uw bedrijf een kredietverzekering afsluiten?

Moet je een kredietverzekering afsluiten? Ja! En

zeker als je exporteert naar verre markten. Voor

KMO’s die voornamelijk binnen België actief

zijn, is dit niet nodig.

Dit is idee is wijdverspreid in economische middens. Maar

zelfs als je niet actief bent op instabiele markten kan het

toch nog interessant zijn om een kredietverzekering af te

sluiten.

Vertrouwen

Want of je nu in België of in het buitenland verkoopt, een

goed debiteurenbeheer kan cruciaal zijn.

“De grootste concurrent van de kredietverzekeraars is het

niet afsluiten van een verzekering.

De bedrijfsleider gaat er van uit dat hij zijn klanten goed

kent en dat hij hen kan vertrouwen.

Hij ziet geen enkele noodzaak om zo’n verzekering af te

sluiten,” horen we van Vic Verbist, CEO van Trade Credit

Re. De bedrijfsleider stelt zich dus geen vragen bij de solvabiliteit

van zijn klanten of zegt dat ze vroeg of laat wel

gaan betalen. Hij kent ze tenslotte toch al lang…

Maar zo loopt het bedrijf een dubbel risico: zijn klanten

kunnen oeverloos lang wachten om te betalen en zelfs

bankroet gaan. Bovendien kunnen de bedrijven het

slachtoffer zijn van een domino-effect. Een klant die altijd

meteen betaalde, kan ook een belangrijke klant verliezen

die op zijn beurt ook veel te lang moest wachten op de betalingen

van diens klanten

“De grootste

concurrent van de

kredietverzekeraars

is het niet afsluiten

van een verzekering.

De bedrijfsleider

gaat er van uit dat

hij zijn klanten goed

kent en dat hij hen

kan vertrouwen.

Hij ziet geen enkele

noodzaak om zo’n

verzekering af te

sluiten.”

Vic Verbist,

CEO Trade Credit Re

Risico op niet-betaling

Dit potentieel risico op niet-betaling wordt door sommige

bedrijfsleiders erkend en toch sluiten ze geen kredietverzekering

af. Waarom? Wel, voornamelijk omwille van de

kostprijs. Bovendien heeft de voorbije crisis hun reputatie

geen goed gedaan. “Tijdens de crisis waren de traditionele

kredietverzekeraars verplicht om hun risico’s en de dekking

van de verzekerden te verlagen,” horen we van Vic Verbist.

“Sommige klanten dachten toen dat hun verzekeraar hen

had laten vallen op het moment dat ze hen het meeste nodig

hadden. Dat heeft voor een zeker argwaan ten opzichte

van het beroep gezorgd.” Maar volgens Vic Verbist is deze

pagina nu omgedraaid en zijn hun klanten weer op zoek

naar geschikte oplossingen voor hun problemen.

Algemene risicodekking

Maar voor kleine ondernemingen blijft de kostprijs nog

altijd een flinke rem. Daarom heeft Trade Credit Re een

compromis bedacht. “Er bestaan agentschappen die de risico’s

per sector nagaan. Als de klant de algemene aanbevelingen

van deze agentschappen opvolgt, stellen wij een

algemene risicodekking voor.” Dat is wel geen maatwerk,

maar het is wel een garantie dat je verzekerd bent als je

klant onvermogend blijkt te zijn. Bovendien kost dit stukken

minder dan een gepersonaliseerde polis.

Liggen kredietverzekeringen nu wel in ieders bereik?

Hélène Legrand


www.pavy.be - 2011

RISICO VAN NIET-BETALING

De traditionele kredietverzekering: Vaak te strakke « confectie »

Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de B2B is het krediet dat ze toestaan aan hun klanten een

belangrijk risico; inderdaad is de sluiting van meer dan één onderneming op vijf het gevolg van het in gebreke

blijven van één of meerdere van haar klanten. Vandaag wensen de meeste bedrijfsleiders echt hun balans

tegen dit gevaar te beschermen. Met de kredietverzekeringsformules zijn ze echter afhankelijk van een aan-

tal beperkingen: standaardtarieven, opgelegde kredietlimieten, inmenging in hun klantenrelaties bij het

invorderen van de niet betaalde facturen. Een groeiend aantal bedrijfsleiders is bijgevolg op zoek naar een

oplossing die hen beschermt, zonder hun gebruikelijke kredietbeheer aan verplichtingen te onderwerpen.

TCRe biedt u een dekking « op maat »

Een uniek concept

De polis wordt gekenmerkt door 3 parameters:

a_ Het verzekerde bedrag: dat is het risico dat aan

de verzekeraar overgedragen wordt

b_ De vrijstelling: dat is het risico dat behouden wordt

door de verzekerde

c_ De premie: dat is de vergoeding voor

het verzekerde bedrag

En u, de verzekerde, kiest zelf twee van deze parameters die « op maat » van uw

klantrekening zijn. TCRe legt de derde vast.

Kredietverzekering:

« confectie »

of

« maatwerk »?

Head office

TRADE CREDIT Re

Insurance company sa/nv

Av. Roger Vandendriessche,18

BE-1150 Brussels

Tel: +32 2 774 42 40

Fax: +32 2 774 42 41

Email: welcome@tcre.com

www.tcre.com

B E R G A M O - B R U S S E L S - C O L O G N E - L U X E M B U R G - P A R I S - V A L E N C I A


40

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

Kredietverzekeraars:

schokdemper voor bedrijven

Er waart een schokgolf door de wereld: politieke en natuurlijke aardbevingen… Deze

veranderingen hebben allemaal gevolgen voor de bedrijven. Een goede kredietverzekering kan

plots heel nuttig blijken.

De wereld beeft. Revoluties in

de Arabische wereld en een

verwoestende aardbeving in

Japan. Deze veranderingen zorgen ook

in de economische wereld voor schokgolven

en sommige bedrijven worden

met problemen zonder weerga

geconfronteerd. “Daarom willen wij de

dialoog aangaan met onze klanten,

om hen zo goed mogelijk te kunnen

inlichten,” legt Olivier Nifle uit. Hij is

platform-manager Belux bij de kredietverzekeraar

Coface. “Kredietverzekeraars

hebben een dubbele opdracht:

tussenkomen als het nodig is, en indien

nodig ook de juiste rol op zich nemen.”

“We willen te allen prijze voorkomen om paniekreacties

te versterken. In het geval van Japan willen we de

ondernemingen er van verzekeren dat de Japanse

economie niet gaat instorten. Dit ondanks de enorme

schade die deze ramp veroorzaakt heeft en de

moeilijkheid om in te schatten hoe de situatie gaat

evolueren.”

Vergoeding

Op het vlak van vergoedingen is de rol

van de kredietverzekeraar heel duidelijk

tijdens moeilijke periodes. “Laten

we een duidelijk voorbeeld nemen. Een

ondernemer kan een product dat hij

gefabriceerd heeft niet leveren omdat

de klant in de onmiddellijke nabijheid

van de kerncentrale van Fukushima

gevestigd is. Als deze ondernemer een

polis heeft afgesloten bij Cofina gaan

wij de opgelopen schade vergoeden,”

zegt Olivier Nifle. Coface speelt hier

dus een schokdempende rol. De ondernemer

wordt vergoed in afwachting

dat de situatie zich hersteld en zo kan

hij kasproblemen voorkomen. “Als er

De vernietigende aardbeving in Japan heeft een grote impact op de bedrijven.

Olivier Nifle,

platform manager Belux Coface

schade is, komen wij tussen. In dit geval

zijn dat de kosten die gemaakt werden

zonder dat het product geleverd kon

worden.”

Bedragen bevriezen

Op het vlak van preventie “is het onze

opdracht om duidelijk te bepalen welke

raad we kunnen geven aan een bedrijf

dat zich in een bepaald land wil ontwikkelen.”

Dit kan natuurlijk sterk wisselen,

afhankelijk van de betrokken landen. Zo

heeft Coface voor Libië alle uitstaande

kredietlimieten ingetrokken. Toekomstige

overeenkomsten worden dus niet

langer verzekerd. Tunesië is een ander

land en dus hebben ze ook een ander

beleid. Ze hebben de uitstaande bedragen

bevroren in afwachting dat de situatie

stabiliseert. “Maar voor Marokko

hebben we dan weer besloten om niets

te veranderen aan ons huidig beleid.”

Risico’s inschatten

“Deze raad maakt een belangrijk deel

van ons werk uit. Alle dagen gaan we

het risico op niet-betaling na. Ongeacht

of het risico veroorzaakt wordt door politieke

problemen of door de financiële

situatie van het bedrijf,” verklaart de

bedrijfsleider. In deze moeilijke tijden is

de belangrijkste rol van de kredietverzekeraars

ongetwijfeld hun matigende

invloed. “We willen te allen prijze

voorkomen om paniekreacties te versterken.

In het geval van Japan willen

we de ondernemingen er van verzekeren

dat de Japanse economie niet

gaat instorten. Dit ondanks de enorme

schade die deze ramp veroorzaakt heeft

en de moeilijkheid om in te schatten

hoe de situatie gaat evolueren.”De kredietverzekeraars

raden dan ook aan om

het kalm aan te doen en voorzichtig te

blijven!”

Hélène Legrand

© AP/Reporters


Alle stappen voor uw exporten in enkele kliks.

Zonder uw kantoor te verlaten,

alle oorsprongcertificaten op uw computer.

Efficiënt, snel en gemakkelijk.

Plaats aan een nieuwe snelle, efficiënte en betrouwbare

dienst: uw oorsprongcertificaten zijn nu online

beschikbaar dankzij Beci en Digichambers.

Gewoon is een elektronische handtekening goed

om (in digitaal formaat) al uw gelegaliseerde

exportdocumenten op uw computer te verkrijgen.

Wint geld en tijd!

Via Digichambers

Contacteer ons op 02 648 78 03

of surf naar www.digichambers.be


42

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

MOBILE BANKING:

Tablet PC veroorzaakt revolutie

De Belgische banken hebben zich op het vlak van mobile banking tot nog toe gedeisd gehouden.

Maar met de komst van de tablet PC zou dat wel eens snel kunnen veranderen. We gingen ten

rade bij Vincent Pierron (KPMG).

Wat betekent het tijdperk van de mobiele communicatie

voor de Belgische banken?

Je moet geen groot genie zijn om

vast te stellen dat dit het tijdperk

van de mobiele communicatie is.

Wat betekent dat voor de banken?

Volgens de vierde “Global Survey

- Consumers and Convergence” van

KPMG (5.627 consumenten uit 22

landen) heeft al bijna de helft van de

consumenten bankverrichtingen via

hun gsm gedaan.

Dat is 28% meer dan in 2008. Vincent

Pierron geeft ons meer uitleg als associate

banken en technologie bij

KPMG.

Waar situeren de Belgische banken

zich op het vlak van “mobile

banking”?

In België hebben we te maken gehad

met hoge telecommunicatiekosten. Dat

komt gedeeltelijk door het verbod om

de aankoop van een toestel te subsidiëren

en door de prijs voor datatransmissie.

Daardoor staan we minder ver

dan in andere landen.

Nu zijn we bezig aan een inhaalbeweging.

Eerst de Blackberry en daarna de

iPhone hebben het mobiel internet,

met inbegrip van de bankdiensten,

aangezwengeld. Dat is nog niets ten opzichte

van de volgende revolutie die er

aankomt: de tablet PC.

© REA/Reporters

Inderdaad. Tot nu toe hebben we

de indruk dat de Belgische banken

een beetje achterblijven

Ik kan jullie in elk geval zeggen dat alle

Belgische banken zich hierover buigen

en dat ze de tijd nemen om deze nieuwe

kansen te analyseren. Als een van hen

het initiatief neemt, zal de rest volgen.

Door de technologie dringen strategische

keuzes zich op: hoe benader je

dit nieuwe distributiekanaal en hoe ga

je de gebruikers ervan onderverdelen?

Je biedt immers niet dezelfde diensten

aan voor KMO’s, private banking-klanten

of retail-klanten.Daarnaast is er ook

nog het heel belangrijke veiligheidsvraagstuk.

(Het onderzoek van KPMG

toont trouwens aan dat 90% zich zorgen

maakt over de veiligheid en vertrouwelijkheid,

nvdr). De ontwikkeling

baart ook nog zorgen, want de banken

geven er traditioneel de voorkeur aan

om dat intern te doen.

Ondertussen zijn de telecomoperatoren

veel minder terughoudend

om de betaalmarkt te

verkennen

Het is inderdaad zo dat hoe langer

hoe meer telecomoperatoren licenties

aanvragen om betaaloperator te worden.

Maar je moet mobile banking, dat voorbehouden

is aan de banken, niet verwarren

met M-payment.

Dat laatste is een heel interessant segment

en zeker als de grote distributeurs

deze markt gaan betreden.

Maar het is eigenlijk niet veel meer dan

een verbeterde Proton-kaart. Zo is het

bijvoorbeeld mogelijk om bij De Lijn

een busticketje met je gsm te betalen.

De banken blijven afwezig in de M-Paymentmarkt

omdat het buiten hun business

model valt.

Welke nieuwe functies gaan we

zien?

Op het basisniveau kan je je verwachten

aan allerlei soorten applicaties die

afgestemd zijn op bijvoorbeeld zelfstandigen

of de betaaldiensten van een

bedrijf en natuurlijk ook private banking.

Je mag ook niet uit het oog verliezen

dat de ‘digital native’ generatie die

met gsm en internet opgegroeid zijn,

op de markt aan het komen is. Voor

het retail-segment houdt dat in dat ze

alles onmiddellijk willen en wel overal!

Daarom hebben we nood aan eenvoudige,

aangename en jonge oplossingen

om deze nieuwe klanten te kunnen bijhouden.

Naast betalingen kan je ook

denken aan beursorders, het opvolgen

van kredieten en waarschijnlijk ook het

afsluiten van consumentenkredieten

op de plaats van aankoop. Dat laatste

biedt een gigantisch potentieel. Ik heb

wel vertrouwen in de Belgische banken.

Je moet weten dat ze op het vlak van PC

banking helemaal niet zo slecht zijn. De

technologie vereist grote investeringen

maar het laat ook toe om een directer

contact met de klanten te hebben. Marketingkansen

bij de vleet.

Michael Grosjean

“Alle Belgische banken buigen zich over mobile banking.

Ze nemen de tijd om deze nieuwe kansen te analyseren.

Als een van hen het initiatief neemt, zal de rest volgen.

Door de technologie dringen strategische keuzes zich op:

hoe benader je dit nieuwe distributiekanaal en hoe ga

je de gebruikers ervan onderverdelen? Je biedt immers

niet dezelfde diensten aan voor KMO’s, private bankingklanten

of retail-klanten.”

Vincent Pierron,

associate banken en technologie KPMG


U wilt een bedrijf

overnemen of overlaten?

Maar hoe begint u er aan?

Waarom zou u een zaak overnemen of overlaten? Hoe bepaalt u de waarde

van een onderneming? Met welke juridische, sociale en fiscale aspecten

houdt u best rekening? We beantwoorden al uw vragen, en begeleiden en

adviseren u van start tot finish met een service die op maat gemaakt is voor

uw professionele en persoonlijke projecten.

Maak een afspraak met uw vaste vertrouwenspersoon of ontdek er meer

over op www.dexia.be/overnemen-overlaten

samen naar de essentie

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.


44

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

© PhotoAlto/Reporters

Fidelsys:

Mastercard is nog maar het begin…

Het bedrijf Fidelsys gaat nog van zich laten spreken. Ze hebben eerst een kaart gemaakt die alle

getrouwheidsprogramma’s centraliseert en nu hebben ze ook een wereldwijde overeenkomst

afgesloten met Mastercard. Deze jonge Brusselse KMO heeft nog andere verrassingen in de pijplijn

en daarom gingen wij eens poolshoogte nemen bij CEO Thierry Vermander.

Fidelsys hebben een kaart die alle getrouwheidsprogramma’s centraliseert.

Thierry Vermander, hoe ben je op

het idee gekomen om alle klantenkaarten

te centraliseren?

Thierry Vermander: Heel eenvoudig.

Ik werkte in de digitale drukkerijwereld

voor grote klanten ongeveer

overal op onze planeet. Zo kwam ik

te weten dat het voor de meesten

van hen heel moeilijk was om hun

databanken bij te houden. Op een

mooie dag schoot mijn vrouw haar

handtas open en al haar klantenkaarten

lagen op de grond: telefoonkaarten,

kaarten van distributeurs,

luchtvaartmaatschappijen, hotels…

Daarna heb ik eens in mijn eigen portefeuille

gekeken en daarin vond ik

er 27! Na twee jaar onderzoek is dan

het idee ontstaan alle getrouwheidsprogramma’s

op een platform samen

te brengen. Zo kan de consument het

bij één kaart houden en kunnen de

handelaars hun trouwheidsstrategie

efficiënt beheren.

Mastercard was een grote stap

vooruit. Zijn er nog andere partnerships

of functies in zicht?

Thierry Vermander: Zeker, het bleek

al snel dat Mastercard dezelfde filosofie

heeft als wij. Ze willen zowel de

handelaars als de klanten een extra

waarde bieden.

Maar ons platform biedt nog meer

mogelijkheden… We buigen ons nu

over klantenbindingsprogramma’s

op het niveau van handelsverenigingen,

wijken, steden of zelfs regio’s.

We kunnen ons bijvoorbeeld heel

goed voorstellen om een parkeerkaart

in ons ‘package’ te steken.

Een andere piste waarvoor we interesse

hebben en waarover we de volgende

maanden waarschijnlijk meer

gaan weten te zeggen, zijn de maaltijdcheques.

In eigen beheer of met

partners, dat maakt niet uit.

Technisch gezien zijn we klaar. En ik

kan nu al zeggen dat we met een prijs

op de markt gaan komen die de concurrentie

het nakijken geeft!

Hoeveel klanten hebben jullie tot

nu toe?

Thierry Vermander: Een twintigtal.

Van farma tot bio.

Maar wij spreken ook met grote groepen

en dat vergt veel tijd.

Verder zijn er ook klanten die ons zelf

komen opzoeken. Je moet weten dat

onze oplossing voor hen 3 tot 20 of

zelfs 30% extra omzet kan opleveren.

(Dit voor een prijs van 30 tot 250 euro,

afhankelijk van de gekozen functies,

nvdr).

We zijn ook aan het kijken om ons product

naar de rest van Europa, de Verenigde

Staten en Azië te exporteren.

Met een beperkt team…

Thierry Vermander: Vandaag zijn

we met negen en we werken direct

samen met partners in Frankrijk en

Spanje…

Toch nog een woordje over de

concurrentie. Freedelity wil de

elektronische identiteitskaart gebruiken

en Loyaltek…

Thierry Vermander: Ik ga de polemiek

niet opnieuw lanceren. Jullie

weten dat we Freedelity een proces

aangespannen hebben.

Maar zeg nu eens eerlijk: zou jij je

identiteitskaart zomaar aan alle handelaren

geven? Bovendien duurt het

tussen 4 en 10 seconden om de kaart

te lezen. Dat is een eeuwigheid…

En over Loyaltek (Cartoo), wel ik heb

gehoord dat ze dit project hebben laten

vallen

Michael Grosjean


LEVENSVERZEKERINGEN:

Wat met onze pensioenen?

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

De levensverwachting stijgt en daardoor wordt de financiering en de voorbereiding van het

pensioen voor velen een prioriteit. Dat is niet alleen zo voor individuen, maar ook voor bedrijven en

overheden. Ons pensioenstelsel is niet geschikt om de demografische evolutie aan te kunnen en de

meeste Belgen kunnen niet eens correct inschatten hoeveel hun pensioen zal bedragen. Welke rol

moeten de bedrijven dan spelen op het vlak van bewustmaking? Moeten we de pensioenleeftijd

verhogen? Hoeveel moet het pensioen bedragen? En hoe moet dit gefinancierd worden?

Wee Belgen op drie weten

niet hoeveel pensioen

ze gaan krijgen en een

derde denkt dat ze niet voldoende

zullen ontvangen. De pensioenbarometer

van Axa wil achterhalen hoe

de bevolking tegenover haar pensioen

staat. Ze willen het beeld dat de

mensen zich over hun pensioen vormen

toetsen aan de werkelijkheid en

vergelijken met de ervaring van de

gepensioneerden. Tenslotte willen ze

de Belgische situatie ook in een breder

internationaal kader plaatsen.

De meeste Belgen denken bij het

woord pensioen aan twee dingen:

enerzijds is het een gewichtige zaak

waarvoor een financiële planning

noodzakelijk is (volgens 92%), maar

ze beschouwen het ook als een mogelijkheid

om meer tijd te besteden aan

hun omgeving (92%) en aan zichzelf

(91%). Het pensioen staat dus vooral

gelijk met meer vrije tijd. Maar voor

de helft is het ook het begin van sociale

en financiële problemen. De

overgrote meerderheid van de jonge

werknemers vindt dat het pensioen

financieel moet voorbereid worden.

Mensen die het einde van hun loopbaan

in zicht zien komen zijn daar

minder van overtuigd. Over het algemeen

hebben de Belgen een positievere

kijk op het pensioen dan andere

Europeanen.

Ze vermelden minder vaak dat ze

zich zorgen maken over financiële

of gezondheidsproblemen. Actieve

Belgen gaan ervan uit dat ze op hun

zestigste met pensioen kunnen gaan,

dus vijf jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd.

Volgens onze bevolking

is de ideale leeftijd 59 jaar. Eén Belg

op vier (26%) vindt het een goed idee

om de minimale wettelijke pensioenleeftijd

op te trekken maar de helft

(52%) is daar tegen. In vergelijking

met andere Europese landen is er in

België minder weerstand tegen het

optrekken van de minimale wettelijke

pensioenleeftijd.

Twee derden van de actieve Belgen

weet niet hoeveel pensioen ze later

zullen krijgen. Deze kennis stijgt wel

van zodra ze de pensioenleeftijd naderen.

Van elke tien Belgen zijn er zes

die er van uitgaan dat hun toekomstige

pensioen niet zal volstaan. Dit

gegeven verandert niet met de leeftijd

van de ondervraagden.

Over het algemeen zijn de Belgen optimistischer

dan het Europese gemiddelde.

Jonge Belgen en hun pensioen

De gemiddelde Belg (54%) hoopt nog

altijd dat zijn pensioen voornamelijk

uit het legale pensioen (de eerste pijler)

zal bestaan.

Hoe jonger, hoe meer ze er van uitgaan

dat een groepsverzekering

(tweede pijler) of pensioensparen

(derde pijler) de basis voor hun pensioen

gaan vormen. Een derde van de

Belgen vindt dat de overheid de wettelijke

pensioenbijdragen zou moeten

verhogen. Meer dan een derde

(38%) verkiest om zelf meer spaarinspanningen

te leveren.

Andere mogelijke oplossingen zijn

minder populair: langer werken (8%)

of de wettelijke pensioenleeftijd optrekken

(12%). Slechts 6% van de jongeren

(25-34 jaar) is daarvoor gewonnen.

Twee derde van de Belgen is al

begonnen met hun pensioen voor te

bereiden. Over het algemeen doen ze

dat als ze 32 jaar oud zijn.

© REA/Reporters

De financiering van de pensioenen is een prioriteit

voor vele Belgen.

Diegenen die dat nog niet doen, voorzien

om daarmee te starten als ze 49

zijn. Binnen Europa zijn de Belgen

bij de eersten om daarmee te beginnen.

Zowel werkende Belgenen

dan vooral jongeren – als gepensioneerden

bereiden hun pensioen voor

dankzij de fiscale voordelen (47%).

Een tweede belangrijke reden om

daar nu al mee bezig te zijn, is de

angst dat het pensioensysteem gaat

imploderen (42%). Vooral jongeren

luisteren aandachtig naar de raad

van specialisten om voor hun pensioen

te sparen. De meesten doen dat

door middel van pensioensparen of

een pensioenverzekering (88%). Op

de tweede plaats komen de gewone

bankproducten (78%). Zowel werkende

als gepensioneerde Belgen kiezen

uit een groter aantal categorieën dan

andere Europeanen. Ze staan aan de

top van de landen die kiezen voor gezondheidszorg-

en pensioenverzekeringen.

De belangrijkste informatiebronnen

zijn professionals, vrienden,

familie en internet.

Jacqueline Remits


46

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

Willen multinationals af van de banken?

“Wat we zelf doen, doen we beter.” Sinds kort is dat het nieuwe motto van grote multinationals

zoals Siemens, Carrefour en Wal-Mart. Zij betreden nu volop het terrein van de banken. Een

duidelijke tendens?

Dat Wal-Mart hoe langer hoe meer interesse

heeft voor financiële diensten voor

consumenten lijkt wel duidelijk.

Waarom Wal-Mart hoe langer

hoe meer interesse heeft

voor financiële diensten

voor consumenten lijkt wel duidelijk.

Even terug in de tijd: in augustus 2009

meldt deze distributiereus dat ze ‘Money

Centers’ gaan oprichten. Binnen

hun winkels bieden ze hun klanten een

reeks betaaldiensten aan. In maart 2010

laat de groep uit Arkansas weten dat dit

netwerk tegen het einde van 2010 geen

1.000 maar 1.500 ‘Money Centers’ gaat

tellen. Een maand later lanceren ze een

‘cash back’ voor klanten die met hun

prepaid kaarten tanken. Daarna bieden

ze ook herlaadbare debetkaarten aan.

Gelijktijdig nemen ze een participatie

van 1% in het kapitaal van Green Dot.

Dit bedrijf is al drie jaar hun leverancier

van prepaid kaarten. En tegen het einde

van de zomer gaan ze zelfstandigen en

KMO’s ook leningen verstrekken.

Hun strategie is vrij duidelijk: ze willen

de omzet van hun netwerk verhogen.

In de VS hebben ze ongeveer 4.300 vestigingen

en in het buitenland nog eens

bijna evenveel. Ze verdienen niet alleen

meer aan bestaande klanten, als kers op

de taart trekken ze met deze financiële

diensten en producten ook nog eens

een nieuw cliënteel aan.

Deze Amerikaanse groep is niet de

enige distributeur die dit nieuwe

marktsegment aansnijdt. De tweede in

de sector, het Franse Carrefour, heeft zonet

nieuwe MasterCards gelanceerd als

voorsmaakje op de brede waaier financiële

diensten die ze overal in Europa

willen aanbieden.

In Latijns-Amerika zijn ze een multiservices

bank aan het uittesten en in

Europa willen ze niets minders dan een

paneuropese bank oprichten. Dit in een

sector die nog altijd verzwakt is door de

financiële crisis.

Eerste stap: de oprichting van een

platform dat bankkaarten kan uitgeven

die in de volledige Europese

betalingsruimte SEPA geldig zijn.

Carrefour biedt sinds 11 februari een

debet- en kredietkaart aan waar een

© REA/Reporters


eeks voordelen aan verbonden zijn:

verzekeringen (o.a. reisannulatieverzekering),

getrouwheidsprogramma’s

(bonuspunten, zelfs voor aankopen die

je buiten de Carrefourwinkels doet).

Volgende doelstelling: een contactloze

kaart (net zoals de Mobibkaart van de

MIVB) waardoor de klanten aankopen

van minder 25 euro kunnen betalen

zonder zelfs hun portefeuille te moeten

openen. Ze willen dat tegen het einde

van het jaar 2,5 miljoen mensen zo’n

kaart op zak hebben… Eigenlijk is de

groep al ver gevorderd met haar bankdiensten

die ze al in 14 landen aanbieden:

consumptiekredieten, verzekeringen

en zelfs spaarboekjes… Het

enige dat nog ontbreekt zijn zichtrekeningen

en hypothecaire leningen! In

Frankrijk werken ze nauw samen met

BNP Paribas en daar heeft Carrefour al

2,8 miljoen betaalkaarten uitgegeven.

Ze hebben voor 2,3 miljard euro consumentenkredieten

uitstaan en 400.000

spaarders vertrouwen hen hun appeltje

voor de dorst toe.

Hun gemeenschappelijk punt?

Flink wat kasmiddelen

Hoe kan je dat allemaal financieren?

Door hun grote kasoverschotten! Maar

ook omdat de groepen excellente ratings

hebben gekregen van de ratingagentschappen.

Zo kunnen hun bankdivisies

goedkoop geld ophalen. Veel

geldmiddelen, dat is het gemeenschappelijke

punt tussen al deze projecten.

Ook in de industrie beginnen ze ernstig

na te denken om hun bankiers opzij te

schuiven. Het Duitse Siemens zag ook

het licht tijdens de recente financiële

crisis. Ze willen een echte interne bank

met een eigen banklicentie oprichten.

Dit bedrijf uit München heeft daarvoor

net groen licht gekregen van de Duitse

financiële toezichthouder. Dit zal hen

de mogelijkheid geven om hun investeringen

te financieren en hun enorme

stroom aan liquiditeiten (maar liefst

9 miljard euro) te beheren. Zij hebben

helemaal niet de intentie om de particuliere

markt aan te spreken, ze zijn

binnen dit segment maar heel beperkt

actief. Bij de verkoop van engineering-

of energieprojecten worden de

financieringsoplossingen (kredieten en

garanties) hoe langer hoe belangrijker.

dossier Banken & Financiële Dienstverlening

Dankzij hun Belgisch coördinatiecentrum betaalt IKEA miljoenen euro’s minder

aan de fiscus, en dat is volstrekt wettelijk..

De crisis heeft deze tendens bovendien

nog verder versterkt, zo liet Siemens

weten in december. De ‘Siemens-bank’

gaat eerst in Duistland opgestart worden

maar ze voorzien voor de toekomst

ook activiteiten buiten de Duitse landsgrenzen.Andere

grote Duitse groepen

zoals Volkwagen of BMW hebben ook

bankdiensten voor hun klanten. Persoonlijke

leningen voor de aankoop

van een wagen zijn dan voor de hand

liggend. Spaarboekjes zijn dat al minder.De

traditionele concurrent van Siemens,

General Electric, is al veel eerder

die weg ingeslagen. Zij hebben financiële

diensten voor bedrijven en particulieren

en dat telt tegenwoordig voor

een derde van hun omzet. Factoring,

leasing, vlootbeheer (wagens), financiering

van industriële uitrustingen,

consumptiekredieten, autoleningen,

vastgoedleningen… Deze Amerikaanse

reus is al jaren actief in deze markt.

en flink wat verbeelding: IKEA

Hoe zouden we het IKEA-systeem kunnen

vergeten? Hun winst bedroeg vorig

jaar 2,5 miljard euro wat neerkomt op

een voor de distributiesector ongezien

marge van 11%. Dit hebben ze vooral te

danken aan hun financiële spitsvondigheid

zonder weerga. Deze Zweedse

meubelreus haalt zijn winst niet alleen

met hun spotgoedkope fabricagekosten

en onklopbare logistieke systeem. Dankzij

hun Belgisch coördinatiecentrum

betalen ze miljoenen euro’s minder

aan de fiscus waardoor ze maar 13% belastingen

betalen op hun winst. En dat

volkomen legaal.Onlangs heeft de pers

ook naar buiten gebracht dat de groep

gecontroleerd wordt door een heel discrete

stichting uit Liechtenstein. Samen

met een complex kluwen aan bedrijven

kunnen ze hun miljardenwinsten spreiden

over België, Nederland, Luxemburg,

Zwitserland, de Maagdeneilanden en

Cyprus. Maar dat is natuurlijk een ander

debat, zelfs als het ook te maken

heeft met de bankwereld: belastingontwijking.

Michael Grosjean

Het Duitse Siemens zag ook het licht tijdens de recente

financiële crisis. Ze willen een echte interne bank met een

eigen banklicentie oprichten. Dit bedrijf uit München

heeft daarvoor net groen licht gekregen van de Duitse

financiële toezichthouder. Dit zal hen de mogelijkheid

geven om hun investeringen te financieren en hun

enorme stroom aan liquiditeiten (maar liefst 9 miljard

euro) te beheren.

47

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


48

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

Bedrijfsprofiel

© Don Hammond / Design Pics Inc./Reporters

Belgacom

Cloud computing, de ICT-trend voor kmo’s

De term cloud computing komt van het wolkje dat in presentaties wordt gebruikt om netwerken aan te duiden..

ICT is verweven met zowat alle processen van een bedrijf. Moeten ondernemingen daarom

ook zélf instaan voor al hun ICT-activiteiten? Vandaag denkt men daar helemaal anders

over dan vroeger. De huidige technologie maakt het immers mogelijk om ICT -ondersteuning

als een vorm van dienstverlening aan te kopen. Steeds meer bedrijven volgen dat denk-

spoor. Met de recentste technologieën is het immers mogelijk voor de kmo om heel z’n IT- &

ICT-infrastructuur te outsourcen. Dit heet het zogenaamde cloud computing-model. Zo krijgt

de kmo toegang tot de meest performante IT & ICT applicaties, zonder zware investeringen

in infrastuctuur en het onderhoud ervan te moeten doen.

Van aankoop- naar huurmodel

Bij cloud computing worden software en applicaties gehuurd

op een server in een extern datacenter. Dat betekent

dat de kmo niet meer die Office-pakketten of ERP-applicaties

moet aankopen, maar dat hij deze pakketten kan huren

op maat van z’n behoeften.

Deze applicaties draaien ook niet meer op eigen, lokale

servers, maar op krachtige servers in externe datacenters.

Op deze servers huurt de onderneming opslagruimte en

computerkracht. De verbinding tussen de onderneming

en het datacenter loopt via krachtige en betrouwbare netwerkoplossingen,

al of niet via het internet.

Veel meer mogelijkheden

Met cloud computing krijgen kmo’s toegang tot nagenoeg

dezelfde ICT-mogelijkheden als grote bedrijven.

Zowel op vlak van applicaties als op vlak van computerkracht.

Zonder zelf te moeten instaan voor de complexiteit

ervan.

Want ook al heeft de kmo-markt heel specifieke ICT-behoeften,

de complexiteit ervan is vaak vergelijkbaar met

die van grote bedrijven.

Cloud computing is een model dat de operationele kopzorgen

van ICT-managers wegneemt, zodat ze zich kunnen

focussen op hun kerntaken.


“Bedrijven zien in cloud computing een opportuniteit om hun investering in de

eigen ICT-infrastructuur af te bouwen.”

U betaalt voor wat u verbruikt.

Cloud computing maakt ook de kostenstructuur van een

specifieke ICT-dienst transparant en voorspelbaar. Hebt

u tijdelijk meer capaciteit nodig, dan moet heel de infrastructuur

niet aangepast worden. Men betaalt alleen voor

de servers, de computerkracht en de opslagruimte.

Bedrijven zien in cloud computing dan ook een opportuniteit

om hun investering in de eigen ICT-infrastructuur

af te bouwen.

Het belang van een betrouwbaar netwerk.

Het hele cloud-concept staat of valt met de capaciteit en

de beschikbaarheid van het netwerk.

Bandbreedte is cruciaal. Naarmate een onderneming

meer infrastructuur en applicaties onder de vorm van

een dienst aankoopt bij een externe leverancier, neemt de

druk op het netwerk toe.

IT wordt dan zowat synoniem met het netwerk. Omdat de

diensten waar de onderneming gebruik van maakt over

het netwerk loopt, is er extra aandacht nodig voor de capaciteit,

schaalbaarheid en veiligheid.

Niet elk datacenter is geschikt.

Het spreekt voor zich dat een onderneming in het cloudmodel

moet kunnen terugvallen op hyperbeveiligde

externe datacenters. De prestaties van een datacenter

op vlak redundantie, klimaatbeheersing , automatische

brandblussystemen en back-upstroomvoorzieningen

worden uitgedrukt in de zgn. Tier-classificaties.

De hoogste gekwalificeerde datacenters Tier III & Tier IV

bieden een operationaliteit van 99,99% en garanderen

Om kmo’s op maat te kunnen dienen, richtte Belgacom een aparte bedrijfsorganisatie

op die zich enkel op die kmo-klanten toespitst. Daardoor krijgen kmo’s toegang tot

de meest performante ICT oplossingen. Ook voor Cloud Computing is Belgacom de

best geplaatste partner. “Een goed netwerk en een beveiligd datacenter zijn voor

Cloud Computing essentieel en net daar heeft Belgacom Groep een unieke positie.

Z’n netwerk is een van de beste ter wereld en bovendien beschikt Belgacom als enige

in België over 3 Tier III-datacenters. Maar cruciaal in Cloud Computing is ook service

en bereikbaarheid. Daarvoor staan meer dan 350 specialisten in onze kmo-afdeling

garant”, zegt verkoopdirecteur Partrick Bakowski.

Patrick Bakowski, Director Sales Belgacom

Bedrijfsprofiel

zo maximale ‘business continuity’ voor z’n klanten. Voor

cloud computing zijn de hoogste kwalificaties aanbevolen.

Betrouwbare partner

Essentieel in het cloud computing-model is dat de onderneming

kan terugvallen op een betrouwbare partner. Een

partner die makkelijk bereikbaar is en totaaloplossingen

kan aanbieden. Doordat de verschillende componenten

in het Cloud-model (applicaties, datacenter en netwerk)

zo met elkaar verweven zijn, is het beter met 1 partner te

werken in plaats van met 3 leveranciers.

In het licht van de ‘business continuity’ moet deze partner

ook financieel gezond zijn. Niet alleen om een langetermijnsamenwerking

te kunnen garanderen, maar ook om

zich de laatste innovaties te kunnen eigen maken en te

implementeren.

Niet alles moet in de cloud.

Cloud computing betekent een belangrijke omschakeling

van het ICT-benadering van een onderneming. Het vraagt

een mentaliteitswijziging die niet zo evident is.

In de praktijk kiezen de meeste bedrijven niet voor een

zwart-witbenadering. Bepaalde bedrijfskritische applicaties

wil men vaak graag op de eigen site behouden. Daarnaast

zijn er andere aspecten van de ICT-omgeving – bijvoorbeeld

infrastructuurcomponenten als beveiliging en

opslag – die wél naar de cloud mogen verhuizen.

Patrick Bakowski

Director Sales Belgacom

49

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


CLOUD ZOEKT KMO

Wiіn * de laatste niіeuwe cloud computiіng technologiіeën

voor uw bedriіjјf!

Bezoek onze siіte en vertel ons waarom uw bedriіjјf deze IІCT-boost verdiіent.

De sterkste verhalen vallen iіn de priіjјzen * .

Neem deel op www.cloudzoektkmo.be

OVERTUIІG ONS & WIІN * DIІT PAKKET VOOR UW BEDRIІJЈF:

+

Wiіndows IІntune

Werk altiіjјd en overal

samen, deel eenvoudiіg

iіnformatiіe en verhoog

uw productiіviіteiіt.

Beheer en beveiіliіg

uw pc’s waar u ook

bent.

* U kan het wedstriіjјdreglement consulteren op de websiіte www.cloudzoektkmo.be

+ Gratiіs consultiіng

Adviіes, ondersteuniіng

en iіnstallatiіe door een

Miіcrosoft partner.


DOSSIER

Dossier ICT

Nieuwe technologieën: vriend of vijand? 51

Apple, Google, Microsoft:

De titanen strijden om de touch screen 54

Telefonie over internet 57

INFORMATICA EN

VERANTWOORDELIJKHEID

Nieuwe technologieën:

vriend of vijand?

Een op vier softwareprogramma’s is gestolen. Voor de ontwikkelaars komt dat neer op een jaar-

lijks verlies van 250 miljoen euro. Bedrijven die een officiële audit over de vloer krijgen, kunnen re-

kenen op een boete die gemiddeld 45.000 euro bedraagt. Voeg daar nog eens de andere gevaren

bij: internet, diefstal van vertrouwelijke gegevens en patenten, het uitvallen van het netwerk en

de daardoor veroorzaakte exploitatieverliezen… Bedrijfsleiders hebben een grote burgerlijke en

strafrechterlijke aansprakelijkheid, gewoon omdat ze hun IT-infrastructuur gebruiken. Hoe kan je

de risico’s verminderen? Een expert van Microsoft gaf ons uitleg.

Bedreven hackers vormen een

echte bedreiging voor ondernemingen:

ze kunnen het netwerk

binnendringen, beschadigen en gegevens

stelen… Maar niet alle gevaren

komen van buiten. De werkgever stelt

zijn personeel PC’s ter beschikking

zonder dat hij volledig kan controleren

hoe ze er mee omspringen. Een voorbeeld:

een werknemer heeft op zijn PC

rechten als administrator om hem toe

te laten thuis zijn printer te installeren.

De kans bestaat dat hij te goeder

trouw nog enkele programma’s toevoegt

zonder dat de IT-verantwoordelijke

daarvan op de hoogte is. Hoe kan

een bedrijf weten of ze in orde zijn met

al hun licenties? Dat is wel belangrijk

want het is de bedrijfsleider die er voor

verantwoordelijk is…

Bedrijfsleiders hebben een grote burgerlijke

en strafrechterlijke aansprakelijkheid, gewoon

omdat ze hun IT-infrastructuur gebruiken.

© Imago/Reporters

51

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


52

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier ICT

© PhotoAlto/Reporters

Illegale software: 45.000 €

boete

Elk jaar verliest de industrie 250

miljoen euro aan piraterij. Als

aanverwante activiteiten zoals

de retail-verkoop meegeteld

worden, mag je dit cijfer met zeven

vermenigvuldigen. Ook zij hebben

geen baat bij illegaal gedownloade

programma’s. Het aantal illegale

programma’s daalt weliswaar

maar staat toch nog altijd voor een

verrassende 25%. “Bij gebrek aan een

echt ‘stockbeheer’ kan het ‘schuldig

verzuim’ van de verantwoordelijke

het bedrijf duur te staan komen.

Als de Business Software Alliance

(BSA) een audit uitvoert, kan de

eindrekening, met inbegrip van de

te betalen softwarelicenties, oplopen

tot 45.000 euro,” verduidelijkt

Vincent Cornet. Hij is Software Asset

Management Lead bij Microsoft. Als

je de BSA liever niet achter je aan

krijgt, kan je meer informatie vinden

op www.bsaonline.be/nl. Het aantal

geschillen steeg in 2010 trouwens

met 20%.

30% minder kosten

Een groot deel van het probleem kan

opgelost worden door het informa-

“Bij gebrek aan een echt ‘stockbeheer’ kan het ‘schuldig

verzuim’ van de verantwoordelijke het bedrijf duur te staan

komen. Als de Business Software Alliance (BSA) een audit

uitvoert, kan de eindrekening, met inbegrip van de te betalen

softwarelicenties, oplopen tot 45.000 euro.”

Vincent Cornet, Software Asset Management Lead bij Microsoft

ticapark goed te beheren. Zo kan je

in het arbeidsreglement opnemen

wat wel en niet kan. Dat verbetert de

‘compliance’. Door de voorraad aangekochte,

gebruikte en hergebruikte

programma’s goed te beheren, kan je

tot 30% besparen. “Als een werknemer

het bedrijf verlaat, haal je zijn PC uit

omloop, maar wat doe je dan met de

gebruikte licenties?” vraagt Vincent

Cornet zich af.

Goede intenties en de praktijk…

De IT-dienst kan een rem zetten op

het installeren van programma’s, het

kopiëren van gegevens op externe

harde schijven en de toegang tot bepaalde

websites. “Het is belangrijk

om een goed evenwicht te vinden

tussen (strenge) beperkingen en de

tijd die nodig is om dat allemaal te

configureren en uitzonderingen toe te

staan,” benadrukt de man van Microsoft.

“KMO’s denken verkeerdelijk dat

ze ingedekt zijn door hun uitbestedingscontract.

Maar het contract zegt

daarover niets en externen kunnen

ook niet instaan voor alles wat er op

dat vlak in het bedrijf gebeurt.”

Eenvoudige en gratis software

Bedrijfsleiders zijn vaak verrast als ze

zien welke legale en illage programma’s

aanwezig zijn. Daarom kiezen

er elk jaar 2500 van hen voor een

screening door Microsoft. “Daarna

worden de gepaste maatregelen genomen

en op deze manier verminderen

we beetje bij beetje het aandeel illegale

software,” vervolgt Vincent Cornet.

Cloud Computing, de oplossing?

Dat valt moeilijk te voorspellen. In dit

geval bevinden zowel de software als

de gegevens zich in externe data centers

die vaak ook veel beter beveiligd

zijn. De leverancier van de software is

dan verantwoordelijk. Hij kan via een

url de toegang openen en afsluiten als

er niet langer betaald wordt. Door de

toegang beter te beheren, kunnen de

risico’s verlaagd worden.

Sylvie Cousin


Van netwerk tot cloud

computing, Belgacom biedt

kmo’s ICT op maat.

ICT speelt een centrale rol in uw onderneming. Van uw computer in uw thuiskantoor

tot de servers in een datacenter. Belgacom biedt u betrouwbare ICT-oplossingen

op maat van uw kmo. Of het nu gaat over netwerkinfrastructuur en beveiliging, de

integratie van vaste en mobiele telefonie, datacenters, applicaties en cloud computing.

Meer info? www.belgacom.be/bizz


54

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier ICT

MICROSOFT, APPLE, GOOGLE:

De titanen strijden om de touch screen

Als we het over mobiel internet hebben, denkt iedereen automatisch aan de iPhone van Apple.

Maar dit pareltje dat in 2007 op de markt kwam, is al lang niet meer alleen in deze boomende

markt. Google heeft zijn exploitatiesysteem Android eerst aan de concurrentie van Apple aange-

boden en komt nu ook met een eigen smartphone op de markt: de Nexus One. Kort daarvoor liet

ook Microsoft van zich horen met de lancering van hun mobiele omgeving Windows Phone 7…

Die twee reuzen beginnen

trouwens hoe langer hoe

meer op elkaar te gelijken.

Tot nu toe was het Apple dat revolutionaire

producten lanceerde. Nu zijn

ze niet meer alleen.

Op vijf januari kondigde Google met

veel vertoon aan dat ze een nieuwe

smartphone met aanraakscherm op

de markt gaan brengen: de Nexus

One.Het hoeft geen betoog dat dit

nieuwste technologische speeltje op

Android draait. Google verkoopt dit

open besturingssysteem via een van

hun websites.Dezelfde dag kondigt

Apple aan dat ze Quattro Wireless

overgekocht hebben voor de mooie

som van 275 miljoen dollar.

Dit bedrijf verkoopt advertenties op

het internet en schittert uit in doelgerichte

advertising dankzij de analyse

van de gebruikspatronen van de

eigenaars van smartphones.

Het ziet ernaar dat de twee giganten,

wiens hoofdzetels in Silicon Valley

maar op 15 km afstand van elkaar liggen,

hetzelfde doel nastreven.

Is hun alliantie tegen het almachtige

Microsoft op haar laatste benen aan

het lopen? Sinds Google in 2007

Android op de markt gebracht heeft,

is er natuurlijk het een en ander veranderd.

Toen werd immers duidelijk

Steve Ballmer,

CEO van Microsoft.

© DPA/Reporters

Windows Phone 7, Nexus One van Google en de iPhone 4 van Apple.

dat de twee bedrijven op een dag het

marksegment voor intelligente gsm’s

onder elkaar zouden moeten verdelen.

Van in het prille begin was Apple

de marktleider met hun iPhone.

Later kwamen ook Samsung, Nokia

en anderen zoals Research in Motion

een graantje meepikken.

Tot dan zaten Google en Apple comfortabel

beschut in het eigen nichemarkten

maar ondertussen is de

onderlinge sfeer al stukken minder.

Vorige zomer heeft Apple twee

Google-applicaties geweigerd die

voor haar iPhone-klanten bedoeld

© AP/Reporters

waren. Een duidelijk teken dat de

samenwerking het moet afleggen

tegen hun onderlinge concurrentie.

Sinds augustus zetelt Eric Schmidt,

de CEO van Google, niet langer in de

raad van bestuur van Apple. “Jammer

genoeg is Google nu actief in de core

business van Apple” liet de legendarische

topman van Apple, Steve Jobs,

zich daarover ontvallen.

Open oorlog

© AP/Reporters

© AP/Reporters

Ondertussen kunnen we zonder meer

stellen dat er een open oorlog aan de

gang is: met de Nexus One gaat Google

“Het is niet omdat ze Bing uitgekozen hebben voor het

iPhone-platform dat er ook een strategische alliantie in

de lucht hangt. Het is eerder omdat Bing heel positieve

kritieken heeft gekregen. Veel opinion makers hebben op

de informaticabeurs, die in februari in Barcelona doorging,

bevestigd dat Microsoft zich voor geruime tijd op een

derde plaats in deze markt gaat installeren. Dit dankzij de

slagkracht van fabrikanten zoals Nokia en Samsung.”

Jeroen Vanhees,

verantwoordelijke Windows Mobile bij Microsoft Belgium


“Ik ken Fujitsu

sinds mijn studies

in Japan, dus ik

vertrouw dat.”

Axel Enthoven,

voorzitter Enthoven Associates.

Axel Enthoven, voorzitter Enthoven Associates.

Alain Knaepen, MindQuest, Official Fujitsu Partner.

Vertrouwen is als een huis. Dat bouw je op en dat neemt zijn tijd. Axel Enthoven,

stichter en voorzitter van een gerenommeerd en wereldberoemd design bureau, werkt

al elf jaar samen met Alain Knaepen van MindQuest, een Fujitsu Partner. Aan de basis

van deze lange samenwerking ligt een wederzijds vertrouwen dat sinds zes jaar wordt

versterkt door de doordachte technologie en intelligente energie besparende

ICT toepassingen die Fujitsu biedt. Met een uitgesproken visie op duurzaam

ondernemen en als leverancier van hoogwaardige ICT oplossingen voor grote,

middelgrote en kleinere bedrijven heeft Fujitsu wereldwijd een Top 4 positie verworven.

Surf naar http://be.fujitsu.com/nl/onlinepromo wanneer u meer wilt weten over

wat Fujitsu voor u en uw bedrijf kan betekenen.

shaping tomorrow with you


56

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

dossier ICT

de directe concurrentie aan met de

groep uit Cupertino. Ook Apple laat

zich niet onbetuigd en wil de enorme

reclamemarkt aansnijden in het

smartphone segment. Iets wat Google

al eerder gedaan had op het gewone

internet.

Dan zijn er nog de webbrowsers. Met

Chrome bekampt Google al lange tijd

Apple Safari en nu willen ze ook de

markt voor tablet PC’s veroveren. Dat

laatste is dan weer het nieuwste troetelkindje

van Apple… Met het Chromebesturingssysteem

heeft Google alvast

een concurrent voor Mac OS in huis.

Betekent dit dat de kaarten opnieuw

geschud worden? In deze strijd zou Apple

wel eens een alliantie kunnen aangaan

met eeuwige rivaal Microsoft.

Dit is niet zo vergezocht, Apple heeft

immers een nieuwe iPhone-applicatie

geïntroduceerd die toelaat om de zoekmotor

Bing van Microsoft te gebruiken.

De markt beschouwt de diensten

van Bing (zoekmotor, kaarten,…) nog

een maatje kleiner dan die van Google

maar het is wel duidelijk dat Microsoft

daarmee Google op eigen domein wil

beconcurreren. En als Google verder

blijft binnendringen in het privéleven

van de internetters zou de balans uiteindelijk

wel eens in de andere richting

kunnen doorslaan…

Eric Schmidt,

CEO van Google.

Met de Nexus One gaat Google de directe concurrentie aan met de

groep uit Cupertino. Ook Apple laat zich niet onbetuigd en wil de

enorme reclamemarkt aansnijden in het smartphone segment. Iets

wat Google al eerder gedaan had op het gewone internet.

Steve Jobs, CEO van Apple.

© AP/Reporters

Windows Phone 7, het derde

besturingssysteem

Het gaat er op het slagveld blijkbaar

nog niet hevig genoeg aan toe.

Daarom heeft de koning van de

besturingssystemen voor PC’s met

Windows Phone 7 een eigen OS voor

smartphones op de markt gebracht.

Sinds 21 oktober staat het al op de

toestellen van grote marktspelers

zoals Nokia, Samsung en Dell.

Natuurlijk wordt er ook gestreden

om marktaandelen. Alle spelers

houden hun marktaandeel voor

zich, maar de groep van Bill Gates

is in elk geval sterk gestart. “Begin

januari hadden ze al meer dan 2.000

licenties verkocht aan fabrikanten

en op 2 miljoen producten draait een

Windows-product,” beweert Jeroen

Van Hees van Microsoft België. “Dat

is een veelbelovend begin, vooral

omdat dit systeem nog maar in vijf

talen beschikbaar is: Engels, Frans,

Italiaans, Duits en Spaans. Van zodra

daar in de loop van 2011 andere

talen bijkomen gaat de verkoop echt

beginnen te lopen.”

Ook op het vlak van applicaties loopt

het vlot. Het studiebureau “Gartner

schatte dat er tussen 5.000 en 10.000

beschikbare applicaties nodig zijn

om geloofwaardig over te komen.

Na drie maanden zitten we al aan

10.000… We hebben geen sprint

gehouden in functie van de lancering

van een enkel toestel. Het was eerder

een marathon waarbij we de nadruk

legden op onze sterke punten:

aangenaam, snel, een logische

groepering van de applicaties en

het updaten van de gegevens. Dat

blijkt in de smaak te vallen: 93% van

de gebruikers zijn tevreden of heel

tevreden over ons nieuw OS voor

mobiles en 90% van hen zou het aan

anderen aanbevelen,” benadrukt

Jeroen Van Hees.

Wat denkt hij van een strategische

alliantie met Apple? Blijkbaar gelooft

hij daar niet echt in. “Het is niet

omdat ze Bing uitgekozen hebben

voor het iPhone-platform dat er ook

een strategische alliantie in de lucht

hangt. Het is eerder omdat Bing heel

positieve kritieken heeft gekregen.

Veel opinion makers hebben op de

informaticabeurs, die in februari in

Barcelona doorging, bevestigd dat

Microsoft zich voor geruime tijd op

een derde plaats in deze markt gaat

installeren. Dit dankzij de slagkracht

van fabrikanten zoals Nokia en

Samsung.”

Een ding is zeker: de drie titanen zijn

de strijd aangegaan voor de mobiele

internetmarkt. Ze hebben het trouwens

alle drie nauwelijks nog over de

PC-markt waarvoor ze vroeger vechtend

over de vloer rolden. De verkoopcijfers

zijn in elk geval onovertroffen.

De inkomsten die Apple haalt uit

hun Mac-computers dalen langzaam,

maar de iPhone is een echte goudmijn.

Van 631 miljoen dollar in 2007

steeg dit een duizelingwekkende… 21

miljard dollar voor dit jaar. Volgend

jaar gaan draagbare toestellen de

helft van de groepsomzet voor hun

rekening nemen. Bovendien krijgen

ze daar ook nog een mooie bonus bovenop:

ze kunnen de content volledig

controleren. Elke verkochte applicatie

levert Apple een commissie van 30%

op en van de advertenties strijken ze

ook 40% op. En dan vergeten we nog

de muziek, films en boeken die ze via

iTunes aan de man brengen: ook van

deze verkopen verdwijnt 30% naar

de rekeningen van Apple. Het is niet

verwonderlijk dat ze links en rechts

voor wat jalousie zorgen

Michael Grosjean

De inkomsten die Apple haalt uit hun Mac-computers dalen

langzaam, maar de iPhone is een echte goudmijn. Van 631

miljoen dollar in 2007 steeg dit een duizelingwekkende… 21

miljard dollar voor dit jaar.


TELECOMMUNICATIE

Telefonie over internet

KMO’s opgelet! Goed nieuws voor de telefoonrekeningen! De technolo-

gische vooruitgang op het vlak van de nieuwe generatie gsm’s en de band-

breedte opent nieuwe horizonten. Door met verschillende operatoren en

netwerken te jongleren verdwijnen de grenzen en vermindert het aantal

tussenpersonen.

Verschillende spelers bieden innovaties

aan voor van een gsm naar

een andere gsm of vaste telefoon

te bellen. Een betere bereikbaarheid, meer

comfort en minder kosten… IDATE (Institut

de l’Audiovisuel et des Télécommunications

en Europe) voorziet dat nog dit jaar ongeveer

75% van de lijnen met snelle IP-poorten

gaan werken.

Verschillende spelers bieden innovaties aan

voor van een gsm naar een andere gsm of vaste

telefoon te bellen.

© PhotoAlto/Reporters

Binnen 1 of 2 jaar gaan zelfs 90 tot 95% van

de oproepen deze technologie (VoIP) gebruiken.

Dat maakt communicatie over snelle

internetlijnen (ADSL, XDSL, 3G, Satellite of

kabel) mogelijk waardoor we over HD-telefonie

kunnen spreken. In België gaat 92%

van de internetabonnementen over wifi beschikken.

Lagere facturen

Over 20 jaar gaan de mobiele telefonie-operatoren

dertig maal meer datatransmissie

over hun netwerken zien gaan. De druk op

de netwerken moet dus dalen en een deel

van deze traffic zal elders haar weg moeten

vinden. Dat kan door wifi te gebruiken. De

ruimtelijke dekking daarvan is heel beperkt

maar het netwerk wordt wel nauwelijks belast.

Cherry maakt van dit principe gebruik.

Mondial Telecom heeft deze applicatie in

2008 op de markt gebracht en zorgde daarmee

meteen voor een première. Andere

spelers zijn ook aan het innoveren geslagen

“Virtuele telefonie is voor

gewone telefonie wat e-mail

voor de gewone post was.”

Olivier Vermeersch,

CEO van Nomado Telecom

om low cost met goede kwaliteit te kunnen

aanbieden. Denk maar aan VoIP-aanbieders

zoals de pionier Skype. Maar ook Nomado

Telecom is op de kar gesprongen, zij laten

toe om gratis te bellen als je dat via internet

doet, daarnaast gebruiken ze het internet

ook om goedkope oproepen naar gsm’s of

vaste toestellen mogelijk te maken.

Wifi als gsm-antenne

Het grootste deel van de gsm-oproepen gebeuren

vanuit een min of meer vaste plaats

en smartphones en tablet PC’s gaan tegen

dossier ICT


dossier ICT

Oproepen tussen gebruikers zijn gratis en

bellen naar andere gsm’s of vaste toestellen

kunnen tot 50% goedkoper zijn.

2014 een derde van de markt inpalmen. Deze vaststelling

heeft Mondial Telecom ertoe aangezet om een toepassing

te ontwikkelen die toelaat om een oproep automatisch

van een gsm-netwerk naar een wifi-netwerk over te

schakelen van zodra er zo’n netwerk gedetecteerd wordt.

Dat ontlast de mobiele netwerken en maakt het mogelijk

om (ononderbroken) tegen de laagste prijs te bellen

aangezien de wifi-verbinding en de gegevensoverdracht

via internet gratis is. Cherry is heel eenvoudig te installeren:

het volstaat om de toepassing op een smartphone

te downloaden. Alle nummers en adressenboekjes blijven

uiteraard behouden. Van zodra het toestel een wifinetwerk

detecteert, gaat het automatisch een verbinding

maken en de oproep via internet verzorgen zonder dat de

gebruiker iets moet doen. Een Cherry-icoontje toont welke

netwerken actief zijn.

Cherry: de gebruikers dragen een steentje bij

Mondial Telecom wil voor Cherry een onberispelijke kwaliteit

en daarom doen ze beroep op de gebruikers. Ze hebben

toenadering gezocht tot de virtuele telefoonoperator

Mobile Viking en ‘mogen’ hun abonneebestand gebruiken.

De resultaten van de testen die ze enkele weken uitgevoerd

hebben: de applicatie van Cherry blijkt nuttig en

53% vindt het eenvoudig om te gebruiken. In de toekomst

willen ze bij een specifiek uitgekozen publiek testen en

een nieuw product uitproberen. Jan met de pet zal nog

© PhotoAlto/Reporters

even moeten wachten want daarvoor moet de applicatie

zo eenvoudig mogelijk worden en ook nog in prijs dalen.

“Maar daar gaat snel verandering in komen” horen we van

Bernard Noël de Burlin, CEO van Mondial Telecom. Hoe zit

het dan met de bedrijven? “Zij kunnen ook meeprofiteren

van onze R&D-inspanningen. Door de B2B-technologie

opnieuw te recycleren, kunnen we bijvoorbeeld de gsm’s

van de werknemers toevoegen aan de PABX-centrales van

de ondernemingen: Fixed Mobile Convergence” vertelt

Davy Van De Moere, Head of R&D (Mondial Telecom).

Alle oproepen aan lokaal tarief

Skype heeft telefonie via internet populair gemaakt. Ondertussen

worstelt dit bedrijf dat door eBay werd overgekocht

met problemen in verband met de kwaliteit, financiering

en veiligheid. Nomado ziet zichzelf als een low

cost-operator die zich toespitst op de kwaliteit en mogelijkheden.

Zij zijn beter geplaatst om de business-markt

te bespelen. Oproepen tussen gebruikers zijn gratis en

bellen naar andere gsm’s of vaste toestellen kunnen tot

50% goedkoper zijn, afhankelijk van de tarieven die de

buitenwacht aanrekent. Olivier Vermeersch (Nomado):

“80% van onze bestemmingen zijn goedkoper dan bij Skype

en wij bieden ook plaatselijke nummers in 55 landen

aan. Een Belgisch bedrijf dat zich in Spanje wil vestigen,

neemt een Spaans nummer. De oproepen van de plaatselijke

markt worden gratis doorgestuurd dankzij onze overeenkomsten

met de buitenlandse operatoren.” Nomado is

compatibel met alle smartphones. Voor vaste toestellen

is er een adapter nodig. Hun eigen HD-toestellen zijn al

voorgeprogrammeerd en kunnen het dus zonder doen.

Op computers en 3G-gsm’s installeren ze een eenvoudig

programma dat als een soort virtuele telefoon werkt. Ook

Mondial Telecom heeft een toepassing ontwikkeld

die toelaat om een oproep automatisch van een gsmnetwerk

naar een wifi-netwerk over te schakelen van

zodra er zo’n netwerk gedetecteerd wordt.

Bernard Noël de Burlin, CEO van Mondial Telecom

voor de klassieke gsm’s hebben ze een oplossing “via de

call back. De klant belt een gratis intern nummer en de

centrale verbindt dan door aan lokaal tarief, ongeacht de

plaats waar de beller zich bevindt” antwoordt Olivier Vermeersch.

Hij is ook al op zoek naar nieuwe opties voor virtuele

telefooncentrales (Cloud Computing). Deze zouden

dan 60 euro per jaar kosten in plaats van de 100 euro per

maand voor traditionele centrales. Deze centrales kunnen

van op afstand geconfigureerd worden, dankzij de online

helpfunctie via chat.De CEO van Nomado vat het voor ons

nog eens bondig samen: “Virtuele telefonie is voor gewone

telefonie wat e-mail voor de gewone post was.”

Sylvie Cousin


AGENDA

Management

& Human Resources

Opleiding

Community Involvement Day

Donderdag 7 april 2011 – van 16u30 tot 21h

Les clés d’une gestion de projets réussie

Donderdag 7 april 2011 - van 9u tot 17u

Mieux écouter pour mieux manager

Dinsdagen 3 mei en 10 mei 2011

Techniques de réunion

Vrijdag 6 mei 2011 - van 9u tot 12u30

Pourquoi faire évoluer votre infrastructure

informatique ?

Woensdag 11 mei 2011 – van 12u30 tot 17u

Faire faire ou comment réussir la délégation

responsable

Dinsdag 17 mei 2011 – van 9u tot 17u30

J’améliore rapidement et de manière durable

la performance des activités de mon entreprise

Woensdag 25 mei 2011 – van 9u tot 17u30

Organisatie

Gagnez 12 ans d’expérience professionnelle

en 1 an : Alter Ego –

Assistante de direction Vanaf september 2011

– van 9 tot 13 uur

Plus de 90 trucs pratiques pour mieux gérer

votre temps

Dinsdag 22 maart 2011, vrijdag 6 mei 2011- van

9 tot 17 uur

Affirmez-vous dans vos relations professionnelles

Donderdagen 28 april en 19 mei 2011

Affirmez-vous dans vos relations professionnelles

Donderdagen 28 april en 19 mei 2011

Plus de 90 trucs pratiques pour mieux gérer

votre temps

Donderdag 12 mei 2011, Vrijdag 6 mei 2011-

van 9u tot 17u

Gagnez 12 ans d’expérience professionnelle

en 1 an : Alter Ego

Assistante de direction

Vanaf september 2011 – van 9u tot 13u

Sales & Marketing

Special Starters : Le networking ou comment

développer votre activité grâce à votre réseau

relationnel

Donderdag 26 mei 2011 van 9u tot 12u30

Nouveau : Cycle marketing pour PME Oktober

2011 tot juni 2012

Infos : Brigitte van der Mensbrugghe 02 643

78 30 – bvdm@beci.be

Sociale wetgeving

Séminaries

Comment conclure une CCT d’entreprise et

quels pièges éviter ?

Jean-Philippe Cordier, Assistant en droit social

à l’ULB, Maître de conférences à l’UCL et avocat

associé Stibbe - Maandag 14 maart 2011

van 14 tot 17 uur

Beci HR Lunch

Mettez à profit votre temps de midi pour

prendre connaissance de l’actualité sociale,

Olivier Rijckaert, Avocat associé Field Fisher

Waterhouse,Vrijdag 29 april en 17 juni 2011

van 11u tot 13u

Les vacances annuelles des employésBrigitte

Van de Velde, Conseillère juridique Secrétariat

Social d’Entreprises Partena HR

Donderdag 5 mei 2011 van 14u tot 17u

Ces clauses du contrat de travail qui font la

différence

Colette Mousset, Legal Advisor en droit social

et en droit du travail Secrétariat Social Securex

Dinsdag 10 mei 2011 van 14u tot 17u

Les moyens d’action face à un comportement

fautif dans l’entreprise

Patricia Meeremans, Juriste spécialisée en

droit social/droit du travail

Donderdag 26 mei 2011 van 14u tot 17u

Frédéric Simon

T +32 2 643 78 17 – fs@beci.be

Handelswetgeving

Apprenez à décortiquer les comptes de la

partie adverse

Vrijdagen 13 mei en 20 mei 2011 - van 14 tot

17 uur

Internationale afdeling BECI

Training on International Sales & Marketing

Learn how to make your product an international

selling success. Part of International

Business Academy - Wednesday 30 March 2011

Sopsed Cocktail Networking EU – EAST

AFRICA

Thursday 21 April 2011 from 18.30h till 21h

Info session on Digichambers & Certificats of

origin

Tuesday 26 April from 14h till 16h

‘Good Morning Brussels’ with Vincent Van

Quickenborne

Belgian Federal Minister for Enterprise and

Simplification will address the subject of

Intellectual Property in a European context.

Part of International Business Academy.

Wednesday 27 April 2011- from 9 am till 10.30

am – Breakfast meeting

Info session on carnets ATA

Tuesday 3 May from 14h till 16h

Information meeting “Boost your export” and

speed dating with expert

Information on the new individual accompaniment

program for exporting companies

Thursday 12 May from 11.45am till 14.15pm

Information session on program and services

of Enterprise Europe Brussels

Enterprise Europe Network offers you a wide

variety of services. Come and discover which

one suits you best.

To be confirmed

Incoming Delegation from Turkey

Brussels companies will have the opportunity

to network with an important business delegation

from Turkey

Friday 13 May 2011

Brokerage Event Futurallia USA

Business to business meetings with companies

from over 30 countries and key industry

sectors, forming unique networking opportunities

with more than 800 businesses from

around the world.

Wednesday 18 May till Friday 20 May 2011

Training on Commercial Finance

What kind of loans can you obtain to run your

business?

Which services can you expect? Part of International

Business Academy.

Wednesday 25 May 2011- from 10 am till 13 pm

followed by a networking lunch

Seminar on the Services Directive

Information session on the EU Directive on

services in the internal market.

Thursday 9 June 2011

Seminar on Brand protection

Information session on brand protection with

a special focus on China.

Monday 13 June 2011

Seminar on EU funding and tenders

Practical information and case studies on

existing EU tender opportunities

Thursday 23 June 2011

Club Paris-Bruxelles

Incoming delegation from Paris composed of

businessmen and investors.

Training on CE-Marking

What are the requirements for obtaining CE

marking? Advantages?

Part of International Business Academy

Wednesday 29 June 2011- from 10 am till 13 pm

followed by a networking lunch

Beci’s International Department on

02/643.78.02. or cg@beci.be

Events

26/03/2011 BECI Golf Trophy

28/03/2011 BECI Garden Party

www.beci.be/events

events@beci.be

59

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK


60

N°4 - APRIL 2011 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*

A Gustum BVBA


Adam Fanny NP


Biomim - Greenloop NVCabuy Didier BVBA

Delmarcelle Arnaud NP


Dynamic Resources Consult BVBA
Eco Windows BVBA
Flying Brain BVBA


Franckartline BVBAGénérale des Restaurants NVGoogle Belgium NV

InvCollection


Legaltime BVBAMbela Jean-Michel NP


My Agency - BlueSky Training NV
Seca Benelux BVBA
Sodema BVBA


Synergy Consult sc BVBA


The House of Sales BVBA

Tribal Vsion Europe SPRL


Zen Car Brussels BVBA


Projectgegevens
Brussels Enterprises Commerce &

Industry

Afrika-Verein e.V

Netherlands-African Business Council

Centre for Mediation & Arbitration, Paris

Paris Chamber of Commerce & Industry

Addis Ababa Chamber of Commerce &

Sectoral Associations

Burundi Federal Chamber of Commerce

& Industry

Kenya National Chamber of Commerce &

Industry

Uganda National Chamber of Commerce

& Industry

Mauritius Chamber of Commerce &

Industry

Promofirenze – Special Agency of the

Florence Chamber of Commerce, ItalyDit project geniet de steun van de EU-PRO INVEST


:


Zorg voor

een vlotte overdracht

van uw familiebedrijf.

Contacteer onze specialisten

Ondernemingen en Private Banking.

Als eigenaar en bedrijfsleider van een familiale onderneming

wordt u vroeg of laat geconfronteerd met opvolging.

Bij de overdracht dient u niet enkel rekening te houden met

de financiële en fiscale implicaties, maar vaak ook met de

gevoeligheden van de familie. Is er een rol weggelegd voor

de kinderen? Wat is de impact op het familiepatrimonium?

Een goede planning en deskundig advies zijn hierbij

www.ing.be/business

onontbeerlijk. Onze relationship managers Ondernemingen

en onze private bankers zijn thuis in dit domein en begeleiden

u in het proces rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Op die manier optimaliseert u uw situatie. U beschikt namelijk

over alle ingrediënten om een vlotte overdracht van uw

bedrijf te garanderen. Contacteer voor meer info uw ING

gesprekspartner of mail naar info@familybusiness.be

ING België nv - Bank / Kredietgever - Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0403.200.393 - BIC: BBRUBEBB - Rekening:

310-9156027-89 (IBAN: BE45 3109 1560 2789). Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de CBFA onder het codenummer 12381A.

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez – Marnixlaan 24, 1000 Brussel

More magazines by this user
Similar magazines