Download de brochure van BOB Software - INTERCARE

intercare.be

Download de brochure van BOB Software - INTERCARE

BOB Software

BOB Software voor KMO en FIDUCIAIRES

De referentie voor uw boekhouding en beheeroplossingen


Specifieke kenmerken die ervoor zorgen dat het product

zich onderscheidt van de anderen!

BOB Software

www.sagebobsoftware.be

Eenvoudig te gebruiken

De KMO hebben verschillende eisen maar zij hebben één gemeenschappelijk punt :

de noodzaak om eenvoudig en snel te werken !

Ingeven en bekijken via hetzelfde scherm, wizards die u begeleiden bij de meest

ingewikkelde bewerkingen, bewaren van de configuraties van uw gebruikers,…

Dit zijn enkele punten die de permanente evolutie naar meer eenvoud illustreren.

Prestaties

De actuele economische toestandvereist van alle ondernemingen een krachtig

beheer. In de eerste plaats is de boekhouding een verplichting, maar deze wordt

al snel het eerste hulpmiddel voor dit beheer dankzij functies die toegevoegd

worden aan de basisfuncties : analytische boekhouding, budgetbeheer,

bankverrichtingen, projectie van afschrijvingen,…

Het commercieel beheer en het beheer van uw klantenrelaties (ACT!) maken het

mogelijk om snel uw efficiëntie en rentabiliteit te verhogen. Een minimum aantal

“stappen” : onmiddellijke toegang tot de meest courante bewerkingen in uw

onderneming, u kan uw commerciële documenten volledig opsporen : zoveel

troeven die BOB Software een onbetwistbare voorsprong geven.

Ergonomie

De ergonomie, namelijk de aanpassing van de inhoud en functies met als doel

de software gebruiksvriendelijker te maken voor de gebruikers, is van bij het begin

een zeer belangrijk aandachtspunt geweest.

De schermen zijn duidelijk, eenvoudig en nauwkeurig. U kan er snel informatie

in opzoeken en zij geven op een intuïtieve wijze toegang tot de functies.

BOB Software stelt oplossingen voor om het product aan te passen aan uw werkwijze :

menu’s die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen, gegroepeerde

lijsten van documenten, instellen van parameters voor de raadpleegschermen,…


Integratie

Alle modules van BOB Software worden “in-house” ontwikkeld door dezelfde

ontwikkelaar en vormen slechts één enkel hulpmiddel voor uw beheer.

U bent dus zeker dat u dezelfde gebruiksfilosofie terugvindt in het volledige

programma. Deze integratie betekent ook dat de gegevens integraal gedeeld

kunnen worden (bv. een algemene rekening aangemaakt in de boekhouding zal

teruggevonden worden in de module “vaste activa” bij het aanmaken van uw

diverse verrichting van de afschrijving).

Aanpassing

U kan de werkomgeving van de gebruikers aanpassen (via menu’s, werkbalken,…)

om tijd te besparen en deze eenvoudiger en duidelijker te maken.

U laat enkel op het scherm verschijnen wat u echt nodig heeft.

Met de codes en groepen van gebruikers vereenvoudigt u het instellen van de

toegankelijke functies, de gebruiker heeft geen toegang tot gegevens die niet

voor hem bestemd zijn.

U personaliseert ook uw gegevens dankzij het toevoegen van bijkomende informatie

naargelang uw sector (bv met serienummers heeft u de mogelijkheid om informatie

toe te voegen over het type product).

Op basis van modules

BOB Software stelt u modules voor die zich aanpassen aan uw structuur. U kan de

software laten evolueren in functie van de groei van uw onderneming en uw

behoeften.

Onze doelstelling is en zal ongewijzigd blijven :

U tijd laten besparen door u steeds meer mogelijkheden

aan te bieden om uw beheer te verzekeren.


BOB Software:

HET BOB SOFTWARE GAMMA

BOB Software

Speciaal

ontwikkeld

voor KMO en

fiduciaires

www.sagebobsoftware.be

BOB Software is een gamma boekhoud- en beheerprogramma’s onder

Windows. Speciaal ontwikkeld voor KMO en fiduciaires kan u met dit gamma

uw onderneming volledig beheren dankzij verschillende geïntegreerde

modules :

Algemene en analytische boekhouding :

Een programma dat hoogstaande prestaties levert,

Dankzij een onbeperkt aantal boekjaren, snelle ingaven, ergonomische schermen,

het systeem met vele vensters dat u een volledig overzicht geeft, de uitgebreide

opvolging van de kostenplaatsen, rendementen,…

Commercieel Beheer :

De volledige opvolging van de cyclus commercieel beheer,

Automatische omzetting van de documenten (bv de offerte omzetten in een factuur.)

De facturen worden dadelijk in de boekhouding opgenomen.

Beheer van meerdere voorraden, volledige opvolging van de cyclus van de bestellingen.

Om steeds in real time de situatie te bekijken van uw klanten en

leveranciers.

Prestatiebeheer :

Het optimaliseren en waarderen van de prestaties van de onderneming,

Ingeven en opvolgen van de prestaties van de medewerkers, volledige en

automatische facturatie, beheer van gedeelde agenda’s, berekening van de kosten

en de rendabiliteit, planning wettelijke taken,...

Modules die uw rendabiliteit verhogen!

Beheer van vaste activa :

Een uitgebreid beheer van de vaste activa die alle bewerkingen behandelt zelfs de

meest complexe.

U wordt begeleid door wizards en het beheer van alle bewerkingen

gebeurt in alle eenvoud, zelfs zonder specifieke opleiding.


Balansanalyse :

Een autonome module die ontwikkeld werd om de gezonde financiële situatie van

de onderneming te verzekeren.

De beheerder zal jaarrekeningen en bijlagen kunnen opmaken, controleren en

indienen.

Voor de relatie met de fiduciaire :

De boekhouding in satellietversie maakt ingaven op afstand en de link met de

fiduciaire mogelijk : delen van ingaven, verzenden van gegevens naar de

fiduciaire, terugsturen van de goedgekeurde gegevens naar de klant.

Bankoverschrijvingen :

De telebanking die compatibel is met ISABEL en MULTILINE: inlezen uittreksels,

automatisch aanmaken van betalingsbestanden, automatische afpunting van

betaalde facturen, domiciliëring klanten,...

En ook :

Het venster dat openstaat voor de Windows standaard voor een totale

beschikbaarheid van BOB Software in Excel, Word, Outlook,…

Link met Act! Dankzij deze software voor het beheren van klantenrelaties kan u

de contacten met uw commerciëlen en de verkoopmogelijkheden beter beheren.

Het beheer van budgetten:

voor de voorzieningen en de opvolging van uw resultaten.

Meer details over de karakteristieken en

voordelen van deze modules vindt u in de

fiches in bijlage.


BOB Software:

DE “PLUSPUNTEN”

BOB Software

De standaard

software

voor KMO

en fiduciaires

met meer

dan 10.000

actieve klanten

en 2.000

fiduciaires.

DE “PLUSPUNTEN”

Een eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk programma.

Een krachtig programma dankzij de laatste technologische nieuwigheden.

De veiligheid : bij het ingeven krijgt u een melding bij mogelijke ingavefouten.

Dezelfde interface in alle toepassingen.

Snelle en flexibele ingaven, zonder de muis en dit dankzij de sneltoetsen.

Krachtige opzoekmogelijkheden (rechtstreeks opzoeken op om het even welk gegeven).

De parameters van uw grids kunnen aangepast worden : om dadelijk, snel en

gemakkelijk de informatie die u nodig heeft terug te vinden.

Een ECHT uniek signalitiekbestand : een wijziging of een bewerking die uitgevoerd

wordt heeft gevolgen voor alle bestanden (klanten, leveranciers en prospecten) en

in alle modules (boekhouding, commercieel beheer of prestatiebeheer).

Standaard 4 talen : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Onbeperkt aantal opeenvolgende boekjaren.

Onmiddellijk afdrukken van de inhoud van het actieve venster.

Het onmiddellijk gebruiken zonder voorafgaande informaticakennis van alle

gegevens van BOB Software in Excel.

Simulaties op niveau van de financiële staten, met inbegrip van de historiek van de

algemene rekeningen, balansen, BTW aangifte,…

Werkgewoontes die behouden blijven voor de DOS gebruikers.

Gemakkelijk te installeren en volledig continu te gebruiken met de meest

verspreide programma’s.

De goedkeuring van de fiduciaires.

Vereiste configuratie :

Processor : Pentium II, 300MHz, min. 128 RAM, 256 aanbevolen

Besturingssysteem : Windows, NT4 Workstation, 2000, XP

Netwerken : Novell v. 4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server,

Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server

Beschikbare vrije schijfruimte : 400MB voor de programma’s

Scherm : minimum resolutie 800X600

Mogelijkheid om Advantage Database Server te gebruiken

(zie fiche in bijlage)

Technische specificaties :

Ontwikkelingstaal : Delphi van Inprise

Database : Paradox of ADS

BOB Software


BOB Software:

EEN GAMMA OP BASIS VAN MODULES

LINK MET

OUTLOOK

LINK

ACT!

BESTELLINGEN

KLANTEN

AUTOMATISCH

AANMAKEN

- Contracten

VOORRAAD

- Meerdere magazijnen

- Ingave voorraad met

scanner

BEHEER

VASTE

ACTIVA

ANALYTISCH

- Verdeelsleutels

- Afpunting

FACTURATIE

COMMERCIEEL

BEHEER

BESTELLINGEN

LEVERANCIERS

DIRECTE

BESTELLINGEN

- Leveringen

- Bevoorrading

LINK

OFFICE - BOB OLE

ALGEMENE

BOEKHOUDING

- Intranet

- Meerdere centraliserende

rekeningen

- Afdrukreeksen

- Geavanceerde fiscaliteit

- Link IRIS

- Archivering

BUDGET

BALANSANALYSE

BANK

UW

TOEPASSINGEN

- Inlezen van rekeninguittreksels

- Buitenlandse overschrijvingen

- Domicilieringen

AGENDA TAKEN

- Synchro OUTLOOK

PRESTATIEBEHEER

BOB

LINK

ARTIKELS

BOB Software

- Samengestelde artikels

- Gamma artikels (maat, kleur, …)

- Serienummers

- Prijslijsten multi-versies

- Import van leveranciersbestanden

- Beheer labels

- Barcodes

- Etiketten

R


SAGE BOB SOFTWARE

DE ONDERNEMING

BOB Software

SAGE Groep :

meer dan 10 000

personen ten dienste

van 4,7 miljoen klanten.

Een omzetcijfer van

meer dan 1,1 miljard €

in 2005

Sage

www.sagebobsoftware.be

Sage Bob Software, de kracht van een netwerk

Een netwerk van bekwame verdelers om u te begeleiden. Dankzij een honderdtal verdelers

die geselecteerd werden omwille van hun hoge toegevoegde waarde, beschikt u over een

bijstand in de buurt en lokale gesprekspartners. Onze partners zijn verspreid over België

en het Groothertogdom Luxemburg en staan tot uw beschikking voor alle vragen met

betrekking tot uw beheerinformatica.

Onze partners zijn er om uw behoeften te bestuderen en u de beheeroplossing voor te

stellen die het meest geschikt is voor uw specifieke eisen.

Zij installeren ook de beheeroplossingen van Sage Bob Software en staan in voor uw

opleiding en de technische ondersteuning na verkoop.

Sage Bob Software : de kracht van een groep

Sage Bob Software maakt deel uit van de groep Sage.

Bob Software, aanwezig op de markt sinds 1999, werd opgenomen in de Sage Groep in

oktober 2004. De Sage groep is de wereldleider voor beheeroplossingen voor KMO.

Als uitvalsbasis van Sage in België en het Groothertogdom Luxemburg rekent Sage Bob Software

meer dan ooit op zijn lokaal team om zijn nummer 1 positie en de technologische voorsprong

van zijn producten te versterken.

BOB Software wordt, net als in het verleden, lokaal ontwikkeld en evolueert voortdurend

volgens de ontwikkelingen van de Belgisch-Luxemburgse markt.

De integratie in de Sage groep waarborgt de duurzaamheid van uw investering.

Sage Bob Software : de kracht van een uitgebreid

gamma

In de marge van BOB Software, stelt Sage Bob Software u het juiste product voor om de

toename van uw behoeften te begeleiden:

- Sage 100: een krachtige beheersoftware bestemd voor de “Mid Market” (ondernemingen

met 50 tot 200 medewerkers) voor de sectoren handel, diensten en industrie.

- Act!, SageCRM en SageCRM SalesLogix : voor het beheer van de klantenrelaties

(Customer Relationship Management)

- Oplossingen specifiek voor beroepen : beheerprogramma’s die speciaal ontwikkeld zijn

voor professionelen uit bepaalde sectoren vooral de bouw, de voedingsmiddelenindustrie,

de transportsector, de logistieke sector en de automobielsector, …

De producten uit het gamma Sage Bob Software kunnen onderling aan elkaar gekoppeld

worden en vormen een totaal geïntegreerde oplossing.

Sage Bob Software : de kracht van de evolutie

Dankzij een zeer uitgebreid en ervaren lokaal technisch team, worden er voortdurend

verbeteringen aangebracht aan Bob Software zodat deze alle technologische en wettelijke

evoluties volgt. Het technisch team is steeds bereid om te luisteren naar de opmerkingen

van de gebruikers en biedt voortdurend nieuwe functies aan die hun werk vereenvoudigen

en hun prestaties verbeteren.


BOB Software

Algemene boekhouding

De boekhouding is een wettelijke verplichting.

Wanneer u een minder geschikt softwarepakket gebruikt, kan dit een bron van tijdverlies zijn voor uw

onderneming : de ingave gaan langzaam, weinig ergonomie, weinig intuïtiviteit, ingewikkeld beheer van de

codes. Met BOB Software wordt deze snel een bron van winst door de duidelijke en volledige informatie die

beschikbaar wordt voor de managers, en door de gebruikers eenvoudige en snelle ingaven te garanderen.

BOB Software, een programma voor algemene boekhouding dat zeer hoge prestaties levert.

De boekhouding is de basismodule van het BOB Software gamma. U zal gebruik maken van een compleet en

intuïtief programma conform de wettelijke voorschriften. De boekhouding BOB software is een uiterst concurrentiële

tool.

De "Pluspunten" :

ALGEMENE

BOEKHOUDING

Duidelijk en volledig afdrukken van officiële documenten :

Alle wettelijke documenten en beheerdocumenten

(BTW-aangifte, BTW-omzetvergelijking, jaarlijkse

listing, fiche 281.50, intracommunautaire opgave,

Intrastat, balans,…) bevatten alle nodige informatie.

De boekingen die nog niet gecentraliseerd werden

kunnen gesimuleerd worden.

Ingave gebeurt zeer snel dankzij automatismen :

Het hernemen van standaardwaarden,

betalingsmodaliteiten, gedetailleerd aanmaken van

BTW-codes (uitzonderingen, gedeeltelijke aftrekbaarheid

enz. worden in rekening genomen) maken een efficiënte

ingave mogelijk.

Een zeer snelle ingave dankzij sneltoetsen op het

klavier die het gebruik van de muis niet meer

noodzakelijk maken.

Perfect geïntegreerd in de Windows omgeving.

Zenden van aanmaningsbrieven in PDF- formaat,

per e-mail, exporteren van gegevens naar Excel,

de mogelijkheid om een document (afbeelding,

gescand document, factuur…) aan het boekhoudkundig

stuk te hechten…

De algemene boekhouding “full edition”:

de volledige versie, een must! Met de “full edition” geniet

u van de module boekhouding en de opties aan een

competitieve prijs. Ontvang automatisch en gratis de nieuwe

opties van deze module.

Integraal recupereren van gegevens van de meest courante

programma’s die op de markt aanwezig zijn.


ALGEMENE BOEKHOUDING - Algemene boekhouding

Functies

- Unieke signalitiek voor klanten, leveranciers en prospecten.

- Raadplegen van meerdere vensters : maakt het mogelijk om

tegelijkertijd de signalitiek van de klanten, leveranciers, algemene

rekeningen, historieken, dagboeken, enz…weer te geven.

- Simultaan en gesynchroniseerd raadplegen, ook bij ingaven.

- Beheer van aanmaningen, met inbegrip van verwijlinteresten en

verzending via e-mail, PDF,...

- Archiveren van afgesloten boekjaren op CD Rom.

- Permanente toegang tot de gearchiveerde gegevens.

- Onbeperkt aantal boekjaren.

- Meerdere dagboeken, meerdere periodes.

- De meest ergonomische ingaven die op de markt aanwezig zijn,

de muis wordt overbodig.

- Automatisch beheer van de niet recupereerbare BTW.

- Tegenboeken, automatisch afpunten.

- Betalingsverschillen worden duidelijk zichtbaar.

- Volledig beheer van valuta met controle van evenwicht en

automatische herwaarderingsprocedure in functie van de koersen.

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.

- Officiële documenten op papier of in de vorm van een gegevensbestand

met inbegrip van de Intrastat aangifte, de commissiefiches en de jaarlijkse

BTW-listing…

- Controles en overeenkomst omzetcijfer en BTW.

- EDIVAT : de elektronische BTW-aangifte erkend door het Ministerie van

Financiën.

- Linkprogramma’s tussen de Accountant en zijn klant via e-mail.

- Ontworpen voor de Belgische en Luxemburgse wetgeving.

- Mogelijkheid om andere wetgevingen te parametriseren.

- Onmiddellijk afdrukken van de inhoud van raadpleegschermen.

- Alle gegevens op het scherm tonen of afdrukken in de valuta van

uw keuze.

- Rechtstreeks exporteren van historieken naar Excel ® .

- Mogelijkheid om de afdrukken te personaliseren.

- Mogelijkheid om in serie af te drukken.

- Personaliseren van documenten voor derden om aan uw

specifieke behoeften te voldoen.


BOB Software

Beheer van vaste activa

Het beheer van investeringen, vaak een zware taak !

Met BOB Software heeft u toegang tot een eenvoudige en logische filosofie van het beheer van vaste activa!

Automatiseringen vereenvoudigen het beheer van de boekhoudkundige verplichtingen van uw afschrijvingen.

De "Pluspunten" :

ALGEMENE

BOEKHOUDING

Kracht :

BOB Software maakt behandelingen en boekingen van

alle bewerkingen mogelijk : periodieke toewijzingen,

uitzonderlijke afschrijvingen, tegenboekingen, zelfs

gedeeltelijke tegenboekingen, overdracht van rubriek,

beheer van investeringsaftrek, enz.

Zij maakt de projectie van vaste activa die voorzien

zijn in de toekomst.

Flexibiliteit :

Werken in twee boekjaren tegelijk, buitengebruikstelling

per tegenboeking, automatisch berekenen van meerof

minderwaarden, gepersonaliseerde afschrijvingsmethodes.

De omkeerbaarheid van de bewerkingen zorgt

ervoor dat u in alle sereniteit kan werken.

Automatisme :

De “Wizard vaste activa” helpt u bij het opmaken van

boekingen die betrekking hebben op de vaste activa :

toevoegen van een nieuw goed, berekenen van het

bedrag dat afgeschreven moet worden, tegenboeking

(verkoop), boeken en afdrukken.

Al deze bewerkingen in één unieke procedure !

Automatisch aanmaken van fiches voor de vaste

activa tijdens het ingeven van aankoopfacturen.

Opmaken van afschrijvingstabellen.

En bovendien…

> Totale integratie in de algemene boekhouding.

> Het recupereren van vaste activa die afkomstig zijn

uit een andere toepassing.

> Het absoluut respecteren van wettelijke bepalingen

die van kracht zijn (volledige annuïteit of prorata

temporis, aftrek voor investering…)


ALGEMENE BOEKHOUDING - Beheer vaste activa

Functies

- Beheer van de belangrijkste en secundaire vaste activa in alle methodes

(lineair, degressief, versneld, gepersonaliseerd), uitzonderlijke afschrijvingen.

- Rechtstreeks of vanuit de aankoopfactuur ingeven van de fiche vaste activa.

- Automatisch nummeren : het programma geeft een oplopend nummer

aan de fiches.

- Karakteristiek van de rekeningen vaste activa.

- Aanmaken en beheren van de modellen vaste activa voor een snelle ingave

zonder enige kennis van de module.

- Parameterinstelling van het boekhoudplan.

- Recupereren van uw bestaande tabellen en de mogelijkheid om de tabellen

aan te passen bij het afsluiten van het boekjaar.

- Recupereren van de afschrijvingstabellen van bepaalde software.

- Recupereren van de creditnota’s.

- Afdrukken van de lijst met modellen voor vaste activa.

- Afdrukken : afschrijvingstabel die betrekking heeft op het fiscaal

jaar, lijst van investeringen van het boekjaar, lijst van tegenboekingen

en fiscale aftrek.

- Afdrukken van subtotalen en afgeschreven goederen.

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.

- Berekenen en opmaken van afschrijvingstabellen.

- Automatisch maandelijks beheren en boeken van de bewerkingen

(toewijzing, overdracht, tegenboeking, wijziging van methode…).

- U beslist het moment van berekenen en boeken (maandelijks,

tweemaandelijks…).

- Automatisch overstappen naar de lineaire methode.

- Waardevermindering.

- Overdragen van rubrieken en beheer van de wijziging van

afschrijvingsmethode.

- Projectie van vaste activa die voorzien zijn in de toekomst (Wizard).

- Controle van de afschrijvingen op het einde van iedere boekhoudcyclus

(balansvergelijking van rekeningen van klasse 2 en de tabel met

afschrijvingen).

- Impact van de vaste activa op de fiscale situatie : de maandelijkse

tussentijdse situatie, rechtvaardiging van de gebruikte

afschrijvingsmethode, aftrek voor investeringen, controle

van de afschrijvingen.

- Afsluiten van de balans met bewijzen voor de vaste activa.

- Type plafonnering : op de aankoopwaarde of de restwaarde.

- Minimum af te schrijven saldo : minimum percentage toe te voegen

aan het afschrijvingspercentage van het laatste jaar.


BOB Software

Commercieel Beheer

COMMERCIEEL

BEHEER

Het commercieel beheer : een onbenut potentieel !

De boekhouding bijhouden is een wettelijke verplichting. Het commercieel beheer laat u toe om de

rentabiliteit van uw onderneming te doen toenemen. Facturatie, het opvolgen van klanten en leveranciers,…

zoveel handelingen in uw dagelijks beheer die het goede verloop van uw zaken beïnvloeden!

De "Pluspunten" :

Een volledig en gemakkelijk beheer van documenten, van de offerte tot de factuur in één enkele klik.

Het beheer van artikels (gamma artikels, groottes en kleuren, samengestelde artikels,…).

Automatisering van berekeningen.

Directe opvolging van de situatie van klanten en leveranciers.

Link met de boekhouding voor een directe boeking van de facturen.

Het recupereren via import/export van de catalogus van leveranciers (xls, dbf,…).

De klantentarifering.

Het automatisch beheer van aankopen, hetzij onmiddellijk bij de bestelling van de klant, hetzij via de automatische

herbevoorrading van de stock.

De lijst van documenten : een andere aanpak !

De lijst van documenten is de centrale tool van het commercieel beheer.

Met de lijst van documenten heeft u een algemeen overzicht van uw commercieel beheer. Deze lijst herneemt

alle functies van de klanten- en leverancierscyclus : raadplegen, opzoeken, rangschikken op categorie (filters),

wijzigen, hergroeperen, toevoegen, wissen, controleren, verzenden via mail,…

U zal zich nooit meer de vraag stellen “Welk document moet ik nog behandelen?”

Voor u, een gemakkelijkere verwerking.

Dankzij BOB Software, optimaliseert u uw documentencyclus, eenvoudiger, sneller, volledig

geïntegreerd in de boekhouding.


COMMERCIEEL BEHEER - Commercieel beheer

Functies

Commercieel beheer :

- Deelbare dagboeken.

- Beheer van offertes, bestellingen, leveringen, back-orders klanten en leveranciers.

- Manueel ingeven of aanmaken op basis van op voorhand ingegeven documenten (offerte, bestelling of verzendnota).

- Raadplegen van documenten in behandeling. Functies sorteren, gefilterde lijsten.

- Opsporen van documenten.

- Elektronisch uitwisselen van documenten in XML, PDF formaat.

- Exporteren van gegevens in HTML, TXT of Excel ® formaat, synchronisatie via Outlook ® .

- Beheer van vertegenwoordigers : iedere factuur toewijzen aan de vertegenwoordiger die de verkoop afgesloten heeft.

Automatismen :

- Hergroeperen van verzendnota’s voor een derde in éénzelfde factuur.

- Functie hergroeperen van documenten van verschillende hiërarchische niveaus.

- Gelijktijdige facturatie van al deze verzendnota’s gebeurt via het scherm automatische facturatie.

- Automatische levering en organisatie van leveringen naargelang de voorraad (zelfs gedeeltelijke).

- Automatisch genereren van de bestelling op basis van een voorstel van te bestellen artikels.

- Automatisch genereren van de directe bestellingen.

- Beheer van contracten, reeksen en abonnementen met ontwerp van type-facturen.

- Facturatie volgens een bepaalde periodiciteit.

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.


BOB Software

Facturatie

COMMERCIEEL

BEHEER

Vandaag de dag gebruiken bepaalde ondernemingen nog facturatietools die geen hoge

prestaties leveren (Excel® spreadsheets, Word®…).

- door te vermijden dat u bepaalde bestellingen of te factureren prestaties vergeet.

- door aanzienlijk veel tijd te besparen bij het berekenen en het ingeven.

- door de kosten van hun boekhouder te verminderen.

Met de facturatie, vergeet u niets meer en factureert u eenvoudig ALLE bestellingen

en prestaties!

De "Pluspunten":


COMMERCIEEL BEHEER - Facturatie

Functies

Facturatie :

- Automatisch factureren van verzendnota’s.

- Recupereren van commentaren van originele verzendnota’s.

- Selectie van artikels en hun hoeveelheden.

- Integraal beheer van de korting, de informatie wordt zowel in de algemene boekhouding als in de bankmodule opgenomen.

- Ingave inclusief of exclusief BTW.

- Afrondingsmodus : naar boven, naar beneden of naar de eenheid die het dichtste bij het verkregen cijfer ligt, beheer van het

aantal decimalen dat getoond wordt.

Afdrukken van documenten :

- Mogelijkheid om de lay-out van uw eigen documenten aan te passen (meerdere talen).

- Mogelijkheid om afbeeldingen aan uw documenten toe te voegen.

- Afdrukken en weergeven van facturen.

- Het beheer van printers met meerdere lades : de mogelijkheid om de verschillende exemplaren van de factuur op meerdere

lades van de printer af te drukken.

- Meerdere exemplaren : deze documenten afdrukken op meerdere verschillende printers.

Gekoppeld aan de algemene boekhouding :

- Beheer van betalingsmodaliteiten voor iedere opgemaakte factuur.

- Centralisatiefunctie (transfer naar de algemene boekhouding na het afdrukken van de documenten).

- Opvolgen van financiële situaties rekening houdend met alle parameters (factoring, korting,…).

- Automatische afpunting van de facturen (via de algemene boekhouding).

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.


BOB Software

COMMERCIEEL

BEHEER

Bijhouden van de voorraad

Het beheer van de voorraad : bron van problemen of voordeel !

Zijn voorraad beheren, een specifieke activiteit, mogelijke bron van voordeel binnen een bedrijf !

Beheer van aankopen en voorraden, levering “on time”, inventaris, opnieuw bevoorraden,…

Deze bewerkingen kunnen geoptimaliseerd worden voor een betere rentabiliteit en een grote tevredenheid

van de beheerder !

Met de voorraadbeheermodules van BOB Software kan u :

- Samengestelde en gamma artikels beheren.

- Artikelen en voorraad nauwkeurig opvolgen.

- Meerdere voorraden beheren (onbeperkt aantal opslagplaatsen).

- Serienummers gebruiken.

- De inventaris bijhouden (waardering van de gemiddelde gewogen prijs, permanente voorraad per opslagplaats).

- Beheer van back-orders in functie van beschikbaarheid, van leveringen, zelfs gedeeltelijke leveringen.

De "Pluspunten" :

Automatische procedures : herbevoorrading, leveringsvoorstel voor klantenbestellingen, automatisch genereren van

de leveranciersbestelling.

De wizard voor het automatisch aanpassen van prijslijsten. Deze wizard begeleidt de gebruiker stap voor stap bij

het automatisch bijwerken van de verkoopprijzen van één of meerdere prijslijsten.

Deze maakt een lijst van voorstellen die na controle al dan niet geaccepteerd kunnen worden.

Deze controle is mogelijk dankzij het visualiseren van de oude prijs, toegepaste formules, het verschil.

Voor nog meer zekerheid.


COMMERCIEEL BEHEER - Bijhouden van de voorraad

Functies

Voorraad :

- Beheer van enkelvoudige of meervoudige voorraden (op meerdere plaatsen, onbeperkt).

- Beheer van back-orders per klant, per leverancier, per artikel.

- Beheer van artikels van diverse aard (gewicht, eenheden,…).

- Beheer van meerdere leveranciers voor éénzelfde artikel.

- Beheer van labels.

- Beheer van barcodes (meerdere per artikel, belangrijkste standaard formaten).

- Beheer van serienummers.

- Beheer van gamma artikels tot 3 niveaus (grootte, kleuren, bv. lengte van mouw).

- Samengestelde artikels bestaande uit verschillende samengevoegde artikels.

- Meerdere waarderingsmethodes: gemiddelde gewogen prijs, aankoop- of verkoopprijs, automatisch wijzigen van de voorraad

volgens de documenten van het commercieel beheer.

- Beheer van inventarissen met afdrukken van de lijst van artikels met voorraadpositie.

Tarifering :

- Beheer van meerdere prijslijsten per artikel, per klant in EUR of in vreemde valuta.

- Automatisch bijwerken van de prijslijsten.

- Beheer van een vaste prijs voor een artikel, met korting.

- Importeren van prijslijsten van leveranciers via de Wizard.

- Beheer van promotieprijslijsten.

- Verkoopprijs kan geactualiseerd worden op basis van de berekening (prijs van de prijslijst of aankoopprijs,

gemiddelde gewogen prijs, laatste aankoopprijs) of een toegepaste bewerking (vermeerdering of vermindering met een vaste waarde,

een percentage of een coëfficiënt,…)

- Kortingen per hoeveelheden, in percentage of in bedrag.

- Uitsluiten van een artikel voor een bepaalde korting (artikel zonder korting).

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.


BOB Software

BOB-OLE

BOB-OLE : een tool die de kracht van het programma aanzienlijk doet toenemen.

Dankzij dynamische links met Windows ® en vooral de Excel ® omgeving, kan u de gegevens van de

boekhouding behandelen. U beschikt over een voortdurende en interactieve link met BOB Software.

De "Pluspunten" :

Vooraf bepaalde importmodellen (zonder programmering).

Functies toepassen (som, gemiddelde, percentage, enz.) op de boekhoudkundige gegevens, financiële gegevens,

vaste activa…

Uw standaard beheertabellen opnieuw geactualiseerd in één klik.

Na ingave in BOB Software verkrijgt u onmiddellijk het resultaat in Excel ® .

Functies klaar voor gebruik, zonder enige programmering.

Tabellen die het resultaat hergroeperen van meerdere dossiers.

De kennis van Excel ® volstaat om deze tool toe te passen.

Met Word ® realiseert u onmiddellijk mailings en gepersonaliseerde brieven.

Een beveiliging die identiek is aan die van BOB Software dankzij toegangsrechten.

En al de Excel ® kracht (grafiek...).


BOB-OLE

Functies

Met Excel ® :

- Selectie van het werkdossier van waaruit de gegevens geïmporteerd zullen worden in Excel ® .- Importeren van signalitiek (klanten, leveranciers,

analytische gegevens en plannen, algemene rekeningen…), historieken en balansen.

- Vernieuwen van de tabellen om de formules bij te werken, rekening houdend met wijzigingen die aangebracht werden in de boekhouding.

- Link naar gegevens van de algemene en analytische boekhouding, het commercieel beheer, budgetten.

- Analyses : overzicht van vorderingen en schulden, tabel per boekhoudkundige periode, lijst van beste klanten en/of leveranciers volgens omzet,

jaarrekeningen en resultaat.

- Cijfers vastzetten voor het verzenden van een situatie naar een medewerker, een klant…

- Analytisch : herneem uw tabellen voor analytisch beheer, voeg uw gegevens samen.

- Budget : in een Excel ® tabel, toon de gerealiseerde bedragen en vergelijk ze met de gebudgetteerde bedragen.

- Commercieel beheer, lijst met bewegingen, commerciële documenten, voorraadpositie, back-order, lijst van tarieven, verkoopstatistieken…

- Standaardmodellen die ieder jaar herberekend kunnen worden zonder gewijzigd te moeten worden. Aangepast aan ondernemingen met een

gebroken boekjaar.

- Gebruik van formules die dadelijk beschikbaar zijn in de standaardfuncties van Excel ® .

Met Word ® :

- Bereid uw mailings voor op basis van uw fiches (klanten, leveranciers, prospecten), personaliseer de verzending door toevoeging van contactpersonen.

- Ontwerp uw modelbrieven. Op het ogenblik van verzending kiest u de bestemmeling, ingave van het adres is overbodig.

Aanbevolen configuratie

Processor: Pentium II 300 MHz, 128 Mb RAM min., 256 aanbevolen.

Besturingssysteem: Windows NT4 Workstation, 2000 of XP.

Netwerken: Novell v.4.00 en hoger of Microsoft NT4 Server, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server.

Schijfcapaciteit: 400 Mb voor de programma’s.

Scherm: Resolutie min. 800x600.


BOB Software

De "PLUSPUNTEN"

Specifieke eigenschappen die er een onderscheidend product van maken !

BOB Software is een tool die prestaties, ergonomie en personalisering koppelt aan zeer veel

beschikbare functies.

Personalisering :

Uw activiteit verschilt van die van uw buur, u heeft andere behoeften dan hem.

BOB Software maakt het mogelijk om bepaalde parameters te wijzigen en uw werktool zeer

eenvoudig te configureren :

- Menubalk en “Sidebar” zijn volledig te parametreren : plaatsen van iconen, functies die aanwezig zijn in het menu…

- Toevoegen van kleuren op niveau van de ingaveschermen : in één oogopslag ziet u in welk dagboek u zich bevindt.

- Beheer van toegangsrechten voor gebruikers en gebruikersprofielen. Eens bepaald worden deze profielen bewaard,

iedere gebruiker vindt de omgeving die hem het best past.

- Instellen van parameters voor sneltoetsen, om sneltoetsen te bepalen die u kent of zoals u zelf verkiest.

- Mogelijkheid om persoonlijke velden en tabellen aan te maken in alle basisfiches en commerciële documenten

(hoofding en detaillijnen), teneinde de documenten aan te passen aan uw specifieke behoeften.

- Mogelijkheid om gepersonaliseerde rapporten aan te passen of aan te maken.

Ergonomie :

BOB Software werd ontwikkeld om het manipuleren van de tool en het ingeven te vergemakkelijken.

Deze functies vergemakkelijken u het leven :

- Onmiddellijke toegang tot de details van de boeking vanuit de historiek.

- Weergave in de vorm van “multi vensters” met onderlinge synchronisatie.

- Alle opties in BOB Software worden gecentraliseerd in een centraal punt : om gemakkelijk deze minder gebruikte

functies terug te vinden.

- Wizards die u begeleiden bij de meest complexe taken (vaste activa, importeren van prijslijsten van leveranciers…).

- Decodering : de titels (bv. de BTW codes of de rekeningen) zijn permanent zichtbaar.

- U kan uw bewerkingen tijdens het ingeven controleren.

- Wijzigen en weergeven zonder de ingaven te verlaten : mogelijkheid om het leveranciersbestand te wijzigen zonder

het genereren van betalingen te verlaten, vanuit de historiek onmiddellijke toegang tot de details van de boeking.

- Mogelijkheid om af te drukken in de raadpleegschermen, om informatie te versturen naar Excel, door een

eenvoudige klik op de rechtermuisknop.

- De lijst van de gebruikers weergeven die verbonden zijn via een klik op de rechtermuisknop.


De "PLUSPUNTEN"

Integratie :

In tegenstelling tot vele andere producten, is BOB Software gebaseerd op een ECHT unieke signalitiek.

Zo heeft een wijziging in een leveranciersbestand onmiddellijk invloed op de klanten.

- Integreren van modules : analytisch, boekhouding, facturatie, bank, prestatiebeheer.

- Identieke basisfiches in alle modules.

- Identiek bijgevoegde tabellen in alle modules.

- Analytische opsplitsing bij het ingeven van boekhoudkundige documenten.

- Onmiddellijk recupereren van geleverde diensten in de facturatie.

- Recupereren van leveringsbonnen van leveranciers bij het boekhoudkundig ingeven.

- Raadplegen van bewegingen van boekhoudkundige of commerciële modules bv. vanuit basisfiches.

Alle modules worden trouwens ontwikkeld door dezelfde uitgever en hebben dezelfde filosofie.

De interface is gelijkaardig in alle modules : u vindt de functies steeds op dezelfde plaats.

Prestaties :

- Waarschuwingen in alle stappen, in alle modules, voor meer veiligheid.

- Aanmaken van onbeperkte boekjaren.

- Exporteren van lijsten in verschillende formaten (Excel, .txt, XML…).

- Beheer van eenvoudige en complexe filters.

- Informatie over prospecten volgens standaard beheer.

- Beheer van grids, die personaliseerbaar en exporteerbaar zijn

- Verzenden van afdrukken als bijlage (PDF).

- Dubbelklik om de informatie in detail te bekijken.

- Contextueel afdrukken van vensters.

- Stabiliteit van het product, ontwikkeld door een team met een hoog bekwaamheidsniveau.

- Uitzonderlijk snel te gebruiken, één dag kan volstaan ( in functie van uw eisen) om BOB Software te installeren.

- Transfer van rubrieken tijdens het boekjaar, wijziging van methode, tegenboeking zelfs gedeeltelijke tegenboeking van

uw vaste activa.

- Opzoeken op alle informatie, opeenvolging, adres inbegrepen.

- Alle officiële documenten die erkend zijn door de Administratie (bv. BTW-aangifte en officiële listing) verstuurd

door Edivat.

- 4 standaard talen voor het raadplegen en het afdrukken, zonder speciale configuratie.


www.sagebobsoftware.be

Sage Bob Software... De kracht van een internationale groep,

de ervaring en flexibiliteit van een lokale speler

Sage Bob Software - Excelsiorlaan 3 - 1930 Zaventem

Tel. : +32/(0)70/ 22.21.20 - Fax : 0800/ 90.170

info@sagebobsoftware.be - www.sagebobsoftware.be

Similar magazines