Natural Rubber Latex nl - Ansell Healthcare Europe

anselleurope

Natural Rubber Latex nl - Ansell Healthcare Europe

Natuurlijke Rubber Latex

De eerste keuze

in bescherming

Herkomst

Rubber handschoenen werden meer dan 100 jaar geleden

(de jaren 1880) ingevoerd om chirurgen en verplegers

tegen krachtige antiseptische middelen te beschermen.

Sinds de centra voor ziektepreventie en de nationale

diensten voor veiligheid en gezondheid als een reactie

op het stijgende aantal besmettingen (met het HIV- en

hepatitis B virus bijv.) algemene voorzorgsmaatregelen en

beschermingsnormen voor via bloed overgedragen ziektes

ingevoerd hebben, is het gebruik van latex handschoenen

routine geworden bij medisch personeel in de hele wereld.

Samenstelling

Natuurlijke rubber latex (NRL) is een bijzondere soort van

rubber die uit het melkachtige sap van de Hevea brasiliensis

gewonnen wordt. Dat sap wordt geraffineerd en verwerkt

tot de vloeibare latex waarmee handschoenen vervaardigd

worden. NRL wordt ook bij de productie van andere en heel

uiteenlopende producten gebruikt, zoals banden, kledij,

medische producten en speelgoed.

Rol

Handschoenen hebben als eerste taak een uitstekende

barrière (in de twee richtingen) te vormen om zowel het

medisch personeel als de patiënten tegen infecties te

beschermen. De doeltreffendheid van die bescherming

hangt niet alleen af van het handschoenmateriaal, maar

onder andere ook van de kwaliteit van de handschoen. 1

Tevens is gebleken dat geen enkel alternatief materiaal

beter tegen lekken bestand is dan NRL. 2 Daarnaast moeten

medische handschoenen ook nog andere belangrijke

eigenschappen vertonen, zoals stevigheid, gemakkelijk aan

te passen, goede gevoeligheid, comfort, beweeglijkheid,

perforatieweerstand, een goede grip op natte en droge

voorwerpen en een hoge chemische weerstand.

Kenmerken

NRL dat een polymeer met brugvorming is, is bijzonder

stevig en kan tot verschillende keren zijn oorspronkelijke

lengte uitrekken zonder dat het scheurt of gaatjes vertoont.

Materialen met een beperkte brugvorming daarentegen

(bijv. PVC of vinyl) gaan wanneer ze uitgerekt worden,

gaatjes en scheuren vertonen – die tekortkomingen

komen niet alleen op moleculair vlak voor, maar zijn

zelfs zichtbaar. 2 NRL heeft een sterk geheugen zodat het

materiaal altijd zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt.

En dankzij zijn elasticiteit is NRL comfortabeler dan andere

handschoenmaterialen en heeft het een betere pasvorm.

Latex is erg goed bestand tegen perforaties en heeft de

neiging zichzelf af te dichten als er een gaatje ontstaat. Het

kan echter wel met scherpe voorwerpen doorprikt worden. 3,4

NRL handschoenen bieden een goede bescherming tegen

de meeste bijtende chemicaliën en detergenten. De OSHA

(Occupational Safety & Health Administration) raadt het

gebruik ervan aan bij cytostatica. 5

NRL is ook een natuurlijk, biologisch afbreekbaar product

dat geen afgeleide aardolieproducten of dioxines bevat, 6 zodat

het gestort of verbrand kan worden zonder het milieu schade

toe te brengen.

Bescherming

De voorbije jaren zijn latexallergieën bij medisch personeel

een probleem geworden. De ramingen lopen uiteen van

0,6 tot 10 % 7,8 (in de algemene bevolking komt latexallergie

in 1 % van de gevallen voor). Op het ogenblik merkt men

echter wel een dalende trend. Die daling is het gevolg van

de informatie over latexallergieën, van de permanente

verbetering van de productietechnieken (daardoor is niet

alleen het algemene allergenengehalte in handschoenen

teruggedrongen - tot 50 ug/g of minder – maar ook het

gehalte chemicaliën die verantwoordelijk geacht worden voor

allergische contactdermatitis) en van het intensieve onderzoek

naar vervangmaterialen. 6 Nieuwe materialen die vaak gebruikt

worden, zijn nitril, polychloropreen, styreen copolymeren,

zacht PVC en polyurethaan.


Jammer genoeg hebben handschoenen in die materialen

enkele nadelen. Vinyl handschoenen vormen een minder

goede barrièrebescherming 6 , terwijl andere alternatieven

(nitril, polychloropreen, polyisopreen of polyurethaan)

duurder zijn dan latex. Bovendien scoort latex op alle

gebruiksaspecten beter dan gelijk welk ander alternatief

materiaal. “Op het ogenblik is er geen alternatief materiaal

dat alle kenmerken van NRL evenaart, met inbegrip van de

bescherming tegen de overdracht van ziekteverwekkers zoals

HIV of TSE (Transmissible Spongiform Encephalopaty)”. 2

Dat is bijzonder belangrijk wanneer men rekening

houdt met de volgende Australische gegevens. Per

100 ziekenhuisbedden worden er elke dag 25 mensen

blootgesteld aan via het bloed overgedragen ziekteverwekkers.

Vergelijkende tabel handschoenmaterialen

Referenties :

1. Korniewicz DM, El-Masri MM, Broyles JM, Martin CD,

O’Connell KP. A laboratory-based study to assess the

performance of surgical gloves. AORN J. 2003 Apr;77(4):772-9.

2. Opinion of the Scientific Committee on Medical Products

and Medical Devices on ‘The protection offered by natural

rubber latex devices (medical gloves and condoms) against

transmissible diseases’. European Commission. Health &

Consumer Protection Directorate-General. October 2003.

3. Korniewicz DM. Intelligently selecting gloves. Surgical

Services Management. 1997, vol. 3 number 2:13-15.

4. Evangelisto M. Latex allergy: The downside of Standard

Precautions. Todays Surg Nurse. 1997. Sep/Oct:28-33.

5. U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health

Administration (OSHA). (1999). Technical Manual (OTM)

TED 01-00-015. www.osha.gov

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (2) 528 74 03

http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com

En na een naaldprik is er 2 à 10 % kans dat het hepatitis C

virus op medisch personeel overgedragen wordt.

Elke blootstelling leidt tot directe behandelingskosten die op

3.500 $ per personeelslid geraamd worden. 9 Bovendien komt

5 % van alle gevallen ter wereld waarbij medisch personeel

met HIV besmet wordt – door beroepsmatige blootstelling

aan bloed of lichaamsvochten – in Australië voor. 10

Alle eigenschappen van NRL die hier opgesomd werden, en

de relatief lage prijs ervan maken dat latex handschoenen

aanbevolen worden als de eerste keuze voor een

barrièrebescherming bij medische beroepen (behalve voor

gebruikers die allergisch zijn voor latexproteïnen).

Eigenschappen Latex Neopreen Nitril Polyisopreen Vinyl

Barrièrebescherming Uitstekend Erg goed Uitstekend Uitstekend Redelijk

NRL Varieert Uitstekend Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Stevigheid/duurzaamheid Uitstekend Erg goed Uitstekend Uitstekend Redelijk

Elasticiteit Uitstekend Erg goed Erg goed Uitstekend Redelijk tot onvoldoende

Perforatieweerstand Erg goed Goed Uitstekend Erg goed Redelijk tot onvoldoende

Pasvorm, gevoel, comfort Uitstekend Erg goed Erg goed Uitstekend Redelijk

Chemische weerstand Goed Erg goed Uitstekend Goed Onvoldoende

Risico’s geassocieerd met medische handschoenen in latex

Element dat

doorgegeven wordt

1. Oneindig klein risico

Intact product

Contact met

chemicaliën

Productiekwaliteit

Scheuren van het

product

TSE Geen risico 1 Geen risico 1 Geen risico 1 Erg klein

Virussen Geen risico 1 Klein Gemiddeld Hoog

Bron: Mening van het ‘Wetenschappelijk comité voor medische producten en toestellen’ over ‘De bescherming die hulpmiddelen in natuurlatex

(medische handschoenen en condooms) bieden tegen besmettelijke ziekten’. Europese Commissie.

6. Yip ES. Comments to the Maine legislature on proposed

prohibition of sale of non-sterile gloves. 2003.

7. Susman E. AAAAI: Latex sensitivity infrequent in health care

workers. In: Doctor’s guide global edition. 2003.

8. Sussman G. The effects of interventions and glove changes

in healthcare workers with latex allergy. Ann Allergy Asthma

Immunol. 2003; 90:179-80.

9. Osborne, S. Occupational exposures: balancing the costs of

prevention vs treatment in operating theatres, with particular

focus on double gloving practices. ACORN. 2001, Winter:16-20

10. MacDonald M and Ryan G. Monitoring occupational exposure

to blood borne viruses in health care workers in Australia.

Australian HIV Surveillance Report. 1999, April, vol 15(2):1-6.

In: Osborne, S. Occupational exposures: balancing the costs of

prevention vs treatment in operating theatres, with particular

focus on double gloving practices. ACORN. 2001.

More magazines by this user
Similar magazines