Superstorm

mijn.qind.nl

Superstorm

Caspar Jansen is directeur van de Duoklex Groep. Het Apeldoornse

uitzend- en detacheringsbureau wordt dagelijks geconfronteerd

met het wel en wee van de arbeidsmarkt in de bouw- en installatiewereld.

Zaken als onderwijs, krapte en arbeidsvoorwaarden

passeren tweemaandelijks in deze rubriek de revue. Veelal

geïllustreerd door cases vanuit de praktijk van alledag.

Superstorm

Niemand kan ontkennen dat er een superstorm

door de Nederlandse bouwputten

raast. De dichtgedraaide geldkraan heeft

door de kredietcrisis zijn laatste druppel

geproduceerd en in de bouwkolom draait de

torenkraan inmiddels ook al niet meer op

volle toeren. Recent, op een feestje, sprak ik

mijn vrees uit over de gevolgen van deze kredietcrisis.

Een man naast mij, totaal op zijn

gemak, sprak de onsterfelijke woorden: ach,

kwaliteit komt altijd bovendrijven. Die uitspraak

zette mij aan het denken. Welke

bedrijven in de bouw zouden drijven of zinken

in deze voor de bouwwereld barre tijden? Al

snel kwam ik tot de conclusie dat ik mijzelf

moet concentreren op de reddingsboeien

die ik de branche wellicht zou kunnen toewerpen,

een veel positievere insteek.

Uiteraard kan ik het werkaanbod niet aanslingeren,

dat is als uitzendorganisatie ook niet

mijn kerntaak. Wel kan ik een gedachte formuleren

over de koers die u kunt varen in

deze tijden van onzekerheid. De eerste

gedachte die ik daarover ventileer is dat

onheil nooit alleen komt. Het zoekt elkaar op,

vermenigvuldigt zich en klopt vervolgens op

uw poort. Een bepaald soort onheil waart al

door de Nederlandse bouwsector: malafide

uitzendbureaus. Wellicht zegt u nu: ik leen niet

in als het slecht gaat. Maar het is een gegeven

dat u nu nog met claims te maken kunt

krijgen van uitzendkrachten die u eerder

heeft ingeleend via een malafide uitzendbureau.

Zeg maar; in de betere tijden. Deze uitzendkrachten

hebben nu nog steeds het

recht die claims bij u neer te leggen. Dit betekent

dat u in tijden die financieel al minder

zijn, ook nog eens met een naheffing geconfronteerd

kan worden.

Hieraan kan ik niets veranderen, maar ik kan

u wel een goed advies geven: het is verstandig

om elke medewerker die u nú nog

inleent, of vanaf nu nog gaat inlenen, te werven

via een volledig gecertificeerd en bonafide

uitzendbureau. U voorkomt rechtstreekse

claims van uitzendkrachten die u hebt ingeleend,

want uitzendkrachten kunnen uw

bedrijf niet aansprakelijk stellen als u zaken

doet met een NEN 4400-1 gecertificeerd uitzendbureau.

Ook behoedt u zich als

opdrachtgever voor boetes van de

Belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties

door de inschakeling van een

gecertificeerde uitzendorganisatie.

Inderdaad, risicoreductie.

Zijn deze certificeringen papieren tijgers?

Nee. Deze certificeringen zijn úw paspoort

naar een onbezorgde inschakeling van flexibel

bouwplaatspersoneel. Want de wetshandhaving

op het gebied van uitzendpersoneel

heeft én krijgt van onze regering alle

prioriteit. Dit betekent dat u bedrijfshalve

maar één veilige keuze kunt maken: kiezen

voor een maximaal gecertificeerde uitzendorganisatie.

Een ander aspect van inlenen via een gecertificeerd

uitzendbureau voor de bouw is de

flexibiliteit die u daarmee ervaart. In de

goede tijden kunt u hiermee snel schakelen

als u, naast uw vaste personeel, ineens nóg

meer mensen nodig had. Nu telt die flexibiliteit

ook, maar dan omgekeerd. Door het

mindere werkaanbod kunt u, áls er zich werk

aandient, het vereiste personeelsbestand

daarop nauwgezet afstemmen met flexibele

uitzendkrachten. Daarmee bespaart u op uw

vaste kosten, een uitkomst als de spoeling

wat dunner is en u nu wellicht minder vast

personeel heeft.

COLUMN

59


En denkt u ook eens aan kwaliteit van de

geleverde dienst. Uitzendorganisaties die

kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid

hoog in de torenkraan hebben hangen, zijn

doorgaans ook zorgvuldig in de werving en

selectie van hun medewerkers. Grote kans

dat, wanneer u zaken doet met dergelijke

bureaus, u ook de beschikking krijgt over

gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers

op uw bouwproject. Immers, ook de uitzendkracht

wil in deze angstige tijd juist meer

zekerheid dan ooit en schrijft zich dus in bij

een bureau die de zaakjes goed voor elkaar

heeft.

Kredietcrisis, malafide uitzendbureaus, teruglopend

werk: het klinkt allemaal wat negatief.

Laten we niet vergeten dat we in een

prachtige wereld werken die bouw heet!

Echter, wel een wereld waarin een strikte

regulering allerlei ongewenst onheil buiten de

Almelo

0546 - 86 78 67

www.swbv.nl

deur houdt. Want ook in de bouwwereld

geldt de Wet van Murphy: wat fout kan gaan,

gaat ook fout. Uw keuze voor een 100%

gecertificeerd en bonafide uitzendbureau

snijdt al direct een gigantische risicopost weg

in een toch al zo risicovolle tijd. Laten we

Murphy niet binnenlaten!

Eerder in deze column raadde ik u aan een

maximaal gecertificeerde uitzendorganisatie

voor bouwplaatspersoneel in te schakelen. Ik

heb het voorrecht een dergelijke club te

mogen leiden met gemotiveerde medewerkers

die dit kwaliteitsbesef onderschrijven en

elke dag weer proberen uit te dragen!

Wat ben ik blij dat ik die man op dat feestje

zag. Laten we meer van dergelijke feestjes

organiseren.

Caspar J.M. Jansen

Directeur Duoflex Bouwondersteuning b.v.

Neonstraat 1

7463 PE Rijssen

Tel.:+31 (0) 548-538300

Fax.:+31 (0) 548-538309

mail : info@kleentec.nl

WWW.KLEENTEC.NL

More magazines by this user
Similar magazines