Tijger Reis India - Thika Travel

assets.wnf.nl

Tijger Reis India - Thika Travel

Op de avond van donderdag 17 maart zullen Diwakar

Sharma en Chitranajan vertellen over het Satpuda

Maikal programma. Dat is veelomvattend, aan bod zullen

komen: onderzoek naar tijgers (verspreiding, aantallen),

nationale parken steunen om betere bescherming te

kunnen bieden, overheden beter samen laten werken op

het gebied van tijgerbescherming, lokale mensen minder

in conflict laten komen met tijgers.

Op vrijdag 18 of zaterdag 20 maart zult u een bezoek

brengen aan het Niek van Heijst centrum. Tijdens dit

programma onderdeel van een halve dag, zal Sunny

Shah verschillende activiteiten introduceren die het

WNF hier met de lokale bevolking onderneemt. Het Niek

van Heijst centrum is opgericht ter nagedachtenis van

de vorige directeur van het WNF, die in 2006 helaas

plotseling is overleden. In het centrum worden dorpsbij-

eenkomsten georganiseerd en worden er verschillende

milieuvriendelijke landbouwtechnieken gedemonstreerd.

Ook organiseren kinderen er regelmatig vergaderingen

om natuurbeschermingsvraagstukken te bespreken.

Terugkomend uit het Niek van Heijst Centrum zullen

Joseph Vattakaven en Jyoti laten zien hoe een automa-

tische cameraval werkt. Samen met het nationale park

bestudeert het WNF de tijgers van het gebied. Dat doen

we ook met behulp van automatische cameravallen die,

6

als een tijger in de buurt is, automatisch een foto nemen.

Omdat de streping uniek is voor iedere tijger is het zo

mogelijk om een goed beeld te krijgen van het aantal

tijgers in het gebied en ook om te zien of bekende tijgers

nog steeds aanwezig zijn.

Automatische cameraval

NB: op 20 maart beleeft u één van de nationale feestda-

gen van India, Holi. Een zeer kleurrijk feest, dat zelfs in

Kanha niet geheel aan u voorbij zal gaan!

More magazines by this user
Similar magazines