informatie open dag wiringherlant 2012 - rsg Wiringherlant

wiringherlant.nl

informatie open dag wiringherlant 2012 - rsg Wiringherlant

sg Wiringherlant Ook jouw school

woensdag 25

januari

2012

open dag!!!!!


Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

Je zit in je laatste jaar van de basisschool. Groep 8 is een leuk jaar,

maar ook wel spannend. Na de Cito-toets krijg je een schooladvies.

Dan nog de musical en …... op naar een nieuwe school.

Na de zomervakantie is het dan eindelijk zover. Dan ga je naar de

brugklas van het voortgezet onderwijs. Sommige dingen blijven

hetzelfde, maar veel dingen zijn in de brugklas anders:

• Je komt in een nieuwe klas met kinderen van verschillende

basisscholen

• Je zit niet meer de hele dag in één lokaal

• Je krijgt nieuwe vakken, huiswerk en een volle boekentas

• Iedere klas heeft een mentor en krijgt les van verschillende

vakdocenten

• Er zijn andere lestijden en je hebt een lesrooster

Wij hopen natuurlijk dat je samen met je ouders voor onze school,

rsg Wiringherlant, gaat kiezen. Kies je voor Wiringherlant, dan kies

je voor een goede en gezellige school. Je voelt je hier snel op je

gemak. Er zijn niet alleen lessen, maar er wordt ook van alles

georganiseerd: disco, excursies en sport.

We hopen dat je het leuk vindt om deze stukjes te lezen en dat je

er zin in krijgt om volgend jaar “Brugklasser op Wiringherlant” te

worden! Ben je al een beetje nieuwsgierig geworden? Neem dan

alvast een kijkje op de website van onze school:

www.wiringherlant.nl


De scholierenbus Wieringerwerf / Medemblik

Een paar leerlingen uit onze klas wonen in Medemblik en komen ’s morgens om half acht naar

school met de speciale scholierenbus.

’s Middags om twee en om vier uur brengt de bus ze weer terug naar Medemblik. De

scholierenbus Wieringerwerf / Medemblik is alleen voor de leerlingen van rsg Wiringherlant.

Andere mensen mogen er geen gebruik van maken.

Op school koop je er speciale strippenkaarten voor.

Wil je weten hoe het er aan toe

gaat op rsg Wiringherlant ?

Kom dan naar onze open dag!

Dat is op woensdag 25 januari 2012.

Om je een indruk te geven van wat er zoal in de lessen

gebeurt, worden er ’s middags proeflesjes gegeven. Het

middagprogramma is daarom alleen voor toekomstige

brugklassers.

’s Avonds zijn ook je ouders welkom. Dan kunnen jullie

gezamenlijk kennismaken met de verschillende

vakdocenten, de vakken en de schoolgebouwen.

In juni worden alle nieuw aangemelde leerlingen

uitgenodigd voor een “doemiddag”. Je ontmoet dan

voor het eerst je nieuwe klasgenoten en je mentor. Dus

al voor de zomervakantie wennen aan je nieuwe

school.

Wil je onze school vast een beetje leren kennen?

Ga een dagje mee metCarmen,Dirk,Celine,Kevin.....

Op de volgende bladzijde vertellen de brugklassers hun

verhaal


Een lesdag op Wiringherlant

Klas B1q = een atheneumklas

Klas B1r = een vwo/Havo klas

Klas B1s = een tl klas

Klas B1t = een bbl/kbl klas

7.45 uur aankomst school

Het lesrooster van B1q ziet er vandaag als volgt uit:

1e lesuur = Nederlands

2e lesuur = Muziek

Pauze 09.45-10.05 uur

3e lesuur = Engels

4e lesuur = Engels

Pauze 11.45-12.15 uur

5e lesuur = Wiskunde

6e lesuur = Wiskunde (naar huis)

Pauze 13.55-14.10 uur

7e lesuur = Vrij

8e lesuur = Vrij

eerst naar de kluisjes jas en andere spullen erin dan naar de aula kletsen

8.05 uur naar de 1e les Nederlands in lokaal D10

Ik vond het vak op de basisschool saai, maar nu is het veel leuker. Met Nederlands werk je in blokken met

verschillende onderdelen, zoals lezen, schrijven en een taak.

groetjes Jeroen Muller, B1N

Nederlands is echt een heel leuk vak!

Vooral omdat onze mentor mw. Pronk het geeft. Onze klas is ook heel erg leuk, we maken veel grapjes maar toch leren we

veel. Eigenlijk is Nederlands hetzelfde als taal en spelling op de basisschool alleen dan veel leuker! Je moet het zelf ook

wel een beetje leuk maken, maar dat gaat snel. We kijken ook vaak hele leuke filmpjes.

rsg Wiringherlant is gewoon een superschool!

groetjes Carmen Wubs, B1N


Om 8.55 uur is de 1e les afgelopen

en we moeten ons haasten want we moeten de hele school door van de D-vleugel naar de B-vleugel.

Muziek in de B-Vleugel lokaal B03

Muziek is een vak waarbij je vooral heel goed moet

luisteren en denken. Je moet goed op de bas en

het ritme letten. De eerste weken hebben we

de liedjes van The Flinstones en Beethoven en The

`Junglebook beluisterd en meegezongen. Ik vind het een

heel leuk vak, omdat ik heel veel van muziek houd. Ik houd

van popmuziek en ik luister vaak naar de radio op mijn mobiel.

Dirk van Nieuwenhuijzen, B1N

Begeleiding

Onze school geeft op verschillende

manieren extra begeleiding aan kinderen

die een steuntje in de rug nodig hebben.

Vraag er naar op de Open Dag.

Muziek is heel leuk. We bestuderen elke week een liedje en daarna gaan we het

liedje natuurlijk zingen. De leraar kan heel goed piano spelen. Hij kent ook bijna alle

klassieke liedjes. Zelf speel ik nog geen instrumenten, maar misschien later.

Rick Verheijen, B1N

Dan hebben we een kwartier pauze.

We gaan naar de aula en eten wat we van huis hebben meegenomen en op school kopen we er soms iets te drinken bij.


Om 10.05 uur gaat de bel weer voor het 3e lesuur. Engels in lokaal D06

We hebben een blokuur Engels, dat betekent twee lesuren achter elkaar.

Toen ik het Engelse lokaal in stapte, dacht ik: ‘Wat leuk!’ Het hangt er vol met posters door leerlingen zelf gemaakt,

filmposters en Harry Potter posters. We krijgen Engels van mevrouw Hulsebos, ze is erg aardig, maar je moet wel je

huiswerk maken! (Dat is trouwens bij alle andere docenten ook zo!) De eerste Engelse les was niet echt Engels. We

hebben toen eigenlijk alleen maar gekletst. Een paar lessen later kregen we te horen dat we ook Engelse

boekverslagen moesten maken. Wij dachten: ‘O jee, nu moet je Harry Potter boeken in het Engels lezen!’ Maar

gelukkig moest je dunne kinderboekjes lezen en je boekverslagen moest je in het Nederlands schrijven. Dus dat valt

wel mee. Over een paar weken krijgen we onze cijfers, ik ben benieuwd......

See you next year!

groetjes Anne van Lieshout B1N

I am Céline, the first lesson English was nice. English is a difficult language. My teacher is mr. Hulsebos.

You have a coursebook and an exercisebook.

Make your homework well, she kijkt het na. See you later on rsg Wiringherlant.

Céline Roosendaal B1N

On the first class you get English. The first lessons are simple but it will be difficult. You must know many words, we

make bookreports and a lot of homework. But it is a very nice lesson, I have three times in a week English.

I have mv. Hulsenbos. She is very friendly and nice. I hope learn very good English!

Kevin Vermeulen B1N

In

het begin leek Engels

mij heel stom en moeilijk,

maar het valt erg mee. Ik vind

het super leuk. Soms is het niet

leuk, maar dan maken we het

leuk!

Kimberly Huijs B1B

p.s. Do you see the

mistakes?


Het 1e lesuur hebben wij ook aardrijkskunde.

Aardrijkskunde is een vak dat

heel erg lijkt op topografie

maar je krijgt met

aardrijkskunde ook meer

dingen over landen. Je hebt bij

aardrijkskunde een basisboek,

lesboek en werkboek. Bij

aardrijkskunde krijg je ook hoe

je kaarten moet lezen enzo.

Lisa Schaminée B1K

Na het 4e lesuur hebben we weer pauze.

De pauze duurt 30 minuten van 11.45 tot 12.15 uur

Eerst naar de kluisjes om het brood te halen en dan naar de

de aula met z’n allen aan een tafel eten, drinken en kletsen,

Het lesrooster van B1r ziet er vandaag als volgt uit:

1e lesuur = Aardrijkskunde

2e lesuur = wiskunde

Pauze 09.45-10.05 uur

3e lesuur = Tekenen

4e lesuur = Tekenen

Pauze 11.45-12.15 uur

5e lesuur = Engels

6e lesuur = Engels

Pauze 13.55-14.10 uur

7e lesuur = l.o.

8e lesuur = l.o.

Aardrijkskunde gaat over de hele wereld. Hoe

je kaarten moet lezen, waar alle landen

liggen, hoe die landen heten. Met

aardrijkskunde heb je een lesboek en

een basisboek, het basisboek is een

soort bronnenboek maar daar werk je

pas bij hoofdstuk twee mee. Je tas

wordt heel zwaar maar als je een

kluisje hebt, kan je je boeken daar in

doen die je pas later nodig hebt.

Dieuwke B1K


VMBO

Deze afkorting betekent voorbereidend middelbaar beroeps

onderwijs. Binnen het vmbo bestaan verschillende leerwegen:

• De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen

Deze leerwegen zijn bedoeld voor leerlingen die van een

praktische manier van werken houden. In leerjaar één en twee

krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. Vanaf de derde klas kiest

iedereen een richting, bijvoorbeeld bouwtechniek,

voertuigentechniek, tenchniek breed, zorg & welzijn of

dienstverlening & commercie. Daarbij horen heel veel

praktijklessen en je loopt dan stage in verschillende bedrijven. Na

vier jaar kun je naar het mbo (middelbaar beroeps onderwijs).

• De theoretische leerweg

Dit is een theoretische opleiding in het vmbo, je ouders noemen

dit de mavo. In de onderbouw volg je allemaal dezelfde vakken.

Vanaf de derde klas kun je verschillende vakken kiezen die je

leuk vindt of waar je goed in bent. De meeste leerlingen met een

TL-diploma gaan naar het mbo, maar je kunt ook doorstromen

naar het vierde leerjaar van de havo.

HAVO en Atheneum

rsg Wiringherlant:

een school met mogelijkheden

rsg Wiringherlant is voor iedereen de goede school. Dat komt omdat er binnen onze school verschillende

vormen van onderwijs zijn. Hieronder vertellen we er kort wat over.

Dit zijn theoretische opleidingen die moeilijker zijn en ook langer

duren. De havo duurt vijf jaar en leidt op voor het hoger beroeps

onderwijs. Een atheneumopleiding duurt zes jaar en bereidt voor

op de universiteit. In de eerste drie leerjaren volgt iedereen

dezelfde vakken. Daarna kies je voor een profiel: natuur en

techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en

cultuur en maatschappij. Natuurlijk kies je het profiel dat het

beste past bij jouw talent en belangstelling!

Niet alleen lessen ………………….

…………maar ook heel veel andere activiteiten. Er gebeurt van alles

op onze school, van disco tot sportdag en van museumbezoek tot

buitenlandse reis. We noemen een paar extra’s.

• Kennismakingsdagen

Aan het begin van het schooljaar, als je een klein beetje gewend

bent aan je nieuwe school, ga je met je klas een paar dagen weg.

Door samen te sporten en andere leuke dingen te doen, leer je

elkaar snel kennen. Slapen lukt

niet altijd, maar dat

moet je er maar

voor over

hebben.


• ELOS

Het buitenland wordt steeds belangrijker voor Nederland, we

werken steeds vaker samen met mensen in andere landen. We

zijn er dan ook trots op dat we ELOS-school zijn (Europese

leeromgeving op scholen). Dat betekent dat we samenwerken met

scholen in andere landen en zelfs bij

elkaar op bezoek gaan. Zo is een

groep leerlingen in juni naar

Calella in Spanje geweest.

Op onze website

www.wiringherlant.nl

vertellen ze over

hun reis (onder het

kopje Elos).

• Projecten

Dit zijn uren

waarin je werkt

aan bijzondere

onderwerpen die

niet zomaar in

gewone lessen aan bod

komen. Er zijn bijvoorbeeld

projecten over kinderrechten,

drama, kunst en de Middeleeuwen.

• Activiteitenweken

Vier keer per jaar is er een bijzondere week waarin je

bijvoorbeeld op excursie gaat om in een museum iets te

onderzoeken. Je kunt een project over gezondheid doen, samen

met leerlingen van andere klassen. In ieder geval zijn de

activiteitenweken anders dan alle andere weken.

• Taal en rekenen

Taal en rekenen wordt steeds belangrijker voor je toekomst.

Daarom besteden we daar op rsg Wiringherlant veel extra

aandacht aan: iedereen kan nog beter worden in taal en rekenen!

Dat gebeurt in aparte lessen maar ook in de gewone lessen. Zo

leer je bij aardrijkskunde nieuwe woorden. Kijk op de website

maar eens onder het kopje “posterproject”.

De brugklassen op Wiringherlant:

rsg Wiringherlant is natuurlijk veel groter dan de school waar je

nu opzit. Toch voel je je bij ons snel thuis. Dat komt omdat er

binnen de grote school kleinere schooltjes zijn met een eigen

groep mentoren en een eigen afdelingsleider.

Er zijn verschillende brugklassen:

• basis/kaderberoepsgerichte leerweg-klas

• theoretische leerweg-klas

• theoretische leerweg/Havo-klas

• havo/atheneum-klas

• atheneum-klas

In welke brugklas je komt hangt af van het advies van de

basisschool.

De Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg brugklassen zitten in

het gebouw aan de Ovingestraat. De andere brugklassen zitten in

het gebouw aan de Terpweg.

In welke brugklas je komt, hangt af van de adviezen die je krijgt.

Starten in de brugklas is best spannend. Je zult in een nieuwe

klas komen met kinderen van verschillende basisscholen. Dat is

spannend: niet alleen nieuwe vakken en leraren, maar ook veel

nieuwe kinderen. Natuurlijk proberen we bij de indeling van de

klassen er rekening mee te houden dat je bij een paar vrienden

of vriendinnen in de klas komt. Het is dan natuurlijk wel

belangrijk dat zij hetzelfde advies hebben.

Je blijft, als alles goed gaat, tijdens de twee jaar durende

brugklasperiode in dezelfde klas zitten met dezelfde leerlingen.

Uitzondering hierop is de TL/havo brugklas. Deze klas blijft een

jaar bij elkaar.


2e lesuur hebben wiskunde

Wij hebben nog

maar 2 lessen tekenen gehad. Van

meneer Meijerink. De eerste keer met tekenen gingen

we letters maken. Allerlei verschillende lettertypes in een boekje. In de

tweede les moest je dan er een uitkiezen. Je kreeg een groot vel waar je dan je

naam op moest zetten in een leuk lettertype. Je moest er ook een zelfportret op

maken. Dat vel wordt dan een map waar je straks al je spulletjes voor tekenen in

kan doen. Tekenen is heel leuk!

Carola Boerdijk B1K

Wiskunde is één van de leukste vakken. Je leert ermee wat ruimtelijke

figuren zijn, zoals een kubus, cilinder enz. Je leert er ook hoe je met een

rekenmachine omgaat. Het is soms ook moeilijk. We krijgen later wortels (dit

soort √) en pi (π). De breuken heb ik al geleerd op de basisschool.

Benjamin B1M

Wiskunde is heel anders dan rekenen. `je gaat in het begin gewoon een

beetje rekenen maar later ga je echt formules maken.

Tom Sijm B1M

Wiskunde vind ik leuk want ik houd van rekenen. Met wiskunde leer je ook nieuwe

dingen. Je mag veel met de rekenmachine werken. Je leert ook om met je passer te

werken. Wiskunde kan ook saai zijn. Want dan doe je dingen die je al lang kent. Maar

meestal vind ik het wel leuk.

Isa B1M

Wij hebben het 3e + 4e uur tekenen in de C-vleugel.

In de C-vleugel worden de vakken tekenen en handvaardigheid gegeven. We noemen

dit de creatieve hoek.


Het lesrooster van B1s ziet er vandaag als volgt uit:

1e lesuur= Biologie

2e lesuur = Taal (dit keer een

bezoek aan de mediatheek)

Pauze 09.45-10.05 uur

3e lesuur = Hv

4e lesuur = Hv

Pauze 11.45-12.15 uur

5e lesuur = Frans

6e lesuur = Nederlands

Pauze 13.55-14.10 uur

7e lesuur = NST

8e lesuur = NST

Het 1e lesuur begint. We hebben biologie.

Biologie krijg je in de B-vleugel. Daar is de Binashoek. Binas betekent; biologie, natuurkunde en scheikunde.

Biologie is een interessant vak. Je komt heel veel te weten over de planten, mensen en dieren. Biologie

heb je voor veel beroepen nodig.

Als ik in mijn familie kijk, werken er vele familieleden met biologie. Bijvoorbeeld: mijn moeder is

kinderverpleegkundige en mijn opa werkte bij de plantenziektenkundige dienst. Mijn andere opa

was boer (agrariër) en dat doen mijn ooms nu nog steeds (4 ooms!)

Mijn vader maakt drinkwater in Amsterdam. Dat heeft te maken met biologie, maar ook

met scheikunde.

Ik weet nog niet of ik later iets met biologie ga doen.

Anniek van Dam B1L

Biologie gaat over het leven op de wereld en alle levende dingen die je om je heen ziet.

Je leert bijvoorbeeld over het verschil tussen dood, levend en levenloos. En je zou denken

dat levenloos en dood hetzelfde is maar dat is echt niet zo! Er zijn hele mooie lesboeken met goede, duidelijke

plaatjes waardoor het makkelijker wordt om je huiswerk te maken.

Lizzy B1K


De school heeft een mediatheek. Deze is in het

gebouw aan de Terpweg. Van alles wat daar

aanwezig is kan je gebruik maken op vertoon van

je schoolpas. Aan het begin van elk schooljaar

wordt er van iedere leerling een foto gemaakt.

Deze foto wordt door de school gebruikt voor het

aanmaken van je schoolpasje. Je kunt in de

mediatheek boeken lenen voor Nederlands, maar

ook voor Frans, Duits en Engels.

Mediatheek

Frans

Eerste Franse les.

We kwamen woensdag het 5e uur in het D10 lokaal. Onze mentrix (mevr. Van den Hoven) was ook onze Franse lerares. Ze

wou dat we allemaal Frans gingen praten. Maar onze Franse lerares wist natuurlijk wel dat we nog geen Frans konden

praten. Toen kregen wij een filmpje te zien. We zagen een grappige vrouw die Franse woordjes zei. Ze deed er ook

gebaren bij, dat moet want dan kan je het beter onthouden en dan kunnen anderen ook zien wat je bedoelt. Zelfs onze

Franse lerares spreekt ook altijd Frans met gebaren. Ze gaf ons soms ook opdrachten bijv. om op te staan, te springen, te

lopen, rennen en daarna weer zitten. Ik dacht eerst dat Frans niet zo leuk was, maar nu vind ik het wel leuk.

Tessa Rotgans B1G

We hebben drie keer op een schooldag pauze.

Twee keer een kleine pauze van 15 minuten en een keer een grote pauze van 30 minuten.

Na het 6e lesuur is er de derde pauze van 13.55 tot 14.10 uur.

Tijdens de pauzes zijn we meestal in de aula, maar soms gaan we ook even naar buiten. Vooral

nu om twee uur is het fijn even naar buiten te gaan.

Om 14.10 uur gaat de bel voor de twee laatste lessen van onze schooldag. We hebben niet alle

dagen van de week 8 lesuren maar vandaag wel.


Het 7e lesuur is van 14.10 tot 15.00 uur en er staat NST op ons lesrooster.

Dit betekent natuur- en scheikunde. Mevrouw Rekvelt is onze docente NST.

We hebben NST van mevrouw Rekvelt. Die is erg aardig. We hoeven niet uit een boek te

leren. We moeten de opdrachten die allemaal in een aparte map staan uitvoeren. Zo

leren we zelf hoe we een bakje of iets moeten maken.

Onze eerste les werd er veel uitgelegd door mevrouw Rekvelt van waar alles lag en

waar het voor diende. Ze legde uit dat we na iedere opdracht ook een verslag

moesten maken en de volgende les gingen we gelijk in groepjes werken. ik werk met

Nina en Noa. We maken alle drie een plastic bakje.

Ik vind NST erg leuk. Als we iets niet begrijpen kunnen we het altijd vragen en dan

legt Mevrouw Rekvelt uit.

Karin Wagenaar B1L

Mijn eerste indruk van NST was::: Wat leuk een doevak.

Ik vind NST vooral leuk omdat er zoveel te doen is.

Je kan bijvoorbeeld technisch tekenen, proeven doen, bakjes maken, enzovoorts.

Er is zoveel te doen dat je er geen genoeg van krijgt.

Kelly Lockx B1L

De mentor

Iedere klas heeft een mentor, de docent die speciaal

voor jouw klas zorgt. Je mentor legt je uit hoe alles

werkt op onze school en je kunt altijd bij hem of haar

terecht voor het stellen van vragen. Dat moet je dan

ook gewoon doen. Iedere week heb je een mentoruur

waarin je advies krijgt over hoe je bijvoorbeeld het

beste huiswerk kunt maken. Je krijgt dan allerlei

informatie en adviezen. Natuurlijk kijkt je mentor ook

naar je cijfers en hoe je het verder doet op school. Het

is iemand die extra zorg aan de leerlingen in de klas

besteedt.


Het lesrooster van B1t ziet er vandaag als volgt uit:

1e lesuur= L.o

2e lesuur = L.o

Pauze 09.45-10.05 uur

3e lesuur = K en c

4e lesuur = K en c

Pauze 11.45-12.15 uur

5e lesuur = M e m

6e lesuur = M e m

Pauze 13.55-14.10 uur

7e lesuur = Nederlands

8e lesuur = Mentorles

Bij kunst en cultuur leer je meer technieken dan op

de basisschool. De lessen zijn veel leuker en

afwisselender omdat je steeds een andere docent

krijgt.

Bij kunst en

Het is een lekker knus gebouwtje. We hebben nu al

cultuur ben je zelfstandiger

zin in sneeuw in de tuin. Er is veel

dan op de basisschool. Ook moetje meer

kunst op de muur en het is erg leuk

moeite doen voor de opdrachten. De kunstlessen zijn

om er te zijn.

heel interessant. Het lokaal is sfeervol door alle kunstwerken die

Thomas Hak en Max Kiewiet B1A

door leerlingen zijn gemaakt, je hebt meer vrijheid bij het leren.

Meneer Heijligenberg legt het met veel gevoel uit.

Anouk en Sherany B1A

Nu een blokuur van het leergebied mens en maatschappij

van meneer Vriend.

Mens en maatschappij betekent de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.

Leuk, echt leuk om dat ik geboeid ben bij het stukje over de Romeinen

Rick B1c

Een leuk en leerzaam vak omdat je veel dingen over vroeger leert.

Manon B1c

Gewoon niet super, maar ook niet stom.

Ko B1c

Kunst en cultuur

noemen we het leergebied voor de vakken

tekenen, handvaardigheid, muziek en

drama.

Vandaag is er handvaardigheid van meneer

Heijligenberg en morgenochtend het 2e

lesuur is er drama van mevrouw Scholten.

Kunst en cultuur is een blokuur.


Boodschappenlijstje leerjaar 1 2012-2013

Wanneer je besluit om volgend jaar ook naar onze school te

komen, moet je allerlei dingen aanschaffen. Kijk maar op

het boodschappenlijstje.

• stevige schooltas

• agenda naar eigen keuze

• etui

• pen

• 2 potloden (HB en 2B) en gum

• vulpotlood (5 mm)

• kleurpotloden

• passer, zo eenvoudig mogelijk

• rekenmachine (Texas Instruments : TI-30XB Multiview)

• geo-driehoek

• schaartje, plakband, lijmstift

• kop/oortelefoontje voor op de computer

• ringband groot (23 rings)

• schriften met lijntjes

• schriften met ruitjes 1 cm x 1 cm, A4 formaat (je mag

ook alleen een ringband gebruiken, als je dan maar

voor de juiste vulling zorgt)

• kladblok

• stevig kaftpapier, dat niet afgeeft

• sportkleding naar eigen keuze

• sportschoenen voor binnen (geen gekleurde of zwarte

zolen;“no marking” zolen zijn toegestaan)

• sportschoenen voor buiten

(0nderstaande niet voor bbl / kbl)

• Van Dale pocketwoordenboek Nederlands

• atlas (te bestellen via de site van fa. Iddink)

• Van Dale pocketwoordenboek Engels/Nederlands

adresgegevens

hoofdvestiging

Terpweg 1 1771 RX Wieringerwerf

Tel 0227-513 830

Fax 0227-513 838

Aanmeldingsprocedure

De toelating

dependance

Ir. Ovingestraat 1 1771 BC Wieringerwerf

Tel 0227-513 830

Fax 0227-513 828

In het eerste leerjaar word je geplaatst in:

• het atheneum

• het havo/atheneum

• de tl/havo combinatie

• de theoretische leerweg

• basis/kaderberoepsgerichte leerweg-klas

De plaatsing gebeurt in principe op grond van de adviezen van de

basisschool. In groep acht maak je de CITO toets. Onder andere

aan de hand van die uitslag wordt door de basisschool een advies

gegeven voor de opleiding die het beste bij je past. Dat kan het

vmbo, het havo of het vwo (atheneum) zijn.

De procedure

rsg Wiringherlant stuurt in januari aanmeldings- en inlichtingenformulieren

naar de basisscholen. Het aanmeldingsformulier

wordt door je ouders ingevuld en het inlichtingenformulier door

de basisschool.

De basisschool stuurt beide formulieren inclusief een uittreksel

uit het bevolkingsregister en een kopie van de uitslag van de CITO

toets retour naar rsg Wiringherlant. In een persoonlijk gesprek

met de leerkracht van groep 8 worden daarna de leerlingen besproken

in de zogenaamde warme overdracht. Woon je buiten

onze regio dan kunnen beide formulieren worden aangevraagd bij

de administratie van onze scholengemeenschap

(tel. nr. 0227-513830 of via e-mail: info@wiringherlant.nl) of bij de

afdelingsleiders.

postadres

Postbus 29

1770 AA Wieringerwerf

info@wiringherlant.nl

www.wiringherlant.nl


Nieuwe School

Klaar voor de start. De bouw van ons nieuwe schoolgebouw duurt van januari

2012 tot en met voorjaar 2013. Daarna volgt een grote verhuizing en vanaf 1 september

2013 ben je geen leerling meer die op de Terpweg of op de Ir. Ovingestraat zit,

maar een leerling die met alle leerlingen samen op de Dr. Tamsmalaan les krijgt.

Spannend!

Nieuw Gebouw!!!

Vanaf

2013:

Ir. Ovingestraat 1 + Terpweg 1 = Dr Tamsmalaan 1

More magazines by this user
Similar magazines