De routing vinden - Veiligheidshuis Breda

breda.veiligheidshuis.org

De routing vinden - Veiligheidshuis Breda

Verbindt straf en zorg Verantwoording 2012

Jeugdigen

Strafoverleg Jeugd

(SOJ)

Maken en uitvoeren van

richtinggevend strafadvies

voor alle jeugdige veelplegers

en jongeren in voorlopige

hechtenis., of schorsing daarvan.

Traject is gericht op

voorkomen recidive.

4

Justitioneel Casusoverleg

Jeugd

(JCO)

Maken en uitvoeren van

strafrechtelijke afdoeningsbeslissingen

voor alle jeugdige

verdachten die een misdrijf

hebben gepleegd.

Leerplicht Casusoverleg

Jeugd

(LCO)

Maken en uitvoeren van

strafrechtelijke afdoeningsbeslissingen

voor jeugdige

verdachten m.b.t. de leerplichtwetgeving

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aalburg 6 13 6

Drimmelen 24 37 5

Geertruidenberg 20 29 11

Oosterhout 7 27 96 143 57

Werkendam 1 22 29 13

Woudrichem 5 3

Alphen-Chaam 3 2

Baarle-Nassau 1 1

Breda 34 61 168 527 109

Etten-Leur 3 12 35 79 61

Rucphen 1 8 17 53 7

Zundert 1 2 4 22 11

Overige gem. 6 4 47 188 1

Totaal 54 114 448 1131 284

Jeugdigen

Aanscherping strafoverleg jeugd

In de aanpak van de sanctie voor de jeugdige

veelplegers, gaat het niet meer om de sanctie

van een individueel feit, maar om een interventie

waarbij rekening wordt gehouden met

het delict verleden, met eventueel overlast

gevend gedrag en met gedragsproblemen. De

doelstelling van het Strafoverleg Jeugd is

door ons aangescherpt. We maken nu gebruik

van het landelijk Instrumentarium

Jeugdstrafrechtketen. Dit helpt ons om

scherpere diagnoses te stellen en de aanpak

nog gerichter in te zetten op de problemen

met en om de jeugdigen.

Apart leerplicht casusoverleg

Het veld van jeugdigen is sterk in ontwikkeling.

Een dreigende sanctie van het CBP dat

zich bij haar onderzoek 1 beperkte tot de OMaanwijzing

voor JCO in plaats van op de bre-

1 zie ‘kort nieuws’ pagina 6

dere doelstelling van het overleg in het veiligheidshuis,

noopte tot een scheiding van

Justitieel Casusoverleg Jeugd voor de door

politie opgespoorde strafbare feiten en een

Leerplicht Casusoverleg voor de door de leerplichtambtenaren

opgespoorde strafbare feiten.

Dit verklaart waarom er in 2011 aparte

cijfers zijn van het Leerplicht Casusoverleg.

In de praktijk zijn deze overlegvormen in het

Veiligheidshuis aansluitend op elkaar gepland.

Tijd voor bezinning

Het gecombineerd inzetten van strafrecht en

civielrecht komt steeds vaker voor. De invoering

van een justitiële afdoeningstafel (ZSM),

Top X zorgen ook voor overlap van overleg.

Tevens hebben we te maken met genoemde

privacy-ontwikkelingen en de transitie Jeugdzorg.

We zullen ons met de partners goed

gaan bezinnen over de invulling van de casus

overleggen.

Similar magazines