nr. 1 / 2009 - FNV Horecabond

fnvhorecabond.nl

nr. 1 / 2009 - FNV Horecabond

oReCa

[ nr. 1 / 2009 ]

I NFO

Alles geven bij Oud Sluis

Plus:

Tasting Trends

Beoordeel zelf je leerbedrijf


ET

VAK

Waar werk je?

“Ik ben chef-kok bij theater- en à la carterestaurant

Applaus in Lelystad. Hiervoor

werkte ik bij het Amstel Hotel in

Amsterdam. Tijdens deze baan ben ik

begonnen aan de driejarige sterklas van

het Gilde van Meesterkoks. Die pittige

opleiding heb ik in juni met succes afgerond

met het examen SVH Gezel chefkok.”

Wat is je vooropleiding?

“De middelbare hotelschool heb ik in

Zwolle gevolgd en afgemaakt. Het is een

uitgebreide opleiding waar naast koken

ook aandacht werd besteed aan bijvoorbeeld

bediening en management. Ik wilde

helemaal voor het koken gaan en daar is

de sterklasopleiding perfect voor. Je krijgt

les van meesterkoks en vooral de eerste

twee jaren zijn erg praktijkgericht met

workshops en excursies. We waren een

hechte groep van fanatiekelingen. Je

moest wel fanatiek zijn, want we werkten

allemaal vijf à zes dagen per week en

moesten elke maandagochtend ook nog

eens naar Den Bosch voor de sterklas. Het

derde jaar was bovendien erg aanpoten,

omdat we dat jaar veel theorie op ons

bord kregen, zoals ondernemingsplannen

maken.”

Heb je er iets aan gehad

binnen je werk?

“Jazeker. In ons restaurant maken we bijvoorbeeld

alles zelf en tijdens de opleiding

was het ambachtelijke erg belangrijk.

Ik heb er veel aan gehad. Zelfs nu nog

kan ik altijd voor advies terugvallen op de

meesterkoks.”

Wat heb je eigenlijk met

koken?

“Koken is het mooiste wat er is. Het was

mijn hobby en ik heb er mijn werk van

gemaakt. Ik hou van de stress als het

restaurant vol zit. Als de gasten dan na

afloop tevreden opstappen, ga ik met een

goed gevoel naar huis.”

Kijk voor meer informatie op

www.horeca.nl onder het kopje

werken/loopbaanadvies of bel

0900 - 1402 (€0,15 p/min).

Beeld Foto Dijkstra

Martijn van Wegen (26):

“Koken is het mooiste wat er is. Het was

mijn hobby en ik heb er mijn werk van

gemaakt.”

2 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO


oReCa I NFO

Vakblad voor werknemers in de horeca, recreatie en catering

iNHOUD

Tasting Trends

Wat zijn de komende jaren de

trends op food- en horecagebied?

Wat staat ons te wachten en wie

zijn de trendsetters?

4

Beoordeel je leerbedrijf

FNV Horeca heeft duizenden leerlingen

gevraagd hun leerbedrijf te

beoordelen via

www.leerlingenindehoreca.nl. Zo

krijgen we een goed beeld van de

kwaliteit.

6

Horecava

Impressie van de Horecava én het

animatiefiguur VIC, het nieuwe

gezicht van ons Voorlichtings- en

Informatiecentrum, dat centraal

stond in onze stand op deze horecabeurs.

18

Pagedal Stadskanaal

In Stadskanaal staat het Pagedal,

een enorm complex met zwembaden,

fitness, sportzalen, horeca en

bungalows. Hier werken veel leden

die hun werk al jaren met plezier

doen.

24

COLOFON

Werken op topniveau

Ze gaf baan en huis op om mee te kunnen

doen aan het tv-programma Mijn tent is top.

Toen ze het net niet werd, solliciteerde FNV

Horeca-lid Dyonne Derks (21) bij het drie-

Michelinsterrenrestaurant Oud Sluis in het

Zeeuwse Sluis, onder leiding van volgens

velen de beste chef van Nederland, Sergio

Herman. Ze werd meteen aangenomen, want

Dyonne is een vlotte, allervriendelijkste,

maar ook zeker ambitieuze gastvrouw. “Het

vergt veel energie en concentratie om altijd

op topniveau te presteren. Maar ik zit

hier helemaal op mijn plek.”

HORECA INFO IS EEN UITGAVE VAN STICHTING FNV PERS IN SAMENWERKING MET DE FNV HORECABOND, LOUIS ARMSTRONGWEG 100, POSTBUS 1435,

1300 BK ALMERE, TELEFOON 0900 - 202 23 23 (€ 0,20), FAX (036) 536 33 97 * E-MAIL: REDACTIE@FNVHORECABOND.NL * WEBSITE:

WWW.FNVHORECABOND.NL* OPLAGE: 26.000 * UITGAVE: 1/ 2009 * ISSN 0166-0624 * HOOFDREDACTIE: BEN FRANCOOY * EINDREDACTIE: AAFKE

JOCHEMS * CORRECTIE: EVELYN JONGMAN * FOTOGRAFIE VOORPAGINA: INGMAR TIMMER * ACHTERPAGINA: INEKE OOSTVEEN * VORMGEVING:

HOTELZEEZICHT, MIRJAM DRENTH * PREPRESS EN DRUK: VAN DER WEIJ BV GRAFISCHE BEDRIJVEN, HILVERSUM *

ABONNEMENT VOOR NIET-LEDEN: €30,-PER JAAR. OPGEVEN: 0900 – 202 23 23 (€ 0,20 P/MIN).

ADVERTENTIETARIEVEN HELE PAGINA: € 2000,-, HALVE PAGINA € 1200,-, KWART PAGINA € 625,- ZESDE PAGINA € 425,-.

ADVERTENTIES DIENEN DRUKKLAAR AANGELEVERD TE WORDEN.

HoReCa INFO

15

nr. 1 / 2009 3


Tasting Trends

Wat zijn de komende jaren de trends op food- en horecagebied? Het Horecava

Trendonderzoek, uitgevoerd door ROZENBROOD prognose & strategie, signaleert de

belangrijkste trends. Wat staat ons te wachten en wie zijn de trendsetters?

Safety first

Hoe veilig voelen we ons? De onzekerheid

groeit door de kentering in de machtsverhoudingen

in de wereld en de recente financiële

crisis. Het algemene gevoel van onveiligheid

heeft ook zijn weerslag op wat we

willen eten. We realiseren ons steeds meer

dat wat je eet, ook goed moet zijn voor lijf en

leden. Daarom kiezen we voor voedselproducenten

die veiligheid kunnen garanderen.

Een concept als Villa Augustus in Dordrecht

is daar een goed voorbeeld van. Veel van de

ingrediënten die in de gerechten van het

restaurant verwerkt worden, komen uit de

eigen tuin die bij het gebouw is, en het café

is meteen ook een markt. Andere voorbeelden

zijn restaurant De Kas in Amsterdam en

Chateauhotel De Havixhorst in het Drentse

De Schiphorst.

Feed my Need

Villa Augustus

De aanbodgerichte maatschappij waarin we leefden is veranderd in een vraaggerichte maatschappij. We krijgen

als consument een steeds grotere stem. De gast van vandaag weet steeds meer, professionaliseert in kennis en

eist dat producten afgestemd zijn op zijn maat, wens en smaak. Gasten gaan steeds meer bepalen hoe een horecabedrijf

of menukaart eruitziet. Door middel van crowdsourcing – via internet uitgebreid onderzoeken wat de

gasten willen – krijgen de eerste initiatieven vorm. Zoals het zogenaamde co-created restaurant Quatfass in

Amsterdam dat op 1 januari jl. is opengegaan. Al lang voor de opening konden gasten via polls en meningen op

de site aangeven wat ze verwachtten van het nieuwe restaurant en wat ze wel en niet op de menukaart wilden.

4 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

Beeld Villa Augustus


Tickle my senses

We krijgen continu via alle zintuigen zoveel

prikkels binnen, dat we daar als het ware aan

verslaafd raken. Alleen al aan beelden zien we

per dag evenveel langs flitsen als een middeleeuwer

in zijn hele leven! We hebben behoefte

aan steeds meer zintuiglijke belevenissen.

Zoals eten dat knappert, knispert en knakt in je

mond en tussen je tanden. Of dineren in het

donker bij Ctaste in Amsterdam. Ook zoeken

we gevaar, als extra prikkel en weer als tegentrend

op de behoefte aan veiligheid. Dat resulteert

in het eten van griezelige ingrediënten –

denk aan de zeer giftige vis fugu die dodelijk is

als de kok hem niet goed bereidt – en het komt

terug in de presentatie, zoals in een rolstoel

aan een operatietafel aanschuiven bij restaurant

The Clinic in Singapore waar cocktails uit

een infuus of injectiespuit komen, een opzienbarend

restaurant ingericht door het

Nederlandse bureau Concrete.

Julia’s

’t Hart

The Clinic

Beeld Charlotte Akkermans Beeld Servex

HoReCa INFO

Easy Everything

We krijgen steeds minder tijd. Alle producten

die het leven gemakkelijker maken zijn meer

dan welkom. Technologie speelt hierin een

grote rol. Dat komt goed naar voren in café ’t

Hart in Breda, waar gasten via een eigen

touchscreen hun bestelling kunnen doorgeven

via het e-menusysteem. Bij slechts een paar

tafels wordt de bestelling nog opgenomen

door een medewerker bediening. Via hetzelfde

scherm kunnen gasten ook chatten met andere

cafébezoekers en games spelen. Het

Michelinsterrenrestaurant Oud Sluis in Sluis

heeft sinds eind vorig jaar een digitale wijnkaart.

Op het gebied van eten doet de paradox

zich voor dat eten niet alleen snel en

gemakkelijk moet, maar ook een bepaalde

kwaliteit moet hebben. Servex die op de NSstations

de horeca verzorgt, speelt daarop in

met een vers pastaconcept in de nieuwe outlet

Julia’s.

Beeld Sash Alexander

nr. 1 / 2009 5


FNV Horeca maakt kwaliteit leerbedrijven inzichtelijk

Leerlingen beoordelen

Beeld Anne Hamers

FNV Horeca heeft duizenden leerlingen via hun school gevraagd hun leerbedrijf gedetailleerd

te beoordelen via de website www.leerlingenindehoreca.nl. Zo kunnen we leerlingen

helpen bij hun zoektocht naar een goed en passend leerbedrijf, zodat hun kans op een

succesvolle carrière groeit. Tegelijkertijd willen we hun ervaringen gebruiken bij de beoordeling

van bestaande leerbedrijven. Op deze wijze krijgen we een goed beeld van de kwaliteit

van leerbedrijven.

“Leerbedrijven zijn essentieel voor de

vakopleiding van leerlingen in de horeca

en kunnen het succes van de

bedrijfstak bevorderen. Goed beoordeelde

bedrijven willen wij graag positief

voor het voetlicht brengen. Met bedrijven

die door de leerlingen, onze ogen

en oren in de sector, structureel slecht

beoordeeld worden gaan wij het

gesprek aan om ervoor te zorgen dat dit

6 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

We hebben leerlingen

gevraagd heel gedetailleerd

hun mening te geven over

hun tijdelijke arbeidsovereenkomst,inwerkprogramma,

begeleiding, rusttijden,

compensatie overuren en

werkomstandigheden.

bedrijf weer op de rails komt”, aldus

Ben Francooy, voorzitter van FNV

Horeca. Horecaleerlingen zijn ook voor

leerbedrijven een belangrijke factor. Zij

volgen een vakopleiding, maar leveren


zelf hun leerbedrijf

tegelijkertijd een belangrijke bijdrage

aan het product gastvrijheid. Jonge

ambitieuze werknemers zijn hard nodig

in de horeca, zeker in een tijd van krapte

op de arbeidsmarkt en economische

crisis. De horeca heeft jaarlijks zo’n

85.000 nieuwe werknemers nodig. Er is

echter een chronisch tekort aan vakbekwaam

personeel waardoor de sector

kampt met een personeels- en kwaliteitsprobleem.

De reden voor dit capaciteitsprobleem

is dat 30 à 40 procent

van het horecapersoneel tijdens of snel

na zijn opleiding de sector uitstroomt

vanwege de arbeidsvoorwaarden of

verkeerde verwachtingen. Volgens FNV

Horeca moeten dus alle zeilen bijgezet

worden om de sector voor het personeel

aantrekkelijk te maken.

Project Beoordeel jouw

leerbedrijf

Alle bbl-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg,

dat wil zeggen vier dagen werken en een

dag per week naar school) zijn onlangs via hun

school opgeroepen om hun leerbedrijf te beoordelen

via de website www.leerlingeninde

horeca.nl. Op deze website staan alle 8600

erkende leerbedrijven. Leerlingen gaan tijdens

hun opleiding bij minimaal drie leerbedrijven

aan de slag. We hebben ze gevraagd heel gedetailleerd

hun mening te geven over hun tijdelijke

arbeidsovereenkomst, inwerkprogramma,

begeleiding, rusttijden, compensatie overuren

en werkomstandigheden. De resultaten van

deze beoordelingen zijn openbaar. We geven

leerbedrijven die beoordeeld zijn de gelegenheid

te reageren. Een aantal roc’s zal de leerbedrijvenbeoordeling

onderdeel maken van hun

lesprogramma. Beoordeel jouw leerbedrijf is

een project van de Stichting Voorlichting

Leerlingen (SVL) en wordt gefinancierd met

subsidies van de Sociale Fondsen. Initiatief,

management en uitvoering van dit project liggen

bij FNV Horeca.

www.leerlingenindehoreca.nl

Horeca gooit menselijk kapitaal over de balk

“Twee van mijn zonen volgen een opleiding in de horeca en hebben inmiddels flink wat schreden

gezet in de praktijk bij diverse horecabedrijven en natuurlijk op school. Hun belevenissen zijn weinig

hoopgevend voor de horeca, die in het algemeen al kampt met een negatief beeld als het gaat

om werk, werksfeer, arbeidsvoorwaarden en de instroom van nieuwe werknemers.

Mijn destijds 17-jarige zoon liep een snuffelstage van een maand in een brasserie. Op zijn eerste

werkdag kreeg hij van de inmiddels beschonken chef-kok (het was pas 14.00 uur) de opmerking:

“De beste kok is een dronken kok.” Waarna de bladen bier in een niet-aflatende stroom de keuken

werden binnengedragen. Gebruik bij chef-kok en bedrijfsleiding was dat er bij nieuw binnengekomen

vrouwelijke medewerkers van ’s morgens tot ’s avonds onophoudelijk de meest smerige

opmerkingen werden gemaakt, zodat menigeen in huilen uitbarstte en het voor gezien hield.

Wat te denken van een kennismakingsgesprek bij een toonaangevend restaurant om een stage van

drie maanden te gaan lopen? Tijdens het gesprek met het hoofd personeelszaken werd gezegd dat

er vier dagen van 11.00 uur tot 01.00 uur onafgebroken gewerkt moest worden, per week dus 56 uur.

(Hoe zit het ook weer met arbeidstijdenwetgeving en de cao?) Dat je niet het hart in je lijf moest hebben

om twee keer hetzelfde aan de chef-kok te vragen. Hij schold en sloeg je dan de keuken uit.

Daardoor, zo gaf de personeelsvrouwe aan, waren de afgelopen weken al twee stagiairs vertrokken.

Mijn andere zoon (19 jaar) heeft een half jaar stage gelopen bij een restaurant dat in de top van het

blad Lekker staat en ook in de Michelingids hoog genoteerd staat. Ook daar leeft men voor wat

betreft het personeelsbeleid in de middeleeuwen. Hij poetste en poetste en poetste in de keuken dat

het een lieve lust was, terwijl hij dagelijks werd uitgescholden en uitgekafferd door alles en iedereen

die op een wat hoger niveau stond. Emmers sop werden omgeschopt, door hem gesneden

aardappels werden op de grond gegooid en moest hij oprapen. Van enige begeleiding was geen

sprake en hij leerde er niets, nou ja niets, zoals gezegd kan hij nu heel goed poetsen en sla wassen...

Misschien is het een idee om in bladen als Lekker en de Michelingids ook het omgaan met medewerkers,

het personeelsbeleid, het trainen en opleiden op te nemen. Gasten en medewerkers kunnen

daarin dan ook bedrijven waarderen met sterren. Een bedrijf heeft namelijk grote invloed op het

leven van zijn werknemer. Stress, angst en frustratie slaan over op de werknemer die dit aan het

einde van de werkdag mee naar huis neemt. Dit leidt weer tot problemen thuis, die de werknemer

de volgende dag weer mee naar het bedrijf neemt.

Na lang zoeken is er inmiddels een horecabedrijf gevonden waar men het een uitdaging vindt om

medewerkers op te leiden en te motiveren. Daar is een van mijn zoons terechtgekomen. Hij straalt,

hij glundert en hij werkt hard omdat zijn leidinggevenden vriendelijk zijn, oprechte interesse in hem

tonen en hem onbaatzuchtig alles willen leren. En, hij mag fouten maken!”

HoReCa INFO

Vader Fons van den Brink in een (ingekorte) ingezonden brief

Tekst Frederique Hermie en Aafke Jochems

nr. 1 / 2009 7


Cao recreatie en lidmaatschap

op maat NIEUW

De huidige cao recreatie loopt eind juni af. Tijd voor FNV Recreatie om zich voor te bereiden

op de cao-onderhandelingen. Daarvoor zijn uiteraard de meningen van onze leden

essentieel. Vandaar dat we leden, maar ook niet-leden in de recreatie, oproepen mee te

doen aan de enquête die op onze site staat. Verder hebben we iets nieuws voor deze

leden: lidmaatschap op maat, oftewel een keuze uit drie verschillende lidmaatschapspakketten.

Op 19 maart komt de cao-commissie

bijeen om de inzet te bepalen voor de

cao-onderhandelingen die in april

beginnen. Op die bijeenkomst is het de

bedoeling dat de uitkomsten van de

enquête bekend zijn en als basis dienen.

Daarom is het van belang dat

zoveel mogelijk werknemers in de

recreatie de enquête invullen. Dat kan

via onze site: www.fnvrecreatie.nl.

“We zijn benieuwd wat werknemers

belangrijk vinden”, vertelt Johan

Bijlsma, bestuurder van FNV Recreatie.

“Vinden ze loonsverhoging belangrijk of

zichzelf ontplooien door meer te leren?

En zijn ze eventueel bereid loon in te

leveren door meer pensioenpremie te

betalen, nu de pensioenen in het

gedrang komen?” Bijlsma is trouwens

niet erg bevreesd dat de economische

recessie haar weerslag zal hebben op

de werkgelegenheid in de recreatie: “De

arbeidsmarkt was erg krap en die blijft

krap. Er blijven mensen in de branche

nodig en ik verwacht dan ook geen of

nauwelijks ontslagen. Nederlanders zullen

door de financiële crisis vakantie

meer in eigen land doorbrengen. Het is

een uitdaging voor de sector om daar

goed op in te spelen.”

Pilot lidmaatschapspakketten

Er is al veel over verschillende lidmaatschapspakketten

oftewel lidmaatschap

op maat gediscussieerd binnen de

bond. Het ene lid heeft er behoefte aan

dat de bond uitsluitend de collectieve

belangenbehartiging op zich neemt,

een ander wil graag een pakket met

juridische ondersteuning en weer een

ander wil graag een pakket inclusief

kortingen op producten en diensten.

Voor onze leden in de recreatie beginnen

we daarom per 1 april a.s. (geen 1aprilgrap)

met een pilot, oftewel met

een proef door drie verschillende lidmaatschapspakketten

aan te bieden.

Het meest uitgebreide pakket zal hetzelfde

omvatten als wat leden nu ook al

krijgen, terwijl de twee andere pakketten

minder uitgebreid zijn, vooral op het

gebied van juridische hulp, maar

waardoor de contributie lager kan zijn.

Want we krijgen signalen dat vooral jongeren

juridische ondersteuning minder

belangrijk vinden en parttime werkende

vrouwen lid zouden willen worden als

de contributie lager is, bijvoorbeeld

omdat ze al een rechtsbijstandsverzekering

hebben. Als de pilot een succes

blijkt, gaan we kijken of we het lidmaatschap

op maat ook gaan aanbieden

aan onze leden in de horeca en catering.

Leden in de recreatie ontvangen

binnenkort een brief met gedetailleerde

informatie.

Kijk verder op onze site, ook voor de

enquête over de cao:

www.fnvrecreatie.nl.

8 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

Tekst Aafke Jochems

Doe mee aan

RecreatieToppers

2009!

Kom op 5 maart a.s. naar RecreatieToppers 2009

in Merwestein en breng jezelf op de hoogte van

de ontwikkelingen in de recreatiebranche, met de

nadruk op loopbaanontwikkeling. SFRecreatie

organiseert de dag en de deelname is gratis. Het

programma is:

12.30 – 13.00 uur: inlooplunch

13.00 – 13.30 uur: aftrap en prijsuitreiking

Leerbedrijf van het Jaar

13.30 – 16.30 uur: drie workshoprondes naar

keuze van ieder 45 minuten, geleid door specialisten

uit de praktijk

16.30 uur: afsluitende borrel

Onderwerpen van de workshops zijn onder meer:

• Beoordelingen en periodieken

• 50+ en nog lang niet uitgeleerd

• Generatiemanagement: grote successen

met kleine voorbeelden

• Menukaart voor begeleiden van leerlingen

• Bop (bedrijfsopleidingsplan) en dan...

• Rondje zwembad

• Loopbaanoriëntatie: anders kijken naar

carrière

• Werken en leren in een zwembad

Voor meer informatie, het volledige programma

en inschrijven kijk op www.sectorrecreatie.nl.

Schrijf je snel in, want vol = vol.


Wanneer zeg jij stop?

Vooral werkende mensen met jonge kinderen kennen het probleem: als je niet uitkijkt ren

je jezelf voorbij om iedereen op tijd voldoende aandacht te geven: je kinderen, je baas,

collega’s, partner, ouders, broers of zussen, vrienden en, o ja, jezelf. Dat laatste kan er

gauw bij inschieten. Stress, chronische vermoeidheid, ziekte en zelfs een burn-out liggen

dan op de loer. Daarom de vraag: hoe zit het met jouw balans tussen werk en privé? Test

jezelf op de site www.wanneerzegjijstop.nl.

Ziektekostenverzekeraars doen veel aan

preventie. Ze propageren gezond eten,

veel bewegen en stoppen met roken.

Uiteindelijk is dat in ieders financiële

belang, want anders rijzen de premies de

pan uit. Mede daarom heeft de FNV hier

met ziekteverzekeraar Menzis iets op

bedacht. Als verzekerde kun je een

beroep doen op een online coach die je

helpt om je leven weer in balans te krijgen.

Met voldoende tijd voor jezelf, door

op tijd ‘stop’ te zeggen tegen je veeleisende

omgeving. Dat klinkt simpel, maar

in de praktijk valt dat vies tegen. Niet

iedereen is zo assertief. Zoiets moet je

leren. Een persoonlijke coach kan daarbij

helpen met gerichte tips voor jouw specifieke

situatie. Helaas zijn coaches normaal

gesproken nogal prijzig. Voor de

meeste mensen is dat te duur. Internet

kan hier uitkomst bieden.

Dilemma’s

FNV en Menzis hebben een interactief

platform bedacht. Op de website

www.wanneerzegjijstop.nl kun je jezelf

testen aan de hand van dertig dilemma’s.

Welke prioriteit denk je aan jezelf te

geven, en klopt dat met jouw antwoorden

op de vragen? Als dat niet zo is, krijg

je het advies contact op te nemen met

een coach.

Doe die test eens. Al is het maar om je

boos te maken over de dilemma’s die je

krijgt voorgeschoteld. Het is een leuke

quiz die je aan het denken zet over de

prioriteiten in je leven. En misschien helpt

het je de stap te zetten naar die online

coach. Om een goede balans te vinden

tussen werk en privé, zoals het heet.

Oftewel, om te leren zowel sociaal als

assertief te zijn.

Tekst Onno van Buuren

Online coach

Een online coach kan je vertellen hoe je je baas laat weten dat de maat vol is. Of hoe je

in alle drukte je vrienden te vriend houdt. Tips die je ook van de site of uit zelfhulpboekjes

kunt halen, maar een persoonlijk steuntje in de rug van een professional kan ervoor

zorgen dat je er ook echt iets mee gaat doen. De coaches zijn redelijk betaalbaar, want

ze werken online en klanten van Menzis en leden van de FNV krijgen 10 procent korting

op online coachingstrajecten. Zo betaal je normaal gesproken € 95 voor vier online consulten,

maar als verzekerde € 85,50. Verzekerden in de FNV/Menzis-collectiviteit krijgen

zelfs 20 procent korting, waardoor je € 76 euro betaalt.

Op de website www.wanneerzegjijstop.nl kun je jezelf aan de hand van dertig dilemma’s

testen over jouw balans tussen werk en privé.

HoReCa INFO nr. 1 / 2009 9

Beeld FNV


McDonald’s en

Sodexo hoog in

Diversiteit Top 50

Eind vorig jaar zijn voor de derde keer

de Diversiteit Top 50 Awards uitgereikt.

Met deze award worden organisaties

voor het voetlicht gehaald die zich

onderscheiden door excellent diversiteitsbeleid.

Het uitreiken van de award

beloont en stimuleert deze organisaties

en maakt hun aanpak zichtbaar voor

anderen. Trotse winnaar was Partou

Kinderopvang. Op de tweede plaats

eindigde Oxfam Novib en als derde eindigde

CSU. Ook Sodexo en McDonald’s

scoren goed op de vierde respectievelijk

vijfde plaats.

De Diversiteit Top 50 wordt door een

onafhankelijke jury samengesteld op

basis van ingevulde online vragenlijsten.

Er wordt gevraagd naar onder

andere het percentage mannen en

vrouwen in de organisatie, de verdeling

tussen jongeren en ouderen en het

aandeel niet-westerse minderheden in

het totale personeelsbestand. Ook

wordt gevraagd naar het percentage

van deze groepen in leidinggevende

functies en er zijn vragen naar het

commitment van het topmanagement

van de organisatie. De 25 organisaties

die het hoogst eindigen worden vervolgens

door een auditteam bezocht.

Beeld Ingmar Timmer

Cateraar Sodexo staat op de

vierde plaats van de Diversiteit

Top 50 vanwege zijn goede

diversiteitsbeleid.

Per 1 januari 2009 is Bob Schut de nieuwe directeur

van SVH in Zoetermeer. Hij volgt daarmee

Jolle Cath op, die deze functie bijna drie jaar ad

interim heeft bekleed. Schut was sinds 2001

directeur van Zadkine Horeca & Toerisme in

Rotterdam. Een van zijn speerpunten wordt de

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Schut was mede-initiatiefnemer van de onlangs

opgerichte Horeca Vakschool Rotterdam, een

horecavakopleiding die vmbo en mbo naadloos

op elkaar laat aansluiten.

10 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

Bob Schut

nieuwe directeur SVH

Groen Plan levert

100.000 banen op

Het kabinet moet de komende twee

jaar ruim 3 miljard euro investeren in

een groen banenplan. Dat levert

Nederland 100.000 extra banen op.

Dat stellen de FNV en Stichting

Natuur en Milieu in hun plan ‘Green

New Deal’ dat vorige maand naar de

Tweede Kamer en het Kabinet is

gestuurd. In dit plan pleiten de organisaties

ervoor het btw-tarief op

milieuvriendelijke goederen en diensten

te verlagen van 19 naar 6 procent

of van 6 naar 0 procent. Ook

moeten mensen goedkoop kunnen

lenen zodat ze daarmee hun huis

kunnen isoleren. De organisaties

gaan er vanuit dat hierdoor komende

jaren een half miljoen woningen

energiezuinig worden gemaakt. Ook

pleiten FNV en Natuur en

Milieu ervoor geplande investeringen

in de uitbreiding van het openbaar

vervoer en windenergie naar voren te

halen.

Volgens de FNV levert het plan

100.000 extra banen op in onder

Bob Schut

meer de bouw, de auto-industrie en

de metaalsector. “Nu het kabinet

met een stimuleringspakket voor de

economie komt, zou het zonde zijn

als we deze kans niet aangrijpen om

de economie om te bouwen.

Enerzijds willen we meer aandacht

voor duurzaamheid. Anderzijds stimuleer

je de werkgelegenheid in

sectoren waar veel klappen vallen of

binnenkort gaan vallen”, aldus

Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale

FNV. Volgens Mirjam de Rijk

van Natuur en Milieu kan het kabinet

eigenlijk geen nee zeggen tegen de

‘Green New Deal’: “Het wordt hoog

tijd dat het kabinet maatregelen

neemt die niet alleen de economische

crisis aanpakken, maar ook de

klimaatcrisis. Op termijn is die namelijk

veel erger. Een groot deel van

deze voorstellen kosten geen of weinig

extra geld. Het gaat om garanties

voor kredieten of om het naar

voren halen van geplande investeringen.”


Amsterdamse hotels kiezen voor duurzaamheid

Met de ondertekening van het convenant

Duurzame Hotels eind vorig jaar in

het Okura Hotel, zette Amsterdam de

Europese toon als het gaat om duurzaam

ondernemen in de toerismebranche

voor steden. Hotels in Amsterdam

hebben het voortouw genomen en hebben

gezamenlijk met de stadsdelen en

het keurmerk Green Key een convenant

afgesloten voor de komende twee jaar.

Ondernemers verwachten tussen de 5

en 15 procent op energie en waterverbruik

te besparen. Management, personeel

en de gasten wordt duidelijk

gemaakt op welke wijze zij actief kunnen

bijdragen aan de verduurzaming

van het hotel en daarmee het toerisme

in Amsterdam. Green Key is een internationaal

milieukeurmerk voor accommodaties

in de toerisme- en recreatiebranche.

Het keurmerk staat bekend

om de strenge eisen en is een goed

handvat om op een praktische manier

aan de slag te gaan met aantoonbaar

duurzaam ondernemen.

Neem je loopbaan in eigen hand

SFRecreatie nodigt werknemers en

managers van recreatiebedrijven,

zwembaden en buitensportbedrijven

uit zelf hun loopbaanplanning op te

pakken. Medewerkers kunnen op

eigen initiatief de workshop Neem je

loopbaan in eigen hand volgen.

Aansluitend wordt een loopbaanadviesgesprek

aangeboden. Voor managers

is de workshop Managen van

loopbaanontwikkeling ontwikkeld.

SFRecreatie legt de bal bij de medewerker:

hij of zij vraagt rechtstreeks

subsidie aan zonder tussenkomst van

de werkgever. Het aanbod is bestemd

voor alle functieniveaus en -typen en

het doel is medewerkers te wijzen op

hun carrièremogelijkheden binnen de

branche. Het Sociaal Fonds biedt elke

werknemer de mogelijkheid de work-

Beeld P&I

Amsterdamse hotels willen tussen de 5 en 15 procent op energie en waterverbruik

besparen.

shop te volgen en het adviesgesprek

aan te vragen. De workshop onder lei-

Beeld VVB

Medewerkers in de recreatie kunnen op

eigen initiatief de workshop Neem je

loopbaan in eigen hand volgen.

ding van Capability biedt testen en

interactie met collega-werknemers om

het toekomstperspectief helder te krijgen.

Een ervaren loopbaanadviseur

begeleidt de deelnemers bij het

opstellen van een actieplan, het startpunt

om te werken aan je eigen loopbaan.

Meer informatie is te vinden in het cursusprogramma

2008-2009 van

SFRecreatie (www.sectorrecreatie.nl).

Rechtstreeks contact en direct aanmelden

voor een van de workshops of

het persoonlijke gesprek met een

loopbaanadviseur kan bij Capability

Mobiliteit (010 20 92 710 of via

samantha.senturk@capability.nl).

SFRecreatie is bereikbaar op 0183 64

50 35 of via info@sectorrecreatie.nl.

NIEUWS

HoReCa INFO

nr. 1 / 2009 11


Hoe smaakt gerookt zout? Half januari vond bij Vanilla Ventures in

Amsterdam een speciale workshop

plaats voor de vijf prijswinnaars van

het internetspel No Sweat in de horeca.

De winnaars kregen alles te horen

over kwalitatief hoogstaande horecaproducten,

over teelt en oogst van

diverse producten en ze mochten

veel proeven. Truffels, goede wijnen

en oliën maar ook specerijen als

kaneel, peper en natuurlijk vanille

passeerden de revue. Hoe wordt

vanille geoogst? Hoe smaakt gerookt

zout? Wanneer kan je de zwarte truffel

vinden en wat is nu eigenlijk het

geheim van een goede aceto balsa-

Beeld P&I

De winnaars van het internetspel No Sweat in de horeca kregen in de speciale

workshop alles te horen over kwalitatief hoogstaande horecaproducten.

Verbeter je bank

12 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

mico? Voor alle winnaars geldt dat zij

vakmanschap en productkennis zeer

belangrijk vinden. De prijs was dus

zeker aan hen besteed.

De financiële wereld staat op z’n kop. Het vertrouwen in de banken is tot een minimum

gedaald. Sommige banken lenen je spaargeld uit aan bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid,

of tropisch bos omkappen. Maar er zijn er ook die juist investeren in milieuvriendelijke

landbouw en schone energie. Als maar een paar procent van al het uitgeleende geld de

goede kant op rolt, wordt de wereld daar heel veel beter van. Wil je weten hoe maatschappelijk verantwoord jouw

bank onderneemt? Kijk dan op

www.eerlijkebankwijzer.nl. Deze website

geeft Nederlandse banken scores voor hun

beleid op thema’s zoals de rechten van

werknemers, natuur, klimaat, wapens, corruptie

en betrouwbaarheid. Ook kun je via

Eerlijke Bankwijzer jouw bank direct aanspreken

op het belang van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Bovendien kun je

via de Eerlijke Bankwijzer makkelijk overstappen

naar een duurzamere bank. Zo verbeter

je jouw bank – en daarmee de wereld. De

Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam

Novib, Amnesty International, Milieudefensie

en FNV Mondiaal.


Hotel met Ikea-twist

Ikea heeft een opleidingscentrum in

Delft naast zijn vestiging. Daarom

was het voor hen ook relevant de

hotellerie in te stappen: jaarlijks

komen er zoveel Ikea-medewerkers

uit de hele wereld die een training

in Delft volgen dat het hoteltekort

Ikea ging opvallen. Zij zochten

een samenwerking met een hotelketen

en kwamen terecht bij

Golden Tulip Hospitality Group. De

twee grote spelers bundelden hun

krachten en daarvan is dit hotel het

eerste resultaat. Management ligt

in handen van Golden Tulip, maar

het interieur is door de interior designers

van Ikea onder handen

genomen. En voor het wereldwijde

Ikea-personeel dat naar Delft komt

garandeert dit hotel een slaapplek

in de buurt. Verder is het hotel ook

geschikt voor toeristen en regiobezoekers,

en door de ligging aan de

Met de toekenning van een

Michelinster aan restaurant Cour

du Nord heeft voor de eerste

keer een vakantiepark zo’n

begeerde ster binnengehaald.

Restaurant Cour du Nord met

Franse keuken maakt namelijk

deel uit van het luxe park Hof van

Saksen in het Drentse

Nooitgedacht. Het Hof van

Saksen ging in zomer 2007 pas

open en heeft naast restaurant

Cour du Nord nog vier andere

restaurants op het park.

snelweg ideaal voor business meetings.

Een gewoon hotel dus maar

Eerste Michelinster ooit voor

vakantieresort

HoReCa INFO

met een flinke Ikea-twist: overal zie

je Ikea.

Management van dit hotel ligt in handen van Golden Tulip, maar het interieur

is door de interior designers van Ikea onder handen genomen.

SOHOR indexeert

uitkeringen

NIEUWS

Het bestuur van de SOHOR, de

VUT-regeling voor de horecasector,

heeft besloten de door haar verstrekte

uitkeringen dit jaar met 2,78

procent te verhogen. Op deze wijze

worden de uitkeringen gecompenseerd

voor de stijging van de prijzen

in de afgelopen periode. Opmerkelijk

is dat de SOHOR, door de wijze

waarop de beleggingen zijn gedaan,

geen problemen ondervindt van de

kredietcrisis.

Tekst Aafke Jochems

nr. 1 / 2009 13


Onze pensioenen

Het zal velen niet zijn ontgaan dat de financiële crisis ook

van invloed is op onze pensioenen. Was er begin zomer

2008 nog geen vuiltje aan de lucht, binnen een half jaar is

de situatie compleet veranderd. Eiko de Vries, secretarispenningmeester

van FNV Horecabond en werknemersvoorzitter

van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) en

Pensioenfonds Recreatie, legt uit wat er aan de hand is.

“Door de kredietcrisis zijn de buffers verdampt

van beide pensioenfondsen.

Maar dat was op zich geen probleem,

daar zijn de buffers nou eenmaal voor

bedoeld”, vertelt Eiko de Vries. “Maar

toen kwam de recessie daarbovenop, of

beter gezegd, de verwachting van een

recessie. Met als gevolg lage rente. En

een lage rente voor een langere termijn,

waar pensioenfondsen mee te maken

hebben, heeft veel invloed op de dekkingsgraad.

We kunnen inmiddels spreken

van onderdekking en dat wordt nog

eens versterkt door de strenge regels die

gelden voor het berekenen van de dekkingsgraad.”

Pensioenfondsen moeten de actuele

stand van de lange rente gebruiken om

te berekenen hoeveel geld ze nu opzij

moeten zetten om alle toekomstige pensioenen

uit te betalen. Dat kun je vergelijken

met een spaarrekening. Stel, je wilt

over 25 jaar 10.000 euro hebben

gespaard, met nu een eenmalige inleg.

Bij een rente van 5% moet je dan nu ruim

3.000 euro opzijzetten. Maar bij een

rente van 3% wordt het bedrag dat je op

je spaarrekening moet storten opeens

bijna 5.000 euro! Zo werkt het ook bij

pensioenfondsen. Als de rente daalt,

worden de toekomstige pensioenen als

het ware ‘duurder’. De fondsen moeten

er dan dus meer voor opzijzetten.

Daardoor dalen de reserves.

Als een pensioenfonds te weinig reserves

heeft, moet het maatregelen nemen

om die reserves weer aan te vullen. Het

kan zo zijn dat de uitkeringen niet geheel

zullen meestijgen met de prijzen of de

lonen, de zogeheten indexatie. De

indexatie moet worden betaald uit de

beleggingsopbrengsten. De Vries:

“Helaas lieten de beleggingsresultaten

van beide pensioenfondsen een indexatie

per 1 januari 2009 niet toe.

Gepensioneerden hebben dat meteen in

hun portemonnee gemerkt. Geen

indexatie is op termijn ook van invloed op

de opgebouwde pensioenaanspraak

van huidige werknemers.”

Een van de maatregelen die een pensioenfonds

kán nemen om de dekkingsgraad

te verhogen is het verhogen van

de premies. Maar daar denkt PH&C nog

niet over. Het Pensioenfonds Recreatie

sluit dit echter niet uit. “Binnenkort zijn er

onderhandelingen voor een nieuwe cao

recreatie en dan wordt deze pensioenkwestie

ook meegenomen”, aldus De

Vries. “In de horeca en catering ligt het

anders. Er is een pensioenakkoord afgesproken

dat geldt tot en met 2011 en

daarin heeft Koninklijke Horeca

Nederland bedongen dat aan werkgeverskant

de pensioenpremies niet

omhoog kunnen gaan. Daarbij moet wel

worden bedacht, dat niemand heeft kunnen

voorzien dat de dekkingsgraad een

14 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

Eiko de Vries: “Koninklijke Horeca

Nederland heeft bedongen dat aan

werkgeverskant de pensioenpremies

niet omhoog kunnen gaan. Niemand

heeft echter kunnen voorzien dat de

dekkingsgraad een dergelijke smak

naar beneden kon maken, ook KHN

niet. Ik vind het onjuist als nu alleen

de werknemers een premieverhoging

zouden moeten betalen.”

Beeld Ineke Oostveen

dergelijke smak naar beneden kon

maken, zoals in 2008 is gebeurd, ook

KHN niet. Ik vind het onjuist als alleen de

werknemers een premieverhoging zouden

moeten betalen. Een nadeel van het

verhogen van de premies is natuurlijk

ook dat het direct gevolgen heeft voor de

koopkracht van de werknemers en de

resultaten van de bedrijven.”

PH&C heeft eind 2008 een herstelplan

ingediend bij De Nederlandsche Bank.

Het Pensioenfonds Recreatie zal binnenkort

een herstelplan indienen.

Afgesproken is geen overhaaste besluiten

te nemen, maar eerst de cijfers goed

te analyseren en naar de lange termijn te

kijken. “Niemand had deze uitzonderlijke

situatie voorzien”, stelt De Vries. “Het is

niet iets wat zomaar weer voorbij trekt.”


Dyonne Derks:

“ Alles geven is Sergio’s motto

en daar ben ik het helemaal

mee eens”

Beeld Ingmar Timmer

HoReCa INFO

Ze gaf baan en huis op om mee te

kunnen doen aan het tv-programma

Mijn tent is top. Tot haar grote teleurstelling

viel ze net buiten de boot en

had ze ook nog eens geen baan en

huis meer. Wat nu? Als het geen

eigen zaak wordt, dan solliciteren bij

het beste restaurant van Nederland,

dacht ze. En zo belandde FNV

Horeca-lid Dyonne Derks (21) ruim

een jaar geleden bij drie-

Michelinsterrenrestaurant Oud Sluis in

het Zeeuwse Sluis, onder leiding van

volgens velen de beste chef van

Nederland, Sergio Herman. Dyonne is

een vlotte, allervriendelijkste, maar

ook zeker ambitieuze gastvrouw. “Hier

staan passie, motivatie en gedrevenheid

dikgedrukt.”

nr. 1 / 2009 15


Waarom heb je je baan en huis

opgezegd voor Mijn tent is top?

“Dat was een voorwaarde om mee te

kunnen doen. Als een soort grap ben ik

er met mijn toenmalige vriend aan

begonnen, maar het werd algauw erg

serieus. Op een gegeven moment

hoorden we bij de laatste acht en vier

stellen konden door. Omdat je met

opzegtermijnen zit, moesten we onze

banen en huizen opzeggen, voordat we

zeker wisten of wij het zouden worden.

We werden het net niet. Dus daar zaten

we, zonder baan en huis en een heel

leeg nieuw jaar, 2008, voor ons. Als het

geen eigen zaak wordt, besloten we,

dan willen we werken bij het beste

restaurant van Nederland. We werden

allebei aangenomen bij restaurant Oud

Sluis.”

Nogal een uithoek om naartoe te

verhuizen.

“Alle goede zaken in Nederland zitten in

een uithoek, zoals De Librije in Zwolle

en Beluga in Maastricht. Ik kan me

overal aanpassen, dus ik heb er geen

moeite mee hier te wonen. Ik ben opge-

CV Dyonne Derks

Geboortejaar: 1987.

Opleiding: Vakschool Wageningen richting hotelmanagement,

momenteel bezig aan de opleiding

gastronomisch sommelier van Peter Klosse.

Gewerkt bij: verschillende horecazaken als bijbaantje

sinds haar 14e – begonnen als afwasser

–, stage gelopen bij restaurant Vermeer in

Amsterdam en vakantiehotel der Brabander in

Winterberg en sinds een jaar werkzaam bij Oud

Sluis.

Hobby’s: snowboarden, koken, op vakantie

gaan, fotografie, tennis en squash.

Trots op: mijn ouders.

Motto: alles geven!

groeid in Ede en daar ben ik nog elk

begin van de week. Ik doe namelijk op

maandag de opleiding gastronomisch

sommelier in Apeldoorn en dan logeer

ik bij mijn familie. Op dinsdag zie ik vaak

mijn vrienden. Zij begrijpen niet precies

wat ik doe en vinden het gek dat ik zo

hard werk. Maar dit werk doe ik met

Je kunt je bij Oud Sluis geen slechte dag permitteren of laconiek zijn.

16 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

zoveel plezier, dat je niet eens merkt dat

je lange dagen maakt. Ik zou trouwens

niet willen werken van 9 tot 5 achter

een bureau op kantoor en ’s avonds op

de bank voor de tv neerploffen. Ik wil

investeren in m’n toekomst en daar

moet je wat voor overhebben. Alles

geven is Sergio’s motto en daar ben ik

het helemaal mee eens.”

Kom je uit een horecanest?

“Mijn ouders hebben altijd horecazaken

gehad, zoals een cafetaria, lunchroom,

bar en discotheek. Ik ben ermee opgegroeid

dat mijn vader nauwelijks thuis

was. ‘Als jullie ook in de horeca gaan

werken, dan breek ik jullie benen’, zei

mijn vader altijd tegen mij en mijn drie

zussen. Inmiddels werken drie van zijn

dochters in de horeca... Hij heeft onze

benen niet gebroken hoor. Hij is trots op

ons.”

Je houdt van de horeca, maar

waarom heb je voor gastvrouw

gekozen en niet voor kok bijvoorbeeld?

“Ik heb stage gelopen in de keuken,


Veel van Dyonne’s collega’s zijn net

als zij nog jong, zoals de sommelier.

maar ik hield dat niet vol. Ik hou er niet

van al meteen ’s ochtends in de etensgeuren

te zitten. Het is jammer dat er

veel meer aandacht is voor de keuken

dan voor de bediening, toch een ondergewaardeerd

vak. In tv-programma’s

gaat het ook altijd om de koks.

Misschien dat de scholen het vak wat

sexyer kunnen maken. Maar ja, het gaat

juist de andere kant op. Toen ik aan de

Vakschool Wageningen begon, werd

erop gelet hoe netjes je was gekleed en

of je schoenen gepoetst waren. Nu vinden

ze dat minder belangrijk en zo

breng je het vak niet op een hoger plan,

denk ik.”

Je baas, Sergio, is inmiddels een

bekende Nederlander geworden.

Merk je daar wat van?

“We hebben vaak journalisten en fotografen

over de vloer, maar dat merk je

op een gegeven moment niet meer. Er

komen ook regelmatig topchefs uit de

hele wereld eten. Zoals onlangs de

broer van chef Ferran Adrià van restaurant

El Bullí, Alberto, de beste patissier

van het moment. Ik word er niet

zenuwachtiger van, het zijn per slot van

rekening ook gewone mensen. Het

maakt mij niet uit of iemand twee jaar

gespaard heeft om hier te eten, of ie een

topchef is of een vaste gast. Ik doe

gewoon mijn werk en ik wil iedereen een

topdag bezorgen.”

Je werkt in een zaak met drie

Michelinsterren. Op een hoger

niveau kun je eigenlijk niet werken

en je bent pas 21. Hoe moet

het nou met je toekomst?

“Ik wil graag sommelier worden en ooit

een eigen zaak runnen. Ook zou ik

graag ervaring opdoen in het buitenland.

Dan denk ik aan

Dubai, Frankrijk of

Spanje. Probleem is

wel de taal.

Vooralsnog zit ik hier

helemaal op mijn

plek. Ik word omringd

door goede vakmensen

en ik wil niks

anders. Hier staan passie, motivatie en

gedrevenheid dikgedrukt. We zijn een

“Als jullie ook in de

horeca gaan werken,

dan breek ik jullie

benen’, zei mijn

vader altijd”

HoReCa INFO

leuk team van mensen die hun vak verstaan.

De meesten zijn ook jong, zoals

onze sommelier, die zelfs een paar

maanden jonger is dan ik. Je kunt je hier

geen slechte dag permitteren of laconiek

zijn. Als je even iets minder

presteert, wordt er gelijk iets van

gezegd. Maar op een opbouwende

manier, zodat je er wat mee kunt. En je

wordt gestimuleerd om zelf met ideeën

te komen. Zo heb ik een boekwerk

gemaakt voor stagiairs en mensen die

hier komen werken, dat ze van tevoren

kunnen lezen, zodat ze weten hoe alles

eraan toegaat. Het vergt natuurlijk veel

energie en concentratie om altijd op

topniveau te presteren,

en dat maakt het mentaal

zwaar. Maar als

dan een gast met een

brede smile op zijn

gezicht wat onderuitgezakt

nog na zit te

genieten, dan weet je:

hier doe ik het voor.”

Tekst Aafke Jochems

Dyonne Derks met Sergio Herman: “Ik word omringd door goede

vakmensen en ik wil niks anders.”

nr. 1 / 2009 17


FNV Horecabond met VIC op de beurs

Horecava 2009

Half januari vond de Horecava weer plaats in de Amsterdamse RAI. Dit jaar stond de

horecabeurs in het teken van innovatie. FNV Horecabond was present met het animatiefiguur

VIC, het nieuwe gezicht van ons Voorlichtings- en Informatiecentrum. In onze

stand bracht VIC de nieuwe website www.vraagtvic.nl onder de aandacht. Maar er was

natuurlijk veel meer te beleven.

Een impressie.

VIC in de vorm van een grote en grappige

opblaaspop torende boven de

bezoekers van de Horecava uit. In onze

stand kon wie wil op de foto met dit

animatiefiguur. Eind vorig jaar hebben

we namelijk VIC geïntroduceerd. Sinds

jaar en dag kunnen werknemers in de

horeca, zowel leden als niet-leden, bij

ons Voorlichtings- en Informatiecentrum

(VIC) terecht. Om het

Voorlichtings- en Informatiecentrum

een eigen gezicht te geven hebben we

het leuke animatiefiguur VIC gelanceerd,

dat onze adviseurs verpersoonlijkt.

Gelijk met VIC is de website

www.vraagtvic.nl online gegaan waarop

VIC zijn kennis tentoonspreidt. VIC

is namelijk uitstekend op de hoogte van

het nieuws en wijst bezoekers op

bestaande informatiebronnen en aanbiedingen,

zowel op de eigen als op

andere websites.

Om de website www.vraagtvic.nl

bekendheid te geven organiseerden we

de prijsvraag ‘wie is jouw beste vriend

in de horeca?’ Want iedereen op de

Wie is jouw beste vriend in

de horeca?

Dit mailde Amy de Vet (lid van FNV Catering) over

haar collega Maria Boon:

“Maria is mijn assistent. Alles wat ik vergeet

pakt zij op en andersom. We lachen, huilen, stappen,

werken samen! En als ik tegen haar zeg dat

we in het voorste karretje op weg gaan naar een

culinair diner gaat ze helemaal uit haar dak!

Toen ze bij mij kwam werken kon ze net een ei

bakken en nu kookt ze de sterren van de hemel.

We worden gezien als één. Ze belt me zelfs in de

avond als ze vis heeft gekocht bij de visboer om

te vragen hoe ze het moet klaarmaken. Een topmeid

met een hele grote mond, maar met een

piepklein hartje. I love you Marie!”

werkvloer heeft wel een beste vriend.

Iemand waarmee je de passie en het

vakmanschap in je werk deelt, maar

ook iemand die je helpt wanneer dat

nodig is. VIC wilde graag weten wie die

beste vrienden op de werkvloer waren.

Werknemers in de horeca konden zich-

18 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

zelf en hun beste vriend daarom aanmelden.

De winnaars maakten we op

de laatste dag van de Horecava

bekend, namelijk Amy de Vet en Maria

Boon. Zij wonnen een culinair weekend.

Maar deze actie loopt nog even

door. Werknemers in de horeca kunnen

zichzelf en hun beste vriend opgeven

via het wedstrijdformulier op

www.indehoreca.nl/vraagtvic. Laat

weten wie je beste vriend is en waarom

en maak ook kans op een culinair

weekend.

Nieuwe wedstrijden

Dit waren natuurlijk niet de enige winnaars.

De Horecava staat altijd bol van

wedstrijden. Dit jaar ontbrak echter het

Nationaal Kampioenschap Horeca voor

Leerlingen, want dat is verplaatst naar

5 t/m 7 maart en vindt dan plaats in

Ahoy tijdens de Skills Masters.

Daarentegen waren er wel nieuwe

wedstrijden, namelijk het Lekkerste

Kindermenu (categorieën restaurant en

fastservice), de beste combinatie


Wie wilde kon op de foto met VIC.

Leermeester-Leerling (gezamenlijke

bereiding van een feestelijk menu dat

gedeeltelijk gebaseerd was op convenience),

het NK Wild (à la minute bereiden

van wildmenu met uitsluitend verse

ingrediënten), en de Beste Theesommelier.

Deze laatste wedstrijd toonde

goed aan dat thee in opkomst is. De

deelnemers moesten theecocktails

maken met en zonder alcohol, een

theeshake en een traditionele theepresentatie

verzorgen. De 25e editie van

het Lekkerste Broodje in de Catering

werd gevierd met de bekendmaking

van het Allerlekkerste Broodje Catering.

Zo had de catering ook een plekje op

de Horecava. Opvallend was verder dat

bij de wedstrijd voor de Gouden

Koksmuts, oftewel voor de beste

chef-kok, een kok van cateraar

Sodexo op de derde plaats

eindigde. Voor de winnaars

zie het kader op pagina 20.

HorecaHelden

Nieuw op de Horecava was

ook de dagelijkse SVH

Nieuwsshow. Op de eerste

beursdag werd tijdens de

SVH Nieuwsshow de campagne

HorecaHelden gelanceerd,

een gezamenlijk initiatief

van SVH, Koninklijke Horeca

Nederland en de vakbonden. Met deze

campagne willen de initiatiefnemers

het personeelstekort tegengaan en iets

doen aan het vaak negatieve imago

dat de horeca heeft. Want slechte

werktijden en weinig mogelijkheden

voor vervolgopleidingen zijn veelge-

hoorde klachten van werknemers in de

horeca. Daardoor kiezen te weinig

mensen voor het horecavak, of verlaten

ze de branche al snel. Via de website

www.horecahelden.nl zijn de soci-

FNV Horecabond was op de Horecava present

met het animatiefiguur VIC, het nieuwe

gezicht van ons Voorlichtings- en

Informatiecentrum.

HoReCa INFO

ale partners op zoek naar

HorecaHelden, oftewel mensen die in

de horeca werken en een bijdrage

leveren aan het inspireren van collega-

’s, ze verder brengt en ze daarmee

voor de branche kunnen behouden.

Op deze website vertellen bekende

horecamensen over hun

HorecaHelden en kun je ook jouw

HorecaHeld opgeven. Tijdens de

Horecava introduceerde de SVH verder

de SVH Horecaplanner, een nieuw

hulpmiddel voor het inroosteren.

Economische situatie

Uiteraard kwam ook de huidige economische

situatie aan bod en wat dat

voor invloed heeft op de horeca. Het

FoodService Instituut Nederland

presenteerde zijn onderzoek en

concludeerde dat we minder

duur buiten de deur willen eten.

Gasten gaan kritisch kijken

naar hun bestedingen buitenshuis.

Concepten die efficiencygedreven

zijn en met lage

kosten werken, hebben relatief

betere kansen om deze periode

van recessie door te komen.

Koffieconcepten, eetcafés en

eten bij winkelketens (à la La Place

en Ikea) zullen dan ook groeien.

Vooral de klassieke restaurants krijgen

een moeilijke periode, omdat die nog

te veel leunen op een concept dat het

moet hebben van omzet tijdens een

beperkt aantal avonduren. De absolute

toprestaurants zullen het echter goed

blijven doen. De markt voor ‘onderweg

consumeren’ is voor de lange termijn

nr. 1 / 2009 19


de belangrijkste groeimarkt.

Cateringconcepten kunnen terrein winnen

door gasten te verleiden met betere

en lekkere producten.

Formules die op een geloofwaardige

(en voordelige) manier een take awayservice

kunnen toevoegen aan hun eat

in-concept, zijn populair. Denk daarbij

aan koffieconcepten, lunchformules en

wokmaaltijden. Verkoopformules waarbij

de gast zelf wordt ingeschakeld bij

het selecteren en samenstellen van het

menu, hebben een kostenvoordeel,

omdat ze minder personeelskosten

hebben. Als ze erin slagen deze moderne

vormen van zelfbediening rijk aan te

kleden, dan voelt de gast dat niet als

minder service. Wegrestaurants die

zich niet laten omvormen tot werkrestaurants

(met gratis internet) zullen

het moeilijk krijgen.

Tekst: Aafke Jochems

Winnaars

Geen Horecava zonder wedstrijden. Hieronder de

winnaars van de vele wedstrijden:

NK Leermeester-Leerling: chef-kok Hein Vissers

en zijn leerling Robert van Holten van restaurant

De Verdraagzaamheid in Zaltbommel.

NK Wild: Henri Brouwers van restaurant Mirabelle

in Breda.

Beste Theesommelier: Robert Schinkel.

NK Gastheer/vrouw: Janine Kinderman van

restaurant De Vrienden van Jacob in Santpoort.

Janine Kinderman

Het was lekker druk rond onze stand.

NK Kastelein: Marcel en Oscar Oosterling van café

Oosterling in Amsterdam.

NK Receptionist: Liesbeth Nagel Joseph van

Sofitel Amsterdam The Grand.

NK Jonge Koks: Dietmar Baars van restaurant Ron

Blaauw.

Dietmar Baars

Gouden Koksmuts: chef Toine Smulders van

restaurant Villa Copera in Tolkamer.

Gouden Gastvrijheids Award: Bertus Witteveen

van Brasserie Diggels in Westerbork.

Lekkerste Broodje Horeca: Thijs Rietbroek van

SnackSalon de Schelp in Roelofarendsveen.

20 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

Lekkerste Broodje Catering: Untara Samsuria van

HMS Host Schiphol.

Allerlekkerste Broodje Catering: Aad van Berkel

van Prorest.

Aad van Berkel

Leerbedrijf van het Jaar Horeca: Conferentiehotel

Willibrordhaeghe in Deurne.

Lekkerste Kindermenu categorie fastservice: Hilda

van de Hoop van Kwalitaria Annie Van… uit

Millingen aan de Rijn.

Lekkerste Kindermenu categorie restaurant:

Sander van Dongen van Restaurant Praq uit

Ouderkerk aan de Amstel.

Lekker Anders (lekkerste broodje gemaakt door

verstandelijk gehandicapten die werken in de

horeca): Jiwar Amin van Stads-Koffyhuis in Delft.

Beeld Horecava


Juridische Zaken

Een nieuwe baan, hoe

pak ik het aan?

Wie succesvol is in het vinden van een nieuwe baan, krijgt

onder meer te maken met nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Waar moet je op letten en hoe zit het bijvoorbeeld met het

salaris? Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

Welke regels gelden voor een proeftijd? Juridisch medewerkers

Anouk Schippers en Noëlle Truong leggen het voor

je uit.

Tijdens de sollicitatiefase mag een

werkgever in beginsel geen onderscheid

maken tussen mannen en vrouwen.

Een medische keuring mag in

deze fase alleen als het voor de functie

noodzakelijk is en als die in de personeelsadvertentie

stond vermeld. De

medische keuring kan trouwens pas

plaatsvinden als de werkgever echt van

plan is om je aan te nemen.

Een werkgever mag geen vragen stellen

over je gezondheid. Alleen de keuringsarts

mag dat en dan alleen vragen

die van belang zijn voor het doel van de

keuring. De werkgever mag ook niet

informeren naar een eventuele zwangerschap.

Jij als werknemer bent daarentegen

wel verplicht om medische

klachten die problemen geven bij een

belangrijk deel van het werk, aan de

werkgever in spe te melden.

Werkgever en werknemer moeten

redelijk en billijk naar elkaar toe handelen

en rekening houden met elkaars

belangen. Vanaf het moment dat een

arbeidsovereenkomst tot stand gekomen

is, gelden de regels van het

arbeidsovereenkomstenrecht, ook al

heb je nog geen dag bij de nieuwe

werkgever gewerkt.

Vorm van de arbeidsovereenkomst

Hoewel de arbeidsovereenkomst zowel

mondeling als schriftelijk kan worden

aangegaan, raden wij je echt aan de

arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te

leggen, voordat je aan de slag gaat. De

cao’s horeca, recreatie en contractcatering

schrijven in ieder geval voor dat

de werkgever verplicht is om met werknemers

schriftelijk een arbeidsovereenkomst

te sluiten. Bovendien kunnen

bepaalde bedingen, waarvan we enkele

zullen bespreken, slechts schriftelijk

worden aangegaan en kan er van

bepaalde wettelijke regelingen alleen in

een schriftelijke arbeidsovereenkomst

afgeweken worden.

De werkgever is verplicht om binnen

een maand nadat je bent begonnen

een schriftelijke opgave aan je te geven

over diverse aspecten van de arbeidsverhouding,

zoals de duur van de

arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of

onbepaalde tijd), de arbeidsomvang

(fulltime of parttime), de duur van de

opzegtermijn, de functie, het salaris, de

aanspraak op vakantie en de van toepassing

zijnde cao.

Opzegtermijn

In de arbeidsovereenkomst kan een

opzegtermijn staan. De opzegging kan

zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

De wettelijke opzegtermijn voor de

werkgever is afhankelijk van de duur

van het dienstverband op de dag van

de opzegging en varieert van minimaal

een maand tot maximaal vier maanden.

De wettelijke termijn voor de werknemer

is een maand.

De wettelijke opzegtermijnen kunnen

bij schriftelijke overeenkomst worden

verlengd. Verkorting van de termijn van

de werkgever kan slechts als dat in de

cao staat en dit is in geen van onze drie

cao’s het geval.

Bij een dienstverband voor bepaalde

tijd moet je goed opletten of er in het

contract is overeengekomen dat tussentijdse

opzegging mogelijk is. Als dit

namelijk niet zo is, dan kun jij als werknemer

het contract voor bepaalde tijd

alleen tussentijds opzeggen als de

werkgever hiermee achteraf schriftelijk

instemt. Mocht er geen tussentijdse

opzegmogelijkheid zijn overeengekomen,

dan kan het tussentijds opzeggen

leiden tot schadeplichtigheid. Dit geldt

zowel voor de werknemer als de werkgever.

Functie/loon

Volgens de cao’s horeca, contractcatering

en recreatie is de werkgever verplicht

de functiegroep waarin de werknemer

is ingedeeld, te vermelden in de

schriftelijke arbeidsovereenkomst. Als

HoReCa INFO nr. 1 / 2009 21


die ontbreekt, dan vindt

er door ons aan de hand

van het Handboek

Referentiefuncties alsnog

een indeling plaats op basis van

een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden/taken

en verantwoordelijkheden.

Het (basis)loon dat hoort bij de

functiegroep waarin de bedrijfsfunctie

van een werknemer is ingedeeld, staat

vermeld in de van toepassing zijnde

cao’s. Het overeenkomen van een lager

loon dan waar je op grond van de in de

cao vermelde loontabellen

recht op hebt, kan betekenen

dat je een loonvordering hebt

op de werkgever. Een hoger

loon afspreken kan uiteraard

wel. Het is verstandig om in de

arbeidsovereenkomst op te

laten nemen wanneer het loon

wordt uitbetaald en wat het tijdvak

is waarover het loon is

berekend. Het is overigens

mogelijk je loon te laten checken

tijdens een van de gratis

loontoetsbijeenkomsten op

diverse locaties in het land die

de FNV Horecabond jaarlijks

organiseert.

Reiskosten

Voor de contractcatering geldt

dat je werkgever je reiskosten

vergoedt, indien en voor zover

deze worden gemaakt voor

vervoer tussen werklocaties of

naar een afwijkende locatie op

verzoek van de werkgever.

Deze vergoeding is dan op

basis van 2e klas openbaar

vervoer. In de cao recreatie is

geregeld dat in overleg met de

ondernemingsraad respectievelijk personeelsvertegenwoordiging

regelingen

kunnen worden opgesteld voor de

tegemoetkoming in de kosten van

woon-werkverkeer.

In de cao horeca is niets geregeld over

reiskostenvergoedingen. Dit betekent

dat je hierover moet onderhandelen

met de werkgever. De werkgever mag

overigens voor woon-werkverkeer 19

cent per kilometer onbelast vergoeden.

Voor overige vergoedingen, zoals

vergoedingen voor telefoon en/of kle-

22 nr. 1 / 2009

ding, geldt eveneens dat als er niets

specifieks over geregeld is in de cao, je

hierover zelf moet onderhandelen.

Vakantierechten

Op grond van de wet heeft een werknemer

per jaar een aanspraak op

vakantie van ten minste viermaal de

overeengekomen arbeidsduur per

week. In de arbeidsovereenkomst of

cao zijn daarboven meestal meer

‘bovenwettelijke’ vakantiedagen afgesproken.

Zo staat in de cao’s horeca,

Anouk Schippers: “Tijdens een sollicitatieprocedure mag

een werkgever geen vragen stellen over je gezondheid

en ook niet informeren naar een eventuele zwangerschap.”

contractcatering en recreatie dat de

werknemer die fulltime werkzaam is in

beginsel recht heeft op 25 vakantiedagen

per vakantiejaar met behoud van

het salaris. Bij een parttimer of een

onvolledig vakantiejaar moet de

opbouw naar evenredigheid worden

berekend. De vakantietoeslag

bedraagt 8 procent van het loon dat je

in het vakantiejaar bij de werkgever

hebt verdiend. Het is gebruikelijk dat

de vakantietoeslag in de maand mei

wordt uitbetaald maar deze moet wel

HoReCa INFO

uiterlijk in de maand juni worden uitbetaald.

Pensioen

Als je in de sector blijft werken waar je

al in zat, verandert er niet zo veel. Je

blijft via de nieuwe werkgever aangesloten

bij hetzelfde pensioenfonds.

Uiteraard wordt je pensioenopbouw

wel gebaseerd op je nieuwe salaris. Als

je van sector verandert (behalve als je

van horeca naar contractcatering

switcht en omgekeerd), dan wijzigt er

wel veel. Je gaat dan

namelijk premie beta-

Beeld P&I

len bij een ander pensioenfonds

en daardoor

ook onder een andere

pensioenregeling vallen.

Op dat moment

moet je een keuze

maken met betrekking

tot je opgebouwde

pensioen:

Je kunt ervoor kiezen

om je pensioen te laten

staan bij het

Pensioenfonds Horeca

& Catering of bij het

Pensioenfonds Recreatie.

Je kunt ervoor kiezen

om het in de horeca,

catering of recreatie

opgebouwde pensioen

over te dragen aan het

nieuwe pensioenfonds.

Dit heet waardeoverdracht.

Dit kan tot

uiterlijk zes maanden

na aanvang van je

nieuwe dienstverband.

Het Pensioenfonds

Horeca & Catering / Pensioenfonds

Recre-atie rekent uit wat de huidige

waarde is van je opgebouwde pensioen.

Met dit bedrag koop je dan weer

pensioen in bij je nieuwe pensioenfonds.

Proeftijdbeding

In je nieuwe arbeidsovereenkomst kan

een proeftijd staan. Onder een proeftijdbeding

verstaat de wet het beding

dat gedurende een bepaalde periode

ieder van de partijen bevoegd is de


overeenkomst met onmiddellijke ingang

op te zeggen. De proeftijd is ervoor

bedoeld dat jij en je nieuwe werkgever

eerst een soort onderzoeksperiode

moeten kunnen hebben, voordat je

echt aan elkaar gebonden wordt. Een

proeftijdbeding moet schriftelijk zijn

overeengekomen.

Bij een arbeidsovereenkomst korter

dan twee jaar kan een proeftijd worden

overeengekomen van maximaal een

maand, die bij cao mag worden verlengd

tot twee maanden.

Als de arbeidsovereenkomst

is aangegaan

voor twee jaar of langer

of voor onbepaalde tijd,

mag de proeftijd maximaal

twee maanden zijn.

Als een langere proeftijd

is overeengekomen dan

toegestaan of niet schriftelijk

is overeengekomen,

is het gehele

beding, en dus de hele

proeftijd, nietig.

In de cao’s horeca en

contractcatering is

bepaald dat een proeftijd

van ten hoogste twee

maanden overeengekomen

kan worden, ongeacht

de duur van de

arbeidsovereenkomst.

Volgens de cao recreatie

kan bij een arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde

tijd ten hoogste een

proeftijd van een maand

overeengekomen worden,

indien een arbeidsovereenkomst

is aangegaan

voor maximaal

zeven maanden.

Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd kan niet nogmaals

een proeftijd worden overeengekomen.

De regel is dus: ‘als men elkaar

al kent, mag geen proeftijd volgen’. Er

kan echter wel een proeftijd worden

overeengekomen als je in een bestaande

arbeidsrelatie een nieuwe functie

krijgt, waarvoor duidelijk andere of

nieuwe vaardigheden en verantwoordelijkheden

vereist zijn. Voor ontslag tijdens

de proeftijd is geen ontslagver-

gunning nodig en geldt geen opzegtermijn.

Als een werknemer gedurende de

proeftijd ziek wordt, is ontslag ook

mogelijk.

Concurrentiebeding en nevenwerkzaamheden

Een concurrentiebeding is een beding

waarbij de werknemer beperkt wordt

om na het einde van het dienstverband

op zekere wijze werkzaam te zijn. Een

concurrentiebeding kan slechts schrif-

Noëlle Truong: “Jij als werknemer bent verplicht om

medische klachten die problemen geven bij een belangrijk

deel van het werk, aan de werkgever in spe te melden.”

telijk met een meerderjarige werknemer

tot stand komen. Als jij hiermee te

maken krijgt, zorg dat je echt bekend

bent met de inhoud ervan en er uitdrukkelijk

mee instemt.

Een beding waarbij nevenwerkzaamheden

worden verboden (dat wil zeggen

naast het werk ander werk uitvoeren of

uitbreiden bij een andere werkgever tijdens

de duur van de arbeidsovereenkomst)

betekent meestal dat je de

werkgever hiervan in kennis moet stellen

en hij dit kan verbieden als hij vindt

dat deze werkzaamheden het

verrichten van een goede

arbeidsprestatie belemmeren.

Geheimhoudingsbeding

Een werkgever kan er groot belang bij

hebben dat je geen vertrouwelijke informatie

aan derden verstrekt. Hij kan daarom

een beding laten opnemen in de

arbeidsovereenkomst waarbij jij verplicht

wordt tot absolute geheimhouding,

zowel gedurende het dienstverband als

na beëindiging daarvan, over

feiten en bijzonderheden die

het bedrijfsbelang kunnen

schaden wanneer jij ze bekend

maakt. In de cao’s horeca en

recreatie zijn overigens een

geheimhoudingsbeding en een

beding inzake nevenwerkzaamheden

opgenomen.

Beeld P&I

Wijzigingsbeding

Verder kan in de arbeidsovereenkomst

ook een beding worden

opgenomen dat de werkgever

de bevoegdheid geeft

om eenzijdig wijzigingen aan te

brengen in de arbeidsvoorwaarden,

een zogenaamd wijzigingsbeding.

Volgens de wet

mag een dergelijk beding echter

slechts worden gebruikt in

geval van zulke zwaarwegende

redenen dat het belang van de

werknemer daarvoor naar

redelijkheid en billijkheid moet

wijken.

Teken nooit zomaar

nieuw contract

Omdat de hierboven genoemde

bedingen een vergaande

beperkende werking kunnen betekenen,

is het erg belangrijk eerst met ons te

overleggen voordat je akkoord gaat met

het opnemen van zo’n beding in je

arbeidsovereenkomst. Sowieso raden

we je aan om een nieuwe arbeidsovereenkomst

niet meteen te ondertekenen,

maar het contract eerst met ons door te

nemen. Wij kunnen dan nagaan of alles

klopt, waarna jij het nieuwe contract

ondertekent.

Tekst Anouk Schippers en Noëlle Truong

HoReCa INFO nr. 1 / 2009 23


Op de werkvloer bij Pagedal

In het niet zo grote plaatsje Stadskanaal, op de grens van Drenthe en Groningen, staat het Pagedal, een

enorm complex met zwembaden, fitness, sportzalen, horeca en bungalows. Regelmatig vinden er ook grote

evenementen plaats, zoals conferenties en beurzen. Erwin Koevoets, teamleider juridische zaken bij de FNV

Horecabond, reisde voor dag en dauw naar het noorden om mee te draaien en kwam erachter dat hier veel

leden werken, die hun werk al jaren met plezier doen.

1

Zwemmen en bewegen

met wel zeven leden!

1Ik meld me bij Ingemar die de receptie bemant. De

receptie is niet alleen voor zwembad, fitness en

sportfaciliteiten, maar ook voor huisjes, waardoor

Ingemar tegelijkertijd de verhuur regelt. In haar pauzes

trekt ze vaak haar zwempak aan om baantjes te

trekken.

3

24 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

3

2

2Rineke is al jaren lid van de bond en werkt vanaf de opening in het Pagedal. Ze heeft

in het verleden nogal wat reorganisaties meegemaakt, maar inmiddels kan ze bogen op

tientallen jaren ervaring als zwemlerares. Vandaag geeft ze schoolzwemmen aan moeilijk

lerende kinderen.

3

2

3Annita, ook lid, legt me uit hoe de roosters werken.

Even later staat ze in het water voor het ouder-en-kindzwemmen.

Het is vandaag feest, want de kinderen krijgen

een certificaat. Ik schrik als de kinderen onder

water geduwd worden, maar dat blijkt er juist bij te

horen. De kinderen vinden het alleen maar leuk om dat

ringetje van de zwembadvloer op te pikken en hebben

daarvoor een duwtje nodig.

Beeld P&I


4

Ook Wim is lid en hij geeft de les Meer

bewegen voor ouderen. Hij staat niet

aan de kant, nee, ook hij gaat het

water in om de oefeningen voor te

doen.

6Op naar de fitnessruimte

onder supervisie van instructrice

Daniëlle, de dochter van

Rineke. Overdag zijn het

vooral ouderen die hier

komen trainen, na kantoortijd

komen de wat jongere mensen.

Hoewel Daniëlle opgeleid

is als fitnessinstructrice, valt

ze in het zwembad in als dat

nodig is.

6

5

6

7We lopen langs de sportzalen naar

de plek waar een tijdje geleden de

sauna in rook is opgegaan. In 2003

is Pagedal gekocht door een stichting.

Pagedal verhuurt de bungalows

ander andere in langetermijncontracten

aan leden van Christelijke

Gemeente Nederland. Vrijwilligers

van deze organisatie, het zogenaamde

A Team, werken een jaar tegen

kost en inwoning. Ze voeren dan

onderhoud uit aan de huisjes en

zoals nu zorgen ze ervoor dat er

weer een ruimte komt voor sauna,

stoombad en zonnebank.

7

4

5

HoReCa INFO

8

4

5Het gaat richting lunch. Samen met Jannie

(inderdaad, ook lid) maak ik eitjes klaar voor

de broodjes die in het restaurant geserveerd

worden. Jannie voelt zich echt een horecamens

en werkt hier al jaren. In de jaren

negentig is ze even weg geweest, maar ze

was blij dat ze terug kon komen. Het voelde

meteen weer heel vertrouwd.

8Van de totaal twintig mensen die hier werken zijn er maar liefst zeven lid van onze bond. Dat zijn Grietje, Annita en

Ingemar (van links naar rechts boven) en Jannie, Rineke, Daniëlle en Wim (van links naar rechts onder), een erg leuk en

vriendelijk team. Omdat ik zonder bril nauwelijks iets zie, krijg je mij met geen stok in een zwembad. Maar deze mensen

hebben me verzekerd dat er zwemmersbrilletjes op sterkte zijn, wat een uitkomst voor me is. Wie weet moet ik het maar

weer eens proberen...

Tekst Erwin Koevoets

nr. 1 / 2009 25


VEREN

Waar bereik ik

Agenda

de bond?

FNV Horecabond, waaronder FNV

Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie

vallen, is op werkdagen van 09.00 tot

17.00 uur bereikbaar voor leden via het

centrale telefoonnummer:

0900 - 202 23 23

(€ 0,20 p/min)

Met alle vragen over werk en inkomen in

recreatie, catering en horeca kunnen

leden op dit nummer terecht. De mensen

van ons Voorlichtings- en Informatiecentrum

zitten daar klaar om je vraag zo

goed mogelijk te beantwoorden. Voor

ingewikkelder zaken brengen zij je in contact

met juridisch medewerkers, WAObegeleiders

en andere specialisten. Via dit

telefoonnummer kun je ook nieuwe leden

opgeven en verhuizing en/of verandering

in je werksituatie doorgeven.

LET OP: voor niet-leden geldt een

apart telefoonnummer: 0900 - 239 10 00

(€ 0,50 p/min). De telefoonnummers van

de voormalige regiokantoren van FNV

Horecabond gelden niet meer.

FNV Horecabond, Louis Armstrongweg

100, 1311 RL Almere, Postbus 1435,

1300 BK Almere, 0900 - 202 23 23

(€ 0,20 p/m), www.fnvhorecabond.nl.

Het hoofdbestuur van FNV Horecabond is

bereikbaar via FNV Horecabond, t.a.v. het

hoofdbestuur, Louis Armstrongweg 100,

1311 RL Almere.

LACUO, Landelijke Adviescommissie

Uitkeringsgerechtigden en Ouderen:

Gerrit Kogelman, (0541) 51 23 96.

REGIO MIDDEN

Woensdag 25 maart om 13.30

uur: regionale ledenvergadering

in vergadercentrum Hoog

Brabant, Radboudkwartier 23,

3511 CC Utrecht.

REGIO NOORD

Woensdag 25 maart om 13.30

uur: regionale ledenvergadering

in café Hammingh, Hunzeweg

32, 9893 PC Garnwerd.

REGIO OOST

Maandag 23 maart om 13.30

uur: regionale ledenvergadering

in IJsselpaviljoen, IJsselkade 1,

7201 HA Zutphen.

26 nr. 1 / 2009 HoReCa INFO

REGIO WEST

(voorheen Noord-West)

Dinsdag 24 maart om 13.30 uur:

regionale ledenvergadering bij

KLM Catering Services Schiphol

Centrum (voor een rondleiding

wordt gezorgd).

REGIO ZUID-OOST

Dinsdag 24 maart om 13.30 uur:

regionale ledenvergadering in

Regardz Meeting Center Gele

Kegel, Kennedyplein 1-5, 5611

ZS Eindhoven.

REGIO ZUID-WEST

Maandag 23 maart om 13.30

uur: regionale ledenvergadering

in Best Western Hotel The

Goderie, Stationsplein 5a, 4702

VX Roosendaal.

Laat gratis uw

belastingaangifte

invullen

Met meer dan veertig jaar ervaring is de FNV de

grootste belastingadviseur van Nederland. Zij helpt

jaarlijks 300.000 vakbondsleden. Gratis. Vanaf eind

januari kunt u als vanouds weer een afspraak

maken. De gegevens van een invullocatie bij u in de

buurt kunt u vinden op onze website. Voor snelle en

goede hulp treft u hier ook de documenten en

gegevens aan die u mee moet nemen op uw

afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen

met uw bond voor de adresgegevens.

www.fnv.nl/belastingservice


IGING

Onze website vernieuwd

Onlangs hebben we onze website nog overzichtelijker

gemaakt en kom je nog makkelijker

in dat deel van de website dat specifiek

gaat over jouw sector. Kijk meteen op internet:

www.fnvhorecabond.nl.

Vertrouwenspersoon

Eric Vermaas is vertrouwenspersoon en leden

kunnen hem bellen als ze een probleem hebben

met de bond (dus niet voor problemen op

je werk!): 06 22 10 64 89.

Verras je collega met TWEE GRATIS NUMMERS van Horeca Info

Vind je het ook hoog tijd dat je collega kennismaakt met de FNV Horecabond? Dan is

dit de gelegenheid. Meld je collega aan en hij of zij ontvangt gratis twee nummers

van de Horeca Info. Daarmee verplicht je je collega tot niets; het enige wat we doen

is hem of haar vragen lid te worden. Geen behoefte? Geen probleem. Wel interesse?

Dan schrijven we je collega graag in als lid. Samen staan we sterker!

Mijn naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn lidnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik meld aan

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode / woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stuur de bon naar FNV Horecabond, Antwoordnummer 1626,

1300 WE Almere. Een postzegel is niet nodig.

Contributie

Contributie per 1 januari 2009 in euro’s

I 22 jaar en ouder 14,20

II 21 jaar 12,90

III 20 jaar 11,40

leerling van 22 jaar en ouder

IV 19 jaar 10,00

14 tot en met 25 uur per week en

22 jaar en ouder

leerling van 21 jaar

V 18 jaar 8,50

leerling van 19 en 20 jaar

De contributie wordt maandelijks door middel van een automatische incasso

afgeschreven. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch

verlengd.

Let op! Mocht er verandering komen in je werksituatie, bijvoorbeeld je gaat met

pensioen of je gaat minder of meer werken waardoor de contributie zou kunnen

veranderen, geef dit dan zelf door aan de ledenadministratie, telefoon 0900

- 202 23 23 (€ 0,20 p/min) of FNV Horecabond, t.a.v. de ledenadministratie,

Postbus 1435, 1300 BK Almere. De verandering gaat dan in per de eerste van de

volgende maand.

HoReCa INFO

VI 17 jaar 7,10

13 uur of minder per week en

22 jaar en ouder

25 uur per week of minder en

19, 20 en 21 jaar

leerling van 18 jaar

uitkeringsgerechtigden

VII 16 jaar en jonger 5,80

leerling van 17 jaar

student-leden, al lid vóór 1 juli 2005

VIII 65 jaar en ouder 4,30

leerling van 16 jaar en jonger

25 uur per week of minder en

16, 17 en 18 jaar

nr. 1 / 2009 27


Naam:

Willie Alberts

Leeftijd: 47 jaar.

Functie: bedrijfsleidster en

manager personeelszaken

bij café-restaurant-hotel

Buitenlust in Amerongen.

Haar man was lid van de

metaalbond en vond dat

Willie ook vakbondslid

moest worden. In 2004

meldde ze zich aan. Toen

haar zoon ging werken stimuleerden

ze hem om ook

lid te worden. “Het is toch

een ruggensteun en je kunt

de bond altijd vragen stellen

als je er zelf niet uitkomt.

Je kunt dan nagaan

wat je wel of niet kunt

doen, zonder jezelf schade

te berokkenen. Ik kan altijd

bij ze terecht, of ik kijk op

de site. Uit de Horeca Info

pik ik onderwerpen die

interessant voor me zijn.

Ook speel ik artikelen door

aan collega’s en vertel ze,

net als leerlingen en stagiairs,

dat lid zijn belangrijk

is. Ik heb nu een werkgever

met wie ik het goed kan

vinden qua werk en denkwijze.

Maar ik heb veel

meegemaakt in de horeca,

dus ik weet dat het ook

heel anders kan zijn.”

“Ik vertel collega’s, net als leerlingen en stagiairs, dat lid zijn

belangrijk is.”

More magazines by this user
Similar magazines