werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

isb.colo.ba.be

werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

Voorwoord

op initiatief van de koninklijke Nederlandse Hockey bond (kNHb), heeft het ministerie van VWS in 2001 met

een aantal landelijke sportbonden diverse malen gesproken over de mogelijkheden om sport en kinderopvang

te combineren. Dat heeft geleid tot het landelijke project Sport en kinderopvang van 2001 tot 2003. Gedurende

het project is door het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen (NISb) in samenwerking met het voormalige

Netwerkbureau Uitbreiding kinderopvang voorlichting en ondersteuning gegeven aan sportverenigingen, kinderopvangorganisaties

en gemeenten.

Halverwege het project, in juni 2002, is de eerste editie van het werkboek ‘Sport en kinderopvang’ verschenen.

een werkboek dat is samengesteld om geïnteresseerde partijen te helpen bij het realiseren van kinderopvang in

sportaccommodaties en waarin de eerste ervaringen zijn opgetekend van de projecten die toen in uitvoering

waren. In de tweede versie van augustus 2004 zijn de meest actuele ontwikkelingen en ervaringen, zoals in die

tijd bekend waren, verwerkt.

In deze derde, geheel herziene uitgave van eind 2010 is de huidige wet- en regelgeving voor kinderopvang opgenomen

en zijn de meest actuele ontwikkelingen en ervaringen verwerkt. Die zijn gebaseerd op een onderzoek dat

is uitgevoerd bij de kinderopvangorganisaties die een accommodatie huren van een sportvereniging en/of een

sportaanbod realiseren in samenwerking met een sportvereniging.

Het werkboek biedt informatie, schetst mogelijke dilemma’s en wijst vooral op de mogelijkheden om sport en

kinderopvang te combineren.

Het werkboek bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt het accent op het geven van een totaaloverzicht.

Deel 2 bevat per onderwerp inhoudelijke informatie die vooral bruikbaar is bij het opstellen en uitvoeren van een

projectplan. In deel 3 zijn zes actuele voorbeelden van Sport en kinderopvang beschreven. bepaalde informatie

is op verschillende plaatsen vermeld om de afzonderlijke onderdelen van het werkboek ook los van elkaar goed

leesbaar te houden.

Het werkboek is in de eerste plaats bedoeld voor verenigingen (als vrijwilligersorganisaties), maar het is natuur-

lijk ook bruikbaar voor kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere betrokkenen. Het doel van dit werkboek

is verenigingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van

nieuwe projecten Sport en kinderopvang.

Netwerkbureau kinderopvang, Den Haag

Nederlands Instituut voor Sport en bewegen, ede

December 2010

3

More magazines by this user
Similar magazines